NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning"

Transkript

1 NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden til Representantskapsmøte

2 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon 4. Styrets representasjon 5. Organisasjonsendringer 6. Medlemsutvikling 7. Saker i styret 8. Tariff 9. Økonomi 10. Oversikt over avdelingene for 2012 og Oversikt over avdelingene pr Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Vedlegg 2

3 Landsforeningens beretning for perioden til Styret i perioden: Leder Pål Kjærstad NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller (Abelia) Nestleder Steinar Johansen NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Sekretær Hebe Gunnes NTL NIFU (Abelia) Kasserer Terje Nilsen NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stat) Studieleder May Kristin Ditlevsen NTL SINTEF (Abelia) Styremedlemmer: Bjørn Flatnes NTL SINTEF (Abelia) Thor Ofstad NTL NILU (Abelia) Vibeke Vandrup Martens NTL Norsk institutt for kulturminneforskning (Abelia) Reidun Dahl NTL Nofima (Abelia) Varamedlemmer: Oddny Haugrønning Torunn S. Ludvigsen Ivar Lie Juni Skjold Lexau NTL SINTEF (Abelia) NTL IRIS (Abelia) NTL Norut Alta (Abelia) NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Abelia) Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og styremedlem Vibeke Vandrup Martens. Revisorer: Per Medby, NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Frode Kann, NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Vara-revisorer: Per Olaf Aamodt, NTL NIFU (Abelia) Olav Eidhammer, NTL Transportøkonomisk institutt (Abelia) 2. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 10 styremøter samt kommunikasjon via e-post og telefon. Styremøtenes varighet har variert fra en til to dager. Ved enkelte anledninger har styremøtene vært lagt i forkant av kurs/konferanser. 3

4 AUs oppgaver har vært å forberede sakene til styremøtene og utføre de oppgavene som ligger mellom styremøtene. Faglige spørsmål og alle saker vedrørende økonomi har vært behandlet i styret. Det har vært 10 møter i AU og det lages referater fra møtene som sendes til styret. I flere sammenhenger har styret gitt leder og/eller AU fullmakt til å gjøre ferdig enkeltsaker, der tid og innhenting av ytterligere informasjon har vært en begrensning for behandling i fullt styre eller AU. Likeså har noen avgjørelser blitt avklart ved bruk av e-post. 3. Landsforeningens representasjon NTLs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: Forbundsstyret: Pål Kjærstad (gjenvalgt på landsmøtet november 2010 som 4. vara, 3. vara fra 2013). Landsstyret: Steinar Johansen (gjenvalgt på landsmøtet i november 2010). LOs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: LOs Representantskap: Pål Kjærstad (1 vara fra landsmøtet 2010, representant fra 2014). Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Vibeke Vandrup Martens (NTL Norsk institutt for kulturminneforskning) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Varamedlemmer: Reidun Dahl (NTL Nofima) Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Ivar Lie (NTL Norut Alta) 4

5 Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Juni Skjold Lexau (NTL Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste) Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Varamedlemmer: Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Ivar Lie (Norut Alta) Anneli Nesbakken (Norsk institutt for kulturminneforskning) Arbeidsgrupper i NTL Markedsstyring i Staten: Steinar Johansen Organisasjonsutvalget: Steinar Johansen Referansegruppen for finansiering av høyere utdanning: Steinar Johansen 4. Styrets representasjon: 2012: Nettverkssamling for kasserere av landsforeninger og foreninger: Terje Nilsen. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Hebe Gunnes. Manifest - Faglig politisk råd: Steinar Johansen. NTL-dagen på Ciens: Pål Kjærstad. LO-Stat kartellkonferanse og representantskapsmøte: Pål Kjærstad og Steinar Johansen. NTL Universitetet i Tromsø 40-års jubileum: Pål Kjærstad Tariffkonferanse LO Stat: Pål Kjærstad og Terje Nilsen. LOs konsernkonferanse: Pål Kjærstad og Bjørn Flatnes 5

6 2013: LOs forskningspolitiske konferanse: Pål Kjærstad og Terje Nilsen Trondheimskonferansen: Pål Kjærstad, Steinar Johansen, Thor Ofstad, May Kristin Ditlevsen og Oddny Haugrønning. Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad Årskonferanse og årsmøte Manifest: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. Manifest - Faglig politisk råd: Steinar Johansen. NTL-dagene: Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Thor Ofstad NTL Universitetet for miljø- og biovitenskap 30-års jubileum: Pål Kjærstad Tariffkonferanse LO Stat: Pål Kjærstad og Terje Nilsen NTL-dagen på Ciens: Pål Kjærstad. LOs utdanningskonferanse: Terje Nilsen og Thor Ofstad. Samling for studieledere: May Kristin Ditlevsen. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen, Hebe Gunnes, Thor Ofstad og Terje Nilsen. LOs konferanse for ulovlig innleie: Pål Kjærstad. LOs konsernkonferanse: Bjørn Flatnes 2014: Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad Trondheimskonferansen: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Juni Skjold Lexau. Årskonferanse og årsmøte Manifest: Thor Ofstad. 6

7 Manifest - Faglig politisk råd: Vibeke Vandrup Martens. LOs utdanningskonferanse: Terje Nilsen. NTL-dagene: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. LOs konsernkonferanse: Bjørn Flatnes. 5. Organisasjonsendringer Nye virksomheter Foreningen les! Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Foreningen les! overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 4 betalende medlemmer per mai Raftostiftelsen Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Raftostiftelsen overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 5 betalende medlemmer per mai Det norske vitenskapsakademiet Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Det norske vitenskapsakademiet overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 3 betalende medlemmer per mai Folkeuniversitetet Øst Fra november 2013 ble NTLs medlemmer på Folkeuniversitetet Øst overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 14 betalende medlemmer per mai Bygdeforskning Fra august 2013 ble NTLs medlemmer på Bygdeforskning overført fra NTL NTNU til NTL Forskningsinstitutter. De er 3 betalende medlemmer per mai Nedleggelse av avdelinger Nedleggelse av NTL AFI og NTL NOVA Kongen i statsråd godkjente i september 2013 søknaden om sammenslåing av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Sammenslåingen skjedde fra 1. januar Den innebærer at høgskolen blir en betydelig aktør innen oppdragsforskning, nasjonalt som internasjonalt, i brytningen mellom velferdsmodeller og arbeids- og næringsliv. 7

8 NOVA og AFI vil etter sammenslåingen fortsette som egne institutter, men organisert i et felles senter for oppdragsforskning ved høgskolen. De ansatte på AFI blir per definisjon statsansatte. De ansatte på NOVA fortsetter som statsansatte, slik de var før sammenslåingen. Fusjonsprosessen har pågått i lang tid og landsforeningen har deltatt på noen møter underveis i prosessen og ellers på epost. Imidlertid er det forbundet som i hovedsak har fulgt opp denne prosessen. Siste halvår 2013 har landsforeningen hørt svært lite fra både de tillitsvalgte og forbundskontoret. Forbundsstyret vedtok nedleggelse av NTL NOVA og NTL AFI fra på møtet i mars 2014 og overførte medlemmene til NTL Universiteter og høgskoler, avdeling HiOA. Begge avdelingene har hatt ekstraordinære årsmøter, etter forslag fra Forbundskontoret, og vedtatt nedleggelse. Landsforeningen ble ikke informert om denne nedleggelsesprosessen, og har påpekt at saksbehandlingen har vært dårlig. Landsforeningen skrev i januar 2014 e-post til Forbundskontoret om denne saken og svar er enda ikke mottatt. NTL NOVA (117-21) og NTL AFI (117-44) ble nedlagt fra og med Alle medlemmene sammen med avdelingenes aktiva og passiva overføres til NTL Høgskolen i Oslo og Akershus (116-5) fra Medlemsutvikling Pr var det 928 betalende medlemmer og 1311 totalt. Pr var det 947 betalende medlemmer og 1355 totalt. Pr var det 927 betalende medlemmer og 1314 totalt. Pr var det 1069 betalende medlemmer og 1352 totalt. Landsforeningen har medlemmer på over 40 virksomheter (der landsforeningen har mer enn ett medlem) pr Det er i perioden en økning av antall betalende medlemmer som er direkte tilmeldt landsforeningen. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, antall betalende medlemmer fra 2012 til 2013 viser en oppgang på 21 betalende medlemmer. Pr er vi 928 betalende medlemmer, noe som er 19 færre betalende medlemmer enn ved Overføringen av NTL AFI og NTL NOVA førte til at vi mistet 32 betalende medlemmer, noe som forklarer endringen i medlemstallet mellom og

9 Figur 1 Utvikling i medlemsantallet i NTL Forskningsinstitutter fra 2000 til Betalende Totalt Generelt verves det bra på enkelte virksomheter, men selvsagt kunne det vært bedre. Den positive utviklingen av medlemsutviklingen skyldes svært godt vervearbeid lokalt, det er der vervingen skjer. Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men landsforeningen har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. 7. Saker i styret For best å illustrere styrets arbeid er dette kapittelet inndelt slik at oversikten skal bli enklest mulig. De sakene styret anser som viktigst i perioden har fått egen omtale. I tillegg til de sakene som er nevnt her, har styret behandlet mange enkeltsaker. Landsforeningens styre har fungert som et samlende og koordinerende ledd for avdelingene i henhold til NTLs, LOs og LO Stats vedtekter og særvedtekter. Landsforeningen har videre erfart at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har ressurser til å behandle disse. Eksempler er det årlige arbeidet med Statsbudsjettet og arbeidet med uttalelser i form av høringer til Stortinget. 9

10 A. Kurs og konferanser Landsforeningen ønsker større aktivitet lokalt og ønsker å opprettholde god dialog med de tillitsvalgte og medlemmene. Styret i landsforeningen har derfor bestemt at det arrangeres årlige nettverkssamlinger for tillitsvalgte og/eller medlemmer som kombineres for forbundets tariffkonferanse for Abelia og de med direkte-avtale. Landsforeningen har i perioden arrangert to konferanser og 5 kurs. Nytt i denne perioden er at vi fra 2013 arrangerte regionale kurs i tariffavtalen NTL- Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Deltakerantallet på landsforeningens kurs og konferanser er generelt bra, men det regionale kurset i Oslo burde hatt bedre deltakelse. 2013: Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia på Sørmarka kursog konferansesenter og det var 16 deltakere. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abeila, hovedavtalen mellom LO og NHO og regler for innleie. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble lagt til Holmenkollen Park Hotel Rica og det var 40 deltakere. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Det var følgende innledere med litt ulike tema: Stortingsvalget 2013 v/john Leirvaag forbundsleder NTL Forskningsmeldinga v/asgeir Fløtre fra Kunnskapsdepartementet Pensjon og banklovskommisjonen v/dag Westhrin sekretær LO-Stat EØS v/kjersti Barsok LO i Oslo Kampen for Arbeidervernet v/ebba Wergeland Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Trondheim. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Trondheim på Radisson Blue Royal Garden Hotel og det var 13 deltakere. 10

11 2014: Kurs i pensjon og omstillinger På grunn av at mange av landsforeningens virksomheter har vært og er i store omstillinger som også innebærer nedbemanninger tok landsforeningen initiativ til et kurs for tillitsvalgte fra Abelia-virksomheter. Kurset tok kort for seg noen utfordringer i forhold til pensjon, men hovedfokuset var omstillinger og nedbemanninger. Kurset ble lagt til Sørmarka og var svært vellykket og samlet 24 deltakere. Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Bergen. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Bergen på Clarion Hotel Admiral og det var 7 deltakere. Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Oslo. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Oslo på Rica Oslo Hotel og det var 5 deltakere. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble i år lagt til Quality Spa & Resort Son og det var 28 deltakere. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Tema i år var fremtiden til Forskningsinstituttene. Det var følgende innledere med litt ulike tema: Forskningsrådets nye strategi for instituttsektoren v/johs Kolltveit spesialrådgiver Norges Forskningsråd Fremtiden til forskningsinstituttene v/agnes Landstad daglig leder FFA Forskningsinstituttenes fellesarena Informasjon fra NTL v/fredrik Oftebro andre nestleder NTL Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger v/pål Kjærstad leder NTL Forskningsinstitutter Finansiering av forskningsinstituttene v/kristin Vinje Stortingsrepresentant Høyre og fraksjonsleder Kirke, utdannings- og forskningskomiteen LOs syn på finansiering av forskningsinstitutter v/arvid Ellingsen spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling Fra personalledelsen til HR ledelse v/bitten Nordrik fra De Facto 11

12 B. Lønnsstatistikk og medlemsundersøkelse Arbeidet med lønnsstatistikkdatabasen og medlemsundersøkelsen for medlemmer hos NTL Forskningsinstitutter gjennomføres nå årlig og er forankret hos landsforeningen, og blir delvis finansiert av NTL sentralt (videreutvikling). Håkon Nilsen (tidligere leder i NTL NSD) har det tekniske ansvaret for utviklingen av medlemsundersøkelsen og databasen, mens Hebe Gunnes (leder i NTL NIFU og sekretær i landsforeningen) tar seg av den administrative oppfølgingen av undersøkelsen, oppsett av variabler samt bearbeiding og sammenstilling av data. Medlemsundersøkelsen gjennomføres årlig, og driften av undersøkelsen og databasen ligger hos landsforeningen. Det er utarbeidet en brukerhåndbok for utsendelse av medlemsundersøkelsen som oppdateres fortløpende. I 2012 ble det for første gang laget et nyhetsbrev med resultater fra undersøkelsen, og dette utkommer nå hvert år i etterkant av tariffkonferansen. Nyhetsbrevene er vedlagt beretningen. Ansvaret for den administrative oppfølgingen av prosjektet ligger hos styret i landsforeningen. Landsforeningen samler dessuten rutinemessig inn opplysninger om resultatene av lønnsoppgjøret i de ulike virksomhetene. Dette gjøres via et regneark i Excel, og intensjonen er at deler av dette skal implementeres i lønnsstatistikkdatabasen. Per i dag inngår resultatene fra denne innsamlingen i nyhetsbrevet. Det er ønskelig at flere landsforeninger/foreninger i NTL benytter seg av den kompetansen vi har fått gjennom dette arbeidet. Det ble derfor avtalt et møte mellom NTL Forskningsinstitutter og NTL Studentsamskipnadene. Denne landsforeningen har litt andre behov enn NTL Forskningsinstitutter, og ønsker å lage en egen statistikk som blir tilpasset deres virksomheter. C. Verving Generelt Landsforeningen er svært opptatt av verving. Landsforeningen har tidligere kartlagt vervepotensialet som viser at det er et stort vervepotensial hos noen av virksomhetene. Landsforeningen utarbeider årlig en vervestrategi og verveansvarlig i landsforeningen er leder Pål Kjærstad. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, antall betalende medlemmer fra 2012 til 2013 viser en oppgang på 21 betalende medlemmer. 12

13 Pr er vi 928 betalende medlemmer, noe som er 19 færre betalende medlemmer enn ved Overføringen av NTL AFI og NTL NOVA førte til at landsforeningen mistet 32 betalende medlemmer, noe som forklarer endringen i medlemstallet mellom og Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men landsforeningen har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. Derfor mener landsforeningen at det er veldig viktig at fokus på verving og synliggjøring ute på våre virksomheter opprettholdes. Landsforeningen utarbeidet nytt vervemateriell i 2013, både på norsk og engelsk. Landsforeningen sender kostnadsfritt ut flere eksemplarer etter nærmere forespørsel. Landsforeningen fortsetter vervekampanjen. De som verver et nytt medlem mottar et gavekort pålydende kr. 250,-. Kopi av innmeldingsskjema sendes landsforeningen før gavekortet sendes ut. Nettsiden er gjennomgått slik at det skal være enkelt å finne informasjon. Landsforeningen sender i begynnelsen av hvert år ut et brev til de tillitsvalgte hvor vi tilbyr oss å delta på årsmøtene. Verveansvarlig deltar på årsmøtene til avdelingene dersom det passer tidsmessig. Verveansvarlig besøker også de virksomhetene som har behov for bistand og råd/veiledning. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter og har på den måten opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at vi skal være synlige ute på virksomhetene og har således brukt mye tid og ressurser på dette. Utfordringen er å kunne rekruttere spesielt yngre nyansatte på virksomhetene. De med langtidsutdannelse er ofte rekruttert av profesjonsforbundene under studietiden eller så velger mange av dem å organisere seg i profesjonsforbundene når de begynner å arbeide. Det har vært og er en utfordring for landsforeningen og for hele forbundet. NTL-dagen på Ciens-bygningen NTL Forskningsinstitutter har fem avdelinger (NIBR, TØI, NIVA, NILU og NINA) som er lokalisert i Ciens-bygningen i forskningsparken på Blindern i Oslo. Både i 2012 og i 2013 arrangerte avdelingene markering av NTL-dagen i samarbeid med landsforeningen. Arrangementet er vellykket og en fin anledning til å synliggjøre NTL. 13

14 D. Nettsiden Det har i perioden vært lagt ned mye arbeid med ajourhold av landsforeningens nettsider. Pål Kjærstad er redaktør for landsforeningens nettsider, mens Torunn S. Ludvigsen og Hebe Gunnes har bidratt som med-redaktører. Landsforeningens medlemmer har vært oppfordret til å komme med forslag på saker som bør legges ut der. Det er også viktig at de tillitsvalgte gir beskjed til landsforeningen om eventuelle nye tillitsvalgte på virksomhetene slik at nettsiden kan være best mulig oppdatert. Landsforeningen vil legge ut mer og mer av informasjon på nettsiden. Likeså vil landsforeningen legge ut ulike presentasjoner fra kurs og konferanser på nettsiden istedenfor å sende dem på e-post. På denne måten blir alt samlet på ett sted og vil kunne få mer aktiv bruk av nettsiden. E. Frikjøp Landsforeningens leder er frikjøpt fra sin arbeidsgiver inntil 60 % (fra ) for å arbeide for landsforeningen. Dette er finansiert av forbundet fram til etter vedtak i forbundsstyret i 2012 Tidligere var avtalen inntil 50 %, men landsforeningen måtte sende en revidert søknad til forbundet på inntil 60 % som en følge av press fra lederens arbeidsgiver. På grunn av at landsforeningens leder har ulike verv lokalt som det siste året har vært arbeidskrevende, har han ikke fått benyttet hele rammen for den frikjøpte tiden. Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning. Dette gjør landsforeningens arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen. Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Frikjøpet har derfor gitt økt aktivitet generelt og det er veldig positivt. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene, både i forhold til å ha gode ververutiner lokalt, og i forhold til viktigheten av å være organisert i NTL. Samtidig har lederen informert om hva landsforeningen er opptatt av og på den måten oppfordret/motivert til at det skapes engasjement og økt aktivitet lokalt. Ved disse besøkene har landsforeningen bedret/opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at landsforeningen skal være synlige ute på virksomhetene og har således 14

15 brukt mye tid og ressurser på dette. Tilbakemeldingene landsforeningen har fått viser at de tillitsvalgte/medlemmene setter stor pris på at landsforeningen synliggjør seg ved å besøke landsforeningens virksomheter. Landsforeningen har de siste årene fått flere nye medlemmer fra ulike virksomheter hvor arbeidsgiver er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i NHO. Siden de tillitsvalgte er helt nye og uten særlig erfaring har de et stort behov for oppfølging. Medlemmene her blir fulgt opp av både landsforeningen og forbundet. Landsforeningen har i samarbeid med de ulike tillitsvalgte fra disse nye virksomhetene tatt initiativ til informasjonsmøter om NTL. Dette for å kunne rekruttere flere medlemmer til NTL. Møtene har vært åpne for alle ansatte og det var både egne medlemmer, medlemmer fra andre organisasjoner og uorganiserte blant de fremmøtte. Dette arbeidet fortsetter landsforeningen med. I tillegg følger landsforeningen opp de tillitsvalgte og medlemmene med relevant informasjon om landsforeningen, NTL og avtaleverket NTL/Abelia. Disse nye virksomhetene må også utarbeide særavtaler, noe landsforeningen også bistår dem med. Landsforeningens virksomheter som er omfattet av overenskomsten mellom NTL og Abelia har lønns- og arbeidsvilkår regulert i lokale særavtaler. Landsforeningens har tidligere tatt initiativ til å gjennomgå alle disse særavtalene for å sjekke at de har det innholdet det skal ha. Landsforeningens følger kontinuerlig opp dette arbeidet ved dialog med lokale tillitsvalgte. Det siste året har landsforeningen fått flere henvendelser knyttet til endringer av særavtalen, mest i forhold til pensjon. Mye av den frikjøpte tiden blir benyttet til dette arbeidet. Landsforeningens virksomheter i NHO/Abelia er ikke tilknyttet LO-Stat. Siden opprettelsen av landsoverenskomsten for dette området i 2002 har vår landsforening fungert som et koordinerende organ på vegne av våre medlemmer i dette området. Landsforeningen er representert i det sentrale forhandlingsutvalget og utarbeider kontinuerlig oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene som blir sendt våre tillitsvalgte. Ajourhold av landsforeningens nettsider har lederen ansvar for og dette er en kontinuerlig jobb. Noe av frikjøpet er også benyttet til dette arbeidet. Perioden på frikjøpet følger tidsperioden på representantskapsmøtet. Vi ønsker at den som blir valgt som leder vet hvilke rammevilkår vedkommende kan forholde seg til for å kunne få utført ledervervet og gjennomføre de oppgavene det innebærer å være leder for en landsforening. Dette gir også bedre forutsigbarhet for driften av landsforeningen. Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning, noe som gjør landsforeningens 15

16 arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen men også til å følge opp ulike saker som tidligere er nevnt. F. NTLs landsmøte 2014 Forberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet tar lang tid. Styret i landsforeningen har utarbeidet 17 forslag til landsmøtet. Det kom ingen forslag fra avdelingene. Det er planlagt et møte for NTLs UHF-sektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) i forkant av landsmøtet. Møtet er for alle de respektive delegatene. Hensikten med møtet er å samarbeide omkring ulike saker inkludert valgene til de ulike vervene. G. Arbeid med Statsbudsjettet, høringer og stortingsmeldinger Statsbudsjettet: Arbeidet med statsbudsjettet krever store ressurser. Landsforeningen konstaterer samtidig at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har tilstrekkelige ressurser. Arbeidet har krevd innsats, ikke når noen har hatt tid, men fra den dato statsbudsjettet legges fram til fristen for innspill går ut. Dette har betydd intenst arbeid i en periode hver høst, pluss en runde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett hver vår. Landsforeningen har valgt å oppfordre avdelingene til å engasjere seg i arbeidet med statsbudsjettet. Det er de lokale tillitsvalgte som kjenner sin egen virksomhet best. Avdelingene har i enkelte tilfeller gitt landsforeningen tilbakemeldinger som har blitt videresendt til forbundet i et felles brev. Landsforeningen har hatt mest fokus på forskning og finansiering av forskningsinstituttene og har derfor omtalt dette når landsforeningen har sendt innspill til forbundet. Høringer: Når det gjelder høringer så har landsforeningen også oppfordret avdelingene til å engasjere seg med en tilbakemeldingsfrist for innspill til landsforeningen. Forskningsmeldinga: Forskningsmeldingen inneholdt lite nytt om instituttsektoren. Landsforeningen har sendt inn høringssvar på meldingen til Forbundet, som har sammenfattet et høringssvar fra NTL. Mange av landsforeningens innspill er tatt med her, men de ligger til slutt i brevet, og drukner litt i saker fra universitetene og høgskolene. Behandlingen av instituttsektoren i meldingen er dårlig, og meldingen sier ingenting om hvorvidt Kunnskapsdepartementet ønsker instituttsektoren. 16

17 H. Gjennomgang av særavtalene Landsforeningen har tidligere gjennomgått de tilgjengelige særavtalene, med fokus på Abelia-virksomheter. Dette på grunn av at overenskomsten mellom NTL og Abelia har føringer på hva en særavtale skal inneholde. Alle de berørte tillitsvalgte har fått en tilbakemelding på hvilke mangler som er funnet ved gjennomgangen. De tillitsvalgte har blitt anmodet om å ta opp de aktuelle manglene i de respektive særavtalene gjennom de lokale forhandlingene. Dette har vært et tidkrevende arbeid og landsforeningen vurderer å ha slike gjennomganger med jevne mellomrom. I. Opprettelse av nye særavtaler Nye virksomheter som melder seg inn i Abelia og som fyller kravet til å opprette tariffavtale skal utarbeide en særavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Dette fremkommer av overenskomsten mellom NTL og Abelia. Landsforeningen er behjelpelig med dette arbeidet og bistår de tillitsvalgte, både i møter og ved bruk av epost og telefon. Følgende nye virksomheter har ikke opprettet særavtale: Institutt for samfunnsforskning og Folkeuniversitetet. Følgende andre virksomheter har ikke opprettet særavtale: Uninett Norid Uninett og VINN. J. Samarbeid i NTLs UHF-sektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) Det er et uformelt samarbeid innenfor NTLs landsforeninger og foreninger på universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene. I perioden har det vært arrangert tre møter. K. Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene. Fra juni måned 2013 begynte tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte på IFE, NIBR, NIKU og Nofima å komme. Tilbakemeldingene gikk på at ledelsen og styret hadde besluttet iverksettelse av ulike tiltak på grunn av virksomhetens økonomi. 17

18 Årsakene til dette kan syntes å være varierende og det er ingen klar analyse av årsaken. Landsforeningen opplever som kritikkverdig at arbeidsgiver, med unntak av NIKU, ikke har fulgt de vanlige spillereglene som gjelder i arbeidslivet og de avtalene som gjelder for virksomhetene. Etter landsforeningens syn hardet forekommet brudd på lov og avtaleverket i forhold til prosesser med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte er heller ikke enig i at nedbemanninger er et riktig virkemiddel. At kunnskapsbedrifter ikke ser seg tjent med å «spille på lag» med de ansatte er for landsforeningen vanskelig å forstå. Resultatet for noen av landsforeningens medlemmer var at noen fikk tilbud om sluttpakke, gavepensjon eller i siste instans ble sagt opp. Landsforeningen har grunn til tro at flere andre virksomheter kan komme i tilsvarende situasjon. L. Årsmøter i avdelingene I henhold til NTLs vedtekter skal årsmøtet være gjennomført innen første kvartal hvert år. De siste årene har vi opplevd at enkelte avdelinger ikke overholder fristen for å gjennomføre årsmøtet. Med bakgrunn i dette, samt for at landsforeningen skal ha en god dialog med avdelingene, sender landsforeningen i januar måned hvert år ut et brev til avdelingene. I brevet orienteres det om at landsforeningen ønsker å delta på alle årsmøtene dersom det passet tidsmessig. Leder har deltatt på mange årsmøter. 8. Tariff Landsforeningen har virksomheter innenfor alle tariffområdene i NTL. NTLs vedtekter sier noe om hvilke oppgaver en landsforening skal utføre, disse oppgavene er overordnet for alle våre tariffområder. I tariffspørsmål og i forhandlinger varierer landsforeningens rolle og oppgaver med tariffområde. Imidlertid er alle landsforeningens virksomheter representert via våre representanter i NTLs og LOs vedtaksføre organer. Landsforeningens statlige virksomheter og virksomheter i Spekter har fått tilbud om tariffkonferanser gjennom forbundet og LO Stat. Det er LO Stat som fronter dette tariffområdet. 18

19 Landsforeningen sender regelmessig ut oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene og bistår med råd og veiledning etter behov. Nedenfor omtales landsforeningens rolle innenfor de ulike tariffområdene og resultatet av de ulike oppgjørene i representantskapsperioden. Tariff i statlige virksomheter (fire virksomheter) Resultat i 2013: Total ramme omlag 3,50 %. Generelt tillegg pr. 1. mai: De lavest lønnede: 4200,- Lønnstrinn 52 og oppover: 1,1 % Resultat i 2014: Total ramme omlag 3,30 % Generelt tillegg pr. 1. mai: Lønnstrinn 1-19: 6500,- Lønnstrinn 53: 8800,- Lønnstrinn : 1,98 % Det ble avsatt lokal pott som utgjør ca. 1/3 av årets lønnstillegg (1,75 % per dato). Tariff i overenskomstsektoren Spekter (en virksomhet) A-dels-forhandlingene (sentrale forhandlinger) er som regel en kopi av LO- NHO oppgjøret som et garantert lønnstillegg. Videre er det B-delsforhandlinger (lokale forhandlinger) på hver enkelt virksomhet. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,37 % i 2013 og 3,46 % i Tariff i overenskomstsektoren direkteavtaler (to virksomheter) Landsforeningens avdelinger med arbeidsgivere som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon blir benevnt som direkteavtaler. De tillitsvalgte i hver virksomhet forhandler hele oppgjøret på fullmakt fra forbundet. De virksomhetene som har direkteavtale er ikke tilmeldt noe LO-kartell. 19

20 Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Resultatet fra de lokale forhandlingene på FAFO ble på 4,00 % i 2012 og 3,5 % i Resultatet fra AFI er ikke sendt til landsforeningen. Tariff i overenskomstsektoren Virke (tre virksomheter) Virke er ikke tilmeldt noe LO-kartell. Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Resultatet fra de lokale forhandlingene på en virksomhet ble på 3,7 % i Tariff i overenskomstsektoren Abelia (31 virksomheter) Overenskomsten mellom NTL og Abelia har eksistert i 12 år den Siden dette tariffområdet har en landsoverenskomst og ikke er tilmeldt noe LO-kartell, har landsforeningen fungert som et koordinerende organ for virksomhetene. Ved revisjon av overenskomsten har alle krav til forbedringer blitt kanalisert fra avdelingene gjennom landsforeningen til forbundet. Landsforeningens virksomheter innenfor Abelia-sektoren er i perioden blitt utvidet med to virksomheter, det er Folkeuniversitetet og Bygdeforskning. Punkt 13 gir en oversikt over landsforeningens virksomheter. Nedenfor følger en beskrivelse av oppgjørene for Abelia-sektoren i perioden. 2012: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. Forhandlinger mellom NTL og Abelia ble gjennomført 21. november. Forhandlingene ble nok en stadfestelse av at det er vanskelig å få en utvikling av vilkårene i avtalen. Overenskomsten er en rammeavtale med få materielle bestemmelser og det er vanskelig å få gjennomslag for utvidelse av disse. Dette oppgjøret ga noen små endringer i avtalen. Ved innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer, tilsvarende kriterier som avtalt i frontfagene og noen små andre endringer. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 4,25 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble ingen brudd i de lokale forhandlingene. 20

21 2013: LOs representantskap vedtok et samordnet oppgjør. Ved et samordnet oppgjør er det ikke ordinære forhandlinger mellom NTL og Abelia. Derfor må hele oppgjøret forhandles frem ved den enkelte virksomhet, uten streikerett. Imidlertid ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO noe som førte til at tre av landsforeningens virksomheter ble tatt ut i første streikeuttak. Det var NIBR, TØI og NSD. Landsforeningen og forbundet bisto disse virksomhetene i deres forberedelser til en eventuell streik. Erfaringene fra streikeforberedelsene var varierende og landsforeningen sendte et brev til forbundet om dette. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,45 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble brudd og organisasjonsmessig behandling på NILU. 2014: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. Det såkalte frontfaget som består av Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet frem en ramme på om lag 3,30 %. NTLs forbundsstyre har nedsatt et forhandlingsutvalg med representanter fra landsforeningens virksomheter etter forslag fra landsforeningen. Forhandlingene med Abelia vil først skje etter at de lokale forhandlingene er ferdig. Frist for gjennomføringen av de lokale forhandlingene er 15. september. Forhandlingene mellom NTL og Abelia er avtalt til den 17. og 18. september. De lokale forhandlingene begynner i mai/juni måned for de aller fleste virksomhetene. Særavtalen på NILU og NIBR har vært gjenstand for forhandlinger lokalt uten at det ble oppnådd enighet. Etter sentrale forhandlinger kom ikke partene til enighet. Begge særavtalene er sagt opp innen fristen den 1. mai Forbundet har varslet at dette vil bli en del av forhandlingene mellom NTL og Abelia i september. På bakgrunn av dette tror landsforeningen at oppgjøret vil bli svært vanskelig og kan ende med mekling og streik. 9. Økonomi Medlemskontingenten i NTL er 1,1 % av brutto lønn. Forbundet tilbakefører 30 % av innkommet kontingent kvartalsvis til organisasjonsleddene. Utgangs- 21

22 punktet for tilbakeføringen er innkommet kontingent til forbundet samt antall betalende medlemmer ved kvartalets utløp. I landsforeningen fordeles tilbakeførte midler med 40 % til avdelingene og 60 % til landsforeningen (etter vedtak på representantskapsmøtet i 2012). Landsforeningens årlige kontingentinntekter blir benyttet til driften av landsforeningen. Landsforeningen gikk med kr ,- i underskudd i 2012 og med kr ,- i overskudd i 2013 (driftsresultat). Det ble budsjettert med underskudd for å opprettholde vedtatt aktivitetsnivå. Tilbakeført kontingent til landsforeningen: 2012: kr ,- 2013: kr ,- Aktivitetsstøtte Representantskapsmøte i 2012 vedtok retningslinjer for aktivitetsstøtte. Målet med aktivitetsstøtte er å stimulere til aktivitet i avdelingene Avdelingene kan søke landsforeningen om økonomisk støtte på et eget skjema mens det for de direkte tilmeldte medlemmene er særskilte regler. I regnskapsårene 2012 og 2013 er det 12 avdelinger som har søkt om aktivitetsstøtte. Bevilgninger Det er i perioden bevilget kr ,- til Manifest Analyse (10 000,- i 2013 og ,- i 2014). 22

23 10. Oversikt over avdelingene til landsforeningen for 2012 og 2013 Navn på NTL avdelingen Bet. medl Totalt medl Bet. medl Totalt medl NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF NTL NOVA NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning NTL Arbeidsforskningsinstituttet NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU

24 11. Oversikt over avdelingene til landsforeningen pr Navn på NTL avdelingen Bet. medl. Totalt medl. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt 9 15 NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning 8 8 NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU Antall avdelinger: 23 24

25 12. Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Navn på NTL avdelingen og virksomheten Spekter Stat Virke Abelia Direkte Div. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Ulike virksomheter med mindre enn to medlemmer 4 NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Det norske vitenskapsakademiet 4 Institutt for fredsforskning (PRIO) 2 Leser søker bok Foreningen les! Folkeuniversitetet Norsk senter for bygdeforskning Norut Alta 2 Norut Informasjonsteknologi a/s (Tromsø) 1 Treider Fagskoler a/s (Bergen) 2 Kompetansehuset Imente Oslo a/s 3 Samfunns- og næringslivsforskning a/s (SNF) 3 Raftostiftelsen 5 RBUP Øst og Sør 4 Uninett Norid Uninett a/s 6 VINN 2 NTL SINTEF: SINTEF Oslo 24 SINTEF Trondheim 88 SINTEF SP Fire Res. AS 10 SINTEF Fiskeri og havbruk a/s 7 SINTEF Energiforskning a/s 24 SINTEF Marintek a/s 12 NTL Norsk Utenrikspolitiske Institutt: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 9 NTL Norsk Institutt for kulturminneforskning: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 22 hovedkontor Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 1 Bergen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Trondheim Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Tønsberg NTL Norsk institutt for naturforskning: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 21 hovedkontor Trondheim Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. Oslo 2 Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. 2 Tromsø NTL NKI: NKI a/s 4 NKI Forlaget a/s 12 NTL Nofima: Nofima a/s (Tromsø) 12 Nofima (Ås) 2 Nofima (Bergen) 11 Havbruksstasjonen i Tromsø 15 NTL Nordlandsforskning: Nordlandsforskning a/s 10 NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste a/s

26 (NSD) NTL Institutt for energiteknikk, Halden: Institutt for energiteknikk (IFE-Halden) 59 NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller: Institutt for energiteknikk (IFE-Kjeller) 69 NTL ISF: 22 NTL SIRUS: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 16 NTL IRIS: International Research Institute of Stavanger a/s 10 (IRIS) IRIS avd. Bergen 3 NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 21 NTL Østlandsforskning: Østlandsforskning 8 NTL Transportøkonomisk institutt: Transportøkonomisk institutt (TØI) 26 NTL Norsk institutt for by- og regionforskning: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 34 NTL Norsk institutt for luftforskning: Norsk institutt for luftforskning (NILU) 32 NTL Norsk institutt for vannforskning: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Oslo 21 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Marin 2 Forskningsstasjon Solbergsstrand Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sørlandsavdelingen 2 NTL Norges forskningsråd: Norges forskningsråd 93 Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning 4 NTL FAFO: Fafo 2 Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning a/s 54 (Fafo AVF) Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a/s 24 (Fafo AIS) NTL NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 23 og utdanning (NIFU) Antall betalende medlemmer totalt = Antall avdelinger ved hvert tariffområde Antall virksomheter ved hvert tariffområde Antall virksomheter totalt med mer enn ett medlem = 43 26

27 13. Vedlegg a. Lønnsstatistikk: Brukerhåndbok og nyhetsbrev b. NTLs landsmøte 2014: Oversikt over forslag fra NTL Forskningsinstitutter 27

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: ÅRSRAPPORT 2009 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2009 Presidenten har ordet: Nok å diskutere........................................ 2 Saksliste...............................................................

Detaljer