Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater"

Transkript

1 Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten i årets undersøkelse er vesentlig lavere enn ønskelig og gjør resultatene usikre. Å øke svarprosenten er et viktig satsingsområde for å øke kvaliteten på undersøkelsen, og har blitt drøftet både internt og med opplæringskontorene. Tettere samarbeid er en forutsetning, uavhengig av hvilke distribusjonsmetoder (e-post/sms, delegering) som velges for undersøkelsen. Lærlingundersøkelsen er tilrettelagt for lærlinger i sitt andre læreår. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Nasjonalt ,91 Buskerud ,21 Det nasjonale snittet på spørsmålene er tatt med i tabellene, men sammenligninger må gjøres med forsiktighet på grunn av lav svarprosent. Buskeruds snittresultater ligger likevel relativt tett på det nasjonale snittet innenfor de fleste områdene. Alle tabeller er tatt med, bortsett fra de innledende bakgrunnsspørsmålene hvor resultatene er oppsummert i tekst. Kjennetegn ved utvalget/bakgrunnsspørsmål I utvalget er det 41 % jenter og 59 % gutter. Fordelingen av jenter og gutter blant de inviterte skiller seg noe fra fordelingen i det faktiske utvalget: ca. 70 % gutter og 30 % jenter. Respondentene er fra 19 år og oppover: 37 % er 19 år, 31 % er 20 år, 11 % er 21 år og 21 % er 22 år eller eldre. De fleste startet i lære etter Vg2 (74 %). 16 % startet etter Vg3, 1 % etter Vg1 og 9 % startet med full opplæring i bedrift. 31 % er i lærebedrifter uten andre lærlinger, 24 % i bedrifter med 1 annen lærling, 17 % i bedrifter med 2 andre, 11 % i bedrifter med 3-4 andre, 9 % i bedrifter med 5-9 andre, 5 % i bedrifter med andre, og 3 % i bedrifter med 20 eller flere andre. 15 % er i lærebedrifter med 1-5 ansatte, 31 % i bedrifter med 6-20 ansatte, 25 % i bedrifter med ansatte, og 29 % i bedrifter med over 100 ansatte. De fleste er ansatt i privat sektor (62,5 %), mens 37,5 % er i offentlig sektor. Den største andelen har 4.5 i karaktersnitt (26 %), etterfulgt av 4 (25 %), 3.5 (17 %), 5 (15 %) og 3 (10 %). Fordeling på studieprogram og fag Studieprogram Antall inviterte Antall svar Andel av utvalget Bygg- og anleggsteknikk (11 %) 13 % Elektrofag (25 %) 24 % Teknikk og industriell produksjon (18 %) 13 % Helse og sosialfag (33 %) 23 % Service og samferdsel (35 %) 14 % Design og håndverk 42 6 (14 %) 5 % Restaurant- og matfag 29 7 (24 %) 6 % Naturbruk 12 2 (17 %) 2 % 1

2 Medier og kommunikasjon 2 0 (0 %) 0 % Utdanningsprogrammene med høyest svarprosent er service og samferdsel, helse- og sosialfag, elektrofag, samt restaurant- og matfag. De prosentvis største programmene i utvalget er elektrofag og helse og sosialfag. Ser vi på fagene er det 7 fag som har fem eller flere svar, noe som er en forutsetning for å se resultater i resultatportalen (grupper med færre enn fem svar er det ikke mulig å se resultater for grunnet personvernhensyn): Barne- og ungdomsarbeiderfaget (9) Helsearbeiderfaget (15) Tømrerfaget (9) Frisørfaget (6 ) Automatiseringsfaget (7) Elektrikerfaget (14) IKT-servicefaget (12) I hvilken har forholdene eller personene under hatt betydning for ditt valg av utdanning? Foreldre I svært stor I stor I noen I liten Nasjonalt 7,88 20,21 31,57 25,21 15,14 Buskerud (N = 113) 8,85 16,81 25,66 33,63 15,04 Andre i familien Nasjonalt 3,66 10,67 27,75 32,60 25,31 Buskerud (N = 111) 3,60 5,41 20,72 40,54 29,73 Venner Nasjonalt 3,98 14,06 29,34 30,66 21,96 Buskerud (N = 113) 3,54 9,73 24,78 37,17 24,78 Egne opplevelser og vurderinger Nasjonalt 39,41 41,53 13,25 3,75 2,06 Buskerud (N = 118) 47,46 37,29 10,17 3,39 1,69 Skolerådgiver/yrkesveileder Nasjonalt 2,76 10,22 20,27 29,51 37,24 Buskerud (N = 109) 1,83 10,09 21,10 28,44 38,53 Bedrift/opplæringskontor Nasjonalt 5,34 13,84 22,77 25,79 32,26 Buskerud (N = 112) 8,04 11,61 16,96 23,21 40,18 Lærer Nasjonalt 4,32 11,85 23,08 28,06 32,69 Buskerud (N = 113) 5,31 10,62 19,47 30,09 34,51 Media (fjernsyn, aviser, Internett) Nasjonalt 2,37 9,76 22,43 29,82 35,62 Buskerud (N = 111) 1,80 6,31 20,72 33,33 37,84 Utdanningsmesser/yrkesmesser Nasjonalt 3,97 12,65 26,77 24,92 31,69 2

3 Buskerud (N = 111) 5,41 9,91 21,62 29,73 33,33 Annet Nasjonalt 5,19 7,83 28,14 20,20 38,64 Buskerud (N = 93) 3,23 4,30 24,73 27,96 39,78 Av tabellen går det frem at egne opplevelser og vurderinger gis desidert størst betydning for valget av utdanning både i Buskerud og nasjonalt. Motivasjon Hvor motivert var du for å lære på skolen? Svært godt motivert Godt motivert Litt motivert Ikke særlig motivert Ikke motivert i det Nasjonalt 15,14 43,92 28,16 10,60 2,18 Buskerud (N = 120) 15,83 48,33 24,17 9,17 2,50 Hvor motivert er du for å lære på arbeidsplassen? Nasjonalt 58,12 36,49 4,32 0,85 0,22 Buskerud (N = 121) 58,68 38,02 3,31 0,00 0,00 Hvor fornøyd er du med opplæringen du fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ikke særlig fornøyd Ikke fornøyd i det Nasjonalt 9,57 39,51 30,04 16,08 4,80 Buskerud (N = 120) 8,33 32,50 33,33 18,33 7,50 Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Nasjonalt 33,25 44,39 14,51 6,10 1,75 Buskerud (N = 121) 34,71 36,36 14,05 12,40 2,48 Motivasjonen for å lære på arbeidsplassen er svært høy, og er sterkere enn motivasjonen for å lære på skolen (før de ble lærlinger). De fleste er godt fornøyd med opplæringen på arbeidsplassen (71 % svært fornøyd eller fornøyd). 3

4 I hvilken stimulerer lærebedriften din lærelyst? I stor I noen I liten Nasjonalt 18,73 43,24 28,21 8,07 1,75 Buskerud (N = 121) 18,18 39,67 32,23 9,09 0,83 I hvilken blir du satt til oppgaver som du synes er interessante i den faglige opplæringa? Nasjonalt 20,50 42,87 28,10 7,22 1,31 Buskerud (N = 121) 22,31 43,80 23,97 8,26 1,65 I hvilken har du lyst til å fullføre læretiden? Nasjonalt 76,14 16,36 4,51 2,40 0,59 Buskerud (N = 121) 76,03 16,53 5,79 0,83 0,83 I hvilken har du lyst til å skaffe deg jobb i faget ditt etter læretiden? Nasjonalt 56,01 22,21 14,52 5,39 1,87 Buskerud (N = 121) 61,98 14,05 14,88 8,26 0,83 Av disse spørsmålene går det frem at motivasjonen for å fullføre læretiden er svært høy (over 90 % har i svært stor eller stor lyst til å fullføre). Over 70 % har i svært stor eller stor lyst til å skaffe seg jobb i lærefaget etter læretiden. Rundt 60 % oppgir at lærebedriften i svært stor eller stor stimulerer lærelysten, og at oppgavene er interessante. I spørsmålet under ser vi at det store flertallet (74 %) ønsker å ta videre utdanning i faget sitt etter læretiden. Har du lyst til å ta videre utdanning i faget ditt etter læretiden Nasjonalt 65,99 34,01 Buskerud (N = 111) 73,87 26,13 Ja Nei Hvilken type videreutdanning ønsker du å ta? Mesterbrev Fagskole Høyere utdanning Annet Nasjonalt 16,13 22,73 42,14 19,00 Buskerud (N = 82) 15,85 18,29 42,68 23,17 I hvilken skyldes den manglende lysten til å skaffe deg jobb i lærefaget etter læretiden at faget er annerledes enn du hadde forventet? I stor I noen I liten Nasjonalt 5,68 13,97 35,37 28,82 16,16 4

5 Buskerud (N = 10) 0,00 40,00 30,00 20,00 10,00. at opplæringa du har fått på skolen har vært dårlig? Nasjonalt 4,48 9,87 16,14 42,15 27,35 Buskerud (N = 10) 0,00 10,00 30,00 40,00 20,00. at opplæringa du har fått på arbeidsplassen har vært dårlig? Nasjonalt 8,41 17,26 23,45 27,43 23,45 Buskerud (N = 11) 0,00 27,27 36,36 27,27 9,09 at du har fått interesse for andre fag? Nasjonalt 26,32 24,12 25,88 15,79 7,89 Buskerud (N = 10) 10,00 30,00 40,00 0,00 20,00 at faget ikke passer for deg? Nasjonalt 14,91 24,12 20,61 26,75 13,60 Buskerud (N = 10) 10,00 10,00 20,00 30,00 30,00 at du har fått helsemessige problemer etter at du begynte i lære? Nasjonalt 7,96 8,85 19,47 19,03 44,69 Buskerud (N = 10) 20,00 0,00 10,00 30,00 40,00 Her er det kun de som svarer ikke lyst i det eller lite lyst på spørsmålet om de vil skaffe seg jobb innen lærefaget som har svart. Blant disse (10/11 stk.) ser det ut til at interessen for andre fag og at opplæringa på arbeidsplassen har vært dårlig, er de viktigste årsakene til at man ikke vil skaffe seg jobb i lærefaget. Trivsel Trives du godt på arbeidsplassen? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Nasjonalt 50,41 38,72 7,38 2,61 0,88 Buskerud (N = 121) 38,84 44,63 10,74 5,79 0,00 Trivselen ser ut til å være høy; over 80 % trives svært godt eller godt. I hvilken har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av instruktøren/den faglige lederen? I stor I noen I liten Nasjonalt 45,97 37,33 12,56 3,36 0,78 Buskerud (N = 122) 42,62 32,79 18,85 4,92 0,82 5

6 I hvilken har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av kollegaene dine? Nasjonalt 51,71 38,58 8,21 1,31 0,19 Buskerud (N = 122) 48,36 40,98 8,20 1,64 0,82 I hvilken har du fått arbeidskamerater/kollegaer du trives med? Nasjonalt 48,60 38,66 10,37 2,05 0,31 Buskerud (N = 122) 40,98 40,98 16,39 1,64 0,00 I hvilken føler du deg som en del av det sosiale miljøet i bedriften? Nasjonalt 44,58 35,73 14,41 4,22 1,06 Buskerud (N = 122) 39,34 39,34 16,39 3,28 1,64 Også disse spørsmålene vitner om høy av trivsel hos de som har besvart. Særlig får kollegene høy score: nesten 90 % svarer at de i svært stor eller stor har blitt godt mottatt av kollegene. I overkant av 70 % sier det samme om instruktøren/faglig leder. Omtrent 80 % svarer at de i svært stor eller stor føler seg som en del av sosiale miljøet i bedriften. I hvilken opplever du følgende på arbeidsplassen din? uklare arbeidsoppgaver? I stor I noen I liten Nasjonalt 2,25 7,69 34,27 42,25 13,54 Buskerud (N = 120) 2,50 10,83 30,83 41,67 14,17 følelse av å være overflødig? Nasjonalt 1,95 5,34 22,34 39,09 31,29 Buskerud (N = 121) 2,48 6,61 19,83 38,02 33,06 manglende opplæring? Nasjonalt 4,09 8,59 27,25 37,94 22,13 Buskerud (N = 121) 8,26 8,26 29,75 32,23 21,49 samarbeidsproblemer? Nasjonalt 1,88 3,69 16,88 40,26 37,29 Buskerud (N = 121) 1,65 6,61 21,49 38,02 32,23 konflikter? Nasjonalt 1,59 3,19 13,82 37,61 43,79 Buskerud (N = 121) 1,65 5,79 17,36 33,06 42,15 mobbing Nasjonalt 0,94 1,50 4,75 18,51 74,30 Buskerud (N = 121) 0,83 5,79 2,48 17,36 73,55 seksuell trakassering? Nasjonalt 0,63 0,72 1,38 6,48 90,79 Buskerud (N = 121) 0,00 2,48 1,65 5,79 90,08 6

7 Ingen av momentene i tabellen ser ut til å ha stor utbredelse. De fenomenene som flest melder at forekommer er: manglende opplæring (17 % i svært stor eller stor, 30 % i noen ) og uklare arbeidsoppgaver (13 % i svært stor eller stor, 31 % i noen ). Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? En sjelden gang 2-3 ganger i måneden Omtrent en gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt 83,36 12,69 1,99 1,02 0,93 Buskerud (N = 121) 80,99 14,88 1,65 0,83 1,65 81 % oppgir at de ikke blir mobbet i det, selv om målet er null-forekomst. Svært få blir mobbet jevnlig (omtrent ukentlig eller oftere). I hvilken hjelper og støtter instruktøren/veilederen deg når du har bruk for det? I stor I noen I liten Nasjonalt 32,76 41,23 17,72 6,53 1,75 Buskerud (N = 118) 29,66 33,05 22,03 11,86 3,39 I hvilken hjelper og støtter kollegaene dine deg når du har bruk for det? Nasjonalt 35,96 47,43 13,82 2,32 0,47 Buskerud (N = 117) 29,06 49,57 18,80 2,56 0,00 I hvilken kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen din etter endt utdanning, dersom det var mulig? Nasjonalt 37,77 27,16 18,49 9,11 7,48 Buskerud (N = 118) 36,44 22,03 16,95 15,25 9,32 Kollegene blir vurdert høyt av respondentene på dette spørsmålet: oppunder 80 % svarer at kollegene i svært stor eller stor hjelper og støtter når en har bruk for det. Omtrent 60 % sier det samme om instruktøren/veilederen. Nesten 60 % kan i svært stor eller stor tenke seg å fortsette på arbeidsplassen etter endt utdanning. Læring I hvilken legger bedriften til rette for at du får utviklet dine evner og talenter? I stor I noen I liten Nasjonalt 18,36 40,91 28,54 10,06 2,13 Buskerud (N = 118) 16,10 39,83 23,73 17,80 2,54 7

8 I hvilken legger bedriften opplæringen til rette ut fra hvordan du lærer best? Nasjonalt 15,70 36,44 31,31 12,84 3,71 Buskerud (N = 117) 14,53 29,06 29,06 20,51 6,84 I hvilken kjenner du til innholdet i læreplanen? Nasjonalt 10,52 40,16 36,04 10,89 2,39 Buskerud (N = 118) 15,25 38,98 33,05 9,32 3,39 I hvilken bruker du og instruktøren/veilederen læreplanen når dere skal planlegge og vurdere opplæringen? Nasjonalt 8,51 24,53 31,44 22,55 12,96 Buskerud (N = 118) 5,93 23,73 28,81 24,58 16,95 Over halvparten svarer at bedriften i svært stor eller stor legger til rette for at respondentene får utviklet sine evner og talenter. Noe færre (ca. 44 %) svarer i samme at bedriften legger opplæringen best mulig til rette for læring. Over halvparten sier de i svært stor eller stor kjenner innholdet i læreplanen, mens om lag en tredjedel sier at læreplanen blir brukt i svært stor eller stor når opplæringen planlegges og vurderes. I spørsmålet under går det frem at halvparten mener de i svært stor eller stor har fått den opplæringen de skal ha i forhold til målene i læreplanen. I hvilken mener du at du har fått den opplæringen du skal ha i forhold til målene i læreplanen? I svært stor I stor I noen I liten Vet ikke Nasjonalt 11,99 38,97 30,20 10,64 2,72 5,48 Buskerud (N = 119) 9,24 39,50 32,77 10,08 5,04 3,36 Er det laget en intern plan for opplæringen din i lærebedriften? Ja Nei Vet ikke Nasjonalt 35,46 24,40 40,13 Buskerud (N = 113) 32,74 26,55 40,71 Av dette spørsmålet ser vi at det er mange som ikke vet om det er laget en intern plan for opplæringen i bedriften. 8

9 I hvilken blir opplæringen dokumentert, for eksempel ved bruk av opplæringsbok/opplæringsperm, logg eller annen skriftlig dokumentasjon? I stor I noen I liten Nasjonalt 17,16 29,73 30,72 15,45 6,93 Buskerud (N = 116) 14,66 26,72 31,90 17,24 9,48 I hvilken synes du det er meningsfullt å bruke opplæringsbok/opplæringsperm, logg eller annen skriftlig dokumentasjon? Nasjonalt 14,11 27,49 33,40 17,00 8,01 Buskerud (N = 117) 18,80 22,22 36,75 10,26 11,97 Når det gjelder dokumentasjon av opplæringen svarer om lag 40 % både at opplæringen blir dokumentert i svært stor eller stor, og at dette oppleves som meningsfylt. 30 % svarer at de er svært godt eller godt fornøyd med opplæringsboken/permen, mens 20 % svarer at de ikke bruker dette. Hvor fornøyd er du med opplæringsboken/opplæringspermen? (Buskerud N = 115) Svært godt fornøyd Antall Nasjonalt 7,23 % Buskerud 6,09 % Ganske godt fornøyd Nasjonalt 31,59 % Buskerud 24,35 % Verken fornøyd eller misfornøyd Nasjonalt 36,03 % Buskerud 28,70 % Ikke særlig fornøyd Nasjonalt 10,88 % Buskerud 13,04 % Ikke fornøyd i det Nasjonalt 5,12 % Buskerud 7,83 % Bruker ikke opplæringsbok/opplæringsperm Nasjonalt 9,15 % Buskerud 20,00 % I hvilken opplever du at faktorene under er viktige for din læring? Bruk av oppslagsverk/fagbøker/manualer I stor I noen I liten Nasjonalt 20,32 33,86 30,28 12,68 2,85 9

10 Buskerud (N = 119) 26,05 33,61 29,41 7,56 3,36 Veiledning fra instruktøren Nasjonalt 36,46 43,85 15,20 3,73 0,76 Buskerud (N = 119) 36,13 41,18 15,97 4,20 2,52 Veiledning fra kolleger på arbeidsplassen Nasjonalt 38,60 46,14 12,44 2,50 0,32 Buskerud (N = 119) 37,82 42,02 17,65 1,68 0,84 Praktisk arbeid Nasjonalt 67,80 27,54 3,72 0,85 0,09 Buskerud (N = 119) 70,59 25,21 2,52 0,84 0,84 Vurdering på utført arbeid Nasjonalt 43,14 39,65 13,98 2,76 0,48 Buskerud (N = 119) 46,22 36,97 12,61 2,52 1,68 Opplæringsbok/opplæringsperm, mappe, logg eller annen skriftlig dokumentasjon Nasjonalt 12,10 27,00 34,32 18,69 7,90 Buskerud N = 115) 8,70 28,70 32,17 20,87 9,57 Egenvurdering Nasjonalt 20,49 41,04 29,08 7,26 2,12 Buskerud (N = 117) 23,08 35,04 32,48 6,84 2,56 Digitale læremidler Nasjonalt 16,87 30,91 32,22 14,13 5,87 Buskerud (N = 117) 16,24 29,91 43,59 8,55 1,71 Av faktorene som oppfattes som viktig for læring er praktisk arbeid desidert viktigst (96 % svarer i svært stor eller stor ), etterfulgt av vurdering på utført arbeid (83 % svarer i svært stor eller stor ), veiledning fra kolleger på arbeidsplassen (80 % svarer i svært stor eller stor ) og veiledning fra instruktøren (77 % svarer i svært stor eller stor ). Veiledning I hvilken får du regelmessig veiledning og tilbakemelding på den faglige utviklingen fra instruktøren/veilederen? I stor I noen I liten Nasjonalt 13,81 32,63 34,17 15,10 4,28 Buskerud (N = 119) 11,76 21,85 33,61 22,69 10,08 I hvilken får du regelmessig veiledning og tilbakemelding på den faglige utviklingen fra kollegaene dine? Nasjonalt 11,84 36,45 34,75 13,22 3,75 Buskerud (N = 119) 10,08 36,97 31,09 17,65 4,20 10

11 I forhold til regelmessig veiledning og tilbakemelding på faglig utvikling, oppgir flere at de i svært stor eller stor får dette av kollegene (47 %), sammenlignet med instruktør/veileder (34 %). I spørsmålet under ser vi at de som har svart at de ikke i det og/eller i liten mottar regelmessig veiledning og tilbakemelding fra kolleger og/eller instruktør/veileder, mener manglende rutiner i bedriften og tidspress på instruktør/veileder er de viktigste årsakene til dette. Hva kan være grunnen til at du får lite/mangelfull veiledning? Manglende rutiner i bedriften I stor I noen I liten Nasjonalt 15,74 26,27 33,46 18,96 5,58 Buskerud ( N = 47) 19,15 31,91 25,53 17,02 6,38 Tidspress på instruktøren/veilederen Nasjonalt 18,18 29,61 26,78 16,95 8,48 Buskerud (N = 48) 18,75 29,17 31,25 14,58 6,25 Manglende kompetanse hos instruktøren/veilederen Nasjonalt 10,25 11,48 20,00 34,20 24,07 Buskerud (N = 48) 6,25 16,67 20,83 31,25 25,00 Du har ikke behov for mye veiledning Nasjonalt 5,41 15,35 36,98 29,81 12,45 Buskerud (N = 47) 6,38 17,02 34,04 34,04 8,51 Manglende utstyr/hjelpemidler Nasjonalt 4,00 8,86 23,85 36,20 27,09 Buskerud (N = 47) 0,00 8,51 23,40 46,81 21,28 Hvor fornøyd er du med din egen arbeidsinnsats så langt? Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ikke særlig fornøyd Ikke fornøyd i det Nasjonalt 34,24 57,44 7,12 1,07 0,13 Buskerud (N = 119) 36,97 57,14 5,88 0,00 0,00 Egen arbeidsinnsats er de aller fleste godt fornøyd med: 94 % er svært fornøyd eller fornøyd. I hvilken er du fornøyd med den informasjonen/veiledningen du har fått fra følgende personer/instanser? Instruktøren/veilederen I stor I noen I liten Nasjonalt 21,84 44,53 24,94 6,80 1,90 Buskerud (N = 117) 24,79 36,75 22,22 14,53 1,71 Når det gjelder informasjon og veiledning fra instruktør/veileder, opplæringskontor og fylkeskommune, svarer litt over 60 % at de er fornøyd i svært stor eller stor med 11

12 instruktør/veileder. Nærmere 20 % sier det samme om opplæringskontoret, mens 8 % er fornøyd i svært stor eller stor med veiledningen fra fylkeskommunen. Nesten 40 % oppgir å ikke ha vært i kontakt med fylkeskommunen, noe som kan ha med begrepsbruken i spørsmålet å gjøre. I spørsmålet under ser vi også at nesten 30 % ikke vet om de har kontrakt med et opplæringskontor. 64 % svarer at de har kontrakt med et opplæringskontor. I følge rapportportalen for lærlingundersøkelsen er andelen av respondentene i opplæringskontor 57 % (69 av 122). I hvilken er du fornøyd med den informasjonen/veiledningen du har fått fra følgende personer/instanser? I svært stor I stor I noen I liten Ikke i det hele tatt Ikke vært i kontakt med Opplæringskontoret Nasjonalt 10,27 29,10 29,57 16,42 7,54 7,10 Buskerud (N = 118) 4,24 12,71 33,05 22,03 16,95 11,02 Fylkeskommunen Nasjonalt 3,48 11,66 25,23 20,88 9,86 28,90 Buskerud (N = 116) 2,59 5,17 26,72 16,38 11,21 37,93 Har du lærekontrakt med et opplæringskontor? Ja Nei Vet ikke Nasjonalt 74,58 6,60 18,82 Buskerud (N = 116) 63,79 8,62 27,59 I hvilken har du hatt kontakt med opplæringskontoret? I stor I noen I liten Nasjonalt 8,99 27,01 37,33 22,11 4,56 Buskerud (N = 74) 5,41 14,86 36,49 36,49 6,76 Av de som har svart ja på spørsmålet om de har kontrakt med et opplæringskontor, svarer 20 % at de i svært stor eller stor har hatt kontakt med opplæringskontoret. Nærmere halvparten er svært fornøyd eller fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret. Hvor fornøyd er du med oppfølgingen du har fått fra opplæringskontoret? Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ikke særlig fornøyd Ikke fornøyd i det hele tatt Nasjonalt 19,87 47,25 25,37 6,03 1,48 Buskerud (N = 41) 17,07 31,71 24,39 24,39 2,44 12

13 I hvilken har du fra skolen, lærebedriften eller opplæringskontoret fått informasjon om hva faget ditt kan brukes til i videre utdanning eller yrkeskarriere? I stor I noen I liten Nasjonalt 12,22 30,63 34,13 16,10 6,92 Buskerud (N = 116) 11,21 28,45 29,31 21,55 9,48 hva slags yrker og arbeidsplasser folk i faget ditt vanligvis jobber i? Nasjonalt 17,08 38,48 30,16 10,25 4,03 Buskerud (N = 115) 17,39 30,43 28,70 17,39 6,09 Nærmere 50 % har i svært stor eller stor fått informasjon om aktuelle yrker og arbeidsplasser, mens 40 % har fått informasjon i samme om hva faget kan brukes til i videre utdanning og yrkeskarriere. I hvilken har du fått veiledning/tilbakemelding i løpet av det siste året på kvaliteten på arbeidet du gjør? I stor I noen I liten Nasjonalt 20,92 45,00 26,04 6,49 1,55 Buskerud (N = 118) 16,10 44,92 27,97 9,32 1,69 arbeidsinnsats? Nasjonalt 23,14 44,16 23,99 6,90 1,80 Buskerud (N = 118) 21,19 44,07 26,27 6,78 1,69 evne/vilje til å ta ansvar for arbeidsoppgavene du utfører? Nasjonalt 23,25 44,14 24,01 6,67 1,94 Buskerud (N = 118) 22,88 42,37 27,12 5,93 1,69 motivasjon? Nasjonalt 20,67 41,18 24,93 9,76 3,47 Buskerud (N = 118) 18,64 39,83 26,27 12,71 2,54 oppførsel? Nasjonalt 23,94 39,43 21,45 9,69 5,48 Buskerud (N = 116) 17,24 39,66 25,86 12,07 5,17 arbeidsvaner? Nasjonalt 19,91 40,81 25,30 10,24 3,73 Buskerud (N = 116) 18,10 35,34 30,17 13,79 2,59 orden? Nasjonalt 22,29 40,27 24,64 9,46 3,34 Buskerud (N = 118) 17,80 33,05 33,90 10,17 5,08 samarbeidsevne? Nasjonalt 24,34 39,50 22,17 9,65 4,33 Buskerud (N = 117) 17,95 40,17 25,64 11,97 4,27 evne/vilje til å håndtere konflikter? 13

14 Nasjonalt 16,31 34,25 26,21 14,64 8,59 Buskerud (N = 116) 15,52 25,86 25,00 20,69 12,93 selvstendighet? Nasjonalt 25,15 41,91 21,86 7,88 3,19 Buskerud (N = 117) 21,37 41,88 22,22 9,40 5,13 kreativitet og idérikdom? Nasjonalt 19,86 37,79 27,11 10,81 4,43 Buskerud (N = 116) 18,10 33,62 28,45 13,79 6,03 Når det gjelder tilbakemelding og veiledning i løpet av det siste året, svarer flest at de har fått dette i svært stor eller stor knyttet til arbeidsinnsats (65 %), evne/vilje til å ta ansvar for arbeidsoppgavene (65 %), selvstendighet (63 %) og kvaliteten på arbeidet (61 %). Vurdering Hvor mange organiserte vurderingssamtaler har du hatt med instruktøren/veilederen så langt i læretida? Ingen En To Tre eller flere Nasjonalt 11,62 17,87 28,51 42,00 Buskerud (N = 117) 12,82 21,37 30,77 35,04 Dette spørsmålet viser at over 65 % har hatt to eller flere organiserte vurderingssamtaler i løpet av læretida. 44 % svarer at samtalen(e) i svært stor eller stor gjør at en blir bedre i faget. I hvilken gjør vurderingssamtalen(e) underveis i opplæringen at du blir bedre i faget? I stor I noen I liten Nasjonalt 10,08 32,37 39,17 14,29 4,09 Buskerud (N = 98) 12,24 31,63 31,63 17,35 7,14 I hvilken har du fått informasjon fra instruktøren/veilederen om hvilke kriterier du blir vurdert etter? I stor I noen I liten Nasjonalt 9,48 29,60 34,47 16,94 9,51 Buskerud (N = 113) 9,73 29,20 29,20 17,70 14,16 målene i læreplanen? Nasjonalt 9,19 29,56 34,70 17,30 9,26 Buskerud (N = 113) 7,08 30,97 34,51 15,93 11,50 På disse spørsmålene om informasjon om vurderingskriterier og målene i læreplanen svarer omtrent 40 % at de i svært stor eller stor har fått informasjon om dette. 14

15 I hvilken har du fra skolen, lærebedriften eller opplæringskontoret fått informasjon om hvordan fag- /svenneprøven skal gjennomføres? I stor I noen I liten Nasjonalt 10,99 29,96 35,67 16,07 7,31 Buskerud (N = 117) 11,11 24,79 35,04 17,09 11,97 36 % har i svært stor eller stor fått informasjon om hvordan fag/svenneprøven skal gjennomføres. Det store flertallet (83 %) skal gå opp til denne typen prøve. Hvilken type fag-/svenneprøve skal du gå opp til? (Buskerud N = 117) Tradisjonell fag-/svenneprøve Antall Nasjonalt 83,34 % Buskerud 82,91 % Andre vurderings- og prøveformer (mappevurdering) Nasjonalt 2,01 % Buskerud 0,00 % Vet ikke Nasjonalt 14,65 % Buskerud 17,09 % I hvilken deltar du i vurderingen av ditt eget arbeid? I stor I noen I liten Nasjonalt 16,02 44,77 29,64 7,79 1,79 Buskerud (N = 116) 18,10 44,83 25,00 8,62 3,45 I overkant av 60 % sier de deltar i vurderingen av eget arbeid (i svært stor/stor ). Medbestemmelse I hvilken deltar du aktivt i planleggingen av arbeidet ditt/opplæringen? I stor I noen I liten Nasjonalt 16,00 37,97 31,71 10,56 3,76 Buskerud (N = 117) 15,38 36,75 31,62 12,82 3,42 I hvilken kommer du med forslag til instruktøren/veilederen om hvordan arbeidet i bedriften kan utføres? 15

16 Nasjonalt 12,23 33,69 37,95 12,89 3,24 Buskerud (N = 117) 11,11 29,06 40,17 17,09 2,56 Litt over halvparten oppgir at de deltar aktivt i planleggingen av arbeidet/opplæringen (i svært stor/stor ), mens 40 % i svært stor eller stor kommer med forslag til hvordan arbeidet i bedriften kan utføres. 60 % mener instruktøren/veilederen i svært stor/stor tar forslagene på alvor. I hvilken tar instruktøren/veilederen forslagene dine på alvor? I stor I noen I liten Nasjonalt 19,12 47,20 27,16 5,33 1,19 Buskerud (N = 92) 16,30 44,57 31,52 4,35 3,26 I hvilken er du blitt informert om dine rettigheter som lærling/arbeidstaker? Nasjonalt 8,86 27,04 34,53 21,59 7,97 Buskerud (N = 115) 4,35 24,35 29,57 26,96 14,78 Nesten 30 % oppgir at i svært stor eller stor har blitt informert om rettighetene sine som lærling/arbeidstaker. Omtrent tilsvarende andel sier de kjenner til ordningen med tilsynsrepresentant for lærlinger, og 36 % har hatt behov for å snakke om rettighetene sine. I overkant av 50 % oppgir at det finnes en synlig og aktiv fagforening ved bedriften. Kjenner du til ordningen med tilsynsrepresentant for lærlinger? Nasjonalt 29,12 70,88 Buskerud (N = 112) 31,25 68,75 Har du noen gang hatt behov for å snakke med noen om rettighetene dine? Nasjonalt 35,98 64,02 Buskerud (N = 112) 45,54 54,46 Finnes det en synlig og aktiv fagforening ved bedriften? Nasjonalt 56,12 43,88 Buskerud (N = 110) 51,82 48,18 Ja Nei 16

17 Utstyr/hjelpemidler I hvilken får du tilgang til utstyr/hjelpemidler som gjør at du kan få prøvd deg i alle deler av faget? I stor I noen I liten Nasjonalt 27,90 41,16 23,55 6,01 1,37 Buskerud (N = 113) 28,32 39,82 23,01 5,31 3,54 I hvilken får du opplæring i bruken av utstyr/hjelpemidler? Nasjonalt 23,76 42,46 25,01 7,04 1,73 Buskerud (N = 113) 20,35 41,59 30,97 5,31 1,77 I hvilken er utstyr/hjelpemidler oppdatert i forhold til det du skal lære? Nasjonalt 24,65 43,68 24,14 6,40 1,13 Buskerud (N = 111) 19,82 44,14 24,32 9,91 1,80 I hvilken benyttes digitale læremidler i opplæringen? Nasjonalt 16,96 25,73 30,53 19,02 7,77 Buskerud (N = 112) 18,75 22,32 34,82 18,75 5,36 I hvilken har du tilgang på oppslagsverk/fagbøker/manualer i bedriften? Nasjonalt 25,11 32,84 25,92 12,78 3,35 Buskerud (N = 112) 30,36 33,04 22,32 11,61 2,68 I hvilken legger instruktøren vekt på bruk av oppslagsverk/fagbøker/manualer når du skal lære deg å bruke nytt utstyr/nye hjelpemidler? Nasjonalt 12,51 25,19 33,73 19,34 9,23 Buskerud (N = 111) 9,91 26,13 29,73 16,22 18,02 Spørsmålene om utstyr og hjelpemidler viser at nærmere 70 % mener de i svært stor eller stor har tilgang til utstyr/hjelpemidler som gjør at de kan få prøvd seg i alle deler av faget. Omtrent 60 % svarer at de får opplæring i bruken av disse, og at utstyr/hjelpemidler er oppdatert (i svært stor/stor ). En tilsvarende andel oppgir at de i svært stor eller stor har tilgang på oppslagsverk/fagbøker/manualer i bedriften. Digitale læremidler svarer 40 % at benyttes i svært stor eller stor. Nesten 40 % mener instruktøren i svært stor eller stor legger vekt på bruk av oppslagsverk etc. når en skal lær bruk av nytt utstyr/nye hjelpemidler. Helse, miljø og sikkerhet I hvilken kjenner du til reglene for sikkerhet på arbeidsplassen din? I stor I noen I liten Nasjonalt 32,31 44,18 17,32 4,99 1,20 17

18 Buskerud (N = 116) 31,03 38,79 16,38 11,21 2,59 I hvilken kjenner du til rutiner for rapportering av ting som er feil? Nasjonalt 25,17 35,22 24,63 10,55 4,42 Buskerud (N = 114) 25,44 27,19 27,19 13,16 7,02 Når det gjelder HMS svarer 70 % at de kjenner til reglene for sikkerhet på arbeidsplassen (i svært stor/stor ). Litt over halvparten sier de i svært stor eller stor kjenner til rutiner for rapportering av feil. I hvilken er du trygg når du oppholder deg alene på arbeidsplassen din? Er aldri alene I svært stor I stor I noen I liten Nasjonalt 18,70 39,86 30,59 8,23 1,96 0,66 Buskerud (N = 116) 18,10 39,66 33,62 4,31 0,00 4,31 Over 70 % svarer at de i svært stor eller stor føler seg trygge når de oppholder seg alene på arbeidsplassen (18 % sier de aldri er alene). Nesten alle (93 %) sier de i svært stor/stor har tilgang til samme utstyr og hjelpemidler som øvrige ansatte. Rundt 75 % svarer at de tenker sikkerhet i alt de gjør (i svært stor/stor ). 60 % mener de i svært stor eller stor vet hva de skal gjøre ved en arbeidsulykke. En tilsvarende andel svarer at de har fått opplæring i bruken av verneutstyr/smittevernutstyr i svært stor eller stor. I hvilken har du tilgang til samme utstyr/hjelpemidler som de andre ansatte? I stor I noen I liten Nasjonalt 51,25 36,10 10,18 1,99 0,47 Buskerud (N = 116) 53,45 39,66 3,45 1,72 1,72 I hvilken tenker du sikkerhet i alt du gjør? Nasjonalt 25,12 48,97 21,67 3,61 0,63 Buskerud (N = 116) 23,28 52,59 19,83 3,45 0,86 I hvilken vet du hva du skal gjøre ved en eventuell arbeidsulykke? Nasjonalt 20,49 41,43 28,76 7,44 1,87 Buskerud (N = 116) 17,24 43,10 27,59 7,76 4,31 I hvilken har du fått opplæring i bruken av verneutstyr/smittevernutstyr? Nasjonalt 27,25 33,78 21,68 9,77 7,51 Buskerud (N = 116) 26,96 30,43 21,74 8,70 12,17 18

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Christian Wendelborg Trøndelag Forskning Utvikling AS Steinkjer 2008 Tittel : LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2008 En spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13

Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13 www.tfou.no Notat 2011:13 Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14

Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14 www.tfou.no Notat 2011:14 Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Analyse av Lærlinginspektørene

Analyse av Lærlinginspektørene Rapport 1/2005 Analyse av Lærlinginspektørene Utarbeidet av LÆRINGSlaben Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 LÆRLINGINSPEKTØRENE... 5 1.2 OPPDRAGET... 5 1.3 LÆRLINGINSPEKTØRENE

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Læreplan. hjelpemidler. tilbakemelding. trivsel. arbeidsvaner

Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Læreplan. hjelpemidler. tilbakemelding. trivsel. arbeidsvaner Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder På veien til fagbrev Analyser av Lærlingundersøkelsen planlegging tilbakemelding Fagbrev Tradisjonell svenneprøve lærelyst kreativitet og

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Kvalitet i fagopplæringen Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til at elever

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ARBEIDSFORHOLDENE TIL LÆRLINGER I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ARBEIDSFORHOLDENE TIL LÆRLINGER I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ARBEIDSFORHOLDENE TIL LÆRLINGER I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel Forfatter NTF-arbeidsnotat Prosjektnummer : 1673 :

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen]

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] 1/12: Hvilket årstrinn går barnet på? 8. trinn 62 39% 9. trinn 58 37% 10. trinn 37 24% Skolen informerer oss om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] Vet ikke/kjenner ikke til 2 1% Helt

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer