aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012"

Transkript

1 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 49, Januar 2012 Inhaltsverzeichnis: Vorwort der Redaktion Seite 02 TYSKFORUM - offener Brief an die Deutschlehrer Seite 03 Referat fra årsmøtet 2011 Seite 05 Vorschau auf das Programm des Goethe-Instituts Im Jubiläumsjahr 2012 Seite 07 TYSKFORUMS studietur 2012 til München Seite 08 Programmet for studieturen til München Seite 09 Påmeldingsskjema for studietur til München Seite 10 Norwegische Deutschlehrertage (NDT) in Lillehammer 2011 Ein Bericht von Julia Erol Seite 11 Norwegische Deutschlehrertage 2012 in Oslo Seite 15 MEINUNGSAUSTAUSCH Seite 16 Forsøk med tysk i 2. og 3. klasse på Manglerud barneskole Lise Henriksen Seite 16 MATERIALIEN UND TIPPS FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT Seite 24 Wortschatzübungen, Carsten Wiemann Seite 24 Ein guter Tipp, DUDEN Newsletter Seite 27 NEUE BÜCHER Seite 30 Impressum: HERAUSGEBER: TYSKFORUM Norwegischer Deutschlehrerverband REDAKTION: Kristin Akre, A. Wilhelm Zickfeldt Verantwortlicher Redakteur: A.Wilhelm Zickfeldt, Gøteborggt. 31 B, 0566 Oslo Tel.: (0047 ) / (0047) AUFLAGE: 300 Exemplare Umschlagsbild: Schloss Neuschwanstein, Wikipedia Bitte geben Sie aktuelles an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. aktuelles darf für Unterrichtszwecke kopiert werden. TYSKFORUM 1

2 Vorwort der Redaktion Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Europa spricht Deutsch, ein kurzer Satz, der in letzter Zeit immer wieder in den Medien zitiert wurde. Wer hat ihn zuerst gesagt? Ist etwas Wahres daran? Ist es überhaupt denkbar, dass es dazu kommen kann? Wir wissen es nicht. Kaum. Das ist wohl sehr unwahrscheinlich. Drei Fragen, drei Antworten. Zweifellos ist der Satz jemandem herausgerutscht, dem die wirtschaftliche Vormachtstellung Deutschlands in Europa unheimlich geworden ist. Einige fürchten mal wieder, dass Deutschland Europa erobern will. Welch ein Quatsch! Dazu wird es nie wieder kommen. Deutschland will und kann aber gemeinsam mit allen guten Kräften in Europa dazu beitragen, dass die Wirtschaft in Europa nicht den Bach runter geht. Es wäre daher gut, wenn alle Europäer sich in einer weiteren Fremdsprache als Englisch untereinander verständigen könnten. Deutsch ist dabei neben Französisch, Spanisch und Italienisch sicher keine dumme Alternative. Im letzten Heft von NHOAKTUELT wird dieses Thema unter der Überschrift TRENGER MER TYSK aufgegriffen: Har du planer om å studere i utlandet? Ønsker Du deg billige studier, godt studentmiljø og gode jobbmuligheter? Tyskland er svaret. Likevel er Tyskland som studieland blitt mye mindre populært for nordmenn enn tidligere. Nå ønsker NHO at statens lånekasse for utdanning skal brukes for å øke studentstrømmen. - Tyskland er vår viktigste handelspartner etter Sverige. Kunnskap om tysk språk og kultur er svært viktig kompetanse når du skal søke jobb. Norsk næringsliv trenger flere som velger Tyskland som studieland, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO. Han forteller at tendensen har vært nedadgående i flere år. I 2010 var det bare om lag 200 norske studenter som tok en hel akademisk grad i landet. På midten av 90-tallet var dette tallet over Selv om tysk kultur langt på vei er lik vår egen, finnes det eksempler på at bedrifter har mistet kontrakter fordi man ikke kjenner de kulturelle kodene, sier Turmo. Nå mener han det er på tide å ta i bruk nye virkemidler. - Det er mange tiltak man kan tenke seg, for eksempel å bedre studiefinanseringen for de som velger å studere i land som er viktige handelspartnere for Norge. Det er viktig at vi tar dette på alvor, sier Turmo. Das Redaktionsteam 2 TYSKFORUM

3 Signe Bøhn Bogstadvn Oslo Tlf.: (priv.) (mob.) Liebe Freunde und Kollegen, Schon wieder stehen wir an einem Jahresanfang. Das ist immer spannend. Was wird wohl dieses Iahr auf uns zukommen? Das was wir beeinflussen können, ist vor allem in diesem Semester die Studienreise nach München. Die Jahresversammlung in Lillehammer im Oktober 2011 hat beschlossen, dass wir diesmal eine ziemlich großzügige Unterstützung von 2000 Kronen an alle aktive Deutschlehrer auszahlen wollen, die an der Reise teilnehemen, so dass das Finanzielle die Mitglieder nicht davon abhalten sollte, an der Reise teilzunehmen. Das Goethe-Institut in München hat uns zu einem Besuch in der Zentrale eingeladen, Wir werden auch die Zeit haben, uns einige der Kunstmuseen Münchens anzuschauen, wir werden uns einer Exkursion nach Neuschwanstein und Linderhof anschließen, und im Verlauf der Reise werden wir reichlich Möglichkeit haben, uns mit Kollegen aus ganz Norwegen fachlich auszutauschen. TYSKFORUM 3

4 Wir laden ganz herzlich die, die noch nie mit uns mitgefahren sind, diesmal mitzukommen. München ist immer eine Reise wert, auch wenn unsere Studienreise verhältnismäßig kurz ist. Die Norwegischen Deutschlehrertage 2012 finden in diesem Jahr in Oslo statt. Einige weitere Informationen hierüber finden Sie auf Seite 15 in diesem Heft. Allen Mitgliedern wünsche ich ein sehr interessantes und erfolgreiches neues Jahr 2012! Signe Böhn Vorsitzende 4 TYSKFORUM

5 Referat fra årsmøtet i TYSKFORUM- Norsk tysklærerforening Fredag 28. oktober 2011 kl på Høgskolen i Lillehammer Det var 17 medlemmer til stede, herunder leder, nestleder, kasserer, ett styremedlem og ett varamedlem. Sak 1: Møtet ble åpnet av leder Signe Bøhn. Sak 2: Til møteleder ble valgt Øystein Møller, til referenter Arne Rossevik og Inger- Lise Toft. Sak 3: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Sak 4: Årsberetningen ble delt ut og kommentert, og årsmøtet tok den til etterretning. Sak 5: Regnskap for 2010/2011 og budsjett for 2011/2012. a) Regnskap. Kassereren delte ut og gjennomgikk det reviderte regnskapet for regnskapsåret 2010 / 2011 og sammenholdt det med det oppsatte budsjettet og med forslaget til budsjett for neste år. Revisjonsberetningen ble også lagt fram. Regnskapet ble enstemmig godkjent. b) Budsjett. Styrets forslag til budsjett for 2011 / 2012 ble vedtatt med planlagte inntekter på kr ,- og utgifter på kr ,- og et underskudd på kr ,-. Det ble noe diskusjon rundt punktene Premier, Hjemmeside, og Tilskudd til studietur Vedr. premier: TYSKFORUM har de siste årene ikke hatt kapasitet til å gjennomføre en skoleklassekonkurranse om et arbeid som skulle dokumentere elevenes arbeid med tysk. Goethe- Institut har heller ikke lenger kapasitet til å hjelpe oss med dette. Styret har likevel valgt å sette opp kr 5000,- i budsjettet, og oppfordrer TYSKFORUMs medlemmer til å danne en liten komite for å lage en konkurranse og invitere skolene til å delta i denne. Det ble nevnt at det nå visstnok igjen skal være muligheter for å søke penger fra Willy Brandt- stiftelsen til premier. Vedr. hjemmesiden: Årsmøtet diskuterte en oppgradering av hjemmesiden. Nyinnmeldt medlem Andrea Vaske foreslo å kontakte en elev på medialinjen ved hennes skole. For en godtgjøring bør denne personen få et oppdrag om i samarbeid med John Helge Selsvik å profesjonalisere hjemmesiden, slik at John Helge kan følge opp endringene. Styret erklærte å ville følge opp dette. TYSKFORUM 5

6 TYSKFORUM på Facebook ble også brakt inn i diskusjonen. Gro Sandum og Andrea Vaske blir nøkkelpersoner i den videre utviklingen av dette. Ut fra diskusjonen var holdningen tydelig at budsjettavsetningen på kr 1500,- kunne overskrides for å få til en moderne hjemmeside, uten at konkret beløp ble foreslått. 6 TYSKFORUM

7 Budsjettposten Tilskudd til studietur er øket betydelig ved å tilby medlemmer som er aktive tysklærere et tilskudd på kr 2000,- til turen i Sak 6: Forslag om tillegg til vedtektenes 6.1.: For sen betaling av kontingent kan medføre et purregebyr. Styret bestemmer størrelsen. Forslaget var begrunnet med at det sist var ca 80 medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten ved forfall og fortsatt 40 etter første purring, og purrearbeidet krever mye tid av styret. Forslaget ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Sak 7: Det ble vedtatt å stryke siste setning i vedtektenes 6.1. som sier at medlemmer av Landslaget Moderne Språk (LMS) betaler redusert kontingent. Setningen ble enstemmig vedtatt strøket fordi LMS har nedlagt sin virksomhet. Sak 8: Valg. - Som leder ble gjenvalgt Signe Bøhn. (For ett år) - Som 1. nestleder ble gjenvalgt Øystein Møller. (For to år) - Som 2. nestleder ble valgt Kristin Akre. (For to år) - Som kasserer ble gjenvalgt Arne Rossevik. (For ett år) - Styremedlem Marion Askedal Bergan var ikke på valg. (Ett år igjen) - Som nytt styremedlem ble valgt tidligere varamedlem Inger-Lise Toft. (For to år) - Som varamedlemmer ble valgt Gro Eli Sandum og Andrea Vaske. (Begge for to år) - Som valgkomite ble gjenvalgt Elin Ulbraaten og Reidunn L. Myklestul. (For ett år) - Som revisorer ble gjenvalgt Øystein Myklestul og Wilhelm Zickfeldt. (For to år) I nært samarbeid med det nye styret vil Wilhelm Zickfeldt fortsatt ha ansvar for utgivelsen av medlemsbladet Aktuelles, og John Helge Selsvik fortsetter som IT- ansvarlig. Etter at årsmøtet var ferdig, ble det orientert om at neste års tysklærerdager vil finne sted i Oslo i tiden oktober, og at neste års studietur går til München i tiden 27. april til 1. mai. 1. november 2011 Referenter: Arne Rossevik (Sign.) (Sign.) Inger- Lise Toft TYSKFORUM 7

8 8 TYSKFORUM

9 Vorschau auf das Programm des Goethe-Instituts im Jubiläumsjahr 2012 Das Goethe-Institut Norwegen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen in Norwegen. In dieser Verbindung bietet es ein vielfältiges Jubiläumsprogramm an, das so umfangreich ist, dass wir es in diesem Heft nicht abdrucken können. Außerdem sind noch einige Programmpunkte im Entstehen. Wenden Sie sich daher am liebsten direkt an das Goethe-Institut Norwegen. Die Postadresse, die Rufnummern und die zentrale Mailanschrift finden Sie hier: Goethe-Institut Norwegen Grønland Oslo Norwegen Tel Fax Die ersten Artikel zum Programm finden Sie hier: Verantwortlich für das Jubiläumsprogramm ist Ellen Øvergaard: Sie finden Informationen auch auf Facebook: Sie können sich auch an die Sprachabteilung wenden, besonders, wenn Sie sich über Sprachkurse und Stipendien im Juhbiläumsjahr informieren möchten: Die Leiterin der Sprachabteilung, Petra Biesalski, hat folgende Mailadresse: Frau Wörheide, langjährige Mitarbeiterin in der Sprachabteilung, hat folgende Mailadresse: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Instituts Norwegen freuen sich über jeden Kontakt mit Ihnen. TYSKFORUM 9

10 Studietur til München med TYSKFORUM 27. april 1. mai 2012 I år går studieturen til München. I anledning av Goethe-Instituts 60årsjubileum er vi bl.a. invitert til å besøke hovedkontoret der. Ellers blir det besøk i forskjellige kulturinstitusjoner og en ekskursjon utenfor byen. Hotell: Hotel Amba Arnulfstraße 20 D München Vi har bestilt i alt 4 dobbeltrom og 8 enkeltrom.fra Blir vi fler, kan vi bestille flere rom. Hotellprisene er 98 euro for dobbeltrom og 75 euro for enkeltrom. Om noen ønsker tilleggstid i München, gi oss beskjed. Vi kan ta oss av endringene! Forslag til reise Oslo-München-Oslo: Fredag 27.4 a)air Berlin : Gardermoen-Berlin Tegel kl ankomst kl. 8.05, Berlin-München kl ankomst München kl b) Norwegian: Gardermoen-München: kl , ankomst München kl c) SAS: Gardermoen- København kl. 7.10, ankomst 9.20, København-München kl ankomst Tirsdag 1. mai: a) Retur Air Berlin : München-Berlin kl ankomst Berlin kl.16.35, Berlin Tegel- Gardermoen kl , ankomst Gardermoen kl Pris NOK b)retur Norwegian : München-Stockholm kl , ankomst Stockholm kl , Stockholm- Gardermoen kl.16.30, ankomst Gardermoen kl Pris NOK NB! Direkte forbindelse med Norwegian München-Oslo 2. mai. c)retur SAS: München-Gardermoen kl.13.05, ankomst Gardermoen kl Pris kr NB! Etter vedtak på årsmøtet 2011 får medlemmer som er aktive tysklærere kr hver i reisestøtte til denne turen. 10 TYSKFORUM

11 FORELØPIG PROGRAM (videre presiseringer gis noe senere): Fredag 27. april Ankomst. Kl Kl Hotellet ligger rett over gaten for München Hauptbahnhof. Stadtrundfahrt. Avgang foran jernbanestasjonen. Felles aftens Lørdag 28. april: Alte und Neue Pinakothek, Lenbachhaus, ev. også andre museet Søndag 29. april: Avgang kl Busstur til slottene Neuschwanstein og Linderhof. Mandag 30. april: Formiddag Besøk i Goethe-Institut Ettermiddag Fri, mulighet for besøk i Schloss Nymphenburg (trikk fra hotellet), shopping e.l. Kl Felles avskjedsmiddag Tirsdag 1. mai: Avreise Det arbeides med å skaffe oversikt over tilbudet for konserter, teater o.l. Oslo, 11. januar 2012 Hilsen Turkomitéen: Elin Ulbraaten, Kristin Akre og Signe Bøhn Påmeldingsfrist 15. mars. TYSKFORUM 11

12 TYSKFORUM PÅMELDING TIL STUDIETUR TIL MÜNCHEN Navn... Adresse Mobilnummer: Skole:... Jeg melder meg herved til studieturen til München Jeg har betalt/betaler nå depositum kr til TYSKFORUMs konto nr Sendes til: eller i posten til: Arne Rossevik, Manglerudveien 132, 0678 Oslo 12 TYSKFORUM

13

14

15

16

17 Norwegische Deutschlehrertage 2012 in OSLO Die Norwegischen Deutschlehrertage (NDT ) 2012 finden in diesem Jubiläumsjahr in Oslo statt, Oktober. Das Programm ist noch nicht in allen Einzelheiten fertig, aber einiges aus dem Programm möchten wir schon jetzt erwähnen: Der Hauptreferent der NDT 2012 wird der Niederländer Kees van Eunen sein. Er wird Sie durch die Tage mit den Themen Literatur im Deutschunterricht und Mehrsprachigkeit begleiten. KEES VAN EUNEN, geb. 1945, Germanistikstudium an der Universität Groningen und 13 Jahre Lehrer für Deutsch. Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Pädagogischen Hochschule (HAN-ILS) in Nijmegen (Niederlande) von 1980 bis Mitbegründer und Partner der bekannten Arbeitsgruppe 'Deutsch macht Spaß'. Verantwortlich für eine umfangreiche Unterrichtsreihe 'Niederländisch und Niederlandekunde für Deutsche. Schwerpunkte: (Jugend)Literatur und Lesetraining, Lieder im Fremdsprachenunterricht, Medieneinsatz, IT etc. Leiter und Organisator weltweiter Fortbildungen für das Goethe-Institut und Deutschlehrerverbände. Autor unterschiedlichster Lehrwerke, Unterrichts- und Projektmaterialien. Kernredakteur von D-Blatt (Informationen für Lehrende über das Fach Deutsch). Leiter verschiedener europäischer Projekte. Erhielt für seine Arbeit als 'Brücke' zwischen Deutschland und den Niederlanden 2002 den prestigeträchtigen 'Botschafterpreis'. Vorruhestand seit Ende 2005, aber ungebrochen aktiv. Cora Chilcott wird am Freitag mit dem Programm Erlkönigs Tochter die Deutschlehrertage bereichern. Zeitgleich mit den NDT 2012 findet in Oslo Handelsgymnas die Ausstellung Deutschland für Anfänger statt. TYSKFORUM 17

18 Das Goethe-Institut ist dabei ein Arbeitsheft zum Thema Mehrsprachigkeit drucken zu lasssen. Sie können dieses Heft in Kürze als pdf-datei von der Homepage des Goethe-Instituts herunterladen. Es wird nicht nur für den Deutschunterricht geeignet sein, sondern lässt sich auch auch für andere Fremdsprachen im Unterricht einsetzen. Som julegave har Fremmedspråksenteret i Halden sendt sitt rykende ferske fagdidaktiske blad Communicare til alle skoler. Gled dere over 80 sider med lesestoff om språk og språklæring. For fortsatt å motta Communikcare bli abonnent! Bladet utkommer to ganger årlig og koster kroner 150 per år (samme pris for skoler, skolebibliotek og enkeltpersoner). Du får også en praktisk samleperm med på kjøpet. Tegn abonnement her: 18 TYSKFORUM

19 Meinungsaustausch Hier können alle, die sich zur Stellung des Deutschen in Norwegen äußern möchten, ihren Beitrag Kollegen und anderen unterbreiten. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt. Die Meinungsäußerungen können auf Deutsch oder Norwegisch verfasst werden. Kommentare zu diesen Äußerungen können entweder im nächsten Heft abgedruckt werden oder auf der Leitseite des TYSKFORUMs erscheinen. Forsøk med tysk i 2.og 3.klasse på Manglerud barneskole. Lise Henriksen, lærer på Manglerud skole På Manglerud barneskole i Oslo har vi drevet forsøk med tysk på 2. og 3.trinn de to siste skoleårene. To klasser deltar, - min klasse og parallellklassen, - til sammen 53 elever. Av disse elevene er 8 elever reelt flerkulturelle. Så vidt jeg vet er det ingen andre skoler i landet der det undervises i tysk på 2.og 3.trinn. Litt om Manglerud skole og klasse 3A og 3B Manglerud skole ligger på Oslos østkant. Den er en toparallell-skole med ca 360 elever. Skolen ligger ved Østensjøvannet, nær Østmarka og har fine uteområder. Veldig mange av skolens elever er aktive fotballspillere, hockeyspillere eller innebandyspillere. TYSKFORUM 19

20 Klasse 3A og 3B er to helt normale klasser med barn fra helt vanlige hjem. Det er store klasser med 26 og 27 elever. De gjør det meget godt på tester, elever, foresatte og lærere jobber hardt. Rektor har høye ambisjoner på klassenes vegne og stiller klare krav til lærerne. Barna konsentrerer seg bra, - det er status å være flink, og alle vil gjerne gjøre sitt beste. Barna er vant til at det stilles krav, og de liker tydelige og klare grenser. Det er stor grad av ro i timene. Arbeidstempoet er høyt. Lekser leveres som de skal og med god kvalitet. Foresatte kommer ofte begge to på konferansetimer og foreldremøter. Vi har utfordringer, men ikke på det faglige planet. Bakgrunn for forsøket Da jeg hadde 7.klasse for 3 år siden, tok jeg initiativet til et tyskprosjekt i min klasse og parallell-klassen. Jeg hadde i mange år samarbeidet med denne læreren og kjente henne godt. Rektor likte ideen min, og jeg skrev et plandokument som i første omgang ble holdt internt på skolen. Jeg fikk ingen ekstra timer eller ressurser til bøker, men lagde mitt eget opplegg. Dette opplegget ble gjennomført i begge klassene fra oktober og ut skoleåret.foresatte godkjente forsøket. Forsøket ble meget vellykket og elevene lærte mye. Begge lærere hadde hatt elevene i alle årene på barneskolen og kjente elever og foresatte godt. Disse elevene var veldig flinke i grammatikk, de lærte fort og ble gode til å bøye substantiv i nominativ, dativ og genitiv og verb i presens og preteritum. Jeg brukte grammatikken for alt det var verdt, og elevene elsket dette! På ungdomsskolen valgte nesten alle elevene tysk som 2.fremmedspråk, og karakterene var gjennomgående utmerket! Da 1.klassen min startet i 2.klasse høsten 2009, ville min rektor at jeg nok en gang skulle prøve å innføre tysk, denne gang på 2.trinn. Jeg samarbeidet fremdeles med læreren som hadde vært med på tysk på 7.trinn. Rektor og jeg ble enige om at jeg skulle forsøke å lage et dokument som skulle sendes til Astrid Søgnen til godkjenning. Dette ble gjort, planen ble godkjent og vi fikk grønt lys. Jeg skulle ha ansvaret for forsøket, men det skulle gjennomføres i begge 2.klassene. Denne gang måtte jeg tenke helt nytt, disse elevene kunne ikke noe grammatikk! De var så små! Jeg måtte finne helt andre veier og helt nye innfallsvinkler til elevenes læring! Dette var ny og helt upløyd mark for meg! Og det var lite hjelp å få fra de store bokhandlerne i Oslo, de hadde ingen ting jeg kunne bruke! Ressurser Dette er et forsøk som i utgangspunktet ikke koster skolen min noen ting. Jeg har nedslag i undervisningstid på grunn av alder, og disse timene brukes til å planlegge, skrive dokumenter, evaluere, lage ting etc. Jeg 20 TYSKFORUM

21 bruker betraktelig mer tid på prosjektet enn det nedslaget jeg har, men det er fordi jeg opplever dette som veldig morsomt og banebrytende! Timene til planlegging timeplanlegges ikke, det er umulig å skrive dokumenter, evaluere, skrive innlegg etc. en time her og der i en travel skolehverdag. Dette gjøres i helger og om kvelden når jeg har nok tid og ikke blir forstyrret. Den andre læreren har en time i uken av sitt aldersnedslag til å samarbeide med meg om tysk. Ingen av lærerne på prosjektet har spesialkompetanse i tysk, men vi har hatt tysk på engelsklinjen i det gamle gymnasiet, og gjennom dette følte vi at grunnlaget vårt i tysk var godt nok. Dessuten har vi spesialutdannelse i engelsk og kan mye metodikk og vet hvordan barn lærer et nytt fremmedspråk.vi er begge interessert i språk og snakker flere, reiser mye og holder det vi kan rimelig ved like. I 2.klasse fikk vi ingen ekstra ressurser i form av timer. Vi fikk kjøpe inn noen bøker og noen CDer, - og vi fikk reise til Talia bokhandel i Kiel og plukke det vi trengte der. Tid til tysk stjal vi fra alle timer, litt hver dag. Gjennomsnittlig brukte vi litt over 1 time i uken på tysk, spredt på alle ukedagene. Det er derfor viktig at det er kontaktlæreren som underviser i tysk. Tyskprosjektet i 2.klasse ble megt vellykket. Derfor søkte vi skoledirektør Astrid Søgnen om ekstra timer på 3.trinn, en til hver klasse i uken, og rektor søkte om midler til elevbøker. Dette fikk vi! Skoledirektøren er meget interessert i tysk og syntes det jeg gjorde, var spennede! Hun ble hele tiden holdt oppdatert og fikk tilsendt alle dokumenter. Elevene fikk en egen tysk arbeidsbok, Kikus, vi fikk penger til flere bøker for lærerne, og sist men ikke minst: vi fikk mer ro rundt forsøket fordi tiden ble romsligere. Den ene timen vi fikk, ble også i 3.klasse brukt til ca. 10 minutter tysk hver dag. Hvordan har forsøket vært organisert? Jeg er ansvarlig for dette forsøket, og jeg skriver alle plan og prosessdokumenter. Jeg evaluerer alt jeg gjør fortløpende hver uke. Og jeg skriver et stort evalueringsdokument ved årets slutt. Plandokumentene er godt begrunnet, også utfra pedagogisk teori. De er grundige og omfattende. Dokumentene er også knyttet opp mot kompetansemålene i Kunnskapsløftet. I plandokumentene legger jeg stor vekt på motivering. Med motivering mener jeg det som setter en aktivitet i gang, og det som holder den ved like. Jeg legger vekt på motiveringsprinsipper som nysgjerrighet, mestring og resiprositet. I plandokumentet lager jeg mål og brekker disse opp i delmål for hver måned. Målene er meget konkrete og skrevet slik at foresatte skal forstå hva jeg mener. TYSKFORUM 21

22 Eksempel på mål og metode for en måned. Oktober, 3.trinn Tema: Die Tiere. Mål: Elevene skal lære ordene das Zebra, der Bär, das Pferd, die Katze, der Tiger, der Hund, die Schlange, der Löwe, die Maus, der Elefant, der Affe. I tillegg presenteres ordene die Antilope, der Hase, die Schnecke. Går dette bra, utvider vi med flere dyrenavn. De flinke elevene vil lære også disse. Elevene skal samtale enkelt om disse dyrene og si hvilke som er schnell und langsam. Elevene skal enkelt beskrive dyrene med farge, størrelse ( gross klein) og antall bein. Elevene skal lære sangene Wenn der Elefant in die Disco geht, 3 vers og Die Affen rasen durch den Wald 3 vers. Elevene skal kunne lese en enkel tekst om dyr. Elevene skal fylle ut sidene i arbeidsboka Kikus som omhandler dyr. Metoder: Sang. Herming. Visualisering. ( Piaget) Konkretisering.(Piaget) Lek. Dramatisering Utenatlæring Repetisjon. Noe lesing. De foresatte får plandokumentene utdelt på første foreldremøte om høsten, og planene gjennomgås og forklares. Dokumentene blir hvert år sendt inn til skoledirektøren til godkjenning. Før skoleåret slutter, sendes evalueringen inn. I denne skriver jeg inn alle endringer i planen med rødt. Jeg skriver også hva som gikk bra og hvorfor, hva som kunne gått bedre og hva jeg eventuelt ville gjort annerledes. De foresatte må skriftlig gi sin tillatelse til at deres barn skal ha en time mer pr. uke enn andre på tilsvarende trinn. Alle barn på trinnet har så langt deltatt. 22 TYSKFORUM

23 Barna har fra føste dag hatt en egen kladdebok i tysk, og i løpet av to år har de fleste elevene skrevet ut tre A-4-bøker. Disse bøkene legger TYSKFORUM 23

24 lærerne grått bokbind på, og elevene skriver på navn og min første/andre/ tredje tyskbok. Vi tar vare på bøkene fra år til år, de må ikke bli borte i sommerferien, her er hele barnas tysk-liv! Her tegnes det ord, her limer vi inn alle dikt, alle regler, alle sanger, alle lesestykker, og her skriver de stadig mer etter som de blir større. Hver klasse har en tysk-bok der vi samler alle flashcards som vi lager. Og bak i klassen har vi et Tysk-hjørne, en veggavis, der viktige ting henges opp. I 3.klasse fikk elevene en egen perm der vi samlet alle tyske sanger som de kan. De kunne nå veldig mange, og det var praktisk å ha sangene på ett sted, ikke rundt om i tre tysk-bøker! Det blir gitt lite lekser i tysk, - og bare lekser som er overlæring og som jeg er trygg på at barna mestrer. Mange har foreldre som ikke snakker tysk og som dermed ikke kan hjelpe barna sine! Forsøket gjenomføres i begge klassene på trinnet. Det er en stor styrke å ha et større elevgrunnlag å prøve ut ting på, og det er flott å ha en annen lærer å diskutere med. Vi deler på alt det praktiske som å lage veggavis, lage flashcards, finne de beste sangene, lage forestillinger etc. Ved årets slutt får foresatte uttale seg skriftlig og anonymt på et spørreskjema. Elevene får også uttale seg muntlig i elevsamtaler og skriftlig på et elevskjema. Så langt har de foresatte vært 100% fornøyde og glade for at barna deres får denne sjansen! Og elevene er mektig stolte over å få lære noe ingen andre på deres alder i Norge får lære! Tysk er for veldig mange det morsomste faget. Og mange kan mer tysk enn engelsk! Samarbeidspartnere. Jeg har først og fremst samarbeidet med den andre læreren på trinnet. Utover det har jeg hatt et meget godt samarbeid med Goethe-Institut som har vært mer enn velvillige og hjulpet oss med å finne bøker, anbefalt Talia bokhandel i Kiel, vist oss hva som finnes av spill som vi kan bruke, gitt oss bøker de har hatt og invitert oss lærere på forlagskurs og hatt begge klassene på besøk. Høsten 2011 har skolen vår fått skoleovertakelse, lærerne får en uke til pedagogisk påfyll mens lærerstudenter overtar undervisningen. Da skal alle lærerne ved skolen reise til Berlin, se på det tyske skolesystemet, høre og snakke tysk og lære om den tyske kulturen. Metoder Bærende metoder i undervisningen er lek, sanger, herming, dramatisering, visualisering og konkretisering. Elevene lærer ved å høre på lærer, lytte og herme. Læreren er det viktigste elementet! Og jeg gir meg ikke før jeg har alle med meg. Dette skal være et fag som alle mestrer! Tydelighet, tale i kor og repetisjon er det jeg lener meg på. 24 TYSKFORUM

25 Og flere av elevene har alt en nydelig skarre-r! I etterkant kommer det skrevne ordet i form av stensiler som limes inn i bøkene og leses. Vi har mange CDer med sanger, - vi kan tradisjonelle tyske barnesanger som Mein Hut der hat drei Ecken, Meine Oma fährt im Hühnerstall, Motorrad, julesanger som O Tannenbaum og Maria durch ein Dornwald ging, - og vi kan moderne sanger som Wenn der Elefant in die Disco geht. Jeg opplever at barna er altetende når det gjelder å lære nye sanger! Hva har elevene lært? Disse elevene har lært utrolig mye, mye mer enn jeg trodde var mulig da prosjektet startet! De har hatt tysk i to år, en time hver uke. Det vil si at de kun har hatt i underkant av 80 skoletimer med tysk. Jeg opplever at elevene tok uttaleregler i tysk raskt. Og de registrerte fort at å lese tysk, var mye enklere enn å lese engelsk, tyske ord leses som oftest slik de skrives. Og hver gang vi kommer over et ord som var likt på tysk og norsk, er de full av undring. Grammatikk er et ikke-tema foreløpig. Jeg bygger opp barnas ordbank. De lærer utenat setninger der substantiv er bøyd. De vet at for eksempel ein og eine kan ha forskjellige former og se forskjellige ut, men dette læres som idiomer uten forklaring. Mye av planene hviler på rim, regler dikt og sanger. Jeg har brukt mye tid på å finne ting som passer til temaene jeg har valgt. Mine planer er bygget opp rundt temaer, og noen av temaene kommer igjen hvert år, men i utvidet form. (Brunners spiralprinsipp) Og jeg opplever gang på gang at jeg må høyne målene mine og lære elevene mer enn jeg trodde var mulig! Når jeg tror at de kan lære to vers av en sang, så klarer de å lære alle ni! Og når jeg planlegger fem ord for dyr, så lærer de femten! Temaer jeg har konsentrert meg om er: meg selv, å presentere seg selv med så mye info som mulig, min familie, farger, tall, året og årstider, måneder, jul, klær, mat, drikke, dyr, klasserommet. Elevevene kan stille hverandre enkle spørsmål og svare på disse. Hver jul lager vi et eget tysk-program som vises for foresatte som en del av juleprogrammet, og hver februar viser vi hva vi har lært for elever ved skolen. Til sommeren lager vi et tysk sommerprogram som brukes på sommeravslutningen. Svakheter ved forsøket Det er ikke lett å komme som ny elev fra en annen skole og plutselig skulle forholde seg til tysk! Vi har fått mange nye elever disse to årene! TYSKFORUM 25

26 Og vi har ingen ekstra ressurser å sette inn her! Likevel opplever vi at det går seg til i løpet av noen måneder.så lenge vi repeterer så mye som vi gjør, og så lenge temaene kommer igjen og igjen, har de en sjanse til å henge med. Ved forsøkets start var jeg spent på om elevene ville blande tysk og engelsk, og om tyskforsøket ville gå utover elevenes engelsk-kunnskaper. I starten blandet elevene enkelte ord, men ettersom de ble tryggere og flinkere, har dette ikke vært noe problem. På den nye engelske kartleggingstesten gjorde elevene ved Manglerud det meget bra til tross for at de har to fremmedspråk å holde orden på. På vår skole er det bare to klasser som er med i dette prosjektet. Det er ikke lett å finne lærere som kan undrvise i tysk! Og det må være kontaktlæreren som underviser i tysk! Mange lærere har ikke tysk fra ungdomskolen en gang. Og HIO utdanner ikke lenger tysklærere! Mangel på kompetanse bant lærerne kan stoppe tysk på småskoletrinnet! Interesse for forsøket Våren 2011 har vi hatt fint besøk. Først kom skoledirektør Astrid Søgnen på besøk. Hun overvar en tyskforestilling som i utgangspunktet var på nesten 2 timer, men som vi måtte barbere ned til 30 minutter! Vi hadde mye vil ville vise fram, og hun ble så begeistret at hun på stående fot innvilget oss penger og ressurser til å videreføre forsøket også i 4.klasse. Etter forestillingen tok hun seg tid til å snakke med oss og ledelsen ved skolen. Skoledirektør Astrid Søgnen informerte skolebyråd Torger Ødegaard om tysk-prosjektet ved Manglerud, og i begynnelsen av mai kom han på besøk. Også han var imponert! Representanter fra Goethe Institut var også invitert. En journalist fra Nordstrands blad var til stede, og avisen satte oss på forsiden og gav oss en dobbeltside i avisen med bilder og tekst! Kan barn i 2.og 3 klasse lære tysk på skolen? Det er klart at barn på 7 og 8 år kan lære tysk, det har dette forsøket tydelig vist! Jeg mener at 2.trinn er det optimale trinnet for å innføre et nytt fremmedspråk. I 1.klasse har elevene mer enn nok med å venne seg til skolesituajsonen, alt er nytt! I 2.klasse mener jeg at de absolutt er klare for et nytt språk. 7-8 åringer er fulle av selvtillit! De har ingen sperrer og er ikke redde for å dumme seg ut. De har absolutt intellektuell kapasitet, - de suger til seg kunnskap og fryder seg over å lære noe nytt som bare små barn kan gjøre! Det finnes et vell av dikt, rim, regler, sanger etc som treffer disse barna og som kan brukes effektivt i innlæring av et nytt språk. Barna synger av full hals og elsker sanger med bevegelser. 26 TYSKFORUM

27 På 5.trinn blir sangen ofte adskillig spakere, elevene er på full fart inn i førpuberteten. Hva andre mener om deg, blir viktig. Sanger og dikt som kan lette innlæringen, blir for barnslige på 5.trinn. Klappe-leker etc har de vokst fra! Barn i 2. og 3. klasse kaster seg ut i dramatisering og elsker lek som metode. Dette er viktige elementer som ikke i samme grad kan brukes på 5.trinn. På 5.trinn må mye av innlæringen hvile på andre metoder, og innlæringen blir ikke i samme grad preget av lek. Jeg er opptatt av at elevene skal føle at de mestrer det nye språket. Og på 2. og 3.trinn er det lett å skape mestringsfølelse hos barna. Og gjennom dette legges grunnlaget for en positiv holdning til det nye språket. Små barn husker utrolig godt. De overrasker meg hele tiden! På 2.og 3.trinn har vi fremdeles tid til å leke, det store teorisjokket med høyere krav kommer i 5.klasse, og bare dette tilsier at ikke et nytt fremmedspråk bør innføres her. Hvor går veien videre? På Manglerud skole utvider vi forsøket med tysk til også å gjelde 2. og 3.trinn skoleåret under forutsetning av at vi får dette godkjent av skoledirektøren. Lærerne vil få mine planer og bli veiledet av meg, de vil få kopiere mine tekster, mine sanger, mine flascards, og de vil få min arbeidsbok med kopier av alt elevene har gjort i sine bøker. Tid til veiledning tar vi av samarbeidstiden og av tid til kommite-arbeid. Det er viktig at jeg overfører dette prosjektet med all kunnskap til nye, unge lærere. Ellers dør tysk-prosjektet ut med meg. Jeg mener at det ikke finnes grenser for hva vi kan lære små barn, bare metodene er de rette og innlæringen ledes av en entusiastisk pedgog som sprer begeistring og skaper forventninger hos barna. TYSKFORUM 27

28 Materialien und Tipps für den Deutschunterricht Ideen für Wortschatzarbeit im Deutschunterricht von Karsten Wiemann Diese Übungen dienen der spielerischen Wiederholung und Vertiefung von Vokabeln des Grundwortschatzes und neuer Wörter, die heutzutage im Alltag verwendet werden. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Beispiel: Schule Helikopter - Ferien Lehrer 1. Tennis Fußball Basketball Auto 2. viele - unter neben hinter 3. Berlin München Hamburg Wien 4. Brief Mountainbike - Buch Comic 5. Schokolade Chips Coca Cola Pizza 6. grün schön rot schwarz 7. joggen lesen schwimmen surfen 8. warum wer wann weil 9. zehn neu - zwanzig drei 10. deutsch - sympathisch - norwegisch amerikanisch 11. Telefon Smartphone Handy - Schwester 12. Regen Sonne Freund Wind 13. klein groß gut - machen 14. Bett Frühstück - Regal Stuhl 15. Taxi Bus Flugzeug Tisch 16. billig - immer - nie oft 17. Bratwurst - Apfel Banane Orange 18. fröhlich traurig vielleicht lustig 19. Hausaufgaben Lehrerin Schule Kino 20. schlafen - chatten simsen bloggen 28 TYSKFORUM

29 Lösungen: 1 das Auto, 2 viele, 3 Wien, 4 das Mountainbike, 5 die Coca Cola, 6 schön, 7 lesen, 8 weil, 9 neu, 10 sympathisch, 11 die Schwester, 12 der Freund, 13 machen, 14 das Frühstück, 15 der Tisch, 16 billig, 17 die Bratwurst, 18 vielleicht, 19 das Kino, 20 schlafen TYSKFORUM 29

30 Richtig oder falsch?? 1. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. 2. Brötchen kannst du essen. 3. Das Brandenburger Tor ist in München. 4. Erdbeeren wachsen auf Bäumen. 5. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Berlin. 6. Hamburg liegt im Süden von Deutschland. 7. Eine Stunde hat dreitausend sechshundert Sekunden. 8. Mein Bruder ist der Sohn meines Onkels. 9. Deutsch ist eine offizielle Sprache in der Schweiz. 10. Ein Fußballteam besteht aus zwölf Spielern. 11. Mit dem Smartphone kann man im Internet surfen. 12. Weihnachten ist jedes Jahr im Dezember. 13. Sylt und Rügen kannst du trinken. 14. Vierundfünfzig minus siebenundzwanzig plus 8 sind dreiunddreißig. 15. Wenn es neblig ist, sieht man nicht gut. 16. Dhein und Nosel sind Flüsse in Deutschland. 17. Deutschland grenzt an Belgien. 18. Eine Spinne hat 5 Beine. 19. Bayern München ist ein berühmter Fußballclub. 20. Eine Biene ist ein sehr großes Tier. Lösungen: 1r, 2r, 3f, 4f, 5r, 6f, 7r, 8f, 9r, 10f, 11r, 12r, 13f, 14f, 15r, 16f, 17r, 18f, 19r, 20f 30 TYSKFORUM

31 TYSKFORUM 31

32 Finde das Gegenteil! verlieren - alt - heiß - groß unbekannt billig - der Sommer die Stadt antworten langweggehen weinen- spät - der Freund der Mann weiß öffnen schlecht hassen - leicht 1. kalt 2. klein 3. der Winter 4. jung 5. der Feind 6. das Dorf 7. ankommen 8. fragen 9. lachen 10. die Frau 11. schwarz 12. schließen 13. gut 14. bekannt 15. lieben 16. gewinnen 17. schwer 18. teuer 19. kurz 20. früh Lösungen: 1 heiß, 2 groß, 3 der Sommer, 4 alt, 5 der Freund, 6 die Stadt, 7 weggehen, 8 antworten, 9 weinen, 10 der Mann, 11 weiß, 12 öffnen, 13 schlecht, 14 unbekannt, 15 hassen, 16 verlieren, 17 leicht, 18 billig, 19 lang, 20 spät 32 TYSKFORUM

33 Neue deutsche Wörter Was gehört zusammen? Kombiniere die neuen deutschen Wörter in Spalte A mit der richtigen Definition in Spalte B. In Spalte A findest Du immer einen Beispielsatz, wie das neue Wort benutzt wird. Spalte A Spalte B 1. das Iphone (Ich habe ein neues Iphone.) a. eine SMS schicken 2. twittern (Felix twittert den ganzen Tag.) b. das mobile Telefon 3. das gefakte Profil (Viele User in sozialen Netzwerken c. herunterladen haben ein gefaktes Profil.) 4. das Smartphone (Hanna hat sich ein Smartphone d. die Internetseite gekauft.) 5. die Flatrate (Niklas hat eine Flatrate für SMS für sein Handy.) e. ein mobiles Telefon mit sehr vielen extra Funktionen, z.b. Kamera, Internet, Navi etc. 6. googeln (Ich habe seinen Namen gegoogelt und keine Informationen gefunden.) f. etwas in einem Internetforum oder in einem sozialen Netzwerk publizieren 7. der USB- Stick (Pauline hat die Powerpoint- Präsentation g. ein Handy der Firma Apple auf ihrem USB- Stick.) 8. downloaden (Sara hat sich den Song downgeloadet.) h. ein Signalton für ein Handy oder Smartphone 9. simsen (Luka simst während der Mathe- Stunde.) i. sich in der Freizeit im Internet Webseiten anschauen 10. posten (Alexander hat die Nachricht im Forum gepostet.) j. hinzufügen, einen neuen Freund akzeptieren 11. das Navi (Mein Vater hat ein Navi im Auto.) k. anmelden 12. das App (Jakob und Luis haben immer die coolsten Apps l. den Computer ausschalten auf ihrem Smartphone.) 13. das Handy (Meine Mutter hat ein sehr altes Handy). m. das falsche Profil im Internet 14. die Website (Auf der Website unserer Schule findest du viele Informationen.) n. so oft mit der Maus klicken bis man die richtige Internetseite gefunden hat 15. durchklicken (Ich musste mich durchklicken, bis ich o. das Programm für ein Smartphone endlich die Seite gefunden hatte). 16. einloggen (Frau Schmitz hat Schwierigkeiten sich an ihrem PC einzuloggen.) p. der Tarif für ein Telefon oder das Internet 17. surfen (Alexandra surft sehr gerne stundenlang im Internet.) q. ein mobiles Gerät, um Dateien zu speichern und zu transportieren 18. adden (Beispiel: Antonia addet mich als Freund bei Facebook.) r. Kurzform für ein Navigationssystem im Auto 19. der Klingelton (Hier kannst du gratis Klingeltöne s. im Internet etwas suchen herunterladen.) 20. herunterfahren (Am Ende der Stunde müssen die Schüler ihre PCs herunterfahren.) t. eine Nachricht mit Twitter senden Lösungen: 1g, 2t, 3m, 4e, 5p, 6s, 7q, 8c,9a, 10f, 11r, 12o, 13b, 14d, 15n, 16k, 17i, 18j, 19h, 20l TYSKFORUM 33

34 34 TYSKFORUM

35 Ein guter Tipp Der DUDEN Verlag hat uns wieder gestattet einige gute Tipps aus der Reihe DUDEN NEWSLETTER abzudrucken. Unter folgender URL können Sie den Newsletter auch selbst abonnieren. Newsletter16. September 2011 Perfektbildung mit haben oder sein Eines vorweg: Die meisten Verben bilden das Perfekt mit haben, nur eine abgrenzbare Gruppe von intransitiven Verben bildet das Perfekt mit sein. Das haben-perfekt ist also der Normalfall. Intransitive Verben, die den Übergang in einen neuen Zustand bezeichnen, bilden das Perfekt mit sein: Der Dieb ist spurlos verschwunden. Die Rosen sind wundervoll aufgeblüht. Viele Bewegungsverben können das Perfekt sowohl mit haben als auch mit sein bilden, also z. B. ich habe geschwommen ich bin geschwommen, sie hat gejoggt sie ist gejoggt. Werden diese Verben allerdings mit einer Richtungs- oder Ortsangabe verbunden, ist nur die Perfektbildung mit sein möglich: Sie ist gestern nach Mannheim gefahren. Wir sind ein bisschen durch die Innenstadt gebummelt. Generell nimmt bei den Bewegungsverben die Perfektbildung mit sein zu, also eher Wir sind den ganzen Tag geklettert oder Sie ist schon viele Bahnen geschwommen. Ausschließlich mit sein gebildet werden inzwischen die Verben gehen und reisen. Übrigens gibt es bei bestimmten Verben interessante regionale Unterschiede. Während man im Norden z. B. Ich habe gelegen/gestanden/gesessen sagt, heißt es in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz Ich bin gelegen/gestanden/gesessen. Schreibung von Ableitungen aus Eigennamen Bei der Schreibung von Ableitungen aus Eigennamen gibt es zwei Varianten. Möglich ist zum einen die Schreibung mit Apostroph: Die Schiller schen Balladen haben mich schon in der Schule fasziniert. Er versuchte, sich die Mann sche Eigenart der Formulierung zum Vorbild zu nehmen, ist aber kläglich gescheitert. Wichtig dabei ist, dass hier nicht von der Auslassung eines Buchstabens (also Mozart sche statt mozartische) auszugehen ist, sondern von einem eigenständigen Suffix -sche. Der Apostroph wird in diesem Fall also nicht als Auslassungszeichen gesehen. Daneben gibt es die Möglichkeit, solche Ableitungen klein- und zusammenzuschreiben: Gegen die Regeln zum ohmschen Widerstand habe ich in der Schule einen gewissen Widerstand entwickelt. Ich befürchte, du erzählst mir hier grimmsche Märchen. In dieser Familie laufen die reinsten shakespeareschen Dramen ab. Diese Schreibvariante ist übrigens unsere Duden-Empfehlung. TYSKFORUM 35

36 Neue Bücher Vom Cornelsen Verlag (www.cornelsen.de) sind uns folgende Materialien zugegangen: Die Krimireihe in der Serie Lex:tra hat folgende neue Titel vorzuweisen: Haifische in der Spree Tödlicher Cocktail Kaltes Blut Die Skorpionfrau Ein Schuss ins Leere Teufel in Seide Leise kommt der Tod Diese Krimis sind sehr gut als Zusatzlektüre für die Niveaus A1/A2 geeignet. Jedes Buch kommt auch als Hörbuch auf einer CD, die dem Buch beiliegt, und kostet 9,85 Euro. In derselben Reihe ist ein Verblexikon/Konjugationlexikon Verben für die Lernstufen A1 B2 erschienen. Eine interessante Neuerscheinung in der Reihe Plusspunkte Beruf ist das Lehrbuch Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie, das auch mit einer CD geliefert wird. Früher erschienen sind in dieser Serie Deutsch am Arbeitsplatz, Erfolgreich in der Pflege und Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Das DaF-Lehrwerk Studio d, das von A1 bis C1 führt ist mit dem Kursund Übungsbuch für die Stufe B2/2 ergänzt worden. Dieses Lehrwerk bietet ein durchgängiges, praxiserprobtes Konzept u.a. Ausbau des Hörund Leseverstehens, Training sprachlicher Flüssigkeit und schriftlicher Textkompetenz sowie zielgerichtete Prüfungsvorbereitung. 36 TYSKFORUM

37 aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen er det eneste fagtidsskrift for tyskundervisningen på alle nivåer i det norske utdanningssystemet og er medlemsbladet for TYSKFORUM norsk tysklærerforening aktuelles sendes kun til enkeltmedlemmene i TYSKFORUM. aktuelles kann ikke bestilles av skoler eller andre institusjoner aktuelles utkommer to ganger i året. Deadline for innlegg og annonser er 15. januar og 15. august. Både annonser og innlegg kan sendes som vedlegg til , som del av mail, som PDF-fil eller på CD til lederen for redaksjonsteamet: postadresse: TYSKFORUM Gøteborggt. 31 B 0566 Oslo Annonseplass koster NOK for 2. eller 3. omslagsside og NOK for en helside inne i bladet. Annonser må være tydelige i sort-hvitt. Det er ikke mulig å trykke bilder/annonser i farger. Mere informasjon om aktuelles og TYSKFORUM finnes under: TYSKFORUM 37

38 Abonnement von aktuelles Ich möchte ab... aktuelles für den Deuschunterricht in Norwegen abonnieren und Mitglied in TYSFORUM werden und verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag von NOK auf das Konto , TYSKFORUM, v. Arne Rossevik, Fagerlia 10 B, 0667 Oslo zu überweisen. Der Zahlungstermin ist jeweils der 20. Februar. Mitgliedschaft und Abonnement können jederzeit schriftlich gekündigt werden. Name:... Straße:... Postleitzahl:... Ort: Telefon:... Handynr:... Arbeitsplatz/Schule:... Datum:... Unterschrift:... Bitte kopieren Sie/schneiden Sie das Abo-Formular aus und senden Sie es an: TYSKFORUM v. Arne Rossevik, Manglerudveien 132, 0678 Oslo 38 TYSKFORUM

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014

aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen Nr. 53, Februar 2014 Inhaltsverzeichnis Seite 01 Vorwort der Redaktion Seite 02 Die Vorsitzende hat das Wort Seite 03 Jahresversammlung

Detaljer

Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge

Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge septoktnov2009 Herausgegeben von der Deutsch-Norwegischen Handelskammer Utgitt av Norsk-Tysk Handelskammer thema tema Deutsche Handwerker in Norwegen Tyske håndverkere i Norge Success story: Westermann

Detaljer

Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen. thema tema. marsaprmai2010

Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen. thema tema. marsaprmai2010 marsaprmai2010 Her ausgegeben von der Deutsch-Norwegischen Handel sk ammer Utgit t av Norsk-T ysk Handel sk ammer thema tema Gut Lachen! Musikbranche mit neuen Konzepten Smil! Nye konsepter i musikkbransjen

Detaljer

man lernt sich kennen. Es ist gedämpfte Stimmung

man lernt sich kennen. Es ist gedämpfte Stimmung Reisebericht von Norbert und Marianne Nienhaus Vi tar flyplassbussen for å komme til Hurtigrutebrygga i Bergen. Klokken er blitt 15. Travel virksomhet på brygga samt den nært forestående skumringen så

Detaljer

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14)

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) s Lied Oversettelse Seite 1 von 17 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) Ich kann nicht mehr ich auch nicht mehr Die Taschen leer Die Börse leer Der Alte schindet uns zu sehr Ja, ja er schindet uns zu sehr

Detaljer

FLERSPRÅKLIG? DU KAN MER ENN DU TROR DET ER KULT MED SPRÅK!

FLERSPRÅKLIG? DU KAN MER ENN DU TROR DET ER KULT MED SPRÅK! FLERSPRÅKLIG? DU KAN MER ENN DU TROR DET ER KULT MED SPRÅK! Innhold I Innledning «Eine Melange, bitte» å knytte kontakter ved hjelp av språk...3 II Undervisningsidéer...4 A Språkmirakel!?! En undersøkelse...4

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~ ~ ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 1097 ; ' ne ~' 2 ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) NORD - NYTT Nr. 1 - november 1984 Kjære Venner! Hjertelig takk for sist. Vi

Detaljer

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus

Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar energi i fokus D E U T S C H - N O R W E G I S C H E S W I R T S C H A F T S M A G A Z I N N O R S K - T Y S K Ø K O N O M I M A G A S I N 01/2011 Strom für Europa Erneuerbare Energie im Fokus Strøm til Europa Fornybar

Detaljer

Strømsparende hus Hvordan passivhus blir fremtidens marked

Strømsparende hus Hvordan passivhus blir fremtidens marked Oktober // November 2008 Das Magazin der Deutsch-Norwegischen Handelskammer Magasin fra Norsk-Tysk Handelskammer Strom-frei-Haus Wie Passivhäuser zum Markt der Zukunft werden Strømsparende hus Hvordan

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer