Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt Ansettelser - Funksjonsstillinger dd skole / / DDSKO/JOS A offl DDSKO/JOS nnhold: Båtanlegg på Ystehede Småbåthavn - Ystehedeneset-Skriverøya - utvidelse av grunnleieavtale. 2015/ / JUR/SVS 619 JUR/SVS T Avsender Ola Aas - Ystehede Velforening nnhold: Svar på tilbud om vikariat Vikar/engasjement 2014/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS T Avsender Baktash Ayub Side: 1 av 105

2 nnhold: Søknad om fri ermisjon/fravær / /2015 BSKO/AHN BSKO/AHN BU 2 nnhold: Legeattest Helseforhold / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: Aksept av stilling som miljøarbeider Vikar/engasjement 2014/ / TSKO/AS TSKO/AS nnhold: Melding om arrangement/ midlertidig bruksendring Rød Herregård - Melding om arrangement/ midlertidig bruksendring 2015/ /2015 BRANN/ROH M70 BRANN/ROH BU 2 Avsender Off iste Side: 2 av 105

3 nnhold: Ansvarsrett ansvarlig søker 062/0300 og 062/ Nedre Bankegate søknad om nytt bygg 2014/ /2015 BYG/LO 062/0300 BYG/LO Avsender rnst Hamnvik nnhold: Redegjørelse ang. anleggsarbeider ved Leiren boligområde, Svinesundveien 004/0005- Leiren - Søknad om VA-anlegg 93, 93b 2008/ / /0005 T Avsender Ole Jørgen Østby nnhold: Kopi av referat fra møte m grunneier Bjørn Sørlie 004/0005- Leiren - Søknad om VA-anlegg 93, 93b 2008/ / /0005 T Avsender L. Grimsrud AS v/ Asle Berg nnhold: Svar på tilbud samlingsstyrer trafikk Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T Side: 3 av 105

4 nnhold: Melding om montering av vannmåler - Strandveien 9 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf nnhold: Svar på tilbud om samlingsstyrer trefag Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T nnhold: Melding om montering av vannmåler - Kinoveien 2 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf nnhold: Søknad om elevpermisjon ermisjon / fravær / / HSKO/HKH HSKO/HKH BU 2 Side: 4 av 105

5 nnhold: Rapport til kommunestyret Halden byutvikling AS - endring av styre og eiere. 2010/ / JUR/SVS U03 ORD/TH Avsender Halden byutvikling nnhold: Søknad om elevpermisjon ermisjon / fravær / / HSKO/HKH HSKO/HKH BU 2 nnhold: Konkursbo Konkursbo / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/BS nnhold: Søknad bibliotek Ansettelser - Funksjonsstillinger dd skole / /2015 DDSKO/JOS A offl DDSKO/JOS Side: 5 av 105

6 nnhold: Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR SOF nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Dispensasjon til vanning. Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 43 Avsender Sandra Helen Øyen nnhold: ermisjon/fravær levpermisjon / /2015 RSKO/MAF RSKO/DO BU 11 Side: 6 av 105

7 nnhold: Serveringsbevilling, styrer og stedfortreder Tons of Rock / / FAST/HMK J45 FAST/HMK BU 11 Avsender Svein Bjørge nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Reviderte tegninger/dokumenter - større grunnflate 098/ Hjortsbergveien 56 - søknad om riving/bygging av garasje 2015/ /2015 BYG/M 098/0688 BYG/M Avsender Øystein Austerheim nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 7 av 105

8 nnhold: Oversending av avgjørelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsforhandling / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/SK nnhold: Tvangssalg av Halden kommune - ffektuering av fravikelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Avslutning i sak Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB Side: 8 av 105

9 nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Bekreftelse av fordringsanmeldelse Dødsbo / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Søknad om ansvarsrett - ndring av tillatelse 012/ Vestgårdveien 9 - søknad om tillatelse til tiltak - lagerbygning 2014/ /2015 BYG/LO 012/0023 BYG/LO Avsender ngeniør Norsted AS nnhold: Svar på Deres brev av Skatterestanser / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T Side: 9 av 105

10 nnhold: Oversendelse av opplysninger Bokettersyn / / KMNR/ABJ S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/ABJ T nnhold: Skjema for avregningsklage Skatterestanser / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH nnhold: Stadfestelses- og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR T nnhold: Beslutning om usettelse i tvangssalgssak Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 10 av 105

11 nnhold: Stadfestelses- og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Tvangssalg av Tvangssalg av eiendom / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR TLF nnhold: Søknad forhåndsutbet. av skattepenger Skatt privat / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR T nnhold: Forhåndsutbetaling av skattepenger Skatt privat / / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR T Side: 11 av 105

12 nnhold: nformasjon vedr. innsendt byggesøknad - Storgt / Storgata 16 - ett-trinns søknadsbehandling - søknad om bruksendring/ombygging 2015/ / BYG/M 062/0109 BYG/M T Avsender mil Stang Lund nnhold: Svar på tilbud om stilling Vikar/engasjement 2015/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS nnhold: Sykkelritt Femsjøen Rundt, 13.september 2015 Sykkelritt "Femsjøen rundt" 2013/ / TFOR/ANB C21 TFOR/ANB Avsender Halden Cykleklub nnhold: Skade 4. august Vann hos Thore Morten Alexandersen 14/ Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 27960/2015 JUR/RAN 260 JUR/RAN T Avsender f Side: 12 av 105

13 nnhold: ermisjonssøknad ermisjon/fravær / /2015 RØSKO/LJA RØSKO/CHO BU 2 nnhold: Høringsbrev - ndringer i lov om sosiale tjenester Høringer - Arbeids- og sosialdepartementet 2014/ / NAV/ANO 061 NAV/ANO Avsender Arbeids- og sosialdepartementet nnhold: Søknad om dispensasjon fra vanningsrestriksjoner Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 56 Avsender Caroline S Brynildsen nnhold: Søknad om dispensasjon av vanningsforbud. Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 57 Avsender Bjørn Magnus Brække Side: 13 av 105

14 nnhold: Dispensasjon - vanningsrestriksjon Vanningsrestriksjoner / /2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 58 Avsender Bjørn Jensen nnhold: Vanning av nylagt plen Vanningsrestriksjoner / /2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 59 Avsender Brit Ørum Østmo nnhold: urring på svar Vanningsrestriksjoner / /2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL T Avsender Anne Katrine Rusnes Steneng nnhold: Dispensasjon fra vanningsrestriksjonene Vanningsrestriksjoner / /2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 60 Avsender Glenne 2 Borettslag Side: 14 av 105

15 nnhold: Vanning Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 61 Avsender Hilde Abrahamsen nnhold: Dispensasjon Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 64 Avsender Vegard Fjøren nnhold: Søknad om unntak fra forbudet om hagevanning med slange sommeren 2015 Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 65 Avsender Jens-Morten Dannevig nnhold: Søknad om vanningsdispensasjon Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 66 Avsender Lars Øimoen Side: 15 av 105

16 nnhold: Merknad til nabovarsel 098/0642, Atomveien 22, fradeling av 4 boligtomter og et felles vaskeri 2015/ / GO/JSO 098/0642 LA/ØK Avsender Hanna Gulsett og Anders Svendsen nnhold: Søknad om dispensasjon for hagevanning Vanningsrestriksjoner / / TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 63 Avsender Thor Nilsen-Moe nnhold: Søknad om elevpermisjon ermisjon/ Fravær / / LSKO/LML LSKO/LML BU 2 nnhold: Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2015 LSKO/LML LSKO/LML BU 4 Side: 16 av 105

17 nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T Side: 17 av 105

18 nnhold: Søknad om elevpermisjon levpermisjon / / LSKO/LML LSKO/LML BU 6 nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T nnhold: Søknad om elevpermisjon levpermisjon / / LSKO/LML LSKO/LML BU 10 nnhold: For sent leverte lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2014 Lønns- og trekkoppgaver / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/RH T Side: 18 av 105

19 nnhold: Oversendelse av gebyrbrev til oppgavegivere ved for sent innleverte likningsoppgaver over boligsameie for inntektsåret 2014 Skattelikning / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Søknad om elevpermisjon levpermisjon / / LSKO/LML LSKO/LML BU 6 nnhold: Melding om montering av vannmåler - Mørvikvarden 15 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Halden Rørleggerservice AS nnhold: Søknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28069/ NAV/SL TF F30 NAV/SL Side: 19 av 105

20 nnhold: Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (LVO) - opplæring og implementering Beredskap - diverse 2008/ /2015 RS/TOB X26 RS/TOB Avsender Helsedirektoratet nnhold: Merknader på innsendt selvangivelse Skatt privat / / KMNR/ABJ S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/ABJ T nnhold: Miljøsertifisering - Halden Storsenter Miljøsertifisering / /2015 NÆR/HNØ K21 NÆR/GF Avsender Halden Storsenter nnhold: Strupeveien Fartsdumper Forespørsel om fartsdumper i Strupeveien 2015/ /2015 TFOR/ANB Q81 TFOR/ANB Avsender Knut Atle Stenbock Side: 20 av 105

21 nnhold: Forhåndslikning 2015 Forhåndslikning / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Søknadsskjema elevpermisjon fra og med til og med levpermisjon / /2015 GSKO/HB GSKO/HAN BU 14 nnhold: 248/ Skauskrokveien 27 - søknad om utslipp 248/ Skauskrokveien 27 - søknad om utslipp 2015/ / NAT/ØYG 248/0007 NAT/ØYG Avsender August Norge AS nnhold: Forhåndslikning 2015 Forhåndslikning / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Side: 21 av 105

22 nnhold: Melding om arrangement/midlertidig bruksendring Bollerød Barnehage - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2015/ /2015 BRANN/ROH M70 BRANN/ROH BU 2 Avsender Bollerød Fus barnehage nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Vidar Østby nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering / / ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Soad Hirkjølen nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Bjørn Bakken Side: 22 av 105

23 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Kai Fritzen nnhold: Sikkerhetsplan Camp Tons of rock 2015 Tons of Rock, Fredriksten Festning / / BRANN/ROH M70 BRANN/ROH T Avsender Tore lvestad nnhold: Søknad funksjonstilling sosiallærer Ansettelser - Funksjonsstillinger dd skole / / DDSKO/JOS A offl DDSKO/JOS nnhold: Reviderte opplysninger om samlet bruksareal 020/ Korterødveien 33 - tilkobling til kommunal VA-anlegg 2015/ / /0260 T Avsender F. Jørgensen AS v/haakon Ramstad Side: 23 av 105

24 nnhold: Haster/purrer på svar levsak / /2015 BSKO/NG KSUO/LST BU 9 nnhold: Søknad til Halden Kommune Bosetting av flyktninger i Halden Kommune Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28125/ NAV/SL TF F30 NAV/SL nnhold: 248/ Skauskrokveien 27 - søknad om tillatelse til tiltak nybygg minirenseanlegg 248/ Skauskrokveien 27 - søknad om tillatelse til tiltak nybygg minirenseanlegg 2015/ / BYG/SO 248/0007 BYG/SO Avsender August Norge AS nnhold: Skole og oppvekst v/lill Stende levsak / / HSKO/HKH KSUO/LST T Side: 24 av 105

25 nnhold: Skole og oppvekst v/lill Stende levsak / / HSKO/HKH KSUO/LST T nnhold: Svar på tilbud om stilling som lærer Vikar/engasjement 2015/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS nnhold: Kopi av dokument vedr. tilbakemelding i forbindelse med anmodning om opplysninger Omsorgsovertakelse 2009/ / KAD/ABO TK Strl. 144 F46 KAD/ABO Avsender Barnevernstjenesten nnhold: Aksept av stilling Rekrutteringssak Byggesaksbehandlere 2015/ / RS/MT A offl RS/MT Side: 25 av 105

26 nnhold: Oppsummeringsrapport Omsorgsovertakelse 2009/ / KAD/ABO TK Strl. 144 F46 KAD/ABO Avsender Barnevernstjenesten nnhold: ermisjonssøknad ermisjon for verv og andre oppdrag 2013/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS BU 39 nnhold: Merknader til nabovarsel 098/0642, Atomveien 22, fradeling av 4 boligtomter og et felles vaskeri 2015/ / GO/JSO 098/0642 LA/ØK Avsender Bente og Carlo Vitanza nnhold: Søknad om oppjustering av stilling Ansettelse 2013/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS Side: 26 av 105

27 nnhold: Svar på tilbudsbrev Vikar/engasjement 2015/ /2015 TSKO/AS TSKO/AS T nnhold: Oversendelse av gebyrbrev til oppgavegivere ved for sent innleverte likningsoppgaver over pass og stell av barn for inntektsåret 2014 Skattelikning / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: 248/ Skauskrokveien 6 - søknad om utslipp 248/ Skauskrokveien 6 - søknad om utslipp 2015/ / NAT/ØYG 248/0013 NAT/ØYG Avsender August Norge As nnhold: Oversendelse av gebyrbrev til oppgavegivere ved for sent innleverte likningsoppgaver over pass og stell av barn for inntektsåret 2014 Skattelikning / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Side: 27 av 105

28 nnhold: Forespørsel om status fra vedrørende Hagegata Samarbeid med verneombud, samlokaliserte boliger 2015/ / HO/LB 442 HO/LB T Avsender Hovedverneombud nnhold: 248/ Skauskrokveien 6 - søknad om tillatelse i ett trinn - bygning for minirenseanlegg 248/ Skauskrokveien 6 - søknad om tillatelse i ett trinn - bygning for minirenseanlegg 2015/ / BYG/SO 248/0013 BYG/SO Avsender August Norge AS nnhold: Tilbakemelding Bakke Camping Branntilsyn Bakke Camping 2010/ /2015 BRANN/RUN M71 BRANN/RUN BU 4 Avsender Sture ilertsen nnhold: 064/ Ulls vei 22 - søknad om tilbygg bolig/bruksendring 064/ Ulls vei 22 - søknad om tilbygg bolig/bruksendring 2015/ / BYG/LO 064/0223 BYG/LO Avsender Østfold Byggprosjektering AS Side: 28 av 105

29 nnhold: Søknad om ferdigattest Solheimveien / Solheimveien 22 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2014/ / BYG/SW 075/0111 BYG/SW Avsender Takstfag AS nnhold: Søknadsskjema elevpermisjon fra og med til og med levpermisjon / / GSKO/HAN GSKO/HAN BU 4 nnhold: Oversendelse av brev - Landbruksvei 090/ Gjesteby - Søknad om bygging av landbruksvei 2015/ /2015 NAT/TOF V83 NAT/TOF T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: 166/0011/032 Bueveien 5, innløsing av festetomt 166/0011/032 Bueveien 5, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GO/JSO 166/0098 GO/JSO BU 2 Avsender Asbjørn Brække Side: 29 av 105

30 nnhold: rosesskriv til Halden tingrett Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 KAD/VA TK Strl. 144 X48 KAD/VA Avsender Advokatene i LO nnhold: Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Skjenkebevilling - ambulerende / enkeltanledning / /2015 FAST/HMK U63 FAST/HMK BU 25 Avsender Frivilligsentralen nnhold: Søknadsskjema om redusert oppholdsbetaling Redusert oppholdsbetaling i barnehage 2015/ / KSUO/KM TF A10 KSUO/KM nnhold: Bekreftelse på mottatt melding Barnevern / / TSKO/AS TSKO/AS T Side: 30 av 105

31 nnhold: Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / /2015 KSUO/KM KSUO/KM nnhold: Søknadsskjema om redusert oppholdsbetaling barnehage - Redusert oppholdsbetaling i barnehage 2015/ / KSUO/KM TF A10 KSUO/KM nnhold: Rapport Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: nnkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / OSKO/NA OSKO/NA T Side: 31 av 105

32 nnhold: nnkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / OSKO/NA OSKO/NA T nnhold: nnkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: nnkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: Aksept av stilling Rekrutteringssak sykepleiere, vikariat eller fast stilling 2015/ / RS/SKA TF 410 RS/SKA T Avsender Gunn saksen Side: 32 av 105

33 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2015/ / RS/SKA RS/SKA nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / RS/MT RS/MT nnhold: Leasingavtale AA post/arkiv Leasing kontrakter - Biler 2009/ / JUR/RAN 651 T/MBS BU 41 Avsender Ford Credit nnhold: Ang tildeling av penger Legat til beste for eldre i Halden 2009/ /2015 FAST/HMK 241 FAST/HMK Avsender Halden Fagforenings Veteranklubb Side: 33 av 105

34 nnhold: Vedr. henvisning til T - Møte tirsdag Spesialundervisning / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Vedr. henvisning til T - Møte tirsdag Spesialundervisning / / DDSKO/TOV DDSKO/TOV T nnhold: Søknad tospråklig lærer Ansettelse 2015/ / OSKO/ZAK OSKO/ZAK nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST T Side: 34 av 105

35 nnhold: Sakkyndig vurdering Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST T nnhold: Kopi - Foreløpig melding om Saksbehandlingstid - klage på vedtak om avlastning i institusjon fra Halden kommune Avlastning / / FAST/SLU TF F00 FAST/SLU Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Foreløpig melding om Saksbehandlingstid - klage på vedtak om omsorgslønn fra Halden kommune Omsorgslønn / / FAST/SLU TF 223 FAST/SLU Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28249/2015 NAV/SL TF F30 NAV/SL Side: 35 av 105

36 nnhold: Stillase på fortau Damstredet 10 Leie av gategrunn - søknad og svar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 28250/2015 ARK/BRM Q50 ARK/BRM BU 332 Avsender Unjo AS nnhold: Søknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28251/2015 NAV/SL TF F30 NAV/SL nnhold: Rundskriv V-0981: Orientering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2016/Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2016 Forvaltning idrettsanlegg 2008/ /2015 KSTK/UL D11 K/LA Avsender Kulturdepartementet nnhold: nnhenting av avgangskarakterer 2015 ksamen / /2015 KSUO/LST B65 KSUO/LST T Avsender Østfold fylkeskommune Side: 36 av 105

37 nnhold: SVU-T - rapportering 2014 Kompetansemidler til T 2013/ /2015 KSUO/LST 430 KSUO/LST T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Report on the activities in conjunction with the 2015 NT Review Conference Ordførere for fred - " Mayors for eace " 2014/ /2015 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Mayors for eace Secretariat nnhold: Svar på tilbud om funksjon, spes ped koordinator Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T nnhold: nnkalling i forbindelse med utredning Spesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ T Side: 37 av 105

38 nnhold: ndret møtetidspunkt for dialogmøte Attføring 2015/ / HO/MAN HO/MAN T nnhold: nnhenting av opplysninger Opplysninger om tidligere elev / / OSKO/SGS TF B00 OSKO/SGS nnhold: Avsluttende møte Barnevern 2010/ / STBHG/MW B STBHG/MW T nnhold: ndret møtetidspunkt for dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / RS/MT BRBHG/MRØ T Side: 38 av 105

39 nnhold: Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose Avtale om multidose / / KSHO/GB F00 KSHO/GB T Avsender Helfo nnhold: rosesskrift til Halden tingrett Nedbemanning - søksmål 2015/ / RÅD/GHG R offl KAD/VA Avsender Fagforbundet Forbundsadvokatene nnhold: 069/ Grimsrødkollen 12 - søknad om bygging av svømmebasseng 069/ Grimsrødkollen 12 - søknad om bygging av svømmebasseng 2015/ / BYG/M 069/0499 BYG/M Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: Svar på tilbud om oppjustering av stilling Ansettelse 2009/ /2015 TSKO/NM TSKO/AS T Side: 39 av 105

40 nnhold: Oversendingsbrev med frist Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 RÅD/GHG R offl KAD/VA Avsender Halden Tingrett nnhold: Oversendingsbrev med frist Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 KAD/VA TK Strl. 144 X48 KAD/VA Avsender Halden Tingrett nnhold: Oversending av avgjørelse Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 RÅD/GHG R offl KAD/VA Avsender Halden Tingrett nnhold: Oversending av avgjørelse Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 KAD/VA TK Strl. 144 X48 KAD/VA Avsender Halden Tingrett Side: 40 av 105

41 nnhold: Retur av ikke tingl. dokument 005/ salg av tomt på Del av sebakke Fange 2015/ / TFOR/AMB 610 TFOR/AMB Avsender Kartverket Tinglysing nnhold: Retur av tingl. dok. 066/0557, Os alle 15B, seksjonering 2015/ / GO/JSO 066/0557 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Fylkeskommunens uttalelse 160/ Festningsgata 4 - søknad om nybygg garasje 2015/ / BYG/SW 160/0335 BYG/SW Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Søknad om ferdigattest 075/ Solheimveien 3 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ / BYG/M 075/0116 BYG/M T Avsender Byggm. Bjerkeli AS Side: 41 av 105

42 nnhold: Klage på oppfølgning og behandling av pasient Klage på oppfølgning og behandling av pasient / / SH/NO TF G00 SH/NO Avsender asient- og brukerombudet i Østfold nnhold: nnsyn i dokument, og spørsmål vedr saksbehandlingen Furuboveien 6 - klage på undergraving av eiendom 2015/ /2015 TFOR/TS X53 TFOR/TS Avsender Thor Fagereng nnhold: Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Alf Borgar nnhold: Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 173 Avsender Arild Johansen Side: 42 av 105

43 nnhold: Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 174 Avsender Anne Kari Brodin Johansen nnhold: Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Rune S. nnhold: Søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Tom Balstad nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/Omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / RS/MT RS/MT Side: 43 av 105

44 nnhold: Sommergudstjeneste ikke deltagelse levpermisjon / /2015 TSKO/AS TSKO/AS T nnhold: Justerte kompetansemål for svømming Høring - forslag til endringer av kompetansemål i svømming 2015/ /2015 KSUO/JSA A20 KSUO/LST T Avsender Utdanningsdirektoratet nnhold: generklæring vedr gnr/bnr 199/1 fnr. 22 generklæringer om konsesjonsfrihet / / GO/JSO V60 GO/JSO T Avsender DNB iendom AS nnhold: Retur av ikke tingl. dokument 013/0001 Fosby, fradeling av ca. 18 daa gårdstun 2014/ / GO/JSO 013/0008 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen Side: 44 av 105

45 nnhold: Vedr skolebytte levsak / / FSKO/BOJ KSUO/LST nnhold: Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd LA virksomheter og BHT-honorar Attføring 2015/ / HO/KG HO/KG nnhold: Svar på brev vedrørende overgang til AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2014/ / RS/SKA RS/TOB T nnhold: ndret møtetidspunkt for dialogmøte Oppsigelse fra arbeidstaker 2015/ / RS/SKA RS/SKA Side: 45 av 105

46 nnhold: Skolebytte levsak / /2015 OSKO/KGU KSUO/LST T nnhold: Skolebytte levsak / /2015 OSKO/KGU KSUO/LST T nnhold: Retur av tingl. dok. 098/0016 Stenrødveien 13, fradeling av boligtomt 2014/ / GO/JSO 098/1710 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Søknad om bytte av skole levsak / /2015 TSKO/NM KSUO/LST T Side: 46 av 105

47 nnhold: Retur av tingl. dok. 178/ Aas - søknad om fradeling 2015/ / GO/JSO 178/0036 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA BU 146 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA BU 153 nnhold: Retur av tingl. dok. 166/0053, Sverdveien/Hovsveien, fradeling av boligtomt 2015/ / GO/JSO 166/0097 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen Side: 47 av 105

48 nnhold: Retur av tingl. dok. 178/0009 Aas søndre, fradeling av regulert boligområde 2015/ / GO/JSO 178/0035 GO/JSO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA nnhold: 164/ Lensmann J Knudsens vei 1 - søknad om tilbygg - veranda 164/ Lensmann J Knudsens vei 1 - søknad om nybygg veranda 2015/ / BYG/M 164/0078 BYG/M Avsender Truls var Ulseth nnhold: Annmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / /2015 DDSKO/TOV DDSKO/JOS Side: 48 av 105

49 nnhold: Søknad om ferdigattest 023/ Mørvika - søknad u/ansvarsrett - tilbygg hytte 2013/ / BYG/SW 023/0385 BYG/SW Avsender May-Lis Olaussen nnhold: Vedlegg til søknad om boligsoneparkering Søknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA T Avsender ntern Med AS nnhold: Merknader fra nabo 098/0642, Atomveien 22, fradeling av 4 boligtomter og et felles vaskeri 2015/ / GO/JSO 098/0642 LA/ØK Avsender Marianne örsche og Wolfgang Wiesenack nnhold: Søknad om spesialpedagogiske ressurser for skoleåret Refusjoner utgifter / / KSUO/LST KSUO/LST T Side: 49 av 105

50 nnhold: Renteregulering pr Finansforvaltning / / ØKON/CH 150 ØKON/CH Avsender Kommunalbanken AS nnhold: Vedrørende anmodning om rettslig avklaring av økonomisk ansvar Spesialundervisning 2010/ / HVOK/AND HVOK/AND T nnhold: laninitiativ samt reviderte dokumenter Detaljregulering for Oreid 2015/ / LA/HK L12 LA/HK Avsender Norhus Byggpartner As nnhold: Svar på tilbud samlingsstyrer mat og helse Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T Side: 50 av 105

51 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven 4A-2 Spesialundervisning / / HVOK/AND HVOK/AND T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven 4A-2 Voksenopplæring / / HVOK/AND HVOK/AND T nnhold: Klage på standpunktkarakter i tysk. Vurdering / /2015 STSKO/RV STSKO/RV nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven 4A-2 Spesialundervisning / / HVOK/AND HVOK/AND T Side: 51 av 105

52 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning / / DDSKO/KKS DDSKO/KKS nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning / / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Rapport etter utredning Spesialundervisning / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2011/ / RS/SKA RS/SKA T Side: 52 av 105

53 nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2011/ / RS/SKA RS/SKA T nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/ngasjement 2015/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: iendom Fagervik 2 - forespørsel om bruk Søknad om eiendomsrett til strandområde i Sponvika 2014/ / TFOR/AMB 610 TFOR/AMB BU 8 Avsender Svein Andreassen Side: 53 av 105

54 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2015/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Svar på tilbud bibliotek / GNO Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Ansettelse 2008/ / SH/MAD SH/MAD T nnhold: Stillase i Storgata 22 Leie av gategrunn - søknad og svar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 28477/2015 ARK/BRM Q50 ARK/BRM BU 331 Avsender Side: 54 av 105

55 nnhold: Søknad om konsesjon - Gnr/bnr 136/0010 og 0011 Søknad om konsesjon - Gnr/bnr 136/0010 og / /2015 NAT/HNØ V60 NAT/HNØ Avsender Øyvind Kaul Kragerud nnhold: Arbeidsavtale Halden Kommune - Fast tilsetting/ndring. Ansettelse 2008/ / SH/MAD SH/MAD T nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - engasjement Vikar/engasjement 2013/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat Ansettelse 2009/ / HO/RB HO/RB T Side: 55 av 105

56 nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat Ansettelse 2009/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Arbeidsavtale Halden kommune - fast tilsetting Ansettelse 2015/ / HO/RB HO/RB T nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA BU 149 nnhold: ålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt. Fredriksten kro - utleie 2009/ / TFOR/FRN 614 TFOR/KN Avsender Halden brann og feiervesen Side: 56 av 105

57 nnhold: Flyttemelding levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Refusjonskrav for våren 2015 Refusjon utgifter / / KSUO/LST KSUO/LST T nnhold: Flyttemelding levsak / / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T nnhold: Kortsiktige mål og årsvurdering Spesialundervisning 2008/ / KSUO/JSA KSUO/LST Side: 57 av 105

58 nnhold: Søknad om voksenopplæring - spesialundervisning Spesialundervisning / / HVOK/AND HVOK/AND T nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2015/ / HVOK/AND HVOK/AND T nnhold: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Barnevern / / DDSKO/TOV DDSKO/TOV T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T Side: 58 av 105

59 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / SKO/ASL SKO/ASL T nnhold: Kopi - Vedtak - tilrettelagt skoleskyss 2015/2016 Skyss skole 2011/ / KSUO/KM KSUO/KM nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2013/ / DDSKO/JOS DDSKO/JOS T nnhold: Aksept av stilling Vikar/engasjement 2015/ / RS/HG RS/HG T Side: 59 av 105

60 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2013/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2013/ / HO/RB HO/RB T nnhold: Viser til saksnr tilsynsrapport objekt Fredriksten Camping Branntilsyn Fredriksten Camping 2010/ / BRANN/RUN M71 BRANN/RUN BU 4 Avsender Fredriksten Camping nnhold: Kopi - Foreløpig melding om saksbehandlingstid - klage på vedtak om heldøgns omsorgsplass Klage på heldøgns omsorgsplass / / FAST/SLU TF F00 FAST/SLU Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 60 av 105

61 nnhold: Kopi - Foreløpig melding om saksbehandlingstid - klage på vedtak om avlastning fra Halden kommune Klage på avlastning / / FAST/SLU TF F05 FAST/SLU Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Tilsynsrapport - befaringsrapport etter gjennomført brannforebyggende tilsyn Branntilsyn Strupe ungdomsskole 2008/ / STSKO/RV M70 STSKO/RV Avsender Halden brann og feiervesen nnhold: Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Branntilsyn / Brannvern Os skole 2009/ / OSKO/SGS M71 OSKO/SGS Avsender Halden brann og feiervesen nnhold: Tilsynsrapport - befaringsrapport etter gjennomført brannforebyggende tilsyn Tilsyn Skippergata Tilfluktsrom 2009/ / K/STW M71 TFOR/CLJ Avsender Halden brann og feiervesen Side: 61 av 105

62 nnhold: Tilsynsrapport - befaringsrapport etter gjennomført brannforebyggende tilsyn Branntilsyn Risum ungdomsskole 2009/ / RSKO/KJG M71 RSKO/KJG Avsender Halden brann og feiervesen nnhold: Svar tilbakemelding på tilsynsrapport - dd skole Branntilsyn - dd skole 2015/ / DDSKO/JOS M71 DDSKO/JOS T Avsender Halden brann og feiervesen nnhold: Opphevelse av vedtak "ålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt" Branntilsyn - Halden Bibliotek 2009/ / BBL/N M70 BBL/N Avsender Halden brann og feiervesen nnhold: resisering vedr Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap.5, 5-8 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST T Side: 62 av 105

63 nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2015/ / RS/SKA RS/SKA nnhold: Søknad - Tons of Rock Tons of Rock, Fredriksten Festning / /2015 BRANN/ROH M70 BRANN/ROH BU 20 Avsender Unique yrotechnic AS nnhold: Oppfordring til deltagelse i konkurransen "Gylne måltidsoyeblikk" Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 28537/2015 ORD/TH 070 ORD/TH Avsender Landbruks- og matdepartementet nnhold: Miljøfyrtårnsertifisering Miljøfyrtårn / /2015 NAT/HNØ K21 NAT/HNØ Avsender Steehans Consult Side: 63 av 105

64 nnhold: Søknad om Sankthans bålbrenning på Flatskjær 20. juni 2015 Bålbrenning / /2015 BRANN/RUN M77 BRANN/RUN BU 9 Avsender Arbeidernes motorklubb nnhold: Søknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28540/2015 NAV/SL TF F30 NAV/SL nnhold: Bestilling fra postjournali nnsynsbegjæringer / /2015 RS/NB 041 RS/NB BU 65 Avsender Morten Ulekleiv nnhold: Tildeling av ordinære skjønnsmidler år 2016 Budsjett / /2015 ØKON/ROV 151 ØKON/ROV Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 64 av 105

65 nnhold: Saldoforespørsel - Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere / /2015 KMNR/LB TF 233 KMNR/LB TLF Avsender rivatmegleren nnhold: rotokoll fra generalforsamling NyVekst - Drivhuset Østfold AS - Samarbeid mellom Halden, Fredrikstad og Høgskolen i Østfold 2014/ /2015 ORD/TH 070 ORD/TH Avsender Drivhuset Østfold nnhold: Vann og avløpsetaten Vår ref: ,3 Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 28548/2015 JUR/RAN 260 JUR/RAN BU 156 Avsender Gjensidige nnhold: Nexans mpregneringskjele 051/ Knivsøveien 70 - søknad om rammetillatelse - impregneringskjele /tanker 2014/ /2015 BYG/LO 051/0006 BYG/LO Avsender Rambøll Norge AS Side: 65 av 105

66 nnhold: Omrokkering av elevsammensetning av kommende 4.trinn ved Os skole levsammensetning 2015/ /2015 OSKO/SGS TF B40 OSKO/SGS nnhold: 005/ Sørlifjellet 23 - søknad om bygging av garasje 005/ Sørlifjellet 23 - søknad om bygging av garasje 2015/ / BYG/SW 005/0255 BYG/SW Avsender Torkild ettersen og Karen- Marie Hvidsten nnhold: Svar på tilbud om samlingsstyrer Ansettelser funksjonsstillinger og samlingsstyrere Hjortsberg skole 2012/ /2015 HSKO/ANK A offl HSKO/ANK T nnhold: Søknad ferdigattest 043/ Sørbrødenkasa - søknad om tiltak uten ansvarsrett 2013/ /2015 BYG/SW 043/0002 BYG/SW Avsender K. Kopperud Bygg AS Side: 66 av 105

67 nnhold: Oversendelse av brev fra F 098/0642, Atomveien 22, fradeling av 4 boligtomter og et felles vaskeri 2015/ /2015 GO/JSO 098/0642 GO/JSO Avsender Arken AS nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Tømrerfirma Rune Olsen nnhold: Søknad om ferdigattest 079/ Bratnerveien 26 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2012/ /2015 BYG/YNL 079/0129 BYG/YNL Avsender Jan Andersen & Sønn AS nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / ARK/AHA Q51 ARK/AHA Avsender Oskar Torkelsson Side: 67 av 105

68 nnhold: Søknad om endring av tillatelse 023/ Røsnesveien tt trinns søknadsbehandling - nytt bygg 2015/ /2015 BYG/M 023/0406 BYG/M Avsender Tømrermester Trollnes & Strøm AS nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert Vikar/engasjement 2015/ / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T nnhold: Søknad om skoleskyss 2015/ 2016 Skyss skole / / KSUO/KM KSUO/KM nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2014/ / HO/RUH HO/RUH T Side: 68 av 105

69 nnhold: åminnelse og fullmakt til dagens generalforsamling i Smart nnovation Østfold Smart nnovation Østfold 2014/ /2015 ØKON/CH 070 ORD/TH Avsender Dieter Hirdes nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Ansettelse 2013/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Samtykke fra foresatte vedr. overføring av elevmappe Spesialundervisning 2011/ / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T nnhold: Samtykke fra foresatte vedr. overføring av elevmappe levsak / / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T Side: 69 av 105

70 nnhold: Søknad om sanitærabonnement og tilknytning til offentlig vann og avløp via SVAL vann- og avløpsanlegg på Sannerød (200-43) 200/ Fløbergveien 23 - søknad om sanitæranlegg 2015/ / /0043 Avsender Selbak Rør AS nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/egasjement 2014/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Søknad om elevpermisjon juni 2015 ermisjon/fravær / /2015 OSKO/KGU OSKO/KGU BU 2 nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - gnr. 92 bnr. 1 - Solbrekke - ombygging av traktorvei - Carl Haakon Garder 092/ Solbrekke - Søknad om ombygging av traktorvei 2015/ /2015 NAT/TOF V83 NAT/TOF T Avsender Østfold fylkeskommune Side: 70 av 105

71 nnhold: Midlertidig brukstillatelse Fjellstua 17d 098/ Fjellstua 17 - Søknad om midlertidig brukstillatelse 2013/ /2015 BYG/LO 098/1613 BYG/LO Avsender Bjørn Skjærvik nnhold: Høyring - ndringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Arbeidsmarkedstiltak 2015/ /2015 NAV/ANO X60 NAV/ANO Avsender Arbeids- og sosialdepartementet nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2009/ / RAK/NU HO/RUH T nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2013/ / HO/RUH HO/RUH T Side: 71 av 105

72 nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2011/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet Vannforvaltning 2008/ /2015 NAT/VJ K54 NAT/VJ Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2015/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2012/ / HO/RUH HO/RUH T Side: 72 av 105

73 nnhold: Søknad på jobb Åpne søknader / /2015 RS/SKA A offl RS/SKA nnhold: Søknad om igangsetting 062/ Høvleriet - Søknad om nytt bygg 2015/ / BYG/M 062/0667 BYG/M Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2013/ / HO/RUH HO/RUH T nnhold: Åpen søknad Åpne søknader / /2015 RS/SKA A offl RS/SKA Side: 73 av 105

74 nnhold: Søknad om G (2) 062/ Høvleriet - Søknad om nytt bygg 2015/ / BYG/M 062/0667 BYG/M T Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikar/engasjement 2015/ / SH/BFU SH/BFU T nnhold: [Correction]Report on the activities in conjunction with the 2015 NT Review Conference Ordførere for fred - " Mayors for eace " 2014/ /2015 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Mayors for eace Secretariat nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Ansettelse 2013/ / HO/RB SH/BFU T Side: 74 av 105

75 nnhold: Referat fra møte Spesialundervisning / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: Dispensasjon vanningsrestriksjoner. Vanningsrestriksjoner / /2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 68 Avsender Ane Grydeland nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / HSKO/HKH HSKO/HKH T Side: 75 av 105

76 nnhold: 064/ Vidars vei 5-17 ett-trinns søknad - container for avfall 064/ Vidars vei ett-trinns søknad - avfallscontainere 2015/ / BYG/SO 064/0132 BYG/SO Avsender Hjellnes Consult AS nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer og skjema som kan nyttes ved oversendelse av klage til Fylkesmannen ksamen avgangsprøver 2014/ / /2015 KSUO/LST B65 KSUO/LST Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T Side: 76 av 105

77 nnhold: Referat fra møte Spesialundervisning / /2015 GSKO/HB GSKO/HB T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning asientskadeloven 2012/ /2015 BAS/HAB G00 BAS/HAB Avsender Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T Side: 77 av 105

78 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Jernbaneforum Øst Studietur juni 2015 Østfoldbanen 2009/ /2015 OL/MAV Q62 ORD/TH Avsender Ove Skovdahl nnhold: kke deltagelse på sommergudstjenesten Opplæring språklige minoriteter / /2015 TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: kke deltagelse i sommergudstjenesten Opplæring språklige minoriteter / /2015 TSKO/NM TSKO/NM T Side: 78 av 105

79 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T Side: 79 av 105

80 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / LSKO/LML LSKO/LML T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / HSKO/HKH HSKO/HKH T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / HSKO/HKH HSKO/HKH T Side: 80 av 105

81 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T Side: 81 av 105

82 nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / OSKO/KGU OSKO/KGU T nnhold: Skjema fra barnehagen til skolen levsak / / DDSKO/TOV DDSKO/TOV T nnhold: Søknad om konsesjon - gnr/bnr 181/ Sandtorp Søknad om konsesjon - gnr/bnr 181/ Sandtorp 2015/ / NAT/HNØ V60 NAT/HNØ Avsender Arnstein og Vigdis Jensen Side: 82 av 105

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.07.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.08.2015 nnhold: Hjelp til å finne eksempel på

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 29.5.2015-4.6.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.

Journaldato: 29.5.2015-4.6.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2015-4.6.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 08.06.2015 nnhold: Rekrutteringssak utomatiker/driftsoperatør

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

Journaldato: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 16.02.2015 nnhold: Søknad om handicaprampe tablering

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Orientering om representantskapsmøte

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 31.10.2011 nnhold: ndividuell oppfølgingsplan Attføring/omskolering/utprøving

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Journaldato: 20.05.16-26.05.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 20.05.16-26.05.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.16-26.05.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 30.05.2016 nnhold: 066/0144//1 Svenskegata 2 reseksjonering

Detaljer

Journaldato: 04.12.15-10.12.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.

Journaldato: 04.12.15-10.12.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.15-10.12.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 14.12.2015 nnhold: Søknad om elevpermisjon levpermisjon

Detaljer

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 07.05.2012 nnhold: Anmodning om opplysninger fra

Detaljer

Journaldato: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.05.2015 nnhold: Detaljplan Tyska - ny revisjon

Detaljer

Journaldato: 20.03.15-26.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.03.15-26.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03.15-26.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 30.03.2015 nnhold: Kompletterende info om gesims-

Detaljer

Journaldato: 16.5.2014-22.5.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.

Journaldato: 16.5.2014-22.5.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.5.2014-22.5.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.05.2014 nnhold: Attester og vitnemål Rekrutteringssak

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: 30.10.15-05.11.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.08.

Journaldato: 30.10.15-05.11.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15-05.11.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 09.11.2015 nnhold: Tilbud på sertifikatlån (49 mil.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.

Journaldato: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 28.09.2015 nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.04.2012 nnhold: SFO-oppsigelse SFO - 2009/2079-5

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 29.12.2014 nnhold: Søknad om elevpermisjon januar

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.11.2015 Søknad om tilskudd til gjennomføring av HKH SLT-arbeid 2008/858-34 50399/2013

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10-11.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Arbeidsavtale Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskattetakst - 23/29 2015/108-108 10991/2015 09.06.2015 24.09.2015. Svar på forespørsel om solcelleanlegg og støtte

Offentlig journal. Eiendomsskattetakst - 23/29 2015/108-108 10991/2015 09.06.2015 24.09.2015. Svar på forespørsel om solcelleanlegg og støtte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.09-21.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 Eiendomsskattetakst - 23/29 nnsynsbegjæringer 2015 2015/108-108 10991/2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-4 Kommentar til søknad om ambulerende skjenkebevilling Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Avskjermet Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 25.09.2013

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 29.07.2013 nnhold: øknad om tiltak uten ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Journaldato: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.

Journaldato: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.10.2015 nnhold: Søknad om elevpermisjon november

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.

Journaldato: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.01.2015 nnhold: Varslingsdokumenter. Hovsveien

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/ / Oversendelse av siste dokumenter i klagesak

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/ / Oversendelse av siste dokumenter i klagesak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.03.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01.

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-24.01, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.01.2016 nnhold: Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: SMS sendt til internpostbudet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07-02.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.07.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Journaldato: 15.08.14-21.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.

Journaldato: 15.08.14-21.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.14-21.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 25.08.2014 nnhold: Søknad Rekrutteringssak T-konsulent

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11 Side 1 11/1285-3 U Datert: 28.03.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.SS.SS. Til: ************************************************************ Saksb: OK.SS.POV Innhold: SVAR - ANMODNING

Detaljer

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12.

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12-06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.12.2015 nnhold: Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 nnhold: Bilde Spjærholmen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Offentlig journal. Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011. Pensjonsordninger 2011/1447-1 10793/2011 27.04.

Offentlig journal. Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011. Pensjonsordninger 2011/1447-1 10793/2011 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.07.2011 nnhold: Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011 Pensjonsordninger 2011/1447-1

Detaljer

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: rinsebakken Reguleringsplan rinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 17.02.2012 LAN/AKHE L12 Mottaker

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Søknad om dispensasjon for vanning

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Vedtak etter havne- og farvannsloven 27 vedrørende bølgedemper, Rød Båthavn 40/162

Detaljer

Journaldato: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.01.2013 nnhold: generklæring 160/102 seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.11.2016 Aksept på tilskudd til utleiebolig Tømmerholtet 11B Hvaler kommune Kjøp av bolig -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05-12.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.05.2015 Tidsbegrenset avtale om praksisplass Arbeidspraksis - Eiendomsavdelingen

Detaljer