Allmennmedisinsk våruke mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinsk våruke 4.-8. mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad"

Transkript

1 Allmennmedisinsk våruke mai 2015 Fredrikstad Quality hotel Fredrikstad Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor AFs landsrådsmøte onsdag 6. mai NFAs årsmøte torsdag 7. mai Påmelding

2 Velkommen til Fredrikstad Grunnlagt av Frederik II i 1567 er Fredrikstad Norges ellevte eldste by. Strategisk plassert ved Glommas utløp var tanken at festningsbyen Fredrikstad skulle verne Norge mot angrep fra datidens erkefiende, Sverige. Det gikk ganske bra, helt fram til fram til en sen augustkveld i Etter år med nedrusting var ikke Fredrikstad festning lengre rustet til å stå imot svenskenes angrep, og da svenskene fyrte av kanonene sine mot byen hadde man ikke annet valg enn å overgi seg uten nevneverdig kamp. Gamlebyen er i dag regnet som en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer, og i fjor høst kom byen faktisk med på Huffington Posts liste over grunner til at Norge er verdens beste sted å bo! Opp igjennom historien har Fredrikstad vært festnings- og garnisonsby, skuteby, og plankeby. På 1900-tallet var Fredrikstad en av Norges ledende industribyer. Fredrikstad har et veldig godt utgangspunkt fra naturens side, dette er Norges største kysthyttekommune! Det er derfor ikke rart at befolkningsveksten de senere år viser at Fredrikstad er en attraktiv by å flytte til. Med innbyggere er Fredrikstad en storby i norsk målestokk. Allmennmedisinsk våruke 2015 arrangeres i sentrum av Fredrikstad på Quality Hotell. Her er det nærhet til elven og bylivet, og kun en kort fergetur til Gamlebyen. Våruka byr på et spennende og aktuelt program. Grunnkurs for yngre kolleger samt ledelseskurs og helsepolitisk kurs står på agendaen. I tillegg kjøres et spennende kurs i ultralyd, med masse praktisk trening. Sist, men ikke minst, kurs i drift av det moderne legekontor- hvor man kan få innsyn i hvordan kloke kolleger har innordnet seg for å oppnå maksimal effektivitet og mest mulig hensiktsmessig drift. Det blir også tapaskveld på Fredrikstads flotte Skybar, med fantastisk utsikt over byen. Det blir stand-up show med Jonas Bergland på Litteraturhuset, og det blir forskjellige treningstilbud hver dag! Vi ønsker alle allmennleger velkommen til spennende og hyggelige dager! Hilsen hovedkomiteen Nina Wiggen, Egil Johannesen og Christina Stangeland Fredheim 2

3 3

4 G e n e r e l l i n f o r m a s j o n For å få tildelt kursbevis må du følge kurset i sin helhet, altså være til stede på samtlige av kursets timer. Det blir sendt ut presensliste før og etter lunsj hver kursdag. Du må selv sørge for å være til stede for å signere på denne. Møt opp i tide! Heller litt tidlig enn for sent. Kursavgiften må være betalt før kursbevis kan deles ut. Påmelding K u r s p r o g r a m Grunnkurs A Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Kurs: Ultralyd Kurs: Det moderne legekontor 4

5 Grunnkurs A: Allmennmedisin (EU-kurs) Kurset er søkt godkjent tellende med 35 timer til spesialiteten allmennmedisin. Kursledere: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC til litteratursøk m.v. Kurset setter fokus på hva som er spesielt med allmennmedisin, med grenseoppgang til andre spesialiteter. Det omhandler blant annet pasientbehandling, men også egenomsorg. Debatten under NFAs årsmøte inngår som en obligatorisk del av dette kurset. Målgruppe: Grunnkurs A/EU kurs 1 er obligatorisk for leger som skal ha veiledet tjeneste etter EU-direktivet og leger som tar spesialistutdanning i allmennmedisin. Mandag 4. mai: Velkommen Samhandling med 2. linje tjenesten sett med praksiskonsulentens øyne. Krav til henvisninger og epikriser. Praksiskonsulent og fastlege Jan Morten Engzelius Pause Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Kasuistikker som belyser tiden som diagnostikum, helhetlig tilnærming. Fastlegen som koordinator. Fastlege Bjørn Gjelsvik Lunsj Farer i faget - om utbrenthet. Legeforeningens støtteapparat, Villa Sana Pause Lege Karin Rø, Villa Sana Fastlegeordningens rammebetingelser. Fastlegeforskriften. Fastlege Trond Egil Hansen 5

6 Tirsdag 5. mai: Individuelt forebyggende helsearbeid. Risikovurdering og sykeliggjøring. Overdiagnostisering Fastlege Gisle Roksund Pause Legevaktsarbeid, organisering, regelverk, arbeidsmetoder. Kasuistikker. Lege og daglig leder legevakten i Drammen Per Magne Mikaelsen Lunsj Konkrete tips og råd til fastlegene fra erfarne kollegaer. Innledninger: Tillit, trygghet og tilgjengelighet. Fastlege Trine Bjørner Tøys, tydelighet og toleranse. Fastlege Vibeke Løvdal Diskusjon og spørsmål Pause Krav til legens informasjonsbehandling. Avdelingsdirektør og advokat Lars Duvaland, Legeforeningen Onsdag 6. mai: Konsultasjon i allmennpraksis. Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske adferdsfag Konsultasjon i allmennpraksis. Fokus på pasientens ressurser og mestring. Introduksjon i plenum av gruppearbeidet. Gruppearbeid. Gjennomgåelse av gruppearbeid i plenum Lunsj 6

7 Torsdag 7. mai: Samhandling og samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Fastlege Trond Egil Hansen Pause Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv. NSAMs (Norsk selskap for allmennmedisin - nå NFA)7 teser. Fastlege Anna Stavdal Lunsj Debatt på NFAs årsmøte obligatorisk oppmøte for grunnkurs A-deltakere Fredag 8. mai Det allmennmedisinske laboratorium. Med utgangspunkt i kasuistikker belyses testers spesifisitet og sensitivitet Pause Det diskuteres hva som er hensiktsmessig laboratoriebruk. Endre Sandvik, direktør Legevakten i Oslo En omvisning i allmennmedisinrommet i Helsebiblioteket. Hvor finner jeg svar på kliniske spørsmål? Fastlege Alexander Wahl, Helsebiblioteket Avslutning og evaluering Lunsj og hjemreise 7

8 Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin. Kurset er søkt godkjent med 30 timer. Kurskomité: Jørund Straand, Morten Lindbæk, Mette Brekke og Elin O Rosvold; alle ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egen PC for litteratursøk mv. En viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid i 8 "prosjektmøter". Gruppene vil motta veiledning underveis. I løpet av prosjektmøtene skal hver gruppe utvikle (så langt råd er) en plan for et egendefinert forskningsprosjekt. Før kurset bør derfor alle tenke etter for å komme på et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal ta fatt i: omforme spørsmålet til forskbar problemstilling og utvikle dette videre til en prosjektplan for et mindre forskningsprosjekt. Nærmere opplysninger om gruppearbeidet og om kurset vil bli lagt ut på Det tas forbehold om mindre programjusteringer. 8

9 Mandag 4. mai: Møteleder: Jørund Straand Fr a idé til forskbart spørsmål: Planlegging er halve jobben! Orientering om kurset Jørund Straand Fra idé til prosjekt 1: Allmennmedisin som forskningsbasert fag Jørund Straand Fra idé til prosjekt 2: Planlegging er halve jobben. Arbeidsplan ( protokoll ) for prosjektet. Hva hører hjemme i en forskningsprotokoll? Jørund Straand Prosjektmøte 1: Bli kjent med hverandre i gruppa. Idéutveksling om aktuelt prosjekt for videre gruppearbeid Lunsj Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (inntil 4 småskalaprosjekt typisk AFU-prosjekt á 15 min.) Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Svein Gjelstad Forskning og klinikk samtidig er det mulig? Blir man en bedre lege av å forske? Når vi ikke lenger kan stole på forskningen: Publication bias Jørund Straand Prosjektmøte 2: Hvilket prosjekt skal det satses på i vår gruppe? 9

10 Tirsdag 5. mai: Møteleder: Elin O. Rosvold Kvalitative metoder, forskerskole, jus og etikk Kvalitativ forskning i allmennpraksis 1 Sigurd Høye Hva er kvalitative forskningsmetoder, og når er de aktuelle? Hva skal til for å sikre vitenskapelig kvalitet? Kvalitativ forskning i allmennpraksis 2 Sigurd Høye Måter å samle inn kvalitative data (intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon) Prosjektmøte Lunsj Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) Elin Olaug Rosvold Prosjektklinikk: Allmennmedisinske forskere presenterer eget prosjekt (3 prosjekt á 15 min.) Prosjektmøte 4 Onsdag 6. mai: kl Møteleder: Morten Lindbæk Klinisk forskning med kvantitative metoder Er diagnosen riktig? Forskning om diagnostiske tester/kriterier. Introduksjon til klinisk-epidemiologiske grunnbegreper Morten Lindbæk Prosjektmøte Virker behandlingen slik vi ønsker? Randomiserte kontrollerte studier i allmennpraksis Morten Lindbæk Valg av design og det å finne ut hvor mange pasienter som må inkluderes i studien Morten Lindbæk Lunsj 10

11 Torsdag 7. mai: kl Møteleder: Mette Brekke Spørreskjema, penger, stipend Forskning basert på spørreskjema Mette Brekke Penger til forskning: Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) Mette Brekke Prosjektmøte Lunsj Fredag 8. mai: kl Møteleder: Jørund Straand Litteratursøk, validitet, formidling. Minikongress Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (1)? Om litteratursøk og vurdering av kvalitet Atle Klovning Trenger allmennmedisinen å være kunnskapsbasert (2)? Om vurdering av studiers validitet Atle Klovning Prosjektmøte Formidling av forskning til kolleger og til publikum v/elin O Rosvold Lunsj Prosjektmøte 8: Minikongress: Hver gruppe presenterer prosjektarbeid: Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Avslutning, kursbevis og evaluering 11

12 Kurs i helsepolitikk - tirsdag 5. mai Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie timer. Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. Kursarrangør: Allmennlegeforeningen Kurskomité: Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger og nestleder i Allmennlegeforeningen og Ole Henrik Krat Bjørkholt fastlege i Drammen og styremedlem i Allmennlegeforeningen Helsepolitisk verksted Framtidens tverrfaglige primærhelsetjeneste Hvordan får vi til de gode samarbeidsrelasjonene? Må man være samlokalisert for å samarbeide godt? Må man kjenne hverandre? Deling av ansvar stafett eller synkronsvømming? Innledere: - Tor Levin Hofgaard, leder i Psykologforeningen - Kirsten Jørgensen, leder i Den norske jordmorforening - Hans Leo Dagsvik, stedfortredende forbundsleder, Norsk fysioterapiforbund - Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen Lunsj Stortingsmelding om primærhelsetjenesten (innledere avklares når stortingsmeldingen sendes ut) Metoder for bedre samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie Sykepleiernes rolle i og utenfor legekontoret? Trenger vi sentraliserte tilbud i en kommune? Hvem driver hva? Frisklivssentraler, vekt, trening. Sårpoliklinikker 12

13 Hva skal til av strukturer for at tverrfagligheten skal fungere for legene? Må man ha faste regler, avtaler? Telefon, e-melding, korte eller lange møter Betyr avlønningsform noe? Oppsummering og veien videre Oppsummering av dagen ved Allmennlegeforeningens leder Kari Sollien Evaluering og avslutning 13

14 Ledelseskurs Kurset søkes godkjent som emnekurs på 15 timer, samt at deltagelse kun onsdag og torsdag søkes godkjent som åtte kurstimer. Vi følger opp suksessen fra i fjor og vil lage et ledelseskurs som omhandler nyttige tema for ledelse av allmennlegekontor og andre eventuelle lederfunksjoner for leger I primærhelsetjenesten. Ved å kunne litt om temaene under vil man ha større mulighet for å jobbe systematisk mot de målene man setter seg. Kurskomité: Tone Dorthe Sletten, fastlege i Trondheim og styremedlem i Allmennlegeforeningen, Kirsten Rokstad, fastlege i Bergen og styremedlem i Allmennlegeforeningen og Jeanette H Magnus, dr.med., Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Tema på årets ledelseskurs: Endringsledelse Strategisk ledelse Møteledelse Personalledelse Alliansebygging Hva kjennetegner gode/dårlige ledere Vi jobber fortsatt for å få til en egen masterutdanning for leger i primærhelsetjenesten som blir samlingsbasert, det er foreløpig usikkert om vårens kurs sammen med for- og etterarbeid vil kunne gi vekttall i denne utdanningen. 14

15 Onsdag 6. mai Personalledelse ved Jeanette Magnus Dobbeltrolle lege og leder Pause Personalledelse Lunsj Torsdag 7. mai Jeanette Magnus Det vi ikke liker; møter og vanskelige medarbeidere Pause Personalledelse Lunsj Fredag 8. mai Elisabeth Arntzen, lege, assisterende fagsjef i Helse Sør-Øst og forfatter av boka Ledelse og Kvalitet i helsetjenesten Ledelse og kvalitet, er det mulig å lede etter interkontrollforskriften? Pause Programmet fortsetter Lunsj Programmet fortsetter 15

16 Kurs: Ultralyd Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs 15 timer Kurskomité: Geir Stene fastlege ved Drøbak legesenter, Karoline van der Hagen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rølingen. Alle kan delta på kurset, også nybegynnere, men det blir mest fokus på kliniske problemstillinger og mindre på basal ultralydteknikk. Læringsmål: Lære pasientnær klinisk ultralyd for en del klassiske sykdomstilstander i allmennmedisin, legevakt, KAD for å øke treffsikkerhet i diagnostikk, behandling og henvisning til spesialist og sykehus. FUA: Forening for Ultralyd i Allmennpraksis Onsdag 6. mai Hva er POCUS Fastlege Cahn Le Nygaard, Stallbakken legesenter i Rælingen og leder av FUA POCUS er det et AAA (abdominalt aortaaneurisme)? Bjørn Tore Martinussen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og styremedlem i FUA Praktiske øvelser i 8-9 grupper med veiledere POCUS - er det en galleblære-stein/-betennelse? Fastlege Cahn Le Nygaard, Stallbakken legesenter i Rælingen og leder av FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - er det en nyrestein/hydronefrose? Geir Stene fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen og styret i FUA Praktiske øvelser Lunsj 16

17 Torsdag 7.mai POCUS - er det vitalt/viabelt foster? Karoline van der Hagen fastlege ved Trara legekontor i Fredrikstad og styret i FUA Praktiske øvelser POCUS - er det ex.u.(extrauterin graviditet)? Hilde Nummedal fastlege ved Nordheim legesenter på Karmøy, styret FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - postmenopausal blødning - er det endometriecancer? Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, tidligere leder FUA Praktiske øvelser Lunsj Fredag 8. mai POCUS - er det pneumothorax? Cahn Le Nygaard fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, leder FUA Praktiske øvelser POCUS - tungpust - er det hjertesvikt Marius Christensen fastlege ved Ets Medisinske senter på Evenskjer i Norland, styret FUA Praktiske øvelser Pause POCUS - er det DVT(dyp venetrombose) Morten Glasø fastlege ved Stallbakken legesenter i Rælingen, tidligere leder FUA Praktiske øvelser Lunsj POCUS - er det appendicitt? Olav Karstad fastlege ved Sinsenklinikken i Oslo, styret FUA Praktiske øvelser POCUS - skulder - er det impingement syndrom eller frozen shoulder? Alexander Sandnes fastlege ved Sørlandsparken legesenter i Kristiansand, styret FUA Praktiske øvelser 17

18 Kurs: Det moderne legekontor Kurset er søkt godkjent som 15 timers emnekurs. Målsetningen med kurset er å lære seg tilpasning av allmennlegepraksis til moderne tid, både med tanke på hvordan samfunnets endrer sine forventninger til oss, og hvordan vi leger møter disse forventningene. Videre lærer kursdeltakerne hvordan vi tar i bruk og får utbytte av moderne verktøy, både teknisk og tankemessig. Kurskomité: Jørn Kippersund (fastlege, Volda) Onsdag 6.mai Nasjonal kjernejournal Bent Asgeir Larsen, lege i Kjernejournalprosjektet og fastlege ved Karrestad legekontor Dokumentdeling, prosjektsamarbeid bedre flyt og mer rettferdighet i vaktturnus- og arbeidsplanlegging Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder Lunsj Torsdag 7.mai E-portal, E-konsultasjon, digital dialog Ivar Halvorsen, fastlege og overlege Stavanger, nestleder Allmennlegeforeningen Kunnskapsinnhenting og kliniske beslutninger i en travel hverdag - hvordan la digitale verktøy hjelpe deg Eirik Viste, Fastlege Stavanger Lunsj Fredag 8.mai Time samme dag. Utfordringer og gevinster - hvordan gjennomføre i praksis Erling Egenæs, fastlege, Skreia legesenter Pause med utsjekk Innbokskontroll - personlig oppgavemestring - del 1 Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder Lunsj Innbokskontroll - personlig oppgavemestring - del 2 Jørn Kippersund, allmennlege Medi3, Ålesund, legevaktsjef, Volda og foredragsholder 18

19 Landsrådsmøte og årsmøte Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) Onsdag 6. mai 2015 kl Alle medlemmer er velkomne og har tale- og forslagsrett, men bare valgte landsrådsrepresentanter har stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på AFs hjemmeside Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Torsdag 7. mai 2015: kl Årsmøtet innledes med debatt/workshop om fremtidens fastlegetjeneste (kl ) Alle medlemmer er velkomne og har tale-, forslags- og stemmerett. Innkalling med sakspapirer legges ut på NFAs hjemmeside 19

20 Sosialt program og treningsmuligheter Mandag: Velkommen til ALIS-kveld! (allmennleger i spesialisering). Vi ønsker å lage en kveld der det blir mulighet for å møte kollegaer på samme sted i karrieren i hyggelige omgivelser. Arrangementet holdes i den fantastiske Sky-baren på hotellet med utsikt over hele Fredrikstad. NFA og AF spanderer tapasbuffet under arrangementet. Det er ingen egenandel, men husk å melde deg på, slik at vi kan beregne riktig matmengde. Sky-baren på Quality hotel Fredrikstad. Foto: Hotellet Tirsdag: : Trening og aktivitet Løperute nr 1 gjennom Fredrikstads gater: Bli med løpegruppen gjennom byen, løypen er ca tre km. Du kan løpe den en eller flere ganger i det tempoet du selv ønsker. Salsa intro: Lær grunnleggende salsatrinn etter heftige rytmer. Yoga: For deg som ønsker å roe ned og vende fokuset innover i kroppen, avspennende og helt uten prestasjonsfokus 19:30: Quiz- og burgerkveld på Majorens kro & stue i Gamlebyen. 20

21 Onsdag: Foto: Majoren.no Trening og aktivitet starter 15 minutter etter avsluttet årsmøte Løperute nr 2 gjennom Fredrikstads gater Tango intro: Lære grunnleggende trinn i tango Yoga 19.30: Middag og stand-up på Litteraturhuset Stand Up: Dr Jonas Bergland og den alternative medisin! Velkommen til et helaftens stand up-show. Jonas Kinge Bergland er komiker, lege og langrennsløper. I tillegg er han fra Holmlia, og med så sammensatt bakgrunn blir det morsomt. Han har reist Norge rundt siste året og høstet stor suksess med showet han skal holde for oss denne kvelden. Jonas Kinge Bergland. Foto: Stand-up Norge 21

22 Torsdag: Trening og aktivitet starter 15 minutter etter avsluttet årsmøte Løperute nr 3 gjennom Fredrikstads gater Swing/jive intro: Lære grunnleggende trinn i swing/jive Yoga 19.30: Aperitif i Skybar 20.00: Festmiddag i festsalen. Festen fortsetter i Sky-Baren utover vårnatten. Det er ingen påmelding til treningstilbudene, her er det bare å bli med på sparket! Nærmere informasjon om tidspunkt og oppmøte blir annonsert under arrangementet. 22

23 Priser - Våruka 2015 Kurs NOK Grunnkurs A 6000 Grunnkurs D 6000 Ultralydkurs 4000 Det moderne legekontor 4000 Helsepolitikk 1750 Ledelseskurs (alle tre dager) 4000 Ledelseskurs 2 to dager (onsdag og torsdag) 3000 Sosialt ALIS-kveld (mandag) Ingen egenandel, men krever påmelding Burger- og quizkveld i Gamlebyen 180 Middag og stand-up på Litteraturhuset 620 Festmiddag torsdag, inkludert drikke

24 Påmelding Du finner oppdatert informasjon og lenke til påmelding på foreningenes hjemmesider: Allmennlegeforeningen: Norsk forening for allmennmedisin: Grunnkursdeltakerne må vente på endelig bekreftelse til påmeldingsfristen er utløpt, slik at det kan prioriteres riktig i henhold til opptaksreglene. For øvrige deltakere registreres påmeldingene fortløpende, og du vil da umiddelbart få bekreftelse på din plass. Påmeldingsfristen er 1. mars Congress-Conference AS bistår oss med registrering av deltakere og kan kontaktes via telefon: eller e-post: ved tekniske spørsmål. Andre henvendelser kan rettes til Karin Wallin: eller Anne Ormshammer: Påmelding Velkommen! 24

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013 Godkjent 7. mars 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. februar 2013 Dato: 13. februar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013

ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE 22. 26. april 2013 Bodø Radisson Blu Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Kurs i mindfulness Valgfritt kurs: «Det moderne legekontor» Emnekurs: «Psykisk lidelse - fra plager til katastrofer»

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad

Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad Allmennmedisinsk våruke 7. - 11. mai 2012 Larvik Farris Bad Grunnkurs C Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs: Akuttmedisin Emnekurs: "Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet Velkommen til

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014:

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: INVITASJON Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: Kurskomité: Bernt-Olaf Flem, Straume Legesenter Axel Heienberg, Nygårdsgaten

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre.

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre. Leders tale: Årsmøtet er en god anledning til både å se bakover på hva man har erfart og oppnådd, men minst like viktig; det er en anledning til å se fremover. Jeg skal gjøre litt av begge deler. Det er

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

Fra lunsj mandag 7. september til lunsj torsdag 10. september 2015, Strand Hotel Fevik

Fra lunsj mandag 7. september til lunsj torsdag 10. september 2015, Strand Hotel Fevik Samfunnsmedisinkurs B 2015 (versjon pr. 260515) (29 + 6 kurstimer) Fra lunsj mandag 7. september til lunsj torsdag 10. september 2015, Strand Hotel Fevik Kursledelsen vil bidra til å arrangere felles transport

Detaljer

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon?

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Presentasjon av kollegabasert terapiveiledning (KTV-projektet) Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Fra lunsj mandag 12. september til lunsj torsdag 15. september 2016, Strand Hotel Fevik

Fra lunsj mandag 12. september til lunsj torsdag 15. september 2016, Strand Hotel Fevik 10Samfunnsmedisinkurs B 2016 (versjon pr. 210416) (29 + 6 kurstimer) Fra lunsj mandag 12. september til lunsj torsdag 15. september 2016, Strand Hotel Fevik Kursledelsen arrangerer felles transport mellom

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 2. november 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 24. og fredag 25. september 2015 Møtested: Barcelona Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nesteleder Egil Johannesen

Detaljer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Allmennmedisin

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Allmennmedisin Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for Allmennmedisin Målbeskrivelsen gjelder videre- og etterutdanning i allmennmedisin 1. Beskrivelse av faget 1.1 Definisjon Allmennlegen skal ha en bred og generell

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin:

Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin: Nytt kurs sept 2012 (Program pr. 270312) Kurs 7 i forhold til nye spesialistregler og nytt kurskrav for spesialiteten samfunnsmedisin: Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg?

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn OPS - et innovativt valg? l Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? l Hva kjennetegner den OPS-modellen som begynner å feste seg i markedet? (erfaringer)

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i Oslo Samling 2 3.- 4. mars 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Spesialistutdanningens vokter

Spesialistutdanningens vokter 2 Utpostens dobbelttime Spesialistutdanningens vokter Hans Høvik INTERVJUET AV ESPERANZA DIAZ Hans Høvik har bodd i Bergen i nesten 30 år, men er ikke mindre Navn tekst inn beskjeden av den grunn. Mannen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP...

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP... Årsmelding 2012 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 STYRET ØSTFOLD LEGEFORENING, 1.9.2011 TIL 31.8.2013... 3 LANDSSTYREREPRESENTANTER ØSTFOLD 2011-2013... 3 KURSKOMITEEN

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i sør Samling 2 3.- 4. februar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 27. - 28. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet

Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Kommunikasjonstrening av helsepersonell som helsepsykologisk virksomhet Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken,

Detaljer

Årsmeldingen er styrets selvangivelse. Den står på programmet litt senere.

Årsmeldingen er styrets selvangivelse. Den står på programmet litt senere. LEDERS TALE 2014 Kjære Årsmøte. Takk for at dere deltar i debatt. Debatt er meningsbrytning og læring. Bare slik kommer vi oss videre. Styret har ønsket å løfte tema "overdiagnostikk/ overbehandling" som

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Helseforetak i Hordaland Kommuner i Hordaland v/ helsestasjonstjenesten

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer