Generalforsamling 22. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 22. mars 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 22. mars 2014 Norsk Veteranvogn Klubbs lokaler Kjelsåsveien 145,0491 Oslo

2 Innhold. Innkalling og sakliste Årsberetning Regnskap med revisjonsberetning Arbeidsplan (foreløpig) Rammebudsjett 2015 med fastsettelse av medlemskontingent (Valgkomitéens innstilling kommer i møtet) Vedlegg: NVMCs lover

3 NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB Innkalling til Generalforsamling 22 mars Det innkalles til Generalforsamling i NVMC lørdag 22. mars 2014 fra kl Sted: Norsk Veteranvognklubbs lokaler på Frysja i Oslo, Adresse Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo. Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reisetilskudd til generalforsamlingen. Søknad sendes pr post eller epost tilklubben og skal være besvart før reise bestilles. Frist for innsending av refusjonssøknad er satt til 1. Mars. Møtestart settes til kl Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl Eget fullmaktsskjema benyttes. Saksliste: 1. Møtet settes 2. Oppnevning av møteleder, referent og tellekorps 3. Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Innkomne saker 7. Orienteringssaker Det er ikke innkommet saker til behandling. a. Arbeidsplan for NVMC 2014 b. Medlemsregister for NVMC, status c. Årets løp (presenteres av arrangørene) i. Skogsløpet (arrangør) ii. iii. Trondhjemsridtet 1919 (arrangør) Novemberløpet (arrangør) 8. Rammebudsjett for 2015, med fastsettelse av medlemskontingent. Valg i henhold til NVMCs lover 9. Møtet heves. Det blir kaffeservering i møtet og litt mer mat etter møtet. For å komme til Frysja: Ta offentlig kommunikasjon til Teknisk museum, dvs enten tog, buss eller trikk til Kjelsås stasjon. NVKs lokaler ligger i bakken like nedenfor museet. Velkommen!

4 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2013 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2013 vært avholdt 6 ordinære styremøter og 7 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende. Styret har bestått av: Leder Peter Sederholm Nestleder Magne Aga Styremedlem Odd Arne Amlien Styremedlem Jan Bue David-Andersen Styremedlem Per Odd Folden Styremedlem Stig Torbergsen 1. Varamedlem Bjørn Halvorsen (Fratrådte 1/ ) 2. Varamedlem Torgeir Vatnehol Utenfor styret: Forsikringskontakt Løpskooordinator Per Nygård Steinar Røstad VIRKSOMHETEN Virksomheten har vært drevet fra klubbsekretærens hjemmekontor. Rolf Barry-Berg har vært vikarierende klubbsekretær fra januar til oktober. Bjørn Halvorsen er siden oktober fast ansatt klubbsekretær med 50 % stilling. Regnskap har i 2013 vært ført av Hvaleby Salg & Service ved Bjørn Austad Hvaleby. Klubben har benyttet ekstern revisor. I forbindelse med avviklingen av det tidligere kontoret på Gran ble klubbens eiendeler og arkiv midlertidlig lagret. Nå er det etablert et arkiv og lager i tempererte lokaler sentralt på Gran. Det er foretatt et stort arbeid med sortering og katalogisering av klubbens arkiv og eiendeler. VIRKSOMHETENS FORMÅL Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og mopeder og på andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge. Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av slike veterankjøretøyer representerer og være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse. NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie representerer.

5 VIRKSOMHETENS FORURENSING TIL YTRE MILJØ NVMCs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over hva som anses som normalt for en tilsvarende organisasjon. FORTSATT DRIFT Forutsetning for videre drift er til stede og årsregnskapet for 2013 samt budsjett for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet som fremlegges gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme organisasjonens stilling og resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat. ARBEIDSMILJØET NVMC har en person ansatt i 50 % stilling. Arbeidssted er hjemmekontor og arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. MEDLEMSMASSEN Det var registrert ca aktive medlemmer pr. 31/ Av disse er 52 familiemedlemmer og 12 utenlandske medlemmer. I tillegg kommer 73 samarbeidende klubber og firma. Det er en nedgang på 8 aktive medlemmer fra foregående år. LOKALAVDELINGER / MERKEKLUBBER NVMC har 34 registrerte lokalavdelinger og tilknyttede merkeklubber fordelt over hele Landet. Ikke alle lokalavdelinger har hatt aktivitet i Med utgangspunkt i de nye vedtektene 2013 er arbeidet med kontrakt med merkeklubbene påbegynt. Det er fremforhandlet et samarbeidsdokument med Norsk Indian Klubb, men de har valgt ikke å undertegne denne samarbeidsavtalen med NVMC. I 2013 ble det søkt om momsrefusjon fra 4 lokalavdelinger og 2 merkeklubber. Disse delte på kr. SIDEVOGNA Klubb-bladet Sidevogna kom ut med 6 utgaver. Årets kalender viste motorsykler som kunne kjøres av 16-åringer. Det er etablert en redaksjonskomite med oppgave å undersøke hvordan det skal sikres en god, jevn tilgang på godt stoff til Sidevogna. Ansvarlig for layout, og alltid regelmessig utgivelse er redaktør Jan Lind. Ansvarlig redaktør har vært styrets leder.

6 NETTSIDEN/DIGITAL KOMMUNIKASJON Den nye nettsiden ble lansert i juni etter et intenst utviklingsarbeid av Jan Bue David-Andersen. Utviklingsarbeidet har fortsatt gjennom høsten og nettsiden har nå mye informasjon og mange nye funksjoner. Arbeidet med digital kommunikasjon går videre med blant annet Facebook som komplement til nettsiden. En utfordring med Facebook er dog at NVMC offisielle side heter Norsk Veteran Motorsykkel Club mens det er en frittstående gruppe som heter NVMC. Det gir mange misforståelser på Facebook. Facebooks regler forhindrer navnebytte på side og gruppe. LMK Det ble i år tegnet totalt 92 forsikringer. Disse fordelte seg på 82 helforsikringer, 3 oppstillingsforsikringer, 3 restaureringsforsikringer, 2 blivende klassikerforsikring, 1 ombygdforsikring og 1 lagerforsikring.. Det er et stort potensial for flere LMK forsikringer som er markedets beste tilbud for veterankjøretøy. Per Nygaard er vår forsikringskontakt mot LMK. Tidligere klubbsekretær Bjørn Hvaleby er nestleder i LMKs styre. LMK MEDLEMSREGISTER NVMC er pilotklubb for første fase av innføringen av LMKs nye medlemsregister. Medlemsregisteret gir teoretisk sett mange nye muligheter, men det har vært meget store problemer med registeret, noe som har medført mye ekstra arbeidstid for klubbsekretæren og derved store ekstra kostnader for NVMC. Styret vurderer kontinuerlig muligheten for en alternativ løsning for medlemsregister. Av ovenstående grunn besluttet NVMC ikke å fortsette som pilotklubb for fase to i LMKs medlemsregisterprosjekt. LØP Skogsløpet ble i år arrangert av Stjørdal Veteran Motorsykkel Club. Arrangementet ble avholdt i Stjørdal med omegn. Løpet var svært vellykket og meget godt organisert, basert på tilbakemeldinger fra deltagere. Løypen var lagt til lite trafikkerte veier som viste det beste av trakten. Det som var spesielt verdsatt var det lokale preg på både bespisning og konkurranse. Det var stor deltagelse fra Østlandsområdet og nordfra, men ikke så mange lokale deltagere. Novemberløpet 2013 ble arrangert av avd. Motorsport lørdag 19. oktober i kjente omgivelser i Follo med hele 42 forhåndspåmeldte fra inn- og utland. Årets løp ble kjørt under gunstige forhold i motsetning til forrige år. Hele 34 deltagere fullførte løpet i 3 forskjellige klasser. Trondhjemsridtet 1919 gjenomførte et vellykket testløp i 2012 og det er oppnevnt en løpskomite med 7 medlemmer for løpet i pinsen Løpskomiten har brukt året til planlegging og markedsføring og det var allerede ved årsskiftet fulltegnet. NVMC har arrangert totalt 16 løp og treff etter terminlista i tillegg til andre uregistrerte lokale arrangement. Det meldes om godt vær og god deltagelse på løpene.

7 MC-MESSEN NVMC hadde stand på MC-messen i år. Med 16 motorsykler fra ble det en god presentasjon av bredden i klubben. Deltakelsen var mulig takket være meget god innsats fra enkeltmedlemmer både nært og langtveis ifra som stilte med sykler og bemanning, samt ikke minst planlegging og gjennomføring av Stig Torbergsen og Hans Torvald Haugo. Det var et vellykket arrangement med mange besøkende utenfor det tradisjonelle veteranmiljøet. ATLANTA Klubbens Atlanta har vært brukt til å profilere NVMC ved flere anledninger tidligere. Den var i behov for reparasjon. Etter en grundig styrebehandling ble den besluttet solgt siden den ikke kan sies å være en del av kjernevirksomheten. Salg er gjennomført. ANNET Norsk Veteranmotorsykkel Club s kjernevirksomhet må sies å være drift av en organisasjon for bevaring av historiske, klassiske og andre bevaringsverdige motorsykler. Medlemskap er personlig og klubben drives av entusiaster for entusiaster. Styret har i inneværende år flyttet lageret på Gran der klubbens eiendeler og arkiv er sikret på en god måte. En gjennomgang og sortering av utstyr og varer etc. har ført til salg av gjenstander som ikke kan sies å høre til kjernevirksomheten. Noe er kastet, en NSU motor er solgt og noe vil komme på salg på et senere tidspunkt. Varetelling av viktige varer er fortatt og lagerlistene er vurdert i forhold til balansen i regnskapet. Videre er styret godt i gang med skrevne retningslinjer for hele klubbens aktivitet. Utgangspunktet for dette arbeidet er resultatet fra organisasjonskonferansen for et år tilbake. Av tema som kan trekkes frem er forhold mellom NVMC og lokalavdelinger, merkeklubber og lignende. Arrangement av løp og treff, messer og markedsføring, rekrutteringsarbeid med mer. Det er et mål at tiden med muntlige overlevering av rutiner er over og at alle vesentlige forhold omkring driften er basert på dokumenter vedtatt i generalforsamlinger og i styremøter. Dokumentet vil være tilgjengelig for medlemmene via nettsiden. Videre har styret kontinuerlig arbeidet med jubileumsmarkeringen i 2014 da klubben er 40 år. Sidevogn 2/2014 blir en jubileumsutgave, men det blir også andre synlige markeringer. NVMC har deltatt på vårmarkedet på Ekeberg. Nasjonal motordag 6. juni ble markert fra klubbens side både sentralt i Oslo og lokalt rundt i landet. Nasjonal Motordag ble i Oslo markert med et stort arrangement i samarbeid med NVK, Amcar og Norsk Motor Veteran, der Arne Bjørn Hoel organiserte dette fra NVMC side.

8 ØKONOMI Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende og stabil, selv om resultatet for 2013 ga et stort underskudd på kr ,- (urevidert). Endelig tall vil bli lagt frem når regnskapet er revidert. Sammenlignet med budsjettall er hovedårsakene til underskuddet et merforbruk på lønn som er forårsaket av bl. a. mye ekstra arbeid med det nye medlemsregisteret og sterk økning i portokostnadene for utsendelse av medlemsbladet forårsaket av mangelfulle data i adresseregistrene. I tillegg er det foretatt en nødvendig investering i kontorutstyr, rekvisita og avskrivning av gamle fordringer. Styret mener at kommende år vil gi et mer tilfredsstillende resultat fordi alle kjente ekstraordinære forhold er kostnadsført i Kontingenten for ordinære medlemmer har vært kr. 450,- og familiemedlemmer har et forenklet medlemskap til kr. 50,-. Klubben har 1 ansatt i 50% stilling. LIKESTILLING Likestilling et ikke et relevant problem med en person ansatt. Sandefjord 18/ Dokumentet er elektronisk godkjent av styrets medlemmer. Peter Sederholm/s/ Magne Aga/s/ Per Odd Folden/s/ Odd Arne Amlien/s/ Stig Torbergsen/s/ Jan Bue David-Andersen/s/

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Hovedpunkter i Arbeidsplan for NVMC 2014 Bakgrunn for arbeidsplanen: Styret legger til grunn gjeldende vedtekter vedtatt på Generalforsamling 16 mars 2013, og da spesielt formålet som er beskrevet i 1: Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og mopeder og på andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge. Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av slike veterankjøretøyer representerer og være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse. NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie representerer. Gjennomføring: 1. Konsolidere økonomien 2. Konsolidere organisasjonen 3. Styret skal utarbeide og tilgjengliggjøre «Retningslinjer for NVMC» 4. Innholdet i Sidevogna utvikles videre 5. Digitale verktøy og kommunikasjonsplattform utvikles videre

18 SAK 8 RAMMEBUDSJETT FOR NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB 2015 Grunnlaget for rammebudsjettet er medlemmer. Kontingenten økes fra 450 kr til 490 kr Utgifter Inntekter Refusjon og provisjon Annonser Sidevogna Kontingent Salg effekter Renter Klubbdrift Sidevogna løp og arrangement Kalender EDB, div Kontingent Effekter Annonser Markedsføring Skogsløpet Resultat

19 NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB VEDTEKTER, (Vedtatt 1974, senest endret 16. mars 2013) 1. Klubbens navn og formål Klubbens navn er Norsk Veteran Motorsykkel Club, forkortet NVMC. Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og mopeder og på andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge. Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av slike veterankjøretøyer representerer og være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse. NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie representerer. 2. Medlemskap og kontingenter Enhver som godtar og forplikter seg til å overholde klubbens lover og aksepterer dens samfunnsansvar og kollektive forpliktelser, kan opptas som medlem. Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser, kan ekskluderes. Slik eksklusjon kan gjøres av klubbens styre, men kan overprøves av Generalforsamlingen dersom medlemmet forlanger dette. Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme husstand til redusert pris. Medlemsavgiftene og vilkårene for disse fastsettes årlig av Generalforsamlingen. Etter innstilling fra Styret, kan Generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer av NVMC. Disse skal ha gratis medlemskap. Medlemmer som tar verv i styret fritas for medlemskontingent i styreperioden. 3. Generalforsamlingen 1. Klubbens høyeste organ er Generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen fastsetter klubbens vedtekter, utnevner styre, revisor, valgkomite, og evt. æresmedlemmer. Generalforsamlingen godkjenner fjorårets regnskap - samt fastsetter medlemsavgifter og rammebudsjett for neste periode. Generalforsamlingen behandler også alle saker som er innmeldt korrekt i henhold til vedtektene. 2. Generalforsamling skal avholdes hvert år innen tre måneder etter utløpet av regnskapsåret, og innkalling skal gjøres av styret med minst fjorten dagers varsel, vedlagt de saker som er innmeldt korrekt for behandling i henhold til vedtektene. 3. Saker som ønskes fremsatt på Generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og skal være styret i hende senest innen utløpet av regnskapsåret. Forslag om endringer av vedtektene skal være styret i hende senest 4 uker før utløpet av regnskapsåret. 4. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt utnevning av æresmedlemmer som krever 2/3 flertall, eller endringer i vedtektene som skal avgjøres ved ¾ flertall. 5. Til Generalforsamlingen kan medlemmene la seg representere ved skriftlig fullmakt, begrenset til 15 fullmakter pr fremmøtt stemmeberettiget medlem. 6. Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst 14 dagers varsel når Styret eller minst halvparten av medlemmene krever det ved skriftlig henvendelse til Styret. Slik henvendelse kan skje ved bekreftede underskriftslister. 1

20 4 Styret 1. Klubbens daglige drift forestås av et styre oppnevnt av Generalforsamlingen. Styret består av 5 medlemmer inkl leder og nestleder. Leder velges for ett år av gangen og øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen slik at leder og to styremedlemmer er på valg hvert år. Det velges to varamedlemmer for to år slik at en varamann er på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/eventuelle varamedlemmer for disse er til stede, hvorav en skal være enten leder eller nestleder. For å treffe vedtak kreves minst tre stemmer for. 2. Klubben tegnes av Lederen og ett styremedlem i forening, eller nestlederen og ett styremedlem i forening. 3. Styret kan ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår. 4. De daglige forretninger gjøres av Leder og eventuelle funksjonærer. 5. Styret kan innenfor rammen av NVMCs vedtekter - gi retningslinjer for lokalavdelinger, spesialgrupper og komiteer innen NVMC. Styret kan også opprette og nedlegge slike på eget initiativ. 6. Styret gir retningslinjer for arrangementer, profilering, media, sponsorer osv. 5 Lokalavdelinger NVMCs medlemmer kan opprette lokale avdelinger for å fremme NVMCs formål i et nærmere angitt geografisk område, og for derved også å gi lokale NVMC - medlemmer et bredere tilbud enn hva NVMC kan håndtere sentralt. Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret. 6 Spesialgrupper og komiteer NVMCs medlemmer kan etablere spesialgrupper og komiteer for å samle, utvikle og tilby kompetanse og aktiviteter innen spesialfelt som f eks fabrikata, dokumentasjon, motorsport, spesielle maskiner og arrangementer, og for å fremme andre forhold som er relatert til klubbens formål. Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret. 7. Tilsluttede klubber og virksomheter Frittstående klubber og foreninger/virksomheter, - med eller uten NVMC medlemmer, kan tilslutte seg NVMC på nærmere bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidig fordelaktig for alle parter, og det ligger innenfor NVMCs formål. Det skal skrives egen kontrakt mellom NVMC og aktuell tilsluttet organisasjon som regulerer gjensidige ytelser og intensjoner. Dette gjøres av Styret som senere skal orientere Generalforsamlingen om tiltaket. 8 Oppløsning av NVMC Oppløsning av klubben kan bare skje etter forslag fra Styret, og avgjørelser i to etter hverandre følgende Generalforsamlinger, hvorav den ene skal være iht reglene for ekstraordinær Generalforsamling. Det kreves ¾ flertall ved hver av disse Generalforsamlingene. Den Generalforsamling som til sist avgjør at klubben skal oppløses, avgjør også hvordan klubbens eiendeler skal anvendes. 2

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 16. MARS 213 SAK 4 ÅnssnRETNING FoR NoRSK veteran MOTORSYKKEL CLUB 2OI2 Det innkalles Generalforsamling i NVMC lørdag 16.. mus 213 fra k 1.. Sted: NorskVeteranvognklubbs

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC

SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR NVMC SAMLING AV RETNINGSLINJER FOR Innholdsfortegnelse Formål 2 Prinsipper for retningslinjene for organisatoriske og tilsluttede ledd 3 Lokalavdeling av (Vedtektenes 5.) 4 Spesialgruppe innenfor (Vedtektenes

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer