INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune"

Transkript

1 HOLTÅLEN KOMMUNE Holtålen - mulighetenes kommune INFO 7380 Ålen T: F: kommune.no Informasjonsorgan for Holtålen kommune Nr. 3/2009 HØST

2 Rådmannen Nå er snart sommeren over, og vi går i mot høst. Mørkere tider, med vinter og snø i vente. Huff, Huff. Eller, er det kanskje slik at alle årstider har sin sjarm. Høsten er kanskje mørk, og det blir kaldere, men den er også høstingstid for mange ting, den er tiden for de klare høstdager og for den første rimfrosten. Den er tida hvor vi ser frem til og venter på neste årstid, vinteren. Vinteren er kald og snøfull, men den er også årstiden hvor alt blir lyst. En kveld med fullmåne i snøtung granskog med måneskygger, er en unik opplevelse. For ikke snakke om den tindrende klare marsdagen, med sol og vindstille. Så kommer våren, med snøbyger og sol om en annen. Aldri er vel ei snøskur så kald som på mai. Men våren er også lysets tid, når alt spirer, trekkfuglene kommer å de første blomstrene blomstrer. Så er det sommer igjen, alt for varm eller alt for kald, eller kanskje den beste årstida vi har, når alt lever og vokser, både planter og dyr. Hva har nå årstidene med kommunen å gjøre? Egentlig ingen ting. Jeg bruker bare årstidene som et eksempel på at alt kan vendes til det negative, eller det positive, i hovedsak på grunn av hvordan vi selv velger å forholde oss til situasjonen. Og slik er det både med kommunens innbyggere og oss som organisasjon. Det betyr ikke så mye hvordan vi har det, men mest hvordan vi tar det. Og hvis vi alle tar det på en positiv måte, har alt i seg det samme som årstidene, mange positive sider, bare vi velger å se dem. Hvis vi tilnærmer oss alt på denne måten, tror jeg vi alle får en lettere hverdag. Det er viktig, i en tid hvor kommunen står overfor mange vanskelige valg. Marius Jermstad Rådmann

3 Ordførerens spalte Stortingsvalget Den 14. september er det stortingsvalg. I Holtålen kan du stemme i Aunegrenda grendahus, i Grøt skole, i Hessdalen sanitetshus og i Ålen samfunnshus. Alle ønsker at deres parti skal komme i posisjon. Forutsetningen for at ditt ønske skal bli oppfylt, er at du møter opp og bruker stemmeretten din. Slik kan du være med å bestemme hvem som skal styre landet de neste 4 år. Innbyggerne i Holtålen har alltid vært flink til å bruke stemmeretten sin. Ved stortingsvalget i 2005 var det en frammøteprosent på 82,9, og vi var nr. 10 i oppmøteprosent i hele landet. Høyeste oppmøteprosent i landet hadde Oppegård med 85,2, så det er ingen umulighet for å klatre oppover på den lista. I år er det lovet en premie på kr til den kommunen som får størst oppmøteprosent. Jeg håper du vil være med å kjempe om den premien. Menighetsrådsvalg. Valg til menighetsrådene vil forgå i tilknytning til stortingsvalget slik det har vært de siste gangene. Menighetsrådsvalgene vil ha sine valgurner i tilstøtende rom i valglokalene. NM i orientering. Rett før valget skal OK-Fjell, Haltdalen il og Ålen il arrangere NM-i orientering den 10. til 13. september. Arenaer er Haltdalen stadion den 10. og 11. og Øverhaugen i Ålen den 12. og 13. Det regnes med at deltakerantallet kan overskride 500. I tillegg vil det bli mange tilreisende tilskuere. Dette blir det største idrettsarrangementet som noen gang er arrangert i Holtålen og vil gi Holtålen god PR.

4 I løpet av dagene blir det et mangfold av arrangement med premieutdelinger, NM- fest i Haltdalen samfunnshus lørdag og et rikholdig kulturprogram. Mange av våre innbyggere er involvert i arrangementet og gjør en stor jobb. Jeg er sikker på at du som innbygger setter pris på et slikt arrangement og tar godt i mot løpere og andre tilreisende. Endringsprosessen. Både administrasjonen og politikerne får en travel og tøff jobb utover høsten. Den evalueringa som RO- sentret har kommet med og som politikerne og administrasjon i store trekk har sluttet seg til, vil være krevende for oss alle. I kommunestyremøtet den vedtok kommunestyret bl.a: 1. RO rapporten legges til grunn for omorganisering og driftseffektivisering av kommunen. 2. Alt videre arbeid skal ha for øye et bedret driftsresultat med 4-6 mill. kr innen Den administrative organisering rettes inn mot en 3- nivåmodell med 2-4 enheter. 4. De kommunale foretakene legges ned. Det vurderes om deler av virksomheten kan legges ut til for eksempel et AS. Nåværende hovedutvalg avvikles. Størrelsen på- og antall utvalg vurderes. Før neste kommunestyreperiode vurderes antall kommunestyremedlemmer. 5. Et utvalg skal vurdere og foreslå endringer på betalingssystemene i barnehagene og vurdere sammenslåing av barnehagene i Ålen. 6. Vurdere samordning av driftsområder og ledelse i skolene. 7. Vurdere tildelingspraksisene i åpen omsorg. 8. Vurdere omlegging av deler av kommunens sykehjemsplasser til heldøgns boliger.

5 9. Se på organiseringen av kommunens drift av bygningsmasse, og om vi har optimal bygningsmasse i forhold til de brukerbehov en har. Legge fram en helhetlig vedlikeholdsplan. 10.Vurdere interkommunale tjenester. 11.Vurdere eiendomsskatt og eierskap i kraftsektoren med hensyn til kort- og langsiktig økonomi, veid opp mot behovet for- og ønsker om tjenestetilbud. Utrede hvorvidt kommunen kan utøve et mer aktivt eierskap i kraftselskapene vi har eiendel i, med tanke på å utvikle kraftproduksjonen, basert på vann vind og bioenergi i kommunen. Rådmannen og ordfører fikk ansvaret for å utpeke medlemmer for hhv. Administrative - og politiske utvalg. Medlemmene for de respektive utvalg ble utpekt i formannskapet den De politiske utvalg består av Formannskapet + en representant fra SV. Frister for utredningene er for punktene 2 og 3, Alle de andre er satt til Endringer er alltid vanskelig, og denne prosessen blir ikke lett. Men det er helt nødvendig å gjennomføre disse endringene for å få en mer riktig bruk av ressursene vi rår over. De 11 punktene er vedtatt i kommunestyret, så nå må vi samle oss om å gjøre de grep som er nødvendig for å få det til, for vår situasjon er ikke noe som går over av seg selv. Ivar Volden ordfører

6 Kulturenheten An-Magritt jubileum Det er i år 50 år siden Johan Falkberget ga ut siste bind i verket Nattens brød. Dette jubileet skal markeres flere steder i løpet av året. Vi vil også markere det her i Holtålen, for det e jo her ho høre te, ho An- Magritt! Sett av søndag ettermiddag 11. oktober. Da blir det en guidet rundtur med buss med utgangspunkt ved Ålen Samfunnshus. Turen går til stavkirka i Haltdalen, med stopp underveis ved fossen og i Svølgja. Etter tilbakekomst til Ålen, blir det en forestilling i Samfunnshuset. Der vil Sturle Kojen, som i 2007 ga ut biografien Johan Falkberget - forteller og stridsmann, delta. I tillegg blir det diverse underholdning. Det vil komme mer om arrangementet i lokalpressen. Dragås hytte I vår og sommer har det blitt ryddet ved området ved Hyttfossen. Nå har de gamle murene etter Dragås smeltehytte igjen kommet bedre fram. Denne hytta ble oppført i 1727 til erstatning for Tamlaget hytte, som var nedlagt i Hytta hadde 4 ovner og egen garrherd for ferdigraffinering av kobberet. Schøning gir en levende beskrivelse av anlegget i sin bok: Reise gjennem en Deel af Norge. For å få plass til hytta like ved Gaula, hadde en hugget ut deler av berget slik at fjellveggen dannet den ene veggen. Kobberboden var bygd av store steinblokker, og hadde vegger som var over halvannen alen (ca 1 m) tykke. Selve smeltehytta var ca 40 m lang og 20 m bred. I tillegg var det en rekke andre bygninger der. Jevnt over arbeidet det ca 40 personer på hytta. I tillegg kom alle de som var engasjert i transport av ved og kull til hytta, og kobber den andre vegen. I hytteprotokollene kan en lese at i 1773 holdt hytta på å brenne ned på grunn av uforsiktighet fra et par hyttearbeidere. Overdireksjonen

7 foreslo at begge skulde condemneres til Festningsarbeide, men de slapp med å bli avskjediget. I 1776 ble noen barn straffet med ris fordi de hadde stjålet kobber, mens foreldrene, som visstnok sto bak tyveriet, slapp med bøter. I 1784 ble en annen hyttearbeider dømt for kobbertyveri. Samme år kom en spesiell lov som fastsatte strenge straffer for tyveri av kobber fra norske kobberverk. Etter hvert ble det for liten plass ved fossen, og etter å ha vært i drift i 107 år, ble hytta flyttet noen hundre meter lenger sør, til Eidet. Kulturpris Kommunens kulturpris deles hvert år ut på avslutningskonserten i Musikkens uke. I år foregår den i Ålen Samfunnshus fredag 30. oktober. Det er Hovedutvalg for oppvekst som avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som i tilfelle skal få den. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrep. Kulturprisen kan også deles ut som stipend. Stipendiet skal tjene som inspirasjon for kulturarbeidere. Vi ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag. Forslaget må begrunnes. Forslag sendes Holtålen kommune, Kulturkontoret, 7380 Ålen, eller e-post: innen 25. september Oppunder fjellbandet Fristen for å levere stoff til årets utgave av Oppunder fjellbandet begynner nå å nærme seg. Vi må ha bidrag innen utgangen av september. Stoffet bør helst ha lokalhistorisk preg med tilknytning til Holtålen. Vi ser helst at stoffet leveres elektronisk, det sparer oss for mye arbeid. Send bidraget til kulturkontoret i kommunen. Kulturskolen

8 I år er det 25 år siden Holtålen kommunale musikkskole startet opp. I løpet av disse årene er det flere hundre elever som har fått sin musikkopplæring, og senere danse-, bilde- og teateropplæring, hos oss. Jubileet vil bli markert med en forestilling søndag 6. desember. Kulturskolen har nå kommet godt i gang med undervisninga igjen, med omtrent samme elevtall som i vårsemesteret. Til sammen går nå 104 elever i Kulturskolen: Gruppe Disiplin Sted Antall Tangentinstr.: Keyboard Ålen 5 Piano Ålen 1 Torader Ålen 2 Trekkspill Ålen 3 Strykeinstr.: Fiolin Ålen 13 Haltdalen 4 Korpsinstr.: Aspiranter Ålen 6 Trommer Ålen 1 Strengeinstr. Gitar Ålen 24 El-bass Ålen 1 Bildefag: Tegning/maling Ålen 12 Haltdalen 8 Dans: Ålen 24 Til sammen: 104 Museene Det har vært stor aktivitet ved Ålen Bygdemuseum i sommer. Venneforeninga har hatt dugnad hver onsdag og fått gjort mye forefallende arbeid. Det har vært god oppslutning om dugnadene. I tillegg har museet sammen med Ålen historielag arrangert i alt fem kulturkvelder i løpet av denne sommeren. Oppslutninga har jevnt over vært god, og det var til tider trangt om plassen i den gamle skolestua fra Engan.

9 Ved Petran har det vært arrangert åpen dag. Det har blitt lagt nye golv i uthus, og tatt et tak for å få registrert og fotografert gjenstandsmassen. Kulturmidler, prosjektstøtte Søknadsfristen for 2. gangs tildeling av kulturmidler til prosjektstøtte er satt til 1. oktober. Søknadsskjema fås ved henvendelse til serviceenheten i Kommunehuset, eller på kommunens nettsider: Søknader sendes: Holtålen kommune, kulturkontoret, 7380 Ålen. E-post: Musikkens uke. Musikkens uke går i år av stabelen i uke 44, med mange konserter rundt omkring i kommunen. Høydepunktet blir som tidligere år avslutningskonserten, som blir arrangert fredag 30. oktober i Ålen Samfunnshus. På konserten vil kommunens sang- og musikkrefter delta. Dersom Hovedutvalg for oppvekst bestemmer at kommunens kulturpris skal deles ut i år, vil dette bli gjort på denne tilstellinga. Knut Hage Enhetsleder kultur

10 Biblioteket Når lange mørke høstkvelder kommer er boka god å ha. I løpet av september oktober kommer høstens nye bøker til biblioteket, og mye spennende litteratur blir til utlån. De mest utlånte bøker nå er : Samartin, Cecilia : Drømmehjerte : Senor Peregrino Hislop, Victoria : Øya : Hjemkomsten Olsson, Linda : La meg synge deg stille sanger Morton,Kate : Den glemte hagen Biografier, reisehåndbøker og annen faglitteratur er også mye utlånt. I løpet av høsten blir det arrangert Prøysen kveld på biblioteket (er i planleggingsfasen). Det blir også stort boksalg. Bokbussen: kommer til Haltdalen på onsdager en gang pr.mnd. utover høsten, og det blir: 09.september, 07.oktober, 04.november, 02.desember. Der kan både barn og voksne boklånere benytte seg av et rikt tilbud av bøker. Åpningstider ved folkebiblioteket Mandag og Tirsdag Onsdag Fredag Folkebibliotekets web-adresse: Folkebibliotekets E-post adresse: Folkebibliotekets telefon nr: Jorunn Hov

11 Hallo fra Legekontoret Her er de fleste av oss tilbake fra ferie og mener vi er vel forbredt i disse svineinfluensatider! Kristian Onarheim startet som Kommunelege I 1. august, og er i full praksis med pasienter allerede. Mye tid går også med til kommunens planlegging dersom denne influensaen skulle slå til og gjøre mange av oss syke. Da er det både godt - og påkrevd at vi har en kriseplan. Ny turnuslege begynte 16. august og skal være hos oss i et halvår. Hun heter Jessica Herje Eik, er nygift (i juli), og skal bo i Ålen med to hunder og en mann, som pendler fra Ålesund der han har jobb som lege. Hun er rypejeger og vil nok bli å se i fjellet i høst. Vi ønsker henne, mann og hundene hjertelig velkommen. Bitten Scott slutter 30. september, men har ferie igjen og derfor slutter hun nok to uker før det. Rart og vemodig å slutte etter 22 år har vært en utrolig fin tid her, bedre arbeidsplass og jobb går det ikke an å få! Å være lege her i Holtålen har vært en givende tid Flotte pasienter og medmennesker som har gitt meg lov til å få del i deres liv på godt og vondt. Tusen takk skal dere ha! Ha en riktig god høst - mye sopp og tyttebær i skogen, og selvsagt ingen skadeskutte dyr eller fugl under jakten. Og får vi influensa skal den være av det milde slaget, som vi kurerer selv med noen dager hjemme. Dersom man skulle få symptomer som tyder på influensa, som sår hals, feber, kroppssmerte og lignende ta kontakt med legekontoret pr. telefon først for å avtale time hos lege. Dette for å unngå at influensasyke personer blir sittende på venterommet med mulighet til å smitte andre! Obs! Dersom du er i risikogruppen; ta tidlig kontakt ved symptomer!

12 Herved følger litt mer håndfast informasjon og retningslinjer angående svineinfluensa: Følgende råd anbefales i Holtålen kommune per : Generelt - Munnbild anbefales ikke i skole og barnehager - Så sant barnet er frisk, kan det være i barnehage selv om andre familiemedlemmer er syke. - Barn med kroniske sykdommer vurderes å holdes hjemme ved et alvorlig utbrudd, dette i samråd med fastlege. Begrense smitte - Uteaktiviteter reduserer faren for smitteoverføring generelt. - Barn og voksne med influensasymptomer (høy feber >38,5, sår hals, hoste, kroppssmerter, hodepine og diaré/oppkast) holdes hjemme en uke etter oppstart av symptomer. - Foreldre som har influensa bør ikke gå i barnehage og skolelokaler i forbindelse med henting/bringing. God håndhygiene - Bruk engangs papirlommetørkler foran munn i forbindelse med host og nys. Kast lommetørkle etter bruk. Hvis du ikke har tilgang til papirlommetørkle bruker du albuekroken som beskyttelse. - Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser. Bruk håndsprit hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Per regnes følgende som risikogrupper:

13 - Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer (inkludert astma), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet - Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal (høyt trykk i lungekretsløpet) - Barn og voksne med nedsatt infeksjonsresistens - Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) - Gravide - Voksne og barn med kronisk nyresvikt - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet pga ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom Personer som er over 65 år (inkludert beboere på alders- og sykehjem) smittes i mindre grad enn yngre personer ev den nye influensaen, men hvis de først blir syke er de mer utsatt for komplikasjoner. Smittevern: Pasienten bes holde seg hjemme, ha god håndhygiene og hostehygiene, og så langt råd er unngå kontakt med andre. Husstandmedlemmer og tilsvarende nære kontakter informeres om å være oppmerksomme på symptomer og ta kontakt ved tegn på sykdom. Forebyggende behandling tilbys nærkontakter som tilhører risikogrupper for komplikasjoner.

14 Psykisk helsearbeid Det tar tid å bli menneske. Et liv omtrent. Jacob Weidemann Livet er ikke enten eller, men både og - og noen ganger oppleves livet tungt og vanskelig. Da kan det være godt å ta imot hjelp og ha noen å prate med. Vi har taushetsplikt. Tjenesten er et gratis tilbud for mennesker med psykiske lidelser og for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Du trenger altså ikke være psykisk syk for å ta imot hjelp. Vi kan dra på hjemmebesøk eller ta imot deg for samtaler på kontoret. Vi kan gi deg støttesamtaler eller mer innsiktsretta samtaler, bidra til akutt hjelp i krisesituasjoner og til å bearbeide sorgreaksjoner. Hjelpe deg til å finne praktiske løsninger på hverdagslige utfordringer og hjelp til å ta kontakt med andre fagpersoner. Psykiatrisk sykepleier Liv Elin Aftret nås på tlf eller Jon Arne Engan blir nå borte fra stillingen sin i ett år pga skolegang. Vikar i 50% starter 24.august. Psykisk helsearbeid - dagtilbud

15 MANDAGER FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET Trenger du å komme deg ut og gjøre positive ting i et sosialt fellesskap? Dagtilbudet er en felles arena og møteplass hvor en kan få brukt kroppen gjennom turgåing og annen trim, ta turer ut i nærmiljøet eller gjøre andre aktiviteter inne. Fokuset er fysisk aktivitet og hvordan dette kan påvirke den psykiske helsen vår på en positiv måte. Gruppa møtes hver mandag kl i ergoterapilokalene ved Holtålen helsesenter. TORSDAGER - MIDTSTUGGU DAGSENTER Dagsenteret er en møteplass med tilbud rettet mot stimulans og forebygging for brukere med fysiske og/eller psykiske utfordringer i hverdagen. Her møtes brukerne til en sosial sammenkomst med blant annet kaffe, allsang og musikk, trim og dans, konkurranser og spill etc. I tillegg arrangerer vi turer i sommerhalvåret. Tilbudet er åpent torsdager kl i Midtstuggu. Begge disse dagtilbudene er lavterskeltilbud, dvs. at det ikke kreves noen formell søknad eller henvisning for å være med. Men vi setter pris på om du kontakter oss i forkant slik at oppstarten blir så god som mulig, både for deltaker, ansatte og andre deltakere. Ansvarlige for tilbudene er Bjørg Hage og Kari Eidebakk. Tilbudene er åpne for alle kommunens innbyggere. Ønsker du flere opplysninger om tilbudene våre, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med: Psykiatrisk sykepleier Liv Elin (tlf / )

16 Holtålen helsesenter Rørosrussen 2009 valgte å gi sitt overskudd fra årets russerevy og avis til kulturelle tiltak for beboere på institusjonene i Ålen og på Røros. Helsesenteret fikk kr 6000 som kommer godt med. Pengene bruker vi til honorar til eksterne underholdere. I mai hadde vi underholdning ved Andreas Lunnan og Kåre Jessen, og i september får vi besøk av Atle Nilsen med Otto Nilsen kabaret. Takk til russen for det flotte bidraget. Vil også benytte anledningen til å skryte av all den kjekke ungdommen som har jobbet som ferievikarer hos oss i sommer. 18 blide og positive ungdommer mellom 16 og 21 år har jobbet til sammen ca 370 vakter innen pleie og renhold. Det har ikke blitt registrert en eneste fraværsdag på noen av dem. Imponerende! Vi ønsker også å takke Ålen sanitetsforening som har gitt oss et stort og flott kjøleskap til pleieavdelingen. For å redusere smittefaren ved et evt. utbrudd av svineinfluensa settes det nå opp dispensere for hånddesinfeksjon i alle korridorer og innganger ved sykehjemmet. I tillegg henges det opp infoplakater. Ann Mari Grønli Enhetsleder

17 Endring i distribusjonen av Holtålen info Holtålen info blir nå i hovedsak distribuert på kommunens hjemmesider Det blir som tidligere utgitt fire nummer i året, i mars, juni, september og desember. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å få INFOen tilsendt i posten. Dette vil være en gratis tjeneste for Holtålens innbyggere. Dersom du ønsker dette kan du varsle oss ved å Ringe til kommunens sentralbord tlf , eller sende epost til eller sende inn nedenfornevnte slipp. Til Holtålen kommune 7380 Ålen Jeg ønsker å få tilsendt Holtålen info i papirform Navn: Adresse:

18 Fysioterapien Fysioterapiavdelingen har full aktivitet etter ferien. Noen forandringer blir det i forhold til at Roar har skiftet dag fra mandag til tirsdag. Tlf.numrene er de samme, nemlig og og samme åpningstid. Bassenget har vært ute av drift i sommer, men blir nå satt i stand. Det er som alltid et populært og viktig behandlingstilbud. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til en ny høst med nye utfordringer. Det skal trimmes og beveges, forebygges og repareres. Vel møtt!! Hilsen BERIT og ROAR Holtålen kommune er ansvarlig utgiver av. Red.sekr.: Ragnhild Volden Adresse: Holtålen kommune, 7380 Ålen 24. årgang Nr. 92

19 Teknisk kontor INNFØRING AV OFFISIELLE VEGADRESSER I HOLTÅLEN. Det har i lengre tid vært et økende behov for offisielle adresser med vegnavn og husnummer også i vår kommune. Sentrale myndigheter er også oppmerksomme på behovet, og i den nylig vedtatte Lov om eiendomsregistrering sier 50 at Det er en overordnet målsetting at hele landet skal ha et felles adressesystem basert på vegadresser, og det er vel sannsynlig at det i nær fremtid vil komme som lovpålagt oppgave. Mange kan sikkert undre seg over om dette er nødvendig i vår lille kommune, og jeg skal her forsøke å forklare hvorfor dette er viktig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte i 2008 en konferanse for rådmenn og ordførere hvor ett av temaene var Når minuttene teller, som fokuserte på ambulanse og andre utrykningskjøretøyers behov for å finne raskt fram i krisesituasjoner. Flere og flere, både yrkessjåfører og privatpersoner, bruker GPS i bilene for å finne frem. Postverket har problemer, særlig når folk omadresserer posten til hyttene sine i ferien (det er meningen at også hytter skal få adresse). Vareleverandører finner ikke frem til kundene, personer med samme navn får hverandres post osv. Undertegnede ble i vinter engasjert i en 34% stilling for å arbeide med å innføre vegadresser. Det er nå utarbeidet og vedtatt kommunale forskrifter for hvordan arbeidet skal gjøres, og det er opprettet en kommunal vegnavnkomite som skal komme med forslag på vegnavn. I sommer er vi oppfordret av Statens kartverk til å delta i et pilotprosjekt for adressering. Vi blir da sammen med Fosenregionen, Namsskogan og Tromsø kommune deltakere i en såkalt kompetansesirkel som skal dele erfaringer og forhåpentligvis komme frem til gode løsninger. Det vil komme mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider frem. Hans O. Grønli

20 Menighetskontoret Høst, arbeid og forberedelser til valg Ja, da er vi i gang igjen! Sommerferien er over for både voksne og skolebarn, - i morgen starter alvoret for store og små Holtålinger og skolene fylles igjen av latter og ståk. Vi kan vel ikke akkurat si at kirkene fylles til randen alle kirkesøndager, men gjennomsnittlig er det ikke så aller verst. Innbyggerne i Holtålen følger vel omtrentlig sine nabobygder i denne sammenhengen. De tråkker ikke akkurat ned kirketerskelen, men ved høytidelige anledninger, i glede og sorg, er kirka samlingspunktet for de aller fleste i kommunen. Jeg har hørt mange si at kirkegårdene er en av de mest besøkte stedene i bygda, både av lokalbefolkningen og av tilreisende. Det er ikke overraskende, - på nye steder synes også jeg det er interessant å gå inn på kirkegårdene og se meg rundt hvordan alt er ordnet, og jeg liker å lese hva som står på gamle gravsteiner. Kirkegårdene er kulturbærere og forteller historier om våre forfedre, og de er også en god pekepinn på hvordan lokalsamfunnene ivaretar disse. Vi som bestyrer dette for innbyggerne i Holtålen prøver så godt som mulig å ordne slik at det skal være trivelig å komme inn på den enkelte kirkegård. Det er ikke alltid like greit i ferietida og med mye dårlig vær. I år, som i fjor, har vi tross dårlig økonomi leid inn ungdommer til å hjelpe oss både med slåing og rydding rundt gravstøttene. Spesielt der det ikke blir ryddet av noen andre. Menighetsrådene i Haltdalen og Ålen bidrar økonomisk slik at ikke alt dekkes over fellesrådets budsjett. Jeg har en baktanke med denne innledningen Det er å si til alle dere som leser info n: Kirke og kirkegård har betydning for de fleste av dere. Da er det også viktig at alle som har mulighet gir sin stemme ved høstens menighetsrådsvalg. Riktignok har menighetsrådene bare ei liste hver, men det er mulig å forandre ganske mye, - det kan ha stor betydning for hvem som skal sitte som medlemmer i rådene. Det er også viktig å ha et så stort mandat som mulig når en får slike verv, da føles det mye mer meningsfylt. Nytt ved dette valget er at alle som har fylt femten år og er medlemmer i statskirka kan stemme, i tilegg skal det også stemmes over kandidatene til bispedømmerådet.

21 I år, som for fire år siden, er valget samkjørt med stortingsvalget. Sist var det en prøveordning som enkelte kommuner deltok på, i år må alle kjøre valget samtidig. I Holtålen holdes valget på mandag slik som stortingsvalget, og på de samme stedene, men i tilstøtende rom. Dvs. i samfunnshuset i Ålen, i sanitetshuset i Hessdalen, på Grøt skole og i Aunegrenda grendahus. Forhåndsvalg på kirkekontoret fra mandag til torsd På de utsendte valgkortene har den lokale muligheten for forhåndsvalg ikke kommet med, slik at mange kan oppfatte informasjonen slik at det i alle sokn er mulighet for forhåndsvalg fra Dette er bare en fellesinformasjon om tidsrommet som forhåndstemming kan foregå. Menighetsrådene på Røros og i Holtålen opprettholder tidspunktene for forhåndsvalg, men vil likevel gi personer som tar kontakt avtale om forhåndsstemming på annet tidspunkt hvis dette er ønskelig og nødvendig. Manntallslister ligger på kirkekontoret. Her er noen faktaopplysninger vedrørende utsendelse av valgkort og medlemskap i statskirka: Også i vår kommune har enkeltpersoner opplevd at de feilaktig har blitt tilsendt valgkort når de ikke er medlemmer av statskirka. Ca 3,2 millioner valgkort er sendt ut. Det er første gang kirken har fått økonomiske midler til å sende valginformasjon til samtlige medlemmer. Håpet er at flere gjennom dette vil bli klar over at de har stemmerett ved kirkevalget, og at de vil bruke stemmeretten sin. Kirkerådet har lenge vært kjent med at en del personer er feiloppført i registeret. Kirkerådet er glad for at det ved hjelp av kirkevalgkortene endelig er gitt mulighet til å kommunisere med alle som er oppført i registeret. Håpet er at flest mulig av dem som feilaktig står oppført, nå blir klar over dette, og vil gi tilbakemelding om det. Det vil føre til at Den norske kirke kan få et mer korrekt medlemsregister. Siden registeret ble opprettet i 1998, har Kirkerådet bedt kirkedepartementet om midler til å kontakte alle som er oppført i registeret, men har hver gang fått til svar at dette anses som for kostbart i forhold til det utbytte en slik henvendelse ville gi. Medlemskap

22 Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt. Dette framkommer også av Kirkelovens 3, som er vedtatt av Stortinget. Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn. Man er ikke medlem i Den norske kirke fordi man er oppført i det digitale medlemsregisteret. Det er kirkebøkene som er rettslig bindende dokumenter i slike spørsmål. Man er derfor ikke medlem om man er feiloppført i registeret. Tilsvarende vil døpte som ikke er registrert i medlemsregisteret, likevel være medlemmer. Kirkerådet er klar over at også dette gjelder et betydelig antall personer. Viktig forskjell mellom utmelding og feiloppretting Det er en viktig forskjell mellom utmelding og feiloppretting. Vi understreker at retur av valgkort er oppretting av feil i medlemsregisteret. Personer som ikke er døpt eller registrert innmeldt i kirkebøkene, har aldri vært medlem i kirken. Det er også mange som ikke er oppført i registeret som er døpt og ikke har mottatt valgkort. Disse personene må meldes inn på vanlig måte slik at disse også fremkommer i valgmanntallet. Medlemsregister I 1998 gav regjeringen Kirkerådet i oppdrag å opprette en samlet, nasjonal fortegnelse over alle døpte, innmeldte og utmeldte. Dette skulle Kirkerådet gjøre uten å gjennomgå alle kirkebøkene. Man tok utgangspunkt i folkeregisteret for så å slette de ulike grupper som ikke er medlemmer i kirken. Regjeringen mente det var akseptabelt at det kunne være en del ikke-medlemmer som ville bli stående i registeret, faktisk inntil 1-2% av befolkningen. *** * Dette ble mange opplysninger på en gang, men det har vært mye stoff om dette i media i det siste, og mange lurer på hva som har skjedd, og hva en skal gjøre hvis noe er feil. Ta en telefon hit til kirkekontoret hvis det er noe vi kan hjelpe med. Til slutt vil jeg ønske dere GODT VALG, både for menighetsrådsvalg og stortingsvalg! Gerd B.

23 O-NM september 2009 Kultur på kartet Kulturprogram O-NM I forbindelse med O-NM arrangeres det ei kulturuke i Holtålen, kalt Kultur på kartet. Programmet er rikholdig og skal være noe for enhver smak. Arrangementene starter som en oppkjøring til NM, med det første arrangementet allerede 4. september så går det slag i slag fra og med mandag 7. september! Følg med i O-NM-avisa for omtaler av programmet samt program. Programmet finner dere også på kommunens hjemmeside og egne annonser i Arbeidets Rett. Oppfordring Arrangørene av NM uka 2009 oppfordrer alle i Holtålen kommune til å ta et tak, slik at bygdene er skikkelige ryddige og rene til deltakere og publikum kommer. Likeså oppfordres det til at så mange som mulig heiser flagget disse dagene, fra september. Midtstuggu Fritidsklubben Midtstuggu har åpnet igjen etter sommeren. Midtstuggu er åpen for ungdom fra 7. trinn og oppover, hver tirsdag og fredag fra kl til

24 Gudstjenesteliste september - oktober 2009 for Haltdalen prestegjeld. Dato Tid Sted 6. sept. kl Hessdalen 20. sept. kl Haltdalen 27. sept. kl Ålen Tirs. 29. sept. kl Haltdalen nye stavkirke 4. okt. kl Ålen 11. okt. kl Haltdalen 25. okt. kl Hessdalen kirke Endringer vil bli annonsert i Arbeidets Rett og lokalradioen.

25 SEPTEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger Ålen samf.hus Oppmøte i krysset Nordaunevegen/ Aunvegen i Aunegrenda Haltdalen stadion Øverhaugen, Eidet Familiekonsert m/sie Gubba Fest m/sie Gubba Historisk vandring fra Nordaune til Endalsvollene O-NM Haltdalen kirke Konsert Åpent før og etter konserten i Gammelgården og Haltdalen Stavkirke Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Arr.: Haltdalen historielag, Gammelgårdens Venner, Stiftelsen Haltdalen Stavkirke Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Holtålen bibliotek Håkki et annerledes foredrag og lokalsamfunnets fortreffelighet! Gammelgården, Haltdalen Arr.: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen bibliotek Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Onsdagskveld i Gammelgården Haltdalen Stadion Åpningssermoni for NM i orientering Ålen samfunnshus Litj-visa mi Portrett av Otto Nielsen av Atle Nielsen Arr: Haltdalen historielag Arr.: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen eldreråd Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Stormuren, Svølgja Oppmøte p-plass v/øien Tur til Stormuren Arr.: Haltdalen historielag

26 Haltdalen samfunnshus Ålen samfunnshus Bandmønstring NM løp fra Haltdalen stadion. Kulturkveld med premieutdeling Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Midtstuggu, Ålen Åpen kafe Arr.: Ålen pensjonistforening Arena: Øverhaugen ved Eidet 12. Arena: Øverhaugen ved Eidet Publikumsløp NM finaler Haltdalen samf.hus NM- kveld med middag og premieutdeling (lukket) Ålen samfunnshus UTSPRING kulturhappening 13. Arena: Øverhaugen ved Eidet Arena: Øverhaugen ved Eidet Ålen stasjon, oppmøte 13. Ålen samf.hus Kino 14. Ålen samf.hus Valgdag NM stafett senior Avslutning m/premieutdeling Den norske kulturminnedagen. Tur til vannkanalen v/litj-svenuken Haltdalen Kirke Gudstjeneste 27. Ålen samf.hus Kino Haltdalen stavkirke Mikkelsmesse OKTOBER 2009 Arr.: O-NM Arr.: O-NM v/kulturkomiteen Arr.: Ålen historielag Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger Ålen samfunnshus Auksjon Visning fra kl Haltdalen samf.hus Fest m/åsmund Åmli band Auksjonarius Gudbrand Grøt Haltdalen samf.hus 11. Ålen samf.hus An-Magritt jubileum Kulturkontoret 23 Ålen samf.hus Sesongavslutning Ålen IL, fotballgruppa 25. Ålen samf.hus Kino

27 NOVEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger 8. Ålen samf.hus Kino Haltdalen samf.hus Hobbyutstilling Haltdalen samf.hus 22. Ålen samf.hus Kino DESEMBER 2009 Dato Tid Sted Arrangement Opplysninger 5. Ålen samf.hus Ålbyggsprinten Ålen i.l. - skigruppa 6. Ålen samf.hus 25-årsjubileum Kulturskolen Kulturkontoret

28 SOS NØDTELEFONER ØYEBLIKKELIG HJELP BRANN POLITI AMBULANSE Oppgi brannstedet nøyaktig Redningssentral Medisinsk nødtelefon Andre viktige telefoner for Holtålen POLITIVAKT/LENSMANNSKONT LEGEVAKT (Røros Sykehus) DISTRIKTSTANNKLINIKKEN MATTILSYNET I GAULDAL HOLTÅLEN KOMMUNE Sentralbordet Åpningstid i Kommunehuset Mandag fredag kl Legekontoret Hov skole Hjemmetjenesten i Holtålen -Hoved/vakt-telefon -Mob.tlf. -Enhetsleder i hjemmetjenesten Holtålen helsesenter Helsesøster Psykiatrisk sykepleier / KOMMUNALTEKNISK BEREDSKAP

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38 VALG? 1 leder Hvorfor ikke stemme? Vi har lært at noe av det som skiller mennesker fra dyr er det å kunne foreta valg. Mens dyrene

Detaljer

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start Nr. 3/2006 61. årgang Takk til Fred!... side 4 En sang fra havet... side 6 Den helga det skulle vært opptak...... side 7 Viken senter... side 8 Om forholdet mellom staten og Den norske kirke... side 12

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer