LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK"

Transkript

1 Vedlegg. LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kunst og håndverk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivå, fra det beskrivende til det mer analyserende og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. Å kunne lese skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidige arbeid med tegning like viktig på alle trinn. Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å lese og forstå ulike tekstuttrykk. Tolkninger av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og arkitektegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger. Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med proposisjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning innebærer vurdering av proposisjoner og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker. Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og selv produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. 1

2 Kompetansemål etter 7. årstrinn Kompetansemål Delmål 5. trinn Delmål 6. trinn Delmål 7. trinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Bruke fargekontraster, forminskning og sentralt perspektiv for å gi illusjon av rom i bilder. Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse. Erfare hvordan forminskning, overlapping og farger kan gi illusjon av rom i arbeid med tegning og maling. Øve seg i å gjengi et motiv sett rett ovenfra og rett fra siden. Ha fått erfaring med å bruke dette i egne arbeider. Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv i bilder både med og uten digitalt verktøy. Eks.: Projiserte bilder. Benytte dette i egne arbeider Lære om perspektiv. Lære om perspektiv v/ å bruke diagonale, horisontale og vertikale linjer, forsvinningspunkt (linjeperspektiv) For eksempel sentralperspektiv, fugleperspektiv Skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger. Bruke egenskygge og slagskygge i tegning Fargesirkelen: blandingsfarger og primærfarger. Utvide sin erfaring med å blande farger og bruke dette i egne arbeider. Ha fått erfaring med å bruke dette i tegning, for eksempel kulltegning Fargesirkelen: Blandingsfarger og grunnfarger, komplementærfarger. Erfare hvordan lyse og mørke farger kan gi rom-følelse i en tegning. Eksperimentere med hvordan varme og kalde farger samt lys og skygge kan skape stemning i bilder. Studere gjenstander for å se hvordan skyggen faller. Bruke erfaringen i egne arbeider, øve seg i å tegne egenskygge og slagskygge. Eksperimentere med å male bilder i en farge, i komplementærfarger, male et stilleben. Skille mellom pigmentfarger og lysfarger. Legge vekt på å lære elevene om virkningen av mørke og lyse farger som gir illusjon av rom. Bruke dette i egne arbeid 2

3 Bruke grafiske teknikker i eget arbeid Lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film Fotografere og manipulere bilder Digitalt og reflektere over bruk og utsnitt Ha fått erfaring med enkle trykk-teknikker på papir (stempeltrykk). Lage tegneserie. Studere tegneserier og se på virkemidler, eventuelt prøve å etterligne en tegneseriefigur. Ha blitt kjent med noen norske tegneseriekunstnere og f.eks Disney. Ha sett og studert tegnefilmer. Få erfaring med dette, bruke enkle program for å produsere tekst og bilde Lage papir. Skrive egne dikt på papiret. Sjablon trykk på stoff eller papir. Lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserie og film. Ha sett på deler av eller hele av tegnefilmer og samtalt om virkemidler. Ha eksperimentert m/enkle animasjons-teknikker Lage strektegninger og bruke disse grafiske arbeid Gjøre erfaringer med ulike trykketeknikker som stempeltrykk, sjablontrykk, lino- trykk og monotypi.. Lære tegneteknikker. Tegne dyr og mennesker. Selvportrett. Tegn en hånd, blyanttegning, bruk skygge. Lage enkle animasjonstegneserier. Sette tekst til. Vurdere/samtale om hvordan tekst og bilde kommuniserer 3

4 Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger Lage et bilde ut fra en tekst. Studere hvordan lyder er framstilt i tegneserier. Lage et bilde som passer til et lydbilde. Studere virkemidler i ord og tegning. Karikaturtegninger. Portrett. Lage et bilde ut fra en tekst. Lage en tekst ut fra et bilde. Vurdere hvordan tekst og bilde kommuniserer og påvirker hverandre. Lage reklameplakat. Vurdere hvordan tekst og bilde kommuniserer. Vurdering Design Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lage enkle bruksformer i ulike Lage arbeidstegning og materialer og kunne gjøre rede lage en bruksform i ulike for sammenheng mellom ide, materiale., for eksempel valg av materialer, trolldeig, leire, gisps, tre. håndverksteknikker, form, farge Skrive arbeidslogg. Lage og funksjon en bruksform i for eksempel leire Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer Lage en skulptur i leire. Lage for eksempel en maske, (feks en faraomaske) med dekorative elementer fra den kulturen. Lag arbeidstegning og lag bruksting i ulike materiale. Skriv arbeidslogg og gjør rede for sammenhengen mellom ide, valg av materiale, håndverksteknikker, form, farge og funksjon. Bli kjent med ulike designere, for eksempel Poul Henningsen har arbeidet med form og funksjon, erfare ulike materialers evne til å filtrere, reflektere og skjerme lys Arbeide med leire, trolldeig, for eksempel lage figurer og bruksting. Lære om og prøve ut ulik overflatestruktur (tekstur) 4

5 Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeid Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester Vurdering Få erfaring med dette Få erfaring med symaskin. Sy for eksempel enkle broderier. Få symaskinsertifikat. Få erfaring med sammenføyningsteknikker gjennom å sy(hånd/maskin), lime, spikre Se på bruksgjenstander og vurdere design og funksjon. Foreta enkle forbrukertester. Lage forskjellig overflatestruktur i leirarbeidene, for eksempel v/hjelp av saks, spissen av en blyant, blad m.m. Få erfaring med sammenføyningsteknikker gjennom å sy, lime, spikre. Lage enkle bruksting i tre eller tekstil. Få er faring med begitning or glasur for eksempel på et relieff i keramikk. Lappeteknikk eller applikasjon. Få erfaring med sammenføyningsteknikker gjennom for eksempel å sy, lime, spikre. Eks et applikasjonsarbeid. Kunst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Samtale om opplevelse av Bruke dette i egne hvordan kunstnere har benyttet arbeider. form, lys, skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur Undersøke lysets egenskaper v/praktisk eksperimentering. Bruke sine observasjoner/opplevelser i skapende arbeid med ulike teknikker, for eksempel tegne, male, fotografere, filme 5

6 Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder Vurdering Bli kjent med sentrale kunstnere innen nasjonalromantikken, for eksempel A. Tidemand. Se på hvilke virkemidler kunstnere brukte i nasjonalromantikken. Kjenne til bilder fra ekspresjonismen, bl.a. Edvard Munch. Hente impulser fra ulike kulturer til bruk i eget arbeid med skulptur, bruksform og dekor. Bli kjent med bilder fra forskjellige tidsepoker for eksempel impresjonismen - som viser hvordan ulike kunstnere har arbeidet med lys og skygge, for eksempel Calude Monet (impresjonist) og Rembrandt, Peder Balke. Eksperimentere med lys som stemningsskapende virkemiddel, for eksempel hvordan lys-mørke kontrast og komplementærkontrast kan benyttes for å gjengi lys og skygge. Studere hvordan E. Munch har arbeidet med lys. Bli kjent med eksempler på ulike kunstneriske uttrykk der fargen er et sentralt estetisk virkemiddel, for eksempel Matisse og Vincent van Gogh. F.eks studere og male Van Goghs solsikker. Matisse og hans klippeteknikk. Male etter inspirasjon av kjente kunstnere. Velg en kunstner og lag en temamappe om denne. Hold et kort foredrag for klassen. Kan gjøres digitalt. Sammenligne mønster i klær. Sammenligne nasjonale mønstre med utenlandske mønstre. Moter gjennom tidene. Tegne en modell fra en tidsepoke. Arkitektur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger Tegne sitt eget hjem/hus. Tegne arkitekttegning av grunnflaten i huset. Lære seg symboler for bl.a. vindu, dør osv. Lage et hus etter arbeidstegning i for eksempel papp. Lage en arbeidstegning av et rom, eks. mitt eget rom. Bruke skissen til en modell, eks.: skoeske og eskemøbler osv. Lage utstilling. Lage arbeidstegning med mål. Lage modell etter mål for eksempel et hus i papp. Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom Skal ha malt et bilde med uttrykksformer fra Lage en utstilling som skal vises i klasserommet. Lage utstilling på trinnet av egne arbeider. Presentere arbeidene, via 6

7 Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger nasjonalromantikken monteres og stilles ut. Elevene gir arbeidene navn. Sette sammen husene, se forrige pkt. til en by og lage utstilling. Se på ulike byggestiler i nærmiljøet. Få kjennskap til nasjonale (lafteteknikk og stavteknikk) og internasjonale stilarter. Bli kjent med ulike arkitekter og se hvordan de har arbeidet med lys og skygge, for eksempel Sverre Fehn og Le Corbusier eks: lapper/små plakater, kanskje lage skriftlig invitasjon til foreldre og medelever. Middelalderbygninger i Numedal. Ulike typer laft. Stavkirker. Dekor, rosemaling. 7