POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I"

Transkript

1 Lnr: 2808/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /N Gradering: PROSJEKT 528 TEKNISK INFRASTRUKTUR ILHAUGEN BARNEHAGE. STATUSRAPPORT MED BYGGEREGNSKAP 2014 OG NY BEVILGNING I Lnr: 7081/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 *************** TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 7129/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD OFFENTLIG SØKERLISTE - TILSETTING AV REKTOR/ENHETSLEDER BØRSA SKOLE Lnr: 7137/15 Regdato: Saksnr: 14/83-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Langeland kommune SKANDIACUP 2015 INFORMASJON OM FOTBALL,OVERNATTING, OG NORDISK VENNSKAPSARBEID. Lnr: 7173/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/KAV Journalenhet:RÅD Rutt H. Olden Skauge og Ola A. Skauge AVTALEFORSLAG FOR SIGNERING Lnr: 7177/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD Micael Weldehawariat SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER Lnr: 7178/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD Unni Elisabeth Wikerøy SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER Postliste - dokumenter registrert: Side 1 av 8

2 Lnr: 7179/15 Regdato: Saksnr: 15/243-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/IDN Journalenhet:RÅD ANBUD BREKKA IV, VEG OG VA-ANLEGG INNSTILLING PÅ VALG AV ENTREPRENØR Lnr: 7180/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Byggmester Jens Kosberg Aut. Entrp. TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING OG TILBYGG PÅ FRITIDSBOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 24/16 Lnr: 7181/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Skaun kommune v/driftskontoret SØKNAD OM OPPSETTING AV OPPLYSNINGSSKILT VED MALMSJØEN DRIKKEVANNKILDE Lnr: 7183/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: HE&OP/HJEM/BOD Journalenhet:RÅD *************** OVERPRØVING AV VEDTAK ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 9-5TREDJE LEDD BOKSTAV C- GODKJENNIG AV SØKNAD OM DISP Lnr: 7184/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/EER Journalenhet:RÅD Anders Arnulf Melby BEHANDLINGSGEBYR - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR/BNR 82/3 Lnr: 7186/15 Regdato: Saksnr: 15/971-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD TSB Takst Skade Bygg AS FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TERRENGARBEID PÅ EIENDOMMEN TANGFLATAVEGEN 2, GNR/BNR 10/28 Postliste - dokumenter registrert: Side 2 av 8

3 Lnr: 7187/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Harriet Tøndel BEHANDLINGSGEBYR- UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBOLIG FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 24/16 Lnr: 7188/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Oddbjørn Sandø MIDLERTIDIG 2 AVDELINGSBARNEHAGE PÅ ILHAUGEN I BUVIKA REFERAT FRA MØTET DEN Lnr: 7189/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Harriet Tøndel BEHANDLINGSGEBYR- RIVING OG TILBYGG PÅ FRITIDSBOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 24/16 Lnr: 7190/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /N Gradering: SKISSE NYE VA-LEDNINGER VIGGJAHÅGGÅN Lnr: 7191/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD *************** TREKKER SØKNAD PÅ STILLING SOM REKTOR VED BØRSA SKOLE Lnr: 7192/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: AsplanViak KOSTNADSOVERSLAG VA-ANLEGG VIGGJAHÅGGÅN Lnr: 7193/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Postliste - dokumenter registrert: Side 3 av 8

4 Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD INDRE VERTELIENE SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER Lnr: 7194/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/KMN Journalenhet:RÅD Arbeids- og sosialdepartementet HØYRING - ENDRINGAR I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKNADSTILTAK Lnr: 7195/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Prosjektutvikling Midt-Norge AS HAMMERDALEN BARNEHAGE - FERDIGBEFARING RENHOLDSMATTER Lnr: 7196/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 *************** INNVILGET SØKNAS OM STARTLÅN OG TILSKUDD- DELEGERT VEDTAK Lnr: 7197/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 *************** BUSJETT Lnr: 7198/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:25 Ofl 25 Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD Karen Cesilie Jensne SØKNAD PÅ STILLING SOM RENHOLDER Lnr: 7199/15 Regdato: Saksnr: 15/991-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD Statens vegvesen Region midt UTTALELSE - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR/BNR 169/1 Postliste - dokumenter registrert: Side 4 av 8

5 Lnr: 7200/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/IDN Journalenhet:RÅD Statens vegvesen DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BESTEMMELSER OM BYGGEAVSTAND FOR OPPFØRING AV GARASJE EIENDOMMEN GNR/BNR 44/17 Lnr: 7201/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/KSO Journalenhet:RÅD Kartverket Tinglysing MELDING TIL TINGLYSING GNR/BNR 141/329 EIENDOMMEN GNR/BNR 141/198 Lnr: 7202/15 Regdato: Saksnr: 15/431-2 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/DK/OLE Journalenhet:RÅD *************** PÅMINNELSE - INNSENDELSE AV REFUSJONSKRAV - FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - RENHOLD Lnr: 7203/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Prosjektutvikling Midt-Norge AS HAMMERDALEN BARNEHAGE - MØBLERING. LEVERING OG FRAMDRIFTSPLAN Lnr: 7204/15 Regdato: Saksnr: 15/510-4 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD *************** PÅMINNELSE - INNSENDELSE AV REFUSJONSKRAV - TILSKUDD TIL ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆR VIRKSOMHET Lnr: 7205/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: ViaNova Trondheim AS SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV VA-PLAN BUVIKA BRYGGE Postliste - dokumenter registrert: Side 5 av 8

6 Lnr: 7206/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Driftskontoret v/vaktmesterleder INNSPILL PLANLEGGING AV HELSE OG MESTRINGSBOLIGER I BØRSA Lnr: 7207/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/KMN Journalenhet:RÅD AtB REFERAT ETTER INFORMASJONSMØTE MELLOM ATB, SKAUN KOMMUNE OG ORKDAL KOMMUNE Lnr: 7210/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/SLA Journalenhet:RÅD Skaunhallen ORGANISERING AV DEN FREMTIDIGE DRIFTEN AV SKAUNHALLEN Lnr: 7213/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering: Dafro AS FORELØPIG SVAR- BRUKSENDRING FRA REDSKAPSHUS TIL LAGER/PRODUKSJONSBYGG EIENDOMMEN GNR/BNR 76/7 Lnr: 7214/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/ERIKEIDE Journalenhet:RÅD Helse- og omsorgsdepartementet HØRING - ENDRINGER I PASIENTSKADELOVEN M.M. - OMORGANISERING I SENTRAL HELSEFORVALTNING Lnr: 7215/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 *************** UNDERSKREVET TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 7216/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Postliste - dokumenter registrert: Side 6 av 8

7 Saksb: PLAN/TK/SIE Journalenhet:RÅD Skaun kommune DOKUMENTASJON FOR NABOVARSEL RAMMESØKNAD HOVEDLEDNINGSNETT FOR VANN OG AVLØP EIENDOMMEN GNR/BNR 10/1 Lnr: 7217/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 *************** UNDERTEGNET TILSAGN PÅ STARTLÅN Lnr: 7218/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD Naturhistorisk museum PURRING PÅ TILBAKEMELDING - INFORMASJON OM AURIKKELSVEVE EIENDOMMEN GNR/BNR 46/1, SKAUN KOMMUNE Lnr: 7219/15 Regdato: Saksnr: 15/550-4 Dok.type: /U Gradering: Hans Jakob Winsnes VEDRØRENDE SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA TO TIL EN BOENHET EIENDOMMEN GNR/BNR 57/62 Lnr: 7220/15 Regdato: Saksnr: 14/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD Norgeshus as INFORMASJON OM SAKSSTATUS EIENDOMMEN GNR/BNR 46/1 Lnr: 7222/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Kulturdepartementet RUNDSKRIV V-0981: ORIENTERING OM TILSKOT TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET TIL FORDELING I 2016 Lnr: 7223/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD *************** Postliste - dokumenter registrert: Side 7 av 8

8 SØKNAD OM AFP Lnr: 7225/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/KMN Journalenhet:RÅD Vertskommunenemnda PROTOKOLL ETTER MØTET I VERTSKOMMUNENEMNDA REGNSKAP 2014 Lnr: 7226/15 Regdato: Saksnr: 15/844-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/IDN Journalenhet:RÅD Statens vegvesen SVAR - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - FARLIG PARKERING I KRYSSET FV 800 OG FREDLYVEGEN Lnr: 7228/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Kulturdepartementet DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - INFORMASJONSBREV OM DIREKTE TILDELING AV MIDLER Lnr: 7229/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Sweco Norge AS TEKNISK VA-PLAN BUVIK SKOLE - OPPDATERTE TEGNINGER PR FOR TEKNISK GODKJENNING Lnr: 7230/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Sweco Norge AS TEKNISK VA-PLAN BUVIK SKOLE - OPPDATERTE TEGNINGER PR FOR TEKNISK GODKJENNING Lnr: 7231/15 Regdato: Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STAB/ØP/HELENHOL Journalenhet:RÅD Jørgen Sætre TAKKER JA TIL STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR Postliste - dokumenter registrert: Side 8 av 8