Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører."

Transkript

1 Produktpresentasjon

2 Powel OpenNIS OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører. Med OpenNIS kan våre kunder effektivisere sine arbeidsprosesser, bedre sitt beslutningsgrunnlag for planlegging, drift og vedlikehold og sørge for økt kundeservice og leveransesikkerhet. Hovedfunksjonalitet: Dokumentasjon av multidisiplinære nett med myndighetsrapportering Planfunksjonalitet med kostnadskalkyler og prosjektoppfølging Arbeidsordreoppfølging med mobil feltløsning (app for Android) Lager og logistikkløsning integrert med grossistleverandører Avansert beregnings- og analysemodul for å verifisere og prognostisere belastning i nett

3 Powel OpenNIS Multiutility OpenNIS Multiutility Rasjonell og kvalitetsmessig håndtering av multidisiplinær nettinformasjon i ett og samme system OpenNIS Multiutility er en åpen og fleksibel løsning der organisasjonen effektivt kan håndtere informasjon om multidisiplinære nett. Det være seg strømnettet, telenettet, bredbåndsnettet, kabel TV eller infrastruktur for vann, avløp eller gass og oljerørledninger. Gas and Oil OpenNIS Database Fibreoptics and Telecom Water and Sewage Ett felles system for flere disipliner gir maksimum effektivitet og kostnadsnytte (f.eks ved å kombinere informasjon ved gravemeldinger, inspeksjon og montasje). Samtidig kan hver enkelt fagavdeling i det daglige fokusere på sin spesifikke disiplin ved å velge bort informasjon om øvrige disipliner gjennom tegneregeloppsett og brukertilgang. Hver disiplin er strukturert i egen tilpasset datamodell hvor logikk i topologi og egenskapsdata blir ivaretatt. En netteier av multidisiplinære nett (for eksempel strømnett og bredbåndsnett) vil gjennom ett og samme system kunne håndtere informasjon om sine ulike nett. Alt gjennom samme enkle brukergrensesnitt. Datamodell for hver disiplin tilpasses den enkelte kundes behov. Central Heating Power Grid Power Production

4 Powel OpenNIS Multiutility Fiber (Telemator) Powel OpenNIS er sømløst integrert med Telemator Man jobber kun i OpenNIS og avroper alle Telemator funksjoner herfra Mer informasjon om teknisk funksjonalitet av Telemator kan leses her:

5 Powel OpenNIS Drift OpenNIS Drift er en applikasjon for støtte av driftsrelaterte oppgaver i nettet, og fungerer som en samlende plattform og innfallsport for de øvrige OpenNIS komponentene. OpenNIS Drift består av følgende hoveddeler: Nettarkiv. OpenNIS Drift benytter det nettarkiv som er felles for alle OpenNIS moduler. Her lagres all informasjon om komponenter og topologi uavhengig av virksomhetsområde og disiplin Administrasjon. Administrasjonsverktøy for konfigurasjon av nettarkiv Skjema. Enlinjeskjema for høy- og lavspentnett Kartstøtte. Avansert, men brukervennlig løsning tilpasset våre kunders krav for GIS funksjonalitet

6 Funksjonalitet Registrere nettets topologi og geografiske utstrekning gjennom grafiske grensesnitt i form av høy- og lavspent enlinjeskjema for elnett Skjemapresentasjonene, som benytter symboler i henhold til standard, kan benyttes som driftskjema og har gode søk og redigeringsfunksjoner med enkle og lettfattelige brukergrensesnitt Individregisteret gjør det mulig å skille mellom komponent og funksjon. Dermed kan det for eksempel registreres historikk og målinger på en enkelt hovedkomponent så vel som i de posisjoner denne har hatt Standard rapporter (myndighetsrapporter) genereres med utgangspunkt i data lagret i nettarkiv Objektutforsker for registrering av, og oppslag mot, komponenter i nettet. Dette medfører rask og enkel registrering og oppslag på komponenter uten å måtte gå via kart eller skjema Administrasjon av basisdata (spenningsnivåer, leverandører, måleenheter, m.m.). Administrasjon av tekniske data for kabel, rør og linjetyper Administrasjon av egendefinerte dataark for hver komponenttype for lagring av tilleggsinformasjon ut over standard Administrasjon av målepunkter for hver komponenttype

7 Avansert funksjonalitet Kart: Grunnkart. OpenNIS støtter alle aktuelle standarder og format som SOSI, Shape, diverse orthofotoformat, dwg, dxf, dgn mm. Kartene presenteres sømløst. Presentasjonsregler. Stor frihet for brukeren til å velge farger, størrelser og symboler, samt målestokkavhengig visning. Matrikkel. Ved å benytte matrikkel får man avansert funksjonalitet for søk og oppslag på eiere og eiendommer i kart. Registrering: Samtidig og direkte registrering av både geografisk utstrekning og korrekt topologi Plassering/registrering av komponenter og traséer med automatisk knytning av kabler, rør og linjer til traséer med automatiske lengdeberegninger Registrering av utmål Registrering av grøftesnitt Innmåling : Innlesning av måledata fra målebok, GPS m.m. Driftsstøtte: Søk, oppslag og visning av komponenter Beregninger og visning av resultater Visning av feil- og avbruddsinformasjon Drift: Gravemeldinger : Skare, grøftesnitt, utmål Ryddejobber : Avtaler Kundesenter: Søk og oppslag på adresser, kunder, telefonnummer, målernummer Visning av kunderelatert informasjon (eks. berørt nett ved strømstans) Mulighet for å sende meldinger på e-post eller sms til kunder innenfor bestemt område eller knyttet til bestemte deler av nettet

8 Powel OpenNIS Plan OpenNIS Plan er et avansert verktøy for effektiv planlegging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg. OpenNIS Plan er et frittstående produkt som ved hjelp av kartinformasjon, kostnadskatalog (f.eks.ebr) og artikkelinformasjon danner grunnlag for kalkyler. OpenNIS Plan kan knyttes mot kundens ERP løsning. Da vil artikkel- og ressursinformasjon hentes fra dette systemet for bruk i kostnadskalkylene. Ved beslutning om å utføre plan vil OpenNIS Plan generere de nødvendige arbeidsordrer i OpenNIS WorkOrder for gjennomføring i felt. OpenNIS Plan består av følgende hoveddeler: Planarkiv. OpenNIS Plan bygger et planarkiv med informasjon om alle planer med komponenter, topologi, kostnadsbidrag og tilhørende dokumenter. Kartsystem. Et internasjonalt GIS system er benyttet for presentasjon og konstruksjon i kart. Kommunikasjon. Informasjon om artikkel, ressurs og arbeidsordre kan utveksles med ERP systemer. Kostnadskatalog. EBR kostnadskatalog kan benyttes. Kostnadskatalog kan også integreres med artikler hentet fra ERP systemet.

9 Detaljert funksjonalitet: Utplassering av nettkomponenter i kartet og konstruksjon av traseer. Produserer kabellengder, gravekostnader, ekspropriasjonskostnader, informasjon om berørte grunneiere etc fra kartinformasjonen avhengig av informasjons- innholdet i kartgrunnlaget. Prosjektering av anlegg ved bruk av konstruksjons-regler og artikler. Generere enlinjeskjemaer. Systemet vil selv generere enlinjeskjemaer for det elektriske nettet som opprettes. Disse kan editeres og tilpasses den enkelte kundes krav til dokumentasjon. (Se OpenNIS Drift). Skjemaene kan eksporteres til DXF/Dwg format for eksport til Dak systemer, eller til xml for visualisering på Internett. Kopiering av planer fra K1 til K2 nivå for videre bearbeidelse. Kopiering av planer på K2 nivå for utarbeidelse av alternative løsninger. Administrasjon av konstruksjonsregler for artikler. Administrasjon av knytning mellom kostnads-katalog og artikler/prosedyrer. Opprettelse og administrasjon av artikkelpakker. Taps- og kortslutningsberegninger vil kunne kjøres mot den opprettede nettinformasjonen og presentereresultatene i kartgrensesnittet og i enlinjeskjemaet. Generering av kostnadskalkyler, arbeidsordre og materiallister. Beregning av anleggsbidrag. Sammenstilling og rapportering av planer for K1 og K2 nivå.

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

Dokument- håndtering

Dokument- håndtering Dokumenthåndtering Denne brosjyren er laget av: ACOS AS Trykket av: Grafisk Trykk AS Dokument- håndtering Effektiv dokumenthåndtering ACOS WebSak er et moderne system for sikker og effektiv dokumenthåndtering.

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Netopia. Stedfestet informasjon

Netopia. Stedfestet informasjon Netopia konseptet Forvaltning, Drift og Vedlikehold av ledningsnett og kommunaltekniske data Netopia er styringsverktøyet som gir et helhetlig samspill mellom planlegging og drift for flere kommunaltekniske

Detaljer

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Business 360 er en standardløsning for dokumenthåndtering, elektronisk arkiv og saksbehandling som spiller

Detaljer

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker

Detaljer

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Elmåledagene 12. 13. november 2008 Kort om Elsmart Solutions

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.no INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmodul Side 2 av 70 1 INNLEDNING...4 1.1

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Økonomi og administrasjon Løsning 2

Økonomi og administrasjon Løsning 2 Sluttrapport Økonomi og administrasjon Løsning 2 Et prosjekt innenfor IT-Program for bergindustrien Trondheim 28/1-02 Sekretariat: Institutt for geologi og bergteknikk Tlf: 73 59 48 56 Alfred Getzv. 2

Detaljer

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015 Brukerveiledning Naturbase kart Versjon 16. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Grunnleggende om Naturbase kart... 3 1.2 Nødvendige nettleserinnstillinger... 3 1.3 Begreper... 4 2. Oversikt over

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Kravspesifikasjon. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Kravspesifikasjon Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Overordnet systembeskrivelse 4 2.1 Bakgrunn for prosjektet................................. 4 2.2 Funksjoner og

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Modeller som overlever

Modeller som overlever Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt

Detaljer

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Kartverket, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Kulturrådet Versjon

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

1. Veileder til REN Prosjektsystem... 2 1.1 Prosjektsystem Innledning... 2 1.2 Hva er kostnadskatalogen... 8 1.3 Kalkylen... 12 1.4 Mengdeberegninger

1. Veileder til REN Prosjektsystem... 2 1.1 Prosjektsystem Innledning... 2 1.2 Hva er kostnadskatalogen... 8 1.3 Kalkylen... 12 1.4 Mengdeberegninger 1. Veileder til REN Prosjektsystem................................................................................ 2 1.1 Prosjektsystem Innledning................................................................................

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer