ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe"

Transkript

1 GB (03/2006) NO Installasjons- og bruksanvisning

2 Installasjons- og bruksanvisning 50 Hz 60 Hz S10/4 M30/2 S10/4 M25/2 S12/2 M55/2 S16/2 M35/2 S13/4 M70/2 S18/2 M46/2 S17/2 M85/2 S26/2 M50/2 S21/2 M110/2 S30/2 M70/2 S26/2 M80/2 M100/2 M125/2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt Bruksoråder Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Spesielle koentarer angående bruk av eksplosjonssikre puper i oråder ed eksplosjonsfare Tekniske data Navneskilt Sikkerhet Transport Montering og installering Installeringseksepel, pupeku i betong Utløpsrør Elektrisk tilkobling Koblingsskjeaer Kontrollere rotasjonsretning Endre rotasjonsretning Tilkobling av innretning for tetningsovervåking i oljekaeret Igangkjøring Vedlikehold Generelle vedlikeholdstips Rivesyste Koentar til vedlikehold av løftestasjon i overenssteelse ed EN Oljepåfylling og oljeskift Rengjøring Lufting av turbinhuset Sasvarserklæring ABS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner på grunn av teknisk utvikling.

3 Installasjons- og bruksanvisning 3 1 Generelt 1.1 Bruksoråder OBS Høyeste tillatte teperatur i pupeediet er 40 C Piranha nedsenkbare puper er konstruert for puping av kloakk so inneholder kloakkasse fra bygninger og anlegg so ligger på et lavere nivå enn kloakknettet. I tillegg er Piranha nedsenkbare puper ideelle for effektiv og økonoisk trykklensing via rør ed lite tverrsnitt i private, offentlige og industrielle anlegg. Besteelsene i DIN EN å overholdes, i tillegg til andre lokale besteelser Sertifisering av eksplosjonssikkerhet Motorene i Piranha-serien er sertifisert so eksplosjonssikre i henhold til EEx d llb T Spesielle koentarer angående bruk av eksplosjonssikre puper i oråder ed eksplosjonsfare Eksplosjonssikre nedsenkbare puper kan bare brukes ed terisk følersyste tilkoplet. Hvis det brukes flottørbrytere av kuletypen, å de kobles til en egensikker elektrisk krets "beskyttelsestype EX (i)" i henhold til VDE Deontering og reparasjon av nedsenkbare eksplosjonssikre otorer skal bare utføres av godkjent personell i spesielt godkjente verksteder. 1.2 Tekniske data Maksialt støynivå 70 db. Dette kan i enkelte tilfeller overskrides Navneskilt Vi anbefaler at du noterer data fra det originale typeskiltet på illustrasjonen av typeskiltet nedenfor, og oppbevarer den saen ed kvitteringen so dokuentasjon for senere bruk. Angi alltid pupetype, enhetsnuer og serienuer i feltet "Nr" i all kounikasjon. Forklaring Type Pupetype Nr./SN Eleentnr./serienr. xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) UN Noinell nettspenning V IN Noinell strø A Frekvens Hz P1N Noinell inngangseffekt kw P2N Noinell utgangseffekt kw n Hastighet in-1 Qax Maks. strøning 3/h Hax Maks. fall Ø Ip. Rotordiaeter DN Utløpsrørdiaeter SS IP 68 Vanntrykktett Figur 1: Typeskilt, eksplosjonssikker versjon Beskyttelsestype

4 4 Installasjons- og bruksanvisning Forklaring Model Pupetype/ enhetsnr. SN Serienr. UN Noinell nettspenning P2 Noinell utgangseffekt HP F.L.Aps Apere ved full belastning Hz Frekvens Phase Tre-/enkeltfase RPM Hastighet in-1 Ip. dia Rotordiaeter Max. Maks. nedsenkbar dybde FT Flow Max. Noinell tøekapasitet GPM Head Max. Maks. fall FT Figur 2: Typeskilt, FM-versjon Figur 3: Typeskilt, standardversjon Forklaring Model Pupetype/ enhetsnr. SN Serienr. UN Noinell nettspenning P2 Noinell utgangseffekt HP F.L.Aps Apere ved full belastning Hz Frekvens Phase Tre-/enkeltfase RPM Hastighet in-1 Ip. dia Rotordiaeter Max Maks. nedsenkbar dybde FT Flow Max. Noinell tøekapasitet GPM Head Max. Maks. fall FT Forklaring Type Pupetype Nr./SN Eleentnr./serienr. xx/xxxx Produksjonsdato (uke/år) UN Noinell nettspenning V IN Noinell strø A Frekvens Hz P1N Noinell inngangseffekt kw P2N Noinell utgangseffekt kw n Hastighet in-1 Qax Maks. strøning 3/h Hax Maks. fall Ø Ip. Rotordiaeter DN Utløpsrørdiaeter SS IP 68 Figur 4: Typeskilt, standardversjon Vanntrykktett Beskyttelsestype

5 Installasjons- og bruksanvisning 5 2 Sikkerhet Generelle og spesielle anvisninger for helse og sikkerhet er beskrevet nærere i det separate heftet Sikkerhetstips. Hvis noe er uklart eller du har spørsål angående sikkerhet, å du kontakte produsenten ABS. 3 Transport Enheten bør ikke slippes i bakken eller kastes under transport. c Enheten å aldri heves eller senkes etter strøkabelen. Enheten er utstyrt ed en løfteinnretning for feste av kjetting og løftebøyle ved transport. Alt løfteutstyr so brukes, å være diensjonert for vekten av enheten. Alle relevante sikkerhetsbesteelser å overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis. 4 Montering og installering c Forskriftene so dekker bruken av puper i avløpsanlegg og alle forskrifter so involverer bruk av eksplosjonsbeskyttede otorer skal følges. Kabelen so leder til kontrollpanelet å være forsegles på en gasstett åte ved hjelp av et skuateriale etter at kabelen og kontrollkretsene er trukket gjenno. Det å spesielt legges erke til sikkerhetsbesteelser so gjelder arbeid i lukkete oråder i kloakkanlegg, i tillegg til generelt god teknisk arbeidspraksis. 4.1 Installeringseksepel, pupeku i betong 1 Kudeksel 2 Ventilasjonsrør 3 Kudeksel 4 Mansjett for ledningskanal til kontrollpanelet 5 Kjetting 6 Inntaksrør 7 Flottørbryter av kuletypen 8 Nedsenkbar pupe 9 Betongku 10 Sokkel 11 Lederør 12 Utløpsrør 13 Tilbakeslagsventil 14 Sluseventil 15 Strøkabel til otor Figur 5: Typeskilt, standardversjon FORSIKTIG I bruksoråder so dekkes av noren DIN 1986 å utløpsrøret være utstyrt ed returstrøsløyfe.

6 6 Installasjons- og bruksanvisning 4.2 Utløpsrør Utløpsrøret å onteres i sasvar ed gjeldende besteelser. DIN 1986/100 og EN gjelder spesielt følgende punkter: - - Utløpsrøret bør utstyres ed en returstrøsløyfe (180 bend) plassert over returstrønivået slik at tyngdekraften fører til returstrø ut i kloakken. Utløpsrøret å ikke kobles til et fallrør. - Det bør ikke kobles andre innløp eller utløpsrør til dette utløpsrøret. OBS Utløpsrøret å onteres slik at det ikke utsettes for frost. Ventilasjonsrøret kobles til det loddrette uttaket øverst på oppsalingstanken ved hjelp av en påskyvbar ansjett. Røret skal ha konstant tverrsnitt (in. DN 70) og jevn stigning til over taknivå. 4.3 Elektrisk tilkobling c Før igangkjøring skal en ekspert kontrollere at en av de nødvendige elektriske beskyttelsesenhetene er tilgjengelig. Jording, nøytral, jordfeilbryter osv., å være i sasvar ed lokale elektrisitetsbesteelser, og en kvalifisert person skal kontrollere at disse er i perfekt stand. OBS Strøtilførselen på stedet å være i overenssteelse ed VDE eller andre lokale besteelser i henhold til tverrsnitt og aksialt spenningsfall. Spenningen so er angitt på navneplaten på pupen å tilsvare nettspenningen på stedet Strøtilførselskabelen å være sikret ed en tilstrekkelig stor, treg sikring so tilsvarer erkeeffekten på pupen. c Tilkobling av innkoende strøtilførsel og selve pupen til terinalene på kontrollpanelet å være i sasvar ed koblingsdiagraet og å utføres av en kvalifisert person. Alle relevante sikkerhetsbesteelser å overholdes, i tillegg til generell teknisk god arbeidspraksis. OBS For bruk utendørs gjelder følgende VDE-regler: Nedsenkbare puper so brukes utendørs, å være utstyrt ed en strøkabel so er inst 10 eter lang. Andre nasjonale besteelser kan også være gjeldende. Puper for bruk i svøebasseng, hagedaer og liknende å være i overenssteelse ed Europeisk Standard 60335, Del 2, beskyttelsesklasse I. MERK Spør elektrikeren.

7 Installasjons- og bruksanvisning Koblingsskjeaer Trefaset: S12/2D, S13/4D, S16/2D, S17/2D, S18/2D, S21/2D, S25/2D, S26/2D, S35/2D, S46/2D, M30/2D Enfaset: S10/4 W, S12/2 W, S16/2 W, S17/2 W, S18/2 W Figur 6: Trefasekobling Figur 7: Enfasekobling Figur 8: Trefasekobling ed teperaturbegrenser Figur 9: Enfasekobling ed teperaturbegrenser Figur 12: Trefasekobling ed teperaturbegrenser og DI Figur 11: Enfasekobling ed teperaturbegrenser og DI Figur 16: Trefasekobling ed teperaturbegrenser og DI - M30/2D, M55/2D, M70/2D, M85/2D, M125/2D U1, V1, W1, U2, V2, W2 = Strøførende br = Brun PE = Jord F1/FO = Terisk føler Gr/Gul = Grønn/gul R = Kjør blk = Svart S = Start bl = Blå C = Nøytral (felles) Di = Tetningsovervåking

8 Installasjons- og bruksanvisning OBS Eksplosjonssikre puper so skal brukes i eksplosive atosfærer å ha terofølere ontert (ledere: FO, F1). FORSIKTIG Det å brukes riktige kondensatorer til enfasepuper. Bruk av feil kondensatorer fører til otorhavari Kontrollere rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Når en trefaseenhet skal brukes for første gang, eller for første gang i et nytt anlegg, å rotasjonsretningen kontrolleres av en kvalifisert person. Ved kontroll av rotasjonsretning å enheten sikres slik at det roterende løpehjulet eller luftsirkulasjonen det forårsaker, ikke utgjør noen fare for personer i nærheten. Ikke plasser hånden i det hydrauliske systeet! c Rotasjonsretningen Når skal bare endres av en kvalifisert person. du utfører kontrollen av rotasjonsretningen sat når du starter enheten, å du være opperkso på STARTREAKSJONEN. Den kan være svært kraftig FORSIKTIG Rotasjonsretningen er riktig hvis løpehjulet/propellen roterer ed klokken når an ser nedover fra toppen av enheten. Figur 13: Rotorrotasjon FORSIKTIG Startreaksjonen går ot klokken. MERK OBS Hvis flere enheter er koblet til sae kontrollpanel, å hver enhet kontrolleres for seg. Hovedtilførselen til kontrollpanelet skal roteres ed klokken. Hvis lederne er koblet i henhold til koblingsdiagraet og ledertilordingen vil rotasjonsretningen være riktig Endre rotasjonsretning Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! c Rotasjonsretningen skal bare endres av en kvalifisert person. Hvis rotasjonsretningen er feil, endres dette ved å bytte o på fasene til strøkabelen i kontrollpanelet. Rotasjonsretningen skal så kontrolleres på nytt MERK Måleinnretningen for rotasjonsretningen overvåker rotasjonsretningen til strøforsyningen eller til nødgeneratoren.

9 Installasjons- og bruksanvisning Tilkobling av innretning for tetningsovervåking i oljekaeret For å kunne integrere en innretning for tetningsovervåking i kontrollpanelet so leveres av kunden, er det svært viktig at ABS Dl-odul onteres i henhold til kontrollkretsdiagraet under: Figur 14: DI-odul (tilkobling av neonlyspære) Figur 15: DI-odul ed relé for separate signaler FORSIKTIG Maksial belastning på kontakten er 2 apere MERK 5 Igangkjøring g Når ABS DI-odul ed relé for separate signaler (leveres ikke so standard) pupene skal slås på eller gå i eksplosjonsfarlige iljøer, å pupeseksjonen i pupene være fylt ed vann (tørrkjøring), være senket ned i vann eller befinne seg under vann (våt installasjon). Pass på at inste nedsenkingsdybde so er angitt i databladet, overholdes. Andre driftstyper so slurpedrift eller tørrkjøring er ikke tillatt. Vær opperkso på sikkerhetstipsene i forrige del! Før idriftsetting bør enheten kontrolleres og funksjonene bør testes. Det å spesielt legges erke til følgende: - Har de elektriske tilkoblingene blitt utført i sasvar ed gjeldende regler? - Er varesensorene koblet til? - Er innretningen for tetningsovervåkning installert korrekt (hvis ontert)? - Er bryteren for otoroverbelastning riktig innstilt? - Er strø- og kontrollkretskablene koblet til riktig? - Er pupekuen renset? - Er inn- og utløpene til pupestasjonen renset og kontrollert? - Er rotasjonsretningen riktig - selv o det kjøres via en nødgenerator? - Fungerer nivåkontrollenhetene so de skal? - Er de nødvendige portventilene (hvis ontert) åpne? - Er de nødvendige tilbakeslagsventilene (hvis ontert) åpne? -

10 10 Installasjons- og bruksanvisning 6 Vedlikehold c Før vedlikehold igangsettes skal kvalifisert personale koble enheten helt fra strøforsyningen, og an bør være forsiktig slik at an ikke uforvarende slår den på igjen. Ved reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid å sikkerhetsbesteelsene for arbeid på kloakkanlegg i lukkete oråder overholdes, i tillegg til god generell arbeidspraksis. MERK MERK Vedlikeholdstipsene so er gitt her, er ikke beregnet på "gjør-det-selv"-reparasjoner. Det kreves spesiell teknisk kunnskap. En vedlikeholdskontrakt ed serviceavdelingen vår garanterer deg best ulig teknisk service under alle forhold og ostendigheter. 6.1 Generelle vedlikeholdstips ABS nedsenkbare puper er pålitelige kvalitetsprodukter. Hver enkelt enhet blir nøye kontrollert. Kulelagre ed søreiddel for hele levetiden saen ed våre overvåkingsinnretninger sikrer optial pupepålitelighet forutsatt at pupen blir tilkoblet og brukt i overenssteelse ed instruksjonene for bruk. Skulle funksjonsfeil likevel oppstå, å det ikke brukes iproviserte løsninger. Kontakt ABS kundeservice for hjelp. Dette gjelder særlig hvis enheten hele tiden slås av på grunn av for kraftig strø i kontrollpanelet, av varesensorene til varekontrollsysteet eller av systeet for tetningsovervåkning (DI). Regelessig service og pleie anbefales for å sikre lang levetid. MERK MERKNAD: ABS' serviceorganisasjon kan gi råd uansett hvilke oppgaver du vil løse, og hjelper deg gjerne ed å løse probleer knyttet til pupen. ABS garantibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utført av et ABSgodkjent verksted og ed originale ABS-reservedeler Rivesyste Rivesysteet i Piranha er en slitedel og kan trenge utskifting. Redusert kutteytelse kan føre til redusert effekt. Vi anbefaler at rivesysteet kontrolleres regelessig. Dette gjelder særlig hvis det pupes kloakk so inneholder sand. Det anbefales å kontrollere og vedlikeholde pupen regelessig slik at den får lengst ulig levetid. ABS serviceorganisasjon hjelper deg gjerne ed å dekke dine pupebehov og løse eventuelle pupeprobleer. MERKNAD: ABS garantibetingelsene er bare gyldige hvis alle reparasjoner er utført av et ABSgodkjent verksted og ed originale ABS-reservedeler.

11 Installasjons- og bruksanvisning Koentar til vedlikehold av løftestasjon i overenssteelse ed EN Det anbefales at løftestasjonen inspiseres og funksjonstestes ånedlig.. I overenssteelse ed EN-besteelsene å pupestasjonen/løftestasjonen vedlikeholdes av en kvalifisert person ed følgende intervaller: i koersielle anlegg- hver tredje åned i leilighetsblokker - hver sjette åned i eneboliger - årlig - I tillegg anbefaler vi at det inngås en vedlikeholdskontrakt ed en kvalifisert bedrift. 6.3 Oljepåfylling og oljeskift Oljekaeret ello otoren og den hydrauliske delen er fylt ed søreolje ved levering. Oljeskift er bare nødvendig hvis det oppstår feil. Hvis inspeksjonskontrollapen i kontrollpanelet tennes av DI-elektroden ontert i pupen, betyr det at det er vann i otorhuset (bare Piranha M55/2- M125/2). Få den ekaniske tetningsenheten kontrollert av ABS-servicesenteret. Hvis inspeksjonslapen ikke lyser, er det bare nødvendig ed oljeskift i forbindelse ed reparasjonsarbeid. Reparasjonsarbeid på eksplosjonssikre nedsenkbare puper å bare utføres av godkjent personell i godkjente verksteder. Ved reparasjon å det bare brukes originale reservedeler levert av produsenten. DI-elektroden so er ontert i eksplosjonssikre puper indikerer o det er fuktighet i otororådet. 6.4 Rengjøring Hvis pupen brukes i transportable anlegg å den rengjøres etter bruk ved å pupe rent vann, for å unngå avleiring av suss og annet. I faste installasjoner anbefaler vi at det autoatiske nivåkontrollsysteet funksjonstestes jevnlig. Ved å slå over velgerbryteren (bryterposisjon "HAND") vil kuen tøes. Hvis det er synlige sussavleiringer på flytedelene å disse rengjøres. Etter rengjøring å pupen skylles ed rent vann, og flere autoatiske pupesykluser gjennoføres. 6.5 Lufting av turbinhuset Når pupen senkes ned i en ku full av vann kan det oppstå luftblokkering i turbinhuset so fører til pupeprobleer. Hvis dette forekoer kan pupen heves opp og senkes igjen. Gjenta fregangsåten o nødvendig.

12 12 Installasjons- og bruksanvisning

13 13 Sasvarserklæring EEx-utførelse Sasvarserklæring So definert i: askindirektivet 98/37/EF, EMC-direktivet 89/336/EF, lavspenningsdirektivet 73/23/EF, ATEX 94/9/EF, byggevaredirektivet 89/106/EF GB: Declaration of confority NL: Overeenkostigheidsverklaring HU: Megfelelõségi nyilatkozat DE: Konforitätserklärung SE: Försäkran o överensstäelse GR: Δήλωση εναρμόνισης FR: Déclaration de Conforité NO: Sasvarserklæring ET: Vastavusdeklaratsioon ES: Declaración de Confiridad DK: Overenssteelseserklæring CZ: Prohlášení o shodšì PT: Declaracão de conforidade FI: Vaatiustenukaisuusvakuutus SI: Izjava o skladnosti IT: Dichiarazione di conforità PL: Deklaracja zgodnosci SK: Vyhlásenie o zhode ABS Production Wexford Ltd, Clonard Road, Wexford, IRELAND GB: Declare under our sole responsibility that the products DK: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter DE: Erklärt eigenverantwortlich, daß die Produkte FI: Vakuutae yksinoaan oalla vastuullae, että seuraavat tuotteet FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu ES: Declaraos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a terékek PT: Declaraos sob nossa única responsabilidade que os produtos GR: Dhlönoye e apokleistikq aw eyuýnh óti ta proïónta IT: Dichiariao sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ET: Deklareerie ainuvastutajana, et tooted NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten CZ: Prohlašuje na vlastní odpovìdnost, že výrobky SE: Försäkrar under eget ansvar att produkterna SI: Izjavljao, da so z našo izkljuèno odgovornostjo izdelki NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter SK: Vyhlasujee na našu zodpovednost, že výrobky Produkter: S12 - M120 II 2G k EEx d IIB T4 GB: To which this declaration relates are in confority with the following standards or other norative docuents DE: Auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen norativen Dokuenten entsprechen FR: Auxquels se réfère cette déclaration sont confores aux nores ou à d autres docuents noratifs ES: Objeto de esta declaración, están confores con las siguientes noras u otros docuentos norativos PT: Aque se refere esta declaracáo está e conforidade co as Noras our outros docuentos norativos IT: Ai quali questa dichiarazione si riferisce sono confori alla seguente nora o ad altri docuenti norativi NL: Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeensteing zijn et de volgende noren of andere noratieve docuenten SE: So ofattas av denna försäkran är i överensstäelse ed följande standarder eller andra regelgivande dokuent NO: So dekkes av denne erklæringen, er i sasvar ed følgende standarder eller andre norative dokuenter DK: So er ofattet af denne erklæring, er i overenssteelse ed følgende standarder eller andre norative dokuenter FI: Joihin tää vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä uiden sääntöäääräävien asiakirjojen ukaisia PL: Do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacyi norai lub innyi dokuentai noratywnyi. HU: Aelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, egfelelnek a következõszabványokban és egyéb szabályozó dokuentuokban leírtaknak. GR: Τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα και/ή άλλα πρότυπα κανονιστικά έγγραφα ET: Mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgiste standardite ja uude noratiivdokuentidega. CZ: Na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícíi norai nebo jinýi norativníi dokuenty. SI: Na katere se ta izjava nanaša, skladni z naslednjii standardi ali drugii norativnii dokuenti. SK: Na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúci štandardo a iný záväzný dokuento. DIN EN , EN 60335, EN 50014, EN 50018, EN 13463, EN ISO & EN Sean Roche ABS Production Wexford Ltd.

14 ABS Production Wexford Ltd., Clonard Road, Wexford, Irland Tel Faks

ABS lett avløpspumpe MF ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe

ABS lett avløpspumpe MF ABS Piranha nedsenkbar kvernepumpe ABS lett avløpspupe MF ABS Piranha nedsenkbar kvernepupe 101000 15975131NO (03/2006) NO Installasjons og bruksanvisning www.absgroup.o ABS lett avløpspupe MF/ABS Piranha nedsenkbar kvernepupe ABS lett

Detaljer

Senkbar avløpspumpe type ABS AS 0530-0841

Senkbar avløpspumpe type ABS AS 0530-0841 Senkbar avløpspupe type ABS AS 0530-0841 15975045NO (02/2015) 1006-00 NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar

Detaljer

Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280

Senkbar omrører type ABS RW 200 og 280 15975087NO (02/2015) 1009-00 NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar orører type ABS RW 200 280 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lett avløpspumpe type ABS MF Senkbar kvernpumpe type ABS Piranha 08/09

Lett avløpspumpe type ABS MF Senkbar kvernpumpe type ABS Piranha 08/09 Lett avløpspupe type ABS MF 154-804 Senkbar kvernpupe type ABS Piranha 08/09 1010-00 15975131NO (02/2017) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning 15975180NO (11/2015) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Tørroppstilt Avløpspumpe Type ABS AFC 0831 0841 1032 1041

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

ABS nedsenkbar avløpsvannpumpe AS

ABS nedsenkbar avløpsvannpumpe AS 15975045NO (02/2006) 100600 NO Installasjons og bruksanvisning www.absgroup.o Installasjons og bruksanvisning 0530 0631 0830 0630 0641 0840 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Bruksoråder... 3 1.1.1

Detaljer

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300

Lensepumpe type ABS Robusta 200 og 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Lensepupe type ABS Robusta

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Synconta 801-902L

Pumpestasjon type ABS Synconta 801-902L 1068-00 15975187NO (12/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Pumpestasjon type ABS Synconta 801 901 901L 902 902L Innholdsfortegnelse 1 Generelt...

Detaljer

ABS løftestasjon Sanimat ABS løftestasjon Piranhamat

ABS løftestasjon Sanimat ABS løftestasjon Piranhamat ABS løftestasjon Sanimat ABS løftestasjon Piranhamat 1100-01 15970338NO (10/2006) NO Installasjons- og bruksanvisning www.absgroup.com Installasjons- og bruksanvisning ABS løftestasjon Sanimat ABS løftestasjon

Detaljer

ABS løftestasjon Sanimax

ABS løftestasjon Sanimax 105100 15970278NO (03/2006) NO Installasjons og bruksanvisning www.absgroup.com Installasjons og bruksanvisning R202 MF0541 MF2541 R202 MF1541 MF3241 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Bruksområder...

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 242

Pumpekontroller Type ABS PC 242 Pumpekontroller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (09/2014) Installasjonsveiledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Installasjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger

Installasjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger 02/2015 NO Installasjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger www.sulzer.com 2 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar kvernpumpe type ABS Piranha

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ABS løftestasjon Piranhamat

ABS løftestasjon Piranhamat 111300 15970314NO (10/2006) NO Installasjons og bruksanvisning www.absgroup.com Installasjons og bruksanvisning 100 120 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Bruksområder... 3 1.2 Tekniske data... 3

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Synconta 700

Pumpestasjon type ABS Synconta 700 15975754 NO (12/2015) 1154-00 NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Synconta 700 700 L Innholdet

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Sanimax

Pumpestasjon type ABS Sanimax 1051-00 15970278NO (11/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) R 202 MF 154 R 202/C MF 154HW MF 324 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ABS løftestasjon Synconta

ABS løftestasjon Synconta 106800 15975187NO (03/2006) NO Installasjons og bruksanvisning www.absgroup.com Installasjons og bruksanvisning 601 801 901 901L 902 902L Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Bruksområder... 3 1.2 Utformingen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøatte-300 300W/ 2 230V og 400V ØS Snøatte-300 benyttes til utendørs is- og snøselting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, raper etc. Varekabelen er stålarert

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning 15972512 NO 04.2015 1169-00 no Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.co 2 Monterings- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar Orører Type ABS XRW: 210 300 400 650 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41

Pakkens innhold...36. Innledning... 37. Installasjon... 38. Fjernkontroll...39. Spesifikasjoner... 40. Informasjon... 41 2 Innhold Side Pakkens innhold...36 Innledning... 37 Installasjon... 38 Fjernkontroll...39 Spesifikasjoner... 40 Informasjon... 41 Pakkens innhold HDMI 2-til-1-svitsj for lyd og video IR-forlenger Infrarød

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 (09/2014) nstallasjonsveiledning www.sulzer.com Pumpekontroller type ABS PC 441, nstallasjonsveiledning Copyright (2014) Sulzer. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer