DAVIE XDc II. Brukerhåndbok. for Runtime Kun bærbare datamaskiner med softing VCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAVIE XDc II. Brukerhåndbok. for Runtime 5.4.2. Kun bærbare datamaskiner med softing VCI"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Runtime Kun bærbare datamaskiner med softing VCI

2

3 Innhold Innhold 1 Sikkerhetsadvarsler Viktige sikkerhetsadvarsler Generell informasjon Generelle merknader Sikkerhetsinstruksjoner Angitt bruk Tilknyttede dokumenter EU-samsvarserklæring Tekniske data Bærbar datamaskin Vehicle Communication Interface (VCI) Komponenter Oversikt DAVIE XDc II bærbar datamaskin DAVIE XDc II programvare Vehicle Communication Interface (VCI) Diodestatus VCI-batteri Opplagring Lading RADIO RF-eksponering Bruk Skru på strømmen Oppstart og avslutning Administratorinnlogging på en nylig levert eller installert DAVIE XDc II Brukerinnlogging Berøringsskjerm (ekstrautstyr) Bruk av skjermene Logg ut Hvordan bytte mellom kabel og trådløs kommunikasjon Kjøretøyidentifikasjon Starte en feilsøkingsøkt Automatisk identifikasjon Manuell identifikasjon Deaktivere ECU-installasjonsvariant Direkte testing Oversikt Kjøretøyidentifikasjon Utfører testprosedyrer Navigasjonsfelt Gå til-knapp AVSLUTT Tilstandssjekk Innhold i feilminne

4 Innhold Dokumenter Testplan ECU-installasjonsvarianter Velg Direkte test Bruk av illustrasjoner Indeksside Forklaring av knappene på skjermen Veiledet feilsøking Prinsippene bak Veiledet feilsøking Starte Veiledet feilsøking Kjøretøyidentifikasjon Oppføring for veiledet feilsøking Oppføring for veiledet feilsøking med feilkode(r) Tilstandssjekk Oppføring for veiledet feilsøking med symptom Testplan Testplanoversikt Bygge en Testplan basert på feilkoder og symptomer Testplanskjermens utforming Utføre testene Direkte testing Symptomtest eller sjekktest Måletest Velg komponentfunksjon Ekstra alternativer Innhold i feilminne Deaktivere systemer Utsett økt Avslutte Veiledet feilsøking Administrasjon Oversikt Starte administrasjon Velg funksjon Installer oppdatering Installere en oppdatering fra en ny Runtime-CD: Installere oppdatering fra en ny program-cd: Installere et andrespråk Installer oppdatering av en ny Parts Rapido-delsett-CD Installer oppdatering(ene) fra DAVIE XDc Download Installere oppdatering fra Parts Rapido online Endre språk Forhandler-ID Startgrafikk Versjonsinformasjon Innhold i programdata Passord Loggfiler Kundestøtteloggfiler Kjøretøytestfiler

5 Innhold 9 VCI-konfigurasjonsleder VCI-verktøylinjeikon WLAN-kvalitetsindikatoren Generelt Grensesnitt Vurdering av kvalitetsindikatoren for WLAN-tilkobling Start VCI-konfigurasjonslederprogrammet Status for info Basisoppsett Avansert oppsett Vanlige innstillinger Hjelp Oversikt Starte hjelp Oversikt over Hjelp Hjelp med emner Hjelp for en valgt knapp Feilsøking Klassifisering Datamaskinens maskinvare Selvtest av den bærbare datamaskinen Den bærbare datamaskinen fungerer ikke riktig Berøringsskjerm (ekstrautstyr) Programvareinstallasjon Windows Utforsker åpnes CD-platen er ikke kompatibel med basis-cd Problemer med programdata Problemer med Vehicle Communication Interface (VCI) Selvtest av VCI-konfigurasjonslederen Feilmeldingsliste over VCI-konfigurasjonslederens selvtest Gjenoppretting av trådløs kommunikasjon Feilrapportering til den lokale kundestøtten Stell og vedlikehold Visuell sjekk av komponentene til DAVIE XDc II Rengjøre komponentene Rengjøre den bærbare datamaskinen Rense VCI-en Batterier Batteri til den bærbare datamaskinen VCI-batteri Bytte ut VCI-batteriet

6 Innhold

7 DAF Trucks N.V., Eindhoven, Nederland For å kunne fortsette med produktutvikling, forbeholder DAF seg rettighetene til å endre spesifikasjoner eller utstyr. Dette kan gjøres når som helst uten at varsel blir gitt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres og/eller publiseres i utskrevet eller kopiert form, med mikrofilm eller på noen annen måte uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra produsenten DW132966

8

9 Sikkerhetsadvarsler 1 SIKKERHETSADVARSLER Det kan oppstå alvorlige skader hvis ukvalifiserte personer forsøker å arbeide på utstyret, eller hvis sikkerhetsadvarsler blir oversett. Sikkerhetsadvarslene i denne brukerveiledningen og på produktene har følgende betydninger: FARE Indikerer en nærstående farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller aivorlige skader. ADVARSEL Indikerer en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller aivorlige skader. FORSIKTIG Brukes med faresymbolet og indikerer en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG Brukes med faresymbolet og indikerer en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på eiendom. MERKNAD Brukes med faresymbolet og indikerer en mulig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til uønskede resultater eller tilstander. MERK Dette er viktig informasjon om produktet eller hvordan det brukes. Den kan også understreke visse deler av dokumentasjonen

10 Sikkerhetsadvarsler Generelle sikkerhetsadvarsler er listet opp nedenfor. Ytterligere sikkerhetsadvarsler finnes i brukerveiledningen på relevante steder. 1.1 Viktige sikkerhetsadvarsler Les alle sikkerhetsadvarsler: ADVARSEL Vennligst les brukerveiledningen og sikkerhetsinstruksjonene som leveres med denne bærbare datamaskinen. ADVARSEL Hvis strømkabelen eller DAVIE XDc II blir skadet, må du ikke bruke DAVIE XDc II før kvalifisert personell har testet og eventuelt reparert utstyret. ADVARSEL Strømkabelen må ikke legges over bord, benker eller kabinett. Den må ikke legges i nærheten av varme objekter eller roterende deler. ADVARSEL Strømkabelen må ikke forlenges. Så langt det lar seg gjøre, må kun strømkabelen som følger med, benyttes. ADVARSEL DAVIE XDc II må ikke brukes i nærheten av åpne brennstoffbeholdere eller andre beholdere som inneholder brennbare stoffer. Dette kan føre til eksplosjonsfare eller brann. ADVARSEL For å forhindre fare for karbonmonoksidforgiftning må du passe på å ha tilstrekkelig ventilasjon når du arbeider på kjøretøy som har motoren i gang

11 Sikkerhetsadvarsler ADVARSEL DAVIE XDc II må kun brukes som beskrevet i brukerveiledningen. Bruk kun deler som er anbefalt av produsenten. ADVARSEL DAVIE XDc II er en sikkerhetsklasse 1-enhet og er utstyrt med en sikkerhetstestet strømkabel. Den kan kun kobles til systemer med jordete ledere (TN-systemer) og jordete kontakter. ADVARSEL Pass på at DAVIE XDc II er godt festet og koblet til kjøretøyet ved hjelp av DAVIE XDc IIs tilkoblingsgrensesnitt ved testkjøring. En ekstra person må bruke DAVIE XDc II. ADVARSEL Hvis du åpner utstyret uten tillatelse eller utfører feilaktige reparasjoner, kan du komme i alvorlig fare. ADVARSEL For å redusere faren for elektrisk støt må den ikke brukes på våte overflater eller utsettes for regn. MERK Variasjoner eller avvik på hovedspenningen utover de angitte grenseverdiene kan føre til feil på elektronikken. OPPBEVAR DISSE SIKKERHETSMERKNADENE PÅ ET SIKKERT STED

12 Sikkerhetsadvarsler

13 Generell informasjon 2 GENERELL INFORMASJON 2.1 Generelle merknader Denne brukerveiledningen inneholder nødvendig informasjon om riktig bruk av "DAF Vehicle Investigation Equipment - Excellence in Diagnosis compact", kjent som DAVIE XDc II. Vennligst les i brukerveiledningen til DAVIE XD om spesielle emner som DAVIE XD og/eller gul VCI. Denne veiledningen er rettet mot teknisk personell med kunnskap om kjøretøydiagnostikk og -testing, og med grunnleggende kunnskaper om Windows XP. Kunnskap om og perfekt implementering av sikkerhetsinstruksjonene og -advarslene som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er uhyre viktig for sikker installasjon, bruk og vedlikehold av DAVIE XDc II-pakken. For å øke lesbarheten inneholder ikke denne brukerveiledningen alle detaljer om bruken av de bruksområdene som er beskrevet. Den dekker heller ikke alle tenkelige områder i sammenheng med installasjon, bruk, service og vedlikehold. På samme måte kan sdialogboksene som vises her, avvike noe fra de som vises på skjermen. Dette avhenger av versjonen. 2.2 Sikkerhetsinstruksjoner Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene til DAVIE XDc II. De er beskrevet etter innholdsfortegnelsen

14 Generell informasjon 2.3 Angitt bruk DAVIE XDc II kan brukes til: Kjøretøydiagnostikk Inform Service Rapido 2.0 og Parts Rapido 2.2 MERK DAF har ikke testet programmer som ikke er laget for DAF, på DAVIE XDc II. DAF garanterer ikke at DAVIE XDc II-programmet kjører feilfritt hvis andre programmer er installert på DAVIE XDc II. Produktet ble utviklet, produsert, testet og dokumentert i samsvar med sikkerhetsstandarder. Hvis sikkerhetsinstruksjonene, den angitte sluttføringsprosedyren, reglene som beskriver angitt bruk, og service- og vedlikeholdsanbefalingene følges, skal DAVIE XDc II under normale omstendigheter ikke utgjøre noen fare for eiendom, helse eller sikkerhet. 2.4 Tilknyttede dokumenter I tillegg til denne brukerveiledningen som er laget for bruk på verkstedet, er følgende tekniske dokumenter relevante for DAVIE XDc II: Hurtigstartsguide til Vehicle Communication Interface Diagnosehåndbok Installasjonshåndbok Programinformasjon

15 Generell informasjon 2.5 EU-samsvarserklæring

16 Generell informasjon 2.6 Tekniske data Bærbar datamaskin Se originaldokumentasjonen som følger med den bærbare datamaskinen Vehicle Communication Interface (VCI) Dimensjoner (B x D x H) Vekt Bruksforhold Bruk Lagring Temperaturgrad Strømtilførsel fra kjøretøyets elektriske system Angitte spenningsnivåer Gjeldende bruk i lastrekkevidden Strømtilførsel fra det oppladbare batteriet Batteritype Bufret tid 126 x 214 x 47 mm 1,1 kg Brukstemperatur 0 til +50 C Relativ fuktighet 10 til 90 %, ved maks. +25 C ikke-kondenserende Brukstemperatur 20 til +80 C Relativ fuktighet < 90 % ikkekondenserende 5 C / 1 t VCI må få strøm fra kjøretøyet. 8 til 32 V DC Maks. 1 A Hvis den eksterne strømkilden brytes, vil VCI bruke opplagret strøm fra det oppladbare batteriet NiMH 4,8V / 1100mAh Mellom 20 og 60 sek eller ingen bufring Kommunikasjon USB Trådløst nettverk For kommunikasjon via kabel med DAVIE XDc II For trådløs kommunikasjon med DAVIE XDc II via et (internt) trådløst nettverkskort i henhold til 802,11b og 802,11g

17 Generell informasjon WLAN-modul for VCI Brukt WLAN-modul: Frekvensområde: Overføringstype: Overføringshastighet: Antall kanaler: Moduleringstype: Utgangseffekt for overføring: WiPort fra Lantronix Inc. 802,11b/g = ,5 MHz DSSS 1/5.5/11 Mbps for b-modus 6/36/54 Mbps for g-modus b-modus ( ,5 MHz) = g-modus ( ,5 MHz) = 11 CCK, OFDM Kan dbm gjennomsnitt (typisk) for b-modus Kan. 1-10: 14 dbm gjennomsnitt og Kan. 11: 12 dbm gjennomsnitt (typisk) for g-modus

18 Generell informasjon

19 Komponenter 3 KOMPONENTER 3.1 Oversikt DAVIE XDc II systemfunksjoner; Bærbart utstyr DAVIE XDc II bærbar datamaskin, alternativt med trykkfølsom skjerm og ferdig installert med DAVIE XDc IIs programvarepakker: Runtime, program og Parts Rapido-delsett. USB eller trådløs kommunikasjon med feilsøkingsgrensesnittet i kjøretøyet via DAVIE XDc II Vehicle Communication Interface (VCI). VCI-konfigurasjonsprogram for å sette opp trådløs kommunikasjon mellom DAVIE XDc II og DAVIE XDc II Vehicle Communication Interface (VCI). Figur 3-1 DAVIE XDc II Panasonic CF-19 med VCI 3.2 DAVIE XDc II bærbar datamaskin Se originaldokumentasjonen som følger med den bærbare datamaskinen

20 Komponenter 3.3 DAVIE XDc II programvare For at DAVIE XDc II skal fungere optimalt, må alle tre CD-ene installeres. Runtime, programmet og Parts Rapido-delsettet trengs for å kunne fungere med DAVIE XDc II. Disse CD-ene er allerede installert ved levering. Beskrivelse av CD-ene CD Innhold Oppdateringsrekkefølge Runtime Diagnoseoperasjonssystem ~ en gang i året Program Systemtester for Direkte testing og Veiledet feilsøking Normalt hver åttende uke Parts Rapido-delsett Lastebildatabase Hver fjerde uke 3.4 Vehicle Communication Interface (VCI) DAVIE XDc II kommuniserer med ECUene som er installert i lastebilen via lastebilens "diagnostikktilkobling". Dette gjøres via et spesielt kommunikasjonsgrensesnitt som kalles Vehicle Communication Interface (VCI). VCI-en skifter automatisk kommunikasjonskanal til riktig datalinje (K-linje, L-linje) eller CAN-bussen på lastebilens "diagnostikktilkobling". DAVIE XDc II kan kommunisere mellom VCI og DAVIE XDc II enten trådløst eller via kabel (USB). VCI kommuniserer vanligvis med DAVIE XDc II via trådløs nettverkskommunikasjon. MERK Vennligst vær forsiktig. Trådløs kommunikasjon må brukes i samsvar med ditt lands lokale regler. VCI-en er ustyrt med et batteri som forhindrer at VCI-en blir skrudd av hvis strømtilførselen blir avbrutt i et kortere tidsrom (f.eks. tenningen skrus av)

21 Komponenter Figur 3-2 VCI Oversiktsbilde Figur 3-3 VCI Toppen av dekslet 1. Batterikontakt 2. Kjøretøyets feilsøkingskabeltilkobling 3. USB-kontakt MERK Trådløs kommunikasjon er ikke mulig når USB-kabelen er koblet til VCI-en

22 Komponenter Diodestatus Figur 3-4 VCI Fremre dioder Gul diode: DAVIE XDc-kommunikasjon På: Langsom blinking: Av: kommunikasjon med DAVIE WLAN-modus bytter mellom Adhoc <--> Infrastruktur ingen kommunikasjon med DAVIE Blinkkode: intern feil 1* Blå diode: kommunikasjon med kjøretøy På: Av: kommunikasjon med kjøretøy ingen kommunikasjon med kjøretøyet Grønn diode: intern status til VCI-en På: Langsom blinking: Hurtig blinking: Av: Fastvare kjører oppdater over temperatur VCI av eller intern feil Rød diode: batteristatus På: Langsom blinking: Hurtig blinking: Av: batterifeil ikke klar for bufring eller siste ti sekunder av bufring over temperatur: kan ikke lade Ingen batteri eller batteri ikke klart

23 Komponenter MERK Temperaturovervåking er implementert i VCI. Dette beskytter VCI mot skader fra overoppheting. Når kritisk temperatur nås, blir brukeren advart med en hurtig blinkende rød diode. Hvis brukeren ikke reagerer og temperaturen overskrider grenseverdien, blir VCI-en skrudd av. VCI-en må kjøles ned i omtrent ti minutter før den kan reaktiveres VCI-batteri Opplagring For å forhindre at VCI-en blir umiddelbart skrudd av når kjøretøyets strømtilførsel er skrudd av (f.eks. for å tilbakestille elektroniske kontrollenheter i kjøretøyet), kan VCI holde seg selv gående i en kort periode mellom 20 og 60 sekunder. De siste ti sekundene med opplagret strøm vises ved at den røde dioden blinker langsomt. Med VCI-ens konfigurasjonsprogram kan opplagringstidsrommet endres mellom 20 og 60 sekunder, eller skrus helt av Lading Batteriet lades hver gang VCI-en er koblet til kjøretøyet og dets strømtilførsel. Etter at strømmen er koblet til, lades batteriet i fem minutter på høy spenning. Etter denne tidsperioden går ladingen over på en lav spenning. Batteri-indikatoren blinker hvis det ikke er mulig å lagre strøm. VCI-en skrus umiddelbart av når strømtilførselen blir koblet fra. Ved lengre lagringsperioder kan batteriet lades fullstendig ut. Hvis dette er skjedd, kan det ta opptil 20 minutter å få batteriene opp til normalt nivå slik at VCI-en kan lagre i en syklus. Overlading av batteriene blir unngått. MERK Batterienes temperatur blir overvåket av en temperatursensor

24 Komponenter RADIO RF-eksponering Denne enheten er i henhold til FCCs RF-krav om strålingseksponering som er fremsatt for miljøer hvor befolkningsammensetningen er ukontrollert/generell. Det må være en avstand på 20 cm mellom sendeantennen og menneskekroppen ved vanlig bruksforhold. Del 15-radioenheten opererer på en ikke-interferens basis med andre enheter som opererer på denne frekvensen med integrerte antenner. Endringer eller modifikasjoner av produktet som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger får lov til å bruke denne enheten. Denne enheten etterkommer del 15 av FCC-reglene. Bruken er underkastet følgende to vilkår: 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og 2. denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger

25 Bruk 4 BRUK 4.1 Skru på strømmen Se originaldokumentasjonen til den bærbare datamaskinen til DAVIE XDc II for informasjon om oppstart. 4.2 Oppstart og avslutning Dobbeltklikk på DAVIE XDc II-ikonet på skrivebordet eller bruk snarveien du finner i Windows Start-menyen, for å starte programvaren til DAVIE XDc II. Figur 4-1 DAVIE XDc II-ikon Trykk på krysset i øvre høyre hjørne for å avslutte programvaren til DAVIE XDc II. 4.3 Administratorinnlogging på en nylig levert eller installert DAVIE XDc II Første gangen du starter DAVIE XDc II Runtime CD etter at den er installert, må du skrive inn forhandler-iden for å få tilgang til DAVIE XDc IIoperasjonsmodusene. Forhandler-IDen kan ikke endres eller slettes senere i verkstedet. Første gangen DAVIE XDc II startes vises Logg inn-knappen i den høyre margen, i tillegg vises versjonsinformasjon for Runtime, programmet og Parts Rapido-delsettet i den øvre delen av skjermen. MERK Programmets og Parts Rapido-delsettets versjonsinformasjon vises ikke etter at ny Runtime er installert. Når du åpner administratormenyen, må du først installere den nyeste versjonen av programmet og Parts Rapido-delsettet

26 Bruk Figur 4-2 Oppstartsskjerm før innlogging Når du skal starte DAVIE XDc II, mådu som DAVIE XDc II-administrator gjøre følgende: 1. Trykk på Logg inn-knappen (se Figur 4-2). 2. Skjermen i Figur 4-3 vises. Under Bruker-ID, skriver du inn ADMIN og trykker på Return-knappen på tastaturet. 3. Under Passord, skriver du inn passordet DAF. Trykk på Return-knappen på tastaturet. Figur 4-3 Logg inn-skjermen: skrive inn passordet

27 Bruk 4. Velg deretter ditt eget Administrator-passord. 5. Etter at du har skrevet inn passordet, trykker du på nytt på Return-knappen. Du blir spurt om å sette inn USB-pinnen som inneholder den personlige forhandlerkoden til denne DAVIE XDc II bærbare datamaskinen. Trykk OK for å fortsette. Figur 4-4 Sett i forhandlerkode 6. DAVIE XDc II avslutter denne funksjonen og går tilbake til startmenyen. Skriften på Logg inn-knappen endres til Logg ut og en ny Administrasjonknapp vises

28 Bruk Figur 4-5 Startskjerm etter første innlogging 7. På startskjermen trykker du Administrasjon-knappen for å åpne administrasjonsmenyen. 8. Velg Passord (se Figur 4-6). Figur 4-6 Administratorskjerm: Velg funksjonen Passord

29 Bruk 9. På Passord-skjermen kan man legge til og endre DAVIE XDc II-brukere, samt endre og legge til passord for disse (se Figur 4-7). Alle brukere som er lagt til, vises med sine brukernivåer og skjulte passord. Hvis du vil redigere en oppføring, velger du ønsket bruker i Bruker-IDkolonnen. En dialogboks vises, og her kan du redigere brukernivået til den valgte brukeren. Hvis du vil legge til en ny bruker velger du et ledig sted i Bruker-IDkolonnen. Hvis du vil skrive inn eller endre passord velger du korresponderende bruker i Passord-kolonnen. Figur 4-7 Administrasjonsskjerm: brukeroppsett MERK Avhengig av de forskjellige brukernivåene, Seniortekniker og Hovedtekniker, vil kun de testprosedyrene som det tilsvarende teknikernivået har tilgang til, vises i DAVIE XDc II. Kun disse kan implementeres av teknikeren. En seniortekniker kan kun lese inn- og utdata og feilsøke. En hovedtekniker har også rettigheter til å programmere ECU-ene. Kun systemansvarlige har rett til å legge til brukere og endre Passord. Hvis en kolonne er valgt, vises et virtuelt tastatur slik at en ny bruker kan legges inn eller en valgt bruker kan endres

30 Bruk Figur 4-8 Tastatur 10.Velg brukernivået Seniortekniker eller Hovedtekniker og skriv inn brukernavn og passord. 11.Når alle brukere er lagt inn, avslutter du funksjonen ved å trykke Tilbake / <-knappen for å komme tilbake til Administrator-skjermen. 12.På Administrator-skjermen velger du Forhandler-ID. Figur 4-9 Administrasjonsskjermen, velg funksjonen Forhandler-ID 13.Hvis funksjonen er valgt, vises tastaturet. Du kan deretter skrive inn en ny Forhandler-ID eller endre den. Bruk SH-knappen på tastaturet for å skifte mellom store og små bokstaver. Trykk Tilbake/<-knappen for å komme tilbake til Administrator-skjermen

31 Bruk Figur 4-10 Tastatur: Forhandler-ID 14.En siste innstilling som kan endres før du begynner å arbeide med DAVIE XDc II, er å endre Startgrafikken som vises på startskjermen. Bruk Fremover/>-knappen for å gå gjennom alle tilgjengelige oppstartsbilder. Bruk Tilbake/<-knappen for å velge hvilken grafikk som skal vises på startskjermen, og for å gå tilbake til Administrator-skjermen. 15.Gå tilbake til startskjermen og logg ut som Administrator. 16.Det kan være nødvendig å velge en unik VCI-ID hvis mer enn ett sett med DAVIE XDc II og VCI brukes i det samme verkstedet (se i Konfigurasjonsleder)

32 Bruk 4.4 Brukerinnlogging Figur 4-11 Startskjerm: Administrator-innlogging DAVIE XDc II er klar til bruk når systemets startskjerm vises. Hjelp-funksjonen kan velges for alle bruksområder og gir informasjon om bruk og alle de forskjellige knappenes funksjoner. For å få tilgang til knappene for funksjonene Direkte testing og Veiledet Feilsøking må brukeren logge inn med sitt Brukernavn og personlige Passord. Dette gjøres ved å trykke på Logg inn-knappen og skrive inn de nødvendige opplysningene

33 Bruk Figur 4-12 Startskjerm: Bruker-innlogging 4.5 Berøringsskjerm (ekstrautstyr) Den berøringssensitive overflaten på skjermen kan brukes som berøringsskjerm. Skjermen merker fingerberøring eller at en berøringspenn brukes, og den kan derfor brukes i stedet for en vanlig mus eller tastatur. Hvis du skal velge et element (tekst eller knapp) må du berøre det på skjermen. Så lenge du er i kontakt med skjermen, kan du endre det aktuelle valget. Når du slipper skjermen, blir det valgte elementet aktivert. For informasjon om flere funksjoner og innstillinger på berøringsskjermen må du lese originaldokumentasjonen som leveres med den bærbare datamaskinen. MERK Skjermen reagerer på all berøring. Når DAVIE XDc II er i bruk, må du sikre deg at den ikke kan komme i kontakt med annet utstyr eller andre personer. Du må ikke bruke annet enn fingeren din eller den medfølgende berøringspennen til å bruke skjermen. Det kan oppstå skade ved bruk av andre objekter

34 Bruk 4.6 Bruk av skjermene De grafiske skjermene viser all informasjon og kontrollfunksjoner. Skjermene følger alle den samme strukturen: Den nedre delen inneholder et felt med funksjonselementer (navigasjonsfeltet), mens den midtre og øvre delen inneholder arbeidsvinduet hvor du kan gjøre dine valg eller skrive inn verdier. Informasjonsvinduene er ovenfor arbeidsvinduet. MERK Hvis DAVIE XDc II ikke brukes i løpet av en viss periode, aktiveres skjermspareren. Dette er en innstilling i Windows XP. Når du trykker på skjermen i øverst til venstre (slik at du ikke aktiverer noen skjermfunksjoner ved uhell), vises den sist viste skjermen. Figur 4-13 Oversikt: Skjermer 1. Navigasjonsfelt 2. Arbeidsvindu 3. Informasjonsvinduer 4. Valgfelt 5. Peker 6. Knapp på navigasjonsfeltet

35 Bruk Navigasjonsfelt (1) Navigasjonsfeltet er i den nedre delen av skjermen. Du kan hente frem hjelp og servicefunksjoner med knappene på dette feltet. Det er opptil fem forskjellige knapper på navigasjonsfeltet. Antall knapper avhenger av skjermen og gjeldende status. Trykk på knappen for å utføre den valgte kommandoen. Fargen viser om en knapp er aktivert. Hvis knappen er mørkere, er den blitt trykket på og aktivert. Knappen Gå til Navigasjonsfeltet inkluderer Gå til-knappen hvor du kan: Avslutte diagnosen Veksle mellom forskjellige skjermer til en valgt skjerm Arbeidsvinduet (2) Arbeidsvinduet utgjør hoveddelen av skjermen. Hva som vises, avhenger av operatørmodus. Informasjonsvindu (3) De fleste skjermene inneholder to informasjonsvinduer. Disse ligger ovenfor arbeidsvinduet. Disse vinduene brukes kun til å vise informasjon; de kan ikke kontrollere noen funksjoner. Det venstre vinduet viser navnet til den aktiverte operasjonen: Direkte testing, navnet på den viste underfunksjonen (her: Funksjon/ Komponentvalg), brukerinstruksjoner (her: Velg funksjon eller komponent) eller statusvisning. Det høyre vinduet viser enhetsnummer og forhandler-id, termer du tidligere har valgt, eller den valgte funksjonen. Valgfelt (4) Når du har valgt en linje i arbeidsvinduet, vises valget ditt uthevet i det svarte valgfeltet. Tekstdelen du velger, inverteres. Det er mulig å bla gjennom de viste linjene ved å kontinuerlig trykke på skjermen eller museknappen. Hvis listen er lengre enn skjermen, vises et rullefelt på høyre side. I de fleste tilfeller blir den neste skjermen aktivert etter at du har markert en tekst og slutter å trykke på skjermen eller museknappen. På noen skjermer er det kun mulig å velge en enkelt linje. På denne måten blir et tidligere valg deaktivert hvis du velger et annet alternativ. I motsatt tilfelle gir DAVIE XDc II deg mulighet til å aktivere og deaktivere flere samtidige valg. Aktiver eller deaktiver alle de alternativene du vil, og bekreft det ved å trykke på Fremover/>-knappen. Peker (5) Pekeren endrer form avhengig av hva den brukes til. Med pilen kan du velge funksjoner eller knapper. Timeglasset vises når DAVIE XDc II behandler dine valg. Mens timeglasset vises, kan du ikke gjøre noen valg. Vent til pekeren går tilbake til pil-form

36 Bruk Knapper (6) Hver skjerm inneholder forskjellige knapper. Du kan velge forskjellige funksjoner med disse knappene. Fargen viser om en knapp er aktivert. Hvis knappen er mørkere, er den blitt trykket på. Aktiverte knapper vises i navigasjonsfeltet. Antall knapper avhenger av skjermen og gjeldende status. 4.7 Logg ut Hvis du vil logge ut en Administrator eller Bruker, trykker du på Logg ut-knappen på startskjermen. Deretter vil kun Logg inn- og Hjelp-knappen vises. En annen bruker kan nå logge inn. Figur 4-14 Standardskjermen før Logg ut

37 Bruk Figur 4-15 Standardskjermen etter Logg ut 4.8 Hvordan bytte mellom kabel og trådløs kommunikasjon DAVIE XDc II kan kommunisere mellom VCI og DAVIE XDc II enten trådløst eller via kabel (USB). VCI kommuniserer vanligvis med DAVIE XDc II via trådløs nettverkskommunikasjon. Den tryggeste måten å endre kommunikasjonen på er å lukke DAVIE XDc IIprogrammet og deretter koble til eller fra USB-kabelen. Når du skal oppdage interferens i kommunikasjonen via WLAN mellom den bærbare datamaskinen til DAVIE og Blue VCI, kan kvaliteten på WLANtilkoblingen overvåkes. Dette gjøres med den lille skjermen som viser en vurdering av kvaliteten på WLAN-tilkoblingen. WLAN-kvalitetsindikatoren kontrolleres av VCI-verktøylinjeikonet og konfigurasjonslederen. Etter installasjonen og når USB-kabelen er koblet fra, er skjermen synlig. WLAN-kvalitetsindikatoren kan flyttes og lukkes

38 Bruk

39 Kjøretøyidentifikasjon 5 KJØRETØYIDENTIFIKASJON DAVIE XDc II har to alternativer for å gjenkjenne kjøretøyet og systemene som blir brukt. Automatisk kjøretøyidentifikasjon Manuell kjøretøyidentifikasjon Den automatiske kjøretøyidentifikasjonen bruker vanligvis lastebilens chassisnummer og Parts Rapido-delsett-databasen. Dette sikrer at testprosedyrene stemmer med kjøretøyets konfigurasjon. Hvis automatisk identifikasjon fra lastebilens chassisnummer ikke er mulig, må man foreta en manuell identifikasjon. MERK Hele kjøretøyets konfigurasjon lagres i logg-filen. 5.1 Starte en feilsøkingsøkt Hvis en feilsøkingsøkt startes (Direkte testing eller Veiledet feilsøking), sjekker DAVIE XDc II kommunikasjonen til Vehicle Communication Interface. Etter kommunikasjonssjekken starter identifisering av kjøretøyet. Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil, viser DAVIE XDc II en melding som indikerer dette. Figur 5-1 Bekreftelsesmelding om kommunikasjon

40 Kjøretøyidentifikasjon OK Dette alternativet gir DAVIE XDc II beskjed om å overse kommunikasjonsfeil og vise kjøretøyets identifikasjonsskjerm. DAVIE XDc II viser nå kjøretøyets identifikasjonsskjerm og venter på at brukeren skal legge inn Chassis-nummeret. Det er fremdeles ingen kommunikasjon mellom DAVIE XDc II og VCI. Gjenta Dette alternativet gir DAVIE XDc II beskjed om å forsøke å gjenoppta kommunikasjonen på nytt. Hvis det er vellykket, viser systemet kjøretøyidentifikasjonsskjermen. Avslutt Dette alternativet gir DAVIE XDc II beskjed om å avslutte Feilsøkingsøkten og gå tilbake til Startskjermen. Alle andre alternativer enn OK, Gjenta og Avslutt er låst og er ikke tilgjengelige for brukeren. 5.2 Automatisk identifikasjon Automatisk kjøretøyidentifikasjon kan utføres av DAVIE XDc II hvis lastebilen er utstyrt med en ECU som lagrer de nødvendige dataene. En annen måte å identifisere kjøretøyet automatisk på er å legge inn chassisnummeret når chassisnummeret ikke finnes i ECU-en som lagrer de nødvendige dataene. Chassisnummeret som legges inn, sammenlignes med oppføringene i Parts Rapido-delsett-databasen. Hvis chassisnummeret finnes, hentes de relevante variantnummerene til systemet, og de korresponderende variantene brukes til Direkte testing og Veiledet feilsøking. Den fullstendige automatiske kjøretøyidentifikasjonen kjører i bakgrunnen. Når den automatiske kjøretøyidentifikasjonen er fullført, vises startskjermen til enten Direkte testing eller Veiledet feilsøking

41 Kjøretøyidentifikasjon Figur 5-2 Automatisk identifikasjon av Parts Rapido-delsett-databasen

42 Kjøretøyidentifikasjon 5.3 Manuell identifikasjon Hvis chassisnummeret ikke finnes i Parts Rapido-delsett-databasen, vises følgende melding. Det er mulig å skifte til manuelt valg ved å trykke på Manuellknappen. Du kan også gå tilbake til startskjermen ved å trykke på Avsluttknappen. Hvis du trykker på Avslutt, bør du forsøke å oppdatere Parts Rapidodelsett-dataene fra Parts Rapidos online og deretter forsøke automatisk identifikasjon på nytt. Figur 5-3 Merk: Manuell identifikasjon MERK Denne meldingsboksen vises også hvis Parts Rapido-delsettet ikke er installert. Hvis Manuell-knappen velges, vises alle tilgjengelige systemer, inkludert systemer som ikke er montert på kjøretøyet. Hvis du vil velge de nødvendige variantene, må du utføre følgende handlinger: 1. Velg et system ved å trykke på navnet til systemet. Installasjonsvariantene til systemet vises automatisk på skjermen. Systemnavnet markeres med en linje

43 Kjøretøyidentifikasjon Figur 5-4 Manuelt systemvalg 2. Velg en av de viste variantene ut fra DAF Mainframe eller Parts Rapido online, kundestøtten eller lignende informasjon. Figur 5-5 Manuelt valg av systemvariant Valget markeres med en uthevning. Bekreft valget med Fremover />-knappen. Skjermen til Direkte testing eller Veiledet feilsøking vises. Ved å velge systemnavnet har du mulighet til å gå tilbake til utvalgslisten

44 Kjøretøyidentifikasjon Figur 5-6 Systemvalg, Gå til Installasjonsvarianter 3. Hvis du må velge flere systemer, bruker du Gå til-knappen og velger ECU-installasjonsvarianter. De installasjonsvariantene som allerede er valgt, vises. Figur 5-7 Oversikt: manuelt valg 4. Trykk Tilbake/<-knappen for å bytte til systemvalg-skjermen og velg et system. Som trinn 1, figur 5-4. Gjenta trinn 1 til 4 for å velge flere systemer

45 Kjøretøyidentifikasjon 5.4 Deaktivere ECU-installasjonsvariant Etter at automatisk eller manuelt variantvalg er fullført, viser DAVIE XDc II skjermen til enten Direkte testing eller Veiledet feilsøking. Hvis et system må fjernes, trykker du på Gå til-knappen og velger ECU-installasjonsvarianter. Figur 5-8 Liste over systemvarianter (deaktivert Variant) Variantnavnene vises. Det er nå mulig å deaktivere og velge systemer og varianter fra listen på nytt. Et valgt system markeres med en svart linje, et deaktivert system markeres med og en uthevet linje. vises kun hvis du velger eller deaktiverer varianter manuelt. MERK Du bør unngå å deaktivere automatisk valgte varianter. Hvis feil variant brukes, har dette direkte påvirkning på de foreslåtte testprosedyrene. Det er kun nødvendig å velge en annen variant enn den foreslåtte hvis installasjonsvarianten helt sikkert er byttet av verkstedet og Parts Rapidodelsett-databasen eller den sentrale ECUen ikke allerede er oppdatert. Systemet fortsetter med Fremover/>-knappen. En liste med systemene som er valgt i ECU-installasjonsvariant-skjermen, vises

46 Kjøretøyidentifikasjon

47 Direkte testing 6 DIREKTE TESTING 6.1 Oversikt Denne funksjonaliteten brukes primært til å kjøre spørringer på og slette feilaktig ECU-minne. Den brukes også til å hente forskjellige inn- og utdata, avhengig av de valgte testprosedyrene. Funksjonen Direkte testing må også brukes til programmering og kalibrering. Brukerens kunnskap og erfaring brukes fullt ut slik at Direkte testing kan være en snarvei til den mistenkte feilen. Denne funksjonaliteten supplerer Veiledet feilsøking-funksjonen slik at man hurtigst mulig kan finne feilen og få rettet denne. Resultatene fra feilsøkingsøkten og manuelt lagret informasjon legges inn i en logg-fil som kan leses ut fra Administrator-menyen. Figur 6-1 Startskjerm: Bruker-innlogging Hvis du vil aktivere Direkte testing-funksjonen, trykker du Direkte testingknappen på Start-skjermen

48 Direkte testing 6.2 Kjøretøyidentifikasjon Uansett hvilken feilsøkingsfunksjon som velges i Startskjermen (Direkte testing, Veiledet feilsøking), vil DAVIE XDc II forsøke å automatisk identifisere kjøretøyet og systemvariantene ved hjelp av chassisnummeret og Parts Rapido-delsett-databasen i DAVIE XDc II. Figur 6-2 Direkte testing: testvalg Ved å kontinuerling velge fra alternativene som vises, kan brukeren forbedre valgene sine til ønsket testprosedyre for kjøretøyet vises. Et system velges i det følgende eksemplet. Når dette alternativet er valgt, vises flere alternativer

49 Direkte testing Figur 6-3 Direkte testing: prosedyrevalg Hvis du vil starte den valgte testprosedyren må du aktivere Fremover / >-knappen. Hvis ingen testprosedyrer er tilgjengelige, vises en melding som indikerer dette. Ved å velge en prosedyre med underprosedyrer vil hele rekkefølgen med prosedyrer startes

50 Direkte testing 6.3 Utfører testprosedyrer Når du har trykket på Fremover/>-knappen, blir den valgte testprosedyren utført. Figur 6-4 Eksempel på testprosedyre skjerm 01 Hvis du vil ha mer informasjon om navigasjonsfeltet, må du lese forklaring av navigasjonsfeltet i dette kapitlet. Knappen eller knappene på den høyre siden av skjermen må brukes for å svare på spørsmål relatert til testprosedyren (OK, Ikke OK eller Ukjent) eller for å åpne et dokument (Blokk- eller Sektordiagram). - Bruk OK-knappen når verdien eller informasjonen på skjermen stemmer med verkstedets dokumentasjon. - Bruk Ikke OK-knappen når verdien eller informasjonen ikke stemmer. - Bruk Ukjent-knappen når verdien eller informasjonen på skjermen ikke kan bedømmes

51 Direkte testing Figur 6-5 Eksempel på testprosedyre skjerm 02 MERK Bruk OK, Ikke OK eller Ukjent-knappen for å avslutte testen. Hvis ikke blir ikke testen avsluttet. Du må ikke bruke Tilbake / <-knappen for å avslutte testen. MERK Systemet er intelligent og sporer brukervalgene. Testresultatene lagres i loggfilen og Testplanen

52 Direkte testing Figur 6-6 Eksempel på et blokk-diagram 6.4 Navigasjonsfelt Ved å trykke på knappene på navigasjonsfeltet kan brukeren hurtig navigere til de forskjellige delene av programmet. Knappene Gå til og Hjelp inneholder Windows-lignende rullegardinmenyer. Disse er skjermavhengige, og innholdet er avpasset i tilknytning til den skjermen som vises. De to pil-knappene (Tilbake / < og Fortsette / >) lar brukeren bevege seg fremover og bakover mellom skjermene. Hvis Tilbake / <-knappen trykkes for å avslutte en test, vil den fortsette å kjøre

53 Direkte testing 6.5 Gå til-knapp Under Direkte testing kan brukeren velge mellom forskjellige alternativer i hurtigmenyen til Gå til-knappen. Innholdet i Gå til-menyen avhenger av den aktiverte skjermen. Noen eksempler vises nedenfor: Figur 6-7 Variant: valg-skjerm Figur 6-8 Testprosedyre: valg-skjerm

54 Direkte testing AVSLUTT Dette alternativet avslutter den gjeldende testen, avslutter feilsøkingsøkten og viser DAVIE XDc II-startskjermen Figur 6-1. Figur 6-9 Advarsel: Avslutt driftsmodus Tilstandssjekk Alternativet Tilstandssjekk vises kun iforbindelse med Gå til-knappen i ECU-Installasjonsvarianter og Direkte Testvalg-menyene hvis en ECU er valgt. Dette alternativet leser alle ventende (aktive) feilkoder i systemet til alle valgte ECUer i ECU-Installasjonsvarianter-skjermen. En Tilstandssjekk er ofte den første testen som kjøres siden resultatene gir viktig feilsøkingsinformasjon. Dette kan hjelpe til videre feilsøking Innhold i feilminne Alle feil som er oppdaget med Tilstandssjekk, kan leses ut av Innhold i feilminne. Disse feilkodene er veldig viktige for brukeren på grunn av at nesten alle ECUer kan selv-diagnostisere seg og sjekke undersystemer som er koblet til ECUen. Denne informasjonen gjør at brukeren kan konsentrere seg om visse feilområder på kjøretøyet. Resultatene fra Innhold i feilminne lagres i logg-filen

55 Direkte testing Dokumenter Under testing kan forskjellige dokumenter vises, slik som koblingsdiagrammer, ledningsdiagrammer og til og med instruksjonshefter. Disse dokumentene er "koblet" til systemet ved relevante punkter under testing. Hvis, for eksempel, en test kjøres på en kontakt, kan man se på et diagram som viser de forskjellige pin-koblingene for denne konnektoren. Dokumentene vises via Gå til-knappen når systemet er valgt, og når de forskjellige knappene på den høyre siden av skjermen er tilgjengelige. Figur 6-10 Åpne dokumenter

56 Direkte testing Testplan Testplanen viser listen over testprosedyrene som er utført. Alternativet Testplan er tilgjengelig under feilsøkingsøkten. Denne planen er organisert av DAVIE XDc II slik at den viser nyttig informasjon som kan styre brukeren til å få en korrekt diagnose så raskt som mulig. Testplanen og resultatene lagres i logg-filen. Et eksempel på en testplan viser en oversikt over de testene som er kjørt. Figur 6-11 Testplan Brukeren kan velge hvilken del av planen som skal kjøres, ved å trykke på ønsket test. Denne vil så bli utført når Fremover />-knappen trykkes. Resultatene fra testprosedyren skrives først på linjen. De følgende resultatene er mulig: 1. OK Testprosedyren ble fullført med resultatet OK. 2. X Testprosedyren ble fullført med resultatet Ikke OK. 3.? Resultatet fra testprosedyren er ukjent, eller prosedyren ble avbrutt. For eksempel ble testen avsluttet ved at tilbake-knappen ble trykket

57 Direkte testing ECU-installasjonsvarianter Dette alternativet på Gå til-menyen på navigasjonsfeltet lar brukeren gå tilbake til listen over ECU-alternativer som ble funnet for kjøretøyet Velg Direkte test Bruk denne funksjonen på Gå til-menyen for å gå tilbake til Velg Direkte test og velge et annet system. Feilsøkingsøkten ble ikke fullført og alle tidligere tester er tilgjengelige helt til Direkte test-funksjonen avsluttes ved hjelp av Avsluttfunksjonen. 6.6 Bruk av illustrasjoner Under testing kan forskjellige dokumenter vises, slik som koblingsdiagrammer, ledningsdiagrammer og til og med instruksjonshefter. Disse dokumentene er koblet til systemet ved relevante punkter under testing. Hvis, for eksempel, en test kjøres på en kontakt, kan man se på et diagram som viser de forskjellige pin-koblingene for denne konnektoren. Figur 6-12 Valg av blokk-diagram i Direkte test Ved å trykke på den korresponderende knappen startes Adobe Acrobat ved siden av DAVIE XDc II-programmet. En indeksside kommer opp før illustrasjonene vises

58 Direkte testing Indeksside Fra indekssiden kan du velge chassisnummeret, slik at systemet henter frem de riktige illustrasjonene. Figur 6-13 Eksempel på en Indeksside Alle blå elementer har en kobling til illustrasjoner. Figur 6-14 Eksempel på et Blokk-diagram

59 Direkte testing Forklaring av knappene på skjermen Knappene kan deles inn i to kategorier: 1. Zoom-handlinger på ett dokument 2. Handlinger mellom dokumenter Handlinger mellom dokumenter Grønne runde knapper på bunnen av skjermen: Med disse knappene kan du legge det forrige dokumentet til listen over dokumenter som allerede er åpnet. Blå piler på bunnen av skjermen: Med disse knappene kan du bytte mellom åpne dokumenter. Zoom-funksjoner Zoom: På toppen av skjermen vises et navigasjonsfelt. Ved å trykke på forstørrelsesglasset aktiveres zoom-funksjonen. Du kan forstørre det ønskede området ved å trekke ut et zoom-vindu på skjermen. Når du trykker på pilen ved siden av forstørrelsesglasset, kan du velge mellom forskjellige zoom-funksjoner. For mer informasjon om de forskjellige funksjonene du finner i Adobe Acrobat, vennligst se Hjelp-funksjonen til Adobe Acrobat

60 Direkte testing

61 Veiledet feilsøking 7 VEILEDET FEILSØKING 7.1 Prinsippene bak Veiledet feilsøking Veiledet feilsøking brukes primært til å avgjøre (peke ut) elementer (komponenter) som muligens er defekte. Funksjonen Direkte testing brukes til programmering, kalibrering eller for å teste spesielle enkeltkomponenter direkte, mens Veiledet feilsøking gir deg tester kun basert på de komponentene som mistenkes å være defekte. Hvorfor bruke Veiledet feilsøking? Hvis du vil bekrefte mistanken din uten å måtte bytte og teste deler på måfå Hvis du ikke vet hvilke komponenter som er mistenkelige Hvis du mangler kunnskap om en funksjon i kjøretøyet Hvis en feilmelding er uklar (aktiv / ikke aktiv), kan du bruke symptomene Veiledet feilsøking kan og vil fortelle deg! Det finnes flere forskjellige metoder Veiledet feilsøking kan bruke for å finne de suspekte elementene (komponentene): 1. Basert på feilkoder (finnes i ECU-feilminnet) 2. Basert på symptomer (avvikende systemoppførsel) 3. En kombinasjon av de ovenfor Den beste måten å bygge opp en testplan på er å bruke feilkodene (1). Dette lager vanligvis en liten liste over mistenkte komponenter. Når det ikke finnes noen feilkoder, kan testplanen bygges opp basert på Symptomer (2). Listen over mistenke komponenter kan blir mye lengre. Når det finnes feilkoder, men listen over mistenkte komponenter fremdeles er veldig lang, kan du bruke symptomer for å redusere listen (3)

62 Veiledet feilsøking 7.2 Starte Veiledet feilsøking Figur 7-1 Startskjerm: Bruker-innlogging Hvis du vil aktivere Veiledet feilsøking-funksjonen, må du trykke på knappen Veiledet feilsøking som du finner på Start-skjermen. 7.3 Kjøretøyidentifikasjon Uansett hvilken diagnosefunksjon som velges på Start-skjermen (Direkte testing, Veiledet feilsøking), vil DAVIE XDc II forsøke å automatisk identifisere kjøretøyet og systemets varianter basert på chassisnummeret og Parts Rapidodelsett-databasen som finnes i DAVIE XDc II. Hvis du vil ha detaljert informasjon om kjøretøyidentifikasjon, må du lese kapitlet Kjøretøyidentifikasjon i denne brukerveiledningen

63 Veiledet feilsøking 7.4 Oppføring for veiledet feilsøking Det finnes to hovedmetoder du kan bruke til å bygge opp en testplan for å løse problemer med lastebilen. Oppføring for veiledet feilsøking med : Feilkoder (finnes i ECU-feilminnet) Symptom (avvikende oppførsel av lastebilen) Velg den oppføringen du ønsker å bruke, og trykk Fremover / >-knappen Figur 7-2 Oppføring for veiledet feilsøking 7.5 Oppføring for veiledet feilsøking med feilkode(r) Denne metoden bruker feilkoder som finnes i ECU-feilminnet, for å avgjøre hvilke komponenter som mistenkes å være defekte. Hvis du vil lese ut alle feilkodene, trykker du på Oppf. veil. feilsøking m/feilkoder på skjermen Oppføring for veiledet feilsøking. Etter dette valget startes Tilstandssjekken automatisk

64 Veiledet feilsøking Figur 7-3 Tilstandssjekk Tilstandssjekk Tilstandssjekken leser ut alle feilkodene fra ECU-feilminnet til alle de valgte systemene som er tilgjengelige for kjøretøyet. Når ECU-en leses, vises <== med blå farge på skjermen. Når feilkodene er lest, vises teksten Feil med rød farge bak systemet. Når alle feilkodene er lest fra ECU-en, men ingen feilkoder er funnet, vises en med grønn farge. Når feilkoder ikke er implementert i ECU-en, forblir den blank. Trykk Fremover / >-knappen for å gå til testplanoversikten. MERK Kun feil som venter, brukes av Veiledet feilsøking. Når ingen feilkoder er tilgjengelige, kan ikke testplanen bygges. Derfor vil Veiledet feilsøking automatisk bytte over til symptom

65 Veiledet feilsøking 7.6 Oppføring for veiledet feilsøking med symptom Denne symptombaserte metoden bruker de valgte symptomene for å avgjøre hvilke komponenter som mistenkes å være defekte. Figur 7-4 Symptomvalg basert på en reparasjonsgruppe eller observasjon Når det første alternativet "symptombasert" er valgt, vises en liste over Symptomer ut fra kjøretøyfunksjon. Fremdrift: Generer/overfør/konverter kjøre- og bremsekraft til ønsket hastighet Chassis: Bære og håndtere last / styring av kjøretøy / eksternt lys / karosseribygging Kabin: Sjåførens arbeids- og bomiljø Generelt: Sikringer og kommunikasjon

66 Veiledet feilsøking Figur 7-5 Systemer med symptomer for Veiledet feilsøking Når utvalgsgruppen er valgt, utvider listen seg til en oversikt over symptomer eller symptomgrupper. Figur 7-6 Velg symptom Fremover / >-knappen vises på bunnen av skjermen. Du kan nå legge det valgte symptomet til testplanen. Når symptomet er godkjent, blir det lagt til i listen testplanoversikt

67 Veiledet feilsøking 7.7 Testplan Testplanoversikt Alle feil som er oppdaget, og valgte symptomer vises på denne skjermen Velg den (grupperte) feilen eller symptomet du vil fikse. Figur 7-7 Testplanoversikt etter Tilstandssjekk Figur 7-8 Testplanoversikt etter symptomvalg

68 Veiledet feilsøking Trykk Fremover />-knappen når valgene er gjort. Veiledet feilsøking blir så konfigurert til å gjøre klar testene. Figur 7-9 Konfigurering av Veiledet feilsøking Bygge en Testplan basert på feilkoder og symptomer Denne metoden bruker ikke kun feilkodene som er lest ut, men også de valgte symptomene til å avgjøre hvilke komponenter som kan være defekte. Hvis du vil legge til symptomer, trykker du på Gå til-knappen i navigasjonsfeltet og velger symptomrapport

69 Veiledet feilsøking Figur 7-10 Velg symptomrapport Testplanskjermens utforming Figur 7-11 Testplan

70 Veiledet feilsøking Skjermen er delt i to deler: Den øvre halvparten viser tvilsomme komponenter Hvilke komponenter som mistenkes, er kun basert på de leste feilkodene og valgte symptomer. Komponentene er sortert etter hvor tvilsomme de er. De mest tvilsomme komponentene ligger øverst på listen. Den nedre halvparten viser de foreslåtte testene Listen er basert på rekkefølgen og tilgjengeligheten til testene. Generelt er de øverste testene de mest effektive (brukeren står selvfølgelig fritt til å velge andre tester fra listen). Hvor tvilsomme de er, indikeres også ved bruk av farger. Mørk rød Rød Gul Grønn Figur 7-12 Skadet (testet) Svært tvilsom Tvilsom Uklar Komponentenes tvilsomhetsnivå Resultatene fra testprosedyren skrives først på linjen. De følgende resultatene er mulige: - Testprosedyren er enda ikke utført. OK Testprosedyren ble fullført med resultatet OK. X Testprosedyren ble fullført med resultatet Ikke OK.? Resultatet fra testprosedyren er ukjent, eller prosedyren ble avbrutt Utføre testene De foreslåtte testene vises på forskjellige måter. 1. Direkte testing 2. Symptomtest eller sjekktest 3. Måletest Når testresultatet er Riktig: Trykk OK Feil: Trykk Ikke OK Uvisst: Trykk Ukjent

71 Veiledet feilsøking MERK Med Veiledet feilsøking er det meget viktig at svarene og dermed resultatet av testen stemmer med kjøretøyets oppførsel. Feil svar fører til at feil komponenter blir merket som tvilsomme Direkte testing Når en Direkte test blir foreslått, vil den samme testen bli brukt til Direkte testing for å avgjøre hvor defekt en komponent er. Figur 7-13 Eksempel på en Direkte test Symptomtest eller sjekktest Når en test blir foreslått for å sjekke et symptom, vil Veiledet feilsøking ha mer informasjon om kjøretøyets oppførsel. Det krever noen handlinger fra brukeren og vil deretter spørre om kjøretøyet oppførte seg som forventet da disse handlingene ble utført

72 Veiledet feilsøking Figur 7-14 Test for å undersøke om et symptom er til stede Måletest Når en måletest blir foreslått, vil Veiledet feilsøking ha mer informasjon om status på ledningsopplegg og komponenter. I de fleste tilfeller vil det være en test som avgjør spenningen på en kobling. Figur 7-15 Test for å undersøke kortslutninger og/eller åpne kretser

73 Veiledet feilsøking Velg komponentfunksjon Med Veiledet feilsøking er det også mulig å teste enkeltkomponenter eller velge en test som er koblet til andre komponenter enn de som er lagt til testplanen. Ved å legge mer informasjon til deduksjonsmekanismen kan du finne feilen enda raskere. Hvis du vil legge til en Test trykker du på Gå til-knappen i navigasjonsfeltet og trykker på Velg funksjon/komponent. Figur 7-16 Velg funksjon/komponent Når systemet er valgt, vises en liste over tilkoblede komponenter, der disse er tilgjengelige

74 Veiledet feilsøking Figur 7-17 Liste over tilkoblede komponenter Fra denne listen kan du velge de komponentene du ønsker. Etter at du har valgt en komponent ved å trykke Fremover / >-knappen i nedre, høyre hjørne av skjermen, blir brukertest-planen lagt til testplan-skjermen. Hvis flere tester er tilgjengelige, vises en hurtigboks med disse testene. Fra denne skjermen kan du velge ønsket test. Når en test er valgt, trykker du OK-knappen og testen blir så lagt til brukerens testplan. Figur 7-18 Velge en test

75 Veiledet feilsøking Hvis det er mer enn en testprosedyre tilgjengelig for den valgte komponenten, blir brukerens testplan startet rett etter komponentvalg-skjermen. Figur 7-19 Testplan inkludert testplan for bruker 7.8 Ekstra alternativer Innhold i feilminne Når systemet, etter at det er blitt undersøkt av tilstandssjekken, inneholder en eller flere feilkoder, kan innholdet vises ved hjelp av Innhold i feilminne. Innhold i feilminne kan aktiveres via hurtigmenyen under Gå til-knappen. Disse feilkodene er veldig viktige for brukeren på grunn av at nesten alle ECU-er kan selv-diagnostisere seg og sjekke undersystemer som er koblet til ECUen. Denne informasjonen gjør at brukeren kan konsentere seg om visse feilområder på kjøretøyet

76 Veiledet feilsøking Figur 7-20 Innhold i feilminne Denne skjermen viser de aktive feilkodene. På samme måte som med Direkte testing blir hver feilkode vist med et feilkodenummer Deaktivere systemer Hvis du vil ta ett eller flere systemer ut av testplanen må du deaktivere systemene før tilstandssjekken kjøres. Dette kan være nyttig: Når et system produserer feilkoder, men de ikke har noe med problemene ågjøre. For at feilsøkingsøktene skal gå raskere, kan du deaktivere de systemene som ikke har noe med problemene å gjøre. MERK Når tilstandssjekken allerede er utført uten av noen systemer er deaktivert, kan du avslutte og deretter starte Veiledet feilsøking ved å velge Avslutt fra hurtigmenyen og deretter velge Veiledet feilsøking fra startskjermen. Når den automatiske kjøretøyidentifikasjonen er fullført, vises startskjermen til Veiledet feilsøking. Bruk Gå til-knappen og velg ECU-installasjonsvarianter

77 Veiledet feilsøking Figur 7-21 Deaktivert variant Ved å trykke på variantnavnene er det mulig å deaktivere og reaktivere systemer og varianter i listen. Et valgt system vises med en svart linje og/eller. Et deaktivert system er merket med. vises kun hvis du velger eller deaktiverer varianter manuelt Utsett økt Når Veiledet feilsøking avsluttes, vil vanligvis all innsamlet informasjon (feilkoder, testresultater osv.) gå tapt. Det er derfor mulig å lagre denne informasjonen. I den neste økten er det mulig å fortsette arbeidet der det ble avsluttet. Hvis du vil lagre en økt med Veiledet feilsøking, velger du Utsett fra Gå til-menyen i testplanen

78 Veiledet feilsøking Figur 7-22 Velg Utsett Når du velger å utsette, vises en skjerm med følgende alternativer: Pause: Dette stopper kun arbeidet midlertidig, og det er ikke mulig å gjøre noe annet før pausen er avsluttet. Utsett: Dette lagrer all informasjon, som tvilsomme komponenter og utførte tester, fra den gjeldende økten slik at den kan fortsettes på i fremtiden. Når du velger Utsett, blir den gjeldende feilsøkingsøkten avsluttet. Figur 7-23 Utsett arbeid

79 Veiledet feilsøking Hvis du vil fortsette med en tidligere utsatt økt, må du velge Feilsøkingsjobb fra Gå til-menyen i skjermen ECU-installasjonsvarianter. Figur 7-24 Velg Feilsøkingsjobb Når Feilsøkingsjobb er valgt, vises skjermen med feilsøkingsjobber. Ved å velge feilsøkingsjobben kan du bruke eller slette den lagrede økten. Figur 7-25 Velg utsatt feilsøkingsøkt

80 Veiledet feilsøking Hvis du vil slette en økt, velger du ønsket økt og trykker Slett-knappen i nedre, høyre hjørne av skjermen. Hvis du vil fortsette med ønsket feilsøkingsøkt, velger du den og trykker Brukknappen i nedre, venstre hjørne av skjermen. Når du har gjort et valg, vises en skjerm som indikerer at et kjøretøy må være tilkoblet. Figur 7-26 Koble DAVIE XD til riktig kjøretøy Etter at DAVIE XDc II er koblet til kjøretøyet via VCI-en, trykker du OK på denne skjermen. Veiledet feilsøking vil deretter fortsette å arbeide fra den siste testplan-skjermen, der Veiledet feilsøking ble utsatt. Når en økt blir utsatt for annen gang (for samme lastebil), trykker du på Gjenta for å overskrive den gamle økten, eller trykk på OK for å legge til denne økten. Dato og klokkeslett for lagring viser nøyaktig hvilken økt det er. På grunn av at Veiledet feilsøking er basert på at symptomer eller feilkoder alltid har tilknytning til en spesiell oppførsel i kjøretøyet, er det viktig at ingen reparasjoner er gjort på kjøretøyet i mellomtiden. Hvis reparasjoner er utført, vil tilstanden ikke lenger stemme med informasjonen i testplanen, og det er bedre å starte en ny feilsøkingsøkt

81 Veiledet feilsøking 7.9 Avslutte Veiledet feilsøking Du kan avslutte Veiledet feilsøking ved å trykke Avslutt fra Gå til-menyen i alle skjermer. Når du avslutter, vises en skjerm som forteller deg at det er mulig å tilbakestille alle feilkodene fra enhetene. Figur 7-27 Valg: Tøm feilminnet Når du avslutter Veiledet feilsøking, kan følgende skjermer vises: Slå kontakt av/på Systemene trenger tid til å oppdatere MERK Når feilkodene tilbakestilles etter endt feilsøkingsøkt, vil ikke ventende og lagrede feil være tilgjengelige i hverken Veiledet feilsøking eller Direkte testing

82 Veiledet feilsøking

83 Administrasjon 8 ADMINISTRASJON 8.1 Oversikt Administrasjonsgrupper og grunnleggende oppsettsfunksjonalitet for DAVIE XDc II. Hvis du vil ha tilgang til alle Administrasjonsinnstillinger, må du logge inn som systemansvarlig. De følgende Administrasjonsfunksjonene er tilgjengelige for systemansvarlig: Installer oppdatering: installasjon av oppdatering for første språk. Endre språk: Endre til det andre språket (kun hvis et språk nummer to er installert). Forhandler-ID: Legg til eller endre DAVIE XDc IIs navn i Informasjonsvinduet. Startgrafikk: Velg det første bildet som vises på oppstartsskjermen. Versjonsinformasjon: versjonsinformasjon om Runtime, program og Parts Rapido-delsett Innhold i programdata: informasjon om de installerte programdataene. Passord: Legg til eller endre Brukere og Passord. Loggfiler: Les lagrede loggfiler: Kundestøtteloggfiler: Les lagrede kundestøtteloggfiler. Kjøretøytestfiler: Les lagrede kjøretøytestfiler. Servicenivånøkkel: Servicenivånøkkelen brukes kun ved kontakt med din lokale kundestøtte. 8.2 Starte administrasjon Administrasjonsdelen startes fra oppstartsskjermen ved å trykke på Administrasjons-knappen etter at du har logget inn som systemansvarlig, Hovedtekniker eller Seniortekniker

84 Administrasjon Figur 8-1 Oppstartsskjerm etter innlogging som systemansvarlig Ved å trykke denne knappen på oppstartsskjermen vil DAVIE XDc II vise deg en liste over tilgjengelige funksjoner (se Figur 8-2). Systemansvarlig Hovedtekniker Seniortekniker Installer oppdatering X X X Endre språk X X X Forhandler-ID Startgrafikk Versjonsinformasjon Innhold i programdata Passord X X X X X Loggfiler X X X Kundestøtteloggfiler X X X Kjøretøytestfiler X X X Servicenivånøkkel X Figur 8-2 Tabell over administrasjonsfunksjoner per bruker

85 Administrasjon 8.3 Velg funksjon Logg inn som Systemansvarlig og velg knappen Administrasjon på oppstartsskjermen (se Figur 8-1). Følgende skjerm vises. Den inneholder en liste over alle tilgjengelige funksjoner i Administrasjons-modus. Figur 8-3 Administratorskjerm: Velg funksjon Velg en funksjon med valgfeltet. Dette henter frem en skjerm hvor du kan redigere funksjonen. I informasjonsvinduet øverst til høyre vises utstyrsnummeret til DAVIE XDc II og forhandlerkoden automatisk så snart det er skrevet inn. Forhandlerkoden vises hele tiden mens man er i Administrasjons-modus. Ved å trykke Tilbake / <-knappen kan du gå tilbake til adminitratorskjermen fra alle administrasjonsfunksjoner, og derfra kan du komme tilbake til systemets oppstartsskjerm

86 Administrasjon 8.4 Installer oppdatering Det finnes to måter å oppdatere programvaren til DAVIE XDc II. Du kan installere oppdateringer til Runtime, program og Parts Rapido-delsett ved å få nye CD-er levert, eller du kan oppdatere via Dealernet Installere en oppdatering fra en ny Runtime-CD: Hvis du vil oppdatere DAVIE XDc II-programmet, vil det medfølge egne instruksjoner sammen med oppdaterings-cd-en til Runtime Installere oppdatering fra en ny program-cd: 1. Legg CD-en du vil installere, i DVD-spilleren. 2. Lukk vinduet som Windows XP automatisk viser deg. 3. Velg funksjonen Installer oppdatering. 4. Du kan installere opptil to språk. Velg språk og trykk OK. Hvis kun ett språk er valgt, går du til trinn 6. Figur 8-4 Velg programspråk MERK Når et første språk allerede er installert, kan du legge til et språk nummer to. Se kapitlet Installere andrespråk. 5. Velg hvilket språk som skal være førstespråk

87 Administrasjon Figur 8-5 Velg programspråk Figur 8-6 Velg programspråk 6. Trykk OK for å installere de valgte oppdateringene. Program(ene) blir installert på DAVIE XDc II. En fremdriftsindikator viser hvor langt installasjonen er kommet. Så snart den er fullført, hopper DAVIE XDc II til oppstartskjermen. 7. Fjern CD-platen fra stasjonen. MERK Du kan kun laste inn CD-er som ikke er eldre enn gyldighetsperioden som er gitt av DAF. CD-er som er eldre, vil bli avvist. Alle andrespråk som er tidligere installert, blir slettet etter en oppdatering

88 Administrasjon Installere et andrespråk Ved å trykke Installer oppdatering kan du også starte installasjonen av et andrespråk med den samme versjonen som førstespråket. Dette er kun nødvendig hvis et annet språk skal brukes på den samme DAVIE XDc II. I dette tilfellet blir kun de språk-spesifikke delene av programvaren (kunnskapsbaser, tekstfiler osv.) installert. Opptil to forskjellige språk kan installeres på en DAVIE XDc II så lenge programvareversjonene er identiske med hverandre. Det første språket kan overskrives av et annet språk eller et andrespråk kan legges til. Prosedyre for å installere det andre språket 1. Legg program-cd-en i DVD-spilleren. (Den samme versjonen som det første språket) 2. Lukk vinduet som Windows XP automatisk viser deg. 3. Velg funksjonen Installer oppdatering. 4. Velg ønsket språk og trykk OK. 5. Velg Legg til for å legge til det andre språket. Figur 8-7 Velg Vil du erstatte installerte data eller legge det til som andrespråk 6. Bekreft at du vil oppdatere eller installere CD-en som er lagt i. 7. Innholdet på CD-en installeres på basisenheten. En fremdriftsindikator viser deg hvor langt installasjonsprosessen er kommet. 8. Så snart den har fullført, vil en melding vises som indikerer at systemet blir startet på nytt for å fullføre installasjonsprosessen. 9. Fjern CD-platen fra stasjonen. 10.Bekreft i meldingsboksen. 11.Programmet startes automatisk på nytt. 12.Etter en omstart skifter systemet og programfilene til det nye andrespråket

89 Administrasjon Installer oppdatering av en ny Parts Rapido-delsett-CD 1. Legg i Parts Rapido-delsett-CD-en du vil installere i DVD-spilleren. 2. Velg funksjonen Installer oppdatering. Figur 8-8 Bekreft at Parts Rapido-delsett skal installeres 3. Trykk OK for å installere den valgte oppdateringen. 4. Parts Rapido-delsett blir installert på DAVIE XDc II. En fremdriftsindikator viser deg hvor langt du er i installasjonsprosessen. Så fort den har fullført, hopper DAVIE XDc II til oppstartskjermen Installer oppdatering(ene) fra DAVIE XDc Download. 1. Kopier filene til mediet (ikke bruk mellomrom i mappenavnet). 2. Velg mediet du vil bruke på DAVIE XDc II. 3. Velg funksjonen Installer oppdatering. 4. Hvis filene ikke blir kopiert til roten av mediet, vises en skjerm som forteller deg dette. 5. Naviger til riktig mappe og trykk OK. 6. Bekreft at du vil oppdatere eller installere CD-en som er lagt i. 7. Oppdateringen blir foretatt

90 Administrasjon Installere oppdatering fra Parts Rapido online 1. Kopier de utpakkede filene til mediet (ikke bruk mellomrom i katalognavnet). 2. Velg mediet du vil bruke på DAVIE XDc II. 3. Velg funksjonen Installer oppdatering. 4. Hvis filene ikke blir kopiert til roten av mediet, vises en skjerm som forteller deg dette. 5. Naviger til riktig mappe og trykk OK. 6. Bekreft at du vil oppdatere eller installere CD-en som er lagt i. 7. Oppdatering av et enkelt chassis blir foretatt. 8.5 Endre språk Helt til en ny program-cd er installert, kan du bytte mellom språk ved å trykke på knappen Endre språk. Denne knappen er tilgjengelig i administrasjonsmenyen. Det er også mulig for vanlige brukere å endre språk. Figur 8-9 Velg: Endre språk MERK Hver gang du endrer språk, blir programmet startet på nytt

91 Administrasjon 8.6 Forhandler-ID Hvis du enkelt vil kunne identifisere din DAVIE XDc II kan den tildeles en forhandlerkode. Når du velger en funksjon med valgfeltet, vises et alfanumerisk tastatur på skjermen. Bruk SH-knappen for å bytte mellom et tastatur med store bokstaver og spesialtegn eller små bokstaver og tall. Skriv inn opptil to linjer med data ved hjelp av de 60 tilgjengelige bokstavene, samt siffer, mellomrom og spesialtegnene:, + - * / = # &. MERK Språkspesifikke spesialtegn er ikke tilgjengelige. Figur 8-10 Tastatur 8.7 Startgrafikk Startgrafikken vises i grafisk form på oppstartsskjermen. Når du velger Startgrafikk-funksjonen i funksjonslisten, kan du se en forhåndsvisning av den lagrede Startgrafikken. Bruk Fremover />-knappen for å gå gjennom alle tilgjengelige oppstartsbilder. Bruk Tilbake / <-knappen for å velge hvilken grafikk som skal vises på oppstartsskjermen

92 Administrasjon Figur 8-11 Velg startgrafikk 8.8 Versjonsinformasjon Når du velger Versjonsinformasjon-funksjonen i funksjonslisten, viser skjermen versjonsinformasjon om det installerte Runtime, programmet og Parts Rapidodelsettet

93 Administrasjon 8.9 Innhold i programdata Når du velger Innhold i programdata-funksjonen i funksjonslisten, viser skjermen informasjon om programdataene som er installert på systemet (informasjonen er kun tilgjengelig på engelsk). Figur 8-12 Eksempel på Innhold i programdata" 8.10 Passord MERK Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du er logget inn som systemansvarlig. På Passord-skjermen kan man legge til og endre DAVIE XDc II-brukere og passord. Alle lagrede brukere vises med sine skjulte passord og brukernivået. Hvis du vil redigere en oppføring, må du velge ønsket bruker i Bruker-IDkolonnen. En dialogboks vises, og her kan du redigere brukernivået til den valgte brukeren. Hvis du vil legge til en ny bruker, velger du et ledig sted i Bruker-ID-kolonnen. Hvis du vil skrive inn eller endre passord, velger du ønsket element i Passord-kolonnen

94 Administrasjon MERK Avhengig av de forskjellige brukernivåene, Seniortekniker og Hovedtekniker, vil kun de testprosedyrene som det tilsvarende teknikernivået har tilgang til, vises i DAVIE XDc II. Kun disse kan implementeres av teknikeren. Kun systemansvarlig har tilgang til passord-innstillingene. Hvis en kolonne er valgt, vises et virtuelt tastatur, slik at en ny bruker kan legges til eller en valgt bruker kan endres Loggfiler Hver feilsøkingsøkt med DAVIE XDc II blir automatisk logget til en loggfil på harddisken. Du kan bruke denne funksjonen til å se lagrede data fra Direkte testing eller Veiledet feilsøking. Du må bruke Adobe Acrobat for å lese disse loggfilene. Filene kan skrives ut eller eksporteres til en USB-pinne eller andre medier. Når du velger Loggfiler-funksjonen, åpnes en Windows-dialogboks slik at du kan velge ønsket Loggfil. Figur 8-13 Valg av Loggfiler i funksjonslisten

95 Administrasjon Figur 8-14 Eksempel på Windows Utforsker-skjerm Figur 8-15 Eksempel på Innhold i en loggfil

96 Administrasjon 8.12 Kundestøtteloggfiler Kundestøtteloggfilene er de samme som Loggfilene, men skrevet på engelsk. MERK Disse filene er veldig verdifulle for kundestøtten. Hvis det oppstår en feil med DAVIE XDc II, må du sende de korresponderende Kundestøtteloggfilene til kundestøtten Kjøretøytestfiler Denne funksjonen fungerer som Loggfiler, men den viser Kjøretøytestfiler. I motsetning til loggfiler blir disse ikke automatisk generert, men kun skrevet når det velges i funksjonstesten

97 VCI-konfigurasjonsleder 9 VCI-KONFIGURASJONSLEDER VCI-konfigurasjonsleder er et program som lar deg vise status til VCI-en konfigurere VCI-en i henhold til brukerens krav vise VCI-spesifikk informasjon konfigurere VCI-konfigurasjonslederen i henhold til brukerens krav 9.1 VCI-verktøylinjeikon Verktøylinjeikonet er likt VCI-symbolet som sitter på fremsiden av dekslet. Det vises i systemlinjen. Verktøylinjeikonet viser status til VCI-tilkoblingen. De vanlige tilkoblingsstatusene mellom DAVIE XDc II og VCI-en er: - Hvit: frakoblet - Blå: USB - Grønn: Utmerket radiokommunikasjon er mulig med god datakapasitet. - Gul: Tilstrekkelig radiokommunikasjon er mulig, redusert datakapasitet kan forekomme. - Rød: Dårlig, ikke tilstrekkelig radiokommunikasjon mulig. Figur 9-1 VCI-verktøylinjeikon Holde pekeren over Når musepekeren holdes over VCI-verktøylinjeikonet i ett sekund, vises status i ca. 5 sekunder. Tilkoblingsstatus mellom DAVIE XDc II og VCI-en: tilkoblet eller frakoblet. Tilkoblingstype: WLAN (radio), USB eller ikke tilgjengelig, hvis status er frakoblet. Nettverksnavn SSID, hvis tilgjengelig. Venstre-dobbeltklikk Ved å dobbeltklikke på VCI-verktøylinjeikonet med den venstre museknappen blir VCI-konfigurasjonslederen startet direkte

98 VCI-konfigurasjonsleder Figur 9-2 Dobbelt venstreklikk på VCI-verktøylinjeikonet Enkelt høyreklikk Ved å enkeltklikke på VCI-verktøylinjeikonet med den høyre museknappen blir en kontekstmeny vist med følgende deler: Om: VCI-konfigurasjonslederens programvareversjon vises. Start VCI-konfigurasjonsleder: VCI-konfigurasjonslederen startes direkte. Statusinfo: Den samme informasjonen som vises når musen holdes over verktøylinjeikonet. Avslutt: Lukk verktøylinjeikonet. Figur 9-3 Enkelt høyreklikk på VCI-verktøylinjeikon

99 VCI-konfigurasjonsleder 9.2 WLAN-kvalitetsindikatoren Generelt Når du skal oppdage interferens i kommunikasjonen via WLAN mellom den bærbare datamaskinen til DAVIE og Blue VCI, kan kvaliteten på WLANtilkoblingen overvåkes. Dette gjøres med den lille skjermen som viser en vurdering av kvaliteten på WLAN-tilkoblingen. WLAN-kvalitetsindikatoren kontrolleres av VCI-verktøylinjeikonet og konfigurasjonslederen. Det oppdateres hvert sekund. En gjennomsnittlig responstid på fire sekunder på endringer i tilkoblingskvaliteten er målet. Så lenge Blue VCI er tilkoblet via USB, er skjermen slått av. Figur 9-4 WLAN, grønn WLAN-kvalitetsindikatoren er også synlig når DAVIE-programmet kjører. Derfor er det alltid øverst. Visningen av skjermdialogboksen tilpasses skjermoppløsningen. Etter installasjonen og når USB-kabelen er koblet fra, er skjermen synlig. WLAN-kvalitetsindikatoren kan flyttes og lukkes. Plasseringen lagres slik at skjermen vises på sist lagrede plassering ved en omstart Grensesnitt WLAN-kvalitetsindikatoren kan slås av og på med VCI-verktøylinjeikonet. Kontekstmenyoppføringen viser en hake hvis skjermen er aktiv. WLAN-kvalitetsindikatoren kan også slås av og på med en avkrysningsboks for "Vanlige innstillinger" i menyen VCI-konfigurasjonsleder

100 VCI-konfigurasjonsleder Vurdering av kvalitetsindikatoren for WLAN-tilkobling WLAN-kvalitetsindikatoren er definert i fire kvalitetskategorier. Figur 9-5 WLAN, alle farger Grønn Utmerket Radiokommunikasjon er mulig med god data kapasitet. Gul Tilstrekkelig Radiokommunikasjon er mulig, redusert datakapasitet kan forekomme. Rød Dårlig Ikke tilstrekkelig radiokommunikasjon. Ingen Ingen tilkobling Ingen radiokommunikasjon. MERK Så lenge Blue VCI er tilkoblet via USB, er skjermen slått av

101 VCI-konfigurasjonsleder 9.3 Start VCI-konfigurasjonslederprogrammet Lukk DAVIE XDc II-programmet før VCI-konfigurasjonslederen startes, med snarveien i Windows Start-menyen, eller dobbelklikk på VCI-verktøylinjeikonet i verktøylinjen. Figur 9-6 VCI-konfigurasjonslederikon VCI-konfigurasjonslederen kan vise fire skjermer: Status for info: vis programvareversjoner og kommunikasjonsinnstillinger Basisoppsett: enkel konfigurasjon av VCI-innstillinger Avansert oppsett: for avanserte innstillinger (nettverksspesialister) Vanlige innstillinger: konfigurasjonsverktøy, VCI-bufferinnstillinger og selvtest MERK Noen alternativer kan være grå i VCI-konfigurasjonsleder. 1. Hvis brukeren ikke er logget på som Windows-administrator: a. Basisoppsett kan ikke brukes 2. Når Blue VCI ikke er tilkoblet via USB, kan bare den neste innstillingen leses eller endres: a. Les Fastvareversjon for testenhet b. Les Programvarebunt for testenhet c. Aktiver eller deaktiver WLAN-kvalitetsindikator d. Endre språket for VCI-konfigurasjonsleder

102 VCI-konfigurasjonsleder Status for info Statusinformasjonsskjermen viser spesifikk informasjon om VCI-en. Figur 9-7 Staus for info-skjerm

103 VCI-konfigurasjonsleder Status for info Tilkoblingsstatus Tilkoblingstype Nettverksnavn (SSID) VCI-serienr. VCI-MAC-adresse VCI-fastvareversjon Fastvareversjon for testenhet Programvarebunt for testenhet Lagre rapportfil OK Avbryt Dette viser tilkoblingsstatus mellom DAVIE XDc II og VCI-en. Dette viser VCI-ens tilkoblingstype. Dette må være USB, WLAN eller ---. Strekene (---) vises når VCI-en ikke er tilkoblet. Nettverksnavnet (SSID) til WLAN-tilkoblingen (radio) som konfigurert på VCI-en. Dette viser serienummeret til VCI-en som er koblet til DAVIE XDc II. Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis VCI-en er tilkoblet via USB. Dette er en adresse som er påkrevd for alle porter og enheter som kobles til et nettverk. Bruk disse adressene for å finne spesifikke porter i nettverket. Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis VCI-en er tilkoblet via USB. versjonsnummeret til VCI-enheten som er tilkoblet. Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis VCI-en er tilkoblet via USB. Dette viser fastvareversjonen til VCI-enheten som er installert på DAVIE XDc II. Dette viser versjonen til VCI-programvaren som er installert på DAVIE XDc II. Trykk på denne knappen for å generere en rapportfil som kundestøtte kan bruke, eller for å arkivere innstillingene. VCI-konfigurasjonslederen lukkes automatisk. Hvis det er foretatt endringer på andre skjermer, blir disse lagret. VCI-konfigurasjonslederen lukkes uten at endringer lagres. MERK Hvis du trykker OK, vil du bli spurt om bekreftelse. VCI- og Tester-innstillingene vil bli overskrevet! Kontroller at Windows' automatiske konfigurasjon av trådløst nettverk er aktivert. Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon. Windows' automatiske konfigurasjon av trådløst nettverk er vanligvis stilt inn ved levering. Disse innstillingene må kun gjøres etter en full reinstallasjon av Windows XP

104 VCI-konfigurasjonsleder Hvis du vil sjekke disse innstillingene, må du bruke følgende instruksjoner: - Trykk med <høyre knapp> på verktøylinjeikonet Wireless Zero Configuration. - Velg <Bruk Windows til å kontrollere WI-Fi> - Klikk deretter Start, klikk Kontrollpanel, klikk Nettverk og Internett-tilkoblinger. Klikk deretter Trådløs nettverkstilkobling, klikk Egenskaper og velg Trådløse nettverk. - Avmerkingsboksen må være avmerket. MERK Fastvareversjonen kan kun avvike mellom DAVIE XDc II og VCI-en rett etter at VCI-programvaren er oppdatert på DAVIE XDc II. Fastvaren på VCI-en blir oppdatert når DAVIE XDc II-programmet startes neste gang. Denne oppdateringen tar omtrent ett minutt Basisoppsett Denne skjermen brukes vanligvis til å velge en trådløs nettverksadapter eller for å endre nettverksnavnet VCI-ID (SSID). Hvis mer enn én VCI skal brukes på det samme verkstedet, kan du bruke basisoppsettet til å enkelt sette opp et unikt VCI-ID nettverksnavn (SSID). Koble først til USB-kabelen mellom VCI-en og DAVIE XDc II. Deretter kobles VCI til kjøretøyet ved hjelp av kjøretøyets diagnostikk-kabeltilkobling. Velg deretter Basisoppsett-skjermen. Figur 9-8 Basisoppsett-skjerm

105 VCI-konfigurasjonsleder Basisoppsett Nettverksadapter Nettverksnavn (SSID) OK Avbryt Velg den trådløse nettverksadapteren som skal kommunisere med VCI-en. Den interne trådløse nettverksadapteren til DAVIE XDc II er vanligvis forhåndsvalgt. Den interne trådløse nettverksadapteren er foretrukket. Standard nettverksnavn er VCI-01. Dette er standard nettverksnavn mellom DAVIE XDc II og VCI-en. Innstillingene endres i VCI-en og DAVIE XDc II og konfigurasjonslederen lukkes automatisk. VCI-konfigurasjonslederen lukkes uten at endringer lagres MERK Nettverksnavnet må være unikt. Hvis andre VCI-er eller trådløse nettverk i nærheten bruker det samme navnet, må du endre dette. Nettverksnavnet (SSID) lagres i VCI-en og på den trådløse nettverksadapteren som ble valgt ovenfor. MERK Denne konfigurasjonen opprettes automatisk og gjelder for VCI-en og DAVIE XDc II. Basisoppsett lager en nettverkstilkobling som er sikret med WEP-nøkkel mellom VCI-en og DAVIE XDc II Avansert oppsett MERK Avansert oppsett konfigurerer kun VCI-innstillingene. Konfigurasjonen til DAVIE XDc II må gjøres av programmer som følger med Windows eller av produsenten av din trådløse nettverksadapter. Du må derfor kun bruke det avanserte oppsettet hvis du har kunnskap om Windows XP og innstillinger for trådløse nettverk. Kun VCI-konfigurasjonene vises og leses når VCI-konfigurasjonslederen startes

106 VCI-konfigurasjonsleder Koble først til USB-kabelen mellom VCI-en og DAVIE XDc II. Deretter kobles VCI-en til kjøretøyet ved hjelp av kjøretøyets diagnostikk-kabeltilkobling. Velg deretter skjermen Basisoppsett. Figur 9-9 Avansert oppsett-skjerm Konfigurasjon av trådløst nettverk Nettverksnavn (SSID) Velg et nettverksnavn (SSID) som ikke brukes av andre trådløse nettverk i nærheten. IP-adresse Subnettmaske Standard-gateway Nettverkstype: Infrastruktur: Adhoc: Kanal IP-adressen til VCI-en i det trådløse nettverket. Subnettmasken som brukes av VCI-en i det trådløse nettverket. Velg riktig subnettmaske for ditt nettverk fra listen over tilgjengelige verdier. Standard-gateway som brukes av VCI-en for å koble seg til andre nettverk. tilkobling med et tilgangspunkt. for direkte tilkobling mellom DAVIE XDc II og VCI-en RF-kanalen brukes til trådløs kommunikasjon. MERK Vennligst vær forsiktig. Den valgte RF-kanalen må brukes i samsvar med ditt lands lokale regler

107 VCI-konfigurasjonsleder Sikkerhet for trådløst nettverk Sikkerhet: Merk: WEP: WPA: Ingen kryptering: ingen sikkerhet. Wired Equivalent Privacy: grunnleggende sikkerhet Wi-Fi Protected Access: høy sikkerhet (kun tilgjengelig i infrastruktur-nettverk). Verifisering WEP: WPA: Kryptering WEP: Åpen/ingen: ingen verifisering / Delt: delt nøkkel-verifisering (anbefales ikke siden det kan medføre sikkerhetshull). Forh.delt nøkkel (PSK). lengden på krypteringsnøkkelen. 64-biters: kun lav sikkerhet 128 bit: anbefalt. WPA: TKIP eller TKIP + WEP. Nøkkeltype Hex: Passord (ASCII): Nøkkel Gjenta nøkkel Skriv inn nøkkelen i hex-format (for 128-biters nøkkel må du skrive inn 26 tegn, for 64-biters sikkerhet skriver du inn 10 tegn) Passord (ASCII): Skriv inn nøkkelen i ASCIIformat (for 128-biters nøkkel må du skrive inn 13 tegn, for 64-biters sikkerhet skriver du inn fem tegn). Skriv inn nøkkelen som brukes til kryptering av dataene i det trådløse nettverket WPA: 8 63 tegn. Må være den samme som ovenfor for å sikre seg mot skrivefeil. Avanserte innstillinger Autom. tilbakegang: Aktivert: Deaktivert: TxDataRate Den best tilgjengelige datahastigheten brukes. Ettersom kvaliteten på dataoverføringen reduseres ved lengre overføringsavstander, blir overføringshastigheten (TxDataRate) redusert for å holde tilkoblingen oppe. tilkoblingen droppes når overføringskvaliteten ikke er tilstrekkelig til overføring av data. overføringshastighet (kun tilgjengelig hvis autom. tilbakegang ikke er aktivert). Jo høyere overføringshastighet, jo kortere må avstanden være til VCI-en

108 VCI-konfigurasjonsleder MTU-størrelse ARP-cache (sek.) TCP-keepalive-tid (sek) Maximum Transfer Unit-størrelse: TCP-parameter. Brukes kun av nettverksadministratorer. Address Resolution Protocol-cachens levetid: TCP-parameter. Brukes kun av nettverksadministratorer. TCP-parameter. Brukes kun av nettverksadministratorer. Tilkoblingsstyring Aktivert: Deaktivert: Tilkoblingsstyring er aktiv. To profiler (Foretrukket/Alternativ) støttes. Etter oppstart konfigurerer VCI-en seg selv og bruker profilen Foretrukket. Hvis den ikke kan opprette en tilkobling til DAVIE innen et visst tidsrom, bytter VCI-en konfigurasjon til profilen Alternativ. I denne modusen venter den uendelig lenge på innkommende tilkoblinger. tilkoblingsstyringen er ikke aktiv. Profil Foretrukket: Alternativ Profilvekslingstid (sek) konfigurer profilen Foretukket. konfigurer profilen Alternativ. ventetiden før den bytter til den andre profilen hvis ingen kommunikasjon er opprettet med den foretrukne profilen. MERK For både foretrukket og alternativ profil blir den samme IP-adressen brukt. Hvis du vil starte denne prosessen på nytt, må VCI-en startes på nytt. Last inn / Lagre / Slett profiler Lagre profil Lagre konfigurasjonen i en profilfil. Last inn profil Slett profil Last inn profilen fra en tidligere lagret profilfil. Slett en tidligere lagret profilfil

109 VCI-konfigurasjonsleder Vanlige innstillinger Denne siden inneholder statusinformasjon om kontrollfunksjoner til VCI-en, samt innstillinger i VCI-konfigurasjonsleder som ikke er i basisoppsettet: Språkvalg VCI-konfigurasjonsleder. Aktiver/deaktiver WLAN-kvalitetsindikatoren. Still inn VCI-bufringstid. Aktiver/Deaktiver VCI-bufring. Selvtest. Kun språket i brukergrensesnittet til konfigurasjonslederen kan velges uavhengig av tilkoblingen mellom VCI-en og DAVIE XDc II. Alle andre innstillinger er kun tilgjengelige med en USB-tilkobling. Figur 9-10 Vanlige innstillinger VCI WLAN-modul WLAN-aktivert Aktivert Deaktivert WLAN-modulen til VCI-en er aktivert. En WLAN-tilkobling kan brukes til kommunikasjon. WLAN kan ikke brukes. Kun kommunikasjon via USB-kabel er mulig

110 VCI-konfigurasjonsleder Aktiver WLAN-kvalitetsindikatoren Aktivert WLAN-kvalitetsindikatoren er aktivert øverst på skjermen. (ikke øverst på skjermen når VCI-en er tilkoblet via USB) Deaktivert WLAN-kvalitetsindikatoren finnes ikke øverst på skjermen. MERK Vennligst vær forsiktig. Trådløs kommunikasjon må brukes i samsvar med ditt lands lokale regler. VCI-bufring Aktivert Deaktivert Buffertid når tenningen er skrudd av, drives VCI-en av batteribufferen. ingen bufring når VCI-en er koblet fra strømtilførselen. tiden det innebygde batteriet bufrer VCI-en mens kjøretøyets tenning er skrudd av. Buffertiden kan settes til mellom 20 og 60 sekunder i ett-sekunds intervaller. Standardinnstillingen er 20 sekunder. Anbefalt: Aktivert og 20 sekunder Valg av språk Velg det språket du vil at VCI-konfigurasjonslederen skal vises som. Nederlandsk Amerikansk engelsk Dansk Tsjekkisk Fransk Italiensk Finsk Ungarsk Tysk Spansk Norsk Russisk Britisk engelsk Gresk Polsk Tyrkisk Standard: Amerikansk engelsk Etter en omstart av VCI-konfigurasjonslederen endres språket. Selvtest - Trykk knappen Start selvtest for å sjekke VCI-ens maskinvare. - Tester den passerer, vises med grønn avmerking. Hvis en test feiler, vises en rød avmerking. MERK Hvis selvtesten oppdager en trådløs feil, vennligst kjør Basisoppsett

111 Hjelp 10 HJELP 10.1 Oversikt Med hjelpe-funksjonen får du tilgang til kontekst-sensitive eller generelle tips og forklaring av funksjoner. Hjelp erstatter ikke brukerhåndboken, men kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvordan du bruker visse skjermer eller knapper, slik at du ikke behøver å lese brukerhåndboken. Hjelpe-funksjonen er delt inn i to grupper: Emner Knapper 10.2 Starte hjelp Hjelp-knappen vises på alle skjermer i DAVIE XDc II. Den er alltid på samme sted i navigasjonsfeltet. Trykk på den hvis du trenger mer informasjon om en skjerm eller en knapp. DAVIE XDc II blir værende i hjelpemodus så lenge Hjelp-knappen er mørk. Du kan ikke endre noen innstillinger eller valg i denne modusen. Avslutt hjelpemodus ved å trykke Hjelp-knappen på nytt. Hjelp er åpen knappen er aktiv Hjelp er lukket knappen er inaktiv Figur 10-1 Hjelp aktiv / Hjelp inaktiv

112 Hjelp 10.3 Oversikt over Hjelp Dialogboksen Oversikt over Hjelp vises når du starter hjelpemodusen. Den inneholder en liste over en eller flere emner du kan få korte forklaringer om. Et valgfelt markerer det aktive emnet. Figur 10-2 Oversikt over Hjelp på skjermen Lukk-knappen lukker Oversikt over hjelp slik at du kan bruke knappene som kan være skjult under den. Testenheten er derimot fremdeles i Hjelp-modus

113 Hjelp 10.4 Hjelp med emner Hjelpeteksten vises når du åpner et emne. Dette forklarer alternativene du har på den aktive skjermen. Der kan du se hva du kan gjøre på skjermen, i tillegg til at det er koblinger til andre skjermer. Figur 10-3 Hjelp for bruk av skjermen Skjermforklaring: Rullefeltet på høyre side av skjermen kan brukes til å rulle teksten opp eller ned slik at du kan lese hele teksten. Oversikt-knappen tar deg tilbake til Oversikt over hjelp. Lukk-knappen lukker hjelpedialogboksen slik at du kan bruke knappene som kan være skjult under den. Testenheten er derimot fremdeles i Hjelpmodus

114 Hjelp 10.5 Hjelp for en valgt knapp Du kan få hjelp for alle knapper på skjermen. Trykk på hvilken som helst knapp mens DAVIE XDc II er i hjelpemodus og du vil få en kort forklaring om hva knappen gjør, og hva den brukes til. Lukk Oversikt over hjelp-vinduet hvis du vil se knappene bak det. Figur 10-4 Hjelp for Direkte testing-knappen Med Oversikt-knappen kan du gå tilbake til Oversikt over hjelp. Lukk-knappen lukker Hjelp for knapp som blir trykket-vinduet slik at du kan se knappene bak det. Testenheten er derimot fremdeles i Hjelp-modus. MERK Det finnes ingen hjelp for Oversikt- og Hjelp-knappene

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer