sommer på akershus festning summer at akershus fortress

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sommer på akershus festning summer at akershus fortress"

Transkript

1 sommer på akershus festning summer at akershus fortress

2 NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid. Festningen har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Den er i dag et levende anlegg med museer, besøkssenter, restaurant og konsertlokale. Festningen huser også Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarets høgskole samt en del viktige funksjoner i Forsvarets ledelse. Akershus kommandantskap/ Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) innehar vertskapsrollen. Historien spenner fra dramatiske krigshandlinger, dystre kapitler knyttet til fengsel og okkupasjonstid, samt til dagens fredelige rolle som sted for Forsvarets høyskole og kontorer for ansatte i Forsvaret, kulturaktiviteter og representasjon. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Etter at Stortinget i 2002 vedtok å åpne de historiske festningene for allmennheten, har festningenes kultur og historie blitt tilgjengelig for alle. Akershus festning er én av fjorten festninger som eies av Staten v/ Forsvarsdepartementet og som forvaltes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Festningene skal ivaretas som nasjonale symboler, slik at de fremstår med verdighet. Akershus festning er fredet av Riksantikvaren. NATIONAL MONUMENT AND COMMON CITY SPACE Akershus Fortress is one of the country s most important cultural heritage sites, with buildings and facilities from medieval times and up to the present. It has a special position as national monument due to its location in the capital and rich history linked to king and government. Akershus Fortress is now a vibrant facility with museums, a visitor centre, restaurant and concert venue. The Fortress also houses the Ministry of Defence, the Armed Forces Staff and the Norwegian Defence University College, as well as a number of important functions for the Armed Forces administration. Akershus command/the Armed Forces unit for culture and tradition play the role as hosts. Steder å besøke / Places to visit NEW LIFE ON HISTORIC GROUND When the Storting in 2002 decided to open the historic fortresses for the general public, the fortresses culture and history have become available to everyone. Akershus Fortress is one of fourteen fortresses owned by the Government/Ministry of Defence and which is managed by NDEA National Fortification Heritage. The fortresses must be maintained as national symbols, such that they emerge with dignity. Akershus Fortress has been listed by the Directorate for Cultural Heritage. Forsvarets museer 2 Akershus kommandantskap 3

3 besøkssenteret visitor centre Besøkssenteret holder til i det lange røde hus fra 1774 rett ved Karpedammen. Dette er det naturlige startstedet for utforskning av Akershus festning. Besøkssenterets medarbeidere er til enhver tid oppdatert på festningens kulturelle tilbud og aktiviteter. Ingen kan fortelle historien om Akershus festning som oss. Ingen andre tar deg med ned i en mørk kasematt fra 1500-tallet, inn i kruttårnet hvor myndighetene forgjeves forsøkte å holde mestertyven Ole Høiland innesperret, eller forteller om norgeshistoriens største fest noensinne! mer informasjon Tlf: / Besøksadresse: Bygning 18 Akershus Festning E-post: besokssenteret.akershus. billetter Gratis adgang Vi tilbyr spennende utstillinger med tema fra Akershus festnings historie og gir faste omvisninger gjennom hele året. Hjertelig velkommen! Åpningstider // Mai august Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // May august Monday Friday at Saturday Sunday at The Visitor Centre is located in the long red house from 1774 by Karpedammen. It is the natural starting point for an exploration of Akershus Fortress. No one else can tell the history of Akershus fortress as we can. We take you down a damp, dark casemate from the 1500s, through the Gun Powder tower where the authorities tried in vain to restrain the master thief Ole Høiland, and tell you the story of the grandest celebration in Norway ever! We offer exciting and informative exhibitions on the history of Akershus Fortress and have scheduled guided tours all through the year. Welcome! further information Tel: / Adress: Building 18 Akershus Fortress besokssenteret.akershus. tickets Free admission // september april Mandag fredag kl Lørdag søndag kl // september april Monday Friday at Saturday Sunday at

4 besøkssenteret visitor centre Utstillinger / Exhibitions SKIFTENDE UTSTILLINGER FRA AKERSHUS FESTNINGS HISTORIE I 2014: Fangene på Akershus fra middelalderen til 1950 Utstillingen med tekst, foto og originalgjenstander gir en fortløpende fortelling om Akershus slott og festning som fangested fra de eldste tider og frem til Landssvikoppgjøret og endelig nedleggelse som fengsel i Akershus. Historier fra en festning Utstillingen gir et spennende innblikk i hva som har skjedd på anlegget siden oppføringen på slutten av 1200-tallet gjennom korte historier. TEMPORARY EXHIBITIONS ABOUT THE HISTORY OF AKERSHUS FORTRESS In 2014: The prisoners of Akershus from the Middle Ages to 1950 The exhibition, consisting of text, photos and original artifacts givs a continuous history of Akershus Castle and Fortress as a place for prisoners from the beginning through the Settlement after World War II and final closure as a prison in Akershus. Stories from a fortress The exhibition gives you exciting glimpses through short stories of significant events at the Fortress grounds since its beginning in the late 13th Century QR Explore Akershus with the digital Fortress Trail With the Fortress Trail guide you can explore the Akershus Fortress on your own. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. Download your QR Reader from iphone App Store or Android Google Play. Enjoy! FESTNINGSLØYPA På Besøkssenteret får du festningsløypa, en brosjyrebasert selvguidet omvisning med kart over indre festningsområde. Følg løypa og få en introduksjon til de spennende hendelsene og steder som utgjør festningens historie. Noen av punktene er merket med QR-kode. Turen tar ca 50 minutter ved normal gange. THE FORTRESS TRAIL The Visitor Centre is the starting point for the Fortress Trail a brochure based self-guided tour of the Fortress grounds. Follow the trail and gain valuable information about the history of the Fortress. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. The trip lasts about 50 minutes at normal walking speed. DOKTOR PROKTORS SENSASJONELLE SAMLING AV DYR DU SKULLE ØNSKE IKKE FANTES Er du fan av Jo Nesbøs bøker om Dr. Proktor? Her møter du den grufulle månekameleonen, den skumle anakondaen, det forkjølede namibiske neshornet, og mange fler. Dr. Proctor s great collection of animals you wish didn't exist Are you a fan of Jo Nesbø s Dr. Proctor books? Meet the heinous moon chameleon, the sinister anaconda, the Namibian rhino, and many more. SANNHETEN MÅ FREM Utstillingen vises i Skarpenords kruttårn Billetter kjøpes på Besøkssenteret (Kr 40, v/h/s og kr 20, barn) Åpent daglig kl fra 1. mai. Exhibition in Skarpenord powderhouses Tickets available at the Visitor Center (NOK 40, a/s/s and NOK 20, children) Open daily at to from May 1 st. BARNAS SQULPTURSTI Ti skulpturer formgitt av barn venter på å bli utforsket. Skulpturstien har blitt til etter at Sparebankstiftelsen DNB utlyste en skulpturkonkurranse for barn og unge våren Ti vinnerbidrag ble kåret høsten 2012, og disse er blitt til virkelige skulpturer som stilles ut i form av en skulptursti på Akershus festning. Barna som har laget modellene, har fulgt produksjonsprosessen frem til ferdige skulpturer. THE children s SQULPTURE TRAIL Ten sculptures made by children are waiting to be explored. The Sculpture Trail was initiated by Sparebankstiftelsen DNB as a sculpture competition for children in Ten winning entries were awarded in autumn 2012, and these have become real sculptures on display at Akershus Fortress. The children who made the models, have followed the production process until the finished sculptures. 6 7

5 besøkssenteret visitor centre Omvisninger Mai // Lørdag og søndag kl og (F) JUNI (1. 15.) // Alle dager kl og kl (F) JUNI ( ) // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) JULI // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) august (1. 17.) // Alle dager kl , 13.00, (F), og (F) august ( ) // Alle dager kl og kl (F) Guided Tours May // Saturday and Sunday at JUNe (1 st 15 th ) // Daily at JUNe (16 th 30 th ) // Daily at 11.00, and JULy // Daily at 11.00, and august (1 st 17 th ) // Daily at 11.00, and august (18 th 31 st ) // Daily at Ingen markering = omvisningen Akershus festning gjennom 700 år F = omvisningen Fra mørkestue til enecelle Bli med Besøkssenteret på omvisning og bli bedre kjent med Akershus festnings spennende historie! Vi tilbyr to ulike temaomvisninger: én som tar for seg festningens hovedhistorie gjennom 700 år og én hvor man blir kjent med fengselshistorien på Akershus. AKERSHUS FESTNING GJENNOM 700 ÅR Følg med oss på en vandring gjennom festningen og hør om byggingen av Akershus, dagliglivet på festningen, kongehyllinger og beleiringer. Vi lover både morsomme, spennende og grusomme glimt fra festningens første 700 år! FRA MØRKESTUE TIL ENECELLE Vi forteller historier fra over 650 år med fangevirksomhet på Akershus festning. Hør om mestertyven Ole Høiland, rovmorderen Rudolf Fredrik Hansen og opplev de fryktede straffecellene som også ble benyttet under andre verdenskrig. mer informasjon Tlf: / Bestilling og henvendelser: Billetter Priser for åpne omvisninger: Ordinær: Kr 50, Honnør/student: Kr 40, Barn: Kr 30, (0 6 år gratis) Familie (2+4): Kr 120, Priser for omvisning i gruppe (inntil 40 deltakere): Hverdager, før kl : Kr. 1000, Lørdag/søndag, før kl : Kr. 1500, Alle dager, etter kl : Kr. 2000, Skoleklasser og Forsvaret får rabattert pris på bestilte omvisninger. AKERSHUS FORTRESS THROUGH 700 YEARS Join us for a walk on the fortress grounds and learn about the building of Akershus, daily life throughout the centuries, Royal visits and hostile sieges. We promise fun, exciting and terrible glimpses from the fortress first 700 years! further information Tel: / Booking and information: tickets Open tours: Adults: NOK 50, Seniors/students: NOK 40, Children: NOK 30, (0 6 years) Family (2+4): NOK 120, Group prices (special booking of tours): Monday Friday before NOK 1000, Saturday Sunday before NOK 1500, Monday Sunday after NOK 2000, 8 9

6 akershus slott akershus castle Et besøk på Akershus slott er en vandring gjennom 700 års norsk historie. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansknorske kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller. Knapt noen annen bygning i Norge har gjennom så lang tid spilt en så sentral rolle i vår historie og gjør det fremdeles. De vakkert møblerte salene danner i dag rammen om Regjeringens representasjon og i slottskirken avholdes gudstjenester, vielser og konserter. Ikke minst besøkes slottet årlig av tusenvis av mennesker fra inn- og utland som ønsker å oppleve stedets historie. Vi håper også du vil ta turen innom og ønsker deg hjertelig velkommen. Audio-guider er inkludert i inngangsbilletten. Her får du en omvisning som gir deg overblikk over slottets mangfoldige historie. Grupper er velkomne til å bestille omvisninger året rundt, også utenom ordinære åpningstider. I vår slottsbutikk finner du gaver til store og små, inspirert av slottets historie. Det gjøres oppmerksom på at hele eller deler av slottet kan bli stengt enkelte dager på grunn av statlige arrangementer. A visit to Akershus Castle is the perfect introduction to Norwegian history. The tour takes you through parts of the original medieval castle, the residential rooms of the Danish-Norwegian kings, gloomy dungeons, narrow passages and grand halls. The castle has been at the centre of events in Norwegian history for 700 years and still is today. The beautifully furnished halls function as representation rooms for the Government and the church is used regularly for services, wedding ceremonies and concerts. Every year the castle is visited by thousands of people who come to experience its history. We hope that we may also welcome you inside the gates. Audio guides are included in the admission fee. The tour gives you highlights throughout the castles history. Groups are welcome to book tours throughout the year, both inside and outside regular opening hours. In the Museum Shop you will find gifts inspired by the castle s history. The Castle may be closed occasionally due to official functions. Åpningstider opening hours mer informasjon Tlf: e-post: further information Tel: // Mai august Mandag lørdag kl Søndag kl // september april Lørdag søndag kl // May august Monday Saturday at Sunday at // september april Saturday Sunday at billetter Ordinær: Kr 70, Honnør/student/grupper på mer enn 10 personer: Kr 50, Barn 6 18 år: Kr 30, Familie (2+4): Kr 175, Skoleklasser*: Kr 750, Oslo Pass: Gratis * (Ingen billettavgift) tickets Adults: NOK 70, Seniors/students/large groups, 10 persons or more: NOK 50, Children 6 18 years: NOK 30, Family (2+4): NOK 175, School classes*: NOK 750, Oslo Pass: Free * (No ticket fee) 10 11

7 forsvarsmuseet The Norwegian Armed Forces Museum Forsvarsmuseet er vel verdt et besøk. Her kan du oppleve forsvarshistorie fra middelalderen og frem til vår tid. Ved siden av faste utstillinger finner du også temporære utstillinger. Museet har mange unike og spennende gjenstander, arkivalia, foto og bøker. Forsvarsmuseet har egen museumsbutikk og en hyggelig kafé, hvor du kan få kalde retter, kaker og et rikt utvalg kaffe. På Forsvarsmuseet kan du også besøke vårt spesialbibliotek innen forsvarshistorie og militærfag. Åpent onsdag fredag kl MÅNEDENS GJENSTAND Hver måned stiller Forsvarsmuseet ut en ny, spennende gjenstand fra de rikholdige samlingene. Ta turen innom for å se hva som vises denne måneden! The Norwegian Armed Forces Museum has a permanent exhibition covering Norwegian military history from the Middle Ages up to our own time. Several smaller temporary exhibitions are to be found on the ground floor. You may also visit the Museum Shop and the Café. The Museum has a library covering military history from the 17th century onwards. Open Wednesday to Friday from to ARTEFACT OF THE MONTH Every month a new artifact from the museum`s collections is on display in the reception area. These often have a special history and can sometimes be related to real persons or events. Åpningstider // Mai august Mandag fredag kl Lørdag søndag kl // september april Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // May august Monday Friday at Saturday Sunday at // september april Monday Friday at Saturday Sunday at mer informasjon Tlf: Besøksadresse: Bygning 62 Akershus Festning further information Tel: Adress: Building 62 Akershus Fortress billetter Gratis inngang tickets Free admission 12 13

8 forsvarsmuseet The Norwegian Armed Forces Museum Utstillinger / Exhibitions INTERNASJONALE OPERASJONER Utstillingen Intops omhandler norske soldater i internasjonale operasjoner, om Norges deltagelse i utenlandske operasjoner etter krigen, som Tyskland, Korea, Midtøsten, Afrika, Balkan, Gulfen, Afghanistan og Libya. DEN LENGSTE REISEN 1940 til 1945 Utstilling om kongefamiliens lange, ufrivillige utenlandsopphold under andre verdenskrig. De unike gjenstandene forteller om kongefamiliens dramatiske opplevelser og viser hvordan Kongen ble et symbol for motstand, fred og frihet. Se blant annet Kongens dagbok og fredsbilen fra 7. juni Vandreutstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og vises på Forsvarsmuseet til 24. august. The Longest Journey 1940 to 1945 With King Haakon VII car as the symbolic and dramatic centerpiece, the exhibition focuses on Nazi Germany s invasion of Norway on April 9 th 1940, and the Royal family s flight through the country, life in exile in the USA and England, and return to Norway in These events are presented through iconic objects, photographs, and films. The Exhibition is open until the 24 th of August den lengste reisen / The longest journey Fredsbilen som brakte kongefamilien tilbake til Norge 7. juni The Royal car returning the Royal Family to Norway in (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Landskap i Afghanistan, maleri olje på duk av Christopher Rådlund, Landscape from Afghanistan, oilpainting on canvas by Christopher Rådlund, (Foto: Christopher Rådlund) AFGHANISTAN CHRISTOPHER RÅDLUND Maleriutstilling med kunstneren Christopher Rådlund, som viser 12 malerier fra et malerprosjekt blant norske styrker i Afghanistan. Her gjenspeiles de norske soldaters tilværelse i et spesielt landskap, i en unik situasjon. Utstillingen åpnes 8. mai og står til 24. august. LANDSCAPE FROM AFGHANISTAN CHRISTOPHER RÅDLUND An art exhibition by the Norwegian painter Christopher Rådlund. The artist stayed among Norwegian UNIFILsoldiers in Afghanistan, and contains 12 paintings where the artist describes Norwegian soldier s everydaylife in the camps in Afghanistan. The exhibition is open from May 8 th until the 24 th of August INTERNAtional OPERATIONS The exhibition Intops is about Norwegian soldiers in international operations, and Norway, as a member of NATO, taking part in international operations after the world-war ended in Operations has taken place in many different countries. i ATOMBOMBENS SKYGGE KALD KRIG Med denne utstillingen forteller vi om gjenoppbygging av landet og optimismen rett etter krigen, og gir et inntrykk av den politiske og militære situasjonen, med steile fronter mellom USA og Sovjetunionen med opprustning og trussel om atomkrig. IN THE SHADOW OF THE BOMB COLD WAR The exhibition covers the period of optimism and rebuilding of Norway after the Second World War and gives an impression of the political and military situation during the Cold War, when the main opponents were USA and the Soviet Union and armament and fear of a nuclear war were a normal part of life. MILITÆRMAKT (åpner 18. september) Utstillingen viser militærmaktens rolle og utvikling i og for det norske samfunnet i lys av tema som blant annet krigene 1808 og 1814; Soldat og verneplikt; Swea och Nore i krigisk dräkt hvilande på samma sköld (felles militære øvelser); I nasjons- og samfunnsbyggingens tjeneste; Våpenteknologisk utvikling (opens September 18 th ) This exhibition explores the role and development of the military within Norwegian society through themes such as the Wars of 1808 and 1814; The soldier and conscription; Joint military exercises; The role of the military in nation buildup and the forming of society; Technological development of weapons. Helikoptertypen Bell, produsert i USA, ble brukt i flere utenlands-operasjoner. A Bell Helicopter, produced in the USA, was used in several operations abroad. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Den nye supermakten USA, med en økonomisk styrke ingen andre land kunne oppvise etter 2. verdenskrig, i opprustningskappløp med Sovjetunionen. The New Superpower USA in competition with the Sovjetunion in times of Cold War. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Kong Carl XV ( ) på militærøvelse sammen med norske og svenske tropper i King Carl XV ( ) participating in a joint military exercise with Norwegian and Swedish troops in (Foto: Jøran Schmidt, Livrustkammaren) 14 15

9 norges hjemmefrontmuseum Norway s Resistance Museum Norges hjemmefrontmuseum tilbyr utstilling og arkiv/bibliotek og er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Her kan du vandre gjennom en utstilling som tar for seg flere sider av motstandskampen og dagliglivet i Norge under andre verdenskrig. I titteskap, bilder, lydopptak og filmklipp levendegjør vi og bidrar til å gi et sant og autentisk bilde av okkupasjonshistorien fra slutten av 1930-året til Museet ligger på toppen av Akershus festning og holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" fra 16- og 1700 tallet. Norway s Resistance Museum aims to give an authentic presentation of the German occupation during World War II. From prelude, through invasion and resistance, to liberation and peace, the museum gives a thorough view of important events and themes using sound, pictures, texts, authentic objects and lifelike models. The Resistance Museum is located in a building from the 17th century on the grounds of Akershus Fortress, adjoining the memorial for Norwegian patriots executed during the war. mer informasjon Tlf: (kontor) (resepsjon) further information Tel: (office) (reception) Åpningstider // juni august Mandag lørdag kl Søndag kl // september mai Mandag fredag kl Lørdag søndag kl opening hours // june august Monday Saturday at Sunday at // september may Monday Friday at Saturday Sunday at billetter Ordinær: Kr 50, Honnør/student Kr 25,- Barn Kr 25, Familie Kr 100,- Grupper, min. 10 pers. Kr 40,- Skoleklasser: Gratis Oslo Pass: Gratis Militære: Gratis tickets Adults: NOK 50, Seniors/students NOK 25, Children NOK 25, Family NOK 100, Groups, min. 10 pers. NOK 40,- School classes Free Oslo Pass: Free Military staff Free 16 17

10 bespisning restaurant Festningen restaurant Festningen Restaurant er et fine brasserie med fokus på de beste råvarene sesongen har å tilby. Vi har servering av lunsj og middag seks dager i uken, og byr på en rekke spennende retter. Du kan velge mellom sesongbasert à la carte, eller dagens meny. Vi har et omfattende og dynamisk vinkart, en fantastisk vinkjeller, og kunnskapsrike og engasjerte ansatte. I mai åpnes uteserveringen som ligger i le av vinden og med en fantastisk utsikt utover sjøen. Dette er en perle til glede for både Oslo-boere og besøkende. Velkommen! The fortress Restaurant is a fine brasserie with a focus on the best ingredients the season has to offer. We are serving lunch and dinner six days a week and offers a variety of exciting dishes. You can choose from a seasonal à la carte or our daily menu. We have a fantastic wine cellar, and dedicated staff. The garden opens in May. It is sheltered from the wind and has a stunning view over the sea. This makes it one of the most attractive places for Oslo visitors and citizens. Welcome! Åpningstider // LUNSJ Mandag fredag kl Lørdag kl // MIDDAG Mandag lørdag kl opening hours // LUNCH Monday Friday at Saturday at // DINNER Monday Saturday at mer informasjon Tlf: Adresse: Myntgata 9, Akershus Festning bygg 22, 0151 Oslo further information Tel: Adress: Myntgata 9, Akershus Fortress building 22, 0151 Oslo

11 Aktiviteter tema MAI august september 8. mai 31. august august september Landskap fra Afghanistan Malerier av kunstneren KONGEBLOD OSLO BOKFESTIVAL Christopher Rådlund august 18. september 16. mai BARNEHAGETOG PÅ AKERSHUS FESTNING oslo kammermusikkfestival 23. august Fra krig til nasjonsbygging september mai OSLO MIDDELALDEr- FESTIVAL VERDENS KULESTE DAG 31. august oslo kammermusikkfestival 24. september aktiviteter / things to do mai LUNE GLIMT FRA FIREHUNDREÅRIG- NATTEN Colt pistol år i Norge RIDDER- TURNERINGEN ST. HALLVARD juni 20. juni KONSERT forsvarets STABSMUSIKKorps 20 21

12 parade Parade Barnehagetog Children's Parade 16. mai kl fra Festningsplassen May 16 h at from Festningsplassen Tradisjonen tro inviterer vi barnehagene i nærområdet til Akershus festning til å gå i tog på festningen. Det vil bli marsjering etter korps og is til alle barna. Toget foregår på festningsområdet og ender ved Karpedammen. We invite the kindergartens in the area to participate in the traditional parade at Akershus Fortress. The parade takes place inside the Fortress and ends at Karpedammen

13 tema tema festival 23 rd 25 th May 24 25

14 show show St. Hallvards Turnering St. Hallvards Tournament mai / May 23 th 25 th mer informasjon / further information billetter / tickets Er du klar til dyst? St. Hallvards Turnering blir en storslagen og spektakulær ridderturnering som det vil bli snakket om i mange år fremover. En autentisk ridderturnering som gir publikum en unik opplevelse og fører dem tilbake til middelalderen. Barn, unge og familier får se middelalderens magi med egne øyne, hvilket ingen film kan gjenskape like sterkt. Dette blir et kulturelt historisk arrangement uten sidestykke. Uforglemmelig levende historie. Are you ready to joust? St. Hallvards Tournament will be a magnificent and spectacular tournament that will be remembered for many years to come. An authentic tournament which will give the audience a unique experience and take them back to the Middle Ages. Children, young adults and families will experience the magic of the Middle Ages for themselves in a way much more convincing than any movie. This will be a cultural and historical event unlike any other. Unforgettable living history. STOLTE PROUD RIDDERE. KNIGHTS. MAJESTIC HESTER. HORSES. REAL LANCES. MAJESTETISKE EKTE LANSER

15 teater Theatre KONGEBLOD KL KARPEDAMMEN SCENE // 8., 9., 14., 16. og 17. august AT karpedammen stage // August 8 th, 9 th, 14 th, 16 th and 17 th billetter / tickets / Tel Billetter kan også kjøpes på Besøkssenteret Tickets may also be purchased at the Visitor Centre Publikumssuksessen Kongeblod gjentas på Akershus festning i august 2014! KONGEBLOD av Terje Nordby blir igjen å se på Akershus festning i sommer. Publikumssuksessen som ble uroppført i 2012 er spunnet over en av norgeshistoriens mest dramatiske hendelser. 18. august 1502 ble ridder Knut Alvsson, Norges største godseier og tidligere høvedsmann på Akershus, myrdet i bakhold under fritt leide om bord i et skip utenfor Akershus. I rettssaken som fulgte gikk morderne fri og Alvsson ble post mortem dømt for landssvik. Dette stanset det eneste norske opprøret mot danskeunionen under hele firehundreårsnatten! Hovedrollen som Knut Alvsson spilles i år av Gard Skagestad. Mette, hans kone, spilles av Anna Bache- Wiig. I tillegg medvirker et stjernelag av norske skuespillere, et middelalder rockeband fra Sverige, fire hester og 50 statister. Regi er av Lasse Kolsrud og musikken er skrevet av Henning Sommerro. Kongeblod at Akershus fortress, August 2014! Kongeblod, written by Terje Nordby will once again be played at Akershus Fortress this summer. The play premiered in 2012 and describes one of the most dramatic events in the history of Norway. The 18 th of August 1502, Knight Knut Alvsson, at that time Norways biggest landlord and former commander of Akershus fortress, was killed in an ambush aboard a ship outside the fortress in spite of a promise of safe conduct. In the trial that followed this event, the murderers were freed and Alvsson himself was post mortem, convicted for treason. This event ended the only rebellion against the Danish union during the entire 400 year night. This year the leading role of Knut Alvsson will be portrayed by Gard Skagestad. His wife, Mette, will be played by Anna Bache-Wiig. In addition to these roles, many of Norway s greatest actors and a medieval rock band from Sweden, four horses and 50 extras will all participate in this year s play. The Director is Lasse Kolsrud and the music is written by Henning Sommerro

16 for barna for the kids Verdens kuleste dag The Coolest Day Ever 23. august kl rd August at billetter / tickets Gratis arrangement Free admission Sparebankstiftelsen DNB inviterer alle barn og unge (og alle andre også) til å komme til Akershus festning for å prøve alle slags mulige aktiviteter. Her kan du gå på ski (selv om det er sommer), spille volleyball, synge karaoke, lage hoppetau, gjøre arkeologiske utgravninger, skate, se på fisker, hjelpe til med å lage et drageinstrument, smake helgrillet elg, bygge verdens kuleste plankehytte og lage slim som en vitenskapsmann, og det er bare en liten del av det som skjer på VERDENS KULESTE DAG! Og det hele er gratis! This august the DNB Savings Bank Foundation invites everyone to Akershus Fortress to try out all sorts of possible activities. You can go skiing (even though it s summer) and skateboarding, play volleyball, sing karaoke, make archaeological excavations, taste barbecued moose, help creating a dragon-like musical instrument, build the tallest plank house possible, and be a scientist for a day, and that is only a small fraction of what happens on the COOLEST DAY EVER! And it s all free! Foto: Sverre Chr. Jarild Foto: Annichen Piene Foto: Annichen Piene 30 31

17 konsert / Concert konsert kabaret / Cabaret Oslo Kammermusikkfestival 2014 Oslo Chamber Music Festival august september 16 th 23 rd August + 23 th September Lune glimt fra firehundreårig-natten kl // 31. august AT // August 31 st billetter / tickets Billettsalget starter 22. mai gjennom Billettservice. Tickets are available through Billettservice from May 22 nd. mer informasjon / further information STOR MUSIKK I SMÅ ROM Helt siden starten i 1989 har Oslo Kammermusikkfestival hatt Akershus festning som base. I år markeres 25-års jubileet blant annet med tre konserter på Akershus Slott søndag 17. august. Olav Vs Hall kl Musikk fra 1600-tallet Trondheim Barokk Leder Enrico Onofri GREAT MUSIC IN SMALL CHAMBERS Since the start in 1989, Akershus Fortress has been one of the main arenas of Oslo Chamber Music Festival. This year we celebrate our 25 th anniversary with, among others, three concerts at Akershus Castle on Sunday August 17 th. Olav Vs Hall AT Music from the 17 th century Trondheim Barokk Leader Enrico Onofri Historisk mini-kabaret ved Grunnlovsjubileet 2014 av og med Birgitte Grimstad. Kabareten er en historiefortelling med rik på anekdoter, middelalderviser, skillingsviser, futeviser, dikt og eventyr, med tekster av Ludvig Holberg, Johan Herman Wessel, HC Andersen, Åsmund O. Vinje, Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Piet Hein, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen mfl. samt lysbilder av alle danskekongene. Historic mini cabaret with Birgitte Grimstad is the 200 th anniversary for the Norwegian constitution. An irreverent history lesson about the 400 years Norway was ruled by Danish Kings. Songs, poems and anecdotes. Slide projection of all the Danish Kings. Akershus Slottskirke kl Wolfgang A. Mozart: Gran Partita Marinemusikken Dirigent Leif Arne Pedersen The Akershus Castle church AT Wolfgang A. Mozart: Gran Partita The Royal Norwegian Navy Band Conducter Leif Arne Pedersen Akershus Slottskirke kl Fransk barokk Rolf Lislevand The Akershus Castle church at French Baroque Rolf Lislevand Foto: Kristin Bolgård 32 33

18 salutt / salute salutt I forbindelse med nasjonale merkedager og kongelige fødselsdager avfyres det salutt fra Saluttbatteriet på Akershus festning kl (søndager kl ). Alle er velkomne til å overvære salutteringen. Hold for ørene! On Norwegian national days and birthdays of the Royal Family, a salute will be given from Akershus Fortress at (Sundays at 13.00). You are welcome to attend. Protect your ears! 8. mai: Frigjøringsdagen/Veterandagen 12. mai: Statsbesøk 17. mai: Grunnlovsdagen 7. juni: Unionsoppløsningen 11. juni: Statsbesøk 4. juli: HM Dronning Sonjas fødselsdag 20. juli: HKH Kronprins Haakons fødselsdag 19. august: HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag May 8 th : The Liberation Day May 12 th : State visit May 17 th : Constitution Day June 7 th : The termination of the union between Norway and Sweden june 11 th : State visit July 4 th : The birthday of Queen Sonja July 20 th : The birthday of Crown Prince Haakon August 19 th : The birthday of Crown Princess Mette-Marit 34 35

19 1 EXIT Akershus slott 2. Karpedammen scene 3. Norges hjemmefrontmuseum 4. Festningen Restaurant 5. Besøkssenteret 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. Forsvarsmuseet EXIT 1. Akershus Castle 2. Karpedammen Stage 3. Norway s Resistance Museum 4. Festningen Restaurant 5. Visitor Centre 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. The Norwegian Armed Forces Museum Ønsker du mer informasjon: kontakt Besøkssenteret, tlf: Informasjon på nett: For further information, please contact the Visitor Centre or visit our website: Telephone: EXIT EXIT EXIT Kontraskjæret Kongensgate EXIT 6 Kirkegata 1. Akershus Castle 2. Karpedammen Stage 3. Norway s Resistance Museum 4. Festningen Restaurant 5. Visitor Centre 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. The Norwegian Armed Forces Museum Myntgata 8 1. Akershus slott 2. Karpedammen scene 3. Norges hjemmefrontmuseum 4. Festningen Restaurant 5. Besøkssenteret 6. Ridehuset 7. Festningsplassen 8. Forsvarsmuseet 36

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN Eastern norway Øst-NoRge Eastern Norway is a region of great variation in scenery, culture, traditions and economy. The Norwegian capital, Oslo is, of course, the heart of the region in terms of culture,

Detaljer

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2011 culture.no 2012 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører KULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the 19th edition

Detaljer

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no K ULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the

Detaljer

Norsk Folkemuseum. meet the people Bygdøy - oslo

Norsk Folkemuseum. meet the people Bygdøy - oslo Norsk Folkemuseum meet the people Bygdøy - oslo 2015-2016 Velkommen til oss! Welcome! Norsk Folkemuseum viser hvordan folk har levd i forskjellige deler av Norge fra 1500-tallet og fram til vår egen tid.

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

The Oslo Pass The best way to experience Oslo!

The Oslo Pass The best way to experience Oslo! OSLO PASS2010 The Oslo Pass The best way to experience Oslo! to more than 30 museums Free public transport Free parking in municipal car parks to swimming pools Special offers in restaurants, shops, entertainment

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013 Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 03 Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 03 Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff Ilja C. Hendel Hadia Tajik hilsen fra kulturministeren

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø og omegn. Våre kunnskapsrike

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. GUIDE 2013 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

GUIDE 2012/2013. www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2012/2013. www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2012/2013 www.hemsedal.com Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag.........

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 2-2013 1 2 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. guide 2011 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

kulturell rikdom i øvre eiker

kulturell rikdom i øvre eiker kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter,

Detaljer

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME ulturen Hareid : Herøy : Sande : Ulstein nr 001 : 2007 Velkomen / WELCOME Å leve er trivsel. Trivsel er å oppleve. På Ytre Søre står opplevingane i kø. Gjer deg kjend med mangfaldet i folkelivet i regionen.

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Innholdsfortegnelse/Contents 4 Takk for i år/thank you! 5 Stab/Staff 6 Bevegelse/Movement 8 Årets Festival/This Years Festival 10 Profil 2013/Profile

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer