LEBESBY KOMMUNE DYFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY KOMMUNE DYFJORD"

Transkript

1 LEBESBY KOMMUNE DYFJORD SALGSOPPGAVE FOR BACALAO NORD AS KONKURSBO Advokat Per S. Johannessen (H) - tlf Side 1 av 46

2 Salgsvilkår: 1. Objekt for salget er gnr. 34 bnr. 7. Øvrige eiendommer kan inngå i salget etter nærmere avtale. 2. Budgivningen foregår åpent eller lukket, slik selger til enhver tid finner det hensiktsmessig. Dette innebærer at budgivere risikerer ikke å bli tillatt å gi mer enn ett bud. 3. Alle objekter selges AS IS. Kjøper må derfor selv foreta de undersøkelser som vedkommende anser nødvendig for å avgi bud. Kjøperen oppfordres til å forta grundige undersøkelser av alle forhold som er viktige ved vurderingen av hvor stort bud som skal avgis. 4. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte feil og/eller mangler med de begrensninger som følger av Avhendingsloven Eventuell reklamasjon må fremsettes senest 14 dager etter overtakelse. 6. Selger forbeholder seg rett til å godta eller forkaste ethvert bud på ethverttidspunkt uten nærmere begrunnelse. 7. Lebesby kommune har krevd et areal av eiendommen skilt ut. Spørsmålet om utskillelse vil bli behandlet av skiftesamling i boet. Det område som kommunen krever utskilt er vist som 34/70 på vedlagte foto skisse side Skriftlige bud med finansieringsbekreftelse sendes: Advokat Per S. Johannessen, p.b. 254, 9811 Vadsø Innen Side 2 av 46

3 Vedlegg: 1. Div. fotos 3. Utskrift fra Norsk Eiendomsinformasjon samt info fra Se eiendom over flg eiendommer: Gnr. 34 bnr. 7 Gnr. 34 bnr. 22 Gnr. 34 bnr. 1 fnr. 35 Gnr. 34 bnr. 31 Gnr. 34 bnr. 42 Side 3 av 46

4 Side 4 av 46

5 Side 5 av 46

6 Side 6 av 46

7 Side 7 av 46

8 Side 8 av 46

9 Side 9 av 46

10 Side 10 av 46

11 Side 11 av 46

12 Side 12 av 46

13 Side 13 av 46

14 Side 14 av 46

15 Side 15 av 46

16 Side 16 av 46

17 Side 17 av 46

18 Side 18 av 46

19 '.R Vadsø, 21. juni ~y? t r y,s+ ~ A! +IR ~ r ~ a S..!..~~ ~.. Dyfjord Lebesby kor~mune Rød stiplet linje er eksisterende DEK {Digitalt EiendomsKart) med eksisterende Gårdsnr./Øruksn./Festenr. N Lilla linjer er tomtene slik de fremgår av grensebeskrivelse (Størrelse er riktig, men w E plassering og orientering er usikker. Blå linjer er foreløpig inndelingsforslag m/ nytt Gårdsri./Bruksrir. S ~,t Meter Målestokk 1:2000 Side 19 av 46

20 ...~ Vadsø, 21. juni 2013 f 1~,$ ~ ~ i f ~~ i _ - -~ ~~~ ~I,~ ~ Å. ~ ~ t_~ ~,. -- ~ ` ~ ~ ~~ ''', FE ~~ ~:,;,; ~ ~i,. ``a ;'~~ -~+a J ~ - ~i:' ~` - _ -: ~ ;: t: 1 :, ~ ~f,. ''~~ ;i <: -_ ----~' I.,, _, ~ _._.._._._~ ~; ~ i ~ I; ~ ' ~ ~' ;~'.;.;- :.~~:: `~ t~~ ~. ~, ~.~ 1 ~' r \1 ~ ~ t ~ ~ '' -'~ ~ ~! f t _..._ i~ ^ ; ~ `~ ` i -~...,~,, t ~t-- -- ~-_.~ ~ ~~ ~~ ~ i ~ t~ ~ 1 il ~ L ii 34~3f~ ~ ' '~ ~ ' i j ~:,, '# ~ ~'~!,.._ t i t`~ "',~ ~r.~ ~ ~ -, ~: ;~ f ~ ~~ i r... ~.'~.~~ _ ~~_~ r~~ ~ i~ _._. - _ w... ~.,~~ -~~ '1.~...-..w+.~...++"'~..~- ~+~ "'~~' rte -~..~ ~/...w- w.1+ j ti's ` ~~~ ~ i v Lebesb kommune - D YfJ 'ord Kaiområde Grenseforslag: Sort stiplet linje Meters N 1N E Side 20 av 46

21 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 Norsk Egen oms r~ o rr~as o as~ 1 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 7 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Påteanina til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen S a ks n r: KO N -O S F Urådiaheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE KONKURS, MELDING OM PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG. N R: prioritet, sideordnet NOK ,- til Innovasjon Norge GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE..tSK~"~~"? ~~ ~a"~;~r~ ~r~: ~=.~~;å~ :.~~~k.~~~r~'~~~r~~~t`!'~~s~3t~, ~, Øx:~~~~~K ~~3~ ~~~: ~~~ ~~~, (Ø~.nr, ~5 ~~ ~ ~11~3 ~c~ '~ l' Side 21 av 46

22 PA[VTEDOKUMENT Beløp; NOK Panthaver: INNOVASJON NORGE sideordnet 1.priorite~ med N~ordea Bank Norge ASA obl.pål. k~ ,- GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PANiEDOKIlMENT feløp: NOK Panthaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORS. NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Q URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 Beløpe NOK Saksøker: SKATT NORD ORC~. N R: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG.NR: 99~ Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.;09:00 Beløp: NOK Saksøker: SI~CATT NORD ORG.NRe Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG.NR GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Leieavtaler: RETTIGHET Rettighetshaner: DYFJORD KOLONIAL AS ORG. N R: LEIE AV NÆRINGSLOKALE MÅNEDLIG LEIE NOK 1,000 LEIETID TIL 31/12.99 KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER OBLIGASJON 1 LEIERETT kjelder dokument: 2567/ ~ 99~ RETTIGHET Øel~p: NOK Panthaver: SPAREBANKEN NORD-NORGE t,.t{.,^..~~ ~s i T,:4 ~li li ~i~l T:t ~%. z,.t~`,~c +. ~?iw {1{.E i,~~~;~!?~?,i.s~~34~j~~i i ~ ~~~,~'~,.J~~ ~AJ~~.~ ~.,J~lS4< ~...~ +.)Li ~~~.. 1,~~<! ~ <..~ L.d ~ ~ 1 ~~~ ~ ~ C:t '.f :w Side 22 av 46

23 r"f+{ K': r ~~ ~s ~~i~ ~ S, k i") ~ ~. ;~"~ i~ } 1 }'(..Y^ i ~ '?' Y CS ~' ; Y"? s ~...å 3 3 ~ bf!.l.,. L. ~. ~ ~. ~ `~ ~ 7`;. ~ RETTIGHET Rettighetshaver: DYFJORD HANDEL AS ORG. N R: LEIEAVTALE Leietid: inn til videre fra Årlig avgift: 1 % av omsetning ekskl. mva Med flere bestemmelser FPStPavtalpr~ FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 2 ÅRLIG AVGIFT NOK 20 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 3 ÅRLIG AVGIFT NOK 20 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANQARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 4 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 99 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 5 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 6 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT ~.1~~r~i:~~~ ~~~ ~~s~~:;~ ~~,~: i~rr~ :~;~~~~.,#~~~~~~~~~t~~~~r~ ~~; ~~~~~~s~:~ ~~ ~~~: ~~~~ ~:~~~~. ~:C~c~.r~r.. ~~~ ~' ~ "'~~;~ ice ~ ~~r Side 23 av 46

24 r": j %~ r~ ~ ~';,- ~""~'~ ~~; ~' '~ ~. ~~' ~".,f ; ms's t"? i..i ~' <"1 ~'"i`??" ~..`~ ~ `~.`~ ~,... :.,.~,-. ~~i ~ ~ ~.~1 ~"?"1 t"~'"i "t.i ~~? ~' Vadsø, 21. juni FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 7 ÅRLIG AVGIFT NOK 25 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSANKENS STANDARKL.AUSUL VEDTATT FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 75 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenre 8 ÅRLIG AVGIFT NOK 30 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT FESTEKONTRAKT - VILKÅR festetid: 25 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 9 ÅRLIG AVGIFT NOK 50 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAIJSUL VEDTATT FESTEMCOIVTI~AKT - /ILKÅR Festetid: ~5 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 1 ÅRLIG AVGIFT NOK 40 Standardklausul vedtatt for Husbanken Pant for forfalt festeavgift FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 80 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK Gjelder festenr: 11 ÅRLIG AVGIFT NOK 100 P/~NT F'OR FORFALT FESTEAVGIFT HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN '1992 1'I5~ FESTEKONTRAKT - \/ILKÅR Festetid: ~0 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi 0 NOK Gjelder festenr: 10 ÅRLIG AVGIFT NOK 200 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER Med flere bestemmelser.s~q~dt}a~,s ~j '"jfs ~ /h Y "s (^~ Ys ~..j+~},,.{. f' ~ Y' /" 7 ~4 i i ;? ~j~%'~ ~. l 1 ~, ~~.J `~~ ~ %C:ii i~ d ~, ~,1'"$, t~, 4s S ~! ~..~~ i~ a 3 ~ w3 f l.i ti `a~.1 G.x Ct~" [ f ~ ~,*.,I'`''s, c~ ~ ~ :fi ~ -. `'Y,,.~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~~ ~;,<, ~,. ~ ^y,~, ~ y `"' " G;, r'* ~' C: ~ Y r" '~ :' ~ J'"r' r'~ s ~., r- r. r. ~ ~^s s ~ ~"i r.; ~ ~ C`t ~' ~'~ `'~ ~ '~ ~~ <-, ~,, Side 24 av 46

25 ~rc~~s~~~r~~{r~~ 3~. 8~~.,~~r~u~~~~~~r ~ ~ ;~~~~..~:~~~~~Y kr~~~ur~~ Vadsø, 21. juni 2013 SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i arunn: BESTEMMELSE OM VANNRETT Med flere bestemmelser Bestemmelse om felles vannverk/ledning BESTEMMELSE OM VANNRETT Med flere bestemmelser Bestemmelse om felles vannverk/ledning ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Statens Havnevesen Bestemmelse om havneanlegg BESTEMMELSE OM GJERDE Med flere bestemmelser Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 1 / / ' REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 22 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 30 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 31 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 2022 / 34 / 42 / / '~ a' ~;:~, :, Y;.;, ~ 3 ` ~! c1 r ~ ~'3'~t" ~`7`~Y ~ ~ s f^, } ~ ~:~ ~-: r- r. r ~ ~, n'~~ ; 3 " r,r "~ rs^s ~ ~"' s:; ;~s' '~ f? `; ~ Side 25 av 46

26 Se eiendom Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni 2013 ;Skriv ut ~end'til skriver ` Innstillinger ~ ;Avslutt Hjelp Skjul Hjelp til oppsett for utskrin finner du her Vennligst vent - kartbilder lastes... ~' Side 26 av 46 Nw. seeiendom.no/

27 Matrikkel informasjon Sidelav2 Vadsø, 21. juni 2013 Se eiendom Eiendomsinformasjon /7 M04/013 dyfjordnæs Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Kommune 2022 Lebesby Gårdsnr 34 Bruksnr 7 Festen r Seksjonsnr Bruksnavn M04/013 dyfjordnæs Koordinater (32632) Kulturminne Nei Area I/Oppgitt a rea I , 3 Arealmerknad Grunnforurensing Tinglyst Seksjonert Har festegrunner Punktfeste Noen fiktive linjer Hjelpelinje vannkant Hjelpelinje vegkant Nei Ja Nei Ja Nei A~ ruse r ( 5 Adresse Postnummerområde 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord 34/ Dyfjord Tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bru~CSenheter med adresse Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord ~yn~rte~ (~) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Garasjeuthus Tatt i Nei Nei Annet som ikke er anneks til bolig bruk næring Naust båthus sjøbu Tatt i Nei Nei Annet som ikke er bruk næring Annen fiskeri- og Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fangstbygn. bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei ]ordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Driftsb. Tatt i Nei Nei Jordbruk, skogbruk fiske/fangst/oppdr bruk og fiske Enebolig Tatt i Nei Nei Bolig bruk Tatt i Nei Nei Varehandel, Butikk/forretningsbygning bruk reparasjon av motorvogner Fabrikkbygning Tatt i Nei Nei Industri bruk Tatt i Nei Nei Elektrisitets, gass-, Transformatorstasjon bruk damp- og varmtvannforsyning Bygningsendring Tilbygg Side 27 av 46 ~vw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

28 Matrikkel informasjon Side 2 av 2 Vadsø, 21. juni Hus for Tatt i Nei dyr/landbr.lager/silo bruk Fritidsbygg Tatt i Nei (hyttersommerh. of bruk Teiger (2) Nei Nei ]ordbruk, skogbruk og fiske Annet som ikke er næring Type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig 27.2Z4819Z (4326) 7 911,0 Noen fiktive linjer, Hjelpelinje vegkant Eiendomsteig ,3 Noen fiktive linjer, Hjelpelinje vannkant, Hjelpelinje (4326) vegkant Side 28 av 46 ~ ~vw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

29 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODlL ~ ~ ~ ~n~ ~~~ E ~e t~ S ~ S 'o~ a~ Saksreferanse. 3230,~ Utskrift fra ~runnb~oken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 22 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - L~iendomsregisteret Utskriftsdato 1 ~ Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med NJEMNIELSOPPLI~StVIfVGER Hiemrnelshavere: 12.05, ~åjemmel TIL GRUNN Kjøpesum: OQO Omsetningstype: gitt salg ~ACe~ LAO NORD A~ ORt~. N R: GJELDER DERIVE (V1ATRIKKELENHETEiV MEd FLERE Påtegning til hjer~mely KONKI~RS, MELDING Olil~ Navne BACALAO tdord ~1S ORG.NR: Bobestyrer:Adv. Per Seinhaug Johannessen Saksnr:l KOt~~OSFI Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLiG I~liERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG RÅDICHEi Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uken samtykke fira rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHET~f~ I~iED FLARE 2'i.03.20'i b~conkij~?s, MELDING OM PE~lGEHE~iELSEI~ 12o05a PANT~DOKIlME~9T Beløp: NOK Panthaver: NORDEA B~fVK (NORGE ASA ORG. ~J R: 91 i 044 ~ 10 1.prioritet, sideordnet NOK 1.000,000,- til Innovasjon Norge GJELDER DENfVE NIATRIKKELENHETEN MED FLERE ~~.~~ ~''~~. ~E"~ ~ ~.~~ ~~..~?"~"~~: ~`i~ 'k 3 f'~ty, ~ ~ -. ~''y ' ~G. ~, i y Å~; ~ s,.,~>,., ;..~~.~ jc^~f?' 3 L `a : F.i i~ 1..f c t'..s -, i~,) t ' :3 -.,3 i,.'..r.., ~ 'i,l,.~, '~('a t.., c.. ws ~7 ~ "~ f : L.i, ~:i r~ ~. ~ :~.r.~ j^~!'~~ (" r~ S.4 '.~E ~.' s P r~ i.. ~ ~. ~ ~7 r`~. ~Z~s.,~~;3 :;;, ~, ;" r ~~ % r+ 1 '.. r ~ ~' 'fir Y~ 2 > ~ r.~",. i, s % v i 1 c s r~,~. ~ r ~i 'i a 1 :..r~,:1 v3! f, ~.Ji! a w C.~`1~,7 {~'(~g'~ f.,.i i:; i ::f ` ~;s'~':ri~~.,.f~.;~~r, c~t"i s?! ~i `.. { Side 29 av 46

30 Y'f~?'? ~' ~ :"l'i ~ P F. ~^;:~ ;, ~; ` ~ ~.!W'".., ~1~,: ; ~,,~ t.,.y,, f.~.j e, ~~ i "~ i.a"~ ~;'s"?! ': Y'f~?'? ~' ~ ~~ }'~ f ~.~., t~~ :"l'i ~ P F. ~^;:~ SERVdTUTTER GI~UNNDAiA IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN NiAN~1ELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMEfVTER SOIVi ANTAS KIJN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDR~REND~ M~TRIKKEL~NHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SCAM KAS! HA BETYDNING FOR DENNE IVIATRIKKELENHET HEfVVISES TIL ~iovedbruket / AVGIVEREIEN~OMMEN. F~JR FESTEf~UMN1ER GJELDEi~ HENVlSN{NGEN SER~lITIJTTER ELDRE EN~1 FESTEKONTRAKTEf~. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Dc-nne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / I?...~f~~r~1~`~ ~rs~ ~"~..~~'~ ~~~~il~ii ~,# ~,~t~~.a f1~j~,... ~el.:~~ ~~~1~t~.åt'.~~~~~. ~?.t_~.~i. ~~~~ å :~.-`~> ~ ~ ~. ~':a..off" ~~?'.~..,'~ raf ~.. ij?~~t åt. 'I ~. } ~'i ~».s~~ ~~~. c? `fir x` ~"~ z.~=~~ =gir ~}Tt'i?~~:~3,.3` ~~ ~ ~r t'.,: t.i:3.,~~~ ~.~.~:.~ `' ~~C'.~~ ~' s< R, h~~ ~~~~,.,~ ~'~ s~.,~~~s ~.J, -~ t Ih'~SS ~.~..~' ~', ;:3 ~''jr~'3 t'~<'~i~' 'f_.w, %~'~" r ~~~;'~ ~':a ~ } ~ ;~ s ~<, +:.~ Side 30 av 46

31 ~e eiendom Sic~el~.vl Vadsø, 21. juni 2013 ~=~.s~~,~ ~t gis: Send til skriver in~sti(linger ~ ~ Avslutt Hjelp Slcjul Hjelp til oppsett ror utsl<~ift finner du her '~ ~~,1 ~,r ~' Kart levert av. Topografisk norgesfart 2 i http : ilv~ ~avw. see iendom. nc~/ Side 31 av 46 1 l s

32 I"~~Il~.tr~~e.l i~foasj on Sidi 1 ~v 1 Vadsø, 21. juni 2013 ti 1 ~~~~~~~~~~~r~~~j~~ ~~~~~~~~i~~~~~~~,~r~ ~~.~ Type Gr~nneiend~m K~mrr~un~ ~O~Z L~eb~sby G~rdsnr 3~ ~ruksnr ~2 Festen r ~eksjonsnr ~ruksr~avn N~04ja41 ~rli ~oordin~t~r ~~56iCC.83~ e i ~3Z632} Kul~u~rminne Nei Areal/Oppgitt areal 99,9 Arealmerknad Fiktive linjer ~r~nnf~r~r~nsir~g Nei Tinglyst Ja seksjonert Rl~i Har festgrunner Glei P~nkifeste ivei -- ~ 1 i~rpe ~oordina~er Eiend~r~steig 27e~25~OS (4326} Teigar~al Merknad 99,9 Fik~iwe linjer Side 32 av 46 ṭrikkel~svc/c`jetdetailp~.ge?type proø~~y8~k.r~ =oo

33 Navn: Sentrum Advokater AS ~ ~ r~ Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 ~ ~ m S ~ ~ S, E~ n n~f rma ors a~ Utskrift fra Grunnboken Gårdsnurr~n7er 34, ~ruksnumrr~er!, Festenummer 35 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR ~ Eiendorr~sregisterei Utskriftsdato 11, Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og meå HJEtVIIVSELSOPPLI~SNItVGER Hiernrnelshavere: ! ~JEMIV~EL TIL C~Rl1NN Kjøpesum: 0 Omsetnir~gstype: Annet FIt~NIV1~4RKSElEND011~NIEN ORG. N R: GJELDER DENNE NiATRIKKELENHETE~I iv1ed FLERE restere: '12oa5o HJEti~lMEL. iil FEåi~ Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. NR: Påtegning til h~errimelå `TV'~.fVGåSALC~ ~ESL~TT~T (Navn: ~ACAL~40 NORD AS ORS. N R: TILAGRETT: Øst-Finnr~ark SAKS N R: 12~ iVA-OS F 'i MCONKURS, MELDINt~ OM Navn: ~ACA~AO R10RD A~ ORG.~lR: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannesen S a ks n r: K~ N -O S F Urådigheter DOKUNiEfViER A\! SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG UI~ÅDIC~F~E1' FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS /FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER GJELDER FESTE ~~~"C~.~.. A ~ '.l? f ~~1 ~:.~'3t;:,... :~ 'v's ~~_ C ~. r'~ {~-i ~ Iris /"~ r T~ ~'i4 i' ~:;tt.~::~'s G`~ i~~~l ~;~} %~`+~. ~~sr.~?~~i~ ~i~'~i~i~~~,3i~~~i;~,~;~:r8~.~a~~%~ C~~i, #" C.i ~i-a+.,~fi,:z ~,,i1~:3 t.7w33~~, ~,r~ ~~.3 ~..,~.~,.3~~, i.~r~ <~s, 7.41 f r-. ~^1 n}. ~F^; ll.s. A 7 ~, ~,. ~ y~'} ` ~.. ~'~~,~ Side 33 av 46

34 "j.~yt.i Vadsø, 21. juni 2013 'r'fty~"s:i# ti's ~+y?~~:;.?~'i1,~,j?~?~?r;" 'F i`wryt~i~.zp~1 -~;.rir ~ ~ '~f'"^?~: ~ ~?~~y`~1l,` ~,{('~ ~i-~iti-e UTLEGGSFORREI'NINC Avholdt dato: k1.:09:40 Beløp: X ~IOK Saksøker: SE<ATT NORD ORG.NR: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG.fVR: Saksøk#: BACALAO NORD AS ORG. NR: GJELDER DEf~~VE fviatrikkelenheten MED FLERE GJELDER FEST ' X76 UTLEGGSF~RRET(VING Avholdt dato: ki.:~9:00 Beløp: NOK Saksøker: SKAiT NORD ORG.NR: Saksøki: BAGALAO i~lof~d AS OR~.NR: 9$ GJELDER DERTNE IViATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FEST SERVITl1iTER Servitutter i grunn: 22.1' ERKERING/A1lT~ LE BesTemmel~e i forbindelse mid salg ~v statens urnatrikul~rte grunn i Finnmark fylke Med flere bes~emm~lser Gt~LJtV~lDATA Ingen grunndata registrert. ~_.~~ Js`~.fi~r ~2~i' ~ (.~},~ ~~if ~~~`; 4 ~,~., f7.!~~ v G.~ ~ ~ ~w t,i '~-.3 s 'S +, ~~ ts~,~f..3l7l?~.~a`'~~ ~ i.1,i`'t, L~ 1 w'' 1 G, '.~~~J ~'`. iij~~ ~~ Cå7 Sr' ~"~~'~~p :.x ~.t, y~å s..di ~('. ~-~ >~`<ii~~fp?f{~;-3 t';'?"^e^?yy {.r ri, ~~ ~ r ~ ~F 't ''~ f Y' Y i' r A. ~~ ~' "E '~'1 pj t'~il t"~ ~~ ~~ Side 34 av 46

35 Se ~i~nalorrl S ~Øe 1 av l Vadsø, 21. juni 2013 Side 35 av

36 ~å.t~'li~~l 1rlfO~iY1~.~~ O~1 Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni 2013,~ ~~ E'1~'i1ØØ ~~~~- ~~~~~~' Ø ~~-~~=egi ~ :~ ~~~?`1 ~~~i ~~i ~~~r~~~~~i~f~~~~~~~ ~~~ type Festegrunn Kommune Z02Z Lebesby ~årdsnr 34 Bruksrir 1 F~estenr 35 Seksjonsrir Bruksnavn F3017 p hjellgr~anden Koordinater ~ oZ9~ (32532) Kulturminne fvei Areal/oppgitt areal 6 7S7,O Arealmerknad ~ljelpelinje vannkant Grunnforurensing (Vei Tinglyst Ja Seksjonert blei Har festegrunner IVei punktfeste Nei --, -_ -. Type Koordinater Eiendomsteig ~0.89~03903 ~43~6) Teigareal Merknad 6 757,0 Hjelp~lir~je vannkant Side 36 av 46 httø ://v~~~v. seeiendomvno/services/matrikkel, svcl(~eti~etailpage`?type=øroperty~knr=o

37 Navn: Sentrum Advokater AS ~ ~ ~~ k Saksbehandler: BODIL n ~ ~ n~ ~m Saksreferanse: 3230 ~~e o s o a~ o a~ Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 31 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Festerev FESTEKONTRAKT Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt JENSEN SVERRE FØDT: IDEELL: 1 / 2 JENSEN UNNI FØDT: IDEELL: 1 / 2 Påtegning til hjemmel: ' KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG. N R: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen Saksn r: KO N-OS F Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE KONKURS, MELDING OM ~s r~f~ ~~ ~ ~;r~~~ ~t~: lic:~r~~~ := ~c~~~~~~ir~~~r~~~r~~ ~~ ~ ; ~'~~~ ~~~ ~ "~~~ o ~, ~'~~~ ~.~~~~~, ~,~~~s~.~r.. ~~ } ~~ 1 "~1~;~ ~~~ x Side 37 av 46

38 PENGEHEFTELSER Heftelser i arunn: PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: fvordea BANK NORGE ASA ORG. NR: X prioritet, sideordnet NOK ,- til Innovasjon Norge GJELDAR DENNE NIATRIKKELENHETEN MED FLERE ' PANTEDOKI~MENT Beløp: NOK Panthaver: INNOVASJON NORGE sideordnet 1,prioritet med Nordea Bank Norge ASA oblopål. kr ,- GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 BelØp: NOK Saksøker: SKATT NORD ORG. N R: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORG. N R: Saksøktå BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDEf~ DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:00 Beløp NOK Saksøker: SKATT NORD ORG.NR: Saksakt: BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MA~RIKKELENHETEN MED FLERE Heftelser i feste: FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 80 ~r Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOK ÅRLIG AVGIFT NOK 480 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SÅMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER GJELDER FESTE PANTEDO~UME~VT Beløp: NOK Panthaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE ~fi C~~ ~f~;r; ~~' `:~~~.~ fir: ~~":~~'~~ ~~Y u~~"~~~c~~~"~~?'r~t 3~`~'~ "' ~ ~.`~;~~ ~~~y3 ~t3~! u~ ~~ ~.. ~ ~"", ~`~~~ f-~'~ ` ~"I~;l ~I ~ ~ ~~ ~å Side 38 av 46

39 URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG. N R: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE SERVITUTTER GRUNNDATA IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / / ~~~~~~~'.~~ ~i~%~: ~,.~~ ~%i~wa~x'~' ~.~ ~ 'i < ~ '~ `,~c~..a''! ~s I ~: ~ --- ~~~i ~~)~~c'~~ti'~,,~`~ i.,~~'z,~j~ s "i i,~, r,/~ ~~ r~~ ~,.., it ~.; ~,.Y,,.~., f..y ~... ~a w, j~ i F} ",; J~ ~^ } ^ ;Y } {'f r. ~ ~: ~~ `;~, ~Y ~,;;, }~ (f; t~ v r~t ~s. ~~ / 2p...^.~ ~^~ /w y~ r y~ ~ r^ ~* (~/'-;;-. ~ ^,. i,,`+, "4 y.b ~ ~y ~ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1 ~ ~':. ~^ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1 ~, e C s./,~ :.,i 3~ :.i 1 ~ < ys ~ r,j.,.! :'.a`,.3.? ~.~ i. ~,. L,~, "Y +..5 :,/ ~.,s f ",.^ ~,.,f ~ ~.t C;,i +.,,7 Cat ~S> +,.~ j `i ~ '~' r 3~i ~isi"t ~"l,. ~':. ~^ ~~ ~. fi./f ~G f"' # *. ~i 4~'~ {"'s f'~^{ ~y i.1,s :, ti.5. 1 :.r, d w.. ~.,i J L,i. :;;.i ~t. 3 i..) ~ e~?~ L,... ~ :[ ~,i l.~ o,,3 i I i, w 3 ::, ~~ ws s :.,i ~ ;:7; s ;.`,.Y :, r i S., Side 39 av 46

40 Se eiendom Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 Side 40 av 46 ~ Nw.seeiendom.no/

41 Matril~kel informasjon Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 a Se eiendom Eiendomsinformasjon /31 M04/081 siverttomten Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 499,0 Kommune 2022 Lebesby Arealmerknad Fiktive linjer Gårdsnr 3~ Grunnforurensing Nei Bruksnr 31 Tinglyst Ja Festenr Seksjonert Nei Seksjonsnr Har festegrunner Vei Bruksnavn M04/081 siverttomten Punktfeste Nei Koordinater (3Z63Z) Kulturminne Nei ~, Adresse Postnummerområde tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bruksenheter med adresse 34/ Dyfjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygr~ingsendring ~.9Z Enebolig Tatt i Nei Nei Bolig bruk Garasjeuthus Tatt i Nei Nei Annet sore ikke er anneks til bolig bruk næring,=, _~, ~~.J~ J ~~ 7 ;\ type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig (4326) 499,0 Fiktive linjer Side 41 av ,

42 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3230 Norsk Egen omsiv armas'an as 1 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 34, Bruksnummer 42 i 2022 LEBESBY kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: Festerev HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE FESTEKONTRAKT Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt DEN NORSKE KIRKE Påtegning til hjemmel: KONKURS, MELDING OM Navn: BACALAO NORD AS ORG. N R: Bobestyrer:Adv. Per Steinhaug Johannessen Saksnr: KON-OSFI Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE KONKURS, MELDING OM t ~; Side 42 av 46

43 Ør~r~ti~~rr~~~ 3~. ~~~..~~r~~r~r~rn~r~ ~~ ~ ~~~~.~~~~:i~~ ~:~~r~~.~~r~~ Vadsø, 21. juni 2013 PENGEHEFTELSER Heftelser i arunn: PANTEDOKUMENT feløp: 1 X f~ok ~anth~ver: NORDEA BANK NORGE ASA OFtG. N R: 91 ~ priorite~, sideordnet NO~C ,- til Innovasjon Norge GJELDER DENNE MATRI~CKELEf~H~~EN MED FLERE å01 PA~NT~DOKIJMENT Øeløp: ~ NOK Panthaver; INNOVA~J~N NORGE sideordnet 1.prioritet gned Nordea Bank Norge ASA obl.pål. kr og0,m GJELDER DANNE MATRIK~ELENHETEN MED FLERE UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato: k1.:09:40 Beløp: 1Q6 281 fvok Saksøker: SØTT NORD ORG.NR: Prosessfullmektig: SKATT NORD ORGoNF~: Saksøkt: BACALAO NORD AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELEf~HE~EN MED FLERE 'I X76 UTLEGGSFORRETNING Avholdt dato; k1.:09:00 Bel~sp~ `~ NOK Saksoker: SKAiT NORD ORG.NR: Saksøk: BACALAO NORD AS ORG. N R: GJELDER DENNE MATRIK~CELEN~ETEN IVIED FLERE Heftelser i feste: 07x01, FESTEKONTRAKT - \/ILKÅR Festetid: 80 år Årlig festeavgift: 0 NOK Tomteverdi: 0 NOl~ ÅRLIG AVGIFT NOK 1 PANT FOR F(JRFALi FESTEAVGIFT KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER BESTEMMELSE CAM VILKÅR F(JR SLETTELSE AV LEIEKONTRÅKT GJELDER FESiE PAIVTEDOKUIVIEIVT feløp: NOK Panthavers NORDKI~fV SEAFOOD ~4S ORG.NR~ GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FASTE 'Ar.? ~. ~ 3 ~ ~ ~ ~` j ~' ~ ~i,. ; ~ t : ~ ~ i Ey,~< s +:3 ~ ~ < ~,.,~ 4 ~ S å ~ ~...~ i 1,~.{ j}'~'}, ~' ~ Y+, y ~w r'~ r, i.., t ~j( ~..,~ ~/"`~ ~ y ~.E ~ t ~, i. ~r ~ (~'"'. ~ ' r't Side 43 av 46

44 ~~~~s~~~~~~rr~~~ y~~. ~r~~~k~r~~~~r~r ~~ i ~~~~ ~.~~~E:3Y ~r~~rr~~r~~ Vadsø, 21. juni URÅDIGHET Rettighetshaver: NORDKYN SEAFOOD AS ORG.NR: Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GJELDER FESTE SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2022 / 34 / 7 / / ~.~~~~~~ f~~r~~ ~r~ 1~~ ~ ~4~: ~ ~~~ ~.~~r~ ~ ~~ r~~~r~~r~~ ~ n ~ '~st~~; ~ ~~~y3 So y. ~ ~ C~~ c~, c:~~..r~r~. ~~ ~ ~ f ~~~ ice ~~;~ Side 44 av 46

45 Se eiendom Sidelavl Vadsø, 21. juni 2013 Tegnforklaring grensalinje~ -~ --- Noyaktig måtiny MØdels neyaktig Mindre nayaktig Litt noyaktig ålc~sse~~yal~tighet Uevkiart grense (m. lcva~tet) Sato: Gårds-/bruksnr: Lebesby /42 ~t;~g,.,,~. 11/ Adresse: 34/42, 9782 Dyfjord - - Hje~et~jev~nnkant Eiendomstype: Grunneiendom ~ -~- "~~Øh~k~~t Hje[pefinje punkheste {~ f. ~ 3 ~ 5 5 ~ 8 9 IO if i~ f~ 1~4 f5 1{~ Skriv ut Send til skriver Innstillinger d Avslutt Hjelp Hjelp til oppsett for utskrift finner du her Skjul 10 m ~ ~ 20 ft ` I j~ _..._ ~ ~' ~ i i ~; 5 ~'~ i ~~~ ~~~~ ~.~ ~ ~a a ~ Hu ~~ ~~ ~ ~~ >~. ~ ~~~~~~~ ~~. ~ t~~~~~\~ i ~f~ ~ ~,~~ ~, ~, ~~~ ~t ;~: ~-!. ti, _~ E Ø_,. r _ ~ ~._.,_._.~ ~' - ~ ~ ~ ~ t 5 ir... l~~ i }! _.. ~.. W ~ ',.:~.,~.. ~.."... ~.,~...«j ~ ~ ~ ~ «~~ ~~~_ ~ _ ~ ~'~ ~ ~` ~ ~.~ ~ :_..,~,. ~~ ~8?~, ~~ ~----- ~~..,.,,,~-~,_ ~...~-.~ ~.. ~'~~;22.~.~,. ~- ~' Kart levert av: ~.~' Topografisk norgeskart 2.~ f Kartverket http : //vv~ww. seeiendom. no/ Side 45 av

46 Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Vadsø, 21. juni Se eiendom Eiendomsinformasjon /42 M04/111 bedehustomta Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Kommune 2022 Lebesby Gårdsnr 34 Bruksnr 42 Festenr Seksjonsnr Bruksnavn M04/111 bedehustomta Koordinater (32632) Kulturminne Nei Areal/Oppgitt areal 137,0 Arealmerknad Fiktive linjer Grunnforurensing Nei Tinglyst Seksjonert Har festegrunner Punktfeste Ja Nei IVei Nei Adresse Postnummerområde tilleggsnavn Grunnkrets Kirkesogn Valgkrets Bruksenheter med adresse 34/ Dyfjord Dyfjord Kjøllefjord Kjøllefjord ~ygr~~n~er (1.) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygningsendring Kirke kapell Tatt i bruk Nei Nei Annen tjenesteyting 1'eig~r (1.) Type Koordinater Teigareal Merknad Eiendomsteig (4326} 91,4 Fiktive linjer Side 46 av 46 ~ uw. seeiendom.no/services/matrikkel. svc/getdetailpage?type=property&knr=

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET Side 1 av 5 EIENDOMSRAPPORT Eiendom Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 0602 110 215 Hjemmelsinformasjon: Ajour pr.:28.06.2012 Hjemmelsinformasjon Eiendommen er utskilt fra: 10.03.1958 903204

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79//

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// WE01117000 Hjemmelsinformasjon Ajour pr.: 07.04.2011 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Eiendommen er opprettet: 01.01.0001 902855 OPPRETTELSE AV EIENDOMMEN

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

Kartverket 101, Bekreftet utskrift fra grunnboken. Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for

Kartverket 101, Bekreftet utskrift fra grunnboken. Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for 101, Thor Pedersen Staton Nordkjosbotn Sentrumsveien 14 9040 NORDKJOSBOTN Kartverket Deres referanse: Nettbestil ling / ordrenr 0651477 Dato 01.10.2015 Bekreftet utskrift fra grunnboken Vedlagt følger

Detaljer

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31 TØNSBERG* (0704, Vestfold) - 0704/1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG WE01117000 Hjemmelsinformasjon Hjemmelsinformasjon: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:01.11.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

6 1,4N,2Gii; SakSri. Saksbe SLETTING AV FESTEKONTRAKTER GNR. 143 BNR. 215 OG 216 I KVINNHERAD

6 1,4N,2Gii; SakSri. Saksbe SLETTING AV FESTEKONTRAKTER GNR. 143 BNR. 215 OG 216 I KVINNHERAD ADVOKATANE HALDOR TVEIT AUDVALD KVAMME KARL ANDERS HORNELAND I KONTORFELLESSKAP Advokatfullmektig Julianne Sellgren MEDLEMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kvinnherad kommune v/grethe Sandvik 5470 ROSENDAL

Detaljer

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE KONGSVINGER KOMMUNE Utført av Areal og Eiendom AS ved Jordskiftekandidatene Arild Sunde og Leif Arvid Vaaler Kongsvinger 28.06 2010 Innledning Areal og Eiendom

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235 Ullensaker

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235 Ullensaker Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: DnB Næringsmegling AS 13458SIDSEL Kløfta, gamleve Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

Vadsø, 14. desember 2012

Vadsø, 14. desember 2012 Vadsø, 14. desember 2012 1 Vadsø, 14. desember 2012 2 Vadsø, 14. desember 2012 3 Vadsø, 14. desember 2012 4 Vadsø, 14. desember 2012 5 Vadsø, 14. desember 2012 6 Vadsø, 14. desember 2012 7 Vadsø, 14. desember

Detaljer

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Verdien av eiendomsinformasjon Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Agenda Ambita Kort om selskapet Eiendomsregisteret Innhold Reguleringer Hvilke begrensninger er

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS

Styresak. Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 01.02.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS Arkivsak Styresak 10/15 Sal av tomt på Eide v/karmøy

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE MEGLEROPPLYSNINGER. Postboks 780, Stoa 4809 Arendal. Telefon: 37 01 30 00

ARENDAL KOMMUNE MEGLEROPPLYSNINGER. Postboks 780, Stoa 4809 Arendal. Telefon: 37 01 30 00 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780, Stoa 4809 Arendal Telefon: 37 01 30 00 MEGLEROPPLYSNINGER Opplysninger i.h.t. lov om eiendomsmegling 3-6 nr. 8. Disse opplysninger er gitt i henhold til informasjon som foreligger

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune.

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Bergeby, Nesseby kommune. - Fritidsbolig Vadsø, 15. juli 2011 Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Ca, 2,5 km kjørbar veg fra

Detaljer

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1222 - FITJAR 90 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.01.2013 kl. 09:26 Produsert av: Kristin Meland Attestert av:

Detaljer

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 826 - TINN 52 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.5.214 kl. 13:52 Produsert av: Else Marie Miland Attestert av: Tinn

Detaljer

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000,

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000, LAKSEVÅG KRINGSJÅVEIEN 81 Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk PRISANTYDNING 2.000.000, BORETTSLAG P-ROM: 65 M 2 BRA: 77 M 2 SAKSNR: 201501 KONTAKT: MARIANNE KARLSEN MOB: 958 41 023 E-POST: post@advmk.no

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Matrikkelenhet Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling. I oppgaven går vi gjennom hvordan

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER. WI0101 Planer med bestemmelser. HALDEN KOMMUNE Oppmålingsseksjonen. Svenskegata HALDEN. Denne megleroppgaven inneholder

MEGLEROPPLYSNINGER. WI0101 Planer med bestemmelser. HALDEN KOMMUNE Oppmålingsseksjonen. Svenskegata HALDEN. Denne megleroppgaven inneholder HALDEN KOMMUNE Oppmålingsseksjonen. Svenskegata 6 1776 HALDEN Telefon.: 69 17 45 00 Telefax: 69 18 14 75 MEGLEROPPLYSNINGER Opplysninger i.h.t.lov om eiendomsmegling 3-6 nr.8. Gnr: 206 Bnr: 16 Fnr.: Snr.:

Detaljer

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS

Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS Funksjonell beskrivelse for Eiendomsregisteret (EDR) EDB ErgoGroup AS PSTBKS 4364, NYDALEN, 0402 SL - TLF 23 14 50 00 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 verordnet

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1064

1902 - TROMSØ 200 1064 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1064 Utskriftsdato/klokkeslett: 10.04.2013 kl. 08:58 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

WebMatrikkel - Utskrift

WebMatrikkel - Utskrift Side 1 av 6 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 11 /155 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER. OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 11 155 0 0 Grunneiendom 02.01.2007 66891,8

Detaljer

WebMatrikkel - Utskrift

WebMatrikkel - Utskrift Page 1 of 5 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 94 /4 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER. OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 94 4 0 0 Grunneiendom 26.08.1897 1348426,3

Detaljer

Eksempelsak 4a: Retting av punktfeste til/fra arealfeste -

Eksempelsak 4a: Retting av punktfeste til/fra arealfeste - Eksempelsak 4a: Retting av punktfeste til/fra arealfeste - Versjon 1.0 21.04.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 6 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt om eksempelsakene...

Detaljer

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling 21. juli 2016 Matrikkelenhet Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling. I oppgaven går vi

Detaljer

TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE

TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat 17.11.2016 16/1704-7 2025/21/1/8 Deanu Gielda/ Tana kommune v/ Veselina Jakobsen Rådhusveien 24 9845 TANA TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT -

Detaljer

LEVANGER

LEVANGER Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1719 - LEVANGER 275 958 Utskriftsdato/klokkeslett: 29.12.2015 kl. 13:01 Produsert av: Sivert Andreas Rømo Attestert

Detaljer

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 225 - TANA 32 17 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.8.216 kl. 15:39 Produsert av: Veselina Jakobsen - 225 Tana Attestert

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1059

1902 - TROMSØ 200 1059 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1059 Utskriftsdato/klokkeslett: 22.11.2013 kl. 12:27 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

Bekreftelse på likningsverdi:

Bekreftelse på likningsverdi: Dato 30.05.2016 U.off. offl. 13, lignl. 3-13 nr. 1 ANDRE HANSEN ALSAKER FOSSVEIEN 5 3403 LIER Bekreftelse på likningsverdi: Kommune: 0626 LIER Organisasjonsnr 987 347 996 Andelsnr 25 Eiendommens adresse:

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 411037/2016.

Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 411037/2016. DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA 5 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok.: 10131786/411037 12.05.2016 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune !!!N BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES Kartverket Deres ref.: Vår ref.: sao Dato: Sakidok.: 10198163/ 30.05.2016 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr. 90 bnr.

Detaljer

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til

23.10.2013. Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til EEE FESTEGRUNNBEGREPET I MATRIKKELLOVEN MATRIKULERING AV FESTEGRUNN Sentral matrikkelmyndighet September 2012 STEDSDATA BEGREPER Festegrunn del av grunneiendom som noen har festerett til Festerett når

Detaljer

KLEPP Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KLEPP Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1120 - KLEPP 1 2068 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.02.2012 kl. 11:59 Produsert av: Ketil Hognestad Attestert

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 1 201L BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES 1 11 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr.

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT1 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 124 - ASKIM 58 52 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.2.215 kl. 9:19 Produsert av: May Britt Gåseby

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

FESTEKONTRAKT - UNDERSKRIFT OG RETUR - BETALING AV GEBYR - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE

FESTEKONTRAKT - UNDERSKRIFT OG RETUR - BETALING AV GEBYR - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat oato/nfin 19.10.2016 16/1704-3 2025/21/1/8 bea..1 -ref./dn Deanu Gielda/ Tana kommune v/ Veselina Jakobsen Rådhusveien 24 9845 TANA FESTEKONTRAKT - UNDERSKRIFT OG

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller

Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller S A L G S P R O S P E K T Selges ved KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre mobil:

Detaljer

Om rett og plikt til matrikulering. Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013

Om rett og plikt til matrikulering. Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013 Om rett og plikt til matrikulering Prosjektnotat Statsgrunn i matrikkelen 10.12.2013 1 0. Innledning Statskog SF er landets største grunneier, med hjemmel til ca 1/5-del av fastlands-norge. Det er følgelig

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1621 - ØRLAND 77 49 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.8.216 kl. 8:36 Produsert av: Hugo Beer-Johansen Attestert av:

Detaljer

LEVANGER

LEVANGER Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1719 - LEVANGER 275 959 Utskriftsdato/klokkeslett: 29.12.2015 kl. 13:11 Produsert av: Sivert Andreas Rømo Attestert

Detaljer

ULLENSAKER

ULLENSAKER Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 0235 - ULLENSAKER 29 1090 Utskriftsdato/klokkeslett: 12.07.2016 kl. 13:50 Produsert av: Terje Brudal - 0235

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS Kart: googlemaps.no KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet

Detaljer

Eierne av gårdsbruket gnr 15 bnr 5 - Hagland Store, ønsker å styrke grunnlaget for fortsatt gårdsdrift gjennom utviklingen av dette naustområdet.

Eierne av gårdsbruket gnr 15 bnr 5 - Hagland Store, ønsker å styrke grunnlaget for fortsatt gårdsdrift gjennom utviklingen av dette naustområdet. SALGSPROSPEKT Kontaktopplysninger: Tor Inge Eidesen, tlf 970 86 220, teidesen@online.no, www.teidesen.com Nausttomter til salgs på Laberg Viksefjorden, fra Hagland i Haugesund kommune Det legges ut for

Detaljer

Kystidyllen Himmel og Hav Hestnes, Eigersund kommune.

Kystidyllen Himmel og Hav Hestnes, Eigersund kommune. Kystidyllen Himmel og Hav Hestnes, Eigersund kommune. Oversikt fra Nordøst Gårdstun 672Salgsoppgave2-140509 1 Østsiden av Fjøse, Låven, Vinkjelleren og garasjen Sørsiden av låve / anneks 672Salgsoppgave2-140509

Detaljer

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Anders Fekjær Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET MATRIKKELEN- ET MODERNE EIENDOMSREGISTER

Detaljer

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1903 - HARSTAD 42 47 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.01.2016 kl. 10:07 Produsert av: Roger Berge - 1903 Attestert

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel Kristiansand kommune Analyse av Matrikkel Versjon pr 8. juli 2009 Norkart Geoservice as Avdeling Rådgivning og Produksjon Jasper de Mooij Innhold 1 - Innledning... 3 2 - Matrikkelenheter... 3 Generelt...

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1911 - KVÆFJORD 68 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 08.03.2016 kl. 13:00 Produsert av: Jan-Otto Øynes - 1911 Attestert

Detaljer

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne.

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Pro og contra oppgjør av eiendommens kostnaderfinntekter pr. avtalt overtagelsestidspunkt settes opp av selgeren. og avregning-'betaling mellom partene foretas på overtagelsestidspunktet eller snarest

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

Dokumentvedlegg til prospekt

Dokumentvedlegg til prospekt Dokumentvedlegg til prospekt Borghild ruds vege 36, 2320 Furnes Nabolagsprofil 1-2 Opplynsinger innhentet fra Ringsaker kommune vedr. gnr.: 754 bnr.: 19 3-9 Situasjonskart gnr.: 754 bnr.: 19 10 Utskrift

Detaljer

Søk eiendom. Søk adresse. Søk eier. Side 1. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner:

Søk eiendom. Søk adresse. Søk eier. Side 1. Norges Eiendommer finnes i 2 versjoner: Norges Eiendommer Norges Eiendommer gir deg tilgang til Matrikkelen som inneholder teknisk nøkkelinformasjon om alle eiendommer i Norge. Med et årsabonnement på Norges Eiendommer kan du gjøre enkeltsøk

Detaljer

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog)

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Versjon 1.01 15.06.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 7 I

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER»

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» FORBRUKERRÅDET KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» Denne kontrakten gjelder for kjøp av hus, eierseksjon eller hytte mellom private uten bruk av mekler, der selgeren ønsker å selge eiendommen

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom HOLE KOMMUNE Avtale om tomtefeste Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom ' Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Org nr som bortfester (heretter benevnt "Bortfester") og som fester (heretter benevnt

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK STNTENS KART\ ERK Deres ref.: Vår ref: : Sak/dok.: 5116302/743762 22.09.2011 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Vadsø, 30. oktober 2013 VADSØ KOMMUNE - ubebygd eiendom Ubebygd eiendom på 44.100 m2 beliggende nord for bebyggelsen, i Vestre Jakobselv. Ca 20 dekar kan ikke bebygges

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer