FORBUNDSTINGET Radisson Blu ParkHotell, Fornebu Juni 2013 PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL"

Transkript

1 FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu Juni 2013 PROTOKOLL

2 Program for særforbundstinget Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni Lunsj og registrering Behandling av tingsaker Pause Informasjon om EM 2013 Stavanger Informasjon om Trenerløypa Besiktigelse av den nye curlinghallen på Jar Middag Søndag 2. Juni Behandling av tingsaker Pause Behandling av tingsaker Lunsj INNHOLD Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 3 Sak 2: Godkjenne innkallingen 5 Sak 3: Godkjenne sakslisten 7 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget 8 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 9 Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden 9 Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand 10 Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter 10 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter 22 Sak 11: Behandling av budsjett for Sak 12: Tilsetting av revisor 25 Sak 13: Valg 25 2

3 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Forbundsstyret Representanter President 1 Morten Søgård Visepresident 2 Stein Mellemseter Styremedlem 3 Hilde Stenseth Styremedlem 4 Stål Talsnes Styremedlem 5 Dagfinn Loen Styremedlem Anne Sesaker (ikke tilstede) Varamann styret 6 Hans Roger Tømmervold Klubber/kretser Representanter Boet Curling Klubb x Bergen Curling Club x Brumunddal IL x Bygdøy Curling Club 7 Christian M Lange Christiansand Curling Club Drammen Curling Klubb 8 Marianne Weum (søndag) Fredrikstad Curling Klubb x Furumo Curling Klubb x Halden Curling Club 9 Ann Kristin Pettersen Halden Curling Club 10 Ole Hauge Hamar Curlingklubb 11 Kjell Bjørseth Haugesund Curlingklubb 12 Kjetil West Jar Curling 13 Morten Tveit Jevnaker Curling x Larvik Curlingklubb x Lilleborg IK, curling gruppe 14 Hans Klæstad Lillehammer Curlingklubb 15 Stein Erik Johannsen Lørenskog Curlingklubb x Nærbø IL, curling x Oppdal Curlingklubb 16 Ruth Mellemseter 17 Ivar Sollie 18 Martin Sesaker Oslo Curlingklubb 19 Ada Ingvaldsen 20 Ole Ingvaldsen Risenga Curlingklubb 37 Kim Ellertsen Sarpsborg Curlingklubb 21 Christian Birkeland 3

4 Snarøen Curling Club 22 Dordi Nordby (lørdag) 23 Sander Rølvåg (søndag delvis) 24 Magnus Nedregotten (søndag) Stabekk Curling klubb 25 Ole R Hoem Stavanger Curlingklubb x Sørmarka Curling Klubb 26 Elisabeth Lilleaas Toten Curlingklubb X Trondheim Curlingklubb 27 Grethe Wolan (ikke tilstede) 28 Else Skogan (ikke tilstede) Øvre Holen Curlingforening X Ullensaker Curling X Vigør Curling X Oslo og Akershus Curlingkrets 29 Axel Grelland * Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme. Andre Varamann styret 30 Thomas Løvold Varamann styret 31 Kim Ellertsen Utviklingskoordinator 33 Petter J Moe Leder av Lovutvalget 34 Stein-Erik Mattsson Lader valgkomiteen 35 Bent Ramsfjell Generalsekretær 36 Pål Trulsen Observatører Lillehammer CK Hederstegn Hederstegn Hederstegn NIF Liv Maren Mæhre Wold Finn Pettersen Petter M Lange Bente Hoel Karette Wang Sandbu (søndag) Tinget ble satt med 25 stemmeberettigete representanter og 9 observatører. Søndag: 26 stemmeberettigete representanter. 4

5 Til: NCFs medlemsklubber Oslo og Akershus Curlingkrets Styret og komiteer i NCF NCF Oslo, 25. Februar 2013 INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2013 Det 58. ordinære forbundsting avholdes på Radisson Blu Park Hotell Fornebu Juni 2013 Overnatting på Radisson Blu Park Hotell Fornebu Omvisning i den nye curlinghallen på Jar Foreløpig program Lørdag: Lunsj og registrering Tingforhandlinger Omvisning i den nye curlinghallen på Jar Tingmiddag Søndag: Tingforhandlinger Avsluttningslunsj Representasjon På curlingtinget møter med forslags- og stemmerett i henhold til NCFs lov, 11, a) Særforbundets styre. b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: - en representant for inntil 100 medlemmer pr året før - to representanter for medlemmer pr året før - tre representanter for 201 og flere medlemmer pr året før c) En representant fra hver særkrets/særidrettsutvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 5

6 Medlemskontingent til forbundet (klubbkontingent) for dette og foregående år skal være innbetalt. Det presiseres at delegasjoner til tinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 Kjønnsfordeling: Ved oppnevning av representanter til ting, skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. NCF er forpliktet til å følge denne loven, og har ikke anledning til å innvilge dispensasjon. Dersom klubber kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom den lokale idrettskretsen. Dispensasjon skal fremlegges for NCF. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 4 uker før, dvs. senest 3. Mai Forslag sendes til forbundet på mail Det vises i denne sammenheng til NCFs lov, 8 Forbundstinget: På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest Valgkomiteens leder er Bent Å Ramsfjell Reise, opphold Klubbene/delegatene dekker selv reisen til tinget og opphold. Se vedlegg for påmelding og bestilling av hotell og måltider på Radisson Blu Park Hotel Fornebu Påmelding og fullmakt Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktskjema (med signaturer) til forbundet innen 03. Mai Skjemaene sendes på mail til Med curlinghilsen Morten Søgård President Pål Trulsen Generalsekretær Innkalling enstemmig godkjent Sak 3: Godkjenne sakslisten 6

7 Saksliste Åpning Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Avslutning Godkjenning av de frammøtte representantene Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Vedta forretningsorden for forbundstinget Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandling av forbundets beretning for perioden Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter Behandling av innkomne forslag Fastsetting av kontingent og avgifter Behandling av budsjett Tilsetting av revisor Valg Sakslisten enstemmig godkjent 7

8 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgt dirigent. 2. Protokollen føres av valgt sekretær. 3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 5. Behandling av forslag: a. Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn b. Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag c. Forslaget tas opp til debatt d. Forslaget tas opp til votering 6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemminger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Lovendringsvedtak skal godkjennes av Idrettsstyret og trer først i kraft når de er godkjent. 9. Kontroll av tingprotokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. Forretningsorden enstemmig godkjent 8

9 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag Dirigent: Sekretær: Stein-Erik Mattsson Pål Trulsen Tellekorps: Liv Maren Mæhre Wold og Petter Moe To representanter til å underskrive protokollen: Ada Ingvaldsen og Ole Hauge Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden Se forbundets beretning i eget hefte. Styrets innstilling til vedtak: Årsberetningen godkjennes med flg rettelser: Vinner av Yngre Jr. NM Ble Lag Bergerskogen fra Halden Vinner av Yngre Jr. Tour ble Lag Foss fra Oppdal. Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand 9

10 Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning årsregnskap og prosjektregnskap for 2010 i eget hefte. Styrets innstilling til vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes Vedtak: Regnskapet godkjent. Styret ble anmodet om at kostnader og inntekter i forbindelse med TV sendinger synliggjøres Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter Forslag 8.1 Norges Curling Forbunds styre Endring av: 15 STATUTTER FOR BARNECURLING 15-1 Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år 15-2 Barnecurling er underlagt NIFs bestemmelser for barneidrett Til 15 STATUTTER FOR BARNE OG UNGDOMSCURLING 15-1 Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år Med ungdomscurling menes curlingarrangement for ungdom i alderes år Barnecurling er underlagt NIFs bestemmelser for barneidrett Ungdomscurling er underlagt NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. Begrunnelse NCF ble anbefalt å legge disse bestemmelser og retningslinjer inn i statuttene i møte med NIF. Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme. Forslag 8.2 fra Norges Curling Forbunds styre 10

11 Endring av flg. 3 Klubbrepresentasjon 5 STATUTTER FOR Norgescup 7-3 Spillesystem NM Lag Damer/Herrer 3 Klubbrepresentasjon 3-1 En spiller som deltar i NM, eliteserie og kvalifiseringer til disse eller tilhører internasjonal gruppe skal være lisensiert og medlem i en klubb som er tilsluttet NCF. Spilleren kan bare representere en klubb i samme sesong. Med sesong menes perioden 1. sept til 1. mai. Unntak; i perioden 15. des til 31. des kan spilleren melde overgang til en annen klubb. Melding om overgang i denne perioden sendes NCF i form av et overgangsskjema. Dette skjema skal være undertegnet av spilleren, tidligere klubb og ny klubb. Når forbundet har registrert overgangen sendes det melding om dette til spilleren, gammel klubb og ny klubb. Forslag til ny 3-1: En spiller som deltar i NM, eliteserie og kvalifiseringer til disse eller tilhører internasjonal gruppe skal være lisensiert og medlem i en klubb som er tilsluttet NCF. Juniorer kan være lisensiert for en klubb for å spille i juniorturneringer og lisensiert for en annen klubb for å spille seniorturneringer. Spilleren kan bare representere en klubb i samme sesong. Med sesong menes perioden 1. sept til 1. mai. Unntak; i perioden 15. des til 31. des kan spilleren melde overgang til en annen klubb. Melding om overgang i denne perioden sendes NCF i form av et overgangsskjema. Dette skjema skal være undertegnet av spilleren, tidligere klubb og ny klubb. Når forbundet har registrert overgangen sendes det melding om dette til spilleren, gammel klubb og ny klubb. Begrunnelse: Dette gir en fleksibilitet slik at flere lag består. Et seniorlag som mangler en spiller kan ta med en junior fra en annen klubb og omvendt: juniorer i en klubb hvor det ikke finnes egne seniorspillere kan delta med seniorer i annen klubb for å få matchtrening. Svenskene har denne bestemmelsen. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 11

12 3-2 I NM Mixed og NM Mixed Double kan lag settes sammen på tvers av klubbtilhørighet Forslag til ny 3-2: I NM Mixed, NM Mixed Double og NM yngre junior kan lag settes sammen på tvers av klubbtilhørighet Begrunnelse: I yngre junior blir man «låst». Man kan ikke ta med en spiller som er yngre (barneidrettsbestemmelsene) og selvsagt ikke en som er eldre. Et juniorlag kan f.eks. ta med en yngre junior for å ha lag. Ofte vil det være slik at yngre junior lag blir «splittet» ved at en eller flere blir junior. Selvsagt bør da laget spille i juniorklassen, men de som fremdeles er yngre juniorer vil gjerne delta i f.eks. NM yngre junior. Det blir for dumt at det sitter «halve lag» i forskjellige klubber som ikke får delta i NCFs arrangement som NM yngre jr. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 5 STATUTTER FOR Norgescup 5-1 Alle utøvere på norske lag som deltar i Norgescup skal være lisensiert lag kan delta i hver runde av Norgescup. Følgende 8 lag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien: a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon 4-3), men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag. b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen utgjør 6 plasser. c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering. Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i 4-3. I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup. De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere enn 16 lag er påmeldt er det opp til arr å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag. 12

13 5-3 Det skal arrangeres minst 5 Norgescup-runder i løpet av en sesong, 3 før nyttår. Eliteserielagene må delta i minimum 4 runder. Sportssjef skal forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. Eliteserielagene må delta i minimum 4 runder. Sportssjef skal forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. 5-4 Hvert eliteserielag består av 4 navngitte spillere. Inntil 2 kvalifiserte reserver kan benyttes i en sesong. Endringer i den påmeldte lagoppstillingen skal meddeles turneringsledelsen SKRIFTLIG før hver kamp. Enkeltspillere på kvalifiserte lag kan delta i runder hvor ens lag ikke spiller med andre lag (som wild card ). Dette laget, og denne spiller, vil da ikke få poeng i denne runden. 5-5 I hver runde av Norgescup spilles det double knock out. Det skal spilles om 3.plass og kamper for rangering av 5-6 og 7-8 plass i de tre første rundene hvor det spilles om NM poeng. Dette gjelder også i de 2 siste rundene hvis to eliteserielag er involvert. Lagene rangeres etter plassering etter hver turnering. Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger. 5-6 Poeng pr turnering 1. plass: 14 poeng 2. plass: 12 poeng 3. plass: 10 poeng 9 poeng dersom bronsekampen ikke spilles 4. plass: 8 poeng 5. plass: 6 poeng 5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 6. plass: 4 poeng 7. plass: 3 poeng 2,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 8. plass: 2 poeng 9. plass: 1 poeng Vinner av trøsterunden: 0,5 poeng 13

14 Poengene deles ut til eliteserielagene i henhold til deres plassering i den aktuelle turneringen. Etter endt Norgescup velger eliteserie lagene hvilke 4 runder de vil ha som tellende, det laget med flest poeng er Eliteseriemester. Ved poenglikhet blir laget med beste plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break etter gjeldende regler dersom plassen gjelder deltagelse i NM. 5-7 Etter endt serie rykker den klubben som besetter åttendeplass i Eliteserien direkte ned i 1. divisjon. Klubben som besetter plass nr. 7 må spille Eliteserie kvalifisering etter egne statutter om neste sesongs representasjon i Eliteserien i Norgescup. Ved poenglikhet om 7 eller 8 plass skal det spilles tie-break etter gjeldende regler. 5-8 Etter 3 runder av Norgescup er de 6 herre eliteserielagene som har opptjent flest poeng kvalifiserte til NM-sluttspillet. Dersom reserve(ne) er benyttet, er de 4 spillerne på hvert lag som har spilt flest kamper direkte kvalifiserte til NM-sluttspillet og kan derfor ikke delta i NM-kvalifisering. Øvrige spillere (benyttede reserver) kan delta i NM-kvalifisering. NM poeng, gjelder for eliteserielagene i Norgescup, deles ut i de 3 første NCrundene. 5-9 Forøvrig spilles Norgescup etter WCF's spilleregler Alle lag i Norgescup skal spille med ensartet antrekk innen laget Brudd på disse statutter kan medføre tap av seriepoeng og/eller ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon. Forslag til ny 5-2: Arrangørklubb og NCF fastsetter hvor mange lag som kan delta i hver turnering ut fra banekapasitet og tidsrammen: start fredag kl og avslutning innen kl. 17. søndag. Følgende 8 lag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien: a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon 4-3), men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag. b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen 14

15 utgjør 6 plasser. c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering. Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i 4-3. I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup. De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere lag enn det er plass til i turneringen er påmeldt, er det opp til arrangørklubb og NCF å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag. Begrunnelse: Antall lag bør ikke begrenses til 16 når vi åpner opp for alternative spillesystemer og det i enkelte haller er kapasitet til å ta med flere enn 16 lag. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag til ny 5-3: Det skal arrangeres minst 4 Norgescup-runder i løpet av en sesong, NCF fastsetter eksakt antall foran hver sesong. Eliteserielagene får tildelt poeng etter resultat i alle rundene, men kan velge å ikke delta i en Norgescuprunde. Sportslig leder skal etter beste evne forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene. Begrunnelse: Det anses at 4 vil være det minste aktuelle antallet runder, men hvis det er ønskelig med flere runder er det tungvint at man må endre statuttene. Styret må ha fullmakt til å kunne gjøre en slik endring. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag til ny 5-5: Arrangørklubb og NCF velger spillesystem for hver Norgescup-runde. Spillesystemet må være slik at lagene blir rangert fra 1 til 9. 15

16 Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger. Begrunnelse: Erfaringen er positiv i forhold til ikke å binde seg til dobbel knock. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag til ny 5-6: Poeng pr turnering 1. plass: 14 poeng 2. plass: 12 poeng 3. plass: 10 poeng 9 poeng dersom bronsekampen ikke spilles 4. plass: 8 poeng 5. plass: 6 poeng 5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 6. plass: 4 poeng 7. plass: 3 poeng 2,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles 8. plass: 2 poeng 9. plass: 1 poeng Poengene deles ut til eliteserielagene i henhold til deres plassering i den aktuelle turneringen. Det laget med flest poeng er Eliteseriemester. Ved poenglikhet blir laget med beste plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break etter gjeldende regler dersom plassen gjelder de tre øverste plassene i serien, deltagelse i NM eller nedrykk Begrunnelse: 0,5 poeng for seier i trøsteturnering tas ut da trøsteturnering svært sjeldent arrangeres og hvis den arrangeres gir mange lag walk over. I henhold til forslag til ny 5-3 kan setningen «Etter endt Norgescup velger eliteserie lagene hvilke 4 runder de vil ha som tellende,» tas ut av 5-6 (lagene får poeng i de turneringer de deltar). Siste setning i forslag til ny 5-6: Vi har behov for å skille lagene i toppen og bunnen, ikke bare deltagelse i NM, men også med hensyn til premiering og nedrykk. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Sarpsborg oversendes styre for vurdering. 7 STATUTTER FOR NM LAG HERRER/DAMER 16

17 7-3 I sluttspill NM herrer/damer velger NCF spillesystem i henhold til antall lag lag triple knock 9-13 lag seedede grupper 6-8 lag enkel serie Færre enn 6 lag dobbel serie Alle spillesystemer ender opp i page sluttspill. Endres til: 7-3 Arrangørklubb og NCF velger spillesystem til NM Damer/Herrer. Sluttspillet må være slik at lagene rangeres fra 1-8. Alle kamper i innledende runder spilles over 8 omganger og sluttspillet over 10 omg. Begrunnelse: Med dagens trippel knock må man begynne NM på torsdag. Lagene som går ut av A-road har bare en kamp om dagen, mens lagene som spiller seg gjennom B og C-road kan ha opp til 4 kamper pr. dag fredag/lørdag. Med evt. puljespill vil spilletider være mere forutsigbart. Vedtak. Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 8.3 fra Norges Curling Forbunds styre 4 Landslagsuttak 4-1 Styret utpeker én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag, dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt; a) Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap deltar. b) VM Veteran, hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen Endres til 4 Landslagsuttak 4-1 Styret utpeker sportslig leder og én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag, dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt; a) Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap deltar. b) VM Veteran, EM Mixed og VM Mixed Doubles, hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen Sportslig leder i samarbeid med landslagssjefene, pålegges å offentliggjøre uttakskriterier før 1. september hvert år. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 17

18 Forslag 8.3 Hamar Curling Klubb Uttakskriterier for junior-vm Fra: Hamar Curlingklubb NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting. Likeså bes NCF om å påse at relevante statutter er oppe til votering og endres tilsvarende hvis forslaget vedtas. Forslag: Uttakskriterier for junior-vm Forslagsstiller ønsker at hele lag tas ut til junior-vm. Rangeringen av de norske juniorlagene gjøres på bakgrunn av prestasjoner i utvalgte junior- og seniorturneringer fra oktober-januar, slik at laget er klart den første uka i februar. Laget med best sammenlagt prestasjon i EJCT Oslo, Curlstad International og Norgescup 3 innstilles til uttak til junior-vm, men må også vinne junior- NM. Dersom et lag lenger ned på sammenlagttabellen går hen og vinner junior-nm, skal norgesmester og tabelleder påfølgende helg spille en best-av-tre serie på nøytral is, for å avgjøre hvem som representerer Norge i junior-vm. Utfyllende statutter: Lagene som konkurrerer om plassen kan benytte seg av en tropp på inntil fem spillere, hvor alle må være i junioralder. Dersom laget som vinner retten til representasjon kun består av tre eller fire spillere, er det opptil NCF å ta ut øvrige spillere. Det samme gjelder dersom laget ikke har en egen coach de ønsker å ta med. Poengtabell for turneringene: 1. plass 7 2. plass 5 3. plass 4 4. plass 3 Kvartfinale 2 Åttedelsfinale/ tap i tie-break dersom åttedelsfinale ikke spilles Motiv: Dagens uttakskriterier til junior-vm er uklare. Med en sammenlagt tabell på bakgrunn av turneringer fra oktober-januar, og en enkeltturnering som uttaksgrunnlag, vil det jevnt beste laget gå seirende ut. Konkurransene som er tatt med i tabellen medfører variert motstand, og er i liten grad kostnadskrevende. Tabellen vil dessuten kunne brukes til å rangere lagene i junior-nm. Dette forslaget vil også hindre frafall, all den tid uttak av enkeltspillere ofte bare tar hensyn til de som spiller back end. Styret i NCF støtter ikke forslaget. Styret vil legge frem et forslag om at sportslig ledelse i NCF legger frem uttakskriteriene senest 1. september hver sesong. 1 18

19 Vedtak: Forslaget ble forkastet mot 6 stemmer Forslag 8.4 Trondheim Curling Klubb Viser til innkalling til forbundstinget og har følgende forslag til endring av NCFs lov: IV TING, STYRE, UTVALG MV. 14 Særforbundstinget (1) Norges Curlingforbunds høyeste myndighet er NCFs ting som holdes annet hvert år. 17 Norges Curlingforbunds ting oppgave J. Valg av forbundsstyre, kontrollkomite, lovkomite, representanter til ting og møter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene, valgkomite, hederstegnskomite 20 Norges Curlingforbunds styre: Forbundsstyrets sammensetning: Forbundsstyre består av President, visepresident og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget. 21 Komiteer og utvalg 21-1 Kontrollkomite (1) Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år. (2) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser Lovkomite (1) Lovkomiteen består av leder og 2 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år. (2) Lovkomiteen skal uttale seg om lovligheten av forslag til forbundstinget. Den uttaler seg også om forslag til endring av lov og statutter er lovteknisk tilfredsstillende 21-3 Valgkomite (1) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer som representerer ulike klubber. (2) Valgkomiteen innstilles av forbundsstyre og velges av forbundstinget Hederstegnskomite (1) Hederstegnskomiteen består av 3 medlemmer som velges av forbundstinget for 4 år 19

20 (2) Hederstegnskomiteen skal vurdere innstilte kandidater til og dele ut NCFs hederstegn Utnevnelse av nye medlemmer ved dødsfall eller fratreden Dersom en tillitsvalgt dør eller av andre årsaker trekker seg fra sitt verv oppnevner forbundsstyre en ny person som fungerer i vedkommendes sted frem til neste ting. 22 Ledermøte 22-1 I år uten ordinært ting holdes ledermøte for forbundsstyre og lederne av klubbene. Hvis klubbledere ikke kan delta kan klubben sende nestleder eller et annet styremedlem Ledermøte innkalles av forbundsstyre med 2 måneders varsel. Klubber kan foreslå saker som ønskes drøftet. Sakliste sendes ut 1 måned før møtet Ledermøtet skal gjennomgå regnskapet i henhold til vedtatte budsjett og drøfte organisasjonsmessige saker Begrunnelse for forslaget: Det brukes mye tid og penger på rene formaliteter ved forbundsting hvert år. Har foreslått å fjerne varamedlemmer i styre og komiteer og heller la styre få fullmakt til å sette inn erstatter hvis tilittsvalgt trer ut av sitt verv. Pga økning i antall medlemmer og at varamedlemmer (som har deltatt i forbundsstyremøter) er foreslått fjernet er det foreslått å øke antall styremedlemmer fra 4 til 5. Ønsker at forbundsstyre og representanter fra klubbene møtes en gang i året ( ledermøte) for å gjennomgå regnskap, status på handligsplan, utveksle erfaringer og utfordringer på klubbutvikling, rekruttering, anleggsutvikling osv. Med hilsen Grethe Wolan Trondheim Curlingklubb Styret er enig i forslaget med Ting annet hvert år og ledermøter i årene i mellom. Styret vil fortsette dagens ordning med styremedlemmer og varamedlemmer. Styret vil at Tinget som det høyeste organ skal velge medlemmer av styret. Styret mener også at det må lages en ambulerende ordning slik at ikke hele styret er på valg samtidig. De anser det som viktig med kontinuitet. Styret er også litt usikker på om å bli valgt for en 4 års periode er for lang tid. Styret støtter ikke forslaget som det her er foreslått, men vil jobbe frem et nytt forslag frem til neste årsting. 20

21 Vedtak: Forslaget ble enstemmig forkastet. Tinget anmodet styret om å komme opp med et nytt forslag til neste ting. Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Forslag 9.1 Fra Drafn Curling FORSLAG FRA DRAFN CURLING VED THORALF HOGNESTAD Forslag til navneendring fra "Curling for rullestolbrukere" til "Rullestolcurling" "Curling for rullestolbrukere" er et begrep kun Norge benytter. Det heter feks rullestolbasket, rullestolrugby, rullestolbowling etc etc. Begrepet Rullestolcurling kan ikke misforstås og er en norm alle nasjoner benytter seg av. Styret er for navnendring. Utøverne bruker benevnelsen Rullestolcurling. WCF bruker navnet wheelchair curling. Navnet ble endret fra Rullestolcurling til Curling for rullestolbrukere i Da var 25 for 8 i mot. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 9.2 Fra Hamar Curling Klubb Nordisk Mesterskap Norges Curling forbund skal ta kontakt med de andre Nordiske Curlingforbundene i den hensikt å ny-etablere.nordisk Mesterskap i Curling både på junior og senior nivå. De nordiske landene har i de siste årene markert seg veldig godt på internasjonale nivå, sist med VM gull til Sverige. Landene har vært medalje-grossist i mange år i både EM og VM og vi ser da som helt naturlig at det Nordiske Mesterskapet igjen blir arrangert årlig. Den internasjonale terminlisten er tettpakket, men vi mener at med den sterke posisjonen som Nordisk Curling har så er det ingen vanskelig oppgave å tilpasse dette inn i en felles terminliste, spesielt ikke i perioden før jul. Mesterskapet skal arrangeres for Norge, Sverige, Danmark og Finland og kan arrangeres samtidig for senior og junior for begge kjønn. NCF sitt styre støtter ikke innføring av Nordisk Mesterskap. For Juniorlag er det innført EJCT med 6 turneringer i Europa for de samme lagene som ville ha spilt Nordisk. Det samme gjelder for Seniorer. Forslaget ble trukket av Hamar Curlingklubb `s representant 21

22 Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter Forbundsstyrets forslag: Ingen endringer. Klubbkontingent: 0-9 medlemmer kr medlemmer kr medlemmer kr Over 100 medlemmer kr Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året. Styrets innstilling til vedtak: Satsene for klubbkontingenter opprettholdes. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Spillerlisenser: Lisens junior og veteran kr 300 per sesong Lisens senior kr 500 per sesong Lisens er inkludert forsikring fra AGS Styrets innstilling til vedtak: Satsene for spillerlisens opprettholdes. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling av Budsjett 22

23 Budsjett NCF avd 1 Prosjektnr inntekter utgifter budsjett Budsjett Internett/Media TV TV2/WCF-TV TV-Europamesterskap Internasjonale møter Internasjonale organisasjoner Youth Olympic Games Eliteserien / Norgescup NM Senior* NM Junior* NM Yngre Junior / Kids* NM Mixed* NM Veteran* NM Rullestolcurling - Åpent Medaljer / Premier Coach Damer Coach Herrer, junior Universiaden Trentino VM Senior Herrer* VM Veteran* VM Mixed par* EM Senior VM Junior EM-søknad Junior Elite Damer Elite VM Rullestol EM Mixed Tablecurling Spilleantrekk - mesterskap Junior / Bredde Utviklingsorientert ungdomsidrett Utdanning / Kurs Klubb- /Lederutvikling Anleggsutvikling Anleggsutvikling - nye steiner Forbundstyre Årsting Personalutgifter Administrasjon

24 95035 Revisjon Renter Spillerlisens Klubblisens Curling DVD Rammetilskudd Post Post 3 midler (barn/ungdom) Spillemidler utstyr MVA-kompensasjon DAP-midler Sponsor Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt mot at Styret finner inndekning på Økning til kr på Post Junior/bredde. Sak 12: Tilsetting av revisor Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for Styret ønsker å fortsette med samme revisor. 24

25 Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Sak 13: Valg Valgkomiteens innstilling til kandidater som skal velges av forbundstinget 2013 Forbundsstyret President: Morten Søgård Gjenvalgt 2 år Visepresident: Stein Mellemseter Gjenvalgt 2 år Styremedlem: Dagfinn Loen ( ikke på valg) Styremedlem: Henriette Løvar Valgt for 2 år Styremedlem: Stål Talsnes Gjenvalgt 2 år Styremedlem: Hilde Stenseth ( ikke på valg) 1. Varamedlem: Kim Ellertsen Gjenvalgt 1 år 2. Varamedlem: Hans Roger Tømmervold Gjenvalgt 1 år 3. Varamedlem: Thomas Løvold Gjenvalgt 1 år 4. Varamedlem: Anne Sesaker Gjenvalgt 1 år Lovutvalg 1 år Leder: Stein Erik Mattsson Gjenvalgt 1 år Medlem: Else Skogan Gjenvalgt 1 år Medlem: Christian M Lange Valgt 1 år Varamedlem: Morten Skaug Valgt 1 år Kontrollkomité 1 år Leder: Morten Tveit Gjenvalgt 1 år Medlem: Trine Trulsen Vågberg Gjenvalgt 1 år Medlem: Kjetil West Valgt 1 år Varamedlem: Ivar Sollie Gjenvalgt 1 år Varamedlem: Stein Erik Johansen Gjenvalgt 1 år Valgkomité (1 år) Leder: Bent Å, Ramsfjell Gjenvalgt 1 år Medlem: Grethe Wolan Gjenvalgt 1 år Medlem: Ståle Rian Valgt 1 år 25

26 Hederstegnkomitè 5 år, Valgt 2011 Leder: Erik Fritzner Medlem: Bente Hoel Medlem: Peter M Lange Varamedlem: Eva Vanvik Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet: Oslo 04 Juni 2013 Pål Trulsen Referent Ada Ingvaldsen Ole Hauge 26

FORBUNDSTINGET 2009. Park hotell, Halden 6 og 7 juni SAKSLISTE

FORBUNDSTINGET 2009. Park hotell, Halden 6 og 7 juni SAKSLISTE FORBUNDSTINGET 2009 Park hotell, Halden 6 og 7 juni SAKSLISTE Program for særforbundstinget 6 og 7 juni 2009 Park hotell, Halden Lørdag 6. juni 11.30 12.30 Lunsj og registrering 12.30 14.00 Behandling

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 12. og 13 Mai 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell, Lillehammer Lørdag 12. Mai 11.30 12.30

Detaljer

Statutter for curling

Statutter for curling Statutter for curling Statutter for Norges Curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2017 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2017 1 Fravikelse av statuttene Styret

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2014. Skifer RICA Hotell Oppdal 24.-25 Mai 2014 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2014. Skifer RICA Hotell Oppdal 24.-25 Mai 2014 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2014 Skifer RICA Hotell Oppdal 24.-25 Mai 2014 PROTOKOLL Program for NCF Forbundsting 2014 Skifer RICA Hotell Oppdal Lørdag 24 Mai: 11.30-12.30 Lunsj og registrering 12.30-14.00 Tingforhandlinger

Detaljer

Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den med senere endringer senest av 10.

Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den med senere endringer senest av 10. Statutter for norges curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2016 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 02.11.2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Fravær: Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 31.10.2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Ullevål Morten Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Stål Talsnes, Dagfinn Loen Magnus Ramsfjell, Olaug Lundaløkk Fravær:,

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 24.078.2015 kl. 17.30 20.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På telefon: Ullevål Morten Søgård (President), Stål Talsnes Henriette Løvar, Hilde Stenseth, Magnus Ramsfjell Stein Mellemseter,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 13.03.2014 kl. 17.00 20.00 Sted: Ullevål stadion Møterom 4061 Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Fravær: Pål Pål Morten Søgård (President), Dagfinn Loen, Thomas Løvold og Hilde Stenseth Stein

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 08.03.2015 kl. 11.00 16.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Ullevål Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Thomas Løvold Per Vestli NIF på sak nr. 2 Fravær: Henriette Løvar Kim

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Lørdag 20.02.2016 15.00 17.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Lillehammer under Youth Olympic Morten Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Stål Talsnes, Dagfinn Loen Henriette Løvar

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE ÅRSMØTE 2015 Innhold Program Årsmøte LAFK Starfighters...3 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Åpning av møtet ved styreleder Jørgen Jakobsen...3

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 13.02.2017 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 2011 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 24.8.2016 Sted: Ullevål Møterom US 4061 Innkalt av: Referent: Tilstede: Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen, På Skype: Fravær: Hans Roger Tømmervold,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 15.10.2016 kl- 10.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Stange Curlinghall, Stange Morten Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Henriette

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Dato: 29. februar og 1. mars 2008 Sted: Ullevål Stadion Referat

Dato: 29. februar og 1. mars 2008 Sted: Ullevål Stadion Referat Styremøte NCF - Referat Dato: 29. februar og 1. mars 2008 Sted: Ullevål Stadion Møteinnkaller: President Referent: Generalsekretær Deltakere: Øyvind Nøhr, Grethe Wolan, Else Skogan, Thomas Due, Stein Mellemseter,

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer