Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80"

Transkript

1 DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 Dokument oversatt fra engelsk -NO A001

2 Innhold 1 Samsvarserklæring Advarsler Beskrivelse av DVCompact SoftCooler DVCompact SoftCooler Kjøleseksjon Batterier Kompressor(er) Kjølemedium Kontrollpanel og automatiske kontroller Funksjonsprinsipp Funksjon og innhold Annen regulering Installasjon Montering Posisjoner og plassering Plassering av kompressorer Elektrisk tilkobling Kompressoren(e)s roteringsretning Systeminnstillinger Før oppstart Kontroll av DVCompact SoftCooler Generelt Effektregulering Effektbegrensning Typer temperaturregulering Andre DX-funksjoner Service og vedlikehold Kjøleteknisk vedlikehold Elektronisk ekspansjonsventil Annet vedlikehold Feilsøking Koblingskjemaer innstillinger Høy avtrekkslufttemperatur eller utilstrekkelig luftvolum Elektriske feil Feil i kjøleteknologien...13

3 1 Samsvarserklæring Produsent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: Faks: bekrefter at: Ventilasjonsaggregater DVCompact SoftCooler 20 DVCompact SoftCooler 25 DVCompact SoftCooler 30 DVCompact SoftCooler 40 DVCompact SoftCooler 50 DVCompact SoftCooler 60 DVCompact SoftCooler 80 (Erklæringen gjelder bare for produktet i den tilstanden det var i da det ble levert og montert i anlegget i henhold til den medfølgende installasjonsveiledningen. Forsikringen dekker ikke komponenter som er lagt til, eller handlinger som er utført på produktet i ettertid.) Samsvarer med kravene i følgende direktiver Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserte standarder gjelder: EN ISO Maskinsikkerhet Grunnleggende begreper, allmenne konstruksjonsprinsipper Del 1: Grunnleggende terminologi, metodikk EN ISO EN ISO :2007 EN Maskinsikkerhet Grunnleggende begreper, allmenne konstruksjonsprinsipper Del 2: Tekniske prinsipper Maskinsikkerhet Risikovurdering Del 1: Prinsipper Maskinsikkerhet Sikkerhetsavstander for å hindre at faresoner nås av armer eller bein EN Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhet Del 1: Generelle krav EN Sikkerhet for husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Del 2-40: Særskilte krav for strømdrevne varmepumper, airconditionanlegg og avfuktere EN EN EN Sikkerhet for husholdningsapparater og lignende apparater Spesielle regler for rutinemessige tester med hensyn til apparater dekket av EN og EN Grader av beskyttelse fra kapslinger (IP-kode) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitet for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder utslippsstandarder for private, kommersielle og lettindustrielle omgivelser Komplett teknisk dokumentasjon er tilgjengelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør 1 Systemair AB

4 2 Advarsler Fare Kjøleenheten kan forårsake personskader hvis den installeres eller brukes feil. Les produktdokumentasjonen nøye før produktet installeres eller igangkjøres. Inspeksjonsdørene må alltid være stengt og låst med den tilhørende nøkkelen mens strømmen er på. Under ingen omstendigheter skal boksen bli stående med døren ulåst. Alt arbeid på produktet skal utføres av kompetent og autorisert vedlikeholdspersonell. Når det skal utføres arbeid/vedlikehold på kjølekretsen(e), må strømmen kobles fra, og arbeidet kun utføres av autorisert personell. Trykkrørene er varme under og etter bruk, og kontakt med bar hud kan føre till brannskader. Kjølemediet for denne kjøleenheten er R410A og kan ikke skiftes ut med en annen type kjølemedium uten skriftlig samtykke fra leverandøren. Kjølemediet må under ingen omstendigheter slippes ut i naturen. Kjølemediet er lettere enn luft og kan fortrenge luften og forårsake kvelning under uheldige omstendigheter. Advarsel Bruk av utstyret som enheten inneholder, er forbundet med alvorlige mekaniske, elektriske, støyrelaterte og vibrasjonsrelaterte faremomenter. For å redusere risikoen for slik fare er det helt nødvendig å følge alle regler som gjelder sikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold. Av sikkerhetshensyn skal installasjonsarbeid kun utføres av personell med relevant teknisk kompetanse. De medfølgende installasjonsinstruksene skal følges. Enheten skal ikke tas i bruk før alle beskyttelsesenheter er på plass og funksjonaliteten er testet. Alle luftinntak og luftutganger skal beskyttes med rist. Det skal ikke utføres vedlikeholdsarbeid og inspeksjonsdørene skal ikke åpnes før enheten er slått av og isolert fra strømtilførselen. Du må forsikre deg om at roterende deler har stanset og at varmeelementene i det elektriske batteriet er avkjølt. Vedlikeholdsbrytere er låst for å hindre uautorisert oppstart under vedlikeholdsarbeid. Ved tømming av kondensvann må prosessen sikres med riktig tilkobling til avløpet. Installatøren må utstyre kjøleseksjonen med drift- og vedlikeholdsinstruksjoner. Disse sikkerhetsreglene gjelder kun produkter levert av Systemair LT. Installatøren er ansvarlig for å utføre en omfattende sikkerhetsvurdering av kjøleseksjonen og utarbeide sikkerhetsregler slik at brukeren kan sikre kjøleseksjonen for å hindre at den skader mennesker, dyr, materialer eller miljøet. Ved tvil om hvordan reglene om sikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold skal tolkes, er det viktig å rådføre seg med Systemair LT eller deres distributører. 2 Systemair AB

5 3 Beskrivelse av DVCompact SoftCooler 3.1 DVCompact SoftCooler Kjøleseksjon Kjøleseksjonen DVCompact SoftCooler er en komplett enhet med integrert kjøling. Med andre ord fullføres alt elektrisk arbeid og rørleggerarbeid på fabrikken. Kapslingene er i samme utforming som DVCompact-serien, dvs. 50 mm Rockwool i en sandwich-konstruksjon som består av to stålplater av merket aluzinc 185. (Korrosjonsklasse C4.) På fremsiden av DVCompact SoftCooler er det en stor dør for enkel tilgang til komponentene. Det er også et integrert vindu og en kontrollpaneldør for enkel tilgang og inspeksjon under drift. Seksjonene leveres i syv forskjellige størrelser og 12 kraftvarianter, alle kompatible med DVCompact Batterier Batteriene er allerede satt inn i boksen og alle rørkoblinger er ferdigstilt. Fordamper- og kondensatorbatteriene er montert på samme side i boksen, slik at forbindelsen mellom batteriene er ryddig og mulig å komme til under vedlikehold. Batteriene passer inn i tverrsnittet av kjøleseksjonen og bruker all tilgjengelig plass i luftstrømmen. Dette sikrer lav hastighet og lav trykkreduksjon. Dermed elimineres overføring av kondens. DX-batteriet plasseres i et dryppkar for å tømme kondens. Dette karet har et utvendig koblingspunkt for vannlås. Forsiktig Det er viktig at den medfølgende vannlåsen med kule tilpasses før igangkjøring Kompressor(er) En frekvenskontrollert kompressor leveres fra størrelse DVCompact SoftCooler 20 og opptil DVCompact SoftCooler 50 (strømtype 1). På de største variantene, fra DVCompact SoftCooler 50 (strømtype 2) til DVCompact SoftCooler 80, leveres to kompressorer: én frekvenskontrollert, og én med fast nivå. Kompressortypene som brukes er Scroll-kompressorer fra Copeland Kjølemedium Kjølemediet som brukes for DVCompact SoftCooler, er R410A. Dette fylles opprinnelig på fabrikken, og relevant mengde er angitt på kjøleseksjonen. Det utføres en langsiktig test med vakuum for å sikre at kjølekretsene er helt fri for lekkasjer før det fylles på med R410A. 3 Systemair AB

6 3.1.4 Kontrollpanel og automatiske kontroller Det automatiske kontrollkabinettet leveres som en integrert del av kjøleseksjonen, med en dør for inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid. Dette er tilgjengelig under normale driftsforhold for kjøleseksjonen. Det finnes også nipler for påfyll og for kontroll av trykket i kjølekretsene. Kabinettet er utstyrt med en godkjent kontrollpanellås, og skal kun åpnes av autorisert personell. Frekvensomformeren er plassert i enhetsseksjonen som gjør det mulig å lese gjennom et vindu i døren. 4 Funksjonsprinsipp Funksjon og innhold Hovedkomponentene i kjølesystemet er: 1. Kondensatorbatteri 2. Fordamperbatteri 3. Kompressor 4. Høytrykksbryter 5. Lavtrykksbryter 6. Elektronisk ekspansjonsventil 7. Filtertørker 8. Nivåglass 9. Kuleventil 10.Vinkelventiler 4 Systemair AB

7 Kjøleprosessen utføres enten med én kompressor eller med to, der den ene er frekvensstyrt. Når det er nødvendig, starter en av kompressorene slik at kjølemediet komprimeres og transporteres til kondensatoren; kjølemediet avkjøles i kondensatoren ved hjelp av avtrekksluft og tar deretter væskeform. R410A fortsetter så til ekspansjonsventilen og reduserer trykket og temperaturen over denne før det fortsetter til fordamperen (DX-batteri). Væsken fordamper i DX-batteriet og avkjøler samtidig den eksterne luften. Kjølemediet beveger seg deretter videre til sugesiden av kompressoren, og prosessen gjentas. Hvis det er et større behov for avkjøling, starter den andre kompressoren, som følger en tilsvarende prosess. 4.2 Annen regulering DVCompact SoftCooler er alltid utstyrt med en frekvensstyrt kompressor, dvs. kjøleeffekten tilpasses etter behov, enten som en følge av variabelt (lavt) luftvolum eller variable (lave) utendørstemperaturer, eller en kombinasjon av disse. Dette sikrer mer stabil drift og energibesparende kjøling i sammenheng med AV/PÅ-løsninger. Frekvensomformeren tillater et kompressorreguleringsområde mellom 30 og 60 Hz; dette gir en regulering av kjøleeffektkapasiteten på 50 %. Reguleringen av kompressoren(e) er derfor slik: Ved en angitt utendørstemperatur og når det er behov for avkjøling av området, sendes et startsignal til frekvensomformeren (potensiometerfritt) fra kjøleuttaket på de automatiske kontrollene. Kompressoren starter og regulerer raskt opp til 60 Hz før den umiddelbart begynner å justere frekvensen nedover som nødvendig ifølge kontrollen (signal på 0 10 V). Når behovet for kjøling er stigende, girer kompressoren opp til maksimum før neste kompressor får startsignal. Den frekvenskontrollerte kompressoren synker deretter til et minimum og regulerer nøyaktig i henhold til kjølebehovet. Mer informasjon om funksjoner tilknyttet reguleringsformer og innstillinger finnes under kapittel 8 i dette dokumentet. Dersom alarm utløses, enten fra pressostatene eller frekvensomformeren, vises en melding i enhetens display: Driftsfeil kjøling. Se kapittel 10 i dette dokumentet for mer informasjon om alarmer. 5 Installasjon Merk: Denne installasjonsveiledningen er kun et tillegg til installasjonsveiledningen for DVCompact, som finnes på våre hjemmesider. DVCompact SoftCooler kjøleseksjon leveres enten med påmonterte bein eller på en pall, avhengig av størrelse. Vær spesielt oppmerksom på at kjøleseksjon kan ha et høyt tyngdepunkt hvis kompressoren er plassert på toppen av kjøleseksjon. 5 Systemair AB

8 Når boksen skal løftes med gaffeltruck eller pallejekk, må du forsikre deg om at gaflene går under boksens fullstendige lengde, ellers kan boksens underside bli skadet. Ved bruk av kran må stroppene festes til bein eller paller. Det er viktig at stroppene ikke sklir av under løfting. Forsiktig I likhet med alt annet utstyr med elektriske komponenter er det viktig at kjølesystemet ikke oppbevares utendørs. I verste fall kan vann og kondens føre til fullstendig kortslutning og sammenbrudd når strømmen kobles til. Hvis kjøleseksjonen må oppbevares utendørs, må du forsikre at den er beskyttet mot regn og sørge for luftsirkulasjon for å hindre kondens. 6 Systemair AB

9 5.1 Montering Kjøleseksjonen monteres til de andre aggregatdelene ved hjelp av disc-lock, og monteringsfester for de største, se aggregatets installasjonsveiledning for nærmere opplysninger. Delene til montering leveres sammen med kjøleseksjonen og finnes sammen med andre deler (vannlås, håndtak osv.) i en eske. Det er viktig å påse at emballasjen mellom delene er på plass og at ledninger/plugger ikke er klemt i stykker. Hurtigkoblinger kan også kobles sammen samtidig. For vedlikehold/inspeksjon er det nødvendig med et minimumsmål på fremsiden av kjøleseksjonen, som korresponderer med boksens dørbredde. Når batterier skal byttes, må det brukes et mål som tilsvarer kjøledelens dybde. Det er viktig å forsikre seg om at kjøleseksjonens bakkant ikke er i kontakt med veggen, for å unngå overføring av støy og vibrasjoner. Monter det medfølgende håndtaket. Husk også å montere den medfølgende vannlåsen. Denne er utstyrt med en vannlås slik at høyden fra utløpet til gulvet avhjelpes enten med de medfølgende beina eller bunnrammen. Forsiktig Det er viktig å forsikre deg om at kjøleseksjonen er fullstendig rett etter montering, slik at kondensvannet tappes ut av karet. Det er også viktig at kjøleseksjonen ikke heller mer enn 30 under hele transport- og installasjonsprosessen. 7 Systemair AB

10 6 Posisjoner og plassering DVCompact SoftCooler skal alltid plasseres på den varme siden av rotoren. Med andre ord må kjøleseksjonen plasseres mellom rotorboksen og tilluftsvifteboksen. DVCompact SoftCooler produseres i fire posisjoner: tilluft ned, høyre og venstre og tilluft opp, høyre og venstre. Se nedenfor for variasjoner: Tilluft nede (kjøleseksjon merket) Tilluft venstre Tilluft oppe Tilluft høyre Tilluft venstre Tilluft høyre 6.1 Plassering av kompressorer Kompressoren(e) ender alltid opp i avkastseksjonen. Dette er en stor fordel siden du da har god tilgang til kompressorene fra filtersiden, uavhengig av kjøleseksjonens posisjon. 7 Elektrisk tilkobling Alt elektrisk arbeid skal utføres av en kvalifisert elektriker. DVCompact SoftCooler leveres med alle elektriske koblinger, noe som betyr at det kun er behov for elektriker for å koble kjøleseksjonen til strømforsyningen. DVCompact SoftCooler leveres i alle størrelser, med en ekstern sikkerhetsbryter, som kutter alle faser og strømforsyningen når den slås av. Dette er tilkoblingspunktet for elektrikeren. Sikkerhetsbryteren er ikke låst når enheten leveres på grunn av transport. Sikkerhetsbryteren må monteres på fremsiden av store kjøleseksjoner, og på taket på de små. Ledninger fra kjøleseksjonen kobles til sikkerhetsbryteren. Advarsel Påse at spenningen i bygningen stemmer overens med det som er angitt på enhetens etikett. Spenningen er enten 3-faset 230 V eller 3-faset 400 V. En N-leder må brukes ved 400 V. Koblingen er utformet for Cu-ledninger; ved bruk av Al må det brukes en Al/Cu-overgang. Avhengig av lokale regler og retningslinjer må det også benyttes riktig dimensjonerte jordfeilbrytere på strømkretser for DVCompact SoftCooler. Jordfeilbrytere må være minst 100 ma, og en attributt må være tilpasset bruk av frekvensomformer (EMC-filter må fjernes). 8 Systemair AB

11 7.1 Kompressoren(e)s roteringsretning Forsiktig Ved tilkobling av strøm er det viktig at en elektriker først kontrollerer at fasene er på riktig sted. Det er kun nødvendig å kontrollere dette på Softcooler Compact med to kompressorer, her sikrer fasevernet at kompressoren fungerer i riktig retning. Dette kan enkelt kontrolleres etter at strømmen er koblet til ved å se om fasevernet har utløst reléutgang på punkt 11 og 14, eller at relé 7k02 er utløst. Dette releet må alltid være "i" når strømforsyningen kobles til. Fasene skiftes hvis ikke dette skjer. På DVCompact SoftCooler med én kompressor tar en frekvensomformer hånd om kompressorens rotasjonsretning og rotasjonsretningen er uavhengig av fasene på hovedbryteren. En elektriker må også kontrollere at hurtigkoblingene mellom de forskjellige seksjonene er på plass. Disse kontrolleres enkelt ved å åpne dørene og kontrollere at alle plugger er montert mellom seksjonene. Merk: Aggregatet, DVCompact SoftCooler og alle elektriske batterier er laget for en separat strømforsyning, noe som er rimelig siden dette er sterk strøm som krever kabler med stort tverrsnitt. Hvis det er ønskelig, kan imidlertid en hovedledning trekkes ut, og kretsene i aggregatet kan deles. Dimensjoneringen av kursen kan også trekkes i henhold til enten aggregat + elektrisk batteri eller aggregat + DVCompact SoftCooler eller i henhold til hva som har mest kraft. Dette er mulig fordi det aldri er samtidig akselerasjon for det elektriske batteriet og kjølingen. 8 Systeminnstillinger 8.1 Før oppstart Strøm og hurtigkoblinger på plass. Korrekt spenning tilkoblet. Sikkerhetsbrytere og sikringer på. Visuell kontroll av aggregat, ingen løse elementer, alt elektrisk er tilkoblet. Vannlås montert. 9 Systemair AB

12 8.2 Kontroll av DVCompact SoftCooler Kjøleseksjonen DVCompact SoftCooler kontrolleres etter behov fra regulatoren på aggregatet. DVCompact leveres med en Corrigo E28-regulator. Funksjoner for kontroll av DVCompact SoftCooler er angitt i regulatoren på fabrikken. I likhet med dette er det innstillinger som skal og må utføres når systemet tas i bruk. Disse innstillingene kan gjøres med det medfølgende kontrolldisplayet, eller ved å koble til en PC og bruke E-tool, et gratisverktøy for konfigurasjon på PC. Dette kan lastes ned fra våre hjemmesider. Merk: Dette dokumentet henviser kun til oversikten over mulige funksjoner og innstillinger som gjelder kjøling. Detaljerte beskrivelser av hvordan du finner disse funksjonene er tilgjengelig i aggregatets Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner Generelt Styreenhet E28 (UC) føler temperaturen via avtrekkstemperaturføleren (ETS) og holder deretter den angitte avtrekkstemperaturen ved å sekvensstyre kompressoren (CPR), varmeveksleren (HE) og varmtvanns-/elektrisk varmebatteri (HWL/H, ELH). Temperaturføleren i tilluften (SS) fungerer som min.- og maksbegrensning på tilluftstemperaturen Effektregulering Kompressoren (CRP) reguleres trinnløst mellom, i frekvensomformeren (FC), angitt minimums- og maksimumsfrekvens Effektbegrensning Frekvensomformeren (FC) føler kontinuerlig kondensatortrykket via høytrykksføleren (HPS) og senker gradvis kompressorens (CRP) hastighet hvis trykket overskrider den angitte begrensningsverdien. Dette gjøres for å unngå en høytrykksalarm. 8.3 Typer temperaturregulering Det kan være en god idé å starte med hvilken type regulering som er nødvendig. Her er de mulige typene regulering du kan velge mellom: Avtrekksregulering (fabrikkstandard) Kaskaderegulering av romtemperatur (romkontroll) 1 Utetemperaturkontrollert skifte mellom regulering av rom-/avtrekksluft og regulering av tilluft. 1 Utetemperaturkontrollert skifte mellom regulering av avtrekksluft og regulering av tilluft. 1. En eller to romsensorer må være montert Disse funksjonene kan velges fritt. Konstant regulering av tilluft må ikke brukes under kjøling. Alle nødvendige settpunkter for temperatur settes i henhold til valgt reguleringstype. 8.4 Andre DX-funksjoner Blokkering av DX ved bruk av utendørstemperatur. Blokkering av maskiner ved lav vifteakselerasjon, f.eks. lav luftmengde. Eget settpunkt for min. tilluft ved aktiv DX. Bytte av kontrolltype med utendørstemperatur. Forsinket tilkobling og frakobling av DX-maskiner. Alternativ for innstilling av P- og I-tid for temperatur. 10 Systemair AB

13 Ved å foreta et rimelig valg av funksjoner og settpunkter, sikrer du problemfri drift og kjøling ved behov, takket være kompressorens frekvensstyring. Behovskontroll sikrer også at du ikke trenger å aktivere den uøkonomiske kompensasjonen med rotorer som noen enkeltstående PÅ/AV-kompressorer trenger for å opprettholde minimumstemperaturen. 9 Service og vedlikehold Advarsel Før du begynner vedlikeholdet, må du påse at strømmen til aggregatet er slått av. Alt vedlikehold skal foretas av autorisert personell. Alt vedlikehold og service knyttet til kjøleteknologi skal utføres av et autorisert kjølefirma. 9.1 Kjøleteknisk vedlikehold Det er nødvendig med en årlig inspeksjon, service og kontroll av kjøleteknologien. Dette må utføres oftere dersom kjøleseksjonen er utsatt for spesielle forhold. Dette er et krav for at vilkårene i garantien skal være gyldige. Kontrollene kan f.eks. omfatte: Vannlås og tømming fra kar. Eventuelle uvanlige lyder fra kompressoren(e). Løse klemmer for festing av rør og komponenter. Oljelekkasjer fra rør eller kompressoren(e). Generell rengjøring, støvsuging og om nødvendig vasking med vaskemiddel. Eventuell rust på lodding eller rør. Kontroll for lekkasjer i kjølekretsen. Tilkobling av manometer for avlesning av trykk. Påfyll av kjølemedium R410A. Visuell kontroll gjennom nivåglass. Skifte av tørre filtre. Et manometer kan kobles til fra kontrollpanelet under drift for å oppnå normale driftsbetingelser. Detaljerte skriftlige rapporter må utarbeides og leveres til personen som er ansvarlig for loggføring. 9.2 Elektronisk ekspansjonsventil Ekspansjonsventilen er en av de viktigste komponentene i kjølesystemet. Denne justeres på fabrikken og overheting ligger mellom 4 6 K. Advarsel Hvis det er lekkasjer i kjølekretsen, må Systemair kontaktes for videre håndtering. 9.3 Annet vedlikehold DVCompact SoftCooler krever intet annet vedlikehold enn en årlig service. Under service bør følgende ting kontrolleres, i tillegg til kjøleteknologien: Stramming av klemmer i kabinettet. Måling av strømforbruk. Rengjøring. 11 Systemair AB

14 Gjennomgang av innstillinger og settpunkter. Kontroll av vibrasjonsdempere. Advarsel Frekvensomformere må vanligvis ikke røres. Omformeren stilles inn på fabrikken, og det er viktig at parametrene ikke endres uten konsultasjon med Systemair. Dette kan ha store konsekvenser for kompressorene, og garantien kan ugyldiggjøres. Se også de mer detaljerte instruksjonene for vedlikehold som leveres med aggregatet. Alle tekniske data for DVCompact SoftCooler leveres med kjøleseksjonen, klistret til innsiden av tavleskapet. Testdiagrammet fra fabrikken, veiledninger for installasjon, vedlikehold og drift, koblingsskjema og andre dokumenter leveres også sammen med kjøleseksjonen, i en plastmappe. 10 Feilsøking 10.1 Koblingskjemaer Ved feilsøking brukes det medfølgende koblingsskjemaet. Skjemaet kan også lastes ned fra Potensielle feil deles i praksis inn i fire hovedkategorier: Feilinnstilte parametere og settpunkter ved igangkjøring. Utilstrekkelig luftvolum eller unormalt høye avtrekkstemperaturer. Elektriske feil. Feil i kjøleteknologien. Som et utgangspunkt er det lurt å begynne med de to første kategoriene innstillinger Se kapittel 8 for alle innstillingsalternativer for kjøling. Det kan for eksempel være utendørstemperaturen som hindrer kjølemaskinen i å starte. For å gjøre det enklere å finne feilen, bør du forsikre deg om at det er et behov for kjøling ved å redusere ønsket avtrekksluft-/romtemperatur. Etter en stund bør k4.6-releet eller k4.7-releet utløses. (Kjølenivå 1 og 2.) Hvis dette ikke skjer, er det en innstilling som hindrer regulatoren i å starte kjølingen. Se "DVCompact Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner". Kontroller også at den analoge utgangen (0 10 V) øker med kjølebehovet. Hvis releet/releene utløses, men kompressoren ikke starter, befinner feilen seg i kjøleseksjonen eller kablingen mellom denne og aggregatskapet Høy avtrekkslufttemperatur eller utilstrekkelig luftvolum Se de tekniske beregningene for kjøleseksjonen og finn ut hvilke luftvolumer den er beregnet for. Problemet som kan oppstå, er at kondensatoren ikke kan kvitte seg med overflødig varme, og høytrykkspressostaten utløses. Øk luftvolumet, eller hvis luftvolumet er variabelt (VAV), blokker kjøling ved lavt viftepådrag. Dette er en innstilling som kan utføres på kontrollen. Temperaturen på avtrekksluften er, som et utgangspunkt, dimensjonert for maks. 24 C i kondensatoren. Ved høyere temperaturer blir kjølekapasiteten gradvis redusert av styreenheten slik at man unngår at kjølefunksjonen stoppes av høytrykkspressostaten. Betydelig høyere temperaturer kan føre til problemer. Samme løsning på problemet som ovenfor. Aktiverer også nattkjøling om sommeren til å senke temperaturen i bygningen ved bruk av kjølig nattluft slik at bygningen har en lav innendørstemperatur om morgenen. Dette er også en rimelig løsning for energiforbruk, istedenfor å sette på full akselerasjon på kjølemaskinene ved oppstart om morgenen. 12 Systemair AB

15 10.3 Elektriske feil Hvis k4.6-releet og muligens k4.7-releet er utløst i aggregatskapet, men kompressoren(e) ikke starter, må du kontrollere kablingen og at hurtigkoblingene mellom aggregatboksene er tilkoblet. Kontroller at drifts-/alarmreleet 7k02 utløses. Dette skal utløses når strømmen slås på. Hvis det ikke utløses, befinner feilen seg i et av de følgende: Høytrykkspressostat. Lavtrykkspressostat. Feilutgang på omformer. Høytrykkspressostatene har manuell reset og lavtrykkspressostatene har automatisk reset. Kontroller også om det er feilmeldinger i omformerdisplayet; se håndboken som medfølger for dette. Hvis releet er utløst, og det fortsatt ikke er drift, kontroller startreleet/-releene for kompressoren(e), disse er merket 7k01 og 7k2. Disse utløses i henhold til kjølebehov, og følger de navngitte releene i aggregatskapet (k4.6 og k4.7). Kontroller releet og kablingen til disse i feiltilfeller. Hvis de utløses og kompressoren(e) ikke fungerer, se kapittel Feil i kjøleteknologien Viktig Før du utfører arbeid på kjøleteknologien under garantiperioden, må du først kontakte Systemair med forespørsel om dekking av kostnader. Arbeid på kjølekretsen skal kun utføres av autoriserte kjølefirmaer. Et manometer skal kobles til, og trykket skal kontrolleres. Temperaturen på de forskjellige prosessene skal også kontrolleres. Typiske feil kan være: Kompressor kutter ut ved lavtrykkspressostat: Ikke nok kjølemedium Utilstrekkelig luftvolum Elektronisk ekspansjonsventil defekt Pressostat defekt Kutter ut ved høytrykkspressostat: For mye kjølemedium Høy avkastlufttemperatur Pressostat defekt Frysing av fordamper: Elektronisk ekspansjonsventil defekt Ikke nok luft til batteriet Et lekkasjesøk skal utføres ved mistanke om lekkasjer, og under årlig inspeksjon. 13 Systemair AB

16 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087654-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 22-08-2013 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 DRIFTSHÅNDBOK LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INNHOLD 1. SIKKERHETSHENSYN... 1 2. NAME

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Installasjonsveiledning. For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Installasjonsveiledning. For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Installasjonsveiledning For fagarbeideren Installasjonsveiledning geothem VL 45/ VL 5/ VL 75/ VL 5/ VL 55/ NO INNHOLDSFOTEGNELSE INNLEDNING ruksanvisning.... Produktdokumentasjon.... Symbolforklaringer...

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer