Multi-airconditionsystem for bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multi-airconditionsystem for bygninger"

Transkript

1 TM Regulerbart kjølevæskesystem Multi-airconditionsystem for bygninger Regulerbart kjølevæskesystem m/ stor kapasitet DC-Inverter-kompressor Langt rørsystem Høyeffektiv kjølevæske R0A N807 Alle produkter som er angitt i denne brosjyren samsvarer med Australian Counications Authoritys (ACA) krav til elektromagnetisk kompatibilitet. er et verdensomspennende varemerke for FUJITSU GENERAL LIMITED. *Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. *Adobe og Acrobat Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA. *Intel, Pentium og Celeron er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA. TM TM *AMD Athlon og AMD Duron er registrerte varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. *Echelon, LONWORKS og Echelon-logoen er varemerker for Echelon Corporation som er registrert i USA og andre land. *BACnet er et registrert varemerke for American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Produktspesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Distribuert av: Copyright 006 Fujitsu General Limited. Med enerett. 6, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki -850, Japan URL : VB05E/00 Printed in Japan

2 Innhold V-seriens funksjoner. HØY DRIFTSSIKKERHETY Aircondition for bygninger som er utviklet med tanke på mennesker og deres omgivelser Multi-regulerbart kjølevæskesystem med stor kapasitet Muligheten til å koble saen utedeler i serier på opptil en total kapasitet på HK (0 kw) i hver HK tilbyr større designfrihet og reduserer utedeler og rørinstallasjonsplass saenlignet med de vanlige modellene. DC-Inverterkompressor Introduksjonen av høyeffektive DC-inverter-kompressorer og det nyeste innen kontrollteknologi gir mer presis ytelse og forbedrer systemeffektiviteten, noe som er energibesparende og økonomisk. Langt rørsystem Maksimal rørlengde 50 m. Viktige designfunksjoner tillater 60 m mellom det første skillerøret og innedelen som er lengst unna. Dette gjør det også mulig å bruke systemet i store bygninger og gir en høy grad av designfleksibilitet.. FORBEDRET KOMFORT. HØYEFFEKTIV DRIFT.... DESIGNFRIHET ENKEL INSTALLASJON Kontroll Kontrollsystem Saenligning av kontroller Koblingssystem PC-kontroll Sentral... Gruppe... Kablet... Enkel... Trådløs... Ekstern bryterkontroll... IR-mottakerenhet BACnet -port... Netverksomformer for LONWORKS Nettverksomformer Overføringsadapter Signalforsterker Serviceverktøy Webovervåkningsverktøy Høyeffektiv kjølevæske R0A Systemene i V-serien bruker den effektive kjølevæsken R0A som ikke ødelegger ozonlaget. Denne kjølevæsken gir økt energieffektivitet, systemytelse og varmeoverføring, noe som fører til reduksjon i rørstørrelser saenlignet med tidligere modeller. Dette er også kostnadsbesparende i installasjonsfasen av et prosjekt. Utedeler Oversikt 6 er Oversikt 8 Kompakt himlingskassett 0 Himlingskassett Kompakt kanal Kanal med lavt statisk trykk... Kanal med høyt statisk trykk 6 8 TM Gulv/tak Tak... 5 Regulerbart kjølevæskesystem Multi-aircondition-system for bygninger Kompakt veggmontert (Komfortmodell) Kompakt veggmontert Veggmontert Vegg/tak Tilleggsdeler... 6

3 HØY DRIFTSSIKKERHET Høy driftssikkerhet gir et konstant behagelig innemiljø Nødsdrift Utedel Kontinuerlig drift er mulig selv dersom det skulle oppstå kompressorfeil Systemet stenges ikke øyeblikkelig dersom det oppstår p roblemer i en kompressor. De andre kompressorene fortsetter å gå i nødmodus. Kontinuerlig drift er mulig selv hvis det oppstår problemer på en innedel Hver innedel kontrolleres individuelt på sae systemnettverk. Dette gjør at alle innedeler kan fortsette å gå uten å bli påvirket selv om det oppstår problemer på én innedel i systemet. Masterenhet Slaveenhet Slaveenhet Svikt Optimal oljekontroll Stabil kompressordrift ved optimal oljekontroll Høy innfangingseffektivitet, oljeseparator av syklontype med høy kapasitet. Oljebalansekontroll som oppretter jevne oljenivåer. Optimal elektronisk ekspansjonsventilkontroll for olje- og kjølevæskesirkulasjon. Oljeavskiller Oljeutjevningsrør Montert blåfarget kondensatorribbe Korrosjonsresistans for varmeveksleren har blitt forbedret av blåfarget kondensatorbehandling av utedelens varmeveksler selv i kystområder. Blåfarget kondensatorribbe Koboltblå beskyttelse Standard kromatbeskyttelse Grunnlagsmateriale i aliminium Vanntiltrekkende belegg Rotasjonskontroll for kompressor Enda lenger levetid gjennom reduksjon av slitasje på kompressoren I tillegg til kontroll som reduserer antall ganger kompressoren startes og stoppes, fordeles og utjevnes belastningen ved oppstart gjennom rotasjonskontroll. Denne rotasjonen forbedrer varigheten og driftssikkerheten til hver kompressor. Inverter Konstant hastighet Utjevning av antall starter ved rotering (Konstant hastighet) A B C D E F G H Kompressor som starter rotasjon ABCDEFGH BCDEFGHA Start rotasjonskontroll Webovervåkningsverktøy Problemfri drift til enhver tid ved webovervåkningssystemet Driftsstatusen til det regulerbare kjølevæskesystemet innenfor bygningen kan overvåkes i sanntid over Internett. Programvare Overvåkningsside Internett eller telefonlinje Overføringslinje Webovervåkningsverktøy Overføringsadapter VRF-systemside Utedel EFGHABCD DEFGHABC CDEFGHAB *Kontakt forhandleren for informasjon. 5

4 FORBEDRET KOMFORT Balansekontroll av væskenivå Stabil kapasitet og reduksjon i kjølestøy gjennom optimal kjølevæsketilstand Komfort som sikres ved kontrollteknologi med høy presisjon Balansering av kjølevæsken i systemet optimaliseres gjennom balansekontroll av væskenivå og underkjølingskrets mellom mottakertankene på hver utedel. Stabil væskeforsyning gir lange rørlengder og stabil ytelse på driftssystemet samtidig som ubehagelig kjølevæskestøy reduseres. Trykk Underkjøling Varmeinnhold Økt kjølekapasitet ved underkjøling Væskenivåsensor Stor mottakertank Stabil strøm gjennom underkjølt væskekjølemiddel Underkjølings-H.E.X. til akkumulator til innedel Romtemperaturkontroll Komfort til enhver tid gjennom kjølevæskekontroll med høy presisjon Høy Termisk endring i roet * Simulering i oppvarmingsfunksjon. Høy presisjon + - 0,5 C sørger for 6 C behagelig temperaturkontroll i roet. C Dette oppnås gjennom jevn kjølestrøm C som kontrolleres av inverter og innedelens elektroniske ekspansjonsventil. Når raskt den angitte temperaturen Start Lav Angitt temp. Angitt temperatur Varmt Stor variasjon i romtemperatur Bortkastet Bortkastet Vanlig Kaldt Ny modell Behagelig på grunn av liten variasjon i romtemperatur 0,5 C Inverterkontroll Høy Komfort og energisparing gjennom bruk av inverterkontroll Komfort og energisparing gjennom bruk av den lineære trinnkontrollen saen med kombinasjonen inverter og konstant hastighetskompressor som gjør det mulig med mer presis kontroll av den nødvendige kjølevæskesirkulering som kreves i forhold til systembelastningen. Dette gir også mer behagelige omgivelser gjennom bruk av jevn kapasitetskontroll. Driftskapasitet Lav Jevn kapasitetskontroll Nødvendig kapasitet Høy Kapasitetskontrollen av inverterkompressoren Inverter Konstant hastighet Super quiet Individuelt aircondition-system Behagelig aircondition imøtekoer individuelle romkrav. Rom A Rom B C8 C Utedel Stille driftslyd på utedelen oppnås Driftslyden har blitt redusert mer gjennom bruken av en ny dobbeltbelagt lydtrakt og stor vifte. Støynivået kan reduseres med -5 db (A) saenlignet med normal drift ved å velge stille drift. Stille innedeler som passer til soverom og andre rom hvor det skal være stille. Rom CRom D E 7 C AV C Kompakt kanal Stille modell Kanal med lavt statisk trykk Kompakt veggmontert Stille modell Komfortmodell 6 7

5 HØYEFFEKTIV DRIFT Høyeffektivt driftssystem Stor propellvifte En nydesignet vifte brukes til å redusere luftstøyen som forårsaker maskinens støy. Sinusbølge DC-inverterkontroll Ved å bruke sinusbølge DC-inverterkontroll for å utjevne motorbruken, oppnås energisparing og effektiv drift Med sinusbølge DC-inverterkontroll Sinusbølge HK (Masterenhet) Utstyrt med DC-inverter scrollkompressor DC-inverter + scroll-kompressor Ved å kombinere den DC-inverterkontrollerte scroll-kompressoren med scroll-kompressoren med konstant hastighet, oppnås et driftssystem med energisparing og høy effektivitet. Effektiv bruk av varmeveksleren til andre utedeler Dette systemet drar fordel av funksjonene til flertypeutedelen Eksempel Det brukes en større varmeveksler enn kapasiteten til en kompressor i hver utedel. (V-serien) Høy effektivitet Alle viktige funksjoner på utedelen fører til et høyere nivå av COP Høyeffektiv kjølevæske R0A Forbedring i driftseffektivitet realiseres gjennom bruk av en ny kjølevæske Varmeveksleren går på maksimal effektivitet ved å effektivt bruke varmeveksleren til hver utedel vekselvis. Vanlig metode Kjøle-COP Oppvarmings-COP * Dataene henviser til en utedel med 0 HK. * COP er ytelsesfaktoren [= kapasitet (kw) inngangsstrøm (kw)]. COP-verdier er basert på vår egen testmetode.,,7 Kjølevæskeegenskaper (saenligning av R / R07C / R0A) Kjølevæske Saensetningselement Driftstrykk (saenlignet med R) Kapasitet (saenlignet med R) Trykktap (saenlignet med R) Total effektivitet (saenlignet med R) RR0A R07C Enkelkomponent (zeotropisk) (nesten azeotropisk) Blandet Blandet Lignende Høyere (,6 ganger) Lignende Høyere (,5 ganger) Lignende Lavere (0,6 ganger) Lignende Høyere (,05 ganger) 8 9

6 DESIGNFRIHET Designfunksjoner sikrer løsninger for alle installasjoner Stor kapasitet til å koble saen er med opptil 50 % av kapasiteten til utedelen kan kobles til ens forbindelsesskala i dette systemet kan være fra 50 til 50 % av utedelens kapasitet, og gir dermed et høyt nivå av spredning med opptil 8 innedeler (0 til HK) som kan kobles saen på et kjølevæskesystem. Maks. saenkoblingskapasitet 50 % Maks. innedeler som kan kobles til 8 Lav utetemperaturdrift Utvidelse av driftsområder Verdens beste driftsområde for lav utendørstemperatur er oppnådd. Dette utvider potensielle brukssteder til de kalde delene av verden. * Ned til Ned til -5 grader -0 grader mulig ved avkjøling mulig ved oppvarming * Merk: Når utedeler kobler saen flere -5 C til C ved kjøling. Langt rørsystem Med V-serien er det mulig med installasjon opptil en maksimal rørlengde på 50 m og en maksimal høydeforskjell på 50 m. I tillegg kan rørene forlenges opptil 60 m fra det første skillerøret. Faktisk rørlengde 50 m maks. Høydeforskjell mellom utedeler og innedeler 50 aks. For utedelen nedenfor: 0 m maks C Oppvarming C Høydeforskjell mellom innedeler 5 m maks. Merk: Når alle innedeler fungerer på maksimal kapasitet, går de individuelle innedelene på noe lavere kapasitet (når det kobles til mer enn 00 %) ( C ) -5 C -0 C Rørlengde fra første skillerør til innedelen som er lengst unna 60 m maks. Kompakt utedel gir mer effektiv utnyttelse av plass Installasjonsplass kan reduseres og frigjøre verdifull byggeplass V-serien: 8 HK-system ( HK enheter),8 % plassbesparing Plassbesparing som 9m kan brukes effektivt Gjeldende modell: tilsvarer 8 HK (0 HK enheter, 8 HK X enhet) 59m * -etasjes bygning (8 HK kapasitet kreves for hver etasje) 0

7 ENKEL INSTALLASJON Multi-aircondition-system for store bygninger med flere bygningsarbeidsfunksjoner Rørsystem gir reduksjon i antall rør Eksempel: 90 HK=0 HK x enheter x Færre rør V-serien Vanlig modell Reduksjon av rørkanalplass Gassrør Væskerør V-serien Forenklet stigerørssystem Vertikale rør for hvert stigerør kjølevæskesystem trenger vertikale rør i gjeldende modell 9 stigerør Rørsjakt Gjeldende modell Rørsjakt Kompakt utedel kan fraktes i en liten heis Utedel passer i heis Enkel kounikasjonskobling Enkelt rørsystem (Enhet: ) 500 Tilkoblingsmetode forenkler installasjon og forhindrer feil Skillerør og samlingsrør gir forbindelsesfleksibilitet og enkelhet som reduserer installasjonskostnader. Ved å bruke vår ikke-polare tilkoblingsmetode reduseres kabellengden saenlignet med andre koblingssystemer. TM Skillerør Saml.rør Løfteselekroker er praktisk ved kranarbeid Få på plass med kran Enkelt å fjerne pall Leveringspallen kan enkelt fjernes og installasjonsarbeidet kan utføres raskt. Utedel Væskerør Gassrør Utedelen kan løftes med kran og settes ned på bygningstaket. Beskyttelse Gaffel (Hånd-gaffeltruck) Leveringspall Enkel utskiftning Kompressoren kan flyttes med en utdragbar plate som forenkler inspeksjon og utskiftningsarbeid Gaffel (Gaffeltruck) Annen koblingsmetode Enkel koblingsmetode En utdragbar plate sikrer enkel utskiftning av kompressoren hvis det er nødvendig. Reduksjon av rørstørrelse Bruk av R0A kjølevæske gjør det mulig med en reduksjon av rørstørrelse saenlignet med det gjeldende systemet. Dette gir forbedring i konstruksjon og reduksjon i rørkostnader. Tynnere rør o o Valg av rørforbindelse med retninger Rørforbindelse Rør i retninger gir en rekke installasjonskonfigureringer. Enkel installasjon og innstilling av rørretning. Rør med fire retninger Bakside Høyre Enkelt å rengjøre drensvannoppsamler Avtakbar drensvannoppsamler forenkler fjerning av blader som samles opp i drensvannoppsamleren n ederst på varmeveksleren. 8,6, Forside Ved gassrør for utedel Bunn Drensvannoppsamler Blader med 0 HK Varmeveksler Serviceverktøy UTR-YSTC Omfattende overvåknings- og analysefunksjoner for installasjon og vedlikehold Programvare

8 Kontrollsystem Det støtter hver brukers behov ved å tilby en rekke kontrollsystemer som er tilgjengelige som individuell kontroll, sentral kontroll og kontrollalternativer for bygningsadministrasjonssystemer Bygningsadministrasjonssystem PC-kontroll Sentral kontroll Individuell kontroll Overføringsadapter *. BMS / BAS: Bygningsadministrasjonssystem/bygningsautomatiseringssystem *. USB-adapter er XLON USB-adapter fra DH Electronics. *. USB-adapter er U0 USB-nettverksgrensesnitt fra Echelon Corporation. Kablet Regulerbart kjølevæskesystem Utedel PC-kontroll... Sentral... Gruppe... Kablet... Enkel... Trådløs... Ekstern bryterkontroll... IR-mottakerenhet BACnet -port... Nettverksomformer for LONWORKS Nettverksomformer s. 8 s. 0 s. s. s. 5 s. 6 s. 7 s. 7 s. 8 s. 9 s. 0 Overføringsadapter s. UTR-YOTB Sentral UTR-YTMA Overføringsadapter UTB-YUB / UTB-GUB / UTB-TUB Trådløs Signalforsterker Serviceverktøy Webovervåkningsverktøy s. s. s. UTB-YCA / UTB-GCA UTR-YTMA UTB-YVB / UTB-GVB Standard datamaskin for bygningskontroll Kan kobles saen med forskjellige BMS / BAS* Gruppe Nettverksomformer Enkel UTB-YDB / UTB-GDB UTR-YRDA UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB Signalforsterker UTR-YRPC BACnet -port Enkel USBadapter* eller UTR-YLBA (Felttilført) UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA Uten hovedkontroll IR-mottakerenhet UTB-YWA Nettverksomformer for LONWORKS UTR-YLLA Kortnøkkel Ekstern bryterstyring For enkeltsplitt Nettverksomformer UTR-YRDA Webovervåkningsverktøy (Felttilført) UTR-YESA Overvåkningsside Regulerbart kjølevæskesystem-side Overføringsadapter UTR-YTMA USB-*adapter Serviceverktøy Overføringslinje ( LONWORKS -nettverk) Internett eller * USB-adapter eller overføringsadapter UTR-YTMA Overføringslinje (RS-C-kabel) Fjernkontrollinje Signallinje (enkeltsystem) LONWORKS -nettverk UTR-YMSA (programvare) UTR-YSTC (programvare) Ethernet USB-kabel 5

9 Saenligning av kontroller Koblingssystem Gjenstand PCkontroll (programvare) Sentral Gruppe Kablet Trådløs Enkel * Enkel Koblingskonstruksjon av kontrollsystemet gjøres gjennom strømkildekobling, overføringskobling og kobling. Total koblingslengde (total lengde på overføringslinje) kan forlenges opptil 000 m (ved å bruke signalforsterkere). Utedeler som kan kobles til 00 maks. er som kan kobles til 00 maks. Lengde på overføringslinje 000m maks. Modell Maks. grupper som kan kontrolleres UTR-YOTB 00 UTB-YCA UTB-GCA 00 UTB-YDB UTB-GDB 8 UTB-YUB UTB-GUB UTB-TUB UTB-YVB UTB-GVB UTB-YPB UTB-GPB UTB-TPB UTB-YRA UTB-GRA UTB-TRA Kjølevæskesystem Overføringsadapter UTR-YTMA Overføringsadapter UTR-YTMA Saenlenkingskabel PC-kontroll. Maksimalt 00 innedeler kan kontrolleres. Aircondition-kontroll. Driftsovervåkning. Statusovervåkningssystem. Beregning av elektrisitetsladning Maks. innedeler som kan kontrolleres Maks. grupper som kan kontrolleres Av/på Innstilling av driftsmodus Aircondition-kontrollfunksjon Innstilling av viftehastighet Innstilling av romtemperatur Testdrift Innstilling av opp/ned-luftrettere Innstilling av høyre/venstre-luftrettere Auto-omstart * Gruppeinnstilling RC-forhindring Svikt Avising Bygningsadministrasjonssystem BACnet BACnet -operatørarbeidsstasjon (B-OWS) LONWORKS BACnet -port BACnet USBadapter Nettverksomformer UTR-YLLA Nettverksomformer UTR-YRDA Sentral Maksimalt 6 enheter kan kobles til. En sentral kan kontrollere opptil 6 grupper / 00 innedeler. Gruppe Maksimalt 8 grupper kan kontrolleres System uten Saen med sentral er det mulig å bygge systemer uten. Fjernkontrollinje Maksimalt 6 enheter kan kontrolleres IR-mottakerenhet av kanaltype kan kontrolleres med trådløs. Gjeldende tid Display Ukedag RC-forhindring s-/oppvarmingsprioritet Adressevisning Av/på-timer Uketimer Overføringslinje Linje er ikke-polar -leder. Webovervåkningsverktøy Problemfri drift til enhver tid ved fjernovervåkningssystem. LONWORKS - nettverk Signalforsterker UTR-YRPC Overføringsadapter UTR-YTMA Webovervåkningsverktøy er kan kontrolleres fra begge ene. Nettverksomformer UTR-YRDA Kortnøkkel Ekstern bryterkontroll er kan kontrolleres ved å kombineres med kortnøkkelbryter som på hotellrom. Nettverksomformer UTR-YRDA Sleep-timer Timer Kontroll Programtimer Av/på per dag Av/på per uke Dag av Min. enhet av timerinnst. (minutter) Statusovervåkningssystem Beregning av elektrisitetsladning Feillogg *. Auto-omstart kan angis ved omskifter på kontrollerkretskort inne i innedelen. *. Denne kontrollen er ikke en tilgjengelig "hovedkontroll"-funksjon Overvåkningsside Overvåkningsside (VRF-systemside) Internett eller telefonlinje Overvåkningsside Serviceverktøy USB-adapter (Felttilført) Combination of individual remote controller Wired, wireless and simple remote controllers can be used jointly. Utedel (kassett) (kanal) Stort multisystem Serviceverktøy Omfattende overvåknings- og analysefunksjoner for installasjon og vedlikehold. PC -kontroll Sentral Gruppe Kablet Enkel Enkel Trådløs Ekstern bryterkontroll IR mottakerenhet Enkelt system Overføringslinje (ikke-polar -leder) Fjernkontrollinje Overføringslinje (RS-C-kabel) LONWORKS - nettverk Ethernet Signallinje (enkeltsystem) 6 7

10 PC-kontroll UTR-YOTB Maks. innedeler som kan kontrolleres 00 Programvare Maks. grupper som kan kontrolleres 00 Maks. grupper som kan kontrolleres 00 Beregne elektrisitetskostnader Totale elektrisitetskostnader for flere innedeler som er koblet saen til aircondition-telleren, fordeles i henhold til akkumulert driftstid og innedelens kapasitet. Tillater avregning for spesielle grader (f.eks. til bruk for natt eller helg). Beregninger kan skrives ut som ferdige regninger. Feilvisning Hørbare alarmer følges av forklarende tekst. Opptil 00 alarmer kan registreres for hver utstyrsdel. Dette er spesielt nyttig ved vedlikehold. Høy ytelse og optimalt kontrollsystem for forskjellige bygningsinstallasjoner Elektrisitetsregning Opptil 00 innedeler / 00 grupper / 00 grupper kan kobles til ett system for store bygninger eller hoteller. Gir kraftige funksjoner for å bygge airconditionstyring inkludert beregninger av elektrisitetskostnader og flere datastyringsløsninger i tillegg til standard utstyrsovervåkning og kontroll. Funksjoner Sentral bygningsovervåkning og kontroll Detaljerte innstillinger kan prograeres for hver hele gruppe. PC-kontrollen og den sentrale en kan brukes saen for å tillate systemkontroll fra to eller flere plasseringer om nødvendig. Sentral kontroll Alle de 6 standard kontrollfunksjonene kan låses for å tillate tilgang kun fra PC-en: alle funksjoner, timermodus, driftsmodus, temperaturinnstilling, filterjustering, av/på. Eller systemet kan stilles inn slik at det kun tillater kontroll fra PC-kontrollen. Auto-modus (prioritetsmodusveksler) Driftskontroll Auto-modusfunksjon veksler automatisk mellom kjøling- og oppvarmingsmoduser basert på temperaturer som er stilt inn og romtemperaturen som er oppdaget av masterinnedelen. Andre innedeler kan kontrolleres i sae driftsmodus som masterenheten. M Måler ELEKTRISITETS- FIRMA Merk: Denne beregningen av elektrisk strømfordeling er ikke offisiell. Når den sendes til brukeren som regning, må den forklares brukeren på forhånd. Plankontroll Blokk (leier) A Blokk (leier) B Blokk (leier) C BYGNING Fordelte ladninger Regning Inndata PC-kontroll Årsplaner kan angis for hver gruppe. Start/stopp, driftsmodus, forbud og temperaturinnstillinger kan registreres opptil 7 ganger per dag i 0-minutters intervaller for opptil 6 konfigurasjoner for hver gruppe. Innstillinger kan lages for perioder Plankontroll rundt midnatt. Tillater prograering av spesielle innstillinger for ferier, inkludert høytidsdager, for et helt år. Standard 6 funksjoner er tilgjengelige gjennom plankontroll. Feilvarsel Driftsregister Driftsstatusen til innedeler og akkumulert driftstid for utedeler kan loggføres og det kan produseres en daglig eller månedlig rapport. Driftsregister Mønsterinnstilling Gjenkjenner bruksmønstre, inkludert AV/PÅ, driftsmodus og innstilt temperatur. En vilkårlig mønsterdrift kan utføres ved kun å trykke på en knapp. Brukervennlig drift Kjører under Windows 000 og Windows XP Professional / Home slik at det er enkelt å bruke på en vanlig PC. Driftsstatus kan fargekodes for øyeblikkelig gjenkjenning: på/grønn, av/rød, test/oransje, feil/blinkende. Driftsstaus kan vises i henhold til brukerens preferanse. Roterende D-visning Gulvutformingsvisning Listetabellvisning Enkel installasjon Enkel installering Enkel tilkobling ved overføringsadapter og saenlenkingskabel (felttilført). Enkel programvareinstallasjon ved kun å bruke CD-en som fulgte med. Saenlenkingskabel (Felttilført) Overførings- (Felttilført) adapter Utedeler er PC-krav for denne programvaren Ved overvåkning og kontroll av en hel bygning. Ved overvåkning og kontroll av driften til hver etasje eller gruppe. Ved overvåkning og kontroll av hver enhet i detalj. AT-kompatibel maskin som kjører Microsoft Windows PC Operativsystem CPU Microsoft Windows 000 Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) Microsoft Windows XP Professional / Home (engelsk versjon / Service pack eller senere) Intel Pentium / Celeron TM TM, AMD Athlon / Duron GHz eller høyere HDD GB eller mer Minne Grensesnitt 56 MB eller mer Seriell port og USB-port Akselerator Krever at den interne grafikkakseleratoren er kompatibel med Microsoft DirectX 7.0 eller senere Programvare Adobe Acrobat Reader.0 eller senere Maskinvare Saenlenkingskabel (D-sub 9-pinners forbinder) [Felttilført] <PAKKLISTE> Pakkliste CD-ROM / overføringsadapter (UTR-YTMA) / minnepinne 8 9

11 Sentral UTB-YCA / UTB-GCA Maks. innedeler som kan kontrolleres Funksjonalitet i et kompakt hylster med innebygd uketimer Maks. grupper som kan kontrolleres Maks. grupper som kan kontrolleres 6 Opptil 00 innedeler / 00 grupper / 6 grupper kan kontrolleres av ett system. Opptil 6 sentrale er kan kobles til ett system, noe som gjør at drift og overvåkning kan oppnås fra det sentrale kontrollroet, i hver etasje, av hver leier eller i anleggsroet. Innebygd uketimer Timerfunksjonen er i stand til å kontrollere opptil 00 innedeler og gjør det mulig med detaljert planlegging for hver gruppe. En enkel tilnærming til systemkonfigurering reduserer koblingskostnader.. Tillater to daglige AV/PÅ-tider for hver ukedag.. Tillater tidsinnstillinger i 0-minutters stigninger.. Tidsdrift for en bestemt dag kan bli midlertidig avbrutt ved å trykke på "DAY OFF"-knappen på forhånd.. Timerinnstillinger kan overføres til neste dag. 5. Daglige tidsinnstillinger tillater kopier og lim inn-funksjonen. På Av Eksempel: Kontor Ukeplan Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Drift: Mandag~fredag 8:00~:00 og :00~8:00 Eksempel: Kontor Funksjoner Minnefunksjoner Sentral opprettholder opprinnelige innstillinger for alle innedeler. Disse dataene kan enkelt overføres til systemet selv etter at driftsforhold har blitt endret. Driftsforhold for alle innedeler kan memoreres Utedeler Kontroller opptil 00 innedeler Den sentrale en utfører systemkontroll når du har valgt Alle grupper, Brukerdefinerte grupper eller Individuelle grupper. Nøyaktig kontroll av funksjoner som Start/stopp, Driftsmodus, Temperatur og Lufthastighet sikrer komfort. Kontrollerbar metode Gruppe Alle Gruppe Gruppe Overføringslinje er Alle grupper Brukerdefinerte grupper Individuelle grupper Individuell Individuell Individuell Feilvisning Feilkoder kan vises for alle innedeler og utedeler. De siste feilkodene kan vises for enkel inspeksjon, service og vedlikehold. Sentral kontroll De 6 funksjonene til den individuelle en kan låses fra den sentrale en: alle funksjoner, timermodus, driftsmodus, temperaturinnstilling, filterjustering, av/på. Alle funksjoner kan kontrolleres kun via den sentrale en. Enkel drift Gruppe Gruppe Individuell Individuell Individuell Enkel og praktisk installasjon Kontrollen kan installeres på et flatt underlag. Kontrollpanelet og overføringsadapteren kan installeres separat. For fleksibilitet i installasjonen kan hovedenheten bygges inn i veggen eller blottstilles. Kontrollpanel Overføringslinje Strømforsyning 0-0V Vegg Overføringsadapter Tilkoblingskabel Overføringsadapter Innstillingseksempel () Kontrollpanel Kontrollpanel Innstillingseksempel () Mulig å forlenge opptil 5 m. (maks) (valgfrie servicedeler) Overføringsadapter Bak tak Kontrollfunksjoner er delt inn i tre grupper: Timerkontroll, Sentral kontroll og Driftskontroll, som vises tydelig. Et stort display viser tydelig hvilken innedel som er i bruk. Alle-kontrollmodus Gruppe-kontrollmodus Individuell-kontrollmodus TIMER- - OMRÅDE SENTRALT - OMRÅDE DRIFTS- - OMRÅDE Modell Strømforsyning Strømforbruk (W) Sikringskapasitet (A) Dimensjoner (H x B x D) () Vekt (g) <PAKKLISTE> Pakkliste UTB-YCA / UTB-GCA O DC V 0-0 V Hz enkeltfase,8 x 96 x 07 x 88 x Kontrollpanel/overføringskabel/tilkoblingskabel 0

12 Gruppe UTB-YDB / UTB-GDB Maks. grupper som kan kontrolleres 8 Maks. gruppe-rc som kan kobles til i et VRF-system 6 Nyttige funksjoner Gruppekontroll av innedeler med enkel drift Opptil 8 grupper kan kontrolleres av en enkelt kontroll. Opptil 6 gruppeer kan kobles til i et enkelt regulerbart kjølevæskesystem. Nettverksomformer (UTR-YRDA) er påkrevd for å koble gruppeer til et regulerbart kjølevæskesystem. Timerinnstilling på alle de tilkoblede innedelene er mulig gjennom sentralisert timer på frontpanelet. Med lukket deksel ens driftsindikatorer Viser driftsstatus og timerdriftsstatus for hver innedel. : På : Av : Timerdrift : Valg Funksjoner Høy ytelse og kompakt størrelse AV/ PÅ, driftsmodus, angi temperatur og luftstrøm kan kontrolleres/overvåkes sentralt eller individuelt. Kontroller opptil 8 grupper Sentral kontroll AV/PÅkontroll Uketimer En enkelt gruppe kontrollerer og overvåker opptil 8 grupper. Opptil 6 gruppeer kan kobles til i et enkelt regulerbart kjølevæskesystem. Opptil gruppeer kan kontrolleres av en enkelt nettverksomformer (UTR-YRDA). Møterom Restaurant Kontor- og hotellbygning (liten) Utedeler Gruppe for hotelletasje Gjesterom Alle de tilkoblede innedelene kan slås av/på samtidig ved sentralisert AV/PÅ-knapp på forsiden av dekselet. en kan raskt slås av og på ved AV/PÅ-knappen til hver innedel på forsiden av døren. Timer- og klokkevisning og innstilling ens navnemerker Skriv navnene på innedelene på merkelappene som følger med, og fest dem. Med åpent deksel Driftslampe Denne er på hvis noen av innedelene er i gang. Den blinker hvis det er feil på noen av innedelene. ALLE AV-knapp Trykk på ALLE AV-knappen for å slå av alle innedelene. ALLE PÅ-knapp Trykk på ALLE PÅ-knappen for å slå på alle innedelene. ALLE TIMERE-knapp Trykk på ALLE TIMERE-knappen for å slå timerdriften av eller på for alle innedeler. Start/stopp-knapp Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå tilsvarende innedel av eller på. Viser status og kontrollerer innedelene Nettverksomformer Lobby Gruppe for kontoretasje Kontorrom Enkel Lobby Kablet Innstillingsvisning Dagsvisning Timer- og klokkevisning Timermodus-visning Overføringsvisning Driftslåsvisning AV/PÅ-visning Viftehastighetsvisning Angi temperatur-visning Driftsmodus-visning Gruppe Kablet Trådløs Møterom Kontorrom Kablet Restaurant Opptil 8 grupper Timermodus (DELETE)-knapp DAY-knapp Angi tid-knapp PROGRAM (CLOCK ADJUST)-knapp ENTER-knapp Start/stopp-knapp Velg-knapp Viftekontroll-knapp Hovedkontroll-knapp Angi temperatur-knapp Innebygde uketimere Uketimeren er en standardfunksjon.. Timeren kan stilles inn for opptil innstillinger per dag (av/på, driftsmodus, angi temperatur). Tillater separate innstillinger for hver ukedag. AV/PÅ-veksling Veksling mellom kjøling/oppvarming Temperaturveksling (Toppavbrudd) Drift Tid Aircondition AV/PÅinnstilling som samsvarer med spesifikasjonsbehov for aircondition, er mulig. Drift Tid Veksling mellom kjølemodus og oppvarmingsmodus kan angis med tid. Drift Tid Siden toppstrømavbrudd utføres på en planlagt måte, er det mulig med innstilling som endrer romtemperaturen som er koblet med tid. Temperaturveksling (Anti-frys) Drift Tid Lav temperaturoppvarming kan angis for å hindre frysing i kalde regioner om natten osv. Stoppinnstilling Drift Tid Det er mulig å stille innedelens start/stopp slik at den er lik som airconditiondriftens sluttid. DC V-strømforsyning tilføres av en nettverksomformer. Modell Strømforsyning Dimensjoner () Vekt (g) Høyde Bredde Dybde Gruppe UTB-YDB / UTB-GDB DC V

13 Kablet UTB-YUB / UTB-GUB / UTB-TUB Romtemperaturen kan kontrolleres ved å finne nøyaktig temperatur fra den innebygde sensoren. Enkel å bruke med innebygd uke-/dagstimer. Én enkelt kontroll kontrollerer opptil 6 innedeler. Opptil kablede er kan kobles til én enkelt innedel. Maks. innedeler som kan kontrolleres 6 Enkel UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA Kompakt gir tilgang til grunnleggende funksjoner Opptil 6 innedeler kan kontrolleres med én. Passer til hoteller som har mange besøkende som koer inn og ut og ikke krever detaljerte funksjoner. Funksjoner Kraftige funksjoner og kompakt størrelse Denne kablede en har tre grunnleggende hovedfunksjoner i én enkelt enhet. Uketimer Nøyaktig og komfortabel Kablet Tilbakestillingstimer Innetemperatur kan oppdages nøyaktig ved å bruke en termosensor i den kablede en. Sy stemet vårt kan brukes forskjellige steder. Denne nye, kablede en og den valgfrie eksterne sensoren gir fleksibilitet i sensorplassering og passer til alle krav. Sensordel Eksempel på endring av sensor Ekstern sensor på soveroet (i bruk om natten) Fjernkontroll i stua (i bruk om dagen) Kablet Termosensorvisning Kontrolldel for endring av termosensoren Dag Natt Registreringspunktet kan enkelt endres Ekstern sensor Innebygde timere Uketimer: To AV/PÅ-tidspunkter kan angis for hver ukedag. Tidslinjevisning som er enkel å forstå Eksempel på skjermoppsett (Angitt til onsdag: 8:00 til 0:00.) Skjerm etter oppsett C Tid Diagnosekontrollfunksjon To metoder er tilgjengelige for å avgjøre grunnen til svikt dersom det oppstår en feil: Feildiagnosefunksjon Feillogg (du har tilgang til de siste 6 feilkodene) Enkel installasjon Tilbakestillingstimer: Lar brukeren angi temperaturer for to tidsintervaller hver ukedag. of each day of the week. Eksempel på skjermppsett (angitt fra søndag til lørdag: :00 til 5:00, 8 C.) 8 C Tid Ved oppsettet "uketimer" + "tilbakestillingstimer C 8 C C C Tid Kan monteres på den europeiske monteringsboksen (installasjonsdimensjon: 60 ) eller den innebygde JIS-boksen (japansk industristandard (installasjonsdimensjon: 8,5 ). Innebygd JIS-boks Europeisk monteringsboks 8 C. Funksjoner Brukervennlig drift Gir tilgang til grunnleggende funksjoner som Start/stopp, viftekontroll, hovedkontrollveksling og temperaturinnstilling. En stor Start/Stopp-knapp finner du midt på en for enkel bruk. Kan brukes saen med den vanlige en. Ut fra en feilvisning kan diagnostisering utføres på kontrollen. Enkel installasjon Maks. innedeler som kan kontrolleres 6 Kan monteres på den europeiske monteringsboksen (installasjonsdimensjon: 60 ) eller den innebygde JIS-boksen (japansk industristandard) (installasjonsdimensjon: 8,5 ). Europeisk bryterboks UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB Innebygd JIS-boks UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA Uten hovedkontroll Bakgrunnslys Bakgrunnslys gjør en enkel å bruke i et mørkt rom. Bakgrunnslys aktiveres ved alle knappefunksjoner og varer i 0 sekunder i driftsmodus og 5 sekunder i stoppmodus etter at knappen er trykket på. Drift Funksjoner Start/Stopp Viftekontroll Modell Hovedkontroll Temp.-innstilling UTB-YPB UTB-GPB UTB-TPB UTB-YRA UTB-GRA UTB-TRA *: Denne kontrollen er en begrenset del av funksjonen. * Det anbefales at den brukes saen med en annen type kontroll. Vist temperatur er angitt temperatur. Modell Kablet UTB-YUB / UTB-GUB / UTB-TUB Modell Enkel UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA DC V-strømforsyning tilføres av innedelen. DC V-strømforsyning tilføres av innedelen. tør 5 Strømforsyning DC V Strømforsyning DC V Høyde 0 Høyde 0 Dimensjoner () Bredde 0 Dimensjoner () Bredde 75 Dybde 7 Dybde Vekt (g) 60 Vekt (g) 90 (00: UTB-TPB) 90 (00: UTB-TRA)

14 SU MO TU WE TH FR SA Trådløs UTB-YVB / UTB-GVB Enkel og sofistikert drift med valg mellom dagstimere Velg mellom dagstimere Ekstern bryterstyring UTR-YESA Aircondition kan styres ved å koble til andre sensorbrytere I kombinasjon med en felttilført kortnøkkelbryter eller annen sensor tillater den eksterne bryterkontrollen kontroll over funksjonene AV/PÅ, temperatur, viftehastighet og driftsmodus. Dette gjør at produktet passer godt til for eksempel hotellrom. Kortnøkkel eller andre sensorbrytere er tilgjengelige som felttilførte deler. Elektrisk kobling UTB-YVB / UTB-GVB Funksjoner Innebygd dagstimer Velg mellom forskjellige timerprograer: On / Off / Program / Sleep Program-timer: Program-timeren går på AV- og PÅ-timeren én gang innenfor en -timersperiode. Sleep-timer: Sleep-timerfunksjonen korrigerer automatisk den angitte temperaturen i henhold til tidsinnstillingen for å hindre overdreven kjøling eller oppvarming på natten. /tørking Når sleep-timeren er stilt inn, stiger den angitte temperaturen automatisk med C hver time. Den angitte temperaturen kan stige maksimalt C. 60 min. T imer-innstilling Oppvarming Når sleep-timeren er stilt inn, synker den angitte temperaturen automatisk med C hver halvtime. Den angitte temperaturen kan synke maksimalt C. 0 min. C C C C Kortnøkkel Installasjonseksempel Automodusdrift som automatisk veksler mellom kjøling og oppvarming, aktiveres ved å bruke sensorbryteren og den eksterne bryterkontrollen. Merk: Alle innedeler går i sae modus. Romtemperatur T T Oppvarming Tid E PC SW SW Ekstern inngang EKSTERN BRYTER Kortnøkkel (Felttilført) Merknad. Velg en termosensorbryter som kan stilles inn for T og T. Merknad. Fjernkontrollens drift gjelder før bruk av automodus. Fjernkontrolllinje Fjernkontrolllinje Sensorprogramvare Sensorprogramvare (felttilført) E PC SW SW Til individuell tørrkontakt T = PÅ, T = AV Ekstern inngang EKSTERN BRYTER Sensorprogramvare (Felttilført) Ekstern bryterkontroll (UTR-YESA) C Enkel installering og drift Kodevalgsbryter hindrer saenblanding av innedeler (opptil koder kan angis.) C Bredt og presist overføringsområde. 60 min. 90 min. Timer-innstilling Systemadressering Under installeringsarbeidet kan systemadressering utføres ved bruk av den trådløse en og dermed eliminere manuell bryterinnstilling. Overføringslinje IR-mottakerenhet UTB-YWA Nødvendig for å kontrollere kanalmonterte enheter ved trådløs Kabelforbindelse Utedel Trådløs Kanalmontert innedel IR-mottakerenhet Trådløs Modell Trådløs Modell Ekstern bryterkontroll IR-mottakerenhet UTB-YVB / UTB-GVB UTR-YESA UTB-YWA Batteri,5 V (R0 / LR0 / AAA) x Strømforsyning DC V DC V Høyde 58 Høyde 0 Dimensjoner () Bredde 56 Dimensjoner () Bredde Dybde 0 Dybde 0 6,5 Vekt (g) 70 Vekt (g) DC V-strømforsyning tilføres av innedelen. 7

15 BACnet -port UTR-YLBA Programvare Maks. som kan kontrolleres VRF-systemer Maks. som kan kontrolleres 00 utedeler Maks. som kan kontrolleres 600 innedeler Det regulerbare kjølevæskesystemet kan brukes med et bygningsadministrasjonssystem. Gjør det mulig med sentral kontroll av opptil 600 innedeler gjennom BACnet, en global standard for åpne nettverk. ANSI / ASHRAE Standards 5-00 BACnet programspesifikk Kontroll (B-ASC) BACnet / IP over Ethernet. Kobler saen opptil regulerbare kjølevæskesystemer (600 innedeler/00 utedeler) per port. Ideell for installasjoner i høye bygninger og hoteller osv. CD-ROM (programvare) Minnepinne Nettverksomformer for LONWORKS UTR-YLLA Maks. 8 innedeler kan kobles til For tilkobling mellom regulerbart kjølevæskesystem (VRF-system) og et LONWORKS åpent nettverk for styring av små til mellomstore bygningsadministrasjonssystemer og VRF-systemer. UTR-YLLA tillater sentral overvåking og kontroll av et regulerbart kjølevæskesystem fra et bygningsadministrasjonssystem gjennom et LONWORKS -grensesnitt. Opptil 8 inn edeler kan kobles til en enkelt nettverksomformer. Installasjonseksempel Installasjonseksempel Nettverksomformer (UTR-YLLA) VRF-system Utedel USB-adapter * BACnet BACnet -operatørarbeidsstasjon (B-OWS) Nettverk for regulerbart kjølevæskeystem Maksimalt 8 enheter VRF-system Standard PC for bygningskontroll (LONWORKS -enhet) USB-adapter Utedel USB-adapter (Maks. systemer) USB-adapter BACnet -port (UTR-YLBA) CD-ROM (programvare) *: En XLON USB-adapter er felttilført. (XLON er et registrert varemerke for DH Electronics Company Gmbh.) Minnepinne Belysning Sikkerhetssystem Grensesnitt for automatisk brannalarm Ventilasjonssystem = BACnet -port for hvert system. = USB-kabel = Overføringslinje (LONWORKS -nettverk = Ethernet Belysning Sikkerhetssystem Grensesnitt for automatisk brannalarm Ventilasjonssystem Nettverk for regulerbart kjølevæskesystem LONWORKS nettverk Regulerbart kjølevæskesystem Maksimalt 8 enheter Regulerbart kjølevæskesystem PC-krav for denne programvaren Dimensjoner PC Operativsystem CPU Minne Skjerm Nødvendig maskinvare Nødvendig programvare <PAKKLISTE> Pakkliste Grensesnitt AT-kompatibel maskin som kjører Microsoft Windows Microsoft Windows 000 Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) Microsoft Windows XP Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) Intel Pentium III 00 MHz eller høyere 56 MB eller mer 0 x 768 punkter eller mer LAN (0BASE-T / 00BASE-TX) USB. *Strømforsyningen på 00 ma / 5 V DC er nødvendig for én USB-adapter. PC (felttilført) USB-adapter (DH electronics XLON USB USB-WM-FTT) (felttilført) * adapter er nødvendig for regulerbart kjølevæskesystem. Adobe Acrobat Reader.0 eller senere CD-ROM / minnepinne Hovedspesifikasjon Strømforsyning Strømforbruk (W) Dimensjoner (H X B X D) () Vekt (g) Overføringsspesifikasjon Overføringshastighet Sender/mottaker Form på overføringsvei BMS-SIDE Hz 0-0 V,5 W 67 X 88 X kbps FTT-0A Fri topologi Terminert motstand Ingen (fester seg på en nettverksterminal.) 95 (hullavstand) 95 (hullavstand) - 5 For Mx0Lskruer,6 7 (hullavstand) 88-5 For Mx0L-skruer

16 Nettverksomformer UTR-YRDA Denne nettverksomformeren skal brukes til å koble et enkeltsplittsystem eller en gruppe (UTB-YDB / UTB-GDB) til det regulerbare kjølevæseksystemet. Velg funksjonen ved å bruke omskifteren ved installasjonen. Installasjonseksempel Splittsystemer kan kontrolleres fra en sentral eller PC-kontroll gjennom tilkoblingen til det regulerbare kjølevæskesystemets nettverksomformer. Standard og sentral tilbyr Av/på-kontroll, hovedkontroll, temperatur- og viftestyring osv. En enkelt nettverksomformer kan brukes til å koble til og kontrollere opptil 6 enkeltenheter. Nettverksomformer (UTR-YRDA) Brukes til å koble til et enkeltsplittsystem Overføringsadapter UTR-YTMA For aircondition i mellomstore og store bygninger kan kontrollprogramvaren kontrollere og overvåke flere airconditioner saen med de som er plassert i andre bygninger. Enheten gjør det mulig å kontrollere annet utstyr via saenlenkings- eller tilkoblingskabel. Opptil 00 innedeler / 00 utedeler kan kobles til en overføringsadapter. Installasjonseksempel Webovervåkningsverktøy Saenlenkingskabel PC-kontroll Sentral Serviceverktøy VRF-system Overføringslinje (ikke-polar -leder) Dimensjoner Strømforsyning Hz 0-0 V Gruppe av enkeltsplitt Strømforbruk (W),9 Sikringskapasitet A 90 06,6 VRF-system Enkeltsplitt Dimensjoner (H X B X D) () Vekt (g) 00 X 88 X Snakk med distributøren for splitt-aircondition som kan kobles til. Opptil 00 nettverksomformere kan kobles til i ett enkelt regulerbart kjølevæskesystem. En enkelt nettverksomformer blir regnet som ett enkelt kjølevæskesystem uavhengig av antall tilkoblede enkeltmodeller. gruppeer kan kobles til en enkelt nettverksomformer (UTR-YRDA). VRF-system Hovedspesifikasjon Netverksomformer (UTR-YRDA) Maks. ant. nettverksomformere som kan kobles til 6 enheter Dimensjoner Gruppe UTB-YDB / UTB-GDB Brukes til å koble til gruppe Stor multi * kjølevæskekretser kan dekkes av en enkelt nettverksomformer (UTR-YRDA). Opptil totalt 6 nettverksomformere (UTR-YRDA) og sentrale adaptere kan kobles til i et enkelt kjølevæskesystem. Signalforsterker UTR-YRPC Denne enheten tillater tilkobling av følgende antall enheter: () Overføringslinje: Maks 000 m () Enheter som kan kobles til: Maks. innedeler: 00 enheter Maks. utedeler: 00 enheter Maks. er: 6 enheter Opptil 8 signalforsterkere kan installeres i ett enkelt kjølevæskesystem. En signalforsterker er nødvenig: () Når den totale kabellengden på overføringslinjen overskrider 500 m. () Når det totale antall enheter på overføringslinjen overskrider 6. Installasjonseksempel B mellom A og B: 00 m mellom B og C: 00 m mellom B og D: 500 m Dimensjoner Strømforsyning Strømforbruk (W) Dimensjoner (H X B X D) () Vekt (g) Hz 0-0 V 8,5 67 X 88 X (hullavstand) 95 (hullavstand) - 5 For Mx0Lskruer,6 7 (hullavstand) 88-5 For Mx0L-skruer 67 A Signalforsterker Strømforsyning Strømforbruk (W) Dimensjoner (H X B X D) () Vekt (g) Hz 0-0 V,5 67 X 88 X 500 C D 95 (hullavstand) 95 (hullavstand) - 5 For Mx0Lskruer,6 7 (hullavstand) 88-5 For Mx0L-skruer 67 0

17 Serviceverktøy UTR-YSTC Programvare Overvåker og kontrollerer 00 utedeler Overvåker og kontrollerer 00 innedeler Omfattende overvåknings- og analysefunksjoner for installasjon og vedlikehold Driftsstatus kan kontrolleres og analyseres for å oppdage selv de minste uregelmessigheter. Lagring av data på systemdriftsstatus på PC gjør det mulig å få tilgang selv fra andre steder. Opptil 00 innedeler (et enkelt regulerbart kjølevæskesystem) kan kontrolleres og overvåkes i store bygninger eller hoteller. Denne programvaren kan kobles til alle punkter på en overføringslinje med USB-adapter (felttilført) Kabelforbindelse Feillogg Viser feilinformasjonen for hver enhet. Feilinformasjonen kan sekvensielt vise opptil 50 gjenstander slik som de oppstår, og begynner med den siste feilen. Systemliste Viser den totale driftsstatusen til alle eller spesifiserte enheter i systemet i listeform. Kjølevæskerør Overføringslinje USB-adapter (Felttilført) (Felttilført) eller overføringsadapter Enkelt (UTR-YTMA) å utføre med USB-adapter Oppstartsverktøy Testkjøringskoandoer kan utføres med dette verktøyet. Ved testkjøring kan utedelens/innedelens sensordata (oppstartsloggdata) lagres. Når testen er ferdig, kan disse dataene eksporteres i CSV-filformat. *USB-adapter er U0 USB-nettverksgrensesnitt fra Echelon Corporation. Funksjoner Ekstern filnedlasting Drifts- og feilloggdata kan lastes ned. Kun de nødvendige dataene kan lastes ned ved å spesifisere kjølevæskesystem, enhet og tidsområde. Utstyrsdetalj (diagram) Viser detaljinformasjonen for sensorverdier, elektriske komponenter osv. for de spesifiserte enhetene skjematisk. Informasjonen her kan brukes saen med detaljinformasjonen i listeform for å kontrollere driftsstatus for enheter og gjøre detaljanalyse på årsaken dersom det oppstår en feil. Utstyrsdetalj (liste) Viser detaljinformasjonen for sensorverdier, elektriske komponenter osv. i et spesifisert kjølevæskesystem i listeform. Informasjonen her kan brukes saen med detaljinformasjonen i diagramform for å kontrollere driftsstatus for enheter og gjøre detaljanalyse på årsaken dersom det oppstår en feil. PC-krav for denne programvaren AT-kompatibel maskin som kjører Microsoft Windows Microsoft Windows 000 Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) Microsoft Windows XP Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) TM TM Intel Pentium / Celeron, AMD Athlon / Duron GHz eller høyere, GB eller mer 56 MB eller mer Seriell port og USB-port Internet Explorer 6.0 eller senere. AdobeAcrobat Reader.0 eller senere Saenlenkingskabel D-sub 9-pinners [felttilført] USB-adapter er U0 USB-nettverksgrensesnitt fra Echelon Overføringsadapter (UTR-YTMA) eller Corporation. PC Programvare Maskinvare <PAKKLISTE> Pakkliste Operativsystem CPU HDD Minne Grensesnitt CD-ROM / minnepinne Overføringsadapter eller USB-adapter til valgfrie deler er nødvendig for å koble denne programvaren til det regulerbare kjølevæskesystemet.

18 Webovervåkningsverktø y UTR-YMSA Produktfunksjoner Programvare regulerbare kjølevæskesystem kan støttes Feilsøking utføres ved å overvåke hver aircondition-enhet eksternt gjennom periodiske systemkontroller. Feilmelding kan automatisk overføres til flere plasseringer ved hjelp av Internett*. Krever enten en tilpasset Internettilkobling* eller telefonlinje. En feilforekomst kan oppdages gjennom feilmeldinger og informasjon om utstyrsstatus som fås fra en ekstern plassering. Overvåkningsdataene på en ekstern side kan lastes ned valgfritt. Og disse dataene kan vises i frakoblet modus på serviceverktøyet. Overvåkningssidens datamaskin må ikke installere spesiell programvare, det kreves en generell nettleser. *Uforanderlig global IP-adresse er nødvendig. 600 innedeler kan overvåkes Saenligningstabell Nr. Gjenstand Serviceverktøy UTR-YSTC Utbyttbarhet av utstyr Indikasjon på utstyrsliste Driftskontroll Indikasjon på enhetsdiagram Webovervåkningsverktøy UTR-YMSA Overvåkningsside Regulerbart kjølevæskesystem Webovervåkningssystem 5 Oppstartsverktøy Overvåkningsside Regulerbart kjølevæskesystem 6 Overvåkning av utstyrsinformasjon Utedel 7 Overvåkning av driftsforhold Overføringslinje 8 Overvåkning av sensordata Internett eller telefonlinje Programvare UTR-YMSA 9 0 Indikasjon på tendensgraf Lagring og CSV-utmating av driftslogg (sensordata) Utskrift av tendensgraf Overføringsadapter UTR-YTMA Overvåkning og skjermvisning av uregelmessigheter Send automatisk overføring av uregelmessigheter på e-post * Innstilling for brukernivå Systemkomponenter Overvåkningsside PC (felttilført) Internett eller telefonlinje Regulerbart kjølevæskesystem Programvare (UTR-YMSA) Saenlenkingskabel (felttilført) PC (felttilført) Overføringsadapter (UTR-YTMA) eller USB-adapter (felttilført) Regulerbart kjølevæskesystem Støtter regulerbare kjølevæskesystemer (VRF) PC-overføringsadaptere (maks adaptere per PC) tillater kontroll og overvåkning av opptil 600 enheter. Passer til store bygninger eller hoteller. VRF-systemVRF-systemVRF-systemVRF-system : Maks. 00 : Maks. 00 : Maks. 00 : Maks. 00 * Kun tilgjengelig når du er koblet til Internett. PC-krav for denne programvaren PC Programvare Maskinvare <PAKKLISTE> Pakkliste Minnepinne Operativsystem CPU HDD Minne Grensesnitt AT-kompatibel maskin som kjører Microsoft Windows Microsoft Windows 000 Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) Microsoft Windows XP Professional (engelsk versjon / Service pack eller senere) TM TM Intel Pentium / Celeron, AMD Athlon / Duron GHz eller høyere, GB eller mer 5 MB eller mer Seriell port (maks. ) * og USB-port Internet Explorer 6.0 eller senere. AdobeAcrobatReader / *.0 eller senere Saenlenkingskabel D-sub 9-pinners [felttilført] USB-adapter er U0 USB-nettverks- Overføringsadapter (UTR-YTMA) eller grensesnitt fra Echelon Corporation. CD-ROM / minnepinne * port er nødvendig for hvert regulerbare kjølevæskesystem (VRF-system) som er tilkoblet. * Hvis Internet Explorer er installert på den eksterne PC-siden, er ekstern overvåkning av statusen til VRF-systemet tilgjengelig. Overføringsadapteren eller USB-adapteren til valgfrie deler er nødvendig for å koble denne programvaren til VRF-systemet. 5

19 Utedeler Oversikt over utedeler Ved å kombinere 6 typer (master- og slaveenhet 8/0/ HK) fra til utedeler, fra 8 HK (, kw) til HK (0 kw). Kapasitet Modellnavn Masterenheter Slaveenheter Dimensjoner Masterenhet og slaveenhet har sae dimensjoner., kw (8 HK) AJ*A7LATF 8,0 kw (0 HK) AJ*A90LATF 0,0 kw ( HK) AJ*6LATF AJ* : AJY (FUJITSU), AJG (GENERAL) AJ*A7UATF AJ*6UATF Kapasitetsområde Kombinasjon av utedeler HK Kapasitet (kw) Maks. antall innedeler som kan kobles til Total kapasitet på innedel (kw) Område for utedelens kapasitet EnhetSlave HK Kapasitet Master Slave (kw) UTEDEL , 8,0 0,0,8 50, 56,0 6, 68,0 7,8 80,0 8,0 90, 96, ,-,6,0-,0 0,0-60,0,-67, 5,-75,6 8,0-8,0,-9,6, % 6,-09 0,0-0,0-6 5,-5 8,0-5,0-5 5,0-6 60, , 8,0 0,0,8 50, 56,0 6, 68,0 80,0 7,8 8,0 90, 96, AJ*A7LATF AJ*A90LATF AJ*6LATF AJ*A7LATF AJ*A90LATF AJ*A90LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*A90LATF AJ*A90LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*6LATF AJ*A7UATF AJ*A7UATF AJ*A7UATF AJ*6UATF AJ*A7UATF AJ*6UATF AJ*6UATF AJ*6UATF AJ*A7UATF AJ*A7UATF AJ*A7UATF AJ*6UATF UTEDEL AJ* : AJY (FUJITSU), AJG (GENERAL) Nominell systemkapasitet HK Modellnavn Strømkilde Kapasitet Inngangsstrøm Kondensatorribbe Luftstrømsrate Lydtrykknivå Kompressormotorytelse Dimensjoner H x B x D Vekt Kjølevæskebelastning kw Varming kw Varming m /t db (A) kw kg kg Væske Tilkoblingsrør m Gass Driftstemperaturområde ºC Varming 8 AJ*A7LATF, 5,0 7,00 6,76 Blåfarget / 60,0 +,6 500 x 00 x ,0 ø,70 ø, -5 til -0 til 0 AJ*A90LATF 8,0,5 8,75 8,5 Blåfarget / 60,0 +,6 500 x 00 x ,0 ø,70 ø, -5 til -0 til AJ*6LATF 0,0 5,0,, Blåfarget / 6,0 +,6 +,6 500 x 00 x ,5 ø,70 ø 8,58-5 til -0 til 6 AJ*A7LATF AJ*A7UATF -faset 80-5 V 50 Hz,8 50,0,0,5 Blåfarget 0700 x 6 / 6,0 +,6 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,0 +,0 ø,70 ø 8,58-5 til -0 til 8 AJ*A90LATF AJ*A7UATF 50, 56,5 5,8 5, Blåfarget 0700 x 6 / 6,0 +,6 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,0 +,0 ø 5,88 ø 8,58-5 til -0 til 0 AJ*A90LATF 56,0 6,0 7,5 7,0 Blåfarget 0700 x 6 / 6,0 +,6 /,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,0 +,0 ø 5,88 ø 8,58-5 til -0 til AJ*6LATF AJ*A7UATF 6, 70,0 0, 0,0 Blåfarget / 6,0 +,6 +,6 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 +,0 ø 5,88 ø,9-5 til -0 til Merk: er basert på følgende forhold: : Innetemperatur på 7 C DB / 9 C WB og utetemperatur på 5 C DB / C WB. Oppvarming: 0 C DB / (5 C WB) og utetemperatur på 7 C DB / 6 C WB. Rørlengde: 7,5 m; Høydeforskjell mellom utedel og innedel: 0 m. 6 7 AJ*6LATF 68,0 76,5,,7 Blåfarget / 6,0 +,6 +,6 /,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 +,0 ø 5,88 ø,9-5 til -0 til AJ*A90LATF AJ*A7UATF AJ*A7UATF 7,8 8,5,8,0 Blåfarget 0700 x 6 / 6,0 +,6 /,7 +,7 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,0 +,0 +,0 ø 5,88 ø,9-5 til -0 til AJ*6LATF AJ*6UATF 80,0 90,0 6,7 6,5 Blåfarget 0800 x 6 / 6,0 +,6 +,6 /,6 +,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 + 5,5 ø 5,88 ø,9-5 til -0 til AJ*A90LATF 8,0 9,5 6, 5,5 Blåfarget 0700 x 6 / 6,0 +,6 /,6 +,6 /,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,0 +,0 +,0 ø 9,05 ø,9-5 til -0 til AJ*6LATF AJ*A7UATF -faset 80-5 V 50 Hz 90, 0 9, 8,5 Blåfarget x 6 / 65,0 +,6 +,6 /,6 +,6 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 +,0 +,0 ø 9,05 ø,9-5 til -0 til AJ*6LATF 96,0 08 0,8 0, Blåfarget x 6 / 65,0 +,6 +,6 /,6 +,6 /,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 +,0 +,0 ø 9,05 ø,9-5 til -0 til 6 8 AJ*6LATF AJ*6UATF AJ*A7UATF 0 5,7, Blåfarget 0800 x / 65,0 +,6 +,6 /,6 +,6 +,6 /,7 +,7 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 + 5,5 +,0 ø 9,05 ø,7-5 til -0 til AJ*6LATF AJ*6UATF 08 5, 5,0 Blåfarget 0800 x / 66,0 +,6 +,6 /,6 +,6 +,6 /,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 + 5,5 +,0 ø 9,05 ø,7-5 til -0 til AJ*6LATF AJ*6UATF AJ*6UATF 0 5 0,0 9,7 Blåfarget 0800 x 6 / 66,0 +,6 +,6 /,6 +,6 +,6 /,6 +,6 +,6 500 x 00 x 650 /500 x 00 x 650 /500 x 00 x ,5 + 5,5 + 5,5 ø 9,05 ø,7-5 til -0 til

Luft til vann varmepumpe

Luft til vann varmepumpe Luft til vann varmepumpe Nyskapende løsning for boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Waterstage er et økonomisk og miljøvennlig system for varmtvann via varmepumpe Waterstage er et effektivt varmesystem

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Panasonic varmepumper

Panasonic varmepumper 2009 / 2010 VARMEPUMPER / AIR CONDITION NORDISK KLIMADESIGN Reduserte fyringskostnader - bedre inneklima Panasonic varmepumper KLIMA LØSNINGER www.ecoconsult.no PANASONIC ETHEREA - DESIGN I FOKUS! Panasonic

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016 NY AQUAREA-SERIE VARMEPUMPETEKNOLOGI MED 2015 2016 2015-2016 V01 NY AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE 2015-2016 NYHET 2015 / 2016 AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE Innhold PANASONIC NR. 1...4 PANASONIC UTVIKLER

Detaljer

fujitsu varmepumper For hus og hjem MULTI INVERTER waterstage

fujitsu varmepumper For hus og hjem MULTI INVERTER waterstage Offisiell Klima forhandler fujitsu varmepumper For hus og hjem vegg Gulv MULTI INVERTER waterstage luft/vann Fujitsu varmepumper Utgitt av: FJ Klima Norge Postboks 237 Tiller 7477 Trondheim Tel +47 72

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

t o r ) t f a k f f e k * Te s t e t a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t

t o r ) t f a k f f e k * Te s t e t a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t NEKAS har solgt omlag 3000 varmepumper Vi er også autorisert elinstallatør Vi monterer varmepumper i 17 kommuner Eget verksted Ring 63 90 10 10 for mer info Vi tilbyr gratis befaring hos deg 2011 NEKAS

Detaljer

PANASONIC VARMEPUMPER 2010 / 2011

PANASONIC VARMEPUMPER 2010 / 2011 1 2010/2011 PANASONIC VARMEPUMPER 2010 / 2011 heatingandcoolingsystems . 2 t o r ) t f a k * Te s t e t a v S v e HE9LKE r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t f f e k i t ut. HE9LKE har

Detaljer

Når krefter er et krav. 2012/2013 næring og industri

Når krefter er et krav. 2012/2013 næring og industri Når krefter er et krav 2012/2013 næring og industri ECOCONSULT AS EcoConsult AS ble etablert i 1999 og har utviklet seg som en av Skandinavias største distributør av varmepumper og air condition. Selskapet

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12PKE S. 08 Basic

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 01.09.14 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12/18PKE

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Luft/vann varmepumper

Luft/vann varmepumper Luft/vann varmepumper INNHOLD Varmepumper fra Hitachi: Kvalitet, Effektivitet og lang levetid 2 Hvordan fungerer en varmepumpe? 4 Fordeler med en varmepumpe 6 Hvilket system skal jeg velge? 8 Fordeler

Detaljer

NY eco touch. FD-serien FJERNKONTROLL. www.klimawebsiden.no

NY eco touch. FD-serien FJERNKONTROLL. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no 2013 NY eco touch FJERNKONTROLL FD-serien GR4-1-2013 Hovedkontor Oslo: vdeling Bergen: vdeling Drammen: vdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Waterstage er en Luft-til-vann varmepumpe som bl.a. kan varme opp vann, ovner og gulv i huset ditt. Høyeffektserien

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

fujitsu varmepumper For hus og hjem MULTI INVERTER waterstage

fujitsu varmepumper For hus og hjem MULTI INVERTER waterstage Offisiell Klima forhandler fujitsu varmepumper For hus og hjem vegg Gulv MULTI INVERTER waterstage luft/vann Fujitsu Classic LGC Vi gir deg det beste! FJ Klima Norge er eneste offisielle importør av Fujitsu

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett.

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett. PicoScope 6 PC-oscilloskopprogramvare Brukerveiledning PicoScope 6 brukerveiledning I Innholdsfortegnelse 1 Velkommen...1 2 Oversikt, PicoScope...2 6 3 Innledning...3 1 Juridisk erklæring...3 2 Oppgraderinger...4

Detaljer

Toshiba varmepumper / aircondition

Toshiba varmepumper / aircondition Toshiba varmepumper / aircondition - for næringslokaler Komfortabel energisparing for din bedrift Prislisteserie 1-7: 1 Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Utgitt: juli 2008 2 Toshiba varmepumper/aircondition

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer