Årsberetning for sesongen Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning for sesongen 2008 Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2008

3 Generalforsamling på Skistua 9. mars 2009 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets årsberetning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen holdes medlemsmøte med enkel servering. Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2008 På ordinær generalforsamling på Skistua den 9. mars 2008 ble følgende styre valgt og har fungert i perioden: Formann Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Vegard Stuan Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Odd Berg Varamedlemmer Thorvald Ianssen Nils Morten Nilsen valgt for 1 år ikke på valg ikke på valg valgt for 2 år valgt for 2 år Skiinstruktørene Bymarkveteranene gjenvalgt for 1 år valgt for 1 år Styret har god fordeling mellom kvinner og menn noe klubben vil legge vekt på å videreføre. Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen, Sekretær deltid engasjement jan mars Rønnaug Mølmen Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregister: Per Vinje Alt mulig hjelp : Bjørg Sliper. Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Representantskap Ikke på valg i 2008 Jan Pedersen Bjørn Inge Haugan Pål Arne Winsnes Trude Killi Olsen Jorun Moum Toril Gundersen Bjørg Sliper Carl Petter Brun Ketil Ekseth Hans Petter Wollebæk ny 1 år i 2008 Valgkomité Truls Gjestland Per Eriksen Ketil Ekseth Valgt i 2008 for 2 år Halfdan Carstens Janicke Bratt Elvestad Kjetil Lehn Tormod Sletten valgt til ordfører Kjell Arne Thorvaldsen Gunnhild Hoff Stuan Fridtjof Andersen Kjersti Myhre Mette Vestli Kristin Svendsen ikke på valg valgt for 2 år valgt for 2 år 4 Årsberetning 2008

5 Styremøter Det er i perioden holdt 11 styremøter, 1 ekstraordinært styremøte, samt to møter mellom styret og representantskapet. Styremøtene er alle holdt på Skistua, unntatt et ekstraordinært som ble holdt i Cap Geminis kontorlokaler. Fellesmøtet 16. juni ble holdt hjemme hos representantskapets ordfører Tormod Sletten. Det andre møtet med representantskapet var 8. desember og ble holdt på Skistua. Etter møtet ble det servert juletallerken sammen med flere inviterte skiklubbentusiaster. Foruten styrerepresentantene og varamenn møter Representantskapets ordfører og forretningsfører, samt generalsekretæren på styremøtene. Disse har tale, men ikke stemmerett. Det har vært behandlet 89 saker på møtene. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2008 er: Skistua, aktivitetsdag, utendørstilbud Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Medlemsverving Gråkallen Skipark Markarådet Hjemmesidene Guiding av cruiceturister Norges Skiforbund 100 år Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Strategi og handlingsplan TSK 125 års jubileum Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær, og har nå begynt på sitt åttende år i stillingen. Rønnaug Mølmen har hatt engasjement ved kontoret i perioden januar til mars og ved enkelte arrangement/ saker gjennom året. Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper har også i året som er gått vært en trofast hjelpende hånd. Foruten å være ferievikar/telefonvakt, ansvar for servering til Skiinstruktørene, hjelp i sekretariatet på Barneskikursene og ved avslutningen på Barneskikursene, stilt opp på arrangement, har hun sørget for renholdet ved kontoret. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Sverre er imidlertid tilstede fra kl og forlater sjelden kontoret før etter Det lyser ofte fra kontoret på kveldstid og i helgene også. Ved generalsekretærens ferieavvikling har Bjørg Sliper betjent telefonen. Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Eksempler på dette er Gråkallen Skifestival, guiding av cruiseskipturister og aktivitetsdag ved Skistua. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf har aldri vært bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Årsberetning

6 Representantskapet Representantskapet er Skiklubbens nest høyeste organ. Generalforsamlingen er øverste. Gjennom 2008 har det vært holdt to møter i representantskapet. Ett før sommerferien 16. juni, sammen med styret i Skiklubben. Møtet ble holdt hjemme hos Tormod Sletten. Tema for møtet var: Skistua og hva Skiklubbens medlemmer kan bidra med, Gråkallen Skipark og vedlikehold av marka. Det andre møtet ble avholdt 8. desember. Dette var også sammen med styret i Skiklubben. Her var det oppfølging av behandlingen av Sti og løypeplan, samt Ny reguleringsplan for Lian-området. Hovedtema var budsjett 2009, hvor økte inntekter ble diskutert. Møtet ble holdt på Skistua. Etter møtet ble det servert juletallerken i hyggelig takk for hjelpa, i selskap med inviterte skiklubbentusiaster. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2007/2008, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Generalsekretæren har daglig kontakt med de ansatte gjennom vintersesongen, og i helgene overtar Odd Berg kontakten i forbindelse med føremeldingen. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en er vår egen og en er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileik-scooteren er reserve for løypekjøringen. Det ble i november avholdt møte med scooterkjørerne, og da ble sesongen 2008/2009 planlagt. Gjenomgang av våre traseer var tema. I 2008 har vi kjøpt ny scooter i Gråkallen Skileik, slik at vi har den gamle som reserve for løypeprepareringen, og vi har en scooter i Gråkallen Skisenter. Vi har våre fire scootere lagret oppe i garasje inne på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen januar - april oppdaterer vi føremeldingen vår på internett, og føremeldingstelefon. På høsten er internett oppdatert fra første snøfall i oktober/november, mens føremeldingstelefonen først oppdateres fra desember. På hverdagene er det generalsekretæren som oppdaterer føremeldingene, mens det i helgene er Odd Berg som har ansvaret både for internett og føremeldingstelefonen. Det er en stor jobb som gjøres. Innhenting av opplysninger om snøforhold og hvor det er kjørt, samt innlegging på data og innlesing på telefon, tar fra en halvtime til en time hver dag. Trondheim Bydrifts løypekjørere har vært meget gode samarbeidspartnere når det gjelder opplysningene til denne tjenesten, sammen med vertskapet på Elgsethytta. Dessuten har vi også egne observasjoner fra Gråkallen Skileik, samt egne løypekjørere som kompletterer bildet. Skiløperne gir oss mange positive tilbakemeldinger på vår føremelding. Mye ros for gode oppdateringer og smørningsvalg. Vi får også gode tilbakemeldinger på løypekjøringen. Disse videreformidles til kommunen. 6 Årsberetning 2008

7 Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkt. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, videre har Knut Ivar Solhjem og Just Swensen bidratt Disse har sammen med generalsekretæren, Odd Berg og Truls Gjestland sørget for fortløpende redigering, og legger inn innkommet stoff. I styret er det Nils Morten Nilsen som er ansvarlig. Påmeldinger til Barneskikursene og reservering av skoleskidager i Skileik foregår nå via hjemmesidene. Hjemmesidene våre får mye positiv omtale blant brukerne. Vi synes det er flott, og vi håper å gjøre sidene enda bedre. Generalsekretæren har det daglige ansvaret og står i praksis for mye av det faste stoffet, men vi ønsker oss fortsatt mer stoff og bilder fra Skiklubbens medlemmer. Våre sponsorer og samarbeidspartnere er lagt inn med logoer på våre hjemmesider, samt link til sine hjemmesider. Videre har vi fått lagt inn værmeldingen fra Yr når det gjelder Skistua, og link inn til Det er også satt opp et web-kamera. Friluftsliv Medlemsbladet vårt får mye ros, både stoffet i hovedbladet og medlemsidene våre. Gjennom 2008 har det vært Randulf Valle, Bjørn Esaissen og generalsekretæren som har stått for det meste av produksjonen, både av tekst og bilder til medlemssidene. Vi har hatt noen artikler fra Lars Andreas Dybvik, og Vegard Stuan har fulgt opp med stoff om Skistua. Takk til alle som har bidratt med stoff. Gjennom de seks utgavene av bladet prøver vi å gjenspeile aktiviteten i forhold til årstidene. Det er et ønske at flere kommer med stoff og ideer til bladet, slik at Skiklubbens brede aktivitetstilbud blir synlig for alle medlemmene. Likeså ønsker vi oss tips om turer i Bymarka eller gode historier fra marka. Dagens Løype 2008 Dagens Løype 2008 var den 42. sesongen for tiltaket og var satt opp med 16 arrangement. Det andre arrangementet med Byåsen IL avd. orientering ble avlyst, mens det tredje ble flyttet til Klæbu på grunn av snømangel. Øvrige løypearrangement ble avviklet. Dagens løype støttes av våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Dagens Løype heftet er meget populært og det trykkes 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1 Midt Norge på Byåsen butikksenter. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Årsberetning

8 Søndagsturen Søndagsturen ble gjennomført for sjette gang i 2008 og kommentarene er fortsatt like positive fra alle hold. Vi valgte i år å erstatte turen i skiløypene i Granåsen med en rundtur fra Ferista opp og ned Iladalen til Skistua. Øvrige ture ble beholdt som i Takk til Tore Angel Pettersen for dette fine turforslaget. Åpningshelga ble tradisjonen tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Som tidligere år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. Vi fikk flott turvær, som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2008 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur. Soppkontrollene er meget populære, og denne sesongen var det mye sopp. Vi markerte avslutningen på Søndagsturen med kaffe og boller ute på Grilstadhaugen ved Skistua. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Vi håper at enda flere i løpet av året og til neste år, oppdager dette tilbudet. Ved å følge turene kan man bli godt kjent med de utrolig flotte turmulighetene vi har i Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Til Topps For syvende år på rad arrangerte vi Til Topps. Et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å oppdage nye flotte turmål. Våre samarbeidspartnere, Trondhjems Turistforening og Bedriftsidretten i Trondheim, er også meget godt fornøyde med oppslutningen tiltaket får hvert år. I 2008 var toppene Grønlia, Geitfjellet, Vassfjellet, Kristiansten festning, Liaåsen, Hevillen og Storheia. Oppslutningen ble stor også i Kick-off på Nordre ble gjennomført lørdag 3. mai, dagen før den en før den offisielle åpningen. Mange besøkte oss på Nordre i likhet med tidligere år.. Hovedsponsor for arrangementet, telefonkatalogen Ditt Distrikt fulgte opp i Også i 2008 markerte vi åpning og avslutning av sesongen med å bemanne toppene, denne gangen ble det med noen færre topper. På åpningen måtte en del kuttes på grunn av snø og liten oppslutning fra frivillige i Bedriftsidretten. Åpningen fikk også stor oppslutning i godt vårvær og vi fikk mye ros for tiltaket. På avslutningsdagen var det bare Skiklubben som bemannet sine topper, Geitfjellet og Grønlia. Avslutningsdagen ble preget av stiv kuling og regnbyger, men på tross av dette fikk vi på Geitfjellet besøk av journalist fra Adresseavisen, et hundretalls turgåere besøkte begge plassene. Turgåerne ga oss mye ros for at vi stilte opp, selv i dårlig vær. Stor takk til våre frivillige som stilte på toppene i Toppene for 2009 blir Grilstadhaugen ved Skistua, Bosbergheia, Rønningen, Øyberget, Solemsvåttan, Jervfjellet og Kråkfjellet i Brungmarka. 8 Årsberetning 2008

9 Media TSK har hatt mange oppslag i media gjennom hele året og dette har gitt en god markedsføring av klubben. Vår generalsekretær har gjort en utmerket jobb for å skape blest om klubben i media. Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og er med på å sette krav til kvaliteten på våre aktiviteter. Dette viser at våre aktiviteter er viktige for byens befolkning, og at vi har meget stor anerkjennelse for vår virksomhet. Medias rolle er viktig sammen med vårt arbeid med å få flere ut på tur, i våre flotte markaområder. Dette er et viktig bidrag til å bedre befolkningens helse og velvære. Alle i Skiklubben som er med og yter en innsats, kan være stolte av sitt arbeid. Medlemmene og samarbeidspartnerne våre kan også være trygge på at deres støtte og bidrag, går til en meget god og viktig innsats for skinasjonen Norge. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Gråkallen Skisenter 2008 ble spesiell for Gråkallen Skisenter. På grunn av pålagt skifte av wire, og filminnspilling, ble det sen sesongstart. Store deler av spillefilmen NORD er innspilt i Kleiva. Uten innsatsen og entusiasmen til Rikard og Andre Ottesen - for å holde liv i heisen, og gi ungdommen i Trondheim et nærmiljøanlegg for alpint - ville det ikke vært mulig å drive skiheisen. Heisen var åpen for publikum i en måned, på lørdager og søndager. En del skoler i Trondheim leier Kleiva til skoleskidager. Anlegget har også for sesongen 2008 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. Gråkallen Skipark Arbeidet frem mot reguleringssak for området på Lille Gråkallen fortsatte utover vinteren og sommeren. I løpet av høsten fikk vi melding fra Byplan om dårlig kommune økonomi og at tilskudd til reguleringsarbeidet ikke var aktuelt. Vi bestemte oss for å søke om tillatelse til reguleringsarbeidet. Da saken skulle opp i Bygningsrådet, hadde rådmann innstilt på avslag om oppstart av reguleringsarbeidet av området. Med stor innsats fra flere av Skiklubbens og Freidigs engasjerte medlemmer greide man å få flertall i Bygningsrådet. 8 av 11 politikere stemte for igangsetting av regulering av området på Lille Gråkallen. I 2009 vil TSK sammen med Freidig arbeide for å finansiere arbeidet med en reguleringsplan. Aktive Skiklubben har ikke hatt aktive utøvere dette året. Årsberetning

10 Parkeringsvakter Dette ble en sesong uten at myra har vært brøytet. Ett unntak var under Gråkallen Skifestival hvor myra ble brøytet etter stort press mot administrasjonen i kommunen. Totalt parkerte 2218 biler mot avgift i løpet av sesongen, hvor Skiklubben hadde ansvaret. Å stå parkeringsvakt er en grei jobb som gir nødvendig inntekt til klubben og som samtidige er en fin anledning til å komme i kontakt med turfolket og markedsføre TSK. Vi håper flere kan tenke seg å ta en del av denne jobben. Ved å fordele på flere medlemmer reduseres belastningen på enkelte gjengangere. Takk til alle som bidro som parkeringsvakter i Se også vedlagte rapport. Medlemsverving Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Dessverre er det vanskelig å få med folk til å verve nye medlemmer. Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka, i forbindelse med våre arrangement. Det er en enorm respons på våre tiltak, og generalsekretæren får utrolig mange positive tilbakemeldinger på klubbens aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Det er arrangert flere informasjonsdager i forbindelse med våre Søndagsturer, Til Topps, Dagens Løype og Nyttårsaften på Elgsethytta. Målet har da vært å spre så mye kunnskap som mulig om Skiklubben, samt å by på en kopp kaffe og trivelig prat om våre aktiviteter. Det har vært noe utfordrende å få turgåerne til å tegne medlemskap på stedet, men vi får mye ros for jobben vi gjør. Vi mangler fortsatt en del opplysninger på antall familiemedlemmer innenfor familiemedlemskapene. Se linjen med antall Ukjent, hvor det ligger både enkelt medlemskap og uspesifiserte familiemedlemskap. Her har vi kun oppgitt navn og adresse. Vi mangler alder og øvrige familiemedlemmer. Vi vil svært gjerne ha oversikten komplett med antall medlemmer og hvilke aldersgrupper våre medlemmer er i. I 2008 ble det en økning på 160 medlemmer. Vi har nå 4188 medlemmer pr Se tabell under. Medlemsskapsutviklingen 1. jan jan jan des Type medlem Antall Antall Antall Antall Enkeltmedlem Hovedmedl. familie Livsv. m. blad Livsv. u. blad Æresmedl Sum medlemmer BU-medlemmer Sum voksne+bu Familiemedlemmer Totalt Årsberetning 2008

11 Gråkallen Skifestival/Markatrimmen Den 34. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, ett samarbeid med Byåsen Skiklub. BSK ved Eivind Grøv og Martin Aagard, sammen med TSK`s Ståle Kvernrød og Sverre Hosen, har vært drivkreftene for at samarbeidsprosjektet. Gråkallen Skifestival med tradisjoner langt bakover i tid er tatt opp igjen. BSK fikk tildelt to renn, en ST-cup sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Det ble stor stemning på Skistumyra lørdag, under sprinten, som hadde felles innkomst med Markatrimmen. Elektronisk tidtaking greide den jobben flott. Nærmere 500 aktive løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 300 aktive løpere med. Arrangementet fikk mye skryt, også av Skikretsens TD. Vi var alle enige om at dette måtte vi bygge videre på. En kjempestor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Onsdagstrimmen Også i 2008 har vi hatt stor oppslutning om våre turer, hvor været ikke spiller noen rolle. Turene går for det meste i Bymarka og omegn. Antallet deltagere på turene på onsdagene har vært Gjennom året har flere av faste deltagere gjennom mange år gått bort. Men det er meget positivt å se at det stadig dukker opp nye ansikter på onsdagene. Utenom de vanlige turene på onsdagene har vi hatt 2 sammenkomster samt julebord på Vestbyhuset, hvor vi har hygget oss med god mat og drikke og dans til levende musikk. Så har vi møttes to ettermiddager i Ila og gått opp langs Ilabekken til Tavern, for å spise middag. To turer à fem døgn til Savalen Fjellhotell, en høsttur og en vårtur ved påsketider, hvor vi har hatt fine turer og flott opphold. Det har vært stor oppslutning om alle arrangementene. Takk til alle som trimmer med oss. Ut på tur aldri sur. Trondheim Martha Sjølie, Bjørn Andersen og Harald Dragsnes Bymarkveteranerne Våre bymarkveteraner blir ikke yngre med årene, men på tross av noe frafall, holder de stor aktivitet. De har i løpet av 2008 lagt ned 2174 timer til glede for alle byens markatravere. De har blant annet jobbet med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. De har nå oppmøteplass ved Sommersetra, hvor de har tilhold i garasjeanlegget. De har totalt ved utgangen av 2008 produsert timer frivillig arbeid til glede for alle markatraverne i byen. Odd Berg har vært medlem av Skiklubbens styre, mens John Sundet har ledet gjengen i det daglige arbeid. Se egen utførlig rapport vedlagt. Skiutleie Vi har i 2008 igjen leid ut en del av vårt skiutstyr. Det er mye godt brukte ski og sko, samt staver. Det er populært blant tilreisende til byen og blant våre nye landsmenn. Behovet for utleie av utstyr er stort. Vi har det meste av skiutstyr for barn i Skileiken, mens vi har for de voksne i kjelleren på Skistua. Skiklubben har stort behov for å få fornyet utstyret. Det er i hovedsak Marthe Gjestland som har tatt seg av utleien, spesielt i helgene. Midt i uka har kontoret bidratt. Odd Berg har som mål å sjekke ut kvaliteten og preparere hele Årsberetning

12 skiparken i løpet av vinteren Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året over timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid, medhjelpere til arrangement eller parkeringsvakter. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning Skimuseet Vår ski og premiesamling er utstilt på Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. En arbeidsgruppe bestående av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Bjørg Sliper, Thor Melhus, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre er ansvarlige for arbeidet ved museet. Skiklubben deltok på Folkemuseets Vinterfestdag i Skiklubben ordnet med skiløype for barna og sørget for kaffe fra svartkjel. Bjørg Sliper er den i Skiklubben som står på i samarbeidet med Folkemuseet og aktiviteter der. Her bør styret ta tak og styrke samarbeidet ytterligere. Stiftelsen Skistua Styret har i 2008 styrket samarbeidet med Stiftelsen Skistua for å bidra til at bygget utvikles og drives i samsvar med våre behov og ønsker. Fra Skiklubben er det Anne Sophie Hunstad, Vegard Stuan og Nelly Maske som har drevet dette. Styret har blitt orientert om driften av Skistua og Stiftelsen når dette har vært naturlig. Følgende satt i 2008 i styret for Stiftelsen: Dag Herrem, Gaute Myhre, Per Frithjof Andersen alle tre valgt av Skiklubbens styre, i Tillegg Anne Sophie Hunstad valgt av Stiftelsens allmøte og Hanne Moe Bjørnbeth valgt av kommunen ved ordføreren. Økonomi Årets resultat ble bedre enn budsjettert. Med en ekstra kostnad på kr ,- + mva i Kleiva for skifte av wire, ble det lagt opp til mindre bruk av ekstra hjelp ved kontoret, samt innsparinger hvor det var mulig. Målet var å komme ut i null, i budsjettet var det et overskudd på kr ,-. I Skiklubben ble overskuddet kr ,17, mens det hos Skiinstruktørene ble kr 4 447,70. Totalt for klubben ble det et overskudd på kr ,87. For 2008 er spilleautomatinntektene helt borte, kun en andelspott for bingo er utbetalt, medlemskontingenten har økt og det ble en liten økning i beløpet fra sponsorer og samarbeidspartnere. I år fikk vi tre nye; Trykkpartner Lade, ISS og Motor-Trade. Det ble en liten økning i de lokale aktivitetsmidlene på kr ,-, som er en kompensasjon fra staten i forhold til bortfallet av spilleautomatene. Skiklubben har et tilgodehavende hos Stiftelsen Skistua på kr Skiklubben forventer at kostnadsrefusjonen fra Stiftelsen å være så usikker at det av forsiktighetsgrunner avsettes et beløp tilsvarende fordringen som risiko for tap, uten at beløpet på noen måte er ettergitt. Se egen behandling av regnskapet. 12 Årsberetning 2008

13 Sponsorer og samarbeidspartnere Alle sponsoravtalene fra 2007 ble reforhandlet og inngått på ny for Som hovedsponsorer til Skiklubben har vi: I. K Lykke Drift AS med Bunnpris og SpareBank1 sammen med EiendomsMegler1. Skiklubben har samarbeidsavtaler med flere firma. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier og alle fra 2007 ble med i Følgende har hatt samarbeidsavtale for 2008: Myhre & Sønn AS, Falkanger Sko AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Axel Bruun Sport AS, Trondheim Energiverk og Nonstop Reklamebyrå AS. I tillegg fikk vi tre nye ISS Facility services, Motor-Trade og Trykkpartner Lade, samt at Maskegruppen endret status fra annonsør til samarbeidspartner. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur, har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2008 ble vi tildelt kr ,-. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også Lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2008 er lik som for Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2008 tildelt kr ,-, en økning på drøyt kr ,-. Dette skyldes ett større beløp til fordeling som en kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Samarbeidet med Bedriftsidretten i Trondheim har dette året vært begrenset til Til Topps og Markatrimmen Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Vi har et meget godt forhold til våre naboer her oppe ved Gråkallen. Forsvaret har de siste årene latt alle instruktører og funksjonærer fått parkere inne på sitt område oppe på Lille Gråkallen, både ved Barneskikursene og Gråkallen Skifestival. Vi har også fått lagre en 20 container inne på området, samt at vi har et rom på kasernebygget til lager også. Trenger vi traktor, stiller de opp med det også. Røde Kors sitt vaktmannsktap har vi også en god dialog med. Banker vi på døra der, er vi alltid hjertelig velkomne. Det gjelder også når de banker på hos oss. Studenterhytta har alltid døra åpen om vi trenger hus, noe som ikke ble nødvendig i Kommunens løypekjørere er alltid velkomne på vårt kontor. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Skiinstruktørene årsberetning 2008 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 215 navn! Ikke alle er aktive hvert år. Og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 613 barn gjennom Barneskikursene 2008! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Med velpreparerte arenaer: skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Årsberetning

14 Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Det er også i år utdannet nye skileikledere og vi har fått nye skiinstruktører i alpint trinn 1 gjennom Den Norske Skiskole. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Noen har allerede deltatt på årets barneskikurs. Vi har snart en ny skilærer i alpint, noe som på sikt kan gjøre rekruttering og egenutdanning av instruktører lettere. Knut Ivar Solhjem ble i høst valgt inn som styremedlem i Den Norske Skiskole. Styret mener det er viktig at det er representanter i styret som befinner seg på denne siden av Dovre. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver onsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig god måte slik at vi har landets flotteste anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Storvallen/Åre. Rundt 35 instruktører og assistenter med familier benyttet helga til skikjøring, skiturer og sosialt samvær. Jan Erik Buan fra alpingruppa i Freidig kom oppover og informerte oss om planene for Gråkallen skipark. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene går i dvale etter Barneskikursene og våkner til igjen når nye kurs nærmer seg.. Det er nok mange av oss som ønsker å blåse liv i klubben vår og det forsøkte styret å gjøre noe med i høst. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 25 personer satte av tid til å høre Katrine Bjørgen fra Dronning Mauds Minne(førskolelærerutdanning) snakke om barn og læring. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å følge opp med lignende arrangement. Styret i Skiinstruktørene: Leder: Just A. Swensen (representant styret TSK) Nestleder: Knut Ivar Solhjem Sekretær: Ann Kristin Haugen Utdanning: Jørn Skarholt Barneskikurs: Merete Wist Adde Instruktørbakken: Nils Morten Nilssen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For styret Just A. Swensen Gråkallen skileik Den 19. sesongen er unnagjort. Besøket på skoleskidager er stabilt, mens helgebesøkene har øket noe. Driften av anlegget blir stadig enklere etter hvert som vi fortsetter med å tilrettelegge løyper og bakker på barmark. Ny driftsbygning ble ferdig høsten Denne har medført en solid standardheving for driften. Anlegget ble preparert allerede fra november 2007, men det var ikke tilstrekkelig med snø før til barneskikursene i slutten av januar. Det ble derfor ikke åpnet for vanlig helgebesøk før i begynnelsen av februar Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 7123 barn fra 40 skoler. I helgene registrerte vi omkring 14 Årsberetning 2008

15 3100 barn. Vinterferieuken og påsken hadde omkring 1600 besøkende. Samlet antall registrerte besøkende var 11837, vel tusen mer enn i fjor. Vi har merket en økende bruk av anlegget på tider det ikke er betjent. På ettermiddagen er det mye besøk av skoleklasser, bedrifter, idrettslag og lignende. Kontrolltellinger viser et gjennomsnittsbesøk på ca 50 barn pr dag. Dette gir omkring 1000 besøkende i løpet av sesongen. Økt kapasitet på Henriksåsen parkeringsplass har gjort det enklere for barnefamilier, og særlig de med små barn i pulk, å benytte seg av skileiken. Etter 18 sesonger med uforandret pris, valgte vi i år å øke prisen på vanlig helgebesøk til kr 20 pr barn. Vi har ikke fått noen negative reaksjoner på dette. Prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. Da vi først kom i gang, var det stabile snøforhold, og ingen skoleskidager måtte avlyses. Det var i år veldig få dager mellom vinterferien og påske. Vi hadde derfor flere skoleskidager med omkring 600 barn i anlegget. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. Det ble anskaffet en ny scooter i begynnelsen av sesongen. Vi har satset på en miljøvennlig type med svært lavt støynivå. Rent subjektivt oppfattes lyden fra denne som bare halvparten så sterk som for den gamle typen, på tross av en kraftigere motor. Firetaktsmotor gir dessuten mindre bensinforbruk og renere eksos uten oljelukt. I løpet av vinteren 2008, det vil si frem til 15. april, har det vært organisert virksomhet i anlegget i 72 dager, og det er utført vel 800 dugnadstimer. I løpet av sommeren er det utført en del arbeid i form av vedlikehold og rydding. Det er kraftig gjenvekst av buskas som stadig må klippes ned. En del tid er også gått med til kapping og kløving av ved. Det er ganske mye ved som går med i løpet av sesongen, men det er alltid vindfall som må fjernes, og trær som må felles av ulike grunner. Det er derfor ingen mangel på råstoff. Vi har avtale med kommunen at slikt virke kan benyttes som ved i skileiken. Dessverre var vi også utsatt for flere tyverier i løpet av våren og sommeren. Det meste av verktøyet som var oppbevart i driftsbygningen ble stjålet. Det at også takrennenedløp og takrennebeslag ble stjålet fra selve bygget må nesten betraktes som et kuriosum. Skisesongen begynte tidlig, og vi kunne åpne rekordtidlig. Første skileikhelg var 6-7 desember. Og vi hadde besøk av til sammen 400 barn før nyttår. I løpet av sommeren og høsten var det organisert virksomhet i 22 dager og det ble utført vel 150 dugnadstimer. Totalt for 2008 var det virksomhet i 94 dager og det ble utført over 950 dugnadstimer. Registrert besøk i skileiken Årsberetning

16 Instruktørbakken Årsmelding fra Bakkekomitéen Vi har gjennomført en rekke tekniske oppgraderinger i løpet av året. Vi har fulgt opp anmerkninger fra Heistilsynet. Vaieren ble byttet så alt var klart til årets Barneskikurs. Vi oppdaget under kjøring av heisen i vinterferien at vaieren fliset seg opp så vi måtte ta pause i driften for å bytte den nok engang. Bakke komiteen og innleide hjelpere har nå godt grep om skifte av vaier. Det er gjort flere små forbedringer for å sikre bedre drift av heisen. Det har vært en aktiv vinter i bakken. Heisen har gått hver onsdag så sant snøforholdene har tillat det. Vi har hatt et gjennomsnitt på ca. 30 personer i bakken. At vi har rails har gjort bakken mer attraktiv for dem som ønsker litt flere utfordringer. Grillen har vært tent hver kveld med tilbud om kaffe eller varm saft til besøkende i bakken. Skiinstruktørene kjøpte i høst inn en ryddesag til bruk i Instruktørbakken og i Skileiken. Bakken framstod i høst vel frisert før første snøfall. Vi jobber med å rekruttere flere til å betjene heisen. Det vil også være en fordel om flere innehar heisfører sertifikat. Til slutt Til slutt en takk til alle som har støttet oss på forskjellige måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene klubben står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til kommunens folk og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubben og dens virke som Markas velforening. Trondheim, 23. februar 2008 Nelly Maske Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad sign sign sign. sign. Vegard Stuan Just Swensen Odd Berg sign. sign. sign. 16 Årsberetning 2008

17 Sak 5: Revidert regnskap Årsberetning

18 18 Årsberetning 2008

19 Årsberetning

20 20 Årsberetning 2008

21 Årsberetning

22 22 Årsberetning 2008

23 Sak 6: Innkomne forslag 1) Medlemskontingent 2010 Styret foreslår følgende nye satser for medlemskontingenten fra og med 2010 Barne-/ungdomsmedlemskap kr 150,- Enkeltmedlemskap kr 350,- Familiemedlemskap kr 500,- 2) Styret foreslår endring av tittel på øverste i Skiklubbens styre, fra formann til leder. 3) Styret har fått revidert vedtektene, og foreslår følgende vedtekter som Trondhjems Skiklubs gyldige vedtekter fra og med 9. mars Se eget vedlegg. Sak 7: Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på generalforsamlingen. Årsberetning

24 24 Årsberetning 2008

25 Årsberetning

26 26 Årsberetning 2008

27 Vedlegg 2 Parkeringsvaktrapport 2008 Dato Vakt Biler Vær/føreforhold Trafikk/merknader Thorvald Ianssen Gunnar Okstad Anne Sophie Hunstad Stein Kalstad Liv Selfjord Anne Sophie Hunstad Stein Kalstad Ragnar Nilsen Steffen Møller Holst Sverre Hosen Jan Ove Hosen Steffen Møller Holst Ragnar Nilsen Mads Reiten Liv Selfjord Arne Waldemar Olsen Thorvald Ianssen Per Eriksen og BSK 4 mann Liv Selfjord Arne Waldemar Olsen Per Eriksen Thorvald Ianssen og BSK 4 mann 183 Sol og lettskyet Rotasjon på plassene i løpet av dagen 197 Sol og lettskyet, oppholdsvær Rotasjon på plassene i løpet av dagen 179 Vind og snø minus 2 C Godt brøytet og strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Barneskikurs 222 Vind og snø minus 2 C Med gløtt av sol godt brøytet og strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Barneskikurs avslutning 309 Sol, lettskyet fra 0C - +5C Godt Strødd Noe rotasjon på plassene i løpet av dagen Gråkallen skifestival 318 Sol lettskyet fra - 1 C C Godt strødd Rotasjon på plassene i løpet av dagen Gråkallen skifestival Vegard Stuan 59 Sol, enkelte byger med snø på morgenen Flotte skiforhold tilskyende utover dagen Brøytet men glatt, tilkalt strøbil Mads Reiten med følge 63 Sol. Lettskyet, enkelte byger, mye vind Mye fukt i snøen Sverre Hosen kl 9-15 assistanse av Truls Gjestland i tidsrommet ved full plass Vegard Stuan kl 9-15 assistanse av Truls Gjestland i tidsrommet ved full plass Gunnar Okstad kl 9-15 Anne Sophie Hunstad kl Liv Selfjord kl 9-15 Anne Sophie Hunstad kl 9-15 Stein Kalstad kl Arne Waldemar Olsen Odd Brautaset 164 Sol og litt lette skyer, en sørøst bris temperatur mellom Celsius godt brøytet og strødd 165 Flott turvær, sol og lettskyet C godt brøytet og strødd 147 Sol og vindstille, kaldt fra morgenen Godt preparerte løyper bare blide folk 181 Sol og nydelig vær, kaldt fra morgenen Godt preparerte løyper, bare blide folk 1 Bygevær med regn og litt sludd utover dagen Jan Ove Hosen 53 oppholdsvær delvis sol, flott turvær. Det var kommet 3 cm med snø i høyden Turfolket er sent ute, det ble fullt utover dagen organiserte litt venting. Noen få returnerte uten å parkere. Bussen snudde begge steder. Ingen avvist, alle fikk plass Funksjonærer parkerte inne på leiren Ca 100 biler avvist utover dagen. Funksjonærer parkerte inne på leiren Myra brøytet, utkjøringen brøt sammen pga temperaturen. Mange måtte snues, da det ble fullt Funksjonærer parkerte inne på leiren Myra brøytet, reservert bruk etter lørdagens problemer, etablert ny inn/utkjøring Mange måtte snues, da det ble fullt Funksjonærer parkerte inne på leiren En strålende dag med stor utfart, fullt kl ved Skistua, hele Fjellseterveien full kl avviste over 250 biler. Kleiva sesongåpnet Stor utfart, fullt kl 12.15, avviste nærmere 200 parkeringseteaten kom og skrev mange bøter foran Grilstadhaugen mot Skistumyra Folk kom seint, fullt kl avviste 70 biler Fullt kl 11.00, noe rotasjon, avviste ca 100 biler Sum 45 vakter 2218 mellom 700 og 800 avviste biler Totalt solgt 2218, ref billettoppgjør. Det er en summeringsfeil i antall biler pr dag/helg. Trondheim 7. april 2008 Sverre Hosen Årsberetning

28 Bli med du også... Postboks 1185, Nyborg, 7420 Trondheim Telefon E-post: Besøksadresse: Skistua Hovedsponsorer:

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Årsberetning 2010. www.skiklubben.no. Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2010. www.skiklubben.no. Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2010 Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2010 Generalforsamling på Skistua 14. mars 2011

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub

Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub NR.1 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems Skiklub Skiklub Leder Barneskikursene 2015 Trim og treningsgrupper Klubbdrakten Årsmøte 2015 Postboks 1185, Nyborg 7420 Trondheim

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.2 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Treningsgrupper Multisportsuka Årsmøte Gråskallan Skileik Postboks 1185, Nyborg 7420

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

1. Registering av fremmøtte medlemmer

1. Registering av fremmøtte medlemmer Saksliste 1. Åpning og registrering av fremmøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 4. Årsberetning og orientering

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.3 2016 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Søndagsturen 2016 Trondheims Bratteste Konkurranse for nye medlemmer TSK treningsgrupper

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsberetning 2013 www.skiklubben.no

Årsberetning 2013 www.skiklubben.no Årsberetning 2013 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 24. mars 2014 kl 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmebrettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder og

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt 15.03.2016 i Frivilligsentralen) Tilstede fra styret : Bernt R. Hansen Magnar Often Bjørg Røsteggen Brændvang Leder Løypeansvarlig Økonomiansvarlig Sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag S 203 3 gode turforslag Skiklub Skiklub ondhjems S S 203 3 flotte merkede turer i ondheims markaområder og turterreng! Våren har gjort sitt inntog og det er klart for den. S. ondhjems Skiklub legger i

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka Turmål: Skistua Velkommen til storstua i Bymarka Vullumsgården/Ferista Skistua Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

REFERAT ÅRSMØTE FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING REFERAT ÅRSMØTE FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Dato: 03. 09. Tid: Kl 15:00 Sted: Fagerheimparken Tilstede 11 medlemmer. 1. Konstituering Ole Garvik ble valgt som møteleder og Toril Berg som referent. 2.

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2015.

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer