BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006"

Transkript

1 FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006 Viktigste brannforum Teknas Brannforum er blitt den viktigste møteplassen i brann- og sikkerhetsarbeid i kraft- og energisektoren i Norge. I løpet av vinteren har foreningen arrangert tre vellykkete konferanser innen brann- og sikkerhetsarbeid. Tromsø og Troms Kraft var vertskap for årets Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg Trafofeilene florerer Jeg er redd hver gang jeg går inn i et traforom. Altfor mange er rett og slett livsfarlige, hevdet Jon Bongard under Brannforum i Tromsø. med over 120 deltakere! Gassutblåsing på Snorre A EN TRAUMATISK OPPLEVELSE Færre branner Forebygging lønner seg Det blir stadig færre bygningsbranner i Norge. På Tekna-konferansen Brann i bygg på Storefjell kom det fram at i løpet av en ti års periode er nedgangen på 25 prosent for bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv. Forebyggende arbeid lønner seg. For ett og et halvt år siden skjedde det store marerittet for de over 200 ansatte på Snorre A-plattformen: En ukontrollert gassutblåsing. Hvilke erfaringer sitter man igjen med etter en slik hendelse? Sikkerhetsansvarlig om bord, Leif Sandberg, gir gode råd.

2 2 Å FOREBYGGE LØNNER SEG Viktigste brannforum En rekke kommuner mangler ROS-analyser. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at hele 64 prosent ikke utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, knyttet til arealplanlegging. Alle kommuner skal kartlegge risiko før nye arealer bebygges, hevder DSB. Temaet risiko- og sårbarhetsanalyser har vært gjennomgående på en rekke av Teknas konferanser innen brannvern og sikkerhet. Og at nettopp et instrument som ROS i dag ansees som kanskje det viktigste innen forebyggende brannvern- og sikkerhetsarbeid, fikk man bevis for blant annet i Tromsø under Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg i vinter. Ikke minst gjennom Troms Krafts dokumentasjon som viste hvor effektivt og viktig slikt forebyggende arbeid er innenfor en brannutsatt industri. Og særlig når det gjelder å eliminere fare forbundet med de mange tikkende bomber vi har med gamle transformatorer. For nok en gang har slike hendelser ført til flere nestenulykker man helst skulle ha vært foruten. Og senest for et par måneder siden smalt det i Trondheim, nettopp i en transformator, med resultat at deler av byen ble mørklagt i flere timer. Forebyggende arbeid lønner seg. Dette er til fulle dokumentert gjennom DSBs SINTEF-rapport. Her framgår at gjennom den siste tiårsperioden er det registrert 25 prosent nedgang i bygningsbranner her i landet hvor liv er gått tapt. I løpet av de tre siste måneder har rundt 250 deltatt på Teknas tre brannvern- og sikkerhetskonferanser; Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg, Brannsikre bygg og Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten. Alle konferansene har som hovedmål å rette fokus mot betydningen av å forebygge og å verne om mennesker og verdier dersom brann og ulykker skulle oppstå. Disse brannforumene har på hvert sitt spesifikke fagområde utviklet seg til å videreføre og formidle det siste innen lovarbeid, teknisk/teknologisk utvikling, nye slukkeredskaper og rutiner. Men forumene har kanskje sin viktigste funksjon i at bransjen samles, kan diskutere innenfor lukkede dører, både nytt innenfor faget og hvor også det sosiale har stor betydning. Vi i Tekna håper at de tre nevnte forumer også kan være like levende også utenom konferansetid. Her inviterer vi blant annet til å følge med på vår hjemmeside Ketill Børge-Ask Teknas Brannforum er den viktigste møteplassen innen brannvern- og sikkerhetsarbeid for alle innen kraft- og energisektoren i Norge. En samstemt forsamling kunne, etter Brannforum 2006 i Tromsø, slå fast at arrangementet nok en gang ga den nødvendige faglige og oppdaterte input. I tillegg til Direktør Bjørn Karlsson, Brunanamalastofnun, Island, snakket om fire engineering design. orienteringen om nytt og aktuelle endringer innenfor regelverket, så var hovedkonklusjoen: nok en vellykket konferanse. Viktig forum Tor Suhrke, avdelingsdirektør i DSB, en ikke ubetydelig premissleverandør når det gjelder branntekniske lover Brannforum 2006 i Tromsø viste nok en gang viktigheten og betydningen av diskusjon og aktiv deltakelse. og regler her i landet, benyttet anledningen i sitt foredrag til å tilkjennegi sin respekt for forumet, som det viktigste sted for tilbakemeldinger og presentasjon og dialog med bransjen. Også Aage Ertsgaard fra Det norske Veritas, som deltok på forumet for første gang, sier til Brannbullen at det var meget trivelig å få være med på Brannforum Vi (DNV Consulting) håper å få anledning til å delta også ved senere anledninger. Konferansen bar preg av profesjonalitet og kvalitet både når det gjaldt selve gjennomføringen, kvaliteten på innleggene og kompetansen på dem som satt i salen. Det eneste jeg personlig syns var synd var at jeg ikke hadde anledning til å delta på hele seansen (både faglig og sosialt!). Jeg mener at nytteverdien som mange av deltakerne får ved å delta på slike konferanser ofte er god, og at den kan deles i to: Én; at man forhåpentligvis får noe faglig input og ny motivasjon for å forbedre brannvern- og sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet ved å høre på innlegg og stille spørsmål til foredragsholderne og to; ved å treffe andre i samme posisjon/funksjon som seg selv får en god anledning til å drøfte både rent faglige problemstillinger, men også knytte bekjentskaper som er nyttige å ha. Paneldebatt med fra venstre Nils Olav Sollid, Brannvesenet i Tromsø, Eivind Rake, Brannvesenet i Sør-Rogaland og Tor Suhrke, DSB. Til høyre ordstyrer Ole A. Westberg. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelig forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 ROS (t)i(l) Troms Kraft... - ROS må ikke bli et skippertak gjennom ett prosjekt. Programmet må implementeres i hele organisasjonen og bli en del av bedriftens virksomhetsstyring. Brannforum i Tromsø: Før-olympisk øvelse Troms Kraft avleverte et arrangement, i samarbeid med Tekna, i god førolympisk ånd. For den ROS-prosjektet til TK (Risiko og sårbarhetsanalyse) ble viet stor oppmerksomhet under Brannforum i Tromsø. Ansvarlig for produksjon og nett, Eivind Steinholt og avdelingsleder Harry Løvberg, redegjorde for bedriftens arbeid. I tillegg ga lederen ved Skibotn stasjonsgruppe i Troms Kraft en levende og direkte beretning om hvordan han som vanlig arbeider opplever hverdagen rundt bedriftens sikkerhetsarbeid. (Se egen sak) - Vi har, ved hjelp av ROSprosjektet, fått utarbeidet en metodikk som mange medarbeidere har fått kjennskap til og som de i dag behersker. Dette har resultert i en større oppmerksomhet rundt sikkerhetsaspektet i anleggene, sa Harry Løvberg, avdelingsleder i TK. - ROS er mer enn et krav fra NVE. Det gir oss riktigere økonomiske prioriteringer, god oversikt og bedre fokus på de riktige prosjektene. ROS-analyser må alltid foretas og og legges til grunn ved Sentrale aktører fra Troms Kraft: Fra venstre Øystein Aspenes,Ronald Hardersen, Eivind Steinholt og Harry Løvberg. framtidige rehabiliteringer og nybygg, hevdet Harry Løvberg. olympiske ilden ble tent av Tromsøs ordfører Herman Kristoffersen (bildet over), da han i sin hils-... og ROS til alle - ROS-analyser gjøres best av den som kjenner objektene godt; dvs. de som arbeider med dem daglig. En ytterligere presisering av hva ROS-prosjektet er og hvordan man kan benytte seg av det, ble gitt av konsulent Aage Ertsgaard, Det Norske Veritas. - Formålet og de resultater man kan oppnå med god risikostyring i et energiselskap er når virksomheten snakker samme språk og at man konkretiserer hvilke hendelser det må etableres beredskapsog informasjonsplaner for. Videre fremhevet Ertsgaard behovet for å ha med det han kalte nyttige kverulanter i de lokale prosjektgrupper. Alle energiselskaper Ertsgaard sier ellers til Brannbullen at han anbefaler alle energiselskaper å gjennomføre ROS (Risikoog sårbarhetsanalyser). - DNV Consulting har først Aage Ertsgaard, Det Norske Veritas. og fremst erfaring med å bistå selskapene i forbindelse med gjennomføring av "overordnede" ROS-analyser. Disse er som regel hovedsakelig forankret i NVEs Beredskapsforskrift, hvor det står følgende: "Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere virksomhetens risikopotensiale og de tiltak som effektivt oppfyller kravene i denne forskriften". Når man i tillegg tar inn over seg Internkontrollforskriftens krav samt kravene i Brannog eksplosjonslovgivningen, så er det vel strengt tatt ikke et spørsmål om hva jeg eller DNV anbefaler. Alle energiselskaper må gjennomføre ROS-analyser. ningstale ikke bare kunne ønske velkommen til Brannforum 2006 men også til OL-byen Tromsø. I tilnærmingen til det mer faglige kunne konsernsjefen i Troms Kraft, Torvall Lind (under), konstatere at man har både en bedrift og en bransje som tar sikkerhetsarbeidet alvorlig. Og arrangementet ble gjennomført til 20 i stil. Over 120 deltakere fra Norge og Island fikk orientering om blant annet siste nytt innen brannsikkerhetsarbeid, risikoog sårbarhetsanalyse.... og kulturelle innslag Mackøl, gla jazz, kirkekonsert og korsang. Fag og kultur flettes sammen. Også ved årets Brannforum hadde arrangørene funnet fram til arrangementer sånn litt på siden og som deltakerne setter stor pris på. At Mackøl, god mat og jazzunderholdning i Ølhallen første kveld bidro til å spleise deltakerne sammen og sette forsamlingen i den rette stemming. Også et besøk i den så berømte Ishavskatedralen (til høyre), hvor orgelkonserter ble avspilt, bidro selvsagt også til å løfte kultur bidrar til å gi selve arrangfementet et ekstra innhold, og bidrar til en fin social ramme, var også tilfelle denne gang. God mat er også kultur.mangeårig deltaker Jon Gjerden fra Agder Energi (til venstre), visste godt å forsyne seg av matfatene. I tillegg er han aktiv bidragsyter faglig. forsamlingen til nye høyder. Likeledes lokal sanggruppe (til venstre) som før middagen på Rica Ishavshotell, førte en inn i såvel lokale som svenske visetradisjoner.

4 4 Trafofeilene florerer I en rekke energiverk er jeg redd når jeg går inn i traforommet. John Bongaard, laboratoriesjef i Nynäs IOM, la ikke fingrene imellom da han på Brannforum i Tromsø beskrev tilstanden til flere av de energiverkene han hadde besøkt Altfor mange er rett og slett livsfarlige, hevdet han. Thorfinn Løke, Norsk Hydro, kunne vise til hele ti store transformatorfeil den senere tid med indre lysbuer som resultat. Feil som hadde ført oljedamp ut i rom med påfølgende sekundæreksplosjon. Finnes i oljen Bongaard sa ellers i sitt foredrag at opptil 70 % av all diagnostisk informasjon om transformatorens tilstand finnes tilgjengelig i oljen!!! - Uansett hvilken vedlikeholdsstrategi man velger, kreves detaljert informasjon om de aldrende transformatorenes funksjonstilstand og forventede livslengde, hevdet han, og la til at mer enn 50 % av transformatorhaveriene kan forhindres. - Over halvparten av alle transformatorhaverier skyldes direkte eller indirekte nedbryting av isolasjonen (olje + papir). Oljeanalysen er en svært kostnadseffektiv metode for å fastslå isolasjonens tilstand og oppdage mange ulike feil i transformatoren Oljeanalyser kan utføres uten at transformatoren tas ut av drift, sa John Bongaard blant annet. Laboratoriesjef John Bongaard, Nynäs IOM. Maskinparken er gammel! - Det ser ut til å være store variasjoner fra selskap til selskap når det gjelder å holde seg à jour med sin transformatorpark, sier Ole A. Westberg (bildet) til Brannbullen. - Mange selskaper synes å ha god kontroll med papirets tilstand og oljens kvalitet gjennom målbevisste oljeanalyser. Transformatorparken blir stadig eldre på grunn av liten fornyelse. Spesielt uheldige driftsforhold og overlast gir generelt sett grunn til bekymring for mange av de eldste transformatorene, understreker han Westberg sier videre a t t rafofeil kan føre til kassesprengning og sekundæreksplosjon. Selv om risikoen for en slik utvikling er meget liten, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Det gjøres lite for å imøtekomme en kassesprengning, dvs. utrede konsekvensene og gjøre tiltak. I beredskapsforskriften er det imidlertid klare føringer for selskapene til å skaffe seg kontroll over de alvorligste konsekvenser av et transformatorhavari, hevder han, og legger til at ved kassesprengning vil store mengder olje strømme ned mot oljegruben. - - Tilsynsforskriften krever, merkelig nok, et steinfilter over oljegruben. Dette hindrer oljen å renne ned i gruben, hvilket kan føre til ukontrollert oljeutslipp. Westberg hevder videre at det er mange forhold som bør inngå i beredskapen for å ta høyde for alvorlige transformatorhavarier. - - Sannsynligheten for hendelser reduseres ved å sørge for at transformatoren er i en tilfredsstillende tilstand. Dersom forventet restlevetid (ref. kriteriene) er ubetryggende liten, må trafoen skiftes. Dersom trafoen beholdes, må olje, papir og vern være i god tilstand. Derfor kan rehabilitering av oljen og fornyelse av vern være helt nødvendig. Ser en på konsekvensene av en alvorlig hendelse, må personsikkerheten være under kontroll ved seksjoneringstiltak og rømningsmuligheter. Avbruddskostnadene kan være fatale. Derfor må det i beredskapsplanene tas høyde for å kunne erstatte en havarert transformator på kortes mulig tid, sier Ole A. Westberg.... og så smalt det i Trondheim Rett etter at Brannbullen snakket med Ole Westberg så smalt det i Trondheim. Store deler av byen var uten strøm i over en time etter eksplosjon i en trafo på Moholt. - Til sammen var det snakk om en tredjedel av byen som ikke hadde strøm, uttalte konserndirektør Bjørn Hølaas i Trondheim Energiverk (TEV) til adressa.no. Eksplosjonen førte til mye røyk fra trafoen, men ingen ble skadet i uhellet.

5 5 Regelverket: Større krav til BRUKEREN Bruk av Rammeforskrift, veiledning og normer setter større krav til brukeren av forskriften enn tidligere detaljerte forskrifter. Forskriften gir mer ansvar til brukeren ved valg av løsning og det er mer materiale å sette seg inn i og ta stilling til. Fordelen er muligheter for tilpassede løsninger til den aktuelle installasjon og aktuelle risiko. Avdelingsdirektør i DSB, Tor Suhrke, tok under Brannforum 2006 for seg den nye eltilsynsloven - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef). Nettopp denne forskriften har vært gjenstand for mye debatt ved tidligere brannforumer, og Surke hevdet at innspill man fikk gjennom tidligere arrangementer og fra bransjen ellers, har vært svært nyttige for denne nye versjonen. Forskriften trådte som kjent i kraft fra nyttår 2006, og erstatter forskrift for elektriske anlegg forsyningsanlegg av Manglende opplysninger Under konferansen ble det fra enkelte hold hevdet at DSB ikke har gitt utfyllende opplysninger om hva som skal skje med Temaveiledningen til fef, nå når denne er revidert og gjort gjeldende fra 1. januar i år. Suhrke sier til Brannbullen at selv om det gis ut en ny forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning,, er fortsatt det meste av innholdet i Temaveiledningen for brannvern i kraftforsyningen relevant. Det er hovedsakelig henvisninger til aktuelt regelverk som ikke lenger er korrekt. Det er planer om å revidere temaveiledningen, men man vil foreløpig ikke angi en tidsplan for dette. Forvirring Under Brannforum i Tromsø ble det også uttrykt forvirring i tolkningen av forskrift og veileder; blant annet ble det hevdet at Veilederen på mange måter er mer presis og lettere å forholde seg til enn Forskriften - Det er klart at bruk av Rammeforskrift, veiledning og normer setter større krav til brukeren av forskriften enn tidligere detaljerte forskrifter. Forskriften gir mer ansvar til brukeren ved valg av løsning og det er mer materiale å sette seg inn i og ta stilling til. Fordelen er muligheter for tilpassede løsninger til den aktuelle installasjon og aktuell risiko, sier Tor Suhrke. Avdelingsdirektør i DSB, Tor Suhrke Hvordan tolke: Forskrift, veiledning og norm Forskriften stiller funksjonskrav, mens veiledningen gir løsninger og informasjon. Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, for å gi de som forskriften angår veiledning i hvordan forskriftens krav kan oppfylles. Ved å benytte seg av det erfaringsmaterialet som er innarbeidet i veiledningen til forskriftens enkelte paragrafer og i aksepterte normer, oppnår man den grad av sikkerhet som forskriften forutsetter. I tilfeller der det er motstrid mellom veiledningen og en norm vil en ved å benytte veiledningen sikre at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. Veiledning Forskriftens sikkerhetskrav anses normalt oppfylt ved å følge løsninger/anbefalinger i veiledningen. Der veiledningen benytter begrep "må" eller "skal" anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut oppfyller forskriftens krav. Valg av annen løsning skal i slike tilfeller begrunnes/dokumenteres. Der veiledningen benytter begrepene "bør" eller "kan" anses den foreslåtte løsningen å være en av eller flere måter å oppfylle forskriftens krav på. Valg av annen løsning behøver ikke i slike tilfeller å begrunnes. Forholdet til normer og standarder Først utføres en risikovurdering Ut fra risikovurderingen velges en relevant internasjonal anerkjent norm -alternativt kan norsk norm eller bransjeanbefaling benyttes dersom internasjonale normer ikke er dekkende. IEC, CENELEC og IEEE er akseptert som internasjonale anerkjente normer. Det er mulig å benytte forskjellige normer for forskjellige deler av et anlegg. (Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

6 6 Kommuner mangler ROS-analyser Hele 64 prosent av landets kommuner mangler risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) knyttet til arealplanlegging. Men tall for 2005 viser at de fleste av kommunene har planer for beredskapen Dette kom fram under den årlige konferansen Brannsikre bygg på Storefjell mars i år. Senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Trond Dilling, gikk gjennom blant annet dagens branntrussel, statistikk og perspektiver framover Årlig undersøkelse Dilling viste til den årlige Kommuneundersøkelsen som direktoratet gjennomfører. I den siste undersøkelsen går det fram at så mange som 64 prosent av kommunene mangler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til arealbruk. Direktoratet mener at det her er et betydelig forbedringspotensial alle kommuner må kartlegge risiko før nye arealer bebygges. Kommunene må også ta inn over seg at rammebetingelsene kan være endret for allerede regulert areal slik at sårbarheten har endret seg. Må oppdatere Vi ønsker at alle landets kommuner skal ha oppdaterte kriseplaner og ROS-analyser, sier DSBs avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr. Selv om et klart flertall av kommunene synes å ta dette arbeidet svært alvorlig, er det allikevel åpenbare forbedringspunkter. Mangelfull ROS Sentrale funn i årets undersøkelse: * 67 prosent av kommunene har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i løpet av de siste fire årene * 99 prosent av kommunene har en plan for kriseledelse * 92 prosent av kommunene har en informasjonsplan som kan benyttes ved krisesituasjoner * 95 prosent av kommunene har gjennomført øvelser i krisehåndtering i løpet av de siste fire årene - Kommuneundersøkelsen 2005 viser positiv utvikling innen mange forhold knyttet til beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene, uttaler direktoratet. Det har blant annet vært en tydelig økning i forhold til fjorårets måling med hensyn til øvelser. De fleste øvelsene er tilrettelagt av fylkesmannen, og DSB mener andelen egengenererte øvelser fra kommunenes side burde vært høyere. Senioringeniør i DSB, Trond Dilling. Sluntrer unna Alle kommuner har en generell plikt å føre byggesakstilsyn. Dette er med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Alt annet er unnasluntring. Avdelingsdirektør i Statens bygningstekniske etat (BE) Avdelingsdirektør i BE, Lisbet Landfald. Lisbet Landfald, opplyste under konferansen om brannsikre bygg på Storefjell at BE ser stadig eksempler på byggfeil som får store konsekvenser. Mange av feilene kunne vært forebygget dersom kommunene hadde oppegående tilsyn. At kommuenne ikke fører tilsyn bidrar også til å svekke ordningen med sentralt godkjenning av foretak. Det blir sendt inn for få rapporter om de foretak som ikke er gode nok, noe som resulterer i forsatt feilbygging, hevdes det i Statens bygningstekniske etat. Mindre kommuner Lisbet Landfald sier til Brannbullen at det er overvekt av mindre kommuner som ikke driver tilsyn. BE vil nå prioritere å hjelpe kommunene med å få dette på plass, både gjennom opplæring/kurs og ved at BE deltar på tilsyn. Hun sier ellers at næringen er positiv til tilsyn. Teknas BRANNsikre bygg Siden 1997 har konferansen Brannsikre Bygg vært en viktig møteplass. Fagfolk, myndigheter, lovgivere, arkitekter, teknologer, og entreprenører kunder og konkurrenter møtes til uformell dialog og kunnskapsbasert læring om siste nytt innen lovverk, nye metoder og branntekniske løsninger. Årets konferanse fant sted på Storefjell mars som en del av et fellesarrangement, Byggeteknisk Vinteruke. Rundt 40 deltok. Konferansen ble, også som vanlig, ledet av professor Harald Landrø, NTNU/ Tresenteret i Trondheim, avdelingsdirektør Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat (BE), prosjektleder Wiran Bjørkmann, Standard Norge og Teknas fagsjef Stein Egil Sæter.

7 7 Færre branner forebygging lønner seg Det blir stadig færre bygningsbranner i Norge. Bra, men vi kan bli enda bedre, hevder DSB. På konferansen Brann i bygg som ble holdt på Storefjell opplyste senioringeniør Tor Dilling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at i løpet av en ti års periode er nedgangen på 25 prosent for bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv, og to prosent for andre bygninger. Dette kommer fram i en forskningsrapport SINTEF/ NBL har utarbeidet for DSB, og som konkluderer med at forebyggende brannvernarbeid gir resultater. Undersøkelsen var ferdig ved årsskiftet 2005/06. mulig å skille ut effekten av spesifikke tiltak, men den samlede satsingen på forebyggende brannvern har gitt resultater. Særlig gjelder dette satsing på brannvesenets tilsyn og strengere krav til organisatoriske og tekniske tiltak, spesielt i særskilte brannobjekter. Forsatt satsing Avdelingsdirektør Tor Suhrke i avdeling for forebygging og elsikkerhet i DSB mener at SINTEF-rapporten inspirerer til fortsatt, og økt, satsing på forebyggende brannvern. - Det er godt å få en bekreftelse på at vi er på rett vei, at forebygging lønner seg. Det er utvilsomt en sammenheng mellom nedgangen i antall branner og brannvesenets økte tilsynsaktivitet med særskilte brannobjekter de siste årene, sier han. - Etter den tragiske Caledonien-brannen i Kristiansand i 1986 hvor det omkom 14 mennesker, har det ikke vært bygningsbranner her i landet med mer enn fire omkomne. Dette er i samsvar med målsettingen som Stortinget og regjeringen trakk opp i 2001 om at det ikke skal skje enkeltbranner med tap av mange liv. I Norge er det om lag særskilte brannobjekter hvor brannvesenet regelmessig skal gjennomføre tilsyn med brannsikkerheten. Dette er bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv. De siste årene er brannvesenets tilsyn med disse bygningene økt betydelig. I 1999 gjennomførte brannvesenet 55 prosent av de lovpålagte tilsyn, men andelen gjennomførte tilsyn har siden økt år for år til 76 prosent i 2002 og 84 prosent i fjor. - Dette er bra, men kan bli enda bedre. DSB vil fortsatt ha høyt fokus på at brannvesenet gjennomfører lovpålagte tilsyn med særskilte brannobjekter. Der hvor brannvesenet ikke gjør dette, kan kommunene bli ilagt tvangsmulkt, sier Suhrke branner Nedgangen er beregnet ved sammenligning av branner i særskilte brannobjekter (begrepet omfatter bl.a. bygninger hvor en brann kan medføre tap av mange liv), i perioden Vel 1000 branner er undersøkt. I følge SINTEF er det ikke

8 8 BRANN OG EKSPLOSJON OFFSHORE: Økt fokus på sikkerhet i design og drift Ett av de mange verneverdige trehusbebygggelsene i Norge er Bryggen i Bergen. Brannsikre verneverdige trehus Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber sammen med Riksantikvaren systematisk for å sette brannsikring av kulturminner på dagsorden. Bedre sikring mot brann av både ny og gammel trehusbebyggelse er på sin plass. En rekke branner i gamle og verneverdige hus, blant annet i Trondheim den senere tid, har fokusert på at vi må bli flinkere til å ta vare på nettopp denne unike bebyggelsen. Brannsikring av en rekke områder er et lokalt ansvar hvor eiere og kommunale myndigheter står sentralt. - Vi håper at siste tids hendelser retter fokus mot viktigheten av å utarbeide helhetlige brannsikringsplaner for områder med verneverdig trehusbebyggelse, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i DSB. I løpet av våren 2006 skal DSB sammen med Riksantikvaren utarbeide en veiledning om bybrannsikring, hvor det tas med erfaringer fra tidligere og pågående brannsikringsarbeid. Ikke god nok Brannsikringen av verneverdige tette trehusbebyggelser er ikke god nok. En kartlegging DSB har gjort i samarbeide med Riksantikvaren (RA), viser for eksempel at det foreligger helhetlige brannsikringsplaner for bare 10 av 167 kartlagte områder. Dessverre er det ofte ulykker som bidrar til fornyet fokus på sikkerhet. Bransjen må bli flinkere til å rette fokus på forskning og utvikling. - I stedet for støtter man seg til utdaterte krav og regler som ikke gir den konservatismen man bør ha ved design av sikkerhetssystemene, hevder Sissel Eng i Det Norske Veritas overfor Brannbullen. Hun har engasjert seg i problematikken rundt trykkavlasting av prosessutstyr ved brann blant annet knyttet til simuleringsprogrammet Hysys, og som hun redegjorde for på konferansen Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten i Trondheim i slutten av mars. NORSOK Hysys er en metode som baserer seg på krav til trykkavlastningssystem i NORSOK S-001. Dette innebærer at man skal undersøke materialegenskapene ved en gitt temperatur og et trykk, for å sikre seg mot at man får brudd på et tidspunkt som fører til at brannen kan utvikle seg utover det beskyttelsessystemene kan kontrollere. - I DNV ønsker vi alltid større fokus på sikkerhet både i design og drift, fremholder Eng. Petroleumstilsynet har i senere tid hatt økt fokus på sikkerhet, og i den forbindelse gjør både Statoil og Hydro nå en gjennomgang av alle sine tekniske sikkerhetssystemer som skal beskytte installasjonene mot storulykker. DNV bidrar her med kompetanse og erfaring. Disse gjennomgangene har ført til fornyet fokus på sikkerhetsbarrierer. Dessverre er det slik at en del nye krav ikke har tilbakevirkende kraft slik at det ofte blir opp til organisasjonen å gjøre en vurdering av om eventuelle tiltak skal implementeres eller ikke. Strenge krav - DNV utfører klassifikasjon av flytende produksjonsanlegg, og har for disse allerede implementert strengere krav i sine regler når det gjelder trykkavlastningsberegninger ved brann enn mange andre Sissel Eng, Det Norske Veritas. klasseselskap. DNV utfører også 3. parts verifikasjon generelt, men dette er ikke så utbredt i Nordsjøen som andre steder i verden, og her føler vi at vi kan bidra i enda større grad enn vi gjør per i dag. I tillegg til å gjøre en 3. parts verifikasjon i henhold til de krav og regler som gjelder, har også DNV en unik samlet kompetanse når det gjelder undersøkelse og friskmelding av system og installasjoner, som følge av storulykker nasjonalt og internasjonalt. Her kan DNV bidra med erfaringsoverføring, sier Sissel Eng. VERNE-verdige bygg I samarbeid med blant andre Riksantikvaren skal Tekna høsten 2006 arrangere konferanse om verneverdige bygg. - Vi ønsker å fokusere på både offentlig verneverdig bygningsmasse og enkeltstående bygg, bygninger som enten er fredet eller har fått verneverdig status fra Riksantikvarens side, sier Teknas fagsjef Stein Egil Sæter (bildet) til Brannbullen. I første rekke er det sikring mot brann denne konferansen vil fokusere på. Dernest en rekke andre måter å trygge og sikre våre gamle hus og bygninger, sier han. I komiteen for konferansen sitter foruten Sæter, professor Harald Landrø og representanter fra Riksantikvaren.

9 9 Snøhvit-prosjektet: Sikkert på Melkøya? Snøhvit er det best utredede prosjekt Statoil noen gang har søkt å bygge ut. Over 2000 sider fagstoff, involvering av store deler av Norges fagekspertise, samt fagfolk i selskapet danner basis for konsekvensutredningen om Snøhvit. Ifølge selskapet. Konferansene Brannforum i Tromsø og Brann og eksplosjonssikring i Trondheim viet Snøhvit og Melkøya stor oppmerksomhet. Hvordan mestrer man å ivareta sikkerhet, og spesielt når det gjelder brann og eksplosjon? - Alle ulykker kan forebygges. Dette krever at vi har en Hvordan innarbeides brannvern og sikkerhet i et gassan- legg både i høy standard innen helse, sikkerhet og sikring, noe som har en verdi i seg selv, sa Bård Johansen, Statoil, Snøhvit, under Brannforum i Tromsø. Snøhvit er Europas første eksportanlegg for LNG og Statoils viktigste prosjekt for øyeblikket. Det er den første utbyggingen i Barentshavet. Sikkerhet og miljø vektlegges særskilt ved utformingen av de tekniske løsningene. Mulige scenarier Mulige uhellscenarier skal man aldri se bort fra. Bård Johansen tok for seg mulige etableringsfasen og ved drift? Blir HMS på Statoils LNGanlegg på Melkøya godt nok ivaretatt? hendelser, såkalte DFU er, som skipskollisjon, lekkasje til det ytre miljø, brann og arbeidsulykke i sin presentasjon i Tromsø. Han redegjorde også for Statoils sikkerhetsfilosofi og -kultur, og orienterte om hvordan anlegget på Melkøya og hele lokalsamfunnet har innarbeidet blant annet alarminstruks og handling ved eventuelle uventede hendelser/- ulykker. Teknisk rådgiver Ola Halden, Snøhvit-prosjektet, sa på konferansen i Trondheim at størst risikoeksponering for brann og eksplosjon er på selve bargen. Han hevdet ellers at det ved eventuell brann må utvises stor varsomhet ved bruk av vann. Han beskrev ulike beskyttelsestiltak mot brann, som passiv brannbeskyttelse på tanker og rør, hvor blant annet foamglass er benyttet. Delugeer skal brukes i innelukkede områder. Voksende marked Oscar Graff, Kværner Engineering, sa at LNG-prosjekter stiller store krav til kompetanse, teknologi og gjennomføringsevne. Han kom også inn på det sterkt voksende LNG-marked prosent av verdens oljeog gassreserver antas å ligge i det arktiske område. Og LNG er en aktuell transportløsning, som vi med våre erfaringer og teknologi fra Nordsjøen og nå med Snøhvit, har gitt oss store fortrinn., sa han blant annet. Brannfarlige varer LNG-anlegget på Melkøya blir konstruert og drevet i samsvar med bestemmelsene i Lov om brannfarlige varer med tilhørende forskrifter. Under prosjektering, bygging og drift av anlegget vil Statoil ha et nært samarbeid med Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Internasjonal erfaring fra andre LNG-anlegg og internasjonale standarder vil bli benyttet. Den viktigste av disse er CEN 1473, Installations and Equipment for Liquefied Natural Gas: Design of Onshore Installation. Denne er også akseptert som norsk standard. Det skal installerers systemer for gassdeteksjon, branndeteksjon og brannslokking ved anlegget. Det vil også være systemer for å ivareta prosessikkerhet. Statoil vil legge til grunn de prosedyrer og den erfaring selskapet har for drift av tilsvarende anlegg. Personell vil bli gitt opplæring etter behov. Det er ikke identifisert uakseptable sikkerhetsmessige forhold for naboområder som ligger utenfor det sikringsfelt som vil bli etablert. FAR-verdien for personell på LNG-anlgget er beregnet til 0,8 som er vesentlig lavere enn Statoils akseptkrierie på 5. De sikkerhetsmessige forhold knyttet til individuell risiko og samfunnsrisiko tilfredsstiller de gjeldende akseptkriterier for LNG-anlegget på Melkøya. Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten: Ulykkespotensiale En bransje som produserer produkter med stor ulykkespotensiale. - Et av de beste konferanservi har arrangert på mange år, både i innhold og kvalitet. Det hevder Harald Olstad, med i arrangementskomiteen og deltaker på konferansen Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten. Konferansen ble holdt på Britannia Hotel i Trondheim i slutten av mars, og samlet over 100 deltakere. -Det var gode og engasjerte foredragsholdere og en interessert forsamling. - - Kursdeltakerne var en god 'mix' av 'gamle travere' og yngre ingeniører. Budskapet som ble formidlet var at vi arbeider i en næring som produserer produkter med storulykkepotensiale. Men dette kan vi kontrollere med forebyggende tiltak, og konsekvensreduserende tiltak. Kunnskap om faget utvikler seg hele tiden, og det er derfor nødvendig å holde seg oppdatert - LNG er et aktuelt tema for tiden. Dette ble dekket i flere foredrag, f eks om Snøhvitutbyggingen, fremholder Olstad. LNG-brann ble demonstrert under et besøk på Sintef-NBL. Det skulle ikke forbause meg om temaet blir videreført på neste kurs. Utbyggingen av Shtokmanfeltet er jo særdeles aktuelt om dagen. Den sosiale siden vektlegges også på dette kurset. Her skapes nyttige faglige nettverk, som er særdeles viktig for unge ingeniører. Her er møteplass for ingeniører fra både leverandørbransjen, engineeringselskaper og operatørselskaper. På kurset hadde man to hyggelige kvelder sammen, med gode historier og tidvis høy stemning. Håper alle har lyst til å komme igjen neste år! Teknas brannkonferanse: Positivt bidrag!- Teknas brannkonferanser bidrar positivt til brannog sikkerhetsberedskapen i Norge. Harald Olstad (bildet) i Petroleumstilsynet sier at dette skjer gjennom formidling av ny kunnskap om faget, og en bevisstgjøring om hvilke farer brann- og eksplosjon faktisk representerer. Konferansene bidrar også til et faglig nettverk, gjerne på tvers av næringsområdene, en styrke som med fordel kan utvikles videre.

10 10 Gassutblåsing på Snorre A Litt etter klokka nitten, 28.november 2004 registreres gasslekkasje under Statoils, (tidligere Saga) Snorre A-plattform. De drøye femten timene som fulgte skulle vise seg å bli svært dramatiske for samtlige av de 218 som befant seg om bord. Og for sikkerhetslederen, Leif Sandberg, de verste timene i hans liv. EN TRAUMATISK OPPLEVELSE Alarmen går. Havet koker av gass. En ukontrollert utblåsing har inntruffet. Alt man har lært om sikkerhetsprose dyrer skal med ett omsettes i praksis. Det blir en kamp om å få gjort de rette tingene. Og hvor følelser spiller en stor rolle. Særlig i ettertid. For mannskapet på plattformen skulle tiden til neste formiddag bli en prøvelse i hvordan bekjempe en uhemmet gassutblåsing og de konsekvenser dette kunne medføre for mennesker og utstyr. For dette var ikke noe øvelse! - Det ble en prøve på hvordan en proaktiv beredskapsplan og teoretiske kunnskap skulle forenes med det praktiske når det stod om liv og store verdier kunne gå tapt. Sikkerhetsleder Leif Sandberg fortalte på Tekna-konferansen Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsektoren i Trondheim om sine opplevelser denne spesielle kvelden og natten. En lydhør forsamling tok del i en dramatisk hendelse som har satt sine spor. Sandberg snakket inngående og engasjert om de beredskapsgrep og tiltak som ble gjort under denne spesielle hendelsen. Og ikke minst formidlet han sine egne og mannskapets følelser når man stod overfor en mulig katastrofe av uendelige dimensjoner. Havet kokte - Ting skjedde raskt og helt uventet. Havet kokte under oss. Gassen blåste ukontrollert fra fire-fem kratre på havbunnen. Fra alarmen gikk, tok det femten timer før situasjonen var under noenlunde kontroll. Da var det kjørt boreslam ned i brønnen. Dette bidro til å stanse utblåsingen. Helt kontroll over situasjonen hadde vi ikke før neste dag, fortalte Sandberg, og spurte så: - Var dette en situasjon vi hadde trent på? Behersket vi akkurat denne type katastrofe? Han fortsetter: - Ingen uhell/ulykke inntreffer og oppfører seg slik man hadde tenkt det på forhånd. Utstyr og innøvde prosedyrer måtte overprøves. Vi måtte improvisere. For selv om utstyret i det store og hele virket, så var det mannskapets handlinger det stod og falt på. Mennesket måtte ta styringen. Kommunikasjon - Situasjonen krevde i første rekke at vi kunne kommunisere, sier han videre. Å gi klare og konsise beskjeder. Det gir ro og følelsen av trygghet der og da. Men selvsagt kommer følelser inn. Og for Sandberg ble dette meget aktuelt da det ble snakk om evakuering. - Hvem skal gå fra borde, hvem skal bli igjen? Evakuering Rundt 150 arbeidere på plattformen ble brakt med helikopter til Snorre B samt boreriggen Stena Don. 35 personer ble igjen på riggen, blant dem sikkerhetssjefen. Ingen personer kom til skade ved uhellet. Ikke fysisk. Men opplevelsene sitter igjen som vanskelige for mange. Særlig i ettertid er det at slike vonde tanker kommer og må bearbeides. Ikke minst en del myter som har oppstått i ettertid. Og man spør seg selv: Kunne ting ha vært gjort annerledes? I dag, ett og et halvt år senere, hva kan vi lære av en slik hendelse? Hva mener en sikkerhetssjef med en slik erfaringsbakgrunn skal til for å få til en så optimal læringsprosess som mulig innen brann- og sikkerhetsarbeid, - Erfaringsoverføring kan ha store utfordringer som kan illustreres med ordtaket: Den dumme lærer aldri. Den intelligente lærer av egne erfaringer. Den kloke lærer av andre. Leif Sandberg uten å måtte gå gjennom en slik traumatisk opplevelse? Komplekst - Dette spørsmålet berører en svært kompleks materie, og jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar, sier Leif Sandberg til Brannbullen. - Det er uansett et uhyre viktig spørsmål som angår alle som deltar i petroleumsvirksomheten. Spørsmålsstillingen dreier seg om læring innen brannog sikkerhetsarbeid, og læring er et annet ord for erfaringsoverføring. Erfaringsoverføring skjer på svært mange måter. Det kan være hvordan vi tar imot og lærer opp nyansatte, innhold i og lesbarhet av prosedyrene våre, innhold og pedagogisk framføring på interne og eksterne kurs, gjennomføring av analyser og av granskninger, utarbeidelse og distribuering av sikkerhetsmeldinger osv. For at dette mangfoldet av aktiviteter skal få et godt resultat så må planlegging og gjennomføring av dem gjøres profesjonelt, tett på, sannferdig, nyskapende og med omtenksomhet. Erfaringsoverføring - Norsk petroleumsvirksomhet sitter på enorme mengder erfaringer, både generelt og Statoils Leif Sandberg var sikkerhetsansvarlig under Snorre A-utblåsingen. innenfor sikkerhet, fremholder Sandberg. - For å kunne dra full nytte av disse erfaringene må vi få til et system for erfaringsoverføring. Identifisere - For å lykkes i erfaringsoverføringen må vi være kloke, hevder Sandberg. - Hvis hver enkelt bidrar aktivt til identifisering, bearbeiding og formidling av egne erfaringer så er vi et stykke på vei. Dersom vi på en profesjonell måte også tar inn over oss andres erfaringer så vil det være flott. Nøkkelen ligger i den enkeltes holdning, både til å lære fra seg og til å lære. Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig er et ordtak som kan være en passende avslutning på et vanskelig tema, sier Leif Sandberg til slutt.

11 11 Nye trussler i et Seksjonssjef i NVE Bjarne Larsen sa under Brannforum i Tromsø at dagens samfunn blir mer og mer avhengig av stabil kraftforsyning. Her viste han blant annet til den sårbarhet som siste vinters hendelser SÅRBART samfunn med ekstreme værforhold og hvor strømforsyningen en rekke steder har uteblitt opptil flere døgn. Han var også en urolighe over at mange energiselskaper nå går fra teknisk til økonomisk fokus. - Derfor er det viktig å utdanne og vedlikeholde godt kvalifisert, teknisk personell. Gode sikkerhets- og vedlikeholdsrutiner, som for eksempel ROS-analyser, blir bare enda viktigere i tiden fraomver, hevdet han. Larsen advarte også, med bakgrunn i den teknologiske utviklingen som har ført til mer avhengighet av IT-systemer, at anleggene er langt mer utsatt og sårbare. At systemene klikker ut, enten gjennom feil, i forbindelse med sabotasje eller naturhendelser er et trusselbilde vi må ta inn over oss, hevdet han. Larsen uttrykte bekymring for den lave rekruttering til bransjen og den høye gjennosnittsalderen på dagens elverkansatte. Deltakelse på Brannforum ble gjennombruddet Fra frustrasjon og usikkerhet til forebygging og konsekvensutredninger Mange sliter med tolkningen av dagens regelverk innen kraftindustrien.for Øystein Aspenes i Troms Kraft ble det først klart da han deltok på Brannforum. - Da jeg begynte i jobben merket jeg snart en viss usikkerhet blant energioperatørene i den forstand at de ikke følte seg fortrolige med hvordan sikkerheten var arrangert og ivaretatt i våre anlegg. Under Brannforum 2006 i Tromsø klarte stasjonslederen ved Skibotn stasjonsgruppe, Øystein Aspenes, å målbære og anskueliggjøre noe av den frustrasjon som nok er en del av hverdagen hos flere ansatte i norske energiverk: hvorledes skal man tolke og etterleve dagens regelverk innen ansvar og sikkerhet!? Bør eller skal - Troms Kraft har alltid lagt vekt på å etterleve tilsynskrav til sikkerhet innen drift av våre anlegg. Men det er ikke til å legge skjul på at vurderinger av aktuelle tiltak ofte har ført med seg kritiske kostnytte betraktninger, hvor forskriftenes eller veiledningens definisjon av bør eller skal ga føringer for om tiltaket ble implementert eller ikke! Lite komptanse Aspenes hevdet at han raskt innså at kompetansen innen brann og redning var heller liten. Og at verken han eller noen av hans medansatte kunne beskrive hvordan sikkerheten var ivaretatt. I forsøk på å avklare dette ble daværende FEA-F og Veiledning for brann og redning i kraftforsyninga lest og vurdert punkt for punkt. Der det stod bør hadde vi tilbøylighet til å tolke tiltakene som ikke nødvendige, hevdet han. En milepæl En milepæl i prosessen med bedre å forstå forebyggende sikkerhetsarbeid i kraftstasjoner, hevdet Aspenes var deltakelse på Brannforum i Bodø i 2003, fulgt opp gjennom konferansene på Hafjell året etter og i Bergen i fjor. - Etter hvert brannforum har jeg kommet hjem til stasjonsgruppa og i større grad klart å formidle hvordan sikkerheten i våre anlegg er ivaretatt, og ikke minst evner vi nå å si noe om hvilke trusler vi kan stå overfor og hvordan vi bør forholde oss om det skulle skje uønskede hendelser i kraftverkene. - Vi er kommet videre, fra i stor grad å vektlegge lovens krav om man skal eller bør, til å vurdere hvilke trusler vi står overfor, og kritisk vurdere hva vi kan gjøre for å forebygge eller dempe konsekvensene. Kort sagt: vi er i gang med å utvikle kompetansen til og virkemidlene for hver enkelt som arbeider i anleggene våre, sa Aspenes. Brannvesenets rolle Brannvesenets rolle tok også Aspenes for seg i sitt tankevekkende foredrag. - Brannvesenet besitter mye kompetanse, men det viser seg at når det kommer til problematisering rundt innsats i kraftverk i fjell, er det langt mellom personell som har vært i varme situasjoner. Fellestrekkene for flere av våre kommuner er at alle har frivillig brannvesen og begrensede ressurser. Felles øvelser og utvikling av felles kompetanse må utføres. Inntil videre anser vi egenredning med evakuering helt ut av fjellet som en førende strategi. ROS-analyser Foredragsholderen mente at ROS-analyser hadde vært svært nyttig for gjennomføring av sikkerhetstiltak i TKs stasjoner. Og avslutningsvis kom han med følgende utsagn. - Problemene ligger i selve tilnærmingen til problemene og evnen til foreta dokumentasjon og analyse av denne. Personell fra eget og innleide selskaper har ofte manglende kultur for hvordan de systematisk skal bryte ned oppgavene, definere løsningene og fordele ansvar. På vår stasjonsgruppe har vi hatt en god utvikling på sikker jobbtilnærming i overensstemmelse med internkontrollens intensjon. Men jeg registrerer at mange fortsatt sliter, eller rett og slett ikke er kommet til erkjennelse om hva som kreves, sa Øystein Aspenes blant annet.

12 12 Tekna-brannkonferanser 2007: Brannfoum 2007 Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg Holmenkollen Park Hotell Rica, Oslo februar 2007 Medarrangører: Statnett og Statkraft Brann- og eksplosjonssikring i petrolumsvirksomheten Rica Maritim Hotel, Haugesund Brannsikre i bygg Mars mars 2007 Brannforum på nett:

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

sikkerhet status & signaler 2012-2013

sikkerhet status & signaler 2012-2013 sikkerhet status & signaler 2012-2013 25år piper alpha Tema:storulykke ma:s tor y ul k 25år piper alpha Kjære leser k e Te Sikkerhet status og signaler er en årlig publikasjon fra Petroleumstilsynet (Ptil)

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

11. Store ulykker: Læring og forebygging

11. Store ulykker: Læring og forebygging 11. Store ulykker: Læring og forebygging Helge Stamnes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap helge.stamnes@dsb.no Innledning I dette kapitlet drøftes fenomenet storulykke, om hvordan potensialet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

Sikkerhet. Fagblad om industrivern, beredskap og sikring

Sikkerhet. Fagblad om industrivern, beredskap og sikring Sikkerhet Fagblad om industrivern, beredskap og sikring Nr. 1 2015 Organisering Organisering hvordan, hva, hvem: Gjør industrivernet rustet til å takle små og store hendelser Nettstedet Regelhjelp.no drives

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Arealplanlegging og klimaendringer SIDE 8-15. Nr. 02-2008. Marit Holmedal, Scanpix

Samfunnssikkerhet. Arealplanlegging og klimaendringer SIDE 8-15. Nr. 02-2008. Marit Holmedal, Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 02-2008 Arealplanlegging og klimaendringer SIDE 8-15 Marit Holmedal, Scanpix 2 Kalender Innhold September M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 16 17 18 19 20

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103.

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer