Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/ / Søknad om tilleggsressurser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S /7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 141/7 Hennumveien 64 - Oppføring av støttemur 2013/ / Advokatfellesskapet Engemoen Søknad om tilleggsressurser Barnehagemappe / / BB Tilbud om stilling som fysioterapeut/helsepersonell Ledig stilling Fysioterapeut/helsepersonell 20 % 2014/ / Annette Rud Arbeidsavtale vikariat ersonalmappe / / Side: 1 av 29

2 Søknad om tilleggsressurser Barnehagemappe / / BB Søknad om tilleggsressurser barnehageåret Barnehagemappe / / BB 14/44 - Rammetillatelse 14/44 Stoppenveien 5 - Bruksendring fra korttids- til heltidsbarnehage og oppføring av tilbygg 2012/ / Siv.arkitekt Knut Kjos AS Tildeling av kommunal bolig- Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd Side: 2 av 29

3 Tildeling av kommunal bolig - Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd 51/64 Modum - tslippstillatelse - Holoveien 61 51/64 Modum - Holoveien 61 - Avløp 2012/ /2014 Ståle Holck Tildeling av kommunal bolig - Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd 159/48 Godkjent melding om endring - ny stikkledning for vann 159/48 Rypeveien 44 - Sanitærabonnement 2014/ /2014 Jan Erling Hennum Side: 3 av 29

4 133/25 Godkjent søknad om sanitærabonnement 133/25 Gamle Ringeriksvei 60 - Sanitærabonnement 2014/ /2014 Wien og Lie Rørleggerbedrift AS Tildeling av kommunal bolig - Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd 178/3 og 178/19 - Konsesjonsfritak Konsesjonsfritak / /2014 Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen 188/4 - Konsesjonsfritak Konsesjonsfritak / /2014 Dialog Eiendomsmegling AS, Oppgjør Drammen Side: 4 av 29

5 Avslag på søknad om startlån - Startlån og boligtilskudd Søknader 2014/ /2014 O 13 første ledd Sylling skole, radontiltak - radonmembran Bestilling Sylling skole, radontiltak 2014/ /2014 azkar Nor AS Forespørsel om pensjon Spørsmål angående pensjon 2014/ /2014 Forespørsel om pensjon Spørsmål angående pensjon 2014/ /2014 O 13 første ledd Side: 5 av 29

6 48/1 Lier - Svar på søknad om SML Hindre utgraving og erosjon 48/1 Lier - SML / /2014 Thomas Kjos Bakke 166/1 Lier - Svar på søknad om SML /1 Lier - SML / /2014 Ole Kristian Sylling 191/1 Lier - Svar på søknad om SML Graving av avskjæringsgrøft 191/1 Lier - SML / /2014 Solveig Horn 163/184 - Enebolig med hybelleilighet 163/184 Østre Kjennervei - Bolig 2013/ /2014 Solhaug Bolig AS Side: 6 av 29

7 Gruppe med barn - Melding om behov for tiltak - Barnehageåret Spesialpedagog - Gruppe med barn - Melding om behov for tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen barnehageåret / /2014 O 13 første ledd 169/1 Øvre Eiker - tslippstillatelse- Rakkestadveien 169/1 Øvre Eiker - Rakkestadveien - tslipp 2014/ /2014 Jan Vidar Haug 92/18 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 92/18 Rønningen 15 - åbygg, fasadeendring og bruksendring 2014/ /2014 Arkitekt Dorota Dawidowicz Tildeling av kommunal bolig - Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd Side: 7 av 29

8 Søknad om uførepensjon ersonalmappe / /2014 Kommunal Landspensjonskasse KL 196/2 Lier - Svar på søknad om SML /2 Lier - SML / /2014 Søndre Tveten Gård Tilbud som tilkallingsvikar som pleiemedarbeider ersonalmappe / / /7 Lier - Svar på søknad om SML /7 Lier - SML / /2014 Jon Arne Sand Side: 8 av 29

9 108/32 - Melding til tinglysing 108/32 og 108/86, Åsveien 5. Sammenslåing 2014/ /2014 Statens Kartverk, Tinglysningen 99/31 - Melding til tinglysing 100/52 Bråtasvingen Felt M, N, L og 2013/ /2014 Statens Kartverk, Tinglysningen Arbeidsavtale 40% eronalmappe 2013/ /2014 Arbeisdavtale ersonalmappe / /2014 Side: 9 av 29

10 123/5 Lier - Svar på søknad om SML /5 Lier - SML / /2014 Grethe Sørsdal Swift 195/41 - Svar på spørsmål vedrørende rydding av frisiktsone 195/41 Nordvangveien 4 - Bolig 2013/ /2014 Kirsten ngeborg Lybeck Tilbud om stilling Ledig stilling Bibliotekar 2014/ /2014 Anne Berit Bakke Strand Søknad - D Fritidskontakt - D 1288 Ledig stilling Fritidskontakt 2014/ /2014 A Off.l. 25 Side: 10 av 29

11 48/26 - Konsesjonsfritak Konsesjonsfritak / /2014 Garanti Eiendomsmegling Lier 52/3 - Tilsynsrapport /3 Haugestadbakken 7 - Branntilsyn / / Drammensregionens brannvesen KS 133/14 - Midlertidig brukstillatelse Hanseringen 22 (Nordal - B1 Sør 2 )- Bolig 133/33, snr. 2, Hanseringen 22. Bolig 2013/ /2014 ABC-Byggsystem AS Arbeidsavtale 10% ersonalmappe / /2014 Side: 11 av 29

12 nformasjon om endring i pasientskadelovens virkeområde Endring i pasientskadelovens virkeområde 2014/ /2014 Helsedirektoratet 17/353 - Melding til tinglysing 17/60 Vitbankveien 16 - Deling 2014/ /2014 Statens Kartverk, Tinglysningen 112/23 - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg 112/23 Linnesstranda 69 - Fyringsnalegg 2014/ / Drammensregionens brannvesen KS 50/1/1 - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg 50/1/1 Heggveien 6 - Fyringsanlegg 2014/ / Drammensregionens brannvesen KS Side: 12 av 29

13 Tilbud om 10% stilling ersonalmappe / / /38 - Retur av tinglyst dokument Oppmåling - Anlegg/eiendom / / Statens Kartverk, Tinglysningen Arbeidsavtale ersonalmappe / / /39 - Retur av tinglyst dokument Oppmåling - Anlegg/eiendom / / Statens Kartverk, Tinglysningen Side: 13 av 29

14 50/277 Lier - Tilbud om bedriftsutviklingstilskudd 50/277 Lier - Søknad om støtte til landbruksformål i nnovasjon Norge - Fellespakkeriet - Stangsellerimaskin 2014/ / O 13 første ledd nnovasjon Norge 107/26 - Retur av tinglyst dokument 107/26 og 108/66 - Sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet 2014/ / Statens Kartverk, Tinglysningen Arbeidsavtale ersonalmappe 2008/ / /23/1 - Retur av tinglyst dokument 75/23/1 Baneveien Matrikkelføring 2014/ / Statens Kartverk, Tinglysningen Side: 14 av 29

15 172/21 - Fv ttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av leiligheter i område regulert til forretning - Meleribakken - i Lier kommune 172/21 Meieribakken 1 - Bruksendring fra lager og kontor til leiligheter 2013/ / Statens vegvesen Tilbud på stilling ersonalmappe 2014/ / /7 - Klage over vedtak 141/7 Hennumveien 64 - Oppføring av støttemur 2013/ / Advokatfellesskapet Engemoen Statusrapport til styringsgruppen april 2014 Helhetlig helsetjeneste for ungdom år - Rapportering 2014/ /2014 DS - Distrikts psykiatrisk senter avdeling Drammen m.fl. Side: 15 av 29

16 Rutiner for informasjonsutveksling - Mattilsynet og landbruksforvaltningen Samarbeid og rutiner for informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker 2014/ /2014 Fylkesmannen i Buskerud Analyserapport Lier kommune, Ref: Vassdrag( Holsfjorden-Lierelva) , Report: AR-14-MM (1/1) Analyserapport Bekker og sigevann 2014/ /2014 Eurofins Rapport til styringsgruppen mai og juni 2014 Helhetlig helsetjeneste for ungdom år - Rapportering 2014/ /2014 DS - Distrikts psykiatrisk senter avdeling Drammen m.fl. 76/74 Røyken - Damveien 4 - kke utført tømming 76/74 Røyken - Damveien 4 - Avløp 2014/ /2014 Alf Lyngra Side: 16 av 29

17 25/1 Hurum - Montering av krav på yttervegg 25/1 Hurum - Avløpsanlegg 2013/ /2014 Karin Fure 36/11 Røyken - Kommunalt avløp osv. 36/11 Røyken - Bøveien 36 - Avløp 2014/ /2014 Eli Aubert 50/92 - Sak om grunnerverv/ekspropriasjon 50/92 Heggveien 1 - Grunnerverv/ekspropriasjon 2014/ / Fulford ettersen & Co Analyserapport Lier kommune, Ref: Modum Tilsyn, Report: AR-14-MM (1/1) Analyserapport Bekker og sigevann 2014/ /2014 Eurofins Side: 17 av 29

18 174/17 - Garasje 174/17 Syllingbakken 6 - Garasje 2014/ /2014 Arne Christian Olsen 125/2 Lier - Svar på søknad om SML /2 Lier - SML / /2014 Sigrid Hellum og Einar Narjord 183/66 - Tinglyst ny matrikkelenhet 183/17 Røineveien 17 - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 2013/ / Statens Kartverk, Tinglysningen 105/38 - Oversendelse av nytt matrikkelbrev Oppmåling - Anlegg/eiendom / /2014 Ellen Gjøvland Tveito m.fl. Side: 18 av 29

19 183/65 - Tinglyst ny matrikkelenhet 183/17 Røineveien 17 - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 2013/ / Statens Kartverk, Tinglysningen 94/2 og 100/7 Lier - Tilbud om investeringstilskudd 94/2 og 100/7 Lier - hla Samdrift - Søknad om støtte til landbruksformål i nnovasjon Norge - Driftsbygning langtidslagring av selleri - Referanse D HADBWJ 2013/ / O 13 første ledd nnovasjon Norge 10/106 Hurum - Skjema for kartlegging av vann- og avløpsanlegg 10/106 Hurum - Knivsfjellet 11 - Avløp 2012/ / Solfrid Marie Woll 148/82 - rotest mot søknad om påbygg 148/82 Roseveien 1 - åbygg 2013/ / Kirsten Harborg og Svein-Erik Tårland Side: 19 av 29

20 Endret møtetidspunkt for dialogmøte ersonalmappe / / /1 Røyken - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 54/1 Røyken - SML Frøtvet Åros - Stabbur 2014/ /2014 Hans etter Transet 105/39 - Oversendelse av nytt matrikkelbrev Oppmåling - Anlegg/eiendom / /2014 Ole Wikborg m.fl. 180/12 Øvre Eiker - Klage på faktura 180/12 Øvre Eiker - Sønjuveien Avløp 2014/ /2014 Anders Biringvad Side: 20 av 29

21 31/66 - Ferdigmelding av sanitærabonnement 31/66 Risengbakken 8 - Sanitærabonnement 2013/ /2014 Rørleggermester Tormod Skui 79/2 Lier - Svar på søknad om SML /2 Lier - SML Hydroteknisk anlegg 2014/ /2014 Knut Birkeland 24/24 - Vedlegg til ferdigmelding 24/24 Ringeriksveien 73 - Sanitærabonnement 2014/ /2014 Comfort Lier - Flis & Bad AS 73/3 Røyken - Til uttalelse - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg med garasje 73/3 Røyken - Muserudveien 13 - Driftsbygning (stall) 2014/ /2014 Røyken kommune Side: 21 av 29

22 Spørsmål om Reguleringsplan Tranby 1 Reguleringsplan Tranby / / Odd Torstensen 21/52 - tbedring av vannledning 21/52 Ringeriksveien 32 - Lekkasje privat stikkledning 2014/ /2014 Technicas AS 33/22 - Ferdigmelding av sanitærinstallasjoner 33/22 Flåtan 2 - Sanitærabonnement 2013/ /2014 rban Bygg AS Tilskuddsbrev høst Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Spesialpedagog - Gruppe med barn - Melding om behov for tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen barnehageåret / / tdanningsdirektoratat Side: 22 av 29

23 Klage på vedtak om bortvisning i voksenopplæring i norsk skriftlig Enkeltvedtak / / E Reguleringsplan for Gilhusbukta Reguleringsplan for utfylling i sjø - Gilhusbukta 2011/ / Rambøll Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2014/ /2014 Landbruksdepartementet 97/55 varsler kommunens eiedom 100/13 og 100/2 Nabovarsel til kommunens eiendommer / / Halvorsen & Reine AS Side: 23 av 29

24 195/8 varsler kommunens eiendom 195/30 Nabovarsel til kommunens eiendommer / / Make Arkitekter AS 16/110 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 16/110 Høvik terrasse 32 - tvidelse av carport 2014/ /2014 ngun Christensen Wium 135/35, 135/37 og 137/13 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 135/35, 135/37 og 137/13 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 2014/ /2014 Arild Opsal Tilskudd til kommunalt barnevern Kompetanseutvikling Tilskudd til kommunalt barnevern / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 24 av 29

25 Samlerapport biologisk mangfold Detaljregulering for Hølaløkka nord 2014/ /2014 Arkitektkompaniet AS 100/52 - Delesak 100/52 Bråtasvingen Felt M, N, L og 2013/ /2014 Erlend Rølles Sluttrapport Lier lanbasen - avtale 2012/ / Kartverket Oslo Søknad om ledsagerbevis - Ledsagerbevis / / O 13 første ledd Side: 25 av 29

26 Refusjon barn bosatt i annen kommune vår 2014 Refusjonskrav fra ikke-kommunale barnehager i / / O 13 første ledd Drammen kommune Arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonalmappe / /2014 Arbeidsavtale midlertidig stilling 20% ersonalmappe / / /2 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 79/2 Åmotveien 59 - Sauefjøs 2014/ / Knut Birkeland Side: 26 av 29

27 Søknad om kommunal bolig - Eiendomsforvaltning Søknad om kommunal bolig 2014/ /2014 O 13 første ledd 159/67 - Samtykke til sammenslåing 159/67 Gamle Drammensvei Krav om sammenføyning 2014/ / Eiendomsmegler Krogsveen AS Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden ersonalmappe / / /1 - Rundkjøring 1289/1, Fv Joseph Kellersvei. Rundkjøring. 2014/ / Statens vegvesen Side: 27 av 29

28 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak ersonalmappe / / Tilsynsrapport /30 Furusethveien 24 - Engersand Selskapslokale - Branntilsyn / / Drammensregionens brannvesen KS Arbeidsavtale midlertidig stilling - Sommervikariat ersonalmappe / / Avlysning av dialogmøte ersonalmappe / / Side: 28 av 29

29 Arbeidsavtale midlertidig stilling - Sommervikariat ersonalmappe / / /97 - Tillatelse til tiltak 152/97 ina 7 - Varmeanlegg 2014/ / Drammensregionens brannvesen KS 73/8 Drammen - Forslag til revidering av utslippstillatelse 73/8 Drammen - Andorsrudveien Avløp 2012/ / Guro Hensel Side: 29 av 29