nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? HVALER-NYTT - NR. 3/2013 1

2 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre For mer informasjon se Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA

3 Leder n Hei, kjære medlemmer! Først ønsker jeg å takke for den tilliten som ble vist meg på årsmøte 2013, hvor jeg ble valgt til ny leder av Hvaler hytteforening. Det er med stor entusiasme jeg og mitt nye styre tar fatt på de oppgaver som nå ligger foran oss. Vi har også laget en liten presentasjon av styret, hvor du kan lese litt mer om den enkelte. En av foreningens store oppgaver er ytterligere kunne informere dere om hendelser og aktuelle temaer. I den forbindelse sendte vi derfor i august ut brev der vi ba om å få informasjon slik at vi kan både oppdatere og utvide vårt medlemsregister. Vi mangler fremdeles tilbakemelding fra en del av dere så jeg oppfordrer alle herved til å gi oss en tilbakemelding, enten via vår hjemmeside, på mail eller ved å returnere svarskjemaet. Sammen med sendingen var det også to gode tilbud som vi ønsket dere skulle få. I forbindelse med innføringen av eiendomsskatt har det vært mange henvendelser til foreningen i løpet av sommeren. På bakgrunn av alle de spørsmål og henstillinger som kom inn gjennomførte vi et møte med Hvaler kommune ved fungerende rådmann Heidi Vildskog og noen fra hennes stab. Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk stilt spørsmål og problemstillinger og kommunen fikk redegjort for hva som hadde vært gjort. Vi har for øvrig gjengitt et notat fra møte som du kan lese i bladet. Det ble videre gjort avtale om at det skal avholdes jevnlige møter for å kunne avstemme status og planlegge aktuelle saker, som er av interesse. Ellers har det i år vært en fantastisk sommer på Hvaler øyrike vi alle er så glad i! Vi får bare glede oss over dette og forberede oss for en høst og vinter. Følg med på våre nettsider der vil vi fortløpende legge ut informasjon frem til neste nummer av Hvaler nytt som kommer i desember! Husk også at vi er til for dere bare ta kontakt med oss. God lesing videre! Mona Flemmen leder HVALER-NYTT - NR. 3/2013 3

4 Unike bestselgere i eksklusive butikker Scan selges kun hos Ildstedet Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Jøtul F 373 Scan 58-6 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

5 NOTATET MELLOM HYTTEFORENINGEN OG KOMMUNEN Hytteforeningen ønsket å presentere seg og å få en orientering om fakta og status rundt takseringen i forbindelse med eiendomsskatten. Det fremkom fra begge parter at et samarbeid og krysspunkter for utveksling av informasjon og status er en nødvendighet. Kommunen vil svært gjerne være i dialog med oss, så i løpet av kort tid vil neste møte bli fastsatt. Kommunen har også stor interesse av å benytte foreningens medlemsblad og hjemmeside til å komme med informasjon til hyttefolket i god tid før beslutninger treffes for å kunne orientere og redegjøre i forkant. Det fremkom også at markedsverditaksering av en eiendom er noe annet enn salgstaksering av en eiendom. Det er en antatt markedsverdi som legges til grunn for eiendomsskatt mens ved salg blir eien dommer taksert ut fra et salgsperspektiv og derfor vil taksten i noen tilfeller bli høyere. Takstene som vedtas nå står i ti år. Det ble fra kommunens side også nevnt at kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår skal ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Det første året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Satsen for eiendomsskatten skal ellers være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunestyrets målsetning er å holde skattesatsen fast på 2 promille for inneværende økonomiplanperiode ( ) i Hvaler kommune. Bunnfradrag ble også tatt opp. Bunnfradrag er et fast kronebeløp, som, dersom kommunestyret vedtar det, trekkes fra taksten før skatten beregnes. Kommunestyret på Hvaler har besluttet at det for 2013 ikke skal tilordnes bunnfradrag. Bunnfradraget kan endres hvert år. Kommunestyret har også anledning til å vedta en prosentuell reduksjon av takstene. Denne reduksjonsfaktoren står fast i ti år. Hvaler kommunestyret har besluttet at denne reduksjonsfaktoren ikke skal benyttes nå. Kommunen ba oss også om å informere våre medlemmer om viktigheten av å sørge for at hytta er tinglyst på den virkelige eier, m.a.o. tinglyse inngåtte festekontrakter og eierskifte ved arv eller salg. Hvis ikke blir matrikkelen feil og hytta tilhører formelt sett en annen person enn den reelle eier. I takseringsprosessen har det fremkommet en del slike tilfeller. Styret i Hvaler hytteforening sier seg godt fornøyd med dette innledende møte med administrasjonen i Hvaler kommune, og vi vil følge opp med ytterligere møter og ha en jevn dialog. Informasjon vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider. Tekst: Mona Flemmen Les mer på: HVALER-NYTT - NR. 3/2013 5

6 VI HAR FLYTTET! Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011

7 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 7

8 8 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

9 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 9

10 10 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

11 HVALER-NYTT - NR. 3/

12 Hvaler Hytteforening avholder ÅRSMØTE Lørdag 6. juli 2013 kl i Hvalerhallen, Asmaløy DAGSORDEN 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet) 3. Styrets beretning 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7, Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 8. Budsjett Legg merke til at Årsmøtet holdes 9. Innkomne forslag eller saker fremmet av i Hvalerhallen styret 10.Valg Etter avsluttet årsmøte er det satt av ca. en time til medlemsmøte, med anledning til å stille spørsmål. Forskningsrapporten blir presentert. N Y T T Her ser du ansiktene på det nye styret Mona Flemmen leder født 1957, samboer og 3 barn. Utdannet pedagog og jobbet i videregående skole i 10 år, deretter som forlagsredaktør i Universitetsforlaget. I de senere årene har hun jobbet innenfor bank- og finans som administrasjonssjef. Mona har vært på Hvaler siden hun ble født. Hun overtok hytta på Sydengen, Spjærøy etter sine foreldre i Bor i Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 11 år. Mona har sittet som nestleder i foreningen i 6 år. Petter Hagen nestleder født 1949, gift og 2 barn. Petter har drevet med internasjonalt salg innenfor treforedlingsindustrien. Hytte på Asmaløy, på Åsebu siden Bor i Asker utenfor Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 5 år. Petter ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i John Gundersen økonomiforvalter født 1946, gift og 2 barn. Utdannet pedagog har jobbet i skoleverket som lærer og rektor i over 20 år. De siste 16 årene har han på Statens Utdanningskontor og hos Fylkesmannen i Østfold. De siste årene som assisterende direktør. Har vært på Hvaler siden han ble født. Har hytte på Urholmen, Urdal på Kirkøy. Bor i Fredrikstad og har vært medlem i Hvaler Hytteforening i 1 år. John har sittet som økonomiforvalter i styret i 2 år. 12 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

13 S T Y R E og at hver har sagt litt om seg selv. Aud Berg styremedlem født 1941, gift og 2 barn. Aud har arbeidet innenfor regnskap sist som regnskapssjef for et større firma i Oslo. Kjøpte hytta på Asmaløy, i Lisundet i Bor i Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening 31 år. Aud har sittet som styremedlem i 2 år. Erik Kirkman styremedlem født 1968, samboer og 1 barn. P.t. frilans innenfor bedrifts- og dokumentarfilm. Utdannet skuespiller og tekstforfatter. Erik har vært på familiens landsted på Hvaler siden Bor i Oslo og er medlem av Hvaler hytteforening fra Erik ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i Jorunn Standal varamedlem født 1942, gift og 2 barn. Hun er utdannet pedagog på ungdomstrinnet, arbeidet i skoleverket i mer enn 37 år. Jorunn har hytte på Vesterøy, i Bellevillekilen siden 1974 i selvbygd hytte. Bor i Fredrikstad og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 15 år. Jorunn ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i HVALER-NYTT - NR. 3/

14 Du trenger ikke gjøre alle oppgavene selv I Visma Services har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomi. For mer informasjon, ta kontakt med oss: Visma Services avd. Fredrikstad - tlf.: _02_Profil_Fredrikstad_126x90,5.indd :12:35 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

15 Øyhopping på Hvaler Makø-sommerkafe. Mandag 22. juli våknet til enda en strålende sommer varm dag. Fire forventningsfulle mennesker steg ombord på 9-ferga fra Skjærhalden til Herføl, vårt første stopp på vår dag med øyhopping i Hvaler skjærgården. På Herføl ble vi i to og en halv time på Herføl, før vi igjen atter gikk om bord på ferga for å ta den til Stutevika og Rognhavn, hvor det som avslutning ble kjøpt kaffe og nybakte kanelboller På postkontoret. Turen gikk så videre med Olava til Negården på Søndre Sandøy der vi fikk tid til å besøke gode venner. Klokka halv tre satte vi kursen mot Makø fremdeles i et nydelig sommervær. Her fikk vi servert en kulinarisk godbit av en sildetallerken på Makø-sommerkafe. En stopp som må anbefales. Etter en tur nedom Tordenskjoldbukta spaserte vi tvers over øya til Nordre og nøt synet av de vakre gamle skipperhusene. Så gikk turen tilbake til Skjærhalden. En slik øyhopping kan anbefales på det sterkeste. Det er en fantastisk mulighet til å bli kjent med de bilfrie øyene på Hvaler. Du betaler en billett og kan hoppa av og på! Prøv du også! Bilde og Tekst: Jorunn Standal HVALER-NYTT - NR. 3/

16 16 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

17 Modell av den optiske telegrafen blir reist på Hvaler i 2014 I april holdt historiker og statsstipendiat Petter Ringen Johannessen foredrag på Kystmuseet Hvaler om den optiske kysttelegrafen som ble etablert rundt hele norskekysten fra 1807 som en del av kommunikasjons- og forsvarsvernet mot svenskehæren. På den tid representerte dette et stort kommunikasjonsmessig fremskritt. Meldinger som det tidligere tok dager å få fram til sentrale militære poster som Christiania, kunne nå formidles på få timer. Men, allerede etter 1814 ble kysttelegrafen nedlagt. Den krevde for mye ressurser å holde i drift, og signalmastene forfalt, ble revet eller brent. I vårt distrikt fant vi også slike stasjoner. Det sto master på Vesterøy (Skjelsbuveten), på Kjøkøy, Holtevarden på Kråkerøy og i Onsøy. På Hvaler var det trolig også hjelpestasjoner på Søndre Sandøy og på Botneveten. I 1850-årene ble det diskutert om man skulle reetablere systemet, men før man kom til en avgjørelse, kom ny og revolusjonerende teknologi (telegrafen) på plass og den optiske kysttelegrafens rolle var utspilt. Før Ringen Johansen forlot Kystmuseet etter foredraget i april, ga han utfordringen til Kulturvernforeningen om å etablere en modell, eller helst to, av den Eivnd B ved telegrafen på Tjøme. optiske telegrafen på Hvaler, fortrinnsvis plassert på Skjelsbuveten og Botneveten. For å følge opp utfordringen fra Ringen Johansen ble det så, på initiativ av undertegnede og Eivind Børresen holdt et møte på Kystmuseet der en representant for et tilsvarende prosjekt i Vestfold (ferdig i 2011) fortalte om erfaringene der fra. På møtet ble en gruppe nedsatt for å lede prosjektet både med tanke på det praktisk/tekniske arbeidet og for å skaffe finansiering i størrelsesorden kr ,- Arbeidet vil i all vesentlig grad bli utført på dugnad, slik at kostnadene først og HVALER-NYTT - NR. 3/

18 18 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

19 fremst er knyttet til materialer og «teknisk» utstyr. I tillegg ønsker vi å etablere informasjonstavler som både forteller om selve kommuniksjonssystemet og den historiske sammenheng stasjonene sto i. Arbeidet på den ene masta som vi håper å kunne «avduke» 17. mai 2014, som del av Grunnlovsmarkeringen, vil starte omgående. Vi håper å tror at masta på Skjelsbuveten skal bli et fint utgangspunkt for turer i området, turer som også kan gi kunnskap om den rolle den optiske telegrafen spilte i forsvaret av landet i de opphetede årene før Bilde og Tekst: Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening ADRESSEENDRING Har du endret adresse - husk å gi oss beskjed! Gå inn på eller send epost til: eller send beskjed til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy HVALER-NYTT - NR. 3/

20 20 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

21 Ta med hunden til Sverige husk nye regler! Ny regler for å ta med hund inn i Sverige kom 1. mai i år, og de gjelder også om en bare skal på en dagstur. Hunden må nå ha ID-merke, eget pass og dokumentert behandling mot dvergbendelorm fra rev når du skal returnere til Norge igjen. Bendelormbehandlingen skal gis av veterinær, senest 24 timer før hunden passerer grensen til Norge. Behandlingen må også dokumenteres i hundens pass. De nye reglene skal hindre at den farlige parasitten importeres til landet. Det er en parasitt som kan smitte fra dyr til mennesker og den er dødelig for oss. Det skal også sies at i de land der revens dvergbendelorm er utbredt er det ikke anbefalt å spise selvplukkede bær og sopp uten å varmebehandle de først. Inntil nå har Norge hatt en egen ordning med å frakte hunder til Sverige, men EU tillater ikke lenger dette. Norge er nå forpliktet til å gjennomføre en ordning gjennom EØS-avtalen. For personer som reiser jevnlig til Sverige (for å handle eller har hytte) er det mulig å behandle hunden hos veterinær hver 28. dag da er det fritt å reise til EU-land. Hunden kan få behandlingen mellom 120 timer til 24 timer før den krysser norskegrensen eller den kan behandles i Norge før reisen dersom hunden kommer tilbake til Norge i løpet av 120 timer etter behandlingen. Husk alt må selvsagt dokumenteres i hundens pass som må medbringes ved en eventuell kontroll. (kilde: Mattilsynet) Tilrettelagt av: Mona Flemmen HUSK NYE REGLER Hunden må ha ID-merke, pass og dokumentert behandling mot dvergbendelorm fra rev når du skal returnere til Norge igjen. Behandlingen skal gis av veterinær, senest 24 timer før hunden passerer grensen til Norge og må dokumenteres i hundens pass. HVALER-NYTT - NR. 3/

22 Tlf: Epost: Skiveien Kråkerøy 22 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

23 EN LITEN BIT AV HVALERS FRUKTHISTORIE Savannaheple Det var en mørk og stormfull natt, slik begynner mang en skummel historie. Vår historie begynner også slik, selv om det er en fredelig fortelling om en eplesort som finnes på Hvaler, Savannah-eplet. For historien begynner natt til 26. desember, annen juledag, i Den 1385 tonn store barken Savannah har forvillet seg inn mot Grisebåene, dette utrolig farlige farvannet mellom Akerøya og Torbjørnskjær og over grensen til Sverige. I Ulf Hjardars legendariske tidsskrift ØYENE i nummer , blir dette området omtalt som de ukjente skips gravplass og dødelige heksegryte. Det måtte gå galt, Savannah knakk i to, og bare fem av mannskapet på 17 kom seg over i en defekt livbåt, og fikk rodd den inn til Heia. Her søkte de ly i noen av de gamle steinhyttene hummerfiskerne fra Herføl hadde bygd der, og som vi fremdeles kan se ruinene av i dag. Eplene i skuffen Fra Heia ble de etter noen dager reddet av losene Herman Olsen og Ole Rasmussen, og noen fiskere fra Tisler. Savannahs forlis var ikke det eneste på denne tiden, og losfolk og fiskere fra Hvaler utførte mange redningsdåder i vinterkulde og mørke. Men i denne sammenheng skal vi høre om noe merkelig som skjedde etter dette forliset. På Akerøya fant Barthold Olsen fra Spjærøy en stund etter et skatoll som var skylt på land. Det viste seg å stamme fra Savannah, og han fikk levert det til lensmannen. Men i en skuff hadde han funnet to epler, og de tok han med HVALER-NYTT - NR. 3/

24 STOKKEN BÅT & MOTOR AS Telefon: NYHET! NYHET! NYHET! Sting 535 PRO Zodiac N-Z0 Serien ØIEN 620 F VI ER KÅRET TIL NORGES BESTE EVINRUDE-FORHANDLER 2013-NYHETER FRA NORDKAPP BOATS! Avant 550 Noblesse 760 RS Avant 605 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. Fiskeutstyr: NYHET! NYHET! Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk Smartliner 17, 19 og 21 fot Båt og varehengere: Smartliner Aluminiumsbåt med glassfiber innerliner Pris fra kr ,- Svela Båthengere SALG SERVICE VINTEROPPLAG 24 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

25 seg til Østre Havna på Spjærøy, hvor han bodde. Noen vil kanskje gjette at han gjorde det fordi epler var noe sjeldent og eksotisk på Hvaler på den tiden? Helt feil, for fra siste del av 1800-tallet og fram til annen verdenskrig var ikke Hvaler bare en fiskerbygd. Fruktdyrking, særlig epler, men også plommer og pærer, ble dyrket i stor stil på Hvaler. Eplene fra Hvaler var viden kjent, og kong Oscar 2. av Sverige-Norge, mottok hver jul 20 kasser med Gravenstein fra en bekjent som hadde frukthage på Nordre Sandøy. Det var ikke bare de kongelige som satte pris på Hvaler-frukten. Den ble solgt på torget i Halden og Fredrikstad, og sendt helt til Oslo med dampbåt. Alle steder skjedde det samme: Når båtene med Hvaler-epler kom til torget, pakket de andre sammen. Hvorfor Hvaler-eplene var så ettertraktet, skal vi komme tilbake til. Først må vi fortelle om eplene fra skatollskuffen. Da Barthold Olsen kom hjem til det nybygde huset og kona Laura i Østre Havna, sådde de eplekjernene i en potte på kjøkkenbordet. Det var en vanlig formeringsmetode på Hvaler den gangen, og etter stund spirte noen av kjernene. Da sommeren kom, ble de to kraftigste skuddene plantet i hagen. Man plantet alltid to trær, i tilfelle ett av dem ikke ville vokse, og nettopp det skjedde i hagen på Østre Havna på Spjærøy. Ett av trærne slo rot og står der fremdeles, nesten 120 år etter at et frø ble sådd i en potte etter Savannahs dramatiske forlis. Savannaheplet hører riktignok ikke til de mest smakfulle av Hvaler-eplene, det må vi innrømme etter en smakebit. Ifølge Bartholds barnebarn, båtbygger Thor Ivar Olsen, som stolt viser fram treet i dag, var det de små eplene som smakte best. De ble kalt for knøtrer da han var liten, og de var saftige og søte. Det er ikke selvsagt, for epletrær som blir formert ved frøplanting, blir nesten alltid villepler. De kjente eplesortene blir hovedsakelig formert gjennom poding. Mortreet på Østre Havna Det som er overraskende med Savannaheplet, er at selv om det ikke ble podet, men sådd, har det utviklet seg til en sort som ikke ligner på de små og sure villeplene som vi finner så mye av i Hvalernaturen. Dette henger ikke sammen med de opprinnelige Savannah-eplene som ble funnet i en skuff. Hva slags sort dette var, er uten betydning for hva slags sort det er blitt. Det henger nok mer sammen med Hvalerlufta., tenker vi og lar spørsmålet gå til tidligere kultursjef på Hvaler Kjelle Bothne. Han er i dag leder for Opplev Hvaler. Han kjenner godt til Hvalers historie som fruktbygd, og han trekker fram tre fortrinn med øyriket vårt: HVALER-NYTT - NR. 3/

26 HAR DU EN BYGGESAK? Spesialkompetanse innfor fagområdet byggesak, plan, deling, dispensasjoner, herunder, hytter, brygger, plattinger, gjerder, mm. (Også allmennpraksis, arv, skifte mm.) Tidligere saksbehandler i Hvaler kommune, bygnings-, kart og oppmålingssjef i Rygge kommune. Konsulent i byggesaker og kvalitetssikring av søknader før innsending. Ring Unngå problemer før de oppstår! Det skal lønne seg å bruke meg! 30 minutters gratis rådgivning advokat Eilert Eilertsen e-post; BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mobil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg og reparasjoner. Ta kontakt, fornøyde kunder er vårt motto. samhold gir styrke! Bli medlem av Hvaler Hytteforening! 26 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

27 Hvaler som fruktbygd - For det første er det mye sol på Hvaler. Det er et metrologisk fenomen. Lavtrykkene som kommer inn fra sørvest deler seg over Oslofjorden. Kysten blir liggende i sola mens det høljer ned i Fredrikstad og på Kråkerøy. For det andre fører det til at frukten blir mer utsatt for solvarme. Legg merke til at frukten i år har mye mer farge enn vanlig etter en så flott sommer. For det andre er det høyere døgntemperatur på Hvaler enn inne på fastlandet, og det skyldes granitten som holder på varmen om natta. Og for det tredje er det mange lune steder i ly av granittfjellet her på Hvaler. Forholdene ligger godt til rette for fruktdyrking. Men forklarer det også hvorfor Savannah-eplet ikke ble et surt villeple? Vi tar en telefon til Hans Kristian Rød på Søndre Sandøy som er fruktdyrker og ekspert på Hvaler-eplene. Han svarer at det er en hovedregel at epletrær sådd ved frøformering, blir villepler. Men det er tilfeldighetene som rår, og noen ganger, slik som med Savannah-eplet, utvikler disse eplene seg til å bli en kultivert eplesort, på linje med de podede sortene. Kjell Bothne - Det kan skyldes at familien Olsen på Østre Havna stelte godt med treet, skyter Kjell Bothne inn, og han nevner at Margit Olsen, Barthold Olsens svigerdatter, skal ha mye av æren for at Savannah-treet ble stelt og tatt vare på i hagen på Spjærøy. Genhager Fruktdyrkingen på Hvaler tok slutt etter andre verdenskrig. Konkurransen fra de importerte eplene, samt et par kalde vintre på 1960-tallet, førte til at frukthagene forsvant. På 1920-tallet var det frukthager med 2000 trær på Hvaler, og produksjonene var like stor som i de kjente fruktbygdene som Lier og i Hardanger. Utover på og 80-tallet var eplehistorien i ferd med å gå i glemmeboka, men heldigvis sørget ildsjeler som Kjell Bothne og Hans Kristian Rød og flere andre for å ta vare på kulturminnene. På 1990-tallet ble folk bedt om å undersøke hvor mange epletrær de hadde i hagene sine, og så dro Bothne og Rød rundt for å registerte trær og fastslå hvilken type epler det var. For det fantes et stort antall lokale sorter, det er snakk om 100 forskjellige sorter epler og pærer. Disse sortene er nå satt inn i en genbank, i samarbeid med andre fruktbygder og Universitetet på Ås, og det betyr at artene er bevart for ettertida. Vi kan i dag se noen av de gamle epletrærne på Kyst- HVALER-NYTT - NR. 3/

28 HVALER-NYTT - NR. 2/ Vi lager alt av trykksaker! I snart 100 år har vårt firma laget trykksaker til meget gode priser. Vi leverer alltid varer av høy kvalitet og vi har et bredt produktspekter. Alt fra forretningstrykksaker og stempler til brosjyrer og kataloger med høy kvalitet, fra 1 til 4-farger. Vi har også en plotter som kan lage store plakater og banner. Cal Trykk er et hyggelig og enkelt valg. ALLE ER VELKOMMEN TIL OSS! 28 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf:

29 museet på Spjærøy og på Søndre Sandøy hvor Hans Kristian Rød har en genhage. Mer stoff om Hvaler fruktprosjekt finner vi på fruktprosjekt. Men betyr dette at Hvaler igjen kan bli en stor fruktbygd? Til det svarer Kjell Bothne bestemt nei. Konkurransen med importert frukt er for stor til det. Men de som er interessert i gamle lokale sortene kan gå på Kystmuseet og se og lese om Silkeeple og Annie Elisabeth som ble dyrket over hele Hvaler. Gravensten er nevnt tidligere, vi kan også finne Kjerringholmeple, Koli Briski-eple, som er av russisk opprinnelse, Sylvester-pære og gråpære, for å nevne noen av frukttrærne som nå er bevart. Edholm-eplet er det mest kjente av Hvaler-eplene på nasjonalt nivå, men mange av oss har også sans for Høstkavill fra Stafsengen. Hvalers periode som fruktbygd er over, men det finnes altså levende minner på Kystmuseet, og hver høst i september arrangeres det Eplefestival på Rove like ved Skjærhallen. En stor begivenhet, som i år finner sted 15.september, er det etter hvert blitt, med salg av frukt og kunsthåndverk og mye annet. Nå kan vi også få kjøpt epletrær med de lokale sortene. Så hvis vi har en lun krok på tomta hvor det er mye sol, er det forsøket verdt å plante ett, nei, to, trær og på den måten gi vårt bidrag til kulturhistorien på Hvaler Tekst og bilde: Thor Sørheim HVALER-NYTT - NR. 3/

30 SKAL DU BYGGE PÅ DIN HYTTE, REHABILITERE ELLER BYGGE NYTT? Vi bistår deg med å få ønsket løsning til riktig pris. Tjenester: Dialog med arkitekt og konsulent Dialog med offentlige myndigheter Utarbeidelse av budsjetter Innhente priser for arbeidet Kontrahering Byggeledelse Prosjektledelse og prosjektstyring ta gjerne en uforpliktende prat med espen Aarum på Siv.ing. Espen Aarum AS, avdeling Herføl Lilleakerveien 31, inngang B / 0283 OSLO E-post: / Telefon: / Mobil: HVALER-NYTT - NR. 3/2013 ///////////// INTET OPPDRAG FOR LITE ///////////////// /INTET OPPDRAG FOR LIT ///////// INTET OPPDRAG FOR STORT /////////////

31 KROKSAND Har du lyst til å ta en drive in dukkert er nyoppussede Kroksand badestrand på Skjærhalden perfekt til formålet. Kroksand stranden Det har lenge vært planer om å oppgradere Kroksand og i 2011 fikk Hvaler kommune tildelt friluftsmidler fra Fylkesmannen i Østfold. I tillegg har Hvaler kommunestyre bidratt med over 2 mill til å ferdigstille bystranda. Arealene har blitt sikret gjennom grunnkjøp, avtaler og utbetaling av erstatning. Langs med veien har det blitt oppført en trebrygge og her finnes det muligheter til å skifte og dusje. Hvaler kommune inviterte til offisiell åpning 5. juli i år og stranden har blitt et populært rekreasjonsområde både for fastboende og hyttefolket. Bilde og Tekst: Erik Kirkman Stranden har blitt renset slik at det skal bli mest mulig sandstrand i sjøkanten. Det har blitt lagt ut en flytebrygge hvor alle de som har hatt rettigheter til moring har fått ny båtplass. På den andre siden er det en badebrygge med stupebrett og en rampe for rullestolbrukere. Kroksand dusjer HVALER-NYTT - NR. 3/

32 Hyttealarm kr. & Boligalarm Alarmoverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG godkjent alarmstasjon. Alarmpakken inneholder: - 1 st. FG godkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektor. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig monteret inkl. mva. 32 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

33 PAULS Hvalernøtter Her har Paul funnet fram nye spørsmål om Hvaler. Her er spørsmål om geografi, og historie, samt zoologi og om Hvalersamfunnet. Klarer du alle 15 uten å kikke på svarene er du god.vårt tips: Lag familekonkurranse. Svarene er på s På begge sider av fylkesvei 108 på Asmaløy vokser det i mai/juni Strandnellik i en lengde av flere hundre meter. Hva er årsaken til at denne blomsten vokser her? a. Plantet ut av skolebarn b. trives i området pga veisalting c. plantet ut for å markere midtpunktet i kommunen 2. Hva forbinder du med navnet Kroksand? a. Den nye «bystranda» på Skjærhalden b. Et sandtak nord på Kirkøy der det ble funnet smykker fra vikingtiden c. Navnet på ferga til Strømstad 3. Oslofjorden Friluftsråd startet sitt engasjement på Hvaler i 1939 (Storesand). Når ble OF stiftet? a b c Hvilket sund har fartsbegrensning på 5 knop fra ? a. Romsundet b. Asmaløysundet c. Skjelsbusundet 5. Hvor ligger Kværnskjær? a. I Løperen b. I Sekken grenseholme med Sverige c. I Skjærhaldenfjorden 6. Hvaler fikk sin første faste skole på Brekke i På hvilken øy finner vi Brekke? a. Vesterøy b. Kirkøy c. Asmaløy 7. Før det ble skole på Brekke, var stedet «enkesete», enker etter menn med hvilket yrke? a. Skipper i rederiet Ditlev Simonsen b. los c. prest 8. Fregatten Lossen forliste julaften 1717 i bukta Stolen og 55 mennesker omkom. Hvor ligger Stolen? a. Sørvest på Vesterøy b. På Akerøy c. På Tisler 9. Hva er etter loven høyeste promillesats for utmåling av eiendomsskatt? a. 5 b. 6 c En boligeiendom på Hvaler kan ved arv (nære slektsledd) benyttes som fritidseiendom. Hvor mange år («rettmessig bruk» som bolighus) må det gå før denne muligheten kan benyttes? a. 3 år b. 5 år c. 10 år 11. Et fugleslag er sterkt økende på Hvaler hvilket? a. Havørn b. Fiskemåke c. Gås 12. Kystlyngheiprosjektet med lyngbrenning i regi av Statens Naturoppsyn foregår på: a. Huser på Asmaløy b. Rundt torvmyra på Spjærøy c. Herfølsåta 13. Julen 1896 forliste seilskuta Savannah i Grisebåene. En frukt ble reddet og har gitt spirer til frukt som i dag dyrkes på Hvaler, hvilken frukt? a. epler b. pærer c. plommer 14. Hvilken av Hvalerøyene er størst? a. Vesterøy b. Asmaløy c. Kirkøy 15. Hva heter Hvalers nye rådmann? a. Dag W. Eriksen b. Heidi Hvilskog c. Anna Auganes HVALER-NYTT - NR. 3/

34 VERVEKAMPANJE Verv 3 nye medlemmer til Hvaler hytteforening innen 1. desember 2013 og få en flott bokpremie Fyll ut kupongen, klipp den ut eller send oss en kopi av siden. Kupongen sendes til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy (husk frimerke). Eller du kan gå inn på våre hjemmesider og send oss en melding. Jeg har vervet Mitt navn er: (medlemmets navn) Postnr. og gateadresse: Informasjon om det nye medlemmet: Navn: Postnr. og gateadresse: Mobil: Epost: Hytteadresse: Feste eller eid tomt: Hvilken øy på Hvaler? Annet: Sted- og dato: Ververs signatur: 34 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

35 ADRESSE- ENDRING Har du endret adresse - husk å gi oss beskjed! Gå inn på PAULS Hvalernøtter Riktig svar: 1 b, 2 a, 3 c, 4 c, 5 a, 6 b, 7 c, 8 a, 9 c, 10 b, 11 c, 12 a, 13 a, 14 c, 15 a. eller send epost til: eller send beskjed til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Mona Flemmen Redaktsjonsekretær: Tor Ellefsen I redaksjonen: Mona Flemmen Foto forside: Mona Flemmen Produksjon: Cal Trykk, Fredrikstad Mosseveien 3a 1610 Fredrikstad Tlf E-post: Hvaler Hytteforening arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening Postboks Vesterøy Telefon MAIL- og telefonliste Navn/mailadresse Mobil Hytte Styret: Mona Flemmen, leder / Spjærøy Petter Hagen, nestleder Asmaløy JOHN GUNDERSEN, økonomiforvalter Kirkøy AUD BERG, styremedlem Asmaløy ERIK KIRKMAN, styremedlem Kirkøy Varamedlem: Jorunn Standal Kirkøy Bruk vår hjemmeside om du har kommentarer eller innspill: HVALER-NYTT - NR. 3/

36 - Innstallasjonsarbeid - Hytte - Enebolig - Næringsbygg - Rehabilitering - Intern kontroll landbruk og enebolig - Tyveri- og brannalarm - Brannvarsling - Tele/data/parabol - Sentralstøvsuger Storveien Skjærhalden Telefon: Telefaks: Epost: Når du tren ger elektriker

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Referat fra 4. november 2003

Referat fra 4. november 2003 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.194 Referat fra 4. november 2003 Tilstede: Meldt forfall: Møte-leder: Tilretteleggere:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

nytt HVALER God Jul - og Godt Nytt År FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1

nytt HVALER God Jul - og Godt Nytt År FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 4/2013 God Jul - og Godt Nytt År HVALER-NYTT - NR. 4/2013 1 Volvat Medisinske Senter har flyttet inn i nye lokaler Hos Volvat Medisinske Senter får du

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE OG RESEARCH

PROSJEKTBESKRIVELSE OG RESEARCH PROSJEKTBESKRIVELSE OG RESEARCH Brief: Etablert: 2008 Land: Norge Veldig godt etablert nettside som trenger ny logo, webdesign, t-skjorte-trykk, plakat og brosjyre. Det er meningen at t-skjorte skal bli

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer