ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe"

Transkript

1 GB (03/2006) NO Installasjons- og bruksanvisning

2 Installasjons- og bruksanvisning 50 Hz 60 Hz S10/4 M30/2 S10/4 M25/2 S12/2 M55/2 S16/2 M35/2 S13/4 M70/2 S18/2 M46/2 S17/2 M85/2 S26/2 M50/2 S21/2 M110/2 S30/2 M70/2 S26/2 M80/2 M100/2 M125/2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt Bruksoråder Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Spesielle koentarer angående bruk av eksplosjonssikre puper i oråder ed eksplosjonsfare Tekniske data Navneskilt Sikkerhet Transport Montering og installering Installeringseksepel, pupeku i betong Utløpsrør Elektrisk tilkobling Koblingsskjeaer Kontrollere rotasjonsretning Endre rotasjonsretning Tilkobling av innretning for tetningsovervåking i oljekaeret Igangkjøring Vedlikehold Generelle vedlikeholdstips Rivesyste Koentar til vedlikehold av løftestasjon i overenssteelse ed EN Oljepåfylling og oljeskift Rengjøring Lufting av turbinhuset Sasvarserklæring ABS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner på grunn av teknisk utvikling.

3 Installasjons- og bruksanvisning 3 1 Generelt 1.1 Bruksoråder OBS Høyeste tillatte teperatur i pupeediet er 40 C Piranha nedsenkbare puper er konstruert for puping av kloakk so inneholder kloakkasse fra bygninger og anlegg so ligger på et lavere nivå enn kloakknettet. I tillegg er Piranha nedsenkbare puper ideelle for effektiv og økonoisk trykklensing via rør ed lite tverrsnitt i private, offentlige og industrielle anlegg. Besteelsene i DIN EN å overholdes, i tillegg til andre lokale besteelser Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Motorene i Piranha-serien er sertifisert so eksplosjonssikre i henhold til EEx d llb T Spesielle koentarer angående bruk av eksplosjonssikre puper i oråder ed eksplosjonsfare Eksplosjonssikre nedsenkbare puper kan bare brukes ed terisk følersyste tilkoplet. Hvis det brukes flottørbrytere av kuletypen, å de kobles til en egensikker elektrisk krets "beskyttelsestype EX (i)" i henhold til VDE Deontering og reparasjon av nedsenkbare eksplosjonssikre otorer skal bare utføres av godkjent personell i spesielt godkjente verksteder. 1.2 Tekniske data Maksialt støynivå 70 db. Dette kan i enkelte tilfeller overskrides Navneskilt Vi anbefaler at du noterer data fra det originale typeskiltet på illustrasjonen av typeskiltet nedenfor, og oppbevarer den saen ed kvitteringen so dokuentasjon for senere bruk. Angi alltid pupetype, enhetsnuer og serienuer i feltet "Nr" i all kounikasjon. Forklaring Type Pupetype Nr./SN Eleentnr./serienr. xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) UN Noinell nettspenning V IN Noinell strø A Frekvens Hz P1N Noinell inngangseffekt kw P2N Noinell utgangseffekt kw n Hastighet in-1 Qax Maks. strøning 3/h Hax Maks. fall Ø Ip. Rotordiaeter DN Utløpsrørdiaeter SS IP 68 Vanntrykktett Figur 1: Typeskilt, eksplosjonssikker versjon Beskyttelsestype

4 4 Installasjons- og bruksanvisning Forklaring Model Pupetype/ enhetsnr. SN Serienr. UN Noinell nettspenning P2 Noinell utgangseffekt HP F.L.Aps Apere ved full belastning Hz Frekvens Phase Tre-/enkeltfase RPM Hastighet in-1 Ip. dia Rotordiaeter Max. Maks. nedsenkbar dybde FT Flow Max. Noinell tøekapasitet GPM Head Max. Maks. fall FT Figur 2: Typeskilt, FM-versjon Figur 3: Typeskilt, standardversjon Forklaring Model Pupetype/ enhetsnr. SN Serienr. UN Noinell nettspenning P2 Noinell utgangseffekt HP F.L.Aps Apere ved full belastning Hz Frekvens Phase Tre-/enkeltfase RPM Hastighet in-1 Ip. dia Rotordiaeter Max Maks. nedsenkbar dybde FT Flow Max. Noinell tøekapasitet GPM Head Max. Maks. fall FT Forklaring Type Pupetype Nr./SN Eleentnr./serienr. xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) UN Noinell nettspenning V IN Noinell strø A Frekvens Hz P1N Noinell inngangseffekt kw P2N Noinell utgangseffekt kw n Hastighet in-1 Qax Maks. strøning 3/h Hax Maks. fall Ø Ip. Rotordiaeter DN Utløpsrørdiaeter SS IP 68 Figur 4: Typeskilt, standardversjon Vanntrykktett Beskyttelsestype

5 Installasjons- og bruksanvisning 5 2 Sikkerhet Generelle og spesielle anvisninger for helse og sikkerhet er beskrevet nærere i det separate heftet Sikkerhetstips. Hvis noe er uklart eller du har spørsål angående sikkerhet, å du kontakte produsenten ABS. 3 Transport Enheten bør ikke slippes i bakken eller kastes under transport. c Enheten å aldri heves eller senkes etter strøkabelen. Enheten er utstyrt ed en løfteinnretning for feste av kjetting og løftebøyle ved transport. Alt løfteutstyr so brukes, å være diensjonert for vekten av enheten. Alle relevante sikkerhetsbesteelser å overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis. 4 Montering og installering c Forskriftene so dekker bruken av puper i avløpsanlegg og alle forskrifter so involverer bruk av eksplosjonsbeskyttede otorer skal følges. Kabelen so leder til kontrollpanelet å være forsegles på en gasstett åte ved hjelp av et skuateriale etter at kabelen og kontrollkretsene er trukket gjenno. Det å spesielt legges erke til sikkerhetsbesteelser so gjelder arbeid i lukkete oråder i kloakkanlegg, i tillegg til generelt god teknisk arbeidspraksis. 4.1 Installeringseksepel, pupeku i betong 1 Kudeksel 2 Ventilasjonsrør 3 Kudeksel 4 Mansjett for ledningskanal til kontrollpanelet 5 Kjetting 6 Inntaksrør 7 Flottørbryter av kuletypen 8 Nedsenkbar pupe 9 Betongku 10 Sokkel 11 Lederør 12 Utløpsrør 13 Tilbakeslagsventil 14 Sluseventil 15 Strøkabel til otor Figur 5: Typeskilt, standardversjon FORSIKTIG I bruksoråder so dekkes av noren DIN 1986 å utløpsrøret være utstyrt ed returstrøsløyfe.

6 6 Installasjons- og bruksanvisning 4.2 Utløpsrør Utløpsrøret å onteres i sasvar ed gjeldende besteelser. DIN 1986/100 og EN gjelder spesielt følgende punkter: - - Utløpsrøret bør utstyres ed en returstrøsløyfe (180 bend) plassert over returstrønivået slik at tyngdekraften fører til returstrø ut i kloakken. Utløpsrøret å ikke kobles til et fallrør. - Det bør ikke kobles andre innløp eller utløpsrør til dette utløpsrøret. OBS Utløpsrøret å onteres slik at det ikke utsettes for frost. Ventilasjonsrøret kobles til det loddrette uttaket øverst på oppsalingstanken ved hjelp av en påskyvbar ansjett. Røret skal ha konstant tverrsnitt (in. DN 70) og jevn stigning til over taknivå. 4.3 Elektrisk tilkobling c Før igangkjøring skal en ekspert kontrollere at en av de nødvendige elektriske beskyttelsesenhetene er tilgjengelig. Jording, nøytral, jordfeilbryter osv., å være i sasvar ed lokale elektrisitetsbesteelser, og en kvalifisert person skal kontrollere at disse er i perfekt stand. OBS Strøtilførselen på stedet å være i overenssteelse ed VDE eller andre lokale besteelser i henhold til tverrsnitt og aksialt spenningsfall. Spenningen so er angitt på navneplaten på pupen å tilsvare nettspenningen på stedet Strøtilførselskabelen å være sikret ed en tilstrekkelig stor, treg sikring so tilsvarer erkeeffekten på pupen. c Tilkobling av innkoende strøtilførsel og selve pupen til terinalene på kontrollpanelet å være i sasvar ed koblingsdiagraet og å utføres av en kvalifisert person. Alle relevante sikkerhetsbesteelser å overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis. OBS For bruk utendørs gjelder følgende VDE-regler: Nedsenkbare puper so brukes utendørs, å være utstyrt ed en strøkabel so er inst 10 eter lang. Andre nasjonale besteelser kan også være gjeldende. Puper for bruk i svøebasseng, hagedaer og liknende å være i overenssteelse ed Europeisk Standard 60335, Del 2, beskyttelsesklasse I. MERK Spør elektrikeren.

7 Installasjons- og bruksanvisning Koblingsskjeaer Trefaset: S12/2D, S13/4D, S16/2D, S17/2D, S18/2D, S21/2D, S25/2D, S26/2D, S35/2D, S46/2D, M30/2D Enfaset: S10/4 W, S12/2 W, S16/2 W, S17/2 W, S18/2 W Figur 6: Trefasekobling Figur 7: Enfasekobling Figur 8: Trefasekobling ed teperaturbegrenser Figur 9: Enfasekobling ed teperaturbegrenser Figur 12: Trefasekobling ed teperaturbegrenser og DI Figur 11: Enfasekobling ed teperaturbegrenser og DI Figur 16: Trefasekobling ed teperaturbegrenser og DI - M30/2D, M55/2D, M70/2D, M85/2D, M125/2D U1, V1, W1, U2, V2, W2 = Strøførende br = Brun PE = Jord F1/FO = Terisk føler Gr/Gul = Grønn/gul R = Kjør blk = Svart S = Start bl = Blå C = Nøytral (felles) Di = Tetningsovervåking

8 Installasjons- og bruksanvisning OBS Eksplosjonssikre puper so skal brukes i eksplosive atosfærer å ha terofølere ontert (ledere: FO, F1). FORSIKTIG Det å brukes riktige kondensatorer til enfasepuper. Bruk av feil kondensatorer fører til otorhavari Kontrollere rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Når en trefaseenhet skal brukes for første gang, eller for første gang i et nytt anlegg, å rotasjonsretningen kontrolleres av en kvalifisert person. Ved kontroll av rotasjonsretning å enheten sikres slik at det roterende løpehjulet eller luftsirkulasjonen det forårsaker, ikke utgjør noen fare for personer i nærheten. Ikke plasser hånden i det hydrauliske systeet! c Rotasjonsretningen Når skal bare endres av en kvalifisert person. du utfører kontrollen av rotasjonsretningen sat når du starter enheten, å du være opperkso på STARTREAKSJONEN. Den kan være svært kraftig FORSIKTIG Rotasjonsretningen er riktig hvis løpehjulet/propellen roterer ed klokken når an ser nedover fra toppen av enheten. Figur 13: Rotorrotasjon FORSIKTIG Startreaksjonen går ot klokken. MERK OBS Hvis flere enheter er koblet til sae kontrollpanel, å hver enhet kontrolleres for seg. Hovedtilførselen til kontrollpanelet skal roteres ed klokken. Hvis lederne er koblet i henhold til koblingsdiagraet og ledertilordingen vil rotasjonsretningen være riktig Endre rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! c Rotasjonsretningen skal bare endres av en kvalifisert person. Hvis rotasjonsretningen er feil, endres dette ved å bytte o på fasene til strøkabelen i kontrollpanelet. Rotasjonsretningen skal så kontrolleres på nytt MERK Måleinnretningen for rotasjonsretningen overvåker rotasjonsretningen til strøforsyningen eller til nødgeneratoren.

9 Installasjons- og bruksanvisning Tilkobling av innretning for tetningsovervåking i oljekaeret For å kunne integrere en innretning for tetningsovervåking i kontrollpanelet so leveres av kunden, er det svært viktig at ABS Dl-odul onteres i henhold til kontrollkretsdiagraet under: Figur 14: DI-odul (tilkobling av neonlyspære) Figur 15: DI-odul ed relé for separate signaler FORSIKTIG Maksial belastning på kontakten er 2 apere MERK 5 Igangkjøring g Når ABS DI-odul ed relé for separate signaler (leveres ikke so standard) pupene skal slås på eller gå i eksplosjonsfarlige iljøer, å pupeseksjonen i pupene være fylt ed vann (tørrkjøring), være senket ned i vann eller befinne seg under vann (våt installasjon). Pass på at inste nedsenkingsdybde so er angitt i databladet, overholdes. Andre driftstyper so slurpedrift eller tørrkjøring er ikke tillatt. Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Før idriftsetting bør enheten kontrolleres og funksjonene bør testes. Det å spesielt legges erke til følgende: - Har de elektriske tilkoblingene blitt utført i sasvar ed gjeldende regler? - Er varesensorene koblet til? - Er innretningen for tetningsovervåkning installert korrekt (hvis ontert)? - Er bryteren for otoroverbelastning riktig innstilt? - Er strø- og kontrollkretskablene koblet til riktig? - Er pupekuen renset? - Er inn- og utløpene til pupestasjonen renset og kontrollert? - Er rotasjonsretningen riktig - selv o det kjøres via en nødgenerator? - Fungerer nivåkontrollenhetene so de skal? - Er de nødvendige portventilene (hvis ontert) åpne? - Er de nødvendige tilbakeslagsventilene (hvis ontert) åpne? -

10 10 Installasjons- og bruksanvisning 6 Vedlikehold c Før vedlikehold igangsettes skal kvalifisert personale koble enheten helt fra strøforsyningen, og an bør være forsiktig slik at an ikke uforvarende slår den på igjen. Ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid å sikkerhetsbesteelsene for arbeid på kloakkanlegg i lukkete oråder overholdes, i tillegg til god generell arbeidspraksis. MERK MERK Vedlikeholdstipsene so er gitt her, er ikke beregnet på "gjør-det-selv"-reparasjoner. Det kreves spesiell teknisk kunnskap. En vedlikeholdskontrakt ed serviceavdelingen vår garanterer deg best ulig teknisk service under alle forhold og ostendigheter. 6.1 Generelle vedlikeholdstips ABS nedsenkbare puper er pålitelige kvalitetsprodukter. Hver enkelt enhet blir nøye kontrollert. Kulelagre ed søreiddel for hele levetiden saen ed våre overvåkingsinnretninger sikrer optial pupepålitelighet forutsatt at pupen blir tilkoblet og brukt i overenssteelse ed instruksjonene for bruk. Skulle funksjonsfeil likevel oppstå, å det ikke brukes iproviserte løsninger. Kontakt ABS kundeservice for hjelp. Dette gjelder særlig hvis enheten hele tiden slås av på grunn av for kraftig strø i kontrollpanelet, av varesensorene til varekontrollsysteet eller av systeet for tetningsovervåkning (DI). Regelessig service og pleie anbefales for å sikre lang levetid. MERK MERKNAD: ABS' serviceorganisasjon kan gi råd uansett hvilke oppgaver du vil løse, og hjelper deg gjerne ed å løse probleer knyttet til pupen. ABS garantibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utført av et ABSgodkjent verksted og ed originale ABS-reservedeler Rivesyste Rivesysteet i Piranha er en slitedel og kan trenge utskifting. Redusert kutteytelse kan føre til redusert effekt. Vi anbefaler at rivesysteet kontrolleres regelessig. Dette gjelder særlig hvis det pupes kloakk so inneholder sand. Det anbefales å kontrollere og vedlikeholde pupen regelessig slik at den får lengst ulig levetid. ABS serviceorganisasjon hjelper deg gjerne ed å dekke dine pupebehov og løse eventuelle pupeprobleer. MERKNAD: ABS garantibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utført av et ABSgodkjent verksted og ed originale ABS-reservedeler.

11 Installasjons- og bruksanvisning Koentar til vedlikehold av løftestasjon i overenssteelse ed EN Det anbefales at løftestasjonen inspiseres og funksjonstestes ånedlig.. I overenssteelse ed EN-besteelsene å pupestasjonen/løftestasjonen vedlikeholdes av en kvalifisert person ed følgende intervaller: i koersielle anlegg- hver tredje åned i leilighetsblokker - hver sjette åned i eneboliger - årlig - I tillegg anbefaler vi at det inngås en vedlikeholdskontrakt ed en kvalifisert bedrift. 6.3 Oljepåfylling og oljeskift Oljekaeret ello otoren og den hydrauliske delen er fylt ed søreolje ved levering. Oljeskift er bare nødvendig hvis det oppstår feil. Hvis inspeksjonskontrollapen i kontrollpanelet tennes av DI-elektroden ontert i pupen, betyr det at det er vann i otorhuset (bare Piranha M55/2- M125/2). Få den ekaniske tetningsenheten kontrollert av ABS-servicesenteret. Hvis inspeksjonslapen ikke lyser, er det bare nødvendig ed oljeskift i forbindelse ed reparasjonsarbeid. Reparasjonsarbeid på eksplosjonssikre nedsenkbare puper å bare utføres av godkjent personell i godkjente verksteder. Ved reparasjon å det bare brukes originale reservedeler levert av produsenten. DI-elektroden so er ontert i eksplosjonssikre puper indikerer o det er fuktighet i otororådet. 6.4 Rengjøring Hvis pupen brukes i transportable anlegg å den rengjøres etter bruk ved å pupe rent vann, for å unngå avleiring av suss og annet. I faste installasjoner anbefaler vi at det autoatiske nivåkontrollsysteet funksjonstestes jevnlig. Ved å slå over velgerbryteren (bryterposisjon "HAND") vil kuen tøes. Hvis det er synlige sussavleiringer på flytedelene å disse rengjøres. Etter rengjøring å pupen skylles ed rent vann, og flere autoatiske pupesykluser gjennoføres. 6.5 Lufting av turbinhuset Når pupen senkes ned i en ku full av vann kan det oppstå luftblokkering i turbinhuset so fører til pupeprobleer. Hvis dette forekoer kan pupen heves opp og senkes igjen. Gjenta fregangsåten o nødvendig.

12 12 Installasjons- og bruksanvisning

13 13 Sasvarserklæring EEx-utførelse Sasvarserklæring So definert i: askindirektivet 98/37/EF, EMC-direktivet 89/336/EF, lavspenningsdirektivet 73/23/EF, ATEX 94/9/EF, byggevaredirektivet 89/106/EF GB: Declaration of confority NL: Overeenkostigheidsverklaring HU: Megfelelõségi nyilatkozat DE: Konforitätserklärung SE: Försäkran o överensstäelse GR: Δήλωση εναρμόνισης FR: Déclaration de Conforité NO: Sasvarserklæring ET: Vastavusdeklaratsioon ES: Declaración de Confiridad DK: Overenssteelseserklæring CZ: Prohlášení o shodšì PT: Declaracão de conforidade FI: Vaatiustenukaisuusvakuutus SI: Izjava o skladnosti IT: Dichiarazione di conforità PL: Deklaracja zgodnosci SK: Vyhlásenie o zhode ABS Production Wexford Ltd, Clonard Road, Wexford, IRELAND GB: Declare under our sole responsibility that the products DK: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter DE: Erklärt eigenverantwortlich, daß die Produkte FI: Vakuutae yksinoaan oalla vastuullae, että seuraavat tuotteet FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu ES: Declaraos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a terékek PT: Declaraos sob nossa única responsabilidade que os produtos GR: Dhlönoye e apokleistikq aw eyuýnh óti ta proïónta IT: Dichiariao sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ET: Deklareerie ainuvastutajana, et tooted NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten CZ: Prohlašuje na vlastní odpovìdnost, že výrobky SE: Försäkrar under eget ansvar att produkterna SI: Izjavljao, da so z našo izkljuèno odgovornostjo izdelki NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter SK: Vyhlasujee na našu zodpovednost, že výrobky Produkter: S12 - M120 II 2G k EEx d IIB T4 GB: To which this declaration relates are in confority with the following standards or other norative docuents DE: Auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen norativen Dokuenten entsprechen FR: Auxquels se réfère cette déclaration sont confores aux nores ou à d autres docuents noratifs ES: Objeto de esta declaración, están confores con las siguientes noras u otros docuentos norativos PT: Aque se refere esta declaracáo está e conforidade co as Noras our outros docuentos norativos IT: Ai quali questa dichiarazione si riferisce sono confori alla seguente nora o ad altri docuenti norativi NL: Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeensteing zijn et de volgende noren of andere noratieve docuenten SE: So ofattas av denna försäkran är i överensstäelse ed följande standarder eller andra regelgivande dokuent NO: So dekkes av denne erklæringen, er i sasvar ed følgende standarder eller andre norative dokuenter DK: So er ofattet af denne erklæring, er i overenssteelse ed følgende standarder eller andre norative dokuenter FI: Joihin tää vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä uiden sääntöäääräävien asiakirjojen ukaisia PL: Do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacyi norai lub innyi dokuentai noratywnyi. HU: Aelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, egfelelnek a következõszabványokban és egyéb szabályozó dokuentuokban leírtaknak. GR: Τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα και/ή άλλα πρότυπα κανονιστικά έγγραφα ET: Mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgiste standardite ja uude noratiivdokuentidega. CZ: Na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícíi norai nebo jinýi norativníi dokuenty. SI: Na katere se ta izjava nanaša, skladni z naslednjii standardi ali drugii norativnii dokuenti. SK: Na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúci štandardo a iný záväzný dokuento. DIN EN , EN 60335, EN 50014, EN 50018, EN 13463, EN ISO & EN Sean Roche ABS Production Wexford Ltd.

14 ABS Production Wexford Ltd., Clonard Road, Wexford, Irland Tel Faks

Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280

Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280 15975087NO (02/2015) 1009-00 NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar orører type ABS RW 200 280 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Lensepupe type ABS Robusta

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 242

Pumpekontroller Type ABS PC 242 Pumpekontroller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (09/2014) Installasjonsveiledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styringsutstyr Type ABS CA 441, CA 442, CA 443

Styringsutstyr Type ABS CA 441, CA 442, CA 443 www.sulzer.com Styringsutstyr Type S,, nstallasjonsveiledning (/) Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning opyright () Sulzer. lle rettigheter forbeholdt. enne håndboken, så vel som programvaren

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: 2954 5280 80_NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 26-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Modulerende luft/vann-varmepumpe

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 15-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer