INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune"

Transkript

1 HOLTÅLEN KOMMUNE Holtålen - mulighetenes kommune INFO 7380 Ålen T: F: kommune.no Informasjonsorgan for Holtålen kommune Nr. 3/2009 HØST

2 Rådmannen Nå er snart sommeren over, og vi går i mot høst. Mørkere tider, med vinter og snø i vente. Huff, Huff. Eller, er det kanskje slik at alle årstider har sin sjarm. Høsten er kanskje mørk, og det blir kaldere, men den er også høstingstid for mange ting, den er tiden for de klare høstdager og for den første rimfrosten. Den er tida hvor vi ser frem til og venter på neste årstid, vinteren. Vinteren er kald og snøfull, men den er også årstiden hvor alt blir lyst. En kveld med fullmåne i snøtung granskog med måneskygger, er en unik opplevelse. For ikke snakke om den tindrende klare marsdagen, med sol og vindstille. Så kommer våren, med snøbyger og sol om en annen. Aldri er vel ei snøskur så kald som på mai. Men våren er også lysets tid, når alt spirer, trekkfuglene kommer å de første blomstrene blomstrer. Så er det sommer igjen, alt for varm eller alt for kald, eller kanskje den beste årstida vi har, når alt lever og vokser, både planter og dyr. Hva har nå årstidene med kommunen å gjøre? Egentlig ingen ting. Jeg bruker bare årstidene som et eksempel på at alt kan vendes til det negative, eller det positive, i hovedsak på grunn av hvordan vi selv velger å forholde oss til situasjonen. Og slik er det både med kommunens innbyggere og oss som organisasjon. Det betyr ikke så mye hvordan vi har det, men mest hvordan vi tar det. Og hvis vi alle tar det på en positiv måte, har alt i seg det samme som årstidene, mange positive sider, bare vi velger å se dem. Hvis vi tilnærmer oss alt på denne måten, tror jeg vi alle får en lettere hverdag. Det er viktig, i en tid hvor kommunen står overfor mange vanskelige valg. Marius Jermstad Rådmann

3 Ordførerens spalte Stortingsvalget Den 14. september er det stortingsvalg. I Holtålen kan du stemme i Aunegrenda grendahus, i Grøt skole, i Hessdalen sanitetshus og i Ålen samfunnshus. Alle ønsker at deres parti skal komme i posisjon. Forutsetningen for at ditt ønske skal bli oppfylt, er at du møter opp og bruker stemmeretten din. Slik kan du være med å bestemme hvem som skal styre landet de neste 4 år. Innbyggerne i Holtålen har alltid vært flink til å bruke stemmeretten sin. Ved stortingsvalget i 2005 var det en frammøteprosent på 82,9, og vi var nr. 10 i oppmøteprosent i hele landet. Høyeste oppmøteprosent i landet hadde Oppegård med 85,2, så det er ingen umulighet for å klatre oppover på den lista. I år er det lovet en premie på kr til den kommunen som får størst oppmøteprosent. Jeg håper du vil være med å kjempe om den premien. Menighetsrådsvalg. Valg til menighetsrådene vil forgå i tilknytning til stortingsvalget slik det har vært de siste gangene. Menighetsrådsvalgene vil ha sine valgurner i tilstøtende rom i valglokalene. NM i orientering. Rett før valget skal OK-Fjell, Haltdalen il og Ålen il arrangere NM-i orientering den 10. til 13. september. Arenaer er Haltdalen stadion den 10. og 11. og Øverhaugen i Ålen den 12. og 13. Det regnes med at deltakerantallet kan overskride 500. I tillegg vil det bli mange tilreisende tilskuere. Dette blir det største idrettsarrangementet som noen gang er arrangert i Holtålen og vil gi Holtålen god PR.

4 I løpet av dagene blir det et mangfold av arrangement med premieutdelinger, NM- fest i Haltdalen samfunnshus lørdag og et rikholdig kulturprogram. Mange av våre innbyggere er involvert i arrangementet og gjør en stor jobb. Jeg er sikker på at du som innbygger setter pris på et slikt arrangement og tar godt i mot løpere og andre tilreisende. Endringsprosessen. Både administrasjonen og politikerne får en travel og tøff jobb utover høsten. Den evalueringa som RO- sentret har kommet med og som politikerne og administrasjon i store trekk har sluttet seg til, vil være krevende for oss alle. I kommunestyremøtet den vedtok kommunestyret bl.a: 1. RO rapporten legges til grunn for omorganisering og driftseffektivisering av kommunen. 2. Alt videre arbeid skal ha for øye et bedret driftsresultat med 4-6 mill. kr innen Den administrative organisering rettes inn mot en 3- nivåmodell med 2-4 enheter. 4. De kommunale foretakene legges ned. Det vurderes om deler av virksomheten kan legges ut til for eksempel et AS. Nåværende hovedutvalg avvikles. Størrelsen på- og antall utvalg vurderes. Før neste kommunestyreperiode vurderes antall kommunestyremedlemmer. 5. Et utvalg skal vurdere og foreslå endringer på betalingssystemene i barnehagene og vurdere sammenslåing av barnehagene i Ålen. 6. Vurdere samordning av driftsområder og ledelse i skolene. 7. Vurdere tildelingspraksisene i åpen omsorg. 8. Vurdere omlegging av deler av kommunens sykehjemsplasser til heldøgns boliger.

5 9. Se på organiseringen av kommunens drift av bygningsmasse, og om vi har optimal bygningsmasse i forhold til de brukerbehov en har. Legge fram en helhetlig vedlikeholdsplan. 10.Vurdere interkommunale tjenester. 11.Vurdere eiendomsskatt og eierskap i kraftsektoren med hensyn til kort- og langsiktig økonomi, veid opp mot behovet for- og ønsker om tjenestetilbud. Utrede hvorvidt kommunen kan utøve et mer aktivt eierskap i kraftselskapene vi har eiendel i, med tanke på å utvikle kraftproduksjonen, basert på vann vind og bioenergi i kommunen. Rådmannen og ordfører fikk ansvaret for å utpeke medlemmer for hhv. Administrative - og politiske utvalg. Medlemmene for de respektive utvalg ble utpekt i formannskapet den De politiske utvalg består av Formannskapet + en representant fra SV. Frister for utredningene er for punktene 2 og 3, Alle de andre er satt til Endringer er alltid vanskelig, og denne prosessen blir ikke lett. Men det er helt nødvendig å gjennomføre disse endringene for å få en mer riktig bruk av ressursene vi rår over. De 11 punktene er vedtatt i kommunestyret, så nå må vi samle oss om å gjøre de grep som er nødvendig for å få det til, for vår situasjon er ikke noe som går over av seg selv. Ivar Volden ordfører

6 Kulturenheten An-Magritt jubileum Det er i år 50 år siden Johan Falkberget ga ut siste bind i verket Nattens brød. Dette jubileet skal markeres flere steder i løpet av året. Vi vil også markere det her i Holtålen, for det e jo her ho høre te, ho An- Magritt! Sett av søndag ettermiddag 11. oktober. Da blir det en guidet rundtur med buss med utgangspunkt ved Ålen Samfunnshus. Turen går til stavkirka i Haltdalen, med stopp underveis ved fossen og i Svølgja. Etter tilbakekomst til Ålen, blir det en forestilling i Samfunnshuset. Der vil Sturle Kojen, som i 2007 ga ut biografien Johan Falkberget - forteller og stridsmann, delta. I tillegg blir det diverse underholdning. Det vil komme mer om arrangementet i lokalpressen. Dragås hytte I vår og sommer har det blitt ryddet ved området ved Hyttfossen. Nå har de gamle murene etter Dragås smeltehytte igjen kommet bedre fram. Denne hytta ble oppført i 1727 til erstatning for Tamlaget hytte, som var nedlagt i Hytta hadde 4 ovner og egen garrherd for ferdigraffinering av kobberet. Schøning gir en levende beskrivelse av anlegget i sin bok: Reise gjennem en Deel af Norge. For å få plass til hytta like ved Gaula, hadde en hugget ut deler av berget slik at fjellveggen dannet den ene veggen. Kobberboden var bygd av store steinblokker, og hadde vegger som var over halvannen alen (ca 1 m) tykke. Selve smeltehytta var ca 40 m lang og 20 m bred. I tillegg var det en rekke andre bygninger der. Jevnt over arbeidet det ca 40 personer på hytta. I tillegg kom alle de som var engasjert i transport av ved og kull til hytta, og kobber den andre vegen. I hytteprotokollene kan en lese at i 1773 holdt hytta på å brenne ned på grunn av uforsiktighet fra et par hyttearbeidere. Overdireksjonen

7 foreslo at begge skulde condemneres til Festningsarbeide, men de slapp med å bli avskjediget. I 1776 ble noen barn straffet med ris fordi de hadde stjålet kobber, mens foreldrene, som visstnok sto bak tyveriet, slapp med bøter. I 1784 ble en annen hyttearbeider dømt for kobbertyveri. Samme år kom en spesiell lov som fastsatte strenge straffer for tyveri av kobber fra norske kobberverk. Etter hvert ble det for liten plass ved fossen, og etter å ha vært i drift i 107 år, ble hytta flyttet noen hundre meter lenger sør, til Eidet. Kulturpris Kommunens kulturpris deles hvert år ut på avslutningskonserten i Musikkens uke. I år foregår den i Ålen Samfunnshus fredag 30. oktober. Det er Hovedutvalg for oppvekst som avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som i tilfelle skal få den. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrep. Kulturprisen kan også deles ut som stipend. Stipendiet skal tjene som inspirasjon for kulturarbeidere. Vi ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag. Forslaget må begrunnes. Forslag sendes Holtålen kommune, Kulturkontoret, 7380 Ålen, eller e-post: innen 25. september Oppunder fjellbandet Fristen for å levere stoff til årets utgave av Oppunder fjellbandet begynner nå å nærme seg. Vi må ha bidrag innen utgangen av september. Stoffet bør helst ha lokalhistorisk preg med tilknytning til Holtålen. Vi ser helst at stoffet leveres elektronisk, det sparer oss for mye arbeid. Send bidraget til kulturkontoret i kommunen. Kulturskolen

8 I år er det 25 år siden Holtålen kommunale musikkskole startet opp. I løpet av disse årene er det flere hundre elever som har fått sin musikkopplæring, og senere danse-, bilde- og teateropplæring, hos oss. Jubileet vil bli markert med en forestilling søndag 6. desember. Kulturskolen har nå kommet godt i gang med undervisninga igjen, med omtrent samme elevtall som i vårsemesteret. Til sammen går nå 104 elever i Kulturskolen: Gruppe Disiplin Sted Antall Tangentinstr.: Keyboard Ålen 5 Piano Ålen 1 Torader Ålen 2 Trekkspill Ålen 3 Strykeinstr.: Fiolin Ålen 13 Haltdalen 4 Korpsinstr.: Aspiranter Ålen 6 Trommer Ålen 1 Strengeinstr. Gitar Ålen 24 El-bass Ålen 1 Bildefag: Tegning/maling Ålen 12 Haltdalen 8 Dans: Ålen 24 Til sammen: 104 Museene Det har vært stor aktivitet ved Ålen Bygdemuseum i sommer. Venneforeninga har hatt dugnad hver onsdag og fått gjort mye forefallende arbeid. Det har vært god oppslutning om dugnadene. I tillegg har museet sammen med Ålen historielag arrangert i alt fem kulturkvelder i løpet av denne sommeren. Oppslutninga har jevnt over vært god, og det var til tider trangt om plassen i den gamle skolestua fra Engan.

9 Ved Petran har det vært arrangert åpen dag. Det har blitt lagt nye golv i uthus, og tatt et tak for å få registrert og fotografert gjenstandsmassen. Kulturmidler, prosjektstøtte Søknadsfristen for 2. gangs tildeling av kulturmidler til prosjektstøtte er satt til 1. oktober. Søknadsskjema fås ved henvendelse til serviceenheten i Kommunehuset, eller på kommunens nettsider: Søknader sendes: Holtålen kommune, kulturkontoret, 7380 Ålen. E-post: Musikkens uke. Musikkens uke går i år av stabelen i uke 44, med mange konserter rundt omkring i kommunen. Høydepunktet blir som tidligere år avslutningskonserten, som blir arrangert fredag 30. oktober i Ålen Samfunnshus. På konserten vil kommunens sang- og musikkrefter delta. Dersom Hovedutvalg for oppvekst bestemmer at kommunens kulturpris skal deles ut i år, vil dette bli gjort på denne tilstellinga. Knut Hage Enhetsleder kultur

10 Biblioteket Når lange mørke høstkvelder kommer er boka god å ha. I løpet av september oktober kommer høstens nye bøker til biblioteket, og mye spennende litteratur blir til utlån. De mest utlånte bøker nå er : Samartin, Cecilia : Drømmehjerte : Senor Peregrino Hislop, Victoria : Øya : Hjemkomsten Olsson, Linda : La meg synge deg stille sanger Morton,Kate : Den glemte hagen Biografier, reisehåndbøker og annen faglitteratur er også mye utlånt. I løpet av høsten blir det arrangert Prøysen kveld på biblioteket (er i planleggingsfasen). Det blir også stort boksalg. Bokbussen: kommer til Haltdalen på onsdager en gang pr.mnd. utover høsten, og det blir: 09.september, 07.oktober, 04.november, 02.desember. Der kan både barn og voksne boklånere benytte seg av et rikt tilbud av bøker. Åpningstider ved folkebiblioteket Mandag og Tirsdag Onsdag Fredag Folkebibliotekets web-adresse: Folkebibliotekets E-post adresse: Folkebibliotekets telefon nr: Jorunn Hov

11 Hallo fra Legekontoret Her er de fleste av oss tilbake fra ferie og mener vi er vel forbredt i disse svineinfluensatider! Kristian Onarheim startet som Kommunelege I 1. august, og er i full praksis med pasienter allerede. Mye tid går også med til kommunens planlegging dersom denne influensaen skulle slå til og gjøre mange av oss syke. Da er det både godt - og påkrevd at vi har en kriseplan. Ny turnuslege begynte 16. august og skal være hos oss i et halvår. Hun heter Jessica Herje Eik, er nygift (i juli), og skal bo i Ålen med to hunder og en mann, som pendler fra Ålesund der han har jobb som lege. Hun er rypejeger og vil nok bli å se i fjellet i høst. Vi ønsker henne, mann og hundene hjertelig velkommen. Bitten Scott slutter 30. september, men har ferie igjen og derfor slutter hun nok to uker før det. Rart og vemodig å slutte etter 22 år har vært en utrolig fin tid her, bedre arbeidsplass og jobb går det ikke an å få! Å være lege her i Holtålen har vært en givende tid Flotte pasienter og medmennesker som har gitt meg lov til å få del i deres liv på godt og vondt. Tusen takk skal dere ha! Ha en riktig god høst - mye sopp og tyttebær i skogen, og selvsagt ingen skadeskutte dyr eller fugl under jakten. Og får vi influensa skal den være av det milde slaget, som vi kurerer selv med noen dager hjemme. Dersom man skulle få symptomer som tyder på influensa, som sår hals, feber, kroppssmerte og lignende ta kontakt med legekontoret pr. telefon først for å avtale time hos lege. Dette for å unngå at influensasyke personer blir sittende på venterommet med mulighet til å smitte andre! Obs! Dersom du er i risikogruppen; ta tidlig kontakt ved symptomer!

12 Herved følger litt mer håndfast informasjon og retningslinjer angående svineinfluensa: Følgende råd anbefales i Holtålen kommune per : Generelt - Munnbild anbefales ikke i skole og barnehager - Så sant barnet er frisk, kan det være i barnehage selv om andre familiemedlemmer er syke. - Barn med kroniske sykdommer vurderes å holdes hjemme ved et alvorlig utbrudd, dette i samråd med fastlege. Begrense smitte - Uteaktiviteter reduserer faren for smitteoverføring generelt. - Barn og voksne med influensasymptomer (høy feber >38,5, sår hals, hoste, kroppssmerter, hodepine og diaré/oppkast) holdes hjemme en uke etter oppstart av symptomer. - Foreldre som har influensa bør ikke gå i barnehage og skolelokaler i forbindelse med henting/bringing. God håndhygiene - Bruk engangs papirlommetørkler foran munn i forbindelse med host og nys. Kast lommetørkle etter bruk. Hvis du ikke har tilgang til papirlommetørkle bruker du albuekroken som beskyttelse. - Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser. Bruk håndsprit hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Per regnes følgende som risikogrupper:

13 - Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer (inkludert astma), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet - Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal (høyt trykk i lungekretsløpet) - Barn og voksne med nedsatt infeksjonsresistens - Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) - Gravide - Voksne og barn med kronisk nyresvikt - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet pga ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom Personer som er over 65 år (inkludert beboere på alders- og sykehjem) smittes i mindre grad enn yngre personer ev den nye influensaen, men hvis de først blir syke er de mer utsatt for komplikasjoner. Smittevern: Pasienten bes holde seg hjemme, ha god håndhygiene og hostehygiene, og så langt råd er unngå kontakt med andre. Husstandmedlemmer og tilsvarende nære kontakter informeres om å være oppmerksomme på symptomer og ta kontakt ved tegn på sykdom. Forebyggende behandling tilbys nærkontakter som tilhører risikogrupper for komplikasjoner.

14 Psykisk helsearbeid Det tar tid å bli menneske. Et liv omtrent. Jacob Weidemann Livet er ikke enten eller, men både og - og noen ganger oppleves livet tungt og vanskelig. Da kan det være godt å ta imot hjelp og ha noen å prate med. Vi har taushetsplikt. Tjenesten er et gratis tilbud for mennesker med psykiske lidelser og for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Du trenger altså ikke være psykisk syk for å ta imot hjelp. Vi kan dra på hjemmebesøk eller ta imot deg for samtaler på kontoret. Vi kan gi deg støttesamtaler eller mer innsiktsretta samtaler, bidra til akutt hjelp i krisesituasjoner og til å bearbeide sorgreaksjoner. Hjelpe deg til å finne praktiske løsninger på hverdagslige utfordringer og hjelp til å ta kontakt med andre fagpersoner. Psykiatrisk sykepleier Liv Elin Aftret nås på tlf eller Jon Arne Engan blir nå borte fra stillingen sin i ett år pga skolegang. Vikar i 50% starter 24.august. Psykisk helsearbeid - dagtilbud

15 MANDAGER FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET Trenger du å komme deg ut og gjøre positive ting i et sosialt fellesskap? Dagtilbudet er en felles arena og møteplass hvor en kan få brukt kroppen gjennom turgåing og annen trim, ta turer ut i nærmiljøet eller gjøre andre aktiviteter inne. Fokuset er fysisk aktivitet og hvordan dette kan påvirke den psykiske helsen vår på en positiv måte. Gruppa møtes hver mandag kl i ergoterapilokalene ved Holtålen helsesenter. TORSDAGER - MIDTSTUGGU DAGSENTER Dagsenteret er en møteplass med tilbud rettet mot stimulans og forebygging for brukere med fysiske og/eller psykiske utfordringer i hverdagen. Her møtes brukerne til en sosial sammenkomst med blant annet kaffe, allsang og musikk, trim og dans, konkurranser og spill etc. I tillegg arrangerer vi turer i sommerhalvåret. Tilbudet er åpent torsdager kl i Midtstuggu. Begge disse dagtilbudene er lavterskeltilbud, dvs. at det ikke kreves noen formell søknad eller henvisning for å være med. Men vi setter pris på om du kontakter oss i forkant slik at oppstarten blir så god som mulig, både for deltaker, ansatte og andre deltakere. Ansvarlige for tilbudene er Bjørg Hage og Kari Eidebakk. Tilbudene er åpne for alle kommunens innbyggere. Ønsker du flere opplysninger om tilbudene våre, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med: Psykiatrisk sykepleier Liv Elin (tlf / )

16 Holtålen helsesenter Rørosrussen 2009 valgte å gi sitt overskudd fra årets russerevy og avis til kulturelle tiltak for beboere på institusjonene i Ålen og på Røros. Helsesenteret fikk kr 6000 som kommer godt med. Pengene bruker vi til honorar til eksterne underholdere. I mai hadde vi underholdning ved Andreas Lunnan og Kåre Jessen, og i september får vi besøk av Atle Nilsen med Otto Nilsen kabaret. Takk til russen for det flotte bidraget. Vil også benytte anledningen til å skryte av all den kjekke ungdommen som har jobbet som ferievikarer hos oss i sommer. 18 blide og positive ungdommer mellom 16 og 21 år har jobbet til sammen ca 370 vakter innen pleie og renhold. Det har ikke blitt registrert en eneste fraværsdag på noen av dem. Imponerende! Vi ønsker også å takke Ålen sanitetsforening som har gitt oss et stort og flott kjøleskap til pleieavdelingen. For å redusere smittefaren ved et evt. utbrudd av svineinfluensa settes det nå opp dispensere for hånddesinfeksjon i alle korridorer og innganger ved sykehjemmet. I tillegg henges det opp infoplakater. Ann Mari Grønli Enhetsleder

17 Endring i distribusjonen av Holtålen info Holtålen info blir nå i hovedsak distribuert på kommunens hjemmesider Det blir som tidligere utgitt fire nummer i året, i mars, juni, september og desember. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å få INFOen tilsendt i posten. Dette vil være en gratis tjeneste for Holtålens innbyggere. Dersom du ønsker dette kan du varsle oss ved å Ringe til kommunens sentralbord tlf , eller sende epost til eller sende inn nedenfornevnte slipp. Til Holtålen kommune 7380 Ålen Jeg ønsker å få tilsendt Holtålen info i papirform Navn: Adresse:

18 Fysioterapien Fysioterapiavdelingen har full aktivitet etter ferien. Noen forandringer blir det i forhold til at Roar har skiftet dag fra mandag til tirsdag. Tlf.numrene er de samme, nemlig og og samme åpningstid. Bassenget har vært ute av drift i sommer, men blir nå satt i stand. Det er som alltid et populært og viktig behandlingstilbud. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til en ny høst med nye utfordringer. Det skal trimmes og beveges, forebygges og repareres. Vel møtt!! Hilsen BERIT og ROAR Holtålen kommune er ansvarlig utgiver av. Red.sekr.: Ragnhild Volden Adresse: Holtålen kommune, 7380 Ålen 24. årgang Nr. 92

19 Teknisk kontor INNFØRING AV OFFISIELLE VEGADRESSER I HOLTÅLEN. Det har i lengre tid vært et økende behov for offisielle adresser med vegnavn og husnummer også i vår kommune. Sentrale myndigheter er også oppmerksomme på behovet, og i den nylig vedtatte Lov om eiendomsregistrering sier 50 at Det er en overordnet målsetting at hele landet skal ha et felles adressesystem basert på vegadresser, og det er vel sannsynlig at det i nær fremtid vil komme som lovpålagt oppgave. Mange kan sikkert undre seg over om dette er nødvendig i vår lille kommune, og jeg skal her forsøke å forklare hvorfor dette er viktig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte i 2008 en konferanse for rådmenn og ordførere hvor ett av temaene var Når minuttene teller, som fokuserte på ambulanse og andre utrykningskjøretøyers behov for å finne raskt fram i krisesituasjoner. Flere og flere, både yrkessjåfører og privatpersoner, bruker GPS i bilene for å finne frem. Postverket har problemer, særlig når folk omadresserer posten til hyttene sine i ferien (det er meningen at også hytter skal få adresse). Vareleverandører finner ikke frem til kundene, personer med samme navn får hverandres post osv. Undertegnede ble i vinter engasjert i en 34% stilling for å arbeide med å innføre vegadresser. Det er nå utarbeidet og vedtatt kommunale forskrifter for hvordan arbeidet skal gjøres, og det er opprettet en kommunal vegnavnkomite som skal komme med forslag på vegnavn. I sommer er vi oppfordret av Statens kartverk til å delta i et pilotprosjekt for adressering. Vi blir da sammen med Fosenregionen, Namsskogan og Tromsø kommune deltakere i en såkalt kompetansesirkel som skal dele erfaringer og forhåpentligvis komme frem til gode løsninger. Det vil komme mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider frem. Hans O. Grønli

20 Menighetskontoret Høst, arbeid og forberedelser til valg Ja, da er vi i gang igjen! Sommerferien er over for både voksne og skolebarn, - i morgen starter alvoret for store og små Holtålinger og skolene fylles igjen av latter og ståk. Vi kan vel ikke akkurat si at kirkene fylles til randen alle kirkesøndager, men gjennomsnittlig er det ikke så aller verst. Innbyggerne i Holtålen følger vel omtrentlig sine nabobygder i denne sammenhengen. De tråkker ikke akkurat ned kirketerskelen, men ved høytidelige anledninger, i glede og sorg, er kirka samlingspunktet for de aller fleste i kommunen. Jeg har hørt mange si at kirkegårdene er en av de mest besøkte stedene i bygda, både av lokalbefolkningen og av tilreisende. Det er ikke overraskende, - på nye steder synes også jeg det er interessant å gå inn på kirkegårdene og se meg rundt hvordan alt er ordnet, og jeg liker å lese hva som står på gamle gravsteiner. Kirkegårdene er kulturbærere og forteller historier om våre forfedre, og de er også en god pekepinn på hvordan lokalsamfunnene ivaretar disse. Vi som bestyrer dette for innbyggerne i Holtålen prøver så godt som mulig å ordne slik at det skal være trivelig å komme inn på den enkelte kirkegård. Det er ikke alltid like greit i ferietida og med mye dårlig vær. I år, som i fjor, har vi tross dårlig økonomi leid inn ungdommer til å hjelpe oss både med slåing og rydding rundt gravstøttene. Spesielt der det ikke blir ryddet av noen andre. Menighetsrådene i Haltdalen og Ålen bidrar økonomisk slik at ikke alt dekkes over fellesrådets budsjett. Jeg har en baktanke med denne innledningen Det er å si til alle dere som leser info n: Kirke og kirkegård har betydning for de fleste av dere. Da er det også viktig at alle som har mulighet gir sin stemme ved høstens menighetsrådsvalg. Riktignok har menighetsrådene bare ei liste hver, men det er mulig å forandre ganske mye, - det kan ha stor betydning for hvem som skal sitte som medlemmer i rådene. Det er også viktig å ha et så stort mandat som mulig når en får slike verv, da føles det mye mer meningsfylt. Nytt ved dette valget er at alle som har fylt femten år og er medlemmer i statskirka kan stemme, i tilegg skal det også stemmes over kandidatene til bispedømmerådet.

21 I år, som for fire år siden, er valget samkjørt med stortingsvalget. Sist var det en prøveordning som enkelte kommuner deltok på, i år må alle kjøre valget samtidig. I Holtålen holdes valget på mandag slik som stortingsvalget, og på de samme stedene, men i tilstøtende rom. Dvs. i samfunnshuset i Ålen, i sanitetshuset i Hessdalen, på Grøt skole og i Aunegrenda grendahus. Forhåndsvalg på kirkekontoret fra mandag til torsd På de utsendte valgkortene har den lokale muligheten for forhåndsvalg ikke kommet med, slik at mange kan oppfatte informasjonen slik at det i alle sokn er mulighet for forhåndsvalg fra Dette er bare en fellesinformasjon om tidsrommet som forhåndstemming kan foregå. Menighetsrådene på Røros og i Holtålen opprettholder tidspunktene for forhåndsvalg, men vil likevel gi personer som tar kontakt avtale om forhåndsstemming på annet tidspunkt hvis dette er ønskelig og nødvendig. Manntallslister ligger på kirkekontoret. Her er noen faktaopplysninger vedrørende utsendelse av valgkort og medlemskap i statskirka: Også i vår kommune har enkeltpersoner opplevd at de feilaktig har blitt tilsendt valgkort når de ikke er medlemmer av statskirka. Ca 3,2 millioner valgkort er sendt ut. Det er første gang kirken har fått økonomiske midler til å sende valginformasjon til samtlige medlemmer. Håpet er at flere gjennom dette vil bli klar over at de har stemmerett ved kirkevalget, og at de vil bruke stemmeretten sin. Kirkerådet har lenge vært kjent med at en del personer er feiloppført i registeret. Kirkerådet er glad for at det ved hjelp av kirkevalgkortene endelig er gitt mulighet til å kommunisere med alle som er oppført i registeret. Håpet er at flest mulig av dem som feilaktig står oppført, nå blir klar over dette, og vil gi tilbakemelding om det. Det vil føre til at Den norske kirke kan få et mer korrekt medlemsregister. Siden registeret ble opprettet i 1998, har Kirkerådet bedt kirkedepartementet om midler til å kontakte alle som er oppført i registeret, men har hver gang fått til svar at dette anses som for kostbart i forhold til det utbytte en slik henvendelse ville gi. Medlemskap

22 Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt. Dette framkommer også av Kirkelovens 3, som er vedtatt av Stortinget. Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn. Man er ikke medlem i Den norske kirke fordi man er oppført i det digitale medlemsregisteret. Det er kirkebøkene som er rettslig bindende dokumenter i slike spørsmål. Man er derfor ikke medlem om man er feiloppført i registeret. Tilsvarende vil døpte som ikke er registrert i medlemsregisteret, likevel være medlemmer. Kirkerådet er klar over at også dette gjelder et betydelig antall personer. Viktig forskjell mellom utmelding og feiloppretting Det er en viktig forskjell mellom utmelding og feiloppretting. Vi understreker at retur av valgkort er oppretting av feil i medlemsregisteret. Personer som ikke er døpt eller registrert innmeldt i kirkebøkene, har aldri vært medlem i kirken. Det er også mange som ikke er oppført i registeret som er døpt og ikke har mottatt valgkort. Disse personene må meldes inn på vanlig måte slik at disse også fremkommer i valgmanntallet. Medlemsregister I 1998 gav regjeringen Kirkerådet i oppdrag å opprette en samlet, nasjonal fortegnelse over alle døpte, innmeldte og utmeldte. Dette skulle Kirkerådet gjøre uten å gjennomgå alle kirkebøkene. Man tok utgangspunkt i folkeregisteret for så å slette de ulike grupper som ikke er medlemmer i kirken. Regjeringen mente det var akseptabelt at det kunne være en del ikke-medlemmer som ville bli stående i registeret, faktisk inntil 1-2% av befolkningen. *** * Dette ble mange opplysninger på en gang, men det har vært mye stoff om dette i media i det siste, og mange lurer på hva som har skjedd, og hva en skal gjøre hvis noe er feil. Ta en telefon hit til kirkekontoret hvis det er noe vi kan hjelpe med. Til slutt vil jeg ønske dere GODT VALG, både for menighetsrådsvalg og stortingsvalg! Gerd B.

23 O-NM september 2009 Kultur på kartet Kulturprogram O-NM I forbindelse med O-NM arrangeres det ei kulturuke i Holtålen, kalt Kultur på kartet. Programmet er rikholdig og skal være noe for enhver smak. Arrangementene starter som en oppkjøring til NM, med det første arrangementet allerede 4. september så går det slag i slag fra og med mandag 7. september! Følg med i O-NM-avisa for omtaler av programmet samt program. Programmet finner dere også på kommunens hjemmeside og egne annonser i Arbeidets Rett. Oppfordring Arrangørene av NM uka 2009 oppfordrer alle i Holtålen kommune til å ta et tak, slik at bygdene er skikkelige ryddige og rene til deltakere og publikum kommer. Likeså oppfordres det til at så mange som mulig heiser flagget disse dagene, fra september. Midtstuggu Fritidsklubben Midtstuggu har åpnet igjen etter sommeren. Midtstuggu er åpen for ungdom fra 7. trinn og oppover, hver tirsdag og fredag fra kl til

24 Gudstjenesteliste september - oktober 2009 for Haltdalen prestegjeld. Dato Tid Sted 6. sept. kl Hessdalen 20. sept. kl Haltdalen 27. sept. kl Ålen Tirs. 29. sept. kl Haltdalen nye stavkirke 4. okt. kl Ålen 11. okt. kl Haltdalen 25. okt. kl Hessdalen kirke Endringer vil bli annonsert i Arbeidets Rett og lokalradioen.

25 SEPTEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger Ålen samf.hus Oppmøte i krysset Nordaunevegen/ Aunvegen i Aunegrenda Haltdalen stadion Øverhaugen, Eidet Familiekonsert m/sie Gubba Fest m/sie Gubba Historisk vandring fra Nordaune til Endalsvollene O-NM Haltdalen kirke Konsert Åpent før og etter konserten i Gammelgården og Haltdalen Stavkirke Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Arr.: Haltdalen historielag, Gammelgårdens Venner, Stiftelsen Haltdalen Stavkirke Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Holtålen bibliotek Håkki et annerledes foredrag og lokalsamfunnets fortreffelighet! Gammelgården, Haltdalen Arr.: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen bibliotek Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Onsdagskveld i Gammelgården Haltdalen Stadion Åpningssermoni for NM i orientering Ålen samfunnshus Litj-visa mi Portrett av Otto Nielsen av Atle Nielsen Arr: Haltdalen historielag Arr.: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen eldreråd Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Stormuren, Svølgja Oppmøte p-plass v/øien Tur til Stormuren Arr.: Haltdalen historielag

26 Haltdalen samfunnshus Ålen samfunnshus Bandmønstring NM løp fra Haltdalen stadion. Kulturkveld med premieutdeling Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Arena: Øverhaugen ved Eidet 12. Arena: Øverhaugen ved Eidet Publikumsløp NM finaler Haltdalen samf.hus NM- kveld med middag og premieutdeling (lukket) Ålen samfunnshus UTSPRING kulturhappening 13. Arena: Øverhaugen ved Eidet Arena: Øverhaugen ved Eidet Ålen stasjon, oppmøte 13. Ålen samf.hus Kino 14. Ålen samf.hus Valgdag NM stafett senior Avslutning m/premieutdeling Den norske kulturminnedagen. Tur til vannkanalen v/litj-svenuken Haltdalen Kirke Gudstjeneste 27. Ålen samf.hus Kino Haltdalen stavkirke Mikkelsmesse OKTOBER 2009 Arr.: O-NM Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Arr.: Ålen historielag Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger Ålen samfunnshus Auksjon Visning fra kl Haltdalen samf.hus Fest m/åsmund Åmli band Auksjonarius Gudbrand Grøt Haltdalen samf.hus 11. Ålen samf.hus An-Magritt jubileum Kulturkontoret 23 Ålen samf.hus Sesongavslutning Ålen IL, fotballgruppa 25. Ålen samf.hus Kino

27 NOVEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger 8. Ålen samf.hus Kino Haltdalen samf.hus Hobbyutstilling Haltdalen samf.hus 22. Ålen samf.hus Kino DESEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger 5. Ålen samf.hus Ålbyggsprinten Ålen i.l. - skigruppa 6. Ålen samf.hus 25-årsjubileum Kulturskolen Kulturkontoret

28 SOS NØDTELEFONER ØYEBLIKKELIG HJELP BRANN POLITI AMBULANSE Oppgi brannstedet nøyaktig Redningssentral Medisinsk nødtelefon Andre viktige telefoner for Holtålen POLITIVAKT/LENSMANNSKONT LEGEVAKT (Røros Sykehus) DISTRIKTSTANNKLINIKKEN MATTILSYNET I GAULDAL HOLTÅLEN KOMMUNE Sentralbordet Åpningstid i Kommunehuset Mandag fredag kl Legekontoret Hov skole Hjemmetjenesten i Holtålen -Hoved/vakt-telefon -Mob.tlf. -Enhetsleder i hjemmetjenesten Holtålen helsesenter Helsesøster Psykiatrisk sykepleier / KOMMUNALTEKNISK BEREDSKAP

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. November 2016 Hei alle sammen! Nå er årets siste høstmåned over, og vi går inn i en ny måned som er fylt med spenning, glede og moro. Vinteren har nærmet

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I oktober hadde vi ekstra fokus på lek og vennskap. Vi hadde fine turer i nærmiljøet i både oppholdsvær og regn. Vi hadde også besøk av «trommemannen» Bacaré

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune PROBLEMSTILLING: Hvordan få flere til å bruke stemmeretten sin ved kommunevalget 2011? SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune Ved kommunevalget i 2007 satt hele 40% av hele den Norske befolkning

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Fagområder: Natur, miljø og teknikk, Kunst, kultur og kreativitet.

Fagområder: Natur, miljø og teknikk, Kunst, kultur og kreativitet. Hei alle sammen Barnehageåret nærmer seg slutten, prosjektet er over, og sommerferie venter rundt hjørnet. Andre uken i mai ble det omtrent hetebølge, og barna fikk gå ute i shorts og t-skjorte og bade

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

OK Fjell. Stentrøstuggu Skumparty 0-10 år

OK Fjell. Stentrøstuggu Skumparty 0-10 år JUNI 21. 18.00 Renåbekken Orienteringsløp - Klubbmesterskap 21. Ålen samf.hus Skoleavslutning 21. 18.00 Lesetmarka NØ- Karusell og o- serieløp OK Fjell/Ålen I.L OK Fjell Skytterbane 4 Haltdalen Kurs- og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer