Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landsforening for Laryngektomerte"

Transkript

1 Nr 1-7 Årgang, april 2004 I dette nummer finner du: Side 2 Forandringer og utfordringer Side 3 Info fra PROVOX Reiseklubben 2005 NLFL avdeling Østfold på tur Side 4 NLFL! et godt navn i snart 40 år? Side 5 De danske feriehus Side 6 «Sydentur til Tenerife vinteren 2004 Side 7 Reisebrev fra Klara! Side 8 Refleksjonar i høve til «Nytt namn» - ein god organisasjon/foreining Side 9 TAlevibratorer til laryngektomerte i Lithauen Førstehjelpslapper på flere språk Side 10 Førstehjelpslapper på flere språk Side 11 NLFLs likemannstjeneste NyStemten Side 12 Adresser og definisjoner Hei kjære medlem i NLFL. Den Norske Kreftforening har endret navn og heter nå Kreftforeningen. Samtidig er det også utarbeidet en ny logo. Kreftforeningens har skiftet kontoradresse i Oslo, fra Frifdtjof Nansens vei til Tullins gate 2. Sammen med denne profilendringen har Kreftforeningen gitt ut en rekke postkort. Med små skrift på baksiden står noen visdomsord som vi i NLFL-nytt mener fortjener å bli sitert flere steder i dette nummeret. Styret i NLFL er nå i full gang med forberedelsene til årsmøtet som i år avvikles under landskurset på Hafjell fredag Fotografert 4 juni. av en meget observant En annen Brynjar viktig Bredesen sak for oss i tiden er NLFLs hjelpeprosjekt til for laryngektomerte i Lithauen. Mer om dette inne i bladet. «Kreftforeningen har et fokus på å skape best mulige rammer for mestring av kreft, - gjøre de som berøres sterkere gjennom forebyggende tiltak, informasjon og omsorg. Sammen skaper vi håp.» (Fra Kreftforeningens postkortserie). Norsk Landsforening for Laryngektomerte Foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode- /halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte.) Tilsluttet:

2 Norsk Landsforening for Laryngektomerte Foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte.) NLFL-nytt: Nyhetsbrev utgitt av NLFL - 6 årgang Tilsluttet: Ansvarlig redaktør: Redaksjon: Daglig leder i NLFL: Kjell Gillingsrud, Glimmerv. 15, 1784 HALDEN tlf priv.: Tor Wold, Oskar Skaugs v. 8, 7088 HEIMDAL tlf priv.: , arbeid , Jan Gunnar Pedersen, Nordre Toppe 3, 5136 MJØLKERÅEN tlf priv.: Tina Schøien, Kreftforeningen, Tullins gt 2 - postboks 4, Sentrum, 0101 OSLO tlf.: mobiltlf.: , Forandringer og utfordringer! Noen betraktninger fra leder etter at det er gått tre måneder av nok et år. Det skjer forandringer rundt oss hver eneste dag, noen til det gode, men også noen til det som kanskje ikke er bare av det gode. Jeg begynner vel å se en litt annen hverdag når det gjelder det å arbeide i en frivillig organisasjon. For eksempel blir det flere og flere interesseorganisasjoner som søker om statlige midler for å drive sitt arbeid. Potten til fordeling blir etter det jeg har oppfattet fra debatten i media om statsbudsjettet ikke større. Som noen av våre medlemmer allerede vet så har Kreftforeningen inntektssvikt på grunn av bortfall av automatinntekter. Dette vil få konsekvenser for de rammebetingelser Kreftforeningen kan gi oss. Det blir også flere som søker om tilslutning. Jeg ønsker på ingen måte å svartmale situasjonen, men ønsker å poengtere at styret kanskje må arbeide hardere for å få de midler på plass som må til, for å drive de aktiviteter som har vært prioritert fram til i dag og som må forsette. Vi må kanskje tenke nytt og finne nye veier å gå. Dette er styrets store utfordring i det kommende år. NLFL er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), en paraplyorganisasjon for langt over 60 lag og foreninger med tilsammen over medlemmer. Jeg fikk nå i slutten av mars anledning til å delta på representantskaps møte i FFO. For meg var det meget lærerikt. Jeg fikk et godt innblikk i hvordan FFO arbeider for å påvirke besluttende myndigheter. Jeg synes at forslaget om en sjokkøkning av egenandelene er betegnende for hva FFO kan få til. Forslaget i statsbudsjettet var en økning på 1150 kroner til 2500 kroner, men som til slutt endte på 1550 kroner takket være FFO. Når jeg da leser VG for lørdag 27 mars og der ser at en av de ting som kan skje i forbindelse med skattelettelser, er at særfradraget for store sykdomsutgiftet kan bli fjernet. Blir dette en realitet er vi som organisasjon for liten til å oppnå noe alene, men FFO er store nok og har påvirkningskfraft i det politiske miljø og muligheter til å få dette forandret. Jeg ser for meg muligheter gjennom kontakter i FFO og smågruppeforum til å få hjelp og støtte til finne mulige å finne løsninger på problemer vi har overfor Rikstrygdeverket i forskjellige sammenheng. Fellesskapet gir styrke. For øvrig er jeg optimist. Hos meg er snøen borte, fortsatt litt nattefrost, men våren er på full fart med sin små tips om at det er mer varme og muligheter i vente. Endrede rammebetingelser på økonomi må ikke bli et problem, men en utfordring til å finne gode løsninger. NLFL har snart vært aktiv i 40 år og med de dystre prognoser man leser om at i 2020 vil dessverre hver fjerde nordmann bli rammet av kreft, så blir det behov for oss i de neste 40 år også. Så kjære medlemmer, trå til og still opp til tillitsverv både lokalt og sentralt for å drive NLFL videre. Jeg ønsker alle en riktig god påske. Kjell Side 2

3 Nytt stomaplaster for laryngektomerte: Provox XtraBase. Vi opplever alle at Rikstrygdeverket ikke er oppdatert med hensyn til hvilke produkter som er godkjente hjelpemidler for oss. Provox XtraBase er et nytt stomaplaster for laryngektomerte som har problemer med å få vanlig stomaplaster til å feste, eller for brukere av FreeHands taleventil. Provox XtraBase er et avstivet, konvekst (buet innover) plaster, Plasterets stivhet og bøying innover skal sørge for bedre tetting rundt stoma. Provox XtraBase er først og fremst utviklet for pasienter som trenger ekstra godt feste: - Brukere av FreeHands taleventil - Pasienter med dypt eller irregulært stoma Provox XtraBase er nå godkjent for refusjon etter Rikstrygdeverkets 5 14 fra og med 1. januar Plastret kommer i pakker á 20 stk og har Provox produktnr Varenr. i Vareregistreringssentralen er : Samtidig vil jeg få opplyse at kassetter/ filter til FreeHands taleventilen produktnr 7712 har fått varenr i Vareregistersentralen. Kjell Gillingsrud Leder NLFL REISEKLUBBEN Etter at Reiseklubben igjen har hatt en vellykket tur til Tenerife inviterer vi igjen medlemmer, støttemedlemmer med kjente til nytt helseskapende opphold på Tenerife. 30. januar 05 ser det ut til at turen starter denne gangen. Vær tidelig ute med påmelding, da der er begrenset med plasser. For påmelding og info. ring: Jan-Gunnar: eller Svein-Tore: / e-post : NLFL avdeling ØSTFOLD PÅ TUR STD Som en forandring til et ordinært styremøte arrangerte styret en dagstur til Håverud og Baldersnes herregård i Dalsland. En minibuss startet tidlig på dagen og plukket opp deltaker med start i Moss via Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, i alt 14 personer. Turen gikk først til Ed hvor vi inntok en deilig frokost på det ærverdige Hotell Carl XII. Derfra gikk turen til Håverud som ligger ved Dalsland`s kanal med sine sluser. En hyggelig guide tok imot oss og fortalte om kanalen og hva den opprinnelig ble bygget for og bruken i dag. Hun ga også en fyldig og god orientering om dagens industri og andre aktiviteter i området. Hun tok oss med på en rundtur gjennom Kanalmuset. Deretter gikk vi en tur langs akvadukten fra 1868 og slusene og avsluttet det hele med et besøk i en forretning som solgte spesialiteter innen fiskeprodukter fra området og noen lot seg friste. Så gikk turen videre til Baldersnes herregård med en praktfull beliggenhet på en odde som stikker ut i Laxsjøen. For 150 år siden anla daværende eier, brukspatron Carl Fredrik Waern en engelsk inspirert park med ca 250 forskjellige løvtreslag, vi var der utenfor sesongen, men på sommertid er det ofte underholdning i den store parken. Naturligvis var det også her muligheter for innkjøp av suvenirer og kunsthåndverk. Tiden gikk og turen gikk videre til hotell Dahlia i Bengtsfors hvor vi inntok en velfortjent middag etter kanalvandring og en lang spasertur blant hundrevis av løvtrær. Vi var heldige med været for det var kanskje litt grått på dagen, men under middagen så innhentet regnet oss. Sjåføren tok oss tross øsende regn trygt til bake over Nøssemark hvor vi ferget tilbake til Norge og de respektive avstigningssteder. En sosial og interessant og hyggelig tur. Turdeltaker. Side 3

4 NLFL - Norsk Landsforening for Laryngektomerte Et godt navn i snart 40 år! Holder det ikke lenger? LANDSKURS 2004 neste års landskurs arrangeres 3-6 juni Stedet er som før, Quality Hotel Hafjell, Øyer (utenfor Lillehammer). I julenummeret av NLFL-nytt antydet vi at styret jobber med å komme frem med et nytt navn på foreningen vår. Bakgrunnen er at det i løpet av de åtte til ti siste årene er foretatt endringer i 1 i NLFLs vedtekter - medlemsparagrafen. NLFL er ikke lenger en forening for laryngektomerte eksklusivt. NLFL har som formål (Vedtektenes 1 a):... «å samle alle medlemmer i en landsomfattende forening. Som medlemmer regnes laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hodehalskreft, og personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte).» Oprinnelig var NLFL en forening «eksklusivt» for laryngektomerte. Etterhvert så foreningens tillitsvalgte ogsamarbeidspartnere at det fantes mange andre pasientgrupper med lignende problemer. Tidlig på 90-tallet ble trakeostomerte innlemmet med fulle medlemsrettigheter etter å ha fått anledning til å delta ved NLFLs arrangementer i en periode. Utvidelsen av medlemskategoriene skjøt fart da Ecto-Opto-foreningen ble slått sammen med NLFL. Under samlingen for likemenn (besøkskurset) i fjor høst ble tanken om NLFL burde se seg om etter et nytt navn luftet. Saken ble videre tatt opp på lokalledersamlingen en måned senere. Alle i styret forventet en livlig og høylydt debatt. Forbauselsen, og den positive overraskelsen, var stor da det viste seg at representantene fra lokalforeningene tydeligvis mente at dette var en god ide. Det kom frem få, om noen, motforestillinger og alle syntes å være glade for forslaget. Med håp om at saken ble underlagt debatt i lokalforeningene ble det skrevet en liten artikkel i julenummeret av NLFL-nytt. Å finne et nytt fengende navn skulle vise seg å bli vanskelig. Styret tok for seg foreningens formålsparagraf og bestemte seg for å gå ut med standpunktet at man burde finne et navn med utgangspunkt i begrepet "Hode- Halskreft". Dette er den medisinske betegnelsen som idag benyttes for alle våre - bortsett fra trakeostomerte som ikke har hatt kreft. I ettertid viser det seg at stemningen rundt om i lokalforeningene er langt mer nyansert enn den var på lokalledersamlingen. Det er registrert alt fra stor entusiasme (". endelig blir også vi godtatt fullt ut."), via likegyldighet (".er det så nøye hva foreningen heter da?... ) til flammende motstand og «trusler» om å fremme mistillitsforslag til styret. Det er tydelig at dette viktige spørsmålet rører ved det innerste hos enkelte medlemmer. Debatten om et eventuelt navnebytte viser oss at et godt "gammelt" navn, på en forening som representerer mye positivt for mange av oss er vanskelig å gi slipp på. Mange har sterke gode følelser for NLFL. I styret ser vi pr idag at begrepet hode/halskreft ikke er et veldig godt utgangspunkt for et nytt navn. Det er ennå ikke godt nok innarbeidet i språket. Det er heller ikke lett å komponere et velklingende navn rundt begrepet øre-nese-halskreft. Mange foreninger har konstruerte navn. Norilco, foreningen for stomi og reservoiropererte har hentet navnet sitt fra sentrale latinske begrep tilknyttet sin sykdom. (En stor andel medlemmer i Norilco har forøvrig aldri hatt kreft). Det er rettet henvendelser til foreningene i Danmark og Sverige for å høre hvordan de tenker i denne saken, også disse foreningene har utvidet medlemskategoriene noenlunde paralellt med NLFL DLFL hadde en tilsvarende debatt oppe for noen år siden, men det ble den gang funnet at tiden ikke var moden for et navneskifte i Danmark. Side 4

5 Fra Svenska Laryngförbundet er det ikke mottatt svar. Styret i NLFL besluttet i styremøte 26 mars at det ikke vil fremme forslag om navneendring på det nåværende tidspunkt. Under landskurset vil det imidlertid bli holdt to innledningsforedrag - et for navnebytte og et imot. Navnesaken blir deretter tema for et gruppearbeid. I året dsom går frem mot neste årsmøte(2005) blir alle lokalforeninger oppfordret til å behandle saken på medlemsmøter. Styret vurderer å utlyse en navnekonkurranse dersom stemningen går i den retning. hilsen styret i NLFL Papirviften i vår profil fungerer ikke uten en ytre kraft, en interaksjon med andre. Det kan være seg pårørende, pasienter eller helsepersonell. Ingen skal jobbe med kreft alene. Vi skal være tilstede der det trengs. Sammen skaper vi håp. fra Kreftforeningens postkortserie. Side 5

6 Et gammelt ordtak sier at det finnes to typer mennesker - de som bygger vindskjul når det blåser og de som bygger vindmøller. For oss handler håp om å tørre å stå frem, ri stormen av og komme styrket ut av det. Sammen skaper vi håp. Kreftforeningens postkortserie. «Sydentur» til Tenerife vinteren 2004 Vi har for tredje gong vore så heldige å få vere med Reiseklubben på tur til Tenerife. Vi kom til Tenerife søndag 25 januar frå dei forskjellige flyplassar i > Noreg. Måndag hadde vi felles møte for alle vi som var i gruppa. Der fekk vi opplyst kva felles aktivitetar som skulle vere. Svein Tore hadde søkt Gottschalks fond om midlar, hadde fått til å bruke på turen. Det hadde blitt bestemt leigebil 2 veker og ein felles middag. Det blei hengt opp liste i gangen på hotellet som vi kunne skrive oss på når vi ønska å bruke bilen. Der var også liste over telefon og rom nummer til alle i gruppa. Det fungerte svært bra, eg trur alle fekk kome på tur det dei hadde ønskje om, og Tor Odd og Ove var sjåfør for dei som hadde behov for det. Vi hadde eit felles møte som vi drøfta tankar kring at vi alle er medlemmer i same foreining, og at målet må vere at alle føler sosialt utbytte av å vere i eit fellesskap. Og som deltakar på turen er det utruleg godt å kjenne det sosiale fellesskapet og likeverd med dei andre deltakarane. Den innkluderande måten som deltakarane har, for å nemne noko; invitasjonar til fellesskap på stranda, invitasjon om å møtast siste kvelden (for oss som hadde 14 dagar) på «Peruano» for alle som harlyst. Ein deltakar kom på sjukehus, det som vi opplever å bli sjuk på Tenerife er vel betre enn heime i Noreg, der kjem legen til pasienten. Etter opphaldet vanka det blomar frå foreininga, og eg håper pasienten kjende at han var i ei gruppe der vi alle hadde omtanke for han. Siste torsdagen hadde vi ein kjempefin kveld med tri rettar til middag. Det som eg har tenkt mykje på i etter tid var det Svein Tore fortalde om starten på sitt engasjement for å få til tur. Han sine tankar om at flest mogleg kunne få kome saman og oppleve samhold, sosialt fellesskap i sol og varme. Det vil eg rette ein stor takk til Svein Tore for at han gjorde noko med dei tankane. Min situasjon er den at eg hadde ein lang sjukdomsperiode der komplikasjonane sto i kø, forandringa med å bli heimeverande etter eit yrkesliv som pendlar og mykje reising blei stort. Sjukdommen gjorde til at eg blei deprimert og leddgikta blei svært aktiv. Den sosiale rolla mi blei svært redusert. Difor er eg svært glad for å vere med på eit felles opplegg til Tenerife, og vil takke kvar enkelt av deltakarane for samhold og sosialt fellesskap og omsorga alle har for trivsel på turen. Her kan vi vere med på det som er ynskjeleg, disponere dagen sjølv, prate med Side 6

7 folk når vi har lyst. Hadde eg fått Åse med på å vere 3-4 veker hadde eg ynskt det. Dette opphaldet gjer vinteren kortare og livet lettare. «Fint å ha nokon bak ryggen nokon som kjenner trappa det er tungt å gå aleine fint å ha deg der men ikkje dytt!- Eg kjem i mitt eige ganglag eg.» Sitat frå «Ikkje dytt» av Gudrun Lie Sæter NORDISK KONGRESS August 2005 Odense, DANMARK Takk til alle som var med på turen for at det blei svært vellykka. Helsing Kai Reisebrev fra Klara. No er vi kommet hjem og ser tilbake på turen vi hadde til syden. Vi kom fra hele landet, men var som en stor familie. Gjengen har vært sammen før, men noen uteble i år, men sånn vil det alltid bli. Det var en fin tur, vi var heldig med været sol og varme så nå var det bare å nyte det. Vi traff alltid på noen som vi kunne slå av en prat med. Om dagen var vi ved sjøen eller på tur. Om kvelden var vi ute på tur og satt oss ned på forskjellige utsteder. Det var alltid noe vi kunne ta oss til. Så kom kvelden vi alle skulle samles til fest, alle fint kledd og i festhumør. Konen til en laryngektomert holt en fin tale og takket reiselederen for et fint tiltak og overekte han og fruen en fin rosebukett og kjøkkenforkle med grytelapper fra boss alle. Onsdag og lørdag gikk vi som ville i den svenske kyrkan for å synge. Vi gleder oss til neste år! Hilsen Klara J. Side 7

8 Kreftforeningen ønsker å være en viktig drivkraft i arbeidet med kreft. En som tør å være utilslørt og direkte, delta i debatten og være en støtte når det blåser. En som bidrar med positiv kraft og energi til å takle en annen hverdag. Sammen skaper vi håp. Kreftforeningens postkortserie. Refleksjonar i høve til «Nytt namn» - ein god organisasjon / foreining. I ein god organisasjon er medlemmene kreative, sjølvstendige og myndige med individuell medråderett. I drøfting rundt endring av namn ser eg at det er aktive medlemmer som har klare synspunkt på det som dei er ein del av. Alle har krav på å kjenne seg verdig og ha medbestemmelse, kunne vere ueinige, men bli respektert og at vi «toler det». «Fellesskapet sprekk når problema kjem.» Det må vi ikkje la skje i ei foreining som skal vere til støtte og oppmuntring der målet er å heve livskvaliteten for dei som har vore gjennom ei krise i høve til sjukdom. Men gje kvarandre aksept og respekt, det tyder ikkje å vere einige, men ha eit felles mål. For å nå målet må vi gjennom ein prosess gje høve til å akseptere og bli mogen for endring. Det kan take tid, men tid er verdifullt for at alle kan spele på lag. Vi kan alle vere med på å skape framtida for foreininga, men det krev at vi må take initiativ, vere truverdige og møte nye behov. Vise omsyn til vår felles sårbarhet og behovet for fellesskap. Medlemmene må kjenner seg respektert, føler likeverd, bli sett og høyrt. Mine vurderingar i høve til namn: Hode og halskreft foreining meiner eg er eit dårleg namn, det vil dei fleste i distrikta tenkje hjernetumor. Øre -nese - halskreft foreining er eit godt namn, dekkjande for dei fleste medlemmane i foreininga, og vil tru at eit større omfang vil finne vegen for å bli medlem. Laryngektomerte er eit tungt namn, men det er knyta sterke kjensler til det namnet og har aksept. Det har over 30 år historie, et godt innarbeidd namn som er kjent og bruka i samarbeidsorgan i inn og utland. For å nemne nokre FFO, Kreftforeningen og offentlege organ som departementet etc. forutan dei internasjonale! Eg har fått tillit av medlemmane til å vere representant i styre, difor ser eg det viktig å få på lag dei «gamle grunnpilarane» så dei kjenner seg høyrt og respektert. Mange har vore medlemmer i fleire år, dei bør få smake på nytt namn, venje seg til det, vere med å bestemmer, så kan resultatet bli eit nytt namn når tida for det er høveleg, kanskje i samarbeid med Danmark og Sverige. Men fare for splitting i ei foreining er stor viss medlemmane kjenner seg overkøyrde, tida må arbeide. Eg ynskjer vi kan ha som mål å vere tydelege og opne, det vil gje oss tryggleik for å nå eit felles mål med foreininga. «Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes: først latterliggjøres den, så motarbeides den. så ansees den som selvsagt.» Sitat av Scopenhauer Helsing frå Åse Vestgården Side 8

9 Fra CEL har vi hentet opp fire nødmeldingslapper på hhv Tysk, Engelsk, Fransk og Spansk. Nr. 1 - april 2004 Talevibratorer til Laryngectomerte i Lithauen. Da NLFL-nytt kom ut for første gang, til jul i 1998 sto det en liten artikkel der om at NLFL vurderte å starte et hjelpetiltak til fordel for laryngektomerte i et land hvor forholdene ikke lå så godt til rette som i Norge. Etter noe grunnarbeid fant vi ut at det var naturlig for oss å rette øynene mot Lithauen. For oss er det mer eller mindre en selvfølgelighet at vi mottar nødvendige hjelpemidler. De vanskene vi opplever fra tid til annen i forbindelse med trygdekontorets manglende kompetanse rundt de forskjellige spesialartikler vi har behov for blir for intet å regne i forhold til hva forts. på neste side Ideen har vi selvsagt hentet fra DLFLs Ny Stemme. Skal du ut å reise kan du klippe ut det aktuelle språket dit du reiser. Side 9

10 man ser rundt om i verden. Noen av våre søsterforeninger under Kreftforeningsparaplyen driver hjelpeprosjekter i Øst- Europa. Et makabert eksempel på hva man har opplevd er i forbindelse med Norilcos prosjekt. I Russland møtte man mennesker som hadde fått utlagt tarm eller urinrør og som ikke hadde hjelpemidler i det hele tatt. Hos oss er en tilsvarende situasjon vanskelig å tenke seg - dette ønsker vi ikke å tro at er sant. I Lithauen hadde man tidligere en forening Neujas Balsas (Lithauisk for Ny Stemme) men den var da vi kominn i bildet nedlagt. Etter mye arbeid kom vi imidlertid i kontakt med legen Vitautas Cepulis og logopeden Janina Kinsuaite. Disse to besøkte oss sammen med daværende leder for den revitaliserte Neujas Balsas, under landskurset på Hafjell i Under dette arbeidet kom det stadig tydeligere frem at NLFL kunne gjøre en innsats for laryngektomerte i Lithauen. For å gjøre en lang historie kort: Vi fant raskt ut at dersom vi kunne skaffe til veie et antall talevibratorer ville det være til stor hjelp. Vi søkte Kreftforeningen om midler og fikk tildelt et betydelig beløp. En klar forutsetning av at NLFL sto for forvaltningen av beløpet. I mars i år reiste NLFLs nestleder Bjørn Bryn, som selv er vibratorbruker og logoped Pål Ericsson til Lithauen og kunne overrekke gaven. Overrekkelsen foregikk ved at laryngektomerte som ikke var i stand til å meddele seg muntlig møtte opp sammen med en logoped. De fikk grunnleggende opplæring i tilpasning og bruk av den nye elektroniske talevibratoren. Når Bjørn og Pål forteller om dette møtet beskriver de noe som vi vanskelig kan formidle på trykk. «Dette er vel anvendte penger - vi så en oppriktig takknemlighet som rørte ved noe langt inne i oss.» NLFL har bidratt til at de 65 laryngektomerte i Lithauen, som ikke kunne meddele seg muntlig, igjen kan snakke. Vi har også etablert et apparat for resirkulering av brukte vibratorer og kontroll med at de ikke blir gjenstand for svartebørs. NLFL har hatt noen gode hjelpere i denne saken. Vi kommer ikke utenom vårt medlem Lorents Gran. Lorents fungerte som vår døråpner i dette prosjektets initielle fase. Han hadde bred kunnskap om landet, kulturen og ga oss viktige kontakter til medisinske og logopediske miljøet i Lithauen. Daiva Zyzyte, som vi kom i kontakt med gjennom NLFL avdeling Trøndelag fungerte som en meget dyktig tolk direkte fra/til lithauisk og norsk. I styret sitter vi og er litt stolte over dette prosjektet - det synes vi at alle medlemmene også skal være. Stor takk til Kreftforeningen. Styret i NLFL Side 10

11 Diagnose L - Laryngektomert S - Strupekreft, strålebehandlet M - Munnhule-/halsoperert T - Trakeostomert Norsk Landsforening for Laryngektomerte Likemannstjenesten april 2004 P - Pårørende Oslo/Akershus L Grete Olsen Raschsvei Oslo L Rolf og Berit Johannesen Gml. Enebakkvei Oslo M Erna Enge Kranveien Oslo L Tor og Anne-Karin Sennerud Micheletsvn. 38 G 1053 Oslo L Leif-Carlo Hansen og Elisabeth Røhrt Hansen Strandveien Drøbak T Liv Wilskog Fuglåsen 8 A 1488 Hakadal Hedmark T Mary-Anne Amundsen Gjøkveien Brumunddal L Marit Stuik og Willy Skaug Grøndalsbakken 140C 2407 Elverum L Anne-Lise Grønbrekk 2890 Etnedal Hordaland M Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen Ulvedalen Flaktveit L Albert og Klara Jensen Nordre Toppe Mjølkeråen L Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3/ Mjølkeråen L Brynjar Bredesen Storhammeren Fyllingsdalen L Svein-Tore Danielsen Hj. Brantingsvei Fyllingsdalen M Bodil og Torgeir Riise Klauvarinden Salhus M Eli og Tor Standal Midtunhaugen Nesttun L Johannes Teigland 5302 Strusshamn L Ove og Wenche Ingebrigtsen Loddefjordveien Loddefjord Rogaland L Terje Ulriksen Haraldstunet Haugesund M Alfrid Strømberg Ospebergleitet Hafrsfjord L Asle Eliassen Loshavn 4550 Farsund L Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr Breidablikkv Stavanger Telemark L Terje og Sissel Kaasa Deichmannsgt Porsgrunn L Kai Vestgården 3840 Seljord Agder L Sverre Henriksen Orreveien Arendal M Marit Vimme Ubergsmoen 4985 Vegårdshei Trøndelag L Tor-Odd og Turid Damås Skoleveien Levanger L Tor og Jorid Wold Oskar Skaugsvei Heimdal T Ann Karin Merket 7288 Soknedal M Karen-Inger Hagfors Neptunveien Trondheim L Arvid Pettersen Nyheimsveien 18 A 7058 Jakobsli L May Skaali Postboks Lundamo L Lage og Marie Skog 7350 Buvika L Lars-Erik Wadseth 7620 Skogn Møre og Romsdal L Per Arne Hagseth 6475 Midsund T Bjørn W. og Astrid Ruland Håhjem 6260 Skodje Østfold L Bjørn og Inger-Hilde Bryn Stasjonsgt Spydeberg L Kjell og Turid Gillingsrud Glimmerveien Halden M Torstein og Unni Haugan Kølstigen 38 S Strømstad M Bjørn og Lillian Solberg Hylliveien Spydeberg M Pål Wensberg Thorneløkkveien Moss Nord-Norge L Odd Tore og Anne Adelsten Napp 8380 Ramberg P Paul Olsen Ongstad 8445 Melbu L Kristian og Laila Heggelund 8450 Stokmarknes L Olav Sverre Johannessen 8487 Bøgård M Samuel Hætta Postboks Maze S Idar Isaksen Øverveien Olderdalen M Reidar Lund 9068 Nord-Lenanger L Jan Inge Kristoffersen og Grete Vollan Grasmyr 9303 Silsand Vestfold L Roger Guse Brunlaveien 28 B 3290 Stavern NLFLS INTERNETTKLUBB Ny-Stemten - ta kontakt med: Ida Elstad, e-post telf Walther Olsen, e-post telf Lokalkontakter: Oslo-området: Arild O.Dahle. evt: telf Bredtvet Kompetansesenter, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo. Trøndelag: Ann Karin Merket 7288 Soknedal. Telf Hordaland/Sogn og Fjordane: Svein-Tore Danielsen e-post evt: Hjalmar Brantingsvei 127, 5143 Fyllingsdalen. Telf Østfold: Pål Wensberg Thorneløkkveien 7, 1531 Moss. Telf Side 11

12 NLFLs styre 2002/2003 Leder: Kjell Gillingsrud Glimmerv HALDEN tlf.: priv fax priv: mobiltlf.: Nestleder: Bjørn Bryn Stasjonsgt SPYDEBERG tlf.: priv eller mobiltlf.: Styremedlemmer: Pål Wensberg Thorneløkkv MOSS tlf. priv.: mobiltlf.: Åse K. Vestgården 3840 SELJORD tlf. priv.: tlf. jobb mobiltlf.: Tor Wold Oskar Skaugs v HEIMDAL mobiltlf.: tlf jobb Varamedlemmer: Lars Erik Wadseth 7620 SKOGN tlf. priv.: mobiltlf.: Asle Eliassen Loshavn 4550 FARSUND tlf priv.: mobiltlf.: NLFLs Lokalforeninger: Lokalforeningen i Nord-Norge Leder: Paul Olsen Adresse Ongstad, 8445 MELBU Telefon Lokalforeningen i Trøndelag Leder: Ann-Karin Merket Adresse Postboks SOKNEDAL Telefon Lokalforeningen i Mjøsregionen Foreningen er p.t. lagt på is, Medlemmene mottar aktivitetstilbud fra lokalforeningen i Oslo og Akershus. kontaktperson i Mjøsregionen er: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL Telefon Lokalforeningen i Oslo og Akershus Leder: Grete Olsen Adresse Raschs v OSLO Telefon Lokalforeningen i Østfold Leder Bjørn Solberg Adresse Hylliveien SPYDEBERG Telefon Lokalforeningen i region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Adresse Deichmanns gt PORSGRUNN Telefon Lokalforeningen i Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Adresse Kaiveien 29, leil HOMMERSÅK Telefon Lokalforeningen i Hordaland/ Sogn og Fjordane Leder Jan-Gunnar Pedersen Adresse Nordre Toppe 3/ MJØLKERÅEN Telefon Nr. 1 - april 2004 Hva betyr ordene: Laryngekomert:...strupehodet er fjernet (man puster gjennom en åpning på halsen. Er man laryngektomert er man også trakeostomert. Trakeostomert:...man puster gjennom en åpning på halsen (bærer også ofte kanyle), men har beholdt strupehode og stemmebånd. Hemilaryngektomert:...deler av strupehodet er fjernet, man er ikke trakeostomert. Glossekomert:...tungen, eller deler av tungen er fjernet Ecto-Opto (navnet på den foreningen som ble slått sammen med NLFL) Det er ikke enkelt å definere dette begrepet fordi «ecto-opto» ikke benyttes som medisinsk begrep, men er hentet fra navnet på en tidligere pasientforening tilsluttet DNK. «Ecto/ekto» er utledet av et latinsk ord som betyr å fjerne - «Opto» kommer fra det samme ordet som optikk og har noe med syn/øye å gjøre. Ecto-Opto skulle da bety fjernet øyet eller kanskje fjernet synet. De fleste av medlemmene som kommer fra denne gruppen har funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munnhule, bihule og kjeve. Side 12 Stoff til neste nummer må vi ha så tidlig som mulig!!!

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles

Detaljer

Så var det plutselig jul igjen!

Så var det plutselig jul igjen! Nummer 2 5. Årgang Desember 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Styreleders tanker ved årsskiftet side 2 Lokalledersamlingen Side 3 Avdeling Rogaland er 25 år Side4 Dronning Mauds dessert Side4

Detaljer

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen!

Nr 3-6 Årgang, julen 2003. Hei Hå nå er det Jul igjen! Nr 3-6 Årgang, julen 2003 I dette nummer finner du: Side 2 Lokalledersamlingen 2003 Den danske foreningens feriehus Side 3 Ny-Stemten i Utlandet Foredrag av Lasse Gustavson Side 4 Skal NLFL bytte navn?

Detaljer

Hei igjen! Nummer 2 6. Årgang oktober 2003. Nå er det allerede blitt høst i Norge.

Hei igjen! Nummer 2 6. Årgang oktober 2003. Nå er det allerede blitt høst i Norge. Nummer 2 6. Årgang oktober 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Prosjekt Lithauen Hei igjen! Nå er det allerede blitt høst i Norge. Side 3 Tanker etter et årsmøte Side 4 Nyttig å vite når du reiser

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og Halskreftforeningen Prosjektnavn: Munn og mæle - En informasjonsfilm om det å leve med munn og halskreft Prosjekt ID: 7081 Prosjektnummer: 2010/3/0223

Detaljer

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur

Styret i NLFL ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Lederen har ordet Redaktørens spalte Trønderlagsforeningen på tur NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 2/2006 9. årgang Styret i

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 1 4. Årgang mars/april 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 -Siste nytt om landskurset - Internettsidene våre side 3 -Minneord Side 4 -Litt statistikk om strupekreft -Reiseklubbens tur til

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Norsk Landsforening for Laryngektomerte Nummer 1 5. Årgang Oktober 2002 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Landskurset 2002 Side 3 Inntrykk fra Lithauen Side 5 Brev fra Eli Side 6 Reiseklubbens sydentur 2002 Side 7 Avd. Trøndelag til Ottadalen

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte

NLFL-nytt. 8. Styrets hederstegn. 2. Lederen har ordet. 6. Reiseklubben. 7. Vedtektsrevisjon. 9. NLFL sekretariat. 3. Redaktørens spalte NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2008 11. årgang 2. Lederen

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Nummer 2 4. Årgang oktober 2001 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 Fra -Siste DLFLs nytt om landskurset 2001 - Internettsidene våre side 3 Laryngectomert side 3 i Kroatia Medlemsregisteret -Minneord

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj. Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no]; 'David.Aasen.Sandved@hfk.no' [David.Aasen.Sandved@hfk.no]; 'Dybwad,

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Landsforening for Laryngectomerte Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF 1 Innhold Velkommen som brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)... 3 Begrep du vil møte... 3 Det

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal

REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12. Lårdal 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 14.09.12 Lårdal Desse møtte: Styret, varamedlemmar og avlsutvalet var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Celina Lindeborg, Tom Tengesdal og Finn

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Demens i familien Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Korleis er det å leve med demens i familien? Finst mykje kunnskap

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert?

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Kontakt våre likemenn på telefon FHLT, interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte i LHL, tilbyr likemenn med taushetsplikt, som ønsker å bruke

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2006 9. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer