OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478"

Transkript

1 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: Oppdragsgiver:

2 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig Arne Sundheim AS Prosjektleder Hege Walør Fagertun HWF Rådmann Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig Arne Sundheim AS Prosjektleder Hege Walør Fagertun HWF Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Mål MÅL AVGRENSNINGER/RESULTATMÅL Forutsetninger BAKGRUNN FORUTSETNINGER Gjennomføring GJENNOMFØRINGSMODELL KONTRAHERING / INNKJØP USIKKERHET Organisasjon ORGANISASJONSKART BEMANNINGSPLAN Kommunikasjon RUTINER FOR KOMMUNIKASJON OG DISTRIBUSJON I OPPDRAGET ADRESSELISTE MØTER OG RAPPORTERING Kvalitetssikring KVALITET Økonomi EKSTERNE KOSTANDER FAKTURERINGSRUTINER ENDRINGER AV ARBEIDSOMFANG... 5

3 1 1 Mål 1.1 Mål Det skilles mellom effekt- og resultatmål, og beskrivelse i henhold til ytelsen som skal utføres. Effektmålet er virkningen av sluttresultatet for oppdraget over tid, og er identisk med det overordnede målet i samfunnsplanen for Bardu. Det skal kun være ett effektmål: Bardu skal, basert på bærekraftig utvikling og samspill mellom natur og mennesker, være en trygg og attraktiv kommune. 1.2 Avgrensninger/resultatmål Resultatmålene er de konkrete leveransene som forventes fra oppdraget, de målene som kan følges opp i oppdragsperioden. Resultatmålene sier noe om hva som skal leveres til oppdragsgiver ved oppdragets slutt. Kommuneplan for Bardu komme arealdelen skal gi politikere og administrasjon et oppdatert styringsverktøy for forvaltning av arealene på en bærekraftig måte ihht målene i samfunnsdelen. Viktige elementer er: Natur og miljø, samferdsel, bosetting, kultur, næring, samfunnssikkerhet og beredskap, og folkehelse og friluftsliv. For øvrig vises til tema i samfunnsdelen. Planforslaget ønskes ferdigstilt innen 1. oktober Det vil være viktig å samordne arealdelen med mål i landbruksplanen, slik at fradelinger i landbruksområder ikke må gjennom en omfattende dispensasjonsbehandling. Det samme gjelder for utmarksbasert reiseliv og næringsutøvelse. 2 Forutsetninger 2.1 Bakgrunn Nåværende arealdel er fra 1995, og arealplanprosessen må anses som arbeid med en helt ny arealplan. 2.2 Forutsetninger Oppbyggingen av innholdet i planforslaget skal følge reglene i plan- og bygningsloven av 1. juli Lede prosessen, ansvar for fremdrift Kontakt med berørte parter, herunder grunneiere, politikere, interesseorganisasjoner, statlige myndigheter, og allmenheten for øvrig Innledningsvis skal forslag til fremdrift med milepæler og program for medvirkning legges frem for rådmannen. Avklare behov for utredninger (inkl. ROS) ved å innhente tilbud på disse etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Ved eventuelle eksterne utredninger som bestilles er leverandør av slike å betrakte som underleverandør. Ovennevnte punkter kan endres og utvides.

4 2 3 Gjennomføring 3.1 Gjennomføringsmodell Her beskrives hvordan oppdraget skal gjennomføres, og hvilke hovedaktiviteter Faveo og kommunen har ansvaret for. Invitasjon til innspill, og løpende kontakt med berørte parter skjer gjennom hele prosessen.

5 3 3.3 Kontrahering / innkjøp Avklare behov for utredninger (inkl. ROS) ved å innhente tilbud på disse etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Ved eventuelle eksterne utredninger som bestilles er leverandør av slike å betrakte som underleverandør. 3.4 Usikkerhet Det er viktig å ha fokus på oppdragets usikre elementer og aktiviteter, som f.eks. kan påvirke timeforbruk og tidsfrister. Usikkerhet kan knyttes til: - Forutsetninger og rammebetingelser - Ressurser hos oppdragsgiver - Forsinkelser/utsettelser - Konfliktområder i forhold til innsigelser

6 4 4 Organisasjon Dette kapitlet beskriver oppdragets organisasjon, med oppdragsdeltakere og beskrivelse av funksjon 4.1 Organisasjonskart Organisasjonskartet beskriver rapporteringslinjene i oppdraget. Hovedprinsippet er at understående aktører rapporter både fremdrift, løsninger/fagutvikling og økonomi til ovenstående aktør. Prosjekteier Bardu Kommune Kommunestyret Styringsgruppe 1. Ordfører 2. Rådmann 3. PA Per Åke Heimdal Prosjektansvarlig (PA) Per Åke Heimdal Prosjektleder Faveo Prosjektledelse Arne Sundheim Faveo prosjektledelse Politisk forankring Plan-teknisk utvalg Kommunestyret ROS-analyse Kristen Finmark Kartleveranse Plan- og utvikling Prosessledelse Arne Sundheim Prosjektstøtte Johnny Fløyli Are Kristiansen Åge Alexandersen Randi Rognli 4.2 Bemanningsplan Bemanningsplanen med ressursbehov for oppdraget er angitt ved utfylte arbeidspakker (kfr. nedenstående). Bemanning skal suppleres/ justeres dersom behov for mer eller annen type kompetanse avdekkes. Dette kan gjøres ved supplering av eksisterende eller utfylling av flere arbeidspakker. Nr Arbeidspakke Ressurs Antall timer 1 Oppdragledelse Arne Sundheim 205 Åge Alexandersen 40 Sum timer 245 Nr Arbeidspakke Ressurs Antall timer 2 Oppdragstøtte Johnny Fløyli 148 Are Kristiansen 40 Randi Rognli 35 Sum timer 223

7 5 5 Kommunikasjon 5.1 Rutiner for kommunikasjon og distribusjon i oppdraget Kommunikasjon til foretas av oppdragsleder Arne Sundheim, med mindre annet er avtalt. Kontaktpunkt i er prosjektansvarlig Per Åke Heimdal. 5.2 Adresseliste Funksjon Org./ firma Adresse Post nr. Poststed Kontaktp. Oppdragsgiver Altevannsveien 9360 Bardu Per Åke 16 Heimdal Kartleveranse Firmaansvarlig Pb Tromsø Åge Alexandersen Oppdragsleder Faveo Prosjektledelse AS Faveo Prosjektledelse AS Altevannsveien Bardu Thorstein Lundberg Pb Tromsø Arne Sundheim E-post Mobil Tlf. u.kommune.no Thorstein. mune.no else.no eoprosjektledelse.no Møter og rapportering. Avtales etter behov eller i henhold til en utarbeidet møteplan. PTU skal det til hvert møte få en statusgjennomgang av prosessen med muligheter for innspill etc. Det skal alltid gjennomføres internt oppstartsmøte, og dette planlegges i slutten av august Her gjennomgås rammene for hvor man er i dag i forhold til gjeldende arealplan, reguleringsplaner, og eventuelle innspill som går på nye byggeområder. Disse rammebetingelsene legges frem for PTU i møtet 5. september. Prosjektets status, fremdrift og økonomi rapporteres månedlig til oppdragsgiver. 6 Kvalitetssikring 7.1 Kvalitet Faveo har et eget kvalitetsstyringssystem med dokumentkontroll som vil bli fulgt i oppdraget. 7 Økonomi 7.1 Eksterne kostander Følgende eksterne kostnader inngår i oppdraget, timebasert stipulert etter NS 8402: 1. Honorarer kr ,- 2. Reise/kost kr ,- Kostnadsoppfølging skjer fra Faveo med månedlige rapporter. Kontrakt / post Budsjett Prognose Kontraktsbeløp Godkjente endringer Forpliktet Potensielle endringer Påløpte kostnader Fakturert Utbetalt 7.2 Faktureringsrutiner Oppdraget faktureres månedlig etterskuddsvis med 30 dages betalingsfrist. 7.3 Endringer av arbeidsomfang Det er viktig å dokumentere endringer av arbeidsomfang underveis. For dette kan benyttes malene for endring.

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av : 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 1.1

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor

Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor Forslag til virksomhetsplan: Videreføring av Nord-Troms plankontor Utkast av 4. juni 2015 Arne Samuelsen Innhold 1.0. Forord... 2 2.0. Organiseringa av prosjektet... 3 Styre... 3 Ressursgruppa... 3 Vertskommune:...

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.04.2011 22322/2011 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø 05.05.2011 11/36 Planutvalget 10.05.2011

Detaljer

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester Veiledning for kontraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.10 Dato oppdatert : 105.11.201008 Dataforeningens rammeavtale om utviklingstjenester

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer