Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning"

Transkript

1 Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning - en kort presentasjon av to prosjekter Peter Zachariassen Oslo Universitetssykehus Avdeling for nevrohabilitering

2 Prosjekt 1: Revidering av faghefte fra Helse SørØst (2009) Finansiering: fra Helsedirektoratet (Habilitering og rehabilitering kartlegginger og kompetansetiltak) Deltakere: Kirsten Eggen (Østfold), Wenche Fjeld (Innlandet), Siri Malmo (Akershus), Peter Zachariassen (Oslo) Formål (1) - Prosjektet har som formål å forebygge seksuelle krenkelser begått mot og av mennesker med utviklingshemning gjennom å øke handlingskompetansen i førstelinjetjenesten. Formål (2) - Formålet med opplæringspakken er å sette de enkelte tjenestesteder i stand til å utarbeide et sett med så vel generelle som spesifikke retningslinjer for forebygging av seksuelle krenkelser samt rutiner ved avdekking av eller mistanke om begåtte seksuelle krenkelser.

3 Hvor får jeg tak i fagheftet? OBS. For salg!

4 Prosjekt 2: Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging av overgrep mot personer med utviklingshemning Finansiering: fra Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Deltakere: Wenche Fjeld (Innlandet), Hilde Kristiansen (Finnmark), Annie Mathisen (Førde), Peter Zachariassen (Oslo) Arbeidstittel: Sikring av Utviklingshemmede Mot Overgrep (SUMO)

5 Prosjektmål (1) - Øke bevisstheten og handlings-kompetansen i førstelinjestjenesten hva angår overgrep av seksuell, voldelig, økonomisk eller diskriminerende art mot gruppen av mennesker med psykisk utviklingshemning Prosjektmål (2) - Legge til rette for at kommunene kan etablere rutiner for forebygging, varsling og oppføling av overgrep mot målgruppen i henhold til en standard som er utviklet i samarbeid mellom fagpersoner fra alle involverte instanser som har befatning med overgrep mot målgruppen. Prosjektmål (3) - Lage et grunnlag for en informasjonsbank om overgrep mot mennesker med utviklingshemning, som kan være lett tilgjengelig og holdes løpende oppdatert gjennom et samarbeid mellom kvalifiserte fagfolk Utarbeide Retningslinjer

6 Europarådsrapport 2003: Safeguarding adults and children with disabilities against abuse (Hillary Brown) Primær prevensjon: 1) tiltak rettet direkte mot målgruppa 2) tilrettelegging av tjenestetilbudene 3) personalutvelgelse- og opplæring Sekundær prevensjon: Rutiner for varsling (Hva gjør vi?) Tertiær prevensjon: Oppbygging av kompetanse og tilbud innen helsevesenet (generelt!) og innen politi/rettsvesen

7 Hva har vi, og hva mangler vi? Primær prevensjon 1) tiltak rettet direkte mot brukergruppa: Alle mennesker med utviklingshemning må ha tilgang til opplæringsprogram må være tilgjengelige for om seksualitet generelt, om deres rettigheter, respekt for egne og andres grenser, hvordan identifisere overgrep, hvordan unngå og hva gjør man hvis ( ) Øke brukermedvirkning i viktige fora som evaluerer tjenestetilbudene til mennesker med utviklingshemning; lage selvhjelpgrupper for for personer med spesielle behov (kvinnegrupper, grupper for homofile/lesbiske osv.) Etablere en velpublisert og lett tilgjengelig sentral nødlinje for mennesker med utviklingshemning som er i eller er bekymret for en overgrepssituasjon

8 Hva har vi, og hva mangler vi? Primær prevensjon 2) tilrettelegging av tjenestetilbud: Lik tilgang til alle typer tjenester, særlig helsetjenester Hindre institusjonsliknende boligetableringer og at utviklingshemmede bor tett inntil grupper som kan misbruke og utøve vold; sørge for at det er sikkerhetssystemer, tilstrekkelig tilsyn, sosial kontakt osv. ( ) Begrense, stille eksplisitte krav til og føre streng kontroll med bruk av tvang og makt innen tjenestene ( ) Utfasing av svært restriktive, kontrollerende og aversive behandlingsmetoder

9 Hva har vi, og hva mangler vi? Primær prevensjon 3) personalutvelgelse og -opplæring: Krav om fremleggelse av vandelsattest ved ansettelser; aktiv bruk av referanser Sikre god og tilstrekkelig opplæring av ansatte i ft. regler og notoritet hva angår bruk av tvang/makt; utbrede kunnskap om alternativer til tvang ( ) God lønn og ordnede ansettelsesforhold; øke andelen av faglært personal i tjenestene; kontinuerlig kvalifisert opplæring, veiledning og supervisjon, særlig på utfordrende områder av tjenesteytingen Opplæring om utviklingshemning og seksualitet til alle tjenesteytere og profesjonelle som jobber i feltet; temaet inn på grunnutdanningene ( )

10 Hva har vi, og hva mangler vi? Sekundær prevensjon: Prosedyrer for intervensjon i familier når omsorgen for et utviklingshemmet barn eller voksen er utilstrekkelig eller vedkommendes rettigheter krenkes ( ) Sektoroverskridende prosedyrer for hvordan helse- og omsorgstjenestene sammen med politi og rettsvesen skal jobbe i saker der utviklingshemmede krenkes Akuttiltak som trygger den utsatte mot nye overgrep; sikre at den utsatte ikke må bo eller jobbe sammen med overgriperen Opplæringsprogram for profesjonelle innen alle sektorer som kommer i befatning med utsatte om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede: tegn på overgrep, gjennomføring av upartiske undersøkelser, håndtering av enkeltsaker osv. ( )

11 Hva har vi, og hva mangler vi? Sekundær prevensjon (fortsatt): Beskytte ansatte mot oppsigelse eller represalier dersom de melder fra ( whistleblowing ), og bekjentgjørelse av disse Sikre gjennom regelverk at profesjonell taushetsplikt ikke står i veien for at ansatte kan viderebringe informasjon der utviklingshemmede er utsatte eller truede Få frem utviklingshemmedes situasjon som overgrepsofre gjennom deres og deres organisasjoners representasjon i aktuelle fora der tjenester og systemer som skal møte deres behov for trygghet og likeverdighet drøftes og evalueres. ( )

12 Hva har vi, og hva mangler vi? Tertiær prevensjon: De delene av det generelle helsevesenet som har ansvar for overgrepsutsatte må også kunne ta hånd om og ha ferdigheter i forhold til utviklingshemmede ofre for overgrep; tilrettelegging også fysisk av tilbudene til utviklingshemmede; brukergruppene involvert i evalueringen av disse tilbudene ( ) Spesialisert tilfluktssteder og behandlingstilbud til utsatte personer med utviklingshemning Spesialiserte tjenester og beskyttelsestiltak rettet mot utviklingshemmede overgripere Videreutdanningsprogram for profesjonelle som jobber med utviklingshemmede, slik at det etableres en spesialistkompetanse på oppfølging/behandling av de som utsettes for overgrep

13 Noen gode eksempler nevrohabilitering/sider/faghefter.aspx

14 Takk for meg

Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet)

Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet) PROSJEKTRAPPORT: Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet) Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for

Detaljer

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning og seksuelle overgrep rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III Norge Stiftelsen SOR Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III tilbyr veldokumentert metodikk for å forebygge og takle utfordrende atferd

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

«Hvilken kompetanse har vi, hva trenger vi og hvordan møter vi behovene?»

«Hvilken kompetanse har vi, hva trenger vi og hvordan møter vi behovene?» EN NY HVERDAG Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Konferanse Oslo 31. mars og 1. april 2011 Tekst: Sølvi Linde Nasjonal kompetansesatsing for kommunene. Professor og daglig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov

Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov samsvar mellom brukers behov, vedtak og tilbud Forfattere: Fagutvikler

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer