Årsberetning for sesongen Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning for sesongen 2008 Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2008

3 Generalforsamling på Skistua 9. mars 2009 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets årsberetning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen holdes medlemsmøte med enkel servering. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2008 På ordinær generalforsamling på Skistua den 9. mars 2008 ble følgende styre valgt og har fungert i perioden: Formann Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Vegard Stuan Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Odd Berg Varamedlemmer Thorvald Ianssen Nils Morten Nilsen valgt for 1 år ikke på valg ikke på valg valgt for 2 år valgt for 2 år Skiinstruktørene Bymarkveteranene gjenvalgt for 1 år valgt for 1 år Styret har god fordeling mellom kvinner og menn noe klubben vil legge vekt på å videreføre. Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen, Sekretær deltid engasjement jan mars Rønnaug Mølmen Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregister: Per Vinje Alt mulig hjelp : Bjørg Sliper. Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Representantskap Ikke på valg i 2008 Jan Pedersen Bjørn Inge Haugan Pål Arne Winsnes Trude Killi Olsen Jorun Moum Toril Gundersen Bjørg Sliper Carl Petter Brun Ketil Ekseth Hans Petter Wollebæk ny 1 år i 2008 Valgkomité Truls Gjestland Per Eriksen Ketil Ekseth Valgt i 2008 for 2 år Halfdan Carstens Janicke Bratt Elvestad Kjetil Lehn Tormod Sletten valgt til ordfører Kjell Arne Thorvaldsen Gunnhild Hoff Stuan Fridtjof Andersen Kjersti Myhre Mette Vestli Kristin Svendsen ikke på valg valgt for 2 år valgt for 2 år 4 Årsberetning 2008

5 Styremøter Det er i perioden holdt 11 styremøter, 1 ekstraordinært styremøte, samt to møter mellom styret og representantskapet. Styremøtene er alle holdt på Skistua, unntatt et ekstraordinært som ble holdt i Cap Geminis kontorlokaler. Fellesmøtet 16. juni ble holdt hjemme hos representantskapets ordfører Tormod Sletten. Det andre møtet med representantskapet var 8. desember og ble holdt på Skistua. Etter møtet ble det servert juletallerken sammen med flere inviterte skiklubbentusiaster. Foruten styrerepresentantene og varamenn møter Representantskapets ordfører og forretningsfører, samt generalsekretæren på styremøtene. Disse har tale, men ikke stemmerett. Det har vært behandlet 89 saker på møtene. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2008 er: Skistua, aktivitetsdag, utendørstilbud Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Medlemsverving Gråkallen Skipark Markarådet Hjemmesidene Guiding av cruiceturister Norges Skiforbund 100 år Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Strategi og handlingsplan TSK 125 års jubileum Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær, og har nå begynt på sitt åttende år i stillingen. Rønnaug Mølmen har hatt engasjement ved kontoret i perioden januar til mars og ved enkelte arrangement/ saker gjennom året. Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper har også i året som er gått vært en trofast hjelpende hånd. Foruten å være ferievikar/telefonvakt, ansvar for servering til Skiinstruktørene, hjelp i sekretariatet på Barneskikursene og ved avslutningen på Barneskikursene, stilt opp på arrangement, har hun sørget for renholdet ved kontoret. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Sverre er imidlertid tilstede fra kl og forlater sjelden kontoret før etter Det lyser ofte fra kontoret på kveldstid og i helgene også. Ved generalsekretærens ferieavvikling har Bjørg Sliper betjent telefonen. Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Eksempler på dette er Gråkallen Skifestival, guiding av cruiseskipturister og aktivitetsdag ved Skistua. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf har aldri vært bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Årsberetning

6 Representantskapet Representantskapet er Skiklubbens nest høyeste organ. Generalforsamlingen er øverste. Gjennom 2008 har det vært holdt to møter i representantskapet. Ett før sommerferien 16. juni, sammen med styret i Skiklubben. Møtet ble holdt hjemme hos Tormod Sletten. Tema for møtet var: Skistua og hva Skiklubbens medlemmer kan bidra med, Gråkallen Skipark og vedlikehold av marka. Det andre møtet ble avholdt 8. desember. Dette var også sammen med styret i Skiklubben. Her var det oppfølging av behandlingen av Sti og løypeplan, samt Ny reguleringsplan for Lian-området. Hovedtema var budsjett 2009, hvor økte inntekter ble diskutert. Møtet ble holdt på Skistua. Etter møtet ble det servert juletallerken i hyggelig takk for hjelpa, i selskap med inviterte skiklubbentusiaster. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2007/2008, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Generalsekretæren har daglig kontakt med de ansatte gjennom vintersesongen, og i helgene overtar Odd Berg kontakten i forbindelse med føremeldingen. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en er vår egen og en er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileik-scooteren er reserve for løypekjøringen. Det ble i november avholdt møte med scooterkjørerne, og da ble sesongen 2008/2009 planlagt. Gjenomgang av våre traseer var tema. I 2008 har vi kjøpt ny scooter i Gråkallen Skileik, slik at vi har den gamle som reserve for løypeprepareringen, og vi har en scooter i Gråkallen Skisenter. Vi har våre fire scootere lagret oppe i garasje inne på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen januar - april oppdaterer vi føremeldingen vår på internett, og føremeldingstelefon. På høsten er internett oppdatert fra første snøfall i oktober/november, mens føremeldingstelefonen først oppdateres fra desember. På hverdagene er det generalsekretæren som oppdaterer føremeldingene, mens det i helgene er Odd Berg som har ansvaret både for internett og føremeldingstelefonen. Det er en stor jobb som gjøres. Innhenting av opplysninger om snøforhold og hvor det er kjørt, samt innlegging på data og innlesing på telefon, tar fra en halvtime til en time hver dag. Trondheim Bydrifts løypekjørere har vært meget gode samarbeidspartnere når det gjelder opplysningene til denne tjenesten, sammen med vertskapet på Elgsethytta. Dessuten har vi også egne observasjoner fra Gråkallen Skileik, samt egne løypekjørere som kompletterer bildet. Skiløperne gir oss mange positive tilbakemeldinger på vår føremelding. Mye ros for gode oppdateringer og smørningsvalg. Vi får også gode tilbakemeldinger på løypekjøringen. Disse videreformidles til kommunen. 6 Årsberetning 2008

7 Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkt. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, videre har Knut Ivar Solhjem og Just Swensen bidratt Disse har sammen med generalsekretæren, Odd Berg og Truls Gjestland sørget for fortløpende redigering, og legger inn innkommet stoff. I styret er det Nils Morten Nilsen som er ansvarlig. Påmeldinger til Barneskikursene og reservering av skoleskidager i Skileik foregår nå via hjemmesidene. Hjemmesidene våre får mye positiv omtale blant brukerne. Vi synes det er flott, og vi håper å gjøre sidene enda bedre. Generalsekretæren har det daglige ansvaret og står i praksis for mye av det faste stoffet, men vi ønsker oss fortsatt mer stoff og bilder fra Skiklubbens medlemmer. Våre sponsorer og samarbeidspartnere er lagt inn med logoer på våre hjemmesider, samt link til sine hjemmesider. Videre har vi fått lagt inn værmeldingen fra Yr når det gjelder Skistua, og link inn til Det er også satt opp et web-kamera. Friluftsliv Medlemsbladet vårt får mye ros, både stoffet i hovedbladet og medlemsidene våre. Gjennom 2008 har det vært Randulf Valle, Bjørn Esaissen og generalsekretæren som har stått for det meste av produksjonen, både av tekst og bilder til medlemssidene. Vi har hatt noen artikler fra Lars Andreas Dybvik, og Vegard Stuan har fulgt opp med stoff om Skistua. Takk til alle som har bidratt med stoff. Gjennom de seks utgavene av bladet prøver vi å gjenspeile aktiviteten i forhold til årstidene. Det er et ønske at flere kommer med stoff og ideer til bladet, slik at Skiklubbens brede aktivitetstilbud blir synlig for alle medlemmene. Likeså ønsker vi oss tips om turer i Bymarka eller gode historier fra marka. Dagens Løype 2008 Dagens Løype 2008 var den 42. sesongen for tiltaket og var satt opp med 16 arrangement. Det andre arrangementet med Byåsen IL avd. orientering ble avlyst, mens det tredje ble flyttet til Klæbu på grunn av snømangel. Øvrige løypearrangement ble avviklet. Dagens løype støttes av våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Dagens Løype heftet er meget populært og det trykkes 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1 Midt Norge på Byåsen butikksenter. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Årsberetning

8 Søndagsturen Søndagsturen ble gjennomført for sjette gang i 2008 og kommentarene er fortsatt like positive fra alle hold. Vi valgte i år å erstatte turen i skiløypene i Granåsen med en rundtur fra Ferista opp og ned Iladalen til Skistua. Øvrige ture ble beholdt som i Takk til Tore Angel Pettersen for dette fine turforslaget. Åpningshelga ble tradisjonen tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Som tidligere år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. Vi fikk flott turvær, som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2008 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur. Soppkontrollene er meget populære, og denne sesongen var det mye sopp. Vi markerte avslutningen på Søndagsturen med kaffe og boller ute på Grilstadhaugen ved Skistua. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Vi håper at enda flere i løpet av året og til neste år, oppdager dette tilbudet. Ved å følge turene kan man bli godt kjent med de utrolig flotte turmulighetene vi har i Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Til Topps For syvende år på rad arrangerte vi Til Topps. Et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å oppdage nye flotte turmål. Våre samarbeidspartnere, Trondhjems Turistforening og Bedriftsidretten i Trondheim, er også meget godt fornøyde med oppslutningen tiltaket får hvert år. I 2008 var toppene Grønlia, Geitfjellet, Vassfjellet, Kristiansten festning, Liaåsen, Hevillen og Storheia. Oppslutningen ble stor også i Kick-off på Nordre ble gjennomført lørdag 3. mai, dagen før den en før den offisielle åpningen. Mange besøkte oss på Nordre i likhet med tidligere år.. Hovedsponsor for arrangementet, telefonkatalogen Ditt Distrikt fulgte opp i Også i 2008 markerte vi åpning og avslutning av sesongen med å bemanne toppene, denne gangen ble det med noen færre topper. På åpningen måtte en del kuttes på grunn av snø og liten oppslutning fra frivillige i Bedriftsidretten. Åpningen fikk også stor oppslutning i godt vårvær og vi fikk mye ros for tiltaket. På avslutningsdagen var det bare Skiklubben som bemannet sine topper, Geitfjellet og Grønlia. Avslutningsdagen ble preget av stiv kuling og regnbyger, men på tross av dette fikk vi på Geitfjellet besøk av journalist fra Adresseavisen, et hundretalls turgåere besøkte begge plassene. Turgåerne ga oss mye ros for at vi stilte opp, selv i dårlig vær. Stor takk til våre frivillige som stilte på toppene i Toppene for 2009 blir Grilstadhaugen ved Skistua, Bosbergheia, Rønningen, Øyberget, Solemsvåttan, Jervfjellet og Kråkfjellet i Brungmarka. 8 Årsberetning 2008

9 Media TSK har hatt mange oppslag i media gjennom hele året og dette har gitt en god markedsføring av klubben. Vår generalsekretær har gjort en utmerket jobb for å skape blest om klubben i media. Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og er med på å sette krav til kvaliteten på våre aktiviteter. Dette viser at våre aktiviteter er viktige for byens befolkning, og at vi har meget stor anerkjennelse for vår virksomhet. Medias rolle er viktig sammen med vårt arbeid med å få flere ut på tur, i våre flotte markaområder. Dette er et viktig bidrag til å bedre befolkningens helse og velvære. Alle i Skiklubben som er med og yter en innsats, kan være stolte av sitt arbeid. Medlemmene og samarbeidspartnerne våre kan også være trygge på at deres støtte og bidrag, går til en meget god og viktig innsats for skinasjonen Norge. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Gråkallen Skisenter 2008 ble spesiell for Gråkallen Skisenter. På grunn av pålagt skifte av wire, og filminnspilling, ble det sen sesongstart. Store deler av spillefilmen NORD er innspilt i Kleiva. Uten innsatsen og entusiasmen til Rikard og Andre Ottesen - for å holde liv i heisen, og gi ungdommen i Trondheim et nærmiljøanlegg for alpint - ville det ikke vært mulig å drive skiheisen. Heisen var åpen for publikum i en måned, på lørdager og søndager. En del skoler i Trondheim leier Kleiva til skoleskidager. Anlegget har også for sesongen 2008 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. Gråkallen Skipark Arbeidet frem mot reguleringssak for området på Lille Gråkallen fortsatte utover vinteren og sommeren. I løpet av høsten fikk vi melding fra Byplan om dårlig kommune økonomi og at tilskudd til reguleringsarbeidet ikke var aktuelt. Vi bestemte oss for å søke om tillatelse til reguleringsarbeidet. Da saken skulle opp i Bygningsrådet, hadde rådmann innstilt på avslag om oppstart av reguleringsarbeidet av området. Med stor innsats fra flere av Skiklubbens og Freidigs engasjerte medlemmer greide man å få flertall i Bygningsrådet. 8 av 11 politikere stemte for igangsetting av regulering av området på Lille Gråkallen. I 2009 vil TSK sammen med Freidig arbeide for å finansiere arbeidet med en reguleringsplan. Aktive Skiklubben har ikke hatt aktive utøvere dette året. Årsberetning

10 Parkeringsvakter Dette ble en sesong uten at myra har vært brøytet. Ett unntak var under Gråkallen Skifestival hvor myra ble brøytet etter stort press mot administrasjonen i kommunen. Totalt parkerte 2218 biler mot avgift i løpet av sesongen, hvor Skiklubben hadde ansvaret. Å stå parkeringsvakt er en grei jobb som gir nødvendig inntekt til klubben og som samtidige er en fin anledning til å komme i kontakt med turfolket og markedsføre TSK. Vi håper flere kan tenke seg å ta en del av denne jobben. Ved å fordele på flere medlemmer reduseres belastningen på enkelte gjengangere. Takk til alle som bidro som parkeringsvakter i Se også vedlagte rapport. Medlemsverving Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Dessverre er det vanskelig å få med folk til å verve nye medlemmer. Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka, i forbindelse med våre arrangement. Det er en enorm respons på våre tiltak, og generalsekretæren får utrolig mange positive tilbakemeldinger på klubbens aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Det er arrangert flere informasjonsdager i forbindelse med våre Søndagsturer, Til Topps, Dagens Løype og Nyttårsaften på Elgsethytta. Målet har da vært å spre så mye kunnskap som mulig om Skiklubben, samt å by på en kopp kaffe og trivelig prat om våre aktiviteter. Det har vært noe utfordrende å få turgåerne til å tegne medlemskap på stedet, men vi får mye ros for jobben vi gjør. Vi mangler fortsatt en del opplysninger på antall familiemedlemmer innenfor familiemedlemskapene. Se linjen med antall Ukjent, hvor det ligger både enkelt medlemskap og uspesifiserte familiemedlemskap. Her har vi kun oppgitt navn og adresse. Vi mangler alder og øvrige familiemedlemmer. Vi vil svært gjerne ha oversikten komplett med antall medlemmer og hvilke aldersgrupper våre medlemmer er i. I 2008 ble det en økning på 160 medlemmer. Vi har nå 4188 medlemmer pr Se tabell under. Medlemsskapsutviklingen 1. jan jan jan des Type medlem Antall Antall Antall Antall Enkeltmedlem Hovedmedl. familie Livsv. m. blad Livsv. u. blad Æresmedl Sum medlemmer BU-medlemmer Sum voksne+bu Familiemedlemmer Totalt Årsberetning 2008

11 Gråkallen Skifestival/Markatrimmen Den 34. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, ett samarbeid med Byåsen Skiklub. BSK ved Eivind Grøv og Martin Aagard, sammen med TSK`s Ståle Kvernrød og Sverre Hosen, har vært drivkreftene for at samarbeidsprosjektet. Gråkallen Skifestival med tradisjoner langt bakover i tid er tatt opp igjen. BSK fikk tildelt to renn, en ST-cup sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Det ble stor stemning på Skistumyra lørdag, under sprinten, som hadde felles innkomst med Markatrimmen. Elektronisk tidtaking greide den jobben flott. Nærmere 500 aktive løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 300 aktive løpere med. Arrangementet fikk mye skryt, også av Skikretsens TD. Vi var alle enige om at dette måtte vi bygge videre på. En kjempestor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Onsdagstrimmen Også i 2008 har vi hatt stor oppslutning om våre turer, hvor været ikke spiller noen rolle. Turene går for det meste i Bymarka og omegn. Antallet deltagere på turene på onsdagene har vært Gjennom året har flere av faste deltagere gjennom mange år gått bort. Men det er meget positivt å se at det stadig dukker opp nye ansikter på onsdagene. Utenom de vanlige turene på onsdagene har vi hatt 2 sammenkomster samt julebord på Vestbyhuset, hvor vi har hygget oss med god mat og drikke og dans til levende musikk. Så har vi møttes to ettermiddager i Ila og gått opp langs Ilabekken til Tavern, for å spise middag. To turer à fem døgn til Savalen Fjellhotell, en høsttur og en vårtur ved påsketider, hvor vi har hatt fine turer og flott opphold. Det har vært stor oppslutning om alle arrangementene. Takk til alle som trimmer med oss. Ut på tur aldri sur. Trondheim Martha Sjølie, Bjørn Andersen og Harald Dragsnes Bymarkveteranerne Våre bymarkveteraner blir ikke yngre med årene, men på tross av noe frafall, holder de stor aktivitet. De har i løpet av 2008 lagt ned 2174 timer til glede for alle byens markatravere. De har blant annet jobbet med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. De har nå oppmøteplass ved Sommersetra, hvor de har tilhold i garasjeanlegget. De har totalt ved utgangen av 2008 produsert timer frivillig arbeid til glede for alle markatraverne i byen. Odd Berg har vært medlem av Skiklubbens styre, mens John Sundet har ledet gjengen i det daglige arbeid. Se egen utførlig rapport vedlagt. Skiutleie Vi har i 2008 igjen leid ut en del av vårt skiutstyr. Det er mye godt brukte ski og sko, samt staver. Det er populært blant tilreisende til byen og blant våre nye landsmenn. Behovet for utleie av utstyr er stort. Vi har det meste av skiutstyr for barn i Skileiken, mens vi har for de voksne i kjelleren på Skistua. Skiklubben har stort behov for å få fornyet utstyret. Det er i hovedsak Marthe Gjestland som har tatt seg av utleien, spesielt i helgene. Midt i uka har kontoret bidratt. Odd Berg har som mål å sjekke ut kvaliteten og preparere hele Årsberetning

12 skiparken i løpet av vinteren Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året over timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid, medhjelpere til arrangement eller parkeringsvakter. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning Skimuseet Vår ski og premiesamling er utstilt på Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. En arbeidsgruppe bestående av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Bjørg Sliper, Thor Melhus, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre er ansvarlige for arbeidet ved museet. Skiklubben deltok på Folkemuseets Vinterfestdag i Skiklubben ordnet med skiløype for barna og sørget for kaffe fra svartkjel. Bjørg Sliper er den i Skiklubben som står på i samarbeidet med Folkemuseet og aktiviteter der. Her bør styret ta tak og styrke samarbeidet ytterligere. Stiftelsen Skistua Styret har i 2008 styrket samarbeidet med Stiftelsen Skistua for å bidra til at bygget utvikles og drives i samsvar med våre behov og ønsker. Fra Skiklubben er det Anne Sophie Hunstad, Vegard Stuan og Nelly Maske som har drevet dette. Styret har blitt orientert om driften av Skistua og Stiftelsen når dette har vært naturlig. Følgende satt i 2008 i styret for Stiftelsen: Dag Herrem, Gaute Myhre, Per Frithjof Andersen alle tre valgt av Skiklubbens styre, i Tillegg Anne Sophie Hunstad valgt av Stiftelsens allmøte og Hanne Moe Bjørnbeth valgt av kommunen ved ordføreren. Økonomi Årets resultat ble bedre enn budsjettert. Med en ekstra kostnad på kr ,- + mva i Kleiva for skifte av wire, ble det lagt opp til mindre bruk av ekstra hjelp ved kontoret, samt innsparinger hvor det var mulig. Målet var å komme ut i null, i budsjettet var det et overskudd på kr ,-. I Skiklubben ble overskuddet kr ,17, mens det hos Skiinstruktørene ble kr 4 447,70. Totalt for klubben ble det et overskudd på kr ,87. For 2008 er spilleautomatinntektene helt borte, kun en andelspott for bingo er utbetalt, medlemskontingenten har økt og det ble en liten økning i beløpet fra sponsorer og samarbeidspartnere. I år fikk vi tre nye; Trykkpartner Lade, ISS og Motor-Trade. Det ble en liten økning i de lokale aktivitetsmidlene på kr ,-, som er en kompensasjon fra staten i forhold til bortfallet av spilleautomatene. Skiklubben har et tilgodehavende hos Stiftelsen Skistua på kr Skiklubben forventer at kostnadsrefusjonen fra Stiftelsen å være så usikker at det av forsiktighetsgrunner avsettes et beløp tilsvarende fordringen som risiko for tap, uten at beløpet på noen måte er ettergitt. Se egen behandling av regnskapet. 12 Årsberetning 2008

13 Sponsorer og samarbeidspartnere Alle sponsoravtalene fra 2007 ble reforhandlet og inngått på ny for Som hovedsponsorer til Skiklubben har vi: I. K Lykke Drift AS med Bunnpris og SpareBank1 sammen med EiendomsMegler1. Skiklubben har samarbeidsavtaler med flere firma. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier og alle fra 2007 ble med i Følgende har hatt samarbeidsavtale for 2008: Myhre & Sønn AS, Falkanger Sko AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Axel Bruun Sport AS, Trondheim Energiverk og Nonstop Reklamebyrå AS. I tillegg fikk vi tre nye ISS Facility services, Motor-Trade og Trykkpartner Lade, samt at Maskegruppen endret status fra annonsør til samarbeidspartner. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur, har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2008 ble vi tildelt kr ,-. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også Lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2008 er lik som for Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2008 tildelt kr ,-, en økning på drøyt kr ,-. Dette skyldes ett større beløp til fordeling som en kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Samarbeidet med Bedriftsidretten i Trondheim har dette året vært begrenset til Til Topps og Markatrimmen Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Vi har et meget godt forhold til våre naboer her oppe ved Gråkallen. Forsvaret har de siste årene latt alle instruktører og funksjonærer fått parkere inne på sitt område oppe på Lille Gråkallen, både ved Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Vi har også fått lagre en 20 container inne på området, samt at vi har et rom på kasernebygget til lager også. Trenger vi traktor, stiller de opp med det også. Røde Kors sitt vaktmannsktap har vi også en god dialog med. Banker vi på døra der, er vi alltid hjertelig velkomne. Det gjelder også når de banker på hos oss. Studenterhytta har alltid døra åpen om vi trenger hus, noe som ikke ble nødvendig i Kommunens løypekjørere er alltid velkomne på vårt kontor. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Skiinstruktørene årsberetning 2008 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 215 navn! Ikke alle er aktive hvert år. Og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 613 barn gjennom Barneskikursene 2008! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Med velpreparerte arenaer: skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Årsberetning

14 Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Det er også i år utdannet nye skileikledere og vi har fått nye skiinstruktører i alpint trinn 1 gjennom Den Norske Skiskole. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Vi har snart en ny skilærer i alpint, noe som på sikt kan gjøre rekruttering og egenutdanning av instruktører lettere. Knut Ivar Solhjem ble i høst valgt inn som styremedlem i Den Norske Skiskole. Styret mener det er viktig at det er representanter i styret som befinner seg på denne siden av Dovre. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver onsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig god måte slik at vi har landets flotteste anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Storvallen/Åre. Rundt 35 instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Jan Erik Buan fra alpingruppa i Freidig kom oppover og informerte oss om planene for Gråkallen skipark. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene går i dvale etter Barneskikursene og våkner til igjen når nye kurs nærmer seg.. Det er nok mange av oss som ønsker å blåse liv i klubben vår og det forsøkte styret å gjøre noe med i høst. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 25 personer satte av tid til å høre Katrine Bjørgen fra Dronning Mauds Minne(førskolelærerutdanning) snakke om barn og læring. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å følge opp med lignende arrangement. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just A. Swensen (representant styret TSK) Nestleder: Knut Ivar Solhjem Sekretær: Ann Kristin Haugen Utdanning: Jørn Skarholt Barneskikurs: Merete Wist Adde Instruktørbakken: Nils Morten Nilssen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For styret Just A. Swensen Gråkallen skileik Den 19. sesongen er unnagjort. Besøket på skoleskidager er stabilt, mens helgebesøkene har øket noe. Driften av anlegget blir stadig enklere etter hvert som vi fortsetter med å tilrettelegge løyper og bakker på barmark. Ny driftsbygning ble ferdig høsten Denne har medført en solid standardheving for driften. Anlegget ble preparert allerede fra november 2007, men det var ikke tilstrekkelig med snø før til barneskikursene i slutten av januar. Det ble derfor ikke åpnet for vanlig helgebesøk før i begynnelsen av februar Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 7123 barn fra 40 skoler. I helgene registrerte vi omkring 14 Årsberetning 2008

15 3100 barn. Vinterferieuken og påsken hadde omkring 1600 besøkende. Samlet antall registrerte besøkende var 11837, vel tusen mer enn i fjor. Vi har merket en økende bruk av anlegget på tider det ikke er betjent. På ettermiddagen er det mye besøk av skoleklasser, bedrifter, idrettslag og lignende. Kontrolltellinger viser et gjennomsnittsbesøk på ca 50 barn pr dag. Dette gir omkring 1000 besøkende i løpet av sesongen. Økt kapasitet på Henriksåsen parkeringsplass har gjort det enklere for barnefamilier, og særlig de med små barn i pulk, å benytte seg av skileiken. Etter 18 sesonger med uforandret pris, valgte vi i år å øke prisen på vanlig helgebesøk til kr 20 pr barn. Vi har ikke fått noen negative reaksjoner på dette. Prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. Da vi først kom i gang, var det stabile snøforhold, og ingen skoleskidager måtte avlyses. Det var i år veldig få dager mellom vinterferien og påske. Vi hadde derfor flere skoleskidager med omkring 600 barn i anlegget. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. Det ble anskaffet en ny scooter i begynnelsen av sesongen. Vi har satset på en miljøvennlig type med svært lavt støynivå. Rent subjektivt oppfattes lyden fra denne som bare halvparten så sterk som for den gamle typen, på tross av en kraftigere motor. Firetaktsmotor gir dessuten mindre bensinforbruk og renere eksos uten oljelukt. I løpet av vinteren 2008, det vil si frem til 15. april, har det vært organisert virksomhet i anlegget i 72 dager, og det er utført vel 800 dugnadstimer. I løpet av sommeren er det utført en del arbeid i form av vedlikehold og rydding. Det er kraftig gjenvekst av buskas som stadig må klippes ned. En del tid er også gått med til kapping og kløving av ved. Det er ganske mye ved som går med i løpet av sesongen, men det er alltid vindfall som må fjernes, og trær som må felles av ulike grunner. Det er derfor ingen mangel på råstoff. Vi har avtale med kommunen at slikt virke kan benyttes som ved i skileiken. Dessverre var vi også utsatt for flere tyverier i løpet av våren og sommeren. Det meste av verktøyet som var oppbevart i driftsbygningen ble stjålet. Det at også takrennenedløp og takrennebeslag ble stjålet fra selve bygget må nesten betraktes som et kuriosum. Skisesongen begynte tidlig, og vi kunne åpne rekordtidlig. Første skileikhelg var 6-7 desember. Og vi hadde besøk av til sammen 400 barn før nyttår. I løpet av sommeren og høsten var det organisert virksomhet i 22 dager og det ble utført vel 150 dugnadstimer. Totalt for 2008 var det virksomhet i 94 dager og det ble utført over 950 dugnadstimer. Registrert besøk i skileiken Årsberetning

16 Instruktørbakken Årsmelding fra Bakkekomitéen Vi har gjennomført en rekke tekniske oppgraderinger i løpet av året. Vi har fulgt opp anmerkninger fra Heistilsynet. Vaieren ble byttet så alt var klart til årets Barneskikurs. Vi oppdaget under kjøring av heisen i vinterferien at vaieren fliset seg opp så vi måtte ta pause i driften for å bytte den nok engang. Bakke komiteen og innleide hjelpere har nå godt grep om skifte av vaier. Det er gjort flere små forbedringer for å sikre bedre drift av heisen. Det har vært en aktiv vinter i bakken. Heisen har gått hver onsdag så sant snøforholdene har tillat det. Vi har hatt et gjennomsnitt på ca. 30 personer i bakken. At vi har rails har gjort bakken mer attraktiv for dem som ønsker litt flere utfordringer. Grillen har vært tent hver kveld med tilbud om kaffe eller varm saft til besøkende i bakken. Skiinstruktørene kjøpte i høst inn en ryddesag til bruk i Instruktørbakken og i Skileiken. Bakken framstod i høst vel frisert før første snøfall. Vi jobber med å rekruttere flere til å betjene heisen. Det vil også være en fordel om flere innehar heisfører sertifikat. Til slutt Til slutt en takk til alle som har støttet oss på forskjellige måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene klubben står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til kommunens folk og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubben og dens virke som Markas velforening. Trondheim, 23. februar 2008 Nelly Maske Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad sign sign sign. sign. Vegard Stuan Just Swensen Odd Berg sign. sign. sign. 16 Årsberetning 2008

17 Sak 5: Revidert regnskap Årsberetning

18 18 Årsberetning 2008

19 Årsberetning

20 20 Årsberetning 2008

21 Årsberetning

22 22 Årsberetning 2008

23 Sak 6: Innkomne forslag 1) Medlemskontingent 2010 Styret foreslår følgende nye satser for medlemskontingenten fra og med 2010 Barne-/ungdomsmedlemskap kr 150,- Enkeltmedlemskap kr 350,- Familiemedlemskap kr 500,- 2) Styret foreslår endring av tittel på øverste i Skiklubbens styre, fra formann til leder. 3) Styret har fått revidert vedtektene, og foreslår følgende vedtekter som Trondhjems Skiklubs gyldige vedtekter fra og med 9. mars Se eget vedlegg. Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på generalforsamlingen. Årsberetning

24 24 Årsberetning 2008

25 Årsberetning

26 26 Årsberetning 2008

27 Vedlegg 2 Parkeringsvaktrapport 2008 Dato Vakt Biler Vær/føreforhold Trafikk/merknader Thorvald Ianssen Gunnar Okstad Anne Sophie Hunstad Stein Kalstad Liv Selfjord Anne Sophie Hunstad Stein Kalstad Ragnar Nilsen Steffen Møller Holst Sverre Hosen Jan Ove Hosen Steffen Møller Holst Ragnar Nilsen Mads Reiten Liv Selfjord Arne Waldemar Olsen Thorvald Ianssen Per Eriksen og BSK 4 mann Liv Selfjord Arne Waldemar Olsen Per Eriksen Thorvald Ianssen og BSK 4 mann 183 Sol og lettskyet Rotasjon på plassene i løpet av dagen 197 Sol og lettskyet, oppholdsvær Rotasjon på plassene i løpet av dagen 179 Vind og snø minus 2 C Godt brøytet og strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Barneskikurs 222 Vind og snø minus 2 C Med gløtt av sol godt brøytet og strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Barneskikurs avslutning 309 Sol, lettskyet fra 0C - +5C Godt Strødd Noe rotasjon på plassene i løpet av dagen Gråkallen skifestival 318 Sol lettskyet fra - 1 C C Godt strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Gråkallen skifestival Vegard Stuan 59 Sol, enkelte byger med snø på morgenen Flotte skiforhold tilskyende utover dagen Brøytet men glatt, tilkalt strøbil Mads Reiten med følge 63 Sol. Lettskyet, enkelte byger, mye vind Mye fukt i snøen Sverre Hosen kl 9-15 assistanse av Truls Gjestland i tidsrommet ved full plass Vegard Stuan kl 9-15 assistanse av Truls Gjestland i tidsrommet ved full plass Gunnar Okstad kl 9-15 Anne Sophie Hunstad kl Liv Selfjord kl 9-15 Anne Sophie Hunstad kl 9-15 Stein Kalstad kl Arne Waldemar Olsen Odd Brautaset 164 Sol og litt lette skyer, en sørøst bris temperatur mellom Celsius godt brøytet og strødd 165 Flott turvær, sol og lettskyet C godt brøytet og strødd 147 Sol og vindstille, kaldt fra morgenen Godt preparerte løyper bare blide folk 181 Sol og nydelig vær, kaldt fra morgenen Godt preparerte løyper, bare blide folk 1 Bygevær med regn og litt sludd utover dagen Jan Ove Hosen 53 oppholdsvær delvis sol, flott turvær. Det var kommet 3 cm med snø i høyden Turfolket er sent ute, det ble fullt utover dagen organiserte litt venting. Noen få returnerte uten å parkere. Bussen snudde begge steder. Ingen avvist, alle fikk plass Funksjonærer parkerte inne på leiren Ca 100 biler avvist utover dagen. Funksjonærer parkerte inne på leiren Myra brøytet, utkjøringen brøt sammen pga temperaturen. Mange måtte snues, da det ble fullt Funksjonærer parkerte inne på leiren Myra brøytet, reservert bruk etter lørdagens problemer, etablert ny inn/utkjøring Mange måtte snues, da det ble fullt Funksjonærer parkerte inne på leiren En strålende dag med stor utfart, fullt kl ved Skistua, hele Fjellseterveien full kl avviste over 250 biler. Kleiva sesongåpnet Stor utfart, fullt kl 12.15, avviste nærmere 200 parkeringseteaten kom og skrev mange bøter foran Grilstadhaugen mot Skistumyra Folk kom seint, fullt kl avviste 70 biler Fullt kl 11.00, noe rotasjon, avviste ca 100 biler Sum 45 vakter 2218 mellom 700 og 800 avviste biler Totalt solgt 2218, ref billettoppgjør. Det er en summeringsfeil i antall biler pr dag/helg. Trondheim 7. april 2008 Sverre Hosen Årsberetning

28 Bli med du også... Postboks 1185, Nyborg, 7420 Trondheim Telefon E-post: Besøksadresse: Skistua Hovedsponsorer:

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1

Magnus Nyløkken ÅRSBERETNING 2014. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2014 1 Skiforeningens Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 Magnus Nyløkken Skiforeningen 2014 1 Magnus Nyløkken FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1 Frode Sandbech Skiforeningens Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 2 Årsberetning 2010 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1 Skiforeningens Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Jarle Nyttingnes Skiforeningen 2011 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold Årsberetning 2006 Lillevold Olav Harlem Oddvin Lund Kari Mette Østrem Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og har til formål å

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1 Skiforeningens Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Haakon Harriss Skiforeningen 2012 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november DESEMBER 2008 Klubbavis for Roterud Idrettslag Med ønske om en riktig god jul! SKISESONGEN ER I GANG side 6 FOTBALL side 5 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer