Referanser. Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Se helheten. Se gult med Novaform.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanser. Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Se helheten. Se gult med Novaform. www.novaform.no"

Transkript

1 Prosjekter i god form? Følg den gule linjen! Referanser Når nye former skal skapes, er Novaform en naturlig samarbeidspartner. Vi tilbyr allsidig prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen, og har kunder innen både offentlig og privat næring. Vi tar hånd om hele prosjektet, fra planlegging av første spadestikk og til siste hånd på verket er lagt. Se helheten. Se gult med Novaform. Se helheten. Se gult med Novaform.

2 Referanseliste Novaform AS Utdrag av relevante oppdrag. Årstall Kunde VVA/anlegg Jan Mai Juli Mars Jan Risavika Havn AS Sandnes kommune Jåsund Utbyggingsselskap IVAR Ull AS Prosjekt og Byggeledelse for Infrastruktur og tomteutvikling Risavika Havn. Intern havneveg Tomt Ferguson Tomt tankanlegg Tomt Halliburton Anleggsledelse interndrift komunalteknikk Sandnes kommune. Byggeledelse Myklebust 3. VVA for feltutbygging. Kunde Jåsund Utviklingsselskap AS, kostnad 25 mill eks mva. Byggeledelse for rehabilitering og sanering av VA i Rådhusgaten på Jørpeland, Strand Kommune. Prosjektkostnad 25 mill eks mva. Prosjektledelse/byggeledelse for utbygging av nytt industriområde Foss eikeland Vaule Sandtak. Kostnad ca 30 mill eks mva. Okt 10 - Rennesøy Kommune Byggeledelse GS veg Bru Feb 10 - Klepp Hus AS Byggeledelse Feltutbygging Stangelandsforen, kostnad 15 mill eks mva. Jan 10- Bogafjell Utbyggingsselskap As Byggeledelse Feltutbygging Bogafjell B1 og B3. Kostnad 60 mill eks mva. Jan 11- Time Kommune Rammeavtale Time kommune. Saneringsprosjekt kommunaltekniske anlegg. Torgat Åslandsvegen Nytt byggefelt Lye Lekeplass Undheim. Side 1

3 Årstall Kunde VVA/anlegg juni Sørbø Hove AS Byggeledelse VVA feltutbygging Hove. Hovedanlegg VVA, kostnad 25 mill eks mva. Delfelt B05, kostnad 10 mill eks mva Jan 10- Mars 10- Bogafjell Utbyggingsselskap AS Rogaland Fylkeskommune Byggeledelse for utbygging av kommunaltekniske anlegg for felt B1 Bogafjell. Utbyggingskostnad ca 20 mill. Byggeledelse. Norheim Kollektivterminal Karmøy 2010 Sandnes Kommune Byggeledelse. Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Mai Statsbygg Region vest Byggeleder for veganlegg i forbindelse med Universitetet i Stavanger. Utbyggingskostnad ca 15 mill eks mva T. Stangeland Maskin AS Utleie av prosjektingeniør til utbygging av dobbeltsporet for Jernbaneverket mellom Sandnes og Stavanger. Utbyggingskostnad ca 1000 mill eks mva. Okt SV Betong AS Prosjektleder for bygging av bru og veganlegg Rv 44 Sirevåg. Sluttkunde Statens Vegvesen region Vest. Utbyggingskostnad ca 30 mill eks mva Statens vegvesen Byggeleder for utskifting av kantstein og nye fortau for Haugåsveien, Hillevåg. Utbyggingskostnad ca 2 mill eks mva Gjesdal kommune Byggeleder for utbygging av GS veg mellom Vaule bru og nordlig innkjørsel til Skurve industriområde. Utbyggingskostnad ca 20 mill eks mva Risavika Havn AS Prosjektadministrasjon og byggeledelse opparbeidelse av ca 400 dekar Risavika Havn. Utbyggingskostnad ca 400 mill eks mva Risavika Eiendom AS Byggeledelse opparbeidelse av 600 dekar industriområde med tilhørende kommunaltekniske anlegg på tidligere Shell Raffineritomten. Utbyggingskostnad ca 100 mill eks mva Energiparken Eiendom AS Byggeledelse opparbeidelse av ca 100 dekar industriområde. Utbyggingskostnad ca 15 mill eks mva. Side 2

4 Årstall Kunde VVA/anlegg 2005 Hetland Utbygningsselskap AS Byggeledelse kommunalteknisk anlegg, Kirsten Brynes veg, Herikstadvegen og rundkjøring mellom RV 506 og Herikstadvegen. Utbyggingskostnad ca 10 mill eks mva Risavika Eiendom AS Prosjektleder/byggeleder for opparbeidelse av Rundkjøring Rv 509 Risavika med tilhørende VA anlegg. Utbyggingskostnad ca 10 mill eks mva Hanapiren AS Byggeleder for utvidelse av Daleveien med ny avkjørsel, GS veg og rabatter. Utbyggingskostnad ca 3 mill eks mva Buen Invest, m flere Prosjektleder og Byggeleder for utbygging av veganlegg for industriområde sør for Interstil (Polaris) i tillegg til rundkjøring med undergang og busslommer på RV 505. Utbyggingskostnad ca 25 mill eks mva Jadarhus AS Byggeleder for veganlegg på Østhusvik. Utvidelse av Fv 274 i tillegg til fortau og nye avkjørsler. Utbyggingskostnad ca 5 mill eks mva. Årstall Kunde Bygg Juli Base Property Byggherreombud for utbygging av ca m2 nærings bygg for lager og kontor på Forus. Leietaker er Statoil og YIT. Utbyggingskostnad er ca 100 mill eks mva. Apr 11 Handelsbanken AS Bankkontrollør for oppføring av kvm med nye kontorer på forus Park AS. Apr 11 - K2 Stavanger AS Byggherreombud, SHA koordinator for oppføring av Kanalsletta 1, Ca m2 med nye kontorlokaler på forus. Side 3

5 Årstall Kunde Bygg Okt 10 - Stv Forum Ny Ishall Byggeledelse for oppføring av ny Ishall ved Stavanger Forum. Utbyggingskostnad ca 250 mill eks mva. Aug 10 Bård Koppang Prosjekt og byggeleder for oppføring av større enebolig i Madla lia. Jan 10 Bryne Eiendom AS Prosjekt og byggeledelse for rehabilitering og ombygging av Bryne Kro og Hotell på Bryne. Mai 10 Des 10 Lerøy delico AS Prosjektleder / Byggeleder for rehabilitering av produksjonslokaler for fiskeforedling til Lerøy Delico AS på Sola. Prosjektkostnad Konfidensielt. Mai 10 Skogly AS Prosjekt og byggeledelse for planlegging og oppføring av ca. 30 boenheter i blokk på Nærbø. Mars 10- Sola Kommune Prosjekt og byggeleder for utbygging av Skadberg Skole. Utbyggingskostnad ca 250 mill eks mva. Feb 10 feb 11 Klepp Hus Byggeledeler for utbygging av rekkehus med 36 boenheter på Bogafjell. Jan 10- Slippen AS Byggeleder for utbygging av 20 leiligheter i Vikevåg, Rennesøy. Aug. 08- Forsvarsbygg Byggeleder for tekniske fag for utbygging av nytt bygg på Jåttå for Nato, Joint Warfare center Utbyggingskostnad konfidensielt. Mai 09- Stavanger Forum Byggeledelse dobbel parkeringskjeller ny ishall Stavanger Forum. Utbyggingskostnad: ca 50 mill eks mva. Okt 09- Base Property AS Byggherreombud for utbygging av 5000 m2 kontor og lager for BIS Industrier på Forus. Utbyggingskostnad ca 50 mill eks mva. Okt 08- Base property AS Byggherreombud for utbygging av ca m2 nærings bygg for verksted og kontor på Forus. Leietaker er Bjørge ASA. Utbyggingskostnad er ca 130 mill eks mva. Side 4

6 Årstall Kunde Bygg Des 08-. Rogaland Entreprenør Byggeledelse for leiligheter og næringsareal, Hetlandsparken Bryne. Utbyggingskostnad ca 80 mill eks mva. Nov Kvål Næringspark Byggeledelse for utbygging av betongramper og uteanlegg for gamle Øglænd (DBS) fabrikken. Utbyggingskostnad ca 7 mill eks mva. Jan Biltema Norge Byggeledelse for ombygging av butikklokale og uteanlegg for ny butikk Bryne. Utbyggingskostnad 2,5 mill eks mva Øgreid Eiendom AS Rådgiver ved kjøp av posthuset med hensyn til tekniske anlegg, tilstand, tillatelser etc. Jul Skangass AS Byggeleder for bygging av jordvoll og murer i forbindelse med nytt LNG anlegg i Risavika. Utbyggingskostnad ca 20 mill eks mva. Mai 08-juli 09 Norsk Stein AS Prosjektleder for utvidelse av kapasiteten hos Norsk Stein i Jelsa. Utbyggingskostnad 1000 mill eks mva. Jan 08-mars 09 Gjesdal kommune Byggeledelse for utbygging av Høydebasseng for vannforsyning. Utbyggingskostnad ca 15 mill eks mva. Nov07-des 08 JM Byggholt Byggeledelse for blokk F og H Lervig Maritime, totalt 70 leilighter. Utbyggingskostnad ca 100 mill eks mva. Nov 07-des 08. Jul 07 aug 08 Risavika Gassenter Østerhus AS Byggherreombud for utbygging av nytt gassenter og uteområde i Risavika. Utbyggingskostnad 50 mill eks mva. Byggeledelse for grunn og betong for parkeringskjeller for prosjektet Horizont i Randaberg. Kostnad ca 10 mill eks mva. Okt 06-okt 07 Klepp Hus AS Byggeledelse for grunn, betong og uteanlegg for parkeringskjeller for prosjektet R3D på Randaberg. Utbyggingskostnad ca 10 mill eks mva. Jul 2004-jul 2005 Klepp Hus Byggeledelse for grunn betong og uteanlegg for parkerings anlegg Hafrsfjord panorama. Utbyggingskostnad ca 12 mill eks mva. Side 5