Andsnes m/stjerneskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andsnes m/stjerneskudd"

Transkript

1 FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 02. JUNI Andsnes m/stjerneskudd Andsnes and shooting stars BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I

2 VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. Til glede for dem selv og alle oss andre. morgendagenshelter.no Andnes m/stjerneskudd GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 02. juni kl 19:30 02 June at 19:30 Varighet: 2 t inkl pause Duration: 2:00 including interval Sonoko Miriam Shimano Welde fiolin violin Eivind Holtsmark Ringstad bratsj viola Sandra Lied Haga cello Leif Ove Andsnes piano LUDWIG VAN BEETHOVEN ( ) Pianotrio i c-moll Piano Trio in C minor, op. 1/3 1. Allegro con brio 2. Andante cantabile con variazioni 3. Menuetto. Quasi allegro 4. Finale. Prestissimo BENJAMIN BRITTEN ( ) Lachrymae, reflections on a song, If My Complaints Could Passions Move by John Dowland ( ), for bratsj og piano for viola and piano, op Lento 2. Allegretto molto comodo 3. Animato 4. Tranquillo 5. Allegro con moto 6. Largamente 7. Appassionato 8. Alla valse moderato 9. Allegro marcia 10. Alternative part 11. L istesso tempo 3 Pause Interval JOHANNES BRAHMS ( ) Pianokvartett nr. 2 i A-dur Piano Quartet no. 2 in A major, op Allegro non troppo 2. Poco adagio 3. Scherzo. Poco allegro & Trio 4. Finale. Allegro Introduksjon ved Morten Eide Pedersen kl 18:45 Introduction in Norwegian by Morten Eide Pedersen at 18:45 Guro Kleven Hagen Vinner av Statoils Klassiske Musikkstipend 2013 I samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt. In association with the Barratt Due Institute of Music. GC Rieber Fondene er glad for å kunne støtte unge norske talenter. The GC Rieber Funds are happy to support talented young Norwegians. Sponset av Sponsored by Statoil Vi støtter Morgendagens Helter We Support the Heroes of Tomorrow Konserten tas opp av NRK. This concert will be recorded by NRK, the Norwegian Broadcasting Corporation. 3

3 4 5 Emosjonelle rom Felles for kveldens verker er hvordan de formidler mer sammensatte og dypere sider av følelseslivet, fra savn og resignasjon til trassig livskraft. Beethovens evne til å la musikken overvelde formspråkets konvensjoner gjør ham til den første betydelige romantiker. Brahms overtar denne kampen mellom musikalsk klarhet og klanglig sensitivitet, mens Britten med sitt ståsted i det 20. århundre slår en ring tilbake til senrenessansens utsøkte melankoli. Kraftfull debut Når den ennå ikke 25 år gamle pianisten og virtuosen Beethoven i 1795 står frem som komponist, velger han ut tre pianotrioer som sitt opus 1. Disse byr på langt mer enn en forståelse av tidens stil: Beethoven dokumenterer at han har sin egen stemme. Spesielt utmerker denne tredje, i c-moll, seg i særlig grad. Nestoren Haydn advarte den unge Beethoven mot å publisere akkurat denne. Han ville risikere å skyte over hodet på publikum når det gjaldt å forstå den kompliserte musikken. Pianotrioer var på denne tiden først og fremst en underholdende sjanger. Men den unge Beethoven var allerede opptatt av at kunstens skjønnhet og sannhet er forbundet med livets dypere og mer sammensatte sider. I Beethovens opusliste er tonearten c-moll en arena for å formidle eksistensiell uro og skjebnekamp. (Femtesymfonien er vel det mest velkjente eksemplet her.) Beethoven legger dessuten en ekstra tyngde til dramaet ved å tilføye en fjerde sats; pianotrioene frem til da hadde gjerne bare tre satser. En avklaret annensats og en leken og vittig (i Beethovens lynne) tredjesats leder frem mot den alvorstyngede og robuste fjerdesatsen. Denne sistesatsen rammer inn komposisjonen ved å overta og utdype førstesatsens mørke uro, der de drivende, hamrende akkordene samtidig peker tydelig frem den modne Beethoven. Flow My Tears Romantikkens fokus på det mørke og sorgfulle er ikke av ny dato. Også mange tidligere musikalske perioder fordypet seg i menneskenes indre, med et til tider overveldende følelsesregister. Den engelske renessansekomponisten John Dowland ( ) var en melankoliens mester, noe han nærmest koketterte med i tittelen til en av sine komposisjoner: Sempre Dowland, Sempre dolens: Alltid Dowland, alltid sorgfull Tittelen til Brittens Lachrymae for bratsj og piano fortsetter med «reflections on a song by Dowland». Gjennom ti variasjoner tolker og utdyper Britten Dowlands kjærlighetsklage «If My Complaints Could Passion Move» fra samlingen Lachrimae, or seven tears. Britten bryter opp Dowlands melodilinjer og flytter fokuset over på de sensitive akkordgangene. Disse tolker Britten videre i lys av den avanserte og uttrykksfulle harmonikken hans egen tid hadde overtatt og videreutviklet fra romantikken. I den sjette variasjonen siterer Britten nok en velkjent sang av Dowland: «Flow My Tears», før han helt til slutt lar Dowland selv omsider få komme til orde ved å slippe frem hele sangen, med den originale akkordleggingen. Ved å velge seg den mørkere bratsjen gir Britten musikken muligheten til å dvele ved og spinne videre på stemningene av sorg og savn som Dowland eksellerer i. Et farvel og en ny start Robert Schumann hadde en avgjørende innflytelse på Brahms karriere. Schumann erklærte offentlig at denne unge pianisten og komponisten han hadde møtt på, var den tyske musikkens fremtid. Brahms forble en nær venn av Schumann-familien hele livet. Da Schumanns helse ble stadig dårligere og det ble klart at han ikke ville overleve, flyttet Brahms for en periode inn hos familien, for å være til hjelp og støtte. Denne kvartetten er skrevet ved et veiskille i Brahms liv. Noen få år etter Schumanns død flytter Brahms fra sin oppvekstby Hamburg til en ny karriere i musikkmetropolen Wien. Brahms har i mange sammenhenger blitt oppfattet som Beethovens musikalske arving. Men Brahms lot seg like gjerne inspirere av ulike komponister og musikktradisjoner når han komponerte. På samme tid som han skrev denne kvartetten (op. 26) benyttet han i op. 23 et tema av Schumann, mens op. 24 er variasjoner over et tema av Händel. I den vare andresatsen i denne kvartetten opplever vi hvordan Brahms går inn i Schumanns klangverden, som en ettertenksom tributt til den avdøde mentoren og vennen. I førstesatsen er det Schuberts sangbare melodier som har vært en inspirasjon. Denne blir nærmest en musikalsk innflyttingsgave til hans kommende hjemby, mens sistesatsens markante rytmer og tettere klanger spiller på sigøynermusikken som også er en viktig del av den rikt sammensatte Wiener-kulturen. Tekst: Morten Eide Pedersen 4 5

4 6 7 Emotional spaces The works in this evening s concert share an expression of more complex aspects of human emotion, ranging from longing and resignation to forceful defiance. Beethoven s ability to let music overpower formal convention makes him the first Romantic composer of note. Brahms takes over this struggle between musical clarity and sonorous sensitivity, while Britten, rooted in the twentieth century, recalls the exquisite melancholy of the late Renaissance. Forceful debut When the virtuoso pianist Beethoven, not yet 25 years old, appears as a composer, he chooses three piano trios as his opus 1. They display far more than mere comprehension of the style of the day: Beethoven documents the fact that he has his own voice. This is particularly apparent in the third trio in C minor, which his mentor Haydn advised him not to publish. He risked setting the complexity of the music too high for his audience to be able to grasp piano trios were at the time considered entertainment music. However, the young Beethoven was already convinced that the beauty and truth of art is related to the more profound and complex aspects of life. In Beethoven s opus list the key of C minor is an arena for existential unrest and struggles with destiny (his fifth symphony must be the best known example of this). Furthermore, Beethoven adds extra weight by adding a fourth movement; until now piano trios were restricted to three. A serene second movement and a playful and amusing (in Beethovenesque mood) third lead up to the sombre and robust fourth movement. This finale forms a frame for the composition by resuming and developing the deep unrest of the first movement, with the insistent hammering of chords at the same time as a preview of the mature composer he is to become. Flow My Tears The focus of the Romantic era on matters dark and mournful was nothing new. Many earlier musical styles had delved into the depths of humankind, occasionally with an overwhelming range of emotion. The English Renaissance composer John Dowland ( ) was a master of melancholy, a matter he flirts with in the title of one of his collections: Sempre Dowland, Sempre dolens Always Dowland, always dolorous. The title of Britten s Lachrymae for viola and piano continues with reflections on a song by Dowland. In the course of ten variations Britten interprets and develops the love lament If My Complaints Could Passion Move from Dowland s collection Lachrimae, or seven tears. He dissects Dowland s melodic lines and moves the focus to the sensitive chord progressions, which he interprets anew in the light of the expressive harmonies that his own era had inherited from the Romantic composers and further developed. In the sixth variation Britten quotes from another well-known Dowland song, Flow My Tears, but he concludes by allowing free range to Dowland in the entire song with its original harmonisation. By giving the tune to the viola, he awards the music the opportunity to dwell on and expound the moods of mournfulness and longing in which Dowland excels. A goodbye and a new start Robert Schumann had a decisive influence on Brahms s career. He declared publicly that the young pianist-composer he had met was the future of German music. Brahms remained a close lifelong friend of the Schumann family, and when Robert Schumann s health was failing and it became clear he would not recover, he moved into the Schumann residence for a while in order to be of help and support. The quartet on the programme was composed at a crossroads in Brahms life. A few years after Schumann s death Brahms moved from Hamburg, where he grew up, to a new career in the musical metropolis of Vienna. In many contexts Brahms has been regarded as Beethoven s musical heir. He was however inspired by a variety of composers and musical traditions in his works. At the same time as he was writing this quartet (op. 26), he used a theme by Schumann in opus 23 and constructed opus 24 as variations on a theme by Handel. In the delicate second movement we observe how Brahms enters Schumann s world of sound, as a reflective gesture to his late mentor and friend. The first movement is inspired by the melodious tunes of Schubert, a kind of house-welcoming present to his new city of residence, while the marked rhythms and compact texture of the final movement recall the gypsy music which is also an important part of the rich Viennese legacy. 6 7

5 8 9 Solo performances with orchestras include the Bergen Philharmonic, Norwegian Radio Orchestra, Collegium Musicum, Ung Symfoni, Estonian Chamber Orchestra and Oslo Camerata. She has played at Bergen International Festival, Valdres Sommersymfoni, the Røros Winter Festival, Ljubljana Festival and Schleswig-Holstein Music Festival. Sonoko Miriam has won first prizes at the Norwegian Music Championship for Youth (2006, 2008, 2012), first prize and honorary award at the Midgard Competition (2012), as well as prizes at the International Kocian Violin Competition (Czech Republic) (2007) and Young Musician (Estonia) (2009), and has twice been a semi-finalist in the Menuhin Competition (2008, 2010). She won NRK s competition Virtuos and the Norwegian Soloist Prize. Just two days ago, she performed at the finals of the Young Musicians Competition in Cologne. The GC Rieber Funds support Sonoko Miriam Shimano Welde. Eivind Holtsmark Ringstad (f. 1994) begynte å spille fiolin i femårsalderen, men gikk som 14-åring over til bratsj. I 2010 fikk han førstepris i ensembleklassen og andrepris i solistklassen under Ungdommens Musikkmesterskap. I 2011 gjestet han Festspillene i Bergen og representerte Norge i festivalen Rising Stars of the Kremlin. Samme år vant hans trio Trio Pathetico utnevnelsen Årets musiker i Ungdommens Musikkmesterskap. I mars 2012 vant han Foto: Nadia Norskott Sonoko Miriam Shimano Welde er fra Bergen og begynte å spille fiolin som 5-åring. Hun studerer nå med Stephan Barratt-Due på Barratt Due musikkinstitutt. Sonoko Miriam har vært solist på arenaer som Londons Wigmore Hall, Grieghallen, Tokyo Opera City Hall og Osaka Izumi Hall, og opptrådt med orkestre som Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret, Collegium Musicum, Ung Symfoni, Estlands kammerorkester og Oslo Camerata. Hun har spilt på Festspillene i Bergen, Valdres Sommersymfoni, Vinterfestspillene i Bergstaden, Ljubljana-festivalen og Schleswig-Holstein Music Festival. Sonoko Miriam har vunnet Ungdommens musikkmesterskap (2006, 2008, 2012), førsteprisen og æresprisen i Midgard-konkurransen (2012), samt priser i International Kocian Violin Competition i Tsjekkia (2007) og Young Musician i Estland (2009). Hun har to ganger vært semifinalist i Menuhin-konkurransen (2008, 2010), og vant både NRKs Virtuos og Den norske solistpris i. For bare to dager siden, spilte hun i finalen i Young Musicians i Köln. GC Rieber Fondene støtter Sonoko Miriam Shimano Welde. Sonoko Miriam is from Bergen and first started to play the violin at the age of five. Currently she is studying with Prof. Stephan Barratt-Due at the Barratt Due Institute of Music. Sonoko Miriam has performed as a soloist at venues like London s Wigmore Hall, Bergen s Grieg Hall, Tokyo Opera City Hall and Osaka Izumi Hall. 8 W W W. F I B. N O W W W. F I B. N O 9

6 10 11 NRKs solistkonkurranse Virtuos og Den Norske Solistpris under Festspillene i Bergen. Som følge av førsteplassen i Virtuos representerte han også Norge ved EBU-konkurransen Eurovision Young Musicians på Rådhusplassen Wien i Her fikk han førstepris og tittelen Eurovision Young Musician I 2013 ble han tildelt «Arve Tellefsens musikkpris, samt Karolineprisen, og gjorde sin solistdebut med Oslo Filharmoniske orkester. For tiden er Eivind student ved Barratt Due Musikkinstitutt, hvor han studerer med Soon-Mi Chung. Eivind Holtsmark Ringstad (born 1994) started playing the violin at the age of five, but at the age of 14 he chose the viola as his main instrument. He gained second prize in the soloist class of the 2010 Norwegian Youth Music Championships, and in the following year he performed at the Bergen International Festival and represented Norway in the festival Rising stars of the Kremlin, while his chamber music group Trio Pathetico won the title Musicians of the year in Norwegian Youth Music Competition. In 2012 he won the Norwegian Soloist Prize. He took first prize in the national NRK soloist competition Virtuos, making him Norway s representative in the EBU competition Eurovision Young Musician 2012, where he also won first prize. In 2013 he received the Arve Tellefsen Music Prize and Karolineprisen, and made his debut with the Oslo Philharmonic Orchestra. He is currently studying with Soon-Mi Chung at the Barratt Due Institute of Music. Sandra Lied Haga (f. 1994) begynte å spille cello da hun var 3 år. 6 år gammel kom hun inn på Talentskolen ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Fra hun var 15 har hun vært elev av Truls Mørk. Hun har allerede vært solist med en rekke profesjonelle orkestre i Norge og Europa, og har vært invitert til prestisjefylte festivaler og konserter i USA og over hele Europa, blant annet Sommets Musicaux, Aspen Music Festival, Verbier Festival Academy og Festspillene i Bergen. Hun har ved mange anledninger opptrådt på radio og på tv. I 2012 ble hun utnevnt til ambassadør for organisasjonen Playing For A Future. Sandra har vunnet en rekke førstepriser i nasjonale og internasjonale konkurranser: Seks ganger førstepris i Ungdommens Musikkmesterskap og Sparre-Olsen-konkurransen, førstepris og Virtuos-prisen i Young Musician i Tallinn i 2004, førstepris i Heran International Cello Competition i Tsjekkia, førstepris i Padova International Music Competition i 2013, og laureate og førstepris i The International Chance Music Festival i Moskva. Sandra Lied Haga (born 1994) first started to play the cello at the age of three. As a six-year-old, she was accepted at the Young Talents programme at the Barratt Due Academy of Music. From the age of 15, she has been taught by Truls Mørk. She has been a soloist with a number of orchestras in Norway and Europe, and has been invited to prestigious festivals and concerts in the USA and Europe, including Sommets Musicaux, Aspen Music Festival, Verbier Festival Academy and the Bergen International Festival. She has made radio and tv performances on many occasions. In 2012 she was appointed an ambassador for the organisation Playing For A Future. She has won a number of prizes in national and international competitions: The first prize in the Norwegian Music Championship for Youth and the Sparre-Olsen competition six times, first prize and the Virtuous prize in Young Musician in Tallinn in 2004, first prize in Heran International Cello Competition in the Czech Republic and the Padova International Music Competition in 2013, and laureate and winner of the International Chance Music Festival in Moscow

7 12 13 Leif Ove Andsnes er født på Karmøy, og studerte blant annet hos Jiri Hlinka ved Bergen Musikkonservatorium. Et år etter hans debut som 17-åring, var han solist på Griegs a-mollkonsert på Festspillene i Bergen. Han opptrer i verdens ledende konsertsaler med verdenskjente orkestre hver sesong, og er aktiv i platestudio og som kammermusiker. Han urfremførte Bent Sørensens The Shadows of Silence og Marc André Dalbavies pianokonsert, som begge er skrevet for ham. Andnes var i mange år kunstnerisk leder for Risør Kammermusikkfest, og var musikalsk leder for Ojai Music Festival i California i I 2013 ble han innsatt i Gramophones Hall of Fame. Andsnes har mottatt en rekke priser, deriblant Kommandør av St. Olavs Orden, Peer Gynt-prisen, Royal Philharmonica Society-prisen for beste instrumentalist, Gilmore-prisen, seks Gramophone-priser og åtte Grammy-nominasjoner. Han er professor ved Norges Musikkhøgskole, gjesteprofessor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og medlem av Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. I prosjektet The Beethoven Journey skal Andsnes spille inn og fremføre alle Beethovens fem pianokonserter. Leif Ove Andsnes grew up on the island of Karmøy, Norway and studied with Jiri Hlinka at the Bergen Conservatory. A year after making his recital debut at the age of 17, he performed the Grieg Piano Concerto at the Bergen International Festival. He gives recitals and plays concertos each season in the world s leading concert halls and with the foremost orchestras. Andsnes is also an active recording artist, as well as an avid chamber musician, and continually explores different combinations of music. He premiered Bent Sørensen s The Shadows of Silence and Marc André Dalbavie s Piano Concerto, both written for him. He was co-artistic director of the Risør Festival of Chamber Music for nearly two decades, and was music director of California s 2012 Ojai Music Festival. He was inducted into the Gramophone Hall of Fame in July Andsnes has received numerous awards, including Commander of the Royal Norwegian Order of St. Olav, the Peer Gynt Prize, the Royal Philharmonic Society s Instrumentalist Award, the Gilmore Artist Award, six Gramophone Awards and eight Grammy nominations. He is a professor at the Norwegian Academy of Music in Oslo, a Visiting Professor at the Royal Music Conservatoire of Copenhagen and a member of the Royal Swedish Academy of Music. During The Beethoven Journey Andsnes will record and perform all five of Beethoven s piano concertos. Foto: Helge Hansen 12 13

8 21. MAI 04. JUNI Foto: Nina Rebekka Forsberg VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. Til glede for dem selv og alle oss andre. morgendagenshelter.no Festspillgenseren Strikk din egen festspillgenser! Strikkepakke og genser får du hos Norsk Flid Husfliden Bergen og på ull.no. I 2013 gjennomgikk Festspillene i Bergen et hamskifte og fikk en helt ny profil designet av byrået ANTI. Festspillenes nye design har siden vunnet en rekke priser, både nasjonalt og internasjonalt. Den enkle og stiliserte profilen i svart og hvitt finner vi tydelig igjen i festspillgenseren. Det var viktig for Festspillene å bruke lokale leverandører i utviklings-, produksjons- og salgsprosessen. Sluttproduktet, som består av strikkepakker med mønster eller en ferdigstrikket genser, er i salg hos Norsk Flid Husfliden Bergen og i Hillesvåg Ullvarefabrikks nettbutikk (www.ull.no) fra Festspillene starter 21. mai. Den ferdigstrikkede genseren er provinner av Statoils Klassiske dusert hos Norlender på Osterøy. Garn og mønster er levert av Hillesvåg Musikkstipend 2013 Ullvarefabrikk. Festspillgenseren er designet av ANTI. Guro Kleven Hagen /

9 Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, / Trykkeri: Bodoni / Formgiving: Anna-Julia Granberg / Foto forside: Marius Hauge

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32 RAGNHILD HEMSING VIOLIN & HARDANGER FIDDLE YR GRIEG THORESEN SPARRE OLSEN TRADITIONAL TUNES TOR ESPEN ASPAAS, PIANO 1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening

Detaljer

MOZART HALVORSEN BRUSTAD

MOZART HALVORSEN BRUSTAD MOZART HALVORSEN BRUSTAD violin and viola duos Oslo Philharmonic Chamber Group Elise Båtnes, VIOLIN Henninge Båtnes Landaas, VIOLA PHOTO: KJELL A. OLSEN Verkene på denne innspillingen er skrevet av komponister

Detaljer

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU ARNE NORDHEIM Epitaffio MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA MARIUS HESBY, TROMBONE JUKKA-PEKKA SARASTE, CONDUCTOR ROLF GUPTA, CONDUCTOR Arne Nordheim (1931 2010) 1 Monolith

Detaljer

Avslutningskonserten

Avslutningskonserten PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE

Detaljer

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni

Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni Festspillprogrammet 2007 Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni Programme Bergen International Festival 23 May 5. June www.fib.no UTGIVER / PUBLISHER Festspillene

Detaljer

Peter Sheppard Skærved

Peter Sheppard Skærved FESTSPILLENE I BERGEN 3 LYSØEN 31. MAI Peter Sheppard Skærved m/roderick Chadwick BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

CONCERTOS & FAIRYTALES

CONCERTOS & FAIRYTALES PK SVENSEN trombone MALMÖ SYMFONIORKESTER conductors Terje Boye Hansen and Christoph König CONCERTOS & FAIRYTALES Jeg fant, jeg fant! sier Askeladden og tar vare på alt det andre overser. Han er i besittelse

Detaljer

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM NO / ENG SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM LYSØEN Index 4 6 8 10 14 16 18 20 22 37 Velkommen / Welcome Edvard Grieg

Detaljer

Händel i Italia. Handel in Italy FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 03.

Händel i Italia. Handel in Italy FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 03. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 03. JUNI Händel i Italia Handel in Italy BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 23. 29. 2013 LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 7 DAGER. 30 KONSERTER. INGEN GRENSER. FARGESPILL 2 MUSIKKEVENTYRET UTEN GRENSER EL SISTEMA SENSASJONEN FRA VENEZUELA BILLETTER PÅ KAMFEST.NO

Detaljer

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Årets festivalkomponist osvaldo golijov Den argentinske komponisten osvaldo golijov har det siste tiåret etablert seg som en av nåtidens mest ettertraktede komponister.

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

EXCURSION ERLING SUNNARVIK DOUBLE BASS

EXCURSION ERLING SUNNARVIK DOUBLE BASS EXCURSION ERLING SUNNARVIK DOUBLE BASS Denne CD-utgivelsen er tilegnet min gode venn, kontrabassisten, musikkprofessoren og komponisten Knut Guettler (1943 2013), og den norske komponisten Arne Hellan

Detaljer

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera Sera A Chamber Opera about Noise, Silence, Chaos and an Angel Music: Henrik Hellstenius Libretto: Axel Hellstenius The work was commisioned and

Detaljer

22.-28.sept/08. Høyspent. Lavstemt.

22.-28.sept/08. Høyspent. Lavstemt. 22.-28.sept/08 Høyspent. Lavstemt. Årets festivalkomponist Rolf Wallin I krysningspunktet mellom det gjenkjennelige og det utfordrende Rolf Wallin (født i Oslo i 1957) er en usedvanlig allsidig musiker.

Detaljer

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes.

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes. NIDAROS DOMKOR Vivianne Sydnes Nidaros Cathedral Choir invites you to enjoy the wonderful ambience of the Nidaros Cathedral. This is the first ever surround sound recording of music performed in the cathedral,

Detaljer

1 l a m our de l oin

1 l a m our de l oin 1 L AMOUR DE LOIN en opera av an opera by Kaija Saariaho til libretto av to a libretto by Amin Maalouf innhold content Kjære publikum! 8 Dear friends! 9 av by Per Boye Hansen & Stein Olav Henrichsen Synopsis

Detaljer

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 1. 10. mars 2013 PROGRAM / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals

Detaljer

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014 22. 28. 2014 FESTIVALMAGASIN // KONSERTPROGRAM // BILLETTER DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE INNHOLD Oversikt årets festivalartister

Detaljer

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet

OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet OSLO KAMMERAKADEMI LEIPZIG! Grieg, Svendsen, Hartmann, Reinecke for Wind Octet LEIPZIG! Det er ca. 1100 km fra Oslo og 600 km fra København til Leipzig. Det er ikke langt i vår tid, men heller ikke på

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige Hoff 2 3

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff 2 3

Detaljer

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22.

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN NASJONALE OPERA Stemmer Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. MAI STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

AUDIENS Schola Cantorum & Nordic Voices Tone Bianca Dahl

AUDIENS Schola Cantorum & Nordic Voices Tone Bianca Dahl AUDIENS Schola Cantorum & Nordic Voices Tone Bianca Dahl What is the music of the Nordic light? Let yourself be transported to a new world of sound as the chamber choir Schola Cantorum and conductor Tone

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

A Collection of Short Stories

A Collection of Short Stories FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 STUDIO BERGEN 24. MAI 03. JUNI A Collection of Short Stories CARTE BLANCHE NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N

Detaljer