WATERblue-H WATERblue-K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WATERblue-H WATERblue-K"

Transkript

1 WATERblue-H WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Brukerveiledning Konstruksjonstype H H-PM H-WS K K-PM K-WS Brukerveiledning oversatt til norsk J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn Telefon: +49 (0) / Telefaks: +49 (0) / A-WH 04 NO

2 Oversettelse Ved levering til EU- og EØS-land må brukerveiledningen oversettes til det språket som brukes i brukerlandet. Eventuelle uoverensstemmelser i den oversatte teksten må avklares ved hjelp av den originale brukerveiledningen (på tysk) eller ved å ta kontakt med produsenten. Opphavsrett Det er forbudt å overlevere eller mangfoldiggjøre dette dokumentet, samt utnytte eller formidle dokumentets innhold, uten at produsenten uttrykkelig har tillatt dette. Overtredelser medfører erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes.

3 EU-samsvarserklæring Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5, DE Herborn J. Weygand er ansvarlig for sammenstilling av den tekniske dokumentasjonen. Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG J. Weygand Littau 3-5, DE Herborn Hermed bekrefter vi at Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann WATERblue-H/ H-PM/ H-WS WATERblue-K/ K-PM/ K-WS er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF. Maskinen er også i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i følgende EU-direktiver: - Direktiv 2004/108/EF, vedlegg I og II Herborn, Underskrift (ledelsen) Original J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn Telefon: +49 (0) / Telefaks: +49 (0) /

4

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt Fastsatt bruksområde Eksplosjonsfremstilling Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Slitedeler Tekniske data Typebetegnelse Løpehjul Oppstilling Driftsmodi Akseltetning Drivverk Dimensjoner, vekt, effektdata Generelle data Sikkerhet Opplysninger og forklaringer Merking av maskinen Innebygde sikkerhetssystemer Grensesnitt på pumpen Sikkerhetstiltak Operatørens plikter Generell informasjon om farer Farer Fareområder på pumpen Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Montere reserve- og slitasjedeler Utkoblingsprosedyrer Transport Transport og emballasje Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Midlertidig oppbevaring Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Transport med gaffeltruck Transport med kran Oppstilling og installasjon Oppstilling Dimensjoner Dimensjoner WATERblue-H Dimensjoner WATERblue-K Tekniske data Elektrisk tilkobling Motorbeskyttelse Kontroll av rotasjonsretning Endre rotasjonsretningen Motortilkoblingsbilder Tilkobling kaldleder Drift med frekvensomformer Legge rørledninger Frostbeskyttelse Oppstart Driftsmodi og innkoblingsfrekvens Starte Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Smøre lagrene Pakninger Lakkering Rengjøring Rengjøring av filterkurven Trekkmomenter for skruer og muttere Avfallsbehandling Feilsøking, årsak og feilretting Demontering og montering Demontering Montering Demontering og montering av en PMmotor Liste over figurer Fig. 1 Fylling filterhus (eksempel WATERblue-H)... 6 Fig. 2a Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H... 7 Fig. 2b Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K... 8 Fig. 3 Sugedrift (eksempel WATERblue-H)... 9 Fig. 4 Tilførselsdrift (eksempel WATERblue-H)... 9 Fig. 5 Typeskilt Fig. 6 Grensesnitt på pumpen (eksempel Fig. 7 WATERblue-H) Transport med kran (eksempel WATERblue-H) Fig. 8a Dimensjoner WATERblue-H Fig. 8b Dimensjoner WATERblue-K Fig. 9 Klemskruer hus (eksempel WATERblue-H).. 25 Fig. 10 Advarsel filterhus

6 Generelt 1 Generelt 1.1 Fastsatt bruksområde Den selvsugende sirkulasjonspumpen for badevann WATERblue-H/WATERblue-K med integrert hår- og fiberfanger egner seg spesielt til pumping og filtrering av badevann, ferskvann, sjøvann, industrivann og andre væsker forurenset av partikler. Pumpen brukes i privatbasseng, svømmehaller, fritids- og opplevelsesbad, vannparker, ishaller, fritidsanlegg og hotellanlegg for vannrutsjebaner, attraksjoner, systemer for vannbehandling, fontener, varmegjenvinnings- og industrianlegg. Type WATERblue-H/WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Type WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM Energisparende selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann i utførelse med PM-motor (permanent magnetisert motor) med høyeste virkningsgrad for drift med frekvensomformer Type WATERblue-H-WS / WATERblue-K-WS Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann i utførelse med vekselstrømmotor (230 V) Hver pumpe må brukes KUN til det forhåndsdefinerte formålet. Annen bruk som går utover dette formålet eller en ombygging av pumpen uten at dette er skriftlig avtalt med produsenten, gjelder ikke som beregnet bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av slik bruk. Operatøren bærer risikoen alene. Fig. 1 Forsiktig! Før pumpen slås på, må filterhuset være helt fylt. Åpne filterdekselet (se figur). Fylling filterhus (eksempel WATERblue-H) Fare! Pumping av brennbare eller eksplosive væsker er livsfarlig. Bruk ikke brennbare eller eksplosive pumpevæsker. OBS! Ved manglende sikkerhetsutstyr kan pumpen bli skadet. Pumpeanlegget må være i samsvar med forskriftene. Alt sikkerhetsutstyr må være komplett montert og funksjonsdyktig. Først da kan pumpen startes opp. Forsiktig! Hvis pumpen pumper væsker som angriper pumpematerialet kjemisk eller som inneholder slitasjepartikler, kan den bli ødelagt. Operatøren er eneansvarlig for væskene som brukes ved beregnet bruk av pumpen og farene dette medfører. Til den beregnede bruken inngår også at drifts- og vedlikeholdsvilkårene som produsenten har fastsatt, må overholdes. 6

7 Generelt 1.2 Eksplosjonsfremstilling Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Fig. 2a Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Enkeltdeler 001 Filterhus 002 Filterkurv 003 Filterdeksel 023 Midtstilling 024 Lås 101 Pumpehus 113 Mellomhus 230 Løpehjul Valselager (ikke driftsside) Valselager (driftsside) O-ring-tetning O-ring-tetning O-ring-tetning 420 O-ringpakning for aksel 433 Glideringtetning 554 Underleggskive 802 Blokkmotor 819 Motoraksel 831 Viftehjul 832 Viftehette 903 Klemskrue 920 Mutter 940 Passfjær 7

8 Generelt Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Fig. 2b Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Enkeltdeler 001 Filterhus 002 Filterkurv 003 Filterdeksel 023 Midtstilling 024 Lås 101 Pumpehus 113 Mellomhus 182 Fot 230 Løpehjul Valselager (ikke driftsside) Valselager (driftsside) O-ring-tetning O-ring-tetning O-ring-tetning 420 O-ringpakning for aksel 433 Glideringtetning 554 Underleggskive 802 Blokkmotor 819 Motoraksel 831 Viftehjul 832 Viftehette 903 Klemskrue 920 Mutter 940 Passfjær 8

9 Generelt 1.3 Slitedeler Utvalget av slitasjedeler er fastsatt for førstegangsbehovet i en driftsperiode på to år i samsvar med DIN Slitedeler Antall pumper (hvis dette finnes) Løpehjul % Glideringtetning % Valselager, sett % Labyrintring % Tetninger, sett % Løpehjul Det brukes lukkede flerkanalhjul for rene til lett tilsmussede pumpevæsker Oppstilling Pumpene leveres i horisontal oppstilling: Horisontal oppstilling av pumpen (Eksempel: WATERblue-H) 1.4 Tekniske data Typebetegnelse Eksempel: Driftsmodi H B-H-0022H-W3A-PED Konstruksjonstype H = WATERblue-H K = WATERblue-K Nominell vidde trykkstuss DN [mm] Konstruksjonsmål Versjon Utførelse Motoreffekt [kw] Eks.: 002 = 0,25 kw Turtall 2 = 3000 (60 Hz: 3600) o/min Motorutførelse H = standard P = Permanent magnetisert motor W = 1-faset vekselstrømsmotor Materialutførelse W3A = WATERblue-H W3B = WATERblue-K Frekvensomformer PED = Type PED PEDC = Type PEDC PEDCW = Type PEDCW Fig. 3 Sugedrift (eksempel WATERblue-H) Fig. 4 Tilførselsdrift (eksempel WATERblue-H) Driften av pumpen skjer avhengig av driftsbetingelsene. Pumpen kan brukes både i suge- og i tilførselsdrift. 9

10 Generelt Akseltetning På alle typer er akselen på pumpesiden tettet av en vedlikeholdsfri glideringtetning med uavhengig rotasjonsretning. På pumpesiden er alle motorene utstyrt med en spesialtetning mot vannsprut. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Sørg for at glideflatene kjøles og smøres tilstrekkelig. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. For vekselstrømmotorer (IE2) må det overholdes en spenningstoleranse på ±10 % iht. DIN EN For vekselstrømmotorer må det overholdes en spenningstoleranse på ±5 %. PM-motorer må kun drives med en egnet frekvensomformer, det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. Generelle Motordata Drivverk I standard utførelse blir pumpen drevet av en High Efficiency Class vekselstrømmotor (IE2). Motoren avkjøles når varmen fra kjøleribbene avgis til luften omkring. På pumper av typen WATERblue-H-PM/WATERblue-K- PM drives pumpen av en synkronmotor med permanent magnetisering for frekvensomformerdrift. Følg vedlagte brukerhåndbok! Pumpene av typen WATERblue-H-WS/ WATERblue-K-WS drives med en 230 V enfaset vekselstrømmotor. Vær oppmerksom på grensetemperaturene i kapittel Generelle data. Konstruksjonsform IM B5 Motortilkopling etter produsentens spesifikasjoner Beskyttelsestype IP 55 Isolasjonsklasse VDE 0530 F Motordata konstruksjonstype H Turtall Frekvens Kopling 2,6 kw Kopling 3,0 kw Motordata konstruksjonstype H-PM 3000 o/min 50 (60) Hz / (460 3) V / (460 5) V De nøyaktige motordataene fremgår av typeskiltet. Turtall Frekvens Kopling 3000 o/min 150 Hz V Motordata konstruksjonstype H-WS Turtall Frekvens Kopling 3000 o/min 50 Hz 230 V, 1-faset Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. 10

11 Generelt Dimensjoner, vekt, effektdata Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. Effekt- og tilkoblingsdata for de ulike pumpetypene fremgår av typeskiltdataene. Ytelsessertifikatet til pumpene utføres iht. DIN EN ISO 9906 (sentrifugalpumper - hydrauliske inspeksjonstester), klasse 2. Lydtrykksnivå: Ved kavitasjonsfri drift ligger pumpens lydtrykksnivå db(a) i området for Q optimal lavere enn grenseverdiene som er oppgitt i maskindirektivet 2006/42/EF. Opplysninger om lydtrykknivå til de forskjellige motortypene finnes i kapittel 5.3 Tekniske data Generelle data Temperaturområde for væsker: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 40 C Temperaturområde i omgivelsene: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 40 C Pumpevæskens densitet og viskositet: Densitet: maks kg/m 3 Kinematisk viskositet: maks. 1,75 mm 2 /s (1 cst) Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. Justering av effekt: Hvis motorene tas i bruk på oppstillingssteder > 1000 m.o.h., må man redusere effekten i henhold til motorprodusentens anbefalinger. Ved annen densitet eller viskositet endres den hydrauliske effekten. Pass på motoreffekten ved bruk av disse væskene. 11

12 Sikkerhet 2 Sikkerhet Følgende varselord betyr 2.1 Opplysninger og forklaringer Følgende symboler betyr Fare! Betegner en umiddelbart farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om et farlig sted Advarsel! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om skader på hendene Advarsel om farlig, elektrisk spenning Forsiktig! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det medføre lette eller ubetydelige personskader eller materielle skader. Advarsel om biologisk fare OBS! Betegner en mulig skadelig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. Advarsel om varm overflate Betegner gode brukerråd og andre spesielt nyttige opplysninger. Dette er ikke et varselord for en farlig eller skadelig situasjon. Forbud for personer med pacemaker Merking av maskinen Vernehansker MÅ brukes Opplysningene i denne brukerhåndboken gjelder kun for den pumpetypen som er oppgitt på tittelsiden. Typeskiltet som leveres sammen med pumpen skal limes inn i brukerhåndboken eller på styreanlegget. Da er dataene alltid tilgjengelig. Bruksanvisningen MÅ følges Generelle opplysninger 12

13 Sikkerhet Oppgi både pumpetype og serienummer ved spørsmål og bestilling av reservedeler. Det kan være flere typeskilter på motoren. Typeskiltet er festet på motorens flenslagerskilt. Viklingsbeskyttelse Pumpen er i tillegg utstyrt med en termisk viklingsbeskyttelse (kaldleder) med direkte temperaturovervåkning. Denne slår av motoren til pumpen ved for høy oppvarming. Kontroll Intervall Metode j S, F Pumpe WATERblue S/N Qmax. n 2 Herborner Pumpenfabrik Littau 3-5 DE Herborn 3 m³/h Hmax. 4 5 U/min P /2010 m kw 1 8 Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Sikkerhetsutstyr må ikke deaktiveres eller endres i sin funksjon. Fig. 5 Typeskilt 2.3 Grensesnitt på pumpen Tegnforklaring til fig Typebetegnelse 2. Serienr. 3. Maksimal pumpemengde [m 3 /h] 4. Maksimal pumpehøyde [m] 5. Nominelt turtall [o/min] 6. Motoreffekt [kw] 7. CE-merke 8. Årsmodell 9 Rotasjonsretningspil 2.2 Innebygde sikkerhetssystemer Det innebygde sikkerhetsutstyret må kontrolleres regelmessig j = en gang i året. Kontroll gjennomføres på følgende måter: S = visuell kontroll, F = funksjonskontroll. Fig. 6 Grensesnitt på pumpen (eksempel WATERblue-H) Pumpen har følgende grensesnitt: 1. Tilkobling innløp 2. Tilkobling utløp 3. Elektrisk tilkobling (koblingsboks) 13

14 Sikkerhet 2.4 Sikkerhetstiltak Denne brukerhåndboken hører til maskinen og må alltid være tilgjengelig for dem som skal betjene maskinen. Sørg for og følg - de sikkerhetsopplysningene som fremgår av denne veiledningen, - at veiledningen oppbevares for fremtidig bruk, - at nødvendig antall inspeksjoner og kontrolltiltak gjennomføres. Arbeidsoppgavene i denne veiledningen er beskrevet på en slik måte at - en person som har fått opplæring kan forstå og utføre kapitlet Oppstart, - en fagmann kan forstå og utføre kapitlene Transport, Oppstilling og installasjon, Vedlikehold og rengjøring, feilsøking, årsak og feilretting kan forstå og utføre. Definisjonen på en person som har fått opplæring er at vedkommende - er blitt undervist av en fagperson i de arbeidsoppgavene som vedkommende har fått tildelt og om mulige farer som kan oppstå ved ukorrekt fremgangsmåte, - om nødvendig er blitt lært opp og - har fått god kunnskap om nødvendig sikkerhetsutstyr og sikkerhetstiltak. 2.5 Operatørens plikter Operatøren må sørge for og kontrollere at de som betjener og vedlikeholder utstyret - får opplæring i pumpens beskyttelsesutstyr og - følger sikkerhetsreglene. I EU-land må følgende rådsdirektiver følges: - nasjonal implementering av rammedirektivet (89/391/EC) om gjennomføring av tiltak som skal bedre arbeidstakernes sikkerhet og arbeidsmiljø, - samt tilhørende enkeltdirektiver og særlig rådsdirektivet (89/655/EC) om minstekrav til personlig verneutstyr som arbeidstakerne bruker i arbeidet og - arbeidsmiljøforskriftene. Operatøren må innhente lokal driftstillatelse og følge de påleggene som følger med denne. Dessuten må operatøren følge lokale lovbestemte forskrifter for - personalets sikkerhet (ulykkesforebyggende forskrifter) - arbeidsutstyrets sikkerhet (verneutstyr og vedlikehold) - avfallsbehandling av produktet (avfallsforskriftene) - avfallsbehandling av materiale (avfallsforskriftene) - rengjøring (rengjøringsmidler og avfallsbehandling) - overholde miljøforskriftene. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Tilkoblinger/tilkoblinger: Ved oppstilling, installasjon og oppstart må man følge de lokale forskriftene (f.eks. for elektrisk tilkobling). 14

15 Generell informasjon om farer 3 Generell informasjon om farer 3.1 Farer Advarsel! Ved vedlikehold og reparasjoner kan hendene bli skadet. Følg alle sikkerhetsopplysningene. Følg de sikkerhetsreglene og -opplysningene som er beskrevet i denne veiledningen. Pumpen styres med betjeningselementene eller det overordnede anlegget. For å sikre tilgangen mens pumpen er i drift, må tilgangsområdet alltid holdes fritt for gjenstander. 3.2 Fareområder på pumpen Ved vedlikehold og rengjøring er omkretsen på ca. 1 m rundt pumpen å anse som fareområde. Betjeningsområdet består kun av betjeningselementene. Forsiktig! Personer kan bli skadet av pumpevæske som strømmer ut. Pumpen må installeres eller festes på en slik måte at ingen personer kan oppholde seg i den retningen som bortpumping pågår. 3.3 Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonalet er ansvarlig for transport, oppstilling, installasjon, drift, rengjøring og feilretting på pumpen. 1. Pumpen må monteres og betjenes KUN av opplærte og autoriserte personer. 2. Man må fastsette og overholde klare ansvarsområder for betjening av pumpen. 3. De utkoblingsprosedyrene som er oppgitt i brukerhåndboken må alltid (ved drift, vedlikehold, reparasjon o.l.) overholdes. 4. Brukeren må ikke svekke pumpens sikkerhet. 5. Operatøren må også sørge for at KUN autoriserte personer utfører arbeid på pumpen. 6. Brukeren må straks si fra til operatøren hvis det oppstår endringer på pumpen som svekker sikkerheten. 7. Operatøren må alltid påse at pumpen drives KUN hvis den er i feilfri tilstand. 8. Operatøren må utstyre betjeningspersonalet med hensiktsmessig verneutstyr i samsvar med de lovpålagte forskriftene og i forhold til de aktuelle pumpevæskene. 3.4 Montere reserve- og slitasjedeler Reserve- og tilbehørsdeler som ikke er levert av produsenten, er ikke kontrollert og godkjent. Installasjon og/eller bruk av slike produkter kan i visse tilfeller påvirke pumpens konstruksjonsmessige egenskaper på en negativ måte. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå ved bruk av deler eller tilbehørsdeler som ikke er originale. 15

16 Generell informasjon om farer 3.5 Utkoblingsprosedyrer FØR vedlikehold, rengjøring og/eller reparasjoner (som utføres kun av fagpersoner) MÅ følgende utkoblingsprosedyre følges. Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. Ved rengjøring må man stenge åpne elektroskap slik at vann eller støv ikke kan trenge inn i disse. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. 16

17 Transport 4 Transport 4.1 Transport og emballasje Pumpene blir nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Likevel kan man ikke utelukke at det kan oppstå skader under transport Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Kontroll ved mottak Kontroller at levert mengde er i samsvar med pakkseddelen! Emballering for transport med lastebil Ved transport med lastebil blir pumpen emballert og festet på en transportpall Midlertidig oppbevaring Transportemballasjen til pumpen og reservedelene er beregnet for en lagringsvarighet på ca. 3 måneder fra levering. Lagringsbetingelser Lukket og tørt rom med en romtemperatur på 5 til 40 C. Ved skader Kontroller (visuelt) om leveransen er skadet! Ved reklamasjoner Hvis leveransen er skadet ved transport: - Ta straks kontakt med den siste speditøren! - Ta vare på emballasjen (slik at speditøren evt. kan kontrollere den eller for en evt. returforsendelse) Emballasje for returforsendelse Hvis mulig bør man bruke original emballasje og fortetningsmateriale. Hvis begge deler ikke lenger finnes: - Få evt. tak i fagfolk fra et emballeringsfirma. Sett pumpen på en pall (dimensjonert i forhold til vekten). - Ved spørsmål som angår emballering og transportsikring bør man rådføre seg med produsenten. 4.2 Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Ved transport må pumpen stå på en pall. Transporten skal utføres av fagfolk i samsvar med lokale betingelser. Advarsel! Hvis en pumpe ikke er tilstrekkelig sikret, kan det oppstå alvorlige personskader. Velg løfteutstyr og anslagsbelte som er tilstrekkelig dimensjonert for pumpens totalvekt (se kapittel 5.2 Dimensjoner). Under transport må pumpen eventuelt sikres med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger Transport med gaffeltruck - Gaffeltrucken må være dimensjonert for pumpens vekt. - Føreren må være autorisert for å kjøre gaffeltrucken. 17

18 Transport Transport med kran - Kranen må være dimensjonert for pumpens totalvekt. - Operatøren må ha autorisasjon for å betjene kranen. - Fest pumpen på kranen ved å feste det aktuelle utstyret (f.eks. løftebjelke, anslagsbelte, tau) på kranens festepunkter. Så kan transport gjennomføres. Fig. 7 Transport med kran (eksempel WATERblue-H) Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. 18

19 Oppstilling og installasjon 5 Oppstilling og installasjon 5.1 Oppstilling Byggverket må konstrueres i henhold til pumpens dimensjoner. Husk å avsette tilstrekkelig plass for all slags vedlikehold! Planlegg tilstrekkelig plass til å åpne koblingsboksn og eventuelt utstyrt frekvensomformer. Tilkoblingsflensen må flukte feilfritt og skrus fast slik at det ikke kan oppstå noen lekkasjer. Tetningene må være resistente mot pumpevæsken. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Sørg for tilstrekkelig tilførsel av kjøleluft under drift. Betongsokkelen må - være herdet, - være tilstrekkelig fast (minst klasse X0 i henhold til DIN EN 206), - ha en vannrett og jevn overflate og - kunne absorbere vibrasjoner, ytre trykk og støt. Først da kan pumpen settes på plass. Fest pumpen i fundamentet med 4 skruer som kan tas ut. For å hindre at vibrasjoner overføres til bygningen og rørledningssystemet, bør man montere rørkompensatorer og vibrasjonsdempere. Forsiktig! Ved installasjon av pumpen kan det oppstå personskader. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente «tekniske regler». 19

20 Oppstilling og installasjon 5.2 Dimensjoner Dimensjoner WATERblue-H n DN2 B DN 80 G 1 / 2 øk H g c e d fø16 p q L 150 Fig. 8a Dimensjoner WATERblue-H WS PM IE2 60 Hz IE2 50 Hz Type DN 2 B L c d e f g H øk n p q 1) [kg] H B-H-0022H H B-H-0032H H B-H-0052H H B-H-0072H H A-H-0072H H A-H-0152H H A-H-0222H H A-H-0302H H A-H-0302H H A-H-0402H H A-H-0092H H A-H-0132H H A-H-0262H H A-H-0262H H A-H-0362H H A-H-0482H H A-H-0362H H A-H-0482H H A-H-0072P H A-H-0112P H A-H-0112P H A-H-0152P H A-H-0222P H A-H-0302P H A-H-0302P H A-H-0402P H B-H-0022W H B-H-0032W H B-H-0052W H B-H-0072W H A-H-0072W H A-H-0112W H A-H-0112W H A-H-0152W ) Pumpens totalvekt Anslutningsdimensjoner for flens i henhold til DIN 2501 PN 10 20

21 Oppstilling og installasjon Dimensjoner WATERblue-K L 150 n ød ø90 H øk G½ g c 16 e Fig. 8b Dimensjoner WATERblue-K WS PM IE2 60 Hz IE2 50 Hz Type ød 2 L c e g H øk n 1) [kg] K B-H-0022H K B-H-0032H K B-H-0052H K B-H-0072H K A-H-0072H K A-H-0152H K A-H-0112H K A-H-0152H K A-H-0222H K A-H-0302H K B-H-0042H K B-H-0062H K B-H-0092H K A-H-0092H K A-H-0182H K A-H-0132H K A-H-0182H K A-H-0262H K A-H-0362H K B-H-0072P K A-H-0072P K A-H-0112P K A-H-0112P K A-H-0152P K A-H-0222P K A-H-0302P K B-H-0022W K B-H-0032W K B-H-0052W K B-H-0072W K A-H-0072W K A-H-0112W K A-H-0112W K A-H-0152W ) Pumpens totalvekt Anslutningsdimensjoner for flens i henhold til DIN 2501 PN 10 21

22 Oppstilling og installasjon 5.3 Tekniske data Konstruksjonstype H/K IE2-50 Hz: 2900 o/min (400 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N db (A) 0,25 0,66 4,9 61 0,37 0,95 4,6 61 0,55 1,3 5,3 61 0,75 1,75 6,3 63 1,1 2,25 6,5 67 1,5 3,1 6,6 67 2,2 4,5 6,6 67 3,0 5,7 7,9 74 4,0 8,8 8, Elektrisk tilkobling Den elektriske tilkoblingen må KUN utføres av en elektriker. Følg vedlagte brukerhåndbok for PM-motorer! Advarsel! Elektrisk tilkobling som ikke er godkjent kan medføre dødsfall. Kople til iht. DIN VDE IE2-60 Hz: 3600 o/min (460 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N db (A) 0,44 0,69 5,0 65 0,66 1,36 4,9 65 0,9 1,67 7,5 67 1,3 2,7 6,8 71 1,8 3,1 6,9 71 2,6 4,7 6,9 75 3,6 6,5 7,5 75 4,8 7,7 7,1 75 Jording, nullstilling, overspenningsvern osv. må - være i samsvar med forskriftene til den lokale energileverandøren og - fungere feilfritt etter kontroll utført av en elektriker. Strømtilførselsledningen må ha et tverrsnitt og et spenningsfall som er i samsvar med de aktuelle forskriftene. Konstruksjonstype H-PM/K-PM PM o/min (350 V) P 2 [kw] P 1 [kw] db (A) 0,75 0, ,1 1, ,5 1, ,2 2, ,0 3, ,0 4,3 67 Konstruksjonstype H-WS/K-WS Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. For vekselstrømmotorer (IE2) må det overholdes en spenningstoleranse på ±10 % iht. DIN EN For vekselstrømmotorer må det overholdes en spenningstoleranse på ±5 %. PM-motorer må kun drives med en egnet frekvensomformer, det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. WS - 50 Hz: 2900 o/min (230 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N M N [Nm] db (A) 0,25 2,1 4,3 0,9 73 0,37 2,8 4,3 1,3 73 0,55 3,5 3,8 1,8 73 0,75 5,4 4,0 2,5 75 1,1 7,2 4,0 3,7 75 1,5 10,0 4,0 5,0 77 Forklaring: P 2 : Nominell effekt I N : Nominell strøm I A : Startstrøm P 1 : Realeffekt M N Målemoment db (A): Lydtrykksnivå (komplett pumpe) Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Monter en tilkopling av en spenningsutjevner mellom filterhuset og husjordingen. 22

23 Oppstilling og installasjon 5.5 Motorbeskyttelse Bruk en motorvernbryter eller tilstrekkelig motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE De innebygde temperaturfølerne (f.eks. kaldleder) integreres i strømkretsene til motorstyringen på en slik måte at aktivering av temperaturfølerne fører til utkobling av motoren. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Etter oppstart må pumpen straks slås AV igjen. Motorvernbryteren må - justeres til nominell motorstrøm ved direktestart, - stjerne-trekant-start integreres i trekantsammenkjedingen og innstilles på maks. 0,58-ganger nominell strøm. Motorene til pumpene av typen WATERblue-H/WATERblue- K har en kaldleder som fabrikkstandard (se kapittel Tilkobling kaldleder). Man kan slå PÅ pumpen i maks. 3 sek. uten at det er fare for tørrgang. Hvis flere pumper inngår i styringsanlegget, må man kontrollere hver enkelt pumpe. Rotasjonsretningen må følge rotasjonsretningspilen på pumpens typeskilt! 5.6 Kontroll av rotasjonsretning Ved førstegangs oppstart og hver gang vekselstrømpumpene brukes på et nytt sted, må man kontrollere rotasjonsretningen nøye. Feil rotasjonsretning kan føre til redusert pumpekapasitet, og pumpen kan bli skadet. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Ved kontroll av rotasjonsretningen må pumpen sikres. Ikke stikk hånden inn i trykkstussen eller i innsugingsåpningen til pumpehuset. Når man ser ned på motorens viftehjul, må dette rotere med urviseren Endre rotasjonsretningen På pumper av typen WATERblue-H/WATERblue-K og WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM kan rotasjonsretningen snus ved at to av fasene til motorledningen byttes om. På pumper av typen WATERblue--H-WS/WATERblue-K-WS snus rotasjonsretningen i henhold til vedlagte koblingsskjema for motoren. 23

24 Oppstilling og installasjon 5.7 Motortilkoblingsbilder Forsiktig! Feil elektrisk koblingstype vil føre til at vekselstrømmotoren slår seg av. Vær oppmerksom på koblingstypen. Pumpene er som standard utstyrt med en rekkeklemme. Tilkoblingen skjer i henhold til opplysningene på motorens typeskilt Tilkobling kaldleder Ved ulike konstruksjonsstørrelser kan det oppstå avvik. Les dokumentasjonen som følger med motoren og opplysningene i dekselet på koblingsboksn. - Målespenning på maks. 2,5 V likestrøm! - Må brukes kun sammen med et utløserapparat! - Bruk målebro eller ohmmeter for kontroll av motstandene. Trekantkobling Kaldleder Stjernekobling Kaldleder Tilkobling av en integrert frekvensomformer Dersom pumpene er utstyrt med en integrert frekvensomformer, kobles den til i stedet for motoren. Tilkoblingsdata for dette finner du i brukerhåndboken for omformeren. 24

25 Oppstilling og installasjon 5.8 Drift med frekvensomformer Alle pumper i serien WATERblue-H/WATERblue-K kan alternativt utstyres med en frekvensomformer. Følg vedlagt brukerhåndbok for frekvensomformeren! Mulig regulering av pumpefrekvensen i området fra 30 til 50 Hz (30 til 60 Hz) avhengig av driftsbetingelsene. Du kan velge mellom følgende frekvensomformere: - PED (direktemontering) - PEDC (direktemontering) - Danfoss VLT Automation Drive (veggmontering) Ved strekking må man sørge for fullstendig ventilasjon. Trykkledningen må - strekkes frostfritt, - dempes og - tilkoples spenningsfritt. Pumpen må ikke påvirkes av rørledningskrefter og momenter. Installer... - en sleideventil rett før pumpen for å stenge ledningene. Da kan man demontere pumpen når ledningene er fylt. - Tilbakeslagsventil mellom trykkstusser og sleideventil. Når pumpen er slått AV, hindrer denne sperren at pumpevæsken renner tilbake, samt væskeslag Frostbeskyttelse Pumper av typen WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM kun for frekvensomformerdrift. Det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. OBS! Frost kan skade en pumpe som er fylt. Hvis pumpen skal stå ubrukt i lengre tid, eller det er fare for frost, må den tømmes. Frekvensomformerne må være i samsvar med EUs rådsdirektiv for lavspenning og produkter som kan fremkalle elektromagnetiske forstyrrelser. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. Fjern begge låseskruene på filterhuset for å tømme pumpen. Ved behov må man bruke allstrømsensitivt overspenningsvern. 5.9 Legge rørledninger Trykkledningen må strekkes i henhold til gjeldende forskrifter og gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter. Klemskrue G 1/2 Rørledningskreftene må ikke overskrides. Fig. 9 Klemskruer hus (eksempel WATERblue-H) 25

26 Oppstart 6. Oppstart Kontroller pumpen før oppstart. Kontroller funksjonene. Følg disse punktene nøye: - Drei motorakselen flere ganger for hånd! - La aldri pumpen gå tørr! - Er pumpen og rørledningene tilkoblet i henhold til forskriftene? - Er den elektriske tilkoblingen utført i samsvar med gjeldende bestemmelser? - Er kaldlederen tilkoblet? - Er motorvernbryteren riktig innstilt? - Er de sleideventilene som er nødvendige for driften åpnet? - Er pumpen riktig og fast montert? Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. 6.1 Driftsmodi og innkoblingsfrekvens Ved fylt pumpe er alle typer dimensjonert for driftstype S1 (varig drift). OBS! Lengre drift mot lukkede sleideventiler fører til at pumpevæsken og pumpen varmes opp. Sleideventilene må åpnes før drift. Bruk motorvernbryter eller tilsvarende motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE Ikke gjennomfør flere enn ti oppstartsprosedyrer per time. Da unngår man sterk temperaturøkning i motoren og en for stor belastning på pumpe, motor, tetninger og lager. Spør de ulike utstyrsprodusentene om hvor ofte det er tillatt å starte opp eventuelt oppstartsutstyr. 6.2 Starte Installerte reservepumper styres vekselvis med styringen. Dette bidrar til at pumpen er driftsklar. Hvis trykkledningen er tom, skrus sleideventilen opp bare litt i begynnelsen. Hvis ledningen er full, åpnes den helt til tillatt motorbelastning er nådd (sammenlign strømmålervisningen med opplysningen på motortypeskiltet!) Ta hensyn til følgende advarsel på oversiden av filterhuset: Fig. 10 +! Pump is under pressure! Never open the strainer cover while the pump is working. Hazardous pressure leads to flooding and can cause severe injury. Advarsel filterhus ATTENTION! ACHTUNG Filtergehäuse steht unter Druck! Öffnen während des Betriebs verboten! Verletzungs- und Überflutungsgefahr! Klistremerket viser til at filterhuset ikke må åpnes under drift av pumpen, da det er økt fare for skader og oversvømmelser. 26

27 Vedlikehold og rengjøring 7. Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold og rengjøring må utføres KUN av fagfolk. Disse må utstyres med personlig verneutstyr (f.eks. vernehansker). Ved drift blir pumpen utsatt for vibrasjoner, slik at skrue- og klemmeforbindelser kan løsne. Kontroller med jevne mellomrom om pumpen har løse forbindelser (ved ettskiftsdrift anbefales kontroll hver 6. måned). Støvbelegg og smuss må fjernes regelmessig. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Forsiktig! Ved vedlikehold og rengjøring av pumpen kan personer bli skadet. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente «tekniske regler». Før vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal kapittel 3.5 Utkoplingsprosedyrer ubetinget overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Pumpen må rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Dette bidrar til feilfri drift av pumpen. Ikke bruk aggressive, slipende eller løsemiddelholdige rengjøringsmidler. Disse kan angripe plasten. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. La løpehjulet dreie helt til det stanser. Pumpen må sikres slik at den ikke ruller avgårde eller velter. 7.1 Vedlikehold Ved vedlikehold og reparasjoner må man være oppmerksom på: - mulige farer for kvestelser og - farer som skyldes elektrisk strøm. Etter pumping av helsefarlige pumpevæsker må pumpen dekontamineres. Advarsel! Når pumpen løsnes fra rørledningsnettet, kan den vippe ut og forårsake alvorlige personskader. Under transport sikres pumpen med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger. Den må også sikres mot å velte. OBS! Noen pumpevæsker kan være helsefarlige. Bruk alltid personlig verneutstyr slik som vernehansker og vernebriller. 27

28 Vedlikehold og rengjøring Avfall og utslipp må samles i egnede beholdere og tømmes på forskriftsmessig måte. 7.2 Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Pumpene må beskyttes mot værpåvirkning (UV-stråler, sollys, høy luftfuktighet, frost o.l.). Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. 7.3 Smøre lagrene Valselagrene er smurt på fabrikken. - Fettsorter til å fette nye Staburags NBU 8 EP fra Klüber Lubrication München KG. - Lageret må ikke fettes for mye. - Fett må avfallsbehandles i henhold til forskriftene. Ved bruk i industri- eller råvann må man spørre produsenten hva slags fett man bør velge. 7.4 Pakninger Som regel trenger man ikke å vedlikeholde en glideringtetning. Glideringtetningen må kun skiftes ut som komplett enhet og det må kun brukes originale tetninger. Da får man en optimal akseltetning. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Se kapittel 9.3 «Demontering og montering av en PM-motor» før demontering og montering. Kontroller regelmessig om tetningene er tette. 7.5 Lakkering Varmeledeevnen til lakken virker sterkt isolerende og forhindrer dermed at motorvarmen transporteres bort. Valselagre med et turtall på (3600) o/min etter driftstimer bør imidlertid fettes igjen hvert 3. år eller skiftes ut ved behov. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Du må ikke påføre flere lakklag på motoren. Advarsel! Smørefett er helsefarlig. Smørefett må ikke svelges. 7.6 Rengjøring Ved montering eller demontering av pumpen må belegg evt. fjernes mekanisk. Da oppnår man feilfri drift. Før pumpedriften stanses og pumpen skal lagres etter en lengre arbeidsperiode, må den skylles grundig med rent vann og rengjøres nøye. Løpehjul og motoraksel kan bli blokkert av inntørkede smussrester, kalkbelegg o.l. 28

29 Vedlikehold og rengjøring Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Overhold kapittel 3.5 Utkoblingsprosedyrer. Montering av filterkurven (002): 1. Sett filterkurven (002) med bunnen pekende nedover i filterhuset (001). 2. Vipp ned filterdekselet (003). 3. Lås kneleddlåsene (020) manuelt. 7.7 Rengjøring av filterkurven Rengjør filterkurv (002) alt etter smussgrad. Før demontering av filterkurven (002) skal sleideventilen stenges på trykk- og sugesiden. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. Demontering av filterkurven (002): 1. Åpne kneleddlåsene (024) for festing av filterdekselet (003). 2. Løft opp filterdekselet (003). 3. Filterkurven (002) blir automatisk løftet ut av filterhuset med «Easy-Clean»- mekanismen og kan nå tas ut. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. 7.8 Trekkmomenter for skruer og muttere Gjenger Rustfri (A4) [Nm] M8 18,5 M12 57,0 M14 75,0 G 1/2 30,0 Ved rengjøring av filterkurven av plast (FPP 20 T) skal det ikke brukes flamme. Ikke tilfør klortabletter eller andre vannpleiemidler via filterkurven. Kontroller at filterkurven sitter som den skal ved montering! Kontroller tilstanden på o-ringen i filterdekslet. Skadde o-ringer må byttes ut. Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig. 7.9 Avfallsbehandling Pumpen og pumpens enkeltdeler må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte. - Avfallet må leveres på offentlige eller private avfallsstasjoner. - Hvis dette ikke er mulig, kan pumpen leveres tilbake til produsenten. 29

30 Feilsøking, årsak og feilretting 8. Feilsøking, årsak og feilretting Denne veiledningen inneholder fakta og opplysninger som gjelder «feilsøking, årsak og feilretting», som skal forstås av fagfolk (se definisjon i kapittel 2.4 Sikkerhetstiltak) innen - elektro/elektronikk og - mekanikk/vedlikehold når de arbeider på utstyret. Verktøy og testutstyr må stilles til disposisjon for slikt fagpersonale. Hvis de oppgitte tiltakene ikke fører frem, må man ta kontakt med produsenten. Før vedlikehold og reparasjoner må fastsatt utkoblingsprosedyre, kapittel 3.5 Utkoblingsprosedyrer, overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Hvis man følger denne brukerhåndboken, skal det som regel ikke oppstå driftsfeil. Pumpen må ikke demonteres med mindre alle andre tiltak slår feil. Hvis det fortsatt finnes feil, bør man ta kontakt med vår kundeservice. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper ikke. Fare for tørrgang! Ventiler og fyll pumpen og trykkledningen. Pumpe og/eller rørledning er ikke helt fylt opp. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. Motoren går ikke. Lukket sleideventil. For stor pumpehøyde. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Kontroller den elektriske installasjonen. Åpne sleideventilen. Kontroller evt. tilsmussing i anlegget og/eller dimensjonering av pumpen. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper for lite. Pumpen vibrerer eller støyer. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil rotasjonsretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen pumper mot for høyt trykk. Sleideventilen er for mye skrudd til. Tilstoppet rørledning og/eller pumpe. Løp i to faser. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil rotasjonsretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller rotasjonsretningen. Bytt ev. om på to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Mål trykket. Endre ledningsføringen, kontroller pumpens dimensjonering. Skru opp sleideventilen. Kontroller og evt. rengjør rørledning og/eller pumpe. Skift ut defekt sikring, evt. kontroller ledningstilkoblingene. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller rotasjonsretningen. Bytt ev. om på to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Kontroller driftsbetingelsene. 30

31 Feilsøking, årsak og feilretting Pumpen starter opp, men slår seg straks AV igjen. Installert pumpe står i spenn. Kavitasjon Motorvernbryter er aktivert. Utilstrekkelig kjøling av motoren. Motorvernbryter er aktivert. Pumpen har feil rotasjonsretning. For høyt strømforbruk. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Tilstoppet pumpe har aktivert motorvernrelé. Pumpen kopler for ofte. Motoren er feil tilkoplet. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen vibrerer eller støyer. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Valselageret er ikke fagmessig Rengjør og smør valselageret. smurt. Tilkoblingsledningene må legges spenningsfritt. Kontroller om tilførselen er tilstoppet. Kontroller og evt. juster driftspunktet. Sørg for motorkjøling. Kontroller rotasjonsretning. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Kontroller driftsbetingelsene. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pass på driftstypen. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Feilsøking Årsak Feilretting Lageret blir varmt Lageret går uten smøring: Det mangler fett. Etterfyll fett, evt. fornye lageret. Elektromotoren blir for varm. For mye fett i lageret Installert pumpe står i spenn. Fjern overflødig fett helt til kulene såvidt er dekket av fett. Tilkoblingsledningene må legges spenningsfritt. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Pumpen har feil Kontroller rotasjonsretningen. rotasjonsretning. Bytt ev. om på to faser til motoren. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken har for høy densitet. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. For svak motor. Motoren er feil tilkoplet. Kjølemiddeltemperatur > 40 C. Pumpen kopler for ofte. Kontroller driftsbetingelsene. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Ta kontakt med leverandøren. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Kontroller ventilasjonsveiene. Pass på driftstypen. 31

32 Demontering og montering 9. Demontering og montering Pumpen består hovedsaklig av materialene plast, bronse og stål. Kasser pumpe og rengjøringsmidler i henhold til de gjeldende lokale miljøforskriftene. Rengjøringsutstyr (pensler, kluter o.l.) må avfallsbehandles i henhold til gjeldende miljøforskrifter og produsentens anbefalinger. Det er ikke lov å være hardhendt ved montering og demontering av pumpen. 9.1 Demontering Fare! På grunn av magnetfeltet på PMmotorer er det akutt fare for personer med pacemaker i nærheten av rotoren når motoren er åpnet. Personer med pacemaker må ikke befinne seg på dette området. Følg vedlagt brukerhåndbok. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Rotoren skal bare demonteres med spesialverktøyet. Følg vedlagt brukerhåndbok. Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. Forsiktig! Pumpevæske som kommer ut, kan oversvømme rommet. Steng sleideventilen på trykk- og sugesiden. Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig (se kapittel 7.7 Trekkmomenter for skruer og muttere). Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. 32

33 Demontering og montering Løsne forbindelsesskruene fra fundamentet og pumpehuset (101) før demontering av utskiftningssettet. 6. Figurene viser typen WATERblue-H! 1. Ta bort underleggsskiven (554). Løsne forbindelsesskruene fra pumpe- (101) og filterhuset (001) Løft av løpehjulet (230). Trekk det løse filterhuset (001) av pumpehuset (101) Ta passfjæren (940) ut av akselsporet. Løsne forbindelsesmutterne fra blokkmotoren (802) og pumpehuset (101) Trekk sentreringen (023) i flukt over motorakselen (819). Løft det løse pumpehuset (101) av blokkmotoren (802) OBS! Hvis en tilpasningsflate er skadet, oppnår man ikke nøyaktig tetning. Tilpasningsbraketten for O-ring-tetningen må ikke bli skadet. Løsne løpehjulsmutteren (920). Ta bort alle delene til glideringspakningen (433) fra mellomhuset (113). 33

34 Demontering og montering 11. På WATERblue-K er føttene (182) festet på blokkmotoren (802), de må fjernes i dette trinnet. 1. Når man trykker inn den trykkfølsomme motringen, må man passe på - at trykket blir jevnt fordelt, - at man bruker en ren pigg med et mykt overtrekk og - at det ikke finnes noen fremmedlegemer på glideflatene. Trekk mellomhuset (113) slik at det flukter over motorakselen (819). På WATERblue-K må føttene (182) festes på blokkmotoren (802) slik at de befinner seg overfor motorens koblingsboks. Skift ut tetninger som er demontert. Slik oppnår man fortsatt nøyaktig tetning. Skyv mellomhuset (113) nøye over motorakselen (819) mot midtstillingen til blokkmotoren (802). 9.2 Montering Før de demonterte enkeltdelene monteres igjen, må man - kontrollere om det er oppstått skader og slitasje, - rengjøre og - om nødvendig, skifte de ut med originale reservedeler. 2. Tips! Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, skyves dette inn på motorakselen. Når man fester løpehjulene igjen, må man skifte ut selvsikrende muttere (920) med plastring. Press motringen med O-ringpakningen manuelt inn i mellomhuset (113), smør deretter akseloverflaten inn med fett. For å redusere friksjonen ved montering, smøres alle skyveflatene til elastomerene med «spenningsfritt» vann (tilsatt oppvaskmiddel). Viktig - Ikke bruk olje eller fett! Motringen til glideringtetningen på gjengene og overgangen til motorakselen må ikke bli skadet eller trykkes skjevt! 3. Tips! Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, brukes dette til å få glideringspakningen til å sitte optimalt på motorakselen. 34

100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON!

100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON! herborner. 100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON!X Overflatebehandlet sirkulasjonspumpe til badevann Brukerveiledning Varianter X X-PM X-C Oversettelse av brukerveiledning J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG

Detaljer

UNIBAD-72 - FH-PM. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann. Original brukerveiledning

UNIBAD-72 - FH-PM. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann. Original brukerveiledning UNIBAD-72 Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Brukerveiledning Konstruksjonstype - FH - FH-PM J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-35745 Herborn +49 (0) 27 72 / 933-0 +49 (0) 27 72 / 933-100

Detaljer

UNICUT. Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning. Brukerveiledning. Oversettelse av original brukerveiledning A-CS 30 NO

UNICUT. Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning. Brukerveiledning. Oversettelse av original brukerveiledning A-CS 30 NO UNICUT Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning Brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-35745 Herborn Telefon: +49 (0) 27 72 / 933-0 Telefaks:

Detaljer

UNIBLOCK - GFC - GF-PM - D - W - WS. Blokkonstruert sentrifugalpumpe. Original brukerveiledning

UNIBLOCK - GFC - GF-PM - D - W - WS. Blokkonstruert sentrifugalpumpe. Original brukerveiledning UNIBLOCK Blokkonstruert sentrifugalpumpe Brukerveiledning Konstruksjonstype - GF - GFC - GF-PM - D - W - WS J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-35745 Herborn +49 (0) 27 72 / 933-0 +49 (0) 27 72 /

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

UNIBAD-PM. Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann

UNIBAD-PM. Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann UNIBAD-M Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann Copyright erborner umpenfabrik J.. offmann Gmb & Co. KG Mønsterbeskyttet Fordeler ved UNIBAD-M som sørger for driftssikkerhet og økonomi i driftsperioden:

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

WATERblue-K. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann

WATERblue-K. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann NO 9 7 Fordeler ved WATERblue-K som sørger for driftssikkerhet og økonomi i driftsperioden: Innholdsfortegnelse Motor Flere motorkonsepter sørger

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Direktedrevet vifte (kode ELFD)

Direktedrevet vifte (kode ELFD) Direktedrevet vifte (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 850 Utførelse 071-I2F1 Motortype I2F1 = IE2-motor med påbygd frekvensomformer. Bildet viser eksempel på direktedrevetvifte ELFD (motortype I2F1)

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer