aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012"

Transkript

1 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 Inhaltsverzeichnis: Vorwort der Redaktion Seite 02 TYSKFORUM - offener Brief an die Deutschlehrer Seite 03 Referat fra årsmøtet 2011 Seite 05 Vorschau auf das Programm des Goethe-Instituts Im Jubiläumsjahr 2012 Seite 07 TYSKFORUMS studietur 2012 til München Seite 08 Programmet for studieturen til München Seite 09 Påmeldingsskjema for studietur til München Seite 10 Norwegische Deutschlehrertage (NDT) in Lillehammer 2011 Ein Bericht von Julia Erol Seite 11 Norwegische Deutschlehrertage 2012 in Oslo Seite 15 MEINUNGSAUSTAUSCH Seite 16 Forsøk med tysk i 2. og 3. klasse på Manglerud barneskole Lise Henriksen Seite 16 MATERIALIEN UND TIPPS FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT Seite 24 Wortschatzübungen, Carsten Wiemann Seite 24 Ein guter Tipp, DUDEN Newsletter Seite 27 NEUE BÜCHER Seite 30 Impressum: HERAUSGEBER: TYSKFORUM Norwegischer Deutschlehrerverband REDAKTION: Kristin Akre, A. Wilhelm Zickfeldt Verantwortlicher Redakteur: A.Wilhelm Zickfeldt, Gøteborggt. 31 B, 0566 Oslo Tel.: (0047 ) / (0047) AUFLAGE: 300 Exemplare Umschlagsbild: Schloss Neuschwanstein, Wikipedia Bitte geben Sie aktuelles an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. aktuelles darf für Unterrichtszwecke kopiert werden. TYSKFORUM 1

2 Vorwort der Redaktion Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Europa spricht Deutsch, ein kurzer Satz, der in letzter Zeit immer wieder in den Medien zitiert wurde. Wer hat ihn zuerst gesagt? Ist etwas Wahres daran? Ist es überhaupt denkbar, dass es dazu kommen kann? Wir wissen es nicht. Kaum. Das ist wohl sehr unwahrscheinlich. Drei Fragen, drei Antworten. Zweifellos ist der Satz jemandem herausgerutscht, dem die wirtschaftliche Vormachtstellung Deutschlands in Europa unheimlich geworden ist. Einige fürchten mal wieder, dass Deutschland Europa erobern will. Welch ein Quatsch! Dazu wird es nie wieder kommen. Deutschland will und kann aber gemeinsam mit allen guten Kräften in Europa dazu beitragen, dass die Wirtschaft in Europa nicht den Bach runter geht. Es wäre daher gut, wenn alle Europäer sich in einer weiteren Fremdsprache als Englisch untereinander verständigen könnten. Deutsch ist dabei neben Französisch, Spanisch und Italienisch sicher keine dumme Alternative. Im letzten Heft von NHOAKTUELT wird dieses Thema unter der Überschrift TRENGER MER TYSK aufgegriffen: Har du planer om å studere i utlandet? Ønsker Du deg billige studier, godt studentmiljø og gode jobbmuligheter? Tyskland er svaret. Likevel er Tyskland som studieland blitt mye mindre populært for nordmenn enn tidligere. Nå ønsker NHO at statens lånekasse for utdanning skal brukes for å øke studentstrømmen. - Tyskland er vår viktigste handelspartner etter Sverige. Kunnskap om tysk språk og kultur er svært viktig kompetanse når du skal søke jobb. Norsk næringsliv trenger flere som velger Tyskland som studieland, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO. Han forteller at tendensen har vært nedadgående i flere år. I 2010 var det bare om lag 200 norske studenter som tok en hel akademisk grad i landet. På midten av 90-tallet var dette tallet over Selv om tysk kultur langt på vei er lik vår egen, finnes det eksempler på at bedrifter har mistet kontrakter fordi man ikke kjenner de kulturelle kodene, sier Turmo. Nå mener han det er på tide å ta i bruk nye virkemidler. - Det er mange tiltak man kan tenke seg, for eksempel å bedre studiefinanseringen for de som velger å studere i land som er viktige handelspartnere for Norge. Det er viktig at vi tar dette på alvor, sier Turmo. Das Redaktionsteam 2 TYSKFORUM

3 Signe Bøhn Bogstadvn Oslo Tlf.: (priv.) (mob.) Liebe Freunde und Kollegen, Schon wieder stehen wir an einem Jahresanfang. Das ist immer spannend. Was wird wohl dieses Iahr auf uns zukommen? Das was wir beeinflussen können, ist vor allem in diesem Semester die Studienreise nach München. Die Jahresversammlung in Lillehammer im Oktober 2011 hat beschlossen, dass wir diesmal eine ziemlich großzügige Unterstützung von 2000 Kronen an alle aktive Deutschlehrer auszahlen wollen, die an der Reise teilnehemen, so dass das Finanzielle die Mitglieder nicht davon abhalten sollte, an der Reise teilzunehmen. Das Goethe-Institut in München hat uns zu einem Besuch in der Zentrale eingeladen, Wir werden auch die Zeit haben, uns einige der Kunstmuseen Münchens anzuschauen, wir werden uns einer Exkursion nach Neuschwanstein und Linderhof anschließen, und im Verlauf der Reise werden wir reichlich Möglichkeit haben, uns mit Kollegen aus ganz Norwegen fachlich auszutauschen. TYSKFORUM 3

4 Wir laden ganz herzlich die, die noch nie mit uns mitgefahren sind, diesmal mitzukommen. München ist immer eine Reise wert, auch wenn unsere Studienreise verhältnismäßig kurz ist. Die Norwegischen Deutschlehrertage 2012 finden in diesem Jahr in Oslo statt. Einige weitere Informationen hierüber finden Sie auf Seite 15 in diesem Heft. Allen Mitgliedern wünsche ich ein sehr interessantes und erfolgreiches neues Jahr 2012! Signe Böhn Vorsitzende 4 TYSKFORUM

5 Referat fra årsmøtet i TYSKFORUM- Norsk tysklærerforening Fredag 28. oktober 2011 kl på Høgskolen i Lillehammer Det var 17 medlemmer til stede, herunder leder, nestleder, kasserer, ett styremedlem og ett varamedlem. Sak 1: Møtet ble åpnet av leder Signe Bøhn. Sak 2: Til møteleder ble valgt Øystein Møller, til referenter Arne Rossevik og Inger- Lise Toft. Sak 3: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Sak 4: Årsberetningen ble delt ut og kommentert, og årsmøtet tok den til etterretning. Sak 5: Regnskap for 2010/2011 og budsjett for 2011/2012. a) Regnskap. Kassereren delte ut og gjennomgikk det reviderte regnskapet for regnskapsåret 2010 / 2011 og sammenholdt det med det oppsatte budsjettet og med forslaget til budsjett for neste år. Revisjonsberetningen ble også lagt fram. Regnskapet ble enstemmig godkjent. b) Budsjett. Styrets forslag til budsjett for 2011 / 2012 ble vedtatt med planlagte inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,- og et underskudd på kr ,-. Det ble noe diskusjon rundt punktene Premier, Hjemmeside, og Tilskudd til studietur Vedr. premier: TYSKFORUM har de siste årene ikke hatt kapasitet til å gjennomføre en skoleklassekonkurranse om et arbeid som skulle dokumentere elevenes arbeid med tysk. Goethe- Institut har heller ikke lenger kapasitet til å hjelpe oss med dette. Styret har likevel valgt å sette opp kr 5000,- i budsjettet, og oppfordrer TYSKFORUMs medlemmer til å danne en liten komite for å lage en konkurranse og invitere skolene til å delta i denne. Det ble nevnt at det nå visstnok igjen skal være muligheter for å søke penger fra Willy Brandt- stiftelsen til premier. Vedr. hjemmesiden: Årsmøtet diskuterte en oppgradering av hjemmesiden. Nyinnmeldt medlem Andrea Vaske foreslo å kontakte en elev på medialinjen ved hennes skole. For en godtgjøring bør denne personen få et oppdrag om i samarbeid med John Helge Selsvik å profesjonalisere hjemmesiden, slik at John Helge kan følge opp endringene. Styret erklærte å ville følge opp dette. TYSKFORUM 5

6 TYSKFORUM på Facebook ble også brakt inn i diskusjonen. Gro Sandum og Andrea Vaske blir nøkkelpersoner i den videre utviklingen av dette. Ut fra diskusjonen var holdningen tydelig at budsjettavsetningen på kr 1500,- kunne overskrides for å få til en moderne hjemmeside, uten at konkret beløp ble foreslått. 6 TYSKFORUM

7 Budsjettposten Tilskudd til studietur er øket betydelig ved å tilby medlemmer som er aktive tysklærere et tilskudd på kr 2000,- til turen i Sak 6: Forslag om tillegg til vedtektenes 6.1.: For sen betaling av kontingent kan medføre et purregebyr. Styret bestemmer størrelsen. Forslaget var begrunnet med at det sist var ca 80 medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten ved forfall og fortsatt 40 etter første purring, og purrearbeidet krever mye tid av styret. Forslaget ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Sak 7: Det ble vedtatt å stryke siste setning i vedtektenes 6.1. som sier at medlemmer av Landslaget Moderne Språk (LMS) betaler redusert kontingent. Setningen ble enstemmig vedtatt strøket fordi LMS har nedlagt sin virksomhet. Sak 8: Valg. - Som leder ble gjenvalgt Signe Bøhn. (For ett år) - Som 1. nestleder ble gjenvalgt Øystein Møller. (For to år) - Som 2. nestleder ble valgt Kristin Akre. (For to år) - Som kasserer ble gjenvalgt Arne Rossevik. (For ett år) - Styremedlem Marion Askedal Bergan var ikke på valg. (Ett år igjen) - Som nytt styremedlem ble valgt tidligere varamedlem Inger-Lise Toft. (For to år) - Som varamedlemmer ble valgt Gro Eli Sandum og Andrea Vaske. (Begge for to år) - Som valgkomite ble gjenvalgt Elin Ulbraaten og Reidunn L. Myklestul. (For ett år) - Som revisorer ble gjenvalgt Øystein Myklestul og Wilhelm Zickfeldt. (For to år) I nært samarbeid med det nye styret vil Wilhelm Zickfeldt fortsatt ha ansvar for utgivelsen av medlemsbladet Aktuelles, og John Helge Selsvik fortsetter som IT- ansvarlig. Etter at årsmøtet var ferdig, ble det orientert om at neste års tysklærerdager vil finne sted i Oslo i tiden oktober, og at neste års studietur går til München i tiden 27. april til 1. mai. 1. november 2011 Referenter: Arne Rossevik (Sign.) (Sign.) Inger- Lise Toft TYSKFORUM 7

8 8 TYSKFORUM

9 Vorschau auf das Programm des Goethe-Instituts im Jubiläumsjahr 2012 Das Goethe-Institut Norwegen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen in Norwegen. In dieser Verbindung bietet es ein vielfältiges Jubiläumsprogramm an, das so umfangreich ist, dass wir es in diesem Heft nicht abdrucken können. Außerdem sind noch einige Programmpunkte im Entstehen. Wenden Sie sich daher am liebsten direkt an das Goethe-Institut Norwegen. Die Postadresse, die Rufnummern und die zentrale Mailanschrift finden Sie hier: Goethe-Institut Norwegen Grønland Oslo Norwegen Tel Fax Die ersten Artikel zum Programm finden Sie hier: Verantwortlich für das Jubiläumsprogramm ist Ellen Øvergaard: Sie finden Informationen auch auf Facebook: Sie können sich auch an die Sprachabteilung wenden, besonders, wenn Sie sich über Sprachkurse und Stipendien im Juhbiläumsjahr informieren möchten: Die Leiterin der Sprachabteilung, Petra Biesalski, hat folgende Mailadresse: Frau Wörheide, langjährige Mitarbeiterin in der Sprachabteilung, hat folgende Mailadresse: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Instituts Norwegen freuen sich über jeden Kontakt mit Ihnen. TYSKFORUM 9

10 Studietur til München med TYSKFORUM 27. april 1. mai 2012 I år går studieturen til München. I anledning av Goethe-Instituts 60årsjubileum er vi bl.a. invitert til å besøke hovedkontoret der. Ellers blir det besøk i forskjellige kulturinstitusjoner og en ekskursjon utenfor byen. Hotell: Hotel Amba Arnulfstraße 20 D München Vi har bestilt i alt 4 dobbeltrom og 8 enkeltrom.fra Blir vi fler, kan vi bestille flere rom. Hotellprisene er 98 euro for dobbeltrom og 75 euro for enkeltrom. Om noen ønsker tilleggstid i München, gi oss beskjed. Vi kan ta oss av endringene! Forslag til reise Oslo-München-Oslo: Fredag 27.4 a)air Berlin : Gardermoen-Berlin Tegel kl ankomst kl. 8.05, Berlin-München kl ankomst München kl b) Norwegian: Gardermoen-München: kl , ankomst München kl c) SAS: Gardermoen- København kl. 7.10, ankomst 9.20, København-München kl ankomst Tirsdag 1. mai: a) Retur Air Berlin : München-Berlin kl ankomst Berlin kl.16.35, Berlin Tegel- Gardermoen kl , ankomst Gardermoen kl Pris NOK b)retur Norwegian : München-Stockholm kl , ankomst Stockholm kl , Stockholm- Gardermoen kl.16.30, ankomst Gardermoen kl Pris NOK NB! Direkte forbindelse med Norwegian München-Oslo 2. mai. c)retur SAS: München-Gardermoen kl.13.05, ankomst Gardermoen kl Pris kr NB! Etter vedtak på årsmøtet 2011 får medlemmer som er aktive tysklærere kr hver i reisestøtte til denne turen. 10 TYSKFORUM

11 FORELØPIG PROGRAM (videre presiseringer gis noe senere): Fredag 27. april Ankomst. Kl Kl Hotellet ligger rett over gaten for München Hauptbahnhof. Stadtrundfahrt. Avgang foran jernbanestasjonen. Felles aftens Lørdag 28. april: Alte und Neue Pinakothek, Lenbachhaus, ev. også andre museet Søndag 29. april: Avgang kl Busstur til slottene Neuschwanstein og Linderhof. Mandag 30. april: Formiddag Besøk i Goethe-Institut Ettermiddag Fri, mulighet for besøk i Schloss Nymphenburg (trikk fra hotellet), shopping e.l. Kl Felles avskjedsmiddag Tirsdag 1. mai: Avreise Det arbeides med å skaffe oversikt over tilbudet for konserter, teater o.l. Oslo, 11. januar 2012 Hilsen Turkomitéen: Elin Ulbraaten, Kristin Akre og Signe Bøhn Påmeldingsfrist 15. mars. TYSKFORUM 11

12 TYSKFORUM PÅMELDING TIL STUDIETUR TIL MÜNCHEN Navn... Adresse Mobilnummer: Skole:... Jeg melder meg herved til studieturen til München Jeg har betalt/betaler nå depositum kr til TYSKFORUMs konto nr Sendes til: eller i posten til: Arne Rossevik, Manglerudveien 132, 0678 Oslo 12 TYSKFORUM

13

14

15

16

17 Norwegische Deutschlehrertage 2012 in OSLO Die Norwegischen Deutschlehrertage (NDT ) 2012 finden in diesem Jubiläumsjahr in Oslo statt, Oktober. Das Programm ist noch nicht in allen Einzelheiten fertig, aber einiges aus dem Programm möchten wir schon jetzt erwähnen: Der Hauptreferent der NDT 2012 wird der Niederländer Kees van Eunen sein. Er wird Sie durch die Tage mit den Themen Literatur im Deutschunterricht und Mehrsprachigkeit begleiten. KEES VAN EUNEN, geb. 1945, Germanistikstudium an der Universität Groningen und 13 Jahre Lehrer für Deutsch. Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Pädagogischen Hochschule (HAN-ILS) in Nijmegen (Niederlande) von 1980 bis Mitbegründer und Partner der bekannten Arbeitsgruppe 'Deutsch macht Spaß'. Verantwortlich für eine umfangreiche Unterrichtsreihe 'Niederländisch und Niederlandekunde für Deutsche. Schwerpunkte: (Jugend)Literatur und Lesetraining, Lieder im Fremdsprachenunterricht, Medieneinsatz, IT etc. Leiter und Organisator weltweiter Fortbildungen für das Goethe-Institut und Deutschlehrerverbände. Autor unterschiedlichster Lehrwerke, Unterrichts- und Projektmaterialien. Kernredakteur von D-Blatt (Informationen für Lehrende über das Fach Deutsch). Leiter verschiedener europäischer Projekte. Erhielt für seine Arbeit als 'Brücke' zwischen Deutschland und den Niederlanden 2002 den prestigeträchtigen 'Botschafterpreis'. Vorruhestand seit Ende 2005, aber ungebrochen aktiv. Cora Chilcott wird am Freitag mit dem Programm Erlkönigs Tochter die Deutschlehrertage bereichern. Zeitgleich mit den NDT 2012 findet in Oslo Handelsgymnas die Ausstellung Deutschland für Anfänger statt. TYSKFORUM 17

18 Das Goethe-Institut ist dabei ein Arbeitsheft zum Thema Mehrsprachigkeit drucken zu lasssen. Sie können dieses Heft in Kürze als pdf-datei von der Homepage des Goethe-Instituts herunterladen. Es wird nicht nur für den Deutschunterricht geeignet sein, sondern lässt sich auch auch für andere Fremdsprachen im Unterricht einsetzen. Som julegave har Fremmedspråksenteret i Halden sendt sitt rykende ferske fagdidaktiske blad Communicare til alle skoler. Gled dere over 80 sider med lesestoff om språk og språklæring. For fortsatt å motta Communikcare bli abonnent! Bladet utkommer to ganger årlig og koster kroner 150 per år (samme pris for skoler, skolebibliotek og enkeltpersoner). Du får også en praktisk samleperm med på kjøpet. Tegn abonnement her: 18 TYSKFORUM

19 Meinungsaustausch Hier können alle, die sich zur Stellung des Deutschen in Norwegen äußern möchten, ihren Beitrag Kollegen und anderen unterbreiten. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt. Die Meinungsäußerungen können auf Deutsch oder Norwegisch verfasst werden. Kommentare zu diesen Äußerungen können entweder im nächsten Heft abgedruckt werden oder auf der Leitseite des TYSKFORUMs erscheinen. Forsøk med tysk i 2.og 3.klasse på Manglerud barneskole. Lise Henriksen, lærer på Manglerud skole På Manglerud barneskole i Oslo har vi drevet forsøk med tysk på 2. og 3.trinn de to siste skoleårene. To klasser deltar, - min klasse og parallellklassen, - til sammen 53 elever. Av disse elevene er 8 elever reelt flerkulturelle. Så vidt jeg vet er det ingen andre skoler i landet der det undervises i tysk på 2.og 3.trinn. Litt om Manglerud skole og klasse 3A og 3B Manglerud skole ligger på Oslos østkant. Den er en toparallell-skole med ca 360 elever. Skolen ligger ved Østensjøvannet, nær Østmarka og har fine uteområder. Veldig mange av skolens elever er aktive fotballspillere, hockeyspillere eller innebandyspillere. TYSKFORUM 19

20 Klasse 3A og 3B er to helt normale klasser med barn fra helt vanlige hjem. Det er store klasser med 26 og 27 elever. De gjør det meget godt på tester, elever, foresatte og lærere jobber hardt. Rektor har høye ambisjoner på klassenes vegne og stiller klare krav til lærerne. Barna konsentrerer seg bra, - det er status å være flink, og alle vil gjerne gjøre sitt beste. Barna er vant til at det stilles krav, og de liker tydelige og klare grenser. Det er stor grad av ro i timene. Arbeidstempoet er høyt. Lekser leveres som de skal og med god kvalitet. Foresatte kommer ofte begge to på konferansetimer og foreldremøter. Vi har utfordringer, men ikke på det faglige planet. Bakgrunn for forsøket Da jeg hadde 7.klasse for 3 år siden, tok jeg initiativet til et tyskprosjekt i min klasse og parallell-klassen. Jeg hadde i mange år samarbeidet med denne læreren og kjente henne godt. Rektor likte ideen min, og jeg skrev et plandokument som i første omgang ble holdt internt på skolen. Jeg fikk ingen ekstra timer eller ressurser til bøker, men lagde mitt eget opplegg. Dette opplegget ble gjennomført i begge klassene fra oktober og ut skoleåret.foresatte godkjente forsøket. Forsøket ble meget vellykket og elevene lærte mye. Begge lærere hadde hatt elevene i alle årene på barneskolen og kjente elever og foresatte godt. Disse elevene var veldig flinke i grammatikk, de lærte fort og ble gode til å bøye substantiv i nominativ, dativ og genitiv og verb i presens og preteritum. Jeg brukte grammatikken for alt det var verdt, og elevene elsket dette! På ungdomsskolen valgte nesten alle elevene tysk som 2.fremmedspråk, og karakterene var gjennomgående utmerket! Da 1.klassen min startet i 2.klasse høsten 2009, ville min rektor at jeg nok en gang skulle prøve å innføre tysk, denne gang på 2.trinn. Jeg samarbeidet fremdeles med læreren som hadde vært med på tysk på 7.trinn. Rektor og jeg ble enige om at jeg skulle forsøke å lage et dokument som skulle sendes til Astrid Søgnen til godkjenning. Dette ble gjort, planen ble godkjent og vi fikk grønt lys. Jeg skulle ha ansvaret for forsøket, men det skulle gjennomføres i begge 2.klassene. Denne gang måtte jeg tenke helt nytt, disse elevene kunne ikke noe grammatikk! De var så små! Jeg måtte finne helt andre veier og helt nye innfallsvinkler til elevenes læring! Dette var ny og helt upløyd mark for meg! Og det var lite hjelp å få fra de store bokhandlerne i Oslo, de hadde ingen ting jeg kunne bruke! Ressurser Dette er et forsøk som i utgangspunktet ikke koster skolen min noen ting. Jeg har nedslag i undervisningstid på grunn av alder, og disse timene brukes til å planlegge, skrive dokumenter, evaluere, lage ting etc. Jeg 20 TYSKFORUM

21 bruker betraktelig mer tid på prosjektet enn det nedslaget jeg har, men det er fordi jeg opplever dette som veldig morsomt og banebrytende! Timene til planlegging timeplanlegges ikke, det er umulig å skrive dokumenter, evaluere, skrive innlegg etc. en time her og der i en travel skolehverdag. Dette gjøres i helger og om kvelden når jeg har nok tid og ikke blir forstyrret. Den andre læreren har en time i uken av sitt aldersnedslag til å samarbeide med meg om tysk. Ingen av lærerne på prosjektet har spesialkompetanse i tysk, men vi har hatt tysk på engelsklinjen i det gamle gymnasiet, og gjennom dette følte vi at grunnlaget vårt i tysk var godt nok. Dessuten har vi spesialutdannelse i engelsk og kan mye metodikk og vet hvordan barn lærer et nytt fremmedspråk.vi er begge interessert i språk og snakker flere, reiser mye og holder det vi kan rimelig ved like. I 2.klasse fikk vi ingen ekstra ressurser i form av timer. Vi fikk kjøpe inn noen bøker og noen CDer, - og vi fikk reise til Talia bokhandel i Kiel og plukke det vi trengte der. Tid til tysk stjal vi fra alle timer, litt hver dag. Gjennomsnittlig brukte vi litt over 1 time i uken på tysk, spredt på alle ukedagene. Det er derfor viktig at det er kontaktlæreren som underviser i tysk. Tyskprosjektet i 2.klasse ble megt vellykket. Derfor søkte vi skoledirektør Astrid Søgnen om ekstra timer på 3.trinn, en til hver klasse i uken, og rektor søkte om midler til elevbøker. Dette fikk vi! Skoledirektøren er meget interessert i tysk og syntes det jeg gjorde, var spennede! Hun ble hele tiden holdt oppdatert og fikk tilsendt alle dokumenter. Elevene fikk en egen tysk arbeidsbok, Kikus, vi fikk penger til flere bøker for lærerne, og sist men ikke minst: vi fikk mer ro rundt forsøket fordi tiden ble romsligere. Den ene timen vi fikk, ble også i 3.klasse brukt til ca. 10 minutter tysk hver dag. Hvordan har forsøket vært organisert? Jeg er ansvarlig for dette forsøket, og jeg skriver alle plan og prosessdokumenter. Jeg evaluerer alt jeg gjør fortløpende hver uke. Og jeg skriver et stort evalueringsdokument ved årets slutt. Plandokumentene er godt begrunnet, også utfra pedagogisk teori. De er grundige og omfattende. Dokumentene er også knyttet opp mot kompetansemålene i Kunnskapsløftet. I plandokumentene legger jeg stor vekt på motivering. Med motivering mener jeg det som setter en aktivitet i gang, og det som holder den ved like. Jeg legger vekt på motiveringsprinsipper som nysgjerrighet, mestring og resiprositet. I plandokumentet lager jeg mål og brekker disse opp i delmål for hver måned. Målene er meget konkrete og skrevet slik at foresatte skal forstå hva jeg mener. TYSKFORUM 21

22 Eksempel på mål og metode for en måned. Oktober, 3.trinn Tema: Die Tiere. Mål: Elevene skal lære ordene das Zebra, der Bär, das Pferd, die Katze, der Tiger, der Hund, die Schlange, der Löwe, die Maus, der Elefant, der Affe. I tillegg presenteres ordene die Antilope, der Hase, die Schnecke. Går dette bra, utvider vi med flere dyrenavn. De flinke elevene vil lære også disse. Elevene skal samtale enkelt om disse dyrene og si hvilke som er schnell und langsam. Elevene skal enkelt beskrive dyrene med farge, størrelse ( gross klein) og antall bein. Elevene skal lære sangene Wenn der Elefant in die Disco geht, 3 vers og Die Affen rasen durch den Wald 3 vers. Elevene skal kunne lese en enkel tekst om dyr. Elevene skal fylle ut sidene i arbeidsboka Kikus som omhandler dyr. Metoder: Sang. Herming. Visualisering. ( Piaget) Konkretisering.(Piaget) Lek. Dramatisering Utenatlæring Repetisjon. Noe lesing. De foresatte får plandokumentene utdelt på første foreldremøte om høsten, og planene gjennomgås og forklares. Dokumentene blir hvert år sendt inn til skoledirektøren til godkjenning. Før skoleåret slutter, sendes evalueringen inn. I denne skriver jeg inn alle endringer i planen med rødt. Jeg skriver også hva som gikk bra og hvorfor, hva som kunne gått bedre og hva jeg eventuelt ville gjort annerledes. De foresatte må skriftlig gi sin tillatelse til at deres barn skal ha en time mer pr. uke enn andre på tilsvarende trinn. Alle barn på trinnet har så langt deltatt. 22 TYSKFORUM

23 Barna har fra føste dag hatt en egen kladdebok i tysk, og i løpet av to år har de fleste elevene skrevet ut tre A-4-bøker. Disse bøkene legger TYSKFORUM 23

24 lærerne grått bokbind på, og elevene skriver på navn og min første/andre/ tredje tyskbok. Vi tar vare på bøkene fra år til år, de må ikke bli borte i sommerferien, her er hele barnas tysk-liv! Her tegnes det ord, her limer vi inn alle dikt, alle regler, alle sanger, alle lesestykker, og her skriver de stadig mer etter som de blir større. Hver klasse har en tysk-bok der vi samler alle flashcards som vi lager. Og bak i klassen har vi et Tysk-hjørne, en veggavis, der viktige ting henges opp. I 3.klasse fikk elevene en egen perm der vi samlet alle tyske sanger som de kan. De kunne nå veldig mange, og det var praktisk å ha sangene på ett sted, ikke rundt om i tre tysk-bøker! Det blir gitt lite lekser i tysk, - og bare lekser som er overlæring og som jeg er trygg på at barna mestrer. Mange har foreldre som ikke snakker tysk og som dermed ikke kan hjelpe barna sine! Forsøket gjenomføres i begge klassene på trinnet. Det er en stor styrke å ha et større elevgrunnlag å prøve ut ting på, og det er flott å ha en annen lærer å diskutere med. Vi deler på alt det praktiske som å lage veggavis, lage flashcards, finne de beste sangene, lage forestillinger etc. Ved årets slutt får foresatte uttale seg skriftlig og anonymt på et spørreskjema. Elevene får også uttale seg muntlig i elevsamtaler og skriftlig på et elevskjema. Så langt har de foresatte vært 100% fornøyde og glade for at barna deres får denne sjansen! Og elevene er mektig stolte over å få lære noe ingen andre på deres alder i Norge får lære! Tysk er for veldig mange det morsomste faget. Og mange kan mer tysk enn engelsk! Samarbeidspartnere. Jeg har først og fremst samarbeidet med den andre læreren på trinnet. Utover det har jeg hatt et meget godt samarbeid med Goethe-Institut som har vært mer enn velvillige og hjulpet oss med å finne bøker, anbefalt Talia bokhandel i Kiel, vist oss hva som finnes av spill som vi kan bruke, gitt oss bøker de har hatt og invitert oss lærere på forlagskurs og hatt begge klassene på besøk. Høsten 2011 har skolen vår fått skoleovertakelse, lærerne får en uke til pedagogisk påfyll mens lærerstudenter overtar undervisningen. Da skal alle lærerne ved skolen reise til Berlin, se på det tyske skolesystemet, høre og snakke tysk og lære om den tyske kulturen. Metoder Bærende metoder i undervisningen er lek, sanger, herming, dramatisering, visualisering og konkretisering. Elevene lærer ved å høre på lærer, lytte og herme. Læreren er det viktigste elementet! Og jeg gir meg ikke før jeg har alle med meg. Dette skal være et fag som alle mestrer! Tydelighet, tale i kor og repetisjon er det jeg lener meg på. 24 TYSKFORUM

25 Og flere av elevene har alt en nydelig skarre-r! I etterkant kommer det skrevne ordet i form av stensiler som limes inn i bøkene og leses. Vi har mange CDer med sanger, - vi kan tradisjonelle tyske barnesanger som Mein Hut der hat drei Ecken, Meine Oma fährt im Hühnerstall, Motorrad, julesanger som O Tannenbaum og Maria durch ein Dornwald ging, - og vi kan moderne sanger som Wenn der Elefant in die Disco geht. Jeg opplever at barna er altetende når det gjelder å lære nye sanger! Hva har elevene lært? Disse elevene har lært utrolig mye, mye mer enn jeg trodde var mulig da prosjektet startet! De har hatt tysk i to år, en time hver uke. Det vil si at de kun har hatt i underkant av 80 skoletimer med tysk. Jeg opplever at elevene tok uttaleregler i tysk raskt. Og de registrerte fort at å lese tysk, var mye enklere enn å lese engelsk, tyske ord leses som oftest slik de skrives. Og hver gang vi kommer over et ord som var likt på tysk og norsk, er de full av undring. Grammatikk er et ikke-tema foreløpig. Jeg bygger opp barnas ordbank. De lærer utenat setninger der substantiv er bøyd. De vet at for eksempel ein og eine kan ha forskjellige former og se forskjellige ut, men dette læres som idiomer uten forklaring. Mye av planene hviler på rim, regler dikt og sanger. Jeg har brukt mye tid på å finne ting som passer til temaene jeg har valgt. Mine planer er bygget opp rundt temaer, og noen av temaene kommer igjen hvert år, men i utvidet form. (Brunners spiralprinsipp) Og jeg opplever gang på gang at jeg må høyne målene mine og lære elevene mer enn jeg trodde var mulig! Når jeg tror at de kan lære to vers av en sang, så klarer de å lære alle ni! Og når jeg planlegger fem ord for dyr, så lærer de femten! Temaer jeg har konsentrert meg om er: meg selv, å presentere seg selv med så mye info som mulig, min familie, farger, tall, året og årstider, måneder, jul, klær, mat, drikke, dyr, klasserommet. Elevevene kan stille hverandre enkle spørsmål og svare på disse. Hver jul lager vi et eget tysk-program som vises for foresatte som en del av juleprogrammet, og hver februar viser vi hva vi har lært for elever ved skolen. Til sommeren lager vi et tysk sommerprogram som brukes på sommeravslutningen. Svakheter ved forsøket Det er ikke lett å komme som ny elev fra en annen skole og plutselig skulle forholde seg til tysk! Vi har fått mange nye elever disse to årene! TYSKFORUM 25

26 Og vi har ingen ekstra ressurser å sette inn her! Likevel opplever vi at det går seg til i løpet av noen måneder.så lenge vi repeterer så mye som vi gjør, og så lenge temaene kommer igjen og igjen, har de en sjanse til å henge med. Ved forsøkets start var jeg spent på om elevene ville blande tysk og engelsk, og om tyskforsøket ville gå utover elevenes engelsk-kunnskaper. I starten blandet elevene enkelte ord, men ettersom de ble tryggere og flinkere, har dette ikke vært noe problem. På den nye engelske kartleggingstesten gjorde elevene ved Manglerud det meget bra til tross for at de har to fremmedspråk å holde orden på. På vår skole er det bare to klasser som er med i dette prosjektet. Det er ikke lett å finne lærere som kan undrvise i tysk! Og det må være kontaktlæreren som underviser i tysk! Mange lærere har ikke tysk fra ungdomskolen en gang. Og HIO utdanner ikke lenger tysklærere! Mangel på kompetanse bant lærerne kan stoppe tysk på småskoletrinnet! Interesse for forsøket Våren 2011 har vi hatt fint besøk. Først kom skoledirektør Astrid Søgnen på besøk. Hun overvar en tyskforestilling som i utgangspunktet var på nesten 2 timer, men som vi måtte barbere ned til 30 minutter! Vi hadde mye vil ville vise fram, og hun ble så begeistret at hun på stående fot innvilget oss penger og ressurser til å videreføre forsøket også i 4.klasse. Etter forestillingen tok hun seg tid til å snakke med oss og ledelsen ved skolen. Skoledirektør Astrid Søgnen informerte skolebyråd Torger Ødegaard om tysk-prosjektet ved Manglerud, og i begynnelsen av mai kom han på besøk. Også han var imponert! Representanter fra Goethe Institut var også invitert. En journalist fra Nordstrands blad var til stede, og avisen satte oss på forsiden og gav oss en dobbeltside i avisen med bilder og tekst! Kan barn i 2.og 3 klasse lære tysk på skolen? Det er klart at barn på 7 og 8 år kan lære tysk, det har dette forsøket tydelig vist! Jeg mener at 2.trinn er det optimale trinnet for å innføre et nytt fremmedspråk. I 1.klasse har elevene mer enn nok med å venne seg til skolesituajsonen, alt er nytt! I 2.klasse mener jeg at de absolutt er klare for et nytt språk. 7-8 åringer er fulle av selvtillit! De har ingen sperrer og er ikke redde for å dumme seg ut. De har absolutt intellektuell kapasitet, - de suger til seg kunnskap og fryder seg over å lære noe nytt som bare små barn kan gjøre! Det finnes et vell av dikt, rim, regler, sanger etc som treffer disse barna og som kan brukes effektivt i innlæring av et nytt språk. Barna synger av full hals og elsker sanger med bevegelser. 26 TYSKFORUM

27 På 5.trinn blir sangen ofte adskillig spakere, elevene er på full fart inn i førpuberteten. Hva andre mener om deg, blir viktig. Sanger og dikt som kan lette innlæringen, blir for barnslige på 5.trinn. Klappe-leker etc har de vokst fra! Barn i 2. og 3. klasse kaster seg ut i dramatisering og elsker lek som metode. Dette er viktige elementer som ikke i samme grad kan brukes på 5.trinn. På 5.trinn må mye av innlæringen hvile på andre metoder, og innlæringen blir ikke i samme grad preget av lek. Jeg er opptatt av at elevene skal føle at de mestrer det nye språket. Og på 2. og 3.trinn er det lett å skape mestringsfølelse hos barna. Og gjennom dette legges grunnlaget for en positiv holdning til det nye språket. Små barn husker utrolig godt. De overrasker meg hele tiden! På 2.og 3.trinn har vi fremdeles tid til å leke, det store teorisjokket med høyere krav kommer i 5.klasse, og bare dette tilsier at ikke et nytt fremmedspråk bør innføres her. Hvor går veien videre? På Manglerud skole utvider vi forsøket med tysk til også å gjelde 2. og 3.trinn skoleåret under forutsetning av at vi får dette godkjent av skoledirektøren. Lærerne vil få mine planer og bli veiledet av meg, de vil få kopiere mine tekster, mine sanger, mine flascards, og de vil få min arbeidsbok med kopier av alt elevene har gjort i sine bøker. Tid til veiledning tar vi av samarbeidstiden og av tid til kommite-arbeid. Det er viktig at jeg overfører dette prosjektet med all kunnskap til nye, unge lærere. Ellers dør tysk-prosjektet ut med meg. Jeg mener at det ikke finnes grenser for hva vi kan lære små barn, bare metodene er de rette og innlæringen ledes av en entusiastisk pedgog som sprer begeistring og skaper forventninger hos barna. TYSKFORUM 27

28 Materialien und Tipps für den Deutschunterricht Ideen für Wortschatzarbeit im Deutschunterricht von Karsten Wiemann Diese Übungen dienen der spielerischen Wiederholung und Vertiefung von Vokabeln des Grundwortschatzes und neuer Wörter, die heutzutage im Alltag verwendet werden. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Beispiel: Schule Helikopter - Ferien Lehrer 1. Tennis Fußball Basketball Auto 2. viele - unter neben hinter 3. Berlin München Hamburg Wien 4. Brief Mountainbike - Buch Comic 5. Schokolade Chips Coca Cola Pizza 6. grün schön rot schwarz 7. joggen lesen schwimmen surfen 8. warum wer wann weil 9. zehn neu - zwanzig drei 10. deutsch - sympathisch - norwegisch amerikanisch 11. Telefon Smartphone Handy - Schwester 12. Regen Sonne Freund Wind 13. klein groß gut - machen 14. Bett Frühstück - Regal Stuhl 15. Taxi Bus Flugzeug Tisch 16. billig - immer - nie oft 17. Bratwurst - Apfel Banane Orange 18. fröhlich traurig vielleicht lustig 19. Hausaufgaben Lehrerin Schule Kino 20. schlafen - chatten simsen bloggen 28 TYSKFORUM

29 Lösungen: 1 das Auto, 2 viele, 3 Wien, 4 das Mountainbike, 5 die Coca Cola, 6 schön, 7 lesen, 8 weil, 9 neu, 10 sympathisch, 11 die Schwester, 12 der Freund, 13 machen, 14 das Frühstück, 15 der Tisch, 16 billig, 17 die Bratwurst, 18 vielleicht, 19 das Kino, 20 schlafen TYSKFORUM 29

30 Richtig oder falsch?? 1. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. 2. Brötchen kannst du essen. 3. Das Brandenburger Tor ist in München. 4. Erdbeeren wachsen auf Bäumen. 5. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Berlin. 6. Hamburg liegt im Süden von Deutschland. 7. Eine Stunde hat dreitausend sechshundert Sekunden. 8. Mein Bruder ist der Sohn meines Onkels. 9. Deutsch ist eine offizielle Sprache in der Schweiz. 10. Ein Fußballteam besteht aus zwölf Spielern. 11. Mit dem Smartphone kann man im Internet surfen. 12. Weihnachten ist jedes Jahr im Dezember. 13. Sylt und Rügen kannst du trinken. 14. Vierundfünfzig minus siebenundzwanzig plus 8 sind dreiunddreißig. 15. Wenn es neblig ist, sieht man nicht gut. 16. Dhein und Nosel sind Flüsse in Deutschland. 17. Deutschland grenzt an Belgien. 18. Eine Spinne hat 5 Beine. 19. Bayern München ist ein berühmter Fußballclub. 20. Eine Biene ist ein sehr großes Tier. Lösungen: 1r, 2r, 3f, 4f, 5r, 6f, 7r, 8f, 9r, 10f, 11r, 12r, 13f, 14f, 15r, 16f, 17r, 18f, 19r, 20f 30 TYSKFORUM

31 TYSKFORUM 31

32 Finde das Gegenteil! verlieren - alt - heiß - groß unbekannt billig - der Sommer die Stadt antworten langweggehen weinen- spät - der Freund der Mann weiß öffnen schlecht hassen - leicht 1. kalt 2. klein 3. der Winter 4. jung 5. der Feind 6. das Dorf 7. ankommen 8. fragen 9. lachen 10. die Frau 11. schwarz 12. schließen 13. gut 14. bekannt 15. lieben 16. gewinnen 17. schwer 18. teuer 19. kurz 20. früh Lösungen: 1 heiß, 2 groß, 3 der Sommer, 4 alt, 5 der Freund, 6 die Stadt, 7 weggehen, 8 antworten, 9 weinen, 10 der Mann, 11 weiß, 12 öffnen, 13 schlecht, 14 unbekannt, 15 hassen, 16 verlieren, 17 leicht, 18 billig, 19 lang, 20 spät 32 TYSKFORUM

33 Neue deutsche Wörter Was gehört zusammen? Kombiniere die neuen deutschen Wörter in Spalte A mit der richtigen Definition in Spalte B. In Spalte A findest Du immer einen Beispielsatz, wie das neue Wort benutzt wird. Spalte A Spalte B 1. das Iphone (Ich habe ein neues Iphone.) a. eine SMS schicken 2. twittern (Felix twittert den ganzen Tag.) b. das mobile Telefon 3. das gefakte Profil (Viele User in sozialen Netzwerken c. herunterladen haben ein gefaktes Profil.) 4. das Smartphone (Hanna hat sich ein Smartphone d. die Internetseite gekauft.) 5. die Flatrate (Niklas hat eine Flatrate für SMS für sein Handy.) e. ein mobiles Telefon mit sehr vielen extra Funktionen, z.b. Kamera, Internet, Navi etc. 6. googeln (Ich habe seinen Namen gegoogelt und keine Informationen gefunden.) f. etwas in einem Internetforum oder in einem sozialen Netzwerk publizieren 7. der USB- Stick (Pauline hat die Powerpoint- Präsentation g. ein Handy der Firma Apple auf ihrem USB- Stick.) 8. downloaden (Sara hat sich den Song downgeloadet.) h. ein Signalton für ein Handy oder Smartphone 9. simsen (Luka simst während der Mathe- Stunde.) i. sich in der Freizeit im Internet Webseiten anschauen 10. posten (Alexander hat die Nachricht im Forum gepostet.) j. hinzufügen, einen neuen Freund akzeptieren 11. das Navi (Mein Vater hat ein Navi im Auto.) k. anmelden 12. das App (Jakob und Luis haben immer die coolsten Apps l. den Computer ausschalten auf ihrem Smartphone.) 13. das Handy (Meine Mutter hat ein sehr altes Handy). m. das falsche Profil im Internet 14. die Website (Auf der Website unserer Schule findest du viele Informationen.) n. so oft mit der Maus klicken bis man die richtige Internetseite gefunden hat 15. durchklicken (Ich musste mich durchklicken, bis ich o. das Programm für ein Smartphone endlich die Seite gefunden hatte). 16. einloggen (Frau Schmitz hat Schwierigkeiten sich an ihrem PC einzuloggen.) p. der Tarif für ein Telefon oder das Internet 17. surfen (Alexandra surft sehr gerne stundenlang im Internet.) q. ein mobiles Gerät, um Dateien zu speichern und zu transportieren 18. adden (Beispiel: Antonia addet mich als Freund bei Facebook.) r. Kurzform für ein Navigationssystem im Auto 19. der Klingelton (Hier kannst du gratis Klingeltöne s. im Internet etwas suchen herunterladen.) 20. herunterfahren (Am Ende der Stunde müssen die Schüler ihre PCs herunterfahren.) t. eine Nachricht mit Twitter senden Lösungen: 1g, 2t, 3m, 4e, 5p, 6s, 7q, 8c,9a, 10f, 11r, 12o, 13b, 14d, 15n, 16k, 17i, 18j, 19h, 20l TYSKFORUM 33

34 34 TYSKFORUM

35 Ein guter Tipp Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet einige gute Tipps aus der Reihe DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. Unter folgender URL können Sie den Newsletter auch selbst abonnieren. Newsletter16. September 2011 Perfektbildung mit haben oder sein Eines vorweg: Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben, nur eine abgrenzbare Gruppe von intransitiven Verben bildet das Perfekt mit sein. Das haben-perfekt ist also der Normalfall. Intransitive Verben, die den Übergang in einen neuen Zustand bezeichnen, bilden das Perfekt mit sein: Der Dieb ist spurlos verschwunden. Die Rosen sind wundervoll aufgeblüht. Viele Bewegungsverben können das Perfekt sowohl mit haben als auch mit sein bilden, also z. B. ich habe geschwommen ich bin geschwommen, sie hat gejoggt sie ist gejoggt. Werden diese Verben allerdings mit einer Richtungs- oder Ortsangabe verbunden, ist nur die Perfektbildung mit sein möglich: Sie ist gestern nach Mannheim gefahren. Wir sind ein bisschen durch die Innenstadt gebummelt. Generell nimmt bei den Bewegungsverben die Perfektbildung mit sein zu, also eher Wir sind den ganzen Tag geklettert oder Sie ist schon viele Bahnen geschwommen. Ausschließlich mit sein gebildet werden inzwischen die Verben gehen und reisen. Übrigens gibt es bei bestimmten Verben interessante regionale Unterschiede. Während man im Norden z. B. Ich habe gelegen/gestanden/gesessen sagt, heißt es in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz Ich bin gelegen/gestanden/gesessen. Schreibung von Ableitungen aus Eigennamen Bei der Schreibung von Ableitungen aus Eigennamen gibt es zwei Varianten. Möglich ist zum einen die Schreibung mit Apostroph: Die Schiller schen Balladen haben mich schon in der Schule fasziniert. Er versuchte, sich die Mann sche Eigenart der Formulierung zum Vorbild zu nehmen, ist aber kläglich gescheitert. Wichtig dabei ist, dass hier nicht von der Auslassung eines Buchstabens (also Mozart sche statt mozartische) auszugehen ist, sondern von einem eigenständigen Suffix -sche. Der Apostroph wird in diesem Fall also nicht als Auslassungszeichen gesehen. Daneben gibt es die Möglichkeit, solche Ableitungen klein- und zusammenzuschreiben: Gegen die Regeln zum ohmschen Widerstand habe ich in der Schule einen gewissen Widerstand entwickelt. Ich befürchte, du erzählst mir hier grimmsche Märchen. In dieser Familie laufen die reinsten shakespeareschen Dramen ab. Diese Schreibvariante ist übrigens unsere Duden-Empfehlung. TYSKFORUM 35

36 Neue Bücher Vom Cornelsen Verlag (www.cornelsen.de) sind uns folgende Materialien zugegangen: Die Krimireihe in der Serie Lex:tra hat folgende neue Titel vorzuweisen: Haifische in der Spree Tödlicher Cocktail Kaltes Blut Die Skorpionfrau Ein Schuss ins Leere Teufel in Seide Leise kommt der Tod Diese Krimis sind sehr gut als Zusatzlektüre für die Niveaus A1/A2 geeignet. Jedes Buch kommt auch als Hörbuch auf einer CD, die dem Buch beiliegt, und kostet 9,85 Euro. In derselben Reihe ist ein Verblexikon/Konjugationlexikon Verben für die Lernstufen A1 B2 erschienen. Eine interessante Neuerscheinung in der Reihe Plusspunkte Beruf ist das Lehrbuch Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie, das auch mit einer CD geliefert wird. Früher erschienen sind in dieser Serie Deutsch am Arbeitsplatz, Erfolgreich in der Pflege und Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Das DaF-Lehrwerk Studio d, das von A1 bis C1 führt ist mit dem Kursund Übungsbuch für die Stufe B2/2 ergänzt worden. Dieses Lehrwerk bietet ein durchgängiges, praxiserprobtes Konzept u.a. Ausbau des Hörund Leseverstehens, Training sprachlicher Flüssigkeit und schriftlicher Textkompetenz sowie zielgerichtete Prüfungsvorbereitung. 36 TYSKFORUM

37 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen er det eneste fagtidsskrift for tyskundervisningen på alle nivåer i det norske utdanningssystemet og er medlemsbladet for TYSKFORUM norsk tysklærerforening aktuelles sendes kun til enkeltmedlemmene i TYSKFORUM. aktuelles kann ikke bestilles av skoler eller andre institusjoner aktuelles utkommer to ganger i året. Deadline for innlegg og annonser er 15. januar og 15. august. Både annonser og innlegg kan sendes som vedlegg til , som del av mail, som PDF-fil eller på CD til lederen for redaksjonsteamet: postadresse: TYSKFORUM Gøteborggt. 31 B 0566 Oslo Annonseplass koster NOK for 2. eller 3. omslagsside og NOK for en helside inne i bladet. Annonser må være tydelige i sort-hvitt. Det er ikke mulig å trykke bilder/annonser i farger. Mere informasjon om aktuelles og TYSKFORUM finnes under: TYSKFORUM 37

38 Abonnement von aktuelles Ich möchte ab... aktuelles für den Deuschunterricht in Norwegen abonnieren und Mitglied in TYSFORUM werden und verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag von NOK auf das Konto , TYSKFORUM, v. Arne Rossevik, Fagerlia 10 B, 0667 Oslo zu überweisen. Der Zahlungstermin ist jeweils der 20. Februar. Mitgliedschaft und Abonnement können jederzeit schriftlich gekündigt werden. Name:... Straße:... Postleitzahl:... Ort: Telefon:... Handynr:... Arbeitsplatz/Schule:... Datum:... Unterschrift:... Bitte kopieren Sie/schneiden Sie das Abo-Formular aus und senden Sie es an: TYSKFORUM v. Arne Rossevik, Manglerudveien 132, 0678 Oslo 38 TYSKFORUM

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Grammatisk ordliste Los geht s!

Grammatisk ordliste Los geht s! Grammatisk ordliste Los geht s! Omegrep Forklaring Døme Adjektiv Adverb Akkusativ Analyse Artikkel Dativ Direkte objekt (DO) Eigennamn Eigedomsord Ord som skildrar eit substantiv (namn på ting, dyr, personar).

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016. Læringsmål Organisering Vurdering kompetansemål. Elevane skal lære. Individuell vurdering av 34-40

Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016. Læringsmål Organisering Vurdering kompetansemål. Elevane skal lære. Individuell vurdering av 34-40 Årsplan i tysk 9.klasse 2015-2016 Kompetansemåla innanfor Arbeidet blir i hovudsak 34-40 Lektion 1 - navnet på ulike land, organisert i storgruppe eller Meine Sommerferien språk og nasjonaliteter toargrupper

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder.

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder. Årsplaner Læreverket Weitblick 1 er ment å kunne brukes gjennom hele begynnerkurset i fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram. Timetallet i faget er på 225 klokketimer fordelt over to år (Vg1

Detaljer

EFxfe. EFxfe. li e b e r d e uts c h 1. Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis.

EFxfe. EFxfe. li e b e r d e uts c h 1. Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis. EFxfe li e b e r d e uts c h 1 FASIT EFxfe Camilla Bjørke Kari Handeland Marianne Lysaker Christine Hofbauer Annika Karnland Joakim Vasiliadis Gyldendal Lieber Deutsch - Einstieg SIDE 7 Wort und Bild 5.

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

Ord som skildrar eit verb. Adverbet seier noko om korleis handlinga er.

Ord som skildrar eit verb. Adverbet seier noko om korleis handlinga er. Grammatisk ordliste Omgrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Analyse Ord som skildrar eit substantiv form, farge, eigenskapar osv. Ord som skildrar eit verb. Adverbet seier noko om korleis

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk vurdering. Hallo!

Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk vurdering. Hallo! Forslag til årsplaner LINGUA PLANET tysk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Aussprache og Vokablen. Nivå 1 VG 1 læringsmål grammatikk

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 01 Vorwort der Redaktion Seite 02 Die Vorsitzende hat das Wort Seite 03 Jahresversammlung

Detaljer

Los geht s 10 Det Norske Samlaget 2006 Auf Deutsch 3 Gyldendal, 2008. Individuell vurdering av 34-40. Elevane skal lære

Los geht s 10 Det Norske Samlaget 2006 Auf Deutsch 3 Gyldendal, 2008. Individuell vurdering av 34-40. Elevane skal lære Årsplan i tysk 10.klasse 2015-2016 Kompetansemåla innanfor Arbeidet blir i hovudsak 34-40 Lektion 1 organisert i storgruppe Die Schweiz - om Sveits eller toargrupper ved - om språket i Sveits samtale og

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Forslag til årsplan for 8. klassetrinn

Forslag til årsplan for 8. klassetrinn Forslag til årsplan for 8. klassetrinn På de neste sidene følger et forslag til årsplan for 8. klassetrinn. Årsplanen ligger også elektronisk på nettsiden til læreverket. Planen her følgende forutsetninger:

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

Kapittel 3: Herbst. (Auf Deutsch 1, side 40 55)

Kapittel 3: Herbst. (Auf Deutsch 1, side 40 55) Kapittel 3: Herbst (Auf Deutsch 1, side 40 55) Når du og tyskgruppen din arbeider med dette kapitlet, finner dere tips, ideer og materiell i følgende komponenter av læreverket Auf Deutsch: Ressurspermen

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 50, August 2012 Inhaltsverzeichnis: Vorwort der Redaktion Seite 02 TYSKFORUM - offener Brief an die Deutschlehrer Seite 03 IDT Internationale Deutschlehrertagung

Detaljer

thema 2 Zoo Berlin emne 2 Dyrehagen i Berlin

thema 2 Zoo Berlin emne 2 Dyrehagen i Berlin thema 2 Zoo Berlin Når du arbeider med dette emnet, kan du lære deg: mer om de tyske bokstavene litt om dyrehagen i Berlin og noen av dyrene der å finne ord som er nokså like på norsk og på tysk å telle

Detaljer

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit KEIM Design-Lasur Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit transparente Transparent eleganse Eleganz mit med Lasuren laseringsteknikker Faszination Fascinerende lebendiger levende vegger Wände Lasuren

Detaljer

Teil 1 - Frageformular

Teil 1 - Frageformular Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Tysk side 1 av 6 Språk: Tysk Oversatt av: Kristina ritt Hempel Dato: Juni 2010 Teil 1 - Frageformular Del 1 Spørreskjema: Guten Tag! Wir möchten Ihnen

Detaljer

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache norsk! Zeitschrift für die norwegische Sprache Norwegen-Service, Martin Schmidt www.norwegeninfo.net post@norwegeninfo.net Tel. 0174/3058797 05/Januar/01 2013 Anfänger nyheter fra Norge [Nachrichten aus

Detaljer

GANZ EINFACH. Los geht s 8. Anne-Marie Schulze. Bokmål. Bokmål. Tysk for ungdomstrinnet

GANZ EINFACH. Los geht s 8. Anne-Marie Schulze. Bokmål. Bokmål. Tysk for ungdomstrinnet GANZ EINFACH Los geht s 8 Bokmål Anne-Marie Schulze Tysk for ungdomstrinnet Bokmål Innhold LEKTION 1 Hallo, wie geht s? 4 LEKTION 2 Deutschland 11 LEKTION 3 Hobbys und Interessen 13 LEKTION 4 Wie spät

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012

Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012 Kongress Deutscher Lokalzeitungen 2012 Visiolink ein wachsendes Unternehmen... Visiolink ist Ihr professioneller Partner für E-Publishing und haben seit 2006 digitale Lösungen sowohl für Zeitung und Verlagshäuser

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET tysk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplan LINGUA PLANET tysk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplan LINGUA PLANET tysk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2 VG 1 Ausbildung Læringsmål Grammatikk Vurdering und Arbeit Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet 34 35 36 37 38 39 40

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet 34 35 36 37 38 39 40 HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn 2011-12 FAG: TYSK Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bli kjent med boken s. 6 Deutsch im Klassenzimmer

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord.

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord. MINIKURS: DEL 1 Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms tyske ordbøker. Hvert av minikursene tar ca. 40

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten SPRÅKIADEN 2012/2013. - en språkkonkurranse i fremmedspråk. Sigrid Moen, 16.03.2013

Oslo kommune Utdanningsetaten SPRÅKIADEN 2012/2013. - en språkkonkurranse i fremmedspråk. Sigrid Moen, 16.03.2013 SPRÅKIADEN 2012/2013 - en språkkonkurranse i fremmedspråk Bakgrunn for tiltaket Oslo kommunes budsjett 2013: Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og fremmedspråk skal styrkes Styrke

Detaljer

ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: Auf Deutsch 3, Gyldendal Undervisning Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2014 Faglærer: Henrik Sanden Uke Fagemne

Detaljer

Tema: - Alfabetet. - Hilsing - Presentasjon - Berlin - Spørreord - Haben og sein - Verb i presens

Tema: - Alfabetet. - Hilsing - Presentasjon - Berlin - Spørreord - Haben og sein - Verb i presens SKOLEÅR: 2015/2016 FAG: Tysk FAGLÆRERE: Tina Dufke TRINN: 8. Uke Kompetansemål og læringsressurser Tema og arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter 34 38 Los geht s 8, kap.1 Hallo, wie geht s? - Alfabetet

Detaljer

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 51, Januar 2013

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 51, Januar 2013 Inhaltsverzeichnis aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 51, Januar 2013 Inhaltsverzeichnis Seite 01 Vorwort der Redaktion Seite 02 Die Vorsitzende hat das Wort Seite 03 Berichte Seite 05

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15 Obj104 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSE ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-37 Lektion 1: Die Sommerferien

Detaljer

minigrammatikk 146 hundertsechsundvierzig hundertsiebenundvierzig 147

minigrammatikk 146 hundertsechsundvierzig hundertsiebenundvierzig 147 Minigrammatikk 1 Substantiv Substantiv kalles de ordene som er personer, dyr eller ting, for eksempel mann, jakke og hus. For å finne ut om et ord er substantiv, kan du sette en, ei eller et foran: en

Detaljer

Inhaltsverzeichnis. Vorwort ... XI. Einleitung ... XIII. Lektion 1... 1. Lektion 2... 8. Lektion 3... 15. Lektion 4... 23

Inhaltsverzeichnis. Vorwort ... XI. Einleitung ... XIII. Lektion 1... 1. Lektion 2... 8. Lektion 3... 15. Lektion 4... 23 Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung... XI... XIII Lektion 1... 1 På språkkurs i Oslo Hva kan man gjøre i Norge? Hvem er du? Subjektform des Personalpronomens Infinitiv und Präsens Wortstellung: Im einfachen

Detaljer

En faglig idé fra tanke til gjennomføring

En faglig idé fra tanke til gjennomføring En faglig idé fra tanke til gjennomføring Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold? Fra Jedem Kind ein Instrument til Hvert barn sitt kunstuttrykk Bakgrunn Jedem Kind ein Instrument"

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen

Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Halden, august 2007 v/ Anita Listou, ARM Lingua INNHOLD Innledning

Detaljer

Tyske gramatikkregler

Tyske gramatikkregler Tyske gramatikkregler Innhold Elementær analyse Substantiv bestemt/ubestemt artikkel Verb presens Personlige pronomen Verb preteritum Verb presens perfektum Eiendomsord Modale hjelpeverb Preposisjoner

Detaljer

Fredag Ferdig med kladd til oppg.6a s.131 i heftet. fortelling Gjenkjenne strukturen i en fortelling.

Fredag Ferdig med kladd til oppg.6a s.131 i heftet. fortelling Gjenkjenne strukturen i en fortelling. Info: - 7.oktober: kl.10.00: Tur til Parkteatret foredrag om design: Einar Hareide fra Hareide Design Mill. Vanlig skole før og etter foredraget. - 17.oktober er det planleggingsdag for lærerne, elevene

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15 Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-36 Lektion 1: Die Schweiz.

Detaljer

- Diverse sanger på YouTube (bl.a. Be cool speak deutsch og Weltmeister ) - Sanger. - Lektion 1: Die Sommerferien i Los geht`s 9. - CD til læreverket

- Diverse sanger på YouTube (bl.a. Be cool speak deutsch og Weltmeister ) - Sanger. - Lektion 1: Die Sommerferien i Los geht`s 9. - CD til læreverket Fag: TYSK Faglærere: GHA Trinn: 9 Skoleår: 2015-2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Repetisjon Tyskland, land i Europa, sommerferien. -delta i enkle, spontane samtalesituasjoner -bruke

Detaljer

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011

14. GNN Meeting in Frankfurt am Main, 10. 12. November 2011 Das diesjährige Herbsttreffen fand in Frankfurt am Main statt. Göril Olsen und Sebastian Balzter, unsere Frankfurter Mitglieder, haben die Organisation übernommen. Insgesamt haben 14 Mitglieder und 5 Gäste

Detaljer

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14)

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) s Lied Oversettelse Seite 1 von 17 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) Ich kann nicht mehr ich auch nicht mehr Die Taschen leer Die Börse leer Der Alte schindet uns zu sehr Ja, ja er schindet uns zu sehr

Detaljer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer informerer Nr 1-2007 Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen Glass og keramikkmosaikk har blitt et populært materiale

Detaljer

Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016

Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016 Årsplan for tysk 8. klasse, skoleår 2015/2016 Skudenes ungdomsskole Læreverk Los geht s, Det Norske Samlaget Uke Kap. i boka Språkopplæring Kommunikasjon Språk, Kultur og samfunn Arbeid 1. utnytte egne

Detaljer

ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: Auf Deutsch 2 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 15.08.2014 Faglærer: Anne Jørstad Stenhaug Uke Fagemne Arbeidsmetoder Mål

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8.

ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8. ÅRSPLAN 2015/2016 FAG: TYSK TRINN: 8. Mål fra Kunnskapsløftet 1. utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket 2. undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

Vorwort. Wortstellung: ikke im Hauptsatz

Vorwort. Wortstellung: ikke im Hauptsatz Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII Lektion 1 1 Pä spräkkurs i Oslo Hva kan man gjare i Norge? Hvem er du? Subjektform des Personalpronomens Infinitiv und Präsens Wortstellung: Im einfachen Hauptsatz

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

FAGPLAN I TYSK 9. trinn. Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering

FAGPLAN I TYSK 9. trinn. Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I TYSK 9. trinn Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 1 35-36 Prosjektskrive om en fiktiv tysk person Utvikle ordforrådet og lage setninger

Detaljer

Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009

Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009 Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som opptar

Detaljer

Det heter ikke: Dere har et problem! Det heter: Vi løser det sammen! Gjestene har prioritet! De har rett! En service-person svarer ikke:

Det heter ikke: Dere har et problem! Det heter: Vi løser det sammen! Gjestene har prioritet! De har rett! En service-person svarer ikke: In dieser ersten Lektion beschäftigen Sie sich mit: Begrüßungen und Höflichkeitsphrasen Verben im Infinitiv und Präsens den drei grammatikalischen Geschlechtern dem unbestimmten Artikel den Personalpronomen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Weiter geht s: forslag til årsplan vg2

Weiter geht s: forslag til årsplan vg2 Weiter geht s: forslag til årsplan vg2 Dette forslaget til årsplan legg opp til at læreboka stort sett blir lesen kronologisk. VEKE LÆREPLANMÅL KAPITTEL / TEMA GRAMMATIKK FORSLAG TIL ARBEIDSFORMER / EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016

ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016 ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016 Læreverk: AUF DEUTSCH Anne Britt Heimdal / Geir Nordal-Pedersen Rammer: 227 timer fordelt på 3 år: 8. trinn: 2 timer pr. uke 9. trinn: 3 timer pr. uke 10. trinn:

Detaljer

ELBILISTENE. Vår EL-angivelse for 2013

ELBILISTENE. Vår EL-angivelse for 2013 ELBILISTENE MEDLEMSBREV FRA NORSK ELBILFORENING FEBRUAR 2014 Tesla Model S redefinerte det norske elbilmarkedet da den kom i august. Vår EL-angivelse for 2013 Ikke bare ble det registrert over 10.000 elbiler

Detaljer

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Grüne Gemeinde Oslo Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. 1.

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving

lt,kpakrafjorden Søknad om tilskott til deltaking på Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 Oppleving lt,kpakrafjorden Oppleving Kvinnherad kommune, Næringsfondet Søknad om tilskott til deltaking på Foto: Espen Mills Norwegian Travel Workshop 2011 27 DES. 2010 _OMMUNE api: Kva? Norwegian Travel Workshop

Detaljer

Michael Möbius Annette Ster. Norwegen. Der Süden. Mit ungewöhnlichen Entdeckungstouren. Gratis-Download: Updates & aktuelle Extratipps der Autoren

Michael Möbius Annette Ster. Norwegen. Der Süden. Mit ungewöhnlichen Entdeckungstouren. Gratis-Download: Updates & aktuelle Extratipps der Autoren Michael Möbius Annette Ster Norwegen Der Süen Mit ungewöhnlichen Enteckungstouren Gratis-Downloa: Upates & aktuelle Extratipps er Autoren Norwegen Der Süen: Die 10 Highlights Haugesun Skueneshavn Bergen

Detaljer

Jourist Norwegisch für die Reise

Jourist Norwegisch für die Reise Jourist Norwegisch für die Reise Mit diesem Audio-Kurs lernen Sie die wichtigsten Wörter und Wendungen. Zuerst hören Sie die Wörter in Deutsch. Danach hören Sie die korrekte Aussprache in der Fremdsprache.

Detaljer

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013

Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Periodeplan 10C Uke 42-43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 42 : Freyja og Silje uke 43 : Ole Christer og Oliver Navn: UKE Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30- Planlegging Teambuilding

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Im Januar 2014 hat Herr Berberich die nachfolgende L+T bekommen:

Im Januar 2014 hat Herr Berberich die nachfolgende L+T bekommen: 1 Fall 2: : Dauerhaft in Norwegen, pendelt zur Familie in Deutschland - Pendlerkosten ansetzen - Steuerklasse 2 beantragen - Sozialversicherung in Norwegen - 90% Regel Der Montagearbeiter, Herr Berberich,

Detaljer

Et är i Norge. Randi Rosenvinge Schirmer. Norwegisch für Deutschsprachige HEMPEN VERLAG BREMEN 2001. TU Darmstadt

Et är i Norge. Randi Rosenvinge Schirmer. Norwegisch für Deutschsprachige HEMPEN VERLAG BREMEN 2001. TU Darmstadt Randi Rosenvinge Schirmer Et är i Norge 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Norwegisch für Deutschsprachige

Detaljer

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie bei sich ändernden Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Fachreferat beim 11. DEVAP Bundeskongress am 21.09.2011 in Berlin 1 Gliederung 1) Veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen

Detaljer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge

50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge 50 Jahre ASF in Norwegen 50 år ASF i Norge........ Dem Frieden eine Wurzel geben / Gi fred en grobun Liebe Jubiläumsgäste, diese Broschüre möge Sie gut und hilfreich durch die Jubiläumswoche anlässlich

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III 202. Abkommen zwischen der Republik Österreich

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 37

9A Arbeidsplan for uke 37 Norsk Uke 39 Uke 38 Uke 37 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 37 Navn: Informasjon: Idrettsdag: Oppmøte på Hortemo seinest 09:15. Husk gymtøy. Det blir salg

Detaljer

Info: Grindvold skole Arbeidsplan for 8.trinn. Uke:49, 50 og 51. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Norsk. Uke 49 Får igjen tentamen 12/12.

Info: Grindvold skole Arbeidsplan for 8.trinn. Uke:49, 50 og 51. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Norsk. Uke 49 Får igjen tentamen 12/12. Info: 3.12 Audition for de som har noen planer til juleshowet. Viktig at de melder sin interesse innen 14.00, tirsdag 2.11 5.12 Bursdagsfeiring på trinnet. Vi feirer de som hadde bursdag i november 16.12

Detaljer

Weiter geht s: forslag til årsplan vg1

Weiter geht s: forslag til årsplan vg1 Weiter geht s: forslag til årsplan vg1 Dette forslaget til årsplan legg opp til at læreboka stort sett blir lesen kronologisk. VEKE LÆREPLANMÅL KAPITTEL / TEMA GRAMMATIKK FORSLAG TIL ARBEIDSFORMER / EVALUERING

Detaljer

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Info: Disse to ukene får vi studenter. De skal hovedsakelig ha matematikk. Derfor blir mange timer forandret til matematikk, disse vil bli tatt igjen senere. Uke 43: Tirsdag:

Detaljer

Periodeplan 8E Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 4 og 5

Periodeplan 8E Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 4 og 5 Periodeplan 8E Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 4 og 5 Navn: Ordenselever: Gratulerer med dagen til: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-10.00 1 NORSK KRØ ENGELSK K & H SVØMMING /

Detaljer

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren

En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren En anvendelse av binære søketrær: Svadageneratoren Problemet som skal løses Les en lengre tekst skrevet i et bestemt språk, f.eks. engelsk eller tysk Registrer data som på en eller annen måte beskriver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Bymusikantene i Bremen

Bymusikantene i Bremen Oppgave Tema 10 Bymusikantene i Bremen Animasjonsfilm Bakgrunn...2 Oppgaven...2 Deloppgave 1 Ide og manus (individuell)...3 Deloppgave 2 Prosjekt og produksjonsplan (gruppe)...3 Deloppgave 3 Storyboard,

Detaljer