Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110"

Transkript

1 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

2 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON PRODUSENT SERVICE CE-MERKING GARANTI KUNDENS FORPLIKTELSER MANUALENS INNHOLD OMFANG OG INNHOLD HVEM MANUALEN ER MENT FOR OPPBEVARING SYMBOLER BESKRIVELSE AV MASKINEN IDENTIFIKASJON MILJØBETINGELSER BELYSNING VIBRASJONER STØYNIVÅ ARBEIDSMÅTE HOVEDKOMPONENTER TEKNISKE SPESIFIKASJONER DIMENSJONER UTSTYR TILBEHØR SIKKERHET GENERELLE ADVARSLER SPESIFIKKE ADVARSLER ELEKTRISK STRØM EFFEKTER FRA ELEKTRISK STRØM I KROPPEN BRUKSOMRÅDER UKORREKT BRUK FARESONE SIKKERHETSUTSTYR STOPPFUNKSJONER PROSEDYRER FOR SIKKERT ARBEID ANNEN RISIKO SIKKERHETSMERKING INSTALLASJON TRANSPORT PLASSERING FESTING PÅ TRAKTOR INNLEDENDE TRINN JUSTERINGER JUSTERING AV KILENS SLAGLENGDE JUSTERING AV ARBEIDSBENKEN (SF ) TESTKJØRING (UTEN TRESTYKKER) VALG AV KLYVEKILE FORBEREDELSER FOR LENGRE INAKTIVITET DRIFT OPERATØRER STYREENHETER BEGYNNE Å BRUKE MASKINEN STOPP NORMAL STOPP OG NØDSTOPP VEDLIKEHOLD KOBLE FRA MASKINEN SPESIELLE FORHOLDSREGLER RENGJØRING SMØRING PUNKTER FOR VEDLIKEHOLD KONTROLLER DIAGNOSE FEILSØKING AVHENDING AVFALL AVHENDING AV MASKINEN RESERVEDELER KOBLINGSSKJEMA DIAGRAM FOR HYDRAULIKK SAMSVARSERKLÆRING...34

3 Docma Srl som er basert i Verona, produserer jord- og skogbruksmaskiner: treklyvere, vedklyvere og portable skogsvinsjer. Produksjonsprosessen fullføres når maskinen anses som ferdigstilt: dette sikrer et produkt av førsteklasses kvalitet med høy pålitelighetsfaktor. Hver modell produseres helt og holdent med deler som er laget i Italia. Docma vedklyver kan leveres med diverse utstyr etter kundens ønske: med elektrisk motor, dobbel pumpe, for jordfreser, for traktor, med forbrenningsmotor, med elektrisk motor og tilkobling til traktor, med slanger for tilkobling til hydraulikk. Som følge av den teknologiske utviklingen forbeholder Docma Srl seg retten til enhver tid å gjøre endringer på maskinen uten ytterligere varsel. Alle rettigheter forbeholdt. Full eller delvis reproduksjon og tilpasning er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse fra Docma Srl. Denne manualen er på totalt 36 sider. Utgave 01/2012 3

4 1.0 GENERELL INFORMASJON I denne manualen refererer uttrykket maskinen til de forskjellige vedklyvermodellene. 1.1 PRODUSENT Docma Srl har lang erfaring innen konstruksjon av maskiner for skogbruk og for kapping og klyving av ved. 1.2 SERVICE Alle henvendelser som har med bruk eller vedlikehold av maskinen eller bestilling av deler, bør rettes til et autorisert servicesenter eller alternativt Docma Srl direkte. Oppgi identifikasjonsdata for maskinen som er oppgitt på typeskiltet (Fig. 1). 1.3 CE-MERKING Maskinen er bygget i samsvar med relevante EU-forskrifter som gjelder når den legges ut på markedet. 1.4 GARANTI Garantien på maskinens komponenter er gyldig fra den dato som er angitt på leveringsbekreftelse, faktura eller kvittering: 24 måneder på mekaniske deler. Garantien, etter produsentens eget skjønn, dekker kun deler som skiftes og ikke kostnader for arbeid og transport. Den/de som skifter deler, må ta vare på den defekte delen slik at den kan sjekkes av produsenten. Den rettskraftige domstolen ved eventuelle tvister vil være i Verona. Garantien dekker ikke skade på maskinen som følge av: transport eller flytting ukorrekt eller uansvarlig bruk av maskinen bruk med deler som har blitt modifisert og/eller er defekte når vedlikeholdsinstruksene i denne manualen ikke er overholdt feil og/eller brudd som ikke kan spores til maskindriften skade på elektriske komponenter dersom VDE - DIN 0100, DIN / VDE 0113 elektriske standarder ikke overholdes 1.5 KUNDENS FORPLIKTELSER Installasjon av maskinen på gjøres på et egnet område og med egnet utstyr for heving, i henhold til maskinens dimensjoner (f.eks. traverskran, kran). For å sikre stabilitet og sikkerhet må underlaget være jevnt. Maskinen leveres komplett og har ingen spesielle systemkrav eller miljøkrav. Så sant annet ikke er avtalt i kontrakten, er kunden normalt sett ansvarlig for å sørge for: oppsugingssystem for tresplint og spon når maskinen brukes innendørs strømtilførsel på 220 V eller 380 V. Alle tilkoblinger må være i samsvar med VDE- og DIN-standarder, det må kun brukes kabler av type H 07 RN. 4

5 1.6 MANUALENS INNHOLD Kunden må nøye lese igjennom informasjonen gitt i denne manualen, da korrekte forberedelser, installasjon og bruk av maskinen er grunnlaget for et godt kundeforhold. De forskjellige modellene er beskrevet på de neste sidene. Alle modeller med elektrisk motor er enten en-faset eller tre-faset OMFANG OG INNHOLD Denne manualen gir kunden full informasjon vedrørende korrekt bruk av maskinen og forklaringer på hvordan den brukes frittstående på sikrest mulig måte. Den inneholder informasjon relatert til tekniske aspekter, sikkerhet, drift, nedstengning, vedlikehold og reservedeler. Dersom det oppstår tvil med hensyn til riktig forståelse av instruksene, må produsenten kontaktes for å få en passende forklaring. Før det utføres arbeid på maskinen, må operatør og kvalifisert teknisk personell nøye lese igjennom instruksene i denne manualen. Noen illustrasjoner i denne manualen stemmer ikke nødvendigvis overens med din modell, gitte beskrivelser og prosedyrer er likevel gyldige HVEM MANUALEN ER MENT FOR Manualen er ment for brukeren og autorisert teknisk personell for vedlikehold av maskinen. Brukere må ikke utføre operasjoner som er forbeholdt vedlikeholdspersonell eller kvalifiserte teknikere. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell skade som følge av ignoranse av denne advarselen. Autorisert forhandler er ansvarlig for å levere manualen til brukeren i salgsøyeblikket og sørge for skriftlig bekreftelse på at den er mottatt OPPBEVARING Manualen må oppbevares i maskinens nærhet, inne i en spesialboks, og fremfor alt være beskyttet mot væske eller andre substanser som kan skade den SYMBOLER SYMBOL BETYDNING MERKNADER FARE ADVARSEL SJEKK Denne antyder fare med mulige fatale konsekvenser for brukeren. Vær spesielt oppmerksom på avsnittene som er merket med dette symbolet. Dette antyder en advarsel eller kommentar for hovedfunksjoner eller nyttig informasjon. PVær spesielt oppmerksom på avsnittene som er merket med dette symbolet. Det kreves brukertiltak, sjekk av signal, etc. REFERANSE Sjekk manualen før start av en bestemt operasjon. 5

6 VANLIGE SYMBOLER BASERT PÅ TYPE STRØMTILFØRSEL SYMBOL BETYDNING KOMMENTAR Elektrisk motor Strømstart Drivaksel Traktorens hydraulikk-system Operasjoner forut disse symbolene gjelder bare for bestemt modell. Forbrenningsmotor 2.0 BESKRIVELSE AV MASKINEN 2.1 IDENTIFIKASJON Et typeskilt finnes på maskinen (Fig. 1) og angir viktig informasjon: Merke og produsentens identifikasjon Maskintype og -modell Serienummer Spenning for strømtilførsel (V) Skyvekraft (t) Sylindergang (mm) Mengde hydraulisk olje (liter) Totalvekt (kg) Produksjonsår. Fig. 1 For data som referer til maskinen, bruk ikke informasjonen angitt på dette typeskiltet, som er generell informasjon, men bruk heller dataene som er angitt på det relevante typeskiltet som er festet på maskinen. For data som refererer til elektromotor, se typeskiltet som er festet på motoren. 6

7 2.2 MILJØBETINGELSER Maskinen må plasseres utendørs på jevnt underlag, dersom den skal brukes innendørs må området være godt ventilert og ha en solid jevn grunn. For modellene er anlegg for utslipp av eksos påkrevd. 2.3 BELYSNING Belysningen på arbeidsområdet må være i samsvar med gjeldende lover i landet der maskinen brukes og må uansett gi godt nok lys i alle posisjoner (anbefalt 300 lx), ingen områder må være i skyggen eller avgi farlig gjenskinn. 2.4 VIBRASJONER Så sant maskinen brukes i samsvar med instrukser for korrekt bruk, vil vibrasjoner som oppstår ikke være til fare. 2.5 STØYNIVÅ Maskinen er konstruert og bygget for å redusere støynivået ved kilden. Støynivået ved drift, unntatt modellene, er meget lavt (< 90 db) og ingen konsekvente forholdsregler er nødvendige, det anbefales imidlertid å bruke hørselsvern. 2.6 ARBEIDSMÅTE Maskinen drives av krafttilførsel som vist i diagrammet: Strømtilførsel 2 - Hydraulikkpumpe 3 - Drivaksel 4 - Girkasse 5 - Hydraulikksystem 6 - Vedklyverkilen 7

8 SF SF110 3 SF SF Fig. 2 8

9 2.7 HOVEDKOMPONENTER Maskinens hovedkomponenter som illustrert i Fig. 2, er som følger: 1. Elektrisk kontrollpanel 2. Bærende stålramme 3. Hydraulisk fordeler 4. Hydraulisk oljetank 5. Styrespaker for klyvekile 6. Arbeidsbord (fast eller bevegelig) 7. Elektromotor 8. Hydraulikkpumpe 9. Klyvekile (fast eller bevegelig) 10. Hydraulikkslanger for tilkobling til traktor 11. Girkasse/pumpesystem 12. Forbrenningsmotor/pumpesystem 13. Hjul for transportering 14. Bærende søyle 2.8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Nedenfor finner du data og tekniske spesifikasjoner for de forskjellige modellene og utgavene. Sylindergang Kapphøyde SF mm 550 mm Kode Versjon Tekniske data Tonn (t) Vekt (kg) SF HP 3 (2,2 kw) SF HP 3 (2,2 kw) Sylindergang Kapphøyde SF mm 550 mm Kode Versjon Tekniske data Tonn (t) Vekt (kg) SF HP 3 (2,2kW) SF HP 3 (2,2 kw) SF80 380/4 HP 4 (3 kw) SF80 RAPID 220 HP 3 (2,2 kw) 220 DP SF80 RAPID 380 HP 3 (2,2 kw) 380 DP SF80 RAPID 380/4 HP 4 (3 kw) 380 DP SF80 PTO F PTO F SF80 PTO PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 220+PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 380+PTO-3P SF80 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380+PTO-3P SF80 RAPID 220+PTO HP 3 (2,2 kw) 220 DP+PTO-3P SF80 RAPID 380+PTO HP 3 (2,2 kw) 380 DP+PTO-3P SF80 RAPID 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380 DP+PTO-3P SF80 BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) Subaru SF80 RAPID BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) DP Subaru

10 Sylindergang Kapphøyde SF mm 550/760/1030 mm Kode Versjon Tekniske data Tonn (t) Vekt (kg) SF HP 3 (2,2 kw) SF HP 3 (2,2 kw) SF81 380/4 HP 4 (3 kw) SF81 RAPID 220 HP 3 (2,2 kw) 220 DP SF81 RAPID 380 HP 3 (2,2 kw) 380 DP SF81 RAPID 380/4 HP 4 (3 kw) 380 DP SF81 PTO F PTO F SF81 PTO PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 220+PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 380+PTO-3P SF81 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380+PTO-3P SF81 RAPID 220+PTO HP 3 (2,2 kw) 220 DP+PTO-3P SF81 RAPID 380+PTO HP 3 (2,2 kw) 380 DP+PTO-3P SF81 RAPID 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380 DP+PTO-3P SF81 BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) Subaru SF81 RAPID BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) DP Subaru Sylindergang Kapphøyde SF mm 550/740/860/1030 mm Kode Versjon Tekniske data Tonn (t) Vekt (kg) SF HP 3 (2,2 kw) SF HP 3 (2,2 kw) SF /4 HP 4 (3 kw) SF100 RAPID 220 HP 3 (2,2 kw) 220 DP SF100 RAPID 380 HP 3 (2,2 kw) 380 DP SF100 RAPID 380/4 HP 4 (3 kw) 380 DP SF100 PTO F PTO F SF100 PTO PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 220+PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 380+PTO-3P SF /4+PTO HP 4 (3 kw) 380+PTO-3P SF100 RADIP 220+PTO HP 3 (2,2 kw) 220 DP+PTO-3P SF100 RADIP 380+PTO HP 3 (2,2 kw) 380 DP+PTO-3P SF100 RADIP 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380 DP+PTO-3P SF100 BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) Subaru SF100 RAPID BENZ SUB BENZ HP 6 (cc 169) DP Subaru

11 Sylindergang Kapphøyde SF mm 550/760/1030 mm Kode Versjon Tekniske data Tonn (t) Vekt (kg) SF HP 3 (2,2 kw) SF HP 3 (2,2 kw) SF /4 HP 4 (3 kw) SF110 RAPID 220 HP 3 (2,2 kw) 220 DP SF110 RAPID 380 HP 3 (2,2 kw) 380 DP SF110 RAPID 380/4 HP 4 (3 kw) 380 DP SF110 PTO F PTO F-3P SF110 PTO PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 220+PTO-3P SF PTO HP 3 (2,2 kw) 380+PTO-3P SF /4+PTO HP 4 (3 kw) 380+PTO-3P SF110 RAPID 220+PTO HP 3 (2,2 kw) 220 DP+PTO-3P SF110 RAPID 380+PTO HP 3 (2,2 kw) 380 DP+PTO-3P SF110 RAPID 380/4+PTO HP 4 (3 kw) 380 DP+PTO-3P SF110 RAPID BENZ SUB BENZ HP 9 (cc 270) DP Subaru DIMENSJONER Dimensjoner er oppgitt i følgende tabell. A Mod. DIMENSJONER (mm) A B C SF SF C B SF SF SF UTSTYR Maskinen leveres komplett med: bruker- og vedlikeholdsmanual tohånds styrespaker sikkerhetsbryter med spole for minimumsspenning Schuko-tilkobling for en-fasemotor (230 V) og 5-pins tilkobling med faseomformer for tre-fase (400 V) EU Samsvarserklæring (i denne manualen) sikkerhetssymboler festet på maskinen garantisertifikat (i denne manualen) brukermanual for forbrenningsmotor 11

12 2.9.1 TILBEHØR Med tilbehøret for Docma Srl vedklyver får man et mer komplett og forbedret produkt. Dette dekker ytterligere brukerbehov. Tilgjengelig tilbehør for SF Tilgjengelig tilbehør for SF 110 For alle modeller Kode Kode Kode HURTIGÅPNINGSKILE Kode AVTAKBARE PLATER DRIVAKSEL Kode Kode AVTAKBAR PLATE KRYSSKILE SF 80: Kode SF 81: Kode SF 100: Kode KRYSSKILE HYDRAULIKKOLJE 3.0 SIKKERHET Internasjonale sikkerhetsstandarder krever at kunden har lest og forstått denne manualen før bruk av maskinen og overholder sikkerhetsinstruksene som er beskrevet. I tvilstilfelle må det tas kontakt med produsentens kvalifiserte personell, som alltid er rede til å hjelpe. Dersom man ikke overholder sikkerhetsreglene, kan dette føre til ulykker under bruk og vedlikehold av maskinen. 3.1 GENERELLE ADVARSLER Produsenten er ikke ansvarlig for skade på person og/eller objekter som følge av at sikkerhetsinstruksene i denne manualen ikke er lest eller overholdt. Brukeren må notere seg følgende advarsler: Sørg for at strømtilførselen samsvarer med gjeldende standard og korresponderer med spenning, effekt, frekvens. Maskinen må være jordet. Skjøteledningen som brukes må ha et minimum tverrsnitt på 2,5 mm2 og en maks lengde på 15 m. Det kreves også et Schuko-16A støpsel. Sjekk at kabler, skjøteledning og støpsler er i god stand og samsvarer med standarder, disse må ikke være til hindring for operatøren. 12

13 Stopp aldri maskinen ved å dra ut støpselet: slå den først av med bryteren, trekk deretter ut kontakten. Bruk egnede beholdere for oppsamling av trebiter og annet avfall som produseres under bruk. Unngå stor oppsamling av ferdig behandlet ved innen maskinens arbeidsområde, hold maskinen og arbeidsområdet rent og ryddig. Ikke bruk maskinen hvis du ikke er i en god fysisk og mental tilstand. Bruk egnet bekledning som ikke hindrer bevegelser og som ikke kan hekte seg fast i maskinens bevegelige deler. Bruk egnet personlig verneutstyr for det arbeidet som skal utføres. Ikke koble ut eller gå utenom maskinens sikkerhetssystemer. Ikke fjern eller modifiser platene på maskinen. Ved bruk av maskinen må man være årvåken for å unngå skade på hender som følge av klem mellom kilen og trestykket. Sjekk at trestykket som skal klyves ikke inneholder metalltråd eller spiker, noe som kan skade maskinen. Trestykket må alltid klyves på langs for å ikke skade maskinen, legg aldri trestykket på tvers. Bruk ikke vann ved eventuell brann: koble fra strømmen og bruk bare brannslokningsapparat med pulver. Sjekk at maskinen er skikkelig tikoblet tre-punktsuttaket og at korresponderende sikkerhetskontakter alltid er plugget inn. Ved manøvrering må det tas hensyn for ikke å forårsake skade på andre eller selve maskinen. Drivakselen må kun kobles til og fra når traktorens motor er stanset. Bruk kun en drivaksel som er godkjent og egnet for bruk på vedklyveren, denne må medleveres komplette originale sikkerhetsinnretninger. Ikke stå i området der drivakselen roterer under drift. Sjekk at traktormotorens omdreininger ikke overskrider verdien som er angitt på maskinens typeplate (maks 540 o/min). Når det gjelder advarsler ved bruk av drivakselen, følg instruksene i egen manual (leveres med drivakselen). Ikke bruk maskinen på innelukkede steder. Eksosen er farlig (inneholder karbonmonoksid) og kan føre til tap av bevissthet og varig skade på operatøren. Dersom det skal arbeides i innelukket miljø, må det sørges for tilstrekkelig lufting og at eksosen ikke innhaleres. Ved fylling av drivstoff må motoren være slått av. Det må ikke foretas noen modifikasjoner på maskinen!!! Med hensyn til advarsler relatert til bruk av forbrenningsmotoren, se egne instrukser (følger med maskinen). Før vedlikehold, eller hvis kilen setter seg fast i trestykket, koble strømmen fra maskinen: Stans traktoren. Koble fra strømtilførselen. Slå av motoren. Ikke forlat maskinen uten tilsyn uten å ha koblet fra strømtilførselen. 13

14 3.2 SPESIFIKKE ADVARSLER ELEKTRISK STRØM Det finnes to typer skadelig kontakt mellom kroppen og sluttede kretser: DIREKTE: med to-faseledninger en fase og jording. INDIREKTE: med sluttet krets som følge av skadet isolasjon med to punkter med forskjellig ladning på et objekt som leder strøm EFFEKTER FRA ELEKTRISK STRØM I KROPPEN Effektene avhenger av strømstyrke, kontaktens varighet og lengden av området strømmen har gått (hånd til hånd, hånd til for, etc.). Gjennomsnittlig motstand i kroppen er normalt sett regnet som ca ohm (dette kan imidlertid være høyst variabelt). Muskelsammentrekninger: Dette oppstår når den som er utsatt forblir i kontakt med kretsen: den som er utsatt mister kontroll over den berørte kroppsdelen, som oftest hånden, og kan ikke løsne grepet, dersom kontakten vedvarer kan selv en lav strømstyrke være skadelig. Let go current er den høyeste strømverdien der en person fortsatt kan slippe taket. Respirasjonsstans: strøm som overskrider grensene for let go current. Grip inn umiddelbart etter ulykken, innen 2-3 minutter maks. Ventrikulær febrillering: dette innebærer ukoordinert sammentrekning av hjertemuskelen, spesielt hjertekamrene, som gjør at de vibrerer og forårsaker arytmi. Dette er et medisinsk nødstilfelle som krever umiddelbar medisinsk behandling. Hjerte-lungeredning brukes som grunnleggende livreddende tiltak, men en defibrillator er avgjørende for effektiv akuttbehandling. Brannskader: ved høye strømstyrker er varmen som produseres høyere enn i tilfellene beskrevet ovenfor, og forårsaker skade på nervevev og arterier. Annen skade: selv svake strømstyrker kan forårsake ufrivillige kroppsbevegelser og reflekser som over tid kan være til skade for kroppen. Ovenstående beskrivelse er gitt for å vise viktigheten av bruk av permanente beskyttelsesinnretninger og personlig verneutstyr: isolert gulvdekke, dielektrisk fottøy og vernehansker. 3.3 BRUKSOMRÅDER Maskinen er konstruert og produsert kun for klyving av tre. Den er kun ment for manuell drift, den er egnet for bruk innen husstand, industri og gård. Maskinen må kun brukes av én operatør. 3.4 UKORREKT BRUK Maskinen må ikke brukes: Til andre ting enn klyving av tre. På steder med brannfare. Utsatt for vær og vind. For bearbeiding av materialer som ikke er spesifisert i maskinkarakteristikkene. Ved bruk av bekledning med belter eller deler som kan komme i kontakt med bevegelige deler. Uten å ha lest og forstått manualen for drivakselen. 14

15 3.5 FARESONE Området der maskinen arbeider i, kalles arbeidsområdet. Maskinens faresone inkluderer alle områder som er berørt av bevegelige deler, samt den umiddelbare nærhet. 3.6 SIKKERHETSUTSTYR Maskinen er utstyrt med deksler til beskyttelse for personer som kan være utsatt for risiko som følge av bevegelige deler (klyvekilen) og utskyting av trebiter og spon. 3.7 STOPPFUNKSJONER Maskinen har en start- (1 Fig. 3) og stoppbryter (2 Fig. 3). SF Før man trykker stoppknappen (2 Fig. 3), flytt klyvestaget til nøytral posisjon i bunn. Stans traktoren. Slå av motoren. 1 2 Fig PROSEDYRER FOR SIKKERT ARBEID Maskinen er konstruert og bygget med det formål å eliminere alle farer som er relatert til bruken av den, risiko som følge av utilsiktet kontakt med bevegelige deler kan imidlertid ikke helt og holdent utelukkes. For å minimalisere konsekvensene av slike farer, må følgende instrukser følges: Under arbeid må operatøren holde hendene sine på spakene (5 Fig. 2). Ved vedlikehold må maskinen være frakoblet strømtilførselen (se 3.4 UKORREKT BRUK) 3.9 ANNEN RISIKO Under normal drift og ved vedlikehold er operatøren utsatt for en del risikoer som ikke kan elimineres fullstendig: Risiko for utskytning av fragmenter som følge av kilens kontakt med trestykket: bruk vernebriller og vernebekledning (se 3.10 SIKKERHETSMERKING). Risiko for innahlering av sagstøv: bruk vernemaske med filter for massivt støv (se 3.10 SIK- KERHETSMERKING). Risiko for å vikle seg inn: bruk tettsittende bekledning, hold en sikker avstand fra drivakselens bevegelsesområde når den er tilkoblet traktor, selv om den ikke roterer (se 3.10 SIKKER- HETSMERKING). Risiko ved at bearbeidet materiale faller i bakken: bruk vernesko (se 3.10 SIKKERHETSMER- KING). Risiko som følge av bruk av maskinen for klyving av ekstremt store eller tunge trestykker (se 5.3 OPPSTART). Risiko for brudd/støt: maskinen må kun brukes på et fullstendig jevnt og stabilt underlag. 15

16 3.10 SIKKERHETSMERKING Lokasjon for maskinens sikkerhetsmerking, med tilhørende symboler og beskrivelse, er vist under og i Fig. 4. ADVARSEL (sort på gul bakgrunn) 1. Les nøye gjennom bruker- og vedlikeholdsmanualen 2. Verktøy i bevegelse 3. Elektrisk utstyr 4. Drivakselrotasjon (maks 540 o/min) KRAV (hvit på blå bakgrunn) 5. Bruk egnet personlig verneutstyr 6. Rekkefølge for bruk av styrespakene. INDIKASJON (i diverse farger) 7. Tilleggsinformasjon (rotasjonsretning, etc.) Sikkerhetsmerkingen som inneholder diverse advarsler må ikke fjernes, tildekkes eller skades dersom de blir skadet må det umiddelbart bestilles nye fra produsent og erstattes. Fig. 4 16

17 4.0 INSTALLASJON 4.1 TRANSPORT Transportering ved hjelp av kjøretøy må gjøres av kvalifisert personell. Maskinen må transporteres på en slik måte at det ikke oppstår skade på komponentene. Før transport må det gjøres noen forberedelser: Sjekk maskinens vekt dimensjoner og volum kan være misvisende. Se typeplaten på maskinen (Vekt) (Fig. 1). Sjekk at kapasiteten til løfteutstyret er tilstrekkelig for maskinens dimensjoner og vekt. Sjekk kapasiteten til tau og reimer som skal brukes til løft. Sikre maskinen med stropper slik at den er stabil og sikker, bruk to reimer som krysser hverandre under rammen slik at lasten blir balansert. Når maskinen heves over hodehøyde må det sikres at det ikke befinner seg personer under eller i umiddelbar nærhet. Plasser maskinen på bilen og sørg for at den blir festet skikkelig, slik at det ikke oppstår skade under transport. De samme punktene gjelder også når maskinen skal løftes av kjøretøyet. Maskinen må transporteres i egnet emballasje, det beste er spesialemballasje. Maskinen må håndteres manuelt. Maskinen må beskyttes mot støt og belastning i henhold til transporttype. Skade på maskinen forårsaket under transport og håndtering, dekkes ikke av GARANTIEN. Reparasjoner eller utskifting av skadde deler er kundens ansvar. 4.2 PLASSERING For plassering av maskinen før drift, hold et fast grep om de to håndtakene (1-2 Fig. 5), vipp maskinen forsiktig nedover, og rull den bortover på de to hjulene ved å skyve eller dra. Maskinen bør plasseres så nært trestykkene som skal klyves som mulig, slik at arbeidet går lettere. Rundt maskinen må det være et åpent område som muliggjør uhindret og sikker drift. 17

18 Fig. 5 Fig FESTING PÅ TRAKTOR Før festing, plasser maskinen på jevnt og fast underlag. Beveg traktorens hevarmer til samme høyde som festepunktene på maskinen (1-2 Fig. 6). Koble delene sammen med egne bolter og sett inn låsesplintene. Koble traktorens tredje festepunkt til maskinen (3 Fig. 6), sett inn bolten og sikre den med låsesplinten. Trekk til hevarmene for å sikre maskinens stabilitet og for å unngå at maskinen begynner å pendle. Punktene som er beskrevet over må utføres når traktorens strøm er frakoblet og motoren stanset. Koble maskinen til traktorens strømuttak (4 Fig. 6) og bruk egnet drivaksel med beskyttere. Brukeren må kun bruke drivaksler med CS-merking, i overensstemmelse med samsvarserklæring og brukermanual. Les nøye og etterlev instruksene fra produsenten av drivakselen. 4.4 INNLEDENDE TRINN For start av maskinen må det foretas en rekke kontroller med det formål å forebygge feil og ulykker ved driftsstart. Sjekk at maskinen ikke har blitt skadet under transport. Sjekk at alle bevegelige deler kan beveges og roteres fritt. Sjekk nivået for hydraulikkoljen og etterfyll om nødvendig (se KONTROLLER) med AGIP SP , eller tilsvarende olje. Bruk aldri maskinen uten for lavt nivå av hydraulikkolje. Dette kan føre til stor skade på pumpen. 18

19 Sjekk at kabler for strømtilførsel er skikkelig tilkoblet strømuttaket. Juster gapet til klyvekilen ved hjelp av spesialverktøy (se JUSTERING AV KILENS SLAG- LENGDE). Sjekk at forbrenningsmotoren innehar korrekt oljenivå og se til at det er nok drivstoff i tanken. Sjekk at tre-punktskoblingen mellom maskin og traktor er korrekt. Sjekk at drivakselen er satt riktig inn i begge rifleakslene. Se til at hurtigkoblinger er korrekt tilkoblet hydraulikkuttakene på traktoren. Sjekk at styrespakene kan beveges fritt (5 Fig. 2). Før den høyre spaken på maskinen forover med venstre hånd, bruk deretter høyre hånd til å trykke inn knappen (1 Fig. 3), vent ca. 2 sek. og slip spaken. Maskinen vil starte uten vannslag som følge av overtrykk. 4.5 JUSTERINGER JUSTERING AV KILENS SLAGLENGDE Dersom trestykkenes lengde er mindre enn kilens maks slaglengde, kan lengden reduseres og dermed vil også arbeidstiden reduseres. Før justering, plasser et av de kortere trestykkene på arbeidsbenken, sett kilen nært inn mot trestykket og stopp maskinen før kilen kommer i kontakt med treet (ca. 10 cm). Gjør deretter følgende: SF : Hekt av kjettingen (1 Fig. 7) og hekt den på en annen ring så den blir litt strammere. SF : Skru ut knotten (2 Fig. 7) og flytt stangen (3 Fig. 7) Skru til knotten (2 Fig. 7) SF SF Fig. 7 19

20 4.5.2 JUSTERING AV ARBEIDSBENKEN (SF ) Noen modeller har en bevegelig arbeidsbenk som kan settes i best mulig arbeidshøyde, avhengig av lengden på trestykkene som skal klyves. Gjør følgende: Fjern låsesplinten (1 Fig. 8). Fjern bolten (2 Fig. 8). Hold arbeidsbenken med begge hendene (3 Fig. 8), ta den av og sett den i ønsket posisjon. Sett på plass bolten (2 Fig. 8). Sett på plass låsesplinten (1 Fig. 8). SF SF Fig TESTKJØRING (UTEN TRESTYKKER) Maskinen er testet av produsent før utsending, men noen sjekkpunkter må likevel gjennomgås: 1 1 Fig. 9 Fig

21 Koble maskinen (1 Fig. 9) til strømuttaket. Trykk start-knappen (1 Fig. 10). (Kun for 400 V tre-fasemotor) dersom maskinen går i motsatt retning av pilen vist i Fig. 10, slå av maskinen og drei bryteren inne i støpselet 180o med et skrujern (Fig. 10). Start forbrenningsmotoren (se egen manual som kommer med maskinen). Start traktoren og la trykket bygge seg opp i tilleggsfordeleren. Start traktoren og slå inn strømmen ved 540 o/min. Før bruk av maskinen må den gå noen minutter på tomgang slik at hydraulikkoljen når arbeidstemperatur, spesielt når utendørstemperaturen er i nærheten av eller under 0 C. Trekk i de to spakene når det ikke ligger trestykker på maskinen (5 Fig. 2), for å senke klyvekilen, slipp deretter en av spakene for å sjekke at kilen stopper. Hvis begge spakene slippes, vil kilen gå tilbake til åpen posisjon. Gjenta disse punktene flere ganger for å bli kjent med spakene og kilens bevegelse. 4.7 VALG AV KLYVEKILE Dersom det er behov for bruk av krysskile (tilleggsutstyr), festes den enkelt og greit på den eksisterende kilen. Den må settes slik at låsepinnen korresponderer med sentreringssporet på standardkilen. Låsepinnen må skrus korrekt til og strammes slik at tilleggskilen sitter godt mot standardkilen. 4.8 FORBEREDELSER FOR LENGRE INAKTIVITET Det må gjøres en del forberedelser dersom det planlegges lengre inaktivitet eller ved sesongslutt: Rengjør forsiktig hele maskinen med trykkluft for å fjerne all overfladisk smuss. Se til at dekslene er intakt. Sjekk nivået på hydraulikkoljen (etterfyll om nødvendig) (se Kontroller). Sett maskinen innendørs på en tørr og godt ventilert plass. Beskytt maskinen mot støt og belastninger. SF Bruk en børste for å smøre på et lag av tynn olje på utsiden kilens støttestang. SF110 - Bruk en børste for å smøre på et lag av tynn olje på kilens sporbane. 21

22 5.0 DRIFT 5.1 OPERATØRER Maskinen er ment for å brukes av kun en operatør av gangen, over 18 år. Den er ikke ment for bruk av handikappede personer. Personer som er ansvarlige for bruk av maskinen må oppfylle (eller skaffe seg ved opplæring) kravene som er spesifisert nedenfor, og ha lest og forstått denne manualen og all dens informasjon: Tilstrekkelig generell teknisk kunnskap for å kunne forstå innholdet i denne manualen og tyde figurer, tegninger og diagrammer riktig Kunnskap om standarder for helse og sikkerhet Kunnskap om hvordan å opptre ved nødstilfeller, hvor man finner personlig verneutstyr og hvordan bruke dette korrekt Vedlikeholdspersonell må også ha fått tilstrekkelig teknisk opplæring, samt oppfylle kravene over 5.2 STYREENHETER Maskinens styreenhet består av: Kontrollpanel (start/stopp) (1 Fig. 11). Spaker for å styre maskinen (2 Fig. 11). 2 1 Fig

23 5.3 BEGYNNE Å BRUKE MASKINEN Når punktene beskrevet i kapitlene 4.4 INNELDENDE TRINN og 4.5 JUSTERINGER er fullført, er maskinen klar til bruk. Forlat ALDRI maskinen uten tilsyn. Når maskinen startes vil kilen gå til full åpen posisjon. Legg på plass trestykket som skal klyves. Hold de to spakene (2 Fig. 11) fast med begge hender. Trykk de to spakene (2 Fig. 11) innover samtidig, for således å låse trestykket og holde det på plass i sikker posisjon. Senk de to spakene (2 Fig. 11) samtidig, kilen beveger seg nedover og klyver trestykket i to (krysskilen deler trestykket i fire deler). Så snart kilen begynner å dele trestykket, beveg sakte og gradvis de to spakene fra hverandre (2 Fig. 11), dette gjør at kilen ikke setter seg fast med trestykket hengende når kilen går tilbake. Vedklyveren kan kun styres med begge hender på spakene, noe som gir en enkel med effektiv sikkerhet mot klemskade på hendene. Dersom en hånd fjernes fra en spake, vil kilen stoppe i gjeldende posisjon. Dersom man slipper begge spakene vil kilen gå tilbake til full åpen posisjon. Det er helt forbudt å bruke andre deler av kroppen (føtter, knær, etc.) til å trykke ned de to spakene. Når trestykket er klyvd, slipp spakene og kilen vil gå tilbake til full åpen posisjon, klar for neste operasjon. Dersom trestykket ikke blir klyvet må man ikke fortsette å tvinge kilen med kraft, da hydraulikkoljen kan overopphetes og hydraulikkpumpen kan bli skadet. Hvis dette skjer må trestykket fjernes, snus rundt og gjenta operasjonen. Vedkubber har alltid ujevnheter. Før start av klyving bør trestykkene stables på best mulig måte for klyving. Dersom trestykket har en tendens til å gli under klyving må spakene slippes umiddelbart, vent til kilen har gått tilbake og plasser deretter trestykket i en bedre posisjon. Under klyving kan kilen gjerne sette seg fast i kvist i treet. Slå av maskinen og fjern trestykket fra kilen, legg det deretter tilbake i en annen posisjon. 5.4 STOPP NORMAL STOPP OG NØDSTOPP Prosedyrer for normal stopp og nødstopp er beskrevet i kapittel 3.7 STOPPFUNKSJONER. 23

24 6.0 VEDLIKEHOLD 6.1 KOBLE FRA MASKINEN Før noe som helst arbeid med vedlikehold eller reparasjon, må maskinen først kobles fra strømtilførselen (se 3.7 STOPPFUNKSJONER). 6.2 SPESIELLE FORHOLDSREGLER Når det utføres reparasjoner eller vedlikeholdsarbeid, må følgende advarsler legges merke til: Ikke bruk løsemidler og brannfarlige materialer. Ved endt arbeid må maskinen settes tilbake i normale driftsforhold. 6.3 RENGJØRING Maskinen bør grundig rengjøres ved jevne mellomrom (avhengig av belastning og hyppighet av bruk), med spesiell tanke på deler eksponert for trebiter og spon. Unngå oppsamling av store mengder spon i arbeidsområdet, da dette kan hindre drift og samtidig er brannfarlig. Før rengjøring må operatøren bruke egnet personlig verneutstyr (se 3.10 SIKKER- HETSMERKING). Ikke bruk hendene til å rengjøre arbeidsbenken når maskinen er i gang. 6.4 SMØRING Smør overflaten av kilens støttestang med mineralolje (avhengig av belastning og hyppighet av bruk). SF110 - Om nødvendig, sett kilens sporbane rikelig inn med fett slik at kilen glir lett og dermed unngår slitasje på metalldelene. 6.5 PUNKTER FOR VEDLIKEHOLD Punktene beskrevet nedenfor må utføres med oppgitte intervaller. Produsenten godtar ikke garantikrav dersom disse punktene ikke overholdes. Rutinemessig vedlikehold innebærer inspeksjoner, kontroller og tiltak som, for å forebygge stopp og feil, systematisk holder følgende under kontroll: Smøring av maskinen Tilstanden til deler som er utsatt for slitasje KONTROLLER Før start av arbeidet Gjør visuelle sjekker av maskinens tilstand. Hydraulikkoljetanken er lufttett og krever ikke nivåkontroll, ved lekkasje og etter å ha erstattet skadet del, fjern lokket (1 Fig. 12) og tilsett AGIP eller tilsvarende olje, til riktig nivå er nådd. SF til randen av fyllepunktet (1 Fig. 12) SF til oljen kommer i kontakt med pinnen under lokket (2 Fig. 12) 24

25 SF60 SF SF SF Fig. 12 Daglig sjekk: Hydraulikkoblingenes og slangenes fasthet. Dersom hydraulikkslangene er skadet eller har synlige sprekker, må de skiftes ut. Slitasje på glidende flater, dersom det er stor slark må de sjekkes eller skiftes ut av forhandler. Kilebladet kontakt forhandler dersom det trenger sliping. Hold motorens kjøleinntak rent ved bruk av trykkluft, rengjør motorhuset og strømbryteren. Når det brukes trykkluft må det brukes personlig verneutstyr (vernebriller, støvmaske, etc.). 25

26 Etter de første 40 timene og hver 500 time i drift: Skift giroljen etter de første 40 timene i drift og deretter for hver 500 timer, eller minst en gang i året (bruk vanlig 220 girolje). Sjekk at det ikke er lekkasje fra hydraulikkslangene eller tilkoblingene. For hver 500 timer i drift: Skift hydraulikkoljen, sett en beholder av passende størrelse under dreneringspluggen (1 Fig. 13) (se 2.8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER). Fjern dreneringspluggen (1 Fig. 13) og la oljen renne ut. For å gjøre dreneringen raskere kan man ta av lokket for fylling (1 eller 2 Fig. 12). Spilloljen må oppbevares i en lukket beholder og sendes spesialmottak i henhold til gjeldende lovverk. Fyll ny AGIP SP eller tilsvarende olje til riktig nivå er nådd: SF til randen av fyllepunktet (1 Fig. 12) SF til oljen kommer i kontakt med pinnen under lokket (2 Fig. 12) 1 Fig

27 7.0 DIAGNOSE Nedenfor er en liste med problemer som kan oppstå ved bruk av maskinen, derunder en forklaring med mulig årsak og en beskrivelse av hvordan problemet kan løses. Det er imidlertid tilrådelig å kontakte forhandler for en mer detaljert diagnose hvis det oppstår alvorlige feil. 7.1 FEILSØKING 1. ELEKTROMOTOREN STARTER IKKE Årsak: a) motoren får ikke strøm b) brudd i strømkabel c) bryteren er defekt d) motoren er skadet som følge av overspenning eller overbelastning Løsning: a) sjekk strømkretsen og/eller strømforsyningen b) skift kabel c) skift bryter d) skift motor 2. NÅR KILEN NÅR NØYTRAL POSISJON I BUNN GÅR DEN IKKE OPP OG TILBAKE Årsak: a) skjøteledningen er for lang eller tynn og dermed får ikke maskinen riktig spenning b) feil adapter (1500 W) og maskinen får ikke riktig spenning c) spenningen er for lav pga. feil i strømnettet d) oljenivået for hydraulikksystemet er for lavt Løsning: a) bruk en kortere ledning eller ledning av større dimensjon (minimum 2,5 mm2, bruk større dersom den er lengre enn 15 m) b) bruk adaptere for 2000/2200 W (om det er mulig anbefales det å ikke bruke adapter og skaff en skjøteledning med Schuko hun-kontakt) c) kontakt elektriker som kan måle spenningen d) etterfyll olje til riktig nivå 3. VEDKLYVEREN FÅR IKKE KRAFT Årsak: a) se årsaker i punkt 2 b) forbrenningsmotoren går med lavt turtall c) fordeleren er ikke aktivert via styrespakene d) pumpen er slitt e) fordelerens trykkventil er slitt Løsning: a) se løsninger i punkt 2 b) øk turtallet c) juster mekanikken som aktiverer fordeleren via spakene d) skift fordeler e) skift pumpe 27

28 4. KILEN BEVEGER SEG OPP ELLER NED STØTVIS Årsak: a) ingen eller for lite olje i tanken b) friksjon på fordeleren pga. smuss c) luft i det hydrauliske systemet d) filteret er skittent Løsning: a) fyll olje b) rengjør den krombelagte glidebanen under fordeleren c) stram til de to klemmene på inntaksslangen d) rengjør filteret 5. OLJE FLOMMER OVER FRA FYLLEPUNKTET Årsak: a) luft i det hydrauliske systemet Løsning: a) stram til de to klemmene på inntaksslangen 6. SYNLIGE OLJELEKKASJER Årsak: a) lekkasje mellom pumpe og motor pga. motor som går feil vei b) lekkasje mellom pumpe og girkasse pga. traktorens kraftoverføring som går feil vei c) lekkasje under stangen kan komme av brist i sylinderslangen som følge av ødelagte eller skadde glideplater d) lekkasje under stangen kan komme av at den galvaniserte stangen har fått for mye smøring. Løsning: a) skift tetningsring på pumpen b) skift tetningsring på pumpen c) reparer sylinderen og skift manglende eller skadde glideplater d) vent til oljen tas opp Dersom maskinen fortsatt ikke virker etter å ha gått gjennom ovenstående punkter, kontakt verksted eller maskinprodusenten. 28

29 8.0 AVHENDING 8.1 AVFALL Ved arbeid må avfall, trebiter og sagmugg som produseres, samles opp, resirkuleres eller avhendes i henhold til gjeldende lovverk i landet der maskinen brukes. 8.2 AVHENDING AV MASKINEN Når maskinen eller en del av maskinen skal kastes, må det sørges for at det gjøres gjennom en avfallsstasjon som kan ta imot og avhende slikt materiale. Kontakt eventuelt produsenten for ytterligere informasjon. Maskinen og dens komponenter må ikke etterlates, da noen deler kan være kilde til fare og andre materialer (olje, maling, slanger, etc.) kan forurense miljøet. Når maskinen skal avhendes, må deler av forskjellig materiale (gummi, plastikk, etc.) kildesorteres i henhold til gjeldende lovverk. Deler som er laget av forskjellige metaller og legeringer må kildesorteres for korrekt resirkulering ved smelting. 9.0 RESERVEDELER Alle originale reservedeler kan kjøpes eller bestilles hos lokal forhandler. For å finne riktig reservedel må forhandleren kontaktes og maskinens modell og produksjonsår må oppgis. (Kun Italia) Produsenten er registrert i AEE-registeret og samarbeider med ECORITkonsortiet. 29

30 10.0 KOBLINGSSKJEMA 230 V KOBLINGSSKJEMA FORKLARING: 1-BOKS K STARTMOTOR: KB-04Uc 230 V 3-MOTORVERN (TERMISK OVERBELASTNING) 4-ELEKTROMOTOR 30

31 400 V KOBLINGSSKJEMA FORKLARING: 1-BOKS K STARTMOTOR: KB-04 Uc 400 V 3-MOTORVERN (TERMISK OVERBELASTNING) 4-ELEKTROMOTOR 31

32 11.0 DIAGRAM FOR HYDRAULIKK DIAGRAM FOR HYDRAULIKKSYSTEMET FORKLARING: 1-ELEKTROMOTOR 2-PUMPE 3-FORDELER 4-HYDRAULIKKSTEMPEL 5-OLJEFILTER 6-OLJETANK 32

33 DIAGRAM FOR HYDRAULIKKSYSTEMET MED DOBBEL PUMPE FORKLARING 1-ELEKTROMOTOR 2-DOBBEL PUMPE 3-FORDELER 4-HYDRAULIKKSTEMPEL 5-OLJEFILTER 6-OLJETANK 33

34 DOCMA SRL VIA DELL ARTIGIANATO, RALDON S. G. LUPATOTO (ITALIA) SAMSVARSERKLÆRING Underlagt forskrifter 89/392/EEC 98/37/EC Selskapet DOCMA srl Via dell Artigianato, San Giovanni Lupatoto (Italia) erklærer herved, ved sitt fulle ansvar, at vedklyvermodellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 samsvarer med helse- og sikkerhetsbestemmelser angitt i følgende EU-direktiver: 89/392-91/368-93/44-93/68-98/37 og med krav til elektromagnetisk kompatibilitet angitt i direktivene: 89/336-91/263-92/31-93/68 Følgende harmoniserte standarder er benyttet for å verifisere samsvaret mot ovenstående direktiver: EN EN EN 292/2/A1 EN 294 EN 953 EN 1050 EN1870 EN ISO 4871 Nasjonale standarder og forskrifter: Det italienske presidentpåbud 547/55 Det italienske presidentpåbud 224/88 Det italienske presidentpåbud 459/96 Leg. Re solusjon 615/96 Leg. r esolusjon 626/94 Leg. rr esolusjon 359/99 San Giovanni Lupatoto, 01/09/2011 Med vennlig hilsen Docma S.r.l.

35 NOTATER

36 DOCMA srl Via dell Artigianato, San Giovanni Lupatoto (Italia) Tel Fax

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, 14 37050 Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) www.docma.vr.it # 980002 INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer