MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-"

Transkript

1 MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST

2 Pensjonsreformen Jens Stoltenberg satte ned kommisjon i 2001 Per Kristian Foss la fram reformforslag i 2004 Stortingets Pensjonsforlik like før valget 2005 Mer konkrete vedtak fra Stortinget i 2007 AFP i privat sektor ble endret våren 2008 Slaget om offentlig sektor står våren 2009 Reformen skulle i sving 2010, utsatt til 2011

3 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. [ ] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.» Tallene gjelder menn (Statistisk sentralbyrå)

4 Det nye systemet Eksempel på årlig Folketrygd+AFP ved ulike avgangsaldre (tjenestepensjon ikke med) Lønnsnivå: kr Opptjening: 43 år ved fylte

5 Jens: «rettferdig» «En reform som er både rettferdig, kvinnevennlig og økonomisk ansvarlig» «En pensjonsmodell som er mer rettferdig enn dagens» «Et historisk forlik som sikrer oss et sosialt rettferdig pensjonssystem»

6 Hva er rettferdighet? Norsk riksmålsordbok: Når «straff, belønning el. goder tildeles upartisk, efter fortjeneste» Norsk ordbok: «Riktig etter lov og moral idet det tas tilbørlig hensyn til alle sider av saken»

7 Hva er rettferdighet? LO argumenterer for det rettferdige i å innføre folketrygd (1945): «Det som skjer i virkeligheten er at staten disponerer over en større del av nasjonalinntekten enn før og bruker den til fordel for det arbeidende folk».

8 Hva er rettferdighet? Sosialminister Gudmund Harlem til LOkongressen i 1957: «Lønnsmottakerne har behov for høyere trygdeytelser enn de som driver selvstendig erverv [som ofte har] muligheter for større biinntekter etter at de har fylt 70 år»

9 En ny rettferdighet «Nær sammenheng mellom premieinnbetaling og pensjon» (Pensjonskommisjonen) «Et tydelig individuelt eierskap til opptjente pensjonsrettigheter» (Pensjonskommisjonen) Hver og en skal nå tjene opp individuell pensjonsbeholdning («alle år teller») Også AFP tjenes opp som individuell pensjonsbeholdning

10

11

12 Ny rettferdighet i AFP Fafo-forsker Tove Midtsundstad om resultatet våren 2008: «AFP endrer karakter fra å være en solidarisk ordning for dem som hadde behov for å gå av som 62-åringer til å bli et belønningssystem for å stå lenge i jobb». Den nye «AFP» gir økte forskjeller fordi pengene går til alle mer pensjon jo senere du går av. Tove Midtsundstad: «Taperne vil være de som er reelle slitere, som har behov for å gå av som 62-åring».

13 Har vi råd? kr etter skatt kr etter skatt

14 Offentlig sektors pensjonsordninger Bruttogarantien: Minst 2/3 av sluttlønn i pensjon. 30 års opptjeningstid (fulltid), ikke 40 år. Ved AFP slår bruttogarantien inn ved fylte 65 år. Egne pensjonskasser ved siden av Folketrygden. Ansatte betaler inn en andel av lønn. Pensjon er en del av lønnsvilkårene.

15 Stridstema våren 2009 Viktig formulering i Stortingets pensjonsforlik: «Tjenestepensjon tilsvarende 2/3 av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres». Men hvordan? Hva skjer med opptjeningstiden, som i dag er 30 år? Hva skjer med tidligpensjon (AFP) store tap? Fjernes retten til å løftes av offentlig sektors pensjonskasse til 2/3 av sluttlønn ved fylte 65 år?

16 MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til AV MAGNUS E. MARSDAL SENTER FOR POLITISK ANALYSE/ FORLAGET MANIFEST