Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006"

Transkript

1 Avfall Norge Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet Hamar 7. november 2006

2 Dagens utgangspunkt Offentlige aktør med en rekke ulike oppgaver Viktige oppgaver i monopoldel Gradvis mer aktivitet i konkurransedel Når er atferd ulovlig iht Konkurranseloven? Konkurransetilsynet vurderer spørsmålene ut fra en konkurransemessig synsvinkel Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.

3 Disposisjon 1. Hva er problemet? Fare for kryss-subsidiering og dårlig ressursbruk Fare for at fremtidig konkurranse hindres som følge av underprising 2. Konkurranselovens anvendelse 3. Avslutning

4 (1) Hva er problemet? Sammenblanding av monopol- og konkurransedel kan påvirke ressursbruk Kryss-subsidiering Monopoldel dekker underskudd i konkurranseutsatt virksomhet? Monopolkundene betaler regningen? Kan innebære feil ressursbruk for samfunnet? Burde denne bedriften vært mindre og konkurrent større? Gjør ting som ikke er lønnsomt? Underprising Priser i konkurransedel på en måte som gir tap? For stor ressursbruk totalt sett for selskapet? Hindrer en like effektiv konkurrent å være aktiv i markedet, og hindrer dermed fremtidig konkurranse?

5 Kryssubsidiering Enhetskostnad Pris per enhet Monopol Konkurranse Totalt Kan skjule underskudd i konkurransedel flytte kostnader, eller flytte inntekter

6 (2) Konkurranselovens anvendelse Konkurranseloven 11 er relevant: Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling er forbudt. Hva er et foretak? Enhet som utøver en form for økonomisk aktivitet, for eksempel i et marked Hva er dominerende stilling? Sterk markedsstilling; vesentlig markedsmakt Dersom en har monopolvirksomhet, kan det innebære at en har dominans Hva er utilbørlig utnyttelse? Opptrer på en måte som er skadelig for konkurransen og dermed for forbrukerne Vil kun fokusere på dette i videre drøfting

7 Underprising: Monopolvirksomhet Marked A Konkurrerende virksomhet Marked B Relevante inntekter dekker ikke relevante kostnader i konkurransedel Merkostnadstesten Kan være krysssubsidiering uten at det er underprising Enerett i A Konkurranse i B Underprising i B?

8 Ulovlig underprising? Høyere pris-kostnadsmargin i monopol- enn konkurransedel er normalt og helt legitimt Høy pris der hvor en er monopolist Lav pris der en møter konkurranse Kryss-subsidiering som sådan ikke ulovlig Undersøke om det finnes legitime grunner for lav pris i konkurransedelen Synergieffekter Introduksjon av nytt produkt Må fokusere på konkurransedelen isolert sett Opptrer bedriften på en måte som er tapsbringende i det segmentet? Eks. Konkurransetilsynets vedtak A (Reno Vest)

9 Pris-kostnadstest Er oppdraget i konkurransedelen tapsbringende? Dvs er pris i konkurransedel under kostnad? Kostnad kan defineres på ulike måter: Grensekostnader Gjennomsnittlig variable kostnader (AVC) Gjennomsnittlige totale kostnader (ATC) Merkostnader (inkrementelle kostnader) (AIC) Uunngåelige kostnader (avoidable costs) (AAC) Kort/lang sikt inkrementelle kostnader (SRIC/SLRIC) Valgt kostnadstest: Merkostnader > merinntekter I tråd med dom i EU: Deutsche Post Ble dømt og bøtelagt for å ha priset for lavt i konkurransedel

10 Mer om merkostnader Merkostnad er differansen i totale kostnader med og uten oppdraget Merkostnadene omfatter både faste og variable kostnader som følger av oppdraget Produktspesifikke faste kostnader skal være med Eget produksjonsanlegg som må bygges for konkurranseproduktet Utvidelse av anlegg som følge av konkurranseproduktet Utvidelser kommer tidligere enn det ellers ville vært aktuelt Markedsføringsutgifter for konkurranseproduktet Kan også være deler av virksomhetens opprinnelige faste kostnader Disse burde vært redusert dersom en ikke startet konkurransevirksomhet

11 Ledig kapasitet Ledig kapasitet kan tilsynelatende føre til lave merkostnader Må begrunnes med udelelighet av ressurser brukt på monopolkunder og stå i forhold til monopolbehovet (ikke spekulativ overkapasitet) Uten oppdraget mest lønnsomt å si opp overtallige og ikke fornye anlegg? Tapsbringende å sette pris så lavt at kostnadene forbudet med å opprettholde kapasiteten ikke dekkes Bør inkludere i merkostnaden verdien av en alternativ anvendelse av en ressurs Ressurser som bindes opp til oppdraget har kanskje en alternativ anvendelse, og alternativ verdi bør tas med i merkostnaden

12 Eksempel merkostnader Pris for oppdrag: 80 per enhet Totale enhetskostnader: 100 Anleggskostnad: 40 (40 % av totale enhetskostnader) Ledig kapasitet: Merkostnad per enhet = 60 (100-40) Pris > merkostnad per enhet Nedbygging av kapasitet uten oppdrag: Anleggskostnaden er relevant Merkostnad per enhet = 100 Oppdraget er tapsbringende

13 Merinntekter Merinntekt er differansen i totale inntekter for selskapet med og uten oppdraget Merinntektene tilsvarer ikke alltid inntektene fra oppdraget Dersom det er ett oppdrag til en pris per enhet og pris til andre kunder ikke påvirkes -> Merinntekt per enhet = pris per enhet Dersom flere priser i det konkurranseutsatte markedet -> Merinntekt per enhet = gjennomsnittlig pris per enhet (total inntekt i konkurranseutsatt marked dividert med antall enheter) Dersom oppdraget medfører at man må gi lavere pris til andre kunder, skal tapet på disse andre kundene også tas hensyn til ved beregning av merinnekt ->: Merinntekt per enhet blir lavere enn pris per enhet for det aktuelle oppdraget

14 Vurdering i Reno-Vest-saken Renovasjonsselskap i Nord-Norge, som har både monopol- og konkurransedel Ble klaget inn for underprising i kontrakt med næringskunder Konkurransetilsynet har vurdert om avtalen er tapsbringende Konklusjon: Merinntekt > merkostnader og ikke underprising, selv om tilsynet vurderer merkostnader høyere enn Reno-Vest. Regnskap og tilbudskalkyler ble nøye gjennomgått Endringer som følge av avtalen? Vurdering av merinntekt: Vurdering av inntekt direkte fra avtalen samt avtalens potensielle innvirkning på eksisterende inntekter

15 Konkurranseloven 9 e Konkurransetilsynet kan påpeke uheldige løsninger, og be om forklaring iht Konkurranseloven 9e Jf. brev til eierne av BIR Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Kan en redusere muligheten for det gjennom organisatoriske grep? Samfunnet vil tjene på å unngå en tilpasning som er dyr, og som innbyggerne i siste omgang må betale for

16 (3) Avslutning Det er i alles interesse å legge til rette for sunn konkurranse Feiltilpasninger er det innbyggerne som i siste omgang må betale for Bedriftens eiere bør ha samme interesse som samfunnet Lavest mulige kostnader Kostnadsbaserte gebyrer til innbyggerne Konkurranseloven gir mulighet for inngrep mot ulovlig misbruk av markedsmakt ( 11) Konkurranseloven gir mulighet for å påpeke konkurransebegrensende virkninger av offentlige tiltak ( 9 e)

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Norges fusjonskontroll

Norges fusjonskontroll NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2013 Norges fusjonskontroll Konkurransetilsynets praktiseringen av totalvelferdsstandarden over tid Katrine Birkeland Larsen Veileder: Lars Sørgard Masterutredning i

Detaljer

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN AV PROFESSOR LARS SØRGARD 1 NORGES HANDELSHØYSKOLE OG BECCLE Et sammendrag: I denne artikkelen drøftes Oslo tingretts dom vedrørende mulig rovprising

Detaljer

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS V/ Carl E. Roberts Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Dato: 7. juli 2006 Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard SNF-rapport 10/98: VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? av Lars Sørgard Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2 2. Teori

Detaljer

ØKONOMISK FORUM. NR. 4 2006 60. årgang

ØKONOMISK FORUM. NR. 4 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 4 2006 60. årgang Holmøy og Massey Heide: 50 $/FAT HVA HAR NORGE DA RÅD TIL? Yin: SØKETEORI OG MODERNE ARBEIDSMARKEDER Larsson og Telle: EU-TILPASNING AV NORSK MILJØLOVGIVNING ØKONOMISK

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/11

Arbeidsnotat nr. 31/11 Arbeidsnotat nr. 31/11 Empirisk undersøkelse av foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS - Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering av Kristine Baisgård

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

V2000-81 05.07.2000 Norsk FilmStudioAS og Norsk Film AS - inngrep mot forretningsvilkår - konkurranseloven 3-10

V2000-81 05.07.2000 Norsk FilmStudioAS og Norsk Film AS - inngrep mot forretningsvilkår - konkurranseloven 3-10 V2000-81 05.07.2000 Norsk FilmStudioAS og Norsk Film AS - inngrep mot forretningsvilkår - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norsk FilmStudio AS og Norsk Film AS'

Detaljer

Konkurransetilsynets vedtak i SAS saken: en økonomifaglig vurdering

Konkurransetilsynets vedtak i SAS saken: en økonomifaglig vurdering Konkurransetilsynets vedtak i SAS saken: en økonomifaglig vurdering Espen R Moen og Christian Riis 19. april 2006 I dette dokumentet vil vi ta for oss Konkurransetilsynets vedtak V2005-9 av 6 juni 2005.

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør

V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør V2000-138 22.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for samarbeid ved anbud - medlemmer i Landbrukstjenester Sør Sammendrag: Landbrukstjenester Sør har fått dispensasjon fra

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt

Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt F:\Konkurransedirektørens foredrag\ks rolle - telemarkedet.doc Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt Innlegg på NORTIBs høstseminar

Detaljer

Lokkevarer i dagligvaremarkedet konkurransevirkninger

Lokkevarer i dagligvaremarkedet konkurransevirkninger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Lokkevarer i dagligvaremarkedet konkurransevirkninger Lene Hole Didriksen Veileder: Sissel Jensen Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon,

Detaljer

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning 1/2004 Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Innhold 1. Sammendrag... 6 2. Innledning... 8 2.1. Forholdet til konkurranseloven...

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Ex post analyse av fusjonen mellom Sats og Elixia

Ex post analyse av fusjonen mellom Sats og Elixia NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Ex post analyse av fusjonen mellom Sats og Elixia Linn Heidi Graven og Marianne Larsen Veileder: Lars Sørgard Masterutredning i samfunnsøkonomi og økonomisk styring

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Økonomisk analyse av fusjoner og oppkjøp: Markedsavgrensning vs konkurranseanalyse

Økonomisk analyse av fusjoner og oppkjøp: Markedsavgrensning vs konkurranseanalyse Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-22/10 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2010 Økonomisk analyse av fusjoner og oppkjøp:

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv NFT 1/2001 Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet vurderer en fusjon etter konkurranseloven.

Detaljer

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS Sammendrag: Binders Norge AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Binders Norge

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer