/ RE / Monterings- og vedlikeholdsveiledning En- og tofløyede ståldører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "548 860 / 4001050-110 RE / 10.2014. Monterings- og vedlikeholdsveiledning En- og tofløyede ståldører"

Transkript

1 / RE / NO Monterings- vedlikeholdsveiledning En- tofløyede ståldører

2 NORSK Videreformidling distribusjon av dette dokumentet samt anvendelse spredning av innholdet er ikke tillatt, med mindre det foreligger uttrykkelig tillatelse. Krenkelse av denne bestemmelsen medfører skadeerstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes mht. patent- design- mønsterbeskyttelse. Med forbehold om endringer.

3 NORSK Innhold Vedrørende denne veiledningen... 3 Brukte advarselshenvisninger... 3 Brukte symboler... 3 Sikkerhetsmerknader Informasjon om dørens egenskaper Branndører røyktette dører Lyddempende dører Innbruddssikre dører Funksjonsdører Brannvern utendørs bruk... 6 Støybeskyttelse Funksjonsdør Viktig merknad Se tekstdel Se bildedel Se monterings anvisning i tilbehørspakken Må bestilles som tilbehør Korrekt fremgangsmåte Ikke tillatt fremgangsmåte Sveising Boring Elektrisk døråpner Fare for innbrudd på åpningssiden Fare for innbrudd på lukkesiden Sikkerhetsdør WK3/A Rømningsvei Mur / betong Lettbetong Gips Betong Mørtel 4 Montering Før monteringen Mål Oger montering Merknader til bildedelen Vedlikehold pleie Årlig vedlikeholdsarbeid Nødvendig overflatebehandling Rengjøring Pleie av komponenter i rustfritt stål Etikettering merking Generelt Kjære ke. Det gleder oss at du har valgt et kvalitetsprodukt fra oss. 1 Vedrørende denne veiledningen Vennligst les følg denne veiledningen. Den gir viktig informasjon om montering, vedlikehold pleie av ståldøren, er en viktig del av byggets dokumentasjon. Ta kontakt med keservice hvis du har spørsmål etter å ha lest gjennom denne monterings- vedlikeholdsanvisningen. 1.1 Brukte advarselshenvisninger Det generelle advarselssymbolet kjennetegner en fare som kan føre til personskade eller død. I tekstdelen blir det generelle advarsels symbolet brukt i forbindelse med de advarselstrinnene som beskrives i nedenfor. I bildedelen henviser et tilleggsutsagn til forklaringene i tekstdelen. FARE Kjennetegner en fare som umiddelbart fører til død eller alvorlig skade. 1.2 Brukte symboler Brannvern Røykbeskyttelse / RE / Sikkerhetsdør Karmpakning CR Isolasjonsmateriale A T60 / EI2 60 / HBS60 (EN ) T90 / EI2 90 / HBS90 T120 / EI2 120 / HBS120 T30 / EI2 30 med mineralullfylling Tre 3

4 NORSK 2 Sikkerhetsmerknader fare Livsfare ved montering av ståldøren Ved montering kan døren eller dørrammen kante, slik at personer kan bli slått i hjel. Før er monteringen må døren karmen sikres slik at de ikke kan kante. Montering vedlikehold må kun utføres av kvalifiserte personer med opplæring. Elektroarbeid skal kun utføres av godkjente elektrikere. Det må ikke utføres endringer i form av påbygg eller modifikasjoner som kan gå ut over sikkerheten. Ved brenning sveising må man eliminere risiko i form av brann, gass, støv, damp, røyk eksplosjon. Ved sveising må du unngå at skumstoff reagerer på grunn av varmen mister virkningen. 3 Informasjon om dørens egenskaper Vær oppmerksom på at døren kan oppfylle bestemte egenskaper eller en kombinasjon av egenskapene brannvern, røykbeskyttelse, støybeskyttelse eller innbruddssikring, eller kan være funksjonsdør. 3.1 Branndører røyktette dører Den respektive godkjennelsen kan du finne på zulassungsbescheide-fuer-feuerschutzabschluesse/. Godkjenningen må finnes på bruksstedet. Den angitte informasjonen tilsvarer minstekrav for montering i Tyskland. Ved montering i andre land gjelder nasjonale forskrifter, materialenes egenskapsparametere må som minimum oppfylle standarden som legges til grunn. Følg DIN (Montering av branndører) DIN (Veggåpninger for dører) hhv. forskriftene som gjelder i ditt land. I enkelttilfeller kan produsenten utstede en samsvarserklæring etter i tysk lovgivning om prototyper (Musterbauordnung). Operatøren er ansvarlig for at døren fungerer forskriftsmessig. I Tyskland er det ikke tillatt å bruke fjærhengsler på dører luker med følgende egenskaper: Fløyvekt > 80 kg Vinduer Innfesting i lettvegger (unntak: mål < mm) Kombinasjon som røyktette dører iht. DIN fløyet Utenfor Tyskland kan det gjelde andre forskrifter. Likevel anbefaler vi at de tyske reglene overholdes. Beslag, låser, låsemidler påmonterte elektriske deler skal kun benyttes hvis det foreligger offentlig godkjent testsertifikat eller dokumentasjon av egnethet. Monter dører som er faset på tre sider uten nedre dørlist i sjakter. Skal kun monteres på nederste gulvnivå. Gipsplatevegger veggtykkelser: se Tab. 1: Godkjente vegger veggtykkelse: se Tab. 2: Bak karmen må du fylle med mineralsk mørtel på sementbasis, f. eks. LM21 fra Sakret, hvis det ikke er spesifisert noe annet for monteringssituasjonen. Spre U-karmene før du fyller bak (med eller uten motkarmer), slik at de ikke bøyes på grunn av vekten fra mørtelen. Røykbeskyttelse: Bruk bunnpakninger tetningskiler (se punkt i bildedelen). Foresegle karmtilslutningen på begge sider mot tilgrensende komponenter fleksibelt uten hull hvis det ikke er fylt mørtel bak karmen. Bruk låsesylinder. Vinduer på branndører må ikke utsettes for direkte sollys. Tab. 1: Tillatte gipsvegger iht. ABP minimum veggtykkelser for brann- røykdører (mm) Gipsplatevegger 1) T30 6) T60 6) T90 6) Sertifikatnr. Knauf W112, F ) 125 5) P-3310/563/07-MPA BS Knauf W ) 116 4) 177 P-3391/170/08-MPA BS Knauf W ) 161 4) 161 P-3391/170/08-MPA BS Knauf W ) 150 3) 150 P-3202/2028-MPA BS Rigips ) P-3956/1013-MPA BS Rigips ) 125 3) 125 P-MPA-E Rigips SB, F90-A, ) 165 4) 165 P-3020/0109-MPA BS Rigips TB, F90-A 130 4) 130 4) 130 P-3021/0119-MPA BS Fermacell 1S 31, F90-A P-3854/1372-MPA BS Fermacell 1S 35, F90-A 140 P-3365/2559-MPA BS Fermacell 4S ) 176 4) 176 P-3358/2489-MPA BS Lafarge Gips L ) P-MPA-E P-MPA-E Lafarge Gips L ) 125 3) 125 P-MPA-E Lafarge Gips L ) 150 4) 150 P-3515/0519-MPA BS Lafarge Gips L ) 161 4) 161 P-3391/0890-MPA BS Promat F90-A 140 4) 140 4) 140 P-MPA-E ) se Tab. 2: 2) 1-fløyet 3) 2-fløyet 4) må ikke brukes som brannvegg 5) Bilde 9 / D4 bilde 9 / D8 se 6) 1-fløyet 2-fløyet: e 2500 k 2500; se Lyddempende dører Hele støydempingen avhenger av komponentene rt. Resulterende støydemping av vegg dør må måles spesielt, siden den ikke kan avledes av det beregnede støydempingsmålet R w eller R for bare døren. Den angitte støydempingsverdien oppnås bare hvis luftespalten ved gulvet er maks. 10 mm. Pass på at pakningen(e) tetter helt. Gulvet må være glatt slik at det kan sikres at gulvtetningsprofilen tetter skikkelig. Kapp gulvbelegget i terskelområdet. Bruk tetningskiler bunnpakning (se punkt i bildedelen). Bruk låsesylinder. Fyll helt igjen med mørtel bak karmen. 3.3 Innbruddssikre dører Dørens innbruddssikring fungerer bare når reilen er helt låst nøkkelen er tatt ut. Sikre dørbladene på WK4/B-dører alle 2-fløyede WK-dører med to skruer ved hver av hengslene (se punkt 8.4b 10.2 i bildedelen) / RE /

5 NORSK Tab. 2: Tillatte vegger minimum veggtykkelser for brann- røykdører (mm) se 4.2 Vegg Ståldører H3D H_30 B H3-1 H_30 C-1 H_30 D-1 H3-2 H_30 C-2 H_30 D-2 (VM) H6-1 H_60 D-1 H6-2 H_60 D-2 H16-1 H16-2 H_ H16-S1 H_90 E-1 HBS Betong DIN , fasthet C12/15 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 625 eller k 1750 e 625 k 750 e > 625 eller k > Mur DIN , steinfasthet 12, mørtelgruppe 2 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 1250 k 2500 UZ e 1250 k 2250 EZ e > 1250 eller k > 2500 e 625 k 750 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > Lettbetongblokk eller elementsteiner, DIN , fasthetsklasse 4, Lettbetongplater iht. = tysk bygningsgodkjenning, fasthetskl. 4.4 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > 2500 e < 625 k < 1750 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 1250 k 2500 e > 1250 eller k > 2500 e 2500 k 2500 e > 2500 eller k > Lettvegg F90-A iht. ABP, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 eller k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 se Tab. 1: 150 Lettvegg F90-A DIN / tab. 48, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm H3-2 H_30 C-2 e 2500 k 2500 H_30 D-2 (VM) e 2750 k 2750 e 1250 k 2500 e 2500 k 2500 e 1250 k 2500 e 2500 k Lettvegg F90-B DIN / tab. 49, se bilde 9D, maks. høyde 5000 mm e 1250 k 2500 e 2500 k / A6 9 / B Gipsveggplater VG Orth, P SAC 02 / III-468 e 1125 k UZ U-karm EZ Hjørnekarm Minimum veggtykkelser / RE /

6 NORSK Bruk kun hjørnekarmer, hjørnekarmer med motkarm U karmer. Fyll trykkfast bak karmen på WK2/N-dører i området rt låsepunktene, hengslene sikringsboltene. Fyll trykkfast helt rt på WK3/A- WK4/B-dører. På dører med vinduer monterer du vindusrammene med sikringslasker på angrepssiden. Monter bakklossene slik de var før monteringen når du bytter ut det øverste vinduet. På 2-fløyede dører måler du den nederste spalten på gulvforsenkningen. På antipanikk-dører må det gjøres vanskeligere å kunne gripe inn er døren med ståltråd, f.eks. med en mindre spalte mellom dør gulv eller bruk av en flatrterskel. Fyll karmene til WK2- / RC2-dører komplett med mørtel, dersom disse monteres inn i F90A-monteringsvegg. 4.2 Mål j i g k l f e a c d Minimumskrav for innbruddshemmende dører Motstandsklasse iht. DIN EN V 1627 / DIN EN 1627 / VDS WK2 / RC2 / N WK3 / RC3 / A WK4 / RC4 / B Mur DIN 1053 del 1 (mm) Stålbetong, min. B12 / 15 (mm) Lettbetongblokker, kl. 4 (mm) 175, 115 1) 300 Lettbetongplater, kl. 4 (mm) 150 Lettvegg F90 A Profilsylinder iht. DIN ) P2BS P2BS P3BS Profilsylinder 2) 3) 4) Klasse A Klasse A Klasse B Beskyttelsesbeslag iht. DIN ) ES1 (ZA) ES2 (ZA) ES3 (ZA) Beskyttelsesbeslag 2) 3) Klasse A Klasse A Klasse B Vinduer EN 356 (brannvern) P4A P6B / P7B 1) Kun 1-fløyede dører. Vi anbefaler veggtykkelser fra 150 mm. 2) For forsikringsgodkjente dører 3) Beskyttelsesbeslag eller profilsylinder må være laget med trekkbeskyttelse (ZA). 4) Må ikke omfattes av leveransen. 3.4 Funksjonsdører Det er ikke krav om å fylle bak karmene. 3.5 Brannvern utendørs bruk Brannvern utendørs bruk krever en egen godkjenning. Legg merke til den separate monteringsanvisningen artikkelnr Montering 4.1 Før monteringen Få svar på følgende spørsmål før monteringen: Hvilke egenskaper har døren? Er veggtypen egnet til døren? Er høyden på gulvet kjent (metermerke)? Hvilken vei skal døren åpne? Foreligger det spesielle byggeforskrifter? Må veggen stemmes ut rt murbeskyttelsesboksene? Fig. 1: Mål a/g Fri åpningsbredde / åpningshøyde c/i Fri falsbredde / falshøyde d/j Utvendig karmbredde / utvendig karmhøyde e/k Bredde / høyde, veil. byggemål f/l Fritt mål av åpningen, bredde / høyde EN Oger montering Følg monteringsanvisningene i tilbehørspakkene. Bruk monteringsdeler som følger med, for eksempel muranker, plugger eller skruer. Bruk pluggene som angitt er punkt 8 ta hensyn til opplysningene i plugg-godkjenningen. Vær oppmerksom på at den nedre monteringsvinkelen må fjernes før montering av karmer som ikke er nedsenket. 4.4 Merknader til bildedelen Se punkt Beskrivelse 8 Oversikt over monteringssituasjoner A = Innfesting i mur / betong B = Innfesting i mur / betong, synlig C = Innfesting i lettbetong D = Innfesting i gipsplater / lettkonstruksjon E = Montering i gipsveggplater 8.1 Tynn- tykkfals 8.2 Karmutforminger 8.3a / 8.3b Antall festepunkter 8.3c Monteringsprosess 8.4a Utmontering av standarddør 8.4b Utmontering av sikkerhetsdør 8.5 Sammenføyning av hjørnekarmen 8.6 Gulvforsenkning montasjevinkel 8.7 Festedeler 8.8 Montering skyggenotprofiler 8.9 Tomrør i karmen 8.10 Elektrisk døråpner 8.11 Murbeskyttelsesboks i GKF-vegger 9.0 Monteringssituasjoner 10.1a Montering med standardhengsler 10.1b Montering med 3D-hengsler 10.2 Montering av sikkerhetsdør 10.3 Innstilling av luftspalte / RE /

7 NORSK Se punkt Beskrivelse 10.4 Fjerning av bunnvinkler ved karmer som ikke er nedsenket 10.5 Montering av motkarmer 10.6 Fest tetningskilen med silikon 10.7 Montering av karmpakning 10.8 Filing av låseplate 10.9 Heving av døren Stramming av fjærhengsel Modifikasjon av glassrammer Modifikasjon av ventilasjonsgitter Flammehemmende midler i forbindelse med brann- røykvern Flammehemmende middel på sikringsbolt Merking av store glassflater Panikkdører WK 3/A Montering blokklås ved flerpunktslås 11 Bunntetninger 12 Dørlukker 13.1 Ved panikkdører må nøkkelen tas ut 13.2 Unngå feilbetjening av låsen 4. Bruk følgende sammensetning for sjiktene for sluttbehandling av dørblad, karm isolasjonslag: Grunningssjikt 2K Epoxi heftgrunn sluttsjikt med egnede, vanlige lakktyper som brukes på bygninger, eller grunnings- sluttsjikt med 2K PUR lakk. Mørke farger bør unngås ved direkte solinnvirkning. Følg databladet nr. 24 fra BFS samt lakkprodusentenes bruksanvisninger, utfør en test for hefteevne. For å unngå skader pga. rust må sluttbehandlingen utføres innen tre måneder etter monteringen. 5. Monter pakningen(e) igjen når malingen er tørr. 5.3 Rengjøring Rengjør overflatene med rent vann eller vanlig lakkrengjøringsmiddel. 5.4 Pleie av komponenter i rustfritt stål Du bør rengjøre pleie komponenter i rustfritt regelmessig med pleiemiddelet Edel-Glanz for rustfritt stål som er tilgjengelig hos Hormann, påfør dette med en myk klut. 5 Vedlikehold pleie 5.1 Årlig vedlikeholdsarbeid Kontroller om det er mekaniske eller korrosive skader på dørbladet, karmen festet. Kontroller låsens funksjon, smør eventuelt fett på reilearmen. Smør boltlåsene med teflonspray. Kontroller festet av delene, f.eks. håndtak, lås, dørlukker, hengsler osv. Smør fett på hengselboltene lagerringene. Kontroller spaltemålene. Kontroller at merkingen er synlig. fare Livsfare på grunn av løse flammehemmende midler Løse flammehemmende midler fører til at brannportåpningen mister sin funksjon. Forny løse flammehemmende midler, se punkt i bildedelen. Bytt ut defekte deler. Bruk bare originale reservedeler fra produsenten. Kontakt fagfolk dersom du oppdager mangler du ikke kan utbedre selv. 6 Etikettering merking Etiketten til dørtypen D45-1, D45-2, D55-1, D55-2, D65-1, D65-2, E45-1, E45-2, E55-1, E55-2, E65-1, E65-2 er på grunnlag av byggevareforordningen (EF) nr. 305/2011, utstyrt med CE-merking. Den anvendte, harmoniserte europeiske produktstandarden som er lagt til grunn er EN : A1:2010 Vinduer dører Produktstandard, egenskaper Del 1: Vinduer ytterdører uten krav til motstand mot røyklekkasje ved brann, men med krav for takvinduer til utvendige brannegenskaper. Nummeret til den tilhørende CE-merkingen, hhv. overensstemmelseserklæringen, er angitt i dørfalsen på den ovenfor nevnte etiketten, mellom produsentens lo CE-merkingen. Dører, som ikke har noen CE-merking på etiketten, faller ikke inn er anvendelsesområdet til den ovenfor nevnte harmoniserte, europeiske produktstandarden skal derfor ikke utstyres med en CE-merking hhv. overensstemmelseserklæringen. 7 Generelt Det er forbudt å ta døren i bruk så lenge det ikke er konstatert at den er blitt montert i henhold til våre anvisninger, kontroll for korrekt funksjon er utført. Ved en endring på produktet som ikke er avklart med oss, mister denne overensstemmelseserklæringen sin gyldighet. 5.2 Nødvendig overflatebehandling Overflaten på dørblad karm er pulverlakkert med epoksyharpiks på polyesterbasis. 1. Ta av pakningen(e). 2. Puss alle overflater som skal lakkeres, helt ned til de flammehemmende midlene. 3. Rengjør overflatene grig / RE /

8 / RE /

9 / RE /

10 / RE /

11 / RE /

12 / RE /

13 / RE /

14 / RE /

15 / RE /

16 / RE /

17 / RE /

18 / RE /

19 / RE /

20 / RE /

21 / RE /

22 / RE /

23 / RE /

24 / RE /

25 / RE /

26 / RE /

27 / RE /

28 / RE /

29 / RE /

30 / RE /

31 / RE /

32 / RE /

33 / RE /

34 / RE /

35 / RE /

36 / RE /

37 / RE /

38 / RE /

39 / RE /

40 / RE /

41 / RE /

42 / RE /

43 / RE /

44 / RE /

45 / RE /

46 / RE /

47 / RE /

48 / RE /

49 / RE /

50 / RE /

51 / RE /

52 / RE /

53 / RE /

54 / RE /

55 / RE /

56 / RE /

57 / RE /

58 HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg D Steinhagen