Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning"

Transkript

1 Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006

2 Kvinneuniversitetet Nord: Stiftelse med base i Steigen i Nordland. Stiftet i 1991 av Nordland Fylkeskommune, kommuner i Salten, kvinneorganisasjoner og privatpersoner Bidra til at kvinners erfaringer og kunnskaper synliggjøres, verdsettes, anvendes, videreutvikles og dokumenteres Et møtested mellom teoretisk, praktisk, formell og uformell kunnskap Et sted for utvikling av kompetanse, nettverk, utdanningstilbud og arbeidsmetoder knyttet til kjønn og likestillingsspørsmål

3 KUN 2006: Nettverk Femina Borealis women and development in the North EuroFem nettverk mellom kvinneprosjekter i Europa UArctic University of the Arctic Barentsinstituttet NCRB Network for Crisis Centres in the Russian Barents region and in the Barents region as a whole

4 Prosjekter: Leve kysten, et formidlings-, bevisstgjørings- og mobiliseringsprosjekt rettet mot kvinner i fiskerisamfunn ( ) Samfunnsplanlegging på kvinners vilkår, utarbeidelse av rapporten Fra problem til ressurs (1995) Bokutgivelse Kvinne i et nordlig landskap (1999) Kommunehelsetjenester og tjenesteyting i utkantkommuner kunnskap og utviklingssenter ( ) Northern Women New Images, EU-prosjekt ( ) A Network for Crisis Centres for Women in the Russian Barents Region ( og ) Kjønnsperspektiv på kommuneplanlegging, veileder ( ) Women s participation in decision-making processes in Artic fisheries resource management ( med oppfølging ) Kvinnesatsing er næringsutvikling, landbruksprosjekt ( ) Regionalt likestillingssenter ( )

5 Nordområdefokus: Hvem definerer det gode liv? Sett sørfra Samarbeid på tvers gir nye perspektiv og muligheter - I Nordområdene er vi for en gangs skyld best i klassen og ikke den fattige slektningen i Nord Koloniperspektiv: Husk at det bor folk her Igjen: kvinneperspektivet det bor ikke bare menn her Kvinnemeldinga til Fylkeskommunen 2003.

6 Nord-Norge sett fra Oslo?

7 Nordområdesatsingen: Nordområdemeldingen Viktig å inkludere kjønnsperspektivet for demokratiutviklingen KUNs arbeid historisk sett Leve i nord og leve godt, må inkludere kjønnsperspektivet Vi må kjenne likestillingssituasjonen og gjennomføre tiltak som kan sikre en positiv utvikling Underrepresentasjon på viktige arenaer betyr svekket mulighet for innflytelse Viktig at det mangfold av talent vi har gis mulighet for utfoldelse

8 Nordområdesatsingen: Kjønnsperspektivet i planlegging krever kunnskap om nåsituasjon og mulige virkninger Kunnskapshull på land Forståelsen av samfunnsforhold sentral i gjennomføring av tiltak Utfordringen er å inkludere hele befolkningen, hvis en klarer dette skapes muligheter og ressurser Ringvirkninger

9 Nordområdesatsingen: For Nordområdene handler dette bl.a. om å rekruttere kvinner inn i de bransjene hvor kvinner i dag er lite representert. Hvis ikke hvordan blir da den fremtidige flyttestrømmen? At det bor folk i husan Næringsperspektivet å drive næring i forvitrende bygder umulig Det gode liv, leve i Nord og leve godt for hvem?

10 Fra folke- og boligtellingen 2001, innbyggere under 18 år i de tre kommunene: I alt 0-5 år S g j H g j T g j

11

12 Sysselsetting i de tre kommunene etter kjønn og næring, 2004: Kvi nner Menn Kvi nner Menn Kvi nner Menn 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jor dbr uk, skogbr uk og f iske Utvi nni ng av r åol j e og natur gass Industr i og ber gver ksdr i f t Kr af t- og vannf or syning Bygge- og anl eggsvir ksomhet Var ehandel, hotel l- og r estaur antvir ksomhet T r anspor t og kommunikasj on Fi nansi ell tj enesteyti ng For r etni ngsmessi g tj enesteyti ng, ei endomsdr if t Of f entl i g f or valtni ng og annen tj enesteyti ng Uoppgi tt

13 Befolkningen 16-74, etter kommune, kjønn og utdanningsnivå, 2001 Kvinner Steigen Hamarøy Tysfjord Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Grunnskole Videregående skole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Uoppgitt utdanning

14 KUNs spørreundersøkelse: OBS utvalg, svarprosent bare 28,5, og antakelig selektivt frafall år, 50% tilflyttet 45,5% utdanning på høgskole/universitets-nivå (statistikken viser 12,7% i kommunen) 60,9% i arbeid 15,5% under utdanning

15 I arbeid, et utvalg: Service/tjenesteyting: 25,7% Omsorgssektoren: 21,8% Oppvekst/undervisning: 12,9% Ulønnet omsorgsarbeid: 9,9% Primærnæring: 5,9% Offentlig administrasjon: 5,0% Ikke i lønnet arbeid: 3,0%

16 Grunn til bosetting: Partner/ektefelle 19,0% Oppvekst/familie 18,4% Natur/landskap/landsdel 17,9% Bokvalitet 12,8% Arbeid/yrke/næring 12,8% Venner/sosialt miljø 10,0%

17 Trivselsfaktorer Oppvekst/familie 20,4% Venner/sosialt miljø 17,8% Natur/landskap/landsdel 17,8% Arbeid/yrke/næring 17,0% Bokvalitet 15,6%

18 Grunner til å bli boende: Flere faktorer, avkryssing: Natur og landskap 47,5% Familie 43,6% Jobb 33,7% Oppvekstvilkår 30,7% Sosiale nettverk 25,7% Bokvalitet,Partner, Skolemiljø,Friluftsliv 10% hver

19 Grunner til å flytte fra Steigen: Arbeid/yrke/næring 29,0% Utviklingsmuligheter 18,1% Fritidsaktiviteter 12,4% Venner/sosialt miljø 11,7% Pendling/kommunikasjon 10,2% Faktisk befolkningsutvikling, historisk: 1769: : : : : : : : : : 2863

20 Næring og kvinner hva svarer de? 38%: Det må utvikles nye arbeidsplasser Nye næringer generelt Turistnæringa spesielt Bedre muligheter for pendling kommunikasjon Negativ opplevelse av ansettelsespolitikk gjennom nettverk heller enn ved utlysning Kartlegging og informasjon om hvilken kompetanse som trengs i kommunen Kan forenkle valg av utdanning og skape grunnlag for fortsatt bosetting

21 Tiltak: Strukturelt Støtteordninger og overføringer Kjønnsperspektiv Ulikheter mellom menn og kvinner Type næring Type etablering Skala Ønske om kurs i bedriftsetablering Spesialisert? Unike forhold, unik næring? Ønske om bedre muligheter for desentralisert utdanning

22 Tiltak: Utdanning Noe meningsfylt hva ligger i det? Fag med kjønnsidentitet krever enda mer for overskridelse Realfag eller selvrealisering, det sentrale ungdomsprosjektet er å danne identitet Ikke hva du vil gjøre, men hvem du vil være Ikke negative til realfag, ønsker bare ikke å arbeide med dem Fokus på å gjøre verden bedre, bevissthet i skolen?

23 Muligheter i Nord-Salten Variert region, muligheter og utfordringer Kompetansebedrifter som særegen ressurs: Kvinneuniversitetet: Spesialisert kompetanse innen næringsutvikling og ressursforvaltning i et kjønnsperspektiv Árran: Spesialisert kompetanse innen Nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv, FoU innen kultur, samfunn og verdiskapning Folk-til-folk ivareta eksisterende nettverk og de mulighetene som ligger i dem. Spesialisert og unik kompetanse

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, kvinneorganisasjoner og enkeltpersoner. Formålet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn

Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn Småsamfunn gir få positive assosiasjoner: Lavt folketall. Nedgang i folketall. Utenfor dagpendleravstand til sentra. Lang vei til sykehus. Utfordringer

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kvinneuniversitetet

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Likestilling og mangfold som satsningsområde. Likestillingsstatistikk Finnmark. Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø. ffk.no

Likestilling og mangfold som satsningsområde. Likestillingsstatistikk Finnmark. Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø. ffk.no Likestilling og mangfold som satsningsområde Likestillingsstatistikk Finnmark Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø ffk.no F r ams i de : He r me t i k k e nnær i ngs hagefi k kl i k e s t i l l i ngs

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Kompetanse, innovasjon og verdiskaping

Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innledning: Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er uttrykk som ofte er knyttet nært sammen selv om de hver for seg har ulike definisjoner. Vi skiller ikke mellom

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Utviklingsprogram 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Foto: Britt Kjensli. FORORD/Åvddåbáhko Utviklingsprogram (UPN) Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom sprogrammet skal

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier.

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier. 1 2 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier Rapport 2014-02 Proba-rapport nr. 2014-02, Prosjekt nr. 13033 ISSN: 1891-8093

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus

RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus Ove Jakobsen Øystein Nystad Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø UiN-rapport 4/2012 1 Ove

Detaljer