Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Frihet og miljø, trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Frihet og miljø, 8. 10. trinn"

Transkript

1 Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Frihet og miljø, trinn Du skal lære om Menneskerettigheter basert på o hudfarge (artikkel 1 og 2) o religion (artikkel 1 og 2) o levevilkår/bærekraftig utvikling (artikkel 25) Innhold Les om arbeidsprosessen side 2 Jobb med førlesing side 3 Velg et oppdrag side 4 Se hvordan dere blir vurdert side 5 Les kompetansemålene (KL06) side 6 Velg noen kilder (fagtekster) side 7 1

2 ARBEIDSPROSESSEN Tid Velg hvor mye tid dere vil bruke på oppdraget. Her er noen forslag: o 4 5 timer på skolen o 1 fagdag på skolen o 1 uke som hjemmearbeid Prosess 1. Samarbeid: Form grupper på 3 4 elever. Velg en gruppeleder. Bli enige om gruppelederens oppgaver og ansvar. 2. Førlesing: Se på bildene og snakk sammen om spørsmålene (Se FØRLESING s. 2) 3. Oppdrag: Dere skal velge en av oppgavene i oppdraget og løse det sammen (Se OPPDRAGET s. 3). 4. Fagtekster: Alle på gruppa starter med å velge en tekst hver. Tekstene ligger bakerst (Se KILDER, s. xx). Velg tekster dere tror dere trenger for å løse oppdraget. Når du har valgt en tekst legger du den foran deg. 5. Læringsstrategi: Nå skal dere bruke dybdelesing (SQ3R). Se på teksten din: o S: Se på bildene og les overskriften. Fortell om bildet og overskriften til de andre på gruppa di. o Q: Lag tre spørsmål til teksten din. Hvis den handler om Martin Luther King, Jr. kan du for eksempel spørre Hva er Martin Luther King, Jr. kjent for? Les spørsmålene deres høyt for hverandre i gruppa. o R: Les teksten stille for deg selv. Mens du leser kan du ta notater i et diagram o (tankekart, tidslinje, storyboard, venn diagram, sociogram, etc, se s. xx. R: Se på notatene dine. Husker du å hva teksten handler om? Vis notatene til hverandre på gruppa mens dere forteller om tekstene. Til slutt skal dere sammen prøve å svare på spørsmålene dere lagde. 6. Oppdrag: Snakk sammen om oppdraget dere skal gjøre. Har dere lært nok fra tekstene til å løse oppdraget nå? Hvis ikke må dere kanskje lese flere tekster. Når dere vet nok kan dere løse oppdraget sammen. Plan Lag en plan over arbeidsoppgavene deres: OPPGAVE TIDSFRIST HVEM GJØR DET? 2

3 FØRLESING 1. Se på bilder a) Hva har bildene med menneskerettigheter å gjøre? b) Hvordan kan bildene symbolisere brudd på menneskerettigheter basert på hudfarge, religion og levevilkår/bærekraftig utvikling? Kilde: Amnesty 2. Lag en ordbank om menneskerettigheter Hvilke ord og uttrykk vil du bruke for å snakke om menneskerettigheter? Skriv ned alle ord og uttrykk dere kommer på i en felles ordbank. 3. Lytt til menneskerettigheter Se på en engelsk film om Menneskerettighetene: a) Når ble Menneskerettighetskonvensjonen vedtatt? b) Hvilke menneskerettigheter hører du om? 4. Prat om levevilkår / bærekraftig utvikling The Universal Declaration of Human Rights guarantees the rights to secure shelter, food, health, and the tools for basic sustenance all of which are endangered by the extreme weather, disease outbreaks, crop failures, and famine caused by global warming. The impact of an increasingly unstable climate falls disproportionately on people in poor countries. They are hit hardest not because nature discriminates against the poor, but because developing countries cannot afford the kinds of infrastructures, such as back-up food reserves, redundant generating systems, and accessible healthcare facilities, needed to buffer the effects of global warming. a) Hva betyr global warming? b) Hvordan blir menneskerettighetene påvirket av global warming? c) Hvorfor går global warming mest utover fattige land? OPPDRAGET Kilde: Amnesty o o Gjør en av disse oppdragene; flere grupper kan godt velge samme oppgave. Søk i kildene etter tekster dere trenger å lese for å løse oppdraget. 3

4 Rolle Produkt Beskrivelse Valg A Vinnere av Nobels fredspris Valg B Rollespill Debatt Dere er en gruppe fredsprisvinnere. Hva har dere gjort for å fortjene fredsprisen? Hvordan har dere bidratt til frihet og bedre levevilkår? Lag en collage som viser arbeidet deres. Bruk den i et rollespill hvor dere snakker om hvordan dere har jobbet for menneskerettigheter (norsk eller engelsk). Dere deltar på en internasjonal konferanse om menneskerettigheter. Innleder mener noen brudd på menneskerettighetene er uunngåelige. Hva sier og gjør dere? Lag en debatt på norsk eller engelsk. Valg C Valg C Forskere Tale Dere skal sammenligne oppvekstvilkårene i din kommune med situasjonen til ungdom i et utviklingsland. Ta for deg levekår, politisk situasjon, miljø, mat, helse og utdanning. Hvilke tre saker vil du be politikerne prioritere for at landene skal få en bærekraftig utvikling? Hold en tale på norsk eller engelsk. Gjennomfør en spørreundersøkelse for å sjekke hvor mye ungdommer vet om fattigdom i Norge. Gå inn på og velg fattigdom, rikdom og miljø. Der er et skjema dere kan bruke når dere intervjuer. Presenter undersøkelsen ved hjelp av statistikk. Valg D Valg E Historikere Valg F Musikere Valg G Valg H Leserinnlegg Fotballspillere Bro Dere skal bygge en bro av papir, metall, leire, etc. Broen skal være en metafor for menneskerettigheter. Den skal symbolisere det å bygge broer mellom mennesker. Lag en bro og fortell hvordan den kan styrke forholdet mellom mennesker av ulik hudfarge, religion eller med ulike levevilkår. Tidslinje Lag tidslinjer som viser brudd på menneskerettigheter. Velg blant: (1) Civil Rights Movement i USA , (2) Apartheid i Sør-Afrika , (3) The Troubles i Nord-Irland , (4) Global Climate Change i det 20. og 21. århundre. De historiske hendelsene skal plasseres i to eller flere (digitale) tidslinjer. Illustrer tidslinjene med bilder dere synes passer. Fredsaktivist Miljøaktivist Undersøkelse Fredsmeglere Venndiagram Miljøaktivist Plan VURDERING Vis at sangen Where is the Love kan fungere som en kommentar på menneskerettigheter. Velg en av situasjonene: (1) Civil Rights Movement i USA , (2) Apartheid i Sør-Afrika , (3) The Troubles i Nord-Irland , (4) Global Climate Change i det 20. og 21. århundre. Sammenlign sangen og den historiske situasjonen i (digitalt) Venn-diagram. Dere har lest i en utenlandsk avis som mener Norge er en stor miljøsynder. Bruk informasjon fra til å finne ut om dette stemmer. Hvordan ligger Norge an i forhold til klima og miljø? Kan dette få konsekvenser for nærmiljøet dere bor i? Hvorfor? Hvorfor ikke? Skriv et leserinnlegg til den utenlandske avisen. Skriv på engelsk. Fotballklubben deres skal arrangere en turnering. Inntektene skal brukes til å sponse et lag fra Ghana så de kan delta på Norway Cup. Dere har fått hovedansvaret for arrangementet. Lag en plan over det praktiske. Du vet dere vil tjene mer penger hvis dere velger en økoprofil på arrangementet. Her ser du hvordan læreren din vil vurdere oppdraget deres: 4

5 Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse Samarbeid Noe samarbeid. Gjennomfører oppgaven. Godt samarbeid. Gjennomfører oppgaven på en relevant måte. Meget godt samarbeid. Gjennomfører oppgaven på en god måte. Leseferdigheter Lister opp noe av innholdet i fagtekstene. Bruker relevant informasjon fra fagtekstene. Velger ut viktig og interessant informasjon fra fagtekstene. Muntlige ferdigheter Kommuniserer. God presentasjonsteknikk (stemme og kroppsspråk). God kommunikasjon. Meget god presentasjonsteknikk (stemme og kroppsspråk). Meget god flyt og godt språk. Innhold Reproduksjon og opplisting av fakta. Relevant informasjon. Uttrykker meninger, begrunner. Viktige og interessant informasjon. Drøfter og reflekterer. Praktiske ferdigheter Gjør noe av det praktiske arbeidet. Viser at fagtekstene er brukt som utgangspunkt for det praktiske arbeidet. Begrunner det praktiske arbeidet i det som står i fagtekstene. 5

6 KOMPETANSEMÅL (10. trinn) Eleven skal kunne ENGELSK Kultur, Samfunn og Litteratur kjenne til trekk ved geografi og historie i USA og Storbritannia RLE - Filosofi og etikk drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, herunder ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder SAMFUNNSFAG Samfunnskunnskap gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte NORSK gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere MATEMATIKK Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk. NATURFAG Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling) observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner KROPPSØVING Idrett og dans planleggje og leie idretts- og danseaktivitetar saman med medelevar MUSIKK Lytte gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk. MAT OG HELSE Mat og forbruk vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium KUNST OG HÅNDVERK Visuell kommunikasjon & Design designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping 6

7 KILDER: FAGTEKSTER GENERELT o Om dybdelesing (SQ3R) side 9 o The Universal Declaration of Human Rights (young people s version) side 10 o Nobels fredspris tidslinje. side 11 NORSK o Dikt: Perler med penn Olav H Hauge Eit ord (s. 15) Peter Ustinov Jeg har aldri blitt stanset (s. 261) Kjell Heggelund Toleranse (s. 277) o Tale: Chief Seattles tale Vi er en del av jorden (Perler med penn s. 291) o Novelle: Ursula Wolfel: Berre for kvite (Perler med penn s. 218) ENGELSK o Where is the Love (Voices in Time 2, s ) o Freedom Fighters (Voices in Time 3, s ) o Martin Luther King, Jr. Free at Last (Voices in Time 3, s ) o The Rise of a Nation (Vocies in Time 3, s ) o Breaking with the past (Voices in Time 3, s ) MATEMATIKK o Statistikk (Kodex 8, s. 6-60) RLE o Jorda, vårt hjem (Under Samme Himmel 8, s ) SAMFUNNSFAG o Chief Seattle s 1854 Oration (Samfunnskunnskap 8-10, s. 204) o FNs tusenårsmål (Samfunnskunnskap, s. 269) NATURFAG o Fossilt brensel og miljø (Eureka 10, s ) o Vern av norsk natur (Eureka 10, s ) MAT OG HELSE o Kan vi dele på godene? (Smak og behag s. 93) KROPPSØVING MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK INTERNETT o The Universal Declaration of Human Rights (young people s version): o Bærekraftig utvikling: 7

8 SQ3R Dybdelesing Bruk SQ3R for å forstå teksten og huske innholdet senere. 1. Survey: skum & scan teksten først 5. Review: Se over notatene dine. Husker du teksten? 2. Question: Lag spørsmål SQ3R Dybdelesin g 4. Recall: Tenk på innholdet & svar på spørsmålen e 3. Read: les I ditt eget tempo & ta notater. Survey (undersøk): Skum & scan teksten. Se på overskrifter, bilder, første og siste avsnitt. Question (spørsmål): Hva tror du teksten handler om? Hva vet du om temaet fra før? Hva ønsker du å finne ut i teksten? Lag noen spørsmål til teksten før du leser den. Read (les): Les hele teksten avsnitt for avsnitt. Se på ord som er understreket, kursivert og uthevet. Stopp og les på nytt avsnitt som er vanskelige. Ta notater. Dette er aktiv lesing. Recall (tenk gjennom): Etter at du har lest gjennom teksten, prøv å huske hva den handlet om. Prøv å svare på spørsmålene du lagde. Ta notater i diagrammer; tankekart, tidslinje, Venndiagram, etc. Review (se over): Se over notatene dine etter en dag, to dager, en uke, etc. Hjelper notatene deg til fortsatt å huske hva teksten handlet om? Hvis ikke bør du lese gjennom teksten på nytt og skrive mer utfyllende notater. I 1946 ble SQ3R-teknikken introdusert av Francis Pleasant Robinson. 8

9 9

10 Nobels Fredspris Tidslinje Personer 1964 Martin Luther King, Jr. (USA, etnisitet) 1976 Betty Williams & Mairead Corrigan (Nord-Irland, etnisitet & religion) 1994 Nelson Mandela & Frederik Willem deklerk (Sør-Afrika, etnisitet) 2003 Shirin Ebadi (Iran, etnisitet) 2004 Wangari Muta Maathai (Kenya, bærekraftig utvikling) 2007 IPCC & Al Gore (USA, bærekraftig utvikling) Ideelle Organisasjoner 1965, 1988 & 2001 FN 1977 Amnesty International 1963 Røde Kors 10

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Jenter og gutter. SAMFUNNSFAG Kapittel 7. Den gode samtalen. Læreplanmål

Jenter og gutter. SAMFUNNSFAG Kapittel 7. Den gode samtalen. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 7 Jenter og gutter Læreplanmål Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast (Samfunnskunnskap)

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole SAMFUNNSFAG Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESINGSAKTIVITET Se på bildene. Hvilke forskjeller finner du på bildene? Finner du noen likheter? FORSKJELLER:

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland.

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland. Rapport Nileseren skoleåret 2007-2008 Nileseren er et tverrfaglig leseprosjekt der aviser på papir og på nett er sentrale læremidler, og dagsaktuell undervisning er et mål. 20 skoler med ca 1200 niendeklassinger

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 23. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 - En analyse av forbrukeremnenes forekomst i læremidlene Grethe Moéll Pedersen Abstract Consumer-Education in Norwegian Textbooks By Grethe

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Fred. http://www.speiderbasen.no/vis/?id=569. Hva: Fordypningsmerke for tropp, "Fred" - speidermerke. Hvorfor: Lær om og reflekter over fred

Fred. http://www.speiderbasen.no/vis/?id=569. Hva: Fordypningsmerke for tropp, Fred - speidermerke. Hvorfor: Lær om og reflekter over fred Fred http://www.speiderbasen.no/vis/?id=569 Fordypningsmerke for tropp, "Fred" - speidermerke Lær om og reflekter over fred S-12 Sett deg inn i en pågående konflikt i samfunnet lokalt, nasjonalt eller

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer