CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Johannes Bergh, Married, two children Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo Phone: (47) Born: 18 March 1975 Education: 2008 Philosophiae Doctor (Ph.d.), Political Science, University of Oslo Cand. Polit.( Hovedfag in political science) at the University of Oslo (UiO), including one semester at UCLA in the United States Work experience: March 2008 Senior researcher, Institute for Social Research Research Fellow, Institute for Social Research 2007 Consultant on election predictions for Statistics Norway Fall 2004 Visiting scholar at the University of California, Berkeley Consultant on election predictions for ErgoEphorma June 2002 March 2003 Higher Executive Officer, Statistics Norway Research project leadership (recent) The Norwegian National Election studies (current) Voting at 16. Evaluation of the 2015 voting age trial (current). The Norwegian Local Election Study of 2011 ( ) Voting at 16. Evaluation of the 2011 voting age trial ( ). Published articles and book-chapters: Johannes Bergh and Rune Karlsen (2014). "Norway". European Journal of Political Research Political Data Yearbook 53(1). Johannes Bergh, Tor Bjørklund and Vebjørn Aalandslid (2014): "Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet" [Immigrants Move toward the Right, but a Majority still Favors the Labor Party], in Samfunnsspeilet, nr Johannes Bergh (2013): "Does voting rights affect the political maturity of 16- and 17-yearolds? Findings from the 2011 Norwegian voting-age trial", Electoral Studies, 32(1):

2 Johannes Bergh and Guro Ødegård (2013): "Ungdomsvalget 2011" [The Youth Election of 2011], Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 29(1): Johannes Bergh og Tor Bjørklund (2013): «Lokalvalget i skyggen av 22. juli» [The Local Election in the Shadow of July 22, 2011], in J. Bergh og D.A. Christensen, eds. (2013): Et robust lokaldemokrati: Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, Oslo: Abstrakt. Johannes Bergh og Lawrence E. Rose (2013) «Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering» [Ethical Challenges for Norwegian Municipalities? The Voters Assessment], in J. Bergh og D.A. Christensen, eds. (2013): Et robust lokaldemokrati: Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, Oslo: Abstrakt. Guro Ødegård, Johannes Bergh, Jo Saglie og Sigrid Stokstad (2013): «Stemmerett for 16- åringer: Deltagelse og dilemmaer» [Voting-Rights for 16-year-olds. Participation and Dilemmas], in J. Bergh og D.A. Christensen, eds. (2013): Et robust lokaldemokrati: Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011, Oslo: Abstrakt. Johannes Bergh, Tor Bjørklund og Vebjørn Aalandslid (2012): "Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011" [The Labor Party Strengthens its Hold on Immigrant Voters], in Samfunnsspeilet, nr Jo Saglie, Johannes Bergh og Tor Bjørklund (2012): Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections, i Local Government Studies, vol. 38(2): Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2011): The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway, Political Studies, vol. 59, pp Johannes Bergh and Jo Saglie (2011): "Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: hvor viktig er tilgjengelighet?" [Turnout in Elections for the Norwegian Sami Parliament: How Important is Access?] in E. Josefsen and J. Saglie (eds.): Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Oslo: Abstrakt. Johannes Bergh and Jo Saglie (2011): "Stemmegivning ved sametingsvalg: selvbestemmelse som skillelinje" [Voting in Elections for the Norwegian Sami Parliament: Self- Determination as a Cleavage] in E. Josefsen og J. Saglie (eds.): Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Oslo: Abstrakt. Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2010): Political Integration of Minorities: Election Turnout in Norway s Minority Communities, chapter 11 in B. Bengtsson, P. Strömblad and A.H. Bay (eds.): Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia, Newcastle upon Thyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. Johannes Bergh, Tor Bjørklund and Ottar Hellevik (2010): Personutvelgingen i norske valg [Preferential voting in Norway], in Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 26, pp Andreas M. Wüst, Karen Bird, Johannes Bergh, Elena Dingu-Kyrklund, Dirk Jacobs, Marcelo Jenny, Laure Michon, Thomas Saalfeld, Vincent Tiberj, Jean Tillie and Lise Togeby (2010): Voter Turnout amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective Chapter 2 in Bird, K., Saalfeld, T. and Wüst, A. (eds.): The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies, Routledge Publishers. 2

3 Jean Tillie, Johannes Bergh, Karen Bird, Tor Bjørklund, Pascal Delwit, Marcelo Jenny, Thomas Saalfeld, Nazem Tahvilzadeh, Vincent Tiberj, Lise Togeby and Andreas M. Wüst (2010): Party Choices amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective, Chapter 3 in Bird, K., Saalfeld, T. and Wüst, A. (eds.): The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies, Routledge Publishers. Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2010): Minority Representation in Norway: Success at the Local Level; Failure at the National Level, Chapter 7 in Bird, K., Saalfeld, T. and Wüst, A. (eds.): The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies, Routledge Publishers. Tor Bjørklund and Johannes Bergh (2009): Innvandrerne i Norge Hvor mange er de egentlig? [Immigrants in Norway How Many are There?] in Nytt Norsk Tidsskrift, vol. 26, no. 3-4, pp Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2009): Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007 [Few Turned Out to Vote, Many were Elected Immigrants and the Election of 2007], chapter 4 in Saglie J. (ed): Det nære demokratiet Lokalvalg og lokal deltagelse, Oslo: Abstrakt forlag. Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2009): Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter [Local and National Elections in Norway Differences and Similarities], chapter 7 in Saglie J. (ed): Det nære demokratiet Lokalvalg og lokal deltagelse, Oslo: Abstrakt forlag. Johannes Bergh (2009): Public Opinion and Representation of Women in National Legislatures: An Analysis of Cause and Effect, Journal of Legislative Studies, vol. 15, pp Johannes Bergh (2008): Årsaker til kjønnsforskjeller i stemmegivning En kunnskapsstatus [Explaining the Gender Gap in Voting A Literature Review], in Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 49, pp Johannes Bergh, Tor Bjørklund and Vebjørn Aalandslid (2008): Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert [Votes for the Left, But are Not Leftwing], in Samfunnsspeilet, vol. 22, nr. 2, pp Johannes Bergh (2007): Explaining the Gender Gap A Cross-National Analysis of Gender Differences in Voting, in Journal of Elections Public Opinion and Parties, vol. 17, pp Johannes Bergh (2007): Gender Attitudes and Modernization Processes, in International Journal of Public Opinion Research, vol. 19, pp Tor Bjørklund and Johannes Bergh (2005): Innvandrere i lokalpolitikken: En suksesshistorie? [Immigrants in Norwegian Local Politics: A Success Story?], in J. Saglie and T. Bjørklund (eds.): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ottar Hellevik and Johannes Bergh (2005): Personutvelgingen [About the Process for Electing Individual Representatives], in J. Saglie and T. Bjørklund (eds.): Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo, Gyldendal Akademisk. Johannes Bergh (2004): Protest Voting in Austria, Denmark, and Norway, in Scandinavian Political Studies, vol. 27, pp

4 Johannes Bergh and Tor Bjørklund (2003): The Political Representation of Immigrants in Oslo and Copenhagen: A Study of Electoral Systems and Voting Behavior, in Comparative Social Research, vol. 22, pp Books, reports Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen and Jo Saglie (2014): Personvalg ved stortingsvalg. Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg [Preferential Voting in Norwegian Parliamentary Elections]. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (report ). Johannes Bergh and Dag Arne Christensen, eds. (2013): Et robust lokaldemokrati: Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011 [A Robust Local Democracy: The Local Election in the Shadow of July 22, 2011], Oslo: Abstrakt. Tor Bjørklund and Johannes Bergh (2013): Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge: Partivalg, valgdeltakelse, representasjon [The Minority Population s Encounter with Political Life in Norway: Voting, Turnout and Political Representation], Oslo: Cappelen Damm Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård and Johannes Bergh (2013): «Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011». Oslo: Institutt for samfunnsforskning (report ). Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (2012): "Valgdeltakelse og bruk av internettstemmegivning. Har hvordan velgerne stemmer betydning for om de stemmer?", in Signe Bock Segaard and Jo Saglie (eds.): Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (report ). Johannes Bergh (2012): " Valgets tilgjengelighet for velgere generelt", in Signe Bock Segaard and Jo Saglie (eds.): Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (report ). Johannes Bergh (2012): "Tillit til valggjennomføringen" in Signe Bock Segaard and Jo Saglie (eds.): Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning (report ). Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik and Jacob Aars (2009): Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg, ISF Report 2009:5. Johannes Bergh (2009): Gender Attitudes, New Politics and Modernization Four Studies of Continuity and Change in Modern Democracies, Oslo: Akademisk Publisering. Other publications: Bernt Aardal, Johannes Bergh, Atle Hennum Haugsgjerd (2014): " Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget De første resultater fra Valgundersøkelsen" [Change in Voter Preferences and Voter Turnout at the 2013 Norwegian Parliamentary Election]. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. 4

5 Johannes Bergh (2013): " Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper. Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013" [Voter Turnout by Age in the 2013 Parliamentary Election]. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Johannes Bergh and Guro Ødegaard: Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant in Dagbladet, January (feature article). Johannes Bergh and Tor Bjørklund: Innvandrernes lokalvalg, in Aftenposten 8 September 2011 (feature article). Johannes Bergh, Tor Bjørklund and Ottar Hellevik: Vraker kvinner i valg, in Dagens Næringsliv, August (feature article). Johannes Bergh (2009): NORWAY: Renewed Coalition Disagrees on Oil Drilling, Oxford Analytica, News brief, September Tor Bjørklund og Johannes Bergh (2008): Nominasjonsmøtene avgjør in Dagsavisen December 9, 2008 (feature article). Johannes Bergh (2006): Immigrant Groups in Norway: Origins and Political Representation, in Ragtime The Only English Cultural Quarterly Magazine in Norway, vol. 11, nr. 1, pp Johannes Bergh (2005): Valgprediksjoner ISF paper: 009. Published on the web-pages of the Institute for Social Research. Johannes Bergh, Einar Hatlebakk, Jon Helgeland and Tor Bjørklund (2005): Valgberegningens kunst in Aftenposten 28 October 2005 (feature article). Johannes Bergh (2003): Ungdommer i norske fengsler, Notat nr , Oslo: Statistisk sentralbyrå. Peer review: Peer reviewer for the following journals: British Journal of Political Science, British Journal of Sociology, Comparative Political Studies, Comparative Social Research, European Journal of Political Research, International Migration Review, International Studies Quarterly, Journal of Elections Public Opinion and Parties, Journal of Legislative Studies, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Polical Studies, Scandinavian Political Studies, Social Problems, Tidsskrift for kjønnsforskning, Tidsskrift for samfunnsforskning and Young. Conferences: Presented papers at the American Political Science Association s Annual Meeting in 2014; the European Consortium for Political Research s Joint Sessions of Workshops in 2007, 2011 and 2013; the European Consortium for Political Research s General Conference in 2014, the Council for European Studies Conference in 2010, Nordic Political Science Association Conference (NOPSA) in 2008 and 2014, and the Norwegian Political Science Association Conference in 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 and Teaching/Lectures: October : Lecture on the Norwegian Electoral System for the Conservative Party (Høyre) of Oslo. 5

6 October : Lecture on the Turnout and Voting Patterns of Minority Voters for the Labor Party of Oslo. September : «Political parties in Norway», lecture at conference on democracy and political parties in Tashkent, Uzbekistan. August : Lecture on the Turnout and Voting Patterns of Minority Voters for The Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. May : Lecture on the Norwegian voting age trial at the 16" conference in Tallinn, Estonia. April : «Valgforskning og meningsmålinger» lecture for the Labor Union Tekna. April : Lecture on the political participation of young adults for «Nei til EU» at Eidsvoll. March : Lecture at the Norwegian Parliament (Stortinget) on Voter Turnout and Changes in Party Preferences in the Parliamentary Election of February : Talk on Voter Turnout at Oslo City Hall. September : "Om stortingsvalget 2013", lecture for the labor union Utdanningsforbundet. September : "Om valgkampens betydning", lecture for Polyteknisk forening. September : "Minoritetsbefolkningens deltakelse i demokratiet myer og realiteter", talk at Demokratifestivalen, Eidsvoll. September : "An introduction to Norwegian politics", lecture for international election observers, at a seminar organized by NORDEM. August : "En introduksjon til valgforskning". Lecture at the School of Journalism at Volda University College (3 hrs). June : "Personstemmegivning og representasjon av underrepresenterte grupper. Kvinner og minoriteter i norske kommunestyrer". Talk at seminar celebrating Ottar Hellevik s 70th anniversary. April : "Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge". Lecture for the Socialist Left Party of Oslo. April : "Youth and power Election booth and parallel forums. How do young people gain power in society today and what is our vision? Lowering the voting age, parallel or integrated forums separatism or collaborations?" Talk at the Nordic-Baltic Youth Conference in Stockholm. March : "Kvinners deltakelse i norsk politikk i 100 år: Valgdeltakelse, stemmegivning og politisk representasjon". Lecture at Stange kommune. September : "Velgere i storbyen", Lecture for the Labor Party of Oslo. Mai : "Election turnout and voting among immigrants in Norway", talk at University of Manchester seminar. April : "Evaluation of the Voting Age Trial", Lecture at Stavanger kommune. November : "Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: Hvor viktig er tilgjengelighet?", talk at Sametinget (the Norwegian Sami Parliament), Karasjok. 6

7 November : "Evaluering av to forsøk", talk for ErgoGroup, Tønsberg. October : "Representasjon av kvinner i lokalpolitikken", talk at the Equality and Anti- Discrimination Ombud. August : "Innvandrere i norsk lokalpolitikk", lecture at The House of Literature in Oslo. March : "Valgdeltakelse blant minoriteter", lecture at The Norwegian Children and Youth Council, Oslo. October : Politisk integrasjon, lecture at IMDi seminar in Svolvær. August : Et samisk politisk fellesskap talk at sensommertreff, Institute for social research. November : Om KrF og valget 2009, lecture for the Christian People s Party s local organization in Oslo. October : Valgprediksjoner på valgnatten 2009 talk at the Ministry of Local Government and Regional Development. October : Innvandrernes valgdeltaglese lecture for IMDi in Oslo. August 28, 2009: Valgdeltagelse blant minoritetsvelgere, lecture for Innvandrernes landsorganisasjon. November 2008: Om flernivåanalyse, lecture about multilevel modelling at the Institute for social research. April 2008: Kjønn og politikk, talk about gender and politics for political science students at the University of Oslo January 2007: Comparative Politics (SAMPOL 110), 3 lectures. University of Bergen 19 September 2006: Political Representation of Immigrants, lecture at Landinfo s annual seminar. Spring of 2006: Comparative politics seminar series (STV 1300), Department of political science, University of Oslo. 13 September 2005: Predicting Election Results, lecture for foreign journalists at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Spring of 2005: Political Analysis seminar series (STV 3090), Department of political science, University of Oslo. Spring of 2004: Political Analysis seminar series (STV 3090), Department of political science, University of Oslo. 7

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2014

CURRICULUM VITAE September 2014 CURRICULUM VITAE September 2014 Norwegian Institute for Urban and Regional Research Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 89 96. Faks: 22 60 77 74 Name: Lars C Monkerud Date of birth: May 17th 1966 Academic

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

Curriculum Vitae: Lin Prøitz

Curriculum Vitae: Lin Prøitz Curriculum Vitae: Lin Prøitz Date of Birth: 13 02 1971 Email: lin.proitz@stk.uio.no Mobile: +47 97986897, Children: 1994, 1999 http://øyeblikkfang.no http://forskereutengrenser.no http://www.stk.uio.no/personer/vit/linp/

Detaljer

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen Winfried Georg Ellingsen (24.12.55) Senior Researcher, Agder Research CONTACT DETAILS Address Knarrevikveien 23B, 4638 Kristiansand, Norway Mobile +47 92 26 35 50 Fax +47 38 14 22 01 E-mail Web winfried.ellingsen@agderforskning.no

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

Curriculum Vitae. Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer

Curriculum Vitae. Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer Curriculum Vitae Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer Møllendalsveien 17, 5009 Bergen, Norway Tel: + 47 971 33 170 E-mail: Thera.Mjaaland@iuh.uib.no theramjaaland@yahoo.com URL:

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015)

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Personalia: Født 14.08.59 i Vadsø. Oppvokst i Tana, Lyngen, Tysfjord og Fauske. Bosatt i Guovdageaidnu/Kautokeino siden 1989. Har lært muntlig nordsamisk

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS Knut Hidle Knut Hidle (10.10.67) is a full time researcher at the Department of Planning and Mobility, Agder Research. He has a Ph.D. in Human Geography from University of Bergen. His main fields of interest

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Innvandrerorganisasjoner i Norge

Innvandrerorganisasjoner i Norge NIBR-rapport 2006:14 Line Nyhagen Predelli Innvandrerorganisasjoner i Norge Utforming, aktiviteter og politisk deltakelse Innvandrerorganisasjoner i Norge Andre publikasjoner fra NIBR: Samarbeidsrapport

Detaljer

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education:

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education: CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: 5 May 1958, Voss (Norway) Nationality: Norwegian Languages: Norwegian, English (some German) Private address: Københavngt. 14B NO-0566 Oslo, Norway Tel:

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Election Survey 2009

Election Survey 2009 Norway Statistics Norway, SSB Election Survey 2009 Study Documentation August 6, 2012 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date August 10, 2011

Detaljer

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae.

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae. 20.5.2011 Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com Personal data: Born: 130948, Married, 4 children Curriculum Vitae. Education: 1985. Dr.

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:1 Stemmerett for 16-åringer Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 Johannes Bergh (red.) Institutt for samfunnsforskning

Detaljer