Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning"

Transkript

1 Åpne r i Norge organisering, bruk og betydning Kjell-Åge Gotvassli og Anne Sigrid Haugset, Trøndelag forskning og utvikling AS Oppdraget: Oppdragsgivers problemstillinger Hvordan er de åpne ne organisert omfang, åpningstider, type tilbud Hvilken kompetanse har personalet? Hvilken betydning har åpen for brukerne? Fungerer åpen som en rekrutteringsarena til ordinær eller familier? 1

2 Premisser: Alle åpne r skal inkluderes i undersøkelsen Brukerperspektivet/brukernes stemme skal høres Data og design: Spørreundersøkelse (N=160) Dybdestudie Dokumenter, planer, nettsider etc. Observasjon (en dag) Intervjuer med i alt 10 ansatte 36 brukere (foreldre) 2

3 Besøkte r Samlokalisert med ordinær På en besøksgård På et friluftsmuseum I et familiesenter liten by I et familiesenter stor by Et avlastningstilbud på kveldstid I tillegg: Menighetsn Tripp - Trapp Disposisjon i dag: Organisering, omfang og bruk av åpen Brukerne hvem er de og hva betyr åpen for dem? Foreldrene og deres plass i åpen Åpen s plass i landskapet 3

4 Åpne r i Norge omfang: Mellom 184 (BASIL 2013) og 222 åpne r. Stor variasjon i kapasitet, faktisk bruk, åpningstid og stillingsressurser «Snittn» gir ikke noe godt bilde Snitt Std. avvik Kapasitet 30 barn 14 barn Åpningstid 12,2 timer i uka 6,6 timer Stillingsressurser 0,9 årsverk 0,8 årsverk Faktisk bruk?? Kapasitet 0 6 til barn barn barn barn barn barn barn barn barn barn barn Mer enn 60 barn Ikke svart < 3 timer [3, 4) timer Åpningstid per dag [4, 5) timer [5, 6) timer [6, 7) timer > 7 timer 4

5 Kapasitet: Rapportering: Antall: Merknader: Ikke oppgitt Barn (unike) i Ikke oppgitt Barn (unike) i Ikke oppgitt Barn (unike) i Ikke oppgitt Barn (unike) i Barn (unike) i Barn (unike) i Rapporterer for to åpne r Barn (unike) i Familier (unike) i 2013 Barn (unike) i Rapporterer også at det var 24 nasjonaliteter innom den åpne n. Besøk i 2013, barn: Besøk i 2013, voksne Besøk per dag, barn 3 4 Kapasitetsutnyttelse: prosent 18 Besøk per dag Ikke spesifisert om det er barn og/eller voksne. Kapasitetsutnyttelse: prosent 25 Besøk per dag, barn 8 40 Kapasitetsutnyttelse: prosent 30 Gjennomsnitts besøk 17 Kapasitetsutnyttelse: 57 prosent per dag 2013, barn 40 Gjennomsnitts besøk 20 Kapasitetsutnyttelse: 50 prosent per dag 2013, barn 12? 20 Ikke spesifisert om det er barn/voksne, eller om det er unike personer eller antall besøk. Organisering 1,9 5,6 29,9 4,5 8,1 Eierskap åpne r 49,4 Kommune Menighet/trossamfunn Foreldreeid Enkeltperson eller bedrift Pedagogisk/ideologisk organisasjon Andre 34 prosent er org. som en del av en annen 60 prosent tar betalt (10 60 kroner), mange ulike «prismodeller» Ansatte har stort sett utdanning som i øvrige r (svært få mangler pedagogisk kompetanse) 5

6 Innhold i tilbudet Prosent av ne Faste aktiviteter (minst en gang i uka) Gruppedeling etter alder i halvparten av ne Andre typer alderstilpassing også vanlig Babysang/babymassasje for de minste Språkgrupper for de «mellomstore» Førskolegrupper, lesestund og gym for de største barna Ulike typer åpne r Inkludering og forebygging Opplevelses Den rammeplanorienterte menighetsn Det etnisk/språklig homogene møtestedet 6

7 Brukerne av åpen Styrer/ped.leders anslag: 60 prosent er faste brukere 29 prosent er fremmedspråklige Stor variasjon mellom ne! Bruker-typologi Foreldrepermisjonsbruker Ventebruker Kombinasjonsbruker Forbruker Hjemmebarndomsbruker Arbeidsønskende bruker Sosialt marginalisert bruker 7

8 Betydning for brukerne Std. avvik Istor eller svært stor grad Et sted der barna kan treffe og leke med andre barn ,8,424 98,1 % Et sosialt møtested for foreldrene (treffe andre, få nye venner, ha det trivelig) ,8,517 97,5 % Et sted der foreldre og barn kan få gode opplevelser sammen ,8,498 95,5 % Et tilbud som forebygger ensomhet og isolasjon hos familier med lite nettverk ,6,696 90,9 % Et sted som forbereder barn og foreldre på start i ordinær ,5,752 86,9 % Et pedagogisk tilrettelagt opplegg for barna ,3,751 84,5 % Et sted der en får råd og veiledning i forbindelse med foreldrerollen og barns utvikling ,3,808 81,2 % Et tilbud som bidrar til at flere barn søker om plass i ordinær ,9 1,081 64,7 % Rekruttering: Variasjon! Bidrar den åpne n til at flere søker om plass? 1 i svært liten grad 2 i liten grad 3 til en viss grad 4 i stor grad 5 i svært stor grad Vet ikke A: Kommunal B: Privat, på besøksgård D: I familiesenter, liten by (Skala: 1 = i svært liten grad, 5 = i svært stor grad) N Min. Maks. Gjennomsnitt G: Menighets Brukere og betydning for brukerne 50 prosent med minoritetsspråklig bakgrunn. Brukerne legger mest vekt på å treffe andre voksne og barn, og på det mellommenneskelige miljøet i n. Aktiv uformell foreldreveiledning. Lite innslag av andre nasjonaliteter enn norsk. Brukerne legger vekt på opplevelsene som gården, dyrene og nærområdet gir. Moderat/lite vekt på foreldreveiledning. Mangfold av brukere, cirka 50 prosent har minoritetsbakgrunn. Mange brukere står utenfor arbeidslivet. Få brukere som er i permisjon. Eier ser n som et forebyggende tiltak, legger til rette for uformell foreldreveiledning. Brukerne benytter n for å få et sosialt nettverk, komme i kontakt med folk på tvers av etnisitet. Både en arena for å lære norsk og for å få pratet sitt eget morsmål. Flest norske, men betydelig innslag av flerspråklige brukere. Mange foreldre i permisjon og selvvalgt hjemmearbeidende brukere. Brukerne setter tydelig pris på at tilbudet som gis er pedagogiske tilrettelagt. De som bruker n er positiv til ns kristne tilknytning. For cirka 40 prosent synes n å fungere som en inngang til andre aktiviteter i menigheten. Rekruttering til ordinær Liten, da de fleste planlegger å søke plass i ordinær. For enkelte kan åpen framskynde søknad om plass noe. Liten, da den fleste har eller planlegger å søke plass uansett. Har en viss rekrutteringsfunksjon. Personalet har stort fokus på og arbeider aktivt med dette. Har et visst potensial for rekruttering overfor enkelte familier med bakgrunn i annen kultur som er skeptisk til for små barn. 8

9 Foreldrene i åpen Cirka 1 av 3 åpne r har hatt organisert foreldreveiledning nylig Lederne ønsker kompetanseheving på veiledning av voksne (foreldre/foresatte) 24,5 8,8 Behov for kompetanseheving 4,1 2 2,7 8,8 Prosent. N= Generell førskolepedagogikk knyttet til Rammeplanens fagområder Veiledning og støtte til foreldre/andre voksenpersoner Samarbeid med instanser utenfor n Flerspråklighet, språklig og kulturelt mangfold Barn med særlige behov Planlegging, vurdering og fokumentasjon Annet Organisert foreldreveiledning: Besøk fra helsestasjon eller andre kommunale tjenester Foreldrekurs med ulike tema Temamøter og veiledningsgrupper med tema (mat, søvn og grensesetting går igjen) Uformell/uorganisert foreldreveiledning: Søvn, søvnhygiene og søvnproblemer Barneoppdragelse, oppdragerstiler, grensesetting og tydelighet Mat, spising og kosthold Språk, språkutvikling, flerspråklighet Forhold til søsken (sjalusi etc.) Trass, selvstendighet, vilje og barns regulering av egne følelser Barnets læring og utvikling (sosialt, motorisk og kognitivt) Mediebruk (barnas og foreldrenes) 9

10 Rekruttering til ordinær Holdningsarbeid viktigheten av Informasjonsarbeid Praktisk hjelp til søknader etc. Får innblikk i hva er Ser hvilken betydning det har for barnet Konklusjoner 10

11 Det spesielle med åpne r Rammes inn av loven tilpasses spesiell driftsform Spesielt gode forutsetninger for: Helsefremmende og forebyggende funksjon Bidra til å utjevne sosiale forskjeller Formidle verdier og kultur og bidra til at alle barn får oppleve mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Bidrag i feltet Supplere og utfylle ordinære r på områder som de har spesielle forutsetninger for: Sosial utjevning Inkludering på tvers av kulturelt og sosioøkonomisk mangfold Forebyggende helsearbeid overfor grupper som har behov for det 11

12 Inkludering Opplevelser og mening Område der inkludering kan skje Forebygging/tidlig intervensjon Fokus på barnets utvikling Brukerne «shopper» tilbudet Supplement eller forberedelse til ordinær Åpen Brukerne og deres forventninger Fokus både på familien og barnets utvikling. Brukerne rekrutteres målrettet av helsestasjon etc. Rekruttering til ordinær Opplevelser og mening Fokus på barnets utvikling Brukerne «shopper» tilbudet Supplement eller forberedelse til ordinær «Markedstilpasset» Område der inkludering kan skje Åpen Brukerne og deres forventninger «Universiell» Forebygging/tidlig intervensjon Fokus både på familien og barnets utvikling. Brukerne rekrutteres målrettet av helsestasjon etc. Rekruttering til ordinær «Behovsprøvd» 12

13 Hvordan videreutvikle kvalitetene til de åpne ne? Utnytte mulighetene for foreldre støtte og veiledning her og nå Kompetanse i foreldreveiledning Ansatte med et godt pedagogisk blikk Mobilisere foreldrene som ressurser for hverandre Bedring av rammevilkår Forholdet planlagt ikke planlagt virksomhet, krav til planlegging og dokumentasjon kan stjele tid fra direkte arbeid i den åpne n 13

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06 Forsøk med gratis deltidsplass i AKS Delrapport 1 i følgeevalueringen Rapport 2015-06 Proba-rapport nr. 2015-06, Prosjekt nr. 13055 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, SK, HB. 6.august 2015 -- Offentlig -- Forsøk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Prosjektet Innvandrer og Helse.

Prosjektet Innvandrer og Helse. 1 Rapport til Helse Midt-Norge RHF Prosjektet Innvandrer og Helse. Prosjektgruppen: Heidi Westerlund, Ota Ogie, Per Morten Jørstad og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge, 2010 Bakgrunn.... 3 Prosjektet Innvandrer

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer