Arbeidsplan 8. klasse BLÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 8. klasse BLÅ"

Transkript

1 Arbeidsplan 8. lasse BLÅ LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Jobbsygging Kroppsøving 139 UV Svømming OD Foredrag Valgfag KH 107 Musi 163 Ue 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09: :30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Nasjonale KH 107 Samfunnsfag RLE prøver i rening Kroppsøving Fremføring jobbsygging 139 UV Solens hjemmeside Svømming Samfunnsfag Valgfag KH 107 Musi 163

2 Arbeidsplan 8. lasse RØD LÆRINGSSTRATEGI Taneart og personart Ue 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05-09:50 10:30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Jobbsygging Kroppsøving 139 UV Musi 163 OD Foredrag Valgfag KH 107 Svømming Ue 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 09:05-09: :30-11: :15-12:00 12:25-13:10 13:15-14: Nasjonale KH 107 Samfunnsfag RLE prøver i rening Kroppsøving 139 Fremføring jobbsygging UV Solens hjemmeside Musi 163 Samfunnsfag Valgfag KH 107 Svømming

3 Tema: Vurd.arbeid: Tema: Vurd.arbeid: Tema: Vurd.arbeid: Styre og utholdenheit Kroppsøving Kjenne til diverse styreøvingar og unne trene på desse. Intervall/Utholdenheit 3000 meter ( se etter endring frå sist) Denne blir gjennomført torsdag og fredag. Musi Rytmeoppgaver. Gitarlære. PRAKTISK RYTMEPRØVE Kunne enelt aompagnement. Kunne brue rytme i enel musisering. Underveisvurdering Byen og husa Kunst og håndver Tegne en husfasade i målesto Målesto, forhold, nøyatighet, stre. Tema: Utdanningsvalg Jobbsygging og hovedstrutur i videregående opplæring Kunne holde en muntlig fremføring om han/hun du «sygget» under jobbsyggingen. Kunne fortelle forsjellen på studiespesialiserende og yresfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Obl: Svare på spm. Om jobbsyggingen (du har fått et ar om dette)

4 VALGFAG Tema: Tema: Tema: Øvingsoppgaver Design og redesign Innføring i faget og jobbe i gruppe med øvingsoppgaver. Ideutviling Produsjon av varer og tjenester Innføring i faget, og idemyldring til videre arbeid med faget. å lage en elevbedrift. Fysis ativitet og helse Tema: Innføring og idemyldring Produsjon for sal og scene Hva sier Udir om faget? Vi leser og setter oss inn i faget. Idemyldring og elevforventninger til faget. Design og redesign Produsjon av varer og tjenester Fysis ativitet og helse Produsjon for sal og scene Emilie Solfrid Rael Martine Siri Tonje Andreas Kristian Marielle Sander Daniel Alex Thea Erica Julie Kai Matias Thelma Marianne Elise Kristina Louise Arne Tobias Patri Mathias Thomas Emil Gustav Joachim Eri

5 Tema: Grip ordet! NORSK Å delta i samtaler og lytte oppmersomt til andre Å delta i disusjoner med egne meninger Å bli sirere til å fremføre enle foredrag og rollespill Å vite hva en ordlasse er, og å jenne igjen og å fortelle hva et substantiv er Lese Lese s Lese s (til adjetiv) Overs. Obligatoris arbeid Lag en fin fremside med testen «GRIP ORDET!» Srive Velge minst en oppgaver fra menyen under Grammati: Fullføre oppgavene vi jobber med i timene Ue 42: 1 3 s. 153 Ue 43: 4 s. 155 Arb.met Vurd. arb Personart lag et personart om personen du sygger på jobbsygging-dagen. Dette an være til hjelp på fremføringen nyttet til jobbsyggingen. Presentere arbeidet til personen du har sygget under jobbsyggedagen. Kriterier vil omme på eget ar, og du vil få arater som teller på muntlig arater. Oppgaver Arb.met Lag et tospaltenotat over ie-språlig ommuniasjon, forlar de ulie ommuniasjonsmetodene. Sriftlig Oppgave 4 s. 47 om hvordan du ordlegger deg i ulie situasjoner Hvordan an lær, hårfrisyre og musisma fortelle noe om personligheten vår? Gi esempler! Muntlig Forbered en muntlig presentasjon (eventyr, vits, ordsprå, gåte eller en sa du er opptatt av), på mas 3 minutter. Prøv å presentere uten manus. Presenter en bo du har lest for lassen. Prøv uten manus, og les gjerne litt høyt fra boa. Oppgaver Test til bilder oppgave 7a og b s. 49 Kreativ Se på s. 46 lag en plaat av en lignende ommuniasjon. Tegn eller lim inn bilder som passer. Par lag suespill der dere besriver forsjellige personer som blir avslørt gjennom roppssprået sitt (oppgave 9 s. 50) Hjemmeside

6 Tema: Tal og talrening MATEMATIKK Å subtrahere med eit positivt tal Å addere med eit negativt tal Å subtrahere med eit negativt tal Å rene oppgåver med fleire enn to ledd Vee 42 Vee 43 Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Jobbsygging I timane Øve på oppgåver til nasjonale prøver i rening Repetisjon frå tema vi jobba med før høstferien Øve på oppgåver til nasjonale prøver i rening Addisjon med eit negativt tal s. 124, oppg B74, B75 og B76 Nasjonale prøver i matemati Subtrasjon med eit negativt tal s. 126, oppg. B77, B78 og B79 Når det er meir enn to ledd s. 128, oppg. B80, B81 og B82 Vee 42 og 43 Heimearbeid Fullføre oppgåvene frå timane Vel ei av løypene under Grunnmur Trapp Utfordring B132 og B133 s. 140 B136, B137 og B138 s. 141 B139, B141 og B142 s. 142 B143 s. 143 B199, B200, B201 og B202 s. 156 B136, B137 og B138 s. 141 B206 og B207 s. 157 B136, B137 og B138 s. 141 B206 og B207 s. 157 B252 s. 170 B257 s. 172 B259 s. 173 Nasjonale prøver Estra trening ije obligatoris Du an gjerne gå inn og øve til nasjonale prøver i rening her: Internett Kon-Tii oppgåve B s. 165 Titanic, oppgåve B193 s. 154 Blåval, oppgåve B231 s. 165 Fyle Sjå s , der er det fleire oppgåver nytt til Rogalandfyle. Vel deg ei eller fleire oppgåver. Repetisjon Prøv deg sjølv-oppgåvene s Hjemmeside

7 Tema: Tal og talrening MATEMATIKK - 9.lassebo Å subtrahere med eit positivt tal Å addere med eit negativt tal Å subtrahere med eit negativt tal Å rene oppgåver med fleire enn to ledd Vee 42 Vee 43 Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Jobbsygging I timane Øve på oppgåver til nasjonale prøver i rening Repetisjon frå tema vi jobba med før høstferien Øve på oppgåver til nasjonale prøver i rening Addisjon med eit negativt tal s. 124, oppg B74, B75 og B76 Nasjonale prøver i matemati Subtrasjon med eit negativt tal s. 126, oppg. B77, B78 og B79 Når det er meir enn to ledd s. 128, oppg. B80, B81 og B82 Vee 42 og 43 PC1 PC9 s. 219 FC3 s. 221 FC4 s. 222 FC7 s. 225 Heimearbeid Nasjonale prøver Estra trening ije obligatoris Du an gjerne gå inn og øve til nasjonale prøver i rening her: Hjemmeside

8 Tema: Knowing Britain ENGELSK Kunne fortelje fatasetningar om Storbritannia Kunne lese eit avsnitt frå ein test med flyt og med tydeleg stemme Kunne seie og srive uedagane på engels Obligatoris arbeid Lese Read p Be ready to read one paragraph loud in class Monday Oct. the 21st (wee 43). Overs. Srive Arb.met Vurd.arb Write the headline: «Knowing Britain, wee 42-43». Mae a fitting drawing. Write the days of the wee and the months in English. Remember to start both the days and the months with a capital letter. Choose at least 3 of the tass in the menu below. Høgtlesing frå testboa. TEST: Srive uedagane på engels; fredag 25.otober (vee 43). Oppgaver Arb.met Mae a mind map about Britain. Write down facts that you now; geography, history, sports, celebrities, royalty, tv etc... Choose 5 of the glossaries in the margin p. 118 and mae a word map. Use these headlines: the word, translation, explanation, used in a sentence, drawing. Regning Are you able to find out how big Great Britain is compared to Norway. Mae a chart (=aediagram) which shows the difference. Sriftlig Have you been to Great Britain? Write a letter or a diary entry where you tell your experiences. Write 1/2-1 page long. Title: Dear... Write a story about a teenager who move to Great Britain. Mae a catching title. You can choose to hand in either of these tass for grading. Muntlig Keep an oral presentation about Great Britain, alone or in pairs. Oppgaver Write 5-10 questions, and answers, to the text. IKT Search for news about Great Britain. Mae a poster or write an article about this story. Write down your source, including the date and the time. Kreativ Mae a poster where you focus on Great Britain, in general or on something specific. Draw the map of Great Britain. Write names of countries and major cities. Write 5 sentences of facts about each country. Hjemmeside

9 ENGELSK FORDYPNING Tema: CARTOONS/COMICS STRIPS Framfør Kreativ Srive Vurd.arb Mae a written presentation of your favourite cartoon. Obligatoris arbeid Read the presentation of your favourite cartoon in front of the class. Mae a cartoon and mae a fitting drawing. Write the glossaries in your worboo(new words from your cartoon) Framføring ons ue 43/arater blir gitt. Tema: Lage taneart med Paint NORSK FORDYPNING Framfør Kreativ Srive Arb.met Vurd.arb Kunne lage taneart på datamasina. Obligatoris arbeid Vise de andre hva du har gjort. Hvordan an du gjøre taneartet ditt bedre? Vær en dataforser. Gode stiord på taneartet. Egenarbeid og gruppearbeid. Få taneartet godjent.

10 Tema: Ue 42: Prøve Ue 43: La ropa (lær) SPANSK Å unne presentere deg selv med 3-4 setninger på spans Å unne fargene Å unne si og srive tallene 1-50 Å unne forlare uttaleregler på spans, forlare dem sriftlig på nors Å unne bøye verb i presens som du har lært, AR- verb Å unne oversette gloser som du har lært Lese Overs. Srive Å unne brue ord for lær ( etter prøven) Å unne fortelle hvilen farge noe har Å unne oversette ord for: til venstre, til høyre og i midten Å unne forlare adjetivbøyning og unne brue adjetiv på spans Å unne brue artilene på spans, litt nytt og litt repetisjon Obligatoris arbeid Ue 42: Les til prøven onsdag 16. otober. Se eget ar med vurderingsriterier. Ue 42, etter prøven, og ue 43: Les s i testboen Vale 1 og lær glosene som hører til sidene. Ue 42: Prøve Ue 43: La ropa Sriv alle glosene på s. 20 og 22 inn i gloseboen din. Gloseboen blir sjeet onsdag ue 43. Vurd.arb Prøve, sriftlig, onsdag 16. otober. Høytlesing i timene og glosesje ue 43.

11 Tema: OD Hvem bryr seg? SAMFUNNSFAG Å lære om årets OD-prosjet og landa Guatemala, Honduras og Mexico Å gjere ein innsats for andre som ije har det lie godt som oss Lese Overs. Srive Arb.met Obligatoris arbeid OD-heftet: Hvem bryr seg? Kjære elev s. 2 Operasjon dagsver 2013 s. 3 Voldsfrie soler s. 4-5 Årets prosjet: Guatemala, Honduras og Mexico s. 6 Hver dag er dødens dag s. 10 OD Hvem bryr seg? Vel minst ei oppgåver frå menyen under Taneart lag eit taneart om OD, og bru informasjonen du fi under foredraget og som du finn i heftet. Oppgaver Arb.met Lag ein fataplaat om Guatemala, Honduras eller Mexico Sriftlig Les testen s. 6. Ten deg at du vanar opp som ein 15-åring i Guatemala City. Sriv ei forteljing om solevegen din. Les testen s. 3. Sriv eit lesarinnlegg om or vitig det er å engasjere seg. Muntlig Alle tre prosjetlanda har vore olonisert av Spania. Vel eit av landa, og presenter det munnleg. Legg særlig vet på frigjeringa frå olonitida. Oppgaver Bru internett og finn fata om narotiarigen i mexico. Kven er involvert? Kvifor rigar dei? Korleis er rigen? IKT Gå inn på land statisti. Samanlin Noreg med Guatemala, Honduras og Mexico. Kva forsjellar finn du i: foletal, levealder, livsvalitet, fredsindes, BNP per innbyggar, valdeltaing og co2-utslepp Kor finn du dei største forsjellane? Hva trur du an vere årsaen til dette? Kvifor trur du at utdanning er ein menneserett? Kreativ Noreg har mange nasjonale symbol (troll, risvåpenet, fosseallen, flagget etc) Finn nasjonale symbol for Guatemala, Honduras og Mexico. Kva betyr symbola? Hjemmeside

12 Tema: Operasjon Dagsver RLE Kunne fortelle hva Operasjon Dagsver (OD) er Kunne fortelle fatainformasjon om Operasjon Dagsver 2013 Bru Internett Vi arbeider med lærestoff og oppgaver for å forberede oss til Operasjon Dagsver. Det blir ie noe obligatoris arbeid i RLE på denne planen. Vi vil arbeide med oppgaver med tane på OD på solen.

13 NATURFAG Tema: Lære om at cellen er byggesteinen Lære om encella organismer Lære om hvordan bateriene er bygd opp Lære om baterier og roppen Lære om at cellen er grunnlaget for alt liv Lære om baterier Lære om planteceller og planter Lese Obligatoris arbeid S og S samt s.s57-62 Overs. Baterier og Planteceller og planter Srive Nøelspørsmål s.43 s.51 s.53, s.59 s.61 og s.63 Arb.met Vurd.arb Arbeid med nøelspørsmål og oppgaver: Individuelt eller to og to Formell og uformell vurdering Vurdering av arbeid på naturfagsalen Arb.met Regning Sriftlig Muntlig Oppgaver Arbeid med nøelspørsmål og oppgaver: Individuelt eller to og to Hva blir 1l ml? Lag et sammendrag på ei halv side Kunne forlare hva mitoondrier er Oppgaver s.50 oppg: 1,2,3,4,og 5 IKT Kreativ Prøv å srive en reasjonslining f.es s.38, bru spesialtegn for å utheve små tall. Tegn en plantecelle fargelegg de ulie delene Hjemmeside

14 NOTATSIDE

15 BAKSIDA 14 Jobbsygging Prøve i spans 17 OD-foredrag UKE Prøve i naturfag s UKE Nasjonale prøver i rening 23 Fremføring i nors: jobbsygging Framføring i eng fordypning: Your favourite cartoon Siri 13 år :D 24 Pratis rytmeprøve 25 Pratis rytmeprøve INFORMASJON FRA LÆRER HUSK: Fra nå av, og 19 uer frem vil det være utvidet soledag på torsdager. Da er dere på solen til Noen dager er det valgfag, andre ganger fag eller studietid. Dette vil stå avmeret på fremsiden på planen. Fredag i vee 44 (1.november) er det ODdag på solen. Om du ønser å arbeide for OD denne dagen må du finne arbeid selv. Det er greit å starte tidlig med å finne seg jobb! SOSIALT MÅL Jeg forstår at alle er forsjellige, og respeterer alle for den de er. GRUBLIS lever svar til matematilærer innen siste fredag i planperioden Linda, Åsne og Sigbjørn spelte Lotto saman. Linda satsa 10 r, Åsne 16 r og Sigbjørn 12 r. Ein gong fe dei 3610 r utbetalt. Kor myje fe var av dei dersom premien sulle fordelast rettferdig?

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35

Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Arbeidsplan 9. klasse Uke 34&35 Uke 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP 230 F-EN SP 230 UV NO 09:15-10:00 2 EN RLE MA NF 10:00-10:45 3 MA NF SF RLE MA 11:25-12:10 4 12:20-13:05

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25 NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

8 b ARBEIDSPLAN MANDAG 21.01. - FREDAG 01.02. 2013 UKE 4-5

8 b ARBEIDSPLAN MANDAG 21.01. - FREDAG 01.02. 2013 UKE 4-5 8 b ARBEIDSPLAN MANDAG 21.01. - FREDAG 01.02. 2013 UKE 4-5 UKE 4 MANDAG 21 TIRSDAG 22 ONSDAG 23 TORSDAG 24 FREDAG 25 III IV III IV III IV III IV III IV 1 08.15 09.15 Tilvalgsfag KRØ Mus Ma Eng Matematikk

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer