Oversikt over fylkesvise fordelinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fylkesvise fordelinger"

Transkript

1 Akershus Fylke Kulturskolen i Aurskog Høland MUSFA. Musikk for alle Bærum kommunale musikk og kulturskole Rytmer, bevegelse og afri. Marimba Fet kulturskole Kulturelt værested Kulturskolen i Ås Viderutvikling av DKS ved kulturskolen i ÅS Gjellerås skole, Gjellerås SFO, Gjellerås skoles kulturforum TEATEROTEK OG FILMGØY Bærum kommunale musikk og kulturskole Tid for talent Bærum kommunale musikk og kulturskole Bli med på konserten Bærum kommunale musikk og kulturskole 'Bli kjent med kulturskolen'' Lørenskog musikk og kulturskole Blås i skolen Nesodden Kulturskole ved rektor Jan Granum "WOW" et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og SFO i Nesodden kommune Rælingen Kulturskole Musikk som døråpner Touch of dance/nittedal kulturskole Møtepunkt. Barn møter dansekunst Kulturskolen i Ås Kulturskolen som intenasjonalt kultursenter Asker Kulturskole Tverrfaglig talentutvikling Asker Kulturskole Tverfagelig kulturopplæring i grunnskolen i Asker Rælingen Kulturskole Alvene kommer Frogn Kulturskole Etablere faste kurs i SFO Enebakk komunale kulturskole Visuell kulturskole i SFO Frogn Kulturskole Etablere et samarbeid med grunnskolene i Frogn med dramakurs for elever i 1.klasse i skoletiden Kulturskolen i Nedre Romerike SUMUS samspill for unge musikere Frogn Kulturskole Felles 7. kl. avslutning Kulturskolen i Ås 100% lokalt tilpasset kulturskole som ressurssenter Skedsmo musikk og kulturskole Helhetlig skoledag kulturaktiviteter i SFO Vestregionens Ungdomssymfonikere Vestregionens Ungdomssymfonikere Juniorsymfonikere Vestby kulturskole Talentprogram Byorkesteret Askim Janitsjar Moro med eventyr og musikk Kulturskolen i Ås Kulturell mestring som identitetsskaper og trygghetsfaktor i overgangen barne og ungdomsskole Kulturskolen i Ås Graderte fordypningstilbud i kulturskolen utvikling og forsøk Kulturskolen i Ås Skapende skriving i SFO Oppegård kulturskole Flerkultur som integreringsverktøy Oppegård kulturskole Fra musikkstart til kulturdose Oppegård kulturskole Ivaretakelse av talenter i musikk som utdanning Vestregionens Ungdomssymfonikere EU prosjekt Vestregionens Ungdomssymfonikere Juniorsymfonikere Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus Ressursgruppe. Modellforsøk for hele opplæringsløpet Vestby kulturskole Den kulturelle skolefritidsordningen i Vestby et variert kulturskoletilbud der du bor Vestby kulturskole Månerock musikkverksted for ungdom i Vestby kommune Oppegård kulturskole Om jeg ikke skriver sprekker jeg! Dissimilis kultur og kompetansesenter Dramatilbud for Dissimilisbrukere i Oslo Kontra kulturskole Ski kommune Trippel Kontra kulturskole Ski kommune Skriveverksted Kontra kulturskole Ski kommune Aspirant samspill Oppegård kulturskole Kulturtimer Sørum kommune Kulturfabrikken Blaker skanse Et syngende SFO Bærum kommunale musikk og kulturskole Teaterkor Side 1 av 11

2 Bærum kommunale musikk og kulturskole Kult med kor Bærum kommunale musikk og kulturskole Høre, se og gjøre! Bærum kommunale musikk og kulturskole Foresatte en nærmest ubrukt ressurs i musikk og kulturskolen SUM Aust Agder Fylke Kulturskolen Øst i Agder Musikk i Annen Etage en videreføring Kulturskolen Øst i Agder, Mitt skip er lastet med Kulturskolen i Øst Agder, avd. Gjerstad fabel aktig Kulturskolen Øst i Agder, avd. Vegårshei Den trollete gryta Kulturskolen i Birknes og Lillesand Samarbeidsprosjekt Tingsaker, skole og Kulturskolen i Birkenes og Lillesand Grimstad kulturskole "Kulturlørdag for alle!" Kulturskolen i Øst Agder (KøiA) Hopp i KøiA Arendal kulturskole "Den lille prinsen" tverrfaglig sammarbeidsprosjekt innen musikk, drama/teater og billedkunst Arendal kulturskole, Arendal kulturskole som ressurssenter i lokalt oppvekstområde Kulturskolen Øst i Agder UKM her kommer vi! Grimstad kulturskole La kulturskolen komme til barna Kulturskolen Øst i Agder, avd Risør Lyd og ulydighet i Risør Kulturskolen Øst i Agder Den interaktive eleven. Intertaktivt øvingsopplegg for samspill mellom elever i forskj kom Froland kulturskole Korfabrikken Arendal kulturskole Lørdagsskolen i Aust Agder med Arendal kommune som vertskommune Folkemusikkprosjektet i Setesdal og kulturskolene i Setesdal Folkedansprosjektet i Setesdal Åmli kulturskole Kulturskole og SFO hand i hand SUM Buskerud Fylke Nedre Eiker Kulturskole Animasjon Mjøndalen skole SFO Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Dans Hip Hop SFO Nedre Eiker Kulturskole Animasjon Krokstad skole SFO Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Musikk fra livets begynnelse Nedre Eiker Kulturskole DANS: Hip Hop SFO Krokstad skole Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop SFO Solberg skole Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop SFO Mjøndalen skole Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop klasse Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop SFO Åsen skole Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop Stenseth skole Nedre Eiker Kulturskole Hip Hop Steinberg skole Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Visuell Kunst Animasjon Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Visuell Kunst Animasjon SFO Vestfossen Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Skole / rekruttkorps SFO Skotselv Skolekorps Norsk kulturskoleråd region BTV Buskerud, Telemark, Vestfold Når vi alle? Kartlegging av sammmensetting av brukere ved kulturskolene og utarbeidelse av tiltak Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Skole / rekruttkorps SFO Hokksund jente og guttekorps Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Skole /rekruttkorps SFOVestfossen jente og guttekorps og Fiskum skole og ungdomskorps Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Skapende skriving Forfatterverksted Lier Kommune, Kultur og fritid Høvik fritid nye muligheter for mestring og kulturelle opplevelser i nye omgivelser og med nye samarbeidspartne Side 2 av 11

3 Ål kulturskole FRIKAR i SFO Bokbamsen i Øvre Eiker Eventyr fra fire verdenshjørner Drammen kulturskole Kulturskolen økt kvalitet i SFO 2011/ Drammen kulturskole Kulturskoletilbud for barna på Fjell Drammen kulturskole Skolekorpsene Kulturskolens beste venn. Aspirantopplæring i grupper SFO tiden, 1. og 2. trinn Sigdal Kulturskole Slagverksprosjekt Norsk kulturskoleråd region BTV Buskerud, Telemark, Vestfold Kulturskole for alle. Bredde og talent. Prosjekttalentutvikling i region BTV Nore og Ulvdalkulturskole Kreativ SFO gjør kulturskolen god? Øvre Eiker Musikk og Kulturskole Dans Hip Hop Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Solberg skole Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Mjøndalen skole Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Stenseth skole Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Steinberg skole Nedre Eiker Kulturskole Animasjon Solberg skole SFO Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Åsen skole Nedre Eiker Kulturskole Skapende skriving Forfatterverksted Nedre Eiker Kulturskole Animasjon Steinberg skole SFO Nedre Eiker Kulturskole Animasjon klasse Nedre Eiker Kulturskole Animasjon Åsen skole SFO ECHO 2012 "All together" Hurum kommunale kulturskole Trosada, et kurs i SFO med trommer, dans og sang Nedre Eiker Kulturskole Kor i SFO Krokstad skole Kongsberg kommune, kulturskolen Med lokal tradisjon som kulturell ballast Kongsberg kommune, kulturskolen Kulturskole for alle Kongsberg kommune, kulturskolen Kulturell og sosial integrering via kommunens musikkforeninger SUM Finnmark fylke Lebesby kommune Forsøk med ny organisering av kulturskolen i Kjøllefjord og utvikling av et bredere tilbud Audioland as, Samisk musikk til barn og unge Norsk kulturskoleråd avd. Finnmark, Finnmark kulturskolefestival Karasjok kulturskole, Den magiske nøkkel Gamvik kommune Ny organisajonsmodel for kulturskolen Hammerfest kulturskole Korps i skoletiden SUM Hedemark fylke Elverum kulturskole Filmadeus ''Fra Idé til produksjon'' Elverum kulturskole Streng et prosjekt for å gi barn i SFO et tilbud til musikkutøvelse Elverum kulturskole Levende klassisk! Noe for meg? Grue kulturskole Trollbrygg'' Det var en gang Løten kommune Kulturventiler et kulturtilbud i SFO og i småskolen Ringsaker Kulturskole Kulturskolen som deltaker i en helhetlig skoledag Våler kulturskole Prosjekt for instrumental og digital verktøyanvendelse i musikalsk skaping og bearbeiding av lyd og musikk SceneU Kulturskolen Kongsvinger kommune Korps i skolen SceneU Kulturskolen Kongsvinger kommune "Bok til rytmikk, musikk og bevegelse" Side 3 av 11

4 Stor Elvdal kulturskole Kultursamarbeid på tvers sammen er vi sterke! Tolga kulturskole Dynamisk læring Tolga kulturskole Egil Storbekken 100 år Hamar kulturskole Samarbeid mellom kulturskole og SFO tilbud om teater og skapende skriving Os Kulturskole Å gi elever i flere aldersgrupper variert tilbud i kulturskolen Stange kulturskole Kulturmøter i SFO Stange kulturskole Barneteaterløft innlandet SUM Hordaland fylke Ulvik Kulturskule Uten tittel (om regionalt samarbeidmed kulturskolen i Ulvik, Granvin, Eidfjord Barnas Kulturhus, "RUINER" rester byens historie Bergen kulturskole Utviling av flere tilbud for talentfulle elever i flere fagdisipliner og stilarter Austevoll kulturskule Glade musikantar og scenekunstnarar! Radøy musikk og kulturskule "Blås liv i deg" og "Dans og bevegelse" SAMKULT v/ Stord Kulturskoue Samorna kulturskuleutvikling, SAMKULT Øygarden kulturskule Korps i SFO tida Masfjorden kulturskule Dans for alle Fusa kulturskule Astrid Lindgren kavalkade Bømlo Vaksenopplæring Fleire fargar på Bømlo Vaksdal Kulturskule Ut med kulturskulen! Oppsøkjande kulturskuleverksemd i Vaksdal kommune Voss kulturskole Fiolin /orkesterprosjekt for SFO elever Tysnes kulturskule Kornettundervising i klasserommet Os kulturskule Oseaner av kultur Kvam Kulturskule Folkemusikk og folkedans prosjekt for born og unge i SFO tida, samt gjennomføring av samlingar for pedagogar i s Askøy kulturskole Askøy kulturskole et ressurssenter for skoler og barnehagene i kommunen Askøy kulturskole Gruppeundervisning på gitar Askøy kulturskole Kulturskole til alle Øygarden kulturskule Øygarden kulturskule ønskjer å etablera ein kulturfestival for elevar i kulturskulen Øygarden kulturskule Etablere eit fast kulturskuletilbod i SFO tida innan Kunst, Dans, Drama og Musikk i 2 månaders periodar fordelt på Øygarden kulturskule Øygarden ønskjer eit endå tettare samarbeid når det gjeld lærer og elevar i framtida Meland Kulturskule Allkultur for alle Bergen kulturskole Gratis kulturfagprosjekt til elever på 2. trinn i skoletiden og tverrfaglige kulturskolegrupper i SFO tiden Skulekorps i Fjell kommune v/fjell kulturskule Korps i SFO tida Sund Kulturskule Kulturskulerock Sund Kulturskule Kulturskule i SFO Norsk Trikotasjemuseum "Den magiske tråden, ny formidling i gammel fabrikk" Olsvik Skolekorps Olsvik Skolekorps inn i SFO tiden Storfjord kulturskole "Kanal Digital med fokus på ung sceneteknikk" Samnanger kulturskule "HOPPE" sa gåsa, "DANSE" sa reven ballett i vatn Norges Musikkkorps Forbund Korps og kulturskole i SFO og grunnskolen samhandling, kompetanse, rekruttering og sosialisering Norges Musikkkorps Forbund Ungdom og medbestemmelse, mestring og motivasjon Norges Musikkkorps Forbund Musikkopplæring i asylmottak, korps som møteplass for integrering Fjell kulturskule Nye aktivitetar Fjell kulturskule Spør oss! Fjell kulturskule Kulturskule for alle Side 4 av 11

5 Fjell kulturskule Fargespel Fjell kulturskule Vi har talent Fjell kulturskule SØFA Sveio kommune Aspirantopplæring gjennom ulike kulturuttrykk Austrheim kulturskule Utvikling av film og mediatilbod og bruk av moderne medier til interaktive presentasjonar av born sine kulturtilbo Osterøy Musikkskule Musikk i SFO SUM Møre og Romsdal fylke Vestnes kulturskule Samsprell Molde kulturskole Lørdagstalent i Romsdal Molde kulturskole kor STOMP i SFO Molde kulturskole Rytmisk metode ''sammen fra start'' Ulstein kulturskule "Vi trommer sammen...'' Herøy kulturskule Korps i SFO Norsk kulturskuleråd Møre og Romsdal Kulturlauget Den kulturaktive eleven Stranda Kulturskule Fjorden i Giske Kulturskule Fiolinundervisningsprosjekt i SFO Ørskog Trekkspelkorkester Opplæring av born og unge på trekkspel Ålesund kulturskole DUS med Jugendteateret Ålesund kulturskole 123 klang, et sang /musikktilbud til barn på 1, 4. trinn i SFO tida Ålesund kulturskole Lørdagsskole (3 årig prosjekt) ved Ålesund kulturskole Ålesund kulturskole k l Kortilbud til ungdom (jenter) i Ålesundsregionen Tingvoll kulturskole Skapende artistlæring Volda kommune, Kulturskulen Frå barnepenn til scene Vanylven kommune "Forteljingar" Sande kulturskule Aspirantopplæring/Korpsverksted SUM Nordland fylke Sandnes barneskole Et levedyktig korps Korpsopplæring i skolen Sortland kulturskole "Alle skal bli med det blir kjekkare med det" Dønna kulturskole Løft kulturskolen Ballangen musikk og kulturskole Kulturskolefritidsordning i Ballangen Eleven og skolen i felles utvikling Kulturskolen for AILe Helgelandsmusical Bodø kulturskole Kulturlek i SFO Hamarøy musikk og kulturskole Duodji i SFO tiden Narvik kulturskole Kulturskoleprosjekt i Narvik og Ofoten Narvik Skolekor Kortilbud i Narvik Skolekor Salten Kultursamarbeid Samarbeid gir kulturell vekst Kulturskolen for AILe Moderne dans Kulturskolen for AILe Korpstilbud i Leirfjord Kulturskolen i Brønnøy Med Sundsvold som scene ett tverrkunstnerisk prosjekt på Vega Kulturskolen i Brønnøy Se og Hø r sanseopplevelse for førskolebarn Lurøy musikk og kulturskole FRA KLARINETT TIL KREATIV DANS et utviklingsprosjekt i Lurøy Musikk skole Gildeskål kommune Eg veit meg eit land Side 5 av 11

6 Fauske kulturskole "1, 2, 3... og så videre" Kulturskolen og UKM, DKS og SFO inn i framtida SUM Nord Trøndelag fylke Inderøy kulturskole KULTURKOMPIS tverrfaglig kulturtilbud for alle barn i SFO Kommunene i Midtre Namdal samkommune og Flatanger kommune Kulturpakka Kommunene i Midtre Namdal samkommune og Flatanger kommune Kultur i sentrum i periferien Verdal kommune KORPS tre årig begynneropplæring på korpsinstrument Verdal kommune Kulturskolens svar på allidrett: #lfa Stenkjer kommune KULTURSKOLE FOR ALLE! Stenkjer kommune Kulturkarusell i barnehager Stenkjer kommune "Rockeulven'' ein musikal bygd på "Ulven og dei 7 geitekillingane", med underprosjekt som involverar 600 eleva Norsk kulturskoleråd Nord Trøndelag Talentutvikling i Nord Trøndelag Forsterka kulturskoletilbud i et distriktsfylke Snåsa Kulturskole Samisk musikk skal være en naturlig del av repretoarvalget i kulturskolens individuellundervisning og gruppeunde Verran kommunale kulturskole "Første møte med kulturskolen" Norsk kulturskoleråd Nord Trøndelag Talentutvikling i Nord Trøndelag Forsterka kulturskoletilbud i et distriktsfylke Verdal kommune Folkelig grunnopplæring Kulturskolen i Levanger "Magiske øyeblikk" Kulturskole for alle i SFO Frosta kulturskole Kulturell allaktivitet for barn og unge i Frosta Osen kulturskole Skapende/kreativ dans SUM Oppland fylke Gausdal Kulturskole "Blås i SFO" Gjøvik kunst kulturskole "Dans med oss'' Øystre Slidre kulturskule Med røtter i fortida er du rusta for framtida. Bli kjent med lokal historie, kultur, musikk og dansetrasisjon, handve Jevnaker kommune, kulturskolen Kulturmix prosjekt for kummunens 5 åringer Søndre Land kulturskole "Kultur på tvers" et kulturskoletilbud på tvers av språk, nasjonalitet og kunstuttrykk Søndre Land kulturskole "Les og lytt" Nordre Land kulturskolen Bandklinikk Ringebu kulturskole SANS Fron kulturskole Regionalt ballettkompani, talenter/viderekommende Øystre Slidre kulturskule Spel opp til gammaldans og dans runddans Fron kulturskole Felles sangprosjekt på tvers av skolekretser Sel kulturskole KulturkaruSEL Vågå kommune Kulturmøte i Vågå Vestre Toten kulturskole UR Unge rytmer Norsk kulturskoleråd Oppland og Hedmark "HVA SKJER" hvilken virkning har en godt utbygd kulturskole? Norsk kulturskoleråd Oppland og Hedmark NY FOKUS et nettverksprogram for ledere, lærere og elever i Oppland og Hedmark Øyer kulturskole Tverrfaglig kulturverksted på mellomtrinnet Lillehammer kulturskole Radioteater Vestre Slidre kulturskule KUL TUR på hjul Vestre Slidre kulturskule SFO porten til kulturelle opplevingar Lillehammer kulturskole Kulturskole /korpsutvikling Lillehammer kulturskole Brasslek Lillehammer kulturskole Aspirantkor SFO Side 6 av 11

7 Nordre Land kulturskole Gitarkurs i SFO tida Vestre Slidre kulturskule Rockesommer i Valdres. Sommerskole med KULTURTRØKK! Eivind Dølerud Skattejakten Fron kulturskole Opptaksmulighet Hadeland kulturskole Kulturskolen kommunens naturlige kompetansesenter innen pedagogisk og kunsnerisk arbeid med kunst og kultu Hadeland kulturskole Kulturskolen kommunens naturlige kompetansesenter innen pedagogisk og kunsnerisk arbeid med kunst og kult Østre Toten Musikkråd "Musikk i skolen" Fron kulturskole Keramikk verksted, visuell kunst FRIKAR akademiet i samarbeid med kulturskulane i Valdres TRADINY nytt tverrkulturelt tilbod for barn og elevar i kulturskulen Etnedal musikk og kulturskule Dans! Ein heilskapleg danseopplæring i det 13. årige kulturskuleløpet Etnedal musikk og kulturskule Kulturkarusell! Vil du vera med så heng på! Kulturskole Mjølkefabrikken, Østre Toten Se de synger! SUM Oslo Kunst i Skolen IMPULSER Norsk filminstitutt Filmlaben Oslo musikk og kulturskole "Prosjekt Idol'' De Unges Orkesterforbund Nasjonale symfoniorkestre for talentfulle barn og ungdom De unges Orkesterforbund Orkester for alle oppstart av orkestertilbud ved kulturskolen i Steinkjer Oslo musikk og kulturskole Kunstfaglig tilbud til alle i Aktivitetsskolen Musikk i Skolen MiS Modell operahus Oslo musikk og kulturskole Talentarbeid teater et modellforsøk Oslo musikk og kulturskole Verden på Tøyen, ett musikkprosjekt skapt på mangfold og nyskaping Oslo musikk og kulturskole Talentutviklingsprosjekt for unge dansere Musikk i Skolen MiS OASE Musikk i Skolen MiS Skolen som kulturarena Norsk kulturskoleråd region øst BLI BRA! Fordypning i kunstfag for ungdom Kastellet Skole Aktivitetsskole og Nordstrand Kulturskole Sammarbeid Kastellet Skole Aktivitetsskole og Nordstrand Kulturskole Steinar Haug Nordstrandrevyen Musikk i Skolen Hovedgården kulturarena Den Norske Ballettskolen En moderne snehvit Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn Utvikling av aktivitetsmoduler innen matkultur og matlaging Jordal Skole Hvordan integrere kunst og kultur i skolens daglige virke for å utvikkle barn og unges helhetlige kompetanse i en r Noregs Ungdomslag Folkedans i kulturskolen, pilotprosjekt Oslo musikk og kulturskole Musikkfaget i lokalt kulturelt mangfold SUM Rogaland fylke Hå kulturskue Musikal prosjekt SandnesKulturskole Utvikling av skrivekunst i Stavangerregionen gjennom skrivekonkuranse Randaberg kulturskole Kystens barn i tusen år! Randaberg kulturskole Kulturlabben Randaberg kulturskole Den digitale ressursstasjonen Randaberg kulturskole Musikkgrupper i alle barnehagene! Side 7 av 11

8 Tysvær kulturskole "Tysvær rytmen" Haugesund kulturskole Utvilking av kulturskoletilbud for elever i mottaksklassene ved Breidablikk læringssenter MUST Museum Stavanger, MUST på vei til deg Sola kulturskole Tre ord på snei, jeg ser deg. Tirettelagt musikk og dramagruppe for SFO elever på ATO avdeling Sola kulturskole En Barnetime Sola kulturskole Sangfugl Finnøy musikk og kulturskule KOM SAMAN vi bygger tryggleik og samhald gjennom arbeid med kultur og kulturopplevingar Time kommune Kulturskulen som resurssenter for kunst og kulturformidling til små barn Time kulturskule Teknologi og formidling Time kulturskule Korps i klasserommet Stavanger kulturskole Gratis kulturskoletilbud i SFO tiden Sandnes kulturskole Kulturkarusell Sauda Kulturskule Musikkfaglig samarbeid med grunnskolen Gand Media Gand Media Rennesøy Kulturskole Utviklingsprosjektet mellom kulturskolene og UKM i Ryfylke regionen Litteraturhuset/Kiellandsenteret, Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturh Ressursbanken, Kielland.no Stavanger kulturskole KIS U, et kult ungdomskorps for Korps i Stavanger Masfjorden kulturskule Dans for alle SUM Sogn og Fjordane fylke ÅrdalKommunale Musikk og Kulturskole Kulturskoletilbod i SFO tida Lærdal musikk & kulturskule Kulturskoletilbod Studioarbeid. Lyd/bilete Aurland musikk og kulturskule media, lyd og bilde Stryn Kulturskule Bruagrenda i tid og tonar Jølster kulturskule Ingen tittel Høyanger kommune, Kulturskulen Kulturskulen på veg framover og oppover Flora kommune kulturskule Talentutvikling og messingopplæring SUM Sør Trøndelag fylke Røros kommune oppvekstetaten Samspill i Bergstaden Bjugn kulturskole Kultur på IS Malvik kommunale kulturskole "Kulturkribling hode og kropp aldri stopp!" Åfjord kulturskole "Du skal høre mye " kafê Norsk kulturskoleråd Sør Trøndelag "KULT ARR" (KULTur ARRangører) Rissa kulturskole Revyskolen i Rissa Rissa kulturskole Korps i skolen Trondheim kommunale kulturskole Mangfoldig samspill Kulturskolen i Melhus Første til fjerde møte Åfjord Kulturskole Prosjektkoret GLØD Meldal kulturskole Kulturskole SFO Norsk kulturskoleråd Kulturskole vidergåande skole. "Felles elever, kompetanse og produksjoner" Roan kulturskole Musikk og dans i SFO Roan Rissa kulturskole Rissa ogleksviks kammermusikk ensemble Hitra kulturskole KulturSFO Side 8 av 11

9 Oppdal kulturskole OppSpill Ørland kulturskole KulturSFO Ørland kulturskole Talentlab'en Selbu kulturskole Utvikling av plan for målrettet rekruttering til kulturskolen Norsk kulturskoleråd Videreutvikle regionale lørdagskoletilbud i musikk i kulturskolene Norsk kulturskoleråd Multimedialt undervisningsverktøy for flerkulturell formidling i skolens læringsplattform SUM Telemark fylke Seljord kulturskule Korps i skulen Fyresdal kulturskule Dans og turn for klasse Skien kulturskole Kulturell samhandling for alle i SFO og skole med fokus på kulturelt mangfold og integrering med utgangspunkt i st Fyresdal kulturskule Teater og kunst for klasse Vinje kulturskule Eit sterkt og godt undervisingstilbod i kunst og kultur for alle barn og unge i Vinje! Fyresdal kulturskule Rekruttering til Fyresdal musikkorps 3. og 4. klasse Seljord spelemannslag Spel og dans i Seljordskulen Seljord kulturskule 4. klasse musikkprosjekt i Seljord Vitenlaben Realt kunstmiljø kursmodell for kobling av kunst og naturfag Kragerø kulturskole Rockeverksted Kragerø kulturskole Ensembleøvelser i SFO tida Kragerø kulturskole Oase II i Kragerø 10/ Fyresdal kulturskule Brukarundersøking Fyresdal kulturskule Fyresdal kulturskule Program for utvikling av musikkundervisning i Fyresdal kommune frå 0 16 år Porsgrunn kommunale kulturskole Samarbeid SFO kulturskolen Skiens Skolemusikk SAMMEN i økt kulturell aktivitet til alle i SFO gjennom et samarbeid mellom skole, korps og kulturskole Notodden kulturskole DKS lokalproduksjoner som gjennomgående metode i hele skoleløpet SUM Troms fylke Kulturskolen i Målselv "Kudramuda" et introduksjontilbud for de minste i kulturskolen Nordreisa Kulturskole BackBeat Kulturskolen i Lenvik "Kulturverksted" et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen i Lenvik og Finnsnes Barneskole/SFO Tromsø Kulturskole Kulturverksted, Musikkarusell, Dansemix og SKUG; samspill og komponering for funksjonshemmede Tromsdalen skole, "Fra fargesprell til vi spirer og gror" Storfjord kulturskole "Kanal Digital med fokus på ung sceneteknikk" Storfjord kulturskole Tid til kultur Harstad kommune Takt&Tone, et musikkfaglig utviklingsprosjekt i grunnskolen Lavangen skole og Lavangen kulturskole KNALL; Kultur som Når Alle i Lavangen Gàivuotna kulturskuvlla/kåfjord kulturskole Økt kulturforståelse gjennom mangfoldige kulturutrykk der aktivt samarbeid mellom elever og profesjonelle kunst Kulturskolen i Målselv Kulturskolebussen i Målselv Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard Kulturskolelæreren drivkraften i det lokale ressurssenter Tromsø kulturskole NORDLYSKORET StorKor for småfolk Troms fylkeskommune v/ kultur i Troms PANORAMA Longyearbyen kulturskole KULTURFORMIDLING FOR BARN OG UNGE ARKTIS Kalottspel Dans SUM Side 9 av 11

10 Vest Agder fylke Kristiansand Kulturskole Scenetenknisk opplæring i lyd og lystelnikk Nettverk Vest Kultur KJØR Vennesla Kulturskole Kulturskolens bandprosjekt på Moonlight Vennesla Kulturskole Kulturprosjekt til Pavilingen på Moseidmoen Flekkefjord kulturskole En og en er tre Søgne kulturskole Forsøk med musikterapaut Søgne kulturskole "Inn i SFO" Flekkefjord kulturskole musikk grunnopplæring Søgne kulturskole "Noter, utrykk og mye annet rart" Mandal kulturskole Musiakal i Mandal Mandal kulturskole Rock i Holum Søgne kulturskole "MUSIFOKUS" Mandal kulturskole Kulturskolen for alle Mandal kulturskole Sommerkulturskolen og Risøbank Flekkefjord Gutte og Pikekorps Bli kjent med blåseinstrumenter Lindesnes kulturskole Drama i SFO Lindesnes kulturskole Kunst i SFO Mandal kulturskole PC i musikk og kunstundervisingen Lyngdal kulturskole Kulturaktiviteter for barn i SFO i Lyngdalsskolene Lindesnes kulturskole Kul vekst og Opptur i Oppvekst og Kultur Lindesnes kulturskole Musikkterapi Kristiansand kulturskole Sesam Sesam: Tverrfaglig kulturtilbud for småskolen SUM Vestfold fylke Sande kommne Fra ull til animasjonstull hermegås og sang foran andre! Salat n og Mini Salat n Trekkspill orkestere Nasjonalt Kulturskolesamarbeid, "Vennskapskulturskole" Hof kommune v/ Kulturskolen for Re, Holmenstrand og Hof KULTURBARNA Nedre Gausen kompetansesenter Kultur for alle! Kulturelle og sosiale møteplasser for barn og unge med hørselstap Stokke kommunale kulturskole Folkedans i Stokkeskolene Sandefjord kulturskole Skapende læring samarbeidsprosjekt kulturskole grunnskole/sfo Ballettskolen Sandefjord Ballettskolen Sandefjord, søknad om tilskud om midler til nytt lokale Larvik kommune, kulturskolen Kulturkarusell Larvik kommune, kulturskolen Teaterfabrikken Skjærgården kulturskole Unik Skjærgården kulturskole Tilrettelagt kulturskoletilbud Skjærgården kulturskole Ressonans SUM Østfold fylke Eidsberg kommune v/eidsberg kulturskole KULTUR SFO I EIDSBERG Trøgstad kommune Fritidslommer i skoledagen. Mestring for alle! Moss Kommune Moss og Rygge fokus på kultur og skole Kulturskolen i Hvaler Heksekunst Side 10 av 11

11 Kulturskolen i Hvaler Sang, dans og teater Rømskog kommune/rømskog kulturskole Stemningen Barnas kulturfestival Sarpsborg kulturskole Der kulturskolen kan være i hjelp Våler kommune, Svinndal skolekorps og Våler skolekorps i samarbeid med KHER KOMMER SKOLEMUSIKKEN Eidsberg kommune v/eidsberg kulturskole, Eidsberg kulturskole scenisk ressurssenter for barn og unge i kommunen Kulturskolen Askim, Skiptvet, Spydeberg Kulturskolen Vestgård skole Kulturskolen i Fredrikstad KulturKlasse Kulturskolen i Fredrikstad Kultur på hjul fellesskapende fellesskap i SFO Kulturskolen i Fredrikstad Ungdomskultur i nærmiljø SUM Side 11 av 11

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 UTKAST TIL PRØVETRYKK 27. OKTOBER 2012 SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 7465 Trondheim Etter oppdrag fra Helsedirektoratet DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 Det skal fylles ut ett

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer