Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud"

Transkript

1 Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud (På bilde fra venstre Terje Aasterud, Lavrans Kierulf, Nancy Amundsen, Synnøve Simonsen, Marit Løkken, Erik Nilsedalen og Sigmund Johannessen) Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen februar 2013

2 Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud Fylkeseldrerådet i Buskerud Fylkeseldrerådet i Buskerud er opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Reglement for Buskerud fylkeskommunes eldreråd ble sist vedtatt av fylkestinget , sak 42/00. Formål/medlemmer i rådet Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker. Fylkestinget gjorde i møte 9. februar 2012, i sak 10/12 slikt vedtak: Fylkeseldrerådet i Buskerud sammensettes slik i perioden : Medlemmer Varamedlemmer Lavrans Kierulf (Frp) - Drammen Anne Kjersti Frøyen (V) - Ål Nancy Amundsen (Ap) - Hønefoss Asbjørn Lind (SV) - Åmot 3. Sigmund Johannessen, nestleder - Drammen Ulf Strandslett Lier (Pensjonistutvalget i Fagforbundet Buskerud) 4. Marit Løkken - Lier (Pensjonistutvalget i Fagforbundet Buskerud) 5. Synnøve Simonsen Mjøndalen (Handel- og kontor Pensjonistforbundet) 6. Erik Nilsedalen Hallingby (Pensjonistforbundet) Karin Dina Daae Norman - Tranby 3. Leif Braathen - Drammen 4. Kari Nakkerud Øen - Nesbyen Sjur Malm - Lierbyen Anne Marie Borgan - Drammen 3. Bjørn Bjørnstad Røyken 4. Magnhild Hauge Prestfoss Side 2 av 9

3 7. Terje Aasterud, leder Åmot (Postpensjonistene i Buskerud) Jan Dybvik Tranby John Chr. Jacobsen Mjøndalen 3 Nell-Anita Dahl - Lier I fylkeseldrerådets møte 29. februar 2012 ble Terje Aasterud valgt til leder og Sigmund Johannessen til nestleder. Sekretær og saksbehandler for fylkeseldrerådet er Rita Starup Andersen. 3. Budsjett Fylkeseldrerådet hadde for 2013 et opprinnelig budsjett på kr Underforbruket fra 2012 på kr ble overført og styrket budsjettet tilsvarende. I tillegg vedtok fylkestinget i sitt møte 13. juni, i revidert handlingsprogram, å styrke eldrerådets budsjett med kr til drift. Totalt budsjett for 2013 ble derfor kr. 4. Møter Eldrerådet har i løpet av året hatt følgende møter: Fem rådsmøter Ni arbeidsmøter og planleggingsmøter inkludert arbeidsmøter i forbindelse med planlegging av landskonferansen for fylkeseldreråd i 2014 To felleskonferanser for de kommunale eldrerådene og de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette var i samarbeid med råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 5. Orienteringer i møte Fylkeseldrerådet har til noen rådsmøter innkalt fagpersoner for å belyse spesielle emner som rådet er opptatt av, som bl.a: Status for TT-tjenesten ved rådgiver Runar Stustad Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg ved rådgiver Marte Nes Handlingsprogram for fylkesveger i Buskerud ved rådgiver Ala Abou Qassem Utviklingsplan for Vestre Viken HF ved direktør Nils Fredrik Wisløff og klinikksjef Halvdan Aas fra Vestre Viken HF Side 3 av 9

4 6. Saker Årsmelding 2012 for fylkeseldrerådet i Buskerud Møteplan 2013 Aktivitetsplan/budsjettforslag for 2013 Handlingsprogram for fylkeseldrerådet Påmelding til dagskonferanse for eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Numedal og Hallingdal 7. mars Påmelding til folkehelsekonferansen på Storefjell mars Oppfølging av temaer fra landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i 2012 Statens seniorråd inviterer til konferanse om aldersdiskriminering Tennene en del av kroppen Brev til Helse- og omsorgsdepartementet fra Aust-Agder fylkeseldreråd Påmelding til eldrerådskonferansen i Telemark oktober Invitasjon til samarbeidsmøte om TT-tjenesten 18. desember 7. Referatsaker Statens seniorråd høringsuttalelse - Endringer i pasient og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet Statens seniorråd høringsuttalelse til forslag til ny forskrift stønad til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom m.m. Høringssvar om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet Utfordringene med en aldrende befolkning er overdramatisert Til orientering fra Statens seniorråd: Protokoll fra møte 25. april og årsmelding 2012 Rapport fra eldrerådskonferansen 8. Høringer/uttalelser Høring Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Utviklingsplan for Vestre viken HF på høring Høring Handlingsprogram for kollektivtransport Høring Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg Høring Handlingsprogram for fylkesveger Høring Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud Høring- Forslag til klinikkstrukturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Høring Avtale om helhetlig pasientforløp mellom NN kommune og Vestre Viken HF Høring Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Side 4 av 9

5 9. Deltakelser på konferanser/møter Eldrerådskonferansen i Telemark oktober Folkehelsekonferansen på Storefjell mars Landskonferansen for fylkeseldreråd på Rica Hell Hotell i Stjørdal mai Senioruka på Storefjell hotell juni Overordnet samarbeidsutvalg i Vestre Viken HF, (deltagelse i 3 møter) TT-konferanse på First Hotell Ambassadeur i Drammen 18. desember Buskerud fylkeskommunes konferanse "Kultur, eldre og folkehelse" oktober 10. Møter/konferanser i regi av fylkeseldrerådet Dagskonferanse for de kommunale eldreråd, og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hallingdal og Numedal på Lampeland Hotell 7. mars Dagskonferanse for de kommunale eldreråd, og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i midtre og nedre Buskerud på Fylkeshuset 6. juni Planleggingsmøter for landskonferansen for fylkeseldreråd Studietur til Lottehjemmet i Danmark mai Eldrerådskonferanse for de kommunale eldreråd på First Hotell Ambassadeur september Felleskonferanse for fylkeseldrerådet og råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud på Fylkeshuset 14. november 1 Eldrerådskonferansen 2013 Fylkeseldrerådets årlige konferanse september holdt fylkeseldrerådet sin årlige konferanse for de kommunale eldreråd, denne gangen på First Hotell Ambassadeur i Drammen. Stedet fungerte utmerket når det gjaldt beliggenhet. Konferansen hadde gode forelesere, og temaene ga konferansen et ekstra løft. Det er i ettertid gitt gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Fylkeseldrerådet og representanter fra 13 kommuner, og to fylkeskommuner deltok på konferansen. Forelesere og tema for konferansen: 19. september 13:00 Åpning ved leder av fylkeseldrerådet i Buskerud Terje Aasterud 13:15 Presentasjon av Statens seniorråds mandat og prioriterte saker som rådet arbeider med, v/leder av Statens seniorråd Ivar Leveraas Side 5 av 9

6 14:15 En god alderdom - Helsetjenesten til eldre ved nestleder i helseutvalget i Pensjonistforbundet v/tor-kristian Rønneberg 15:45 De største utfordringene for eldrerådene ved Lars Tyldum leder av eldrerådet i Kongsberg 16:30 Gruppearbeid/presentasjon 20. september 09:00 De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i egen bolig. Hva kan Husbanken tilby av tilrettelegging av egen bolig, tilskudd/lån v/rådgiver Birgit Caterin Huse fra Husbanken 09:45 Tilrettelegging av boliger for eldre. Ved ergoterapeutene Torunn Båsen og Torild Forslund Andersen fra Ergoterapitjenesten i Drammen kommune 11:00 Velferdsteknologi - framtidens omsorgsboliger ved Petter Stølen fra Arena helseinnovasjon 11:45 Gruppearbeid/synspunkter 12:30 Status for utviklingsplan for Vestre Viken, tomtevalg og lokalisering av nytt sykehus ved spesialrådgiver Frode Instanes 1 Studietur til Lottehjemmet i Danmark Fylkeseldrerådet dro med båt/dfds på studietur til Lottehjemmet i København mai Program for studieturen 6. mai Kl. 12:00 Avreise Oslo København med ms PEARL SEAWAYS KL. 13:30-16:30 Arbeidsmøte på båten Kl. 17:45 Middag på 7 seas 7. mai Kl. 09:45 Ankomst København Kl. 10:30 Avreise til Lottehjemmet Kl. 17:45 Festmiddag på Blue Riband 8. mai Kl. 09:45 Ankomst Oslo Side 6 av 9

7 Litt om Lottehjemmet Lottehjemmet er et populært aldershjem i Danmark, og det tok litt tid før vi fikk avtalt vårt besøk. Et utdrag fra hjemmesiden til OK-Hjemmet Lotte, hvor de beskriver seg selv: "Velkommen til vort hjem, hvor nærvær, hjertevarme og respekt for det enkelte menneske vægtes højere end noget andet. Her er plads til højbelagt smørrebrød, fællessang og spændende rejser. Og mere end noget andet er her plads til en meningsfuld hverdag, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor livsglæden kan strømme frit." OK-hemmet eller Lotte pleiehjem ligger i Fredriksberg, midt i København i en gammel villa bygget i 1898 som har vært sykehjem siden Til tross for sin alder, har sykehjemmet beholdt sine gamle trekk. Muren på utsiden har stått siden bygget var nytt. Alt innvendig er endret, men ligger allikevel et stykke fra dagens sykehjemstandard. Heis ble installert i 2001, og i tidligere tider har ansatte måttet bære beboerne opp og ned i det fire etasjer høye bygget. Side 7 av 9

8 Vi fikk en god orientering om hjemmet hvor vi i tillegg ble servert kaffe og kaker med påfølgende omvisning på hjemmet. Ansatte bruker ikke uniformer, men går inn som en del av "Lottefamilien" Sykefraværet er lavt og gjennomgangstonen blant pleierne er at de trives godt. De ansatte er i god dialog med ledelsen, og er med på å bestemme sin egen hverdag på jobb, som nok er en god bidragsyter for et godt arbeidsmiljø. Her er kokken, (første til venstre i bildet) godt i gang med planlegging av menyen. Vi opplevde en meget god tone blant personalet. Side 8 av 9

9 Hjemmet huser 23 beboere. Det skal ikke forekomme noe form for tvang. Alle får stå opp, legge seg når de vil, og spise når det passer dem. Personalet spiser sammen med beboerne for det finnes ikke noe personalrom. Beboerne har felles ferietur en gang i året hvor de drar på utlandsturer. De ansatte er med sammen med eventuelle familiemedlemmer av beboerne, så alle er en stor familie på tur. Beboerne er virkelig i fokus på dette hjemmet. Som tidligere bestyrer Thyra Franck sa: Folk skal ikke dø som kopier, men spise, drikke og elske seg i hjel. 1 Rådets deltakelse i relaterte prosjekter/utvalg Arbeidsgruppe for TT-tjenesten Erik Nilsedalen er oppnevnt som medlem i arbeidsgruppen og Terje Aasterud som varamedlem. Vestre Viken helseforetak Terje Aasterud er oppnevnt i overordnet samarbeidsutvalg i Vestre Viken HF kommunehelsesamarbeidet. Marit Løkken er oppnevnt som brukerrepresentant i Brukerutvalget Vestre Viken HF. Hun er også oppnevnt som representant i arbeidsgruppe for overføring av pasienter somatikk, kriterier, retningslinjer og avtaler i Vestregionen kommunehelsesamarbeidet. 1 Fokusområder for fylkeseldrerådet i 2013 Fylkeseldrerådet har 2013 bl.a. hatt fokus på følgende satsingsområder: Samhandlingsreformen Universell utforming Utvikle samarbeidet med de kommunale eldreråd Folkehelse Aldersdiskriminering Til slutt ønsker vi å gi en takk til politikere og administrasjonen som alltid stiller opp når rådet ber om det. Drammen, 10. april 2014 leder Terje Aasterud Side 9 av 9