NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning"

Transkript

1 NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden til Representantskapsmøte

2 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon 4. Styrets representasjon 5. Organisasjonsendringer 6. Medlemsutvikling 7. Saker i styret 8. Tariff 9. Økonomi 10. Oversikt over avdelingene for 2012 og Oversikt over avdelingene pr Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Vedlegg 2

3 Landsforeningens beretning for perioden til Styret i perioden: Leder Pål Kjærstad NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller (Abelia) Nestleder Steinar Johansen NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Sekretær Hebe Gunnes NTL NIFU (Abelia) Kasserer Terje Nilsen NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stat) Studieleder May Kristin Ditlevsen NTL SINTEF (Abelia) Styremedlemmer: Bjørn Flatnes NTL SINTEF (Abelia) Thor Ofstad NTL NILU (Abelia) Vibeke Vandrup Martens NTL Norsk institutt for kulturminneforskning (Abelia) Reidun Dahl NTL Nofima (Abelia) Varamedlemmer: Oddny Haugrønning Torunn S. Ludvigsen Ivar Lie Juni Skjold Lexau NTL SINTEF (Abelia) NTL IRIS (Abelia) NTL Norut Alta (Abelia) NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Abelia) Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder og styremedlem Vibeke Vandrup Martens. Revisorer: Per Medby, NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Frode Kann, NTL Norsk institutt for by- og regionforskning (Abelia) Vara-revisorer: Per Olaf Aamodt, NTL NIFU (Abelia) Olav Eidhammer, NTL Transportøkonomisk institutt (Abelia) 2. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 10 styremøter samt kommunikasjon via e-post og telefon. Styremøtenes varighet har variert fra en til to dager. Ved enkelte anledninger har styremøtene vært lagt i forkant av kurs/konferanser. 3

4 AUs oppgaver har vært å forberede sakene til styremøtene og utføre de oppgavene som ligger mellom styremøtene. Faglige spørsmål og alle saker vedrørende økonomi har vært behandlet i styret. Det har vært 10 møter i AU og det lages referater fra møtene som sendes til styret. I flere sammenhenger har styret gitt leder og/eller AU fullmakt til å gjøre ferdig enkeltsaker, der tid og innhenting av ytterligere informasjon har vært en begrensning for behandling i fullt styre eller AU. Likeså har noen avgjørelser blitt avklart ved bruk av e-post. 3. Landsforeningens representasjon NTLs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: Forbundsstyret: Pål Kjærstad (gjenvalgt på landsmøtet november 2010 som 4. vara, 3. vara fra 2013). Landsstyret: Steinar Johansen (gjenvalgt på landsmøtet i november 2010). LOs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: LOs Representantskap: Pål Kjærstad (1 vara fra landsmøtet 2010, representant fra 2014). Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Vibeke Vandrup Martens (NTL Norsk institutt for kulturminneforskning) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Varamedlemmer: Reidun Dahl (NTL Nofima) Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Ivar Lie (NTL Norut Alta) 4

5 Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Juni Skjold Lexau (NTL Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste) Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Varamedlemmer: Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Ivar Lie (Norut Alta) Anneli Nesbakken (Norsk institutt for kulturminneforskning) Arbeidsgrupper i NTL Markedsstyring i Staten: Steinar Johansen Organisasjonsutvalget: Steinar Johansen Referansegruppen for finansiering av høyere utdanning: Steinar Johansen 4. Styrets representasjon: 2012: Nettverkssamling for kasserere av landsforeninger og foreninger: Terje Nilsen. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Hebe Gunnes. Manifest - Faglig politisk råd: Steinar Johansen. NTL-dagen på Ciens: Pål Kjærstad. LO-Stat kartellkonferanse og representantskapsmøte: Pål Kjærstad og Steinar Johansen. NTL Universitetet i Tromsø 40-års jubileum: Pål Kjærstad Tariffkonferanse LO Stat: Pål Kjærstad og Terje Nilsen. LOs konsernkonferanse: Pål Kjærstad og Bjørn Flatnes 5

6 2013: LOs forskningspolitiske konferanse: Pål Kjærstad og Terje Nilsen Trondheimskonferansen: Pål Kjærstad, Steinar Johansen, Thor Ofstad, May Kristin Ditlevsen og Oddny Haugrønning. Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad Årskonferanse og årsmøte Manifest: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. Manifest - Faglig politisk råd: Steinar Johansen. NTL-dagene: Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Thor Ofstad NTL Universitetet for miljø- og biovitenskap 30-års jubileum: Pål Kjærstad Tariffkonferanse LO Stat: Pål Kjærstad og Terje Nilsen NTL-dagen på Ciens: Pål Kjærstad. LOs utdanningskonferanse: Terje Nilsen og Thor Ofstad. Samling for studieledere: May Kristin Ditlevsen. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen, Hebe Gunnes, Thor Ofstad og Terje Nilsen. LOs konferanse for ulovlig innleie: Pål Kjærstad. LOs konsernkonferanse: Bjørn Flatnes 2014: Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad Trondheimskonferansen: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Juni Skjold Lexau. Årskonferanse og årsmøte Manifest: Thor Ofstad. 6

7 Manifest - Faglig politisk råd: Vibeke Vandrup Martens. LOs utdanningskonferanse: Terje Nilsen. NTL-dagene: Pål Kjærstad og Thor Ofstad. LOs konsernkonferanse: Bjørn Flatnes. 5. Organisasjonsendringer Nye virksomheter Foreningen les! Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Foreningen les! overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 4 betalende medlemmer per mai Raftostiftelsen Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Raftostiftelsen overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 5 betalende medlemmer per mai Det norske vitenskapsakademiet Fra mars 2013 ble NTLs medlemmer på Det norske vitenskapsakademiet overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 3 betalende medlemmer per mai Folkeuniversitetet Øst Fra november 2013 ble NTLs medlemmer på Folkeuniversitetet Øst overført til NTL Forskningsinstitutter. De er 14 betalende medlemmer per mai Bygdeforskning Fra august 2013 ble NTLs medlemmer på Bygdeforskning overført fra NTL NTNU til NTL Forskningsinstitutter. De er 3 betalende medlemmer per mai Nedleggelse av avdelinger Nedleggelse av NTL AFI og NTL NOVA Kongen i statsråd godkjente i september 2013 søknaden om sammenslåing av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Sammenslåingen skjedde fra 1. januar Den innebærer at høgskolen blir en betydelig aktør innen oppdragsforskning, nasjonalt som internasjonalt, i brytningen mellom velferdsmodeller og arbeids- og næringsliv. 7

8 NOVA og AFI vil etter sammenslåingen fortsette som egne institutter, men organisert i et felles senter for oppdragsforskning ved høgskolen. De ansatte på AFI blir per definisjon statsansatte. De ansatte på NOVA fortsetter som statsansatte, slik de var før sammenslåingen. Fusjonsprosessen har pågått i lang tid og landsforeningen har deltatt på noen møter underveis i prosessen og ellers på epost. Imidlertid er det forbundet som i hovedsak har fulgt opp denne prosessen. Siste halvår 2013 har landsforeningen hørt svært lite fra både de tillitsvalgte og forbundskontoret. Forbundsstyret vedtok nedleggelse av NTL NOVA og NTL AFI fra på møtet i mars 2014 og overførte medlemmene til NTL Universiteter og høgskoler, avdeling HiOA. Begge avdelingene har hatt ekstraordinære årsmøter, etter forslag fra Forbundskontoret, og vedtatt nedleggelse. Landsforeningen ble ikke informert om denne nedleggelsesprosessen, og har påpekt at saksbehandlingen har vært dårlig. Landsforeningen skrev i januar 2014 e-post til Forbundskontoret om denne saken og svar er enda ikke mottatt. NTL NOVA (117-21) og NTL AFI (117-44) ble nedlagt fra og med Alle medlemmene sammen med avdelingenes aktiva og passiva overføres til NTL Høgskolen i Oslo og Akershus (116-5) fra Medlemsutvikling Pr var det 928 betalende medlemmer og 1311 totalt. Pr var det 947 betalende medlemmer og 1355 totalt. Pr var det 927 betalende medlemmer og 1314 totalt. Pr var det 1069 betalende medlemmer og 1352 totalt. Landsforeningen har medlemmer på over 40 virksomheter (der landsforeningen har mer enn ett medlem) pr Det er i perioden en økning av antall betalende medlemmer som er direkte tilmeldt landsforeningen. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, antall betalende medlemmer fra 2012 til 2013 viser en oppgang på 21 betalende medlemmer. Pr er vi 928 betalende medlemmer, noe som er 19 færre betalende medlemmer enn ved Overføringen av NTL AFI og NTL NOVA førte til at vi mistet 32 betalende medlemmer, noe som forklarer endringen i medlemstallet mellom og

9 Figur 1 Utvikling i medlemsantallet i NTL Forskningsinstitutter fra 2000 til Betalende Totalt Generelt verves det bra på enkelte virksomheter, men selvsagt kunne det vært bedre. Den positive utviklingen av medlemsutviklingen skyldes svært godt vervearbeid lokalt, det er der vervingen skjer. Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men landsforeningen har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. 7. Saker i styret For best å illustrere styrets arbeid er dette kapittelet inndelt slik at oversikten skal bli enklest mulig. De sakene styret anser som viktigst i perioden har fått egen omtale. I tillegg til de sakene som er nevnt her, har styret behandlet mange enkeltsaker. Landsforeningens styre har fungert som et samlende og koordinerende ledd for avdelingene i henhold til NTLs, LOs og LO Stats vedtekter og særvedtekter. Landsforeningen har videre erfart at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har ressurser til å behandle disse. Eksempler er det årlige arbeidet med Statsbudsjettet og arbeidet med uttalelser i form av høringer til Stortinget. 9

10 A. Kurs og konferanser Landsforeningen ønsker større aktivitet lokalt og ønsker å opprettholde god dialog med de tillitsvalgte og medlemmene. Styret i landsforeningen har derfor bestemt at det arrangeres årlige nettverkssamlinger for tillitsvalgte og/eller medlemmer som kombineres for forbundets tariffkonferanse for Abelia og de med direkte-avtale. Landsforeningen har i perioden arrangert to konferanser og 5 kurs. Nytt i denne perioden er at vi fra 2013 arrangerte regionale kurs i tariffavtalen NTL- Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Deltakerantallet på landsforeningens kurs og konferanser er generelt bra, men det regionale kurset i Oslo burde hatt bedre deltakelse. 2013: Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia på Sørmarka kursog konferansesenter og det var 16 deltakere. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abeila, hovedavtalen mellom LO og NHO og regler for innleie. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble lagt til Holmenkollen Park Hotel Rica og det var 40 deltakere. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Det var følgende innledere med litt ulike tema: Stortingsvalget 2013 v/john Leirvaag forbundsleder NTL Forskningsmeldinga v/asgeir Fløtre fra Kunnskapsdepartementet Pensjon og banklovskommisjonen v/dag Westhrin sekretær LO-Stat EØS v/kjersti Barsok LO i Oslo Kampen for Arbeidervernet v/ebba Wergeland Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Trondheim. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Trondheim på Radisson Blue Royal Garden Hotel og det var 13 deltakere. 10

11 2014: Kurs i pensjon og omstillinger På grunn av at mange av landsforeningens virksomheter har vært og er i store omstillinger som også innebærer nedbemanninger tok landsforeningen initiativ til et kurs for tillitsvalgte fra Abelia-virksomheter. Kurset tok kort for seg noen utfordringer i forhold til pensjon, men hovedfokuset var omstillinger og nedbemanninger. Kurset ble lagt til Sørmarka og var svært vellykket og samlet 24 deltakere. Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Bergen. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Bergen på Clarion Hotel Admiral og det var 7 deltakere. Regionalt kurs i avtaleverket NTL-Abelia og opplæring i bruk av lønnsstatistikk i Oslo. Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia kombinert med opplæring i bruk av lønnsstatistikk. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abelia, hovedavtalen mellom LO og NHO. I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Kurset ble arrangert i Oslo på Rica Oslo Hotel og det var 5 deltakere. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble i år lagt til Quality Spa & Resort Son og det var 28 deltakere. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Tema i år var fremtiden til Forskningsinstituttene. Det var følgende innledere med litt ulike tema: Forskningsrådets nye strategi for instituttsektoren v/johs Kolltveit spesialrådgiver Norges Forskningsråd Fremtiden til forskningsinstituttene v/agnes Landstad daglig leder FFA Forskningsinstituttenes fellesarena Informasjon fra NTL v/fredrik Oftebro andre nestleder NTL Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger v/pål Kjærstad leder NTL Forskningsinstitutter Finansiering av forskningsinstituttene v/kristin Vinje Stortingsrepresentant Høyre og fraksjonsleder Kirke, utdannings- og forskningskomiteen LOs syn på finansiering av forskningsinstitutter v/arvid Ellingsen spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling Fra personalledelsen til HR ledelse v/bitten Nordrik fra De Facto 11

12 B. Lønnsstatistikk og medlemsundersøkelse Arbeidet med lønnsstatistikkdatabasen og medlemsundersøkelsen for medlemmer hos NTL Forskningsinstitutter gjennomføres nå årlig og er forankret hos landsforeningen, og blir delvis finansiert av NTL sentralt (videreutvikling). Håkon Nilsen (tidligere leder i NTL NSD) har det tekniske ansvaret for utviklingen av medlemsundersøkelsen og databasen, mens Hebe Gunnes (leder i NTL NIFU og sekretær i landsforeningen) tar seg av den administrative oppfølgingen av undersøkelsen, oppsett av variabler samt bearbeiding og sammenstilling av data. Medlemsundersøkelsen gjennomføres årlig, og driften av undersøkelsen og databasen ligger hos landsforeningen. Det er utarbeidet en brukerhåndbok for utsendelse av medlemsundersøkelsen som oppdateres fortløpende. I 2012 ble det for første gang laget et nyhetsbrev med resultater fra undersøkelsen, og dette utkommer nå hvert år i etterkant av tariffkonferansen. Nyhetsbrevene er vedlagt beretningen. Ansvaret for den administrative oppfølgingen av prosjektet ligger hos styret i landsforeningen. Landsforeningen samler dessuten rutinemessig inn opplysninger om resultatene av lønnsoppgjøret i de ulike virksomhetene. Dette gjøres via et regneark i Excel, og intensjonen er at deler av dette skal implementeres i lønnsstatistikkdatabasen. Per i dag inngår resultatene fra denne innsamlingen i nyhetsbrevet. Det er ønskelig at flere landsforeninger/foreninger i NTL benytter seg av den kompetansen vi har fått gjennom dette arbeidet. Det ble derfor avtalt et møte mellom NTL Forskningsinstitutter og NTL Studentsamskipnadene. Denne landsforeningen har litt andre behov enn NTL Forskningsinstitutter, og ønsker å lage en egen statistikk som blir tilpasset deres virksomheter. C. Verving Generelt Landsforeningen er svært opptatt av verving. Landsforeningen har tidligere kartlagt vervepotensialet som viser at det er et stort vervepotensial hos noen av virksomhetene. Landsforeningen utarbeider årlig en vervestrategi og verveansvarlig i landsforeningen er leder Pål Kjærstad. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, antall betalende medlemmer fra 2012 til 2013 viser en oppgang på 21 betalende medlemmer. 12

13 Pr er vi 928 betalende medlemmer, noe som er 19 færre betalende medlemmer enn ved Overføringen av NTL AFI og NTL NOVA førte til at landsforeningen mistet 32 betalende medlemmer, noe som forklarer endringen i medlemstallet mellom og Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men landsforeningen har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. Derfor mener landsforeningen at det er veldig viktig at fokus på verving og synliggjøring ute på våre virksomheter opprettholdes. Landsforeningen utarbeidet nytt vervemateriell i 2013, både på norsk og engelsk. Landsforeningen sender kostnadsfritt ut flere eksemplarer etter nærmere forespørsel. Landsforeningen fortsetter vervekampanjen. De som verver et nytt medlem mottar et gavekort pålydende kr. 250,-. Kopi av innmeldingsskjema sendes landsforeningen før gavekortet sendes ut. Nettsiden er gjennomgått slik at det skal være enkelt å finne informasjon. Landsforeningen sender i begynnelsen av hvert år ut et brev til de tillitsvalgte hvor vi tilbyr oss å delta på årsmøtene. Verveansvarlig deltar på årsmøtene til avdelingene dersom det passer tidsmessig. Verveansvarlig besøker også de virksomhetene som har behov for bistand og råd/veiledning. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter og har på den måten opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at vi skal være synlige ute på virksomhetene og har således brukt mye tid og ressurser på dette. Utfordringen er å kunne rekruttere spesielt yngre nyansatte på virksomhetene. De med langtidsutdannelse er ofte rekruttert av profesjonsforbundene under studietiden eller så velger mange av dem å organisere seg i profesjonsforbundene når de begynner å arbeide. Det har vært og er en utfordring for landsforeningen og for hele forbundet. NTL-dagen på Ciens-bygningen NTL Forskningsinstitutter har fem avdelinger (NIBR, TØI, NIVA, NILU og NINA) som er lokalisert i Ciens-bygningen i forskningsparken på Blindern i Oslo. Både i 2012 og i 2013 arrangerte avdelingene markering av NTL-dagen i samarbeid med landsforeningen. Arrangementet er vellykket og en fin anledning til å synliggjøre NTL. 13

14 D. Nettsiden Det har i perioden vært lagt ned mye arbeid med ajourhold av landsforeningens nettsider. Pål Kjærstad er redaktør for landsforeningens nettsider, mens Torunn S. Ludvigsen og Hebe Gunnes har bidratt som med-redaktører. Landsforeningens medlemmer har vært oppfordret til å komme med forslag på saker som bør legges ut der. Det er også viktig at de tillitsvalgte gir beskjed til landsforeningen om eventuelle nye tillitsvalgte på virksomhetene slik at nettsiden kan være best mulig oppdatert. Landsforeningen vil legge ut mer og mer av informasjon på nettsiden. Likeså vil landsforeningen legge ut ulike presentasjoner fra kurs og konferanser på nettsiden istedenfor å sende dem på e-post. På denne måten blir alt samlet på ett sted og vil kunne få mer aktiv bruk av nettsiden. E. Frikjøp Landsforeningens leder er frikjøpt fra sin arbeidsgiver inntil 60 % (fra ) for å arbeide for landsforeningen. Dette er finansiert av forbundet fram til etter vedtak i forbundsstyret i 2012 Tidligere var avtalen inntil 50 %, men landsforeningen måtte sende en revidert søknad til forbundet på inntil 60 % som en følge av press fra lederens arbeidsgiver. På grunn av at landsforeningens leder har ulike verv lokalt som det siste året har vært arbeidskrevende, har han ikke fått benyttet hele rammen for den frikjøpte tiden. Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning. Dette gjør landsforeningens arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen. Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Frikjøpet har derfor gitt økt aktivitet generelt og det er veldig positivt. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene, både i forhold til å ha gode ververutiner lokalt, og i forhold til viktigheten av å være organisert i NTL. Samtidig har lederen informert om hva landsforeningen er opptatt av og på den måten oppfordret/motivert til at det skapes engasjement og økt aktivitet lokalt. Ved disse besøkene har landsforeningen bedret/opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at landsforeningen skal være synlige ute på virksomhetene og har således 14

15 brukt mye tid og ressurser på dette. Tilbakemeldingene landsforeningen har fått viser at de tillitsvalgte/medlemmene setter stor pris på at landsforeningen synliggjør seg ved å besøke landsforeningens virksomheter. Landsforeningen har de siste årene fått flere nye medlemmer fra ulike virksomheter hvor arbeidsgiver er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i NHO. Siden de tillitsvalgte er helt nye og uten særlig erfaring har de et stort behov for oppfølging. Medlemmene her blir fulgt opp av både landsforeningen og forbundet. Landsforeningen har i samarbeid med de ulike tillitsvalgte fra disse nye virksomhetene tatt initiativ til informasjonsmøter om NTL. Dette for å kunne rekruttere flere medlemmer til NTL. Møtene har vært åpne for alle ansatte og det var både egne medlemmer, medlemmer fra andre organisasjoner og uorganiserte blant de fremmøtte. Dette arbeidet fortsetter landsforeningen med. I tillegg følger landsforeningen opp de tillitsvalgte og medlemmene med relevant informasjon om landsforeningen, NTL og avtaleverket NTL/Abelia. Disse nye virksomhetene må også utarbeide særavtaler, noe landsforeningen også bistår dem med. Landsforeningens virksomheter som er omfattet av overenskomsten mellom NTL og Abelia har lønns- og arbeidsvilkår regulert i lokale særavtaler. Landsforeningens har tidligere tatt initiativ til å gjennomgå alle disse særavtalene for å sjekke at de har det innholdet det skal ha. Landsforeningens følger kontinuerlig opp dette arbeidet ved dialog med lokale tillitsvalgte. Det siste året har landsforeningen fått flere henvendelser knyttet til endringer av særavtalen, mest i forhold til pensjon. Mye av den frikjøpte tiden blir benyttet til dette arbeidet. Landsforeningens virksomheter i NHO/Abelia er ikke tilknyttet LO-Stat. Siden opprettelsen av landsoverenskomsten for dette området i 2002 har vår landsforening fungert som et koordinerende organ på vegne av våre medlemmer i dette området. Landsforeningen er representert i det sentrale forhandlingsutvalget og utarbeider kontinuerlig oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene som blir sendt våre tillitsvalgte. Ajourhold av landsforeningens nettsider har lederen ansvar for og dette er en kontinuerlig jobb. Noe av frikjøpet er også benyttet til dette arbeidet. Perioden på frikjøpet følger tidsperioden på representantskapsmøtet. Vi ønsker at den som blir valgt som leder vet hvilke rammevilkår vedkommende kan forholde seg til for å kunne få utført ledervervet og gjennomføre de oppgavene det innebærer å være leder for en landsforening. Dette gir også bedre forutsigbarhet for driften av landsforeningen. Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning, noe som gjør landsforeningens 15

16 arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen men også til å følge opp ulike saker som tidligere er nevnt. F. NTLs landsmøte 2014 Forberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet tar lang tid. Styret i landsforeningen har utarbeidet 17 forslag til landsmøtet. Det kom ingen forslag fra avdelingene. Det er planlagt et møte for NTLs UHF-sektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) i forkant av landsmøtet. Møtet er for alle de respektive delegatene. Hensikten med møtet er å samarbeide omkring ulike saker inkludert valgene til de ulike vervene. G. Arbeid med Statsbudsjettet, høringer og stortingsmeldinger Statsbudsjettet: Arbeidet med statsbudsjettet krever store ressurser. Landsforeningen konstaterer samtidig at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har tilstrekkelige ressurser. Arbeidet har krevd innsats, ikke når noen har hatt tid, men fra den dato statsbudsjettet legges fram til fristen for innspill går ut. Dette har betydd intenst arbeid i en periode hver høst, pluss en runde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett hver vår. Landsforeningen har valgt å oppfordre avdelingene til å engasjere seg i arbeidet med statsbudsjettet. Det er de lokale tillitsvalgte som kjenner sin egen virksomhet best. Avdelingene har i enkelte tilfeller gitt landsforeningen tilbakemeldinger som har blitt videresendt til forbundet i et felles brev. Landsforeningen har hatt mest fokus på forskning og finansiering av forskningsinstituttene og har derfor omtalt dette når landsforeningen har sendt innspill til forbundet. Høringer: Når det gjelder høringer så har landsforeningen også oppfordret avdelingene til å engasjere seg med en tilbakemeldingsfrist for innspill til landsforeningen. Forskningsmeldinga: Forskningsmeldingen inneholdt lite nytt om instituttsektoren. Landsforeningen har sendt inn høringssvar på meldingen til Forbundet, som har sammenfattet et høringssvar fra NTL. Mange av landsforeningens innspill er tatt med her, men de ligger til slutt i brevet, og drukner litt i saker fra universitetene og høgskolene. Behandlingen av instituttsektoren i meldingen er dårlig, og meldingen sier ingenting om hvorvidt Kunnskapsdepartementet ønsker instituttsektoren. 16

17 H. Gjennomgang av særavtalene Landsforeningen har tidligere gjennomgått de tilgjengelige særavtalene, med fokus på Abelia-virksomheter. Dette på grunn av at overenskomsten mellom NTL og Abelia har føringer på hva en særavtale skal inneholde. Alle de berørte tillitsvalgte har fått en tilbakemelding på hvilke mangler som er funnet ved gjennomgangen. De tillitsvalgte har blitt anmodet om å ta opp de aktuelle manglene i de respektive særavtalene gjennom de lokale forhandlingene. Dette har vært et tidkrevende arbeid og landsforeningen vurderer å ha slike gjennomganger med jevne mellomrom. I. Opprettelse av nye særavtaler Nye virksomheter som melder seg inn i Abelia og som fyller kravet til å opprette tariffavtale skal utarbeide en særavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Dette fremkommer av overenskomsten mellom NTL og Abelia. Landsforeningen er behjelpelig med dette arbeidet og bistår de tillitsvalgte, både i møter og ved bruk av epost og telefon. Følgende nye virksomheter har ikke opprettet særavtale: Institutt for samfunnsforskning og Folkeuniversitetet. Følgende andre virksomheter har ikke opprettet særavtale: Uninett Norid Uninett og VINN. J. Samarbeid i NTLs UHF-sektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) Det er et uformelt samarbeid innenfor NTLs landsforeninger og foreninger på universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene. I perioden har det vært arrangert tre møter. K. Dårlig økonomi, omorganiseringer og nedbemanninger på Forskningsinstituttene. Fra juni måned 2013 begynte tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte på IFE, NIBR, NIKU og Nofima å komme. Tilbakemeldingene gikk på at ledelsen og styret hadde besluttet iverksettelse av ulike tiltak på grunn av virksomhetens økonomi. 17

18 Årsakene til dette kan syntes å være varierende og det er ingen klar analyse av årsaken. Landsforeningen opplever som kritikkverdig at arbeidsgiver, med unntak av NIKU, ikke har fulgt de vanlige spillereglene som gjelder i arbeidslivet og de avtalene som gjelder for virksomhetene. Etter landsforeningens syn hardet forekommet brudd på lov og avtaleverket i forhold til prosesser med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte er heller ikke enig i at nedbemanninger er et riktig virkemiddel. At kunnskapsbedrifter ikke ser seg tjent med å «spille på lag» med de ansatte er for landsforeningen vanskelig å forstå. Resultatet for noen av landsforeningens medlemmer var at noen fikk tilbud om sluttpakke, gavepensjon eller i siste instans ble sagt opp. Landsforeningen har grunn til tro at flere andre virksomheter kan komme i tilsvarende situasjon. L. Årsmøter i avdelingene I henhold til NTLs vedtekter skal årsmøtet være gjennomført innen første kvartal hvert år. De siste årene har vi opplevd at enkelte avdelinger ikke overholder fristen for å gjennomføre årsmøtet. Med bakgrunn i dette, samt for at landsforeningen skal ha en god dialog med avdelingene, sender landsforeningen i januar måned hvert år ut et brev til avdelingene. I brevet orienteres det om at landsforeningen ønsker å delta på alle årsmøtene dersom det passet tidsmessig. Leder har deltatt på mange årsmøter. 8. Tariff Landsforeningen har virksomheter innenfor alle tariffområdene i NTL. NTLs vedtekter sier noe om hvilke oppgaver en landsforening skal utføre, disse oppgavene er overordnet for alle våre tariffområder. I tariffspørsmål og i forhandlinger varierer landsforeningens rolle og oppgaver med tariffområde. Imidlertid er alle landsforeningens virksomheter representert via våre representanter i NTLs og LOs vedtaksføre organer. Landsforeningens statlige virksomheter og virksomheter i Spekter har fått tilbud om tariffkonferanser gjennom forbundet og LO Stat. Det er LO Stat som fronter dette tariffområdet. 18

19 Landsforeningen sender regelmessig ut oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene og bistår med råd og veiledning etter behov. Nedenfor omtales landsforeningens rolle innenfor de ulike tariffområdene og resultatet av de ulike oppgjørene i representantskapsperioden. Tariff i statlige virksomheter (fire virksomheter) Resultat i 2013: Total ramme omlag 3,50 %. Generelt tillegg pr. 1. mai: De lavest lønnede: 4200,- Lønnstrinn 52 og oppover: 1,1 % Resultat i 2014: Total ramme omlag 3,30 % Generelt tillegg pr. 1. mai: Lønnstrinn 1-19: 6500,- Lønnstrinn 53: 8800,- Lønnstrinn : 1,98 % Det ble avsatt lokal pott som utgjør ca. 1/3 av årets lønnstillegg (1,75 % per dato). Tariff i overenskomstsektoren Spekter (en virksomhet) A-dels-forhandlingene (sentrale forhandlinger) er som regel en kopi av LO- NHO oppgjøret som et garantert lønnstillegg. Videre er det B-delsforhandlinger (lokale forhandlinger) på hver enkelt virksomhet. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,37 % i 2013 og 3,46 % i Tariff i overenskomstsektoren direkteavtaler (to virksomheter) Landsforeningens avdelinger med arbeidsgivere som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon blir benevnt som direkteavtaler. De tillitsvalgte i hver virksomhet forhandler hele oppgjøret på fullmakt fra forbundet. De virksomhetene som har direkteavtale er ikke tilmeldt noe LO-kartell. 19

20 Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Resultatet fra de lokale forhandlingene på FAFO ble på 4,00 % i 2012 og 3,5 % i Resultatet fra AFI er ikke sendt til landsforeningen. Tariff i overenskomstsektoren Virke (tre virksomheter) Virke er ikke tilmeldt noe LO-kartell. Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Resultatet fra de lokale forhandlingene på en virksomhet ble på 3,7 % i Tariff i overenskomstsektoren Abelia (31 virksomheter) Overenskomsten mellom NTL og Abelia har eksistert i 12 år den Siden dette tariffområdet har en landsoverenskomst og ikke er tilmeldt noe LO-kartell, har landsforeningen fungert som et koordinerende organ for virksomhetene. Ved revisjon av overenskomsten har alle krav til forbedringer blitt kanalisert fra avdelingene gjennom landsforeningen til forbundet. Landsforeningens virksomheter innenfor Abelia-sektoren er i perioden blitt utvidet med to virksomheter, det er Folkeuniversitetet og Bygdeforskning. Punkt 13 gir en oversikt over landsforeningens virksomheter. Nedenfor følger en beskrivelse av oppgjørene for Abelia-sektoren i perioden. 2012: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. Forhandlinger mellom NTL og Abelia ble gjennomført 21. november. Forhandlingene ble nok en stadfestelse av at det er vanskelig å få en utvikling av vilkårene i avtalen. Overenskomsten er en rammeavtale med få materielle bestemmelser og det er vanskelig å få gjennomslag for utvidelse av disse. Dette oppgjøret ga noen små endringer i avtalen. Ved innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer, tilsvarende kriterier som avtalt i frontfagene og noen små andre endringer. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 4,25 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble ingen brudd i de lokale forhandlingene. 20

21 2013: LOs representantskap vedtok et samordnet oppgjør. Ved et samordnet oppgjør er det ikke ordinære forhandlinger mellom NTL og Abelia. Derfor må hele oppgjøret forhandles frem ved den enkelte virksomhet, uten streikerett. Imidlertid ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO noe som førte til at tre av landsforeningens virksomheter ble tatt ut i første streikeuttak. Det var NIBR, TØI og NSD. Landsforeningen og forbundet bisto disse virksomhetene i deres forberedelser til en eventuell streik. Erfaringene fra streikeforberedelsene var varierende og landsforeningen sendte et brev til forbundet om dette. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,45 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble brudd og organisasjonsmessig behandling på NILU. 2014: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. Det såkalte frontfaget som består av Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet frem en ramme på om lag 3,30 %. NTLs forbundsstyre har nedsatt et forhandlingsutvalg med representanter fra landsforeningens virksomheter etter forslag fra landsforeningen. Forhandlingene med Abelia vil først skje etter at de lokale forhandlingene er ferdig. Frist for gjennomføringen av de lokale forhandlingene er 15. september. Forhandlingene mellom NTL og Abelia er avtalt til den 17. og 18. september. De lokale forhandlingene begynner i mai/juni måned for de aller fleste virksomhetene. Særavtalen på NILU og NIBR har vært gjenstand for forhandlinger lokalt uten at det ble oppnådd enighet. Etter sentrale forhandlinger kom ikke partene til enighet. Begge særavtalene er sagt opp innen fristen den 1. mai Forbundet har varslet at dette vil bli en del av forhandlingene mellom NTL og Abelia i september. På bakgrunn av dette tror landsforeningen at oppgjøret vil bli svært vanskelig og kan ende med mekling og streik. 9. Økonomi Medlemskontingenten i NTL er 1,1 % av brutto lønn. Forbundet tilbakefører 30 % av innkommet kontingent kvartalsvis til organisasjonsleddene. Utgangs- 21

22 punktet for tilbakeføringen er innkommet kontingent til forbundet samt antall betalende medlemmer ved kvartalets utløp. I landsforeningen fordeles tilbakeførte midler med 40 % til avdelingene og 60 % til landsforeningen (etter vedtak på representantskapsmøtet i 2012). Landsforeningens årlige kontingentinntekter blir benyttet til driften av landsforeningen. Landsforeningen gikk med kr ,- i underskudd i 2012 og med kr ,- i overskudd i 2013 (driftsresultat). Det ble budsjettert med underskudd for å opprettholde vedtatt aktivitetsnivå. Tilbakeført kontingent til landsforeningen: 2012: kr ,- 2013: kr ,- Aktivitetsstøtte Representantskapsmøte i 2012 vedtok retningslinjer for aktivitetsstøtte. Målet med aktivitetsstøtte er å stimulere til aktivitet i avdelingene Avdelingene kan søke landsforeningen om økonomisk støtte på et eget skjema mens det for de direkte tilmeldte medlemmene er særskilte regler. I regnskapsårene 2012 og 2013 er det 12 avdelinger som har søkt om aktivitetsstøtte. Bevilgninger Det er i perioden bevilget kr ,- til Manifest Analyse (10 000,- i 2013 og ,- i 2014). 22

23 10. Oversikt over avdelingene til landsforeningen for 2012 og 2013 Navn på NTL avdelingen Bet. medl Totalt medl Bet. medl Totalt medl NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF NTL NOVA NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning NTL Arbeidsforskningsinstituttet NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU

24 11. Oversikt over avdelingene til landsforeningen pr Navn på NTL avdelingen Bet. medl. Totalt medl. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt 9 15 NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning 8 8 NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU Antall avdelinger: 23 24

25 12. Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Navn på NTL avdelingen og virksomheten Spekter Stat Virke Abelia Direkte Div. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Ulike virksomheter med mindre enn to medlemmer 4 NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Det norske vitenskapsakademiet 4 Institutt for fredsforskning (PRIO) 2 Leser søker bok Foreningen les! Folkeuniversitetet Norsk senter for bygdeforskning Norut Alta 2 Norut Informasjonsteknologi a/s (Tromsø) 1 Treider Fagskoler a/s (Bergen) 2 Kompetansehuset Imente Oslo a/s 3 Samfunns- og næringslivsforskning a/s (SNF) 3 Raftostiftelsen 5 RBUP Øst og Sør 4 Uninett Norid Uninett a/s 6 VINN 2 NTL SINTEF: SINTEF Oslo 24 SINTEF Trondheim 88 SINTEF SP Fire Res. AS 10 SINTEF Fiskeri og havbruk a/s 7 SINTEF Energiforskning a/s 24 SINTEF Marintek a/s 12 NTL Norsk Utenrikspolitiske Institutt: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 9 NTL Norsk Institutt for kulturminneforskning: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 22 hovedkontor Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 1 Bergen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Trondheim Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Tønsberg NTL Norsk institutt for naturforskning: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 21 hovedkontor Trondheim Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. Oslo 2 Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. 2 Tromsø NTL NKI: NKI a/s 4 NKI Forlaget a/s 12 NTL Nofima: Nofima a/s (Tromsø) 12 Nofima (Ås) 2 Nofima (Bergen) 11 Havbruksstasjonen i Tromsø 15 NTL Nordlandsforskning: Nordlandsforskning a/s 10 NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste a/s

26 (NSD) NTL Institutt for energiteknikk, Halden: Institutt for energiteknikk (IFE-Halden) 59 NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller: Institutt for energiteknikk (IFE-Kjeller) 69 NTL ISF: 22 NTL SIRUS: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 16 NTL IRIS: International Research Institute of Stavanger a/s 10 (IRIS) IRIS avd. Bergen 3 NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 21 NTL Østlandsforskning: Østlandsforskning 8 NTL Transportøkonomisk institutt: Transportøkonomisk institutt (TØI) 26 NTL Norsk institutt for by- og regionforskning: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 34 NTL Norsk institutt for luftforskning: Norsk institutt for luftforskning (NILU) 32 NTL Norsk institutt for vannforskning: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Oslo 21 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Marin 2 Forskningsstasjon Solbergsstrand Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sørlandsavdelingen 2 NTL Norges forskningsråd: Norges forskningsråd 93 Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning 4 NTL FAFO: Fafo 2 Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning a/s 54 (Fafo AVF) Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a/s 24 (Fafo AIS) NTL NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 23 og utdanning (NIFU) Antall betalende medlemmer totalt = Antall avdelinger ved hvert tariffområde Antall virksomheter ved hvert tariffområde Antall virksomheter totalt med mer enn ett medlem = 43 26

27 13. Vedlegg a. Lønnsstatistikk: Brukerhåndbok og nyhetsbrev b. NTLs landsmøte 2014: Oversikt over forslag fra NTL Forskningsinstitutter 27

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2014 Bakgrunnen for landsforeningens søknad

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 22.09.2010 til 20.09.2012 Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Lønnsstatistikken 2016

Lønnsstatistikken 2016 Lønnsstatistikken 2016 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 03.05.2017 Hvorfor trenger vi lønnsstatistikk? Mål: Riktig lønn i forhold til de arbeidsoppgaver man utfører

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011

Medlemsundersøkelsen 2011 Medlemsundersøkelsen 2011 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 23.05.2012 Bakgrunn for lønnsstatistikken NTL organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for NTL Forskningsinstitutter NB: Tallene som presenteres her er ikke kvalitetssikret lokalt, slik at feil kan forekomme. Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 4.9.2014 til 28.9.2016 Representantskapsmøte 28.- 29.9. 2016 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

Protokoll. fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter september 2016

Protokoll. fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter september 2016 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 28.-29. september 2016 1 Protokollens innholdsfortegnelse Sak 1. Åpning... 3 2.1. Innkalling... 3 2.2. Saksliste... 3 2.3. Forretningsorden...

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

Nytt fra medlemsundersøkelsen

Nytt fra medlemsundersøkelsen Nytt fra medlemsundersøkelsen 07.06.2012 Årgang 1, nummer 1 v/hebe Gunnes hebe.gunnes@nifu.no Hovedresultater I dette nummeret: Hovedresultater 1 Svarprosenter per virksomhet 2 Gjennomsnittslønninger per

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid?

Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid? Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid? Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral Forskningspolitisk seminar 3. november Forskningsinstituttenes

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA OM STRUKTURMELDINGEN OG SAMARBEID MED UH SEKTOREN NARMA konferansen 13.april 2015 Agnes Landstad daglig leder FFA FFA Øke forståelsen for forskning og forskningsbasert

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981 www.ntl.no/forskning Hvem er vi? Landsforening (pr. mars 2015) 925 betalende medlemmer 23 avdelinger 60 direkte tilmeldt Mer enn 40 virksomheter hvorav 26

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE. Hebe Gunnes 04.03.2011

FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE. Hebe Gunnes 04.03.2011 2 FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE Hebe Gunnes 04.03.2011 1 Introduksjon Brukerhåndboka er tenkt som en manual for tillitsvalgte som skal

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Representantskapsmøte 2006 holdt 31. august til 1. september 2006 på Quality Spa & Resort Hotel, Holmsbu. Til stede: Rolle Navn Org.ledd Avtroppende

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte.

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. ÅRSMØTE NFF-A 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2015 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2017 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer