TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016"

Transkript

1 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i en lokal idrettshall, og er for barn i alderen 9-13 år, vanligvis klasse, men her er det lokale variasjoner. Festivalen er ment å være en ressurs for det lokale barne- og tweens- arbeidet i menigheter og lignende landet over. Vi ønsker med festivalen å gi en vitamininnsprøytning i det lokale kontinuerlige arbeidet, og målet er at festivalen skal knytte nye og sterkere bånd mellom barn/foreldre og lokalt menighetsarbeid. Vi håper at 24 Hours kan være et tilbud som fenger også de barna som ikke vanligvis deltar i kirkens aktivitetstilbud, og erfarer at mange opplever det lettere å invitere mindre kirkevante foreldre og barn til samling i idrettshallen enn i kirken. Under festivalen har vi en gruppekonkurranse der alle barna får tildelt en gruppeleder. Her prøver vi å få med så mange lokale ledere som mulig slik at dette er en anledning der alle barna skal få bli litt kjent med en voksen/leder. Programmet på en 24 Hours Festival har mange innslag, men hovedvekten ligger på aktiviteter og stager. Stager er samlinger på scenen som består av sang, dans, lek, og kreativ forkynnelse. Vi ønsker å gi mye rom for aktivitet og for deltakelse, samtidig som vi vil at Jesus og kristen tro skal formidles på en tydelig og relevant måte. Sang og musikk Vi bruker et par fellessanger på festivalen som vi håper at barna etter hvert lærer. Dette er kristne sanger, lovsanger eller lignende, med tydelig kristent innhold. Samtidig er det viktig for oss at sangene skal engasjere og prøver å legge inn noen engelske sanger med mye bevegelse. Vi tror ikke det er helt riktig å kalle det lovsang selv om noen av sangene er såkalte lovsanger, fordi barna nok er litt små til å forstå helt hva dette er. Derimot kaller vi det fellessanger og ønsker å forklare i alle fall noe av innholdet. Vi håper at barna gjennom dette kan bli kjent med noen kristne sanger, bli kjent med fellessang som konsept og få en smakebit av lovsang, slik at dette kan være gjenkjennelig når de blir litt eldre. Det er fullt mulig for lokal arrangør å komme med ønsker og innspill i fht sangvalg. Bønnevandring Lørdag kveld på festivalen har vi en kort bønnevandring. I forkant av denne forteller vi en hel del om hva bønn er, men prøver likevel å gi formidle undring og åpenhet overfor dette noe vanskelige temaet. Videre har vi en kort bønnevandring der barna selv får velge om de vil delta og hva de vil delta på. Her har vi poster som skrive bønnelapper, tenne lys, legge blomsterlapper med bibelvers på vannet, få tegnet korstegn i hånda, og lignende. Vi erfarer at barna er interesserte og nysgjerrige, og vi opplever det som verdifullt å la de få utforske både bønn og bønnevandring som aktivitet i en trygg ramme. Dersom den lokale arrangøren ønsker det og har

2 kapasitet til det, er det fullt mulig å ha et stillerom/bønnekrok under hele festivalen. De festivalene som gjennomfører dette erfarer det som en fin variasjon til aktivitetenes mas, en mulighet for samtale og å bli sett av en voksen som har tid til deg, og det gir barna tid og mulighet til å utforske bønn og snakke om tro. Tema Uansett tema for festivalen ønsker vi å hver gang formidle Jesus på en enkel og relevant måte. Uansett tema vil vi innholdet i det barna sitter igjen med er at de er skapt og elsket av Gud, at de er akseptert og bra nok akkurat som de er, og at Jesus ønsker å være venn med dem. Likevel har vi i tillegg et tema for festivalen som vi bruker som ramme for å formidle dette. Temaet for festivalen varierer fra år til år. Temaene som har vært gjennomført til nå er: - Non Stop (om at Guds kjærlighet, tilgivelse og omsorg aldri stopper) - Gratis (om at Guds kjærlighet og nåde er gratis og krever ikke noe i retur) - Sau (om at Jesus passer på oss og at vi kan få følge han) - Fisk (om å stole på Jesus, han tar imot hele oss, det er ok å være litt annerledes) Temaet preger festivalen hovedsakelig gjennom forkynnelsen, men vi prøver også å gjøre det synlig gjennom leker, konkurranser, drama, sangvalg, armbåndet og lignende. Vi prøver å holde oss til ett tema for alle festivalene for hvert enkelt skoleår, men det er også mulig for lokal arrangør å ønske ett av temaene ovenfor for sin festival selv om dette ikke er årets tema. Hvis ønskelig er det fullt mulig å legge en plan for tema flere år frem i tid. Vi gjennomfører en syklus der de 4 temaene ovenfor rullerer med 4 års syklus. Forkynnelse Vi ønsker å forkynne Jesus og kristen tro på en tydelig og relevant måte til deltakerne på festivalen. Vi er ikke redd for å være tydelige med hva og hvem vi tror på, samtidig som vi vil gjøre det en på en positiv, relevant, morsom og engasjerende måte. I fht tidsbruk går det mer tid med til aktiviteter enn til direkte forkynnelse i løpet av et festivaldøgn, men vi tror dette er viktig for at barn med lopper i blodet skal få en positiv opplevelse av arrangement i kristen regi. Forkynnelsen som gis fra scenen er enkel, konkret og relativt kort. Vi bruker en rekke hjelpemidler som film, drama, dans, sang, dialog med barna, bønnevandring og lignende for å formidle tro. Vi bruker også bibelvers og bibelhistorier. Vårt håp er at det skal være tydelig for barna at det er kirka som står bak festivalen, samtidig som de får en spennende og engasjerende festivalopplevelse. Vi håper festivalen fungerer som et lavterskeltilbud som vil fenge mange. Det er ikke et lavterskeltilbud fordi vi ikke snakker om Jesus, for det gjør vi, men fordi det er et tilbud i den lokale idrettshallen med stort fokus på aktiviteter. Vi håper dette vil gi barna en positiv opplevelse av kristen tro og kirken, som igjen kan gi en opplevelse av tilhørighet og inspirere til å delta på andre arrangementer i kristen regi. Søndag morgen avslutter vi festivalen med avslutningsgudstjeneste i hallen. Vi opplever det som svært positivt når det legges godt til rette for at foreldre og gjerne også andre i menigheten kan delta på denne gudstjenesten. Vi erfarer at foreldre er

3 positive til det som er positivt for barna deres, og at dette for mange foreldre er en god inngangsport inn i kirkens arbeid. Gudstjenesten og forkynnelsen er tilrettelagt barna, men vi er likevel svært bevisste på å prate og formidle også til foreldrene, og erfaring viser at voksne også setter pris på enkel og tydelig formidling av evangeliet innimellom. Det er mulighet for at lokal prest eller lignende kan bidra dersom de ønsker dette, for å slik skape en tydelig sammenheng til kirken og for å etablere et kjent fjes for kanskje kirkefremmede foreldre og barn. Hvis det er ønskelig vil vi legge til rette for at flere lokale arrangører kan flytte søndagens gudstjeneste fra kirken til hallen og invitere hele menigheten hit. Profil Stiftelsen Skjærgårdsgospel, som eier og driver 24 Hours Festival, er en kristen, økumenisk og tverrkirkelig stiftelse. Skjærgårdsgospel ble stiftet av Kragerø Normisjon og Kragerø Frikirke og har dype røtter i disse to leirene, som også har representanter i styret. Festivalene våre, deriblant også 24 Hours, skal være samlende i den forstand at vi ønsker å samle alle kristne og fokusere på det som samler oss som kristne. Vi vil prioritere bort det som skaper splid og ønsker å ikke ta stilling i teologiske debatter mellom kristne. Vi tror og erfarer at det er mulig å formidle Jesus og kristen tro til et bredt tverrkirkelig kristen- Norge. Stiftelsen ansatte i 2010 en Skjærgårdsprest som ble ordinert til tjeneste i Den norske kirke med Skjærgårds LIVE, Skjærgårdsgospel og herunder også 24 Hours festivalen som tjenestested. Mer informasjon finnes på i vedlagt presseskriv, eller ved å ta kontakt med / Kristin Brandsæter Skjærgårdsprest og 24 Hours- koordinator

4 Presseskriv: 24 HOURS FESTIVAL OPPLEVELSEN DU IKKE KAN GÅ GLIPP AV Tradisjonen tro skal Skjærgårdsgospel sammen med lokale menigheter også i år arrangere 24 Hours Festivaler over hele landet. 24 Hours Festival varer, som navnet tilsier, i 24 timer, og samler barn i én idrettshall. Døgnets program veksler mellom hovedsakelig aktiviteter og sceneprogram kalt stage, som består av musikk, dans, samtale, kreativ forkynnelse, leker og konkurranser. I tillegg presses det inn litt mat og litt søvn, men det er bare så vidt. Den 24 timer lange festival er bygget opp for å gi barn og unge en spennende, engasjerende og utfordrende festivalopplevelse, forteller Kristin Brandsæter, Skjærgårdsprest og koordinator for 24 Hours Festival. Her får barna møte fellesskap, Jesus og aktivitetene de kun har drømt om, i store, men trygge omgivelser. Sammen med Skjærgårds- teamet Roadservice reiser Kristin rundt omkring i landet med en bil full av aktiviteter som radiostyrte helikopter, bruskasseklatreutstyr, menneske- bowling og diverse hoppeslott, og arrangerer festivaler i året. Det er samarbeidet med de lokale arrangørene som gjør dette mulig, sier Kristin, og forteller at hun er mektig imponert over det veldig samarbeidet på tvers av menigheter og kirker. 24 Hours ønsker å være en ressurs og et bidrag som kan løfte det lokale arbeidet til nye høyder og gi både barn og voksenledere en opplevelse litt utenom det vanlige, som kan gi et positivt engasjement inn i det kontinuerlige barne- og tweensarbeidet. Festivalen har gutter i den såkalte tweensalderen, 9-13 år, som hovedmålgruppe, selv om jenter også selvfølgelig er velkomne. Mange menigheter og barnearbeid erfarer å ikke ha tilstrekkelig med tilbud tilpasset denne målgruppa, og særlig mot målet om 18- årig trosopplæring opplever de 24 Hours som et avgjørende innspill. Selv om Kristin er prest, synes hun det er viktig å gi rikelig rom for hoppeslott på festivalen. Gud har skapt oss til å ha det gøy, sammen med hverandre og i rammen av hans kjærlighet, forteller hun, og det er akkurat det vi får gjøre på 24 Hours Festival. Forkynnelsen skal være tydelig, enkel og relevant, og gi en trygg og trofast ramme rundt aktivitetene. Tilbakemeldinger viser at mange barn og voksne synes det er lett å invitere med seg også mindre kirkevante barn og unge til 24 Hours Festival, og slike møteplasser trenger vi!

5 FORKYNNELSE 24 HOURS FESTIVAL NON STOP Fokus: Gud er non stop, hans kjærlighet, tilgivelse og omsorg stopper aldri. Puggelinje: Gud er non stop. Stagene: 1 Gud er trofast, og hans kjærlighet og vennskap er non stop (stopper aldri), og vennskap mellom oss er non stop. Josva 1,9. 2 Vennskap er non stop, vi kan være trofaste mot hverandre. Bibelhistorie: Matt 14,22-33: Peter gikk på vannet, men tvilte på Jesus, men Jesus hadde non stop troa på han uansett. Gruppekonkurransen 24Battle. 3 Bibelfortelling Daniel, dramatisere. Dan 6,1-29. Gud er trofast mot Daniel og oss. 4 Trostanker om vårt forhold til Gud, om at Gud er glad i meg samme hva. Om jeg gjør gale ting eller synes det er vanskelig å tro eller å skjønne hvem Gud er, så er han alltid like glad i meg og vil være sammen med meg. 5 Peter som svikta, men Jesus som trofast elska han likevel. Matt 26,69-75: Peter på gårdsplassen som sier han ikke kjenner Jesus. 6 Guds trofasthet og hans kjærlighet og vennskap er non stop. At vi kan lære av Gud og være non stop venner med hverandre, at selv om denne festivalen er over så slutter ikke vi å være venner og vi slutter ikke å kunne gå i kirka eller barneklubben. Gud forlater oss ikke, men blir med oss hjem og hans kjærlighet og vennskap er non stop, han er alltid trofast, over alt og uansett. Fortellingen om fotsporene i sanden. Bibelvers: Josva 1,9: Vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg i all din ferd Bibelhistorie: Matt 14,22-33: Peter går på vannet Dan 6,1-29: Daniel i løvehulen Matt 26,69-75: Peter på gårdsplassen som sier han ikke kjenner Jesus Kveldhistorie: Lese historien Alfred og klinkekulen fra boka Skatten i steinfjellet Sang/fortelling: Hjemmelaga sang om den barmhjertige samaritan. Fotsporene i sanden Dans: Our Father Vår Far (engelsk versjon)

6 GRATIS Fokus: Guds kjærlighet og nåde er gratis og Gud krever ikke noe i retur. Puggelinje: Alle gode gaver fra Gud er gratis. Stagene: 1 Guds kjærlighet, nåde, tilgivelse og vennskap er gratis. Ef 2,8. 2 Gud gir uten å forvente noe tilbake. Vi kan være gratis venner uten å forvente noe tilbake. Joh 13,2-16: Jesus vasker disiplenes føtter (vaske føtter på en som skal få vaske videre på en annen). Gruppekonkurransen 24Battle. 3 Bibelhistorie om Simon som trodde man måtte gjøre seg fortjent til vennskap med Jesus, Jesus vil være venn også med de som ikke får til alt perfekt. Luk 7, Vi trenger ikke gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet. Det er gratis å be til Gud. Om det å få gaver og å være takknemlig. Historien om Julie og takkekurven. 5 Takke for gratis ny dag, kjærlighet, tilgivelse og vennskap. 6 Vi har fått masse av Gud, helt gratis, og skal få gi det videre, helt gratis. Bibelhistorien om den ubarmhjertige tjeneren som fikk ettergitt gjeld, gratis, men som ikke ville ettergi det hans medtjener skyldte ham. Dramatiseres. Matt 18, Utfordringen på vei hjem er at du har fått gratis kjærlighet fra Gud og den kan du gi videre. Bibelvers: Ef 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Sang: Gratis av Sofie Børud Hjemmelaga sang om Simon og kvinna. Bibelhistorie: Joh 13,2-16: Jesus vasker disiplenes føtter. Luk 7, Kvinnen som fikk syndene tilgitt Matt 18, Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren Kveldshistorie: Takkekurven, fra boka Gud og jeg er venner Dans: Our Father Vår Far (engelsk versjon)

7 SAU Fokus: Du er en sau som Gud har lyst til å være sammen med og være venn med, og du er en sau som følger etter Jesus. Puggelinje: Jeg er en sau. Gud passer på meg og jeg følger ham. Stagene: 1 Sævver. Gud vil være sammen med deg og det beste for deg er å følge ham. Bibelvers: Joh 10,14. 2 Sauer er litt dumme aleine, men sammen kan de få til masse fint. Vi fungerer også best i fellesskap. 3 Bibelhistorie og han som hadde hundre sauer, men mista én og leita til han fant den, Luk 15,4-7. Fortelles ved hjelp av lego- bilder. Jesus blir kjempeglad når han får være venn med og være sammen med oss. 4 Jesus vil passe på oss også når vi har det vondt og leit. Vi kan være venn med han alltid. Vi kan be Jesus hjelpe oss å være gode mot andre som ikke har det så bra. Historie om Julie og uvenner. Bibelhistorie: Salme Sauer følger gjeteren sin. Jesus vil at vi skal følge ham fordi det er bra for oss. 6 Vi er sauer som Jesus er glad i og vi skal få følge etter ham. Drama om gjeteren som leite etter sauen sin Ullrik, og som blir glad når han finner ham igjen. Bibelvers: Sal 23,1. Bibelhistorie: Joh 13,2-16: Jesus vasker disiplenes føtter, vi skal få følge hans eksempel og vaske videre. Vi er skapt til å være disipler, etterfølgere, av Jesus. Hvordan kan du og jeg følge Jesus i hverdagen? Bibelvers: Joh 10,14: Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine og mine kjenner meg. Bibelhistorie: Luk 15,4-7: Sauen som ble funnet igjen. Sal 23: Herren er min hyrde Joh 13,2-16: Jesus vasker disiplenes føtter Kveldshistorie: Uvenner, fra boka Gud og jeg er venner Dans: Our Father Vår Far (engelsk versjon)

8 FISK Fokus: Vi kan stole på Jesus, han tar imot hele oss, og det er ok å være litt annerledes. Puggelinje: Fisken forteller at Gud passer på, og holder oss sammen både store og små. Stagene: 1 Fisken lærer oss om Jesus, at vi er mange som følger ham, at han passer på oss, at han vil ta imot hele oss, og at det er ok å være litt annerledes. 2 F = Fellesskap. Fisken som hemmelig tegn blant de første kristne. Fellesskap var viktig da, og fellesskap er viktig nå. Vi kan være kristne sammen. Bibelhistorie: Apg 2,42-47: Fellesskapet mellom de troende. 3 I = Innmari omsorgsfull. Gud passer på oss og vil oss det beste. Bibelhistorie: Luk 18,35-43: Den blinde ved Jeriko. Bibelvers: Matt 11,28. 4 S = Stor. Gud er stor og har plass til alle og kjærlighet og tilgivelse nok til alle. Uansett hvem vi er og hva vi har gjort så kan vi komme til Gud og be til Gud og ha fellesskap med han. Han har et stort hjerte og store ører som elsker og hører veldig mye. Bibelvers: Matt 11,28. 5 K = Kontrast. Vi kan være en kontrast og ikke alltid følge strømmen. Det er helt ok å være litt annerledes og gå imot strømmen innimellom. Vi som tror på Jesus er litt annerledes og det er helt greit. Luk 10,25-36: Den barmhjertige samaritanen (sang), historien forteller om hvordan Jesus vil at vi skal leve. 6 Fisken lærer oss fire ting om Gud. Fisken som kristent symbol, Icthys som trosbekjennelse: Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser. Husk at vi trenger fellesskap med hverandre og Gud, at Gud er innmari omsorgsfull, at Gud er stor nok til å ta imot hele deg, at det er ok å være annerledes og en kontrast. Jesus trengte hjelp av gutten som ville dele matpakka si for å mette fem tusen, vi kan også følge og hjelpe Jesus og være menneskefiskere. Bibelhistorie om Jesus som metter 5000, Matt 14, Bibelvers: Matt 11,28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Bibelhistorie: Luk 18,35-43: Den blinde ved Jeriko Luk 10,25-36: Den barmhjertige samaritanen Matt 14,13-21: Jesus metter fem tusen. Kveldshistorie: Elefant i garasjen, fra boka Gud og jeg er venner Dans: Our Father Vår Far (engelsk versjon)

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 1 2010 TEMA: Levende. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 1 2010 TEMA: Levende. www.oks.no Nr. 1 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv TEMA: Guds Levende ord er www..no nnhold Undervisning av pastor Åge Han er det levende Ordet 4 Høyt elsket, verdifull og vakker intervju med Torill Lunde 6 Sukkerspinn,

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer