Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger"

Transkript

1 Søknadsnr.: PSNO Søker: Amundsen, Harald Referanse: Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

2 Fremgangsmåte, navigasjons og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger 1 Oppfinnelsen gjelder et navigasjons og presentasjonssystem som muliggjør at TV seere kan se og benytte widgeter som presenteres over TV bildet, ifølge innledningen av patentkrav 1. Oppfinnelsen gjelder også en fremgangsmåte for å benytte widgeter på TV bildet, ifølge innledningen av patentkrav 7. Bakgrunn Widgeter er interaktive verktøy som typisk benyttes til ett formålstjenester som for eksempel å vise de siste nyhetene, været, en klokke, en kalender, en ordbok, et kartprogram, en kalkulator, skrivebordsnotater, bilder, språkoversetter, sosiale nettverksoppdateringer, spill, med mer. Kompleksiteten av widgeter varierer fra visning av informasjon til mer avanserte interaktive tjenester. Andre begreper som benyttes for å beskrive widgeter inkluderer: applikasjoner ( gadget ), kjennetegn ( badges ), moduler, WebKit, kapsler, snippet, mini og flakes. Widgeter er typisk i bruk på PC (skrivebordswidgeter) og på mobiltelefoner. De fleste TV widgetene er som de vanlige widgetene, men for en TV enhet. TV widgetene vises da typisk på sidene eller direkte over TV bildet/ signalet. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for styring av widgeter. Publikasjonen EP beskriver et system og en fremgangsmåte for styring og bruk av elektroniske widgeter. Fra US er det kjent et system og en fremgangsmåte for dynamiske oppdateringer av applikasjoner i et TV skjerm miljø. Publikasjonen WO beskriver et mobilt widget dashbord. Fra CA er det kjent et selvforsynt system for mini applikasjoner og fremgangsmåter for digital televisjon. Fra US er det kjent et apparat og en fremgangsmåte for å administrere utseende på et grafisk brukergrensesnitt, da spesielt for widgeter. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for å administrere widgeter. Formål Hovedformålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe et system hvor en TV seer er i stand til å velge widgeter fra ulike widgetprofiler. Det er videre et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe et 3 system som gjør det mulig for TV seeren å gjøre widgeter klebrige,, samt muligheten til å gjøre

3 widgeter klebrige eller innhold som er endret synlig for et tidsrom når innholdet i widgeten oppdateres eller endres. 2 Oppfinnelsen Et system i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 1. Detaljer og fordelaktige trekk ved systemet er angitt i patentkravene 2 6. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 7. Detaljer og fordelaktige trekk er beskrevet i patentkravene 8. Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV enhet, forsynt med en intern eller ekstern Internettaktivert enhet som leverer Internett til TV enheten. TV enheten kan styres av en kontrollenhet som muliggjør at TV seeren er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV enheten. Den Internett aktiverte enheten er forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering av systemet i henhold til oppfinnelsen, samt et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV enheten. En digital TV enhet kan også omfatte kontrollenheten og/eller den Internettaktiverte enheten. Systemet ifølge oppfinnelsen er forsynt med midler for å tilveiebringe en eller flere widgeter på den digitale TV enheten. Systemet er tilrettelagt slik at TV seeren kan sette opp profiler som er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige eller kategoriske. Systemet er tilrettelagt slik at TV seeren kan velge blant tilgjengelige widgeter og få dem fremvist på displayet til den digitale TV enheten sammen med vanlige TV sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på. TV seerne kan opprette passende widgetprofiler ved å legge til og slette widgeter. En ny widget kan lett bli flyttet til en foretrukket plass i profilen. Profilen kan senere bli endret eller slettet. Widgetene kan forsynes med forskjellige temaer, med ulike bakgrunner og farger. Widgetene kan også stilles inn til å bare vises på displayet til den digitale TV enheten for en viss tid når widgeten er blitt oppdatert. Systemet er selvsagt innrettet slik at TV seeren kan velge mellom vanlig TV og TV med klebrige widgeter. Systemet er fortrinnsvis innrettet slik at widgetprofiler kan lagres, at TV seeren kan ha flere widgetprofiler og at widgetprofilene kan være tilgangsbeskyttet med passord. Ytterligere fordelaktige detaljer og funksjoner av oppfinnelsen vil fremgå av den følgende eksempel beskrivelsen.

4 3 Eksempel Oppfinnelsen vil nedenfor bli beskrevet i detalj med henvisninger til de vedlagte tegningene, hvor: Figur 1 viser en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen, Figur 2 viser et tilstandsdiagram for systemet, Figur 3 viser et interaksjonsdiagram for systemet, Figur 4 viser et interaksjonsdiagram for klebrige widgeter, Figur viser en vanlig TV, Figur 6 viser en presentert standardprofil, Figur 7 viser et presentert Oppgi PIN kode vindu, Figur 8 viser den valgte profilen presentert, Figur 9 viser valg av klebrige widgeter presentert, og Figur viser valgt klebrig widget presentert. 3 Henvisning er nå gjort til Figur 1 som er en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen. Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV enhet 11, forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet 12 som gir internett til den digitale TV enheten 11. Eksempler på Internettaktiverte enheter 12 er Blu Ray spillere, set top bokser og spillkonsoller som er i stand til å koble seg til Internett. Den digitale TV enheten 11 kan kontrolleres av en kontrollenhet 13, via hvilken kontrollenhet 13 en TV seer 14 er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV enheten 11. Eksempler på kontrollenheter 13 er fjernkontroller forsynt med knapper og smarte enheter forsynt med en valgfri interaktiv skjerm. Den Internettaktivert enheten 12 er videre forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering i systemet, og et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV enheten 11. Funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 i bruk, og knappene på kontrollenheten 13 er vanligvis fysiske knapper, tastaturknapper eller touch og Multi Touchaktiverte knapper og interaksjoner. Bruken av de forskjellige knappene på kontrollenheten 13 varierer med moduset av systemet på det bestemte tidspunkt. Den digitale TV enheten 11 kan også omfatte kontrollenheten 13 i tillegg til den Internettaktiverte enheten 12. Eksempler på denne kombinasjonen er PDA er, mobiltelefoner, og iphone. En widgetprofil er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige (som Johns profil, med Johns favoritt widgeter) eller kategoriske (som nyheter eller sport, med mange

5 4 widgeter av samme generelle type). Hvordan TV seeren 14 velger å organisere profilene er helt opp til han/henne. Standardprofilen er en widgetprofil som lastes inn i den Internettaktiverte enheten 12 når Internett på TV løsningen tas i bruk for første gang. Typisk så vil førstegangsprofilen innholde widgeter av bred generell interesse med for eksempel lokale nyheter og vær. Widgetprofiler kan være passordbeskyttet, av personvernårsaker. Dette er praktisk når profilen inneholder sensitive widgeter, for eksempel en Facebook widget. Passordet er vanligvis en 4 sifret PIN kode som tastes inn ved hjelp av de numeriske knappene. TV seerne 14 kan opprette nye widgetprofiler på en webportal tilgjengeliggjort for TV seerne 14. Her kan de velge navnet på profilen og hvilke widgeter som skal inkluderes. Når det legges til en ny widget kan denne flyttes til foretrukket plass i profilen. Her kan TV seerne 14 også redigere eksisterende profiler så vel som slette dem, sette en profil som standardprofil, legge til eller fjerne PIN kode på profilene, eller endre deres brukerkontopassord. På webportalen, som er tilgjengelig gjennom den Internett aktiverte enheten 12, kan TV seeren 14 velge mellom flere temaer, med ulike bakgrunner og farger. Det er også mulig å opprette nye temaer, widgeter og widgetprofiler, samt dele dem med andre TV seere 14 på et web basert samfunn. Widget innstillingene vil vanligvis administreres fra web portalen Widgeterog widgetprofiler kan publiseres i det webbaserte samfunnet og dermed gjøres disse tilgjengelige for andre TV seere. Skaperen av profilen eller widgeten velger innstillingene og parameterne som skal være tilgjengelig for tilpassing gjennom det webbaserte samfunnet. Publiserte widgeter og widgetprofiler kan tilpasses av TV seerne etter at de er valgt fra det webbaserte samfunnet, noe som betydelig redusere tiden det tar å produsere personlige TV innhold. Eksempel på tilpasninger inkluderer muligheten til å endre skrifttype, farger, bilder, tags og så videre. Ettersom flere av de klebrige widgetene kan ha samme plassering i de forskjellige profilene som de ble valgt fra, kan de plasseres i henhold til TV seerens 14 preferanser definert i web portalen. De klebrige widgetene vil typisk plasseres fra starten av et hjørne og fortsetter i en retning. Øvre venstre hjørne og ned kan være en god standard. TV seer 14 kan hente glemt PIN kode og passord på e post eller SMS uten å logge seg på webportalen. Referanse er nå gjort til Figur 2 som viser et tilstandsdiagram som dekker handlinger utført fra kontrollenheten 13, tilstander og moduser. Her vises de ulike tilstandene og endringene som følge av knapper som trykkes ned med stiplede linjer. Handlinger og automatiske tilstandsendringer og andre endringer på grunn av disse handlingene er markert med stiplede linjer i kombinasjon med

6 prikker. Forgreninger er markert med heltrukne linjer. Knappene som benyttes i tilstandsdiagrammet er for illustrative formål. Når en TV seer 14 slår på den digitale TV enheten 11 så er moduset som presenteres for TVseeren 14 vanlig TV modus, og den digitale TV enheten 11 fungerer som en vanlig TV. Figur 2 viser også at det er to hovedmoduser og tre sub modus hvor knappene kan ha ulik betydning. De viktigste modi er TV modus og widget modus. Widget modus er igjen delt opp i klebrig widget modus og profil modus. PIN modus er enda et sub modus for profil modus. TV seeren 14 kan endre profil både i profil modus og i kreblig widget modus. Som tilstandsdiagrammet (Figur 2) viser så er fremgangsmåten den samme. Forskjellen er hvor TVseeren 14 bringes etterpå. Hvis systemet startes i profil modus så vil systemet forbli i profil modus, men da bare fremvise den nye profilen med sine widgeter. Hvis systemet var i klebrig widget modus, vil imidlertid systemet forbli i denne modusen og fremvise den nye profilens widgeter med klebrig markering. Referanse er nå gjort til Figur 3 som viser hvordan TV seeren 14 bruker et system i henhold til oppfinnelsen. Figuren viser hvordan TV seeren 14 navigerer og samhandler med den digitale TVenheten 11 gjennom en kontrollenhet 13 og den Internett aktiverte enheten 12, samt også de begrensninger som er gitt av et system i henhold til oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan TV seeren 14 kan slå av og på det widget baserte 3 systemet i henhold til oppfinnelsen. Når en TV seer 14 ser på TV kan han/hun enkelt aktivere Internett på TV knappen fra kontrollenheten 13 og widgeter i standardprofilen presenteres på displayet til den digitale TVenheten 11. Widgetene er blandet in på TV bildet. Dette betyr at TV seeren 14 kan fortsette å se på TV mens han/hun sjekker været, nyheter og andre ting. For å slå av widgeter så trenger TV seeren 14 bare å aktivere Internett på TV knappen en gang til, og alle widgeter forsvinne fra displayet til TV enheten. Dette er det eneste den enkelte TV seer 14 trenger å vite. Følgende scenario forklarer hvordan TV seeren 14 kan navigere gjennom de forskjellige widgeter profilene på TV enheten 11. Forutsetningene er at TV seeren 14 har minst en widget profil i tillegg til en standardprofil, samt at widget systemet er slått på. Når en TV seer 14 aktiverer den widget baserte Internett på TV løsningen, så kan han/hun endre profiler profilene og vise profilene med sine tilhørende widgeter på displayet til den digitale TV enheten 11, som angitt med trinn 1. De ulike profilene kan navigeres gjennom aktivering av bytt profil knapper på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 2. TV seeren 14 velger en profil som angitt gjennom trinn2, ved

7 6 aktivering av en velg profil knapp, eller den er automatisk aktivert dersom TV seeren 14 har aktivert en eller flere av bytt profil knappene og så stopper ved en profil som ikke er PIN beskyttet for mer en forhåndsdefinert tidsavbruddsgrense. Tidsavbruddsgrensen vil typisk være i ettsekundsområdet. Dersom profilen er PIN beskyttet vil TV seeren 14 bli bedt om å angi PIN kode, som angitt av trinn 3, før han/hun kan se noen av widgetene i profilen. Han/hun bruker kontrollenheten 13 til angi PIN koden. Hvis PIN koden er riktig vil widgeter fra den siste profilen bli byttet med widgeter fra den valgte profilen. Hvis PIN er feil vil TV seeren 14 få en feilmelding og han/hun gis muligheten til å gjøre et nytt forsøk på å angi riktig PIN kode. Dersom TV seeren 14 ikke husker PIN koden så kan han/hun velge å gå til en annen profil. I PIN modus benyttes typisk de numeriske knappene for å angi koden sammen med OK knapper, og ikke til å bytte widget profil eller endre moduser og slikt. TV seeren 14 kan også bytte profil ved hjelp av de numeriske knappene på samme måte som de er vant til å velge en TV kanal i TV modus, som angitt av trinn 4. Hver profil vil ha et eget nummer og TV seeren 14 kan hoppe direkte til en gitt profil ved å taste inn dette nummeret på de nummeriske knappene. Dette er svært praktisk gitt mange profiler, men vil bare fungere utenfor PIN modus. TV seeren 14 kan også slå av widget modus og gå tilbake til vanlig TV, som angitt av trinn. Henvisning er nå gjort til Figur 4 som viser hvordan en TV seer 14 navigerer og samhandler med et system i henhold til den klebrige widget delen av oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan en TV seer 14 kan gjøre en eller flere widgeter klebrige. Aktivering av klebrige widget modus kan bare gjøres i profil modus, trinn 4, som angitt av Figur 2. Velgeknappene for klebrige widgeter har ikke noen funksjonalitet før TV seeren 14 aktiverer klebrige widget modus fra kontrollenheten 13. Nå kan TV seeren 14 velge widget knappene, som angitt i trinn 1, for å velge en widget som kleber seg til displayet på den digitale TV enheten 11, selv når TV seeren 14 slår av de andre widgetene. Når den ønskede widgeten er valgt kan han/hun aktivere klebrig widget knappen på kontrollenheten 13 for å gjøre widgeten klebrig. For å gjøre en widget klebrig ved endring, som angitt av trinn 111, aktiverer TV seeren 14 klebrig ved endring knappen på kontrollenheten 13. For å gjøre widgeten ikke klebrig igjen så aktiverer TV seeren 14 ikke klebrig ved endring knappen på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 112. Knappen for klebrig ved endring vil kun være tilgjengelig for widgeter som støtter denne funksjonaliteten.

8 7 Ettersom funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 som brukes, kan alle knapper for klebrig være de samme knappene, som nærmere beskrevet nedenfor. Etter å ha satt en widget som klebrig eller ikke klebrig så kan TV seeren 14 enkelt velge flere widgeter som klebrige. Hvis TV seeren 14 ønsker å velge en klebrig widget fra en annen profil kan han/hun aktivere velg profil knappene en eller flere ganger for å navigere til ønsket profil, som angitt av trinn 113 og 114, og deretter velger flere klebrige widgeter. Når TV seeren 14 har valgt alle sine klebrige widgeter aktiverer han/hun Internett på TV knappen på sin kontrollenhet 13. Alle widgeter som ikke er klebrige vil da forsvinne, mens klebrige widgeter vil vises på displayet til den digitale TV enheten 11, bortsett fra klebrig ved endring widgeter som kun være synlige for en begrenset stund når deres innhold oppdateres eller endres. Om en klebrig ved endring widget selv, eller om bare widgetens innholdet presenteres etter at dens innholdet er oppdatert eller endret er avhengig av design og innstillingene av widgeten. Som et eksempel så kan en klebrig ved endring fotballresultatwidget være satt opp til kun å vise endringene i fotballkampene i stedet for å vise hele widgeten idet den presenteres på displayet til den digitale TV enheten 11. På enkle kontrollenheter 13 vil de klebrige widgetene plasseres på displayet til den digitale TVenheten 11 i henhold til TV seeren 14 preferanser definert gjennom web portalen. Mer avanserte kontrollenheter 13 kan inneholde knapper som gjør det mulig for TV seeren 14 å selv plassere klebrige widgeter på displayet til TV enheten 11. Dersom TV seeren 14 ønsker å endre klebrige widgeter kan han/hun slå av og på den digitale TVenheten 11, eller manuelt endre klebrigheten widgetene. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen kan oppsummeres i de følgende trekkene: Kommunisere med en web portal for henting av widgeter og profiler ved hjelp av en Internettaktivert enhet, Definere eller laste opp profiler omfattende widgeter, Gjøre en widget klebrig eller ikke klebrig, 3 Presentere widgeter på displayet til den digitale TV enheten sammen med en vanlig TVsending eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på. Fremgangsmåten kan videre oppsummeres til å omfatte en eller flere av følgende trekk: Gjøre klebrig widgeter til klebrig ved endring, Aktivere vanlig TV eller TV med widgeter, Endre og lagre profiler, og/eller passordbeskyttelse av profiler, Sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis det er tilfelle be om passord,

9 8 Kontrollere om det oppgitte passordet er riktig, og hvis det er feil å be om passordet igjen, eller sende passordet til en registrert e postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer, At widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV enheten ved hjelp av en kontrollenhet, Kommunisere med et web basert samfunn, og Publisere widgeter eller profiler i det Internett baserte samfunnet for å gjøre dem tilgjengelige for andre TV seere. Henvisning er nå gjort til Figurene som viser et eksempel på en implementering av systemet i henhold til oppfinnelsen, hvor en vanlig TV fjernkontroll med enkle knapper benyttes. Følgende taster er valgt for å oppfylle systemets formål: Tallknapper (0, 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9), Pilknapper (,,, ), OK knapp W knappen (en spesifisert widget knapp). Når den digitale TV enheten 11 slås på for første gang vil det være en vanlig TV sending/program (Figur )som vises på displayet til den digitale TV enheten 11. Ved å trykke på W, blir TV seeren 14 presentert for sin standardprofil (Figur 6). Pilene og på kontrollenheten 13 vil medføre at det navigeres til en annen profil. Når det navigeres til en sikret profil vil TVseeren 14 vil bli presenter et vindu 21 og bedt om å angi en PIN kode (Figur 7). Etter å ha angitt riktig PIN kode fra kontrollenheten 13 for deretter å ha trykket på OK knappen så lastes den sikrede profilen (Figur 8), og TV seeren 14 kan da se og ta i bruk profilens widgeter 22. Ved å trykke OK vil TV seeren 14 vil gå inn klebrig widget modus, og alle unntatt en widget 22 vil bli falmet ut (Figur 9). Knappene og endrer hvilken widget 22 som er valgt. Ved å trykke OK så blir den valgte widgeten 22 klebrig. For å gjøre widgeten 22 klebrig ved endring så må TVseeren 14 trykke på OK knappen en gang til. For å gjøre widgeten 22 ikke klebrig igjen så må TVseeren 14 trykke på OK knappen en tredje gang og han/hun er tilbake til der han/hun begynte før widgeten 22 ble gjort klebrig.. Etter å ha trykket W igjen så er TV seeren 14 tilbake i TV modus med den klebrige widgeten 22 fremdeles synlig (Figur ). Modifikasjoner Fremgangsmåten og systemet kan forsynes for å gi TV seeren et lydsignal idet klebrig vedendring widgeter oppdateres.

10 9 Patentkrav 1. System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TV enhet (11), hvilken digitale TV enhet (11) er innrettet med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet (12) som gir internett til den digitale TV enheten (11), hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV enheten (11), karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å tilveiebringe widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) sammen med en vanlig TV sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV seer (14) ønsker å se på. 2. System i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er forsynt med en eller flere av: et grensesnitt for kommunikasjon med TV enheten (11), programvare og/eller midler for kontroll, fremvisning og navigering av widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enhet (11), og programvare og/eller midler for sikkerhet omfattende passordbeskyttelse av widgetprofiler (22). 3. System i samsvar med et av patentkravene 1 2, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for ett eller flere av: kommunisere med en web portal for henting av tilgjengelige widgeter (22), kommunikasjon med kontrollenheten (13) via den digitale TV enheten (11), og sette opp, endre, slette, lagre og/eller laste opp profiler omfattende widgeter (22). 4. System i samsvar med et av patentkravene 1 3, karakterisert ved at den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) i en viss tid når widgeten (22) har blitt oppdatert.. System i samsvar med et av patentkravene 1 4, karakterisert ved at de widgetene (22) er innrettet for å bli dratt og sluppet på et ønsket sted på displayet (21) til den digitale TV enheten (11) ved hjelp av kontrollenheten (13), eller definert gjennom web portalen. 6. System i samsvar med et av patentkravene 1, karakterisert ved at de widgetene (22) kan forsynes med ønsket bakgrunn, skrifttype, tags eller farger. 3

11 7. Fremgangsmåte for fremvisning av widgeter på en digital TV enhet forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter: kommunisere med en web portal for henting av widgeter (22) og widgetprofiler ved hjelp av den Internett aktiverte enheten, definere og laste opp profiler omfattende widgeter (22) gjøre en widget klebrig eller ikkeklebrig, presentere de klebrige widgetene på displayet til den digitale TV enheten sammen med vanlig TV sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV seeren ønsker å se på 8. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 7, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å gjøre widgeten klebrig ved endring. 9. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 8, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter aktivering av vanlig TV eller TV med widgeter.. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 9, karakterisert ved at fremgangsmåten videre omfatter endring og lagring av profiler og/eller passordbeskyttelse av profiler. 11. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis tilfelle be om passordet. 12. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter kontroll av om det oppgitte passord er riktig, og hvis feil å be om passordet igjen eller sende passordet til en registrert e postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer. 13. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 12, karakterisert ved at den fremgangsmåten omfatter at widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV enheten ved hjelp av en kontroll enhet, eller definert gjennom en web portal. 14. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7 11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å kommunisere med et web basert samfunn.. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 14, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter 3 publisering av widgeter (22) og widgetprofiler i det web baserte samfunnet.

12 Abstrakt System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TVenhet (11), hvilken TV enhet (11) er forsynt med en intern eller ekstern Internett aktivert enhet (12) hvilken gir internett til den digitale TV enheten (11), og hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV enheten (11). Den Internett aktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV enhet (11) sammen med en vanlig TV sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV seer (14) ønsker å se på. Oppfinnelsen omfatter også en fremgangsmåte for det samme. Figur.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. Android App brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. Android App brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning Android App brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer