Andsnes m/stjerneskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andsnes m/stjerneskudd"

Transkript

1 FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 02. JUNI Andsnes m/stjerneskudd Andsnes and shooting stars BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I

2 VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. Til glede for dem selv og alle oss andre. morgendagenshelter.no Andnes m/stjerneskudd GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 02. juni kl 19:30 02 June at 19:30 Varighet: 2 t inkl pause Duration: 2:00 including interval Sonoko Miriam Shimano Welde fiolin violin Eivind Holtsmark Ringstad bratsj viola Sandra Lied Haga cello Leif Ove Andsnes piano LUDWIG VAN BEETHOVEN ( ) Pianotrio i c-moll Piano Trio in C minor, op. 1/3 1. Allegro con brio 2. Andante cantabile con variazioni 3. Menuetto. Quasi allegro 4. Finale. Prestissimo BENJAMIN BRITTEN ( ) Lachrymae, reflections on a song, If My Complaints Could Passions Move by John Dowland ( ), for bratsj og piano for viola and piano, op Lento 2. Allegretto molto comodo 3. Animato 4. Tranquillo 5. Allegro con moto 6. Largamente 7. Appassionato 8. Alla valse moderato 9. Allegro marcia 10. Alternative part 11. L istesso tempo 3 Pause Interval JOHANNES BRAHMS ( ) Pianokvartett nr. 2 i A-dur Piano Quartet no. 2 in A major, op Allegro non troppo 2. Poco adagio 3. Scherzo. Poco allegro & Trio 4. Finale. Allegro Introduksjon ved Morten Eide Pedersen kl 18:45 Introduction in Norwegian by Morten Eide Pedersen at 18:45 Guro Kleven Hagen Vinner av Statoils Klassiske Musikkstipend 2013 I samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt. In association with the Barratt Due Institute of Music. GC Rieber Fondene er glad for å kunne støtte unge norske talenter. The GC Rieber Funds are happy to support talented young Norwegians. Sponset av Sponsored by Statoil Vi støtter Morgendagens Helter We Support the Heroes of Tomorrow Konserten tas opp av NRK. This concert will be recorded by NRK, the Norwegian Broadcasting Corporation. 3

3 4 5 Emosjonelle rom Felles for kveldens verker er hvordan de formidler mer sammensatte og dypere sider av følelseslivet, fra savn og resignasjon til trassig livskraft. Beethovens evne til å la musikken overvelde formspråkets konvensjoner gjør ham til den første betydelige romantiker. Brahms overtar denne kampen mellom musikalsk klarhet og klanglig sensitivitet, mens Britten med sitt ståsted i det 20. århundre slår en ring tilbake til senrenessansens utsøkte melankoli. Kraftfull debut Når den ennå ikke 25 år gamle pianisten og virtuosen Beethoven i 1795 står frem som komponist, velger han ut tre pianotrioer som sitt opus 1. Disse byr på langt mer enn en forståelse av tidens stil: Beethoven dokumenterer at han har sin egen stemme. Spesielt utmerker denne tredje, i c-moll, seg i særlig grad. Nestoren Haydn advarte den unge Beethoven mot å publisere akkurat denne. Han ville risikere å skyte over hodet på publikum når det gjaldt å forstå den kompliserte musikken. Pianotrioer var på denne tiden først og fremst en underholdende sjanger. Men den unge Beethoven var allerede opptatt av at kunstens skjønnhet og sannhet er forbundet med livets dypere og mer sammensatte sider. I Beethovens opusliste er tonearten c-moll en arena for å formidle eksistensiell uro og skjebnekamp. (Femtesymfonien er vel det mest velkjente eksemplet her.) Beethoven legger dessuten en ekstra tyngde til dramaet ved å tilføye en fjerde sats; pianotrioene frem til da hadde gjerne bare tre satser. En avklaret annensats og en leken og vittig (i Beethovens lynne) tredjesats leder frem mot den alvorstyngede og robuste fjerdesatsen. Denne sistesatsen rammer inn komposisjonen ved å overta og utdype førstesatsens mørke uro, der de drivende, hamrende akkordene samtidig peker tydelig frem den modne Beethoven. Flow My Tears Romantikkens fokus på det mørke og sorgfulle er ikke av ny dato. Også mange tidligere musikalske perioder fordypet seg i menneskenes indre, med et til tider overveldende følelsesregister. Den engelske renessansekomponisten John Dowland ( ) var en melankoliens mester, noe han nærmest koketterte med i tittelen til en av sine komposisjoner: Sempre Dowland, Sempre dolens: Alltid Dowland, alltid sorgfull Tittelen til Brittens Lachrymae for bratsj og piano fortsetter med «reflections on a song by Dowland». Gjennom ti variasjoner tolker og utdyper Britten Dowlands kjærlighetsklage «If My Complaints Could Passion Move» fra samlingen Lachrimae, or seven tears. Britten bryter opp Dowlands melodilinjer og flytter fokuset over på de sensitive akkordgangene. Disse tolker Britten videre i lys av den avanserte og uttrykksfulle harmonikken hans egen tid hadde overtatt og videreutviklet fra romantikken. I den sjette variasjonen siterer Britten nok en velkjent sang av Dowland: «Flow My Tears», før han helt til slutt lar Dowland selv omsider få komme til orde ved å slippe frem hele sangen, med den originale akkordleggingen. Ved å velge seg den mørkere bratsjen gir Britten musikken muligheten til å dvele ved og spinne videre på stemningene av sorg og savn som Dowland eksellerer i. Et farvel og en ny start Robert Schumann hadde en avgjørende innflytelse på Brahms karriere. Schumann erklærte offentlig at denne unge pianisten og komponisten han hadde møtt på, var den tyske musikkens fremtid. Brahms forble en nær venn av Schumann-familien hele livet. Da Schumanns helse ble stadig dårligere og det ble klart at han ikke ville overleve, flyttet Brahms for en periode inn hos familien, for å være til hjelp og støtte. Denne kvartetten er skrevet ved et veiskille i Brahms liv. Noen få år etter Schumanns død flytter Brahms fra sin oppvekstby Hamburg til en ny karriere i musikkmetropolen Wien. Brahms har i mange sammenhenger blitt oppfattet som Beethovens musikalske arving. Men Brahms lot seg like gjerne inspirere av ulike komponister og musikktradisjoner når han komponerte. På samme tid som han skrev denne kvartetten (op. 26) benyttet han i op. 23 et tema av Schumann, mens op. 24 er variasjoner over et tema av Händel. I den vare andresatsen i denne kvartetten opplever vi hvordan Brahms går inn i Schumanns klangverden, som en ettertenksom tributt til den avdøde mentoren og vennen. I førstesatsen er det Schuberts sangbare melodier som har vært en inspirasjon. Denne blir nærmest en musikalsk innflyttingsgave til hans kommende hjemby, mens sistesatsens markante rytmer og tettere klanger spiller på sigøynermusikken som også er en viktig del av den rikt sammensatte Wiener-kulturen. Tekst: Morten Eide Pedersen 4 5

4 6 7 Emotional spaces The works in this evening s concert share an expression of more complex aspects of human emotion, ranging from longing and resignation to forceful defiance. Beethoven s ability to let music overpower formal convention makes him the first Romantic composer of note. Brahms takes over this struggle between musical clarity and sonorous sensitivity, while Britten, rooted in the twentieth century, recalls the exquisite melancholy of the late Renaissance. Forceful debut When the virtuoso pianist Beethoven, not yet 25 years old, appears as a composer, he chooses three piano trios as his opus 1. They display far more than mere comprehension of the style of the day: Beethoven documents the fact that he has his own voice. This is particularly apparent in the third trio in C minor, which his mentor Haydn advised him not to publish. He risked setting the complexity of the music too high for his audience to be able to grasp piano trios were at the time considered entertainment music. However, the young Beethoven was already convinced that the beauty and truth of art is related to the more profound and complex aspects of life. In Beethoven s opus list the key of C minor is an arena for existential unrest and struggles with destiny (his fifth symphony must be the best known example of this). Furthermore, Beethoven adds extra weight by adding a fourth movement; until now piano trios were restricted to three. A serene second movement and a playful and amusing (in Beethovenesque mood) third lead up to the sombre and robust fourth movement. This finale forms a frame for the composition by resuming and developing the deep unrest of the first movement, with the insistent hammering of chords at the same time as a preview of the mature composer he is to become. Flow My Tears The focus of the Romantic era on matters dark and mournful was nothing new. Many earlier musical styles had delved into the depths of humankind, occasionally with an overwhelming range of emotion. The English Renaissance composer John Dowland ( ) was a master of melancholy, a matter he flirts with in the title of one of his collections: Sempre Dowland, Sempre dolens Always Dowland, always dolorous. The title of Britten s Lachrymae for viola and piano continues with reflections on a song by Dowland. In the course of ten variations Britten interprets and develops the love lament If My Complaints Could Passion Move from Dowland s collection Lachrimae, or seven tears. He dissects Dowland s melodic lines and moves the focus to the sensitive chord progressions, which he interprets anew in the light of the expressive harmonies that his own era had inherited from the Romantic composers and further developed. In the sixth variation Britten quotes from another well-known Dowland song, Flow My Tears, but he concludes by allowing free range to Dowland in the entire song with its original harmonisation. By giving the tune to the viola, he awards the music the opportunity to dwell on and expound the moods of mournfulness and longing in which Dowland excels. A goodbye and a new start Robert Schumann had a decisive influence on Brahms s career. He declared publicly that the young pianist-composer he had met was the future of German music. Brahms remained a close lifelong friend of the Schumann family, and when Robert Schumann s health was failing and it became clear he would not recover, he moved into the Schumann residence for a while in order to be of help and support. The quartet on the programme was composed at a crossroads in Brahms life. A few years after Schumann s death Brahms moved from Hamburg, where he grew up, to a new career in the musical metropolis of Vienna. In many contexts Brahms has been regarded as Beethoven s musical heir. He was however inspired by a variety of composers and musical traditions in his works. At the same time as he was writing this quartet (op. 26), he used a theme by Schumann in opus 23 and constructed opus 24 as variations on a theme by Handel. In the delicate second movement we observe how Brahms enters Schumann s world of sound, as a reflective gesture to his late mentor and friend. The first movement is inspired by the melodious tunes of Schubert, a kind of house-welcoming present to his new city of residence, while the marked rhythms and compact texture of the final movement recall the gypsy music which is also an important part of the rich Viennese legacy. 6 7

5 8 9 Solo performances with orchestras include the Bergen Philharmonic, Norwegian Radio Orchestra, Collegium Musicum, Ung Symfoni, Estonian Chamber Orchestra and Oslo Camerata. She has played at Bergen International Festival, Valdres Sommersymfoni, the Røros Winter Festival, Ljubljana Festival and Schleswig-Holstein Music Festival. Sonoko Miriam has won first prizes at the Norwegian Music Championship for Youth (2006, 2008, 2012), first prize and honorary award at the Midgard Competition (2012), as well as prizes at the International Kocian Violin Competition (Czech Republic) (2007) and Young Musician (Estonia) (2009), and has twice been a semi-finalist in the Menuhin Competition (2008, 2010). She won NRK s competition Virtuos and the Norwegian Soloist Prize. Just two days ago, she performed at the finals of the Young Musicians Competition in Cologne. The GC Rieber Funds support Sonoko Miriam Shimano Welde. Eivind Holtsmark Ringstad (f. 1994) begynte å spille fiolin i femårsalderen, men gikk som 14-åring over til bratsj. I 2010 fikk han førstepris i ensembleklassen og andrepris i solistklassen under Ungdommens Musikkmesterskap. I 2011 gjestet han Festspillene i Bergen og representerte Norge i festivalen Rising Stars of the Kremlin. Samme år vant hans trio Trio Pathetico utnevnelsen Årets musiker i Ungdommens Musikkmesterskap. I mars 2012 vant han Foto: Nadia Norskott Sonoko Miriam Shimano Welde er fra Bergen og begynte å spille fiolin som 5-åring. Hun studerer nå med Stephan Barratt-Due på Barratt Due musikkinstitutt. Sonoko Miriam har vært solist på arenaer som Londons Wigmore Hall, Grieghallen, Tokyo Opera City Hall og Osaka Izumi Hall, og opptrådt med orkestre som Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret, Collegium Musicum, Ung Symfoni, Estlands kammerorkester og Oslo Camerata. Hun har spilt på Festspillene i Bergen, Valdres Sommersymfoni, Vinterfestspillene i Bergstaden, Ljubljana-festivalen og Schleswig-Holstein Music Festival. Sonoko Miriam har vunnet Ungdommens musikkmesterskap (2006, 2008, 2012), førsteprisen og æresprisen i Midgard-konkurransen (2012), samt priser i International Kocian Violin Competition i Tsjekkia (2007) og Young Musician i Estland (2009). Hun har to ganger vært semifinalist i Menuhin-konkurransen (2008, 2010), og vant både NRKs Virtuos og Den norske solistpris i. For bare to dager siden, spilte hun i finalen i Young Musicians i Köln. GC Rieber Fondene støtter Sonoko Miriam Shimano Welde. Sonoko Miriam is from Bergen and first started to play the violin at the age of five. Currently she is studying with Prof. Stephan Barratt-Due at the Barratt Due Institute of Music. Sonoko Miriam has performed as a soloist at venues like London s Wigmore Hall, Bergen s Grieg Hall, Tokyo Opera City Hall and Osaka Izumi Hall. 8 W W W. F I B. N O W W W. F I B. N O 9

6 10 11 NRKs solistkonkurranse Virtuos og Den Norske Solistpris under Festspillene i Bergen. Som følge av førsteplassen i Virtuos representerte han også Norge ved EBU-konkurransen Eurovision Young Musicians på Rådhusplassen Wien i Her fikk han førstepris og tittelen Eurovision Young Musician I 2013 ble han tildelt «Arve Tellefsens musikkpris, samt Karolineprisen, og gjorde sin solistdebut med Oslo Filharmoniske orkester. For tiden er Eivind student ved Barratt Due Musikkinstitutt, hvor han studerer med Soon-Mi Chung. Eivind Holtsmark Ringstad (born 1994) started playing the violin at the age of five, but at the age of 14 he chose the viola as his main instrument. He gained second prize in the soloist class of the 2010 Norwegian Youth Music Championships, and in the following year he performed at the Bergen International Festival and represented Norway in the festival Rising stars of the Kremlin, while his chamber music group Trio Pathetico won the title Musicians of the year in Norwegian Youth Music Competition. In 2012 he won the Norwegian Soloist Prize. He took first prize in the national NRK soloist competition Virtuos, making him Norway s representative in the EBU competition Eurovision Young Musician 2012, where he also won first prize. In 2013 he received the Arve Tellefsen Music Prize and Karolineprisen, and made his debut with the Oslo Philharmonic Orchestra. He is currently studying with Soon-Mi Chung at the Barratt Due Institute of Music. Sandra Lied Haga (f. 1994) begynte å spille cello da hun var 3 år. 6 år gammel kom hun inn på Talentskolen ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Fra hun var 15 har hun vært elev av Truls Mørk. Hun har allerede vært solist med en rekke profesjonelle orkestre i Norge og Europa, og har vært invitert til prestisjefylte festivaler og konserter i USA og over hele Europa, blant annet Sommets Musicaux, Aspen Music Festival, Verbier Festival Academy og Festspillene i Bergen. Hun har ved mange anledninger opptrådt på radio og på tv. I 2012 ble hun utnevnt til ambassadør for organisasjonen Playing For A Future. Sandra har vunnet en rekke førstepriser i nasjonale og internasjonale konkurranser: Seks ganger førstepris i Ungdommens Musikkmesterskap og Sparre-Olsen-konkurransen, førstepris og Virtuos-prisen i Young Musician i Tallinn i 2004, førstepris i Heran International Cello Competition i Tsjekkia, førstepris i Padova International Music Competition i 2013, og laureate og førstepris i The International Chance Music Festival i Moskva. Sandra Lied Haga (born 1994) first started to play the cello at the age of three. As a six-year-old, she was accepted at the Young Talents programme at the Barratt Due Academy of Music. From the age of 15, she has been taught by Truls Mørk. She has been a soloist with a number of orchestras in Norway and Europe, and has been invited to prestigious festivals and concerts in the USA and Europe, including Sommets Musicaux, Aspen Music Festival, Verbier Festival Academy and the Bergen International Festival. She has made radio and tv performances on many occasions. In 2012 she was appointed an ambassador for the organisation Playing For A Future. She has won a number of prizes in national and international competitions: The first prize in the Norwegian Music Championship for Youth and the Sparre-Olsen competition six times, first prize and the Virtuous prize in Young Musician in Tallinn in 2004, first prize in Heran International Cello Competition in the Czech Republic and the Padova International Music Competition in 2013, and laureate and winner of the International Chance Music Festival in Moscow

7 12 13 Leif Ove Andsnes er født på Karmøy, og studerte blant annet hos Jiri Hlinka ved Bergen Musikkonservatorium. Et år etter hans debut som 17-åring, var han solist på Griegs a-mollkonsert på Festspillene i Bergen. Han opptrer i verdens ledende konsertsaler med verdenskjente orkestre hver sesong, og er aktiv i platestudio og som kammermusiker. Han urfremførte Bent Sørensens The Shadows of Silence og Marc André Dalbavies pianokonsert, som begge er skrevet for ham. Andnes var i mange år kunstnerisk leder for Risør Kammermusikkfest, og var musikalsk leder for Ojai Music Festival i California i I 2013 ble han innsatt i Gramophones Hall of Fame. Andsnes har mottatt en rekke priser, deriblant Kommandør av St. Olavs Orden, Peer Gynt-prisen, Royal Philharmonica Society-prisen for beste instrumentalist, Gilmore-prisen, seks Gramophone-priser og åtte Grammy-nominasjoner. Han er professor ved Norges Musikkhøgskole, gjesteprofessor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og medlem av Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. I prosjektet The Beethoven Journey skal Andsnes spille inn og fremføre alle Beethovens fem pianokonserter. Leif Ove Andsnes grew up on the island of Karmøy, Norway and studied with Jiri Hlinka at the Bergen Conservatory. A year after making his recital debut at the age of 17, he performed the Grieg Piano Concerto at the Bergen International Festival. He gives recitals and plays concertos each season in the world s leading concert halls and with the foremost orchestras. Andsnes is also an active recording artist, as well as an avid chamber musician, and continually explores different combinations of music. He premiered Bent Sørensen s The Shadows of Silence and Marc André Dalbavie s Piano Concerto, both written for him. He was co-artistic director of the Risør Festival of Chamber Music for nearly two decades, and was music director of California s 2012 Ojai Music Festival. He was inducted into the Gramophone Hall of Fame in July Andsnes has received numerous awards, including Commander of the Royal Norwegian Order of St. Olav, the Peer Gynt Prize, the Royal Philharmonic Society s Instrumentalist Award, the Gilmore Artist Award, six Gramophone Awards and eight Grammy nominations. He is a professor at the Norwegian Academy of Music in Oslo, a Visiting Professor at the Royal Music Conservatoire of Copenhagen and a member of the Royal Swedish Academy of Music. During The Beethoven Journey Andsnes will record and perform all five of Beethoven s piano concertos. Foto: Helge Hansen 12 13

8 21. MAI 04. JUNI Foto: Nina Rebekka Forsberg VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. Til glede for dem selv og alle oss andre. morgendagenshelter.no Festspillgenseren Strikk din egen festspillgenser! Strikkepakke og genser får du hos Norsk Flid Husfliden Bergen og på ull.no. I 2013 gjennomgikk Festspillene i Bergen et hamskifte og fikk en helt ny profil designet av byrået ANTI. Festspillenes nye design har siden vunnet en rekke priser, både nasjonalt og internasjonalt. Den enkle og stiliserte profilen i svart og hvitt finner vi tydelig igjen i festspillgenseren. Det var viktig for Festspillene å bruke lokale leverandører i utviklings-, produksjons- og salgsprosessen. Sluttproduktet, som består av strikkepakker med mønster eller en ferdigstrikket genser, er i salg hos Norsk Flid Husfliden Bergen og i Hillesvåg Ullvarefabrikks nettbutikk ( fra Festspillene starter 21. mai. Den ferdigstrikkede genseren er provinner av Statoils Klassiske dusert hos Norlender på Osterøy. Garn og mønster er levert av Hillesvåg Musikkstipend 2013 Ullvarefabrikk. Festspillgenseren er designet av ANTI. Guro Kleven Hagen /

9 Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, / Trykkeri: Bodoni / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Foto forside: Marius Hauge

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Troldsalen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Troldsalen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO FESTSPILLENE I BERGEN 1 Troldsalen BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 Louis Lortie TROLDSALEN Lørdag 28. mai kl 19:00 Saturday 28 May at 19:00 Varighet: 1 t Duration: 1 h Louis Lortie

Detaljer

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse HÅVARD GIMSE, PIANO Håvard Gimse Håvard Gimse is now firmly established as one of Norway s leading musicians with a bold and expansive repertoire, including an impressive list of 30 performed piano concertos,

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Opus13 Strykekvartett Trio DaNiBi Konstantin Heidrich

Opus13 Strykekvartett Trio DaNiBi Konstantin Heidrich 1 LOGEN TEATER 01. 03. JUNI KL 17:00 Opus13 Strykekvartett Konstantin Heidrich BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 eivind Holtsmark ringstad og leif ove andsnes. foto: thor Brødreskift

Detaljer

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 STUDIEARK Klassisk eleganse - mestermøte i konserthuset Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Andrew Manze, dirigent Tine Thing Helseth, trompet For vgs. i Oslo - i samarbeid med Kort

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Lysøen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Lysøen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO FESTSPILLENE I BERGEN 1 Lysøen BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 3 Introduksjon Konsertene i kunstnerhjemmene preges i år av et norsk repertoar, kuratert av Peter Herresthal. Verk av

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The Moon. Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying. Martin Romberg

The Moon. Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying. Martin Romberg The Moon Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying av Martin Romberg 1. Prosjektbeskrivelse The Moon er et samarbeidsprosjekt mellom norske og kinesiske kunstnere som tar sikte på

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Sir András Schiff FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN TORSDAG 26. MAI KL 19:30 FESTSPILLENE I BERGEN 2016

Sir András Schiff FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN TORSDAG 26. MAI KL 19:30 FESTSPILLENE I BERGEN 2016 FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN TORSDAG 26. MAI KL 19:30 Sir András Schiff BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 Sir András Schiff HÅKONSHALLEN Torsdag 26. mai kl 19:30

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Bror Magnus Tødenes. m/håvard Gimse FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN MANDAG 30.

Bror Magnus Tødenes. m/håvard Gimse FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN MANDAG 30. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN MANDAG 30. MAI KL 19:30 Bror Magnus Tødenes m/håvard Gimse BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 3 Bror Magnus Tødenes m/håvard Gimse HÅKONSHALLEN

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Griegs villa 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Griegs villa 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO FESTSPILLENE I BERGEN 1 Griegs villa BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 3 Sandra Lied Haga m/ole Christian Haagenrud GRIEGS VILLA Fredag 27. mai kl 22:30 Friday 27 May at 22:30 Varighet:

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Les også om Ny giv i musikkskoleavdelingen, JORK turnerte i Praha, eksamenskonserter og mer! Nytt på instituttet og konsertoversikt.

Les også om Ny giv i musikkskoleavdelingen, JORK turnerte i Praha, eksamenskonserter og mer! Nytt på instituttet og konsertoversikt. Eurovisjonens Unge Musiker! Side 3 Les også om Ny giv i musikkskoleavdelingen, JORK turnerte i Praha, eksamenskonserter og mer! Barratt Duen Nytt på instituttet og konsertoversikt Juni 2012 Barratt Due

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Andreas Brantelid & Christian Ihle Hadland

Andreas Brantelid & Christian Ihle Hadland FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN LØRDAG 04. JUNI KL 19:30 Andreas Brantelid & Christian Ihle Hadland BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 3 Andreas Brantelid & Christian

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Lunsjkonsert DIMITRIS KOSTOPOULOS

Lunsjkonsert DIMITRIS KOSTOPOULOS Lunsjkonsert DIMITRIS KOSTOPOULOS Torsdag 5. november Kl. 11.30 Foajé 2. etg. 50,- inkl. kaffe/te Vi lar en ung og fremadstormende klassisk pianist åpne årets Pianomaraton og inviterer til lunsjkonsert

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

I HVITE NETTER SYRIN ENSEMBLET

I HVITE NETTER SYRIN ENSEMBLET I HVITE NETTER SYRIN ENSEMBLET EBBA RYDH SANG / SONG Ebba Rydh er oppvokst i Uppsala, i en familie med stor musikkinteresse. Etter å ha sunget i lokale kor og jazzband under hele oppveksten, gikk hun over

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

AULASERIEN 2012-2013 DANS PÅ UNGARSK. Gamle Logen TIRSDAG 9. OKTOBER KL 19.00

AULASERIEN 2012-2013 DANS PÅ UNGARSK. Gamle Logen TIRSDAG 9. OKTOBER KL 19.00 AULASERIEN 2012-2013 DANS PÅ UNGARSK Gamle Logen TIRSDAG 9. OKTOBER KL 19.00 Det Norske Kammerorkester Leder/Solist: Barnabas Kelemen Fiolin 1 Camilla Kjøll Christina Dimbodius Daniel Dalnoki Kristina

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PODIUMfestivalen 4.-7. Mars 2010

PODIUMfestivalen 4.-7. Mars 2010 PODIUMfestivalen 4.-7. Mars 2010 Velkommen til festival!..den tredje i rekken av PODIUMfestivaler i Haugesund. Siden oppstarten har festivalen sådd avleggere i flere europeiske land og vi er stolte over

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29.

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. MAI Isabelle Faust m/alexander Melnikov BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Flamencoaften m/selene Muñoz Annar Follesø m/julie Ye

Flamencoaften m/selene Muñoz Annar Follesø m/julie Ye FESTSPILLENE I BERGEN 1 OSEANA FREDAG 27. MAI LØRDAG 28. MAI Flamencoaften m/selene Muñoz Annar Follesø m/julie Ye BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 Flamencoaften m/selene Muñoz

Detaljer

Johannes Brahms. Sonatas for viola & piano op.120 HENNINGE LANDAAS VIOLA TIM HORTON PIANO

Johannes Brahms. Sonatas for viola & piano op.120 HENNINGE LANDAAS VIOLA TIM HORTON PIANO Johannes Brahms Sonatas for viola & piano op.120 HENNINGE LANDAAS VIOLA TIM HORTON PIANO Sonate f-moll op.120 nr.1 1. I. ALLEGRO APPASSIONATO (08:26) 2. II. ANDANTE UN POCO ADAGIO (05:26) 3. III. ALLEGRETTO

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

SUMMER 2016 TROLDHAUGEN LYSØEN SILJUSTØL KOMPONISTHJEMMENE THE COMPOSERS HOMES NO I ENG EDVARD GRIEG MUSEUM OLE BULL MUSEUM HARALD SÆVERUD MUSEUM

SUMMER 2016 TROLDHAUGEN LYSØEN SILJUSTØL KOMPONISTHJEMMENE THE COMPOSERS HOMES NO I ENG EDVARD GRIEG MUSEUM OLE BULL MUSEUM HARALD SÆVERUD MUSEUM NO I ENG SUMMER 2016 KOMPONISTHJEMMENE THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN OLE BULL MUSEUM LYSØEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL Innhold / Contents Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Les mer om Fagerborgfestspillene, Juniororkesteret på turné, konsertoversikt og mer! Barratt Duen. April 2012

Les mer om Fagerborgfestspillene, Juniororkesteret på turné, konsertoversikt og mer! Barratt Duen. April 2012 Eivind er årets Virtuos Side 2 Les mer om Fagerborgfestspillene, Juniororkesteret på turné, konsertoversikt og mer! Barratt Duen Barratt Nytt på instituttet og Duen konsertoversikt April 2012 Barratt Due

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

F E S T I VA L E N 0 9

F E S T I VA L E N 0 9 F E S T I VA L E N 0 9 PROGRAM Kjære publikum; For andre gang har vi gleden av å presentere Podiumfestivalen i Haugesund. Ett år med studier er gått og vi gleder oss til nok en langhelg med publikumsmøter

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER Canta bile Canta bile CDen du nå skal få høre heter Cantabile. Cantabile er italiensk og betyr sangbart, syngende. Sommeren 2001 ble jeg kontaktet av en gruppe unge musikere som ønsket å starte et kammerorkester

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Oslo Rotary Klubb. Kurs i klassisk musikk 2016-2017

Oslo Rotary Klubb. Kurs i klassisk musikk 2016-2017 Oslo Rotary Klubb Kurs i klassisk musikk 2016-2017 Oslo Rotary Klubb fortsetter suksessen med kurs i klassisk musikk. Konsertserien som har professor og musikkhistoriker Harald Herresthal som kursleder,

Detaljer

Intro klassisk. Unge stjerner. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Intro klassisk. Unge stjerner. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2010 2011 Intro klassisk Unge stjerner Konsert for 1. - 7. årstrinn : Intro klassisk PROGRAMMET INTRO-klassisk er et toårig lanseringsprogram administrert av Rikskonsertene. Formålet med lanseringsprogrammet

Detaljer

Arvid Engegård. Atle Sponberg. Juliet Jopling. Jan-Erik Gustafsson. Ludwig van Beethoven (1770 1827) String Quartet In E flat major, Op.

Arvid Engegård. Atle Sponberg. Juliet Jopling. Jan-Erik Gustafsson. Ludwig van Beethoven (1770 1827) String Quartet In E flat major, Op. Ludwig van Beethoven (1770 1827) String Quartet In E flat major, Op. 74 Harp 01 Poco Adagio; Allegro 9:27 02 Adagio ma non troppo 9:14 03 Presto 4:52 04 Allegretto con Variazioni 6:33 Arne Nordheim (1931

Detaljer

MOZART HALVORSEN BRUSTAD

MOZART HALVORSEN BRUSTAD MOZART HALVORSEN BRUSTAD violin and viola duos Oslo Philharmonic Chamber Group Elise Båtnes, VIOLIN Henninge Båtnes Landaas, VIOLA PHOTO: KJELL A. OLSEN Verkene på denne innspillingen er skrevet av komponister

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Edvard Grieg (1843-1907)

Edvard Grieg (1843-1907) Ensemble Allegria Edvard Grieg (1843-1907) Holberg Suite, Op. 40 1. I. Praeludium Allegro vivace (02:33) 2. II. Sarabande Andante (03:42) 3. III. Gavotte Allegretto (02:56) 4. IV. Air Andante religioso

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32 RAGNHILD HEMSING VIOLIN & HARDANGER FIDDLE YR GRIEG THORESEN SPARRE OLSEN TRADITIONAL TUNES TOR ESPEN ASPAAS, PIANO 1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening

Detaljer

Nine Solos For Nine Violinists

Nine Solos For Nine Violinists Miriam Helms Ålien Guro Kleven Hagen Nine Solos For Nine Violinists Sonoko Miriam Shimano Welde Sara Chen Melinda Csenki Madelene Berg Victoria Putterman Christopher Tun Andersen Ann Hou Sæter NINE SOLOS

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Velkommen til festival!

Velkommen til festival! festivalen Program Velkommen til festival!...den tredje i rekken av PODIUM-festivaler i Haugesund. Siden oppstarten har festivalen sådd avleggere i flere europeiske land og vi er stolte over å kunne presentere

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

MOZART - BR AHMS CLARINET QUINTETS OSLO PHILH A R MONIC CH A MBER GROUP

MOZART - BR AHMS CLARINET QUINTETS OSLO PHILH A R MONIC CH A MBER GROUP MOZART - BR AHMS CLARINET QUINTETS OSLO PHILH A R MONIC CH A MBER GROUP WOLFGANG AM ADEUS MOZART KLARINETTKVINTETT I A DUR K 581 CLARINET QUINTET IN A MAJOR, K. 581 1756-1791 JOHANNES BR AHMS KLARINETTKVINTETT

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Det norske kammerorkester

Det norske kammerorkester FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 HÅKONSHALLEN 01. JUNI Det norske kammerorkester The Norwegian Chamber Orchestra BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Under the Wing of the Rock Beamish Thommessen Kraggerud Nordheim Britten

Under the Wing of the Rock Beamish Thommessen Kraggerud Nordheim Britten Under the Wing of the Rock Beamish Thommessen Kraggerud Nordheim Britten Under the Wing of the Rock features music from Norway and the British Isles, all of it composed within the last seventy years. Not

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer