BA I KLASSISK BALLETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BA I KLASSISK BALLETT"

Transkript

1 BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2013/2014 Søknadsfrist: 1. desember 2012 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere deg på SøknadsWeb ved å følge lenke fra 2. Du mottar en bekreftelsesmail med ditt søkernummer. 3. Deretter må du sende inn dette søknadsskjemaet med de vedlegg som kreves. Fullt navn (fornavn, mellomnavn og etternavn) Fødselsdato [dd.mm.åååå] Statsborgerskap Søkernummer fra SøknadsWeb Kjønn [K = kvinne, M = mann] Tidligere utdanning (skolens navn, studieretning og tidsrom): Vedlegg nr. Tidligere utdanning i dans og ballett: Skolens navn Pedagoger Tidsrom Klasser pr. uke Disipliner (jazz, klassisk, moderne) Vedlegg nr. Informasjon om selvvalgt dans/variasjon: På 2. dag av opptaksprøven skal du vise en selvvalgt dans/variasjon på maksimalt 2 minutter. Tittel, eventuelt fra hvilken ballett: Lengde: Koreografert av: Musikk av: Side 1 av 5

2 Svar på alle spørsmålene nedenfor om hvorfor du ønsker å gå på Balletthøgskolen (begrunnelse på eget ark vil ikke bli lest): Hva er dine fremtidsplaner? Hva er dine styrker og svakheter som danser? Hva tror du forventes av deg som student ved Balletthøgskolen? Andre opplysninger du regner som relevante: Side 2 av 5

3 Har du søkt Kunsthøgskolen i Oslo tidligere, oppgi år og studium: Nærmeste pårørende Navn Gateadresse Postnummer Poststed Land Epost: Erklæring: All informasjon gitt i denne søknaden er korrekt, og dokumenterte arbeider og vedlegg er mine. E-postadressen som jeg har oppgitt på SøknadsWeb, blir lest. Jeg er ansvarlig for å lese det som sendes av opptaksinformasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo til denne e- postadressen. Jeg er innforstått med at innsendt materiale ikke blir returnert og sender derfor ikke inn originaler. Dato Sted Underskrift Undertegnet skjema med vedlegg sendes til: Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St. Olavs plass 0130 OSLO MERK FORSENDELSEN MED OPPTAK BA I KLASSISK BALLETT Side 3 av 5

4 EGENMELDING OM HELSE BA KLASSISK BALLETT 2013 Navn: Søkernummer fra SøknadsWeb Har du en kronisk sykdom? Hvis ja, hvilken/hvilke? Ja Nei Lider du av astma og/eller allergi? Hvis ja, hvor lenge har du vært plaget? Ja Nei Har du hjerte og/eller lungelidelse? Hvis ja, hvilken/hvilke og når. Ja Nei Har du plager fra mave og/eller tarm? Hvis ja, hvilken/hvilke og når? Ja Nei Har du nedsatt syn og/eller hørsel? Hvis ja, angi grad. Ja Nei Har du hatt sammenhengende skade, over en måned, de siste 3 år? Hvis ja, angi diagnose: Nakke/Rygg: Ja Nei Skulder/Arm: Ja Nei Hofte/Ben: Ja Nei Ankel/Fot: Ja Nei Har du noen gang hatt brudd? Hvor og når? Ja Nei Er du noen gang operert i muskel- og/eller skjelettsystemet? Type operasjon og når? Ja Nei Bruker du faste medisiner? (Unntatt prevensjon) Hvis ja, hvilke? Ja Nei Dato Sted Underskrift Side 4 av 5

5 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA Last opp bilde eller legg ved passfoto som påføres navn på baksiden og festes godt til forsiden av søknaden (ikke stift fast bildet). Vennligst påse at bildet ikke dekker over dine personlige opplysninger eller navnet på det studium du søker. Bildet skal være av nyere dato og representativt, slik at opptakskomiteen kan kjenne deg igjen. Informasjon om opptaksprøvene blir sendt til e-postadressen som er oppgitt på SøknadsWeb. Du er ansvarlig for å lese det som sendes av opptaksinformasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo til denne e-postadressen. Undertegnet skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten med: SØKNAD BA KLASSISK BALLETT Dette søknadsskjemaet er kun gyldig for søknad om opptak i 2013 og ikke ved senere opptak. OPPTAKSKRAV Opptakskriteriene til studiet er fullført grunnskole og meget gode danseferdigheter i klassisk ballett. Ved opptak legges det vekt på egenskaper, forutsetninger og kunstnerisk uttrykk i forhold til de høye krav som stilles klassiske ballettdansere. TIDSPUNKT FOR OPPTAKSPRØVENE Opptaksprøvene for Bachelor i dans med hovedretning i klassisk ballett vil bli gjennomført januar Du må være tilgjengelig alle dagene. Nøyaktige tidspunkt vil fremgå av innkalling til opptaksprøver. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Personnummer: Er du norsk statsborger eller har oppholdstillatelse i Norge må du oppgi ditt personnummer. Ikke oppgi utenlandsk personnummer. Statsborgerskap: For utenlandske statsborgere skal også type oppholdstillatelse oppgis. UTDANNINGSBAKGRUNN All utdanning skal dokumenteres og alle vedlagte kopier av vitnemål eller karakterutskrifter skal være attesterte. Elever som fullfører 10. klasse dette skoleåret skal ta med karakterutskrift fra desember 2012 og levere til opptakskomiteen første prøvedag. Kandidater som blir tilbudt studieplass og fullfører utdanning dette skoleåret, skal ettersende vitnemål så snart det foreligger og senest 1. juli. Ikke send originaler. SPØRSMÅL OM HVORFOR DU ØNSKER Å GÅ PÅ BALLETTHØGSKOLEN Alle kandidater må begrunne sin søknad. ANDRE OPPLYSNINGER Her kan du føre opp andre opplysninger du regner som relevante for opptakskomiteens behandling av din søknad. INFORMASJON OM SELVVALGT DANS / VARIASJON På opptaksprøvens 2. dag skal du framføre en selvvalgt dans/variasjon på maksimum 2 minutter Informasjon om dette må fylles inn i skjemaet. Du må selv ta med CD eller ipod med musikk til dette. EGENMELDING OM HELSE Du kan benytte baksiden av skjemaet hvis du har behov for mer plass. Opplysningene blir behandlet konfidensielt og danner grunnlaget for eventuell lege- og fysioterapeutundersøkelse etter siste opptaksprøve. UNDERSKRIFT Vi gjør oppmerksom på Lov om barn og foreldre (barnelova) 32 Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning. Forskrift til opplæringslova 6-8 sier at For søkjarar under 15 år skriv foreldra eller dei føresette under søknaden. Ein søkjar som har fylt 15 år, skriv under søknaden sjølv. Søknader som er mangelfullt utfylt vil ikke bli behandlet. Side 5 av 5

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen Informasjon til foreldre/verge om erklæringen 1. Formålet med erklæringen Riktig og fullstendig informasjon om forsikredes (barnets) helse på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig risikovurdering.

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

SØKNADSSKJEMA www.rvgs.no

SØKNADSSKJEMA www.rvgs.no SØKNADSSKJEMA www.rvgs.no VENNLIGST FYLL UT MED STORE BOKSTAVER SØKER/ELEV: FORNAVN: MELLOMNAVN: ETTERNAVN: ADDRESSE: POSTNUMMER / STED: PERSON NR (11 siffer): BOSTEDSKOMMUNE: FYLKE: TELEFON: NASJONALITET:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2012-2013

SØKNADSSKJEMA 2012-2013 SØKNADSSKJEMA 2012-2013 Vi vil presisere at all informasjon som vi mottar gjennom søknadene blir behandlet konfidensielt av ledelsen ved Dynamo. Vær vennlig å skrive tydelig. Trenger du mer plass kan du

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Betalt gebyr kr Bilde Saksnummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Det skal fylles ut ett skjema pr. søker selv om

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Dette dokumentet er et bestillingsskjema for NOFA Livsforsikring. Dokumentet består av totalt 7 sider. Første side er person opplysninger samt informasjon om hvilke

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger Samordna opptak 2002 04.01.02 13:56 Side 2 Generell informasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2002 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta

Detaljer

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag)

Søkerhandboka 2000. omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Søkerhandboka 2000 omslagssider ligger sist i dokumentet (som et oppslag) Generell informasjon Xdfasdfdfsdf Dokumentasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2001 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse Riv av her før utfylling! Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon Gjelder søknad: Personforsikring Unit Link Pensjon/Livrente Kollektiv/OTP Egenerklæring om helse Gjeldende fra januar 2008 Orientering

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer. Ektefelle/partner/samboers fornavn Etternavn Fødselsnummer

Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer. Ektefelle/partner/samboers fornavn Etternavn Fødselsnummer Påmeldingsskjema OBS! Forsikringen kan tidligst tre i kraft fra den dato fullstendig utfylt søknadsskjema er mottatt av selskapet. KUN BLOKKBOKSTAVER Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer Medlemsnummer

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIV BARN

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIV BARN RETURADRESSE: Storebrand Livsforsikring AS Helsevurdering Postboks 500, 1327 Lysaker Barnets foresatte (Forsikringstaker) MEDLEMSFORENING MEDLEMSNUMMER FOR- OG ETTERNAVN STATSBORGERSKAP ADRESSE POSTNR.

Detaljer