Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80"

Transkript

1 DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 Dokument oversatt fra engelsk -NO A001

2 Innhold 1 Samsvarserklæring Advarsler Beskrivelse av DVCompact SoftCooler DVCompact SoftCooler Kjøleseksjon Batterier Kompressor(er) Kjølemedium Kontrollpanel og automatiske kontroller Funksjonsprinsipp Funksjon og innhold Annen regulering Installasjon Montering Posisjoner og plassering Plassering av kompressorer Elektrisk tilkobling Kompressoren(e)s roteringsretning Systeminnstillinger Før oppstart Kontroll av DVCompact SoftCooler Generelt Effektregulering Effektbegrensning Typer temperaturregulering Andre DX-funksjoner Service og vedlikehold Kjøleteknisk vedlikehold Elektronisk ekspansjonsventil Annet vedlikehold Feilsøking Koblingskjemaer innstillinger Høy avtrekkslufttemperatur eller utilstrekkelig luftvolum Elektriske feil Feil i kjøleteknologien...13

3 1 Samsvarserklæring Produsent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Faks: bekrefter at: Ventilasjonsaggregater DVCompact SoftCooler 20 DVCompact SoftCooler 25 DVCompact SoftCooler 30 DVCompact SoftCooler 40 DVCompact SoftCooler 50 DVCompact SoftCooler 60 DVCompact SoftCooler 80 (Erklæringen gjelder bare for produktet i den tilstanden det var i da det ble levert og montert i anlegget i henhold til den medfølgende installasjonsveiledningen. Forsikringen dekker ikke komponenter som er lagt til, eller handlinger som er utført på produktet i ettertid.) Samsvarer med kravene i følgende direktiver Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserte standarder gjelder: EN ISO Maskinsikkerhet Grunnleggende begreper, allmenne konstruksjonsprinsipper Del 1: Grunnleggende terminologi, metodikk EN ISO EN ISO :2007 EN Maskinsikkerhet Grunnleggende begreper, allmenne konstruksjonsprinsipper Del 2: Tekniske prinsipper Maskinsikkerhet Risikovurdering Del 1: Prinsipper Maskinsikkerhet Sikkerhetsavstander for å hindre at faresoner nås av armer eller bein EN Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhet Del 1: Generelle krav EN Sikkerhet for husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Del 2-40: Særskilte krav for strømdrevne varmepumper, airconditionanlegg og avfuktere EN EN EN Sikkerhet for husholdningsapparater og lignende apparater Spesielle regler for rutinemessige tester med hensyn til apparater dekket av EN og EN Grader av beskyttelse fra kapslinger (IP-kode) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitet for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder utslippsstandarder for private, kommersielle og lettindustrielle omgivelser Komplett teknisk dokumentasjon er tilgjengelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør 1 Systemair AB

4 2 Advarsler Fare Kjøleenheten kan forårsake personskader hvis den installeres eller brukes feil. Les produktdokumentasjonen nøye før produktet installeres eller igangkjøres. Inspeksjonsdørene må alltid være stengt og låst med den tilhørende nøkkelen mens strømmen er på. Under ingen omstendigheter skal boksen bli stående med døren ulåst. Alt arbeid på produktet skal utføres av kompetent og autorisert vedlikeholdspersonell. Når det skal utføres arbeid/vedlikehold på kjølekretsen(e), må strømmen kobles fra, og arbeidet kun utføres av autorisert personell. Trykkrørene er varme under og etter bruk, og kontakt med bar hud kan føre till brannskader. Kjølemediet for denne kjøleenheten er R410A og kan ikke skiftes ut med en annen type kjølemedium uten skriftlig samtykke fra leverandøren. Kjølemediet må under ingen omstendigheter slippes ut i naturen. Kjølemediet er lettere enn luft og kan fortrenge luften og forårsake kvelning under uheldige omstendigheter. Advarsel Bruk av utstyret som enheten inneholder, er forbundet med alvorlige mekaniske, elektriske, støyrelaterte og vibrasjonsrelaterte faremomenter. For å redusere risikoen for slik fare er det helt nødvendig å følge alle regler som gjelder sikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold. Av sikkerhetshensyn skal installasjonsarbeid kun utføres av personell med relevant teknisk kompetanse. De medfølgende installasjonsinstruksene skal følges. Enheten skal ikke tas i bruk før alle beskyttelsesenheter er på plass og funksjonaliteten er testet. Alle luftinntak og luftutganger skal beskyttes med rist. Det skal ikke utføres vedlikeholdsarbeid og inspeksjonsdørene skal ikke åpnes før enheten er slått av og isolert fra strømtilførselen. Du må forsikre deg om at roterende deler har stanset og at varmeelementene i det elektriske batteriet er avkjølt. Vedlikeholdsbrytere er låst for å hindre uautorisert oppstart under vedlikeholdsarbeid. Ved tømming av kondensvann må prosessen sikres med riktig tilkobling til avløpet. Installatøren må utstyre kjøleseksjonen med drift- og vedlikeholdsinstruksjoner. Disse sikkerhetsreglene gjelder kun produkter levert av Systemair LT. Installatøren er ansvarlig for å utføre en omfattende sikkerhetsvurdering av kjøleseksjonen og utarbeide sikkerhetsregler slik at brukeren kan sikre kjøleseksjonen for å hindre at den skader mennesker, dyr, materialer eller miljøet. Ved tvil om hvordan reglene om sikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold skal tolkes, er det viktig å rådføre seg med Systemair LT eller deres distributører. 2 Systemair AB

5 3 Beskrivelse av DVCompact SoftCooler 3.1 DVCompact SoftCooler Kjøleseksjon Kjøleseksjonen DVCompact SoftCooler er en komplett enhet med integrert kjøling. Med andre ord fullføres alt elektrisk arbeid og rørleggerarbeid på fabrikken. Kapslingene er i samme utforming som DVCompact-serien, dvs. 50 mm Rockwool i en sandwich-konstruksjon som består av to stålplater av merket aluzinc 185. (Korrosjonsklasse C4.) På fremsiden av DVCompact SoftCooler er det en stor dør for enkel tilgang til komponentene. Det er også et integrert vindu og en kontrollpaneldør for enkel tilgang og inspeksjon under drift. Seksjonene leveres i syv forskjellige størrelser og 12 kraftvarianter, alle kompatible med DVCompact Batterier Batteriene er allerede satt inn i boksen og alle rørkoblinger er ferdigstilt. Fordamper- og kondensatorbatteriene er montert på samme side i boksen, slik at forbindelsen mellom batteriene er ryddig og mulig å komme til under vedlikehold. Batteriene passer inn i tverrsnittet av kjøleseksjonen og bruker all tilgjengelig plass i luftstrømmen. Dette sikrer lav hastighet og lav trykkreduksjon. Dermed elimineres overføring av kondens. DX-batteriet plasseres i et dryppkar for å tømme kondens. Dette karet har et utvendig koblingspunkt for vannlås. Forsiktig Det er viktig at den medfølgende vannlåsen med kule tilpasses før igangkjøring Kompressor(er) En frekvenskontrollert kompressor leveres fra størrelse DVCompact SoftCooler 20 og opptil DVCompact SoftCooler 50 (strømtype 1). På de største variantene, fra DVCompact SoftCooler 50 (strømtype 2) til DVCompact SoftCooler 80, leveres to kompressorer: én frekvenskontrollert, og én med fast nivå. Kompressortypene som brukes er Scroll-kompressorer fra Copeland Kjølemedium Kjølemediet som brukes for DVCompact SoftCooler, er R410A. Dette fylles opprinnelig på fabrikken, og relevant mengde er angitt på kjøleseksjonen. Det utføres en langsiktig test med vakuum for å sikre at kjølekretsene er helt fri for lekkasjer før det fylles på med R410A. 3 Systemair AB

6 3.1.4 Kontrollpanel og automatiske kontroller Det automatiske kontrollkabinettet leveres som en integrert del av kjøleseksjonen, med en dør for inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid. Dette er tilgjengelig under normale driftsforhold for kjøleseksjonen. Det finnes også nipler for påfyll og for kontroll av trykket i kjølekretsene. Kabinettet er utstyrt med en godkjent kontrollpanellås, og skal kun åpnes av autorisert personell. Frekvensomformeren er plassert i enhetsseksjonen som gjør det mulig å lese gjennom et vindu i døren. 4 Funksjonsprinsipp Funksjon og innhold Hovedkomponentene i kjølesystemet er: 1. Kondensatorbatteri 2. Fordamperbatteri 3. Kompressor 4. Høytrykksbryter 5. Lavtrykksbryter 6. Elektronisk ekspansjonsventil 7. Filtertørker 8. Nivåglass 9. Kuleventil 10.Vinkelventiler 4 Systemair AB

7 Kjøleprosessen utføres enten med én kompressor eller med to, der den ene er frekvensstyrt. Når det er nødvendig, starter en av kompressorene slik at kjølemediet komprimeres og transporteres til kondensatoren; kjølemediet avkjøles i kondensatoren ved hjelp av avtrekksluft og tar deretter væskeform. R410A fortsetter så til ekspansjonsventilen og reduserer trykket og temperaturen over denne før det fortsetter til fordamperen (DX-batteri). Væsken fordamper i DX-batteriet og avkjøler samtidig den eksterne luften. Kjølemediet beveger seg deretter videre til sugesiden av kompressoren, og prosessen gjentas. Hvis det er et større behov for avkjøling, starter den andre kompressoren, som følger en tilsvarende prosess. 4.2 Annen regulering DVCompact SoftCooler er alltid utstyrt med en frekvensstyrt kompressor, dvs. kjøleeffekten tilpasses etter behov, enten som en følge av variabelt (lavt) luftvolum eller variable (lave) utendørstemperaturer, eller en kombinasjon av disse. Dette sikrer mer stabil drift og energibesparende kjøling i sammenheng med AV/PÅ-løsninger. Frekvensomformeren tillater et kompressorreguleringsområde mellom 30 og 60 Hz; dette gir en regulering av kjøleeffektkapasiteten på 50 %. Reguleringen av kompressoren(e) er derfor slik: Ved en angitt utendørstemperatur og når det er behov for avkjøling av området, sendes et startsignal til frekvensomformeren (potensiometerfritt) fra kjøleuttaket på de automatiske kontrollene. Kompressoren starter og regulerer raskt opp til 60 Hz før den umiddelbart begynner å justere frekvensen nedover som nødvendig ifølge kontrollen (signal på 0 10 V). Når behovet for kjøling er stigende, girer kompressoren opp til maksimum før neste kompressor får startsignal. Den frekvenskontrollerte kompressoren synker deretter til et minimum og regulerer nøyaktig i henhold til kjølebehovet. Mer informasjon om funksjoner tilknyttet reguleringsformer og innstillinger finnes under kapittel 8 i dette dokumentet. Dersom alarm utløses, enten fra pressostatene eller frekvensomformeren, vises en melding i enhetens display: Driftsfeil kjøling. Se kapittel 10 i dette dokumentet for mer informasjon om alarmer. 5 Installasjon Merk: Denne installasjonsveiledningen er kun et tillegg til installasjonsveiledningen for DVCompact, som finnes på våre hjemmesider. DVCompact SoftCooler kjøleseksjon leveres enten med påmonterte bein eller på en pall, avhengig av størrelse. Vær spesielt oppmerksom på at kjøleseksjon kan ha et høyt tyngdepunkt hvis kompressoren er plassert på toppen av kjøleseksjon. 5 Systemair AB

8 Når boksen skal løftes med gaffeltruck eller pallejekk, må du forsikre deg om at gaflene går under boksens fullstendige lengde, ellers kan boksens underside bli skadet. Ved bruk av kran må stroppene festes til bein eller paller. Det er viktig at stroppene ikke sklir av under løfting. Forsiktig I likhet med alt annet utstyr med elektriske komponenter er det viktig at kjølesystemet ikke oppbevares utendørs. I verste fall kan vann og kondens føre til fullstendig kortslutning og sammenbrudd når strømmen kobles til. Hvis kjøleseksjonen må oppbevares utendørs, må du forsikre at den er beskyttet mot regn og sørge for luftsirkulasjon for å hindre kondens. 6 Systemair AB

9 5.1 Montering Kjøleseksjonen monteres til de andre aggregatdelene ved hjelp av disc-lock, og monteringsfester for de største, se aggregatets installasjonsveiledning for nærmere opplysninger. Delene til montering leveres sammen med kjøleseksjonen og finnes sammen med andre deler (vannlås, håndtak osv.) i en eske. Det er viktig å påse at emballasjen mellom delene er på plass og at ledninger/plugger ikke er klemt i stykker. Hurtigkoblinger kan også kobles sammen samtidig. For vedlikehold/inspeksjon er det nødvendig med et minimumsmål på fremsiden av kjøleseksjonen, som korresponderer med boksens dørbredde. Når batterier skal byttes, må det brukes et mål som tilsvarer kjøledelens dybde. Det er viktig å forsikre seg om at kjøleseksjonens bakkant ikke er i kontakt med veggen, for å unngå overføring av støy og vibrasjoner. Monter det medfølgende håndtaket. Husk også å montere den medfølgende vannlåsen. Denne er utstyrt med en vannlås slik at høyden fra utløpet til gulvet avhjelpes enten med de medfølgende beina eller bunnrammen. Forsiktig Det er viktig å forsikre deg om at kjøleseksjonen er fullstendig rett etter montering, slik at kondensvannet tappes ut av karet. Det er også viktig at kjøleseksjonen ikke heller mer enn 30 under hele transport- og installasjonsprosessen. 7 Systemair AB

10 6 Posisjoner og plassering DVCompact SoftCooler skal alltid plasseres på den varme siden av rotoren. Med andre ord må kjøleseksjonen plasseres mellom rotorboksen og tilluftsvifteboksen. DVCompact SoftCooler produseres i fire posisjoner: tilluft ned, høyre og venstre og tilluft opp, høyre og venstre. Se nedenfor for variasjoner: Tilluft nede (kjøleseksjon merket) Tilluft venstre Tilluft oppe Tilluft høyre Tilluft venstre Tilluft høyre 6.1 Plassering av kompressorer Kompressoren(e) ender alltid opp i avkastseksjonen. Dette er en stor fordel siden du da har god tilgang til kompressorene fra filtersiden, uavhengig av kjøleseksjonens posisjon. 7 Elektrisk tilkobling Alt elektrisk arbeid skal utføres av en kvalifisert elektriker. DVCompact SoftCooler leveres med alle elektriske koblinger, noe som betyr at det kun er behov for elektriker for å koble kjøleseksjonen til strømforsyningen. DVCompact SoftCooler leveres i alle størrelser, med en ekstern sikkerhetsbryter, som kutter alle faser og strømforsyningen når den slås av. Dette er tilkoblingspunktet for elektrikeren. Sikkerhetsbryteren er ikke låst når enheten leveres på grunn av transport. Sikkerhetsbryteren må monteres på fremsiden av store kjøleseksjoner, og på taket på de små. Ledninger fra kjøleseksjonen kobles til sikkerhetsbryteren. Advarsel Påse at spenningen i bygningen stemmer overens med det som er angitt på enhetens etikett. Spenningen er enten 3-faset 230 V eller 3-faset 400 V. En N-leder må brukes ved 400 V. Koblingen er utformet for Cu-ledninger; ved bruk av Al må det brukes en Al/Cu-overgang. Avhengig av lokale regler og retningslinjer må det også benyttes riktig dimensjonerte jordfeilbrytere på strømkretser for DVCompact SoftCooler. Jordfeilbrytere må være minst 100 ma, og en attributt må være tilpasset bruk av frekvensomformer (EMC-filter må fjernes). 8 Systemair AB

11 7.1 Kompressoren(e)s roteringsretning Forsiktig Ved tilkobling av strøm er det viktig at en elektriker først kontrollerer at fasene er på riktig sted. Det er kun nødvendig å kontrollere dette på Softcooler Compact med to kompressorer, her sikrer fasevernet at kompressoren fungerer i riktig retning. Dette kan enkelt kontrolleres etter at strømmen er koblet til ved å se om fasevernet har utløst reléutgang på punkt 11 og 14, eller at relé 7k02 er utløst. Dette releet må alltid være "i" når strømforsyningen kobles til. Fasene skiftes hvis ikke dette skjer. På DVCompact SoftCooler med én kompressor tar en frekvensomformer hånd om kompressorens rotasjonsretning og rotasjonsretningen er uavhengig av fasene på hovedbryteren. En elektriker må også kontrollere at hurtigkoblingene mellom de forskjellige seksjonene er på plass. Disse kontrolleres enkelt ved å åpne dørene og kontrollere at alle plugger er montert mellom seksjonene. Merk: Aggregatet, DVCompact SoftCooler og alle elektriske batterier er laget for en separat strømforsyning, noe som er rimelig siden dette er sterk strøm som krever kabler med stort tverrsnitt. Hvis det er ønskelig, kan imidlertid en hovedledning trekkes ut, og kretsene i aggregatet kan deles. Dimensjoneringen av kursen kan også trekkes i henhold til enten aggregat + elektrisk batteri eller aggregat + DVCompact SoftCooler eller i henhold til hva som har mest kraft. Dette er mulig fordi det aldri er samtidig akselerasjon for det elektriske batteriet og kjølingen. 8 Systeminnstillinger 8.1 Før oppstart Strøm og hurtigkoblinger på plass. Korrekt spenning tilkoblet. Sikkerhetsbrytere og sikringer på. Visuell kontroll av aggregat, ingen løse elementer, alt elektrisk er tilkoblet. Vannlås montert. 9 Systemair AB

12 8.2 Kontroll av DVCompact SoftCooler Kjøleseksjonen DVCompact SoftCooler kontrolleres etter behov fra regulatoren på aggregatet. DVCompact leveres med en Corrigo E28-regulator. Funksjoner for kontroll av DVCompact SoftCooler er angitt i regulatoren på fabrikken. I likhet med dette er det innstillinger som skal og må utføres når systemet tas i bruk. Disse innstillingene kan gjøres med det medfølgende kontrolldisplayet, eller ved å koble til en PC og bruke E-tool, et gratisverktøy for konfigurasjon på PC. Dette kan lastes ned fra våre hjemmesider. Merk: Dette dokumentet henviser kun til oversikten over mulige funksjoner og innstillinger som gjelder kjøling. Detaljerte beskrivelser av hvordan du finner disse funksjonene er tilgjengelig i aggregatets Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner Generelt Styreenhet E28 (UC) føler temperaturen via avtrekkstemperaturføleren (ETS) og holder deretter den angitte avtrekkstemperaturen ved å sekvensstyre kompressoren (CPR), varmeveksleren (HE) og varmtvanns-/elektrisk varmebatteri (HWL/H, ELH). Temperaturføleren i tilluften (SS) fungerer som min.- og maksbegrensning på tilluftstemperaturen Effektregulering Kompressoren (CRP) reguleres trinnløst mellom, i frekvensomformeren (FC), angitt minimums- og maksimumsfrekvens Effektbegrensning Frekvensomformeren (FC) føler kontinuerlig kondensatortrykket via høytrykksføleren (HPS) og senker gradvis kompressorens (CRP) hastighet hvis trykket overskrider den angitte begrensningsverdien. Dette gjøres for å unngå en høytrykksalarm. 8.3 Typer temperaturregulering Det kan være en god idé å starte med hvilken type regulering som er nødvendig. Her er de mulige typene regulering du kan velge mellom: Avtrekksregulering (fabrikkstandard) Kaskaderegulering av romtemperatur (romkontroll) 1 Utetemperaturkontrollert skifte mellom regulering av rom-/avtrekksluft og regulering av tilluft. 1 Utetemperaturkontrollert skifte mellom regulering av avtrekksluft og regulering av tilluft. 1. En eller to romsensorer må være montert Disse funksjonene kan velges fritt. Konstant regulering av tilluft må ikke brukes under kjøling. Alle nødvendige settpunkter for temperatur settes i henhold til valgt reguleringstype. 8.4 Andre DX-funksjoner Blokkering av DX ved bruk av utendørstemperatur. Blokkering av maskiner ved lav vifteakselerasjon, f.eks. lav luftmengde. Eget settpunkt for min. tilluft ved aktiv DX. Bytte av kontrolltype med utendørstemperatur. Forsinket tilkobling og frakobling av DX-maskiner. Alternativ for innstilling av P- og I-tid for temperatur. 10 Systemair AB

13 Ved å foreta et rimelig valg av funksjoner og settpunkter, sikrer du problemfri drift og kjøling ved behov, takket være kompressorens frekvensstyring. Behovskontroll sikrer også at du ikke trenger å aktivere den uøkonomiske kompensasjonen med rotorer som noen enkeltstående PÅ/AV-kompressorer trenger for å opprettholde minimumstemperaturen. 9 Service og vedlikehold Advarsel Før du begynner vedlikeholdet, må du påse at strømmen til aggregatet er slått av. Alt vedlikehold skal foretas av autorisert personell. Alt vedlikehold og service knyttet til kjøleteknologi skal utføres av et autorisert kjølefirma. 9.1 Kjøleteknisk vedlikehold Det er nødvendig med en årlig inspeksjon, service og kontroll av kjøleteknologien. Dette må utføres oftere dersom kjøleseksjonen er utsatt for spesielle forhold. Dette er et krav for at vilkårene i garantien skal være gyldige. Kontrollene kan f.eks. omfatte: Vannlås og tømming fra kar. Eventuelle uvanlige lyder fra kompressoren(e). Løse klemmer for festing av rør og komponenter. Oljelekkasjer fra rør eller kompressoren(e). Generell rengjøring, støvsuging og om nødvendig vasking med vaskemiddel. Eventuell rust på lodding eller rør. Kontroll for lekkasjer i kjølekretsen. Tilkobling av manometer for avlesning av trykk. Påfyll av kjølemedium R410A. Visuell kontroll gjennom nivåglass. Skifte av tørre filtre. Et manometer kan kobles til fra kontrollpanelet under drift for å oppnå normale driftsbetingelser. Detaljerte skriftlige rapporter må utarbeides og leveres til personen som er ansvarlig for loggføring. 9.2 Elektronisk ekspansjonsventil Ekspansjonsventilen er en av de viktigste komponentene i kjølesystemet. Denne justeres på fabrikken og overheting ligger mellom 4 6 K. Advarsel Hvis det er lekkasjer i kjølekretsen, må Systemair kontaktes for videre håndtering. 9.3 Annet vedlikehold DVCompact SoftCooler krever intet annet vedlikehold enn en årlig service. Under service bør følgende ting kontrolleres, i tillegg til kjøleteknologien: Stramming av klemmer i kabinettet. Måling av strømforbruk. Rengjøring. 11 Systemair AB

14 Gjennomgang av innstillinger og settpunkter. Kontroll av vibrasjonsdempere. Advarsel Frekvensomformere må vanligvis ikke røres. Omformeren stilles inn på fabrikken, og det er viktig at parametrene ikke endres uten konsultasjon med Systemair. Dette kan ha store konsekvenser for kompressorene, og garantien kan ugyldiggjøres. Se også de mer detaljerte instruksjonene for vedlikehold som leveres med aggregatet. Alle tekniske data for DVCompact SoftCooler leveres med kjøleseksjonen, klistret til innsiden av tavleskapet. Testdiagrammet fra fabrikken, veiledninger for installasjon, vedlikehold og drift, koblingsskjema og andre dokumenter leveres også sammen med kjøleseksjonen, i en plastmappe. 10 Feilsøking 10.1 Koblingskjemaer Ved feilsøking brukes det medfølgende koblingsskjemaet. Skjemaet kan også lastes ned fra Potensielle feil deles i praksis inn i fire hovedkategorier: Feilinnstilte parametere og settpunkter ved igangkjøring. Utilstrekkelig luftvolum eller unormalt høye avtrekkstemperaturer. Elektriske feil. Feil i kjøleteknologien. Som et utgangspunkt er det lurt å begynne med de to første kategoriene innstillinger Se kapittel 8 for alle innstillingsalternativer for kjøling. Det kan for eksempel være utendørstemperaturen som hindrer kjølemaskinen i å starte. For å gjøre det enklere å finne feilen, bør du forsikre deg om at det er et behov for kjøling ved å redusere ønsket avtrekksluft-/romtemperatur. Etter en stund bør k4.6-releet eller k4.7-releet utløses. (Kjølenivå 1 og 2.) Hvis dette ikke skjer, er det en innstilling som hindrer regulatoren i å starte kjølingen. Se "DVCompact Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner". Kontroller også at den analoge utgangen (0 10 V) øker med kjølebehovet. Hvis releet/releene utløses, men kompressoren ikke starter, befinner feilen seg i kjøleseksjonen eller kablingen mellom denne og aggregatskapet Høy avtrekkslufttemperatur eller utilstrekkelig luftvolum Se de tekniske beregningene for kjøleseksjonen og finn ut hvilke luftvolumer den er beregnet for. Problemet som kan oppstå, er at kondensatoren ikke kan kvitte seg med overflødig varme, og høytrykkspressostaten utløses. Øk luftvolumet, eller hvis luftvolumet er variabelt (VAV), blokker kjøling ved lavt viftepådrag. Dette er en innstilling som kan utføres på kontrollen. Temperaturen på avtrekksluften er, som et utgangspunkt, dimensjonert for maks. 24 C i kondensatoren. Ved høyere temperaturer blir kjølekapasiteten gradvis redusert av styreenheten slik at man unngår at kjølefunksjonen stoppes av høytrykkspressostaten. Betydelig høyere temperaturer kan føre til problemer. Samme løsning på problemet som ovenfor. Aktiverer også nattkjøling om sommeren til å senke temperaturen i bygningen ved bruk av kjølig nattluft slik at bygningen har en lav innendørstemperatur om morgenen. Dette er også en rimelig løsning for energiforbruk, istedenfor å sette på full akselerasjon på kjølemaskinene ved oppstart om morgenen. 12 Systemair AB

15 10.3 Elektriske feil Hvis k4.6-releet og muligens k4.7-releet er utløst i aggregatskapet, men kompressoren(e) ikke starter, må du kontrollere kablingen og at hurtigkoblingene mellom aggregatboksene er tilkoblet. Kontroller at drifts-/alarmreleet 7k02 utløses. Dette skal utløses når strømmen slås på. Hvis det ikke utløses, befinner feilen seg i et av de følgende: Høytrykkspressostat. Lavtrykkspressostat. Feilutgang på omformer. Høytrykkspressostatene har manuell reset og lavtrykkspressostatene har automatisk reset. Kontroller også om det er feilmeldinger i omformerdisplayet; se håndboken som medfølger for dette. Hvis releet er utløst, og det fortsatt ikke er drift, kontroller startreleet/-releene for kompressoren(e), disse er merket 7k01 og 7k2. Disse utløses i henhold til kjølebehov, og følger de navngitte releene i aggregatskapet (k4.6 og k4.7). Kontroller releet og kablingen til disse i feiltilfeller. Hvis de utløses og kompressoren(e) ikke fungerer, se kapittel Feil i kjøleteknologien Viktig Før du utfører arbeid på kjøleteknologien under garantiperioden, må du først kontakte Systemair med forespørsel om dekking av kostnader. Arbeid på kjølekretsen skal kun utføres av autoriserte kjølefirmaer. Et manometer skal kobles til, og trykket skal kontrolleres. Temperaturen på de forskjellige prosessene skal også kontrolleres. Typiske feil kan være: Kompressor kutter ut ved lavtrykkspressostat: Ikke nok kjølemedium Utilstrekkelig luftvolum Elektronisk ekspansjonsventil defekt Pressostat defekt Kutter ut ved høytrykkspressostat: For mye kjølemedium Høy avkastlufttemperatur Pressostat defekt Frysing av fordamper: Elektronisk ekspansjonsventil defekt Ikke nok luft til batteriet Et lekkasjesøk skal utføres ved mistanke om lekkasjer, og under årlig inspeksjon. 13 Systemair AB

16 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

Drift og vedlikehold. DXMatic20 til DXMatic 80

Drift og vedlikehold. DXMatic20 til DXMatic 80 Drift og vedlikehold DXMatic20 til DXMatic 80 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 1. Sikkerhetsforskrifter Side 4 2. Beskrivelse DXMatic Side 5 3. Funksjonsprinsipp Side 6 4. Installasjon Side 7 5. Posisjoner

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076234-NO 14-04-2011V.A004 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktintroduksjon... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske data... 3 3.3 Transport og lagring... 7 3.3.1 Lossing

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

Topvex SoftCooler TR09-15 Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner -NO 29-06-2012V.A001 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Interne komponenter... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Funksjonsbeskrivelse... 4 4.1 Generelt... 5 4.2 Kjølegjenvinning...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087654-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 22-08-2013 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 2014-08-22 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Generelt... 2 3 Advarsler... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087664-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponenter... 2 2.2 Elskap... 3 3 Installere aggregatet... 4 3.1 Installasjon... 4 4 Kontroll/rapportering

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 1244544-NO 15-03-2016 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL - Isvannsmaskin - Varmepumper (luft/vann væske/vann) - Dataromskjølere - Tørrkjølere / kondensatorer - DX maskiner - Fan coils Innholdsliste: Innholdsliste.. side 2 Innledning

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15

Topvex SoftCooler TR09-15 Topvex SoftCooler TR09-15 Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner Dokument oversatt fra engelsk 2087684 A002 NO Innhold 1 Advarsler...1 2 Produktbeskrivelse...2 2.1 Interne komponenter...2 2.2 Elskap...3

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer