OSLO NATURISTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO NATURISTFORENING"

Transkript

1 OSLO NATURISTFORENING Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Onsdag 5. mars 2014 kl Grorud menighetssenter Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo Bak Grorud kirke. Dagsorden: 1. godkjenning av innkalling og dagsorden 2. valg av møteleder 3. valg av referent 4. valg av 2 møtedeltakere til å underskrive referat 5. årsberetning 6. godkjenning av revidert regnskap 7. spørsmål om ansvarsfrihet for styret 8. godkjenning av budsjett og kontingent for valg av styreleder for 1 år 10. valg av 2 styremedlemmer for 2 år 11. valg av 1 varamedlem for 2 år 12. valg av 1 revisor for 2 år 13. valg av 1 medlem til valgkomiteen for 2 år 14. valg av to deltakere til NNFs årsmøte 15. innkomne saker Frist for innekomne saker er 15. januar. HUSK Å BETALE MEDLEMSKONTINGENT I TIDE FOR Å KUNNE FÅ TALE OG STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET. 1

2 Årsmelding for ONF 2013 ONFs styre og tillitsvalgte i 2013: Gudrun Elisabeth Hagen, leder 1 år Lene Guttulsrud, styremedlem 1 år Erling Sem, Styremedlem 1 år Dag Bryn, styremedlem 2 år Frank Egelund Jensen, styremedlem 2 år Kari Happonen, varamedlem 2 år Steinar Nicolaysen, varamedlem 1 år Revisor: Sverre Kvarsnes 1 år Svein Tore Andersen 2 år Valgkomité: Alf Øyvind Brustad 1 år Ørnulf Mejdell Styreform 2013: Alle styre- og varamedlemmer er blitt innkalt til styremøtene. Det sendes ut saksliste med innkalling i god tid før hvert møte. Referat fra møtene blir sendt til styremedlemmene og lagt ut på hjemmesiden. Det har vært godt fremmøte på styremøtene i hele perioden. Steinar Nicolaysen har vært i utlandet store deler av perioden. Arbeidsfordeling: Leder og oppfølging post/epost Elisabeth Hagen Medlemsregister Elisabeth Hagen og Lene Guttulsrud Regnskapsfører Frank Egelund Sekretær Lene Guttulsrud Kontakt Linderud bad Dag Bryn/ Kari Happonen Ad hoc oppgaver Erling Sem Kontakt Huk Steinar Nicolaisen/ Kari Happonen Kontakt Sjøhaug - Elisabeth Hagen Hjemmeside Svein-Tore Andersen N Nytt kontakt Elisabeth Hagen Jubileumskomité ONF 50 år 2013 Elisabeth Åril Ørnulf Mejdell Lene Guttulsrud Svein-Tore Andersen Styrets arbeid: Styret har i perioden fra årsmøtet 9. mars 2013 frem til årsskiftet avholdt i alt 6 styremøter. 2

3 Styret har i samme periode behandlet 48 saker. Blant de mest omfattende kan nevnes: Samarbeid med Sjøhaug i forbindelse med omlegging til ny driftsform. Etablering av en ny avtale for ONF rommet og andeler som er gjort om til et lån til Sjøhaug fra ONF sin side. Gjennomføring av ONF s 50 års jubileum med diverse arrangementer, Norsk naturistforbund sin 50 års fest på Sjøhaug naturistsenter 3. august, samt salg og distribuering av Jubileumsboken til NNF. Kontakt med Oslo kommune v/bymiljøetaten om diverse utfordringer på Linderud bad knyttet til badstuen og renhold. Vi har også vært i kontakt med spørsmål om muligheter for et annet badetilbud lørdager Oppfølging av et godt miljø på Linderud bad. Planlegging og gjennomføring av sosiale arrangementer på Linderud bad. Bl. a julelunsj med ca. 50 fremmøtte. En stor takk til Elisabeth Åril og Ola Beisvåg. Gjennomføring av NNF sitt ledermøte på Sjøhaug september hvor ONF var arrangør. Synliggjøring på Huk ved diverse anledninger og verving av medlemmer. Utsendelse av diverse medlemsbrev. Etablering av mobilregister til medlemmer uten epost Medlemsregister: I hele styreperioden er medlemsregisteret blitt jevnlig oppdatert med medlemmenes innbetaling av kontingent og inn- og utmeldinger av foreningen. Registrerte medlemstall: Høsten 2013 ble, etter purringer, 38 medlemmer strøket på grunn av manglende innbetalt kontingent eller utmelding. Medlemstallet pr var 334 medlemmer. Det er 9 fler enn på samme tid i fjor. Vi ser at medlemsutviklingen påvirkes særlig av to forhold. Linderud bad og Huk om sommeren. Informasjon: Alle styrereferater og all aktuell informasjon er blitt lagt ut på hjemmesiden. Gjesteboken har vært åpen for innlegg men der er det liten aktivitet. Det er også blitt opprettet en gruppe på Facebook. Svein-Tore styrer både den gruppen og hjemmesiden. ONF s postadresse postboks 1000, er blitt tømt jevnlig men ikke like ofte som før. Det er vanligvis mest reklame i den og medlemmer kommer raskest i kontakt med styret gjennom mail og telefon/sms. Det er også et mål å få flest mulig fakturaer over på efaktura. Telefonen med nr sjekkes jevnlig for tapte anrop og sms, men det er lite henvendelser. De fleste kontakter foreningen pr. mail. Etter at vi la om postrutinene har vi opprettet mobil register på de av medlemmene som ikke har mail, slik at vi kan kontakte dem raskt. Vi har ikke lykkes med å få mobilnr. til alle, men til de fleste medlemmene har vi enten mail eller mobilnr. Telefonen har vært besvart av leder. 3

4 I medlemsregisteret har vi ved årsskiftet registrert 263 e-post adresser. Det letter vårt arbeid med å sende ut informasjon til medlemmene og sparer oss for portoutgifter. Det er fremdeles 71 medlemmer uten, men nye medlemmer har vanligvis e-post. Vi har i perioder sendt ut ganske mange meldinger til medlemmer på e-post og vi erfarer at de medlemmene som vi ikke kan kontakte på denne måten går glipp av viktig informasjon. Linderud bad: Åpningstidene på Linderud bad ble justert litt tirsdager fra høsten Dette fordi vi har sett over lang tid at de fleste kommer fra starten og få er igjen den siste timen. Tidene på lørdager , har vært uforandret fra oppstarten høsten Prisene har vært de samme som i 2012: Medlemmer i ONF/NNF kr 80, Par kr 120, Ungdom år kr 60 Barn/ungdom under 18 år, gratis. Ikke medlemmer (gjester): kr 120,- ONF leier Linderud bad av Oslo kommune. Leien stiger alltid ved årsskiftet, og er for 2013 /2014 kr 872 pr time. Det betyr at vi må ha et gjennomsnitt på ca. 31 betalende badegjester pr gang for å dekke utgiftene. Vår enkle servering er med på å balansere budsjettet. Bymiljøetaten i Oslo har lagt om rutinene for leie av badet slik at vi må leie fra skolestart i august til langt ut i mai. Vi kan søke fritak for skolens ferier noe vi har gjort fra oppstart høst Besøket på badet var svært lite helt frem til høstferien for så å ta seg opp til et ganske normalt nivå ved juletider. Det at besøkstallet er så ujevnt bekymrer oss veldig, og vi får ikke dekket utgiftene foreningen har til leie av bad. Styret har diskutert saken i styret mange ganger og ser at vi vanskelig kan akseptere at en slik situasjon vedvarer over lang tid. Vi har derfor besluttet å diskutere saken med medlemmene på et medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet. Av besøkstallene kan vi se et antall kvinner er noe variabelt, men vi registrerer stadig nye par som melder seg inn i forening, så utviklingen med hensyn til dette er positiv. Det er alltid minst to ansvarlige for dør, kasse og servering, og det føres skjema over fremmøte, utgifter og inntekter. Det serveres vafler på lørdager og pølser i lompe på tirsdager i tillegg til kaffe, saft, m.m. Dag Bryn, Kari Happonen, Elisabeth Åril og Ola Beisvåg har utgjort Linderud bad komité og har tatt hovedbyrden av vakter på badet. Denne innsatsen har vært helt avgjørende og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten på badet uten denne hjelpen. Det har også vært en særlig utfordring at systemet rundt renhold ikke har fungert fra kommunens side og vi møter et bad som er møkkete mer eller mindre hver gang. Men takket være Kari, møter våre gjester likevel et rent bad fordi han gjør rent før vi kommer. Det er ikke vår jobb men Kari velger likevel å gjøre dette. Vi har tatt opp problemet med Bymiljøetaten flere ganger og dokumentert med bilder, men til liten nytte. Det heter seg at alle som leier badet skal rydde og vaske etter seg. For badevaktene var det også en utfordring at badstue ovnen var i uorden i lang tid og de måtte komme lenge før for å slå den på. Heldigvis ble den byttet til slutt og nå er alt i orden. 4

5 Samarbeid: Det har vært holdt 2 ledermøter og 3 styremøter i NNF i løpet av Elisabeth Hagen og Dag Bryn har vært deltagere fra ONF på årsmøtet til NNF mens hele styret var til stede på ledermøtet som var på Sjøhaug. ONF er organisert i felles region med Asker og Bærum naturistforening(abnf). Fra årsmøtet 2013 byttet vi roller og Elisabeth Hagen ble valgt som styremedlem i NNF for to år mens Leendert Combee ble valgt inn som varamedlem for et år. I forkant av årsmøtet jobbet ONF med alternative forslag til vedtektsendringer i NNF ettersom flere forslag fra det sittende styret skulle opp på årsmøtet. Forslagene til det sittende styret ble vedtatt. Noe av det viktigste vi har arbeidet med i NNF er: Samarbeidsrutiner mellom de forskjellige foreningene og NNF. Arbeid i festkomité for å forberede og arrangere NNF s jubileumsfest på Sjøhaug naturistsenter 3. august 2013 Planlegging og salg av jubileumsbok til NNFs 50 års jubileum. Vedtektsendringer Media håndtering, det ble etter hvert en del media interesse i forbindelse med 50 års jubileet Rekruttering, ungdomsarbeid Utfordringer knyttet til såkalt sex trafikk på naturiststrendene Elisabeth Hagen representerte ONF på Sjøhaugs årsmøte i april. Prosjekter: Det har vært diverse arrangementer på Linderud bad. De viktigste er feiringen av 50 års jubileet. I forbindelse med 50 år jubileet ble det arrangert løvsprett på Svartkulp den 26. mai. Dette var meget vellykket. Vi hadde en veldig fin tur til Langøyene lørdag 17. august. Turen ble arrangert som en del av 50 års jubileet. Det ble ca fremmøtte og god stemning. Dette bør gjentas. Vi hadde også planlagt st. hans feiring på Huk. Det ble litt redusert p. g. a. været, men en liten gruppe grillet og utpå kvelden ble det også et lite bål. Tradisjonen tro deltok vi på Solsnu arrangementet 21. desember på Huk. Det ble feiret med mange fremmøtte, sprakende bål og stemningsfullt samvær. ONF er registrert som mottaker av Grasrotandeler og vi har i år fått inn kr 8314 mot fjorårets kr 6561! På ONF`s hjemmeside ligger det fyldig informasjon om dette. Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte - din grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Oslo Naturistforening. Mål for neste styreperiode: Øke antall medlemmer og besøkende på innebad. Fortsette med åpent bad på Linderud men vurdere muligheten for å erstatte en av bade dagene med et annet badetilbud 5

6 Få en bedret situasjon rundt inntekter og kostnader knyttet til innebad. Opprettholde gode, igangsatte rutiner i ONF. Fortsette det gode samarbeid med Sjøhaug Naturistsenter på Jeløya. Samarbeide med Oslo kommune Bymiljøetaten i forhold til skilting og vedlikehold av fristrendene i Oslo. Jobbe med å synliggjøre ONF på Huk i sommersesongen. Klargjøre Huk fristrand for sommersesongen i samarbeid med Oslo kommune, Bymiljøetaten. Opprette en arrangementskomité Samarbeide med de andre foreningene i NNF Styrets forslag er at kontingenten for pensjonister økes fra 250 til 300 kroner og for par fra 500 til 550 kroner, men forblir uendret på 350 kroner for vanlige medlemmer i 2015 Valg: ONFs styre for 2014 Leder for 1 år:? Styremedlemmer for 1 år: Dag H. Bryn (Linderud bad kontakt) Frank Egelund Jensen (regnskap) Styremedlemmer for 2 år: Gunn Mari Løkkeberg? Varamedlem for 1 år: Kari Happonen Varamedlem for 2 år: Steinar Nicolaysen (Huk kontakt), 2 år. Valg av revisorer for 2013 Svein-Tore Andersen for 1 år Sverre Kvarsnes for 2 år, på valg 6

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer