Manual HTC 500 / 650 NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual HTC 500 / 650 NORSK"

Transkript

1 Manual HTC 500 / 650 NORSK

2 SAMSVARSERKLÆRING i henhold til Maskindirektivet, 98/37/EG, EMK-direktivet, 89/336/EØF, Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF med tillegg og CE-merkingsdirektivet, 93/68/EØF Type utstyr Fabrikat Varemerke Serienummer Slipemaskin HTC HTC Produsent HTC Sweden AB Box 69 SE Söderköping, Sverige Dokumenter som er anvendt til verifisering av samsvar, er oppført i vedlegg. Ytterligere informasjon Maskindirektivet Samsvarserklæring i henhold til vedlegg 2A. Produktet er i samsvar med Maskindirektivet 89/392/EØF med tillegg. Ytterligere informasjon EMC-direktivet Apparatet er i samsvar med de harmoniserte EMC-standarder som angis i vedlegg. Se teknisk rapport Ytterligere informasjon Lavspenningsdirektivet Produktet overensstemmer med god sikkerhetsteknisk praksis innenfor EØS-området selv om det ikke fullt ut overensstemmer med de standarder og andre tekniske spesifikasjoner som angis i vedlegg. Vi har et internt system for kvalitetssikring som sikrer samsvar mellom framstilt produkt og den tekniske dokumentasjonen. Produktet er CE-merket i Som produsent forsikrer vi under eget ansvar at produktet følger bestemmelsene i de direktivene som er angitt ovenfor. Dato: - - Håkan Thysell adm.dir.

3 Følgende harmoniserte standarder er anvendt: Vedlegg til SAMSVARSERKLÆRING Standarder Dato Meddelelse Følgende nasjonale standarder er anvendt: Standarder Dato Meddelelse SS-EN SS-EN Følgende bedriftsstandarder eller andre tekniske spesifikasjoner er anvendt: Standarder/spesifikasjoner Dato Meddelelse HTC-DNS

4 Innholdsfortegnelse SAMSVARSERKLÆRING...2 VEDLEGG TIL SAMSVARSERKLÆRING...3 INNHOLDSFORTEGNELSE...4 INNLEDNING...5 SIKKERHETSFORSKRIFTER...5 MASKINBESKRIVELSE...7 HÅNDTERING...7 HÅNDTERING...8 TILTAK FØR START....8 HTC 500/650 FREKVENSSTYRT...9 HTC 500/650 MYKSTART...9 BYTTE AV SLIPESKIVER...11 OPPHOGGING...12 TEKNISKE DATA...13 FEILSØKING...14 OVERSIKTSTEGNING HTC STYKKLISTE HTC OVERSIKTSTEGNING HTC STYKKLISTE HTC SIKKERHETSFUNKSJONER SJ ANDRE VISNINGER SJ SIKKERHETSFUNKSJONER SJ ANDRE VISNINGER SJ VEDLEGG MYKSTART 500 /

5 Innledning Slipemaskinene HTC 500 og 650 kan anvendes for våt- eller tørrsliping av marmor, terrazzo, granitt og betong. De kan anvendes for både nedsliping og polering. OBS! Maskinen skal bare kjøres eller repareres av personell som har fått tilstrekkelig praktisk og teoretisk opplæring.!advarsel! Instruksjonene i denne manualen må følges for at CE-merkingen skal gjelde. Sikkerhetsforskrifter Maskinen skal kjøres, repareres eller håndteres på annen måte bare av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Bruk personlig verneutstyr som sko med stålhette, vernebriller og hørselvern. Maskinen må ikke anvendes i miljøer der det er eksplosjons- eller brannfare. Maskinen må ikke startes med slipehodet løftet. Maskinen må ikke startes uten at skvettlappen som tetter mellom slipehode og golv, er montert. Før start av maskinen må det kontrolleres at alle faser er i funksjon. Kontroller med testverktøy. Ved bytte av slipeskiver skal styrestrømmen alltid være avslått. Ved reparasjon skal strømmen til maskinen være avbrutt. Tanken må bare fylles med kaldt vann. Ingen kjemikalier må tilsettes vannet. Kjemikalier kan føre til lekkasje med påfølgende elektriske farer og skader. Iaktta forsiktighet ved påfylling av vann så elektriske farer og skader unngås. Vanntanken må ikke anvendes til annet formål enn det den er beregnet på. Maskinen må ikke løftes i håndtak, motor, understell eller andre deler. Transport av maskinen foretas helst på lastepall. Maskinen skal da være godt forankret på pallen. Maskinen må ikke forflyttes med håndkraft på hellende plan. Bare en liten helning kan medføre så sterke rullingskrefter at du ikke kan bremse bevegelsen med håndkraft.

6 Bare originalt slipe-/freseverktøy og originale reservedeler må brukes på maskinen. I motsatt fall gjelder ikke samsvarserklæringen. (CE) Etter sliping kan slipeskivene bli varme. La maskinen stå oppbøyd en stund og bruk hansker når du løsner slipeskivene. Ved lim og våtsliping skal maskinen alltid bøyes opp etter sliping slik at maskinen ikke festner seg i golvet. Maskinen skal alltid oppbevares i et tørt og oppvarmet rom når den ikke brukes. I motsatt fall kan maskinen skades på grunn av innvendig kondens. Dersom maskinen likevel oppbevares kjølig, skal maskinen stå i oppvarmet rom i minst 2 timer før den brukes.

7 Maskinbeskrivelse Maskinen er oppbygd av en rekke hovedkomponenter, som f.eks. motor, roterende slipeenhet, frekvensregulator, kontrollpanel, understell, styrehåndtak og hjul. (Se fig. 1.) HTC 500 kan fås med to motoralternativer, 220V alternativt 380V, mens de større modellene HTC 650 og 800 er utstyrt med en 380V motor. Maskinen kan ha enten mykstart eller frekvensregulator. Forskjellen ligger i at maskinens turtall reguleres av en frekvensregulator som styres fra kontrollpanelet. Slipeskivenes rotasjonsretning kan også endres fra kontrollpanelet, se videre under kapittel 4 som gjelder håndtering. Mykstart har bare en hastighet. Maskinen er oppbygd på et understell med hjul. Motoren med roterende slipeenhet er montert i understellets nedre del på en slik måte at det er en viss bevegelighet mellom understell og motorenhet. Skruene mellom slipehodefestet og understellet må ikke være for hardt tiltrukket. Løsne dem slik at det blir en viss bevegelighet. Skiven skal kunne snurre. Styrehåndtaket kan stilles i en rekke forskjellige hellingsstillinger. Velg den stillingen som passer best for deg. Vanntanken er laget av formpresset ABS-plast. Vannet ledes via et plastrør med stengekran fram til periferien av den store skiven. Tankvolum: HTC liter, HTC liter. Slipekåpen har to tilkoblinger for ekstern støvsugerslange som kan anvendes ved tørrsliping. Maskinen kan på en enkel måte utstyres med et stort antall slipeskivetyper avhengig av materialet som skal slipes. Bytte av slipeskiver, se kapittel 6. For forskjellige slipeskiver, se HTCs slipeguide.

8 Håndtering Følgende avsnitt beskriver kjøring og håndtering av slipemaskinen. Avsnittet behandler ikke slipetekniske spørsmål som valg av slipeskivetyper osv. For valg av verktøy, se Slipeguide fra HTC. OBS! Bare personell med tilstrekkelig opplæring må håndtere maskinen. Det forutsettes at aktuelt personell har lest sikkerhetsreglene. Det forutsettes at maskinen står på det underlaget som skal slipes, og at underlaget ikke heller, samt at det er montert slipeskiver. Tiltak før start. 1. Sett styrehåndtaket i ønsket arbeidsstilling. 2. Koble spenningen til uttaket på siden av frekvensregulatoren. 3. Kontroller at alle faseindikeringslamper lyser. 4. Dersom ikke alle diodene lyser, dobbeltkontroller med egnet testverktøy. OBS! Maskinen må ikke startes uten at alle lamper lyser. Tiltak, se kapittel om feilsøking.

9 HTC 500/650 Frekvensstyrt DUTY RESET SPEED REW FWD Driftslampe, lyser når maskinen er klar til bruk. Etter nødstopp eller etter feilfunksjon må nullstillingsknappen trykkes inn i 2 sekunder før maskinen kan settes i drift. Ratt som regulerer slipeskivenes rotasjonshastighet. Vridning av rattet med urviseren gir økende rotasjonshastighet, mot urviseren gir minskende hastighet. Benyttes til start og stopp av maskinen. Regulerer slipeskivenes rotasjonsretning framover, alternativt bakover. Definisjonen av hva som menes med framover respektive bakover fremgår av fig. 4. ON - OFF For innkobling og utkobling av maskinens driftsspenning. Må ikke brukes til start eller stopp av maskinen. HTC 500/650 Mykstart FRAM-BACK STOPP NØDSTOPP Benyttes til start av maskinen. Regulerer slipeskivenes rotasjonsretning framover alternativt bakover. Kontroller at skivene roterer i riktig retning. Stopper maskinen Bryter strømmen til maskinen. Må vris for å tilbakestilles. Kontrollpanel på mykstart Kontrollpanel på frekvensstyrt maskin

10 Motorens rotasjonsretning sett ovenfra gjennom viftehuset. Normal rotasjonsretning er fram. HTC med frekvensregulator har alltid samme rotasjonsretning uansett hvordan fasene er innkoblet. HTC mykstart derimot påvirkes av de inngående fasene, og derfor er viktig å være observant på fasekoblingen.

11 Bytte av slipeskiver!advarsel! Det er fare for personskader dersom maskinen startes av vanvare. Det må derfor ikke utføres noe arbeid på maskinen før den er uten spenning. Tøm tanken for eventuelt gjenværende vann. Rengjør maskinen med håndvask ved behov. OBS! Vann som trenger inn, kan skade maskinen. Bruk derfor ikke høytrykksspyling. 1. Bøy maskinen så du kommer til slipeskivene, se figur Løsne slipeskivene. Bruk spesialverktøy for å løsne slipeskivene. OBS! Det er meget viktig å bare bruke HTC orginalverktøy. Dette kreves for at garantien skal gjelde. Se sikkerhetsregler. 3. Sett på en ny slipeskive. OBS! Valg av slipeskivetype inngår ikke i denne manualen. Er du i tvil, rådspør HTC eller HTCs representant, se slipeguiden. OBS! Brukes det freseskiver, skal de skrus fast i fastsatte hull med fastsatte skruer. Figur 5. Bytte slipeskiver

12 4. Kontroller at skiven er korrekt montert. 5. Vend maskinen opp til arbeidsstilling. 6. Kontroller at skvettlappen ligger korrekt mot underlaget. 7. Koble maskinen til strømnettet. Kontroller at alle diodene lyser på frekvensregulatorboksen. OBS! Maskinen kan skades dersom du gjør startforsøk når ikke alle diodene indikerer spenning. Er du i tvil, må du benytte fastsatt testverktøy eller kontakte en elektriker. Prøvekjør maskinen på det aktuelle underlaget. Hør etter om lyden er normal. Det må ikke være noen unormale vibrasjoner.!advarsel! Løse slipeskiver eller andre deler kan med stor kraft slynges ut og forårsake alvorlige personskader. Maskinen må derfor aldri startes med slipeskivene fritt roterende eller uten at skvettlappen ligger mot golvet. Start alltid med laveste rotasjonshastighet innstilt. Opphogging HTC-maskinene er overveiende oppbygd av gjenvinnbare metaller og plast. De viktigste materialene som er brukt, angis nedenfor. Understell Ramme Hjul Hus Stål, elgalvanisert metall Polyuretanfylte hjul eller gummibelagte stålhjul ABS-plast Elektrisk system Kabler Elektronikkort Elektronikkskap Kobberledere med PVC-mantel Glassfiberarmert kretskortlaminat Stålplate

13 Tekniske data HTC 504F HTC 504M HTC 650F HTC 650M Motor: 4,0 kw 4,0 kw 7,5 kw 5,5 kw Ampere: 16 A 16 A 16 A 16 A Volt: 3x380* 3x380* 3x380* 3x380* Vekt: 140 kg 120 kg 240 kg 220 kg Slipediameter: 500 mm 500 mm 650 mm 650 mm Slipetrykk: 120 kg 100 kg 210 kg 190 kg Turtall: Vanntank: 17 Liter 17 Liter 40 Liter 40 Liter Slipeskiver: 3x220 3x220 *Maskinen finnes også i versjoner med 220 V driftsspenning 3x220 3x220 OBS! HTC forbeholder seg retten til å endre de tekniske spesifikasjonene.

14 Feilsøking Nedenfor beskrives tenkelige feil og tiltak for å utbedre disse feilene. Type feil Tiltak nr. (se nedenfor) Maskinen starter ikke 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 Maskinen stopper etter en stund 1, 2, 3, 4, 5, 8 eller 9 Maskinen går ujevnt 10, 11, 12, 13, 14, 15 Maskinen sliper skjevt 14,15 1. Kontroller at nødstoppen STOP ikke er inntrykt. 2. Kontroller at eltilkoblingen mellom maskinen og strømnettet er korrekt. 3. Kontroller at alle faseindikeringsdiodene lyser. 4. Kontroller at sikringene er hele og av korrekt type. 5. Kontroller hurtigkontakten under regulatoren som gir strøm til motoren. 6. Kontroller hvilken hastighet du startet med. Det anbefales å ikke starte med for høy hastighet. 7. Kontroller om det er feilmelding på frekvensregulatorens display. 8. Kontroller om kabelen er varm. Er den varm, kan kabelen være for lang eller ha for lite tverrsnitt. 9. Maskinen er kjørt for hurtig (utilstrekkelig strømtilførsel). Minsk hastigheten. 10. Sammenpresset smuss fører til at de små drivplatene blir harde og ikke fjærer. Rengjør maskinen mellom den store platen og de små platene. 11. Kontroller at slipeverktøyene ikke er nedslitte og/eller at de sitter ordentlig fast på skiven. 12. Skruene mellom slipehodefestet og understellet kan være for hardt tiltrukket. Løsne dem slik at det blir en viss bevegelighet. 13. Den øverste remmen kan ha gått av. Kontroller ved å skyve den lille platen i en eller annen retning. Dersom den store platen snurrer fritt, har remmen gått av. 14. Slipeholderne kan være ujevne og behøve vedlikehold. Se serviceinstruksjon for slipeholder. 15. Understellet er skjevt og må utskiftes eller opprettes. Fungerer ikke maskinen etter at ovenstående punkter er kontrollert, kontakt HTC:s Serviceavdelning på telefon

15 Oversiktstegning HTC 500

16

17 Stykkliste HTC 500 Pos BETEGNELSE Dimensjon Art.nr. 1 HÅNDTAK STOLPE SKRUE M6S M8x25 fzb SKRUE M6S M12x85 fzb SKIVE BRB M SKIVE BRB M LÅSEMUTTER M SPLINT SKRUE MC6S M8x10, 8,8 fzb VANNTANK LOKK VANNTAKK FREKVENSREGULATOR 2,2 KW 9999 FREKVENSREGULATOR 4 KW SKRUE M6S M10x35 fzb UNDERSTELL SKIVE TBRB 22x10,5x LÅSEMUTTER M VANNKRAN SKRUE M6S M5x20 fzb HJULMONTERINGSSETT HJUL MOTOR 2,2 KW 9999 MOTOR 4 KW SKRUE M6S M12x25 fzb SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x10 8,8 fzb SKIVE BRB M HUS MONTERINGSØYE SKIVE BRB M SKRUE M6S M10x35 fzb DELBAR PLATE SKRUE MF6S M6x20 10,9 fzb REMRING REM ØVRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb MOTORPLATE SKRUE M6S M8x25 fzb SKIVE TBRSB 8,4x26x SEGERSIKRING SGA STRAMMEHJULSAKSEL KULELAGER rs C STRAMMEHJUL REM ØVRE KULELAGER rs C SEGERSIKRING SGA SKRUE MFT-TT M6x16, 8,8 fzb ØVRE DEKSEL MONTERINGSØYE SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb

18 49 LAGERKOPP TOPP SENTER KULELAGER rs C LAGERKOPP BUNN SENTER SEGERSIKRING SGA SENTERNAV KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE FESTEHAKE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb AVSTANDSSKIVE SKRUE MC6S M10x60 12, LOKK SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb SKRUE M6S M8x25 fzb SKIVE TBRSB 8,4x26x STRAMMEHJULSAKSEL SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fzb SEGERSIKRING SGA SKIVE PS 20x28x0, AKSELDEKSEL AVSTANDSSKIVE KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE SEGERSIKRING SGA AKSEL REMHJUL KILE KILE REMHJUL SEGERSIKRING SGA LAGERKOPP REMHJUL UNDRE SEGERSIKRING SGA KULELAGER rs C REMHJULSNAV RAMME UNDRE DEKSEL AVSTANDSSKIVE NAVDEKSEL SKRUE MFT-TT M6x25 8,8 fxb SYLINDERPINNE SEGERSIKRING SGA SLIPEHOLDER ØVRE POLYCORDHOLDER YTRE SKRUE MC6S M6x16 8,8 fzb POLYCORD FOR 1 SLIPEHOLDER S 100 POLYCORDHOLDER INDRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FJÆR

19 103 SLIPEHOLDER UNDRE SKRUE MC6S M6x20 12, KRYSSDETALJ DEL KRYSSDETALJ DEL SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb KRYSSDETALJ DEL SKRUE MF6S M5x8 fzb

20 Oversiktstegning HTC 650

21

22 Stykkliste HTC 650 Pos BETEGNELSE Dimensjon Art.nr. 1 HÅNDTAK KONSOLL SKRUE RXS B10x16 fzb SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb SKIVE BRB M LEDNINGSHOLDER SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb LEDNINGSHOLDER SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb STOLPE SKRUE M6S M16x120 fzb SKIVE BRB M SPLINT SKIVE BRB M LÅSEMUTTER M SKRUE MF6S M8x25 fzb TANKFESTE SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x12 8,8 fzb FREVENSREGULATOR 7,5 KW MYKSTART 5,5 KW SKRUE M6S M12x65 fzb LÅSEMUTTER M UNDERSTELL UNDERDEL HJULMONTERINGSSETT HJUL VANNKRAN SKRUE M6S M5x20 fzb VANNTANK MOTOR 7,5 KW 3 FAS MOTOR 5,5 KW 3 FAS SKRUE M6S M12x25 fzb SKIVE BRB M SKRUE MC6S M6x25 12,9 fzb SKIVE BRB M HUS MONTERINGSØYE MOTORPLATE SKRUE MC6S M8x25 12, SKIVE BRB M SKRUE M6S M12x45 fzb REMRING REM ØVRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE M6S M10x25 fzb SKIVE TBRSB 10,5x28x SEGERRING SGA STRAMMEHJULSAKSEL

23 49 KULELAGER rs C STRAMMEHJUL REM INDRE REM INDRE mykstarts version KULELAGER rs C SEGERRING SGA SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FESTEHAKE ØVRE DEKSEL SKRUE MFT M6x30 8,8 fzb LAGERKOPP TOPP SENTER KULELAGER rs LAGERKOPP BUNN SENTER SEGERRING SGA SENTERNAV SENTERNAV mykstarts version KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE RAMME AVSTANDSSKIVE SKRUE MC6S M12x60 12, LOKK SKRUE MFT M6x25 8,8 fzb FESTEHAKE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb SKRUE M6S M10x25 fzb SKIVE TBRSB 10,5x28x MOTVEKT SKRUE MFT M6x25 fzb SEGERRING SGA AKSELDEKSEL KULELAGER rs C LAGERKOPP REMHJUL ØVRE SKIVE SGA AKSEL REMHJUL KILE KILE REMHJUL SEGERRING SGA LAGERKOPP REMHJUL UNDRE SEGERRING SGA KULELAGER rs C REMHJULSNAV UNDRE DEKSEL SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb NAVDEKSEL SKRUE MFT-TT M6x30 8,8 fzb SEGERRING SGA SLIPEHOLDER ØVRE SYLINDERPINNE POLYCORDHOLDER YTRE SKRUE MC6S M6x16 8,8 fzb

24 101 POLYCORD FOR 1 SLIPEHOLDER S 102 POLYCORDHOLDER INDRE SKRUE MFT-TT M6x16 8,8 fzb FJÆR SLIPEHOLDER UNDRE SKRUE MC6S M6x20 12, KRYSSDETALJ DEL KRYSSDETALJ DEL SKRUE MFT M8x16 8,8 fzb KRYSSDETALJ DEL SKRUE MF6S M5x8 fzb

25 Sikkerhetsfunksjoner SJ100 Forklaring Innhold Visning Vern for kraftmodulen Når utgangen på regulatoren er kortsluttet eller motoren Konstant hastighet E 1 (NOTE 1) er fast, vil en høy strøm gå gjennom regulatoren Dec. E 2 og føre til skader. Når unormal strøm går gjennom Ret. E 3 kraftmodulen eller en unormalt høy temperatur i Stopp E 4 regulatoren påvirker vokterne, vil regulatoren slås av. Overlastvern (NOTE 1) Når en overlast på motoren indikeres gjennom det termiske vernet, vil regulatoren sperre utgangen. E 5 Overlast på bremsemot- Når regenerativ bremseresistor overstiger sin tidsgrense for overlast, E 6 stand slås BRD av og føre til overspenning gjennom regenerering fra motoren. Vern for overspenning Når spenningen i likestrømsmellomleddet når et visst nivå på grunn av E 7 regenerering fra motoren, vil dette vernet slå av motoren. Feil på EEPROM Når den oppbygde programvaren får problemer på grunn av ytre feil E 8 (NOTE 2) eller høy temperatur, vil dette vernet slå av utgangen. Underspenningsvern En sikring av matespenningen på regulatoren resulterer i en svekket E 9 funksjon i kontrollkretsene. Dette vil også resultere i høyere varme på motoren og svakt moment. Vernefunksjonene reagerer og stopper motoren ved ca. 160V (200V klasse) og ca. 310V ved (400V klasse) CT feil Når en støykilde i nærheten av regulatoren eller noe unormalt hender E 10 med den innebygde CT'n (strømtrafo), slår regulatoren av. CPU feil En feil eller annet i den innebygde CPU'n vil slå av E 11 utgangen på regulatoren Ekstern tripp Et unormalt signal fra eksternt utstyr slår av utgangen på E 12 regulatoren. USP feil Denne parameteren indikerer feil når spenningen slås på og en E 13 driftskommando ligger inne. (Denne parameteren må velges spesielt) Jordfeilvern Regulatoren er vernet gjennom detektering av jordfeil mellom regulatorens E 14 utgang og motor under drift. Den kan også indikere for feil i kraft- modulen. Dette vernet er bare for regulatoren og ikke for person. NOTE 1: Om en tripp inntreffer, trykk på reset-tasten etter et tidsrom av 10 sekunder for å tilbakestille regulatoren. NOTE 2: Om en EEPROM feil inntreffer, kontroller at alle parametre har riktig verdi.

26 Andre visninger SJ100 Innhold Visning Dette vises når registrerte data i F3 er forskjellig fra respektive data. (For eksempel vises det som bekreftelse av V/F data i F5 etter at 06 er valgt i F3.) - - Dette vises når en feil inntreffer mellom det digitale panelet og regulatoren, eller en forbindelse mellom RS og PV24 på over 4 sekunder. Trykk på en av tastene (pil opp - pil ned) og FUNC. tasten for å tilbakestille. Om ikke dette hjelper, slå av spenningen, vent i 20 sekunder og slå på spenningen igen. Dette vises når spenningen er utkoblet Dette vises når gjenoppstart skal skje og ventetiden er programmert for gjenoppstart ved 10 underspenning. Eksemplet viser at gjenoppstart skjer etter 10 sekunder. (fig.) Eksemplet viser at gjenoppstart skjer etter 10 sekunder. (fig.).

27 Sikkerhetsfunksjoner SJ100 Forklaring Innhold Visning Effektmodul En strøm basert på vekselstrøm CT mellom effekt- Konstant E 1 modulen og utgangsklemmene [U(T1), V(T2), W(T3], hastighet E 2 er detektert. Retardasjon E 3 Om motoren overbelastes eller retarderes plutselig, Akselerasjon E 4 vil en sterk strøm gå gjennom regulatoren og føre til en feil. Derfor kobles utgangen fra når en unormal vekselstrøm detekteres, CT når en viss verdi. (En unormal strøm detekteres også i effektmodulen. Se E 31, E 32, E33 og E34.) Stopp Overlast Når motoroverlast detekteres av regulatorens innebygde E 5 (Anm. 1) termiske vern, sperres regulatorens utganger. Bremsemotstanden Når den regenerative bremsemotstanden overstiger det E 6 overbelastet anvendte tidsforholdet, detekteres en overspenning forårsaket av stoppen i BRD-funksjonen, og utgangen slås av. (For 110 til 550 LF eller HF, still A 38 "Bremseforhold" til 0,0.) Overspenning Når regulatorrspenningen overstiger et fastsatt nivå E 7 avhengig av den regenerative energien fra motoren, trer vernefunksjonen i kraft og slår av utgangen. EEPROM error Når det innebygde minnet får problem på grunn av feil E 8 (anm. 2) eller for stor temperaturøkning, slås utgangen av. Underspenning For lav matespenning for regulatoren gjør at kontrollkretsene ikke E 9 fungerer tillfredsstillende. Det fører også til varme i motoren med lavt moment. Utgangen slås av når matespenningen går ned til mindre enn 300 til 320 V (400 V klasse). CT error Unormal tilstand for CT (strømdetektering) og utgangen slås av. E 10 CPU error Feilfunksjon eller unormal tilstand i CPU (mikroprosessoren). E 11 Ytre tripp Et feilsignal fra det ytre utstyret slår av utgangen. (Gjelder E 12 bare når ytre trippfunksjon er valgt. Se EXT i liste over de stillbare inngangene i manualen). USP error Det indikeres en feil når matingen kobles til mellom E 13 regulatorutgang og motor. (Gjelder bare når USPfunksjonen er valgt).

28 Forklaring Innhold Visning Jordfeil Frekvensregulatoren er vernet mot jordfeil mellom regulatorutgang- motor. Det er en mulighet for at E 14 effektmodulen er defekt. Overspenning på matesiden Matespenningen er høyere enn et fastsatt nivå. Dette resulterer i at regulatorens utgang slås av. E 15 Inn-spenningnen detekteres 100 sek. etter at matingen er slått på. 500 til 550V (400V klass) er nivået på inn-spenningen. Dette er høyere enn verdiene som tillates for de inngående komponentene, som ellers ikke ville bli vernet mot ødeleggelse. Kortvarig nettavbrudd. (Anm. 1) Når et kortvarig nettavbrudd varer i mer enn 15 ms, slås utgangen av. E 16 Om nettavbruddet varer lenge, tilbakestilles feilsignalet. Merk at hvis gjenoppstartfunksjon er valgt, starter regulatoren automatisk. Tilkobling til En feil har oppstått i tilkoblingen til opsjonskort. Opsjon 1 E 17 opsjonskort (klemmer etc.) Opsjon 2 E 18 Opsjonkort En feilmelding kommer fra opsjonskort. Opsjon 1 E 19 Opsjon 2 E 20 Inngående fasefeil Når en feil på matesiden R(L1), S(L2), T(L3) er detektert, E 24 slås utgangen av. (Anm. 3) Effektmodul Den innebygde detektoren i effektmodulen er aktivert. Konstant E 31 Om utgangen på regulatoren er kortsluttet eller motoren hastighet E 32 er overbelastet, vil sterk strøm gå gjennom Retardasjon E 33 regulatoren og føre til feil. Utgangen avbrytes når en Akselerasjon E 34 strøm eller en unormal temperatur når et visst nivå. Stopp Anm. 1: Om trippfunksjonen er aktivert, trykk på RESET-knappen eller koble reset-klemmen RS til P24 etter en pause på 10 sekunder. Anm. 2: En utløst trippfunksjon kan tilbakestilles som nevnt i Anm. 1, men ikke ved å avbryte matingen og tilkoble den igjen. (Tilbakestillingen kan skje dersom matingen slås av og på igjen etter at ladelampeni øverst til høyre er sluknet). Kontroller at innstilte data er korrekte. Anm. 3: Slås matingen av mens motoren retarderer, kan dette føre til at trippfunksjonen fasefeil for maskinen utløses. Anm. 4: Perioden 15 ms for kortvarig nettavbrudd kan bli kortere, avhengig av matespenningen eller belastningen.

29 Andre visninger SJ100 Visning Innhold Dette vises når reset-signalet holdes innkoblet eller en feil inntreffer mellom det digitale panelet og regulatoren. Trykk på en av OPP- eller NED-knappene og FUNC-knappen. Dermed tilbakestilles normal visning. Dersom dette ikke fungerer, slå matingen AV og PÅ igjen. Dette vises når en dataverdi med mer enn 3-sifret lengde innstilles (f.eks. F ) Dette vises når matingen slås av. Det finnes ingen historikk om feilårsaker tilgjengelig. Dette er ingen unormal drift, fordi gjenoppstartfunksjonen er aktivert. (Om 1 til 3 er valgt i den utvidede funksjonen A-34) Autotuning-driften avsluttes normalt. Autotuning-driften avsluttes normalt. Venter på grunn av utilstrekkelig spenning. Etter tilbakestilling kommer den normale visningen tilbake.

30 Vedlegg mykstart 500 / 650 HTC 500 / 650 Mykstart er en enklere modell. Forskjellen består i at mykstarten bare har én hastighet i stedet for trinnløst stillbar hastighet slik som de frekvensstyrte maskinene. Mykstarten gir HTC 500 / 650 én fast hastighet. Se tekniske data. Kontrollpanelet består av 4 knapper. Øverst sitter en nødstopp som etter bruk må vris en halv omdreining til høyre før maskinen kan startes igjen. Under denne sitter en stoppknapp som stopper maskinen, og under denne sitter to knapper for valg av rotasjonsretning. Disse knappene starter også maskinen. Inne i el-skapet sitter det en automatsikring, motorvern, timeteller og en mykstart. Motorvernet kobler ut når motoren bruker mer strøm enn tillatt. Dette kan hende ved tung belastning. Trykk bare inn igjen den svarte knappen på motorvernet for å tilbakestille maskinen. Automatsikringen bryter ved kortslutning. Dersom maskinen ikke fungerer, kontroller sikringen og motorvernet. OBS! Innstillingene som er satt på mykstarten og på motorvernet, må ikke endres. Kontakt HTC Sweden AB eller din forhandler ved problemer. OBS! Se øvrige sikkerhetsforskrifter på side 2 i manualen.

31

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0

Håndbok for HTC 420. HTC Sweden AB v 1.0 Håndbok for HTC 420 HTC Sweden AB v 1.0 1 Innledning Denne håndboken gir deg viktig informasjon når det gjelder å kontrollere leveransen, samt hvordan du skal starte og ta i bruk HTC 420. Ta kontakt med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420. Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box 69 614 22 Söderköping Produktet

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNHOLD Monteringsveiledning 2 Montering 2 Sikkerhetsveiledning 3 Produsentdeklarasjon

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer