Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL Ekstraordinært årsmøtemøte i Stjørdal golfklubb. Tidspunkt: Tirsdag 10 desember 2013 kl Sted: Stokke Gård, Hull stemmeberettigede møtte. Disse var: Svein Smalø, Anita Smalø, Morten Gjønnes, Albert Strand, Kjell Bjørken, Jo Kristiansen, Kåre Brandzæg, Bengt Klefbom, Tor Erik Berbu, Sigmund Hatling, Per Jørgen Engum, Tore Eikeland, Erik Olsen, Hallgeir Huus Waagen, Marius Ch. Stokke, Morten Wikmark, Knut Rolvsjord, Elin Ohren, Are Ohren, Stein Stokke, Steinar Dybwad, Jan Gundersen, Asbjørn Elgsæter, Linn Murray, Jens Kristiansen, Ivar-Rolf Dybvad, Svein Moen, Gunnar Thrones, Rolf Evjemo, Svein Arne Risvold, Arne Sandmark, Bjørn Kristoffersen, Øivind Arntzen, Walter Bjørstad, Anne Gundersen, Rolf Nestby, Tor Glad Jakobsen, Svein Svarva, Britt Henriksen, John Kusetås, Torkil S. Lund, Per Richstad, Per Kvalheim, Gunhild Løkken, Lill Bente Totland, Kåre Skolmli, Mariann Dahlum, Stig Arve Bjørkås, Tore Vikan, Ketil Adserø, Gunfrid Dybvad, Terje Lauten. I tillegg møtte ikke stemmeberettiget Pål Arne Berg i egenskap av observatør. 1. Godkjenne stemmeberettigede. Bengt Klefbom kontrollerte stemmeberettigede; 52 fremmøtte godkjent. 1 fremmøtt ikke godkjent. Årsmøte besluttet at Pål Arne Berg - ikke stemmeberettigede - fikk delta på årsmøtet som observatør. 2. Godkjenne innkalling og foretningsorden. Styrets formann refererte innkallingen (agenda) og forretningsorden. Innkallingen og forretningsorden enstemmig godkjent. 3. Valg av dirigent, samt 2 til å underskrive protokollen. Knut Rolvsjord, ble enstemmig valgt til dirigent. Anita Smalø og Hallgeir Huus Waagen ble enstemmige valgt til å underskrive protokollen. Styrets formann orienterte årsmøtet om vaglet av Jo Kristiansen som referent 4. Styrets forslag til kontingenter for Til denne saken forelå to forslag; 1. Styrets forslag vedlegg 1 - utsendt på forhånd. 2. Styret i seniorgruppen sitt forslag vedlegg 2 - som ikke var distribuert til medlemmene på forhånd Styrets forslag vedlegg 1: Albert Strand og Morten Gjønnes gikk gjennom styrets forslag; lavere kontingenter vll være viktig redskap for å få økt rekruttering Styret i seniorgruppen sitt forslag vedlegg 2: John Kulsetås gikk gjennom seniorgruppens forslag. Seniorgruppen er kritiske til å senke medlemssatsene for 2014 slik styrets forslag går ut på. Seniorgruppen er uenig i at å opprettholde kontingentene for 2013 vil gi lavere antall medlemmer. Flere medlemmer hadde ordet: 1

2 Linn Murray: Leit at det snakkes lite om Junior arbeid. Behold dagens nivå på kontingent for junior og ikke fjern medlemsfordelene. Sats på de yngre! Stein Stokke: Vanskelig å bestemme kontingent når vi ikke vet nivået på driftsbudsjettet. Sigmund Hatling: Ved å vedta kontingent nå, får vi rammer for drift for Morten Gjønnes: Vi må tilby et produkt til den pris markedet vil betale. Det signaliseres overfor nabokommuner at på Stjørdal er det rimelig å være medlem. Kåre Brandzæg: Slo til lyd for å Innfør fjernmedlemskap. Viktig med konkurransedyktige priser. Tore Vikan foreslo justerte kontingentsatser ift styrets forslag. Dirigenten ba Tore Vikan fremm sitt forslag skriftlig. Lill Bente Totland: Ber årsmøte tenke på dem som ikke er her. Hun støtter styrets forslag. Kåre Brandzæg fremmet skriftlig sitt forslag til fjernmedlemskap pris kr 500,- pr år eks avgifter til NGF. Dette medlemskapet vil gjelde spillere som har fast bostedsadresse hvor postnummer ikke ligger i området Det ble votert over Kåre Brandzæg sitt forslag. Kåre Brandzæg sitt tilleggsforslag om fjernmedlemskap ble enstemmig vedtatt Til votering foreligger nå tre forslag til kontingenter for 2014:: 1. Styrets forslag vedlegg 1 - utsendt på forhånd. 2. Styret i seniorgruppen sitt forslag vedlegg 2 - som ikke var distribuert til medlemmene på forhånd. 3. Tore Vikan sitt forslag vedlegg 3. Med 3 innkomne forslag sier vedtektene at det må gjennomføres skriftelig avstemming. Til tellekorps oppnevnes Anita Smalø og Hallgeir Huus Waagen. Dirigenten refererte resultatet av voteringen: Styrets forslag fikk 37 stemmer. Seniorenes forslag fikk 6 stemmer. Tore Vikans forslag 9 stemmer. Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2014 ble vedtatt. Vedtatte kontingenter for 2014 fremgår av vedlegg Styrets forslag til lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF's lov og lovnormer. Knut Rolvsjord - saksbehandler for ny lov for Stjørdal Golfklubb - orienterte om bakgrunnen for arbeidet og for endringene som er foretatt ift gjeldende vedtekter. 2

3 Vedtak: Styrets forslag til lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF's lov og lovnormer ble enstemmig vedtatt. Ny lov for Stjørdal Golfklubb fremgår av vedlegg 5. Ordet blir så overlatt til klubbens leder som takket dirigenten og takket for oppmøtet. Møtet ble hevet.. Jo Kristiansen Referent Anita Smalø Hallgeir Huus Waagen 3

4 Vedlegg 1. Styrets forslag til kontingenter for Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 Barn & Golf med foresatte (5-6 år) Dette er klubbens tilbud for førskolebarn Barn & Golf (7-12 år) Dette er klubbens tilbud for de mellom 7-12 år. Junior (13-19 år) Alle som fra det året de fyller 13 tom. Det året de fyller 19 år defineres som junior. Årsmøtevedtak Styrets forslag for 2014 møte Nei Nei Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Utvidet og skreddersydd trening/oppfølging for satsningsgruppe Reisestøtte til satsningsgruppe ved representasjon av klubben Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP u/hcp: 1 100,- m/hcp: ,- Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Ukentlige treninger i sommersesongen Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel? Kontingenter Medlemsfordeler Nei Oppstart i 2013 Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Organisering av 1 stk 6 hulls turnering Fri tilgang til 6 hulls banen, 1 voksenperson må være med barn under 6 år 3 stk 10 klipps rangekort for de som deltar på treningene Kontingenter , , ,- 4

5 Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 U23/student (20-23/28 år) Alle som fra det året de fyller 20 tom det året de fyller 23 år defineres som U23. Med studiebevis (fulltid) gjelder denne kategorien opp til og med året de fyller 28 år. Aktiv (24 år =>) Alle som fra det året de fyller 24 eller eldre defineres som aktivt medlem. Familie Medlemskap for 2 voksne og alle familiens barn opp til det året de fyller 19 år. Det forutsettes samme bostedsadresse. Greenfee (24 år =>) Dette er medlemskap for de som ikke har muligheten til å spille så mye som man ønsker. Man må være eldre enn 23 år for dette medlemskapet. Ja Ja Ja Ja Årsmøtevedtak Styrets forslag for 2014 møte klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel? Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig. Gratis medlemstreninger i sommersesongen Medlemspris på privat timer med klubbens trener Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Rabatterte greenfeepakker når man tar med venner? Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere Gratis Torsdagsgolf for de med hcp høyere enn 36? Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen 2 Greenfeepass Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel Gratis Torsdagsgolf for de med høyere hcp enn 36 Kontingenter , , , 1.595,- Medlemsfordeler 2014 Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig. Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel Kontingenter , , ,- 5

6 Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 Ansatt/Styret VIP Aktiv (nytt) Livstidsmedlemskap( nytt) Som for Aktiv Årsmøtevedtak Styrets forslag for 2014 møte Kontingenter ,- Medlemsfordeler 2014 Som for Aktiv Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i form av eksempelvis lagringsplass for golfbag, x antall rangeballer m.v. Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å iverksette mot at inntektene fra dette benyttes forsvarlig, og at maks 20 % kan benyttes til drift årlig. Nedbetaling av gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig tiltak. *) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentene. **) Innmeldingsavgift (IA) som Styret til enhver tid tilpasser markedet (sannsynligvis vil den være 0,-) Kontingenter , , , 6

7 Vedlegg 2: Styret i seniorgruppens innspill og forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøtet i Stjørdal GK Forslag til vedtak 1. Ordinære kontingenter. Medlemskontingenter er klubbens klart viktigste inntektskilde. Derfor bør fastsettelsen av kontingenter (både struktur og beløp) være tett knyttet opp mot utarbeidelsen av budsjettet for neste år. Det føles derfor nokså meningsløst å skulle ta stilling til kontingentene uten å ha fått noe informasjon om resten av budsjettet. Vi etterlyser en analyse av de forventede økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås, og som en del av det en konkret begrunnelse for endringsforslagene for hver enkelt medlemskategori. Et hovedspørsmål blir: Er det virkelig fornuftig å redusere "aktivkontingenten" med hele 1165 kroner når klubben er i en meget vanskelig økonomisk situasjon? Vi kjenner ikke eksakte medlemstall pr dato, og må derfor gjøre noen antakelser: Om vi forutsetter at klubben har ca. 350 fullt betalende medlemmer, så betyr denne kontingentreduksjonen alene et årlig inntektsbortfall på rundt kr ,-. Dette tilsvarer kontingentinntekten fra ca. 80 fullt betalende medlemmer. Noen følgespørsmål melder seg da automatisk: a. Er styret redd for at så mange som 80 av dagens fullt betalende medlemmer slutter å spille golf dersom ikke kontingenten reduseres med bortimot 20 %? b. Tror styret at 20 % reduksjon i kontingent alene vil skaffe klubben 80 nye fullt betalende medlemmer i løpet av ett år? c. Hvordan planlegger styret å kompensere for bortfallet av inntekter fra kontingentene? Hvilke inntektsposter tror man kan økes; alternativt hvilke utgiftsposter kan reduseres i forhold til driften i 2013 d. Er det andre forhold enn de rent økonomiske som tilsier reduksjon i årskontingentene? 2. Livstidsmedlemskap. Innføring av livstidsmedlemskap blir vanligvis benyttet for raskt å skaffe til veie et betydelig kontantbeløp; gjerne i forbindelse med store investeringer. Vi formoder at det for Stjørdal GK vedkommende foreslås innført for å bedre klubbens anstrengte likviditet. For at et slikt grep ikke skal få stor negativ virkning på noen års sikt, så er det en absolutt forutsetning at pengene som kommer inn ikke brukes til drift i et raskere tempo enn de ville kommet inn gjennom normal årlig innkreving. Et enkelt overslag illustrerer poenget: Livstidskontingent på kr utgjør årskontingenter. Man må derfor gå ut fra at de aller fleste som investerer i et slikt medlemskap har til hensikt å være aktiv golfspiller i klubben i betydelig mer enn 10 år fremover (hvis ikke så er livstidsmedlemskap en heller dårlig investering!) Om man ser bort fra renteberegninger, og legger til grunn en "midlere restlevetid som golfspiller" på 15 år for de som tegner slikt medlemskap, så må altså mindre enn 7 % (1/15) av kontingenten brukes til årlig drift for å unngå at man "låner fra fremtiden" til å dekke inn dagens drift. Jo lavere gjennomsnittsalderen på livstidsmedlemmene er jo grådigere må man være; 20 års "restlevetid som spiller" tilsier at mindre enn 5 % kan brukes årlig til drift. Dette står i sterk kontrast til styrets forslag om fullmakt til å bruke inntil 20 % av kontingenten til årlig drift! Det er lett å "la seg friste" når det vises til at livstidskontingenten kan brukes til å nedbetale gjeld. Forsert nedbetaling av langsiktig gjeld er helt uinteressant, så det er kun snakk om kortsiktig gjeld. Kassakreditt er selvsagt ekstra dyrt og bør nedbetale raskest mulig. Spørsmålet er bare: med hvilke midler? Nok en enkel betraktning: Om klubben skulle bruke 20 % av innkommet livstidskontingent (á ,-) til å innfri en kassakreditt på 1 mill. kroner, så måtte all fremtidig kontingentinntekt fra ca. 80 medlemmer kreves inn, dvs. totalt 5 mill. kroner. Dette ville så klart løse klubbens akutte likviditetskrise (4 mill. på bok) men driftsmessig må klubben i de neste åra kunne produsere et positivt driftsresultat hvert år selv uten kontingentinntekten fra disse 80 medlemmene (årlig bortimot ,- kroner). Hittil har klubbens driftsresultat i gjennomsnitt vært 7

8 negativt; noe den gradvise økningen i kassakreditten uomtvistelig dokumenterer. De fleste vil være enig i at det er illusorisk å tro at det på kort sikt er mulig å selge 80 livstidsmedlemskap i Stjørdal GK, men regnestykket illustrerer likevel problemet. Det skal her presiseres at å benytte innkommet livstidskontingent som "intern kassakreditt" innfor ett og samme budsjettår selvsagt er helt akseptabelt, det er noe av vitsen med å innføre ordningen. Man må imidlertid sette meget strenge begrensninger på forbruk av slik kontingent. Vår konklusjon er derfor: Innføring av livstidsmedlemskap er en god idé dersom pengene brukes til a. investeringer som gir god avkastning b. å løse en akutt likviditetskrise men det er en meget tvilsom disposisjon dersom penger fra livstidsmedlemskap brukes til kortsiktig drift. Prinsipielt mener vi at ethvert styre bør avholde seg fra å skyve dagens driftsproblemer over til fremtidige styrer. Vi tillater oss her å vise til klubbens årsmøtevedtatte Virksomhetsplan som slår fast at dersom Stjørdal GK skal kunne utvikle seg videre mot de mål som planen fastlegger, så må klubbens inntekter økes betraktelig. Det forutsetter økte inntekter fra alle aktuelle kilder; kontingenter, sponsormidler, reklamesalg og andre inntektsbringende tiltak. Vi etterlyser en redegjørelse for hvordan styret har fulgt opp virksomhetsplanen på dette punktet, og hvordan man planlegger å følge den opp fremover. Med bakgrunn i ovenstående begrunnelse, og i et sterkt ønske om å bidra til å sikre klubbens videre drift, fremmer seniorkomitéen følgende forslag til det ekstraordinære årsmøtet: 1. Medlemskontingentene for 2014 beholdes uforandret fra Dersom det innføres livstidsmedlemskap i tråd med styrets forslag, gis styret fullmakt til å kunne benytte inntil 5 % av innkommet kontingent til årlig drift. Steinar Dybvad Rolf Evjemo John Kulsetås Lars Rolfseng Knut Rolvsjord 8

9 Vedlegg 3 Tore Vikan sitt forslag (i rødt) og seniorenes forslag Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 Barn & Golf med foresatte (5-6 år) Dette er klubbens tilbud for førskolebarn Barn & Golf (7-12 år) Dette er klubbens tilbud for de mellom 7-12 år. Junior (13-19 år) Alle som fra det året de fyller 13 tom. Det året de fyller 19 år defineres som junior. Nei Oppstart i 2013 Nei Nei Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Utvidet og skreddersydd trening/oppfølging for satsningsgruppe Reisestøtte til satsningsgruppe ved representasjon av klubben Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om Seniorenes forslag ***) Ikke foreslått u/hcp: 1 100,- m/hcp: ,- Medlemsfordeler 2014 Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Organisering av 1 stk 6 hulls turnering Fri tilgang til 6 hulls banen, 1 voksenperson må være med barn under 6 år 3 stk 10 klipps rangekort for de som deltar på treningene Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Ukentlige treninger i sommersesongen Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel? Tore Vikan s forslag 0,- 500, ,- 9

10 Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 U23/student (20-23/28 år) Alle som fra det året de fyller 20 tom det året de fyller 23 år defineres som U23. Med studiebevis (fulltid) gjelder denne kategorien opp til og med året de fyller 28 år. Aktiv (24 år =>) Alle som fra det året de fyller 24 eller eldre defineres som aktivt medlem. Familie Medlemskap for 2 voksne og alle familiens barn opp til det året de fyller 19 år. Det forutsettes samme bostedsadresse. Greenfee (24 år =>) Dette er medlemskap for de som ikke har muligheten til å spille så mye som man ønsker. Man må være eldre enn 23 år for dette medlemskapet. Ansatt/Styret VIP Aktiv (nytt) Ja Ja Ja Ja vinteren, mot egenandel? Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig. Gratis medlemstreninger i sommersesongen Medlemspris på privat timer med klubbens trener Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Rabatterte greenfeepakker når man tar med venner? Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere Gratis Torsdagsgolf for de med hcp høyere enn 36? Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen 2 Greenfeepass Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel Gratis Torsdagsgolf for de med høyere hcp enn 36 Som for Aktiv Seniorenes forslag ***) 3.960, , , 1.595, ,- Ikke foreslått Medlemsfordeler 2014 Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig. Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior Tore Vikan s forslag 1.900, , , - Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee 18 hullsbanen Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel 1.695,- Som for Aktiv Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i form av eksempelvis lagringsplass for golfbag, x antall 1 695, ,- 10

11 Kategori IA** Medlemsfordeler 2013 Livstidsmedlemskap(nytt) Seniorenes forslag ***) ,- ***) Medlemsfordeler 2014 rangeballer m.v. Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å iverksette mot at inntektene fra dette benyttes forsvarlig, og at maks 20 % kan benyttes til drift årlig. Nedbetaling av gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig tiltak. *) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentene. **) Innmeldingsavgift (IA) som Styret til enhver tid tilpasser markedet (sannsynligvis vil den være 0,-) ***) Notat fra seniorgruppen vedlegg 2 Tore Vikan s forslag , 11

12 Vedlegg 4. Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2013 Kategori Medlemsfordeler 2014 Barn & Golf med foresatte (5-6 år) Dette er klubbens tilbud for førskolebarn Barn & Golf (7-12 år) Dette er klubbens tilbud for de mellom 7-12 år. Junior (13-19 år) Alle som fra det året de fyller 13 tom. Det året de fyller 19 år defineres som junior. U23/student (20-23/28 år) Alle som fra det året de fyller 20 tom det året de fyller 23 år defineres som U23. Med studiebevis (fulltid) gjelder denne kategorien opp til og med året de fyller 28 år. Aktiv (24 år =>) Alle som fra det året de fyller 24 eller eldre defineres som aktivt medlem. Familie Medlemskap for 2 voksne og alle familiens barn opp til det året de fyller 19 år. Det forutsettes samme bostedsadresse. Greenfee (24 år =>) Dette er medlemskap for de som ikke har muligheten til å spille så mye som man ønsker. Man må være eldre enn 23 år for dette medlemskapet. Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Organisering av 1 stk 6 hulls turnering Fri tilgang til 6 hulls banen, 1 voksenperson må være med barn under 6 år 3 stk 10 klipps rangekort for de som deltar på treningene Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Ukentlige treninger i sommersesongen Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel? Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig. Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere Kontingenter 2014 *) 500, ,- Kontingenter 2013 Nytt for 2014 u/hcp: 1 100,- m/hcp: , , , , , ,- Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior , Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee for spill på18 hullsbanen Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel 1.695, ,- Fjernmedlemskap Dette medlemskapet kan kun tegnes av spillere som har bostedsadresse med postnummer som ikke ligger i området Ansatt/Styret VIP Aktiv (nytt) Livstidsmedlemskap(nytt) Fri tilgang til 6 hullsbanen Betaler gjeldende greenfee for spill på 18 hullsbanen Delta på klubbturneringer med full greenfee 500,- Som for Aktiv Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i form av eksempelvis lagringsplass for golfbag, x antall rangeballer m.v. Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å iverksette mot at inntektene fra dette benyttes forsvarlig, og at maks 20 % kan benyttes til drift årlig. Nedbetaling av gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig tiltak. *) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentsatsene. Nytt for , , , , Nytt for 2014 Nytt for

13 Vedlegg 5 Lov for Stjørdal Golfklubb (heretter klubben), stiftet Vedtatt med senere endringer av , , og senest Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets , og senest I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1.1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon 2.1. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF) Klubben er medlem av NIF gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Stjørdal kommune, og er medlem av Stjørdal idrettsråd Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 3 Medlemmer 3.1. Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak. 13

14 3.5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Enkeltmedlemmer har etter loven likevel plikt til å innbetale kontingent for fullt kalenderår. Dette følger av basis lovnorm for idrettslag som pålegger årsmøtet å fastsette medlemskontingent. Klubben har imidlertid adgang til å gi medlemmene kreditt ved å la medlemmet innbetale kontingenten i månedlige avdrag Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt Klubben skal føre medlemslister Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 4 Medlemskontingent og avgifter 4.1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Avtale kan inngås ved autogiro eller termin innbetaling. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, er medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling 5.1. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Jfr. NIF`s lov Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 14

15 6.1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 7.1. En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`lpv 2-6 og Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 8.1. En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet 15

16 ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`s lov 2-6 og Inhabilitet 9.1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal 16

17 i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig Klubber med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige klubber skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, 17

18 og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 13 Årsmøtet Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mars Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 18

19 13.5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben. 15 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta klubbens budsjett 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder velges enkeltvis. b) 5 styremedlemmer, velges samlet og 2 varamedlemmer, velges samlet. c) Det skal velges representanter fra begge kjønn d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9. e) 2 revisorer. NB. Når årlig omsetning er over kr 5 mill. plikter klubben å engasjere statsautorisert revisor. f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og1 varamedlem for neste årsmøte Leder og nestleder velges enkeltvis for 2 år. De øvrige medlemmer til styret velges samlet også for 2 år. Varamedlemmer velges samlet for 2 år. Leder og 2 styremedlemmer samt 1 varamedlem,- nestleder og 3 styremedlemmer samt 1 varamedlem velges annet hvert år Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 16 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 19

20 en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i klubben. b) Vedtak av styret i klubben. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett / e-post eller på annen forsvarlig måte Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 20

21 18 Klubbens styre Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere klubben utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 19 Grupper/avdelinger/komiteer Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, Jfr. 15 pkt For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. Jfr 19 V. ØVRIGE BESTEMMELSER 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Regler for spill, ordensregler m.v For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige 21

22 regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 22 Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk Endringer i 22 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv. 23 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. 1 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF. 22

23 23

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1.1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1.1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Stjørdal Golfklubb (heretter klubben), stiftet 11.03.1996. Vedtatt 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.1998, 28..04.2004, 20.02.2007 og senest 10.12.2013. Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB

LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB LOVNORM FOR FROSTA GOLFKLUBB Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer vedtatt av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Lovnorm for Frosta Golfklubb

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013

Lov for IF Storm. stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 Lov for IF Storm stiftet 12. juli 1902 med senere endringer, senest av 14. februar 2012 godkjent av Telemark idrettskrets februar 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål IF Storms formål er å drive idrett

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodung pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013)

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB (HERETTER KALT KLUBBEN ) (stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive golfidrett

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER 12.01.2012 LOVNORM FOR GOLFKLUBBER Lov for Holtsmark Golfklubb (heretter klubben), stiftet 27.06.2003. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917.

LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. LOV FOR GEILO IDRETTSLAG, STIFTET 2. DESEMBER 1917. Vedtatt 4. desember 1954, senest 3. april 2013. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den (24.01.2013). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Geilo Idrettslags

Detaljer

LOV FOR BUD IDRETTSLAG

LOV FOR BUD IDRETTSLAG LOV FOR BUD IDRETTSLAG Stiftet 01.12.1935 Vedtatt (revidert) den 28.02.2013 Godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets den. I. Innledende bestemmelser Side 2 1 Formål Side 2 2 Organisasjon Side 2 3 Medlemmer

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915.

Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Side 1 Lov for Kolbotn Idrettslag stiftet 1.april 1915. Vedtatt 1.april 1915 med senere endringer, senest 11. mars 2013. Endringer godkjent av Akershus Idrettskrets (dato) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Paragraf

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

TILLITSVALGTE OG ANSATTE Lover for Astor Fotballklubb Lov for Astor Fotballklubb, stiftet 25. januar 1992, med senere endringer (5. februar 2007, revidert i tråd med ny lovnorm av 2011, seneste endring vedtatt på årsmøtet 23.

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål (1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: KLubb: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881.

Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881. Lov for Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881. Vedtatt den 6. februar 1882 med senere endringer, senest av 13. mars 2013. Godkjent av Akershus idrettskrets den 26. juni 2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag

Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Lov for Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb idrettslag Stiftet 12. oktober 1960, med senere endringer, senest av 1. februar 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23.01.2013. Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Trondheim triatlonklubb

Lov for Trondheim triatlonklubb Lov for Trondheim triatlonklubb stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Haga Golfklubb (heretter HGK), stiftet 14. august 2001, med senere endringer, senest av 2004, godkjent av Akershus idrettskrets den 31/10/2012

Lov for Haga Golfklubb (heretter HGK), stiftet 14. august 2001, med senere endringer, senest av 2004, godkjent av Akershus idrettskrets den 31/10/2012 Lov for Haga Golfklubb (heretter HGK), stiftet 14. august 2001, med senere endringer, senest av 2004, godkjent av Akershus idrettskrets den 31/10/2012 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) HGKs formål

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT. Stiftet 4. april 2002.

LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT. Stiftet 4. april 2002. LOV FOR SØNDRE LAND IDRETTSLAG FRIIDRETT Stiftet 4. april 2002. Lov vedtatt av årsmøtet og med senere endringer, senest 14. mars 2016 og godkjent av Oppland Idrettskrets 10.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947.

LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB. Stiftet 25.september 1947. LOVER FOR KRISTIANSAND BADMINTON KLUBB Stiftet 25.september 1947. Revidert første gang 6.mai 1998. Revidert igjen 4. mai 2012 basert på vedtak gjort i Idrettsstyret 28. november 2011. Godkjent av Vest-Agder

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB LOV FOR STEINKJER HÅNDBALLKLUBB Stiftet 15.12.1987. Vedtatt den 26/05-2015. Godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets den../..-2015. KAPITTEL I: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er ved

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOV FOR FAABERG FOTBALL

LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball LOV FOR FAABERG FOTBALL Lov for Faaberg Fotball, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den 3. februar 2015

Detaljer

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG

LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg idrettslag LOV FOR FAABERG IDRETTSLAG Lov for Faaberg allianseidrettslag, stiftet 21. september 1919, med senere endringer, senest av årsmøte 2013 og godkjent av Oppland idrettskrets den

Detaljer

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB

LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB LOV FOR HALDEN PADLEKLUBB Lov for Halden Padleklubb (HPK), stiftet 31. oktober 1979, med senere endringer, senest av Årsmøtet 4. april 2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 15. august 2013. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / -

LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - Oppdatert iht. NIFs lovnorm pr. 22.10.2015 LOV FOR TRONDHJEMS TENNISKLUB Stiftet 24. april 1906, vedtatt av årsmøtet 16.02.2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets - / - I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

Lov for Østmarka golfklubb

Lov for Østmarka golfklubb Lov for Østmarka golfklubb Lov for Østmarka Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1. august 1989. Loven med endringer senest av, er godkjent av Akershus idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Solum golfklubb. Vedtatt på årsmøtet i klubben den 28. februar 2013 Godkjent av Vestfold idrettskrets den xx. xx 2013

Lov for Solum golfklubb. Vedtatt på årsmøtet i klubben den 28. februar 2013 Godkjent av Vestfold idrettskrets den xx. xx 2013 Lov for Solum golfklubb Vedtatt på årsmøtet i klubben den 28. februar 2013 Godkjent av Vestfold idrettskrets den xx. xx 2013 LOV FOR SOLUM GOLFKLUBB Lov for Solum golfklubb stiftet 24.4.2003, med senere

Detaljer

LOVER FOR ULEFOSS SPORTSFORENING USF (Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVER FOR ULEFOSS SPORTSFORENING USF (Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER FOR ULEFOSS SPORTSFORENING USF (Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ulefoss Sportsforening idrettslag, stiftet 20.01.1895, med senere endringer, senest av 29.02.2012, godkjent

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KONGSBERG ORIENTERINGSLAG, stiftet 23/2-1984, Vedtatt 23/2-1984 med senere endringer, senest av 28/1-16, Siste lovendring er basert på lovnorm i Norges idrettsforbund fastsatt i 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011)

LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) LOV FOR HELSET IDRETTSFORENING (Basert på NIFs lovnorm datert 28. november 2011) Lov for Helset Idrettsforening, stiftet 4. februar 1986, med senere endringer, senest av 11. november 2013, godkjent av

Detaljer

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(3) Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret. Lov for Ås idrettslag Stiftet 10.juli 1922 med senere endringer, senest av14. mars 2013 godkjent av Akershus Idrettskrets den 21.mars 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lagets kjennetegn: Laget har grønt

Detaljer

Lov og bestemmelser for Oppdal Bowlingklubb Stiftet

Lov og bestemmelser for Oppdal Bowlingklubb Stiftet Lov og bestemmelser for Oppdal Bowlingklubb Stiftet 25.10.2001 KAPITTEL 1 - LOVEN Vedtatt den 25. oktober 2001, med senere endringer, senest av 7. juni 2012. Godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni 1975. Vedtatt av Årsmøtet 24.11.2011, med endringer vedtatt av Årsmøtet 29.02.2016

Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni 1975. Vedtatt av Årsmøtet 24.11.2011, med endringer vedtatt av Årsmøtet 29.02.2016 Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni 1975. Vedtatt av Årsmøtet 24.11.2011, med endringer vedtatt av Årsmøtet 29.02.2016 1 Formål Bodø Cykleklubb har som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Lov for Seilforeningen 1928

Lov for Seilforeningen 1928 Lov for Seilforeningen 1928 Forslag 11-02-2013 1 Formål Foreningens formål er å fremme seilsport gjennom idrett og friluftsliv i sunne former. Virksomheten er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer