Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.06.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Skaun ungdomsskole kl TEMA: Kl.13.00: Ungdomstrinn i utvikling og spesialundervisning ved ungdomstrinnet. Kl 14.00: Flyktningeboliger i Skaun kommune status i forhold til bygningsmessig kvalitet v/leder Eli Haugen og flyktningekonsulent Latifa Nasser. Kl 14.30: Svar på tilsyn av legevaktstjenesten i SiO v/leder Eli Haugen. Kl 17.30: Samarbeidsmøte mellom Skaun idrettsråd og HOKU. TIL BEHANDLING: 20/15: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET /15: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 22/15: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 23/15: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER 24/15: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER 25/15: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG 26/15: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA

2 27/15: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD 28/15: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Reidar Krogseth leder

3 Sak 20/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 20/15 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 15/1449 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 20/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

4 Sak 21/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 21/15 Arkivkode: F31 &73 Arkivsaksnr: 15/1132 Saksbehandler: Latifa Nasser Saksnummer Utvalg Møtedato 21/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig. 2. Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. 3. Det bevilges 8 millioner for 2015 for å kjøpe bolig for bosetting av flere flyktninger. Flyktningtjenesten i samarbeid med boligkontoret har ansvar for å finne egnede boliger for bosetting av flyktninger. Bevilging vil gi mulighet for å bosette 5 flere personer i 2015, dvs. til sammen 12 personer. En evt. ytterligere bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet for SAKSDOKUMENTER: Brev fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: SAKSFRAMLEGG: På bakgrunn av både tilleggsanmodning fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: Kommunen har fattet vedtak om å bosette 6 flyktninger i 2014 og 6 i Bosettings status per i dag: i 2014 ble det bosatt 7 personer og hittil i år er det allerede bosatt 5 personer. Det skal bosettes 2 personer til etter sommer. For og kunne bosetter flere flyktninger i 2015 og 2016 som det ønskes både fra IMDI og BLI må flyktningtjenesten ha flere boliger. - Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig, (3 av personer som er bosatt i 2015 bo i privat utleie). - Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. Vi ser bevegelser der, 2 personer har flyttet ut og 3 personer har flyttet inn i

5 Sak PS 21/ For å kunne bosette flere flyktninger i 2015 og 2016, vil det være et behov for tilleggsbevilgninger på 8 millioner for 2015 og 8 millioner for 2016 for og kunne kjøpe egnede boliger. - En slik tilleggsbevilging vil gi mulighet for og bosette 5 personer mer i 2015 og 12 totalt personer i 2016, muligens flere, avhengig av det private boligmarkedet. ØKONOMISK VURDERING: Budsjett Kostnader: Antatt pris på 3 boliger ,- 2,7 % omkostninger ,- Total kostnad ,- Finansiering: Boligtilskudd fra Husbanken 30 % (kan få inntil 40 %) ,- Lånebehov ,- Utmåling av tilskudd er vanskelig å beregne før man har aktuell bolig på plass. Lånevilkår: 4 % fast rente 20 år (rente er usikkerhetsmoment, pr i dag er renten på 2,7%) 40 års nedbetalingstid Månedlige utgifter: Utg. pr mnd. Dekkes av husleie Renter og avdrag Kom.avgift/renovasjon Forsikring Vedlikehold Administrasjon Totalt , ,- Total husleie pr bolig blir kr ,- i snitt som vil dekke alle utgifter til boligen. Det foreslås en tilleggsbevilgning for kjøp av boliger i 2015 på kr ,-. Ytterligere mottak og bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet og behandlingen for Side 4 av 21

6 Sak 22/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 22/15 Arkivkode: 223 C10 Arkivsaksnr: 15/345 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 22/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Driftstilskuddet fordeles som følger: Ungdomsklubben Thunder kr ,- Børsa søndagsskole kr ,- Go kveill-klubben kr ,- Gaupa 4H kr ,- Ekornet 4H kr , H kr ,- Buvik barnedans kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Buvik barnedans datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Go kveill-klubben datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 8. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Det er i år kr ,- til fordeling til Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er sju søkere, herav tre organisasjoner med utspring i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus: Børsa søndagsskole, Ungdomsklubben Thunder og Go kveill-klubben. Videre er det tre søknader fra kommunens 4H-lag. Vi finner også gjenoppstartede Buvik barnedans blant søkerne.

7 Sak PS 22/15 Kulturmidlene for 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene og ved brev til lag og organisasjoner. Alle søkerne er berettiget støtte. For noen av søkerne kan det mangle noen vedlegg. Kultur, fritid og frivillighet legger dette på kontoen for nytt søknadssystem og har vurdert alle søkerne som berettiget støtte etter kriteriene. Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene: Buvik barnedans har startet opp igjen med aktiviteter høsten 2014 etter å ha vært i dvale i 3 4 år. De har siden oppstarten opplevd stor pågang og har nå to partier med barn. Blant lederne finnes flere med erfaring fra forrige runde med barnedans, mer erfaring fra helsestudio og med pedagogisk kompetanse. Buvik barndans holder til på Allbrukshuset på Ilhaugen, og er et viktig tilskudd til fritidstilbudet for yngre barn i Skaun kommune. Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca to ganger i måneden, i forbindelse med gudstjeneste. De har 30 betalende medlemmer, men i løpet av 2013 er det gitt et tilbud til 53 forskjellige barn. Målgruppa er barn i alderen 3 10 år. Ungdomsklubben Thunder er et tilbud til ungdom fra 13 år. Klubben har også i 2014 hatt et aktivt år. De har jevnlige klubbkvelder og klubben har og vært på turer og helgetur. Klubben driver generelt godt og de hadde en økning i medlemstall i 2014 opp til 30 medlemmer. De har et voksenstyre bestående av 6 personer. Klubben fikk i 2014 et betydelig kommunalt tilskudd. Go kveill-klubben er et tilbud til barn i trinn. Klubben har tilhold på Børsa menighetshus. Lagets årsmelding har ved en feil ikke blitt sendt inn sammen med søknaden. Men vi leser av sjølve søknaden at de har 35 medlemmer. Dette er en økning fra Også barn som ikke er medlemmer besøker klubben. Til å støtte opp om aktivitetene i Go kveillklubben er det et styre på 6-9 voksne H er 4H-klubben i Buvika. Klubben driver godt, og har stor aktivitet. De har i 2014 et medlemstall på 17 stk. Klubben har en omsetning på ,- i Det virker som klubben har evnet å gjennomføre et generasjonsskifte både i medlemsmasse og i ledergruppe, på tross av at denne type skifter kan være krevende for små organisasjoner. Gaupa 4H har base på Viggja. Klubben hadde i medlemmer. Som flere andre søkere har også Gaupa 4H manglende vedlegg ved årets søknad. Kultur, fritid og frivillighet kjenner til at det er god drift i klubben, de har base på Viggjarheim og er viktig tilskudd til kultur- og miljøarbeidet på Viggja. Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben hadde i 2014 hele 33 medlemmer. De hadde et aktivt år, og er også påpasselige med å sende medlemmer på fylkesleirer og landsleirer. Fra deres årsrapport klipper vi: Ekornet 4H solgte flest lodd i Sør-Trøndelag!! Vi hadde også en dag med rydding i bygda før 17.mai, kor vi plukka søppel langs veiene og rundt skolen. Vi deltok på Friluftsdagen på Grønneset på juni, og hadde sommeravslutning på Litjslemsjøen. I 2015 vil klubben være ansvarlige for fylkesleiren i Sør-Trøndelag. Side 6 av 21

8 Sak PS 22/15 VURDERING Ved fordeling driftstilskudd i 2014 var det kun tre søkere om driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. For 2015 er alle kommunens tre 4H-lag igjen blant søkerne og Buvik barnedans er gjenoppstått og er inkludert i driftstilskuddfordelinga. For barne- og ungdomsområdet er det også gledelig at det er startet et nytt barnekor på Viggja. Barnekoret er i forbindelse med driftstilskudd til kulturorganisasjoner plassert i kategorien for musikklag. Rådmann har innstil tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett. Side 7 av 21

9 Sak 23/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 23/15 Arkivkode: 223 C80 Arkivsaksnr: 15/703 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 23/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner. Driftstilskudd til Andre kulturorganisasjoner fordeles med følgende beløp: Børsa redskapssamling kr ,- Buvik pensjonistforening kr ,- Buvik husflidslag kr ,- Skaun folkeakademi kr ,- Buvik seniordans kr ,- Skaun bygdekvinnelag kr ,- Arti Trøndersk linedance kr ,- Skaun jeger og fiskerforening kr ,- Skaun historielag kr ,- Skaun skytterlag kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Børsa redskapssamling (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler Buvik pensjonistforening datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler Skaun historielag datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskerforening datert (Ikke utsendt). 5. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra Arti Trøndersk linedance datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Eggkleiva velforening datert (Ikke utsendt) 9. Søknad om kulturmidler fra Kristin på Husaby datert (Ikke utsendt) 10. Søknad om kulturmidler Skaun bygdamuseum datert (Ikke utsendt) 11. Skriv fra Skaun bygdamuseum om at søknad trekkes datert (Ikke utsendt) 12. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag datert (Ikke utsendt)

10 Sak PS 23/ Søknad fra Skaun skytterlag datert (ikke utsendt) 14. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt, finnes på ) SAKSFRAMLEGG: Det er i for organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2015 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonser i lokalavisene og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. En av søkerne har trukket sin søknad, og en annen er slik rådmann vurderer det allerede gitt driftstilskudd gjennom annen bevilgning. Ni av søkerne er berettiget støtte. Det er kr ,- til fordeling. GJENNOMGANG AV SØKERNE: Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Børsa redskapssamling viser i søknaden sin til det pågående arbeidet med å flytte redskapssamlinga til Skreddarhaugen og til nytt bygg på Skaun bygdamuseum. De økonomiske utfordringene er store for redskapssamlinga de kommende årene. Børsa redskapssamling er underavdeling av Børsa bondelag, og bondelaget/ redskapssamlinga har 194 medlemmer. Det er trolig siste året at Børsa redskapssamling søker driftstilskudd. Børsa redskapssamling og Skaun bygdamuseum er i gavnet om ikke i navnet i ferd med å fremstå som en felles enhet. Buvik husflidslag har 28 medlemmer. Årsmeldinger er ikke innsendt. Vi ser at dette kan ha sammenheng med endret søknadsordning, og ser ingen grunn til ikke å godkjenne søknaden fra husflidslaget. Skaun historielag har 80 medlemmer. De viser til et svært aktivt år, og har i løpet av 2014 brukt mye tid på nybygget ved bygdamuseets avdeling på Skreddarhaugen. Historielaget har bred aktivitet, er synlig på flere områder og de har et tett og viktig samarbeid med Skaun kommune. Eggkleiva velforening har også i 2014 hatt et aktivt år. Velforeninga som også eier Fossvang er bevisst sin rolle som miljøskaper og aktør for godt naboskap i Eggkleiva. Arbeide med nærmiljøanlegg, ungdomsdisko og strikkekafeer er bare noen av aktivitetene gjennomført Buvik pensjonistforening har i løpet av 2013 hatt et aktivt år som innebefatter oppgradering av kjøkken på Tangen. De har 62 medlemmer, og stor oppslutning om sin tirsdagskafé. Laget hadde et overskudd på kr ,- i Skaun seniordanselag har 44 medlemmer. Seniordanselagene har i løpet av 2014 fusjonert, slik at Børsa seniordans og Buvik seniordans har blitt til Skaun seniordanselag. De kan igjen vise til et aktivt år, der ukentlige dansetreninger i Børsa samfunnshus inngår. Skaun bygdekvinnelag har 38 medlemmer, en vekst på fem fra Årsmelding er ikke ettersendt, søknaden er vurdert som godkjent på tross av dette. Arti Trøndersk linedance er en liten organisasjon med 13 medlemmer. De har ukentlige øvinger på Viggja skole. Klubben drives uformelt og på de fleste av lagets aktiviteter dekker medlemmene sjøl alle utgifter. Side 9 av 21

11 Sak PS 23/15 Skaun jeger og fiskerforening er den organisasjonen i denne kategorien med flest medlemmer. De har til sammen 254 medlemmer, hvorav 27 er ungdomsmedlemmer. Klubben driver godt, har stor aktivitet og har flere egne anlegg. En mulig flytting av leirduebanen fra Granmoen i Børsa til ny ønsket lokalisering ved Ramsjøen er en viktig og arbeidskrevende oppgave for årene framover. Skaun skytterlag er også en organisasjon med mange medlemmer. De har til sammen 117 medlemmer. Ved siden av egne medlemmer opplever de at andre bruker deres anlegg og deltar i deres aktiviteter. Skytterlaget driver veldig godt, har ordnet økonomi og har stor aktivitet ved sitt anlegg ved Ramsjøen. Laget samarbeider også godt med andre, og er for tiden under utbygging av innendørs og utendørs miniatyrskyttebane ved Ramsjøen sammen med Skaun IL. Kristin på Husaby sin søknad er ikke vurdert. Kristin på Husaby har fått egen overføring med driftstilskudd etter bevilgning vedtatt i Skaun formannskap. Det samme gjelder Skaun bygdamuseum som får sitt driftstilskudd overført årlig uten søknad. Skaun bygdamuseum hadde ved en misforståelse sendt inn sin søknad, og har i ettertid trukket den. VURDERING: Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer et tilskudd på kr ,- For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale omsetning. ØKONOMISK VURDERING: Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet. Side 10 av 21

12 Sak 24/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 24/15 Arkivkode: 223 C30 Arkivsaksnr: 15/742 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 24/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til musikklagene i kommunen. Forslag til fordeling av driftstilskudd er som følger: Skaun storband kr ,- Skaun skolekorps kr ,- Buvik skolekorps kr ,- Viggja og Børsa skolekorps kr ,- Viggja musikkorps kr ,- Skaun musikkorps kr ,- Buvik musikkorps kr ,- Koret Våren Viggja kr ,- Viggja barnekor kr 7 000,- Totalt til fordeling: kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert (Ikke utsendt) 2) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert (Ikke utsendt) 4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert (Ikke utsendt) 5) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 6) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps datert (Ikke utsendt) 7) Søknad om kulturmidler fra Viggja og børsa skolekorps - datert (Ikke utsendt) 8) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert (Ikke utsendt) 9) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 10) Medlemstall, drift og merknader for året 2014, musikkorganisasjoner

13 Sak PS 24/15 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune. Kulturmidlene 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. Det er innkommet 9 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens egne retningslinjer. Ikke alle søkere har sendt med nødvendig dokumentasjon i henhold til retningslinjene. Rådmann velger å se manglende vedlegg som et resultat utfordringer med nytt elektronisk søknadssystem og har godkjent alle innkomne søknader. Vedlagt (vedlegg 10) følger en oversikt på antall medlemmer og driftsresultat for VURDERING: Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga videreført en sterk prioritering av skolekorpsene. Skolekorpsene driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre kulturtilbud for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte barn og unge og de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpsene er også bærere av en kulturtradisjon og er identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og politiske føringer om at en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres skolekorpsene. Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. Her blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun kommune. I punkt i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet Styrke fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler. Et av tiltakene for å nå målet er Økt ramme for driftstilskudd. Ved innstilling på støtte til Viggja barnekor er det lagt vekt på at de pr d.d. har lavere driftsutgifter enn de andre lagene. De har ikke lønnede dirigenter, noe som reduseres deres driftsutgifter vesentlig. Støtten til Viggja barnekor er lavere enn andre musikklag for barn og ungdom. Men sett i sammenheng med driftstilskudd til andre barne- og ungdomsorganisasjoner er støtten på linje med tilskudd der. Skolekorpsene er innstilt med et likt beløp i driftstilskuddet, med kr ,- til hver. Også voksenlagene er innstilt med et likt nivå på driftstilskuddet, med kr 8 000,- i støtte til hvert lag. For både skolekorps og voksenlag er det vurdert at driftsnivå, medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker hensiktsmessig. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett. Side 12 av 21

14 Side 13 av 21 Sak PS 24/15

15 Sak 25/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 25/15 Arkivkode: 223 C20 Arkivsaksnr: 15/797 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 25/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG RÅDMANNENS INNSTILLING: Innstillingen følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Driftstilskuddet til idrettslagene i Skaun fordeles med 1/3 ut i fra klubbens medlemstall og 2/3 etter aktivitetstall i aldersgruppen 6 19 år. Lag med registrerte tall for idrettsskole telles med. Lag med registrert tall for idrett for funksjonshemmede får registrert disse aktivitetene x 5. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Skaun ballklubb datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Buvik IL datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Skaun IL datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Gofot n danseklubb datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra Børsa idrettslag datert (Ikke utsendt)

16 Sak PS 25/15 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun håndballklubb datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra CK Victoria datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Viggja IL datert (Ikke utsendt) 9. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune (se kommunens hjemmeside) 10. Anmodning om uttalelse fra Skaun idrettsråd forslag om fordeling av driftstilskudd til idrettslagene (Brev til Skaun idrettsråd v/ leder ) (Ikke utsendt) 11. Innstilling fordeling av kommunale kulturmidler 2014 (fra Skaun idrettsråd ). 12. Oversikt over idrettslagenes medlemstall, inntekter og utgifter 2014 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til driftsstøtte til idrettslag og idrettsanlegg. Det er 9 lag som har søkt om støtte. Alle de 9 lagene er vurdert som stønadsberettigede, og er kvalifisert for støtte i henhold til Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune. Vi ser at flere lag i år ikke har sendt inn årsmelding/ regnskap og budsjett. Vi ser manglende vedlegg som problem hos lagene i forbindelse med ny elektronisk søknadsordning og velger å godkjenne alle søknadene. I retningslinjene for kulturmidler blir det presisert at Idrettsrådet i Skaun vil bli brukt som rådgivende organ i fordeling av kulturmidler. Skaun idrettsråd er i brev av bedt om å komme med uttalelse vedrørende fordelingen av kommunens driftstilskudd til kommunens idrettslag. Idrettsrådet hadde saken til behandling i styremøte , og har kommet med et forslag til fordeling av midlene. Vedtaket i Skaun idrettsråd var: Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ Idrettsrådet presiser at de bruker samme mal som ved fordelingen foregående år. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall i aldersgruppa 6 19 år følger i vedlegget fra Skaun idrettsråd. Rådmann velger i sin innstilling for fordeling av driftsstøtten til idrettslagene, å følge forslag fremmet av Skaun idrettsråd. Skaun idrettsråd sin vurdering for fordeling av midlene bygger på gode argumenter, på tradisjon og ordningen har god støtte i idrettslagene. Skaun idrettsråd har en merknad som avslutter innstillinga om fordeling av driftstilskudd også i Deler av denne merknaden følger under: Skaun IR beklager sterkt at den kommunale støtten ikke har økt siden 2014, og vil i tillegg bemerke at den har vært for lav over flere år. Som det fremgår av innstillingen, er det små beløp som kommer det enkelte lag til gode. Med Skaun kommune sin befolkningsvekst, spesielt når det gjelder barn og ungdom, burde idretten i kommunen være et større satsningsområde for kommunen Side 15 av 21

17 Sak PS 25/15 Rådmann lar idrettsrådets merknad stå uten annen kommentar. For hele merknaden, se skriv fra idrettsrådet. OPPSUMMERING: Forslag til innstilling følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett. Side 16 av 21

18 Sak 26/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 26/15 Arkivkode: D10 Arkivsaksnr: 15/982 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Den nye flerbrukshallen i Børsa gis navnet Børsahallen. SAKSDOKUMENTER: 1. Forslag til navn på ny hall i Børsa - Forespørsel fra Kultur, fritid og frivillighet til Navnekomiteen, sendt (Ikke utsendt) 2. Navn på fleirbrukshall ved Børsa skole forslag fra Namnekomiteen i Skaun v/ Per Rønningen ( ). SAKSFRAMLEGG: Om noen måneder vil det åpne en ny idretts- og flerbrukshall i Børsa. Hallen bygges i sammen med Børsa skole og vil inngå som gymsal ved Børsa skole. Namnekomiteen i Børsa ble i april i år oppfordret til å komme med forslag til navn på den nye hallen i Børsa. Namnekomiteen foreslår at navn på hallen i Børsa blir Børsahallen. Vurdering: Namnekomiteens vurderinger fremstår som relevante og gode. Det foreslås at navn på ny hall i Børsa blir Børsahallen. ØKONOMISK VURDERING: Vedtaket om navn har ingen økonomiske konsekvenser. Det er satt av midler i prosjektet til skilt for ny hall og ny skole i Børsa.

19 Sak 27/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 27/15 Arkivkode: C00 &13 Arkivsaksnr: 15/1125 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 27/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD RÅDMANNENS INNSTILLING: Helse, oppveks og kulturutvalget viser til høringsutkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd og vedtar Rådmannens saksframlegg som Skaun kommunes høringsuttalelse. SAKSDOKUMENTER: 1. Høringsbrev, fra Det konkelige kulturdepartement Høringsnotat, fra Det kongelige kulturdepartement SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune mottok den 23/4-15 høringsbrev og et utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd fra Det kongelige kulturdepartement med høringsfrist 22/6-15. Rådmannen har, sammen med Melhus og Orkdal kommuner, arbeidet frem forslag til høringsuttalelse. I og med at endringsforslagene som kommer i denne høringen er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd», ber departementet om at høringsuttalelsen avgrenses til selve lovendringsforslagene. Rapporten ble bestilt av kulturdepartementet i desember 2013 og overlevert kulturminister Thorild Widvey 2. juni Rapporten ble sendt på høring sommeren 2014 med høringsfrist Skaun kommune sendte ikke noen høringsuttalelse til denne rapporten. Denne høringen kommer med en relativ kort høringsfrist på 2 mnd. og Rådmannen vil påpeke at normal høringsfrist i slike saker bruker å være 3 mnd. Slik kulturrådsloven er i dag skal rådet ha 10 medlemmer som oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Medlemmene oppnevnes på grunnlag av kunst- og kulturfaglig kompetanse. Oppnevningen skal være rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år. I utkastet til lov om endring av lov om Norsk kulturråd åpnes det opp for at personer uten kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet kan bli rådsmedlemmer. Det er foreslått at en valgkomite, hvis retningslinjer ikke er kjent, skal gjøre utvelgelsen av medlemmene til rådet. Uttrykket «en armlengdes avstand», som sier noe om avstanden mellom politisk myndighet og kunstens frie stemme, blir satt på prøve om ordningen med å bytte alle rådsmedlemmene etter hvert stortingsvalg gjennomføres. Skal kunsten fortsatt ha en fri stemme, kan vi ikke ha en

20 Sak PS 27/15 ordning der utfordrende, kritisk og nyskapende kunst er prisgitt den til en hver tid sittende regjering. «Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd» bærer preg av et stort hastverk uten at man tilstrekkelig har utredet konsekvensene av en slik endring. Selv om loven foreslår oppnevnelse av nytt råd etter neste stortingsvalg, foreslår departementet følgende overgangsbestemmelse: Ved oppnevning av rådsmedlemmer og varamedlemmer 1. januar 2016 avløses de fem medlemmene og de tre varamedlemmene som etter gjeldende regler skal sitte til 1. januar 2018 med ti nyoppnevnte medlemmer og varamedlemmer etter behov som skal sitte til 1. januar Blir dette lovforslaget vedtatt vil det medføre at hele rådet blir byttet ut fra 1. januar Skaun kommune mener «Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd» bør være bedre forankret og konsekvensutredet før ikraftsettelse. ØKONOMISK VURDERING: Høringen har ingen økonomiske konsekvenser for Skaun kommune. Side 19 av 21

21 Sak 28/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 28/15 Arkivkode: 146 A22 Arkivsaksnr: 15/1010 Saksbehandler: Hege Røttereng Saksnummer Utvalg Møtedato 28/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING: Den framlagte kvalitetsplanen for SFO Skaun kommune vedtas. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1 Kvalitetsplan SFO Skaun kommune Vedlegg 2 Svar på høringsbrev angående SFO fra Venn FAU SAKSFRAMLEGG: Det er utarbeidet et forslag til kvaltitesplan for SFO i Skaun kommune for Planen er sendt på høring til FAU ved alle barneskolene i Skaun kommune. Det har kommet uttalelse fra FAU ved Venn oppvekstsenter (Vedlegg 2). I denne uttalelsen påpekes det at utkastet ikke sier noe om alder på barna i SFO. Det vises til side 3 i planen. En utdypende progresjon vil kunne komme fram i den enkelte SFOs lokale plan. Siden SFO blir ansett som en fritidsdel av tida barna er på skolen, er det ikke lagt opp til måling av leikatferd. Hva man skal jobbe med i SFO for å utvikle sosial kompetanse beskrives på s 6; det vises til at SFO er en viktig læringsarena for å utvike barns evne til positiv samhandling med jamnaldrende og voksne, og at det i den sosiale kompetanse ligger ferdigheter som empati, samarbeid, sjølkontroll, sjølhevding, problemløsing og humor Innledningen s. 3 sies det at Vedtektene for skolefritidsordningen i Skaun kommune (gjeldende fra ) gir de ytre rammene for drifta. I vedtektene beskrives leikeareal, men uten norm for m2. Planen er utarbeidet av lederne ved skolefritidsordningene ved skolene i Skaun kommune. De vil også ha en vesentlig rolle under utarbeidelse av lokale planer, på bakgrunn av kvalitetsplanen. Det etterspørres hva man definerer som høg kvalitet i SFO. Suksesskriteriene under hvert fokusområde beskriver hva som skal vektlegges for å utvikle et tilbud med høg kvalitet. Gjennomføring av brukerundersøkelser er en del av enhetsleders lederavtale i Skaun kommune, og en del av den helhetlige styringen som kommunen praktiserer. Det ligger dermed forventninger til at leder ved enheten følger opp dette. Det er viktig at FAU involveres i denne prosessen. Dette står beskrevet på s 4 i planen. Intensjonene for kvalitetsplanen for SFO er å synliggjøre kommunens ambisjoner og målsettinger for skolefritidsordninga (SFO) for perioden Planen gir føringer for hvilken kvalitet kommunen skal tilby, og skal være et grunnlag for å utvikle kompetansen i SFO.

22 Sak PS 28/15 Kvalitetsplanen har fokus på noen sentrale områder som skal prege alle skolefritidsordningene i Skaun kommune; Fokusområda for Kvalitetsplan for SFO er: 1. Leik 2. Nærmiljø 3. Omsorg I det videre arbeidet med kvalitet i SFO forutsettes det at alle skoler, på bakgrunn av kvalitetsplanen, utarbeider lokale planer for skolens SFO. Skoleeier vil invitere til fagdager, kurs og andre samlinger knytta direkte opp mot fokusområda. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett Side 21 av 21

23 SAKSPAPIRER Utvalg: Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtedato: Sakliste 20/15: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET /15: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 22/15: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 23/15: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER 24/15: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER 25/15: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG 26/15: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA 27/15: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD 28/15: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE

24 Arkivsaksnr.:15/1449 SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

25 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HOKU Helse, oppvekst og kulturutvalget Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 14/ HE&OP/BF/ELI G21 & /15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag RAPPORT FRA TILSYN MED LEGEVAKTTJENESTEN SAMHANDLINGSENHETEN I ORKDALSREGIONEN 2. 13/ HE&OP/KULF/SHA 233 C /15 Buvik IL STØTTE TIL BENKER, BORD, TURBASER OG ANDRE TILRETTELEGGINGSTILTAK I UTMARK 3. 15/ STAB/ØP/HER 223 B /15 Elevrådet v/ Viggja skole SØKNAD OM MER SVØMMEUNDERVISNING 4. 14/ STAB/ØP/HER N /15 ********** ENKELTVEDTAK OM SKOLESKYSS - KLAGEN GIS IKKE MEDHOLD - SØKNAD OM SIKRINGSSKYSS ********** 5. 13/ HE&OP/KULF/SHA 233 C /15 Børsa IL INNVILGELSE AV STØTTE PÅ SØKNAD OM TILTAK I UTMARK - BØRSA IL 6. 15/ HE&OP/KULF/SHA 233 D /15 GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE EN ORIENTERING TIL HOKU

26 Arkivsaksnr.:15/1132 SAKEN GJELDER: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig. 2. Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. 3. Det bevilges 8 millioner for 2015 for å kjøpe bolig for bosetting av flere flyktninger. Flyktningtjenesten i samarbeid med boligkontoret har ansvar for å finne egnede boliger for bosetting av flyktninger. Bevilging vil gi mulighet for å bosette 5 flere personer i 2015, dvs. til sammen 12 personer. En evt. ytterligere bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet for SAKSDOKUMENTER: Brev fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: SAKSFRAMLEGG: På bakgrunn av både tilleggsanmodning fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: Kommunen har fattet vedtak om å bosette 6 flyktninger i 2014 og 6 i Bosettings status per i dag: i 2014 ble det bosatt 7 personer og hittil i år er det allerede bosatt 5 personer. Det skal bosettes 2 personer til etter sommer. For og kunne bosetter flere flyktninger i 2015 og 2016 som det ønskes både fra IMDI og BLI må flyktningtjenesten ha flere boliger. - Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig, (3 av personer som er bosatt i 2015 bo i privat utleie). - Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. Vi ser bevegelser der, 2 personer har flyttet ut og 3 personer har flyttet inn i For å kunne bosette flere flyktninger i 2015 og 2016, vil det være et behov for tilleggsbevilgninger på 8 millioner for 2015 og 8 millioner for 2016 for og kunne kjøpe egnede boliger. - En slik tilleggsbevilging vil gi mulighet for og bosette 5 personer mer i 2015 og 12 totalt personer i 2016, muligens flere, avhengig av det private boligmarkedet.

27 ØKONOMISK VURDERING: Budsjett Kostnader: Antatt pris på 3 boliger ,- 2,7 % omkostninger ,- Total kostnad ,- Finansiering: Boligtilskudd fra Husbanken 30 % (kan få inntil 40 %) ,- Lånebehov ,- Utmåling av tilskudd er vanskelig å beregne før man har aktuell bolig på plass. Lånevilkår: 4 % fast rente 20 år (rente er usikkerhetsmoment, pr i dag er renten på 2,7%) 40 års nedbetalingstid Månedlige utgifter: Utg. pr mnd. Dekkes av husleie Renter og avdrag Kom.avgift/renovasjon Forsikring Vedlikehold Administrasjon Totalt , ,- Total husleie pr bolig blir kr ,- i snitt som vil dekke alle utgifter til boligen. Det foreslås en tilleggsbevilgning for kjøp av boliger i 2015 på kr ,-. Ytterligere mottak og bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet og behandlingen for 2016.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Vedlegg til tabell Anmodning og vedtak (vedtakstall 2015 og 2016 er ikke endelige) I tabellen fremkommer anmodning og vedtak for kommunene for 2015 og 2016, herunder opprinnelig anmodning, justert opprinnelig anmodning og tillegg som man antar at hver kommune kan ta imot som følge av behov for økt bosetting grunnet flyktningkrisen i Syria og i Middelhavet. Justerte anmodninger er basert på opprinnelig anmodning. Hver kommunes andel av opprinnelig anmodning fremkommer i kolonne D. De justerte anmodningene, både den opprinnelige og tilleggene er basert på denne andelen. 1 Forklaring på de ulike kolonner i regnearket: - Kolonne B: Her presenteres den opprinnelige anmodningen fra IMDi for Kolonne C: Her presenteres vedtakene kommunene har gjort for bosetting av flyktninger til nå i Kolonne D: Viser andelen kommunene opprinnelige var anmodet om, som del av den totale opprinnelige anmodning (og er den prosentsatsen som videre brukes for fordeling av tilleggsanmodninger, som forklart ovenfor). - Kolonne E: Her presenteres tilleggsanmodning fra IMDi. Anmodningen fremgår av det justerte totale behovet på i celle F7, multiplisert med hver kommunes andel. - Kolonne F: Her presenteres økning utover IMDis opprinnelige anmodning, et tillegg på flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til syrere i 2015 og 2016 (noe som gir flere enn de syriske overføringsflyktningene som allerede er vedtatt). - Kolonne G: Samlet anmodning for Dette er sum av justert anmodning og tilleggsanmodning. - Kolonne H: Viser justert anmodning for Kolonne I: Viser vedtak for 2016 gjort av kommunene til nå. Her presiseres det at flere kommuner ikke har fattet vedtak enda. 2 - Kolonne J: Viser økning utover IMDis anmodning i 2016, et tillegg på flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til i 2015 og 2016 (noe som gir flere syriske overføringsflyktningene i 2016 enn de 500 som allerede er vedtatt). - Kolonne K: Presenterer samlet anmodning for I alle beregninger av anmodninger er det rundet opp til hver hele flyktning. 2 En celle med verdi 0 innebærer at kommunene har fattet nei- vedtak, celle uten verdi innebærer at kommunen enda ikke har fattet vedtak.

38 Anmodning og vedtak 2015 og2016 ( merk at vedtakstallene for 2015 og 2016 ikke er endelige) Inkludert er tilleggsanmodning og antall flyktninger hver kommune kan antas å bosette med dagens flyktningkrise, dersom vi skal bosette syriske kvoteflyktninger i 2015 og i 2016 Opprinnelig anmodning 2015 Vedtatt for 2015 Andel Justert anmodning 2015 Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning Samlet 2015 Justert anmodning 2016 Vedtatt for 2016 Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning Samlet 2016 Totalt Kommune 0101 Halden ,278 % Moss ,370 % Sarpsborg ,602 % Fredrikstad ,833 % Hvaler ,139 % Aremark ,139 % Marker ,093 % Rømskog 10 0,093 % Trøgstad ,093 % Spydeberg ,139 % Askim ,231 % Eidsberg ,241 % Skiptvet ,093 % Rakkestad ,139 % Råde ,139 % Rygge ,185 % Våler (Østfold) ,139 % Hobøl 10 0,093 % Østfold ,036 % Vestby ,167 % Ski ,537 % Ås ,167 % Frogn ,167 % Nesodden 20 0,185 % Oppegård ,370 % Bærum ,435 % Asker ,833 % Aurskog Høland ,139 % Sørum ,139 % Fet ,139 % Rælingen ,231 % Enebakk ,139 % Lørenskog ,509 % Skedsmo ,694 % Nittedal ,185 % Gjerdrum ,093 % Ullensaker ,324 % Nes (Akershus) ,278 % Eidsvoll ,231 % Nannestad ,139 % Hurdal ,093 % Akerhus ,192 % Oslo ,813 % Oslo ,813 % Kongsvinger ,370 % Hamar ,555 % Ringsaker ,509 % Løten ,139 % Stange ,278 % Nord-Odal ,093 % Sør-Odal ,093 % Eidskog ,093 % Grue ,093 % Åsnes ,139 % Våler (Hedmark) ,093 % Elverum ,370 % Trysil ,139 % Åmot ,093 % Stor-Elvdal ,093 % Rendalen ,093 % Engerdal 10 0,093 % Tolga ,139 % Tynset ,185 % Alvdal ,139 % Folldal ,093 % Os (Østerdalen) 10 0,093 % Hedmark ,980 % Lillehammer ,509 % Gjøvik ,509 % Dovre ,093 % Lesja ,093 % Skjåk ,093 % Lom ,093 % Vågå ,111 % Nord-Fron ,185 % Sel ,139 % Sør-Fron ,093 % Ringebu ,093 % Øyer ,139 % Gausdal ,139 % Østre Toten ,231 % Vestre Toten ,231 % Jevnaker ,139 % Lunner ,324 % Gran ,324 % Søndre Land ,093 % Nordre Land ,139 % Sør-Aurdal ,093 % Etnedal ,093 % Nord-Aurdal ,139 % Vestre Slidre ,093 % Øystre Slidre ,093 % Vang ,093 % Oppland ,369 %

39 0602 Drammen ,203 % Kongsberg ,463 % Ringerike ,417 % Hole ,139 % Flå ,093 % Nes (Buskerud) ,093 % Gol ,093 % Hemsedal ,093 % Ål ,093 % Hol ,093 % Sigdal ,093 % Krødsherad 10 0,093 % Modum ,231 % Øvre Eiker ,324 % Nedre Eiker ,417 % Lier ,417 % Røyken ,370 % Hurum ,185 % Flesberg ,093 % Rollag ,093 % Nore og Uvdal ,093 % Buskerud ,183 % Horten ,370 % Holmestrand ,167 % Tønsberg ,509 % Sandefjord ,509 % Larvik ,509 % Svelvik ,139 % Sande (Vestfold) ,139 % Hof ,139 % Re ,231 % Andebu ,139 % Stokke ,231 % Nøtterøy ,278 % Tjøme ,139 % Lardal ,139 % Vestfold ,638 % Porsgrunn ,833 % Skien ,111 % Notodden ,417 % Siljan ,093 % Bamble ,463 % Kragerø ,463 % Drangedal ,139 % Nome ,185 % Bø (Telemark) ,231 % Sauherad ,185 % Tinn ,185 % Hjartdal ,093 % Seljord ,093 % Kviteseid ,093 % Nissedal ,093 % Fyresdal 10 0,093 % Tokke ,093 % Vinje ,093 % Telemark ,952 % Risør ,278 % Grimstad ,417 % Arendal ,972 % Gjerstad ,139 % Vegårshei ,120 % Tvedestrand ,185 % Froland ,139 % Lillesand ,370 % Birkenes ,185 % Åmli ,139 % Iveland ,093 % Evje og Hornnes ,185 % Bygland ,093 % Valle ,093 % Bykle ,093 % Aust-Agder ,499 % Kristiansand ,666 % Mandal ,370 % Farsund ,417 % Flekkefjord ,370 % Vennesla ,417 % Songdalen ,278 % Søgne ,370 % Marnardal ,093 % Åseral ,093 % Audnedal ,093 % Lindesnes ,185 % Lyngdal ,324 % Hægebostad 10 0,093 % Kvinesdal ,231 % Sirdal ,093 % Vest-Agder ,091 %

40 1101 Eigersund ,324 % Sandnes ,648 % Stavanger ,111 % Haugesund ,555 % Sokndal ,093 % Lund ,185 % Bjerkreim 10 0,093 % Hå ,278 % Klepp ,324 % Time ,324 % Gjesdal ,278 % Sola ,324 % Randaberg ,278 % Forsand 6 5 0,056 % Strand ,278 % Hjelmeland ,185 % Suldal ,185 % Sauda ,185 % Finnøy ,093 % Rennesøy ,185 % Kvitsøy 6 0 0,056 % Bokn 6 0 0,056 % Tysvær ,278 % Karmøy ,555 % Utsira 6 0,056 % Vindafjord ,185 % Rogaland ,164 % Bergen ,240 % Etne ,093 % Sveio ,139 % Bømlo ,278 % Stord ,324 % Fitjar ,093 % Tysnes ,093 % Kvinnherad ,231 % Jondal 10 0,093 % Odda ,185 % Ullensvang ,185 % Eidfjord ,093 % Ulvik ,093 % Granvin 10 0,093 % Voss ,278 % Kvam ,185 % Fusa ,093 % Samnanger 10 0,093 % Os (Hordaland) ,185 % Austevoll 10 0,093 % Sund ,139 % Fjell ,370 % Askøy ,370 % Vaksdal ,139 % Modalen 6 0 0,056 % Osterøy ,139 % Meland ,185 % Øygarden ,185 % Radøy ,139 % Lindås ,185 % Austrheim 10 0,093 % Fedje 6 0,056 % Masfjorden ,093 % Hordaland ,302 % Flora ,324 % Gulen ,093 % Solund 6 0,056 % Hyllestad 10 0,093 % Høyanger ,139 % Vik ,093 % Balestrand ,093 % Leikanger ,093 % Sogndal ,278 % Aurland 10 0,093 % Lærdal ,093 % Årdal ,093 % Luster ,093 % Askvoll ,093 % Fjaler ,093 % Gaular 10 0,093 % Jølster ,093 % Førde ,324 % Naustdal 10 0,093 % Bremanger ,139 % Vågsøy ,093 % Selje ,093 % Eid ,278 % Hornindal 6 0 0,056 % Gloppen ,139 % Stryn ,185 % Sogn og Fjordane ,397 %

41 1502 Molde ,555 % Ålesund ,833 % Kristiansund 50 0,463 % Vanylven ,139 % Sande (Møre og Romsdal) 10 0,093 % Herøy (Møre og Romsdal) ,278 % Ulstein ,185 % Hareid ,139 % Volda ,278 % Ørsta ,278 % Ørskog 10 0,093 % Norddal ,093 % Stranda 10 0,093 % Stordal 10 0,093 % Sykkylven ,185 % Skodje 10 0,093 % Sula ,231 % Giske ,139 % Haram ,278 % Vestnes ,139 % Rauma 15 0,139 % Nesset ,093 % Midsund 10 0,093 % Sandøy 10 0,093 % Aukra 15 0,139 % Fræna 30 0,278 % Eide 10 0,093 % Averøy ,139 % Gjemnes 15 0,139 % Tingvoll ,093 % Sunndal ,231 % Surnadal ,139 % Rindal ,093 % Halsa ,093 % Smøla ,093 % Aure ,093 % Møre og Romsdal ,710 % Trondheim ,777 % Hemne ,093 % Snillfjord 10 0,093 % Hitra 15 0,139 % Frøya 15 0,139 % Ørland 15 0,139 % Agdenes 10 0,093 % Rissa ,185 % Bjugn ,139 % Åfjord ,093 % Roan 10 0,093 % Osen 10 0,093 % Oppdal ,185 % Rennebu ,093 % Meldal ,093 % Orkdal ,278 % Røros ,139 % Holtålen 10 0,093 % Midtre Gauldal ,139 % Melhus ,324 % Skaun ,185 % Klæbu 15 0,139 % Malvik ,278 % Selbu ,093 % Tydal ,093 % Sør-Trøndelag ,201 % Steinkjer 45 0,417 % Namsos ,370 % Meråker ,139 % Stjørdal 45 0,417 % Frosta 10 0,093 % Leksvik ,093 % Levanger ,417 % Verdal ,324 % Verran ,093 % Namdalseid 10 0,093 % Snåsa ,093 % Lierne 10 0,093 % Røyrvik 10 0,093 % Namsskogan ,093 % Grong ,093 % Høylandet 10 0,093 % Overhalla ,093 % Fosnes 10 0,093 % Flatanger 10 0,093 % Vikna ,139 % Nærøy ,185 % Leka 10 0,093 % Inderøy ,185 % Nord-Trøndelag ,887 %

42 1804 Bodø ,833 % Narvik ,417 % Bindal 10 0,093 % Sømna 15 0,139 % Brønnøy ,278 % Vega 15 0,139 % Vevelstad ,093 % Herøy (Nordland) 10 0,093 % Alstahaug ,324 % Leirfjord ,185 % Vefsn ,278 % Grane ,139 % Hattfjelldal 15 0,139 % Dønna ,093 % Nesna ,185 % Hemnes 10 0,093 % Rana ,463 % Lurøy 15 0,139 % Træna 10 0,093 % Rødøy ,139 % Meløy ,139 % Gildeskål ,139 % Beiarn ,093 % Saltdal ,185 % Fauske ,278 % Sørfold 10 0,093 % Steigen ,093 % Hamarøy ,185 % Tysfjord 15 0,139 % Lødingen ,139 % Tjeldsund 15 0,139 % Evenes ,139 % Ballangen ,139 % Røst 10 0,093 % Værøy 10 0,093 % Flakstad 15 0,139 % Vestvågøy ,370 % Vågan ,370 % Hadsel ,231 % Bø (Nordland) ,139 % Øksnes 15 0,139 % Sortland ,324 % Andøy ,278 % Moskenes ,139 % Nordland ,562 % Tromsø ,157 % Harstad ,648 % Kvæfjord 20 0,185 % Skånland ,139 % Ibestad ,139 % Gratangen ,093 % Lavangen ,139 % Bardu ,139 % Salangen ,185 % Målselv ,185 % Sørreisa ,185 % Dyrøy 15 0,139 % Tranøy ,139 % Torsken ,093 % Berg ,093 % Lenvik ,417 % Balsfjord ,185 % Karlsøy ,093 % Lyngen ,139 % Storfjord 10 0,093 % Kåfjord ,093 % Skjervøy ,093 % Nordreisa ,185 % Kvænangen 15 0,139 % Troms ,091 % Vardø 20 0,185 % Vadsø ,833 % Hammerfest ,278 % Kautokeino ,185 % Alta ,370 % Loppa 15 0,139 % Hasvik 15 0,139 % Kvalsund 10 0,093 % Måsøy 15 0,139 % Nordkapp ,093 % Porsanger 20 0,185 % Karasjok ,185 % Lebesby 15 0,139 % Gamvik 15 0,139 % Berlevåg ,139 % Deatnu-Tana ,139 % Unjargga-Nesseby ,093 % Båtsfjord ,093 % Sør-Varanger ,370 % Finnmark ,934 % = nei-vedtak tom celle = ingen registrering

43 Arkivsaksnr.:15/345 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Driftstilskuddet fordeles som følger: Ungdomsklubben Thunder kr ,- Børsa søndagsskole kr ,- Go kveill-klubben kr ,- Gaupa 4H kr ,- Ekornet 4H kr , H kr ,- Buvik barnedans kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Buvik barnedans datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Go kveill-klubben datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 8. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Det er i år kr ,- til fordeling til Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er sju søkere, herav tre organisasjoner med utspring i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus: Børsa søndagsskole, Ungdomsklubben Thunder og Go kveill-klubben. Videre er det tre søknader fra kommunens 4H-lag. Vi finner også gjenoppstartede Buvik barnedans blant søkerne. Kulturmidlene for 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene og ved brev til lag og organisasjoner. Alle søkerne er berettiget støtte. For noen av søkerne kan det mangle noen vedlegg. Kultur, fritid og frivillighet legger dette på kontoen for nytt søknadssystem og har vurdert alle søkerne som berettiget støtte etter kriteriene. Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene:

44 Buvik barnedans har startet opp igjen med aktiviteter høsten 2014 etter å ha vært i dvale i 3 4 år. De har siden oppstarten opplevd stor pågang og har nå to partier med barn. Blant lederne finnes flere med erfaring fra forrige runde med barnedans, mer erfaring fra helsestudio og med pedagogisk kompetanse. Buvik barndans holder til på Allbrukshuset på Ilhaugen, og er et viktig tilskudd til fritidstilbudet for yngre barn i Skaun kommune. Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca to ganger i måneden, i forbindelse med gudstjeneste. De har 30 betalende medlemmer, men i løpet av 2013 er det gitt et tilbud til 53 forskjellige barn. Målgruppa er barn i alderen 3 10 år. Ungdomsklubben Thunder er et tilbud til ungdom fra 13 år. Klubben har også i 2014 hatt et aktivt år. De har jevnlige klubbkvelder og klubben har og vært på turer og helgetur. Klubben driver generelt godt og de hadde en økning i medlemstall i 2014 opp til 30 medlemmer. De har et voksenstyre bestående av 6 personer. Klubben fikk i 2014 et betydelig kommunalt tilskudd. Go kveill-klubben er et tilbud til barn i trinn. Klubben har tilhold på Børsa menighetshus. Lagets årsmelding har ved en feil ikke blitt sendt inn sammen med søknaden. Men vi leser av sjølve søknaden at de har 35 medlemmer. Dette er en økning fra Også barn som ikke er medlemmer besøker klubben. Til å støtte opp om aktivitetene i Go kveill-klubben er det et styre på 6-9 voksne H er 4H-klubben i Buvika. Klubben driver godt, og har stor aktivitet. De har i 2014 et medlemstall på 17 stk. Klubben har en omsetning på ,- i Det virker som klubben har evnet å gjennomføre et generasjonsskifte både i medlemsmasse og i ledergruppe, på tross av at denne type skifter kan være krevende for små organisasjoner. Gaupa 4H har base på Viggja. Klubben hadde i medlemmer. Som flere andre søkere har også Gaupa 4H manglende vedlegg ved årets søknad. Kultur, fritid og frivillighet kjenner til at det er god drift i klubben, de har base på Viggjarheim og er viktig tilskudd til kultur- og miljøarbeidet på Viggja. Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben hadde i 2014 hele 33 medlemmer. De hadde et aktivt år, og er også påpasselige med å sende medlemmer på fylkesleirer og landsleirer. Fra deres årsrapport klipper vi: Ekornet 4H solgte flest lodd i Sør-Trøndelag!! Vi hadde også en dag med rydding i bygda før 17.mai, kor vi plukka søppel langs veiene og rundt skolen. Vi deltok på Friluftsdagen på Grønneset på juni, og hadde sommeravslutning på Litjslemsjøen. I 2015 vil klubben være ansvarlige for fylkesleiren i Sør-Trøndelag. VURDERING Ved fordeling driftstilskudd i 2014 var det kun tre søkere om driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. For 2015 er alle kommunens tre 4H-lag igjen blant søkerne og Buvik barnedans er gjenoppstått og er inkludert i driftstilskuddfordelinga. For barne- og ungdomsområdet er det også gledelig at det er startet et nytt barnekor på Viggja. Barnekoret er i forbindelse med driftstilskudd til kulturorganisasjoner plassert i kategorien for musikklag. Rådmann har innstil tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall.

45 ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett.

46 Arkivsaksnr.:15/703 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner. Driftstilskudd til Andre kulturorganisasjoner fordeles med følgende beløp: Børsa redskapssamling kr ,- Buvik pensjonistforening kr ,- Buvik husflidslag kr ,- Skaun folkeakademi kr ,- Buvik seniordans kr ,- Skaun bygdekvinnelag kr ,- Arti Trøndersk linedance kr ,- Skaun jeger og fiskerforening kr ,- Skaun historielag kr ,- Skaun skytterlag kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Børsa redskapssamling (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler Buvik pensjonistforening datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler Skaun historielag datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskerforening datert (Ikke utsendt). 5. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra Arti Trøndersk linedance datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Eggkleiva velforening datert (Ikke utsendt) 9. Søknad om kulturmidler fra Kristin på Husaby datert (Ikke utsendt) 10. Søknad om kulturmidler Skaun bygdamuseum datert (Ikke utsendt) 11. Skriv fra Skaun bygdamuseum om at søknad trekkes datert (Ikke utsendt) 12. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag datert (Ikke utsendt) 13. Søknad fra Skaun skytterlag datert (ikke utsendt) 14. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt, finnes på ) SAKSFRAMLEGG: Det er i for organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2015 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonser i lokalavisene og gjennom informasjon til kommunens kulturlag.

47 En av søkerne har trukket sin søknad, og en annen er slik rådmann vurderer det allerede gitt driftstilskudd gjennom annen bevilgning. Ni av søkerne er berettiget støtte. Det er kr ,- til fordeling. GJENNOMGANG AV SØKERNE: Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Børsa redskapssamling viser i søknaden sin til det pågående arbeidet med å flytte redskapssamlinga til Skreddarhaugen og til nytt bygg på Skaun bygdamuseum. De økonomiske utfordringene er store for redskapssamlinga de kommende årene. Børsa redskapssamling er underavdeling av Børsa bondelag, og bondelaget/ redskapssamlinga har 194 medlemmer. Det er trolig siste året at Børsa redskapssamling søker driftstilskudd. Børsa redskapssamling og Skaun bygdamuseum er i gavnet om ikke i navnet i ferd med å fremstå som en felles enhet. Buvik husflidslag har 28 medlemmer. Årsmeldinger er ikke innsendt. Vi ser at dette kan ha sammenheng med endret søknadsordning, og ser ingen grunn til ikke å godkjenne søknaden fra husflidslaget. Skaun historielag har 80 medlemmer. De viser til et svært aktivt år, og har i løpet av 2014 brukt mye tid på nybygget ved bygdamuseets avdeling på Skreddarhaugen. Historielaget har bred aktivitet, er synlig på flere områder og de har et tett og viktig samarbeid med Skaun kommune. Eggkleiva velforening har også i 2014 hatt et aktivt år. Velforeninga som også eier Fossvang er bevisst sin rolle som miljøskaper og aktør for godt naboskap i Eggkleiva. Arbeide med nærmiljøanlegg, ungdomsdisko og strikkekafeer er bare noen av aktivitetene gjennomført Buvik pensjonistforening har i løpet av 2013 hatt et aktivt år som innebefatter oppgradering av kjøkken på Tangen. De har 62 medlemmer, og stor oppslutning om sin tirsdagskafé. Laget hadde et overskudd på kr ,- i Skaun seniordanselag har 44 medlemmer. Seniordanselagene har i løpet av 2014 fusjonert, slik at Børsa seniordans og Buvik seniordans har blitt til Skaun seniordanselag. De kan igjen vise til et aktivt år, der ukentlige dansetreninger i Børsa samfunnshus inngår. Skaun bygdekvinnelag har 38 medlemmer, en vekst på fem fra Årsmelding er ikke ettersendt, søknaden er vurdert som godkjent på tross av dette. Arti Trøndersk linedance er en liten organisasjon med 13 medlemmer. De har ukentlige øvinger på Viggja skole. Klubben drives uformelt og på de fleste av lagets aktiviteter dekker medlemmene sjøl alle utgifter. Skaun jeger og fiskerforening er den organisasjonen i denne kategorien med flest medlemmer. De har til sammen 254 medlemmer, hvorav 27 er ungdomsmedlemmer. Klubben driver godt, har stor aktivitet og har flere egne anlegg. En mulig flytting av leirduebanen fra Granmoen i Børsa til ny ønsket lokalisering ved Ramsjøen er en viktig og arbeidskrevende oppgave for årene framover. Skaun skytterlag er også en organisasjon med mange medlemmer. De har til sammen 117 medlemmer. Ved siden av egne medlemmer opplever de at andre bruker deres anlegg og deltar i deres aktiviteter. Skytterlaget driver veldig godt, har ordnet økonomi og har stor aktivitet ved sitt

48 anlegg ved Ramsjøen. Laget samarbeider også godt med andre, og er for tiden under utbygging av innendørs og utendørs miniatyrskyttebane ved Ramsjøen sammen med Skaun IL. Kristin på Husaby sin søknad er ikke vurdert. Kristin på Husaby har fått egen overføring med driftstilskudd etter bevilgning vedtatt i Skaun formannskap. Det samme gjelder Skaun bygdamuseum som får sitt driftstilskudd overført årlig uten søknad. Skaun bygdamuseum hadde ved en misforståelse sendt inn sin søknad, og har i ettertid trukket den. VURDERING: Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer et tilskudd på kr ,- For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale omsetning. ØKONOMISK VURDERING: Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet.

49 Arkivsaksnr.:15/742 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til musikklagene i kommunen. Forslag til fordeling av driftstilskudd er som følger: Skaun storband kr ,- Skaun skolekorps kr ,- Buvik skolekorps kr ,- Viggja og Børsa skolekorps kr ,- Viggja musikkorps kr ,- Skaun musikkorps kr ,- Buvik musikkorps kr ,- Koret Våren Viggja kr ,- Viggja barnekor kr 7 000,- Totalt til fordeling: kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert (Ikke utsendt) 2) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert (Ikke utsendt) 4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert (Ikke utsendt) 5) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 6) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps datert (Ikke utsendt) 7) Søknad om kulturmidler fra Viggja og børsa skolekorps - datert (Ikke utsendt) 8) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert (Ikke utsendt) 9) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 10) Medlemstall, drift og merknader for året 2014, musikkorganisasjoner SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune. Kulturmidlene 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. Det er innkommet 9 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens egne retningslinjer. Ikke alle søkere har sendt med nødvendig dokumentasjon i henhold til

50 retningslinjene. Rådmann velger å se manglende vedlegg som et resultat utfordringer med nytt elektronisk søknadssystem og har godkjent alle innkomne søknader. Vedlagt (vedlegg 10) følger en oversikt på antall medlemmer og driftsresultat for VURDERING: Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga videreført en sterk prioritering av skolekorpsene. Skolekorpsene driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre kulturtilbud for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte barn og unge og de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpsene er også bærere av en kulturtradisjon og er identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og politiske føringer om at en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres skolekorpsene. Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. Her blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun kommune. I punkt i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet Styrke fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler. Et av tiltakene for å nå målet er Økt ramme for driftstilskudd. Ved innstilling på støtte til Viggja barnekor er det lagt vekt på at de pr d.d. har lavere driftsutgifter enn de andre lagene. De har ikke lønnede dirigenter, noe som reduseres deres driftsutgifter vesentlig. Støtten til Viggja barnekor er lavere enn andre musikklag for barn og ungdom. Men sett i sammenheng med driftstilskudd til andre barne- og ungdomsorganisasjoner er støtten på linje med tilskudd der. Skolekorpsene er innstilt med et likt beløp i driftstilskuddet, med kr ,- til hver. Også voksenlagene er innstilt med et likt nivå på driftstilskuddet, med kr 8 000,- i støtte til hvert lag. For både skolekorps og voksenlag er det vurdert at driftsnivå, medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker hensiktsmessig. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.

51 Arkivsaksnr.:15/797 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG RÅDMANNENS INNSTILLING: Innstillingen følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Driftstilskuddet til idrettslagene i Skaun fordeles med 1/3 ut i fra klubbens medlemstall og 2/3 etter aktivitetstall i aldersgruppen 6 19 år. Lag med registrerte tall for idrettsskole telles med. Lag med registrert tall for idrett for funksjonshemmede får registrert disse aktivitetene x 5. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Skaun ballklubb datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Buvik IL datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Skaun IL datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Gofot n danseklubb datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra Børsa idrettslag datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun håndballklubb datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra CK Victoria datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Viggja IL datert (Ikke utsendt) 9. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune (se kommunens hjemmeside) 10. Anmodning om uttalelse fra Skaun idrettsråd forslag om fordeling av driftstilskudd til idrettslagene (Brev til Skaun idrettsråd v/ leder ) (Ikke utsendt) 11. Innstilling fordeling av kommunale kulturmidler 2014 (fra Skaun idrettsråd ). 12. Oversikt over idrettslagenes medlemstall, inntekter og utgifter 2014

52 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til driftsstøtte til idrettslag og idrettsanlegg. Det er 9 lag som har søkt om støtte. Alle de 9 lagene er vurdert som stønadsberettigede, og er kvalifisert for støtte i henhold til Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune. Vi ser at flere lag i år ikke har sendt inn årsmelding/ regnskap og budsjett. Vi ser manglende vedlegg som problem hos lagene i forbindelse med ny elektronisk søknadsordning og velger å godkjenne alle søknadene. I retningslinjene for kulturmidler blir det presisert at Idrettsrådet i Skaun vil bli brukt som rådgivende organ i fordeling av kulturmidler. Skaun idrettsråd er i brev av bedt om å komme med uttalelse vedrørende fordelingen av kommunens driftstilskudd til kommunens idrettslag. Idrettsrådet hadde saken til behandling i styremøte , og har kommet med et forslag til fordeling av midlene. Vedtaket i Skaun idrettsråd var: Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ Idrettsrådet presiser at de bruker samme mal som ved fordelingen foregående år. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall i aldersgruppa 6 19 år følger i vedlegget fra Skaun idrettsråd. Rådmann velger i sin innstilling for fordeling av driftsstøtten til idrettslagene, å følge forslag fremmet av Skaun idrettsråd. Skaun idrettsråd sin vurdering for fordeling av midlene bygger på gode argumenter, på tradisjon og ordningen har god støtte i idrettslagene. Skaun idrettsråd har en merknad som avslutter innstillinga om fordeling av driftstilskudd også i Deler av denne merknaden følger under: Skaun IR beklager sterkt at den kommunale støtten ikke har økt siden 2014, og vil i tillegg bemerke at den har vært for lav over flere år. Som det fremgår av innstillingen, er det små beløp som kommer det enkelte lag til gode. Med Skaun kommune sin befolkningsvekst, spesielt når det gjelder barn og ungdom, burde idretten i kommunen være et større satsningsområde for kommunen Rådmann lar idrettsrådets merknad stå uten annen kommentar. For hele merknaden, se skriv fra idrettsrådet. OPPSUMMERING: Forslag til innstilling følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger:

53 Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.

54 Skaun Kommune Innstilling fordeling kommunale kulturmidler 2015 Skaun kommune fordeler årlig driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Det er etablert en praksis hvor Skaun kommunes fordeling av driftstilskuddet til idrettslagene skjer etter forslag fra Skaun idrettsråd. Til fordeling i 2015 er det kr ,-, dvs. samme beløp som i For 2014 har følgende idrettslag søkt om støtte: Skaun BK, Buvik IL, Skaun IL, CK Victoria, Børsa IL, Viggja IL, Gofot n danseklubb, Skaun HK, Skaunakjølen Trekkhundklubb. Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ , hvorav søkerne har 3470 av medlemmene. Utregning i forhold til medlemstall 1/3 av : Sum til fordeling kr , 00 Søkernes medlemstall Fordelt beløp Buvik IL Børsa IL Skaun IL Viggja IL Skaun Ballklubb Skaun Håndballklubb Skaunakjølen Trekkhundklubb CK Victoria Gofot'n Danseklubb Sum