Lavterskeltilbud. Foto: Marit Vasshus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavterskeltilbud. Foto: Marit Vasshus"

Transkript

1 Lavterskeltilbud Foto: Marit Vasshus

2 Det vesentlige ved lykken er ikke nytelse og rikdom, men aktivitet, evner, samt vennskap Og den frie utfoldelsen med gode mennesker. Aristoteles 2

3 Innholdsfortegnelse Unge - Helsestasjonen for unge 4 - Bakgården aktivitetsverksted 5 - K46 6 Psykisk helse - Aktivitetssentrene 7 - Fontenehuset 8 - Mental Helse Ungdom Stavanger-regionen 9 - Mental Helse Stavanger 10 - WSO Rogaland 11 - Senter for seksuelle overgrep 12 - Senter for spiseforstyrrelser 13 - Norsk OCD forening, Ananke 14 Psykisk helse og rus - Røde Kors Nettverksarbeid 15 - Frelsesarmeens gatefotball Rogaland 16 Pårørende - LPP 17 - Pårørendesenteret 18 - Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) 19 Annet - Frivillighetssentralene 20 - Amathea, veiledningstjeneste for gravide 21 - Selvhjelp Norge 22 3 Brosjyredesign: Fontenehuset

4 Helsestasjonen for unge Er du ung og har spørsmål om helse? Helsestasjonen for ungdom er et tilbud for alle ungdommer mellom 16 og 20 år som er bosatt i Stavanger eller er elev på en av de videregående skolene i Stavanger. Du kan få råd/veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, rusmidler, røyking/snus, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole og venner. Det er ingen timebestilling for å snakke med helsesøster. Timeavtale til lege eller fysioterapeut gjøres via helsesøster. Se ellers Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra Metropolis Nytorget 1, 2. etasje 4014 Stavanger Tlf

5 Bakgården aktivitetsverksted Et kultur- og aktivitetstilbud for deg som er mellom år vil utvide ditt sosiale nettverk og få gode opplevelser med andre ikke finner deg til rette i andre aktivitets- eller fritidstilbud ønsker å prøve ulike aktiviteter i trygge omgivelser Vi treffes hver torsdag kveld og enkelte helger. Programmet bestemmer tidspunktet. Programmet kan sees på ungistavanger.no eller du kan få det tilsendt på mail. Metropolis Nytorget Stavanger 5

6 K46 K46 - et tilbud for unge med rusproblemer K46 består av to ulike enheter: K46-1.etg er et dag og kveldstilbud for unge med rusproblemer i alderen år. K46-2.etg er et heldøgnstilbud for unge i alderen år. Døgntilbudet gis i påvente av behandling, bolig eller andre hjelpetiltak. Noen av dem som tar kontakt med K46 er veldig klar for et liv uten rusmidler og vet akkurat hva som må til. Andre igjen vet ikke helt hva de vil når de kommer hit, og er usikker om de vil skal klare det. Vi kan hjelpe med å sortere disse tankene og styrke troen på at et liv uten rus er mulig. Generelle tilbud ved K46: Samtaler/oppfølging (motivasjon og støtte til videre behandling) Helsetjenester og øreakupunktur Familiesamtaler/ oppfølging av pårørende/foreldre/ søsken Tett samarbeid med øvrig hjelpeapparat Mandag og fredag: kl Tirsdag, onsdag, torsdag: kl Telefon: Adresse: Kongsgt. 46, 4005 Stavanger Hjemmesider: 6

7 Aktivitetssentrene- psykisk helse Aktivitetssenter for mennesker med psykiske helsevansker Trenger du et sted å gå til? Ønsker du å ha noe å gjøre på dagtid, kvelder og helger? Aktivitetssentrene har fokus på muligheter, utvikling og sosialt fellesskap. Du bestemmer selv hvor mye du vil delta og hvilke aktiviteter du vil delta på. I dag tilbys aktiviteter innen kunst og håndverk, fysisk aktivitet, data, film, foto, musikk og ulike typer utviklingskurs. Du kan selv være med på å påvirke tilbudet. Ta kontakt! Madlatun Regimentsveien 26 Tlf Kulturaktiviteten Gullspennetunet 4 Tlf Verket Verksgata 46 Tlf

8 Sliter du eller noen du kjenner psykisk? Fontenehuset er et klubbhus for deg som sliter eller har slitt psykisk. Du kan komme og gå når det passer deg, og deltar frivillig. Hos oss er du en ressurs! I et trygt fellesskap kan du ha det trivelig og sosialt med andre delta i mange forskjellige oppgaver / kurs / arbeid forme og påvirke din hverdag, og fellesskapet hjelpes til å ta spranget ut i arbeid / studier, om du vil Vil du prøve oss ut? Ring oss for en uforpliktende omvisning, eller kom innom. Din tid er verdifull hos oss! Åpent ukedager kl (onsdag til kl. 19) St. Svithuns gate 37, 4008 STAVANGER Tlf

9 Mot Åpenhet Likeverd Mental Helse Ungdom trenger akkurat deg som medlem for å støtte oss i kampen for et bedre og mer tolerant samfunn. Hvem vi er Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd. Mental Helse Ungdom Stavanger-regionen Vårt lokallag har kontortid på Metropolis søndag og mandag, og vi har jevnlige aktiviteter og kurs. Vi jobber også sammen med aktuelle fagpersoner og forvaltere for å ivareta ungdommers psykiske helse gjennom brukermedvirkning. Følg med på vår hjemmeside. Carina (leder) Tlf

10 Mental Helse Stavanger Mental Helse Stavanger er et lokallag av den landsomfattende organisasjonen Mental Helse. Flesteparten av våre medlemmer har selv pasienterfaring fra psykisk helsevern, eller de er pårørende, venner eller kollegaer til mennesker som sliter med slike problemer. Bli med på laget du også! Meld deg inn i Mental Helse! Vi har sosiale arrangementer, åpne møter, debattmøter osv. Vi arbeider for et bedre psykisk helsetilbud i Stavanger-området. Vi retter søkelyset mot faktorer i samfunnet som forårsaker mentale problemer. Videre driver vi holdningsskapende arbeid for å motvirke fordommer omkring psykiske lidelser, og for å styrke menneskeverd og rettssikkerhet. Besøk: Kvalabergveien 21, 4016 Stavanger Post: Postboks 241, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf

11 WSO Rogaland WSO Rogaland er et fylkeslag av Landsforeningen We Shall Overcome, en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. WSO representerer en gruppe som har opplevd tvang, overgrep og skadelig behandling i psykiatrien. Vi jobber for å synliggjøre og forhindre overgrep og krenkelser i det psykiske helsevernet og i kommunalt helsearbeid. WSO jobber for: et forbud mot tvangsmedisinering og annen tvangsbehandling, og å få redusert tvangsbruken, med respekt for mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse. å fremme medikamentfrie og brukerstyrte alternativer, med vektlegging på en sosial- og menneskerettighetsmodell, og å gi likemannstøtte til medlemmer og andre. at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk, tjenester og tilbud, med reell brukermedvirkning og brukerstyring på alle nivåer. WSO jobber mot diskriminering av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse, i forhold til samfunn, lovverk og behandlingsapparat, og vi sprer informasjon og opplysning! Tormod H. Gjedrem (leder), tlf

12 Bare en ting er verre enn å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det er å lukke øynene for problemet. Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland er et senter hvor de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep kan få hjelp og støtte, og hvor brukere kan treffes, utveksle erfaringer og føle seg trygge. Vi tar imot kvinner og menn fra 16 år og oppover, du trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis. Ta kontakt, du er ikke alene! Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Besøk: Gravarsveien 36, Sandnes Tlf / Post: Postboks 39, 4301 Sandnes 12

13 Lavterskeltilbud for personer berørt av lidelsen, pårørende og andre som trenger råd og veiledning Målsetting: forebygging av spiseforstyrrelser gi veiledning og støtte til de som er berørt av lidelsen motivasjon til egeninnsats i helbredelsesprosessen Senterets arbeidsområder: generell informasjon om spiseforstyrrelser foredrag og undervisning kurs og temamøter individuelle samtaler råd og veiledning på telefon og mail samtalegrupper for kvinner og menn pårørendegrupper veiledning av helsepersonell Senteret har samarbeid med Enhet for Spiseforstyrrelser ved SUS. Åpent mandag torsdag kl Schiøtzgate STAVANGER Tlf (telefontid mandag torsdag ) 13

14 NORSK OCD FORENING, ANANKE Er en interesseforening for mennesker som sliter med tvangslidelser (OCD) og deres pårørende. Formål: Å formidle kunnskap om og fremme forståelse for tvangslidelser Gi veiledning, hjelp, og støtte til personer med slike lidelser, deres pårørende o.a. interesserte Å arbeide aktivt med oppfølging og skolering av brukere og tillitsvalgte Som medlem i ANANKE får du: generell informasjon om OCD og behandlingstilbud på vår hjemmeside fortløpende informasjon om medlemsmøter, foredrag, kurs, konferanser og seminarer kontakt og fellesskap med andre brukere/pårørende tilbud om deltagelse i samtalegrupper Ta kontakt for nærmere informasjon og rådgiving. Norsk OCD forening, Ananke Stavanger Gosenstien 9A 4041 Hafrsfjord Tlf

15 Røde Kors Nettverksarbeid Røde Kors Nettverksarbeid retter seg mot tidligere rusmisbrukere, moderat psykisk syke og brukere av barnevernet. Røde Kors skal være en døråpner for å danne nye positive nettverk. Aktiviteten er organisert i en-til-en kontakt mellom frivillig og deltaker, samt felles arrangement en gang i måneden. Hensikten med tiltaket er at deltakerne skal få økt sosial selvtillit slik at de selv blir motivert til å bygge nye sosiale nettverk. Er du interessert? Røde Kors-huset Eiganesveien Stavanger Tlf lokal.rodekors.no/stavanger 15

16 Frelsesarmeens gatefotball Rogaland Frelsesarmeens gatefotball Stavanger tilbyr fotball og sykkeltreninger. Målgruppen er personer som sliter med rus og psykiske lidelser. Du må ha lyst til å springe/sykle i fellesskap med andre enten med ball eller på sykkel. Hos oss får man mulighet til å fylle fritiden med noe positivt og sammen med andre. Vår hovedtrening i fotball er hver torsdag kl på Frelsesarmeen i Auglendsdalen 64, buss nr 11. Vi har også andre treninger, så ta kontakt om dette er av interesse.. Prosjektsleder Jostein Jonasmo Fotball og sykkeltrener Trond Laland

17 LPPs arbeid er tredelt støtte til pårørende og synliggjøring av deres situasjon bedre livssituasjonen for mennesker som sliter med sin psykiske helse arbeide for innflytelse og samarbeid med myndigheter og samfunn for et bedre psykisk helsevern i Norge Medlemsfordeler: kontakt med andre pårørende møter i lokallaget utveksle erfaringer, kunnskaper og informasjon kurs, seminarer, foredrag og konferanser sosialt nettverk sosiale arrangementer medlemsblad sendt i posten du blir med i en organisasjon som taler din sak Kvalabergveien 21, 4016 STAVANGER kontortid mandag kl Tlf /

18 Til deg som er pårørende Når du står nær en som er syk, har en funksjonsnedsettelse eller et alkohol- eller rusmisbruk, kan det være nyttig å søke hjelp og støtte for egen del. PårørendeSenteret er et helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud: gratis tilbud til barn, unge og voksne pårørende Vi tilbyr telefonrådgivning, samtaler, familiesamtaler, gruppetilbud, kurs og veiledning, og samarbeid med offentlige instanser. Åpent ukedager kl (mandag og onsdag til kl. 19) Vaisenhusgt. 39, 4012 Stavanger Tlf

19 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) Landsforeningen Mot Stoffmisbruk (LMS) LMS er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer familie og pårørende til rusavhengige; foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige, og har lokalforeninger over hele landet. Kursvirksomhet For pårørende er det vanskelig å forstå hva som skjer med den rusavhengige og familien. Behovet for kunnskap og informasjon har gjort at LMS de siste årene har satset stadig mer på kursvirksomhet for pårørende. Mange av våre kursleder er selv pårørende, og lærer deltakerne hvordan de kan få en enklere hverdag og på den måten mestre livet bedre. Støttetelefon - tlf LMS har en landsdekkende støttetelefon for foreldre og andre pårørende som er betjent av folk som selv har erfaring på området. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon. Ofte er det til stor hjelp bare å ha noen å snakke med. Støttetelefonen er åpen hver dag, året rundt. LMS Stavanger Postboks 2048 Hillevåg Stavanger Tlf

20 Frivillighetssentralene Lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold I Stavanger er det tre frivilligsentraler Storhaug Frivilligsentral Hillevåg Hinna Frivilligsentral Eiganes Tasta Frivilligsentral Sentralene har felles vedtekter og egne valgte lokale styrer, er finansiert av kulturdepartementet og eier er Stavanger kommune, Ungdom og Fritid. Samarbeid med bydelsutvalgene Bydelsutvalgene er frivillighetssentralenes årsmøte. Sentralene og utvalgene skal samarbeide om en rekke oppgaver, i samsvar med bydelsutvalgenes reglement. Blant annet samarbeider sentralene og bydelsutvalgene om organiseringen og gjennomføringen av bydelenes ryddeaksjoner og utgivelse av bydelsaviser. Oppgaver og utfordringer for Frivilligsentralene Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan. Samtidig skal frivilligsentralene være aktive støttespillere for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. Utfordringen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter. Sentralene utvikles av menneskene som deltar og vil være åpne for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats. Hillevåg Hinna Tlf Storhaug v/midjord bydelshus, Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger Tlf / Eiganes Tasta Tlf

21 Det handler om valg Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Dersom du har blitt uplanlagt gravid, kan du være i den situasjonen at du skal velge om du skal fullføre eller avbryte svangerskapet. Noen opplever at dette er en vanskelig avgjørelse og at en samtalepartner kan være nyttig. Stiftelsen Amathea tilbyr: gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fullført svangerskap samtale før og etter abort Vi ivaretar kvinners helse gjennom å tilby et refleksjonsrom som kan bidra til at kvinner får eierskap til egne valg. I arbeidet med å forebygge uplanlagt graviditet og abort har vi et spesielt fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn i spørsmål knyttet til seksualitet og reproduksjon. Vi tilbyr veiledning på telefon, ved e-post og direkte frammøte. Åpent ukedager kl Klubbgaten Stavanger Tlf

22 Selvhjelp Norge Selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de vil gjøre noe med problemer som begrenser hverdagen. Gruppene er et verksted for endringsarbeid, fellesskap basert på gjensidighet, tillit, respekt, deling og forpliktelse. Selvorganisert selvhjelp er handling og håndtering av livet ikke behandling av sykdom. Selvhjelp Norge er organisert med et hovedkontor i Oslo og i alt syv distriktskontorer, det ene lokalisert i Stavanger. Distriktskontorene har følgende oppgaver: være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt område være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med lokale aktører Selvorganisert selvhjelpsarbeid skal skje der folk bor. Distriktskontoret for Rogaland, Aust- og Vest-Agder skal støtte lokale initiativ og kan bidra med erfaringer, kunnskap og materiell til lokale krefter. Distriktskontor for Rogaland, Aust- og Vest-Agder Vaisenhusgata Stavanger Tlf

23

24 Se internettsiden til Stavanger kommune med oppdatert informasjon om tjenestetilbud og aktiviteter: 23

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk:

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Visste du at det finnes utrolig mange helsetilbud for deg som er ung i Oslo, og at de fleste er gratis?

Visste du at det finnes utrolig mange helsetilbud for deg som er ung i Oslo, og at de fleste er gratis? UNGINFO INNHOLD Visste du at det finnes utrolig mange helsetilbud for deg som er ung i Oslo, og at de fleste er gratis? Kropp & Sjel er et oppslagsverk over helse- og hjelpetilbud i Oslo. Brosjyren er

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF) Arbeiderbevegelsens HA rusog sosialpolitiske forbund (AEF) HANDLINGSPROGRAM 2008 2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45 77) post@arbef.no

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto:

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer