45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde virksomheter får tilskudd fra INTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO"

Transkript

1 Pressemelding, INTRO Fond for kulturnæringen i Tromsø Tromsø : 45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde virksomheter får tilskudd fra INTRO ANDRE SØKERUNDE Andre søkerunde som ble utlyst 15. mars med søknadsfrist 15. april, hadde en ramme på ,- millioner. I forkant av søknadsfristen ble det holdt to åpne informasjonsmøter og det ble gjennomført fem workshops hvor søkere fikk særlig hjelp til utvikling av virksomhetsbeskrivelser og planer. Det ble også gjennomført en rekke personlige veiledningsmøter med søkere som kontaktet INTROs administrasjon. Søknadsbehandling Det kom inn 45 søknader på totalt 20 millioner til hovedfondet. Hovedkriteriet for fondet er kunst og kultur, deretter har søknadene blitt vurdert etter hvilken effekt de vil gi i form av varig næringsinntekt for egen virksomhet, om de bidrar til omsetningsøkning hos samarbeidende virksomheter i kulturnæringen, og om de styrker infrastruktur og verdikjeder. Med i vurderingen er også om de bidrar til varig omsetningsøkning i kulturbasert næringsliv og det øvrige næringsliv i Tromsø-regionen, men det er sekundært. Fagpanel Prosjektene må holde et visst faglig og kunstnerisk nivå for å muliggjøre kommersialisering og profesjonalisering. For å vurdere dette har administrasjonen hatt hjelp av en rekke fagpersoner innen film, musikk, litteratur, billedkunst og kulturarrangement. I tillegg har administrasjonen også hjelp av fagkunnskap til vurdering av det kommersielle potensialet i prosjektene. I alt ble 20 prosjekter kalt inn til samtale med fagpanel. Vi hentet inn lokal og nasjonal kompetanse til panelene, med bred bakgrunn og erfaring. Vi er svært fornøyde med gjennomføringen og vurderingene fagpanelene har gitt på prosjektene. Det er avgjørende for oss å få hjelp til å vurdere det kunstneriske innholdet i forhold til markedspotensialet, sier Arne-Wilhelm Theodorsen, leder for INTRO. Den faglige vurderingen fra panelene danner grunnlag for administrasjonens vurdering og innstilling til styret. Om andre søknadsrunde En del av aktørene har søkt om tilskudd over en 3-års periode. I og med at det ikke er avklart hvor mye midler fondet disponerer for kommende år, har vi valgt å ikke binde opp midler og tildeler derfor for maksimal for et år. Vi inngår heller ikke intensjonsavtaler, slik at de som søker midler til prosjekter som går utover denne rammen, må søke fondet igjen når det er aktuelt. Det kom inn en del prosjekter hvor en overveiende andel av investeringene var spesifisert til prosjektering, oppføring, tilpasning og ferdigstillelse av bygg. Fondet kan gi tilskudd til investeringer, men har valgt å avslå prosjekter hvor midlene i hovedsak skal gå til bygg. Vi disponerer begrensede midler og dersom vi skulle gitt tilsagn byggerelaterte prosjekter ville en stor del delen av fondets midler gå til dette og ikke til næringsutviklingsprosjekter i kulturnæringen i Tromsø, sier Theodorsen. Vi har fått inn en del søknader med gode prosjektideer som vi mener har kommersielt potensial, men som mangler tilstrekkelige forretningsmessig planer. Vi har valgt å tildele 7 av disse bedriftsrettet

2 bistand i form av et 20-timers program som har som mål å utvikle de forretningsmessige planene for virksomhetenes videre satsning. Vi håper da at disse virksomhetene vil komme tilbake med ny søknad i neste søkerunde, sier Theodorsen videre. Man kan altså søke midler fra INTRO til bedriftsrettet hjelp for utvikling av forretningsplaner. Han påpeker samtidig at det samme gjelder her som for øvrig prosjektfinansiering, at man må investere egen tid eller egne midler i prosjektet, tilsvarende det beløp man søker fra INTRO. Videre er det noen søkere som viser godt innholdsmessig potensial, men som må utvikle prosjektene og undersøke det markedsmessige behovet, før de kan bli vurdert i forhold til et hovedprosjekt. Vi vil gå i dialog med det gjelder og vil oppfordre de til å søke midler til gjennomføring av mindre forprosjekt, sier Theodorsen. TILDELNINGER Nr. 15, Nostalgia ved Nina Erdahl, utøver, Castingagent, film, ,- Nr. 19, Arctic Action ved Kristoffer Jørgensen, Utøver og fasilitør, filmstunt, ,- Nr. 25, Frostworld Records ved Aggie E. Peterson, Utøver, musikk, ,- Nr. 26, Skog Management ved Kari Helene Skog, fasilitør, management, musikk, ,- Nr. 30, Forprosjekt: RadArt, ved Kristin Eriksen Bjørn, tilrettelegger, kunst og kultur, ,- Nr. 35, Manifesto Film ved Anniken Hoel, produsent, film, ,- Nr. 42, Forprosjekt: Insomnia, ved Anette Tunheim Jakobsen, tildelt: ,-, tilrettelegger, musikk FORPROSJEKTER Nr. 4, Litteraturhus Nord, infrastruktur, litteratur, ,- Nr. 10, Badlands Entertainment, fasilitor, x-over, ,- Nr. 17, Bukta Event, arrangør, x-over/musikk?, ,- Nr. 18, Arctic Ligt Photo, Ole Christian Salomonsen, utøver, foto/film, ,- Nr. 45, Finito Bacalao Records ved Ola Rokkones, fasilitør, musikk, ,- Tildelninger totalt: ,- Ramme for andre søkerunde: ,- - tildelninger: ,- = rest midler: ,-. Den totale rammen for fondets to neste søkerunder vil, under forutsetning av positivt vedtak av Fylkesrådet, være: (til Talentfondet) = ,-. ERFARINGER OG UTFORDRINGER Produksjons og etableringsstøtte Særlig i første, men også i andre søkerunde, har det vært flere søknader som søker midler til prosjekter som i hovedsak dreier seg om kunst og kulturproduksjon. INTRO er en ordning som skal komplettere eksisterende støtte- og tilskuddsordninger, og skal ikke erstatte disse. INTRO gir som hovedregel ikke tilskudd til kunst-, kultur- og innholdsproduksjon eller bedriftsetablering. Dersom man søker støtte til produksjon kan man gjøre det hos blant annet Norsk Kulturåd, Norsk Filminstitutt, Fond for lyd og bilde, Frifond, Tromsø kommune via kunst og kulturstøtte, Fylkeskommunen (arbeidsstipend med mer), Barentssekretariatet, UD og EU. Dersom det søkes støtte til bedriftsetablering kan dette gjøres via blant andre Innovasjon Norge, Næringsfondet i Tromsø kommune og Fylkeskommunalt Næringsfond.

3 Vil styrke søknadsarbeidet om kunst og kulturproduksjon Når vi leser om hvem som får støtte fra Kulturrådet og andre nasjonale støtteorganer, ser vi at det en påfallende liten andel som tilfaller Tromsø-regionen. Selv om vi ikke skal gi tilskudd til kunst og kulturproduksjon så ønsker vi å se på muligheten for å bidra til å styrke søknadsarbeidet opp mot de nasjonale støtteordningene, sier Theodorsen. Vi har fått tips om at enkelte områder i landet har fått betydelig bedre uttelling etter at det ble igangsatt et initiativ på det området. Vi er nå i dialog med Kulturrådet og vil også kontakte andre for å se om vi kan få til noe tilsvarende i Tromsø. Proaktivitet Noe av det som skiller INTRO fra andre nasjonale satsninger innen kulturnæringen er den proaktive enheten. Målet er at INTRO skal stimulere til initativ og særlig når det gjelder verdikjeder og infrastruktur, ser vi at det er behov for en fokusering. Populært sagt kan vi si at vi ikke bare skal plante og utvikle trær, men også å bygge en skog, sier Theodorsen. Ettersom vi nå har gode erfaringer fra de første søknadsrundene vil vi fortsette vårt strategiske arbeid for å utmeisle områder hvor INTRO spesielt skal satse, fortsetter Theodorsen. Musikk er et område hvor det er mange aktører, men forholdsmessig relativt liten omsetning i Tromsøregionen. Vi ønsker å gå i dialog meg de ulike aktørene for å diskutere utfordringer og muligheter for videre satsning, sier Theodorsen og inviterer til åpent dialogmøte om satsninger innen musikkbransjen: INTRO inviterer derfor til åpent dialogmøte for å diskutere utfordringer og muligheter for videre satsning innen musikkbransjen i Tromsø-regionen i kommunestyresalen 16. august kl 15:00. Vi vil komme tilbake med nærmere info, men oppfordrer alle interesserte til å delta i en slik aktiv dialog. Vi håper mange vil stille og være med å gi innspill til den videre satsningen innen musikk i Tromsøregionen. Vi har gjennomført en rundebordsamtale om disse utfordringene med sentrale aktører - både lokale og nasjonale - innenfor management, promotion, musikkeksport, produsenter og utøvere. Neste uke vil vi også ha innledende samtaler med nøkkelpersoner som en videre forberedelse til dette møte. Han minner om neste søknadsfrist som er 15. oktober og at det vil bli avholdt informasjonsmøter og workshops og de som ønsker det, kan får personlig veiledning og tilbakemelding på sine søknader. Mer informasjon på Tildelninger for Hovedfondet: Tildelninger for Talentfondet: Kontakt Arne-Wilhelm Theodorsen, leder, tlf Charlotte Engelmark, prosjektrådgiver, tlf

4 BAKGRUNN INTRO er et nasjonalt pilotptosjekt som skal stimulere forretningsmessig utvikling i kulturnæringslivet i Tromsø-regionen ved å gi tilskudd til prosjekter som styrker varig næringsinntekt for egen virksomhet og som bidrar til omsetningsøkning hos samarbeidende virksomheter i kulturnæringen. Med i vurderingen av effekten av aktuelle prosjekter er også hvorvidt de bidrar til varig omsetningsøkning i kulturbasert næringsliv og det øvrige næringsliv i Tromsø-regionen, men det er sekundært. Målsetninger Ved å stimulere kulturnæringen med egne fondsmidler, har man som mål å utløse tilsvarende midler i finansiering fra andre instanser. Dette skal gi grunnlag for en betydelig verdiskapning i Tromsøregionen i form av nyetableringer, utvikling og styrking av eksisterende virksomheter, som igjen skal resulterer i et betydelig antall varige arbeidsplasser. Målsetningen er også å styrke infrastruktur og verdikjeder for å hindre talent og kompetanseflukt og inntektsstrømmer ut av regionen. Målet er at Tromsø-regionen skal være i stand til å fasilitere lokale talenter og tilrekke seg nye talenter og initiativ. Finansiering En treårig drift av fondet er samfinansiert av Kulturdepartementet og RDA. For første driftsår berammet fylkesrådet 15 millioner i fondsmidler fra RDA. Det er søkt om 30 millioner per år for den neste tre årene. 26. mai 2011 vedtok RDA-styret en avsetning på 15 millioner til INTRO for andre driftsår. Saken venter på behandling i Fylkesrådet. Hovedfondet INTROs hovedfond har to søknadsfrister per år, som er satt til 15. mars og 15. oktober. Forprosjektsøknader behandles løpende, med unntak av søknader som er innkommet fra og med en måned før søknadsfrist. Disse søknadene behandles i gjeldende søkerunde. Per juni 2011 har det kommet inn 138 søknader om totalt Totalt har 47 virksomheter blitt tildelt millioner og ,- er avsatt. INTRO Talent Av rammen på 15 millioner har INTRO satt av ,- på årlig basis til et Talentfond for de mellom 18 og 30 som har ambisjon om en profesjonell karriere innen kunst og kultur. I løpet av 4 søkerunder, inklusiv Årets Talentprosjekt, er det kommet inn 115 søknader på totalt ,- og 29 talenter har fått tildelt totalt ,-. Talentfondet har fire søknadsfrister per år; 15. februar, 15. april, 15. september og 15. november.

5 Tildelinger Kort om prosjektene som ble tildelt midler i andre søkerunde for INTROs hovedfond, juni 2011 Begrepsavklaring: Verdiskapning i første ledd = varig næringsinntekt for virksomheten Verdiskapning i andre ledd = bidra til varig økt omsetning i øvrig kulturnæring Verdiskapning i tredje ledd = bidra til varig økt omsetning i øvrig næringsliv Varig = effekt over tid, etter at prosjektet er gjennomført. Nr. 15, Nostalgia ved Nina Erdahl, utøver/tilrettelegger, castingagent, film, ,- Besitter et unikt register og kompetanse fra tidligere castingoppdrag og har et opparbeidet nettverk blant skuespillere og statister i filmbransjen. Tilskudd gis til utvikling av en database, gjennomføring av markedsundersøkelse, og etablering av nettside for castingbyrået. Det skal også gjøres mindre investeringer i utstyr. Databasen skal i første omgang omfatte skuespillere og statister til filmbransjen. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- i forprosjektmidler. Forprosjektet har undersøkt og dokumentert et godt markedspotensial og næringsgrunnlag, og har utviklet en forretningsplan for videre utvikling av virksomheten. Prosjektet ansees å ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Prosjekt- og målbeskrivelse: En profesjonalisering og videre utvikling av castingbyrået vil ikke bare styrke virksomheten og sikre en heltidsarbeidsplass, men vil også kunne bidra til en økning i oppdrag for lokale skuespillere, statister og modeller og til infrastrukturutvikling for en profesjonell filmbransje i Nord-Norge. Nr. 19, Arctic Action ved Kristoffer Jørgensen, Utøver og fasilitør, filmstunt, ,- Et nyskapende initiativ på et område der det per i dag ikke finnes noen tilbud i landsdelen. Søker besitter en unik kunnskap og erfaring fra oppdrag i film- og teaterbransjen og gjennomføring av stuntkurs. I januar 2011 ble virksomheten tildelt ,- i forprosjektmidler hvor det ble gjennomført et pilotprosjekt som omfattet kurs, promoteringsarbeid og utvikling av forretningsplan. Forprosjektet har kartlagt et betydelig markedspotensial og næringsgrunnlag og har utviklet en forretningsplan for videre utvikling av virksomheten. Tilskudd gis til et opplæringsprogram som består av undervisning i Tromsø, kursing i utlandet, og hospitering for stuntlærlinger i tv- og filmproduksjon. Det skal også gjøres mindre investeringer i utstyr. Søker har ambisjoner om lokale, nasjonale og internasjonale oppdrag innen film og teater. Prosjekt- og målbeskrivelse: En profesjonalisering og videre utvikling av stuntvirksomheten vil ikke bare styrke virksomheten, sikre en heltidsarbeidsplass og gi oppdrag for flere stuntmenn og kvinner, men vil også kunne bidra til infrastrukturutvikling for en profesjonell filmbransje i Nord-Norge. Nr. 25, Frostworld Records ved Aggie E. Peterson, Utøver, musikk, ,- Har solid erfaring fra tidligere nasjonale og internasjonale lanseringer. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- til ferdigstilling av album og første del av lansering som har vist at albumet har et betydelig kommersielt potensial, både nasjonalt og internasjonalt. I perioden er det også utviklet en god plan for den videre utvikling av virksomheten, hvor internasjonal lansering og markedsarbeid står sentralt. Tilskudd gis til markedsføring av album og artist i England og USA, promo og deltakelse på bransjetreff. Prosjekt- og målbeskrivelse: Ved internasjonal lansering og markedsføring av Radiomagnetic vil plateselskapet sikre inntekter til virksomheten som igjen gir varig verdiskapning og danner grunnlag for en heltidsarbeidsplass. Virksomheten vil også gi oppdrag i større omfang til lokale ressurser som vil benyttes til booking og gjennomføring av konsertvirksomhet.

6 Nr. 26, Skog Management ved Kari Helene Skog, fasilitør, management, musikk, ,- Har opparbeidet seg god erfaring og nettverk fra managementarbeid innen folkemusikk. Skog Management vil fortsette å utvikle sine tjenester der, samtidig som virksomhetens fokusområder utvides både i form av tjenester som booking og musikkgenre, samt samarbeid med event-arrangører. I desember 2010 ble virksomheten tildelt ,- til et forprosjekt der managementarbeidet med en artist ble brukt som en pilot og ga grunnlag for utvikling av forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Tilskudd gis til markedsarbeid i forbindelse med deltakelse på musikkmesser for en artist og en gruppe, utvikling av markedsføringspakker for innsalg til artister og booking, samt hospitering hos et etablert management selskap. Prosjekt- og målbeskrivelse: Prosjektet vil sikre inntekter til virksomheten som igjen gir varig verdiskapning, i tillegg til å styrke et ledd i en mangelfull verdikjede som kan få betydning for kommersialisering og profesjonalisering av lokale artister og ansees å ha betydelig verdiskapnings potensial i første og andre ledd. Nr. 30, Forprosjekt: RadArt, ved Kristin Eriksen Bjørn, tilrettelegger, kunst og kultur, ,- RadArt er et bransjeorgan som samler frie scenekunstnere og som via tilretteleggende tiltak styrker det kreative miljøet i Tromsø. I desember 2010 ble foreningen tildelt midler til utvikling av innovativ markedsføring og styrking av økonomikompetanse for RadArts medlemmer. Tilskudd gis nå til kartlegging av ulike kunstfelts behov for en residensstruktur med produksjonsfasiliteter og for å utvikle realiserbare planer for etablering av en varig struktur. Det langsiktige målet er en selvfinansiert driftsmodell. Prosjektet vil søke både offentlige og private finansiører til en eventuell etablering og vil forsøke å samordne andre initiativ på dette området. Prosjekt- og målbeskrivelse: Forprosjektet kan resultere i etablering av en residensstruktur som kan få stor betydning for hele landsdelen og kan bidra til at Tromsø utvikles som kultursentrum i Nord. Dette kan representere et betydelig verdiskapningspotensial i andre og tredje ledd. Nr. 35, Manifesto Film ved Anniken Hoel, produsent, film, ,- Et meget innovativt og nyskapende prosjekt innen interaktiv dokumentarfilm. Tilskudd gis til utvikling av konseptuel og teknologisk plattform, via et dokumentarfilmprosjekt, samt markedsføring av produksjonen. I dette prosjektet vil man ved å produsere filmen interaktivt, det vil si i samspill med bidragsytere over hele verden, utforske mulighetene for crowd funding (dvs. finansiere deler av filmen via publikum og bidragsytere) og samtidig skape interesse for filmen før den er produsert, og således rekruttere et større publikum. Prosjekt og målbeskrivelse: Ved gjennomføring av dette prosjektet har virksomheten ambisjon om å bli et produksjonsselskap i tet for interaktiv filmproduksjon. Prosjektet kan også gi virksomheten erfaring og kompetanse som kan sikre varige inntekter for fremtidige produksjoner ved bruk av nye finansierings og markedsføringsmodeller. All filmfaglig, produksjonsmessig og teknisk arbeid skal gjennomføres i Tromsøregionen og vil kunne være et positivt bidrag til den lokale film og IT-bransjen. Videre vil man sikre lokal kompetanseoverføring etter at prosjektet er sluttført. Nr. 42, Forprosjekt: Insomnia, ved Anette Tunheim Jakobsen, tildelt: ,-, tilrettelegger, musikk Insomnia er en unik festival med internasjonalt perspektiv. I desember 2010 ble Insomnia tildelt midler til utvikling av sponsorarbeid i et internasjonalt perspektiv og kuratering av et program som fokuserer på musikk fra Tromsø. I dette forprosjektet vil Insomnia i samarbeid med Music Export Norway, utvikle og gjennomføre et målrettet program for å skape en møteplass for norsk og internasjonal bransje med fokus på elektronika og relaterte elektroniske utrykk. Tilskudd gis til utvikling og gjennomføring av bransjetreffet. Prosjekt- og målbeskrivelse: Forprosjektet fungerer som en pilot hvor målet er å etablere en årlig møtearena/bransjetreff med finansiering fra Music Export Norway. Etablering av et slikt initiativ vil styrke festivalen, gi økt publikum, økte inntekter og det vil gi lokale utøvere bedre muligheter for eksponering, dialog og samarbeid med både den nasjonale og internasjonale bransjen. Dette kan representere et betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd.

7 FORPROSJEKTER Nr. 4, Litteraturhus Nord, infrastruktur, litteratur, ,- I desember 2010 ble det gitt tilskudd til forprosjekt Trinn 1, som skulle utrede behov og fasiliteter, i tillegg til finansieringsplan og inntektsmodell for hovedprosjektet. Tilskudd gis til sluttføring av dette arbeidet og kan ansees som en forlengelse av forprosjektfasen. Prosjekt- og målbeskrivelse: Ambisjonen ved etableringen av et Litteraturhus Nord er å skape et litterært samlingssenter for hele nordområdet. I huset vil det bli arbeidsplasser til etablerte organisasjoner som Norsk Forfattersentrum, Universitetets forfatterstudie, forlag osv. I tillegg vil nye arbeidsplasser etableres som en kafé, bokhandel, og en driftsenhet som har ansvar for arrangementer i regi av Litteraturhus Nord. Videre vises det til at litterære organisasjoner som ikke har hatt representasjon i landsdelen vurderer å opprette kontor i huset. Ved ferdigstillelse regner man med at det er etablert et betydelig antall nye arbeidsplasser innenfor kulturnæringen. Etablering av et slik initiativ kan få stor betydning for utviklingen av det litterære miljøet og derigjennom andre miljøer som musikk og film, som for eksempel låtskrivere og manusforfattere, i regionen. Nr. 10, Badlands Entertainment, fasilitor, x-over, ,- Søker har et originalt konsept i nasjonal sammenheng, et etablert nettverk og fyller en nisje som kan ha et godt markedspotensial. Det søkes midler til utvikling av en et flertall av virksomhetens områder: plateselskap, TVproduksjon, magasin, foto og artikkelproduksjon og konsert/eventarrangør virksomhet. Tilskudd gis til gjennomføring av et fokusert forprosjekt i samarbeid med en mentor med bransjeerfaring, hvor målet er å kartlegge markedet, tjenester, inntektsmodell og organisering - som skal danne grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av et slikt initiativ kan ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Nr. 17, Bukta Event, arrangør, x-over, ,- Søker har solid kompetanse og erfaring fra mangeårig utvikling og drift av musikkfestival. Med dette prosjektet vil søker sikre nye inntektskilder til festivalen og ved å tilby eventtjenester samt rådgivnings- og konsulenttjenester. Det er et markedsmessig behov for slike typer tjenester i Tromsø-regionen og det ansees som positivt at man vil ha fokus på lokale artister og leverandører. Tilskudd gis til gjennomføring av et forprosjekt hvor målet er å kartlegge behov, produkter og tjenester, inntektsmodell og organisering som grunnlag for en forretningsplan for etablering av en virksomhet. Etablering av et slikt initiativ kan ha betydelig verdiskapningspotensial i første og andre ledd. Nr. 18, Arctic Ligt Photo, Ole Christian Salomonsen, utøver, foto/film, ,- En nordlysfilm som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet ligger til grunn i dette prosjektet. Søker vil via videre markedsmessig arbeid etablere og utvikle en virksomhet som skal levere bilder og film i tillegg til turistoppdrag og andre generelle fotooppdrag. Tilskudd gis til gjennomføring av et forprosjekt hvor målet er å kartlegge markedspotensial, salgs- og distribusjonskanaler og samarbeidspartnere innen filmbransjen som grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av en slik virksomhet kan betydelig verdiskapningspotensial i første ledd. Nr. 45, Finito Bacalao Records ved Ola Rokkones, fasilitør, musikk, ,- Søker har opparbeidet seg god erfaring, nettverk og forankring i det lokale musikkmiljøet. Via plateutgivelser, vil søker kartlegge plateselskapets forretningsmessige potensial og bygge en plattform for videre satsning. Tilskudd gis til et forprosjekt som kartlegger markedet, behov, tjenester, distribusjon og inntektsmodell som grunnlag for en forretningsplan for virksomhetens videre utvikling. Etablering av en slik virksomhet kan betydelig verdiskapningspotensial i første ledd og andre ledd.

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Intro til INTRO Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Bakgrunn Kulturvirksomheter kan være en viktig faktor for sosioøkonomisk og bedriftsøkonomisk utvikling; både på nasjonalt,

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å bo langt hjemmefra og å måtte spille inn platene våre

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016 Fuzz AS konsolidert med Filmkraft Fond AS c/o Fuzz AS, Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@fuzz.no Web: www.filmkraft.fuzz.no Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift)

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Tilskuddene etter denne forskriften skal bidra til å oppfylle formål/ene i Forskrift om tilskudd til

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak 10.07.2008 Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet... 2008 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. 1 Virkeområde Forskriften

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn

Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015. Bakgrunn Sørfond Retningslinjer 05.02.2015 s. 1 Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond Fastsatt av Utenriksdepartementet 05.02.2015 Bakgrunn Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. Filmen

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg 1 Om ordningen / formål for

Detaljer

Andre tildelingsrunde for tilskudd med statlige midler fra Mediefondet Zefyr AS for 2017

Andre tildelingsrunde for tilskudd med statlige midler fra Mediefondet Zefyr AS for 2017 Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@mfz.no Web: www.mfz.no Kunngjøring 02-2017: Andre tildelingsrunde for tilskudd med statlige midler fra Mediefondet Zefyr AS for

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig

Detaljer

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 13/4199 Vår ref: 14/00924 SG/SAG Oslo, 16. november 2014 Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Norsk filminstitutt

Detaljer

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling «Regjeringen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordning i Norad, inkludert Business Matchmakingprogrammet, med en ny, konkurransebasert

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Saknr. 17/5726-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune er positive til opprettelse av en felles Filmkommisjon

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Forstudie Generelt om KUPA (Kunnskapsparken Nord as) Hva er bedriftsnettverk og klynger? Forstudien Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Oppsummering Kompetanse kvalitet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av Strategisk prosjektplan kulturnæringer Kongsberg Prosjektplanen er utarbeidet av Kongsberg 01.03.2010 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 1 2 Mål og hovedaktiviteter... 2 2.1 Hovedmålsetning for prosjektet...

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4)

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Søknadssum: 80 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lillehammer kommune / 945878564 Wieses gate 2 2609 Lillehammer Institusjonens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer