sommer på akershus festning summer at akershus fortress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sommer på akershus festning summer at akershus fortress"

Transkript

1 sommer på akershus festning summer at akershus fortress

2 NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid. Festningen har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Den er i dag et levende anlegg med museer, besøkssenter, restaurant og konsertlokale. Festningen huser også Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarets høgskole samt en del viktige funksjoner i Forsvarets ledelse. Akershus kommandantskap/ Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) innehar vertskapsrollen. Historien spenner fra dramatiske krigshandlinger, dystre kapitler knyttet til fengsel og okkupasjonstid, samt til dagens fredelige rolle som sted for Forsvarets høyskole og kontorer for ansatte i Forsvaret, kulturaktiviteter og representasjon. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Etter at Stortinget i 2002 vedtok å åpne de historiske festningene for allmennheten, har festningenes kultur og historie blitt tilgjengelig for alle. Akershus festning er én av fjorten festninger som eies av Staten v/ Forsvarsdepartementet og som forvaltes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Festningene skal ivaretas som nasjonale symboler, slik at de fremstår med verdighet. Akershus festning er fredet av Riksantikvaren. NATIONAL MONUMENT AND COMMON CITY SPACE Akershus Fortress is one of the country s most important cultural heritage sites, with buildings and facilities from medieval times and up to the present. It has a special position as national monument due to its location in the capital and rich history linked to king and government. Akershus Fortress is now a vibrant facility with museums, a visitor centre, restaurant and concert venue. The Fortress also houses the Ministry of Defence, the Armed Forces Staff and the Norwegian Defence University College, as well as a number of important functions for the Armed Forces administration. Akershus command/the Armed Forces unit for culture and tradition play the role as hosts. Steder å besøke / Places to visit NEW LIFE ON HISTORIC GROUND When the Storting in 2002 decided to open the historic fortresses for the general public, the fortresses culture and history have become available to everyone. Akershus Fortress is one of fourteen fortresses owned by the Government/Ministry of Defence and which is managed by NDEA National Fortification Heritage. The fortresses must be maintained as national symbols, such that they emerge with dignity. Akershus Fortress has been listed by the Directorate for Cultural Heritage. Forsvarets museer 2 Akershus kommandantskap 3

3 besøkssenteret visitor centre Besøkssenteret holder til i det lange røde hus fra 1774 rett ved Karpedammen. Dette er det naturlige startstedet for utforskning av Akershus festning. Besøkssenterets medarbeidere er til enhver tid oppdatert på festningens kulturelle tilbud og aktiviteter. Ingen kan fortelle historien om Akershus festning som oss. Ingen andre tar deg med ned i en mørk kasematt fra 1500-tallet, inn i kruttårnet hvor myndighetene forgjeves forsøkte å holde mestertyven Ole Høiland innesperret, eller forteller om norgeshistoriens største fest noensinne! mer informasjon Tlf: / Besøksadresse: Bygning 18 Akershus Festning E-post: besokssenteret.akershus. billetter Gratis adgang Vi tilbyr spennende utstillinger med tema fra Akershus festnings historie og gir faste omvisninger gjennom hele året. Hjertelig velkommen! Åpningstider // Mai august Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // May august Monday Friday at Saturday Sunday at The Visitor Centre is located in the long red house from 1774 by Karpedammen. It is the natural starting point for an exploration of Akershus Fortress. No one else can tell the history of Akershus fortress as we can. We take you down a damp, dark casemate from the 1500s, through the Gun Powder tower where the authorities tried in vain to restrain the master thief Ole Høiland, and tell you the story of the grandest celebration in Norway ever! We offer exciting and informative exhibitions on the history of Akershus Fortress and have scheduled guided tours all through the year. Welcome! further information Tel: / Adress: Building 18 Akershus Fortress besokssenteret.akershus. tickets Free admission // september april Mandag fredag kl Lørdag søndag kl // september april Monday Friday at Saturday Sunday at

4 besøkssenteret visitor centre Utstillinger / Exhibitions SKIFTENDE UTSTILLINGER FRA AKERSHUS FESTNINGS HISTORIE I 2014: Fangene på Akershus fra middelalderen til 1950 Utstillingen med tekst, foto og originalgjenstander gir en fortløpende fortelling om Akershus slott og festning som fangested fra de eldste tider og frem til Landssvikoppgjøret og endelig nedleggelse som fengsel i Akershus. Historier fra en festning Utstillingen gir et spennende innblikk i hva som har skjedd på anlegget siden oppføringen på slutten av 1200-tallet gjennom korte historier. TEMPORARY EXHIBITIONS ABOUT THE HISTORY OF AKERSHUS FORTRESS In 2014: The prisoners of Akershus from the Middle Ages to 1950 The exhibition, consisting of text, photos and original artifacts givs a continuous history of Akershus Castle and Fortress as a place for prisoners from the beginning through the Settlement after World War II and final closure as a prison in Akershus. Stories from a fortress The exhibition gives you exciting glimpses through short stories of significant events at the Fortress grounds since its beginning in the late 13th Century QR Explore Akershus with the digital Fortress Trail With the Fortress Trail guide you can explore the Akershus Fortress on your own. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. Download your QR Reader from iphone App Store or Android Google Play. Enjoy! FESTNINGSLØYPA På Besøkssenteret får du festningsløypa, en brosjyrebasert selvguidet omvisning med kart over indre festningsområde. Følg løypa og få en introduksjon til de spennende hendelsene og steder som utgjør festningens historie. Noen av punktene er merket med QR-kode. Turen tar ca 50 minutter ved normal gange. THE FORTRESS TRAIL The Visitor Centre is the starting point for the Fortress Trail a brochure based self-guided tour of the Fortress grounds. Follow the trail and gain valuable information about the history of the Fortress. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. The trip lasts about 50 minutes at normal walking speed. DOKTOR PROKTORS SENSASJONELLE SAMLING AV DYR DU SKULLE ØNSKE IKKE FANTES Er du fan av Jo Nesbøs bøker om Dr. Proktor? Her møter du den grufulle månekameleonen, den skumle anakondaen, det forkjølede namibiske neshornet, og mange fler. Dr. Proctor s great collection of animals you wish didn't exist Are you a fan of Jo Nesbø s Dr. Proctor books? Meet the heinous moon chameleon, the sinister anaconda, the Namibian rhino, and many more. SANNHETEN MÅ FREM Utstillingen vises i Skarpenords kruttårn Billetter kjøpes på Besøkssenteret (Kr 40, v/h/s og kr 20, barn) Åpent daglig kl fra 1. mai. Exhibition in Skarpenord powderhouses Tickets available at the Visitor Center (NOK 40, a/s/s and NOK 20, children) Open daily at to from May 1 st. BARNAS SQULPTURSTI Ti skulpturer formgitt av barn venter på å bli utforsket. Skulpturstien har blitt til etter at Sparebankstiftelsen DNB utlyste en skulpturkonkurranse for barn og unge våren Ti vinnerbidrag ble kåret høsten 2012, og disse er blitt til virkelige skulpturer som stilles ut i form av en skulptursti på Akershus festning. Barna som har laget modellene, har fulgt produksjonsprosessen frem til ferdige skulpturer. THE children s SQULPTURE TRAIL Ten sculptures made by children are waiting to be explored. The Sculpture Trail was initiated by Sparebankstiftelsen DNB as a sculpture competition for children in Ten winning entries were awarded in autumn 2012, and these have become real sculptures on display at Akershus Fortress. The children who made the models, have followed the production process until the finished sculptures. 6 7

5 besøkssenteret visitor centre Omvisninger Mai // Lørdag og søndag kl og (F) JUNI (1. 15.) // Alle dager kl og kl (F) JUNI ( ) // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) JULI // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) august (1. 17.) // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) august ( ) // Alle dager kl og kl (F) Guided Tours May // Saturday and Sunday at JUNe (1 st 15 th ) // Daily at JUNe (16 th 30 th ) // Daily at 11.00, and JULy // Daily at 11.00, and august (1 st 17 th ) // Daily at 11.00, and august (18 th 31 st ) // Daily at Ingen markering = omvisningen Akershus festning gjennom 700 år F = omvisningen Fra mørkestue til enecelle Bli med Besøkssenteret på omvisning og bli bedre kjent med Akershus festnings spennende historie! Vi tilbyr to ulike temaomvisninger: én som tar for seg festningens hovedhistorie gjennom 700 år og én hvor man blir kjent med fengselshistorien på Akershus. AKERSHUS FESTNING GJENNOM 700 ÅR Følg med oss på en vandring gjennom festningen og hør om byggingen av Akershus, dagliglivet på festningen, kongehyllinger og beleiringer. Vi lover både morsomme, spennende og grusomme glimt fra festningens første 700 år! FRA MØRKESTUE TIL ENECELLE Vi forteller historier fra over 650 år med fangevirksomhet på Akershus festning. Hør om mestertyven Ole Høiland, rovmorderen Rudolf Fredrik Hansen og opplev de fryktede straffecellene som også ble benyttet under andre verdenskrig. mer informasjon Tlf: / Bestilling og henvendelser: Billetter Priser for åpne omvisninger: Ordinær: Kr 50, Honnør/student: Kr 40, Barn: Kr 30, (0 6 år gratis) Familie (2+4): Kr 120, Priser for omvisning i gruppe (inntil 40 deltakere): Hverdager, før kl : Kr. 1000, Lørdag/søndag, før kl : Kr. 1500, Alle dager, etter kl : Kr. 2000, Skoleklasser og Forsvaret får rabattert pris på bestilte omvisninger. AKERSHUS FORTRESS THROUGH 700 YEARS Join us for a walk on the fortress grounds and learn about the building of Akershus, daily life throughout the centuries, Royal visits and hostile sieges. We promise fun, exciting and terrible glimpses from the fortress first 700 years! further information Tel: / Booking and information: tickets Open tours: Adults: NOK 50, Seniors/students: NOK 40, Children: NOK 30, (0 6 years) Family (2+4): NOK 120, Group prices (special booking of tours): Monday Friday before NOK 1000, Saturday Sunday before NOK 1500, Monday Sunday after NOK 2000, 8 9

6 akershus slott akershus castle Et besøk på Akershus slott er en vandring gjennom 700 års norsk historie. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansknorske kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller. Knapt noen annen bygning i Norge har gjennom så lang tid spilt en så sentral rolle i vår historie og gjør det fremdeles. De vakkert møblerte salene danner i dag rammen om Regjeringens representasjon og i slottskirken avholdes gudstjenester, vielser og konserter. Ikke minst besøkes slottet årlig av tusenvis av mennesker fra inn- og utland som ønsker å oppleve stedets historie. Vi håper også du vil ta turen innom og ønsker deg hjertelig velkommen. Audio-guider er inkludert i inngangsbilletten. Her får du en omvisning som gir deg overblikk over slottets mangfoldige historie. Grupper er velkomne til å bestille omvisninger året rundt, også utenom ordinære åpningstider. I vår slottsbutikk finner du gaver til store og små, inspirert av slottets historie. Det gjøres oppmerksom på at hele eller deler av slottet kan bli stengt enkelte dager på grunn av statlige arrangementer. A visit to Akershus Castle is the perfect introduction to Norwegian history. The tour takes you through parts of the original medieval castle, the residential rooms of the Danish-Norwegian kings, gloomy dungeons, narrow passages and grand halls. The castle has been at the centre of events in Norwegian history for 700 years and still is today. The beautifully furnished halls function as representation rooms for the Government and the church is used regularly for services, wedding ceremonies and concerts. Every year the castle is visited by thousands of people who come to experience its history. We hope that we may also welcome you inside the gates. Audio guides are included in the admission fee. The tour gives you highlights throughout the castles history. Groups are welcome to book tours throughout the year, both inside and outside regular opening hours. In the Museum Shop you will find gifts inspired by the castle s history. The Castle may be closed occasionally due to official functions. Åpningstider opening hours mer informasjon Tlf: e-post: further information Tel: // Mai august Mandag lørdag kl Søndag kl // september april Lørdag søndag kl // May august Monday Saturday at Sunday at // september april Saturday Sunday at billetter Ordinær: Kr 70, Honnør/student/grupper på mer enn 10 personer: Kr 50, Barn 6 18 år: Kr 30, Familie (2+4): Kr 175, Skoleklasser*: Kr 750, Oslo Pass: Gratis * (Ingen billettavgift) tickets Adults: NOK 70, Seniors/students/large groups, 10 persons or more: NOK 50, Children 6 18 years: NOK 30, Family (2+4): NOK 175, School classes*: NOK 750, Oslo Pass: Free * (No ticket fee) 10 11

7 forsvarsmuseet The Norwegian Armed Forces Museum Forsvarsmuseet er vel verdt et besøk. Her kan du oppleve forsvarshistorie fra middelalderen og frem til vår tid. Ved siden av faste utstillinger finner du også temporære utstillinger. Museet har mange unike og spennende gjenstander, arkivalia, foto og bøker. Forsvarsmuseet har egen museumsbutikk og en hyggelig kafé, hvor du kan få kalde retter, kaker og et rikt utvalg kaffe. På Forsvarsmuseet kan du også besøke vårt spesialbibliotek innen forsvarshistorie og militærfag. Åpent onsdag fredag kl MÅNEDENS GJENSTAND Hver måned stiller Forsvarsmuseet ut en ny, spennende gjenstand fra de rikholdige samlingene. Ta turen innom for å se hva som vises denne måneden! The Norwegian Armed Forces Museum has a permanent exhibition covering Norwegian military history from the Middle Ages up to our own time. Several smaller temporary exhibitions are to be found on the ground floor. You may also visit the Museum Shop and the Café. The Museum has a library covering military history from the 17th century onwards. Open Wednesday to Friday from to ARTEFACT OF THE MONTH Every month a new artifact from the museum`s collections is on display in the reception area. These often have a special history and can sometimes be related to real persons or events. Åpningstider // Mai august Mandag fredag kl Lørdag søndag kl // september april Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // May august Monday Friday at Saturday Sunday at // september april Monday Friday at Saturday Sunday at mer informasjon Tlf: Besøksadresse: Bygning 62 Akershus Festning further information Tel: Adress: Building 62 Akershus Fortress billetter Gratis inngang tickets Free admission 12 13

8 forsvarsmuseet The Norwegian Armed Forces Museum Utstillinger / Exhibitions INTERNASJONALE OPERASJONER Utstillingen Intops omhandler norske soldater i internasjonale operasjoner, om Norges deltagelse i utenlandske operasjoner etter krigen, som Tyskland, Korea, Midtøsten, Afrika, Balkan, Gulfen, Afghanistan og Libya. DEN LENGSTE REISEN 1940 til 1945 Utstilling om kongefamiliens lange, ufrivillige utenlandsopphold under andre verdenskrig. De unike gjenstandene forteller om kongefamiliens dramatiske opplevelser og viser hvordan Kongen ble et symbol for motstand, fred og frihet. Se blant annet Kongens dagbok og fredsbilen fra 7. juni Vandreutstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og vises på Forsvarsmuseet til 24. august. The Longest Journey 1940 to 1945 With King Haakon VII car as the symbolic and dramatic centerpiece, the exhibition focuses on Nazi Germany s invasion of Norway on April 9 th 1940, and the Royal family s flight through the country, life in exile in the USA and England, and return to Norway in These events are presented through iconic objects, photographs, and films. The Exhibition is open until the 24 th of August den lengste reisen / The longest journey Fredsbilen som brakte kongefamilien tilbake til Norge 7. juni The Royal car returning the Royal Family to Norway in (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Landskap i Afghanistan, maleri olje på duk av Christopher Rådlund, Landscape from Afghanistan, oilpainting on canvas by Christopher Rådlund, (Foto: Christopher Rådlund) AFGHANISTAN CHRISTOPHER RÅDLUND Maleriutstilling med kunstneren Christopher Rådlund, som viser 12 malerier fra et malerprosjekt blant norske styrker i Afghanistan. Her gjenspeiles de norske soldaters tilværelse i et spesielt landskap, i en unik situasjon. Utstillingen åpnes 8. mai og står til 24. august. LANDSCAPE FROM AFGHANISTAN CHRISTOPHER RÅDLUND An art exhibition by the Norwegian painter Christopher Rådlund. The artist stayed among Norwegian UNIFILsoldiers in Afghanistan, and contains 12 paintings where the artist describes Norwegian soldier s everydaylife in the camps in Afghanistan. The exhibition is open from May 8 th until the 24 th of August INTERNAtional OPERATIONS The exhibition Intops is about Norwegian soldiers in international operations, and Norway, as a member of NATO, taking part in international operations after the world-war ended in Operations has taken place in many different countries. i ATOMBOMBENS SKYGGE KALD KRIG Med denne utstillingen forteller vi om gjenoppbygging av landet og optimismen rett etter krigen, og gir et inntrykk av den politiske og militære situasjonen, med steile fronter mellom USA og Sovjetunionen med opprustning og trussel om atomkrig. IN THE SHADOW OF THE BOMB COLD WAR The exhibition covers the period of optimism and rebuilding of Norway after the Second World War and gives an impression of the political and military situation during the Cold War, when the main opponents were USA and the Soviet Union and armament and fear of a nuclear war were a normal part of life. MILITÆRMAKT (åpner 18. september) Utstillingen viser militærmaktens rolle og utvikling i og for det norske samfunnet i lys av tema som blant annet krigene 1808 og 1814; Soldat og verneplikt; Swea och Nore i krigisk dräkt hvilande på samma sköld (felles militære øvelser); I nasjons- og samfunnsbyggingens tjeneste; Våpenteknologisk utvikling (opens September 18 th ) This exhibition explores the role and development of the military within Norwegian society through themes such as the Wars of 1808 and 1814; The soldier and conscription; Joint military exercises; The role of the military in nation buildup and the forming of society; Technological development of weapons. Helikoptertypen Bell, produsert i USA, ble brukt i flere utenlands-operasjoner. A Bell Helicopter, produced in the USA, was used in several operations abroad. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Den nye supermakten USA, med en økonomisk styrke ingen andre land kunne oppvise etter 2. verdenskrig, i opprustningskappløp med Sovjetunionen. The New Superpower USA in competition with the Sovjetunion in times of Cold War. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Kong Carl XV ( ) på militærøvelse sammen med norske og svenske tropper i King Carl XV ( ) participating in a joint military exercise with Norwegian and Swedish troops in (Foto: Jøran Schmidt, Livrustkammaren) 14 15

9 norges hjemmefrontmuseum Norway s Resistance Museum Norges hjemmefrontmuseum tilbyr utstilling og arkiv/bibliotek og er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Her kan du vandre gjennom en utstilling som tar for seg flere sider av motstandskampen og dagliglivet i Norge under andre verdenskrig. I titteskap, bilder, lydopptak og filmklipp levendegjør vi og bidrar til å gi et sant og autentisk bilde av okkupasjonshistorien fra slutten av 1930-året til Museet ligger på toppen av Akershus festning og holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" fra 16- og 1700 tallet. Norway s Resistance Museum aims to give an authentic presentation of the German occupation during World War II. From prelude, through invasion and resistance, to liberation and peace, the museum gives a thorough view of important events and themes using sound, pictures, texts, authentic objects and lifelike models. The Resistance Museum is located in a building from the 17th century on the grounds of Akershus Fortress, adjoining the memorial for Norwegian patriots executed during the war. mer informasjon Tlf: (kontor) (resepsjon) further information Tel: (office) (reception) Åpningstider // juni august Mandag lørdag kl Søndag kl // september mai Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // june august Monday Saturday at Sunday at // september may Monday Friday at Saturday Sunday at billetter Ordinær: Kr 50, Honnør/student Kr 25,- Barn Kr 25, Familie Kr 100,- Grupper, min. 10 pers. Kr 40,- Skoleklasser: Gratis Oslo Pass: Gratis Militære: Gratis tickets Adults: NOK 50, Seniors/students NOK 25, Children NOK 25, Family NOK 100, Groups, min. 10 pers. NOK 40,- School classes Free Oslo Pass: Free Military staff Free 16 17

10 bespisning restaurant Festningen restaurant Festningen Restaurant er et fine brasserie med fokus på de beste råvarene sesongen har å tilby. Vi har servering av lunsj og middag seks dager i uken, og byr på en rekke spennende retter. Du kan velge mellom sesongbasert à la carte, eller dagens meny. Vi har et omfattende og dynamisk vinkart, en fantastisk vinkjeller, og kunnskapsrike og engasjerte ansatte. I mai åpnes uteserveringen som ligger i le av vinden og med en fantastisk utsikt utover sjøen. Dette er en perle til glede for både Oslo-boere og besøkende. Velkommen! The fortress Restaurant is a fine brasserie with a focus on the best ingredients the season has to offer. We are serving lunch and dinner six days a week and offers a variety of exciting dishes. You can choose from a seasonal à la carte or our daily menu. We have a fantastic wine cellar, and dedicated staff. The garden opens in May. It is sheltered from the wind and has a stunning view over the sea. This makes it one of the most attractive places for Oslo visitors and citizens. Welcome! Åpningstider // LUNSJ Mandag fredag kl Lørdag kl // MIDDAG Mandag lørdag kl opening hours // LUNCH Monday Friday at Saturday at // DINNER Monday Saturday at mer informasjon Tlf: Adresse: Myntgata 9, Akershus Festning bygg 22, 0151 Oslo further information Tel: Adress: Myntgata 9, Akershus Fortress building 22, 0151 Oslo

11 Aktiviteter tema MAI august september 8. mai 31. august august september Landskap fra Afghanistan Malerier av kunstneren KONGEBLOD OSLO BOKFESTIVAL Christopher Rådlund august 18. september 16. mai BARNEHAGETOG PÅ AKERSHUS FESTNING oslo kammermusikkfestival 23. august Fra krig til nasjonsbygging september mai OSLO MIDDELALDEr- FESTIVAL VERDENS KULESTE DAG 31. august oslo kammermusikkfestival 24. september aktiviteter / things to do mai LUNE GLIMT FRA FIREHUNDREÅRIG- NATTEN Colt pistol år i Norge RIDDER- TURNERINGEN ST. HALLVARD juni 20. juni KONSERT forsvarets STABSMUSIKKorps 20 21

12 parade Parade Barnehagetog Children's Parade 16. mai kl fra Festningsplassen May 16 h at from Festningsplassen Tradisjonen tro inviterer vi barnehagene i nærområdet til Akershus festning til å gå i tog på festningen. Det vil bli marsjering etter korps og is til alle barna. Toget foregår på festningsområdet og ender ved Karpedammen. We invite the kindergartens in the area to participate in the traditional parade at Akershus Fortress. The parade takes place inside the Fortress and ends at Karpedammen

13 tema tema festival 23 rd 25 th May 24 25

14 show show St. Hallvards Turnering St. Hallvards Tournament mai / May 23 th 25 th mer informasjon / further information billetter / tickets Er du klar til dyst? St. Hallvards Turnering blir en storslagen og spektakulær ridderturnering som det vil bli snakket om i mange år fremover. En autentisk ridderturnering som gir publikum en unik opplevelse og fører dem tilbake til middelalderen. Barn, unge og familier får se middelalderens magi med egne øyne, hvilket ingen film kan gjenskape like sterkt. Dette blir et kulturelt historisk arrangement uten sidestykke. Uforglemmelig levende historie. Are you ready to joust? St. Hallvards Tournament will be a magnificent and spectacular tournament that will be remembered for many years to come. An authentic tournament which will give the audience a unique experience and take them back to the Middle Ages. Children, young adults and families will experience the magic of the Middle Ages for themselves in a way much more convincing than any movie. This will be a cultural and historical event unlike any other. Unforgettable living history. STOLTE PROUD RIDDERE. KNIGHTS. MAJESTIC HESTER. HORSES. REAL LANCES. MAJESTETISKE EKTE LANSER

15 teater Theatre KONGEBLOD KL KARPEDAMMEN SCENE // 8., 9., 14., 16. og 17. august AT karpedammen stage // August 8 th, 9 th, 14 th, 16 th and 17 th billetter / tickets / Tel Billetter kan også kjøpes på Besøkssenteret Tickets may also be purchased at the Visitor Centre Publikumssuksessen Kongeblod gjentas på Akershus festning i august 2014! KONGEBLOD av Terje Nordby blir igjen å se på Akershus festning i sommer. Publikumssuksessen som ble uroppført i 2012 er spunnet over en av norgeshistoriens mest dramatiske hendelser. 18. august 1502 ble ridder Knut Alvsson, Norges største godseier og tidligere høvedsmann på Akershus, myrdet i bakhold under fritt leide om bord i et skip utenfor Akershus. I rettssaken som fulgte gikk morderne fri og Alvsson ble post mortem dømt for landssvik. Dette stanset det eneste norske opprøret mot danskeunionen under hele firehundreårsnatten! Hovedrollen som Knut Alvsson spilles i år av Gard Skagestad. Mette, hans kone, spilles av Anna Bache- Wiig. I tillegg medvirker et stjernelag av norske skuespillere, et middelalder rockeband fra Sverige, fire hester og 50 statister. Regi er av Lasse Kolsrud og musikken er skrevet av Henning Sommerro. Kongeblod at Akershus fortress, August 2014! Kongeblod, written by Terje Nordby will once again be played at Akershus Fortress this summer. The play premiered in 2012 and describes one of the most dramatic events in the history of Norway. The 18 th of August 1502, Knight Knut Alvsson, at that time Norways biggest landlord and former commander of Akershus fortress, was killed in an ambush aboard a ship outside the fortress in spite of a promise of safe conduct. In the trial that followed this event, the murderers were freed and Alvsson himself was post mortem, convicted for treason. This event ended the only rebellion against the Danish union during the entire 400 year night. This year the leading role of Knut Alvsson will be portrayed by Gard Skagestad. His wife, Mette, will be played by Anna Bache-Wiig. In addition to these roles, many of Norway s greatest actors and a medieval rock band from Sweden, four horses and 50 extras will all participate in this year s play. The Director is Lasse Kolsrud and the music is written by Henning Sommerro

16 for barna for the kids Verdens kuleste dag The Coolest Day Ever 23. august kl rd August at billetter / tickets Gratis arrangement Free admission Sparebankstiftelsen DNB inviterer alle barn og unge (og alle andre også) til å komme til Akershus festning for å prøve alle slags mulige aktiviteter. Her kan du gå på ski (selv om det er sommer), spille volleyball, synge karaoke, lage hoppetau, gjøre arkeologiske utgravninger, skate, se på fisker, hjelpe til med å lage et drageinstrument, smake helgrillet elg, bygge verdens kuleste plankehytte og lage slim som en vitenskapsmann, og det er bare en liten del av det som skjer på VERDENS KULESTE DAG! Og det hele er gratis! This august the DNB Savings Bank Foundation invites everyone to Akershus Fortress to try out all sorts of possible activities. You can go skiing (even though it s summer) and skateboarding, play volleyball, sing karaoke, make archaeological excavations, taste barbecued moose, help creating a dragon-like musical instrument, build the tallest plank house possible, and be a scientist for a day, and that is only a small fraction of what happens on the COOLEST DAY EVER! And it s all free! Foto: Sverre Chr. Jarild Foto: Annichen Piene Foto: Annichen Piene 30 31

17 konsert / Concert konsert kabaret / Cabaret Oslo Kammermusikkfestival 2014 Oslo Chamber Music Festival august september 16 th 23 rd August + 23 th September Lune glimt fra firehundreårig-natten kl // 31. august AT // August 31 st billetter / tickets Billettsalget starter 22. mai gjennom Billettservice. Tickets are available through Billettservice from May 22 nd. mer informasjon / further information STOR MUSIKK I SMÅ ROM Helt siden starten i 1989 har Oslo Kammermusikkfestival hatt Akershus festning som base. I år markeres 25-års jubileet blant annet med tre konserter på Akershus Slott søndag 17. august. Olav Vs Hall kl Musikk fra 1600-tallet Trondheim Barokk Leder Enrico Onofri GREAT MUSIC IN SMALL CHAMBERS Since the start in 1989, Akershus Fortress has been one of the main arenas of Oslo Chamber Music Festival. This year we celebrate our 25 th anniversary with, among others, three concerts at Akershus Castle on Sunday August 17 th. Olav Vs Hall AT Music from the 17 th century Trondheim Barokk Leader Enrico Onofri Historisk mini-kabaret ved Grunnlovsjubileet 2014 av og med Birgitte Grimstad. Kabareten er en historiefortelling med rik på anekdoter, middelalderviser, skillingsviser, futeviser, dikt og eventyr, med tekster av Ludvig Holberg, Johan Herman Wessel, HC Andersen, Åsmund O. Vinje, Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Piet Hein, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen mfl. samt lysbilder av alle danskekongene. Historic mini cabaret with Birgitte Grimstad is the 200 th anniversary for the Norwegian constitution. An irreverent history lesson about the 400 years Norway was ruled by Danish Kings. Songs, poems and anecdotes. Slide projection of all the Danish Kings. Akershus Slottskirke kl Wolfgang A. Mozart: Gran Partita Marinemusikken Dirigent Leif Arne Pedersen The Akershus Castle church AT Wolfgang A. Mozart: Gran Partita The Royal Norwegian Navy Band Conducter Leif Arne Pedersen Akershus Slottskirke kl Fransk barokk Rolf Lislevand The Akershus Castle church at French Baroque Rolf Lislevand Foto: Kristin Bolgård 32 33

18 salutt / salute salutt I forbindelse med nasjonale merkedager og kongelige fødselsdager avfyres det salutt fra Saluttbatteriet på Akershus festning kl (søndager kl ). Alle er velkomne til å overvære salutteringen. Hold for ørene! On Norwegian national days and birthdays of the Royal Family, a salute will be given from Akershus Fortress at (Sundays at 13.00). You are welcome to attend. Protect your ears! 8. mai: Frigjøringsdagen/Veterandagen 12. mai: Statsbesøk 17. mai: Grunnlovsdagen 7. juni: Unionsoppløsningen 11. juni: Statsbesøk 4. juli: HM Dronning Sonjas fødselsdag 20. juli: HKH Kronprins Haakons fødselsdag 19. august: HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag May 8 th : The Liberation Day May 12 th : State visit May 17 th : Constitution Day June 7 th : The termination of the union between Norway and Sweden june 11 th : State visit July 4 th : The birthday of Queen Sonja July 20 th : The birthday of Crown Prince Haakon August 19 th : The birthday of Crown Princess Mette-Marit 34 35

19 1 EXIT Akershus slott 2. Karpedammen scene 3. Norges hjemmefrontmuseum 4. Festningen Restaurant 5. Besøkssenteret 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. Forsvarsmuseet EXIT 1. Akershus Castle 2. Karpedammen Stage 3. Norway s Resistance Museum 4. Festningen Restaurant 5. Visitor Centre 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. The Norwegian Armed Forces Museum Ønsker du mer informasjon: kontakt Besøkssenteret, tlf: Informasjon på nett: For further information, please contact the Visitor Centre or visit our website: Telephone: EXIT EXIT EXIT Kontraskjæret Kongensgate EXIT 6 Kirkegata 1. Akershus Castle 2. Karpedammen Stage 3. Norway s Resistance Museum 4. Festningen Restaurant 5. Visitor Centre 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. The Norwegian Armed Forces Museum Myntgata 8 1. Akershus slott 2. Karpedammen scene 3. Norges hjemmefrontmuseum 4. Festningen Restaurant 5. Besøkssenteret 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. Forsvarsmuseet 36

Sommerprogram 2013 Summer programme 2013

Sommerprogram 2013 Summer programme 2013 Sommerprogram 2013 Summer programme 2013 VELKOMMEN TIL AKERSHUS FESTNING Det er med stor glede vi presenterer AKERSHUSFESTLIGHETENE 2013, mange spennende opplevelser for ALLE. 8. mai blir veterandagen

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september velkommen til Akershus festning INNHOLD TABLE OF CONTENTS Det er med stor glede vi presenterer AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012, med et hav av spennende

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

summer at akershus fortress

summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress Nasjonalt monument og allment byrom National monument and common city space Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011. mai september. Foto: Knut Bry

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011. mai september. Foto: Knut Bry VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011 mai september Foto: Knut Bry INNHOLD TABLE OF CONTENTS 8. MAI NASJONAL VETERANDAG / MAY 8 TH NATIONAL VETERANS DAY 4-5 17. MAI PÅ AKERSHUS FESTNING / MAY 17 TH

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS

SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS SOMMER PÅ AKERSHUS FESTNING SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS Nasjonalt monument og allment byrom National monument and common city space Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

2O15 AQUA NOR. INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY NOR-FISHING.NO

2O15 AQUA NOR. INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY NOR-FISHING.NO AQUA NOR INTERNATIONAL EXHIBITION 18th - 21th AUGUST TRONDHEIM NORWAY 2O15 NOR-FISHING.NO AQUA NOR has been an important international venue for the aquaculture industry through a period of 36 years. Recent

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 INFORMASJON: Det nærmer seg vinterferie med stormskritt, kun to uker igjen. Det blir elevkveld på skolen onsdag 10.2, og da må alle komme : ). Kommer mer informasjon etterhvert.

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

2 januar - 5.april 2009

2 januar - 5.april 2009 Mandag: Fra Operahuset til Kvadraturen Vi går på Operahuset hvor vi kan se til Ladegården i gamle Oslo. Vi forteller om arkitektur, kunst og byggingen av Operaen samt Bjørvikas fremtid. Vi fortsetter til

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 8 Mån 22.2 Tys 23.2 Lekseprøve historie Ons 24.2 Tors 25.2 Fre 26.2 Veke 9 Mån 29.2 Tys 1.3 Mini talk Ons 2.3 Mini talk Tors 3.3 Fre 4.3 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Mat/Musikk Norsk Krøv Matematikk

Detaljer