TRONDHEIM JUNI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM 25. 29. JUNI"

Transkript

1 NM SKOLE- KORPS - GULL- SEKKEN 2014 NORSK KULTURSKOLE- FESTIVAL TRONDHEIM JUNI UKM- FESTIVALEN NASJONALT FAGSEMINAR LANDS- FESTIVAL FOR KORPS UNGDOMSKULTURENS GRUNNLOVSJUBILEUM Forestillinger, konserter, utstillinger, parader, fagseminar, workshops

2 Vi gir drømmen en sjanse

3 -VÆR HILSET! Kjære deltakere på UNG 2014! Grunnlovsjubileet 2014 er en investering for fremtiden. Sammen skal vi innlede de neste 200 årene i vårt demokrati. Vårt folkestyre er avhengig av arenaer som utvikler tanker og kulturuttrykk - av møteplasser som skaper grobunn for en videre utvikling av verdiene vårt samfunn bygger på. UNG 2014 er derfor et særlig verdifullt bidrag til feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum. Som deltaker er du med på å skape et engasjerende og inkluderende jubileumsår. Dere er bærerne av fremtidens norske demokrati dere må selv fylle det med mening og innhold. Bare slik får vi et levende folkestyre også de neste 200 år. Lykke til med festivalen! OLEMIC THOMMESSEN stortingspresident og leder av Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum Hjertelig velkommen til Trondheim og til ungdomskulturens feiring av Grunnlovens 200-årsjubileum. UNG 2014 er et flott arrangement med mye viktig og spennende program. Når vi i år markerer Den Norske Grunnlovs 200-årsjubileum, så er det en hyllest til demokratiet, til friheten, til likheten, til freden og til dere unge som skal utvikle arven fra Det er dere unge som er vår fremtid. Er det noe som gjør meg stolt som ordfører, så er det å se alle de flotte engasjerte ungdommene vi har i Trondheim. Jeg gleder meg til å møte dere og ønsker dere lykke til! RITA OTTERVIK ordfører, Trondheim Kjære deltakere og publikum på Ung 2014! Velkommen til Trøndelag, det er fantastisk at dere er deltakere samlet til UNG Som fylkesordfører er jeg opptatt av kultur for barn og unge. Derfor ønsker vi at dere skal sette preg på byen i disse dagene, akkurat slik alle våre studenter og alle våre unge skoleelever gjør det gjennom hele året. Derfor er det fabelaktig at vi sammen har fått til denne massemønstringen. Jeg gleder meg! Et tett program ligger foran dere. Jeg vil oppfordre dere til å nyte dagene og ta vare på opplevelsene, lykke til og velkommen tilbake til Trondheim som kulturutøvere og/eller studenter. TORE O. SANDVIK fylkesordfører, Sør-Trøndelag Det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov - det skal vi feire! Under UNG 2014 skal vi vise hvor viktig korps er for norsk kultur og tradisjon - og vi skal sammen markere grunnlovsjubileet på vår måte gjennom drilling og spilling. Det er fantastisk at 8700 deltakere i 273 korps inntar Trondheim. Byen skal merke at det er korps i gatene under UNG Det blir norgesmesterskap for skolekorps, i korpsdrill, marsjering, brass og janitsjar. Vi skal ha fest på Sverresborg Trøndelag folkemuseum. Det blir parade gjennom bygatene og tattoo på Lerkendal. Gratulerer - jeg gleder meg til å oppleve alt dette sammen med dere! RITA HIRSUM LYSTAD president, Norges Musikkorps Forbund UNG 2014 vil bli et strålende arrangement! Det har sjelden vært samlet så mye ungdommelig kreativitet og talent, og en mer meningsfull markering av Grunnlovsjubileet kan jeg vanskelig tenke meg. Med vekt på ungdom, kultur, fellesskap og medvirkning illustreres både Norges utvikling som kulturnasjon samt det overflodighetshornet av uttrykksglede, mangfold og talent som norsk ungdom i alle farger og valører i dag representerer. UKM har i løpet av sin snart 30-årige historie blitt en sentral arena for ungdomskulturen, og UKM Norge er en stolt deltaker i det store fellesskapet som utgjør UNG Jeg ønsker oss alle til lykke med UNG 2014! BÅRD EIDET styreleder, UKM Norge Det er med stor glede og iver Norsk Kulturskuleråd tek del i UNG Dette er ei storsatsing på ungdomskultur heilt i vår ånd. Artig er det at vår eiga nyskaping, Norsk kulturskulefestival, er ein integrert del av UNG Dette er ei unik anledning til å synleggjere breidda i norsk ungdomskultur, inkludert alt det fantastiske som skjer og vert skapt ved norske kulturskular. At UNG 2014 er ein del av programmet til Grunnlova sitt 200-årsjubileum, gjev det heile ein ekstra og flott dimensjon. Vi håpar UNG 2014 vert ei oppleving som set gode, varige, kulturelle spor i alle deltakarane og alle som deltek som publikum. NILS R. SANDAL styreleiar, Norsk kulturskuleråd Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er svært stolt av å være med å arrangere UNG 2014, som er ungdomskulturens feiring av Grunnlovens 200-årsjubileum. Vårt senter arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i hele opplæringen. Kunst og kultur er en viktig kraft for å ivareta og styrke ytringsfriheten i et demokratisk samfunn. UNG 2014 har en profil og et innhold som vi håper vil bidra til at de rundt ungdommene som samles blir inspirert og får økt sitt engasjement og kunnskaper innenfor ulike kunst- og kulturaktiviteter. Lykke til! KIRSTI SAXI senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Da jeg var ung gikk jeg i korps. Det gjør jeg fortsatt. Kunst og kultur er evigvarende. Ikke noe en slutter med om korsbåndet går føyka. Jeg er så glad for at jeg fikk kunst- og kulturopplevelser fra jeg var ganske lita. Derfor er jeg opptatt av å tilrettelegge for at dagens barn og unge skal få tilsvarende opplevelsen som jeg fikk, med Den kulturelle skolesekken som virkemiddel. Noe som varer lenger enn ungdomstida, noe holdbart og kjent, men også utfordrende og grensesprengende. Jeg gleder meg til UNG Arrangementet representerer det beste vi kan by på av kunst og kulturopplevelser for barn og unge. Lagd av barn og unge. Lagd for barn og unge. ØYVOR SEKKELSTEN seniorrådgiver, Den kulturelle skolesekken

4 200 ÅR MED MUSIKKORPS I TRONDHEIM FEIRER VI AT DET ER 200 ÅR SIDEN VI FIKK VÅR GRUNNLOV. HVILKEN ROLLE HAR MUSIKKORPSENE SPILT I DENNE PERIODEN? VI HAR SPURT ANNE LØKKERBEKKEN, SOM HAR HOVEDFAG I MUSIKKVITENSKAP FRA UNIVERSITETET I OSLO, OG SOM HAR SKREVET HOVEDOPPGAVE OM DET NORSKE JANITSJARKORPSET SIDEN Hvordan var lyden av Norge da de edsvorne menn skrev grunnloven? - I 1814 fantes det så og si ikke korps i Norge, og korps var følgelig ikke noe folk hadde noe forhold til. I perioden , i forlengelsen av det som skjedde i 1814, opprettet Forsvaret sine egne brigademusikkorps; Halden, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad. - Var det korps slik vi kjenner dem i dag? - Disse korpsene besto av ca. 20 musikere, og var en kopi av korps man hadde andre steder i Europa på denne tiden. Besetningen var ikke ulik den vi kjenner i dag, men uten saksofon (patentert i 1846) og tuba. I stedet for tuba brukte man serpent (slangeformet blåseinstrument) og etter hvert ophicleide. Mangelen på et ordentlig bassinstrument var relativt prekær. Musikken de spilte var overturer og marsjer som man hentet fra Europa. Det ble brukt både trykte noter og håndskrevne arrangement utført av dirigentene. De aller første dirigentene kom fra Europa, Tyskland og Italia eksempelvis. Musikken gikk fra å være strategisk og funksjonell til også å være underholdende, og var et svært viktig kulturinnslag i byene for folk fra alle samfunnslag. - Hvilken funksjon hadde disse korpsene? - Brigadekorpsene spilte på offisielle tilstelninger. Korpset i Oslo var den gang som nå noe større, da det også hadde oppgaver tilknyttet Stortinget og Slottet. De militære korpsene spilte i musikkpaviljonger som etter hvert ble bygget. Paviljongene var et svært viktig spradested for folk som ikke hadde mulighet til å benytte seg av andre kulturtilbud. Ettersom spradestedene ble spredt utover, ikke bare Karl Johan eksempelvis, ble det bygget musikkpaviljonger også andre steder i Oslo. - Det eldste korpset i NMF er Nes Musikkforening, stiftet i Hva var forløpet til de sivile korpsene? - Fra midten av 1800-tallet fikk man sivile korps i form av messingoktetter eller noe utvidede oktetter. Men så fort antallet musikere økte, kopierte de besetningen til brigadekorpsene. Korps var svært viktig for folk i denne tiden. Det var gjerne det eneste kulturtilbud for de fra lavere samfunnslag, de bidro som musikere på kinoene (stumfilmens dager) og de spilte på kafeer og teatre. - Og så rullet ballen videre? Ja, men militærkorpsene var lenge sentrale. I mangel på musikkutdanningsinstitusjoner ga musikkskolene til militærkorpsene mulighet for musikkutdannelse for dyktige musikere som ikke kunne reise utenlands for å få seg utdannelse. Og ikke minst var dirigentutdannelsen ved militærkorpsene svært viktig for utviklingen av både de militære og sivile korpsene. Repertoaret ble dramatisk endret fra europeisk kunstmusikk-arrangementer og ren militærmusikk, til å omfatte norsk musikk. Det var spesielt Ole Olsen som var en pådriver for dette. Hans regimentmarsjer ble laget til hvert enkelt militærkorps med utgangspunkt i lokal folkemusikk. Skrevet for liten besetning og klinger utrolig fint. Disse er det viktig at korps spiller i dag! I 1901 så landets første skolekorps dagens lys. Møllergate skolekorps ble stiftet av William Farre. Og i 1918 ble Norges Musikkorps Forbund stiftet. - Etter Andre verdenskrig har tettere kontakt med verden, nye musikkuttrykk (jazz/blues osv.) utviklet korpsrepertoaret, men ikke minst har tilgangen på ren kunstmusikk, originalskrevet musikk som kun skal lyttes til, gitt en revolusjonerende utvikling av norske korps. Gjennom originalskrevet musikk, spesielt fra USA, fikk vi en oppblomstring av norske korps på tallet som mangler sidestykke i norsk korpshistorie, sier Løkkerbekken. Jenter kom med i korpsene på 1960-tallet, oftest som drillpiker i første omgang, deretter som en selvfølgelig del av korpsene. Men allerede i 1934 ble Oslo damekorps stiftet, men ble nektet medlemsskap i NMF. Korpsbevegelsens storhetstid var på tallet. Hver skole med respekt for seg selv skulle ha sitt eget korps! Selv skoler som lå et steinkast fra hverandre i de store byene skulle ha eget korps. En periode ble det stiftet et nytt korps hver uke. Antall korps er i dag Mange steder har man gått over til at flere skoler har et felles korps. - Fornuftig med tanke på det å skulle drifte korpsene skikkelig, ha et apparat til å ivareta alle musikantene, få gode lærere, skaffe midler til drift osv., mener Løkkerbekken. Og avslutter: - Men i dag som gjennom hele vår korpshistorie: korpsene er fremdeles inngangsporten til et langt og rikt musikkliv - som amatørmusiker eller som springbrett til en karriere som profesjonell musiker. 4

5 KULTURELT HURRA I ALLE FARGER IKKE BARE I RØDT, HVITT OG BLÅTT, NEI. I ALLE SLAGS FARGER SPRAKET OG GNISTRA DET DA MER ENN HUNDRE BARN OG UNGE FRA HELE VERDEN INNTOK OPERAEN I OSLO PÅ SELVESTE GRUNNLOVSDAGEN I SELVESTE GRUNNLOVSJUBILEUMSÅRET. FARGESPRAKENDE: Forestillinga Ja, vi elsker - Vi samler Norge til ett rike, én gang til ble en fargerik grunnlovsmarkering. Foto: Paul S. Amundsen Forestillinga Ja, vi elsker - Vi samler Norge til ett rike, én gang til var den største satsinga fra Norsk kulturskoleråd i anledning grunnlovsjubileet. Sammen med Fargespill og Den Norske Opera & Ballett feiret kulturskolerådet Grunnloven med en nasjonal utgave av den flerkulturelle mønstringa Fargespill (mer om dette på fargespill.no). Både kulturskoleelever, kulturskoleansatte og Norsk kulturskole råds egne ansatte var med som sentrale aktører, både på scenen og i kulissene samt i alt forarbeidet som ble gjort. Prosjektet er en del av den offisielle markeringen av 200-årsjubileet for Grunnloven. Fargespillprosjektet har gått sin seiersgang over store deler av landet, og forener en rekke forskjellige kulturelle og kunstneriske uttrykk fra dagens Norge. FALLTURILLTURALLTURA MØTER HABIBI HABIBI Fallturillturalltura møtte habibi habibi, hardingfele møtte burundisk rap, og klappeleker fra hele verden ble forent i ett stort polyfonisk felleskapsmantra. Ja, vi elsker ble en storslagen feiring av vår mangfoldige fortid og vår felles fremtid. Ideen om en oppsetning i Operaen på 17. mai 2014 ble unnfanget på et møte mellom Fargespill og Norsk kulturskoleråd. Norsk kulturskolerådet var med i hele prosessen rundt idéarbeid og planlegging - og var også sentral i gjennomføringen av forestillingen, sier Torkel Øien, som sammen med Ragnhild Skille har vært de sentrale i prosjektledelsen fra Norsk kulturskoleråds side. Norsk kulturskoleråd og Fargespill har hatt et samarbeid gående i østlandsområdet i flere år, gjennom kulturskoleutviklingsprogrammet KOM! Øst. Tre av deltakerkommunene i dette programmet, Sarpsborg, Rakkestad og Ås, var også sentrale i forestillinga i Operaen. BARN OG UNGES PLASS I GRUNN- LOVSJUBILEET Barn og unge er bærere av fremtidens norske demokrati. Derfor er de den viktigste målgruppen under grunnlovsjubileet i Grunnloven og verdiene den bygger på må formidles på nytt til hver generasjon, slik at de kan fylle den med mening på egne premisser. Stortinget håper at jubileet vil inspirere til engasjement og refleksjon blant barn og unge. Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet. Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortatt ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. Kultur kan bidra til å formidle den kulturarven som er knyttet til jubileet. Kulturen og kunsten spilte en viktig rolle i utviklingen av samfunnet i Norge og vil medvirke til å skape forståelse, integrasjon og opplevelse. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden. 5

6 - AV, MED OG FOR UNGDOM I slutten av juni samlast 600 ungdommar i Trondheim for å delta på årets UKM festival. Mykje skal ordnast før ein kan ta i mot deltakarar og publikum. Difor samla UKM denne veka Ungdommens ressursgruppe (URG) og Unge Arrangørar(UA). Dei 50 ungdommane deltek aktivt i planlegginga av årets festival. Under ei omvising på Samfundet i Trondheim, tok vi tak i to jente frå UA som nett fikk utdelt sine arbeidsoppgåver. - Unge Arrangørar er jo av, med, og for ungdom, så dette er en del av UKM der vi får være med på å arrangere, seier Anna Bødtker. - UA er eit eige prosjekt av UKM, som i hovudsak er med for å involvere ungdom meir i produksjonen. Eg ble eigentlig spurt om eg ville være med å arrangere kunst for rundt fem år sida, og etter det har eg berre hengt meg på vidare, fortel Frida Fredriksen. - UA har blitt inndelt i fire forskjellege grupper. Du har dei som jobbar med det tekniske, HMS-ansvarlige, produksjon og artisthandtering. Frida er på artisthandtering, medan Anna er på produksjon. - Det vi gjer no denne helgen er å sjå på dei forskjellege scenene vi skal bruke og planlegge kvar vi skal gjennomføre dei forskjelleg konsertane. Vi må også sette opp en plan for kvar artistane skal opptre, forklarar Frida. - Vi som jobbar i produksjon gjer mykje av arbeidet no i forkant, og sørgjer for at ting går greitt og etter det program som vi sett opp, seier Anna. Dei som er Unge Arrangørar er dei som er med på å sette opp heile festivalen, og utan deira innsats er det vanskeleg å få ting til å gå rundt fordi det trengs ein god del folk for å klare å sette saman alt. Dei forklarar at sidan dei er ungdomar, er det også enklare for dei å få kontakt med andre ungdomar. Det ligg mykje arbeid i det å vere med i UA og ein blir fort sliten, men dei synes det er så kjekt å vere med at det er absolutt verdt det. - Dette er ein helt unik måte å vere sosial på. Eg er med først og fremst fordi det er så utruleg kjekt. Ein får møte så mange andre mennesker og får erfaringar som ein kan ta med seg vidare i livet, seier Anna. Rolf-Jonas Ringen Kristiansen (bildet t.h.) er ein av dei som er med som veteranarrangør og mentor for UA i år. - Dei som er veteranarrangørar i år er valt ut fordi dei gjorde ein svært bra innsats i fjor. Vår oppgåve her er å hjelpe dei som er Unge Arrangørar i år, forklarar Rolf-Jonas. Han har jobba med UKM i snart fire år innan dei aller fleste kategoriane, og han seier at det beste med å vere veteranarrangør i UKM er at han starta med litt kunnskap innan eit emne, men fort fekk opplæring i noko anna ogfekk fleire kunnskapar om både det han kunne frå før, men også noko heilt nytt. - Denne helga skal eg vere med å planlegge heile festivalen saman med UA, og også vere med å sette saman alle innslaga på biscenene slik at vi får eit brukande program som skal gå greitt å forholda seg til. - Det er ikkje berre når vi er her at vi arbeider. Vi arbeider også veldig hard heime på eit lokalt nivå for å få ungdom engasjert i UKM og få fleire til å melde seg på. Frida Fredriksen og Anna Bødtker. Foto // Tanja Emilie Åmo PROFESJONELL KUNST, DER DU ER! Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er en ordning som eies av både Kultur- og Kunnskapsdepartementet. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden Ordningen omfattes nå av alle elever i grunn- og videregående skole. Forrige skoleår var det over elevmøter i den norske skolen med Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Den omfatter alle grunn- og videregående skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå. Ordningen finansieres av spillemidler som fordeles av Kulturdepartementet. I 2014 blir det avsatt ca. 200 mill. kr til ordninga. Måla for Den kulturelle skulesekken: DKS skal medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod DKS skal leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunstog kulturuttrykk av alle slag DKS skal medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål 6

7 KULTURSKOLE FOR ALLE! Tittelen er Norsk kulturskoleråds visjon. I sin kortfattethet oppsummerer den Norsk kulturskoleråds politiske og faglig målsettinger: At alle som ønsker det skal få et mangfoldig kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Som nasjonal aktør for de kommunale kulturskolene, skal Norsk kulturskoleråd være en samhandlingspart med et bredt samfunnsengasjement og en tydelig profil. UNG 2014 er et fremragende eksempel på hva Norsk kulturskoleråd synes det er viktig å engasjere seg i som aktiv arrangør. Norsk kulturskoleråd er en medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kommunale kulturskoler. Kulturskolerådet skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Organisasjonen skal bidra til en inkluderende kulturskole. Kulturskolen som ressurssenter skal synes i samfunnet og gi viktige bidrag til kulturell identitet og tradisjon som nasjonalt og lokalt felleseie. Forholdet til nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner og det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturliv står sentralt. Dette gjelder også samarbeid med private organisasjoner og næringsliv for utvikling og posisjonering av kulturskolens rolle i samfunnet. Foto: Thor Nielsen Oversikt og innsikt i kunst- og kulturopplæringen gir organisasjonen en viktig posisjon som bidragsyter i utvikling og koordinering av innhold i kulturskolene. Se film om Norsk kulturskoleråd: KORPS FOR DUMMIES ASPIRANT perioden før du blir med på ordentlig BRASSBAND musikkorps med bare messinginstrumenter CORNET eller kornett må ikke sammenblandes med kor nett DRILL staver, triks, sjekk ut de beste i NM korpsdrill på Stjørdal ETTERKLANG - vil merkes i Trondheim når korpsene forsvinner FORTIZZIMO ja, det vil bli sterkt, meget sterkt! Fffff! HORNMUSIKK samlebegrep på korpsmusikk. Må ikke forveksles med horn i siden. ILA BRASSBAND Trondheims beste brassband, norgesmester i (læng sia) JANITSJAR opprinnelig et tyrkisk ord, betegner korps som også har treblåsinstrumenter KRONPRINS HAAKON er Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. LYD - hurtige endringer av luftens statiske trykk som brer seg som bølger og er en energitransport gjennom luften. Blir mye energi fra 26. juni. MARSJERING Sjekk ut på søndag 29. juni, da blir det foillt i Trondheims gater. NORGES MUSIKKORPS FORBUND stiftet korps medl. OMPA TE DU DØR korpsbevegelsen har medlemmer fra 7 97 år. PERKUSJON annet ord for slagverk må ikke forveksles med perfeksjon. QUARTET skrives vanligvis kvartett fire musikere som spiller. RUBATO - når et musikkstykke fremføres i et varierende tempo for å framheve frasering. SPILLEGLEDE når korpset spiller har de det kjekt obs, det er smittsomt! TUBA viktig instrument i alle korps, og ganske tungt. UKULELE nei, det bruker vi ikke i korps VALDRESMARSJ en av de flotteste marsjer som er, du hører den kanskje på søndagens oppmarsj WALDHORN opprinnelig skogshorn men brukes i janitsjarkorpsene. XYLOFON et slagverksinstrument, likner mye på marimba. YT korpsene yter et viktig bidrag til samfunnet. ZZZ når korpsmusikantene kommer hjem fra festival, trenger de å sove. ÆRLIG korps er dønn ærlig, ikke noe mikking eller miksing. ØVING gjør mester! De beste korpsene øver MYE ÅSVANG OG EBERG SKOLEKORPS - deltar på festivalen kanskje du hører dem. 7

8 OLAVSHALLEN TORSDAG 26. JUNI KL ASKER NYSIRKUS Nysirkus AMALIE JENSEN TOLO Musikal/jazz ELINE W. GHOST Novelle, grøsser ATTITUDE DANCE CREW Jazz og hiphop EMELIE HOLLOW Singer/songwriter SAXO ELECTRICUE Sax-kvartett ERFAN (BMOE) Beatbox THE DAUGHTERS BAND Afropop INGRID BJERKE Indie/pop HANNA FYLLING ELLINGSETER Dikt FRIDE HJELLE Soul MARY-ANN KANA Rap/sang LOMMEROSK Rock n roll TEATERGRUPPA I VÅGÅ KULTURSKULE Pantomime KRONISK LATSKAP AND FRIENDS Crazy music LIVE BEIERMANN Pop IDA OG SIMEN Klassisk ballett THE DAUGHTERS BAND har tatt turen helt fra Malawi for å opptre på UKMfestivalen, og framfører låta «Mwaononga». UKM- ASKER NYSIRKUS representerer Akershus, og består av ni unge jenter. De åpner denne forestillingen med innslaget «The Forgotten Circus». OLAVSHALLEN TORSDAG 26. JUNI KL BIG BAND BULLIES INE EMILIE HOMEBIRD FEATURING ELISE SLØGEDAL MAGNETIC FURY DANGEROUS GOSSIP HERMAN STØA SANNES HELLRIDERS DOPE DAMAGE CHASING STATES ANE OSCO DAVID LINNEA VETLAND TILLA GAASØ EBBA PLUSS MOMS MARLENE OG GJENDINE SKADA JAZZIST FACIN LAW Storband-Funk Moderne dans Pop Rock n roll Hip-Hop & Dancehall Klassisk Rock Hip hop Indie Rock Fortelling Rnb Hip Hop Dikt Musikk Rock Moderne dans Funk/Jazz Punk-Rock DANGEROUS GOSSIP fra Oslo består av seks unge jenter som brenner for å danse og er sikre på at det er dette de vil gjøre i fremtiden. HOMEBIRD fra Birkenes i Aust-Agder er en av gruppene som skal i ilden i Olavshallen. De framfører den selvkomponerte låten «Perfect Treehouse». OLAVSHALLEN FREDAG 27. JUNI KL THE VOSSA REBELS Rockabilly KNUT ISDAL LINDSTRØM Klassisk musikk THE X Jazz/moderne NILS OLE Indie OLAUG HOFTUN Dikt TYPICUL & AQZIN Hip Hop/Rap BLACK MARBLE Moderne dans LARS FORNES Bjørgen Rock CHRISTIANNE SOLVÅG Novelle JO GANGSTAS Pop-låt SARA LINDMARK Klassisk ARTURO SCOTTI Popping REBECCA INSTEBØ Singer/songwriter KAMILLA OG GRETE JOHANNE Singer/songwriter ALEXANDRU Popsang MARTINE HÅLAND Singer/songwriter CAROLINA & LOUISA Indie/Soul/Jazz ELIAS TCHABA Songwriter/Rap TAMTRIO Jazz/pop ballade ALEXANDRU GROS GRINDVOLL fra Rennebu framfører «When I Was Your Man» på denne forestillingen i Olavshallen. Forfatteren CHRISTIANNE SOLVÅG fra Selje i Sogn og Fjordane leser sin egen novelle Møtet. 8

9 FESTIVALEN «SØSTER SOL» er et fett metallband fra Lørenskog som jobber for å slå gjennom med harde riff, mektige toner og melodiske partier. De framfører låta «Fear Be Not Proud». OLAVSHALLEN FREDAG 27. JUNI KL SIXPACK CREW Hiphop popping THE WORMS Punk/ Pop Punk BO KOCH FREDRIKSEN Klassisk ANNE VERONIKA & MAIA Singer/songwriter JOHANNE E. CHRISTENSEN Novelle/dikt SØSTER SOL Metall SWAGHOKAGE Rap BAND FRA SVERIGE Rock DANIESE Moderne dans FOG Punk TEATER ÅKKAS2 Teater ET ELLER ANNA Alternativ rock UNSHAVED BITCHES Blues/rock NATIONAL FREAKSHOW Psycho-metal DÆNSEJINTUTTEN Hip Hop VOODOO THEORY Metalcore UNITED BAND Maliwian Highlive DÆNSEJINTUTTEN fra Nordre Land i Oppland har selv komponert og koreografert innslaget «Hosolesten». Fra Gloppen i Sogn og Fjordane kommer gruppa «THE BLOCK LOCKS». De har laget et arrangement på låta «Stranger» av Ben Caplan, hvor de bruker trekkspill, piano, trommer og sang. KAUKASUS fra Klæbu har skaffet seg et navn i Trøndelag, og har vært med på UKM flere ganger. De framfører den egenkomponerte låta «Comfort in Betrayal». 18 år gamle HÅKON JOHNSEN representerer Troms, og framfører sin egen bluesfolklåt «Crawling Back». Gruppa «WERE» kommer fra Zimbabwe, og vant Imagine-festivalen i fjor. Derfor er de nå på turne i Europa med sin spesielle form for Tribal Fusion. OLAVSHALLEN LØRDAG 28. JUNI KL KVAM UNGDOMSSTORBAND Jazz MORTEN Moderne dans ANNELI Indie-folk HUBRO Progressiv Bluescore MADELEINE HILLE MELLEMSTRAND Hip Hop TILDE Novelle OVERCOMPRESSED Brostep NEMICUS Ballett HÅKON JOHNSEN Blues, folk IO CAPPELEN SMITH Novelle SAKSEFAR Pompøs pop RESIRKULERT Indie BENEDIKTE GJERTSEN Alternativ pop BROKENTEDDYBEAR Progressive house MOOSE EMPIRE Rock WERE Tribal Fusion OLAVSHALLEN LØRDAG 28. JUNI KL SARA OG JASPER Nysirkus, luftakrobatikk THE BLOCK LOCKS Eksprimentell jazz HELSESKADE Metal på norsk MARIA Novelle JOHAN, KRISTIAN & 3 MARIONETTER Rock/Metal CRICKETZ Hip hop NEPHILIM Metall VIKTORIA Ballade FLINK, MEN LITT SJENERT Pop THE REBELS Punk/rock SARA BF Singer/songwriter MELINDA GUADIAMOS Novelle KAUKASUS Metal SIMEN NESSE WIIK Rock BLODSBAAND Metal MARIANNE HAALAND Novelle ROHAT Hip Hop TROLLEY ROCKERS Indie Rock 9

10 UKM MYE MER ENN SØRGER FOR GOD MEDIEDEKNING AV: Bjørnar Torvholm Sævik. FOTO: Marius Mandal PR gruppa i arbeid sammen med sin mentor Anine Smith (stående) UKM SKAPER HVERT ÅR OVERSKRIFTER BÅDE I LOKALE OG REGIONAL MEDIER, MEN HAR IKKE ALLTID VÆRT PÅ NASJONALE MEDIERS AGENDA. DETTE HAR UKM NORGE BESTEMT SEG FOR Å GJØRE NOE MED, OG HAR I ÅR FIRE ENERGISKE, PÅGÅENDE OG INITIATIVRIKE UNGDOMMER SOM SKAL SELGE UKMS BUDSKAP TIL MEDIA PÅ LANDSDEKKENDE BASIS. På UKM-festivalen 2013 ble det prøvd ut et nytt konsept i UKM-sammenheng. For å sørge for at lokale, regionale og nasjonale medier fikk tilstrekkelig med informasjon, satte UKM inn ungdommer i arbeidet med PR. De hadde i oppgave å kontakte media, holde dem oppdatert på hva som skjedde under UKM-festivalen, skrive pressemeldinger og følge opp på telefon. I år har UKM Norge satt fire ungdommer mellom 17 og 22 år på den utfordrende oppgaven. - UNG PR har som oppgave å gjøre UKM mer aktuelt og interessant for medier på alle nivå, og skal sørge for at pressen får tilstrekkelig med informasjon. Vi skal finne de gode historiene fra festivalen og spisse budskapet såpass at de blir attraktive selv for de store tabloidavisene, sier leder for årets PR-gruppe, Pernille O. Coward. Gruppa består av ungdommer fra ulike deler av landet. Bjørnar Torvholm Sævik fra Møre og Romsdal, Gloria Vitaly fra Oppland, Pernille O. Coward fra Akershus og Mariell Nordgård fra Troms. Samtlige i gruppa sitter på lang erfaring innenfor UKM og PR-arbeid, og legger ikke skjul på at de gleder seg til festivalen. - Selv om vi har mange timers arbeid foran oss, gleder vi oss til alt som har med UKM-festivalen å gjøre. Det blir mye hardt arbeid og sene kvelder, men sånn er det å jobbe med UKM. Vi får utrolig mye igjen for det, i og med at vi skaffer oss erfaringer som vi kan ta med oss videre, og vi blir kjent med så mange flotte mennesker. UKM er rett og slett bare en helt fantastisk opplevelse, forteller Gloria. TIL UKM MED MUSIKKVIDEO 19 ÅR GAMLE KAROU CALAMY FRA ARENDAL I AUST-AGDER DELTAR PÅ UKM-FESTIVALEN MED EN MUSIKKVIDEO TIL SIN SELVPRODUSERT LÅT «DOKTOR». - Jeg er jo artist selv, og lager min egen musikk. Nå ville jeg prøve meg på å lage musikkvideo også, smiler Karou. - Å lage musikk og film er ikke en enkel oppgave, spesielt ikke når man må gjøre alt alene. Den største utfordringen er at jeg måtte være både foran og bak kameraet under produksjonen av filmen. Jeg brukte rundt tre uker på musikken og tre uker på filmen. Det ligger mye arbeid bak en slik film, spesielt når du prøver å lage det så profesjonelt som mulig. 13 filmer fra hele landet deltar på UKM-festivalen. Alle vises samlet på en filmforestilling i Nova kinosenter, lørdag kl Karou Calamy deltar på UKM-festivalen med filmfoto: UKM Nettredaksjon UKM ER TRONDHEIMS TREDJE STØRSTE MEDIEHUS 50 ungdommer fra hele landet fyller UKM-TV, nettsider og nyhetsbrev med innhold under hele UNG Unge fotografer, journalister og videofotografer sørger for at alle forestillinger streames «live» på nett, og at festivalen dekkes i ulike medier både lokalt og nasjonalt. UKMs to videobusser er i aksjon, og totalt disponerer ungdommene over 20 TV-kamera. Følg med på ukm.no/festivalen og adressa.no. 10

11 MUSIKK VELKOMMEN PÅ SPENNENDE WORKSHOPS PÅ UKM-FESTIVALEN! Tilbudet er gratis, og åpent for alle ved ledig kapasitet. Deltakere på UKM-festivalen har prioritet hvis det blir fullt. NOVA torsdag og fredag kl VEIEN TIL Å BLI FORFATTER Kristin Ribe JEG GIR MEG ALDRI Therese Ulvan PROGRAMLEDELSE Stian Barsnes Simonsen HIP HOP DANS Nancy Camilla FRA UKM TIL EUROPATURNÉ Pål Moddi Knutsen SANGTEKNIKK OG STEMMEBRUK Egil Eldøen STYLING FOR SCENE, FILM OG TEATER Linn El Ri Flatås HVORDAN SPILLE FETE KONSERTER Magnus Børmark MUSIKAL K. Strugstad & J. Barsnes-Simonsen GITARWORKSHOP Andreas Dahle Aagård Installasjonen «Sykkelkunst» stilles ut sammen med 65 andre verk under UKM. Foto: UKM Nettredaksjon SYKKELKUNST KUNST TRENGER IKKE Å VÆRE ET BILDE ELLER ET MALERI, DET KAN OGSÅ VÆRE SYKKELHJUL. 17 ÅR GAMLE ERLEND STAVDAHL FRA TRONDHEIM VISER STOLT FREM KUNSTVER- KET HAN DELTAR MED PÅ UKM FESTIVALEN MED. -Jeg deltok på en workshop på ISAK i Trondheim, hvor vi fikk i oppgave å lage kunst av noe uvanlig. Hovedsakelig hentet jeg inspirasjonen fra steampunk når jeg satte det sammen. Erlend har planer om å ta utdanning som animatør, og bruker kunstnernavnet Nicostratos. Erlend sier selv at han er helt forelsket i det kulturelle miljøet rundt UKM. Jeg opplever å bli tatt veldig seriøst, og synes UKM er en flott plass å starte. Ofte bruker jeg flere timer om dagen på å tegne og lage ting, avslutter Erlend. MUSIKKPRODUKSJON HJEMME OG I STUDIO Ronny Wikmark SLIK BLIR DU BEST PÅ SCENEN Torstein Ellingsen RAP Frode Myren (Fremmed Rase) HJELP VI SKAL ARRANGERE KONSERT José Leguina BASS-CAMP Jan Erling Holberg BLÅSEINSTRUMENTER KRYDDER PÅ SCENEN Kåre Kolve INNFØRING I JAZZTROMMESPILL Truls Rønning SAMSPILL & JAZZ T. Rønning, B. Solli, D. Formo, K.Kolve SOLSIDEN torsdag og fredag kl TAGTOOL Andreas Brännlund VÅR GATE ANSIKT TIL ANSIKT Alf Bugge Gjerstad 66 kunstverk fra hele landet stilles ut under UKM-festivalen i Galleri KiT. (Kunstakademiet) Vernissasje torsdag kl. 15:00 Erlend Stavdal stiller ut under kunstnernavnet Nicostratos på UKM-festivalen Foto: UKM Nettredaksjon HAMMOND B3 WORKSHOP Daniel Formo GITARIMPROVISASJON. JAZZ, BLUES, FUNK Bjørn Vidar Solli INNFØRING I DYPTRYKK Monica Wancke SKROTSKULPTUR Margrethe Loe Elde og Ingegjerd Mandt GATEKUNST Rune Folgerø 11

12 PR GRAM VERSIKT ONSDAG 25. JUNI TORSDAG 26. JUNI UKM- FESTIVALEN 21:30-22:30 Kick-off og åpning Trondheim Spektrum Lukket arrangement Alle UKM-arrangement er gratis for ungdom under 20 år. Festivalpass for voksne: 150,- Det selges ikke enkeltbilletter. 09:00-12:00 Workshops, Solsiden & Nova kinosenter. Åpent for alle ved ledig kapasitet 13:00-14:30 Hovedforestilling A, Olavshallen. Se prog. s. 6 15:00-15:30 Vernissasje, Kunstakademiet 15:00-18:00 Kunstutstilling, Kunstakademiet 18:00-19:30 Hovedforestilling B, Olavshallen, Se prog. s. 6 20:00-23:00 Drømmekveld, Kultursenteret ISAK NORSK KULTURSKOLE- FESTIVAL Alle arrangement er gratis, men kursene er for forhåndspåmeldte deltakere. Påmelding: på nettstedet ung2014.no -> velg Norsk kulturskolefestival. 12:00-12:15 Åpning av Norsk kulturskolefestival Dokkhusparken 12:00-13:00 Kulturskoleelever opptrer. Hovedscenen, Dokkhusparken. 12:30-14:30 Verkstedkurs, fire ulike tilbud. Dokkhusparken og Kunstakademiet i Trondheim Se kursomtaler s :00-15:00 Kulturskoleelever opptrer. Hovedscenen, Dokkhusparken. 15:00-17:00 Verkstedkurs, fire ulike tilbud. Dokkhuspar - ken og Kunstakademiet i Trondheim Se kursomtaler s :00-17:00 Kulturskoleelever opptrer. Hovedscenen, Dokkhusparken. DIVERSE ARRANGE- MENTER 11:00 18:00 «UNG 2014» Nasjonalt fagseminar, Royal Garden 18:00 19:00 «Jezz» DKS-konsert, Olavshallen Lille sal 18:00 19:00 «Julie + Romeo» DKS-forestilling, Avant Garden 09:00 18:00 «UNG 2014» Nasjonalt fagseminar, Royal Garden 11:00 20:00 «DEMO 2014» Demokratikonferanse, Rockheim 17:00 18:00 «Gullsekken 2014» Prisutdeling og show, Dokkhuset LANDS- FESTIVAL FOR KORPS 18:00 Pangåpning på Torvet med The Brazz Brothers, Ila Brass Band, Trondheim Politis Brassband og Nidaros Brass Band. Solist: Frode Alnæs 23:00-24:00 Nattkonsert i Nidarosdomen med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Billetter på billettservice.no og i Besøkssenteret ved Nidarosdomen NM SKOLE- KORPS 12

13 PR GRAM VERSIKT m FREDAG 27. JUNI LØRDAG 28. JUNI SØNDAG 29. JUNI 09:00-12:00 Workshops Solsiden & Nova kinosenter. Åpent for alle ved ledig kapasitet 11:00-18:00 Kunstutstilling. Kunstakademiet 13:00-14:30 Hovedforestilling C. Olavshallen. Se prog. s. 6 16:00-17:00 Utekonsert Solsiden 18:00-19:30 Hovedforestilling D. Olavshallen. Se prog. s. 6 20:30-22:00 Utekonsert Tgrondheim folkemuseum Sverresborg. Lukket arr. 10:00-11:30 Filmforestilling. Nova Kinosenter 11:00-17:00 Kunstutstilling. Kunstakademiet 13:00-14:30 Hovedforestilling E. Olavshallen. Se prog. s.6 14:30-15:00 Parade Royal Garden til Solsiden 15:00-16:30 Utekonsert Solsiden 18:00-19:30 Hovedforestilling F. Olavshallen. Se prog. s. 6 13:00-14:00 Kirkekonsert Vår Frue kirke 15:00-16:00 Show og konsert. Torvet 18:00-21:30 Festkveld Studentersamfundet 22:00-23:00 Vindu mot verden Studentersamfundet 12:00-13:00 Kulturskoleelever opptrer, Hovedscenen, Dokkhusparken 12:30-14:30 Verkstedkurs, fire ulike tilbud, Dokkhusparken og Kunstakademiet i Trondheim. Se kursomtaler s :00-15:00 Kulturskoleelever opptrer. Hovedscenen, Dokkhusparken 15:00-17:00 Visning fra samtlige verkstedkurs, Dokkhusparken og Kunstakademiet. 16:00-17:00 Kulturskoleelever opptrer. Hovedscenen, Dokkhusparken. 10:00 15:00 «UNG 2014» Nasjonalt fagseminar Clarion Brattøra 10:00 16:00 «DEMO 2014» Demokratikonferanse ISAK 10:00-16:00 NM skolekorps janitsjar 3.div. i Lille Sal, Olavshallen 10:00-16:15 NM skolekorps janitsjar 4. div. janitsjar på Royal Garden Hotell 09:00-19:00 NM korpsdrill i Stjørdalshallen 10:15-16:00 Drilloppvisninger på Torvet Aspirantfabrikk med The Brazz Brothers - gøy med instrumentet! Konserter på Torvet med aspirantfabrikken kl 10.00, 12.00, og :00-16:00 Byspilling og bydrilling 09:00-15:00 Fagkonferanse for dirigenter og korpsledere på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Tema: Korpsbygging, korps i SFO og avslutningsvis kultur og lagbygging ved Ole Robert Reitan 11:00-14:00 Marsjshow i Munkegata 18:00-22: fest på Trondheim Folkemuseum Sverresborg (lukket arrangement) Konsert i Nidarosdomen med HMKG Nattkonsert i Nidarosdomen med Manger Musikklag Billetter på billettservice.no og i Besøkssenteret ved Nidarosdomen 10:00-11:15 NM skolekorps brass 2. div., Lille Sal i Olavshallen 10:00-18:00 NM skolekorps janitsjar 2. div., Royal Garden 11:30-16:30 NM skolekorps brass 3. div. Lille Sal i Olavshallen 10:00-14:00 NM marsjering, Trondheim Spektrum 09:00-19:00 NM korpsdrill, Stjørdalshallen Aspirantfabrikken med Brazz Brothers - gøy med instrumentet! Konserter med aspirantfabrikken på Torvet kl 10.00, og og :00-16:00 Byspilling og bydrilling 11:00-14:00 Marsjshow i Munkegata 10:30-15:00 Drilloppvisninger på Torvet 13:00-13:30 Show med Småbispan, møt Knutsen og Ludvigsen på Torvet 15:00-16:00 Barnekonsert på Torvet med Hans Majestet Kongens Gardes musikktropp 17:00-21:00 Underholdningskonkurranse voksenkorps på Clarion Hotel & Congres Trondheim kl Oktoberfest med 6-7 tett n og Sjetne Horn og Ompa. Gratis inngang - aldersgrense 18 år 19:00-22:00 Trondheimskveld på Torvet med Musikkforeningen Nidarholm, Manger Musikklag, Felix Peikli og Julie Dahle Aagård. Konferansier Per Olav Alvestad. Åpent for alle 23:00-24:00 Nattkonsert i Nidarosdomen med Svenska Landslaget i blåsmusik, solist Ole Edvard Antonsen 10:00-14:30 NM skolekorps janitsjar 1. div. i Store Sal i Olavshallen kl NM skolekorps brass 1. div. Store Sal i Olavshallen 09:00-19:00 NM korpsdrill i Stjørdalshallen 13:30-15:00 Stor festivalparade med alle korps og Ungdommens kulturmønstring (UKM) 15:00-16:00 Paradeshow på Torvet, 8000 musikanter i samspill! 21:00-23:00 Trondheim Tattoo på Lerkendal stadion med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, Drum- en Showband Adest Musica (NL), Manger Musikklag, South African Field Band og Småbispan. Solist: Ole Edvard Antonsen Billetter på billettservice.no 13

14 NIDAROSDOMEN TORSDAG LØRDAG FEM FANTASTISKE KONSERTER I DOMEN INGENTING ER SOM KVELDSKONSERTER I NIDAROSDOMEN. BÅDE VISUELT OG AKUSTIKKMESSIG BYR BYENS KATEDRAL PÅ UNIKE KONSERTOPPLEVELSER. FÅ MED DEG HM KONGENS GARDES MUSIKKORPS ELLER MANGER MUSIKKLAG. BRASSBANDET FRA NORDHORDLAND SOM BLE EUROPAMESTER I 2011, OG SOM ER KJENT FOR SIN VARME KLANG. ELLER HVA MED KOMBOEN OLE EDVARD ANTONSEN OG DET SVENSKE BLÅSLANDSLAGET? MED KONSERTER BÅDE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG ER DET BARE Å TA TUREN TIL BYENS STORSTUE. TORSDAG 26. JUNI KL OG FREDAG 27. JUNI KL Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps Dir. Musikkmajor Eldar Nilsen LØRDAG 29. JUNI KL Stråklandslaget Dirigent Michael Bartosch Gratiskonsert LØRDAG 29. JUNI KL Svenska Landslaget i Blåsmusik med solist Ole Edvard Antonsen Dir Rune Hannisdal Billetter kr 245/200 u. 12 år og Nidarosdomens besøkssenter FREDAG 27. JUNI KL Manger Musikklag. Dir. Martin Winter Landslaget i blåsmusik er Sveriges beste unge musikere samlet under ledelse av Rune Hannisdal med Norges ledende trompetist Ole Edvard Antonsen som solist. Billetter kr 245/200 u. 12 år og Nidarosdomens besøkssenter Manger Musikklag er et av Norges ledende brassband kjent for sine gode konserter og korpset er europa- og norgesmestre Billetter kr 245/200 u. 12 år og Nidarosdomens besøkssenter 14

15 LERKENDAL STADION: TRONDHEIM TATTOO SØNDAG KL ANNERLEDES AFTEN PÅ LERKENDAL SØNDAG 29. JUNI BLIR DET STORSPILL PÅ LERKENDAL. LERKENDAL TATTOO KL 21 PÅ KVELDEN BLIR ETT AV FESTIVALENS DESIDERTE HØYDEPUNKT. Søndag kveld inviterer Norges Musikkorps Forbund (NMF) alle trøndere og skaptrøndere til Trondheim Tattoo! Mellom kl blir det et fyrverkeri og en miks du skal lete lenge etter. Garden gjør ting du ikke trodde var mulig. Nederlandske Drum- en Showband Adest Musica kommer. For ikke å snakke om byens egne sjarmører Småbispan! Fra trønderske Småbispan til Field Band fra Sør-Afrika er det langt. NMF har i mange år samarbeidet med Sør-Afrikas korpsorganisasjon, og det er en stor glede å kunne vise Trondheim den enorme spillegleden disse afrikanerne viser. Som om ikke det var nok, så har vi med oss det ypperste vi kan by på av musikere på scenen. Et av Europas beste brassband i Manger Musikklag og trompetikonet Ole Edvard Antonsen på scenen. Denne kvelden må du bare få med deg! Billetter kr 300/200 u. 12 år + avgifter selges på og ved inngangen. 15

16 NM SKOLEKORPS, BRASS, JANITSJAR, MARSJERING OG DRILL Vanligvis arrangeres NM skolekorps i Stavanger og Larvik. Men når det er stor festival i Trondheim, arrangerer vi selvsagt NM-konkurransene i Trondheim også. Både i Olavshallen og på Royal Garden Hotell vil skolekorpsmusikanter konkurrere i flere divisjoner. De flinkeste i 1. divisjon spiller repertoar som var vanlig å spille i voksenkorpsene for ikke så mange år siden. FIRE NORGESMESTERSKAP PÅ FIRE ULIKE ARENAER PÅ FIRE DAGER. I Trondheim Spektrum arrangeres NM marsje JUNI KL ALLE DAGER ring. Pga. festivalen har vi i år stor deltakelse. NM marsjering er en disiplin der korpsene bedømmes både etter hva de spiller og hvordan de marsjerer. Litt som skiskyting om du vil. På Stjørdal blir det NM i korpsdrill. Hele 500 utøvere skal i aksjon fra tidlig fredag morgen, og de gir seg ikke før langt ut på søndag ettermiddag. Her konkurreres det for solister, duetter og tropper. Med spesialkoreografi og timevis med trening, blir det et gedigent show for de som finner veien til Stjørdalshallen. FREDAG 27. JUNI , 3. og 4. divisjon janitsjar Lille sal og Royal Garden Hotell : NM korpsdrill Stjørdalshallen. LØRDAG 28. JUNI , 2. divisjon janitsjar, Royal Garden Hotell , 2. og 3. divisjon brass, Lille sal , NM i marsjering, Trondheim Spektrum : NM korpsdrill Stjørdalshallen. SØNDAG 29. JUNI , 1. divisjon janitsjar, Olavshallen , 1. divisjon brass, Olavshallen : NM korpsdrill Stjørdalshallen. Billetter i Olavshallens billettluke, Royal Garden Hotell og Trondheim Spektrum. 150/75 pr dag, gratis for festivaldeltakere. Billetter til Stjørdalshallen selges i hallen, endagsbillett 150/75, tredagersbillett 350/

17 Med støtte fra TORVET GRATISKONSERTER TORSDAG 26. JUNI FREDAG 27. JUNI LØRDAG 28. JUNI TRONDHEIMSKVELD LØRDAG 28. JUNI KL Manger Musikklag. Dir. Martin Winter Konferansier Per Olav Alvestad Premieutdeling NM for skolekorps, brass og marsjering FREDAG 27. JUNI KL Småbispan møter Knutsen og Ludvigsen TORSDAG 26. JUNI KL Åpningskonsert med Brazz Brothers, Ila Brass Band, Nidaros Brass Band, Trondheim Poilitis Brassband. Solist Frode Alnæs FREDAG 27.JUNI KL Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps - barnekonsert Aspirantfabrikken, 150 små musikanter og Brazz Brothers Fredag kl 10.00, og og og lørdag kl 10.00, og LØRDAG 28. JUNI KL Musikkforeningen Nidarholm. Dir. Svein Henrik Giske Konferansier Per Olav Alvestad. Julie Dahle Aagård, sang, Felix Peikli, klarinett. Premieutdeling NM for skolekorps og janitsjar 17

18 Det norske støtter Landsfestivalen Det norske selskapet det svinger av

19 19

20 SYDENDE, URBANT, VITALT! Tidenes første utgave av Norsk kulturskolefestival skal bli en vital og spennende arena der barn og unge kan utfolde seg kreativt med tagtool, spraylakk og sjablonger, bygge skrotskulpturer og skape kunst i urbant utemiljø. GATEMØTER: Bli med på spennende, spontane kulturelle møter på gata. Foto: Jeanette Ekren Alt er gratis å delta på, og påmelding er fortsatt mulig for barn og unge under 20 år: på nettstedet ung2014.no klikker du Norsk kulturskolefestival-knappen og melder deg på. Norsk kulturskolefestival arrangeres av Norsk kulturskoleråd med Trondheim kommunale kulturskole som samarbeidspart. En selvstendig festival, i samspill med de andre delene av UNG I år har kulturskolefestivalen et ekstra skarpt fokus på visuell kunst. Kulturskolefestivalen arrangeres 26. og 27. juni, og de fire ulike verkstedkurstilbudene er åpne for alle barn og unge som har lyst til å lære mer om samt skape egen og/eller felles kunst. Festivalen foregår på Solsiden i Trondheim. Det meste skjer ute i Dokkhusparken, men ett kurs arrangeres i lokalene til Kunstakademiet i Trondheim i Innherredsveien, rett over gata fra Dokkhusparken. I tillegg krydres det hele med masse musikk og dans fra en egen utescene i samme park. I løpet av de to dagene tilbys de fire kurstilbudene parallelt i tre omganger. Du kan dermed få med deg tre ulike kurs, i tillegg til å delta på visningen (der festivalkunsten vises fram) om ettermiddagen fredag 27. juni kl Og alle kurs har samme temafane vaiende over seg: sosial bærekraft. KURSTILBUDENE PÅ SOLSIDEN Gatekunst v/ Rune Folgerø. Deltakerne får tegne og utvikle egne motiv som med sjablonger og spraylakk overføres på annet underlag som igjen plasseres samlet på ei større veggflate. Vår gate v/ Alf B. Gjerstad. Deltakerne får - i samspill med publikum - forske på relasjonen til andre mennesker ved å se hverandre for å få et dypere innblikk i oss selv. Skrotskulptur v/ Margrethe Loe Elde og Ingegjerd Mandt. Deltakerne får bygge en lyd- og skrotskulptur med gjenbruksmaterialer. SKROT BLIR KUNST: Bli med på verkstedkurs i skrotskulpturbygging. Foto: privat Tagtool v/ Andreas Brännlund. Deltakerne får bruke denne animasjonsteknikken til å tegne, animere og projektere bilder, for eksempel på mennesker og kulisser på en scene. SCENEOPPTREDENER OG UKM-UTSTILLING I tillegg til verkstedkursene blir det kultur å oppleve også fra en scene i Dokkhusparken. Her vil mange kulturskoleelever utfoldes seg med dans og musikk de to festivaldagene. Ungdommens kulturmønstring er også en del av UNG 2014, og UKM-deltakerne får også sjansen til å delta på verkstedkursene i Norsk kulturskolefestival. For øvrig finner UKMs egen kunstutstilling sted i Galleri KIT, som også er lokalisert nært festivalområdet. I gallerilokalene vil det også være en utstilling med elevarbeid fra Trondheim kommunale kulturskole. For oversikt over innslagene på utescenen: se ung2014.no, velg Norsk kulturskolefestival. TAGTOOL: Lær å bruke animasjonsteknikken tagtool. Foto: Andreas Brännlund FOREDRAG MED MARK EDWARDS Internasjonalt anerkjent fotograf og globetrotter, holder torsdag 26. juni kl foredrag i Dokkhuset, om prosjektet Hard Rain. Foredraget inngår i Nasjonalt fagseminar, et annet UNG2014-arrangement, men er veldig relatert til temaet som setter sitt preg på Norsk kulturskolefestival: sosial bærekraft. FESTIVAL- PROGRAM 20

21 VERDENSKJENT: Fotografier av Banksys gatekunst på ulike steder i England. Foto: privat BANKSY - LITT Å BLI INSPIRERT AV Banksy er kanskje verdens kanskje mest kjente gatekunstner, og en kunstner også Rune Folgerø, kursholder på Norsk kulkturskolefestival,skatter høyt. Banksy, som har holdt sin identitet skjult siden han begynte som graffitikunstner på slutten av 1990-tallet, antas å være fra Yate nær Bristol i England. Hans pieces (malerier) er ofte satiriske kunstverk som omhandler emner fra politikk, kultur, og etikk. Vanligvis er budskapet antimilitært, antikapitalistisk og/eller kritisk til den etablerte samfunnsstrukturen. Hans gatekunst, som kombinerer graffiti med distinkt stensilteknikk, har dukket opp i London og andre byer verden rundt. Banksys verk har humoristiske trekk og er noen ganger kombinert med tekst. Ofte er budskapet rettet mot krig, mot kapitalisme, mot det etablerte samfunn eller for frihet. Bruk av billedelementer inkluderer dyr som aper og rotter, politi, soldater, barn og eldre. Han har også lagd klistremerker og skulpturer. Han har gjort mengder av stunt og blant annet laget omarbeidede politiske versjoner av kjente malerier. Hans kunst har blitt så populære at flere av hans verk er solgt for over én million kroner. VIL FYLLE VEGGEN MED GATEKUNST Rune har funnet rette veggen: baksida av Dokkhuset i Trondheim er perfekt for gatekunst som skapes av ungdom som deltar på Norsk kulturskolefestival og UNG Bare sånn at ingen behøver å sperre øynene indignert opp unødig: Kursholder Rune Folgerø forsikrer at det ikke skal spraylakkeres motiv direkte på husfasaden, kunsten skapes på digre ark som så henges opp på veggen og sammen blir til et enda større fellesbilde. Er du ungdom, kan du fortsatt bli med og skape urban kunst i Dokkhusparken, og alle andre kan komme og oppleve! Det er 26. og 27. juni Rune Folgerø skal holde verkstedkurs i gatekunst i Dokkhusparken på Solsiden. Kunstlæreren ved Trondheim kommunale kulturskole står for ett av fire kurstilbud under tidenes første Norsk kulturskolefestival. BUDSKAP VIKTIG I GATEKUNST Folgerø er både kunstner og kunstlærer, og har mye innsikt i gatekunst (street art på engelsk) og mange meninger om hva god gatekunst er. Det fins jo tagging og graffiti, men for meg er street art noe annet, noe som har et viktig budskap i seg. Gjerne av politisk karakter, noe som kommenterer sosiale forhold, og gjerne sagt med humor, sier Rune Folgerø, som presiserer at gatekunst ikke behøver være en ulovlig aktivitet som forsøpler det offentlige rom. Han mener det er fullt mulig å bruke gata som galleri uten at det forsøpler bybildet. Street art kan skapes med spraylakk på frihånd, men på kurset i Dokkhusparken vil Rune lære deltakerne å utvikle egne motiv som skjæres ut i papp og papir og så overføres til et annet underlag, med spraylakk. De individuelle arbeidene presenteres så samlet på dokkhusveggen fredag fra kl Kurset skal passe både for nybegynnere og viderekomne, det viktigste er interesse for form og farge, sier Folgerø, som synes det å undervise er herlig, toveis kommunikasjon. Jeg får mye tilbake URBAN KUNST: Rune Folgerø håper å fylle denne veggen med gatekunst 26. og 27. juni. Foto: Egil Hofsli gjennom å undervise unge mennesker. De sensurerer ikke seg sjøl slik vi voksne ofte gjør. Rune Folgerø holder sitt verkstedkurs to ganger torsdag 26. juni (kl og kl ) og én gang 27. juni ( ). Det er fullt mulig å følge med på ungdommens aktiviteter i Dokkhusparken begge dager, og så oppleve sluttproduktene fredag kl ). Da er det visning av kunsten skapt på samtlige fire kurstilbud. 21

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI kultur TRØKK Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 TALENTER FÅR MENTORHJELP s:06 UMM 2011: Trio patetico ÅRETS MUSIKER s:10 TINE THING HELSETH JURYLEDER FOR DRØMMESTIPENDET Innlagt:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Trondheim i Verden Verden i Trondheim TRONDHEIM FOLK MUSIC FESTIVAL 31. Oktober 2. November 2013 Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Frode Fjellheims Dreamteam NO Hoven

Detaljer

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen NR. 2 - APRIL 2OO7 Musikkpedagog tilbudt vaskejobb Opera og kulturskole på samme lag Forsidefoto: HARRY JOHANSEN (motiv fra Deanu kulturskuvlas Charlie ja ukuládefabrihkka Finnmark Kulturskolefestival

Detaljer

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting.

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting. UTVIKLING April Desember 2009 2007 Nummer 41 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering De-Ve-Lo-Pe av 2009-2010 kunnskap En sentral Kunstnere oppgave med for NAKU utviklingshemming

Detaljer

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd TRØKK Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 EKSTREM (WEB)OPPUSSING s:05 DRØMMESTIPENDET 2008 GÅR TIL... s:16 UNIKT DIGITALT UNIVERS FOTO: UNGDOMMEN S KULTURMØNSTRING TRØKK kultur Norsk

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9. KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang. Ny nettløsning. Landsfestival for kor.

PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9. KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang. Ny nettløsning. Landsfestival for kor. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang Fotograf: CF-Wesenberg Vokalensemblet PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9 Ny nettløsning Landsfestival for kor Har du

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT kultur TRØKK Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 GRATIS KULTURSKOLE ER MULIG s:06 100 DRØMMESTIPEND GÅR TIL s:09 KOR ARTI - VITALT & DIGITALT FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus igang Første spaden er satt i jorda FOR HUSET MED KULTUR FOR GENERASJONER 2013 2015 Regionalt kulturhus STJØRDAL 04 Mulighetens arena REGIONALT KULTURHUS 05 Helt i takt med Ole Vig ARILD BYE 06 Realisering

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Nr. 1:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 PER FUGELlI ÅPNER KULTURSKOLEDAGENE 2013 s:06 ROLF LØVLAND - JURYLEDER FOR DRØMMESTIPENDET s:24 VERA MICAELSEN - SKOLESEKKGENERALEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 FJERNER STØTTEN TIL KULTURSKOLETIMEN s:07 KULTURSKOLELIV DER FRP STYRER s:23 PORTRETTINTERVJU: TORSTEIN SIEGEL FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED

Detaljer

FESTIVAL PROGRAM UNG KULTURFESTIVAL / HALDEN 15.-18. APRIL UFESTIVAL.NO. Festival Ø Side 20. Jaa9&OnklP Side 17. Glemmy Awards Side 6

FESTIVAL PROGRAM UNG KULTURFESTIVAL / HALDEN 15.-18. APRIL UFESTIVAL.NO. Festival Ø Side 20. Jaa9&OnklP Side 17. Glemmy Awards Side 6 Østfoldungdommens kritikerpris Side 4 Glemmy Awards Side 6 UKM fylkesmønstring Side 10 Jaa9&OnklP Side 17 Festival Ø Side 20 FESTIVAL UNG KULTURFESTIVAL / HALDEN 15.-18. APRIL PROGRAM UFESTIVAL.NO 2 Ufestival

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 3:2009 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 PROGRAM SKREDDERSYDD FOR KULTURSKOLELEDERE s:10 NY VEILEDNING: GODE EKSEMPLER TIL Å LÆRE AV s:24 KJENDISDANSER BLIR KULTURSKOLELÆRER FOTO: STOCK

Detaljer

På vei til kulturskole for alle

På vei til kulturskole for alle Norsk kulturskoleråd 40 år På vei til kulturskole for alle Redaktører Egil Hofsli Trygg Jakola Harry Rishaug Norsk kulturskoleråd 40 år På vei til kulturskole for alle Innhold Forord Forord....5 Intervju

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 2 2010 20. årgang Orkester for alle

Detaljer