LEBESBY KOMMUNE DYFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY KOMMUNE DYFJORD"

Transkript

1 LEBESBY KOMMUNE DYFJORD SALGSOPPGAVE FOR BACALAO NORD AS KONKURSBO Advokat Per S. Johannessen (H) - tlf Side 1 av 46

2 Salgsvilkår: 1. Objekt for salget er gnr. 34 bnr. 7. Øvrige eiendommer kan inngå i salget etter nærmere avtale. 2. Budgivningen foregår åpent eller lukket, slik selger til enhver tid finner det hensiktsmessig. Dette innebærer at budgivere risikerer ikke å bli tillatt å gi mer enn ett bud. 3. Alle objekter selges AS IS. Kjøper må derfor selv foreta de undersøkelser som vedkommende anser nødvendig for å avgi bud. Kjøperen oppfordres til å forta grundige undersøkelser av alle forhold som er viktige ved vurderingen av hvor stort bud som skal avgis. 4. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte feil og/eller mangler med de begrensninger som følger av Avhendingsloven Eventuell reklamasjon må fremsettes senest 14 dager etter overtakelse. 6. Selger forbeholder seg rett til å godta eller forkaste ethvert bud på ethverttidspunkt uten nærmere begrunnelse. 7. Lebesby kommune har krevd et areal av eiendommen skilt ut. Spørsmålet om utskillelse vil bli behandlet av skiftesamling i boet. Det område som kommunen krever utskilt er vist som 34/70 på vedlagte foto skisse side Skriftlige bud med finansieringsbekreftelse sendes: Advokat Per S. Johannessen, p.b. 254, 9811 Vadsø Innen Side 2 av 46

3 Vedlegg: 1. Div. fotos 3. Utskrift fra Norsk Eiendomsinformasjon samt info fra Se eiendom over flg eiendommer: Gnr. 34 bnr. 7 Gnr. 34 bnr. 22 Gnr. 34 bnr. 1 fnr. 35 Gnr. 34 bnr. 31 Gnr. 34 bnr. 42 Side 3 av 46

4 Side 4 av 46

5 Side 5 av 46

6 Side 6 av 46

7 Side 7 av 46

8 Side 8 av 46

9 Side 9 av 46

10 Side 10 av 46

11 Side 11 av 46

12 Side 12 av 46

13 Side 13 av 46

14 Side 14 av 46

15 Side 15 av 46

16 Side 16 av 46

17 Side 17 av 46

18 Side 18 av 46

19 '.R Vadsø, 21. juni ~y? t r y,s+ ~ A! +IR ~ r ~ a S..!..~~ ~.. Dyfjord Lebesby kor~mune Rød stiplet linje er eksisterende DEK {Digitalt EiendomsKart) med eksisterende Gårdsnr./Øruksn./Festenr. N Lilla linjer er tomtene slik de fremgår av grensebeskrivelse (Størrelse er riktig, men w E plassering og orientering er usikker. Blå linjer er foreløpig inndelingsforslag m/ nytt Gårdsri./Bruksrir. S ~,t Meter Målestokk 1:2000 Side 19 av 46

20 ...~ Vadsø, 21. juni 2013 f 1~,$ ~ ~ i f ~~ i _ - -~ ~~~ ~I,~ ~ Å. ~ ~ t_~ ~,. -- ~ ` ~ ~ ~~ ''', FE ~~ ~:,;,; ~ ~i,. ``a ;'~~ -~+a J ~ - ~i:' ~` - _ -: ~ ;: t: 1 :, ~ ~f,. ''~~ ;i <: -_ ----~' I.,, _, ~ _._.._._._~ ~; ~ i ~ I; ~ ' ~ ~' ;~'.;.;- :.~~:: `~ t~~ ~. ~, ~.~ 1 ~' r \1 ~ ~ t ~ ~ '' -'~ ~ ~! f t _..._ i~ ^ ; ~ `~ ` i -~...,~,, t ~t-- -- ~-_.~ ~ ~~ ~~ ~ i ~ t~ ~ 1 il ~ L ii 34~3f~ ~ ' '~ ~ ' i j ~:,, '# ~ ~'~!,.._ t i t`~ "',~ ~r.~ ~ ~ -, ~: ;~ f ~ ~~ i r... ~.'~.~~ _ ~~_~ r~~ ~ i~ _._. - _ w... ~.,~~ -~~ '1.~...-..w+.~...++"'~..~- ~+~ "'~~' rte -~..~ ~/...w- w.1+ j ti's ` ~~~ ~ i v Lebesb kommune - D YfJ 'ord Kaiområde Grenseforslag: Sort stiplet linje Meters N 1N E Side 20 av 46

21 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 Norsk Egen oms r~ o rr~as o as~ 1 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 7 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påteanina til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen S a ks n r: KO N -O S F Urådiaheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE KONKURS, MELDING OM PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG. N R: prioritet, sideordnet NOK ,- til Innovasjon Norge GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE..tSK~"~~"? ~~ ~a"~;~r~ ~r~: ~=.~~;å~ :.~~~k.~~~r~'~~~r~~~t`!'~~s~3t~, ~, Øx:~~~~~K ~~3~ ~~~: ~~~ ~~~, (Ø~.nr, ~5 ~~ ~ ~11~3 ~c~ '~ l' Side 21 av 46

22 PA[VTEDOKUMENT Beløp; NOK Panthaver: INNOVASJON NORGE sideordnet 1.priorite~ med N~ordea Bank Norge ASA obl.pål. k~ ,- GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PANiEDOKIlMENT feløp: NOK Panthaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORS. NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Q URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 Beløpe NOK Saksøker: SKATT NORD ORC~. N R: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG.NR: 99~ Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.;09:00 Beløp: NOK Saksøker: SI~CATT NORD ORG.NRe Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG.NR GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Leieavtaler: RETTIGHET Rettighetshaner: DYFJORD KOLONIAL AS ORG. N R: LEIE AV NÆRINGSLOKALE MÅNEDLIG LEIE NOK 1,000 LEIETID TIL 31/12.99 KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER OBLIGASJON 1 LEIERETT kjelder dokument: 2567/ ~ 99~ RETTIGHET Øel~p: NOK Panthaver: SPAREBANKEN NORD-NORGE t,.t{.,^..~~ ~s i T,:4 ~li li ~i~l T:t ~%. z,.t~`,~c +. ~?iw {1{.E i,~~~;~!?~?,i.s~~34~j~~i i ~ ~~~,~'~,.J~~ ~AJ~~.~ ~.,J~lS4< ~...~ +.)Li ~~~.. 1,~~<! ~ <..~ L.d ~ ~ 1 ~~~ ~ ~ C:t '.f :w Side 22 av 46

23 r"f+{ K': r ~~ ~s ~~i~ ~ S, k i") ~ ~. ;~"~ i~ } 1 }'(..Y^ i ~ '?' Y CS ~' ; Y"? s ~...å 3 3 ~ bf!.l.,. L. ~. ~ ~. ~ `~ ~ 7`;. ~ RETTIGHET Rettighetshaver: DYFJORD HANDEL AS ORG. N R: LEIEAVTALE Leietid: inn til videre fra Årlig avgift: 1 % av omsetning ekskl. mva Med flere bestemmelser FPStPavtalpr~ FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 2 ÅRLIG AVGIFT NOK 20 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 3 ÅRLIG AVGIFT NOK 20 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANQARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 4 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 5 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 6 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT ~.1~~r~i:~~~ ~~~ ~~s~~:;~ ~~,~: i~rr~ :~;~~~~.,#~~~~~~~~~t~~~~r~ ~~; ~~~~~~s~:~ ~~ ~~~: ~~~~ ~:~~~~. ~:C~c~.r~r.. ~~~ ~' ~ "'~~;~ ice ~ ~~r Side 23 av 46

24 r": j %~ r~ ~ ~';,- ~""~'~ ~~; ~' '~ ~. ~~' ~".,f ; ms's t"? i..i ~' <"1 ~'"i`??" ~..`~ ~ `~.`~ ~,... :.,.~,-. ~~i ~ ~ ~.~1 ~"?"1 t"~'"i "t.i ~~? ~' Vadsø, 21. juni FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 7 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSANKENS STANDARKL.AUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenre 8 ÅRLIG AVGIFT NOK 30 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FESTEKONTRAKT - VILKÅR festetid: 25 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 9 ÅRLIG AVGIFT NOK 50 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAIJSUL VEDTATT FESTEMCOIVTI~AKT - /ILKÅR Festetid: ~5 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 1 ÅRLIG AVGIFT NOK 40 Standardklausul vedtatt for Husbanken Pant for forfalt festeavgift FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 80 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 11 ÅRLIG AVGIFT NOK 100 P/~NT F'OR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN '1992 1'I5~ FESTEKONTRAKT - \/ILKÅR Festetid: ~0 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi 0 NOK Gjelder festenr: 10 ÅRLIG AVGIFT NOK 200 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER Med flere bestemmelser.s~q~dt}a~,s ~j '"jfs ~ /h Y "s (^~ Ys ~..j+~},,.{. f' ~ Y' /" 7 ~4 i i ;? ~j~%'~ ~. l 1 ~, ~~.J `~~ ~ %C:ii i~ d ~, ~,1'"$, t~, 4s S ~! ~..~~ i~ a 3 ~ w3 f l.i ti `a~.1 G.x Ct~" [ f ~ ~,*.,I'`''s, c~ ~ ~ :fi ~ -. `'Y,,.~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~~ ~;,<, ~,. ~ ^y,~, ~ y `"' " G;, r'* ~' C: ~ Y r" '~ :' ~ J'"r' r'~ s ~., r- r. r. ~ ~^s s ~ ~"i r.; ~ ~ C`t ~' ~'~ `'~ ~ '~ ~~ <-, ~,, Side 24 av 46

25 ~rc~~s~~~r~~{r~~ 3~. 8~~.,~~r~u~~~~~~r ~ ~ ;~~~~..~:~~~~~Y kr~~~ur~~ Vadsø, 21. juni 2013 SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i arunn: BESTEMMELSE OM VANNRETT Med flere bestemmelser Bestemmelse om felles vannverk/ledning BESTEMMELSE OM VANNRETT Med flere bestemmelser Bestemmelse om felles vannverk/ledning ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg BESTEMMELSE OM GJERDE Med flere bestemmelser Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 1 / / ' REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 22 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 30 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 31 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 42 / / '~ a' ~;:~, :, Y;.;, ~ 3 ` ~! c1 r ~ ~'3'~t" ~`7`~Y ~ ~ s f^, } ~ ~:~ ~-: r- r. r ~ ~, n'~~ ; 3 " r,r "~ rs^s ~ ~"' s:; ;~s' '~ f? `; ~ Side 25 av 46

26 Se eiendom Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni 2013 ;Skriv ut ~end'til skriver ` Innstillinger ~ ;Avslutt Hjelp Skjul Hjelp til oppsett for utskrin finner du her Vennligst vent - kartbilder lastes... ~' Side 26 av 46 Nw. seeiendom.no/

27 Matrikkel informasjon Sidelav2 Vadsø, 21. juni 2013 Se eiendom Eiendomsinformasjon /7 M04/013 dyfjordnæs Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Kommune 2022 Lebesby Gårdsnr 34 Bruksnr 7 Festen r Seksjonsnr Bruksnavn M04/013 dyfjordnæs Koordinater (32632) Kulturminne Nei Area I/Oppgitt a rea I , 3 Arealmerknad Grunnforurensing Tinglyst Seksjonert Har festegrunner Punktfeste Noen fiktive linjer Hjelpelinje vannkant Hjelpelinje vegkant Nei Ja Nei Ja Nei A~ ruse r ( 5 Adresse Postnummerområde 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord Tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bru~CSenheter med adresse Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord ~yn~rte~ (~) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Garasjeuthus Tatt i Nei Nei Annet som ikke er anneks til bolig bruk næring Naust båthus sjøbu Tatt i Nei Nei Annet som ikke er bruk næring Annen fiskeri- og Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fangstbygn. bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei ]ordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Enebolig Tatt i Nei Nei Bolig bruk Tatt i Nei Nei Varehandel, Butikk/forretningsbygning bruk reparasjon av motorvogner Fabrikkbygning Tatt i Nei Nei Industri bruk Tatt i Nei Nei Elektrisitets, gass-, Transformatorstasjon bruk damp- og varmtvannforsyning Bygningsendring Tilbygg Side 27 av 46 ~vw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

28 Matrikkel informasjon Side 2 av 2 Vadsø, 21. juni Hus for Tatt i Nei dyr/landbr.lager/silo bruk Fritidsbygg Tatt i Nei (hyttersommerh. of bruk Teiger (2) Nei Nei ]ordbruk, skogbruk og fiske Annet som ikke er næring Type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig 27.2Z4819Z (4326) 7 911,0 Noen fiktive linjer, Hjelpelinje vegkant Eiendomsteig ,3 Noen fiktive linjer, Hjelpelinje vannkant, Hjelpelinje (4326) vegkant Side 28 av 46 ~ ~vw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

29 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODlL ~ ~ ~ ~n~ ~~~ E ~e t~ S ~ S 'o~ a~ Saksreferanse. 3230,~ Utskrift fra ~runnb~oken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 22 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - L~iendomsregisteret Utskriftsdato 1 ~ Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med NJEMNIELSOPPLI~StVIfVGER Hiemrnelshavere: 12.05, ~åjemmel TIL GRUNN Kjøpesum: OQO Omsetningstype: gitt salg ~ACe~ LAO NORD A~ ORt~. N R: GJELDER DERIVE (V1ATRIKKELENHETEiV MEd FLERE Påtegning til hjer~mely KONKI~RS, MELDING Olil~ Navne BACALAO tdord ~1S ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Per Seinhaug Johannessen Saksnr:l KOt~~OSFI Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLiG I~liERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG RÅDICHEi Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uken samtykke fira rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHET~f~ I~iED FLARE 2'i.03.20'i b~conkij~?s, MELDING OM PE~lGEHE~iELSEI~ 12o05a PANT~DOKIlME~9T Beløp: NOK Panthaver: NORDEA B~fVK (NORGE ASA ORG. ~J R: 91 i 044 ~ 10 1.prioritet, sideordnet NOK 1.000,000,- til Innovasjon Norge GJELDER DENfVE NIATRIKKELENHETEN MED FLERE ~~.~~ ~''~~. ~E"~ ~ ~.~~ ~~..~?"~"~~: ~`i~ 'k 3 f'~ty, ~ ~ -. ~''y ' ~G. ~, i y Å~; ~ s,.,~>,., ;..~~.~ jc^~f?' 3 L `a : F.i i~ 1..f c t'..s -, i~,) t ' :3 -.,3 i,.'..r.., ~ 'i,l,.~, '~('a t.., c.. ws ~7 ~ "~ f : L.i, ~:i r~ ~. ~ :~.r.~ j^~!'~~ (" r~ S.4 '.~E ~.' s P r~ i.. ~ ~. ~ ~7 r`~. ~Z~s.,~~;3 :;;, ~, ;" r ~~ % r+ 1 '.. r ~ ~' 'fir Y~ 2 > ~ r.~",. i, s % v i 1 c s r~,~. ~ r ~i 'i a 1 :..r~,:1 v3! f, ~.Ji! a w C.~`1~,7 {~'(~g'~ f.,.i i:; i ::f ` ~;s'~':ri~~.,.f~.;~~r, c~t"i s?! ~i `.. { Side 29 av 46

30 Y'f~?'? ~' ~ :"l'i ~ P F. ~^;:~ ;, ~; ` ~ ~.!W'".., ~1~,: ; ~,,~ t.,.y,, f.~.j e, ~~ i "~ i.a"~ ~;'s"?! ': Y'f~?'? ~' ~ ~~ }'~ f ~.~., t~~ :"l'i ~ P F. ~^;:~ SERVdTUTTER GI~UNNDAiA IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN NiAN~1ELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMEfVTER SOIVi ANTAS KIJN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDR~REND~ M~TRIKKEL~NHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SCAM KAS! HA BETYDNING FOR DENNE IVIATRIKKELENHET HEfVVISES TIL ~iovedbruket / AVGIVEREIEN~OMMEN. F~JR FESTEf~UMN1ER GJELDEi~ HENVlSN{NGEN SER~lITIJTTER ELDRE EN~1 FESTEKONTRAKTEf~. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Dc-nne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / I?...~f~~r~1~`~ ~rs~ ~"~..~~'~ ~~~~il~ii ~,# ~,~t~~.a f1~j~,... ~el.:~~ ~~~1~t~.åt'.~~~~~. ~?.t_~.~i. ~~~~ å :~.-`~> ~ ~ ~. ~':a..off" ~~?'.~..,'~ raf ~.. ij?~~t åt. 'I ~. } ~'i ~».s~~ ~~~. c? `fir x` ~"~ z.~=~~ =gir ~}Tt'i?~~:~3,.3` ~~ ~ ~r t'.,: t.i:3.,~~~ ~.~.~:.~ `' ~~C'.~~ ~' s< R, h~~ ~~~~,.,~ ~'~ s~.,~~~s ~.J, -~ t Ih'~SS ~.~..~' ~', ;:3 ~''jr~'3 t'~<'~i~' 'f_.w, %~'~" r ~~~;'~ ~':a ~ } ~ ;~ s ~<, +:.~ Side 30 av 46

31 ~e eiendom Sic~el~.vl Vadsø, 21. juni 2013 ~=~.s~~,~ ~t gis: Send til skriver in~sti(linger ~ ~ Avslutt Hjelp Slcjul Hjelp til oppsett ror utsl<~ift finner du her '~ ~~,1 ~,r ~' Kart levert av. Topografisk norgesfart 2 i http : ilv~ ~avw. see iendom. nc~/ Side 31 av 46 1 l s

32 I"~~Il~.tr~~e.l i~foasj on Sidi 1 ~v 1 Vadsø, 21. juni 2013 ti 1 ~~~~~~~~~~~r~~~j~~ ~~~~~~~~i~~~~~~~,~r~ ~~.~ Type Gr~nneiend~m K~mrr~un~ ~O~Z L~eb~sby G~rdsnr 3~ ~ruksnr ~2 Festen r ~eksjonsnr ~ruksr~avn N~04ja41 ~rli ~oordin~t~r ~~56iCC.83~ e i ~3Z632} Kul~u~rminne Nei Areal/Oppgitt areal 99,9 Arealmerknad Fiktive linjer ~r~nnf~r~r~nsir~g Nei Tinglyst Ja seksjonert Rl~i Har festgrunner Glei P~nkifeste ivei -- ~ 1 i~rpe ~oordina~er Eiend~r~steig 27e~25~OS (4326} Teigar~al Merknad 99,9 Fik~iwe linjer Side 32 av 46 ṭrikkel~svc/c`jetdetailp~.ge?type proø~~y8~k.r~ =oo

33 Navn: Sentrum Advokater AS ~ ~ r~ Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 ~ ~ m S ~ ~ S, E~ n n~f rma ors a~ Utskrift fra Grunnboken Gårdsnurr~n7er 34, ~ruksnumrr~er!, Festenummer 35 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR ~ Eiendorr~sregisterei Utskriftsdato 11, Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og meå HJEtVIIVSELSOPPLI~SNItVGER Hiernrnelshavere: ! ~JEMIV~EL TIL C~Rl1NN Kjøpesum: 0 Omsetnir~gstype: Annet FIt~NIV1~4RKSElEND011~NIEN ORG. N R: GJELDER DENNE NiATRIKKELENHETE~I iv1ed FLERE restere: '12oa5o HJEti~lMEL. iil FEåi~ Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. NR: Påtegning til h~errimelå `TV'~.fVGåSALC~ ~ESL~TT~T (Navn: ~ACAL~40 NORD AS ORS. N R: TILAGRETT: Øst-Finnr~ark SAKS N R: 12~ iVA-OS F 'i MCONKURS, MELDINt~ OM Navn: ~ACA~AO R10RD A~ ORG.~lR: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannesen S a ks n r: K~ N -O S F Urådigheter DOKUNiEfViER A\! SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG UI~ÅDIC~F~E1' FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS /FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER GJELDER FESTE ~~~"C~.~.. A ~ '.l? f ~~1 ~:.~'3t;:,... :~ 'v's ~~_ C ~. r'~ {~-i ~ Iris /"~ r T~ ~'i4 i' ~:;tt.~::~'s G`~ i~~~l ~;~} %~`+~. ~~sr.~?~~i~ ~i~'~i~i~~~,3i~~~i;~,~;~:r8~.~a~~%~ C~~i, #" C.i ~i-a+.,~fi,:z ~,,i1~:3 t.7w33~~, ~,r~ ~~.3 ~..,~.~,.3~~, i.~r~ <~s, 7.41 f r-. ~^1 n}. ~F^; ll.s. A 7 ~, ~,. ~ y~'} ` ~.. ~'~~,~ Side 33 av 46

34 "j.~yt.i Vadsø, 21. juni 2013 'r'fty~"s:i# ti's ~+y?~~:;.?~'i1,~,j?~?~?r;" 'F i`wryt~i~.zp~1 -~;.rir ~ ~ '~f'"^?~: ~ ~?~~y`~1l,` ~,{('~ ~i-~iti-e UTLEGGSFORREI'NINC Avholdt dato: k1.:09:40 Beløp: X ~IOK Saksøker: SE<ATT NORD ORG.NR: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG.fVR: Saksøk#: BACALAO NORD AS ORG. NR: GJELDER DEf~~VE fviatrikkelenheten MED FLERE GJELDER FEST ' X76 UTLEGGSF~RRET(VING Avholdt dato: ki.:~9:00 Beløp: NOK Saksøker: SKAiT NORD ORG.NR: Saksøki: BAGALAO i~lof~d AS OR~.NR: 9$ GJELDER DERTNE IViATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FEST SERVITl1iTER Servitutter i grunn: 22.1' ERKERING/A1lT~ LE BesTemmel~e i forbindelse mid salg ~v statens urnatrikul~rte grunn i Finnmark fylke Med flere bes~emm~lser Gt~LJtV~lDATA Ingen grunndata registrert. ~_.~~ Js`~.fi~r ~2~i' ~ (.~},~ ~~if ~~~`; 4 ~,~., f7.!~~ v G.~ ~ ~ ~w t,i '~-.3 s 'S +, ~~ ts~,~f..3l7l?~.~a`'~~ ~ i.1,i`'t, L~ 1 w'' 1 G, '.~~~J ~'`. iij~~ ~~ Cå7 Sr' ~"~~'~~p :.x ~.t, y~å s..di ~('. ~-~ >~`<ii~~fp?f{~;-3 t';'?"^e^?yy {.r ri, ~~ ~ r ~ ~F 't ''~ f Y' Y i' r A. ~~ ~' "E '~'1 pj t'~il t"~ ~~ ~~ Side 34 av 46

35 Se ~i~nalorrl S ~Øe 1 av l Vadsø, 21. juni 2013 Side 35 av

36 ~å.t~'li~~l 1rlfO~iY1~.~~ O~1 Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni 2013,~ ~~ E'1~'i1ØØ ~~~~- ~~~~~~' Ø ~~-~~=egi ~ :~ ~~~?`1 ~~~i ~~i ~~~r~~~~~i~f~~~~~~~ ~~~ type Festegrunn Kommune Z02Z Lebesby ~årdsnr 34 Bruksrir 1 F~estenr 35 Seksjonsrir Bruksnavn F3017 p hjellgr~anden Koordinater ~ oZ9~ (32532) Kulturminne fvei Areal/oppgitt areal 6 7S7,O Arealmerknad ~ljelpelinje vannkant Grunnforurensing (Vei Tinglyst Ja Seksjonert blei Har festegrunner IVei punktfeste Nei --, -_ -. Type Koordinater Eiendomsteig ~0.89~03903 ~43~6) Teigareal Merknad 6 757,0 Hjelp~lir~je vannkant Side 36 av 46 httø ://v~~~v. seeiendomvno/services/matrikkel, svcl(~eti~etailpage`?type=øroperty~knr=o

37 Navn: Sentrum Advokater AS ~ ~ ~~ k Saksbehandler: BODIL n ~ ~ n~ ~m Saksreferanse: 3230 ~~e o s o a~ o a~ Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Festerev FESTEKONTRAKT Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt JENSEN SVERRE FØDT: IDEELL: 1 / 2 JENSEN UNNI FØDT: IDEELL: 1 / 2 Påtegning til hjemmel: ' KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG. N R: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen Saksn r: KO N-OS F Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE KONKURS, MELDING OM ~s r~f~ ~~ ~ ~;r~~~ ~t~: lic:~r~~~ := ~c~~~~~~ir~~~r~~~r~~ ~~ ~ ; ~'~~~ ~~~ ~ "~~~ o ~, ~'~~~ ~.~~~~~, ~,~~~s~.~r.. ~~ } ~~ 1 "~1~;~ ~~~ x Side 37 av 46

38 PENGEHEFTELSER Heftelser i arunn: PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: fvordea BANK NORGE ASA ORG. NR: X prioritet, sideordnet NOK ,- til Innovasjon Norge GJELDAR DENNE NIATRIKKELENHETEN MED FLERE ' PANTEDOKI~MENT Beløp: NOK Panthaver: INNOVASJON NORGE sideordnet 1,prioritet med Nordea Bank Norge ASA oblopål. kr ,- GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 BelØp: NOK Saksøker: SKATT NORD ORG. N R: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG. N R: Saksøktå BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDEf~ DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:00 Beløp NOK Saksøker: SKATT NORD ORG.NR: Saksakt: BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MA~RIKKELENHETEN MED FLERE Heftelser i feste: FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 80 ~r Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK ÅRLIG AVGIFT NOK 480 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SÅMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER GJELDER FESTE PANTEDO~UME~VT Beløp: NOK Panthaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE ~fi C~~ ~f~;r; ~~' `:~~~.~ fir: ~~":~~'~~ ~~Y u~~"~~~c~~~"~~?'r~t 3~`~'~ "' ~ ~.`~;~~ ~~~y3 ~t3~! u~ ~~ ~.. ~ ~"", ~`~~~ f-~'~ ` ~"I~;l ~I ~ ~ ~~ ~å Side 38 av 46

39 URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG. N R: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE SERVITUTTER GRUNNDATA IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / / ~~~~~~~'.~~ ~i~%~: ~,.~~ ~%i~wa~x'~' ~.~ ~ 'i < ~ '~ `,~c~..a''! ~s I ~: ~ --- ~~~i ~~)~~c'~~ti'~,,~`~ i.,~~'z,~j~ s "i i,~, r,/~ ~~ r~~ ~,.., it ~.; ~,.Y,,.~., f..y ~... ~a w, j~ i F} ",; J~ ~^ } ^ ;Y } {'f r. ~ ~: ~~ `;~, ~Y ~,;;, }~ (f; t~ v r~t ~s. ~~ / 2p...^.~ ~^~ /w y~ r y~ ~ r^ ~* (~/'-;;-. ~ ^,. i,,`+, "4 y.b ~ ~y ~ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1 ~ ~':. ~^ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1 ~, e C s./,~ :.,i 3~ :.i 1 ~ < ys ~ r,j.,.! :'.a`,.3.? ~.~ i. ~,. L,~, "Y +..5 :,/ ~.,s f ",.^ ~,.,f ~ ~.t C;,i +.,,7 Cat ~S> +,.~ j `i ~ '~' r 3~i ~isi"t ~"l,. ~':. ~^ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1,s :, ti.5. 1 :.r, d w.. ~.,i J L,i. :;;.i ~t. 3 i..) ~ e~?~ L,... ~ :[ ~,i l.~ o,,3 i I i, w 3 ::, ~~ ws s :.,i ~ ;:7; s ;.`,.Y :, r i S., Side 39 av 46

40 Se eiendom Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 Side 40 av 46 ~ Nw.seeiendom.no/

41 Matril~kel informasjon Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 a Se eiendom Eiendomsinformasjon /31 M04/081 siverttomten Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 499,0 Kommune 2022 Lebesby Arealmerknad Fiktive linjer Gårdsnr 3~ Grunnforurensing Nei Bruksnr 31 Tinglyst Ja Festenr Seksjonert Nei Seksjonsnr Har festegrunner Vei Bruksnavn M04/081 siverttomten Punktfeste Nei Koordinater (3Z63Z) Kulturminne Nei ~, Adresse Postnummerområde tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bruksenheter med adresse 34/ Dyfjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygr~ingsendring ~.9Z Enebolig Tatt i Nei Nei Bolig bruk Garasjeuthus Tatt i Nei Nei Annet sore ikke er anneks til bolig bruk næring,=, _~, ~~.J~ J ~~ 7 ;\ type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig (4326) 499,0 Fiktive linjer Side 41 av ,

42 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 Norsk Egen omsiv armas'an as 1 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 42 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: Festerev HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE FESTEKONTRAKT Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt DEN NORSKE KIRKE Påtegning til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG. N R: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen Saksnr: KON-OSFI Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE KONKURS, MELDING OM t ~; Side 42 av 46

43 Ør~r~ti~~rr~~~ 3~. ~~~..~~r~~r~r~rn~r~ ~~ ~ ~~~~.~~~~:i~~ ~:~~r~~.~~r~~ Vadsø, 21. juni 2013 PENGEHEFTELSER Heftelser i arunn: PANTEDOKUMENT feløp: 1 X f~ok ~anth~ver: NORDEA BANK NORGE ASA OFtG. N R: 91 ~ priorite~, sideordnet NO~C ,- til Innovasjon Norge GJELDER DENNE MATRI~CKELEf~H~~EN MED FLERE å01 PA~NT~DOKIJMENT Øeløp: ~ NOK Panthaver; INNOVA~J~N NORGE sideordnet 1.prioritet gned Nordea Bank Norge ASA obl.pål. kr og0,m GJELDER DANNE MATRIK~ELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 Beløp: 1Q6 281 fvok Saksøker: SØTT NORD ORG.NR: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORGoNF~: Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELEf~HE~EN MED FLERE 'I X76 UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato; k1.:09:00 Bel~sp~ `~ NOK Saksoker: SKAiT NORD ORG.NR: Saksøk: BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIK~CELEN~ETEN IVIED FLERE Heftelser i feste: 07x01, FESTEKONTRAKT - \/ILKÅR Festetid: 80 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOl~ ÅRLIG AVGIFT NOK 1 PANT FOR F(JRFALi FESTEAVGIFT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER BESTEMMELSE CAM VILKÅR F(JR SLETTELSE AV LEIEKONTRÅKT GJELDER FESiE PAIVTEDOKUIVIEIVT feløp: NOK Panthavers NORDKI~fV SEAFOOD ~4S ORG.NR~ GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FASTE 'Ar.? ~. ~ 3 ~ ~ ~ ~` j ~' ~ ~i,. ; ~ t : ~ ~ i Ey,~< s +:3 ~ ~ < ~,.,~ 4 ~ S å ~ ~...~ i 1,~.{ j}'~'}, ~' ~ Y+, y ~w r'~ r, i.., t ~j( ~..,~ ~/"`~ ~ y ~.E ~ t ~, i. ~r ~ (~'"'. ~ ' r't Side 43 av 46

44 ~~~~s~~~~~~rr~~~ y~~. ~r~~~k~r~~~~r~r ~~ i ~~~~ ~.~~~E:3Y ~r~~rr~~r~~ Vadsø, 21. juni URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / / ~.~~~~~~ f~~r~~ ~r~ 1~~ ~ ~4~: ~ ~~~ ~.~~r~ ~ ~~ r~~~r~~r~~ ~ n ~ '~st~~; ~ ~~~y3 So y. ~ ~ C~~ c~, c:~~..r~r~. ~~ ~ ~ f ~~~ ice ~~;~ Side 44 av 46

45 Se eiendom Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 Tegnforklaring grensalinje~ -~ --- Noyaktig måtiny MØdels neyaktig Mindre nayaktig Litt noyaktig ålc~sse~~yal~tighet Uevkiart grense (m. lcva~tet) Sato: Gårds-/bruksnr: Lebesby /42 ~t;~g,.,,~. 11/ Adresse: 34/42, 9782 Dyfjord - - Hje~et~jev~nnkant Eiendomstype: Grunneiendom ~ -~- "~~Øh~k~~t Hje[pefinje punkheste {~ f. ~ 3 ~ 5 5 ~ 8 9 IO if i~ f~ 1~4 f5 1{~ Skriv ut Send til skriver Innstillinger d Avslutt Hjelp Hjelp til oppsett for utskrift finner du her Skjul 10 m ~ ~ 20 ft ` I j~ _..._ ~ ~' ~ i i ~; 5 ~'~ i ~~~ ~~~~ ~.~ ~ ~a a ~ Hu ~~ ~~ ~ ~~ >~. ~ ~~~~~~~ ~~. ~ t~~~~~\~ i ~f~ ~ ~,~~ ~, ~, ~~~ ~t ;~: ~-!. ti, _~ E Ø_,. r _ ~ ~._.,_._.~ ~' - ~ ~ ~ ~ t 5 ir... l~~ i }! _.. ~.. W ~ ',.:~.,~.. ~.."... ~.,~...«j ~ ~ ~ ~ «~~ ~~~_ ~ _ ~ ~'~ ~ ~` ~ ~.~ ~ :_..,~,. ~~ ~8?~, ~~ ~----- ~~..,.,,,~-~,_ ~...~-.~ ~.. ~'~~;22.~.~,. ~- ~' Kart levert av: ~.~' Topografisk norgeskart 2.~ f Kartverket http : //vv~ww. seeiendom. no/ Side 45 av

46 Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni Se eiendom Eiendomsinformasjon /42 M04/111 bedehustomta Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Kommune 2022 Lebesby Gårdsnr 34 Bruksnr 42 Festenr Seksjonsnr Bruksnavn M04/111 bedehustomta Koordinater (32632) Kulturminne Nei Areal/Oppgitt areal 137,0 Arealmerknad Fiktive linjer Grunnforurensing Nei Tinglyst Seksjonert Har festegrunner Punktfeste Ja Nei IVei Nei Adresse Postnummerområde tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bruksenheter med adresse 34/ Dyfjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord ~ygr~~n~er (1.) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygningsendring Kirke kapell Tatt i bruk Nei Nei Annen tjenesteyting 1'eig~r (1.) Type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig (4326} 91,4 Fiktive linjer Side 46 av 46 ~ uw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Vadsø, 30. oktober 2013 VADSØ KOMMUNE - ubebygd eiendom Ubebygd eiendom på 44.100 m2 beliggende nord for bebyggelsen, i Vestre Jakobselv. Ca 20 dekar kan ikke bebygges

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

9730 Karasjok, - Enebolig

9730 Karasjok, - Enebolig Stuorraluokka 1 Vadsø, 13. august 2013 9730 Karasjok, - Enebolig Attraktiv enebolig på 2 plan. Midlertidig brukstillatelse gitt i 2010. Noe gjenstående arbeider. Boligen fremstår med meget høy standard.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984.

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Enebolig, Piera Biret Geaidnu 4, Karasjok Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Øvrige bygg: Garasje på 37

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

Vedlegg 4, til prospekt av 17.10.13

Vedlegg 4, til prospekt av 17.10.13 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3347 Matri kkel uts krift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 5, Bruksnr 339 Kommune: 2003 Vadsø Adresse:

Detaljer

LekSvik, v"nuikan. Carl Fredrik Hestbek. Prisantydning: kr 1.350.000. Advokat. Innhold: side:

LekSvik, vnuikan. Carl Fredrik Hestbek. Prisantydning: kr 1.350.000. Advokat. Innhold: side: Advokat Carl Fredrik Hestbek LekSvik, v"nuikan Prisantydning: kr 1.350.000 Innhold: Gårdskart Samlet rapport for matrikkelenhet (4 sider) Grunnbok Karl gravhauger ULskrifr ar gammel Grunnbok Verdivurdering

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune.

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Bergeby, Nesseby kommune. - Fritidsbolig Vadsø, 15. juli 2011 Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Ca, 2,5 km kjørbar veg fra

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Rålekker loftsleilighet Adamstuen byens beste utsikt?

Rålekker loftsleilighet Adamstuen byens beste utsikt? Rålekker loftsleilighet Adamstuen byens beste utsikt? eiendomsmegling www.binghodneland.no/eiendom PROSPEKT Stor loftsleilighet med takterrasse og peisovn Ullevålsveien 69, 0454 Oslo Unik leilighet med

Detaljer

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,- HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: 1 400 000,- NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep.

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Saksbehandler: oslo holding as OGRO@BROADPARK.NO Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 3, Bruksnummer 70, Seksjonsnummer 4 i 0111 HVALER kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune GAMLEVEGEN 32 KLØFTA Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune Prisantydning: 6 400 000,- Eiet tomt på ca 25.862 m² Grunnflate bygninger 1411 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no KRUSEBYVEIEN Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Tone Vørrang Eiendomsmegler Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer