Multiturn elektriske ventilaktuatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiturn elektriske ventilaktuatorer"

Transkript

1 Multiturn elektriske ventilaktuatorer SAExC 071 SAExC 161 SARExC 071 SARExC 161 Driftsinstruks

2 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens gyldighet: Denne veiledningen gjelder for dreiende aktuatorer i serien SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 i utførelsen Denne veiledningen gjelder kun for «høyredreiende lukking», dvs akselen som drives dreier i urviserens retning for å lukke ventilen Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsanvisninger 4 11 Bruksområde 4 12 Igangsetting (elektroforbindelse) 4 13 Vedlikehold 4 14 Advarsler 4 2 Kortbeskrivelse 4 3 Tekniske data 5 4 Transport og lagring 7 5 Emballasje 7 6 Montering på ventil/gir 8 7 Manuell drift 10 8 Elektrisk tilkobling Tilkobling med Ex-pluggforbindelse med koblingsplate Ex-pluggbar klemmetilkobling Utkoplingsforsinkelse Varmeelement Motorvern Fjerntransmitter Ende- og dreiemomentbryter Sett på dekselet 14 9 Åpne bryterrommet Ta av dekselet på bryterrommet Trekke av indikatorskiven (opsjon) Stille inn grensebrytere Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) Kontrollere bryter Stille inn DUO-grensebryter (opsjon) Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) Stille inn dreiemomentkobling Innstilling Kontroller bryter for dreiemoment- og DUO-endekobling Prøvekjøring Kontrollere dreieretningen: Kontroll av grensebryter: Stille inn potensiometer (opsjon) Justering av posisjonsgiver RWG (opsjon) Stille inn 2-ledersystem 4 20 ma og 3-/4-ledersystem 0 20 ma Stille inn 3-/4-ledersystem 4 20 ma Innstilling av mekanisk posisjonsindikator (opsjon) Lukke bryterrommet 24 Side 2

3 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Side 18 Vedlikehold Smøring Vraking og resirkulering Service Reservedelsliste aktuator SAExC 071 SAExC 161 med klemmeforbindelse Reservedelsliste aktuator SAExC 071 SAExC 161 med klemmeforbindelse PTB-attest Samsvarserklæring og produsenterklæring 34 Stikkordliste 35 Adresser for AUMA-avdelinger og -forhandlere 36 3

4 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 1 Sikkerhetshenvisninger 11 Bruksområde AUMA aktuatorer er konstruert for styring av industriventiler, som f eks ventiler-, skyvespjeld-, dreiespjeld- og kuleventiler Andre bruksmåter er kun tillatt etter avtale med produsenten Ved ikke korrekt bruk bortfaller produsentens ansvar for feil som måtte oppstå som følge av dette Brukeren bærer all risiko Med til korrekt bruk hører også at denne bruksanvisningen leses og følges 12 Igangsetting (elektroforbindelse) Arbeid i Ex-området er underlagt særlig bestemmelser (norm EN ) som må overholdes Det må kun utføres arbeid på åpne aktuatorer som er spenningssatt, hvis man har sikret seg at det ikke er noen eksplosjonsfare under arbeidet Ytterligere nasjonale bestemmelser må overholdes I forbindelse med bruk av elektrisk utstyr vil det alltid være bestemte deler som står under farlig spenning Arbeid på elektriske anlegg eller utstyr må kun utføres av faglært elektriker eller personer under opplæring under oppsyn av faglært elektriker, og under overholdelse av elektrotekniske regler 13 Vedlikehold Vedlikeholdsanvisningene (se side 25) må overholdes for å sikre at aktuatoren fungerer som den skal 14 Advarsler Hvis advarsler ikke følges kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader Personalet må ha nødvendige kvalifikasjoner og være godt kjent med alle advarslene i denne bruksanvisningen En feilfri og sikker drift forutsetter fagmessig korrekt transport, lagring, oppstilling, montering og ibruktagning For å fremheve sikkerhetsrelevante prosesser i denne bruksanvisningen, brukes følgende sikkerhetsanvisninger som er merket med et tilhørende piktogram Dette tegnet betyr: Merk! «Merk» markerer aktiviteter eller prosesser som er viktige for korrekt drift Hvis disse anvisningene ikke følges vil det kunne føre til følgeskader Dette tegnet betyr: Komponent med elektrostatisk risiko! På lederplater finnes det komponenter som kan skades eller ødelegges gjennom statisk utladning Hvis komponenter berøres i forbindelse med innstillingsarbeid, målinger eller utskiftning av kort, må man rett før berører en jordet metalloverflate f eks på huset) slik at man får en utladning Dette tegnet betyr: Advarsel! «Advarsel» viser til aktiviteter eller prosesser som, hvis de ikke utføres på korrekt måte, kan medføre personskader eller materielle skader 2 Kortbeskrivelse AUMA dreiende aktuatorer av type SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 er bygget opp som modulære funksjonsenheter Begrensning av slaglengde skjer med en grensebryter i begge endeposisjoner Det er også mulig med utkobling i de to endeposisjonene via dreiemomentbryter Utkoblingstypen fastsettes av ventilprodusenten 4

5 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Tekniske data Tabell 1: Tekniske data aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Bruk Aktuatorer behøver en elektrisk styring AUMA tilbyr styringene AMExC 011 eller ACExC 011 Disse kan også bygges lett opp ved giret i ettertid Utstyr og funksjoner Eksplosjonsbeskyttelse Standard: II2G EEx de IIC T4 II2G c IIC T4 Opsjoner: II2G EEx d IIC T4 II2G IIC T4 Tennsikkerhet Motorrom: d trykkfast kapsling EEx d Bryterrom: d trykkfast kapsling EEx d Tilkoplingsrom: e forhøyet sikkerhet EEx e d (opsjon) trykkfast kapsling EEx d Girrom: c konstruktiv sikkerhet EU type sertifikat PTB 01 ATEX 1087 Driftsmåte1) Standard: SAExC Korttidsdrift S2-15 min SARExC Periodisk drift S4-25 % Opsjon: SAExC Korttidsdrift S2-30 min SARExC Periodisk drift S4-50 % Motorer Trefase-asynkronmotor, konstruksjon IM B9 iht IEC 34 Isoleringsklasse F, tropesikker Motorvern Standard: SAExC 3 posistorer (PTC iht DIN 44081)2) SARExC 3 posistorer (PTC iht DIN 44082)2) Opsjon: SAExC 3 termobrytere (NC)3) Selvlåsende Ja (ved omdreiningstall på 4 til 90 1/min) Grensebryter Tellerull-koblingsverket for endeposisjoner ÅPEN og STENGT for 1 til 500 omdreininger per slag (alternativt for 1 til omdreininger per slag) Standard: Enkeltbryter (1 NC og 1 NO) per endeposisjon Opsjoner: Tandembryter (2 NC og 2 NO) per endeposisjon, bryter galvanisk isolert Trippelbryter (3 NC og 3 NO) per endeposisjon, bryter galvanisk isolert mellombryter (DUO-grensebryter), kan innstilles trinnløst Dreiemomentkobling Trinnløst regulerbar dreiemomentkobling for dreieretning ÅPEN og STENGT Standard: Enkeltbryter (1 NC og 1 NO) per retning Opsjoner: Tandembryter (2 NC og 2 NO) per retning, bryter galvanisk isolert Non-Intrusive innstillinger (opsjon) Magnetisk grense- og dreiemomentgiver MWG (kun mulig i forbindelse med reguleringsdrev-styring ACExC 011) for 1 til 500 omdreininger per slag eller 10 til omdreininger per slag Stillingstilbakemelding, analog (opsjoner) Potensiometer eller 0/4 20 ma For mer informasjon, se separat datablad Stillingstilbakemelding, analog (opsjon) Kun mulig i forbindelse med den magnetiske grense- og dreiemomentgiveren MWG og reguleringsdrev-styringen ACExC 011 Mekanisk posisjonsindikator Kontinuerlig visning, innstillbar indikatorskive med symbolene ÅPEN og STENGT (opsjon) Løpeindikator Blinkgiver Varmeelement i bryterrom Standard: selvregulerende PTC-varme, 5 20 W, V DC/AC Opsjoner: V DC/AC I forbindelse med reguleringsdrev-styringer AMExC eller ACExC er det montert en motstandsvarme med 5 W, 24 V DC i aktuatoren Manuell drift Manuell drift for innstilling og nødaktivering, er deaktivert under elektrisk drift Opsjon: Låsbart håndratt Elektrisk tilkobling Standard: Ex-pluggforbindelse med koblingsplate (skrueforbindelse) Opsjoner: Ex-pluggbar klemmetilkobling Gjenger for kabelinnføringer Standard: Metriske gjenger Opsjoner: Pg-gjenger, NPT-gjenger, G-gjenger 1) Basert på en omgivelsestemperatur på 20 C og ved en gjennomsnittlig belastning med løpemoment iht Tekniske data SAExC/SARExC En overskridelse av driftstypen er ikke tillatt 2) PTC-termistoren trenger i tillegg en egnet utløser i styringen 3) I henhold til EN /VDE 0165 må eksplosjonsbeskyttede aktuatorer i tillegg til termobryterne ha en termisk overstrømutløser (f eks motorvernbryter) 5

6 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks Koblingsskjema SAExC: KMS TP 210/001 (grunnutførelse) SARExC: KMS TP 200/001 (grunnutførelse) Spindelkobling A, B1, B2, B3, B4 iht EN ISO 5210 A, B, D, E iht DIN 3210 C iht DIN 3338 Spesial-spindelkoblinger: AF, AK, AG, IB1, IB3 Bruksbetingelser Beskyttelsesklasse iht EN Standard: IP 67 Opsjon: IP 68 For begge beskyttelsesklassene (IP 67 og IP 68) er tilkoblingsrommet i tillegg tettet mot det innvendige rommet - Double Sealed Korrosjonsbeskyttelse Standard: KN Egnet for montering i industrianlegg, i vann- eller kraftverk med lavt belastet atmosfære4) Opsjoner: KS Egnet for montering i tidvis eller konstant belastet atmosfære med moderat konsentrasjon av skadelige stoffer (f eks i renseanlegg, kjemisk industri) KX Egnet for montering i ekstremt belastet atmosfære med høy luftfuktighet og høy konsentrasjon av skadelige stoffer KX-G Som KX, men i aluminiumsfri utførelse (deler plassert på utsiden) Dekklakk Standard: Tokomponentmaling med jernglimmer Normalfarge Standard: Auma sølvgrå (DB 702, ligner RAL 9007) Opsjon: andre fargetoner kan fåes ved henvendelse Omgivelsestemperatur5) Standard: 20 C til +40 C Opsjoner: 40 C til +40 C (lavtemperatur) 50 C til +40 C (ekstrem lavtemperatur) Svingningsfasthet6) 2 g, for 10 til 200 Hz (uten styring) iht EN Levetid Type Betjeningssykluser (ÅPEN - STENGT - ÅPEN) med 30 omdreininger per slag SAExC 071 SAExC SAExC 141 SAExC SAExC 251 SAExC SAExC 351 SAExC Type Betjening i mil Koplingshyppighet per time referert til S4 25 %, ved en forventet leve tid på minst driftstimer min t t t SARExC 071 SARExC 101 5, SARExC 141 SARExC 145 3, SARExC 161 3, Annet EF-direktiver Referansedokumentasjon Eksplosjonsdirektiv: (94/9/EF) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (89/336/EØF) Lavspenningsdirektiv: (73/23/EØF) Maskindirektiv: (98/37/EF) Produktbeskrivelse «Elektriske ventilaktuatorer SA/SAR» Informasjon «Elektriske aktuatorer og gear iht ATEX» Dimensjonsark SAExC/SARExC Elektriske datablad SAExC/SARExC Tekniske data SAExC 4) Hvis det finnes en midlertidig eller stadig belastning på grunn av aggressive stoffer, så anbefaler vi en høyere korrosjonsbeskyttelse KS eller KX 5) Ved tilsvarende utførelse (spesialutførelse) er det mulig med opp til + 60 C 6) For standardutførelser med Ex-pluggforbinder med klemmeplate 6

7 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Transport og Lagring Transporter til monteringsstedet i fast emballasje Ikke fest løfteutstyr til håndrattet Hvis aktuatoren er montert på ventil, må løfteutstyret festes til ventilen og ikke aktuatoren Lagre i et godt ventilert, tørt rom Beskytt mot gulvfuktighet ved å lagre i reol eller på trepalle Dekk til for å beskytte mot støv og smuss Blanke flater behandles med egnet beskyttelsesmiddel mot korrosjon Hvis aktuatoren skal lagres i lengre tid (mer enn 6 måneder), må også følgende punkter under enhver omstendighet følges: Før lagring: Beskytt blanke flater, særlig utgående aksel og monteringsflate med langtidsvirkende korrosjonshemmende middel Kontroller for korrosjonsdannelse ca hver 6 måned Hvis det finnes antydninger til korrosjon, må det påføres med korrosjonshemmende middel Etter montering skal aktuatoren kobles til spenning, slik at varmeelementet forhindrer innvendig kondensering 5 Emballasje Våre produkter blir på fabrikken beskyttet for transport med spesialemballasje Denne emballasjen består av miljøvennlige, lett sorterbare materialer som kan gjenvinnes Vi anbefaler at emballasjematerialene leveres til resirkulering Materialene vi bruker til emballasje er tre, kartong, papir, og PE-folie 7

8 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 6 Montering på armatur/gir Kontroller at aktuatoren er fri for skader før montering Deler med skader må skiftes ut med originale reservedeler Utbedre eventuelle lakkskader etter montering på ventil/gir Forhøyete temperaturer på ventilflens eller ventilspindel: Hvis man regner med temperaturer på > 40 C på ventilflensen eller armaturspindelen (f eks pga varme medier), må produsenten kontaktes Den ikke-elektriske eksplosjonsbeskyttelsen er ikke beregnet på temperaturer > 40 C Montering er enklest når ventilakselen/girakselen peker loddrett oppover Monteringen kan også skje i enhver annen stilling Aktuatoren utleveres fra fabrikken i stillingen STENGT (grensebryter STENGT er aktivert) Kontroller om monteringsflensen til ventilen /giret passer Utfør sentreringen av flensene som klaringspasning! Forbindelsesformer B1, B2, B3 eller B4 (bilde A) leveres med boring og spor (vanligvis iht ISO 5210) Bilde A Spindelkobling B1/B2 plugghylse Spindelkobling B3/B4 rund med kilespor Ved forbindelsesform A (bilde B-1) må det innvendige gjenget til bøssingen stemme overens med gjenget til ventilspindelen Hvis det ikke er utrykkelig bestilt med gjenger, er spindelmutteren uboret eller forhåndsboret når den leveres fra fabrikken Se neste side for mer informasjon ang maskinering av spindelmutteren Kontroller om boringen eller sporet stemmer overens med inngangsakselen til ventilen/giret Avfett tilkoblingsflatene på tilkoblingsflensen på ventilen/giret grundig Sett inn inngangsakselen til ventilen/giret med fett Sett aktuatoren på ventilen/giret og fest det Skruer (minst kvalitet 88, se tabell 2) trekkes jevnt til kryssvis Tabell 2: Tiltrekkingsmoment for skruer Fasthetsklasse 88 T A (Nm) M8 25 M10 50 M12 87 M M

9 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Ferdrig bearbeidelse av gjengebøssing (tilkoplingsform A): Bilde B-1 Spindelkobling A spindelmutter / Det er ikke nødvendig å ta av aktuatorens utgangsflens Sentreringsring (802, bilde B-1) dreies ut av tilkoplingsflensen Ta ut spindelmutteren (803) sammen med aksial-nålkransen (8001) og aksiallagerskivene (8002) Ta aksial-nålkransen og aksiallagerskivene ut av spindelmutteren Bor og drei ut spindelmutteren og kutt spindelen Ved innspenningen må man ta hensyn til rund- og planløpet! Rengjør den maskinerte spindelmutteren Legg kulelagerfett på aksial-nålkransen og aksiallagerskiver og sett det på spindelmutteren Sett spindelmutteren med lagre tilbake på plass i monteringsflensen Pass på at klørne griper riktig i kilesporet til hulakselen Skru inn sentreringsringen til den ligger fast mot skulderen i flensen Press litt fett inn i smørenippelen (mengde angitt i Tabelln): Tabell 3: Fettmengder for spindelkobling A Avdrift A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 A 302 A 352 A 402 A 482 Mengde1) 1,5g 2g 3g 5g 10g 14g 20g 25g 30g 1) For fett med tetthet ρ = 0,9 kg/dm³ for stigende ventilspindel På beskyttelsesrør som leveres løse tettes spindlene med hamp, teflonbånd eller tetningsmiddel for spindler Skru beskyttelsesrøret (1) inn i spindelen (bilde B-2) og trekk godt til Ved korrosjonsbeskyttelse KS/KX skyves akselens tetningsring (2) nedover i kapselen på anlegget Kontroller om rørbeskyttelseskappen (3) er til stede og om den er uskadet Bilde B-2: Beskyttelsesrør for stigende spindel

10 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 7 Hånddrift I forbindelse med innstilling og igangsetting, ved motorsvikt eller nettutfall kan aktuatoren kjøres i manuell drift Ved hjelp av en innbygget omkoblingsmekanikk kobles manuell drift inn Koble inn manuell drift: Omkoplingsspake i sentrum av håndhjulet svinges ca 85, håndhjulet dreies lett frem og tilbake, helt til manuell drift registreres (bilde C) Bilde C Bilde D Det er tilstrekkelig med håndkraft for å betjene omkoplingsspaken Bruk av en forlengelse er ikke nødvendig For mye kraft kan føre til skader på omkoblermekanismen Slipp omkoplingsspaken (svinger tilbake til utgangsposisjonen pga fjærktaften (bilde D)), hjelp til med hånden hvis nødvendig Betjening av omkoplingsspaken når motoren er i gang (bilde E) kan føre til økt slitasje på omkoplingsmekanismen Bilde E Bilde F Håndhjulet dreies i ønsket retning (bilde F) Koble ut manuell drift: Hånddriften kobles ut automatisk, når motoren er koblet inn I motordrift står håndrattet stille 10

11 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Elektrotilkopling Ved arbeid i Ex-området må de europeiske standardene EN «Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser» og EN «Ettersyn og vedlikehold av elektriske installasjoner i farlige områder» følges Arbeid på elektriske anlegg eller utstyr må kun utføres av faglært elektriker eller personer under opplæring under oppsyn av faglært elektriker, og under overholdelse av elektrotekniske regler 81 Tilkobling med Ex-pluggforbindelse med koblingsplate Bilde G-1: Tilkobling Bilde G-2: Frakobling fra nettet Ved bruk av Ex-pluggforbindelse (bilde G-1) kobler man til strømnettet ved å ta av pluggdekselet (500) og koble til EEx e-tilkoblingsklemmene på klemmeplaten (510) Det trykkfaste rommet (tennsikkerhet EEx d) blir værende lukket Kontroller at strømtype, nettspenning og frekvens stemmer overens med motordata (se typeskiltet på motoren) Skruene (5001) løsnes (Bilde G-1) og pluggdeksel tas av Kabeltilskruinger med «EEx e»-godkjenning settes inn passende til forbindelsesledningene Vernetype IP 67 eller IP 68 er kun garantert når det brukes egnede kabeltilskruinger Fest egnede låsestusser på ledningsinnføringer som ikke brukes Avisoler mm på ledningene Avisoler lederne: Styring maks 8 mm, motor maks 12 mm Ved fleksible ledninger bruk lederendehylser iht DIN ledere per klemmested er tillatt Ledningene forbindes iht bestillingens tilkoplingsskjema KMS TP Tilhørende tilkoplingsskjema KMS TP leveressammenmeddenne bruksanvisningen i en vanntett lomme festet til håndrattet til aktuatoren Hvis man har mistet tilkoplingsskjemaet kan det bestilles ved å oppgi ordrenummer (se typeskilt), eller lastes ned direkte fra Internett (wwwaumacom) Hvis aktuatoren må monteres fra ventilen, f eks i forbindelse med service, kan den kobles fra strømnettet uten å løsne ledningene (bilde G-2) For å gjøre dette skrus skruene (5102) ut, og pluggforbindelsen tas av Pluggdeksel (500) og klemmeplate (510) blir værende sammen Trykkfast kapsling! Kontroller før åpning at det ikke foreligger gass eller spenning Bilde G-3: Holderamme (tilbehør) For beskyttelse mot direkte berøring av kontaktene og mot miljøpåvirkninger kan man få en spesiell holderramme (bilde G-3) Holderamme 11

12 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks Tabell 4: Tekniske data Ex-pluggforbindelse med klemmeplate for eksplosjonsbeskyttede aktuatorer Tekniske parametre Effektkontakter1) Jordledning Styrekontakter Kontakttall maks 3 1 (brake-before-make-kontakt) 38-pinners hann-/hunnkontakt Betegnelse U1, V1, W1 iht VDE 1 til 24, 31 til 40, 47 til 50 Tilkoblingsspenning maks 550 V 250 V Nominell strømstyrke maks 25 A 10 A Tilkoblingstype hos kunden Skrueklemme Skrueklemme Skrueklemme Tilkoblingsdiameter maks 6 mm2 6mm2 1,5 mm2 Material: kondensatorkropp Araldit/polyamid Araldit/polyamid Araldit/polyamid Kontakter Messing (Ms) Messing (Ms) Messing (Ms) fortinnet 1) Egnet for tilkobling av kobberledere Eventuell bruk av aluminiumsledere må avtales med produsenten 82 Ex-pluggbar klemmetilkobling Bilde G-4: Tilkobling Bilde G-5: Frakobling fra nettet 501 Den elektriske tilkoplingen på nettsiden skjer her over klemmer (bilde G-4) Tilkoplingsrommet er utført med beskyttelsesklasse «EEx e» (forhøyet sikkerhet) Isoleringen mellom tilkoblingsrom (forhøyet sikkerhet) og bryterrom (trykkfast kapsling) sikres med en trykkfast ledningsgjennomføring med integrert pluggforbindelse Kontroller at strømtype, nettspenning og frekvens stemmer overens med motordata (se typeskiltet på motoren) Skruene (5101) løsnes (Bilde G-4) og pluggdeksel (501) tas av Kabeltilskruinger med «EEx e»-godkjenning settes inn passende til forbindelsesledningene Vernetype IP 67 eller IP 68 er kun garantert når det brukes egnede kabeltilskruinger Fest egnede låsestusser på ledningsinnføringer som ikke brukes Ledningene forbindes iht bestillingens tilkoplingsskjema KMS TP Tilhørende tilkoplingsskjema KMS TP leveressammenmeddenne bruksanvisningen i en vanntett lomme festet til håndrattet til aktuatoren Hvis man har mistet tilkoplingsskjemaet kan det bestilles ved å oppgi ordrenummer (se typeskilt), eller lastes ned direkte fra Internett (wwwaumacom) Hvis aktuatoren må monteres fra ventilen, f eks i forbindelse med service, kan den kobles fra strømnettet uten å løsne ledningene (bilde G-5) For å gjøre dette skrus skruene (5102) ut, og hele rammen med integrert pluggforbindelse tas av Klemmedeksel (501) og ramme (5116) blir værende sammen Trykkfast kapsling! Kontroller før åpning at det ikke foreligger gass eller spenning 12

13 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Bilde G-6: Holderamme (tilbehør) For beskyttelse mot direkte berøring av kontaktene og mot miljøpåvirkninger kan man få en spesiell holderramme (bilde G-6) Holderamme Tabell 5: Tekniske data Ex-pluggforbindelse klemmetilkobling for eksplosjonsbeskyttede aktuatorer Tekniske parametre Effektklemmer1) Jordledning Styreklemmer Rekkeklemmer maks Betegnelse U1, V1, W1 iht VDE 1 til 48 Tilkoblingsspenning maks 750 V 250 V Nominell strømstyrke maks 25 A 16 A Tilkoblingstype Skrueklemme Skrueklemme Kortslutningstrekkfjær2) Tilkoblingsdiameter maks 10 mm2 til SA mm2 2,5 mm2 fleksibel, 4 mm2 massiv 1) Egnet for tilkobling av kobberledere Eventuell bruk av aluminiumsledere må avtales med produsenten 2) Fås som opsjon med skruetilkobling 83 Utkoplingsforsinkelse Utkoplingsforsinkelsen er tiden fra utløsning av vei- eller dreiemomentbryter til motoren er uten spenning For beskyttelse av ventil og aktuator anbefaler vi en utkoplingsforsinkelse på < 50 ms Lengre utkoplingsforsinkelser er mulig når man tar hensyn til turtall, tilkoplingsform, ventiltype og oppbygging Vi anbefaler å slå av gjeldende retningsbeskyttelse direkte over tilsvarende vei- eller dreiemomentbryter 84 Oppvarming Svingbare aktuatorer fra AUMA er som standard utstyrt med en oppvarming For å unngå kondensat i aktuatoren må oppvarmingen tilkoples 85 Motorvern For beskyttelse mot overoppheting og utillatte høye temperaturer på aktuatoren er det integrert en posistor eller termobryter Denne reagerer når maksimalt tillatt temperatur på viklingen er nådd Posistor og utløsningsapparat for posistor eller termobryter og termisk overstrømsutløser må tilkoples, ellers utgår garantien for motor 86 Fjerntransmitter Det må brukes skjermede ledninger for tilkobling av fjerntransmitter (potensiometer, RWG) 13

14 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 87 Ende- og dreiemomentbryter Bilde G-7 I Enkelbryter RD BK Over de to koplingskretsene (åpner/lukker) til en ende- eller dreiemomentbryter må man kun kople det samme potensialet Hvis det skal koples forskjellige potensialer samtidig, så må man bruke en tandembryter For å få en riktig signalisering må de kapasitive kontaktene forbindes på tandembryteren For utkopling brukes de kapasitive kontaktene Tabell 6: Tekniske data grense- og dreiemomentbryter RD BK Mekanisk levetid = 2 x 106 Arbeidssyklus II Tandembryter RD BK RD 2 RD BK RD 2 BK 2 BK 2 NO NC NC NO Strømtype Vekselstrøm (ind last) cos phi = 0,8 Likestrøm (ohmsk last) med forgyldte kontakter Strøm Koplingskapasitet I maks 30 V 125 V 250 V 5A 5A 5A 2A 0,5A 0,4A min 5 V, maks 50 V min 4 ma, maks 400 ma DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 DSR / DÖL WSR / WÖL 88 Sett på dekselet Etter tilkobling: Rengjør tetningsflater på pluggdekselet eller klemmedekselet og huset Kontroller at o-ringen er i orden Sett inn tetningsflatene lett med syrefritt fett (f eks vaselin) Konservere spalteflatene med syrefritt korrosjonsbeskyttelsesmiddel Trykkfast kapsling! Behandle deksel og husdeler forsiktig Det må ikke være skader eller urenheter på spalteflatene Dekselet må ikke kantes under monteringen Dekselet(500bildeG-1eller501bildeG-4)settespåog4skruertrekkes jevnt til kryssvis Stram kabelinnføringene med det angitte dreiemomentet for å sikre den aktuelle beskyttelsesklassen 14

15 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Åpne bryterrommet For etterfølgende innstillinger (kapittel 10 til 16) må bryterrommet åpnes, og visningsskiven må trekkes av, hvis denne eksisterer Innstillingene gjelder kun for «stenging mot høyre», dvs den drevne akselen dreier med urviseren når ventilen stenges Ved arbeid i Ex-området må de europeiske standardene EN «Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser» og EN «Ettersyn og vedlikehold av elektriske installasjoner i farlige områder» følges Arbeid på elektriske anlegg eller utstyr må kun utføres av faglært elektriker eller personer under opplæring under oppsyn av faglært elektriker, og under overholdelse av elektrotekniske regler 91 Ta av dekselet på bryterrommet Trykkfast kapsling! Kontroller før åpning at det ikke foreligger gass eller spenning 4 skruer løsnes og dekselet på bryterrommet (bilde H) tas av 92 Trekke av indikatorskiven (opsjon) Indikatorskiven (bilde J) trekkes av, hvis denne eksisterer Bruk evt en fastnøkkel (ca 14 mm) som vektstang DSR WDR Bilde H-1: Deksel med seglass Bilde H-2: Deksel uten seglass Skruer Bilde J: Trekk av indikatorskiven Indikatorskive 15

16 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 10 Stille inn grensebrytere 101 Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) Drei håndrattet med urviseren til ventilen er stengt Etter at endeposisjon er oppnådd, dreies håndhjulet ca 1/2 omdreining (retardasjon) tilbake Kontroller etterløp ved prøvekjøring (side 17) og korriger hvis nødvendig innstillingen for grensebryteren Innstillingsspindel A (bilde K-1) trykkes stadig inn og med skrutrekker (5 mm) dreies den i pilretning, peker B observeres ved dette Det høres en kneppende lyd og viser B flytter seg i 90 stepp Når viseren B er 90 fra punkt C, må man kun dreie langsomt videre Hvis viseren B hopper til punkt C, må man slutte å dreie, og slippe innstillingsspindelen Hvis man ved en feil dreier for langt (skraping etter at viseren har hoppet), fortsetter man å dreie innstillingsspindelen i samme retning, og gjentar innstillingsprosessen Bilde K-1: Styreenhet T P 102 Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) B C På håndhjulet dreier man mot klokken, helt til ventilen er åpen, så dreier man ca 1/2 omdreining tilbake Innstillingsspindel D (bilde K-1) trykkes stadig inn og med skrutrekker (5 mm) dreies den i pilretning, peker E observeres ved dette Det høres en kneppende lyd og viser E flytter seg i 90 stepp Når viseren E er 90 fra punkt F, må man kun dreie langsomt videre Hvis viseren E hopper til punkt F, må man slutte å dreie, og slippe innstillingsspindelen Hvis man ved en feil dreier for langt (skraping etter at viseren har hoppet), fortsetter man å dreie innstillingsspindelen i samme retning, og gjentar innstillingsprosessen 103 Kontrollere bryter Med de røde testknappene T og P (bilde K-1) kan endebryterne aktiveres for hånd Hvis T dreies i pilretningen WSR utløser grensebryteren STENGT Hvis P dreies i pilretningen WÖL utløser grensebryteren ÅPEN A D F E 16

17 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC DUO-Grensebrytere (alternativ) stilles inn Med de to mellomstillingbryterne kan funksjoner kobles inn eller ut Koblingspunktet (mellomstilling) må i forbindelse med innstillingen tilnærmes fra samme retning som senere i den elektriske driften 111 Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Kjør ventilen i ønsket mellomstilling Innstillingsspindel G (bilde K-2) trykkes stadig inn og med skrutrekker (5 mm) dreies den i pilretning, peker H observeres ved dette Det høres en kneppende lyd og viser H flytter seg i 90 stepp Når viseren H er 90 fra punkt C, må man kun dreie langsomt videre Hvis viseren H hopper til punkt C, må man slutte å dreie, og slippe innstillingsspindelen Hvis man ved en feil dreier for langt (skraping etter at viseren har hoppet), fortsetter man å dreie innstillingsspindelen i samme retning, og gjentar innstillingsprosessen Bilde K-2: Styreenhet T P C F H G K L 112 Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) Kjør ventilen i ønsket mellomstilling Innstillingsspindel K (bilde K-2) trykkes stadig inn og med skrutrekker (5 mm) dreies den i pilretning, peker L observeres ved dette Det høres en kneppende lyd og viser L flytter seg i 90 stepp Når viseren L er 90 fra punkt F, må man kun dreie langsomt videre Hvis viseren L hopper til punkt F, må man slutte å dreie, og slippe innstillingsspindelen Hvis man ved en feil dreier for langt (skraping etter at viseren har hoppet), fortsetter man å dreie innstillingsspindelen i samme retning, og gjentar innstillingsprosessen 17

18 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 12 Stille inn dreiemomentkopling 121 Innstilling Det innstilte dreiemomentet må være tilpasset ventilen! Endringer på innstillingen må kun utføres hvis dette er avklart med ventilprodusenten! Bilde L: Målehoder Innstilling STENGT Innstilling ÅPEN Begge sikringsskruer O på indikatorskiven løsnes (bilde L) Still inn det nødvendige dreiemomentet (1 da Nm = 10 Nm) ved å dreie skalaskiven Eksempel: På bilde J er følgende stilt inn: Stram låseskruene O igjen 3,5 da Nm = 35 Nm for retning STENGT 4,5 da Nm = 45 Nm for retning ÅPEN Også i manuell drift kan dreiemomentbrytere betjenes Dreiemomentkoblingen fungerer som overlastbeskyttelse over hele vandringen, også ved stopp på endebryterne O P O P 122 Kontroller bryter for dreiemoment- og DUO-endekobling Med de røde testknappene T og P (bilde K-2) kan dreiemomentbryterne aktiveres for hånd: Hvis T dreies i pilretningen DSR utløser grensebryteren STENGT Hvis P dreies i pilretningen DÖL utløser grensebryteren ÅPEN Hvis det er montert en DUO-grensebryter (opsjon) i aktuatoren aktiveres samtidig mellomstillingsbryteren 18

19 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Prøvekjøring Det må kun utføres arbeid på åpne aktuatorer som er spenningssatt, hvis man har sikret seg at det ikke er noen eksplosjonsfare under arbeidet 131 Kontrollere dreieretningen: Sett indikatorskiven på akselen, hvis denne eksisterer I henhold til dreieretningen til indikatorskiven (bilde M-1) ser man dreieretningen til aktuatoren Hvis det ikke finnes noen indikatorskive, kan dreieretningen også sees på hulakselen Gjengeplugger (nr 27) dreies ut ved dette (bilde M-2) Bilde M-1: Indikatorskive STENGT ÅPEN Bilde M-2: Åpne hulaksel 27 S1/S2 Kjør aktuatoren til midtposisjonen, eller så langt fra endeposisjonen som nødvendig Aktuator slås på i kjøreretning LUKKET og dreieretningen observeres: Ved feil dreieretning må man slå av øyeblikkelig Deretter korrigeres faserekkefølgen på motortilkoplingen og prøvekjøringen gjentas Tabell 7: Dreieretning av indikatorskiven: mot klokken Dreieretning av hulaksel: med klokken riktig riktig 132 Kontroll av grensebryter: Kjør aktuatoren til begge endeposisjonene for hånd Kontroller om grensebryter er riktig innstilt Pass på at den pågjeldende bryteren aktiveres i den aktuelle endeposisjon, og frigis igjen etter endringen av dreieretning Hvis dette ikke er tilfellet, må grensebryteren stilles inn på nytt, som beskrevet fra side 15 Hvis ikke flere alternativer (kapittel 14 til 16) skal stilles inn, så: lukkes bryterrommet (se side 24, kapittel 17) 19

20 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 14 Stille inn potensiometer (opsjon) For Fjernindikator Kjør ventil til endeposisjon STENGT Indikatorskiven trekkes av, hvis den eksisterer Drei potensiometeret (E2) med urviseren til anslag Endeposisjonen STENGT tilsvarer 0 %, endeposisjonen ÅPEN 100 % Drei potensiometeret (E2) litt tilbake Avhengig av trinndelingen for reduksjonsgiret for posisjonsgiveren gjennomkjøres ikke alltid hele motstandsområdet/ ventilvandringen Det er derfor nødvendig med en ekstern utligningsmulighet (innstillings potensiometer) Finavstem 0-punktet på eksternt innstillingspotensiometer (for fjernindikering) Bilde N: Styreenhet E2 20

21 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Elektronisk Posisjonsgiver RWG (opsjon) stilles inn For Fjernindikering eller ekstern regulering Etter montering av aktuatoren på ventilen kontrolleres innstillingen ved å måle utgangsstrømmen (se kapittel 151 eller 152) og ev etterjusteringer utføres Tabell 8: Tekniske data RWG 4020 Tilkoplingsskjemaer KMS TP 4/ 3-/4-ledersystem KMSTP_4_/ KMSTP_5_/ 2-ledersystem Utgangsstrøm I a 0 20mA,4 20mA 4 20mA Spenningsforsyning glattet maks 30 V 24 V DC, ± 15 % 14 V DC + (I x R U B ), v Maks I 24 ma ved 20 ma 20 ma strømopptak utgangsstrøm maks last R B 600 (Uv - 14 V) /20 ma Posisjonsgiver plate (bilde P-1) er under dekkplaten (bilde P-2) Bilde P-1: Posisjonsgiverkort 21

22 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 151 Stille inn 2-ledersystem 4 20 ma og 3-/4-ledersystem 0 20 ma Koble spenning til den elektroniske posisjonsgiveren Kjør ventil til endeposisjon STENGT Indikatorskiven trekkes av, hvis den eksisterer Tilkoble måleapparat for 0 20 ma til målepunktene (bilde P-2) Strømkretsen (ekstern last) må være tilkoblet (maks last R B må overholdes), eller klemmene må være koblet sammen (se koblingsskjema) for at verdien skal kunne måles Drei potensiometeret (E2) med urviseren til anslag Drei potensiometeret (E2) litt tilbake Bilde P-2 «0» (0/4 ma) «max» (20 ma) Dekkplate E2 Målepunkt (+) 0/4 20mA Målepunkt ( ) 0/4 20mA Skru potensiometer «0» mot høyre til utgangsstrømmen stiger Skru potensiometer «0» tilbake til følgende verdi er nådd: ved 3-/4-ledersystem: ca 0,1 ma ved 2-ledersystem: ca 4,1 ma Dette sikrer at det elektriske 0-punktet ikke underskrides Kjør ventil til endeposisjon ÅPEN Still inn sluttverdien til 20 ma med potensiometeret «maks» Kjør mot endeposisjonen STENGT igjen og kontroller minimumsverdien (0,1 ma eller 4,1 ma) Korriger hvis nødvendig Hvis den maksimale verdien ikke nås må valgt reduksjonsgir kontrolleres 22

23 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC /4-ledersystem 4 20 ma stilles inn Koble spenning til den elektroniske posisjonsgiveren Kjør ventil til endeposisjon STENGT Indikatorskiven trekkes av, hvis den eksisterer Tilkoble måleapparat for 0 20 ma til målepunktene (bilde P-2) Strømkretsen (ekstern last) må være tilkoblet (maks last R B må overholdes), eller klemmene må være koblet sammen (se koblingsskjema) for at verdien skal kunne måles Drei potensiometeret (E2) med urviseren til anslag Drei potensiometeret (E2) litt tilbake Bilde P-2 «0» (0/4 ma) «max» (20 ma) Dekkplate E2 Målepunkt (+) 0/4 20mA Målepunkt ( ) 0/4 ma 20 ma Skru potensiometer «0» mot høyre til utgangsstrømmen stiger Drei potensiometeret «0» tilbake til en reststrøm på ca 0,1 ma er nådd Kjør ventil til endeposisjon ÅPEN Still inn potensimeteret «maks» til sluttverdien 16 ma Kjør ventil til endeposisjon STENGT Endre innstillingen for potensiometeret «0» fra 0,1 ma til startverdien 4 ma Dermed forskyves samtidig sluttverdien med 4 ma, slik at området 4 20 ma gjennomkjøres Kjør til begge endeposisjonene igjen og kontroller innstillingen Korriger hvis nødvendig Hvis den maksimale verdien ikke nås må valgt reduksjonsgir kontrolleres 23

24 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 16 Mekanisk Posisjonsindikasjon (opsjon) stilles inn Sett indikatorskiven på akselen Kjør ventil til endeposisjon STENGT Nederste indikasjonsskive dreies (bilde Q1), til symbol LUKKET stemmer overens med indikatormerket på dekselet (bilde Q-2) Kjør aktuator til endeposisjon ÅPEN Hold den nederste indikatorskiven STENGT fast, og drei den øverste skiven med symbolet ÅPEN til dette stemmer overens med indikatormerket på dekselet Bilde Q-1: Bilde Q-2: Indikatorskive Indikatormerke Indikatorskiven dreier seg ca 180 til 230 ved kjøring fra STENGT til ÅPEN posisjon eller omvendt På fabrikken ble det montert et passende reduksjonsgir Hvis omdreiningene/ventilvandringen til aktuatoren må endres senere, så må man eventuelt skifte ut reduksjonsgiret 17 Lukke bryterrommet Rengjør tetningsflatene på dekselet og huset Kontroller at o-ringen er i orden Sett inn tetningsflatene lett med syrefritt fett Konservere spalteflatene med syrefritt korrosjonsbeskyttelsesmiddel Trykkfast kapsling! Behandle deksel og husdeler forsiktig Det må ikke være skader eller urenheter på spalteflatene Dekselet må ikke kantes under monteringen Sett dekselet på bryterrommet, og stram skruene jevnt og kryssvis Etter igangsetting utbedres ev lakkskader 24

25 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC Vedlikehold Ta hensyn til følgende punkter i forbindelse med vedlikeholdet: Det må jevnlig utføres kontroll og vedlikehold (minst hvert 3 år) ivaretatt av personer med de nødvendige kvalifikasjoner, i henhold til den europeiske standarden EN «Ettersyn og vedlikehold av elektriske installasjoner i farlige områder» Ved arbeid i Ex-området må standarden EN «Ettersyn og vedlikehold av elektriske installasjoner i farlige områder» overholdes Det må kun utføres arbeid på åpne aktuatorer som er spenningssatt, hvis man har sikret seg at det ikke er noen eksplosjonsfare under arbeidet Nasjonale bestemmelser må også følges Kontroller aktuatoren visuelt Forsikre deg om at det ikke er noen synlige skader eller endringer på aktuatoren De elektriske ledningene må være uten skader og lagt på korrekt måte For å unngå korrosjonsdannelse må eventuelle lakkskader utbedres omhyggelig Originalmaling kan skaffes fra AUMA i mindre kvanta Kontroller at ledningsgjennomføringer, pakkboksforbindelser, blindplugger etc sitter som de skal, og er tette Følg produsentens spesifikasjoner for dreiemoment Skift hvis nødvendig ut komponentene Bruk kun komponenter med egen inspeksjonsattest Kontroller at Ex-tilkoblingene er korrekt festet Se etter eventuelle misfarginger på klemmene og ledningene Dette er et tegn på forhøyede temperaturer Ved Ex-hus må man være særlig oppmerksom på vannansamlinger Ved skader på tetningselementer kan det ved «ånding» og sterke temperatursvinginger (f eks mellom dag/natt) oppstår en potensielt farlig vannansamling Kontroller eksplosjonssikker spalte på trykkfaste hus for tilsmussing og korrosjon Siden dimensjonene for Ex-spalten er presist definert og testet må det ikke utføres noe mekanisk arbeid (f eks sliping) på spalten Spalteflatene må rengjøres kjemisk (f eks med Esso-Varsol) Før spalteflatene lukkes, må de konserveres med et syrefritt korrosjonshemmende middel (f eks Esso Rust-BAN 397) Pass på at alle deksler er behandlet nøye og at tetningselementene er kontrollert Kontroller alle lednings- og motorvernorganer Hvis man oppdager mangler ved vedlikeholdsarbeidet, som påvirker sikkerheten, må man straks foreta reparasjonsarbeid Spalteflatene må ikke ha noen form for skader på overflatebelegget Ved utskiftning av komponenter, tetningselementer etc må det kun brukes originale reservedeler Trykkfast kapsling! Kontroller før åpning at det ikke foreligger gass eller spenning Trykkfast kapsling! Behandle deksel og husdeler forsiktig Det må ikke være skader eller urenheter på spalteflatene Husdeler, og særlig spalteflater må ikke bearbeides mekanisk Dekselet må ikke kantes under monteringen 25

26 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks Vi anbefaler i tillegg: Ved sjelden aktivering bør det gjennomføres en prøvekjøring ca hver sjette måned, for å sikre at aktuatoren til en hver tid er driftsklar Kontroller ca seks måneder etter igangkjøring, og deretter en gang i året at festeskruene mellom aktuatoren og ventilen/giret er strammet godt nok Hvis det er nødvendig, så ettertrekkes det med dreiemomentene som er angitt i tabell 2, side 8 Ved aktuatorer med tilkoplingsform A, presses det inn EP-multifett på mineraloljebasis, inn med fettpresse i intervaller på ca 6 måneder fra igangsetting, på smørenippel (mengde, se tabell 3, side 9) 19 Smøring På fabrikken ble girrommet fylt med smøremidler Bytte av fett anbefales i henhold til følgende driftstid: Ved sjelden betjening etter år Vedhyppigbetjeningetter6 8år Smøring av ventilspindelen må skje separat 20 Vraking og resirkulering Aktuatorer fra AUMA er produkter med ekstremt lang levetid På et eller annet tidspunkt vil de imidlertid måtte skiftes ut Aktuatorene er bygget opp i moduler, og kan derfor lett deles opp og sorteres på følgende måte: Elektronikkavfall Forask metaller Plast Smørefett og olje Generelt gjelder: Samle opp smørefett og olje ved demontering Dette er generelt vannforurensende stoffer som ikke må slippes ut i miljøet Lever inn det demonterte materialet til et godkjent avfallshåndteringsanlegg/ en godkjent gjenbruksstasjon Følg nasjonale forskrifter for avfallshåndtering 21 Service AUMA har et omfattende servicetilbud, som f eks vedlikehold og inspeksjon av aktuatorer Adresser på avdelinger og forhandlere finner du på side 36, og på Internett (wwwaumacom) 26

27 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Notiser 27

28 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 22 Reservedelsliste aktuator SAExC 071 SAExC 161 med pluggforbinder 28

29 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Henvisning: Vennligst oppgi apparattype og vårt ordrenummer (se typeskilt) når du bestiller reservedeler Kun originale AUMA reservedeler må benyttes Bruk av andre deler fører til at garantien tapes og til fraskrivelse av produktansvar Utseendet på reservedelene kan avvike fra leveransen Nr Benevnelse Type Nr Benevnelse Type 0010 Hus Modul 5390 Låseskrue Modul 0020 Lagerflens Modul 5420 Håndratt med håndtak Modul 0030 Hulaksel uten snekkehjul Modul 5491 Driftshylse B3/B4/E 0050 Snekkeaksel Modul 5511 Passkile 0051 Motorkobling 5530 Mekanisk posisjonsindikator Modul 0052 Koblingsskrue 5540 Stikkontakt med motorkabeltre Modul 0053 Manuell kobling 5560 Potensiometer for posisjonsgiver Modul 0054 Trekktau 5561 Potensiometer uten glidekobling 0060 Snekkehjul 5570 Varmeelement Modul 0090 Planetgir håndrattsiden Modul Blinkbryter med stiftkontakter Lagertrykkflens Modul (uten impulsskive og isoleringsplate) Modul 0170 Spak Modul Styreenhet uten målehoder for Tannsegment dreiemomentkobling og bryter Modul 0190 Kronhjul Modul Styreenhet med magnetisk endeog dreiemomentgiver (MWG), for 0200 Svingarm Modul Kobling II for dreiemomentkobling Modul non-intrusive utførelse i forbindelse Modul 0230 Drivhjul grensebryter Modul med integrert AUMATIC-styring 0240 Mellomhjul for grensebryter Modul Bryterpakke for ÅPNE-retning Modul 0250 Sikringsplate Modul Bryterpakke for LUKKE-retning Modul 0580 Kabelstreng for jordledning Modul 5601 Bryter for ende/dreiemoment 0610 Målehode for dreiemomentkobling Modul 5602 Bryterkassett 0700 Motor (VD motor inkl nr 0790) Modul 5660 RWG Modul 0790 Planetgir motorside (SA/SAR Potensiometer for RWG uten glidekobling Modul Modul ved VD motor) 5662 Kretskort RWG Modul 0800 Planetgir motorside 5663 Kabelstreng for RWG Modul Modul (SA/SAR 161 ved AD90 motor) 5671 Glidekobling for potensiometer/rwg Modul 1550 Reduksjonsgir Modul Spindelbeskyttelsesrør Deksel for bryterrom Modul (uten beskyttelseskappe) 5010 Termineringskort Modul Beskyttelseskappe for Skrue for powerklemme spindelbeskyttelsesrør 5012 Skive for powerklemme 5683 V-Seal 5013 Skrue for styreklemme 5690 Omkoblerspak kompl Modul 5014 Skive for styreklemme 5691 Omkoblerspak 5020 Kontaktholder uten stiftkontakt Modul 5692 Riflet pinne 5050 Stiftkontakt for styring Modul Akseltetningsring spindelkobling A for Stiftkontakt for motor Modul ISO-flens 5070 Pluggdeksel Modul 5751 Spindelmutter (uten gjenge) 5110 Gjengeplugger S1 Tetningssett, lite Sett 5140 Spindelkobling A (uten spindelmutter) Modul S2 Tetningssett, stort Sett 5141 Aksial-nållager 5161 Utgående aksel D 5351 Sprengering 29

30 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 23 Reservedelsliste aktuator SAExC 071 SAExC 161 med klemmeforbindelse 30

31 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Henvisning: Vennligst oppgi apparattype og vårt ordrenummer (se typeskilt) når du bestiller reservedeler Kun originale AUMA reservedeler må benyttes Bruk av andre deler fører til at garantien tapes og til fraskrivelse av produktansvar Utseendet på reservedelene kan avvike fra leveransen Nr Benevnelse Type Nr Benevnelse Type 0010 Hus Modul 5420 Håndratt med håndtak Modul 0020 Lagerflens Modul 5491 Driftshylse B3/B4/E 0030 Hulaksel uten snekkehjul Modul 5511 Passkile 0050 Snekkeaksel Modul 5530 Mekanisk posisjonsindikator Modul 0051 Motorkobling 5540 Stikkontakt med motorkabelbunt Modul 0052 Koblingsskrue 5560 Potensiometer for posisjonsgiver Modul 0053 Manuell kobling 5561 Potensiometer uten glidekobling 0054 Trekktau 5570 Varmeelement Modul 0060 Snekkehjul Blinkbryter med stiftkontakter Planetgir håndrattsiden Modul (uten impulsskive og isoleringsplate) Modul 0100 Lagertrykkflens Modul Styreenhet uten målehoder for Spak Modul dreiemomentkobling og bryter Modul 0180 Tannsegment Styreenhet med magnetisk endeog dreiemomentgiver (MWG), for 0190 Kronhjul Modul Svingarm Modul non-intrusive utførelse i forbindelse Modul 0220 Kobling II for dreiemomentkobling Modul med integrert AUMATIC-styring 0230 Drivhjul grensebryter Bryterpakke for ÅPNE-retning Modul 0240 Mellomhjul for grensebryter Modul Bryterpakke for LUKKE-retning Modul 0250 Sikringsplate 5601 Bryter for ende/dreiemoment 0580 Kabelstreng for jordledning Modul 5602 Bryterkassett 0610 Målehode for dreiemomentkobling Modul 5660 RWG Modul 0700 Motor (VD motor inkl nr 0790) Modul 5661 Potensiometer for RWG uten glidekobling Modul 0790 Planetgir motorside 5662 Kretskort RWG Modul Modul (SA/SAR ved VD motor) 5663 Kabelstreng for RWG Modul Planetgir motorside 5671 Glidekobling for potensiometer Modul 0800 Modul (SA/SAR 161 ved AD90 motor) Spindelbeskyttelsesrør Reduksjonsgir Modul (uten beskyttelseskappe) 5000 Deksel Modul Beskyttelseskappe for Kontaktholder uten stiftkontakt Modul spindelbeskyttelsesrør 5050 Stiftkontakt for styring Modul 5683 V-Seal 5060 Stiftkontakt for motor Modul 5690 Omkoblerspak kompl Modul 5110 Gjengeplugger Modul 5691 Omkoblerspak 5140 Spindelkobling A (uten spindelmutter) Modul 5692 Riflet pinne 5141 Aksial-nållager 5730 Pluggbar elektroforbindelse Modul 5161 Utgående aksel D Akseltetningsring spindelkobling A for Klemmeramme (uten klemmer) Modul ISO-flens 5290 Endestykke Modul 5751 Spindelmutter (uten gjenge) 5330 Klemmer for motor/styring Modul S1 Tetningssett, lite Sett 5351 Låsering S2 Tetningssett, stort Sett 5390 Låseskrue Modul 31

32 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 24 PTB-dokumentering 32

33 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC

34 Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks 25 Konformitetserklæring og produsenterklæring 34

35 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Stikkordliste B Beskyttelsesrør 9 D Dreiemomentinnstilling 18 DUO-grensebryter 17 E Elektrisk tilkobling 11 Elektronisk posisjonsgiver RWG 21 2-ledersystem 22 3-/4-ledersystem 23 F Fjernindikering 20,21 G Grensebryter 14,16,17 H Håndratt 10 Holderamme 11 I Indikatorskive 24 Internett 35 K Korrosjonsbeskyttelse 7 L Lagring 7 M Manuell drift 10 Maskinering av spindelmutter 9 Mekanisk posisjonsindikator 24 Montering på ventil/gir 8 Motorvern 13 P Posisjonsgiver RWG 21 Posisjonsindikator 24 Potensiometer 20 Produsenterklæring 34 Prøvekjøring 19 PTB-attest 32 PTC-termistor 13 R Reservedelsliste 28 Aktuator 28 S Samsvarserklæring 34 Service 26 Sikkerhetsanvisninger 4 Smøring 26 Spindelkobling 8 T Tandembryter 14 Tekniske data 5 Termobryter 13 Transport 7 Typeskilt 28 U Utkoblingsmoment 18 V Varmeelement 13 Vedlikehold 4 Informasjoner kan man også finne på Internett: Tilkoplingsskjema, kontrollprotokoller og annen informasjon om giret kan lastes ned direkte fra Internett ved å taste inn ordrenummer eller KOM NR (se typeskilt) Vår hjemmeside: 35

36 Europa AUMA Riester GmbH & Co KG Plant Müllheim DE Müllheim Tel Fax wwwaumacom Plant Ostfildern - Nellingen DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Köln DE Köln Tel Fax Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Bayern DE Eching Tel Fax AUMA Armaturenantriebe GmbH AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax wwwaumaat AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol sro CZ Brandýs nl-stboleslav Tel Fax wwwaumacz OY AUMATOR AB FI Espoo Tel Fax wwwaumatorfi AUMA France SARL FR Taverny Cedex Tel Fax wwwaumafr AUMA ACTUATORS Ltd UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH Tel Fax wwwaumacouk AUMA ITALIANA Srl a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel Fax wwwaumait AUMA BENELUX BV NL 2314 XT Leiden Tel Fax wwwaumanl AUMA Polska Sp z oo PL Sosnowiec Tel Fax wwwaumacompl OOO Priwody AUMA RU Moscow a/ya 11 Tel Fax wwwaumaru ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel Fax wwwerichsarmaturse GRØNBECH & SØNNER A/S DK 2450 København SV Tel Fax wwwg-sdk IBEROPLAN SA ES Madrid Tel Fax D G Bellos & Co OE GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A S NO 1300 Sandvika Tel Fax INDUSTRA PT Sintra Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic LtdSti TR Ankara Fax wwwmegaendustricomtr CTS Control Limited Liability Company UA Kiyiv Tel , Fax Afrika AUMA South Africa (Pty) Ltd ZA 1560 Springs Tel Fax ATEC EG- Cairo Tel Fax Amerika AUMA ACTUATORS INC US PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Fax wwwauma-usacom AUMA Argentina Representative Office AR 1609 Boulogne Tel/Fax AUMA Automação do Brasil Ltda BR São Paulo Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Fax TROY-ONTOR Inc CA L4N 8X1 Barrie Ontario Tel Fax Ferrostaal de Colombia Ltda CO Bogotá DC Tel Fax wwwmanferrostaalcom PROCONTIC Procesos y Control Automático EC Quito Tel Fax Corsusa International SAC PE Miralflores - Lima Tel / 0044 / 2321 Fax wwwcorsusacom PASSCO Inc PR San Juan Tel Fax Suplibarca VE Maracaibo Estado, Zulia Tel Fax Asia AUMA Actuators (Tianjin) Co, Ltd CN Tianjin Tel Fax wwwauma-chinacom AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel Fax wwwaumacoin AUMA JAPAN Co, Ltd JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax wwwaumacojp AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd SG Singapore Tel Fax wwwaumacomsg AUMA Actuators Middle East WLL AE Salmabad 704 Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd HK Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DW Controls Co, Ltd KR Seoul Tel Fax wwwactuatorbankcom Sunny Valves and Intertrade Corp Ltd TH Yannawa Bangkok Tel Fax wwwsunnyvalvescoth/ Top Advance Enterprises Ltd TW Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Fax wwwauma-taiwancomtw Australia BARRON GJM Pty Ltd AU NSW 1570 Artarmon Tel Fax wwwbarroncomau Detaljert informasjon om produktene fra AUMA finner du på Internett på: wwwaumacom Y002775/041/no/105

Elektriske aktuatorer for 90 dreining

Elektriske aktuatorer for 90 dreining Elektriske aktuatorer for 90 dreining SGExC 051 SGExC 121 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Certificate Registration No 12 100/1044269 Bruksanvisning med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Bruksanvisning

Detaljer

Lineærenheter LE 12.1 - LE 200.1. Bruksanvisning. Certificate Registration No. 12 100/104 4269

Lineærenheter LE 12.1 - LE 200.1. Bruksanvisning. Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Lineærenheter LE 12.1 - LE 200.1 Bruksanvisning Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Lineærenheter LE 12.1 - LE 200.1 Bruksanvisning AUMA Lineærenhet med multiturn aktuator Snittbilde AUMA Lineærenhet

Detaljer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer Multiturn elektriske ventilaktuatorer SA 071 SA 301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens

Detaljer

1/4-turn gear. Snekkedrev GS 50.3 GS 250.3. Driftsinstruks. Certificate Registration No. 12 100/104 4269

1/4-turn gear. Snekkedrev GS 50.3 GS 250.3. Driftsinstruks. Certificate Registration No. 12 100/104 4269 1/4-turn gear Snekkedrev GS 503 GS 2503 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Driftsinstruks Snekkedrev GS 503 GS 2503 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens gyldighet: Denne bruksanvisningen gjelder

Detaljer

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm 1/4-turn gear GS 50.3 GS 250.3 med fot og arm Skal kun brukes i forbindelse med bruksanvisningen! Denne korte veiledningen erstatter IKKE bruksanvisningen! Den er bare beregnet på personer som allerede

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Les først

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AMExB 01.1 Les først

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse GF 50.3 GF 250.3 Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av

Detaljer

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Les først

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring)

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Driftsinstruks Montering, betjening, igangkjøring Innholdsfortegnelse SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AM 01.1/AM 02.1 Les først veiledningen!

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Elektiske multiturn ventilaktuatorer

Elektiske multiturn ventilaktuatorer Elektiske multiturn ventilaktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 01.1 Bruksanvisning med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 01.1 Bruksanvisning Denne

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW. Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner

ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW. Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner ÅSEANORDNING For sylinderaktuatorer Types B_Q, B_W and B_QW Installasjons-, vedlikeholds- og driftsinstruksjoner 6 B 70 no 4/2015 2 6 B 20 no Innhold 1 GENERELT...3 1.1 Deler og armaturer...3 2 SIKKERHETSREGLER...4

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC Styring Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus HART Driftsinstruks Montering,

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer