/ RE / Monterings- og vedlikeholdsveiledning En- og tofløyede ståldører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014. Monterings- og vedlikeholdsveiledning En- og tofløyede ståldører"

Transkript

1 / RE / NO Monterings- vedlikeholdsveiledning En- tofløyede ståldører

2 NORSK Videreformidling distribusjon av dette dokumentet samt anvendelse spredning av innholdet er ikke tillatt, med mindre det foreligger uttrykkelig tillatelse. Krenkelse av denne bestemmelsen medfører skadeerstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes mht. patent- design- mønsterbeskyttelse. Med forbehold om endringer.

3 NORSK Innhold Vedrørende denne veiledningen... 3 Brukte advarselshenvisninger... 3 Brukte symboler... 3 Sikkerhetsmerknader Informasjon om dørens egenskaper Branndører røyktette dører Lyddempende dører Innbruddssikre dører Funksjonsdører Brannvern utendørs bruk... 6 Støybeskyttelse Funksjonsdør Viktig merknad Se tekstdel Se bildedel Se monterings anvisning i tilbehørspakken Må bestilles som tilbehør Korrekt fremgangsmåte Ikke tillatt fremgangsmåte Sveising Boring Elektrisk døråpner Fare for innbrudd på åpningssiden Fare for innbrudd på lukkesiden Sikkerhetsdør WK3/A Rømningsvei Mur / betong Lettbetong Gips Betong Mørtel 4 Montering Før monteringen Mål Oger montering Merknader til bildedelen Vedlikehold pleie Årlig vedlikeholdsarbeid Nødvendig overflatebehandling Rengjøring Pleie av komponenter i rustfritt stål Etikettering merking Generelt Kjære ke. Det gleder oss at du har valgt et kvalitetsprodukt fra oss. 1 Vedrørende denne veiledningen Vennligst les følg denne veiledningen. Den gir viktig informasjon om montering, vedlikehold pleie av ståldøren, er en viktig del av byggets dokumentasjon. Ta kontakt med keservice hvis du har spørsmål etter å ha lest gjennom denne monterings- vedlikeholdsanvisningen. 1.1 Brukte advarselshenvisninger Det generelle advarselssymbolet kjennetegner en fare som kan føre til personskade eller død. I tekstdelen blir det generelle advarsels symbolet brukt i forbindelse med de advarselstrinnene som beskrives i nedenfor. I bildedelen henviser et tilleggsutsagn til forklaringene i tekstdelen. FARE Kjennetegner en fare som umiddelbart fører til død eller alvorlig skade. 1.2 Brukte symboler Brannvern Røykbeskyttelse / RE / Sikkerhetsdør Karmpakning CR Isolasjonsmateriale A T60 / EI2 60 / HBS60 (EN ) T90 / EI2 90 / HBS90 T120 / EI2 120 / HBS120 T30 / EI2 30 med mineralullfylling Tre 3

4 NORSK 2 Sikkerhetsmerknader fare Livsfare ved montering av ståldøren Ved montering kan døren eller dørrammen kante, slik at personer kan bli slått i hjel. Før er monteringen må døren karmen sikres slik at de ikke kan kante. Montering vedlikehold må kun utføres av kvalifiserte personer med opplæring. Elektroarbeid skal kun utføres av godkjente elektrikere. Det må ikke utføres endringer i form av påbygg eller modifikasjoner som kan gå ut over sikkerheten. Ved brenning sveising må man eliminere risiko i form av brann, gass, støv, damp, røyk eksplosjon. Ved sveising må du unngå at skumstoff reagerer på grunn av varmen mister virkningen. 3 Informasjon om dørens egenskaper Vær oppmerksom på at døren kan oppfylle bestemte egenskaper eller en kombinasjon av egenskapene brannvern, røykbeskyttelse, støybeskyttelse eller innbruddssikring, eller kan være funksjonsdør. 3.1 Branndører røyktette dører Den respektive godkjennelsen kan du finne på zulassungsbescheide-fuer-feuerschutzabschluesse/. Godkjenningen må finnes på bruksstedet. Den angitte informasjonen tilsvarer minstekrav for montering i Tyskland. Ved montering i andre land gjelder nasjonale forskrifter, materialenes egenskapsparametere må som minimum oppfylle standarden som legges til grunn. Følg DIN (Montering av branndører) DIN (Veggåpninger for dører) hhv. forskriftene som gjelder i ditt land. I enkelttilfeller kan produsenten utstede en samsvarserklæring etter i tysk lovgivning om prototyper (Musterbauordnung). Operatøren er ansvarlig for at døren fungerer forskriftsmessig. I Tyskland er det ikke tillatt å bruke fjærhengsler på dører luker med følgende egenskaper: Fløyvekt > 80 kg Vinduer Innfesting i lettvegger (unntak: mål < mm) Kombinasjon som røyktette dører iht. DIN fløyet Utenfor Tyskland kan det gjelde andre forskrifter. Likevel anbefaler vi at de tyske reglene overholdes. Beslag, låser, låsemidler påmonterte elektriske deler skal kun benyttes hvis det foreligger offentlig godkjent testsertifikat eller dokumentasjon av egnethet. Monter dører som er faset på tre sider uten nedre dørlist i sjakter. Skal kun monteres på nederste gulvnivå. Gipsplatevegger veggtykkelser: se Tab. 1: Godkjente vegger veggtykkelse: se Tab. 2: Bak karmen må du fylle med mineralsk mørtel på sementbasis, f. eks. LM21 fra Sakret, hvis det ikke er spesifisert noe annet for monteringssituasjonen. Spre U-karmene før du fyller bak (med eller uten motkarmer), slik at de ikke bøyes på grunn av vekten fra mørtelen. Røykbeskyttelse: Bruk bunnpakninger tetningskiler (se punkt i bildedelen). Foresegle karmtilslutningen på begge sider mot tilgrensende komponenter fleksibelt uten hull hvis det ikke er fylt mørtel bak karmen. Bruk låsesylinder. Vinduer på branndører må ikke utsettes for direkte sollys. Tab. 1: Tillatte gipsvegger iht. ABP minimum veggtykkelser for brann- røykdører (mm) Gipsplatevegger 1) T30 6) T60 6) T90 6) Sertifikatnr. Knauf W112, F ) 125 5) P-3310/563/07-MPA BS Knauf W ) 116 4) 177 P-3391/170/08-MPA BS Knauf W ) 161 4) 161 P-3391/170/08-MPA BS Knauf W ) 150 3) 150 P-3202/2028-MPA BS Rigips ) P-3956/1013-MPA BS Rigips ) 125 3) 125 P-MPA-E Rigips SB, F90-A, ) 165 4) 165 P-3020/0109-MPA BS Rigips TB, F90-A 130 4) 130 4) 130 P-3021/0119-MPA BS Fermacell 1S 31, F90-A P-3854/1372-MPA BS Fermacell 1S 35, F90-A 140 P-3365/2559-MPA BS Fermacell 4S ) 176 4) 176 P-3358/2489-MPA BS Lafarge Gips L ) P-MPA-E P-MPA-E Lafarge Gips L ) 125 3) 125 P-MPA-E Lafarge Gips L ) 150 4) 150 P-3515/0519-MPA BS Lafarge Gips L ) 161 4) 161 P-3391/0890-MPA BS Promat F90-A 140 4) 140 4) 140 P-MPA-E ) se Tab. 2: 2) 1-fløyet 3) 2-fløyet 4) må ikke brukes som brannvegg 5) Bilde 9 / D4 bilde 9 / D8 se 6) 1-fløyet 2-fløyet: e 2500 k 2500; se Lyddempende dører Hele støydempingen avhenger av komponentene rt. Resulterende støydemping av vegg dør må måles spesielt, siden den ikke kan avledes av det beregnede støydempingsmålet R w eller R for bare døren. Den angitte støydempingsverdien oppnås bare hvis luftespalten ved gulvet er maks. 10 mm. Pass på at pakningen(e) tetter helt. Gulvet må være glatt slik at det kan sikres at gulvtetningsprofilen tetter skikkelig. Kapp gulvbelegget i terskelområdet. Bruk tetningskiler bunnpakning (se punkt i bildedelen). Bruk låsesylinder. Fyll helt igjen med mørtel bak karmen. 3.3 Innbruddssikre dører Dørens innbruddssikring fungerer bare når reilen er helt låst nøkkelen er tatt ut. Sikre dørbladene på WK4/B-dører alle 2-fløyede WK-dører med to skruer ved hver av hengslene (se punkt 8.4b 10.2 i bildedelen) / RE /

5 NORSK Tab. 2: Tillatte vegger minimum veggtykkelser for brann- røykdører (mm) se 4.2 Vegg Ståldører H3D H_30 B H3-1 H_30 C-1 H_30 D-1 H3-2 H_30 C-2 H_30 D-2 (VM) H6-1 H_60 D-1 H6-2 H_60 D-2 H16-1 H16-2 H_ H16-S1 H_90 E-1 HBS Betong DIN , fasthet C12/15 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 625 eller k 1750 e 625 k 750 e > 625 eller k > Mur DIN , steinfasthet 12, mørtelgruppe 2 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 1250 k 2500 UZ e 1250 k 2250 EZ e > 1250 eller k > 2500 e 625 k 750 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > Lettbetongblokk eller elementsteiner, DIN , fasthetsklasse 4, Lettbetongplater iht. = tysk bygningsgodkjenning, fasthetskl. 4.4 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > Lettvegg F90-A iht. ABP, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 eller k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 se Tab. 1: 150 Lettvegg F90-A DIN / tab. 48, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm H3-2 H_30 C-2 e 2500 k 2500 H_30 D-2 (VM) e 2750 k 2750 e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 k Lettvegg F90-B DIN / tab. 49, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm e 1250 k 2500 e 2500 k / A6 9 / B Gipsveggplater VG Orth, P SAC 02 / III-468 e 1125 k UZ U-karm EZ Hjørnekarm Minimum veggtykkelser / RE /

6 NORSK Bruk kun hjørnekarmer, hjørnekarmer med motkarm U karmer. Fyll trykkfast bak karmen på WK2/N-dører i området rt låsepunktene, hengslene sikringsboltene. Fyll trykkfast helt rt på WK3/A- WK4/B-dører. På dører med vinduer monterer du vindusrammene med sikringslasker på angrepssiden. Monter bakklossene slik de var før monteringen når du bytter ut det øverste vinduet. På 2-fløyede dører måler du den nederste spalten på gulvforsenkningen. På antipanikk-dører må det gjøres vanskeligere å kunne gripe inn er døren med ståltråd, f.eks. med en mindre spalte mellom dør gulv eller bruk av en flatrterskel. Fyll karmene til WK2- / RC2-dører komplett med mørtel, dersom disse monteres inn i F90A-monteringsvegg. 4.2 Mål j i g k l f e a c d Minimumskrav for innbruddshemmende dører Motstandsklasse iht. DIN EN V 1627 / DIN EN 1627 / VDS WK2 / RC2 / N WK3 / RC3 / A WK4 / RC4 / B Mur DIN 1053 del 1 (mm) Stålbetong, min. B12 / 15 (mm) Lettbetongblokker, kl. 4 (mm) 175, 115 1) 300 Lettbetongplater, kl. 4 (mm) 150 Lettvegg F90 A Profilsylinder iht. DIN ) P2BS P2BS P3BS Profilsylinder 2) 3) 4) Klasse A Klasse A Klasse B Beskyttelsesbeslag iht. DIN ) ES1 (ZA) ES2 (ZA) ES3 (ZA) Beskyttelsesbeslag 2) 3) Klasse A Klasse A Klasse B Vinduer EN 356 (brannvern) P4A P6B / P7B 1) Kun 1-fløyede dører. Vi anbefaler veggtykkelser fra 150 mm. 2) For forsikringsgodkjente dører 3) Beskyttelsesbeslag eller profilsylinder må være laget med trekkbeskyttelse (ZA). 4) Må ikke omfattes av leveransen. 3.4 Funksjonsdører Det er ikke krav om å fylle bak karmene. 3.5 Brannvern utendørs bruk Brannvern utendørs bruk krever en egen godkjenning. Legg merke til den separate monteringsanvisningen artikkelnr Montering 4.1 Før monteringen Få svar på følgende spørsmål før monteringen: Hvilke egenskaper har døren? Er veggtypen egnet til døren? Er høyden på gulvet kjent (metermerke)? Hvilken vei skal døren åpne? Foreligger det spesielle byggeforskrifter? Må veggen stemmes ut rt murbeskyttelsesboksene? Fig. 1: Mål a/g Fri åpningsbredde / åpningshøyde c/i Fri falsbredde / falshøyde d/j Utvendig karmbredde / utvendig karmhøyde e/k Bredde / høyde, veil. byggemål f/l Fritt mål av åpningen, bredde / høyde EN Oger montering Følg monteringsanvisningene i tilbehørspakkene. Bruk monteringsdeler som følger med, for eksempel muranker, plugger eller skruer. Bruk pluggene som angitt er punkt 8 ta hensyn til opplysningene i plugg-godkjenningen. Vær oppmerksom på at den nedre monteringsvinkelen må fjernes før montering av karmer som ikke er nedsenket. 4.4 Merknader til bildedelen Se punkt Beskrivelse 8 Oversikt over monteringssituasjoner A = Innfesting i mur / betong B = Innfesting i mur / betong, synlig C = Innfesting i lettbetong D = Innfesting i gipsplater / lettkonstruksjon E = Montering i gipsveggplater 8.1 Tynn- tykkfals 8.2 Karmutforminger 8.3a / 8.3b Antall festepunkter 8.3c Monteringsprosess 8.4a Utmontering av standarddør 8.4b Utmontering av sikkerhetsdør 8.5 Sammenføyning av hjørnekarmen 8.6 Gulvforsenkning montasjevinkel 8.7 Festedeler 8.8 Montering skyggenotprofiler 8.9 Tomrør i karmen 8.10 Elektrisk døråpner 8.11 Murbeskyttelsesboks i GKF-vegger 9.0 Monteringssituasjoner 10.1a Montering med standardhengsler 10.1b Montering med 3D-hengsler 10.2 Montering av sikkerhetsdør 10.3 Innstilling av luftspalte / RE /

7 NORSK Se punkt Beskrivelse 10.4 Fjerning av bunnvinkler ved karmer som ikke er nedsenket 10.5 Montering av motkarmer 10.6 Fest tetningskilen med silikon 10.7 Montering av karmpakning 10.8 Filing av låseplate 10.9 Heving av døren Stramming av fjærhengsel Modifikasjon av glassrammer Modifikasjon av ventilasjonsgitter Flammehemmende midler i forbindelse med brann- røykvern Flammehemmende middel på sikringsbolt Merking av store glassflater Panikkdører WK 3/A Montering blokklås ved flerpunktslås 11 Bunntetninger 12 Dørlukker 13.1 Ved panikkdører må nøkkelen tas ut 13.2 Unngå feilbetjening av låsen 4. Bruk følgende sammensetning for sjiktene for sluttbehandling av dørblad, karm isolasjonslag: Grunningssjikt 2K Epoxi heftgrunn sluttsjikt med egnede, vanlige lakktyper som brukes på bygninger, eller grunnings- sluttsjikt med 2K PUR lakk. Mørke farger bør unngås ved direkte solinnvirkning. Følg databladet nr. 24 fra BFS samt lakkprodusentenes bruksanvisninger, utfør en test for hefteevne. For å unngå skader pga. rust må sluttbehandlingen utføres innen tre måneder etter monteringen. 5. Monter pakningen(e) igjen når malingen er tørr. 5.3 Rengjøring Rengjør overflatene med rent vann eller vanlig lakkrengjøringsmiddel. 5.4 Pleie av komponenter i rustfritt stål Du bør rengjøre pleie komponenter i rustfritt regelmessig med pleiemiddelet Edel-Glanz for rustfritt stål som er tilgjengelig hos Hormann, påfør dette med en myk klut. 5 Vedlikehold pleie 5.1 Årlig vedlikeholdsarbeid Kontroller om det er mekaniske eller korrosive skader på dørbladet, karmen festet. Kontroller låsens funksjon, smør eventuelt fett på reilearmen. Smør boltlåsene med teflonspray. Kontroller festet av delene, f.eks. håndtak, lås, dørlukker, hengsler osv. Smør fett på hengselboltene lagerringene. Kontroller spaltemålene. Kontroller at merkingen er synlig. fare Livsfare på grunn av løse flammehemmende midler Løse flammehemmende midler fører til at brannportåpningen mister sin funksjon. Forny løse flammehemmende midler, se punkt i bildedelen. Bytt ut defekte deler. Bruk bare originale reservedeler fra produsenten. Kontakt fagfolk dersom du oppdager mangler du ikke kan utbedre selv. 6 Etikettering merking Etiketten til dørtypen D45-1, D45-2, D55-1, D55-2, D65-1, D65-2, E45-1, E45-2, E55-1, E55-2, E65-1, E65-2 er på grunnlag av byggevareforordningen (EF) nr. 305/2011, utstyrt med CE-merking. Den anvendte, harmoniserte europeiske produktstandarden som er lagt til grunn er EN : A1:2010 Vinduer dører Produktstandard, egenskaper Del 1: Vinduer ytterdører uten krav til motstand mot røyklekkasje ved brann, men med krav for takvinduer til utvendige brannegenskaper. Nummeret til den tilhørende CE-merkingen, hhv. overensstemmelseserklæringen, er angitt i dørfalsen på den ovenfor nevnte etiketten, mellom produsentens lo CE-merkingen. Dører, som ikke har noen CE-merking på etiketten, faller ikke inn er anvendelsesområdet til den ovenfor nevnte harmoniserte, europeiske produktstandarden skal derfor ikke utstyres med en CE-merking hhv. overensstemmelseserklæringen. 7 Generelt Det er forbudt å ta døren i bruk så lenge det ikke er konstatert at den er blitt montert i henhold til våre anvisninger, kontroll for korrekt funksjon er utført. Ved en endring på produktet som ikke er avklart med oss, mister denne overensstemmelseserklæringen sin gyldighet. 5.2 Nødvendig overflatebehandling Overflaten på dørblad karm er pulverlakkert med epoksyharpiks på polyesterbasis. 1. Ta av pakningen(e). 2. Puss alle overflater som skal lakkeres, helt ned til de flammehemmende midlene. 3. Rengjør overflatene grig / RE /

8 / RE /

9 / RE /

10 / RE /

11 / RE /

12 / RE /

13 / RE /

14 / RE /

15 / RE /

16 / RE /

17 / RE /

18 / RE /

19 / RE /

20 / RE /

21 / RE /

22 / RE /

23 / RE /

24 / RE /

25 / RE /

26 / RE /

27 / RE /

28 / RE /

29 / RE /

30 / RE /

31 / RE /

32 / RE /

33 / RE /

34 / RE /

35 / RE /

36 / RE /

37 / RE /

38 / RE /

39 / RE /

40 / RE /

41 / RE /

42 / RE /

43 / RE /

44 / RE /

45 / RE /

46 / RE /

47 / RE /

48 / RE /

49 / RE /

50 / RE /

51 / RE /

52 / RE /

53 / RE /

54 / RE /

55 / RE /

56 / RE /

57 / RE /

58 HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg D Steinhagen

Monterings- og vedlikeholdsveiledning. En- og tofløyede ståldører (OD-dører, H3G, H16G, HS75, H16S1) RE /

Monterings- og vedlikeholdsveiledning. En- og tofløyede ståldører (OD-dører, H3G, H16G, HS75, H16S1) RE / NO Monterings- og vedlikeholdsveiledning En- og tofløyede ståldører (OD-dører, H3G, H16G, HS75, H16S1) 504550 RE / 08.2017 NORSK....3...8 Videreformidling og distribusjon av dette dokumentet samt anvendelse

Detaljer

2 0 1 3 KOMPOSITT ytterdører ÅPne OPP for VarIg DeSIgn

2 0 1 3 KOMPOSITT ytterdører ÅPne OPP for VarIg DeSIgn 2 0 1 3 ytterdører Åpne opp for Varig Komposittdører Det beste fra alle verdener! Estetikken av treverk, vekten av aluminium, varigheten av PVC og styrken av stålet! Vi er glade for å kunne presentere

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

Berry-vippeporter. Europas mest solgte garasjeport

Berry-vippeporter. Europas mest solgte garasjeport Berry-vippeporter Europas mest solgte garasjeport MOTIV 905 FOR FYLLING PÅ MONTERINGTEDET Eksklusiv portdesign Med motiv 905 kan du utforme garasjefronten helt etter dine ønsker og din personlige arkitektoniske

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

FDV dokumentasjon GEL takterrasse

FDV dokumentasjon GEL takterrasse FDV dokumentasjon GEL takterrasse PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GEL 3065G lakkert furu VEA/B/C 3065G lakkert furu GEL 2065G hvitmalt furu VEA/B/C 2065G hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs

Detaljer

NS-EN utgave juni 2000

NS-EN utgave juni 2000 NS-EN 1634-1 1. utgave juni 2000 Prøving av brannmotstand til dører, porter og luker. Del 1: Branndører, brannporter og brannluker HANS CHRISTIAN JACOBSEN 1 Teststandarden omfatter: Testmetode for alle

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:4 November 2001 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Vedlikehold av aluminiumsprodukter

Vedlikehold av aluminiumsprodukter 36 Vedlikehold av aluminiumsprodukter Generell informasjon Regelmessig rengjøring og vedlikehold er meget viktig får å ivareta produktets funksjon og levetid. Produktene skal rengjøres med Ph neutrale

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Nye motiver, overlys og sidefelt WK 2. Sertifisert sikkerhet. ThermoPro ytterdører. Ytterdører og sideinngangsdører av stål

Nye motiver, overlys og sidefelt WK 2. Sertifisert sikkerhet. ThermoPro ytterdører. Ytterdører og sideinngangsdører av stål Nye motiver, overlys og sidefelt WK 2 Sertifisert sikkerhet ThermoPro ytterdører Ytterdører og sideinngangsdører av stål Du skal føle deg vel i hjemmet Ytterdører i velprøvd merkekvalitet fra Hörmann Hörmann

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

Monteringsanvisning WPC gulv

Monteringsanvisning WPC gulv 1 Slik gjør du det Viktig informasjon: På grunn av komponentene eller overflatebehandlingen, er små variasjoner i fargen eller overflaten på WPC komposittprodukter uunngåelige. Dette gir gulvbelegget en

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør Betegnelse Enfløyet dør S30 9 x 21 S30 10 x 21 S30 11 x 21 S30 12 x 21 ** S30 13 x 21 ** Tofløyet dør S30 15 x 21 S30 18 x 21 S30 18 x 24 S30 21 x 24 På grunn av sin form

Detaljer

// Ny overflate: Dark Oak. Ståldører Et stort program - for ethvert byggeprosjekt

// Ny overflate: Dark Oak. Ståldører Et stort program - for ethvert byggeprosjekt // Ny overflate: Dark Oak Ståldører Et stort program - for ethvert byggeprosjekt Sikker Sikker planlegging planlegging for for alle alle byggeprosjekter med byggeprosjekter Hörmann ståldører med Hörmann

Detaljer

Sidedør NT 80 Thermo. Industri-leddporter Seksjonstykkelse 67 mm

Sidedør NT 80 Thermo. Industri-leddporter Seksjonstykkelse 67 mm Sidedør NT 80 Thermo Industri-leddporter Seksjonstykkelse 67 mm Teknisk manual: per 01.04.2015 Innhold Side Produktbeskrivelse 4 Fylling aluminiumsrammer 4 Oversikt tekniske data 5 Oversikt beslagstyper

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:3 September 1994 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade FG-publikasjon 112:3 September 1994 Side 1 av 7 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Ståldører. Et stort program - for ethvert byggeprosjekt

Ståldører. Et stort program - for ethvert byggeprosjekt Ståldører Et stort program - for ethvert byggeprosjekt Sikker planlegging for alle byggeprosjekter med Hörmann ståldører Hörmann leverer dører i stål og aluminium for alle byggformål, både for nybygg og

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Slik ser du om din lås er FG-godkjent

Slik ser du om din lås er FG-godkjent Leilighetsdører leveres med følgende beslag: Låskasse type 8765 Vrider type 8611 Sylindersett type 5596C SEC DP patentert nøkkelsystem Slik ser du om din lås er FG-godkjent Sjekk låsens artikkelnummer

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk!

Knallpriser på. får du veiledning og riktig pris. Det lønner seg å prate med fagfolk! DIN FAGMANN PÅ BYGGEVARER Kampanjen gjelder t.o.m. 9. mai 2015 4990,- Tun ytterdør 353, hvit med klart glass. Standard størrelser. Veil. 8 238,- Knallpriser på DØRER, GARDEROBER, VINDUER OG GARASJEPORTER

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

DORMA. Elektromagnetiske Låser

DORMA. Elektromagnetiske Låser Serie 1800 N Compact Serie 3000 N Narrow Serie 3000 N Standard Serie 5300 N Safety Serie 5300 N Intruder alarm Serie 7500 N Waterproof Serie 7500 N Swing door Serie 15000 N Swing door DORMA Elektromagnetiske

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

ThermoPro Plus ytterdører

ThermoPro Plus ytterdører NYHET Decograin-overflate Winchester Oak og Titan Metallic CH 703 - samt 5 nye utvalgte farger RC 2 Sertifisert sikkerhet ThermoPro Plus ytterdører Du skal føle deg vel i hjemmet Ytterdører og inngangsdører

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

NYHET. RollMatic rullegitter. Kompakt konstruksjon, ideell for butikker

NYHET. RollMatic rullegitter. Kompakt konstruksjon, ideell for butikker NYHET RollMatic rullegitter Kompakt konstruksjon, ideell for butikker Overbevisende teknologi Alle detaljer er perfekt tilpasset hverandre Kompakt konstruksjon i to portbladvarianter På grunn av den kompakte

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx Teknisk rådgivning Retningslinjer for montering av trygghetsruter Foto: xxxx En veileder fra Glass og Fasadeforeningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Krav... 3 3. Referanser... 4 4. FG godkjente

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Forhøyning for smøremembran

Forhøyning for smøremembran Forhøyning for smøremembran Produktinformasjon i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyning i 2 deler som gir

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran Produktinformasjon Forhøyningsring type MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyningsring

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Beslag for rettløpende skyveporter

Beslag for rettløpende skyveporter Beslag for rettløpende skyveporter Denne orienteringen skal være til hjelp for lettere å kunne spesifisere riktig beslag for skyveporter. Våre konsulenter står også til tjeneste med opplysninger og forslag.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

for de kreative Glassløsninger MODUM GLASSINDUSTRI AS post@modumglass.no www.modumglass.no Tlf. +47 32 78 31 30

for de kreative Glassløsninger MODUM GLASSINDUSTRI AS post@modumglass.no www.modumglass.no Tlf. +47 32 78 31 30 Credes er en portefølje av glassbaserte produkter med høy kvalitet. Produktene selges direkte fra produsent og er derfor prisgunstige. Vi kan selvsagt også bistå med rådgivning og produksjon av skreddersøm

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.1.2 Dører Dørene er produsert av Rapp Pyrotec AS. Dørene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001. Produktene er plassert i henhold til byggets plantegninger,

Detaljer

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare CE-merking av byggevarer Ivar H. Hansen, Norsk Trevare Krav fra EU i Byggevareforordningen Tidligere Byggevaredirektivet. Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. Nå Byggevareforordningen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer