WATERblue-H WATERblue-K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WATERblue-H WATERblue-K"

Transkript

1 WATERblue-H WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Brukerveiledning Konstruksjonstype H H-PM H-WS K K-PM K-WS Brukerveiledning oversatt til norsk J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn Telefon: +49 (0) / Telefaks: +49 (0) / A-WH 04 NO

2 Oversettelse Ved levering til EU- og EØS-land må brukerveiledningen oversettes til det språket som brukes i brukerlandet. Eventuelle uoverensstemmelser i den oversatte teksten må avklares ved hjelp av den originale brukerveiledningen (på tysk) eller ved å ta kontakt med produsenten. Opphavsrett Det er forbudt å overlevere eller mangfoldiggjøre dette dokumentet, samt utnytte eller formidle dokumentets innhold, uten at produsenten uttrykkelig har tillatt dette. Overtredelser medfører erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes.

3 EU-samsvarserklæring Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5, DE Herborn J. Weygand er ansvarlig for sammenstilling av den tekniske dokumentasjonen. Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG J. Weygand Littau 3-5, DE Herborn Hermed bekrefter vi at Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann WATERblue-H/ H-PM/ H-WS WATERblue-K/ K-PM/ K-WS er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF. Maskinen er også i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i følgende EU-direktiver: - Direktiv 2004/108/EF, vedlegg I og II Herborn, Underskrift (ledelsen) Original J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn Telefon: +49 (0) / Telefaks: +49 (0) /

4

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt Fastsatt bruksområde Eksplosjonsfremstilling Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Slitedeler Tekniske data Typebetegnelse Løpehjul Oppstilling Driftsmodi Akseltetning Drivverk Dimensjoner, vekt, effektdata Generelle data Sikkerhet Opplysninger og forklaringer Merking av maskinen Innebygde sikkerhetssystemer Grensesnitt på pumpen Sikkerhetstiltak Operatørens plikter Generell informasjon om farer Farer Fareområder på pumpen Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Montere reserve- og slitasjedeler Utkoblingsprosedyrer Transport Transport og emballasje Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Midlertidig oppbevaring Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Transport med gaffeltruck Transport med kran Oppstilling og installasjon Oppstilling Dimensjoner Dimensjoner WATERblue-H Dimensjoner WATERblue-K Tekniske data Elektrisk tilkobling Motorbeskyttelse Kontroll av rotasjonsretning Endre rotasjonsretningen Motortilkoblingsbilder Tilkobling kaldleder Drift med frekvensomformer Legge rørledninger Frostbeskyttelse Oppstart Driftsmodi og innkoblingsfrekvens Starte Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Smøre lagrene Pakninger Lakkering Rengjøring Rengjøring av filterkurven Trekkmomenter for skruer og muttere Avfallsbehandling Feilsøking, årsak og feilretting Demontering og montering Demontering Montering Demontering og montering av en PMmotor Liste over figurer Fig. 1 Fylling filterhus (eksempel WATERblue-H)... 6 Fig. 2a Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H... 7 Fig. 2b Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K... 8 Fig. 3 Sugedrift (eksempel WATERblue-H)... 9 Fig. 4 Tilførselsdrift (eksempel WATERblue-H)... 9 Fig. 5 Typeskilt Fig. 6 Grensesnitt på pumpen (eksempel Fig. 7 WATERblue-H) Transport med kran (eksempel WATERblue-H) Fig. 8a Dimensjoner WATERblue-H Fig. 8b Dimensjoner WATERblue-K Fig. 9 Klemskruer hus (eksempel WATERblue-H).. 25 Fig. 10 Advarsel filterhus

6 Generelt 1 Generelt 1.1 Fastsatt bruksområde Den selvsugende sirkulasjonspumpen for badevann WATERblue-H/WATERblue-K med integrert hår- og fiberfanger egner seg spesielt til pumping og filtrering av badevann, ferskvann, sjøvann, industrivann og andre væsker forurenset av partikler. Pumpen brukes i privatbasseng, svømmehaller, fritids- og opplevelsesbad, vannparker, ishaller, fritidsanlegg og hotellanlegg for vannrutsjebaner, attraksjoner, systemer for vannbehandling, fontener, varmegjenvinnings- og industrianlegg. Type WATERblue-H/WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Type WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM Energisparende selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann i utførelse med PM-motor (permanent magnetisert motor) med høyeste virkningsgrad for drift med frekvensomformer Type WATERblue-H-WS / WATERblue-K-WS Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann i utførelse med vekselstrømmotor (230 V) Hver pumpe må brukes KUN til det forhåndsdefinerte formålet. Annen bruk som går utover dette formålet eller en ombygging av pumpen uten at dette er skriftlig avtalt med produsenten, gjelder ikke som beregnet bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av slik bruk. Operatøren bærer risikoen alene. Fig. 1 Forsiktig! Før pumpen slås på, må filterhuset være helt fylt. Åpne filterdekselet (se figur). Fylling filterhus (eksempel WATERblue-H) Fare! Pumping av brennbare eller eksplosive væsker er livsfarlig. Bruk ikke brennbare eller eksplosive pumpevæsker. OBS! Ved manglende sikkerhetsutstyr kan pumpen bli skadet. Pumpeanlegget må være i samsvar med forskriftene. Alt sikkerhetsutstyr må være komplett montert og funksjonsdyktig. Først da kan pumpen startes opp. Forsiktig! Hvis pumpen pumper væsker som angriper pumpematerialet kjemisk eller som inneholder slitasjepartikler, kan den bli ødelagt. Operatøren er eneansvarlig for væskene som brukes ved beregnet bruk av pumpen og farene dette medfører. Til den beregnede bruken inngår også at drifts- og vedlikeholdsvilkårene som produsenten har fastsatt, må overholdes. 6

7 Generelt 1.2 Eksplosjonsfremstilling Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Fig. 2a Eksplosjonsfremstilling WATERblue-H Enkeltdeler 001 Filterhus 002 Filterkurv 003 Filterdeksel 023 Midtstilling 024 Lås 101 Pumpehus 113 Mellomhus 230 Løpehjul Valselager (ikke driftsside) Valselager (driftsside) O-ring-tetning O-ring-tetning O-ring-tetning 420 O-ringpakning for aksel 433 Glideringtetning 554 Underleggskive 802 Blokkmotor 819 Motoraksel 831 Viftehjul 832 Viftehette 903 Klemskrue 920 Mutter 940 Passfjær 7

8 Generelt Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Fig. 2b Eksplosjonsfremstilling WATERblue-K Enkeltdeler 001 Filterhus 002 Filterkurv 003 Filterdeksel 023 Midtstilling 024 Lås 101 Pumpehus 113 Mellomhus 182 Fot 230 Løpehjul Valselager (ikke driftsside) Valselager (driftsside) O-ring-tetning O-ring-tetning O-ring-tetning 420 O-ringpakning for aksel 433 Glideringtetning 554 Underleggskive 802 Blokkmotor 819 Motoraksel 831 Viftehjul 832 Viftehette 903 Klemskrue 920 Mutter 940 Passfjær 8

9 Generelt 1.3 Slitedeler Utvalget av slitasjedeler er fastsatt for førstegangsbehovet i en driftsperiode på to år i samsvar med DIN Slitedeler Antall pumper (hvis dette finnes) Løpehjul % Glideringtetning % Valselager, sett % Labyrintring % Tetninger, sett % Løpehjul Det brukes lukkede flerkanalhjul for rene til lett tilsmussede pumpevæsker Oppstilling Pumpene leveres i horisontal oppstilling: Horisontal oppstilling av pumpen (Eksempel: WATERblue-H) 1.4 Tekniske data Typebetegnelse Eksempel: Driftsmodi H B-H-0022H-W3A-PED Konstruksjonstype H = WATERblue-H K = WATERblue-K Nominell vidde trykkstuss DN [mm] Konstruksjonsmål Versjon Utførelse Motoreffekt [kw] Eks.: 002 = 0,25 kw Turtall 2 = 3000 (60 Hz: 3600) o/min Motorutførelse H = standard P = Permanent magnetisert motor W = 1-faset vekselstrømsmotor Materialutførelse W3A = WATERblue-H W3B = WATERblue-K Frekvensomformer PED = Type PED PEDC = Type PEDC PEDCW = Type PEDCW Fig. 3 Sugedrift (eksempel WATERblue-H) Fig. 4 Tilførselsdrift (eksempel WATERblue-H) Driften av pumpen skjer avhengig av driftsbetingelsene. Pumpen kan brukes både i suge- og i tilførselsdrift. 9

10 Generelt Akseltetning På alle typer er akselen på pumpesiden tettet av en vedlikeholdsfri glideringtetning med uavhengig rotasjonsretning. På pumpesiden er alle motorene utstyrt med en spesialtetning mot vannsprut. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Sørg for at glideflatene kjøles og smøres tilstrekkelig. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. For vekselstrømmotorer (IE2) må det overholdes en spenningstoleranse på ±10 % iht. DIN EN For vekselstrømmotorer må det overholdes en spenningstoleranse på ±5 %. PM-motorer må kun drives med en egnet frekvensomformer, det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. Generelle Motordata Drivverk I standard utførelse blir pumpen drevet av en High Efficiency Class vekselstrømmotor (IE2). Motoren avkjøles når varmen fra kjøleribbene avgis til luften omkring. På pumper av typen WATERblue-H-PM/WATERblue-K- PM drives pumpen av en synkronmotor med permanent magnetisering for frekvensomformerdrift. Følg vedlagte brukerhåndbok! Pumpene av typen WATERblue-H-WS/ WATERblue-K-WS drives med en 230 V enfaset vekselstrømmotor. Vær oppmerksom på grensetemperaturene i kapittel Generelle data. Konstruksjonsform IM B5 Motortilkopling etter produsentens spesifikasjoner Beskyttelsestype IP 55 Isolasjonsklasse VDE 0530 F Motordata konstruksjonstype H Turtall Frekvens Kopling 2,6 kw Kopling 3,0 kw Motordata konstruksjonstype H-PM 3000 o/min 50 (60) Hz / (460 3) V / (460 5) V De nøyaktige motordataene fremgår av typeskiltet. Turtall Frekvens Kopling 3000 o/min 150 Hz V Motordata konstruksjonstype H-WS Turtall Frekvens Kopling 3000 o/min 50 Hz 230 V, 1-faset Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. 10

11 Generelt Dimensjoner, vekt, effektdata Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. Effekt- og tilkoblingsdata for de ulike pumpetypene fremgår av typeskiltdataene. Ytelsessertifikatet til pumpene utføres iht. DIN EN ISO 9906 (sentrifugalpumper - hydrauliske inspeksjonstester), klasse 2. Lydtrykksnivå: Ved kavitasjonsfri drift ligger pumpens lydtrykksnivå db(a) i området for Q optimal lavere enn grenseverdiene som er oppgitt i maskindirektivet 2006/42/EF. Opplysninger om lydtrykknivå til de forskjellige motortypene finnes i kapittel 5.3 Tekniske data Generelle data Temperaturområde for væsker: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 40 C Temperaturområde i omgivelsene: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 40 C Pumpevæskens densitet og viskositet: Densitet: maks kg/m 3 Kinematisk viskositet: maks. 1,75 mm 2 /s (1 cst) Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. Justering av effekt: Hvis motorene tas i bruk på oppstillingssteder > 1000 m.o.h., må man redusere effekten i henhold til motorprodusentens anbefalinger. Ved annen densitet eller viskositet endres den hydrauliske effekten. Pass på motoreffekten ved bruk av disse væskene. 11

12 Sikkerhet 2 Sikkerhet Følgende varselord betyr 2.1 Opplysninger og forklaringer Følgende symboler betyr Fare! Betegner en umiddelbart farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om et farlig sted Advarsel! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om skader på hendene Advarsel om farlig, elektrisk spenning Forsiktig! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det medføre lette eller ubetydelige personskader eller materielle skader. Advarsel om biologisk fare OBS! Betegner en mulig skadelig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. Advarsel om varm overflate Betegner gode brukerråd og andre spesielt nyttige opplysninger. Dette er ikke et varselord for en farlig eller skadelig situasjon. Forbud for personer med pacemaker Merking av maskinen Vernehansker MÅ brukes Opplysningene i denne brukerhåndboken gjelder kun for den pumpetypen som er oppgitt på tittelsiden. Typeskiltet som leveres sammen med pumpen skal limes inn i brukerhåndboken eller på styreanlegget. Da er dataene alltid tilgjengelig. Bruksanvisningen MÅ følges Generelle opplysninger 12

13 Sikkerhet Oppgi både pumpetype og serienummer ved spørsmål og bestilling av reservedeler. Det kan være flere typeskilter på motoren. Typeskiltet er festet på motorens flenslagerskilt. Viklingsbeskyttelse Pumpen er i tillegg utstyrt med en termisk viklingsbeskyttelse (kaldleder) med direkte temperaturovervåkning. Denne slår av motoren til pumpen ved for høy oppvarming. Kontroll Intervall Metode j S, F Pumpe WATERblue S/N Qmax. n 2 Herborner Pumpenfabrik Littau 3-5 DE Herborn 3 m³/h Hmax. 4 5 U/min P /2010 m kw 1 8 Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Sikkerhetsutstyr må ikke deaktiveres eller endres i sin funksjon. Fig. 5 Typeskilt 2.3 Grensesnitt på pumpen Tegnforklaring til fig Typebetegnelse 2. Serienr. 3. Maksimal pumpemengde [m 3 /h] 4. Maksimal pumpehøyde [m] 5. Nominelt turtall [o/min] 6. Motoreffekt [kw] 7. CE-merke 8. Årsmodell 9 Rotasjonsretningspil 2.2 Innebygde sikkerhetssystemer Det innebygde sikkerhetsutstyret må kontrolleres regelmessig j = en gang i året. Kontroll gjennomføres på følgende måter: S = visuell kontroll, F = funksjonskontroll. Fig. 6 Grensesnitt på pumpen (eksempel WATERblue-H) Pumpen har følgende grensesnitt: 1. Tilkobling innløp 2. Tilkobling utløp 3. Elektrisk tilkobling (koblingsboks) 13

14 Sikkerhet 2.4 Sikkerhetstiltak Denne brukerhåndboken hører til maskinen og må alltid være tilgjengelig for dem som skal betjene maskinen. Sørg for og følg - de sikkerhetsopplysningene som fremgår av denne veiledningen, - at veiledningen oppbevares for fremtidig bruk, - at nødvendig antall inspeksjoner og kontrolltiltak gjennomføres. Arbeidsoppgavene i denne veiledningen er beskrevet på en slik måte at - en person som har fått opplæring kan forstå og utføre kapitlet Oppstart, - en fagmann kan forstå og utføre kapitlene Transport, Oppstilling og installasjon, Vedlikehold og rengjøring, feilsøking, årsak og feilretting kan forstå og utføre. Definisjonen på en person som har fått opplæring er at vedkommende - er blitt undervist av en fagperson i de arbeidsoppgavene som vedkommende har fått tildelt og om mulige farer som kan oppstå ved ukorrekt fremgangsmåte, - om nødvendig er blitt lært opp og - har fått god kunnskap om nødvendig sikkerhetsutstyr og sikkerhetstiltak. 2.5 Operatørens plikter Operatøren må sørge for og kontrollere at de som betjener og vedlikeholder utstyret - får opplæring i pumpens beskyttelsesutstyr og - følger sikkerhetsreglene. I EU-land må følgende rådsdirektiver følges: - nasjonal implementering av rammedirektivet (89/391/EC) om gjennomføring av tiltak som skal bedre arbeidstakernes sikkerhet og arbeidsmiljø, - samt tilhørende enkeltdirektiver og særlig rådsdirektivet (89/655/EC) om minstekrav til personlig verneutstyr som arbeidstakerne bruker i arbeidet og - arbeidsmiljøforskriftene. Operatøren må innhente lokal driftstillatelse og følge de påleggene som følger med denne. Dessuten må operatøren følge lokale lovbestemte forskrifter for - personalets sikkerhet (ulykkesforebyggende forskrifter) - arbeidsutstyrets sikkerhet (verneutstyr og vedlikehold) - avfallsbehandling av produktet (avfallsforskriftene) - avfallsbehandling av materiale (avfallsforskriftene) - rengjøring (rengjøringsmidler og avfallsbehandling) - overholde miljøforskriftene. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Tilkoblinger/tilkoblinger: Ved oppstilling, installasjon og oppstart må man følge de lokale forskriftene (f.eks. for elektrisk tilkobling). 14

15 Generell informasjon om farer 3 Generell informasjon om farer 3.1 Farer Advarsel! Ved vedlikehold og reparasjoner kan hendene bli skadet. Følg alle sikkerhetsopplysningene. Følg de sikkerhetsreglene og -opplysningene som er beskrevet i denne veiledningen. Pumpen styres med betjeningselementene eller det overordnede anlegget. For å sikre tilgangen mens pumpen er i drift, må tilgangsområdet alltid holdes fritt for gjenstander. 3.2 Fareområder på pumpen Ved vedlikehold og rengjøring er omkretsen på ca. 1 m rundt pumpen å anse som fareområde. Betjeningsområdet består kun av betjeningselementene. Forsiktig! Personer kan bli skadet av pumpevæske som strømmer ut. Pumpen må installeres eller festes på en slik måte at ingen personer kan oppholde seg i den retningen som bortpumping pågår. 3.3 Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonalet er ansvarlig for transport, oppstilling, installasjon, drift, rengjøring og feilretting på pumpen. 1. Pumpen må monteres og betjenes KUN av opplærte og autoriserte personer. 2. Man må fastsette og overholde klare ansvarsområder for betjening av pumpen. 3. De utkoblingsprosedyrene som er oppgitt i brukerhåndboken må alltid (ved drift, vedlikehold, reparasjon o.l.) overholdes. 4. Brukeren må ikke svekke pumpens sikkerhet. 5. Operatøren må også sørge for at KUN autoriserte personer utfører arbeid på pumpen. 6. Brukeren må straks si fra til operatøren hvis det oppstår endringer på pumpen som svekker sikkerheten. 7. Operatøren må alltid påse at pumpen drives KUN hvis den er i feilfri tilstand. 8. Operatøren må utstyre betjeningspersonalet med hensiktsmessig verneutstyr i samsvar med de lovpålagte forskriftene og i forhold til de aktuelle pumpevæskene. 3.4 Montere reserve- og slitasjedeler Reserve- og tilbehørsdeler som ikke er levert av produsenten, er ikke kontrollert og godkjent. Installasjon og/eller bruk av slike produkter kan i visse tilfeller påvirke pumpens konstruksjonsmessige egenskaper på en negativ måte. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå ved bruk av deler eller tilbehørsdeler som ikke er originale. 15

16 Generell informasjon om farer 3.5 Utkoblingsprosedyrer FØR vedlikehold, rengjøring og/eller reparasjoner (som utføres kun av fagpersoner) MÅ følgende utkoblingsprosedyre følges. Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. Ved rengjøring må man stenge åpne elektroskap slik at vann eller støv ikke kan trenge inn i disse. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. 16

17 Transport 4 Transport 4.1 Transport og emballasje Pumpene blir nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Likevel kan man ikke utelukke at det kan oppstå skader under transport Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Kontroll ved mottak Kontroller at levert mengde er i samsvar med pakkseddelen! Emballering for transport med lastebil Ved transport med lastebil blir pumpen emballert og festet på en transportpall Midlertidig oppbevaring Transportemballasjen til pumpen og reservedelene er beregnet for en lagringsvarighet på ca. 3 måneder fra levering. Lagringsbetingelser Lukket og tørt rom med en romtemperatur på 5 til 40 C. Ved skader Kontroller (visuelt) om leveransen er skadet! Ved reklamasjoner Hvis leveransen er skadet ved transport: - Ta straks kontakt med den siste speditøren! - Ta vare på emballasjen (slik at speditøren evt. kan kontrollere den eller for en evt. returforsendelse) Emballasje for returforsendelse Hvis mulig bør man bruke original emballasje og fortetningsmateriale. Hvis begge deler ikke lenger finnes: - Få evt. tak i fagfolk fra et emballeringsfirma. Sett pumpen på en pall (dimensjonert i forhold til vekten). - Ved spørsmål som angår emballering og transportsikring bør man rådføre seg med produsenten. 4.2 Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Ved transport må pumpen stå på en pall. Transporten skal utføres av fagfolk i samsvar med lokale betingelser. Advarsel! Hvis en pumpe ikke er tilstrekkelig sikret, kan det oppstå alvorlige personskader. Velg løfteutstyr og anslagsbelte som er tilstrekkelig dimensjonert for pumpens totalvekt (se kapittel 5.2 Dimensjoner). Under transport må pumpen eventuelt sikres med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger Transport med gaffeltruck - Gaffeltrucken må være dimensjonert for pumpens vekt. - Føreren må være autorisert for å kjøre gaffeltrucken. 17

18 Transport Transport med kran - Kranen må være dimensjonert for pumpens totalvekt. - Operatøren må ha autorisasjon for å betjene kranen. - Fest pumpen på kranen ved å feste det aktuelle utstyret (f.eks. løftebjelke, anslagsbelte, tau) på kranens festepunkter. Så kan transport gjennomføres. Fig. 7 Transport med kran (eksempel WATERblue-H) Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. 18

19 Oppstilling og installasjon 5 Oppstilling og installasjon 5.1 Oppstilling Byggverket må konstrueres i henhold til pumpens dimensjoner. Husk å avsette tilstrekkelig plass for all slags vedlikehold! Planlegg tilstrekkelig plass til å åpne koblingsboksn og eventuelt utstyrt frekvensomformer. Tilkoblingsflensen må flukte feilfritt og skrus fast slik at det ikke kan oppstå noen lekkasjer. Tetningene må være resistente mot pumpevæsken. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Sørg for tilstrekkelig tilførsel av kjøleluft under drift. Betongsokkelen må - være herdet, - være tilstrekkelig fast (minst klasse X0 i henhold til DIN EN 206), - ha en vannrett og jevn overflate og - kunne absorbere vibrasjoner, ytre trykk og støt. Først da kan pumpen settes på plass. Fest pumpen i fundamentet med 4 skruer som kan tas ut. For å hindre at vibrasjoner overføres til bygningen og rørledningssystemet, bør man montere rørkompensatorer og vibrasjonsdempere. Forsiktig! Ved installasjon av pumpen kan det oppstå personskader. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente «tekniske regler». 19

20 Oppstilling og installasjon 5.2 Dimensjoner Dimensjoner WATERblue-H n DN2 B DN 80 G 1 / 2 øk H g c e d fø16 p q L 150 Fig. 8a Dimensjoner WATERblue-H WS PM IE2 60 Hz IE2 50 Hz Type DN 2 B L c d e f g H øk n p q 1) [kg] H B-H-0022H H B-H-0032H H B-H-0052H H B-H-0072H H A-H-0072H H A-H-0152H H A-H-0222H H A-H-0302H H A-H-0302H H A-H-0402H H A-H-0092H H A-H-0132H H A-H-0262H H A-H-0262H H A-H-0362H H A-H-0482H H A-H-0362H H A-H-0482H H A-H-0072P H A-H-0112P H A-H-0112P H A-H-0152P H A-H-0222P H A-H-0302P H A-H-0302P H A-H-0402P H B-H-0022W H B-H-0032W H B-H-0052W H B-H-0072W H A-H-0072W H A-H-0112W H A-H-0112W H A-H-0152W ) Pumpens totalvekt Anslutningsdimensjoner for flens i henhold til DIN 2501 PN 10 20

21 Oppstilling og installasjon Dimensjoner WATERblue-K L 150 n ød ø90 H øk G½ g c 16 e Fig. 8b Dimensjoner WATERblue-K WS PM IE2 60 Hz IE2 50 Hz Type ød 2 L c e g H øk n 1) [kg] K B-H-0022H K B-H-0032H K B-H-0052H K B-H-0072H K A-H-0072H K A-H-0152H K A-H-0112H K A-H-0152H K A-H-0222H K A-H-0302H K B-H-0042H K B-H-0062H K B-H-0092H K A-H-0092H K A-H-0182H K A-H-0132H K A-H-0182H K A-H-0262H K A-H-0362H K B-H-0072P K A-H-0072P K A-H-0112P K A-H-0112P K A-H-0152P K A-H-0222P K A-H-0302P K B-H-0022W K B-H-0032W K B-H-0052W K B-H-0072W K A-H-0072W K A-H-0112W K A-H-0112W K A-H-0152W ) Pumpens totalvekt Anslutningsdimensjoner for flens i henhold til DIN 2501 PN 10 21

22 Oppstilling og installasjon 5.3 Tekniske data Konstruksjonstype H/K IE2-50 Hz: 2900 o/min (400 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N db (A) 0,25 0,66 4,9 61 0,37 0,95 4,6 61 0,55 1,3 5,3 61 0,75 1,75 6,3 63 1,1 2,25 6,5 67 1,5 3,1 6,6 67 2,2 4,5 6,6 67 3,0 5,7 7,9 74 4,0 8,8 8, Elektrisk tilkobling Den elektriske tilkoblingen må KUN utføres av en elektriker. Følg vedlagte brukerhåndbok for PM-motorer! Advarsel! Elektrisk tilkobling som ikke er godkjent kan medføre dødsfall. Kople til iht. DIN VDE IE2-60 Hz: 3600 o/min (460 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N db (A) 0,44 0,69 5,0 65 0,66 1,36 4,9 65 0,9 1,67 7,5 67 1,3 2,7 6,8 71 1,8 3,1 6,9 71 2,6 4,7 6,9 75 3,6 6,5 7,5 75 4,8 7,7 7,1 75 Jording, nullstilling, overspenningsvern osv. må - være i samsvar med forskriftene til den lokale energileverandøren og - fungere feilfritt etter kontroll utført av en elektriker. Strømtilførselsledningen må ha et tverrsnitt og et spenningsfall som er i samsvar med de aktuelle forskriftene. Konstruksjonstype H-PM/K-PM PM o/min (350 V) P 2 [kw] P 1 [kw] db (A) 0,75 0, ,1 1, ,5 1, ,2 2, ,0 3, ,0 4,3 67 Konstruksjonstype H-WS/K-WS Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. For vekselstrømmotorer (IE2) må det overholdes en spenningstoleranse på ±10 % iht. DIN EN For vekselstrømmotorer må det overholdes en spenningstoleranse på ±5 %. PM-motorer må kun drives med en egnet frekvensomformer, det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. WS - 50 Hz: 2900 o/min (230 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N M N [Nm] db (A) 0,25 2,1 4,3 0,9 73 0,37 2,8 4,3 1,3 73 0,55 3,5 3,8 1,8 73 0,75 5,4 4,0 2,5 75 1,1 7,2 4,0 3,7 75 1,5 10,0 4,0 5,0 77 Forklaring: P 2 : Nominell effekt I N : Nominell strøm I A : Startstrøm P 1 : Realeffekt M N Målemoment db (A): Lydtrykksnivå (komplett pumpe) Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Monter en tilkopling av en spenningsutjevner mellom filterhuset og husjordingen. 22

23 Oppstilling og installasjon 5.5 Motorbeskyttelse Bruk en motorvernbryter eller tilstrekkelig motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE De innebygde temperaturfølerne (f.eks. kaldleder) integreres i strømkretsene til motorstyringen på en slik måte at aktivering av temperaturfølerne fører til utkobling av motoren. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Etter oppstart må pumpen straks slås AV igjen. Motorvernbryteren må - justeres til nominell motorstrøm ved direktestart, - stjerne-trekant-start integreres i trekantsammenkjedingen og innstilles på maks. 0,58-ganger nominell strøm. Motorene til pumpene av typen WATERblue-H/WATERblue- K har en kaldleder som fabrikkstandard (se kapittel Tilkobling kaldleder). Man kan slå PÅ pumpen i maks. 3 sek. uten at det er fare for tørrgang. Hvis flere pumper inngår i styringsanlegget, må man kontrollere hver enkelt pumpe. Rotasjonsretningen må følge rotasjonsretningspilen på pumpens typeskilt! 5.6 Kontroll av rotasjonsretning Ved førstegangs oppstart og hver gang vekselstrømpumpene brukes på et nytt sted, må man kontrollere rotasjonsretningen nøye. Feil rotasjonsretning kan føre til redusert pumpekapasitet, og pumpen kan bli skadet. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Ved kontroll av rotasjonsretningen må pumpen sikres. Ikke stikk hånden inn i trykkstussen eller i innsugingsåpningen til pumpehuset. Når man ser ned på motorens viftehjul, må dette rotere med urviseren Endre rotasjonsretningen På pumper av typen WATERblue-H/WATERblue-K og WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM kan rotasjonsretningen snus ved at to av fasene til motorledningen byttes om. På pumper av typen WATERblue--H-WS/WATERblue-K-WS snus rotasjonsretningen i henhold til vedlagte koblingsskjema for motoren. 23

24 Oppstilling og installasjon 5.7 Motortilkoblingsbilder Forsiktig! Feil elektrisk koblingstype vil føre til at vekselstrømmotoren slår seg av. Vær oppmerksom på koblingstypen. Pumpene er som standard utstyrt med en rekkeklemme. Tilkoblingen skjer i henhold til opplysningene på motorens typeskilt Tilkobling kaldleder Ved ulike konstruksjonsstørrelser kan det oppstå avvik. Les dokumentasjonen som følger med motoren og opplysningene i dekselet på koblingsboksn. - Målespenning på maks. 2,5 V likestrøm! - Må brukes kun sammen med et utløserapparat! - Bruk målebro eller ohmmeter for kontroll av motstandene. Trekantkobling Kaldleder Stjernekobling Kaldleder Tilkobling av en integrert frekvensomformer Dersom pumpene er utstyrt med en integrert frekvensomformer, kobles den til i stedet for motoren. Tilkoblingsdata for dette finner du i brukerhåndboken for omformeren. 24

25 Oppstilling og installasjon 5.8 Drift med frekvensomformer Alle pumper i serien WATERblue-H/WATERblue-K kan alternativt utstyres med en frekvensomformer. Følg vedlagt brukerhåndbok for frekvensomformeren! Mulig regulering av pumpefrekvensen i området fra 30 til 50 Hz (30 til 60 Hz) avhengig av driftsbetingelsene. Du kan velge mellom følgende frekvensomformere: - PED (direktemontering) - PEDC (direktemontering) - Danfoss VLT Automation Drive (veggmontering) Ved strekking må man sørge for fullstendig ventilasjon. Trykkledningen må - strekkes frostfritt, - dempes og - tilkoples spenningsfritt. Pumpen må ikke påvirkes av rørledningskrefter og momenter. Installer... - en sleideventil rett før pumpen for å stenge ledningene. Da kan man demontere pumpen når ledningene er fylt. - Tilbakeslagsventil mellom trykkstusser og sleideventil. Når pumpen er slått AV, hindrer denne sperren at pumpevæsken renner tilbake, samt væskeslag Frostbeskyttelse Pumper av typen WATERblue-H-PM/WATERblue-K-PM kun for frekvensomformerdrift. Det er ikke mulig å drive motoren direkte fra strømnettet. OBS! Frost kan skade en pumpe som er fylt. Hvis pumpen skal stå ubrukt i lengre tid, eller det er fare for frost, må den tømmes. Frekvensomformerne må være i samsvar med EUs rådsdirektiv for lavspenning og produkter som kan fremkalle elektromagnetiske forstyrrelser. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. Fjern begge låseskruene på filterhuset for å tømme pumpen. Ved behov må man bruke allstrømsensitivt overspenningsvern. 5.9 Legge rørledninger Trykkledningen må strekkes i henhold til gjeldende forskrifter og gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter. Klemskrue G 1/2 Rørledningskreftene må ikke overskrides. Fig. 9 Klemskruer hus (eksempel WATERblue-H) 25

26 Oppstart 6. Oppstart Kontroller pumpen før oppstart. Kontroller funksjonene. Følg disse punktene nøye: - Drei motorakselen flere ganger for hånd! - La aldri pumpen gå tørr! - Er pumpen og rørledningene tilkoblet i henhold til forskriftene? - Er den elektriske tilkoblingen utført i samsvar med gjeldende bestemmelser? - Er kaldlederen tilkoblet? - Er motorvernbryteren riktig innstilt? - Er de sleideventilene som er nødvendige for driften åpnet? - Er pumpen riktig og fast montert? Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. 6.1 Driftsmodi og innkoblingsfrekvens Ved fylt pumpe er alle typer dimensjonert for driftstype S1 (varig drift). OBS! Lengre drift mot lukkede sleideventiler fører til at pumpevæsken og pumpen varmes opp. Sleideventilene må åpnes før drift. Bruk motorvernbryter eller tilsvarende motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE Ikke gjennomfør flere enn ti oppstartsprosedyrer per time. Da unngår man sterk temperaturøkning i motoren og en for stor belastning på pumpe, motor, tetninger og lager. Spør de ulike utstyrsprodusentene om hvor ofte det er tillatt å starte opp eventuelt oppstartsutstyr. 6.2 Starte Installerte reservepumper styres vekselvis med styringen. Dette bidrar til at pumpen er driftsklar. Hvis trykkledningen er tom, skrus sleideventilen opp bare litt i begynnelsen. Hvis ledningen er full, åpnes den helt til tillatt motorbelastning er nådd (sammenlign strømmålervisningen med opplysningen på motortypeskiltet!) Ta hensyn til følgende advarsel på oversiden av filterhuset: Fig. 10 +! Pump is under pressure! Never open the strainer cover while the pump is working. Hazardous pressure leads to flooding and can cause severe injury. Advarsel filterhus ATTENTION! ACHTUNG Filtergehäuse steht unter Druck! Öffnen während des Betriebs verboten! Verletzungs- und Überflutungsgefahr! Klistremerket viser til at filterhuset ikke må åpnes under drift av pumpen, da det er økt fare for skader og oversvømmelser. 26

27 Vedlikehold og rengjøring 7. Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold og rengjøring må utføres KUN av fagfolk. Disse må utstyres med personlig verneutstyr (f.eks. vernehansker). Ved drift blir pumpen utsatt for vibrasjoner, slik at skrue- og klemmeforbindelser kan løsne. Kontroller med jevne mellomrom om pumpen har løse forbindelser (ved ettskiftsdrift anbefales kontroll hver 6. måned). Støvbelegg og smuss må fjernes regelmessig. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Forsiktig! Ved vedlikehold og rengjøring av pumpen kan personer bli skadet. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente «tekniske regler». Før vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal kapittel 3.5 Utkoplingsprosedyrer ubetinget overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Pumpen må rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Dette bidrar til feilfri drift av pumpen. Ikke bruk aggressive, slipende eller løsemiddelholdige rengjøringsmidler. Disse kan angripe plasten. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. La løpehjulet dreie helt til det stanser. Pumpen må sikres slik at den ikke ruller avgårde eller velter. 7.1 Vedlikehold Ved vedlikehold og reparasjoner må man være oppmerksom på: - mulige farer for kvestelser og - farer som skyldes elektrisk strøm. Etter pumping av helsefarlige pumpevæsker må pumpen dekontamineres. Advarsel! Når pumpen løsnes fra rørledningsnettet, kan den vippe ut og forårsake alvorlige personskader. Under transport sikres pumpen med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger. Den må også sikres mot å velte. OBS! Noen pumpevæsker kan være helsefarlige. Bruk alltid personlig verneutstyr slik som vernehansker og vernebriller. 27

28 Vedlikehold og rengjøring Avfall og utslipp må samles i egnede beholdere og tømmes på forskriftsmessig måte. 7.2 Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Pumpene må beskyttes mot værpåvirkning (UV-stråler, sollys, høy luftfuktighet, frost o.l.). Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. 7.3 Smøre lagrene Valselagrene er smurt på fabrikken. - Fettsorter til å fette nye Staburags NBU 8 EP fra Klüber Lubrication München KG. - Lageret må ikke fettes for mye. - Fett må avfallsbehandles i henhold til forskriftene. Ved bruk i industri- eller råvann må man spørre produsenten hva slags fett man bør velge. 7.4 Pakninger Som regel trenger man ikke å vedlikeholde en glideringtetning. Glideringtetningen må kun skiftes ut som komplett enhet og det må kun brukes originale tetninger. Da får man en optimal akseltetning. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Se kapittel 9.3 «Demontering og montering av en PM-motor» før demontering og montering. Kontroller regelmessig om tetningene er tette. 7.5 Lakkering Varmeledeevnen til lakken virker sterkt isolerende og forhindrer dermed at motorvarmen transporteres bort. Valselagre med et turtall på (3600) o/min etter driftstimer bør imidlertid fettes igjen hvert 3. år eller skiftes ut ved behov. Forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir vekselstrømmotoren skadet. Du må ikke påføre flere lakklag på motoren. Advarsel! Smørefett er helsefarlig. Smørefett må ikke svelges. 7.6 Rengjøring Ved montering eller demontering av pumpen må belegg evt. fjernes mekanisk. Da oppnår man feilfri drift. Før pumpedriften stanses og pumpen skal lagres etter en lengre arbeidsperiode, må den skylles grundig med rent vann og rengjøres nøye. Løpehjul og motoraksel kan bli blokkert av inntørkede smussrester, kalkbelegg o.l. 28

29 Vedlikehold og rengjøring Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Overhold kapittel 3.5 Utkoblingsprosedyrer. Montering av filterkurven (002): 1. Sett filterkurven (002) med bunnen pekende nedover i filterhuset (001). 2. Vipp ned filterdekselet (003). 3. Lås kneleddlåsene (020) manuelt. 7.7 Rengjøring av filterkurven Rengjør filterkurv (002) alt etter smussgrad. Før demontering av filterkurven (002) skal sleideventilen stenges på trykk- og sugesiden. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. Demontering av filterkurven (002): 1. Åpne kneleddlåsene (024) for festing av filterdekselet (003). 2. Løft opp filterdekselet (003). 3. Filterkurven (002) blir automatisk løftet ut av filterhuset med «Easy-Clean»- mekanismen og kan nå tas ut. Forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringtetningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. 7.8 Trekkmomenter for skruer og muttere Gjenger Rustfri (A4) [Nm] M8 18,5 M12 57,0 M14 75,0 G 1/2 30,0 Ved rengjøring av filterkurven av plast (FPP 20 T) skal det ikke brukes flamme. Ikke tilfør klortabletter eller andre vannpleiemidler via filterkurven. Kontroller at filterkurven sitter som den skal ved montering! Kontroller tilstanden på o-ringen i filterdekslet. Skadde o-ringer må byttes ut. Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig. 7.9 Avfallsbehandling Pumpen og pumpens enkeltdeler må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte. - Avfallet må leveres på offentlige eller private avfallsstasjoner. - Hvis dette ikke er mulig, kan pumpen leveres tilbake til produsenten. 29

30 Feilsøking, årsak og feilretting 8. Feilsøking, årsak og feilretting Denne veiledningen inneholder fakta og opplysninger som gjelder «feilsøking, årsak og feilretting», som skal forstås av fagfolk (se definisjon i kapittel 2.4 Sikkerhetstiltak) innen - elektro/elektronikk og - mekanikk/vedlikehold når de arbeider på utstyret. Verktøy og testutstyr må stilles til disposisjon for slikt fagpersonale. Hvis de oppgitte tiltakene ikke fører frem, må man ta kontakt med produsenten. Før vedlikehold og reparasjoner må fastsatt utkoblingsprosedyre, kapittel 3.5 Utkoblingsprosedyrer, overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Hvis man følger denne brukerhåndboken, skal det som regel ikke oppstå driftsfeil. Pumpen må ikke demonteres med mindre alle andre tiltak slår feil. Hvis det fortsatt finnes feil, bør man ta kontakt med vår kundeservice. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper ikke. Fare for tørrgang! Ventiler og fyll pumpen og trykkledningen. Pumpe og/eller rørledning er ikke helt fylt opp. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. Motoren går ikke. Lukket sleideventil. For stor pumpehøyde. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Kontroller den elektriske installasjonen. Åpne sleideventilen. Kontroller evt. tilsmussing i anlegget og/eller dimensjonering av pumpen. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper for lite. Pumpen vibrerer eller støyer. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil rotasjonsretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen pumper mot for høyt trykk. Sleideventilen er for mye skrudd til. Tilstoppet rørledning og/eller pumpe. Løp i to faser. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil rotasjonsretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller rotasjonsretningen. Bytt ev. om på to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Mål trykket. Endre ledningsføringen, kontroller pumpens dimensjonering. Skru opp sleideventilen. Kontroller og evt. rengjør rørledning og/eller pumpe. Skift ut defekt sikring, evt. kontroller ledningstilkoblingene. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller rotasjonsretningen. Bytt ev. om på to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Kontroller driftsbetingelsene. 30

31 Feilsøking, årsak og feilretting Pumpen starter opp, men slår seg straks AV igjen. Installert pumpe står i spenn. Kavitasjon Motorvernbryter er aktivert. Utilstrekkelig kjøling av motoren. Motorvernbryter er aktivert. Pumpen har feil rotasjonsretning. For høyt strømforbruk. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Tilstoppet pumpe har aktivert motorvernrelé. Pumpen kopler for ofte. Motoren er feil tilkoplet. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen vibrerer eller støyer. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Valselageret er ikke fagmessig Rengjør og smør valselageret. smurt. Tilkoblingsledningene må legges spenningsfritt. Kontroller om tilførselen er tilstoppet. Kontroller og evt. juster driftspunktet. Sørg for motorkjøling. Kontroller rotasjonsretning. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Kontroller driftsbetingelsene. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pass på driftstypen. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Feilsøking Årsak Feilretting Lageret blir varmt Lageret går uten smøring: Det mangler fett. Etterfyll fett, evt. fornye lageret. Elektromotoren blir for varm. For mye fett i lageret Installert pumpe står i spenn. Fjern overflødig fett helt til kulene såvidt er dekket av fett. Tilkoblingsledningene må legges spenningsfritt. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Pumpen har feil Kontroller rotasjonsretningen. rotasjonsretning. Bytt ev. om på to faser til motoren. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken har for høy densitet. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. For svak motor. Motoren er feil tilkoplet. Kjølemiddeltemperatur > 40 C. Pumpen kopler for ofte. Kontroller driftsbetingelsene. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Ta kontakt med leverandøren. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Kontroller ventilasjonsveiene. Pass på driftstypen. 31

32 Demontering og montering 9. Demontering og montering Pumpen består hovedsaklig av materialene plast, bronse og stål. Kasser pumpe og rengjøringsmidler i henhold til de gjeldende lokale miljøforskriftene. Rengjøringsutstyr (pensler, kluter o.l.) må avfallsbehandles i henhold til gjeldende miljøforskrifter og produsentens anbefalinger. Det er ikke lov å være hardhendt ved montering og demontering av pumpen. 9.1 Demontering Fare! På grunn av magnetfeltet på PMmotorer er det akutt fare for personer med pacemaker i nærheten av rotoren når motoren er åpnet. Personer med pacemaker må ikke befinne seg på dette området. Følg vedlagt brukerhåndbok. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Rotoren skal bare demonteres med spesialverktøyet. Følg vedlagt brukerhåndbok. Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. Forsiktig! Pumpevæske som kommer ut, kan oversvømme rommet. Steng sleideventilen på trykk- og sugesiden. Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig (se kapittel 7.7 Trekkmomenter for skruer og muttere). Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. 32

33 Demontering og montering Løsne forbindelsesskruene fra fundamentet og pumpehuset (101) før demontering av utskiftningssettet. 6. Figurene viser typen WATERblue-H! 1. Ta bort underleggsskiven (554). Løsne forbindelsesskruene fra pumpe- (101) og filterhuset (001) Løft av løpehjulet (230). Trekk det løse filterhuset (001) av pumpehuset (101) Ta passfjæren (940) ut av akselsporet. Løsne forbindelsesmutterne fra blokkmotoren (802) og pumpehuset (101) Trekk sentreringen (023) i flukt over motorakselen (819). Løft det løse pumpehuset (101) av blokkmotoren (802) OBS! Hvis en tilpasningsflate er skadet, oppnår man ikke nøyaktig tetning. Tilpasningsbraketten for O-ring-tetningen må ikke bli skadet. Løsne løpehjulsmutteren (920). Ta bort alle delene til glideringspakningen (433) fra mellomhuset (113). 33

34 Demontering og montering 11. På WATERblue-K er føttene (182) festet på blokkmotoren (802), de må fjernes i dette trinnet. 1. Når man trykker inn den trykkfølsomme motringen, må man passe på - at trykket blir jevnt fordelt, - at man bruker en ren pigg med et mykt overtrekk og - at det ikke finnes noen fremmedlegemer på glideflatene. Trekk mellomhuset (113) slik at det flukter over motorakselen (819). På WATERblue-K må føttene (182) festes på blokkmotoren (802) slik at de befinner seg overfor motorens koblingsboks. Skift ut tetninger som er demontert. Slik oppnår man fortsatt nøyaktig tetning. Skyv mellomhuset (113) nøye over motorakselen (819) mot midtstillingen til blokkmotoren (802). 9.2 Montering Før de demonterte enkeltdelene monteres igjen, må man - kontrollere om det er oppstått skader og slitasje, - rengjøre og - om nødvendig, skifte de ut med originale reservedeler. 2. Tips! Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, skyves dette inn på motorakselen. Når man fester løpehjulene igjen, må man skifte ut selvsikrende muttere (920) med plastring. Press motringen med O-ringpakningen manuelt inn i mellomhuset (113), smør deretter akseloverflaten inn med fett. For å redusere friksjonen ved montering, smøres alle skyveflatene til elastomerene med «spenningsfritt» vann (tilsatt oppvaskmiddel). Viktig - Ikke bruk olje eller fett! Motringen til glideringtetningen på gjengene og overgangen til motorakselen må ikke bli skadet eller trykkes skjevt! 3. Tips! Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, brukes dette til å få glideringspakningen til å sitte optimalt på motorakselen. 34