nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR."

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? HVALER-NYTT - NR. 3/2013 1

2 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling. Allmennlege Ortoped Gynekolog Sjømannslege Nevrolog Indremedisiner Plastikkirurg Øyelege Øre-nese-hals Hudlege Fysioterapeut Psykolog Vaksinasjonskontor Urolog Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre For mer informasjon se Volvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA

3 Leder n Hei, kjære medlemmer! Først ønsker jeg å takke for den tilliten som ble vist meg på årsmøte 2013, hvor jeg ble valgt til ny leder av Hvaler hytteforening. Det er med stor entusiasme jeg og mitt nye styre tar fatt på de oppgaver som nå ligger foran oss. Vi har også laget en liten presentasjon av styret, hvor du kan lese litt mer om den enkelte. En av foreningens store oppgaver er ytterligere kunne informere dere om hendelser og aktuelle temaer. I den forbindelse sendte vi derfor i august ut brev der vi ba om å få informasjon slik at vi kan både oppdatere og utvide vårt medlemsregister. Vi mangler fremdeles tilbakemelding fra en del av dere så jeg oppfordrer alle herved til å gi oss en tilbakemelding, enten via vår hjemmeside, på mail eller ved å returnere svarskjemaet. Sammen med sendingen var det også to gode tilbud som vi ønsket dere skulle få. I forbindelse med innføringen av eiendomsskatt har det vært mange henvendelser til foreningen i løpet av sommeren. På bakgrunn av alle de spørsmål og henstillinger som kom inn gjennomførte vi et møte med Hvaler kommune ved fungerende rådmann Heidi Vildskog og noen fra hennes stab. Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk stilt spørsmål og problemstillinger og kommunen fikk redegjort for hva som hadde vært gjort. Vi har for øvrig gjengitt et notat fra møte som du kan lese i bladet. Det ble videre gjort avtale om at det skal avholdes jevnlige møter for å kunne avstemme status og planlegge aktuelle saker, som er av interesse. Ellers har det i år vært en fantastisk sommer på Hvaler øyrike vi alle er så glad i! Vi får bare glede oss over dette og forberede oss for en høst og vinter. Følg med på våre nettsider der vil vi fortløpende legge ut informasjon frem til neste nummer av Hvaler nytt som kommer i desember! Husk også at vi er til for dere bare ta kontakt med oss. God lesing videre! Mona Flemmen leder HVALER-NYTT - NR. 3/2013 3

4 Unike bestselgere i eksklusive butikker Scan selges kun hos Ildstedet Hos Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på ovner og peiser, og vi har mye erfaring fra både enkle og kompliserte installasjoner. Jøtul F 373 Scan 58-6 Velkommen til oss: Henriksen Peisforum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisforum AS Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf Henriksen Brenselsforretning og Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT - NR. 1/2012

5 NOTATET MELLOM HYTTEFORENINGEN OG KOMMUNEN Hytteforeningen ønsket å presentere seg og å få en orientering om fakta og status rundt takseringen i forbindelse med eiendomsskatten. Det fremkom fra begge parter at et samarbeid og krysspunkter for utveksling av informasjon og status er en nødvendighet. Kommunen vil svært gjerne være i dialog med oss, så i løpet av kort tid vil neste møte bli fastsatt. Kommunen har også stor interesse av å benytte foreningens medlemsblad og hjemmeside til å komme med informasjon til hyttefolket i god tid før beslutninger treffes for å kunne orientere og redegjøre i forkant. Det fremkom også at markedsverditaksering av en eiendom er noe annet enn salgstaksering av en eiendom. Det er en antatt markedsverdi som legges til grunn for eiendomsskatt mens ved salg blir eien dommer taksert ut fra et salgsperspektiv og derfor vil taksten i noen tilfeller bli høyere. Takstene som vedtas nå står i ti år. Det ble fra kommunens side også nevnt at kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår skal ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Det første året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Satsen for eiendomsskatten skal ellers være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunestyrets målsetning er å holde skattesatsen fast på 2 promille for inneværende økonomiplanperiode ( ) i Hvaler kommune. Bunnfradrag ble også tatt opp. Bunnfradrag er et fast kronebeløp, som, dersom kommunestyret vedtar det, trekkes fra taksten før skatten beregnes. Kommunestyret på Hvaler har besluttet at det for 2013 ikke skal tilordnes bunnfradrag. Bunnfradraget kan endres hvert år. Kommunestyret har også anledning til å vedta en prosentuell reduksjon av takstene. Denne reduksjonsfaktoren står fast i ti år. Hvaler kommunestyret har besluttet at denne reduksjonsfaktoren ikke skal benyttes nå. Kommunen ba oss også om å informere våre medlemmer om viktigheten av å sørge for at hytta er tinglyst på den virkelige eier, m.a.o. tinglyse inngåtte festekontrakter og eierskifte ved arv eller salg. Hvis ikke blir matrikkelen feil og hytta tilhører formelt sett en annen person enn den reelle eier. I takseringsprosessen har det fremkommet en del slike tilfeller. Styret i Hvaler hytteforening sier seg godt fornøyd med dette innledende møte med administrasjonen i Hvaler kommune, og vi vil følge opp med ytterligere møter og ha en jevn dialog. Informasjon vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider. Tekst: Mona Flemmen Les mer på: HVALER-NYTT - NR. 3/2013 5

6 VI HAR FLYTTET! Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT - NR. 2/2011

7 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 7

8 8 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

9 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 9

10 10 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

11 HVALER-NYTT - NR. 3/

12 Hvaler Hytteforening avholder ÅRSMØTE Lørdag 6. juli 2013 kl i Hvalerhallen, Asmaløy DAGSORDEN 1. Åpning 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet) 3. Styrets beretning 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 7, Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 8. Budsjett Legg merke til at Årsmøtet holdes 9. Innkomne forslag eller saker fremmet av i Hvalerhallen styret 10.Valg Etter avsluttet årsmøte er det satt av ca. en time til medlemsmøte, med anledning til å stille spørsmål. Forskningsrapporten blir presentert. N Y T T Her ser du ansiktene på det nye styret Mona Flemmen leder født 1957, samboer og 3 barn. Utdannet pedagog og jobbet i videregående skole i 10 år, deretter som forlagsredaktør i Universitetsforlaget. I de senere årene har hun jobbet innenfor bank- og finans som administrasjonssjef. Mona har vært på Hvaler siden hun ble født. Hun overtok hytta på Sydengen, Spjærøy etter sine foreldre i Bor i Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 11 år. Mona har sittet som nestleder i foreningen i 6 år. Petter Hagen nestleder født 1949, gift og 2 barn. Petter har drevet med internasjonalt salg innenfor treforedlingsindustrien. Hytte på Asmaløy, på Åsebu siden Bor i Asker utenfor Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 5 år. Petter ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i John Gundersen økonomiforvalter født 1946, gift og 2 barn. Utdannet pedagog har jobbet i skoleverket som lærer og rektor i over 20 år. De siste 16 årene har han på Statens Utdanningskontor og hos Fylkesmannen i Østfold. De siste årene som assisterende direktør. Har vært på Hvaler siden han ble født. Har hytte på Urholmen, Urdal på Kirkøy. Bor i Fredrikstad og har vært medlem i Hvaler Hytteforening i 1 år. John har sittet som økonomiforvalter i styret i 2 år. 12 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

13 S T Y R E og at hver har sagt litt om seg selv. Aud Berg styremedlem født 1941, gift og 2 barn. Aud har arbeidet innenfor regnskap sist som regnskapssjef for et større firma i Oslo. Kjøpte hytta på Asmaløy, i Lisundet i Bor i Oslo og har vært medlem av Hvaler hytteforening 31 år. Aud har sittet som styremedlem i 2 år. Erik Kirkman styremedlem født 1968, samboer og 1 barn. P.t. frilans innenfor bedrifts- og dokumentarfilm. Utdannet skuespiller og tekstforfatter. Erik har vært på familiens landsted på Hvaler siden Bor i Oslo og er medlem av Hvaler hytteforening fra Erik ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i Jorunn Standal varamedlem født 1942, gift og 2 barn. Hun er utdannet pedagog på ungdomstrinnet, arbeidet i skoleverket i mer enn 37 år. Jorunn har hytte på Vesterøy, i Bellevillekilen siden 1974 i selvbygd hytte. Bor i Fredrikstad og har vært medlem av Hvaler hytteforening i 15 år. Jorunn ble valgt inn i styret i foreningen på årsmøte i HVALER-NYTT - NR. 3/

14 Du trenger ikke gjøre alle oppgavene selv I Visma Services har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomi. For mer informasjon, ta kontakt med oss: Visma Services avd. Fredrikstad - tlf.: _02_Profil_Fredrikstad_126x90,5.indd :12:35 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

15 Øyhopping på Hvaler Makø-sommerkafe. Mandag 22. juli våknet til enda en strålende sommer varm dag. Fire forventningsfulle mennesker steg ombord på 9-ferga fra Skjærhalden til Herføl, vårt første stopp på vår dag med øyhopping i Hvaler skjærgården. På Herføl ble vi i to og en halv time på Herføl, før vi igjen atter gikk om bord på ferga for å ta den til Stutevika og Rognhavn, hvor det som avslutning ble kjøpt kaffe og nybakte kanelboller På postkontoret. Turen gikk så videre med Olava til Negården på Søndre Sandøy der vi fikk tid til å besøke gode venner. Klokka halv tre satte vi kursen mot Makø fremdeles i et nydelig sommervær. Her fikk vi servert en kulinarisk godbit av en sildetallerken på Makø-sommerkafe. En stopp som må anbefales. Etter en tur nedom Tordenskjoldbukta spaserte vi tvers over øya til Nordre og nøt synet av de vakre gamle skipperhusene. Så gikk turen tilbake til Skjærhalden. En slik øyhopping kan anbefales på det sterkeste. Det er en fantastisk mulighet til å bli kjent med de bilfrie øyene på Hvaler. Du betaler en billett og kan hoppa av og på! Prøv du også! Bilde og Tekst: Jorunn Standal HVALER-NYTT - NR. 3/

16 16 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

17 Modell av den optiske telegrafen blir reist på Hvaler i 2014 I april holdt historiker og statsstipendiat Petter Ringen Johannessen foredrag på Kystmuseet Hvaler om den optiske kysttelegrafen som ble etablert rundt hele norskekysten fra 1807 som en del av kommunikasjons- og forsvarsvernet mot svenskehæren. På den tid representerte dette et stort kommunikasjonsmessig fremskritt. Meldinger som det tidligere tok dager å få fram til sentrale militære poster som Christiania, kunne nå formidles på få timer. Men, allerede etter 1814 ble kysttelegrafen nedlagt. Den krevde for mye ressurser å holde i drift, og signalmastene forfalt, ble revet eller brent. I vårt distrikt fant vi også slike stasjoner. Det sto master på Vesterøy (Skjelsbuveten), på Kjøkøy, Holtevarden på Kråkerøy og i Onsøy. På Hvaler var det trolig også hjelpestasjoner på Søndre Sandøy og på Botneveten. I 1850-årene ble det diskutert om man skulle reetablere systemet, men før man kom til en avgjørelse, kom ny og revolusjonerende teknologi (telegrafen) på plass og den optiske kysttelegrafens rolle var utspilt. Før Ringen Johansen forlot Kystmuseet etter foredraget i april, ga han utfordringen til Kulturvernforeningen om å etablere en modell, eller helst to, av den Eivnd B ved telegrafen på Tjøme. optiske telegrafen på Hvaler, fortrinnsvis plassert på Skjelsbuveten og Botneveten. For å følge opp utfordringen fra Ringen Johansen ble det så, på initiativ av undertegnede og Eivind Børresen holdt et møte på Kystmuseet der en representant for et tilsvarende prosjekt i Vestfold (ferdig i 2011) fortalte om erfaringene der fra. På møtet ble en gruppe nedsatt for å lede prosjektet både med tanke på det praktisk/tekniske arbeidet og for å skaffe finansiering i størrelsesorden kr ,- Arbeidet vil i all vesentlig grad bli utført på dugnad, slik at kostnadene først og HVALER-NYTT - NR. 3/

18 18 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

19 fremst er knyttet til materialer og «teknisk» utstyr. I tillegg ønsker vi å etablere informasjonstavler som både forteller om selve kommuniksjonssystemet og den historiske sammenheng stasjonene sto i. Arbeidet på den ene masta som vi håper å kunne «avduke» 17. mai 2014, som del av Grunnlovsmarkeringen, vil starte omgående. Vi håper å tror at masta på Skjelsbuveten skal bli et fint utgangspunkt for turer i området, turer som også kan gi kunnskap om den rolle den optiske telegrafen spilte i forsvaret av landet i de opphetede årene før Bilde og Tekst: Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening ADRESSEENDRING Har du endret adresse - husk å gi oss beskjed! Gå inn på eller send epost til: eller send beskjed til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy HVALER-NYTT - NR. 3/

20 20 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

21 Ta med hunden til Sverige husk nye regler! Ny regler for å ta med hund inn i Sverige kom 1. mai i år, og de gjelder også om en bare skal på en dagstur. Hunden må nå ha ID-merke, eget pass og dokumentert behandling mot dvergbendelorm fra rev når du skal returnere til Norge igjen. Bendelormbehandlingen skal gis av veterinær, senest 24 timer før hunden passerer grensen til Norge. Behandlingen må også dokumenteres i hundens pass. De nye reglene skal hindre at den farlige parasitten importeres til landet. Det er en parasitt som kan smitte fra dyr til mennesker og den er dødelig for oss. Det skal også sies at i de land der revens dvergbendelorm er utbredt er det ikke anbefalt å spise selvplukkede bær og sopp uten å varmebehandle de først. Inntil nå har Norge hatt en egen ordning med å frakte hunder til Sverige, men EU tillater ikke lenger dette. Norge er nå forpliktet til å gjennomføre en ordning gjennom EØS-avtalen. For personer som reiser jevnlig til Sverige (for å handle eller har hytte) er det mulig å behandle hunden hos veterinær hver 28. dag da er det fritt å reise til EU-land. Hunden kan få behandlingen mellom 120 timer til 24 timer før den krysser norskegrensen eller den kan behandles i Norge før reisen dersom hunden kommer tilbake til Norge i løpet av 120 timer etter behandlingen. Husk alt må selvsagt dokumenteres i hundens pass som må medbringes ved en eventuell kontroll. (kilde: Mattilsynet) Tilrettelagt av: Mona Flemmen HUSK NYE REGLER Hunden må ha ID-merke, pass og dokumentert behandling mot dvergbendelorm fra rev når du skal returnere til Norge igjen. Behandlingen skal gis av veterinær, senest 24 timer før hunden passerer grensen til Norge og må dokumenteres i hundens pass. HVALER-NYTT - NR. 3/

22 Tlf: Epost: Skiveien Kråkerøy 22 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

23 EN LITEN BIT AV HVALERS FRUKTHISTORIE Savannaheple Det var en mørk og stormfull natt, slik begynner mang en skummel historie. Vår historie begynner også slik, selv om det er en fredelig fortelling om en eplesort som finnes på Hvaler, Savannah-eplet. For historien begynner natt til 26. desember, annen juledag, i Den 1385 tonn store barken Savannah har forvillet seg inn mot Grisebåene, dette utrolig farlige farvannet mellom Akerøya og Torbjørnskjær og over grensen til Sverige. I Ulf Hjardars legendariske tidsskrift ØYENE i nummer , blir dette området omtalt som de ukjente skips gravplass og dødelige heksegryte. Det måtte gå galt, Savannah knakk i to, og bare fem av mannskapet på 17 kom seg over i en defekt livbåt, og fikk rodd den inn til Heia. Her søkte de ly i noen av de gamle steinhyttene hummerfiskerne fra Herføl hadde bygd der, og som vi fremdeles kan se ruinene av i dag. Eplene i skuffen Fra Heia ble de etter noen dager reddet av losene Herman Olsen og Ole Rasmussen, og noen fiskere fra Tisler. Savannahs forlis var ikke det eneste på denne tiden, og losfolk og fiskere fra Hvaler utførte mange redningsdåder i vinterkulde og mørke. Men i denne sammenheng skal vi høre om noe merkelig som skjedde etter dette forliset. På Akerøya fant Barthold Olsen fra Spjærøy en stund etter et skatoll som var skylt på land. Det viste seg å stamme fra Savannah, og han fikk levert det til lensmannen. Men i en skuff hadde han funnet to epler, og de tok han med HVALER-NYTT - NR. 3/

24 STOKKEN BÅT & MOTOR AS Telefon: NYHET! NYHET! NYHET! Sting 535 PRO Zodiac N-Z0 Serien ØIEN 620 F VI ER KÅRET TIL NORGES BESTE EVINRUDE-FORHANDLER 2013-NYHETER FRA NORDKAPP BOATS! Avant 550 Noblesse 760 RS Avant 605 KONTAKT OSS FOR KNALLPRIS PÅ BÅTPAKKER FRA NORDKAPP/EVINRUDE. Fiskeutstyr: NYHET! NYHET! Hummerteiner Krepseteiner Garnhaler/Teinehaler Blåser - Not - Kork Bekledning - Grundens Tauverk Smartliner 17, 19 og 21 fot Båt og varehengere: Smartliner Aluminiumsbåt med glassfiber innerliner Pris fra kr ,- Svela Båthengere SALG SERVICE VINTEROPPLAG 24 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

25 seg til Østre Havna på Spjærøy, hvor han bodde. Noen vil kanskje gjette at han gjorde det fordi epler var noe sjeldent og eksotisk på Hvaler på den tiden? Helt feil, for fra siste del av 1800-tallet og fram til annen verdenskrig var ikke Hvaler bare en fiskerbygd. Fruktdyrking, særlig epler, men også plommer og pærer, ble dyrket i stor stil på Hvaler. Eplene fra Hvaler var viden kjent, og kong Oscar 2. av Sverige-Norge, mottok hver jul 20 kasser med Gravenstein fra en bekjent som hadde frukthage på Nordre Sandøy. Det var ikke bare de kongelige som satte pris på Hvaler-frukten. Den ble solgt på torget i Halden og Fredrikstad, og sendt helt til Oslo med dampbåt. Alle steder skjedde det samme: Når båtene med Hvaler-epler kom til torget, pakket de andre sammen. Hvorfor Hvaler-eplene var så ettertraktet, skal vi komme tilbake til. Først må vi fortelle om eplene fra skatollskuffen. Da Barthold Olsen kom hjem til det nybygde huset og kona Laura i Østre Havna, sådde de eplekjernene i en potte på kjøkkenbordet. Det var en vanlig formeringsmetode på Hvaler den gangen, og etter stund spirte noen av kjernene. Da sommeren kom, ble de to kraftigste skuddene plantet i hagen. Man plantet alltid to trær, i tilfelle ett av dem ikke ville vokse, og nettopp det skjedde i hagen på Østre Havna på Spjærøy. Ett av trærne slo rot og står der fremdeles, nesten 120 år etter at et frø ble sådd i en potte etter Savannahs dramatiske forlis. Savannaheplet hører riktignok ikke til de mest smakfulle av Hvaler-eplene, det må vi innrømme etter en smakebit. Ifølge Bartholds barnebarn, båtbygger Thor Ivar Olsen, som stolt viser fram treet i dag, var det de små eplene som smakte best. De ble kalt for knøtrer da han var liten, og de var saftige og søte. Det er ikke selvsagt, for epletrær som blir formert ved frøplanting, blir nesten alltid villepler. De kjente eplesortene blir hovedsakelig formert gjennom poding. Mortreet på Østre Havna Det som er overraskende med Savannaheplet, er at selv om det ikke ble podet, men sådd, har det utviklet seg til en sort som ikke ligner på de små og sure villeplene som vi finner så mye av i Hvalernaturen. Dette henger ikke sammen med de opprinnelige Savannah-eplene som ble funnet i en skuff. Hva slags sort dette var, er uten betydning for hva slags sort det er blitt. Det henger nok mer sammen med Hvalerlufta., tenker vi og lar spørsmålet gå til tidligere kultursjef på Hvaler Kjelle Bothne. Han er i dag leder for Opplev Hvaler. Han kjenner godt til Hvalers historie som fruktbygd, og han trekker fram tre fortrinn med øyriket vårt: HVALER-NYTT - NR. 3/

26 HAR DU EN BYGGESAK? Spesialkompetanse innfor fagområdet byggesak, plan, deling, dispensasjoner, herunder, hytter, brygger, plattinger, gjerder, mm. (Også allmennpraksis, arv, skifte mm.) Tidligere saksbehandler i Hvaler kommune, bygnings-, kart og oppmålingssjef i Rygge kommune. Konsulent i byggesaker og kvalitetssikring av søknader før innsending. Ring Unngå problemer før de oppstår! Det skal lønne seg å bruke meg! 30 minutters gratis rådgivning advokat Eilert Eilertsen e-post; BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mobil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg og reparasjoner. Ta kontakt, fornøyde kunder er vårt motto. samhold gir styrke! Bli medlem av Hvaler Hytteforening! 26 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

27 Hvaler som fruktbygd - For det første er det mye sol på Hvaler. Det er et metrologisk fenomen. Lavtrykkene som kommer inn fra sørvest deler seg over Oslofjorden. Kysten blir liggende i sola mens det høljer ned i Fredrikstad og på Kråkerøy. For det andre fører det til at frukten blir mer utsatt for solvarme. Legg merke til at frukten i år har mye mer farge enn vanlig etter en så flott sommer. For det andre er det høyere døgntemperatur på Hvaler enn inne på fastlandet, og det skyldes granitten som holder på varmen om natta. Og for det tredje er det mange lune steder i ly av granittfjellet her på Hvaler. Forholdene ligger godt til rette for fruktdyrking. Men forklarer det også hvorfor Savannah-eplet ikke ble et surt villeple? Vi tar en telefon til Hans Kristian Rød på Søndre Sandøy som er fruktdyrker og ekspert på Hvaler-eplene. Han svarer at det er en hovedregel at epletrær sådd ved frøformering, blir villepler. Men det er tilfeldighetene som rår, og noen ganger, slik som med Savannah-eplet, utvikler disse eplene seg til å bli en kultivert eplesort, på linje med de podede sortene. Kjell Bothne - Det kan skyldes at familien Olsen på Østre Havna stelte godt med treet, skyter Kjell Bothne inn, og han nevner at Margit Olsen, Barthold Olsens svigerdatter, skal ha mye av æren for at Savannah-treet ble stelt og tatt vare på i hagen på Spjærøy. Genhager Fruktdyrkingen på Hvaler tok slutt etter andre verdenskrig. Konkurransen fra de importerte eplene, samt et par kalde vintre på 1960-tallet, førte til at frukthagene forsvant. På 1920-tallet var det frukthager med 2000 trær på Hvaler, og produksjonene var like stor som i de kjente fruktbygdene som Lier og i Hardanger. Utover på og 80-tallet var eplehistorien i ferd med å gå i glemmeboka, men heldigvis sørget ildsjeler som Kjell Bothne og Hans Kristian Rød og flere andre for å ta vare på kulturminnene. På 1990-tallet ble folk bedt om å undersøke hvor mange epletrær de hadde i hagene sine, og så dro Bothne og Rød rundt for å registerte trær og fastslå hvilken type epler det var. For det fantes et stort antall lokale sorter, det er snakk om 100 forskjellige sorter epler og pærer. Disse sortene er nå satt inn i en genbank, i samarbeid med andre fruktbygder og Universitetet på Ås, og det betyr at artene er bevart for ettertida. Vi kan i dag se noen av de gamle epletrærne på Kyst- HVALER-NYTT - NR. 3/

28 HVALER-NYTT - NR. 2/ Vi lager alt av trykksaker! I snart 100 år har vårt firma laget trykksaker til meget gode priser. Vi leverer alltid varer av høy kvalitet og vi har et bredt produktspekter. Alt fra forretningstrykksaker og stempler til brosjyrer og kataloger med høy kvalitet, fra 1 til 4-farger. Vi har også en plotter som kan lage store plakater og banner. Cal Trykk er et hyggelig og enkelt valg. ALLE ER VELKOMMEN TIL OSS! 28 HVALER-NYTT - NR. 3/2013 Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf:

29 museet på Spjærøy og på Søndre Sandøy hvor Hans Kristian Rød har en genhage. Mer stoff om Hvaler fruktprosjekt finner vi på fruktprosjekt. Men betyr dette at Hvaler igjen kan bli en stor fruktbygd? Til det svarer Kjell Bothne bestemt nei. Konkurransen med importert frukt er for stor til det. Men de som er interessert i gamle lokale sortene kan gå på Kystmuseet og se og lese om Silkeeple og Annie Elisabeth som ble dyrket over hele Hvaler. Gravensten er nevnt tidligere, vi kan også finne Kjerringholmeple, Koli Briski-eple, som er av russisk opprinnelse, Sylvester-pære og gråpære, for å nevne noen av frukttrærne som nå er bevart. Edholm-eplet er det mest kjente av Hvaler-eplene på nasjonalt nivå, men mange av oss har også sans for Høstkavill fra Stafsengen. Hvalers periode som fruktbygd er over, men det finnes altså levende minner på Kystmuseet, og hver høst i september arrangeres det Eplefestival på Rove like ved Skjærhallen. En stor begivenhet, som i år finner sted 15.september, er det etter hvert blitt, med salg av frukt og kunsthåndverk og mye annet. Nå kan vi også få kjøpt epletrær med de lokale sortene. Så hvis vi har en lun krok på tomta hvor det er mye sol, er det forsøket verdt å plante ett, nei, to, trær og på den måten gi vårt bidrag til kulturhistorien på Hvaler Tekst og bilde: Thor Sørheim HVALER-NYTT - NR. 3/

30 SKAL DU BYGGE PÅ DIN HYTTE, REHABILITERE ELLER BYGGE NYTT? Vi bistår deg med å få ønsket løsning til riktig pris. Tjenester: Dialog med arkitekt og konsulent Dialog med offentlige myndigheter Utarbeidelse av budsjetter Innhente priser for arbeidet Kontrahering Byggeledelse Prosjektledelse og prosjektstyring ta gjerne en uforpliktende prat med espen Aarum på Siv.ing. Espen Aarum AS, avdeling Herføl Lilleakerveien 31, inngang B / 0283 OSLO E-post: / Telefon: / Mobil: HVALER-NYTT - NR. 3/2013 ///////////// INTET OPPDRAG FOR LITE ///////////////// /INTET OPPDRAG FOR LIT ///////// INTET OPPDRAG FOR STORT /////////////

31 KROKSAND Har du lyst til å ta en drive in dukkert er nyoppussede Kroksand badestrand på Skjærhalden perfekt til formålet. Kroksand stranden Det har lenge vært planer om å oppgradere Kroksand og i 2011 fikk Hvaler kommune tildelt friluftsmidler fra Fylkesmannen i Østfold. I tillegg har Hvaler kommunestyre bidratt med over 2 mill til å ferdigstille bystranda. Arealene har blitt sikret gjennom grunnkjøp, avtaler og utbetaling av erstatning. Langs med veien har det blitt oppført en trebrygge og her finnes det muligheter til å skifte og dusje. Hvaler kommune inviterte til offisiell åpning 5. juli i år og stranden har blitt et populært rekreasjonsområde både for fastboende og hyttefolket. Bilde og Tekst: Erik Kirkman Stranden har blitt renset slik at det skal bli mest mulig sandstrand i sjøkanten. Det har blitt lagt ut en flytebrygge hvor alle de som har hatt rettigheter til moring har fått ny båtplass. På den andre siden er det en badebrygge med stupebrett og en rampe for rullestolbrukere. Kroksand dusjer HVALER-NYTT - NR. 3/

32 Hyttealarm kr. & Boligalarm Alarmoverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG godkjent alarmstasjon. Alarmpakken inneholder: - 1 st. FG godkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektor. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig monteret inkl. mva. 32 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

33 PAULS Hvalernøtter Her har Paul funnet fram nye spørsmål om Hvaler. Her er spørsmål om geografi, og historie, samt zoologi og om Hvalersamfunnet. Klarer du alle 15 uten å kikke på svarene er du god.vårt tips: Lag familekonkurranse. Svarene er på s På begge sider av fylkesvei 108 på Asmaløy vokser det i mai/juni Strandnellik i en lengde av flere hundre meter. Hva er årsaken til at denne blomsten vokser her? a. Plantet ut av skolebarn b. trives i området pga veisalting c. plantet ut for å markere midtpunktet i kommunen 2. Hva forbinder du med navnet Kroksand? a. Den nye «bystranda» på Skjærhalden b. Et sandtak nord på Kirkøy der det ble funnet smykker fra vikingtiden c. Navnet på ferga til Strømstad 3. Oslofjorden Friluftsråd startet sitt engasjement på Hvaler i 1939 (Storesand). Når ble OF stiftet? a b c Hvilket sund har fartsbegrensning på 5 knop fra ? a. Romsundet b. Asmaløysundet c. Skjelsbusundet 5. Hvor ligger Kværnskjær? a. I Løperen b. I Sekken grenseholme med Sverige c. I Skjærhaldenfjorden 6. Hvaler fikk sin første faste skole på Brekke i På hvilken øy finner vi Brekke? a. Vesterøy b. Kirkøy c. Asmaløy 7. Før det ble skole på Brekke, var stedet «enkesete», enker etter menn med hvilket yrke? a. Skipper i rederiet Ditlev Simonsen b. los c. prest 8. Fregatten Lossen forliste julaften 1717 i bukta Stolen og 55 mennesker omkom. Hvor ligger Stolen? a. Sørvest på Vesterøy b. På Akerøy c. På Tisler 9. Hva er etter loven høyeste promillesats for utmåling av eiendomsskatt? a. 5 b. 6 c En boligeiendom på Hvaler kan ved arv (nære slektsledd) benyttes som fritidseiendom. Hvor mange år («rettmessig bruk» som bolighus) må det gå før denne muligheten kan benyttes? a. 3 år b. 5 år c. 10 år 11. Et fugleslag er sterkt økende på Hvaler hvilket? a. Havørn b. Fiskemåke c. Gås 12. Kystlyngheiprosjektet med lyngbrenning i regi av Statens Naturoppsyn foregår på: a. Huser på Asmaløy b. Rundt torvmyra på Spjærøy c. Herfølsåta 13. Julen 1896 forliste seilskuta Savannah i Grisebåene. En frukt ble reddet og har gitt spirer til frukt som i dag dyrkes på Hvaler, hvilken frukt? a. epler b. pærer c. plommer 14. Hvilken av Hvalerøyene er størst? a. Vesterøy b. Asmaløy c. Kirkøy 15. Hva heter Hvalers nye rådmann? a. Dag W. Eriksen b. Heidi Hvilskog c. Anna Auganes HVALER-NYTT - NR. 3/

34 VERVEKAMPANJE Verv 3 nye medlemmer til Hvaler hytteforening innen 1. desember 2013 og få en flott bokpremie Fyll ut kupongen, klipp den ut eller send oss en kopi av siden. Kupongen sendes til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy (husk frimerke). Eller du kan gå inn på våre hjemmesider og send oss en melding. Jeg har vervet Mitt navn er: (medlemmets navn) Postnr. og gateadresse: Informasjon om det nye medlemmet: Navn: Postnr. og gateadresse: Mobil: Epost: Hytteadresse: Feste eller eid tomt: Hvilken øy på Hvaler? Annet: Sted- og dato: Ververs signatur: 34 HVALER-NYTT - NR. 3/2013

35 ADRESSE- ENDRING Har du endret adresse - husk å gi oss beskjed! Gå inn på PAULS Hvalernøtter Riktig svar: 1 b, 2 a, 3 c, 4 c, 5 a, 6 b, 7 c, 8 a, 9 c, 10 b, 11 c, 12 a, 13 a, 14 c, 15 a. eller send epost til: eller send beskjed til: Hvaler hytteforening, Postboks 34, 1683 Vesterøy HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Mona Flemmen Redaktsjonsekretær: Tor Ellefsen I redaksjonen: Mona Flemmen Foto forside: Mona Flemmen Produksjon: Cal Trykk, Fredrikstad Mosseveien 3a 1610 Fredrikstad Tlf E-post: Hvaler Hytteforening arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening Postboks Vesterøy Telefon MAIL- og telefonliste Navn/mailadresse Mobil Hytte Styret: Mona Flemmen, leder / Spjærøy Petter Hagen, nestleder Asmaløy JOHN GUNDERSEN, økonomiforvalter Kirkøy AUD BERG, styremedlem Asmaløy ERIK KIRKMAN, styremedlem Kirkøy Varamedlem: Jorunn Standal Kirkøy Bruk vår hjemmeside om du har kommentarer eller innspill: HVALER-NYTT - NR. 3/

36 - Innstallasjonsarbeid - Hytte - Enebolig - Næringsbygg - Rehabilitering - Intern kontroll landbruk og enebolig - Tyveri- og brannalarm - Brannvarsling - Tele/data/parabol - Sentralstøvsuger Storveien Skjærhalden Telefon: Telefaks: Epost: Når du tren ger elektriker

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis

Detaljer

nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010

nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. Østfolds BESTE? Vi gjør det ENKLERE Å FÅ DET GJORT! Ferdig lagt tak Ferdig lagt gulv

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 Copyright: Hvaler.net Reiertangen, SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED Høsten er over oss. En skulle tro det er sommeren som fortsetter, det blåser og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

Veierlendingen. Stor velfest. Old Spice besørget musikken på en ny stor velfest. Nr.: 36. Løssalg kr 16.- (Verdi kr 17,-)

Veierlendingen. Stor velfest. Old Spice besørget musikken på en ny stor velfest. Nr.: 36. Løssalg kr 16.- (Verdi kr 17,-) Løssalg kr 16.- (Verdi kr 17,-) Nr.: 36 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: 333 88 222 Telefon GSP: 333 88 026 Postgiro: 0540.0827399 E-post: baiversen@mac.com Hjemmesider:www.veierlendingen.no

Detaljer

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken God jul og godt nytt år til alle venner av «M/S Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2014 Slepet fullført og motoren monteres

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 4 Desember 2007. Tilsluttet Forbundet KYSTEN

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 4 Desember 2007. Tilsluttet Forbundet KYSTEN KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 4 Desember 2007 Tilsluttet Forbundet KYSTEN 1 Det heter seg at tiden ikke går, men kommer. Men tiden som har gått legger tross alt et grunnlag for tiden som

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1. Mars 2009. Tilsluttet Forbundet KYSTEN

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1. Mars 2009. Tilsluttet Forbundet KYSTEN KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1. Mars 2009 Tilsluttet Forbundet KYSTEN Takk for tilliten ved å bli valgt til leder for styret på Årsmøtet i januar. Det er nok like spennende for dere som

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer