Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.06.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Skaun ungdomsskole kl TEMA: Kl.13.00: Ungdomstrinn i utvikling og spesialundervisning ved ungdomstrinnet. Kl 14.00: Flyktningeboliger i Skaun kommune status i forhold til bygningsmessig kvalitet v/leder Eli Haugen og flyktningekonsulent Latifa Nasser. Kl 14.30: Svar på tilsyn av legevaktstjenesten i SiO v/leder Eli Haugen. Kl 17.30: Samarbeidsmøte mellom Skaun idrettsråd og HOKU. TIL BEHANDLING: 20/15: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET /15: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 22/15: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 23/15: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER 24/15: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER 25/15: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG 26/15: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA

2 27/15: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD 28/15: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Reidar Krogseth leder

3 Sak 20/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 20/15 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 15/1449 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 20/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

4 Sak 21/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 21/15 Arkivkode: F31 &73 Arkivsaksnr: 15/1132 Saksbehandler: Latifa Nasser Saksnummer Utvalg Møtedato 21/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget / Kommunestyret SAKEN GJELDER: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig. 2. Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. 3. Det bevilges 8 millioner for 2015 for å kjøpe bolig for bosetting av flere flyktninger. Flyktningtjenesten i samarbeid med boligkontoret har ansvar for å finne egnede boliger for bosetting av flyktninger. Bevilging vil gi mulighet for å bosette 5 flere personer i 2015, dvs. til sammen 12 personer. En evt. ytterligere bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet for SAKSDOKUMENTER: Brev fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: SAKSFRAMLEGG: På bakgrunn av både tilleggsanmodning fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: Kommunen har fattet vedtak om å bosette 6 flyktninger i 2014 og 6 i Bosettings status per i dag: i 2014 ble det bosatt 7 personer og hittil i år er det allerede bosatt 5 personer. Det skal bosettes 2 personer til etter sommer. For og kunne bosetter flere flyktninger i 2015 og 2016 som det ønskes både fra IMDI og BLI må flyktningtjenesten ha flere boliger. - Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig, (3 av personer som er bosatt i 2015 bo i privat utleie). - Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. Vi ser bevegelser der, 2 personer har flyttet ut og 3 personer har flyttet inn i

5 Sak PS 21/ For å kunne bosette flere flyktninger i 2015 og 2016, vil det være et behov for tilleggsbevilgninger på 8 millioner for 2015 og 8 millioner for 2016 for og kunne kjøpe egnede boliger. - En slik tilleggsbevilging vil gi mulighet for og bosette 5 personer mer i 2015 og 12 totalt personer i 2016, muligens flere, avhengig av det private boligmarkedet. ØKONOMISK VURDERING: Budsjett Kostnader: Antatt pris på 3 boliger ,- 2,7 % omkostninger ,- Total kostnad ,- Finansiering: Boligtilskudd fra Husbanken 30 % (kan få inntil 40 %) ,- Lånebehov ,- Utmåling av tilskudd er vanskelig å beregne før man har aktuell bolig på plass. Lånevilkår: 4 % fast rente 20 år (rente er usikkerhetsmoment, pr i dag er renten på 2,7%) 40 års nedbetalingstid Månedlige utgifter: Utg. pr mnd. Dekkes av husleie Renter og avdrag Kom.avgift/renovasjon Forsikring Vedlikehold Administrasjon Totalt , ,- Total husleie pr bolig blir kr ,- i snitt som vil dekke alle utgifter til boligen. Det foreslås en tilleggsbevilgning for kjøp av boliger i 2015 på kr ,-. Ytterligere mottak og bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet og behandlingen for Side 4 av 21

6 Sak 22/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 22/15 Arkivkode: 223 C10 Arkivsaksnr: 15/345 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 22/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Driftstilskuddet fordeles som følger: Ungdomsklubben Thunder kr ,- Børsa søndagsskole kr ,- Go kveill-klubben kr ,- Gaupa 4H kr ,- Ekornet 4H kr , H kr ,- Buvik barnedans kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Buvik barnedans datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Go kveill-klubben datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 8. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Det er i år kr ,- til fordeling til Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er sju søkere, herav tre organisasjoner med utspring i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus: Børsa søndagsskole, Ungdomsklubben Thunder og Go kveill-klubben. Videre er det tre søknader fra kommunens 4H-lag. Vi finner også gjenoppstartede Buvik barnedans blant søkerne.

7 Sak PS 22/15 Kulturmidlene for 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene og ved brev til lag og organisasjoner. Alle søkerne er berettiget støtte. For noen av søkerne kan det mangle noen vedlegg. Kultur, fritid og frivillighet legger dette på kontoen for nytt søknadssystem og har vurdert alle søkerne som berettiget støtte etter kriteriene. Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene: Buvik barnedans har startet opp igjen med aktiviteter høsten 2014 etter å ha vært i dvale i 3 4 år. De har siden oppstarten opplevd stor pågang og har nå to partier med barn. Blant lederne finnes flere med erfaring fra forrige runde med barnedans, mer erfaring fra helsestudio og med pedagogisk kompetanse. Buvik barndans holder til på Allbrukshuset på Ilhaugen, og er et viktig tilskudd til fritidstilbudet for yngre barn i Skaun kommune. Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca to ganger i måneden, i forbindelse med gudstjeneste. De har 30 betalende medlemmer, men i løpet av 2013 er det gitt et tilbud til 53 forskjellige barn. Målgruppa er barn i alderen 3 10 år. Ungdomsklubben Thunder er et tilbud til ungdom fra 13 år. Klubben har også i 2014 hatt et aktivt år. De har jevnlige klubbkvelder og klubben har og vært på turer og helgetur. Klubben driver generelt godt og de hadde en økning i medlemstall i 2014 opp til 30 medlemmer. De har et voksenstyre bestående av 6 personer. Klubben fikk i 2014 et betydelig kommunalt tilskudd. Go kveill-klubben er et tilbud til barn i trinn. Klubben har tilhold på Børsa menighetshus. Lagets årsmelding har ved en feil ikke blitt sendt inn sammen med søknaden. Men vi leser av sjølve søknaden at de har 35 medlemmer. Dette er en økning fra Også barn som ikke er medlemmer besøker klubben. Til å støtte opp om aktivitetene i Go kveillklubben er det et styre på 6-9 voksne H er 4H-klubben i Buvika. Klubben driver godt, og har stor aktivitet. De har i 2014 et medlemstall på 17 stk. Klubben har en omsetning på ,- i Det virker som klubben har evnet å gjennomføre et generasjonsskifte både i medlemsmasse og i ledergruppe, på tross av at denne type skifter kan være krevende for små organisasjoner. Gaupa 4H har base på Viggja. Klubben hadde i medlemmer. Som flere andre søkere har også Gaupa 4H manglende vedlegg ved årets søknad. Kultur, fritid og frivillighet kjenner til at det er god drift i klubben, de har base på Viggjarheim og er viktig tilskudd til kultur- og miljøarbeidet på Viggja. Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben hadde i 2014 hele 33 medlemmer. De hadde et aktivt år, og er også påpasselige med å sende medlemmer på fylkesleirer og landsleirer. Fra deres årsrapport klipper vi: Ekornet 4H solgte flest lodd i Sør-Trøndelag!! Vi hadde også en dag med rydding i bygda før 17.mai, kor vi plukka søppel langs veiene og rundt skolen. Vi deltok på Friluftsdagen på Grønneset på juni, og hadde sommeravslutning på Litjslemsjøen. I 2015 vil klubben være ansvarlige for fylkesleiren i Sør-Trøndelag. Side 6 av 21

8 Sak PS 22/15 VURDERING Ved fordeling driftstilskudd i 2014 var det kun tre søkere om driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. For 2015 er alle kommunens tre 4H-lag igjen blant søkerne og Buvik barnedans er gjenoppstått og er inkludert i driftstilskuddfordelinga. For barne- og ungdomsområdet er det også gledelig at det er startet et nytt barnekor på Viggja. Barnekoret er i forbindelse med driftstilskudd til kulturorganisasjoner plassert i kategorien for musikklag. Rådmann har innstil tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett. Side 7 av 21

9 Sak 23/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 23/15 Arkivkode: 223 C80 Arkivsaksnr: 15/703 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 23/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner. Driftstilskudd til Andre kulturorganisasjoner fordeles med følgende beløp: Børsa redskapssamling kr ,- Buvik pensjonistforening kr ,- Buvik husflidslag kr ,- Skaun folkeakademi kr ,- Buvik seniordans kr ,- Skaun bygdekvinnelag kr ,- Arti Trøndersk linedance kr ,- Skaun jeger og fiskerforening kr ,- Skaun historielag kr ,- Skaun skytterlag kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Børsa redskapssamling (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler Buvik pensjonistforening datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler Skaun historielag datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskerforening datert (Ikke utsendt). 5. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra Arti Trøndersk linedance datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Eggkleiva velforening datert (Ikke utsendt) 9. Søknad om kulturmidler fra Kristin på Husaby datert (Ikke utsendt) 10. Søknad om kulturmidler Skaun bygdamuseum datert (Ikke utsendt) 11. Skriv fra Skaun bygdamuseum om at søknad trekkes datert (Ikke utsendt) 12. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag datert (Ikke utsendt)

10 Sak PS 23/ Søknad fra Skaun skytterlag datert (ikke utsendt) 14. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt, finnes på ) SAKSFRAMLEGG: Det er i for organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2015 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonser i lokalavisene og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. En av søkerne har trukket sin søknad, og en annen er slik rådmann vurderer det allerede gitt driftstilskudd gjennom annen bevilgning. Ni av søkerne er berettiget støtte. Det er kr ,- til fordeling. GJENNOMGANG AV SØKERNE: Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Børsa redskapssamling viser i søknaden sin til det pågående arbeidet med å flytte redskapssamlinga til Skreddarhaugen og til nytt bygg på Skaun bygdamuseum. De økonomiske utfordringene er store for redskapssamlinga de kommende årene. Børsa redskapssamling er underavdeling av Børsa bondelag, og bondelaget/ redskapssamlinga har 194 medlemmer. Det er trolig siste året at Børsa redskapssamling søker driftstilskudd. Børsa redskapssamling og Skaun bygdamuseum er i gavnet om ikke i navnet i ferd med å fremstå som en felles enhet. Buvik husflidslag har 28 medlemmer. Årsmeldinger er ikke innsendt. Vi ser at dette kan ha sammenheng med endret søknadsordning, og ser ingen grunn til ikke å godkjenne søknaden fra husflidslaget. Skaun historielag har 80 medlemmer. De viser til et svært aktivt år, og har i løpet av 2014 brukt mye tid på nybygget ved bygdamuseets avdeling på Skreddarhaugen. Historielaget har bred aktivitet, er synlig på flere områder og de har et tett og viktig samarbeid med Skaun kommune. Eggkleiva velforening har også i 2014 hatt et aktivt år. Velforeninga som også eier Fossvang er bevisst sin rolle som miljøskaper og aktør for godt naboskap i Eggkleiva. Arbeide med nærmiljøanlegg, ungdomsdisko og strikkekafeer er bare noen av aktivitetene gjennomført Buvik pensjonistforening har i løpet av 2013 hatt et aktivt år som innebefatter oppgradering av kjøkken på Tangen. De har 62 medlemmer, og stor oppslutning om sin tirsdagskafé. Laget hadde et overskudd på kr ,- i Skaun seniordanselag har 44 medlemmer. Seniordanselagene har i løpet av 2014 fusjonert, slik at Børsa seniordans og Buvik seniordans har blitt til Skaun seniordanselag. De kan igjen vise til et aktivt år, der ukentlige dansetreninger i Børsa samfunnshus inngår. Skaun bygdekvinnelag har 38 medlemmer, en vekst på fem fra Årsmelding er ikke ettersendt, søknaden er vurdert som godkjent på tross av dette. Arti Trøndersk linedance er en liten organisasjon med 13 medlemmer. De har ukentlige øvinger på Viggja skole. Klubben drives uformelt og på de fleste av lagets aktiviteter dekker medlemmene sjøl alle utgifter. Side 9 av 21

11 Sak PS 23/15 Skaun jeger og fiskerforening er den organisasjonen i denne kategorien med flest medlemmer. De har til sammen 254 medlemmer, hvorav 27 er ungdomsmedlemmer. Klubben driver godt, har stor aktivitet og har flere egne anlegg. En mulig flytting av leirduebanen fra Granmoen i Børsa til ny ønsket lokalisering ved Ramsjøen er en viktig og arbeidskrevende oppgave for årene framover. Skaun skytterlag er også en organisasjon med mange medlemmer. De har til sammen 117 medlemmer. Ved siden av egne medlemmer opplever de at andre bruker deres anlegg og deltar i deres aktiviteter. Skytterlaget driver veldig godt, har ordnet økonomi og har stor aktivitet ved sitt anlegg ved Ramsjøen. Laget samarbeider også godt med andre, og er for tiden under utbygging av innendørs og utendørs miniatyrskyttebane ved Ramsjøen sammen med Skaun IL. Kristin på Husaby sin søknad er ikke vurdert. Kristin på Husaby har fått egen overføring med driftstilskudd etter bevilgning vedtatt i Skaun formannskap. Det samme gjelder Skaun bygdamuseum som får sitt driftstilskudd overført årlig uten søknad. Skaun bygdamuseum hadde ved en misforståelse sendt inn sin søknad, og har i ettertid trukket den. VURDERING: Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer et tilskudd på kr ,- For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale omsetning. ØKONOMISK VURDERING: Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet. Side 10 av 21

12 Sak 24/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 24/15 Arkivkode: 223 C30 Arkivsaksnr: 15/742 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 24/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til musikklagene i kommunen. Forslag til fordeling av driftstilskudd er som følger: Skaun storband kr ,- Skaun skolekorps kr ,- Buvik skolekorps kr ,- Viggja og Børsa skolekorps kr ,- Viggja musikkorps kr ,- Skaun musikkorps kr ,- Buvik musikkorps kr ,- Koret Våren Viggja kr ,- Viggja barnekor kr 7 000,- Totalt til fordeling: kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert (Ikke utsendt) 2) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert (Ikke utsendt) 4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert (Ikke utsendt) 5) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 6) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps datert (Ikke utsendt) 7) Søknad om kulturmidler fra Viggja og børsa skolekorps - datert (Ikke utsendt) 8) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert (Ikke utsendt) 9) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 10) Medlemstall, drift og merknader for året 2014, musikkorganisasjoner

13 Sak PS 24/15 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune. Kulturmidlene 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. Det er innkommet 9 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens egne retningslinjer. Ikke alle søkere har sendt med nødvendig dokumentasjon i henhold til retningslinjene. Rådmann velger å se manglende vedlegg som et resultat utfordringer med nytt elektronisk søknadssystem og har godkjent alle innkomne søknader. Vedlagt (vedlegg 10) følger en oversikt på antall medlemmer og driftsresultat for VURDERING: Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga videreført en sterk prioritering av skolekorpsene. Skolekorpsene driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre kulturtilbud for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte barn og unge og de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpsene er også bærere av en kulturtradisjon og er identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og politiske føringer om at en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres skolekorpsene. Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. Her blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun kommune. I punkt i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet Styrke fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler. Et av tiltakene for å nå målet er Økt ramme for driftstilskudd. Ved innstilling på støtte til Viggja barnekor er det lagt vekt på at de pr d.d. har lavere driftsutgifter enn de andre lagene. De har ikke lønnede dirigenter, noe som reduseres deres driftsutgifter vesentlig. Støtten til Viggja barnekor er lavere enn andre musikklag for barn og ungdom. Men sett i sammenheng med driftstilskudd til andre barne- og ungdomsorganisasjoner er støtten på linje med tilskudd der. Skolekorpsene er innstilt med et likt beløp i driftstilskuddet, med kr ,- til hver. Også voksenlagene er innstilt med et likt nivå på driftstilskuddet, med kr 8 000,- i støtte til hvert lag. For både skolekorps og voksenlag er det vurdert at driftsnivå, medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker hensiktsmessig. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett. Side 12 av 21

14 Side 13 av 21 Sak PS 24/15

15 Sak 25/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 25/15 Arkivkode: 223 C20 Arkivsaksnr: 15/797 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 25/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG RÅDMANNENS INNSTILLING: Innstillingen følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Driftstilskuddet til idrettslagene i Skaun fordeles med 1/3 ut i fra klubbens medlemstall og 2/3 etter aktivitetstall i aldersgruppen 6 19 år. Lag med registrerte tall for idrettsskole telles med. Lag med registrert tall for idrett for funksjonshemmede får registrert disse aktivitetene x 5. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Skaun ballklubb datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Buvik IL datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Skaun IL datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Gofot n danseklubb datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra Børsa idrettslag datert (Ikke utsendt)

16 Sak PS 25/15 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun håndballklubb datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra CK Victoria datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Viggja IL datert (Ikke utsendt) 9. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune (se kommunens hjemmeside) 10. Anmodning om uttalelse fra Skaun idrettsråd forslag om fordeling av driftstilskudd til idrettslagene (Brev til Skaun idrettsråd v/ leder ) (Ikke utsendt) 11. Innstilling fordeling av kommunale kulturmidler 2014 (fra Skaun idrettsråd ). 12. Oversikt over idrettslagenes medlemstall, inntekter og utgifter 2014 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til driftsstøtte til idrettslag og idrettsanlegg. Det er 9 lag som har søkt om støtte. Alle de 9 lagene er vurdert som stønadsberettigede, og er kvalifisert for støtte i henhold til Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune. Vi ser at flere lag i år ikke har sendt inn årsmelding/ regnskap og budsjett. Vi ser manglende vedlegg som problem hos lagene i forbindelse med ny elektronisk søknadsordning og velger å godkjenne alle søknadene. I retningslinjene for kulturmidler blir det presisert at Idrettsrådet i Skaun vil bli brukt som rådgivende organ i fordeling av kulturmidler. Skaun idrettsråd er i brev av bedt om å komme med uttalelse vedrørende fordelingen av kommunens driftstilskudd til kommunens idrettslag. Idrettsrådet hadde saken til behandling i styremøte , og har kommet med et forslag til fordeling av midlene. Vedtaket i Skaun idrettsråd var: Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ Idrettsrådet presiser at de bruker samme mal som ved fordelingen foregående år. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall i aldersgruppa 6 19 år følger i vedlegget fra Skaun idrettsråd. Rådmann velger i sin innstilling for fordeling av driftsstøtten til idrettslagene, å følge forslag fremmet av Skaun idrettsråd. Skaun idrettsråd sin vurdering for fordeling av midlene bygger på gode argumenter, på tradisjon og ordningen har god støtte i idrettslagene. Skaun idrettsråd har en merknad som avslutter innstillinga om fordeling av driftstilskudd også i Deler av denne merknaden følger under: Skaun IR beklager sterkt at den kommunale støtten ikke har økt siden 2014, og vil i tillegg bemerke at den har vært for lav over flere år. Som det fremgår av innstillingen, er det små beløp som kommer det enkelte lag til gode. Med Skaun kommune sin befolkningsvekst, spesielt når det gjelder barn og ungdom, burde idretten i kommunen være et større satsningsområde for kommunen Side 15 av 21

17 Sak PS 25/15 Rådmann lar idrettsrådets merknad stå uten annen kommentar. For hele merknaden, se skriv fra idrettsrådet. OPPSUMMERING: Forslag til innstilling følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett. Side 16 av 21

18 Sak 26/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 26/15 Arkivkode: D10 Arkivsaksnr: 15/982 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Den nye flerbrukshallen i Børsa gis navnet Børsahallen. SAKSDOKUMENTER: 1. Forslag til navn på ny hall i Børsa - Forespørsel fra Kultur, fritid og frivillighet til Navnekomiteen, sendt (Ikke utsendt) 2. Navn på fleirbrukshall ved Børsa skole forslag fra Namnekomiteen i Skaun v/ Per Rønningen ( ). SAKSFRAMLEGG: Om noen måneder vil det åpne en ny idretts- og flerbrukshall i Børsa. Hallen bygges i sammen med Børsa skole og vil inngå som gymsal ved Børsa skole. Namnekomiteen i Børsa ble i april i år oppfordret til å komme med forslag til navn på den nye hallen i Børsa. Namnekomiteen foreslår at navn på hallen i Børsa blir Børsahallen. Vurdering: Namnekomiteens vurderinger fremstår som relevante og gode. Det foreslås at navn på ny hall i Børsa blir Børsahallen. ØKONOMISK VURDERING: Vedtaket om navn har ingen økonomiske konsekvenser. Det er satt av midler i prosjektet til skilt for ny hall og ny skole i Børsa.

19 Sak 27/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 27/15 Arkivkode: C00 &13 Arkivsaksnr: 15/1125 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato 27/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD RÅDMANNENS INNSTILLING: Helse, oppveks og kulturutvalget viser til høringsutkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd og vedtar Rådmannens saksframlegg som Skaun kommunes høringsuttalelse. SAKSDOKUMENTER: 1. Høringsbrev, fra Det konkelige kulturdepartement Høringsnotat, fra Det kongelige kulturdepartement SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune mottok den 23/4-15 høringsbrev og et utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd fra Det kongelige kulturdepartement med høringsfrist 22/6-15. Rådmannen har, sammen med Melhus og Orkdal kommuner, arbeidet frem forslag til høringsuttalelse. I og med at endringsforslagene som kommer i denne høringen er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd», ber departementet om at høringsuttalelsen avgrenses til selve lovendringsforslagene. Rapporten ble bestilt av kulturdepartementet i desember 2013 og overlevert kulturminister Thorild Widvey 2. juni Rapporten ble sendt på høring sommeren 2014 med høringsfrist Skaun kommune sendte ikke noen høringsuttalelse til denne rapporten. Denne høringen kommer med en relativ kort høringsfrist på 2 mnd. og Rådmannen vil påpeke at normal høringsfrist i slike saker bruker å være 3 mnd. Slik kulturrådsloven er i dag skal rådet ha 10 medlemmer som oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Medlemmene oppnevnes på grunnlag av kunst- og kulturfaglig kompetanse. Oppnevningen skal være rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år. I utkastet til lov om endring av lov om Norsk kulturråd åpnes det opp for at personer uten kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet kan bli rådsmedlemmer. Det er foreslått at en valgkomite, hvis retningslinjer ikke er kjent, skal gjøre utvelgelsen av medlemmene til rådet. Uttrykket «en armlengdes avstand», som sier noe om avstanden mellom politisk myndighet og kunstens frie stemme, blir satt på prøve om ordningen med å bytte alle rådsmedlemmene etter hvert stortingsvalg gjennomføres. Skal kunsten fortsatt ha en fri stemme, kan vi ikke ha en

20 Sak PS 27/15 ordning der utfordrende, kritisk og nyskapende kunst er prisgitt den til en hver tid sittende regjering. «Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd» bærer preg av et stort hastverk uten at man tilstrekkelig har utredet konsekvensene av en slik endring. Selv om loven foreslår oppnevnelse av nytt råd etter neste stortingsvalg, foreslår departementet følgende overgangsbestemmelse: Ved oppnevning av rådsmedlemmer og varamedlemmer 1. januar 2016 avløses de fem medlemmene og de tre varamedlemmene som etter gjeldende regler skal sitte til 1. januar 2018 med ti nyoppnevnte medlemmer og varamedlemmer etter behov som skal sitte til 1. januar Blir dette lovforslaget vedtatt vil det medføre at hele rådet blir byttet ut fra 1. januar Skaun kommune mener «Utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd» bør være bedre forankret og konsekvensutredet før ikraftsettelse. ØKONOMISK VURDERING: Høringen har ingen økonomiske konsekvenser for Skaun kommune. Side 19 av 21

21 Sak 28/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 28/15 Arkivkode: 146 A22 Arkivsaksnr: 15/1010 Saksbehandler: Hege Røttereng Saksnummer Utvalg Møtedato 28/15 Helse, oppvekst og kulturutvalget SAKEN GJELDER: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING: Den framlagte kvalitetsplanen for SFO Skaun kommune vedtas. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1 Kvalitetsplan SFO Skaun kommune Vedlegg 2 Svar på høringsbrev angående SFO fra Venn FAU SAKSFRAMLEGG: Det er utarbeidet et forslag til kvaltitesplan for SFO i Skaun kommune for Planen er sendt på høring til FAU ved alle barneskolene i Skaun kommune. Det har kommet uttalelse fra FAU ved Venn oppvekstsenter (Vedlegg 2). I denne uttalelsen påpekes det at utkastet ikke sier noe om alder på barna i SFO. Det vises til side 3 i planen. En utdypende progresjon vil kunne komme fram i den enkelte SFOs lokale plan. Siden SFO blir ansett som en fritidsdel av tida barna er på skolen, er det ikke lagt opp til måling av leikatferd. Hva man skal jobbe med i SFO for å utvikle sosial kompetanse beskrives på s 6; det vises til at SFO er en viktig læringsarena for å utvike barns evne til positiv samhandling med jamnaldrende og voksne, og at det i den sosiale kompetanse ligger ferdigheter som empati, samarbeid, sjølkontroll, sjølhevding, problemløsing og humor Innledningen s. 3 sies det at Vedtektene for skolefritidsordningen i Skaun kommune (gjeldende fra ) gir de ytre rammene for drifta. I vedtektene beskrives leikeareal, men uten norm for m2. Planen er utarbeidet av lederne ved skolefritidsordningene ved skolene i Skaun kommune. De vil også ha en vesentlig rolle under utarbeidelse av lokale planer, på bakgrunn av kvalitetsplanen. Det etterspørres hva man definerer som høg kvalitet i SFO. Suksesskriteriene under hvert fokusområde beskriver hva som skal vektlegges for å utvikle et tilbud med høg kvalitet. Gjennomføring av brukerundersøkelser er en del av enhetsleders lederavtale i Skaun kommune, og en del av den helhetlige styringen som kommunen praktiserer. Det ligger dermed forventninger til at leder ved enheten følger opp dette. Det er viktig at FAU involveres i denne prosessen. Dette står beskrevet på s 4 i planen. Intensjonene for kvalitetsplanen for SFO er å synliggjøre kommunens ambisjoner og målsettinger for skolefritidsordninga (SFO) for perioden Planen gir føringer for hvilken kvalitet kommunen skal tilby, og skal være et grunnlag for å utvikle kompetansen i SFO.

22 Sak PS 28/15 Kvalitetsplanen har fokus på noen sentrale områder som skal prege alle skolefritidsordningene i Skaun kommune; Fokusområda for Kvalitetsplan for SFO er: 1. Leik 2. Nærmiljø 3. Omsorg I det videre arbeidet med kvalitet i SFO forutsettes det at alle skoler, på bakgrunn av kvalitetsplanen, utarbeider lokale planer for skolens SFO. Skoleeier vil invitere til fagdager, kurs og andre samlinger knytta direkte opp mot fokusområda. ØKONOMISK VURDERING: I samsvar med budsjett Side 21 av 21

23 SAKSPAPIRER Utvalg: Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtedato: Sakliste 20/15: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET /15: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 22/15: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 23/15: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER 24/15: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER 25/15: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG 26/15: NAVNESETTING AV NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL I BØRSA 27/15: HØRING - UTKAST TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM NORSK KULTURRÅD 28/15: KVALITETSPLAN SFO SKAUN KOMMUNE

24 Arkivsaksnr.:15/1449 SAKEN GJELDER: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

25 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HOKU Helse, oppvekst og kulturutvalget Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 14/ HE&OP/BF/ELI G21 & /15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag RAPPORT FRA TILSYN MED LEGEVAKTTJENESTEN SAMHANDLINGSENHETEN I ORKDALSREGIONEN 2. 13/ HE&OP/KULF/SHA 233 C /15 Buvik IL STØTTE TIL BENKER, BORD, TURBASER OG ANDRE TILRETTELEGGINGSTILTAK I UTMARK 3. 15/ STAB/ØP/HER 223 B /15 Elevrådet v/ Viggja skole SØKNAD OM MER SVØMMEUNDERVISNING 4. 14/ STAB/ØP/HER N /15 ********** ENKELTVEDTAK OM SKOLESKYSS - KLAGEN GIS IKKE MEDHOLD - SØKNAD OM SIKRINGSSKYSS ********** 5. 13/ HE&OP/KULF/SHA 233 C /15 Børsa IL INNVILGELSE AV STØTTE PÅ SØKNAD OM TILTAK I UTMARK - BØRSA IL 6. 15/ HE&OP/KULF/SHA 233 D /15 GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE EN ORIENTERING TIL HOKU

26 Arkivsaksnr.:15/1132 SAKEN GJELDER: BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKGRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig. 2. Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. 3. Det bevilges 8 millioner for 2015 for å kjøpe bolig for bosetting av flere flyktninger. Flyktningtjenesten i samarbeid med boligkontoret har ansvar for å finne egnede boliger for bosetting av flyktninger. Bevilging vil gi mulighet for å bosette 5 flere personer i 2015, dvs. til sammen 12 personer. En evt. ytterligere bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet for SAKSDOKUMENTER: Brev fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: SAKSFRAMLEGG: På bakgrunn av både tilleggsanmodning fra IMDI sak 14/1535 og brevet fra Det kongelige barn, likestillings- og inkluderingsdepartement. Sak 15/1132 datert: Kommunen har fattet vedtak om å bosette 6 flyktninger i 2014 og 6 i Bosettings status per i dag: i 2014 ble det bosatt 7 personer og hittil i år er det allerede bosatt 5 personer. Det skal bosettes 2 personer til etter sommer. For og kunne bosetter flere flyktninger i 2015 og 2016 som det ønskes både fra IMDI og BLI må flyktningtjenesten ha flere boliger. - Flyktningtjenesten leter etter bolig i privat utleiemarked kontinuerlig, (3 av personer som er bosatt i 2015 bo i privat utleie). - Prosjektet veien til egen bolig arbeider med å flytte beboere ut fra kommunal bolig kontinuerlig. Vi ser bevegelser der, 2 personer har flyttet ut og 3 personer har flyttet inn i For å kunne bosette flere flyktninger i 2015 og 2016, vil det være et behov for tilleggsbevilgninger på 8 millioner for 2015 og 8 millioner for 2016 for og kunne kjøpe egnede boliger. - En slik tilleggsbevilging vil gi mulighet for og bosette 5 personer mer i 2015 og 12 totalt personer i 2016, muligens flere, avhengig av det private boligmarkedet.

27 ØKONOMISK VURDERING: Budsjett Kostnader: Antatt pris på 3 boliger ,- 2,7 % omkostninger ,- Total kostnad ,- Finansiering: Boligtilskudd fra Husbanken 30 % (kan få inntil 40 %) ,- Lånebehov ,- Utmåling av tilskudd er vanskelig å beregne før man har aktuell bolig på plass. Lånevilkår: 4 % fast rente 20 år (rente er usikkerhetsmoment, pr i dag er renten på 2,7%) 40 års nedbetalingstid Månedlige utgifter: Utg. pr mnd. Dekkes av husleie Renter og avdrag Kom.avgift/renovasjon Forsikring Vedlikehold Administrasjon Totalt , ,- Total husleie pr bolig blir kr ,- i snitt som vil dekke alle utgifter til boligen. Det foreslås en tilleggsbevilgning for kjøp av boliger i 2015 på kr ,-. Ytterligere mottak og bevilgning for 2016 behandles i forbindelse med budsjettarbeidet og behandlingen for 2016.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Vedlegg til tabell Anmodning og vedtak (vedtakstall 2015 og 2016 er ikke endelige) I tabellen fremkommer anmodning og vedtak for kommunene for 2015 og 2016, herunder opprinnelig anmodning, justert opprinnelig anmodning og tillegg som man antar at hver kommune kan ta imot som følge av behov for økt bosetting grunnet flyktningkrisen i Syria og i Middelhavet. Justerte anmodninger er basert på opprinnelig anmodning. Hver kommunes andel av opprinnelig anmodning fremkommer i kolonne D. De justerte anmodningene, både den opprinnelige og tilleggene er basert på denne andelen. 1 Forklaring på de ulike kolonner i regnearket: - Kolonne B: Her presenteres den opprinnelige anmodningen fra IMDi for Kolonne C: Her presenteres vedtakene kommunene har gjort for bosetting av flyktninger til nå i Kolonne D: Viser andelen kommunene opprinnelige var anmodet om, som del av den totale opprinnelige anmodning (og er den prosentsatsen som videre brukes for fordeling av tilleggsanmodninger, som forklart ovenfor). - Kolonne E: Her presenteres tilleggsanmodning fra IMDi. Anmodningen fremgår av det justerte totale behovet på i celle F7, multiplisert med hver kommunes andel. - Kolonne F: Her presenteres økning utover IMDis opprinnelige anmodning, et tillegg på flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til syrere i 2015 og 2016 (noe som gir flere enn de syriske overføringsflyktningene som allerede er vedtatt). - Kolonne G: Samlet anmodning for Dette er sum av justert anmodning og tilleggsanmodning. - Kolonne H: Viser justert anmodning for Kolonne I: Viser vedtak for 2016 gjort av kommunene til nå. Her presiseres det at flere kommuner ikke har fattet vedtak enda. 2 - Kolonne J: Viser økning utover IMDis anmodning i 2016, et tillegg på flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til i 2015 og 2016 (noe som gir flere syriske overføringsflyktningene i 2016 enn de 500 som allerede er vedtatt). - Kolonne K: Presenterer samlet anmodning for I alle beregninger av anmodninger er det rundet opp til hver hele flyktning. 2 En celle med verdi 0 innebærer at kommunene har fattet nei- vedtak, celle uten verdi innebærer at kommunen enda ikke har fattet vedtak.

38 Anmodning og vedtak 2015 og2016 ( merk at vedtakstallene for 2015 og 2016 ikke er endelige) Inkludert er tilleggsanmodning og antall flyktninger hver kommune kan antas å bosette med dagens flyktningkrise, dersom vi skal bosette syriske kvoteflyktninger i 2015 og i 2016 Opprinnelig anmodning 2015 Vedtatt for 2015 Andel Justert anmodning 2015 Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning Samlet 2015 Justert anmodning 2016 Vedtatt for 2016 Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning Samlet 2016 Totalt Kommune 0101 Halden ,278 % Moss ,370 % Sarpsborg ,602 % Fredrikstad ,833 % Hvaler ,139 % Aremark ,139 % Marker ,093 % Rømskog 10 0,093 % Trøgstad ,093 % Spydeberg ,139 % Askim ,231 % Eidsberg ,241 % Skiptvet ,093 % Rakkestad ,139 % Råde ,139 % Rygge ,185 % Våler (Østfold) ,139 % Hobøl 10 0,093 % Østfold ,036 % Vestby ,167 % Ski ,537 % Ås ,167 % Frogn ,167 % Nesodden 20 0,185 % Oppegård ,370 % Bærum ,435 % Asker ,833 % Aurskog Høland ,139 % Sørum ,139 % Fet ,139 % Rælingen ,231 % Enebakk ,139 % Lørenskog ,509 % Skedsmo ,694 % Nittedal ,185 % Gjerdrum ,093 % Ullensaker ,324 % Nes (Akershus) ,278 % Eidsvoll ,231 % Nannestad ,139 % Hurdal ,093 % Akerhus ,192 % Oslo ,813 % Oslo ,813 % Kongsvinger ,370 % Hamar ,555 % Ringsaker ,509 % Løten ,139 % Stange ,278 % Nord-Odal ,093 % Sør-Odal ,093 % Eidskog ,093 % Grue ,093 % Åsnes ,139 % Våler (Hedmark) ,093 % Elverum ,370 % Trysil ,139 % Åmot ,093 % Stor-Elvdal ,093 % Rendalen ,093 % Engerdal 10 0,093 % Tolga ,139 % Tynset ,185 % Alvdal ,139 % Folldal ,093 % Os (Østerdalen) 10 0,093 % Hedmark ,980 % Lillehammer ,509 % Gjøvik ,509 % Dovre ,093 % Lesja ,093 % Skjåk ,093 % Lom ,093 % Vågå ,111 % Nord-Fron ,185 % Sel ,139 % Sør-Fron ,093 % Ringebu ,093 % Øyer ,139 % Gausdal ,139 % Østre Toten ,231 % Vestre Toten ,231 % Jevnaker ,139 % Lunner ,324 % Gran ,324 % Søndre Land ,093 % Nordre Land ,139 % Sør-Aurdal ,093 % Etnedal ,093 % Nord-Aurdal ,139 % Vestre Slidre ,093 % Øystre Slidre ,093 % Vang ,093 % Oppland ,369 %

39 0602 Drammen ,203 % Kongsberg ,463 % Ringerike ,417 % Hole ,139 % Flå ,093 % Nes (Buskerud) ,093 % Gol ,093 % Hemsedal ,093 % Ål ,093 % Hol ,093 % Sigdal ,093 % Krødsherad 10 0,093 % Modum ,231 % Øvre Eiker ,324 % Nedre Eiker ,417 % Lier ,417 % Røyken ,370 % Hurum ,185 % Flesberg ,093 % Rollag ,093 % Nore og Uvdal ,093 % Buskerud ,183 % Horten ,370 % Holmestrand ,167 % Tønsberg ,509 % Sandefjord ,509 % Larvik ,509 % Svelvik ,139 % Sande (Vestfold) ,139 % Hof ,139 % Re ,231 % Andebu ,139 % Stokke ,231 % Nøtterøy ,278 % Tjøme ,139 % Lardal ,139 % Vestfold ,638 % Porsgrunn ,833 % Skien ,111 % Notodden ,417 % Siljan ,093 % Bamble ,463 % Kragerø ,463 % Drangedal ,139 % Nome ,185 % Bø (Telemark) ,231 % Sauherad ,185 % Tinn ,185 % Hjartdal ,093 % Seljord ,093 % Kviteseid ,093 % Nissedal ,093 % Fyresdal 10 0,093 % Tokke ,093 % Vinje ,093 % Telemark ,952 % Risør ,278 % Grimstad ,417 % Arendal ,972 % Gjerstad ,139 % Vegårshei ,120 % Tvedestrand ,185 % Froland ,139 % Lillesand ,370 % Birkenes ,185 % Åmli ,139 % Iveland ,093 % Evje og Hornnes ,185 % Bygland ,093 % Valle ,093 % Bykle ,093 % Aust-Agder ,499 % Kristiansand ,666 % Mandal ,370 % Farsund ,417 % Flekkefjord ,370 % Vennesla ,417 % Songdalen ,278 % Søgne ,370 % Marnardal ,093 % Åseral ,093 % Audnedal ,093 % Lindesnes ,185 % Lyngdal ,324 % Hægebostad 10 0,093 % Kvinesdal ,231 % Sirdal ,093 % Vest-Agder ,091 %

40 1101 Eigersund ,324 % Sandnes ,648 % Stavanger ,111 % Haugesund ,555 % Sokndal ,093 % Lund ,185 % Bjerkreim 10 0,093 % Hå ,278 % Klepp ,324 % Time ,324 % Gjesdal ,278 % Sola ,324 % Randaberg ,278 % Forsand 6 5 0,056 % Strand ,278 % Hjelmeland ,185 % Suldal ,185 % Sauda ,185 % Finnøy ,093 % Rennesøy ,185 % Kvitsøy 6 0 0,056 % Bokn 6 0 0,056 % Tysvær ,278 % Karmøy ,555 % Utsira 6 0,056 % Vindafjord ,185 % Rogaland ,164 % Bergen ,240 % Etne ,093 % Sveio ,139 % Bømlo ,278 % Stord ,324 % Fitjar ,093 % Tysnes ,093 % Kvinnherad ,231 % Jondal 10 0,093 % Odda ,185 % Ullensvang ,185 % Eidfjord ,093 % Ulvik ,093 % Granvin 10 0,093 % Voss ,278 % Kvam ,185 % Fusa ,093 % Samnanger 10 0,093 % Os (Hordaland) ,185 % Austevoll 10 0,093 % Sund ,139 % Fjell ,370 % Askøy ,370 % Vaksdal ,139 % Modalen 6 0 0,056 % Osterøy ,139 % Meland ,185 % Øygarden ,185 % Radøy ,139 % Lindås ,185 % Austrheim 10 0,093 % Fedje 6 0,056 % Masfjorden ,093 % Hordaland ,302 % Flora ,324 % Gulen ,093 % Solund 6 0,056 % Hyllestad 10 0,093 % Høyanger ,139 % Vik ,093 % Balestrand ,093 % Leikanger ,093 % Sogndal ,278 % Aurland 10 0,093 % Lærdal ,093 % Årdal ,093 % Luster ,093 % Askvoll ,093 % Fjaler ,093 % Gaular 10 0,093 % Jølster ,093 % Førde ,324 % Naustdal 10 0,093 % Bremanger ,139 % Vågsøy ,093 % Selje ,093 % Eid ,278 % Hornindal 6 0 0,056 % Gloppen ,139 % Stryn ,185 % Sogn og Fjordane ,397 %

41 1502 Molde ,555 % Ålesund ,833 % Kristiansund 50 0,463 % Vanylven ,139 % Sande (Møre og Romsdal) 10 0,093 % Herøy (Møre og Romsdal) ,278 % Ulstein ,185 % Hareid ,139 % Volda ,278 % Ørsta ,278 % Ørskog 10 0,093 % Norddal ,093 % Stranda 10 0,093 % Stordal 10 0,093 % Sykkylven ,185 % Skodje 10 0,093 % Sula ,231 % Giske ,139 % Haram ,278 % Vestnes ,139 % Rauma 15 0,139 % Nesset ,093 % Midsund 10 0,093 % Sandøy 10 0,093 % Aukra 15 0,139 % Fræna 30 0,278 % Eide 10 0,093 % Averøy ,139 % Gjemnes 15 0,139 % Tingvoll ,093 % Sunndal ,231 % Surnadal ,139 % Rindal ,093 % Halsa ,093 % Smøla ,093 % Aure ,093 % Møre og Romsdal ,710 % Trondheim ,777 % Hemne ,093 % Snillfjord 10 0,093 % Hitra 15 0,139 % Frøya 15 0,139 % Ørland 15 0,139 % Agdenes 10 0,093 % Rissa ,185 % Bjugn ,139 % Åfjord ,093 % Roan 10 0,093 % Osen 10 0,093 % Oppdal ,185 % Rennebu ,093 % Meldal ,093 % Orkdal ,278 % Røros ,139 % Holtålen 10 0,093 % Midtre Gauldal ,139 % Melhus ,324 % Skaun ,185 % Klæbu 15 0,139 % Malvik ,278 % Selbu ,093 % Tydal ,093 % Sør-Trøndelag ,201 % Steinkjer 45 0,417 % Namsos ,370 % Meråker ,139 % Stjørdal 45 0,417 % Frosta 10 0,093 % Leksvik ,093 % Levanger ,417 % Verdal ,324 % Verran ,093 % Namdalseid 10 0,093 % Snåsa ,093 % Lierne 10 0,093 % Røyrvik 10 0,093 % Namsskogan ,093 % Grong ,093 % Høylandet 10 0,093 % Overhalla ,093 % Fosnes 10 0,093 % Flatanger 10 0,093 % Vikna ,139 % Nærøy ,185 % Leka 10 0,093 % Inderøy ,185 % Nord-Trøndelag ,887 %

42 1804 Bodø ,833 % Narvik ,417 % Bindal 10 0,093 % Sømna 15 0,139 % Brønnøy ,278 % Vega 15 0,139 % Vevelstad ,093 % Herøy (Nordland) 10 0,093 % Alstahaug ,324 % Leirfjord ,185 % Vefsn ,278 % Grane ,139 % Hattfjelldal 15 0,139 % Dønna ,093 % Nesna ,185 % Hemnes 10 0,093 % Rana ,463 % Lurøy 15 0,139 % Træna 10 0,093 % Rødøy ,139 % Meløy ,139 % Gildeskål ,139 % Beiarn ,093 % Saltdal ,185 % Fauske ,278 % Sørfold 10 0,093 % Steigen ,093 % Hamarøy ,185 % Tysfjord 15 0,139 % Lødingen ,139 % Tjeldsund 15 0,139 % Evenes ,139 % Ballangen ,139 % Røst 10 0,093 % Værøy 10 0,093 % Flakstad 15 0,139 % Vestvågøy ,370 % Vågan ,370 % Hadsel ,231 % Bø (Nordland) ,139 % Øksnes 15 0,139 % Sortland ,324 % Andøy ,278 % Moskenes ,139 % Nordland ,562 % Tromsø ,157 % Harstad ,648 % Kvæfjord 20 0,185 % Skånland ,139 % Ibestad ,139 % Gratangen ,093 % Lavangen ,139 % Bardu ,139 % Salangen ,185 % Målselv ,185 % Sørreisa ,185 % Dyrøy 15 0,139 % Tranøy ,139 % Torsken ,093 % Berg ,093 % Lenvik ,417 % Balsfjord ,185 % Karlsøy ,093 % Lyngen ,139 % Storfjord 10 0,093 % Kåfjord ,093 % Skjervøy ,093 % Nordreisa ,185 % Kvænangen 15 0,139 % Troms ,091 % Vardø 20 0,185 % Vadsø ,833 % Hammerfest ,278 % Kautokeino ,185 % Alta ,370 % Loppa 15 0,139 % Hasvik 15 0,139 % Kvalsund 10 0,093 % Måsøy 15 0,139 % Nordkapp ,093 % Porsanger 20 0,185 % Karasjok ,185 % Lebesby 15 0,139 % Gamvik 15 0,139 % Berlevåg ,139 % Deatnu-Tana ,139 % Unjargga-Nesseby ,093 % Båtsfjord ,093 % Sør-Varanger ,370 % Finnmark ,934 % = nei-vedtak tom celle = ingen registrering

43 Arkivsaksnr.:15/345 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Driftstilskuddet fordeles som følger: Ungdomsklubben Thunder kr ,- Børsa søndagsskole kr ,- Go kveill-klubben kr ,- Gaupa 4H kr ,- Ekornet 4H kr , H kr ,- Buvik barnedans kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Buvik barnedans datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Go kveill-klubben datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra H datert (Ikke utsendt) 8. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Det er i år kr ,- til fordeling til Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er sju søkere, herav tre organisasjoner med utspring i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus: Børsa søndagsskole, Ungdomsklubben Thunder og Go kveill-klubben. Videre er det tre søknader fra kommunens 4H-lag. Vi finner også gjenoppstartede Buvik barnedans blant søkerne. Kulturmidlene for 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene og ved brev til lag og organisasjoner. Alle søkerne er berettiget støtte. For noen av søkerne kan det mangle noen vedlegg. Kultur, fritid og frivillighet legger dette på kontoen for nytt søknadssystem og har vurdert alle søkerne som berettiget støtte etter kriteriene. Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene:

44 Buvik barnedans har startet opp igjen med aktiviteter høsten 2014 etter å ha vært i dvale i 3 4 år. De har siden oppstarten opplevd stor pågang og har nå to partier med barn. Blant lederne finnes flere med erfaring fra forrige runde med barnedans, mer erfaring fra helsestudio og med pedagogisk kompetanse. Buvik barndans holder til på Allbrukshuset på Ilhaugen, og er et viktig tilskudd til fritidstilbudet for yngre barn i Skaun kommune. Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca to ganger i måneden, i forbindelse med gudstjeneste. De har 30 betalende medlemmer, men i løpet av 2013 er det gitt et tilbud til 53 forskjellige barn. Målgruppa er barn i alderen 3 10 år. Ungdomsklubben Thunder er et tilbud til ungdom fra 13 år. Klubben har også i 2014 hatt et aktivt år. De har jevnlige klubbkvelder og klubben har og vært på turer og helgetur. Klubben driver generelt godt og de hadde en økning i medlemstall i 2014 opp til 30 medlemmer. De har et voksenstyre bestående av 6 personer. Klubben fikk i 2014 et betydelig kommunalt tilskudd. Go kveill-klubben er et tilbud til barn i trinn. Klubben har tilhold på Børsa menighetshus. Lagets årsmelding har ved en feil ikke blitt sendt inn sammen med søknaden. Men vi leser av sjølve søknaden at de har 35 medlemmer. Dette er en økning fra Også barn som ikke er medlemmer besøker klubben. Til å støtte opp om aktivitetene i Go kveill-klubben er det et styre på 6-9 voksne H er 4H-klubben i Buvika. Klubben driver godt, og har stor aktivitet. De har i 2014 et medlemstall på 17 stk. Klubben har en omsetning på ,- i Det virker som klubben har evnet å gjennomføre et generasjonsskifte både i medlemsmasse og i ledergruppe, på tross av at denne type skifter kan være krevende for små organisasjoner. Gaupa 4H har base på Viggja. Klubben hadde i medlemmer. Som flere andre søkere har også Gaupa 4H manglende vedlegg ved årets søknad. Kultur, fritid og frivillighet kjenner til at det er god drift i klubben, de har base på Viggjarheim og er viktig tilskudd til kultur- og miljøarbeidet på Viggja. Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben hadde i 2014 hele 33 medlemmer. De hadde et aktivt år, og er også påpasselige med å sende medlemmer på fylkesleirer og landsleirer. Fra deres årsrapport klipper vi: Ekornet 4H solgte flest lodd i Sør-Trøndelag!! Vi hadde også en dag med rydding i bygda før 17.mai, kor vi plukka søppel langs veiene og rundt skolen. Vi deltok på Friluftsdagen på Grønneset på juni, og hadde sommeravslutning på Litjslemsjøen. I 2015 vil klubben være ansvarlige for fylkesleiren i Sør-Trøndelag. VURDERING Ved fordeling driftstilskudd i 2014 var det kun tre søkere om driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. For 2015 er alle kommunens tre 4H-lag igjen blant søkerne og Buvik barnedans er gjenoppstått og er inkludert i driftstilskuddfordelinga. For barne- og ungdomsområdet er det også gledelig at det er startet et nytt barnekor på Viggja. Barnekoret er i forbindelse med driftstilskudd til kulturorganisasjoner plassert i kategorien for musikklag. Rådmann har innstil tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall.

45 ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett.

46 Arkivsaksnr.:15/703 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD ANDRE KULTURORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner. Driftstilskudd til Andre kulturorganisasjoner fordeles med følgende beløp: Børsa redskapssamling kr ,- Buvik pensjonistforening kr ,- Buvik husflidslag kr ,- Skaun folkeakademi kr ,- Buvik seniordans kr ,- Skaun bygdekvinnelag kr ,- Arti Trøndersk linedance kr ,- Skaun jeger og fiskerforening kr ,- Skaun historielag kr ,- Skaun skytterlag kr ,- Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Børsa redskapssamling (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler Buvik pensjonistforening datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler Skaun historielag datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskerforening datert (Ikke utsendt). 5. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra Arti Trøndersk linedance datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Eggkleiva velforening datert (Ikke utsendt) 9. Søknad om kulturmidler fra Kristin på Husaby datert (Ikke utsendt) 10. Søknad om kulturmidler Skaun bygdamuseum datert (Ikke utsendt) 11. Skriv fra Skaun bygdamuseum om at søknad trekkes datert (Ikke utsendt) 12. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag datert (Ikke utsendt) 13. Søknad fra Skaun skytterlag datert (ikke utsendt) 14. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt, finnes på ) SAKSFRAMLEGG: Det er i for organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2015 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonser i lokalavisene og gjennom informasjon til kommunens kulturlag.

47 En av søkerne har trukket sin søknad, og en annen er slik rådmann vurderer det allerede gitt driftstilskudd gjennom annen bevilgning. Ni av søkerne er berettiget støtte. Det er kr ,- til fordeling. GJENNOMGANG AV SØKERNE: Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Børsa redskapssamling viser i søknaden sin til det pågående arbeidet med å flytte redskapssamlinga til Skreddarhaugen og til nytt bygg på Skaun bygdamuseum. De økonomiske utfordringene er store for redskapssamlinga de kommende årene. Børsa redskapssamling er underavdeling av Børsa bondelag, og bondelaget/ redskapssamlinga har 194 medlemmer. Det er trolig siste året at Børsa redskapssamling søker driftstilskudd. Børsa redskapssamling og Skaun bygdamuseum er i gavnet om ikke i navnet i ferd med å fremstå som en felles enhet. Buvik husflidslag har 28 medlemmer. Årsmeldinger er ikke innsendt. Vi ser at dette kan ha sammenheng med endret søknadsordning, og ser ingen grunn til ikke å godkjenne søknaden fra husflidslaget. Skaun historielag har 80 medlemmer. De viser til et svært aktivt år, og har i løpet av 2014 brukt mye tid på nybygget ved bygdamuseets avdeling på Skreddarhaugen. Historielaget har bred aktivitet, er synlig på flere områder og de har et tett og viktig samarbeid med Skaun kommune. Eggkleiva velforening har også i 2014 hatt et aktivt år. Velforeninga som også eier Fossvang er bevisst sin rolle som miljøskaper og aktør for godt naboskap i Eggkleiva. Arbeide med nærmiljøanlegg, ungdomsdisko og strikkekafeer er bare noen av aktivitetene gjennomført Buvik pensjonistforening har i løpet av 2013 hatt et aktivt år som innebefatter oppgradering av kjøkken på Tangen. De har 62 medlemmer, og stor oppslutning om sin tirsdagskafé. Laget hadde et overskudd på kr ,- i Skaun seniordanselag har 44 medlemmer. Seniordanselagene har i løpet av 2014 fusjonert, slik at Børsa seniordans og Buvik seniordans har blitt til Skaun seniordanselag. De kan igjen vise til et aktivt år, der ukentlige dansetreninger i Børsa samfunnshus inngår. Skaun bygdekvinnelag har 38 medlemmer, en vekst på fem fra Årsmelding er ikke ettersendt, søknaden er vurdert som godkjent på tross av dette. Arti Trøndersk linedance er en liten organisasjon med 13 medlemmer. De har ukentlige øvinger på Viggja skole. Klubben drives uformelt og på de fleste av lagets aktiviteter dekker medlemmene sjøl alle utgifter. Skaun jeger og fiskerforening er den organisasjonen i denne kategorien med flest medlemmer. De har til sammen 254 medlemmer, hvorav 27 er ungdomsmedlemmer. Klubben driver godt, har stor aktivitet og har flere egne anlegg. En mulig flytting av leirduebanen fra Granmoen i Børsa til ny ønsket lokalisering ved Ramsjøen er en viktig og arbeidskrevende oppgave for årene framover. Skaun skytterlag er også en organisasjon med mange medlemmer. De har til sammen 117 medlemmer. Ved siden av egne medlemmer opplever de at andre bruker deres anlegg og deltar i deres aktiviteter. Skytterlaget driver veldig godt, har ordnet økonomi og har stor aktivitet ved sitt

48 anlegg ved Ramsjøen. Laget samarbeider også godt med andre, og er for tiden under utbygging av innendørs og utendørs miniatyrskyttebane ved Ramsjøen sammen med Skaun IL. Kristin på Husaby sin søknad er ikke vurdert. Kristin på Husaby har fått egen overføring med driftstilskudd etter bevilgning vedtatt i Skaun formannskap. Det samme gjelder Skaun bygdamuseum som får sitt driftstilskudd overført årlig uten søknad. Skaun bygdamuseum hadde ved en misforståelse sendt inn sin søknad, og har i ettertid trukket den. VURDERING: Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer et tilskudd på kr ,- For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale omsetning. ØKONOMISK VURDERING: Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet.

49 Arkivsaksnr.:15/742 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD MUSIKKORGANISASJONER RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er kr ,- til fordeling til musikklagene i kommunen. Forslag til fordeling av driftstilskudd er som følger: Skaun storband kr ,- Skaun skolekorps kr ,- Buvik skolekorps kr ,- Viggja og Børsa skolekorps kr ,- Viggja musikkorps kr ,- Skaun musikkorps kr ,- Buvik musikkorps kr ,- Koret Våren Viggja kr ,- Viggja barnekor kr 7 000,- Totalt til fordeling: kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert (Ikke utsendt) 2) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert (Ikke utsendt) 4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert (Ikke utsendt) 5) Søknad om kulturmidler fra Skaun skolekorps - datert (Ikke utsendt) 6) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps datert (Ikke utsendt) 7) Søknad om kulturmidler fra Viggja og børsa skolekorps - datert (Ikke utsendt) 8) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert (Ikke utsendt) 9) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 10) Medlemstall, drift og merknader for året 2014, musikkorganisasjoner SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune. Kulturmidlene 2015 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon til kommunens kulturlag. Det er innkommet 9 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens egne retningslinjer. Ikke alle søkere har sendt med nødvendig dokumentasjon i henhold til

50 retningslinjene. Rådmann velger å se manglende vedlegg som et resultat utfordringer med nytt elektronisk søknadssystem og har godkjent alle innkomne søknader. Vedlagt (vedlegg 10) følger en oversikt på antall medlemmer og driftsresultat for VURDERING: Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga videreført en sterk prioritering av skolekorpsene. Skolekorpsene driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre kulturtilbud for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte barn og unge og de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpsene er også bærere av en kulturtradisjon og er identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og politiske føringer om at en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres skolekorpsene. Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. Her blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun kommune. I punkt i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet Styrke fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler. Et av tiltakene for å nå målet er Økt ramme for driftstilskudd. Ved innstilling på støtte til Viggja barnekor er det lagt vekt på at de pr d.d. har lavere driftsutgifter enn de andre lagene. De har ikke lønnede dirigenter, noe som reduseres deres driftsutgifter vesentlig. Støtten til Viggja barnekor er lavere enn andre musikklag for barn og ungdom. Men sett i sammenheng med driftstilskudd til andre barne- og ungdomsorganisasjoner er støtten på linje med tilskudd der. Skolekorpsene er innstilt med et likt beløp i driftstilskuddet, med kr ,- til hver. Også voksenlagene er innstilt med et likt nivå på driftstilskuddet, med kr 8 000,- i støtte til hvert lag. For både skolekorps og voksenlag er det vurdert at driftsnivå, medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker hensiktsmessig. ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.

51 Arkivsaksnr.:15/797 SAKEN GJELDER: DRIFTSTILSKUDD IDRETTSLAG/IDRETTSANLEGG RÅDMANNENS INNSTILLING: Innstillingen følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Driftstilskuddet til idrettslagene i Skaun fordeles med 1/3 ut i fra klubbens medlemstall og 2/3 etter aktivitetstall i aldersgruppen 6 19 år. Lag med registrerte tall for idrettsskole telles med. Lag med registrert tall for idrett for funksjonshemmede får registrert disse aktivitetene x 5. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger: Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- Midlene overføres lagene i løpet av kort tid. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om kulturmidler fra Skaun ballklubb datert (Ikke utsendt) 2. Søknad om kulturmidler fra Buvik IL datert (Ikke utsendt) 3. Søknad om kulturmidler fra Skaun IL datert (Ikke utsendt) 4. Søknad om kulturmidler fra Gofot n danseklubb datert (Ikke utsendt) 5. Søknad om kulturmidler fra Børsa idrettslag datert (Ikke utsendt) 6. Søknad om kulturmidler fra Skaun håndballklubb datert (Ikke utsendt) 7. Søknad om kulturmidler fra CK Victoria datert (Ikke utsendt) 8. Søknad om kulturmidler fra Viggja IL datert (Ikke utsendt) 9. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune (se kommunens hjemmeside) 10. Anmodning om uttalelse fra Skaun idrettsråd forslag om fordeling av driftstilskudd til idrettslagene (Brev til Skaun idrettsråd v/ leder ) (Ikke utsendt) 11. Innstilling fordeling av kommunale kulturmidler 2014 (fra Skaun idrettsråd ). 12. Oversikt over idrettslagenes medlemstall, inntekter og utgifter 2014

52 SAKSFRAMLEGG: Det er i 2015 kr ,- til fordeling til driftsstøtte til idrettslag og idrettsanlegg. Det er 9 lag som har søkt om støtte. Alle de 9 lagene er vurdert som stønadsberettigede, og er kvalifisert for støtte i henhold til Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune. Vi ser at flere lag i år ikke har sendt inn årsmelding/ regnskap og budsjett. Vi ser manglende vedlegg som problem hos lagene i forbindelse med ny elektronisk søknadsordning og velger å godkjenne alle søknadene. I retningslinjene for kulturmidler blir det presisert at Idrettsrådet i Skaun vil bli brukt som rådgivende organ i fordeling av kulturmidler. Skaun idrettsråd er i brev av bedt om å komme med uttalelse vedrørende fordelingen av kommunens driftstilskudd til kommunens idrettslag. Idrettsrådet hadde saken til behandling i styremøte , og har kommet med et forslag til fordeling av midlene. Vedtaket i Skaun idrettsråd var: Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ Idrettsrådet presiser at de bruker samme mal som ved fordelingen foregående år. Oversikt over medlemstall og aktivitetstall i aldersgruppa 6 19 år følger i vedlegget fra Skaun idrettsråd. Rådmann velger i sin innstilling for fordeling av driftsstøtten til idrettslagene, å følge forslag fremmet av Skaun idrettsråd. Skaun idrettsråd sin vurdering for fordeling av midlene bygger på gode argumenter, på tradisjon og ordningen har god støtte i idrettslagene. Skaun idrettsråd har en merknad som avslutter innstillinga om fordeling av driftstilskudd også i Deler av denne merknaden følger under: Skaun IR beklager sterkt at den kommunale støtten ikke har økt siden 2014, og vil i tillegg bemerke at den har vært for lav over flere år. Som det fremgår av innstillingen, er det små beløp som kommer det enkelte lag til gode. Med Skaun kommune sin befolkningsvekst, spesielt når det gjelder barn og ungdom, burde idretten i kommunen være et større satsningsområde for kommunen Rådmann lar idrettsrådets merknad stå uten annen kommentar. For hele merknaden, se skriv fra idrettsrådet. OPPSUMMERING: Forslag til innstilling følger Skaun idrettsråds innstilling til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Forslaget til fordeling er godt begrunnet. Forslaget til fordeling av driftstilskudd til idrettslagene er som følger:

53 Buvik IL kr ,- Børsa IL kr ,- Skaun IL kr ,- Viggja IL kr ,- Skaun Ballklubb kr ,- Gofot n kr ,- CK Victoria kr ,- Skaun Håndballklubb kr ,- Skaunakjølen trekkhundklubb kr ,- Sum kr ,- ØKONOMISK VURDERING: Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.

54 Skaun Kommune Innstilling fordeling kommunale kulturmidler 2015 Skaun kommune fordeler årlig driftstilskudd til idrettslagene i kommunen. Det er etablert en praksis hvor Skaun kommunes fordeling av driftstilskuddet til idrettslagene skjer etter forslag fra Skaun idrettsråd. Til fordeling i 2015 er det kr ,-, dvs. samme beløp som i For 2014 har følgende idrettslag søkt om støtte: Skaun BK, Buvik IL, Skaun IL, CK Victoria, Børsa IL, Viggja IL, Gofot n danseklubb, Skaun HK, Skaunakjølen Trekkhundklubb. Innstilling fra Skaun IR ble foretatt , med følgende resultat: Skaun kommune bevilger ,- kroner i kulturmidler til fordeling. Idrettsrådet har i de senere år fordelt midlene ut i fra idrettsregistreringa. 1/3 av tildelt sum ut i fra klubbenes medlemstall, 2/3 av tildelt sum fordeles etter aktivitetstall i aldersgruppen 6-19 år. Lag med registrerte tall for aktiviteter i idrettskole telles med. Lag med registrerte tall for funksjonshemmede får registrert disse x 5. Skaun idrettsråd innstiller enstemmig på å bruke samme modell som i Total medlemsmasse i Skaun kommune er per 31/ , hvorav søkerne har 3470 av medlemmene. Utregning i forhold til medlemstall 1/3 av : Sum til fordeling kr , 00 Søkernes medlemstall Fordelt beløp Buvik IL Børsa IL Skaun IL Viggja IL Skaun Ballklubb Skaun Håndballklubb Skaunakjølen Trekkhundklubb CK Victoria Gofot'n Danseklubb Sum

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Status angående flykningeboligenes bygningsmessig kvalitet ble utsatt til neste møte pga sykdom. Sak 20/15. Sak 21/15

Status angående flykningeboligenes bygningsmessig kvalitet ble utsatt til neste møte pga sykdom. Sak 20/15. Sak 21/15 Side 2 Tema: Ungdomstrinn i utvikling og spesialundervisnig ved ungdomtrinnet. Inspektør Annbjørg Rønning orienterte om status vedrørende valgfag og arbeidslivsfag, samt spesialundervisningen ved ungdomstrinnet.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Sak 29/14 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 03.06.2014

Sak 29/14 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 03.06.2014 Side 2 Sak 29/14 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 03.06.2014 Melding 3, 5 og 6 ble referert. Meldingene ble tilstrekkelig referert og tatt til orientering Meldingene ble tilstrekkelig referert

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Offentlig vegnett og tømmertransport

Offentlig vegnett og tømmertransport Offentlig vegnett og tømmertransport Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt og nyttelast for tømmervogntog Oslo mai 2014 Dag Skjølaas Per Skreden Innhold Formålet

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

Rapport. Ressursoversikt for brannvesen

Rapport. Ressursoversikt for brannvesen Rapport Ressursoversikt for brannvesen 2007 INNHOLD SIDE INNLEDNING 2 LANDSOVERSIKT 3 KOSTNADER BRANNVESEN Kostnader for brannvesen, kommune- og fylkesoversikt 6 RESSURSER I BRANNVESENET Ressurser i brannvesenet,

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Innledning. Barn foran butikk

Innledning. Barn foran butikk Innledning SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit der alle mennesker er like viktige. Sterke felleskap må til for at alle barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle får den omsorgen

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine Halleraker. Sak 21/16

Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine Halleraker. Sak 21/16 Side 2 Orienteringer: Befaring Hammerdalen barnehage. Orientering ved enhetsleder Charlotte Linn Aunet Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Hvaler Vedtatt tilleggsanmodning på 5 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 07.05.2015 5 5

Hvaler Vedtatt tilleggsanmodning på 5 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 07.05.2015 5 5 Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Sist oppdatert 27.05.2015 12:30 Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 29.01.2013 Oppmøte Viggja oppvekstsenter kl. 13.00 Tema v/ rådgiver Trude S. Wikdahl 1. Nasjonale mål og retningslinjer helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Øremerkede midler til økt lærertetthet på trinn

Øremerkede midler til økt lærertetthet på trinn Ressurshefte 2/2017 Øremerkede midler til økt lærertetthet på 1. 4. trinn kommunenes bruk og grunnlagstall for tillitsvalgtes egne beregninger Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formålet med ressursheftet...

Detaljer

Øremerkede midler til økt lærertetthet på trinn

Øremerkede midler til økt lærertetthet på trinn Ressurshefte 2/2017 Øremerkede midler til økt lærertetthet på 1. 4. trinn kommunenes bruk og grunnlagstall for tillitsvalgtes egne beregninger Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Formålet med ressursheftet...

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 2003/1257-500 199703200-169 05.04.2004 Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling Forurensingslovens

Detaljer