Allmennmedisinsk våruke mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor AFs landsrådsmøte onsdag 6. mai NFAs årsmøte torsdag 7. mai Påmelding

2 Velkommen til Fredrikstad Grunnlagt av Frederik II i 1567 er Fredrikstad Norges ellevte eldste by. Strategisk plassert ved Glommas utløp var tanken at festningsbyen Fredrikstad skulle verne Norge mot angrep fra datidens erkefiende, Sverige. Det gikk ganske bra, helt fram til fram til en sen augustkveld i Etter år med nedrusting var ikke Fredrikstad festning lengre rustet til å stå imot svenskenes angrep, og da svenskene fyrte av kanonene sine mot byen hadde man ikke annet valg enn å overgi seg uten nevneverdig kamp. Gamlebyen er i dag regnet som en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer, og i fjor høst kom byen faktisk med på Huffington Posts liste over grunner til at Norge er verdens beste sted å bo! Opp igjennom historien har Fredrikstad vært festnings- og garnisonsby, skuteby, og plankeby. På 1900-tallet var Fredrikstad en av Norges ledende industribyer. Fredrikstad har et veldig godt utgangspunkt fra naturens side, dette er Norges største kysthyttekommune! Det er derfor ikke rart at befolkningsveksten de senere år viser at Fredrikstad er en attraktiv by å flytte til. Med innbyggere er Fredrikstad en storby i norsk målestokk. Allmennmedisinsk våruke 2015 arrangeres i sentrum av Fredrikstad på Quality Hotell. Her er det nærhet til elven og bylivet, og kun en kort fergetur til Gamlebyen. Våruka byr på et spennende og aktuelt program. Grunnkurs for yngre kolleger samt ledelseskurs og helsepolitisk kurs står på agendaen. I tillegg kjøres et spennende kurs i ultralyd, med masse praktisk trening. Sist, men ikke minst, kurs i drift av det moderne legekontor- hvor man kan få innsyn i hvordan kloke kolleger har innordnet seg for å oppnå maksimal effektivitet og mest mulig hensiktsmessig drift. Det blir også tapaskveld på Fredrikstads flotte Skybar, med fantastisk utsikt over byen. Det blir stand-up show med Jonas Bergland på Litteraturhuset, og det blir forskjellige treningstilbud hver dag! Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager! Hilsen hovedkomiteen Nina Wiggen, Egil Johannesen og Christina Stangeland Fredheim 2

3 3

4 G e n e r e l l i n f o r m a s j o n For å få tildelt kursbevis må du følge kurset i sin helhet, altså være til stede på samtlige av kursets timer. Det blir sendt ut presensliste før og etter lunsj hver kursdag. Du må selv sørge for å være til stede for å signere på denne. Møt opp i tide! Heller litt tidlig enn for sent. Kursavgiften må være betalt før kursbevis kan deles ut. Påmelding K u r s p r o g r a m Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor 4

5 Grunnkurs A: Allmennmedisin (EU-kurs) Kurset er søkt godkjent tellende med 35 timer til spesialiteten allmennmedisin. Kursledere: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC til litteratursøk m.v. Kurset setter fokus på hva som er spesielt med allmennmedisin, med grenseoppgang til andre spesialiteter. Det omhandler blant annet pasientbehandling, men også egenomsorg. Debatten under NFAs årsmøte inngår som en obligatorisk del av dette kurset. Målgruppe: Grunnkurs A/EU kurs 1 er obligatorisk for leger som skal ha veiledet tjeneste etter EU-direktivet og leger som tar spesialistutdanning i allmennmedisin. Mandag 4. mai: Velkommen Samhandling med 2. linje tjenesten sett med praksiskonsulentens øyne. Krav til henvisninger og epikriser. Praksiskonsulent og fastlege Jan Morten Engzelius Pause Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Kasuistikker som belyser tiden som diagnostikum, helhetlig tilnærming. Fastlegen som koordinator. Fastlege Bjørn Gjelsvik Lunsj Farer i faget - om utbrenthet. Legeforeningens støtteapparat, Villa Sana Pause Lege Karin Rø, Villa Sana Fastlegeordningens rammebetingelser. Fastlegeforskriften. Fastlege Trond Egil Hansen 5

6 Tirsdag 5. mai: Individuelt forebyggende helsearbeid. Risikovurdering og sykeliggjøring. Overdiagnostisering Fastlege Gisle Roksund Pause Legevaktsarbeid, organisering, regelverk, arbeidsmetoder. Kasuistikker. Lege og daglig leder legevakten i Drammen Per Magne Mikaelsen Lunsj Konkrete tips og råd til fastlegene fra erfarne kollegaer. Innledninger: Tillit, trygghet og tilgjengelighet. Fastlege Trine Bjørner Tøys, tydelighet og toleranse. Fastlege Vibeke Løvdal Diskusjon og spørsmål Pause Krav til legens informasjonsbehandling. Avdelingsdirektør og advokat Lars Duvaland, Legeforeningen Onsdag 6. mai: Konsultasjon i allmennpraksis. Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske adferdsfag Konsultasjon i allmennpraksis. Fokus på pasientens ressurser og mestring. Introduksjon i plenum av gruppearbeidet. Gruppearbeid. Gjennomgåelse av gruppearbeid i plenum Lunsj 6

7 Torsdag 7. mai: Samhandling og samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Fastlege Trond Egil Hansen Pause Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv. NSAMs (Norsk selskap for allmennmedisin - nå NFA)7 teser. Fastlege Anna Stavdal Lunsj Debatt på NFAs årsmøte obligatorisk oppmøte for grunnkurs A-deltakere Fredag 8. mai Det allmennmedisinske laboratorium. Med utgangspunkt i kasuistikker belyses testers spesifisitet og sensitivitet Pause Det diskuteres hva som er hensiktsmessig laboratoriebruk. Endre Sandvik, direktør Legevakten i Oslo En omvisning i allmennmedisinrommet i Helsebiblioteket. Hvor finner jeg svar på kliniske spørsmål? Fastlege Alexander Wahl, Helsebiblioteket Avslutning og evaluering Lunsj og hjemreise 7

8 Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin. Kurset er søkt godkjent med 30 timer. Kurskomité: Jørund Straand, Morten Lindbæk, Mette Brekke og Elin O Rosvold; alle ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC for litteratursøk mv. En viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid i 8 "prosjektmøter". Gruppene vil motta veiledning underveis. I løpet av prosjektmøtene skal hver gruppe utvikle (så langt råd er) en plan for et egendefinert forskningsprosjekt. Før kurset bør derfor alle tenke etter for å komme på et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal ta fatt i: omforme spørsmålet til forskbar problemstilling og utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt. Nærmere opplysninger om gruppearbeidet og om kurset vil bli lagt ut på Det tas forbehold om mindre programjusteringer. 8

9 Mandag 4. mai: Møteleder: Jørund Straand Fr a idé til forskbart spørsmål: Planlegging er halve jobben! Orientering om kurset Jørund Straand Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag Jørund Straand Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan ( protokoll ) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? Jørund Straand Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid Lunsj Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (inntil 4 småskalaprosjekt typisk AFU-prosjekt á 15 min.) Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Svein Gjelstad Forskning og klinikk samtidig er det mulig? Blir man en bedre lege av å forske? Når vi ikke lenger kan stole på forskningen: Publication bias Jørund Straand Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe? 9

10 Tirsdag 5. mai: Møteleder: Elin O. Rosvold Kvalitative metoder, forskerskole, jus og etikk Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1 Sigurd Høye Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2 Sigurd Høye Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) Prosjektmøte Lunsj Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) Elin Olaug Rosvold Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 prosjekt á 15 min.) Prosjektmøte 4 Onsdag 6. mai: kl Møteleder: Morten Lindbæk Klinisk forskning med kvantitative metoder Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper Morten Lindbæk Prosjektmøte Virker behandlingen slik vi ønsker? Randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis Morten Lindbæk Valg av design og det å finne ut hvor mange pasienter som må inkluderes i studien Morten Lindbæk Lunsj 10

11 Torsdag 7. mai: kl Møteleder: Mette Brekke Spørreskjema, penger, stipend Forskning basert på spørreskjema Mette Brekke Penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) Mette Brekke Prosjektmøte Lunsj Fredag 8. mai: kl Møteleder: Jørund Straand Litteratursøk, validitet, formidling. Minikongress Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (1)? Om litteratursøk og vurdering av kvalitet Atle Klovning Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (2)? Om vurdering av studiers validitet Atle Klovning Prosjektmøte Formidling av forskning til kolleger og til publikum v/elin O Rosvold Lunsj Prosjektmøte 8: Minikongress: Hver gruppe presenterer prosjektarbeid: Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Avslutning, kursbevis og evaluering 11

12 Kurs i helsepolitikk - tirsdag 5. mai Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie timer. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. Kursarrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger og nestleder i Allmennlegeforeningen og Ole Henrik Krat Bjørkholt fastlege i Drammen og styremedlem i Allmennlegeforeningen Helsepolitisk verksted Framtidens tverrfaglige primærhelsetjeneste Hvordan får vi til de gode samarbeidsrelasjonene? Må man være samlokalisert for å samarbeide godt? Må man kjenne hverandre? Deling av ansvar stafett eller synkronsvømming? Innledere: - Tor Levin Hofgaard, leder i Psykologforeningen - Kirsten Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening - Hans Leo Dagsvik, stedfortredende forbundsleder, Norsk fysioterapiforbund - Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen Lunsj Stortingsmelding om primærhelsetjenesten (innledere avklares når stortingsmeldingen sendes ut) Metoder for bedre samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie Sykepleiernes rolle i og utenfor legekontoret? Trenger vi sentraliserte tilbud i en kommune? Hvem driver hva? Frisklivssentraler, vekt, trening. Sårpoliklinikker 12

13 Hva skal til av strukturer for at tverrfagligheten skal fungere for legene? Må man ha faste regler, avtaler? Telefon, e-melding, korte eller lange møter Betyr avlønningsform noe? Oppsummering og veien videre Oppsummering av dagen ved Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien Evaluering og avslutning 13

14 Ledelseskurs Kurset søkes godkjent som emnekurs på 15 timer, samt at deltagelse kun onsdag og torsdag søkes godkjent som åtte kurstimer. Vi følger opp suksessen fra i fjor og vil lage et ledelseskurs som omhandler nyttige tema for ledelse av allmennlegekontor og andre eventuelle lederfunksjoner for leger I primærhelsetjenesten. Ved å kunne litt om temaene under vil man ha større mulighet for å jobbe systematisk mot de målene man setter seg. Kurskomité: Tone Dorthe Sletten, fastlege i Trondheim og styremedlem i Allmennlegeforeningen, Kirsten Rokstad, fastlege i Bergen og styremedlem i Allmennlegeforeningen og Jeanette H Magnus, dr.med., Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Tema på årets ledelseskurs: Endringsledelse Strategisk ledelse Møteledelse Personalledelse Alliansebygging Hva kjennetegner gode/dårlige ledere Vi jobber fortsatt for å få til en egen masterutdanning for leger i primærhelsetjenesten som blir samlingsbasert, det er foreløpig usikkert om vårens kurs sammen med for- og etterarbeid vil kunne gi vekttall i denne utdanningen. 14

15 Onsdag 6. mai Personalledelse ved Jeanette Magnus Dobbeltrolle lege og leder Pause Personalledelse Lunsj Torsdag 7. mai Jeanette Magnus Det vi ikke liker; møter og vanskelige medarbeidere Pause Personalledelse Lunsj Fredag 8. mai Elisabeth Arntzen, lege, assisterende fagsjef i Helse Sør-Øst og forfatter av boka Ledelse og Kvalitet i helsetjenesten Ledelse og kvalitet, er det mulig å lede etter interkontrollforskriften? Pause Programmet fortsetter Lunsj Programmet fortsetter 15

16 Kurs: Ultralyd Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs 15 timer Kurskomité: Geir Stene fastlege ved Drøbak legesenter, Karoline van der Hagen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rølingen. Alle kan delta på kurset, også nybegynnere, men det blir mest fokus på kliniske problemstillinger og mindre på basal ultralydteknikk. Læringsmål: Lære pasientnær klinisk ultralyd for en del klassiske sykdomstilstander i allmennmedisin, legevakt, KAD for å øke treffsikkerhet i diagnostikk, behandling og henvisning til spesialist og sykehus. FUA: Forening for Ultralyd i Allmennpraksis Onsdag 6. mai Hva er POCUS Fastlege Cahn Le Nygaard, Stallbakken legesenter i Rælingen og leder av FUA POCUS er det et AAA (abdominalt aortaaneurisme)? Bjørn Tore Martinussen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og styremedlem i FUA Praktiske øvelser i 8-9 grupper med veiledere POCUS - er det en galleblære-stein/-betennelse? Fastlege Cahn Le Nygaard, Stallbakken legesenter i Rælingen og leder av FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - er det en nyrestein/hydronefrose? Geir Stene fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen og styret i FUA Praktiske øvelser Lunsj 16

17 Torsdag 7.mai POCUS - er det vitalt/viabelt foster? Karoline van der Hagen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og styret i FUA Praktiske øvelser POCUS - er det ex.u.(extrauterin graviditet)? Hilde Nummedal fastlege ved Nordheim legesenter på Karmøy, styret FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - postmenopausal blødning - er det endometriecancer? Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, tidligere leder FUA Praktiske øvelser Lunsj Fredag 8. mai POCUS - er det pneumothorax? Cahn Le Nygaard fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, leder FUA Praktiske øvelser POCUS - tungpust - er det hjertesvikt Marius Christensen fastlege ved Ets Medisinske senter på Evenskjer i Norland, styret FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - er det DVT(dyp venetrombose) Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, tidligere leder FUA Praktiske øvelser Lunsj POCUS - er det appendicitt? Olav Karstad fastlege ved Sinsenklinikken i Oslo, styret FUA Praktiske øvelser POCUS - skulder - er det impingement syndrom eller frozen shoulder? Alexander Sandnes fastlege ved Sørlandsparken legesenter i Kristiansand, styret FUA Praktiske øvelser 17

18 Kurs: Det moderne legekontor Kurset er søkt godkjent som 15 timers emnekurs. Målsetningen med kurset er å lære seg tilpasning av allmennlegepraksis til moderne tid, både med tanke på hvordan samfunnets endrer sine forventninger til oss, og hvordan vi leger møter disse forventningene. Videre lærer kursdeltakerne hvordan vi tar i bruk og får utbytte av moderne verktøy, både teknisk og tankemessig. Kurskomité: Jørn Kippersund (fastlege, Volda) Onsdag 6.mai Nasjonal kjernejournal Bent Asgeir Larsen, lege i Kjernejournalprosjektet og fastlege ved Karrestad legekontor Dokumentdeling, prosjektsamarbeid bedre flyt og mer rettferdighet i vaktturnus- og arbeidsplanlegging Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder Lunsj Torsdag 7.mai E-portal, E-konsultasjon, digital dialog Ivar Halvorsen, fastlege og overlege Stavanger, nestleder Allmennlegeforeningen Kunnskapsinnhenting og kliniske beslutninger i en travel hverdag - hvordan la digitale verktøy hjelpe deg Eirik Viste, Fastlege Stavanger Lunsj Fredag 8.mai Time samme dag. Utfordringer og gevinster - hvordan gjennomføre i praksis Erling Egenæs, fastlege, Skreia legesenter Pause med utsjekk Innbokskontroll - personlig oppgavemestring - del 1 Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder Lunsj Innbokskontroll - personlig oppgavemestring - del 2 Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder 18

19 Landsrådsmøte og årsmøte Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Onsdag 6. mai 2015 kl Alle medlemmer er velkomne og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Torsdag 7. mai 2015: kl Årsmøtet innledes med debatt/workshop om fremtidens fastlegetjeneste (kl ) Alle medlemmer er velkomne og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside 19

20 Sosialt program og treningsmuligheter Mandag: Velkommen til ALIS-kveld! (allmennleger i spesialisering). Vi ønsker å lage en kveld der det blir mulighet for å møte kollegaer på samme sted i karrieren i hyggelige omgivelser. Arrangementet holdes i den fantastiske Sky-baren på hotellet med utsikt over hele Fredrikstad. NFA og AF spanderer tapasbuffet under arrangementet. Det er ingen egenandel, men husk å melde deg på, slik at vi kan beregne riktig matmengde. Sky-baren på Quality hotel Fredrikstad. Foto: Hotellet Tirsdag: : Trening og aktivitet Løperute nr 1 gjennom Fredrikstads gater: Bli med løpegruppen gjennom byen, løypen er ca tre km. Du kan løpe den en eller flere ganger i det tempoet du selv ønsker. Salsa intro: Lær grunnleggende salsatrinn etter heftige rytmer. Yoga: For deg som ønsker å roe ned og vende fokuset innover i kroppen, avspennende og helt uten prestasjonsfokus 19:30: Quiz- og burgerkveld på Majorens kro & stue i Gamlebyen. 20

21 Onsdag: Foto: Majoren.no Trening og aktivitet starter 15 minutter etter avsluttet årsmøte Løperute nr 2 gjennom Fredrikstads gater Tango intro: Lære grunnleggende trinn i tango Yoga 19.30: Middag og stand-up på Litteraturhuset Stand Up: Dr Jonas Bergland og den alternative medisin! Velkommen til et helaftens stand up-show. Jonas Kinge Bergland er komiker, lege og langrennsløper. I tillegg er han fra Holmlia, og med så sammensatt bakgrunn blir det morsomt. Han har reist Norge rundt siste året og høstet stor suksess med showet han skal holde for oss denne kvelden. Jonas Kinge Bergland. Foto: Stand-up Norge 21

22 Torsdag: Trening og aktivitet starter 15 minutter etter avsluttet årsmøte Løperute nr 3 gjennom Fredrikstads gater Swing/jive intro: Lære grunnleggende trinn i swing/jive Yoga 19.30: Aperitif i Skybar 20.00: Festmiddag i festsalen. Festen fortsetter i Sky-Baren utover vårnatten. Det er ingen påmelding til treningstilbudene, her er det bare å bli med på sparket! Nærmere informasjon om tidspunkt og oppmøte blir annonsert under arrangementet. 22

23 Priser - Våruka 2015 Kurs NOK Grunnkurs A 6000 Grunnkurs D 6000 Ultralydkurs 4000 Det moderne legekontor 4000 Helsepolitikk 1750 Ledelseskurs (alle tre dager) 4000 Ledelseskurs 2 to dager (onsdag og torsdag) 3000 Sosialt ALIS-kveld (mandag) Ingen egenandel, men krever påmelding Burger- og quizkveld i Gamlebyen 180 Middag og stand-up på Litteraturhuset 620 Festmiddag torsdag, inkludert drikke

24 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 1. mars Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til Karin Wallin: eller Anne Ormshammer: Påmelding Velkommen! 24

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne

Detaljer

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 Bodø Radisson Blu Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Kurs i mindfulness Valgfritt kurs: «Det moderne legekontor» Emnekurs: «Psykisk lidelse - fra plager til katastrofer»

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Grunnkurskatalog. for. videreutdanningen i allmennmedisin. En veileder for kursarrangører og kurskomiteer

Grunnkurskatalog. for. videreutdanningen i allmennmedisin. En veileder for kursarrangører og kurskomiteer Grunnkurskatalog for videreutdanningen i allmennmedisin En veileder for kursarrangører og kurskomiteer Utarbeidet av spesialitetskomiteen i allmennmedisin i samarbeid med Allmennlegeforeningen, Norsk forening

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 20. 2014 Foto: Heidunn S. Nordtveit. Syd-Vesten 10 år som Stavanger Universitetssykehus Intervju med Davor Baros Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Veileder for kurskomiteer

Veileder for kurskomiteer Veileder for kurskomiteer Generell informasjon for arrangering av kurs Oslo, Oktober 2011 Den norske legeforening 2 Innhold: Innledning side 3 Generelt side 3 Planlegging av kurs side 3 Når må planleggingen

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Øivind Larsen (red.) Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Erindringsseminar i Det norske Videnskapsakademi 12. mai 2011 Program Sted: Drammensveien 78, 0217 Oslo

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a.

Medlemsinfo fra. 2/ 2015, april. Innhold. Lederen Medlemsmøte 29.april. med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. Medlemsinfo fra 2/ 2015, april Innhold Lederen Medlemsmøte 29.april med tema «Å være pårørende» Medlemstur 16.juni til bl.a. huset på bildet Det nye styret Stavganggrupper over hele fylket? Har du kommentarer,

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

TEMA: Videreutdanning

TEMA: Videreutdanning Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2011 TEMA: Videreutdanning AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Klinisk spesialist i sykepleie 4 Oppstart av 4. kull på videreutdanning

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer