Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger"

Transkript

1 Søknadsnr.: PSNO Søker: Amundsen, Harald Referanse: Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

2 Fremgangsmåte, navigasjons og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger 1 Oppfinnelsen gjelder et navigasjons og presentasjonssystem som muliggjør at TV seere kan se og benytte widgeter som presenteres over TV bildet, ifølge innledningen av patentkrav 1. Oppfinnelsen gjelder også en fremgangsmåte for å benytte widgeter på TV bildet, ifølge innledningen av patentkrav 7. Bakgrunn Widgeter er interaktive verktøy som typisk benyttes til ett formålstjenester som for eksempel å vise de siste nyhetene, været, en klokke, en kalender, en ordbok, et kartprogram, en kalkulator, skrivebordsnotater, bilder, språkoversetter, sosiale nettverksoppdateringer, spill, med mer. Kompleksiteten av widgeter varierer fra visning av informasjon til mer avanserte interaktive tjenester. Andre begreper som benyttes for å beskrive widgeter inkluderer: applikasjoner ( gadget ), kjennetegn ( badges ), moduler, WebKit, kapsler, snippet, mini og flakes. Widgeter er typisk i bruk på PC (skrivebordswidgeter) og på mobiltelefoner. De fleste TV widgetene er som de vanlige widgetene, men for en TV enhet. TV widgetene vises da typisk på sidene eller direkte over TV bildet/ signalet. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for styring av widgeter. Publikasjonen EP beskriver et system og en fremgangsmåte for styring og bruk av elektroniske widgeter. Fra US er det kjent et system og en fremgangsmåte for dynamiske oppdateringer av applikasjoner i et TV skjerm miljø. Publikasjonen WO beskriver et mobilt widget dashbord. Fra CA er det kjent et selvforsynt system for mini applikasjoner og fremgangsmåter for digital televisjon. Fra US er det kjent et apparat og en fremgangsmåte for å administrere utseende på et grafisk brukergrensesnitt, da spesielt for widgeter. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for å administrere widgeter. Formål Hovedformålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe et system hvor en TV seer er i stand til å velge widgeter fra ulike widgetprofiler. Det er videre et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe et 3 system som gjør det mulig for TV seeren å gjøre widgeter klebrige,, samt muligheten til å gjøre

3 widgeter klebrige eller innhold som er endret synlig for et tidsrom når innholdet i widgeten oppdateres eller endres. 2 Oppfinnelsen Et system i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 1. Detaljer og fordelaktige trekk ved systemet er angitt i patentkravene 2 6. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 7. Detaljer og fordelaktige trekk er beskrevet i patentkravene 8. Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV enhet, forsynt med en intern eller ekstern Internettaktivert enhet som leverer Internett til TV enheten. TV enheten kan styres av en kontrollenhet som muliggjør at TV seeren er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV enheten. Den Internett aktiverte enheten er forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering av systemet i henhold til oppfinnelsen, samt et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV enheten. En digital TV enhet kan også omfatte kontrollenheten og/eller den Internettaktiverte enheten. Systemet ifølge oppfinnelsen er forsynt med midler for å tilveiebringe en eller flere widgeter på den digitale TV enheten. Systemet er tilrettelagt slik at TV seeren kan sette opp profiler som er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige eller kategoriske. Systemet er tilrettelagt slik at TV seeren kan velge blant tilgjengelige widgeter og få dem fremvist på displayet til den digitale TV enheten sammen med vanlige TV sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på. TV seerne kan opprette passende widgetprofiler ved å legge til og slette widgeter. En ny widget kan lett bli flyttet til en foretrukket plass i profilen. Profilen kan senere bli endret eller slettet. Widgetene kan forsynes med forskjellige temaer, med ulike bakgrunner og farger. Widgetene kan også stilles inn til å bare vises på displayet til den digitale TV enheten for en viss tid når widgeten er blitt oppdatert. Systemet er selvsagt innrettet slik at TV seeren kan velge mellom vanlig TV og TV med klebrige widgeter. Systemet er fortrinnsvis innrettet slik at widgetprofiler kan lagres, at TV seeren kan ha flere widgetprofiler og at widgetprofilene kan være tilgangsbeskyttet med passord. Ytterligere fordelaktige detaljer og funksjoner av oppfinnelsen vil fremgå av den følgende eksempel beskrivelsen.

4 3 Eksempel Oppfinnelsen vil nedenfor bli beskrevet i detalj med henvisninger til de vedlagte tegningene, hvor: Figur 1 viser en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen, Figur 2 viser et tilstandsdiagram for systemet, Figur 3 viser et interaksjonsdiagram for systemet, Figur 4 viser et interaksjonsdiagram for klebrige widgeter, Figur viser en vanlig TV, Figur 6 viser en presentert standardprofil, Figur 7 viser et presentert Oppgi PIN kode vindu, Figur 8 viser den valgte profilen presentert, Figur 9 viser valg av klebrige widgeter presentert, og Figur viser valgt klebrig widget presentert. 3 Henvisning er nå gjort til Figur 1 som er en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen. Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV enhet 11, forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet 12 som gir internett til den digitale TV enheten 11. Eksempler på Internettaktiverte enheter 12 er Blu Ray spillere, set top bokser og spillkonsoller som er i stand til å koble seg til Internett. Den digitale TV enheten 11 kan kontrolleres av en kontrollenhet 13, via hvilken kontrollenhet 13 en TV seer 14 er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV enheten 11. Eksempler på kontrollenheter 13 er fjernkontroller forsynt med knapper og smarte enheter forsynt med en valgfri interaktiv skjerm. Den Internettaktivert enheten 12 er videre forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering i systemet, og et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV enheten 11. Funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 i bruk, og knappene på kontrollenheten 13 er vanligvis fysiske knapper, tastaturknapper eller touch og Multi Touchaktiverte knapper og interaksjoner. Bruken av de forskjellige knappene på kontrollenheten 13 varierer med moduset av systemet på det bestemte tidspunkt. Den digitale TV enheten 11 kan også omfatte kontrollenheten 13 i tillegg til den Internettaktiverte enheten 12. Eksempler på denne kombinasjonen er PDA er, mobiltelefoner, og iphone. En widgetprofil er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige (som Johns profil, med Johns favoritt widgeter) eller kategoriske (som nyheter eller sport, med mange

5 4 widgeter av samme generelle type). Hvordan TV seeren 14 velger å organisere profilene er helt opp til han/henne. Standardprofilen er en widgetprofil som lastes inn i den Internettaktiverte enheten 12 når Internett på TV løsningen tas i bruk for første gang. Typisk så vil førstegangsprofilen innholde widgeter av bred generell interesse med for eksempel lokale nyheter og vær. Widgetprofiler kan være passordbeskyttet, av personvernårsaker. Dette er praktisk når profilen inneholder sensitive widgeter, for eksempel en Facebook widget. Passordet er vanligvis en 4 sifret PIN kode som tastes inn ved hjelp av de numeriske knappene. TV seerne 14 kan opprette nye widgetprofiler på en webportal tilgjengeliggjort for TV seerne 14. Her kan de velge navnet på profilen og hvilke widgeter som skal inkluderes. Når det legges til en ny widget kan denne flyttes til foretrukket plass i profilen. Her kan TV seerne 14 også redigere eksisterende profiler så vel som slette dem, sette en profil som standardprofil, legge til eller fjerne PIN kode på profilene, eller endre deres brukerkontopassord. På webportalen, som er tilgjengelig gjennom den Internett aktiverte enheten 12, kan TV seeren 14 velge mellom flere temaer, med ulike bakgrunner og farger. Det er også mulig å opprette nye temaer, widgeter og widgetprofiler, samt dele dem med andre TV seere 14 på et web basert samfunn. Widget innstillingene vil vanligvis administreres fra web portalen Widgeterog widgetprofiler kan publiseres i det webbaserte samfunnet og dermed gjøres disse tilgjengelige for andre TV seere. Skaperen av profilen eller widgeten velger innstillingene og parameterne som skal være tilgjengelig for tilpassing gjennom det webbaserte samfunnet. Publiserte widgeter og widgetprofiler kan tilpasses av TV seerne etter at de er valgt fra det webbaserte samfunnet, noe som betydelig redusere tiden det tar å produsere personlige TV innhold. Eksempel på tilpasninger inkluderer muligheten til å endre skrifttype, farger, bilder, tags og så videre. Ettersom flere av de klebrige widgetene kan ha samme plassering i de forskjellige profilene som de ble valgt fra, kan de plasseres i henhold til TV seerens 14 preferanser definert i web portalen. De klebrige widgetene vil typisk plasseres fra starten av et hjørne og fortsetter i en retning. Øvre venstre hjørne og ned kan være en god standard. TV seer 14 kan hente glemt PIN kode og passord på e post eller SMS uten å logge seg på webportalen. Referanse er nå gjort til Figur 2 som viser et tilstandsdiagram som dekker handlinger utført fra kontrollenheten 13, tilstander og moduser. Her vises de ulike tilstandene og endringene som følge av knapper som trykkes ned med stiplede linjer. Handlinger og automatiske tilstandsendringer og andre endringer på grunn av disse handlingene er markert med stiplede linjer i kombinasjon med

6 prikker. Forgreninger er markert med heltrukne linjer. Knappene som benyttes i tilstandsdiagrammet er for illustrative formål. Når en TV seer 14 slår på den digitale TV enheten 11 så er moduset som presenteres for TVseeren 14 vanlig TV modus, og den digitale TV enheten 11 fungerer som en vanlig TV. Figur 2 viser også at det er to hovedmoduser og tre sub modus hvor knappene kan ha ulik betydning. De viktigste modi er TV modus og widget modus. Widget modus er igjen delt opp i klebrig widget modus og profil modus. PIN modus er enda et sub modus for profil modus. TV seeren 14 kan endre profil både i profil modus og i kreblig widget modus. Som tilstandsdiagrammet (Figur 2) viser så er fremgangsmåten den samme. Forskjellen er hvor TVseeren 14 bringes etterpå. Hvis systemet startes i profil modus så vil systemet forbli i profil modus, men da bare fremvise den nye profilen med sine widgeter. Hvis systemet var i klebrig widget modus, vil imidlertid systemet forbli i denne modusen og fremvise den nye profilens widgeter med klebrig markering. Referanse er nå gjort til Figur 3 som viser hvordan TV seeren 14 bruker et system i henhold til oppfinnelsen. Figuren viser hvordan TV seeren 14 navigerer og samhandler med den digitale TVenheten 11 gjennom en kontrollenhet 13 og den Internett aktiverte enheten 12, samt også de begrensninger som er gitt av et system i henhold til oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan TV seeren 14 kan slå av og på det widget baserte 3 systemet i henhold til oppfinnelsen. Når en TV seer 14 ser på TV kan han/hun enkelt aktivere Internett på TV knappen fra kontrollenheten 13 og widgeter i standardprofilen presenteres på displayet til den digitale TVenheten 11. Widgetene er blandet in på TV bildet. Dette betyr at TV seeren 14 kan fortsette å se på TV mens han/hun sjekker været, nyheter og andre ting. For å slå av widgeter så trenger TV seeren 14 bare å aktivere Internett på TV knappen en gang til, og alle widgeter forsvinne fra displayet til TV enheten. Dette er det eneste den enkelte TV seer 14 trenger å vite. Følgende scenario forklarer hvordan TV seeren 14 kan navigere gjennom de forskjellige widgeter profilene på TV enheten 11. Forutsetningene er at TV seeren 14 har minst en widget profil i tillegg til en standardprofil, samt at widget systemet er slått på. Når en TV seer 14 aktiverer den widget baserte Internett på TV løsningen, så kan han/hun endre profiler profilene og vise profilene med sine tilhørende widgeter på displayet til den digitale TV enheten 11, som angitt med trinn 1. De ulike profilene kan navigeres gjennom aktivering av bytt profil knapper på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 2. TV seeren 14 velger en profil som angitt gjennom trinn2, ved

7 6 aktivering av en velg profil knapp, eller den er automatisk aktivert dersom TV seeren 14 har aktivert en eller flere av bytt profil knappene og så stopper ved en profil som ikke er PIN beskyttet for mer en forhåndsdefinert tidsavbruddsgrense. Tidsavbruddsgrensen vil typisk være i ettsekundsområdet. Dersom profilen er PIN beskyttet vil TV seeren 14 bli bedt om å angi PIN kode, som angitt av trinn 3, før han/hun kan se noen av widgetene i profilen. Han/hun bruker kontrollenheten 13 til angi PIN koden. Hvis PIN koden er riktig vil widgeter fra den siste profilen bli byttet med widgeter fra den valgte profilen. Hvis PIN er feil vil TV seeren 14 få en feilmelding og han/hun gis muligheten til å gjøre et nytt forsøk på å angi riktig PIN kode. Dersom TV seeren 14 ikke husker PIN koden så kan han/hun velge å gå til en annen profil. I PIN modus benyttes typisk de numeriske knappene for å angi koden sammen med OK knapper, og ikke til å bytte widget profil eller endre moduser og slikt. TV seeren 14 kan også bytte profil ved hjelp av de numeriske knappene på samme måte som de er vant til å velge en TV kanal i TV modus, som angitt av trinn 4. Hver profil vil ha et eget nummer og TV seeren 14 kan hoppe direkte til en gitt profil ved å taste inn dette nummeret på de nummeriske knappene. Dette er svært praktisk gitt mange profiler, men vil bare fungere utenfor PIN modus. TV seeren 14 kan også slå av widget modus og gå tilbake til vanlig TV, som angitt av trinn. Henvisning er nå gjort til Figur 4 som viser hvordan en TV seer 14 navigerer og samhandler med et system i henhold til den klebrige widget delen av oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan en TV seer 14 kan gjøre en eller flere widgeter klebrige. Aktivering av klebrige widget modus kan bare gjøres i profil modus, trinn 4, som angitt av Figur 2. Velgeknappene for klebrige widgeter har ikke noen funksjonalitet før TV seeren 14 aktiverer klebrige widget modus fra kontrollenheten 13. Nå kan TV seeren 14 velge widget knappene, som angitt i trinn 1, for å velge en widget som kleber seg til displayet på den digitale TV enheten 11, selv når TV seeren 14 slår av de andre widgetene. Når den ønskede widgeten er valgt kan han/hun aktivere klebrig widget knappen på kontrollenheten 13 for å gjøre widgeten klebrig. For å gjøre en widget klebrig ved endring, som angitt av trinn 111, aktiverer TV seeren 14 klebrig ved endring knappen på kontrollenheten 13. For å gjøre widgeten ikke klebrig igjen så aktiverer TV seeren 14 ikke klebrig ved endring knappen på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 112. Knappen for klebrig ved endring vil kun være tilgjengelig for widgeter som støtter denne funksjonaliteten.

8 7 Ettersom funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 som brukes, kan alle knapper for klebrig være de samme knappene, som nærmere beskrevet nedenfor. Etter å ha satt en widget som klebrig eller ikke klebrig så kan TV seeren 14 enkelt velge flere widgeter som klebrige. Hvis TV seeren 14 ønsker å velge en klebrig widget fra en annen profil kan han/hun aktivere velg profil knappene en eller flere ganger for å navigere til ønsket profil, som angitt av trinn 113 og 114, og deretter velger flere klebrige widgeter. Når TV seeren 14 har valgt alle sine klebrige widgeter aktiverer han/hun Internett på TV knappen på sin kontrollenhet 13. Alle widgeter som ikke er klebrige vil da forsvinne, mens klebrige widgeter vil vises på displayet til den digitale TV enheten 11, bortsett fra klebrig ved endring widgeter som kun være synlige for en begrenset stund når deres innhold oppdateres eller endres. Om en klebrig ved endring widget selv, eller om bare widgetens innholdet presenteres etter at dens innholdet er oppdatert eller endret er avhengig av design og innstillingene av widgeten. Som et eksempel så kan en klebrig ved endring fotballresultatwidget være satt opp til kun å vise endringene i fotballkampene i stedet for å vise hele widgeten idet den presenteres på displayet til den digitale TV enheten 11. På enkle kontrollenheter 13 vil de klebrige widgetene plasseres på displayet til den digitale TVenheten 11 i henhold til TV seeren 14 preferanser definert gjennom web portalen. Mer avanserte kontrollenheter 13 kan inneholde knapper som gjør det mulig for TV seeren 14 å selv plassere klebrige widgeter på displayet til TV enheten 11. Dersom TV seeren 14 ønsker å endre klebrige widgeter kan han/hun slå av og på den digitale TVenheten 11, eller manuelt endre klebrigheten widgetene. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen kan oppsummeres i de følgende trekkene: Kommunisere med en web portal for henting av widgeter og profiler ved hjelp av en Internettaktivert enhet, Definere eller laste opp profiler omfattende widgeter, Gjøre en widget klebrig eller ikke klebrig, 3 Presentere widgeter på displayet til den digitale TV enheten sammen med en vanlig TVsending eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på. Fremgangsmåten kan videre oppsummeres til å omfatte en eller flere av følgende trekk: Gjøre klebrig widgeter til klebrig ved endring, Aktivere vanlig TV eller TV med widgeter, Endre og lagre profiler, og/eller passordbeskyttelse av profiler, Sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis det er tilfelle be om passord,

9 8 Kontrollere om det oppgitte passordet er riktig, og hvis det er feil å be om passordet igjen, eller sende passordet til en registrert e postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer, At widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV enheten ved hjelp av en kontrollenhet, Kommunisere med et web basert samfunn, og Publisere widgeter eller profiler i det Internett baserte samfunnet for å gjøre dem tilgjengelige for andre TV seere. Henvisning er nå gjort til Figurene som viser et eksempel på en implementering av systemet i henhold til oppfinnelsen, hvor en vanlig TV fjernkontroll med enkle knapper benyttes. Følgende taster er valgt for å oppfylle systemets formål: Tallknapper (0, 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9), Pilknapper (,,, ), OK knapp W knappen (en spesifisert widget knapp). Når den digitale TV enheten 11 slås på for første gang vil det være en vanlig TV sending/program (Figur )som vises på displayet til den digitale TV enheten 11. Ved å trykke på W, blir TV seeren 14 presentert for sin standardprofil (Figur 6). Pilene og på kontrollenheten 13 vil medføre at det navigeres til en annen profil. Når det navigeres til en sikret profil vil TVseeren 14 vil bli presenter et vindu 21 og bedt om å angi en PIN kode (Figur 7). Etter å ha angitt riktig PIN kode fra kontrollenheten 13 for deretter å ha trykket på OK knappen så lastes den sikrede profilen (Figur 8), og TV seeren 14 kan da se og ta i bruk profilens widgeter 22. Ved å trykke OK vil TV seeren 14 vil gå inn klebrig widget modus, og alle unntatt en widget 22 vil bli falmet ut (Figur 9). Knappene og endrer hvilken widget 22 som er valgt. Ved å trykke OK så blir den valgte widgeten 22 klebrig. For å gjøre widgeten 22 klebrig ved endring så må TVseeren 14 trykke på OK knappen en gang til. For å gjøre widgeten 22 ikke klebrig igjen så må TVseeren 14 trykke på OK knappen en tredje gang og han/hun er tilbake til der han/hun begynte før widgeten 22 ble gjort klebrig.. Etter å ha trykket W igjen så er TV seeren 14 tilbake i TV modus med den klebrige widgeten 22 fremdeles synlig (Figur ). Modifikasjoner Fremgangsmåten og systemet kan forsynes for å gi TV seeren et lydsignal idet klebrig vedendring widgeter oppdateres.

10 9 Patentkrav 1. System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TV enhet (11), hvilken digitale TV enhet (11) er innrettet med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet (12) som gir internett til den digitale TV enheten (11), hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV enheten (11), karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å tilveiebringe widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) sammen med en vanlig TV sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV seer (14) ønsker å se på. 2. System i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er forsynt med en eller flere av: et grensesnitt for kommunikasjon med TV enheten (11), programvare og/eller midler for kontroll, fremvisning og navigering av widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enhet (11), og programvare og/eller midler for sikkerhet omfattende passordbeskyttelse av widgetprofiler (22). 3. System i samsvar med et av patentkravene 1 2, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for ett eller flere av: kommunisere med en web portal for henting av tilgjengelige widgeter (22), kommunikasjon med kontrollenheten (13) via den digitale TV enheten (11), og sette opp, endre, slette, lagre og/eller laste opp profiler omfattende widgeter (22). 4. System i samsvar med et av patentkravene 1 3, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) i en viss tid når widgeten (22) har blitt oppdatert.. System i samsvar med et av patentkravene 1 4, karakterisert ved at de widgetene (22) er innrettet for å bli dratt og sluppet på et ønsket sted på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) ved hjelp av kontrollenheten (13), eller definert gjennom web portalen. 6. System i samsvar med et av patentkravene 1, karakterisert ved at de widgetene (22) kan forsynes med ønsket bakgrunn, skrifttype, tags eller farger. 3

11 7. Fremgangsmåte for fremvisning av widgeter på en digital TV enhet forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter: kommunisere med en web portal for henting av widgeter (22) og widgetprofiler ved hjelp av den Internett aktiverte enheten, definere og laste opp profiler omfattende widgeter (22) gjøre en widget klebrig eller ikkeklebrig, presentere de klebrige widgetene på displayet til den digitale TV enheten sammen med vanlig TV sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på 8. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 7, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å gjøre widgeten klebrig ved endring. 9. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 8, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter aktivering av vanlig TV eller TV med widgeter.. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 9, karakterisert ved at fremgangsmåten videre omfatter endring og lagring av profiler og/eller passordbeskyttelse av profiler. 11. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis tilfelle be om passordet. 12. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter kontroll av om det oppgitte passord er riktig, og hvis feil å be om passordet igjen eller sende passordet til en registrert e postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer. 13. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 12, karakterisert ved at den fremgangsmåten omfatter at widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV enheten ved hjelp av en kontroll enhet, eller definert gjennom en web portal. 14. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å kommunisere med et web basert samfunn.. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 14, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter 3 publisering av widgeter (22) og widgetprofiler i det web baserte samfunnet.

12 Abstrakt System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TVenhet (11), hvilken TV enhet (11) er forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet (12) hvilken gir internett til den digitale TV enheten (11), og hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV enheten (11). Den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enhet (11) sammen med en vanlig TV sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV seer (14) ønsker å se på. Oppfinnelsen omfatter også en fremgangsmåte for det samme. Figur.

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093318 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.11.11 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 09.11.11

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1 Look what I say Imagetalk Symbol Writer Håndbok Norsk Håndbok Side 1 Håndbok for Imagetalk Symbol Writer Innhold Hva er Imagetalk Symbol Writer?... side 3 Hvordan denne håndboken skal brukes... 3 Funksjonaliteten

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt i hele landet, og din

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. Android App brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. Android App brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning Android App brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Hurtigveiledning Kundens Webapplikasjon Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon Quick guide for Scale brukergrensesnitt I Scale har vi flere muligheter for deg som bruker. Du velger selv hvordan du styrer Scaleløsningen. Apps Hvis du har mobiltelefon med Android eller iphone, kan

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer