XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok"

Transkript

1 XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok

2 Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe naturlig språk eller datamaskinspråk, i noen form eller med noen metode, elektronisk, mekanisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra BenQ Corporation. Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg konkret alle garantier, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Videre forbeholder BenQ Corporation seg retten til å revidere denne publikasjonen og foreta endringer fra tid til annen i innholdet av dette dokumentet uten at BenQ Corporation er forpliktet til å varsle om slike revideringer eller endringer. Strømsikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsinstruksjonene for å oppnå optimal ytelse og lang levetid for skjermen. Nettstrømpluggen isolerer dette utstyret fra nettstrømforsyningen. Strømforsyningsledningen fungerer som en strømfrakoblingsenhet for utstyr som kan plugges inn. Kontakten bør finnes nær utstyret og lett tilgjengelig. Dette produktet må opereres med typen strøm som er angitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på typen strøm som er tilgjengelig, kontakt forhandleren eller det lokale strømselskapet. En godkjent strømledning større enn eller lik H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm 2 må brukes. Pleie og rengjøring Rengjøring. Koble alltid skjermen fra stikkontakten før rengjøring. Rengjør LCD-skjermens overflate med en lofri klut som ikke lager riper. Unngå bruk av væsker, aerosol eller rengjøringsmidler for glass/vinduer. Spor og åpninger på baksiden eller på toppen av kabinettet er for ventilasjon. De må ikke blokkeres eller dekkes til. Skjermen bør aldri plasseres nær eller over radiatoren eller en varmekilde, og heller ikke i en innkapsling med mindre det sørges for riktig ventilasjon. Skyv aldri gjenstander eller søl væske av noe slag inn i dette produktet. 2

3 Vedlikehold Ikke forsøk å utføre service og vedlikehold på produktet selv, ettersom åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre risikoer. Ved misbruk av typen ovenfor eller andre uhell som for eksempel å miste skjermen i gulvet eller feilhåndtere den på annen måte, kontakt kvalifisert personale for service. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3

4 Innhold Copyright...2 Fraskrivelse...2 Strømsikkerhet...2 Komme i gang...6 Bli kjent med skjermen...8 Frontvisning... 8 Baksidevisning... 8 Hvordan du monterer skjermen Hvordan koble fra stativet og basen Justere skjermhøyden Rotere skjermen Justering av visningsvinkel Bruke skjermens veggmonteringssett Få mest mulig ut av BenQ-skjermen Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin Hvordan installere på Windows 8-systemer (kun utvalgte modeller) Hvordan installere på Windows 7-systemer Hvordan installere på Windows Vista-systemer Hvordan se på 3D-innhold på skjermen Hvordan justere skjermen Kontrollpanelet S Switch Grunnleggende om bruk av menyer Første gangs oppsett for spill Bildeoptimalisering Tilpasse hurtigtastene Stille inn din egen spillmodus Nedlasting av flere spillmoduser ved hjelp av Game Mode Loader Justere visningsmodusen Bruke Smart skalering Bruke Øyeblikksmodus Navigere på hovedmenyen Skjerm-menyen Bilde-meny Bilde avansert-menyen Lagre innstillinger-menyen Lyd-menyen Systemmeny

5 Feilsøking...55 Ofte stilte spørsmål (FAQ) Trenger du mer hjelp?

6 Komme i gang Når du pakker ut, må du sjekke at du har følgende komponenter. Hvis noe mangler eller er ødelagt, vennligst kontakt kjøpsstedet for å få en ny del. BenQ LCD-skjerm Skjermstativ Monitorbase S Switch (Swift Switch) Hurtigstartguide CD-ROM Strømledning (Bildet kan avvike fra produktet som leveres i din region.) 6 Komme i gang

7 USB-kabel Videokabel: D-Sub Videokabel: DVI-D Dual Link Videokabel: HDMI (Valgfritt tilbehør, selges separat) Videokabel: DP (Valgfritt tilbehør, selges separat) NVIDIA 3D Vision sett (Bare for XL2420TX) Beskyttende deksel Hodetelefonkrok (Forhåndsinstallert, kan fjernes) Tilgjengelig tilbehør og de aktuelle bildene kan avvike fra det faktiske innholdet og produktet som leveres i ditt område. Kabler som ikke følger med produktet, må kjøpes separat. Vurder å beholde esken og emballasjen for senere bruk i tilfelle du må transportere skjermen. Den tilpassede skumgummipakningen er ideell beskyttelse for skjermen under transport. Hold alltid produktet og tilbehøret utenfor rekkevidden til små barn. Komme i gang 7

8 Bli kjent med skjermen Frontvisning 1 1. Infrarød (IR) sensor (Bare for XL2420TX) 2. Kontrollknapper 3. Av/på-knapp 4. Indikator for infrarød (IR) stråling Baksidevisning Nettstrømkontakt 6. Kabelsamlingshull 7. Spor for Kensington-lås 8. Hodetelefonkrok 9. Håndtak Bli kjent med skjermen

9 S Switch-kontakt 11. DisplayPort-kontakt 12. D-Sub-kontakt 13. DVI-D-kontakt 14. HDMI-kontakt x USB-port (oppstrøms, kobler til PCen) 16. USB-port (nedstrøms, kobler til USB-enheter) 17. Hodetelefonplugg 18. USB-port x 2 (nedstrøms, kobler til USB-enheter) 19. Utløserknapp for VESA-montering Bli kjent med skjermen 9

10 Hvordan du monterer skjermen Hvis datamaskinen er slått på, må du slå den av før du fortsetter. Ikke koble til eller slå på strømmen til skjermen før du blir bedt om å gjøre det. Følgende illustrasjoner er bare for referanseformål. Tilgjengelige inndata- og utdataporter kan variere avhengig av modellen du har kjøpt. 1. Fest skjermbasen. Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens omgivelser og kontroller. Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt, åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt under skjermens innpakningspose som polstring. Legg skjermen forsiktig ned på en flat, ren og polstret overflate. (For XL2420T / XL2420TX) Plasser stativbasens kontakt overfor enden av stativarmen. Kontroller at låseknastene på enden av stativet går forbi holdeplatene på stativet, og skyv sammen stativ og base. Når basen er riktig festet, peker pilen på enden av stativet mot RISER UNLOCK. XL2420T / XL2420TX Holdeplate Låseknast 10 Hvordan du monterer skjermen

11 Vri stativet mot klokken for å plassere pilen på enden av stativet overfor pilen på skjermbasen ( ). Hev vingeskruelokket ( ) og stram til vingeskruen som vist ( tilbake. ). Skyv deretter lokket Trekk dem forsiktig fra hverandre igjen for å sjekke at de gikk riktig i lås. 1 XL2420T / XL2420TX 3 2 (For XL2720T) Lyser opp enden av stativet litt for å sikre en vellykket installasjon ( ). Fest skjermstativet til skjermbasen som vist ( ). Plasser pilen på enden av stativet overfor pilen på skjermbasen. XL2720T 2 1 Vri stativet med klokken inntil det ikke går lenger. XL2720T Hvordan du monterer skjermen 11

12 Hev vingeskruelokket ( vingeskruen som vist ( tilbake. ) og stram til ). Skyv deretter lokket XL2720T 1 2 Still inn og plasser stativarmen overfor skjermen ( ), og skyv dem sammen inntil de klikker og går i lås ( ). Trekk dem forsiktig fra hverandre igjen for å sjekke at de gikk riktig i lås. Løft skjermen forsiktig, legg den over på siden og plasser den stående på stativet eller en flat, plan overflate. 1 2 Hvis du vil flytte skjermen, må du holde håndtaket og bunnen på stativbasen samtidig som vist. Du kan beskytte skjermen ved hjelp av det medfølgende beskyttende dekselet. Du kan få behov for å justere høyden på skjermstativet. Se Justere skjermhøyden på side 20 hvis du vil ha mer informasjon. 12 Hvordan du monterer skjermen

13 Du bør plassere skjermen og stille inn visningsvinkelen for å redusere gjenskinn fra andre lyskilder til et minimum. -5 O ~ +20 O 2. Koble til PC-ens skjermkabel. Enten Ikke bruk både DVI-D-kabelen og D-Sub-kabelen på samme PC. Det eneste tilfellet når begge kabler kan brukes er hvis de er koblet til to forskjellige PC-er med egnede skjermsystemer. Slik kobler du til D-Sub-kabelen Koble pluggen på D-Sub-kabelen (på enden uten ferrittfilter) til skjermens videokontakt. Koble den andre endren av kabelen (på enden med ferrittfilter) til datamaskinens skjermkontakt. Stram til alle fingerskruer for å forhindre at pluggen faller ut ved et uhell. Slik kobler du til DVI-D Dual Link-kabelen Koble pluggen på DVI-D Dual Link-kabelen til skjermens videokontakt. Koble den andre endren av kabelen (på enden med ferrittfilter) til datamaskinens skjermkontakt. Eller Stram til alle fingerskruer for å forhindre at pluggen faller ut ved et uhell. Slik kobler du til HDMI-kabelen Koble pluggen på HDMI-kabelen til HDMI-porten på skjermen. Koble den andre enden av kabelen til HDMI-porten på en digital utdataenhet. Eller Hvordan du monterer skjermen 13

14 TV OUT Slik kobler du til DP-kabelen Koble pluggen på DP-kabelen til skjermens videokontakt. Koble den andre endren av kabelen til datamaskinens skjermkontakt. Eller Hvis mer enn én videooverføringsmetode er tilgjengelig for deg, ønsker du kanskje å vurdere hver videokabels bildekvalitet før du etablerer tilkoblingen. - Bedre kvalitet: HDMI / DVI-D / DP - God kvalitet: D-Sub Videokablene i pakken og på illustrasjonene til høyre kan variere avhengig av region. 3. Koble til hodetelefonene. Du kan koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten på venstre side av skjermen. 4. Koble til USB-enheter. Koble USB-kabelen mellom PCen og skjermen (via den oppstrøms USB-porten på baksiden). Denne oppstrøms USB-porten overfører data mellom PCen og USB-enhetene som er koblet til skjermen. PDIF-OUT SDIF-OUT Koble USB-enhetene via andre USB-porter (nedstrøms) på skjermen. Disse nedstrøms USB-portene overfører data mellom tilkoblede USB-enheter og den oppstrøms porten. Se bildet til høyre. 14 Hvordan du monterer skjermen

15 5. Koble S Switch til skjermen. Koble S Switch til S Switch-kontakten på baksiden av skjermen. Plasser S Switch ved siden av skjermbasen. Du kan plassere S Switch enten til venstre eller til høyre for skjermbasen. 6. Koble strømkabelen til skjermen. Plugg en ende av strømledningen inn i kontakten merket på baksiden av skjermen. Ikke koble den andre enden til et strømuttak riktig ennå. 7. Organiser kablene. 8. Koble til og slå på strømmen. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt, og slå på strømmen. Bildet kan avvike fra produktet som leveres i din region. Hvordan du monterer skjermen 15

16 Slå på skjermen ved å trykke på av/på-knappen på skjermen. Slå på datamaskinen også, og følg instruksjonene i Få mest mulig ut av BenQ-skjermen på side 24 for å installere skjermprogramvaren. For å forlenge produktets levetid anbefaler vi at du bruker datamaskinens strømstyringsfunksjon. Når skjermen er slått på, er det viktig å unngå overoppheting. Du må derfor ikke dekke til skjermen med det medfølgende beskyttelsestrekket eller blokkere ventilasjonsåpningene. 16 Hvordan du monterer skjermen

17 Hvordan koble fra stativet og basen 1. Klargjør skjermen og området. Slå av skjermen og strømmen før du plugger ut strømledningen. Slå av datamaskinen før du plugger ut skjermsignalkabelen. Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt, åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt på skrivebordet, f.eks. et håndkle, før du legger skjermen med forsiden ned på en flat, ren og polstret overflate. Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens omgivelser og kontroller. 2. Fjern skjermstativet. Mens du trykker på og holder utløserknappen for VESA-monteringen ( skjermen ( og ). ), løsner du stativet fra Fjern skjermbasen. Plasser pilen nederst på stativet overfor pilen på skjermstativet. Hev vingeskruelokket ( ) og løsne vingeskruen som vist ( ). 2 1 Hvordan du monterer skjermen 17

18 (For XL2420T / XL2420TX) Vri stativet med klokken slik at pilen nederst på stativet peker mot RISER UNLOCK ( ). Deretter løsner du basen fra stativet ( ). 1 XL2420T / XL2420TX 2 (For XL2720T) XL2720T Hev vingeskruelokket ( som vist ( ). ) og løsne vingeskruen 1 2 Vri stativet mot klokken inntil det ikke går lenger. XL2720T 18 Hvordan du monterer skjermen

19 Deretter løsner du basen fra stativet. XL2720T Du kan fjerne hodetelefonkroken som vist. Plasser hodetelefonkroken et sikkert sted. Hvordan du monterer skjermen 19

20 Justere skjermhøyden Når du skal justere skjermhøyden, holder du både venstre og høyre side av skjermen for å senke den, eller løfter den opp til ønsket høyde. Unngå å plassere hender på øvre eller nedre del av det høydejusterbare stativet eller nederst på skjermen, ettersom en stigende eller fallende skjermen kan forårsake personskader. Hold barn utenfor rekkevidde av skjermen mens du utfører denne operasjonen. Hvis skjermen er rotert til portrettmodus og høydejustering er ønsket, bør du merke deg at den brede skjermen vil forhindre at skjermen senkes til sin minimumshøyde. 20 Hvordan du monterer skjermen

21 Rotere skjermen 1. Roter skjermen. Før du roterer skjermen med en portrettvisningsretning, må skjermen roteres 90 grader. Høyreklikk på skrivebordet og velg Screen resolution (Skjermoppløsning) fra popup-menyen. Velg Portrait (Stående) i Orientation (Papirretning) og bruk innstillingen. Avhengig av operativsystemet på PCen bør følgende prosedyrer følges for å justere skjermretningen. Se operativsystemets elektroniske hjelp hvis du vil ha detaljer. 2. Trekk skjermen helt ut, og skråstill den. Løft displayet forsiktig opp og trekk det ut så langt som mulig. Skråstill skjermen. Skjermen bør trekkes ut vertikalt for å la skjermen rotere fra liggende til stående modus. 3. Roter skjermen 90 grader med klokken som illustrert. 90 For å unngå at kanten på LCD-skjermen treffer skjermfotens overflate mens den roteres, skråstiller og trekker du ut skjermen til høyeste posisjon før du roterer displayet. Du må også sørge for at det ikke finnes hindringer rundt skjermen og at det er nok rom til kabler. Hvordan du monterer skjermen 21

22 4. Juster skjermen til ønsket visningsvinkel. Justering av visningsvinkel (For XL2420T / XL2420TX) Du kan plassere skjermen til ønsket vinkel med en skjermvinkel på -5 til +20, 70 (venstre og høyre totalt) skjermrotering og 130 mm skjermhøyde. XL2420T / XL2420TX -5 O ~ +20 O -35 O ~ +35 O 130 mm (For XL2720T) Du kan plassere skjermen til ønsket vinkel med en skjermvinkel på -5 til +20, 90 (venstre og høyre totalt) skjermrotering og 140 mm skjermhøyde. XL2720T -5 O ~ +20 O -45 O ~ +45 O 140 mm 22 Hvordan du monterer skjermen

23 Bruke skjermens veggmonteringssett Baksiden av LCD-skjermen har en standard VESA-montering med mønster på 100 mm, og gir dermed mulighet for å installere en veggmonteringsbrakett. Før du begynner å installere et veggmonteringssett for skjermen, må du lese forholdsreglene nøye. De maksimale dimensjonene til VESA-monteringsbraketten for skjermen din er 125 mm x 125 mm. Forholdsregler: Installer skjermen og skjermmonteringssettet på en vegg med flat overflate. Kontroller at veggmaterialet er stabilt og tåler skjermens vekt. Slå av skjermen og strømmen før du kobler kablene fra LCD-skjermen. 1. Fjern skjermbasen. Koble fra skjermstativet som vist i trinn 1~2 i Hvordan koble fra stativet og basen på side Fjern skruene på bakdekselet. Bruk en stjernetrekker til å løsne skruene på bakdekselet. Bruk av magnetisk skrutrekker er anbefalt for å unngå at du mister skruene. Hvis du har tenkt å bruke skjermen på stativet i fremtiden, må du oppbevare skjermbasen, skjermstativet og skruene på et trygt sted for fremtidig bruk. 3. Fullfør installasjonen ved å følge instruksjonshåndbøkene for veggmonteringsbraketten du har kjøpt. Hvordan du monterer skjermen 23

24 Få mest mulig ut av BenQ-skjermen Hvis du vil ha mest mulig ut av din nye BenQ LCD-flatskjerm i farger, bør du installere driveren som er spesielt beregnet på denne BenQ LCD-skjermen. Denne programvaren er tilgjengelig på CD-ROM-platen som følger med BenQ LCD-skjermen. Forholdene ved tilkobling og installering av BenQ LCD-skjermen avgjør hvilken prosess du må følge for å installere driverprogramvaren for BenQ LCD-skjermen på riktig måte. Disse forholdene gjelder hvilken versjon av Microsoft Windows du bruker, om du kobler til skjermen og installerer programvaren på en ny datamaskin (uten eksisterende skjermdriverprogramvare), eller om du oppgraderer en eksisterende installasjon (som allerede har eksisterende skjermdriverprogramvare) med en nyere skjerm. Neste gang du slår på datamaskinen (etter tilkobling av skjermen til datamaskinen), vil Windows uansett gjenkjenne den nye (eller forskjellige) maskinvaren og starte veiviseren Oppdaget ny maskinvare. Følg instruksjonene i veiviseren inntil den ber deg velge en skjermmodell. På dette punktet klikker du på knappen Hard disk, setter inn CD-ROM-platen for BenQ LCD-skjermen og velger den aktuelle skjermmodellen. Hvis du vil ha flere detaljer og trinnvise instruksjoner for å angi en automatisk (ny) eller oppgradert (eksisterende) installasjon, se: Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin på side 25. Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin på side 26. Hvis det kreves brukernavn og passord for å logge på Windows-datamaskinen, må du være logget på som administrator eller som medlem av gruppen Administratorer for å installere skjermdriverprogramvaren. Hvis datamaskinen er koblet ilt et nettverk med krav om sikkerhetstilgang, kan nettverksinnstillingene forhindre at du installerer programvaren på datamaskinen. Spesifikasjonsetiketten på baksiden av skjermen viser navnet på modellen du har kjøpt. 24 Få mest mulig ut av BenQ-skjermen

25 Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin Disse instruksjonene beskriver prosedyren for valg og installering av BenQ LCD Monitor-driveren på en ny datamaskin som aldri har hatt en skjermdriver installert tidligere. Disse instruksjonene er bare egnet for en datamaskin som aldri har vært brukt tidligere, og der BenQ LCD-skjermen er den første skjermen som er tilkoblet. Hvis du legger til BenQ LCD-skjermen på en eksisterende datamaskin som allerede har en annen datamaskin tilkoblet (og har skjermdriverprogramvare installert), bør du ikke følge disse instruksjonene. Du bør i stedet følge instruksjonene for Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin. 1. Følg instruksjonene i Få mest mulig ut av BenQ-skjermen på side 24. Når Windows starter, oppdages den nye skjermen automatisk, og veiviseren Oppdaget ny maskinvare starter. Følg ledetekstene inntil alternativet Installer drivere for maskinvareenheter vises. 2. Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen. 3. Merk av for Søk etteren passende driver for enheten og klikk på Neste. 4. Merk av for CD-ROM-stasjoner (fjern alle andre merker), og klikk på Neste. 5. Sjekk at veiviseren har valgt riktig navn på skjermen, og klikk på Neste. 6. Klikk på Fullfør. 7. Start datamaskinen på nytt. Få mest mulig ut av BenQ-skjermen 25

26 Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin Denne instruksjonen viser prosedyren for manuell oppdatering av eksisterende skjermdriverprogramvare på en Microsoft Windows-datamaskin. Den blir i øyeblikket testet som kompatibel for Windows 8, Windows 7 og Windows Vista (OS). BenQ LCD-skjermdriveren for modellen din kan godt fungere bra med andre versjoner av Windows, men når dette skrives, har ikke BenQ testet denne driveren på andre versjoner av Windows og kan ikke garantere at den virker i disse systemene. Installering av skjermdriverprogramvare innebærer å velge en passende informasjonsfil (.inf) på CD-ROM-platen for BenQ LCD-skjermen eller den bestemte modellen du har tilkoblet, og la Windows installere de tilsvarende driverfilene fra CD-en. Du trenge bare å angi retning fra tid til annen. Windows har en veiviser for oppgradering av enhetsdrivere som automatiserer oppgaven og veileder deg gjennom filvalg og installeringsprosess. Se: Hvordan installere på Windows 8-systemer (kun utvalgte modeller) på side 27. Hvordan installere på Windows 7-systemer på side 28. Hvordan installere på Windows Vista-systemer på side Få mest mulig ut av BenQ-skjermen

27 Hvordan installere på Windows 8-systemer (kun utvalgte modeller) 1. Åpne Skjermegenskaper. Flytt markøren nederst til høyre på skjermen, eller trykk på Windows + C-knappene på tastaturet for å åpne Charm (Symbol)-linjen. Gå til Innstillinger, Kontrollpanel, Enheter og skrivere og høyreklikk på navnet på skjermen din på menyen. Eller høyreklikk på skrivebordet og velg Tilpass, Skjerm, Enheter og skrivere og høyreklikk på navnet på skjermen din i menyen. 2. Velg Egenskaper fra menyen. 3. Klikk på kategorien Maskinvare. 4. Klikk på Generisk PnP-skjerm og deretter på knappen Egenskaper. 5. Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver. 6. Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen. 7. I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min datamaskin etter driverprogramvare. 8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\benq_lcd\driver\ (der d er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet den kan være D: eller E: eller F: osv. 9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste. Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen. 10. Klikk på Lukk. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført. Få mest mulig ut av BenQ-skjermen 27

28 Hvordan installere på Windows 7-systemer 1. Åpne Skjermegenskaper. Gå til Start, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Enheter og skrivere og høyreklikk på navnet på skjermen din på menyen. Eller høyreklikk på skrivebordet og velg Tilpass, Skjerm, Enheter og skrivere og høyreklikk på navnet på skjermen din i menyen. 2. Velg Egenskaper fra menyen. 3. Klikk på kategorien Maskinvare. 4. Klikk på Generisk PnP-skjerm og deretter på knappen Egenskaper. 5. Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver. 6. Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen. 7. I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min datamaskin etter driverprogramvare. 8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\benq_lcd\driver\ (der d er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet den kan være D: eller E: eller F: osv. 9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste. Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen. 10. Klikk på Lukk. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført. 28 Få mest mulig ut av BenQ-skjermen

29 Hvordan installere på Windows Vista-systemer 1. Åpne Skjerminnstillinger. Høyreklikk på skrivebordet og velg Personliggjør fra popup-menyen. Velg Skjerminnstillinger fra vinduet Personliggjør utseende og lyder. Vinduet Skjerminnstillinger vises. 2. Klikk på knappen Avanserte innstillinger. Vinduet Egenskaper for generisk PnP-skjerm vises. 3. Klikk på kategorien Skjerm og knappen Egenskaper. 4. Klikk på Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll som vises. 5. Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver. 6. Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen. 7. I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min datamaskin etter driverprogramvare. 8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\benq_lcd\driver\ (der d er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet den kan være D: eller E: eller F: osv. 9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste. Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen. 10. Klikk på Lukk. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført. Få mest mulig ut av BenQ-skjermen 29

30 Hvordan se på 3D-innhold på skjermen Skjermen støtter avspilling av tredimensjonalt (3D) innhold som overføres gjennom DVI-D Dual Link-kabel. Likevel må du ha det riktige maskinvareutstyret og de riktige programmene som er kompatible med 3D-avspilling. 3D-innhold kan også overføres til XL2420TX via HDMI-kabel (versjon 1.3 eller ovenfor). Ikke alle menyalternativer er tilgjengelige for 3D-avspilling. Systemkrav BenQ LCD-skjerm XL2420T / XL2420TX / XL2720T Kompatible 3D-briller PC med Microsoft Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 Kompatible grafikkbehandlingsenheter med de siste driverfilene installert Kompatible programmer for 3D-avspilling For kompatibelt tilbehør, se For passende 3D-spillere, forhør deg med tilbydere av 3D-innhold. Kontakt NVIDIA eller besøk NVIDIAs webområde (http://www.nvidia.com/page/home.html) for kjøp og innstillinger for kompatibel GPU. Besøk NVIDIA-webområdet (www.nvidia.com/3dupdate) for å finne de siste GPU-driverfilene. Spille av 3D-innhold Følg instruksjonshåndbøkene for 3D-tilbehøret ditt når du skal installere maskinvaren og programvaren. Hvis 3D-glassene er riktig tilkoblet og IR-signalet blir oppdaget, vil indikatoren for IR-stråling nederst til høyre på skjermen og på IR-strålingsmodulen (kjøpes separat for XL2420T / XL2720T) begynne å lyse. Hvis du vil forbedre ytelsen til 3D-brillene, kan du gjøre følgende: På XL2420TX må du undersøke om det foran IR-sensoren som sitter øverst foran på skjermen, finnes hindringer som forhindrer at sensoren mottar signaler fra 3D-brillene. Gå til System og Emitter Mode (Utstrålingsmodus) og endre innstillingen etter behov. Se Emitter Mode (Utstrålingsmodus) (Bare for XL2420TX) på side 54 hvis du vil ha mer informasjon. Følg instruksjonshåndbøkene for 3D-utstyret for å foreta justeringer. Hvis du vil justere lysstyrken når du ser på 3D-innhold, går du til Picture (Bilde) og NVIDIA 3D LightBoost. Se Lysstyrke (under 2D-avspilling) / NVIDIA 3D LightBoost (under 3D-avspilling) på side 44 hvis du vil ha mer informasjon. IR-sensoren er integrert i frontrammen på XL2420TX og er ikke synlig for deg. 30 Få mest mulig ut av BenQ-skjermen

31 Sikkerhetsinformasjon for visning av 3D-innhold Du kan oppleve øyebelastning etter at du har sett på 3D-innhold en stund. Ta av deg 3D-brillene og ta en pause for å hvile øynene. Hvis du opplever hodepine, svimmelhet eller kvalme, må du umiddelbart slutte å se på 3D-innhold. Du må kanskje konsultere en lege hvis symptomene varer. Å se på 3D-innhold i lengre tid kan øke helserisikoer. For små barn, eldre, gravide eller personer med høyt blodtrykk eller andre helseproblemer, kontakt en lege før du ser på 3D-innhold. Få mest mulig ut av BenQ-skjermen 31

32 Hvordan justere skjermen Kontrollpanelet Alle OSD- (On Screen Display) menyer er tilgjengelige med kontrolltastene. 1 2 Nr. Navn Beskrivelse 1. Kontrolltaster Gir tilgang til funksjonene eller menyelementene som vises på skjermen, rett ved siden av hver tast. 2. Av/på-tast Slå strømmen av eller på. Kontrolltastene er integrert i en pekeplate og er angitt av LED-indikatorer. Berøring av en LED-indikator representerer trykking på den tilsvarende kontrolltasten. 32 Hvordan justere skjermen

33 S Switch I tillegg kontrolltaster tilbyr S Switch også en rask måte å kontrollere og gå inn på OSD-menyer på. Du må koble S Switch til skjermen før bruk. Følg instruksjonene i Koble S Switch til skjermen. på side Nr. Navn Funksjon 1. Hjul For øknings-/reduksjonsjustering. Ruller opp/ned i en meny. Velger et menyelement ved å trykke en gang. 2. Retur-knapp Returnerer til hovedmenyen. 3. Spiller 1-knapp Trykk for å bytte til Gamer 1 (Spiller 1) (Picture Mode (Bildemodus)). Trykk og hold inne i 5 sekunder for å lagre de tilpassede visningsinnstillingene for Gamer 1 (Spiller 1). 4. Spiller 2-knapp Trykk for å bytte til Gamer 2 (Spiller 2) (Picture Mode (Bildemodus)). Trykk og hold inne i 5 sekunder for å lagre de tilpassede visningsinnstillingene for Gamer 2 (Spiller 2). 5. Spiller 3-knapp Trykk for å bytte til Gamer 3 (Spiller 3) (Picture Mode (Bildemodus)). Trykk og hold inne i 5 sekunder for å lagre de tilpassede visningsinnstillingene for Gamer 3 (Spiller 3). S Switch er kun utformet for BenQ LCD-skjerm XL2420T, XL2420TX og XL2720T. Ikke koble den til andre enheter med USB-porter. Hvordan justere skjermen 33

34 Grunnleggende om bruk av menyer Du kan bruke OSD-menyen til å justere alle innstillingene på skjermen. 1 2 Picture Mode Display Mode Smart Scaling Menu Exit 4 3 Picture Mode Display Mode Smart Scaling Menu Exit 1. Trykk på en av kontrolltastene. Alternativt trykker du på hjulet eller returknappen på S Switch. 2. Hurtigtastmenyen vises. De øverste tre kontrollene er egendefinerte taster og er beregnet på spesielle funksjoner. 3. Velg Menu (Meny) for å få tilgang til hovedmenyen. 4. På hovedmenyen følger du ikonene ved siden av kontrolltastene for å foreta justeringer eller valg. Se Navigere på hovedmenyen på side 41 hvis du vil ha detaljer om menyalternativene. Nr. OSD på hurtigtastmenyen OSD-ikon på hovedmenyen Funksjon Custom Key 1 (Egendefinert tast 1) Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for Picture Mode (Bildemodus). Hvis du vil endre standardinnstillingene, se Tilpasse hurtigtastene på side 38. For opp-/økningsjustering. 34 Hvordan justere skjermen

35 Nr. OSD på hurtigtastmenyen OSD-ikon på hovedmenyen Funksjon Custom Key 2 (Egendefinert tast 2) Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for Display Mode (Visningsmodus). Hvis du vil endre standardinnstillingene, se Tilpasse hurtigtastene på side 38. For ned-/reduksjonsjustering. Custom Key 3 (Egendefinert tast 3) / Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for Smart Scaling (Smart skalering). Hvis du vil endre standardinnstillingene, se Tilpasse hurtigtastene på side 38. Åpner undermenyer. Velger menyelementer. Menu (Meny) Aktiver hovedmenyen. Returnerer til hovedmenyen. Exit (Avslutt) Går ut av OSD-menyen. OSD = On Screen Display. Hurtigtastene fungerer bare mens hovedmenyen ikke vises. Hurtigtastvisninger blir borte etter noen få sekunder uten tasteaktivitet. Hvis du vil låse opp OSD-kontroller, holder du en vilkårlig tast inne i 10 sekunder. Hvordan justere skjermen 35

36 Første gangs oppsett for spill Du kan stille inn skjermen for en optimal spillopplevelse. Kanskje ønsker du å starte med følgende innstillinger: 1. Sett skjermoppdateringssekvensen til 120 Hertz (120 Hz). a. Høyreklikk på skrivebordet og velg Skjermoppløsning. Klikk på Avanserte innstillinger. På fanen Skjerm endrer du skjermoppdateringsfrekvensen til 120 Hertz. Deretter klikker du på Bruk og Ja for å bekrefte endringen. Avhengig av operativsystemet på PCen følger du ulike prosedyrer for å justere skjermoppløsningen. Se operativsystemets elektroniske hjelp hvis du vil ha detaljer. 36 Hvordan justere skjermen

37 b. Gå til oppsettmenyen i spillet, og endre bildefrekvensen eller skjermoppdateringsfrekvensen til 120 Hz. Se spillets elektroniske hjelp hvis du vil ha detaljer. Hvis du vil undersøke om skjermoppdateringsfrekvensen er endret, velger du Menu (Meny) fra hurtigtastmenyen på skjermen, og går til System og Information (Informasjon). Oppdateringsfrekvensen i både Current Resolution (Gjeldende oppløsning) og Optimal Resolution (Optimal oppløsning) bør være 120 Hz. Hvis 120 Hz ikke er tilgjengelig på menyene dine, må du undersøke følgende: kontroller at DVI-D Dual Link-kabelen er riktig koblet til datamaskinen og skjermen kontroller at prosessoren støtter 120 Hz kontroller at spillet støtter 120 Hz 2. Velg ønsket visningsmodus. Se Justere visningsmodusen på side Endre størrelse på skjermen gjennom Smart Scaling (Smart skalering). Se Bruke Smart skalering på side Velg en passende spillmodus for spillet ditt. FPS er for FPS-spill, mens RTS er for RTS-spill. Hvis du vil ha flere spillmoduser, kan du laste ned Game Mode Loader. Se Nedlasting av flere spillmoduser ved hjelp av Game Mode Loader på side Juster skjermens lysstyrke. Se Lysstyrke (under 2D-avspilling) / NVIDIA 3D LightBoost (under 3D-avspilling) på side Juster lysstyrken i svarte skygger ved hjelp av Black equalizer. Se Black equalizer på side Juster skjermhøyden. Se Justere skjermhøyden på side 20. Hvordan justere skjermen 37

38 Bildeoptimalisering Standard bildemodus er FPS1, som er beregnet på FPS-spill. Hvis du foretrekker andre bildemoduser, går du til Picture Advanced (Bilde avansert) og endrer innstillingen i Picture Mode (Bildemodus). Den enkleste måten å få et optimalt display på fra en analog (D-Sub) inngang er å bruke Auto Adjustment (Autojustering)-tastfunksjonen. Gå til Display (Skjerm) og Auto Adjustment (Autojustering) for å optimalisere gjeldende vist bilde på skjermen. Når du kobler en digital videoutgang til skjermen ved hjelp av en digital (DVI, HDMI eller DP) kabel, vil Auto Adjustment (Autojustering)-funksjonen deaktiveres fordi skjermen automatisk viser beste bilde. Kontroller at det tilkoblede grafikkortet på datamaskinen er satt til skjermens naturlige oppløsning når du bruker Auto Adjustment (Autojustering)-tastfunksjonen. Hvis du ønsker det, kan du alltid justere skjermens geometriske innstillinger manuelt ved hjelp av geometrimenyelementer. For å bistå deg med dette har BenQ utviklet et skjermtestprogram som du kan bruke til å sjekke skjermfarge, gråtoner og linjegradientvisning. 1. Kjør testprogrammet auto.exe fra CD-ROM. Du kan også bruke et annet bilde, for eksempel skrivebordet i operativsystemet. Vi anbefaler imidlertid at du bruker auto.exe. Når du kjører auto.exe, vises et testmønster. 2. Trykk på en av kontrolltastene, eller hjulet, eller returknappen på S Switch for å åpne hurtigtastmenyen. Velg Menu (Meny) for å åpne hovedmenyen. 3. Gå til Display (Skjerm) og Auto Adjustment (Autojustering). 4. Hvis du merker en vertikal støy (som en gardineffekt av vertikale linjer), velger du Pixel Clock (Pikselklokke) og justerer skjermen inntil bildestøyen blir borte. 5. Hvis du merker en horisontal støy, velger du Phase (Fase) og justerer skjermen inntil bildestøyen blir borte. Tilpasse hurtigtastene De øverste 3 kontrolltastene (også kalt egendefinerte taster) opptrer som hurtigtaster for å gi direkte tilgang til forhåndsdefinerte funksjoner. Du kan endre standardinnstillingen og utpeke forskjellige funksjoner for disse tastene. 1. Trykk på en av kontrolltastene, eller hjulet, eller returknappen på S Switch for å åpne hurtigtastmenyen. 2. Velg Menu (Meny) for å få tilgang til hovedmenyen. 3. Gå til System. 4. Velg den egendefinerte tasten du vil endre. 5. På undermenyen velger du en funksjon som er tilgjengelig med denne tasten. Det vises en popup-melding om at oppsettet er ferdig. Stille inn din egen spillmodus Det finnes flere forhåndsvalgte bildemoduser på skjermen som egner seg for spill. For dine egne behov kan du endre og lagre de tilknyttede visningsinnstillingene og bytte enkelt til din egen spillmodus. 38 Hvordan justere skjermen

39 1. Juster de tilknyttede visningsinnstillingene på forskjellige OSD-menyer. Disse innstillingene tilpasses for spillmodus: Lysstyrke (under 2D-avspilling) / NVIDIA 3D LightBoost (under 3D-avspilling) (se side 44) Kontrast (se side 44) Skarphet (se side 44) Black equalizer (se side 45) Gamma (se side 45) Fargetemperatur (se side 45) Nyanse (se side 45) Metning (se side 45) AMA (se side 45) Øyeblikksmodus (se side 45) Bildemodus (se side 46) Visningsmodus (se side 47) Dynamisk kontrast (se side 47) Smart skalering (se side 48) Smartfokus (se side 49) Volum (se side 51) Demp (se side 51) 2. Etter at alle innstillinger er ferdige, går du til Save Settings (Lagre innstillinger) og lagrer som en av spillmodusene. Alternativt kan du holde en av spillmodusknappene (merket 1~3) inne på S Switch for å lagre som en av spillmodusene. 3. Hvis du vil bytte til spillmodusen på et tidspunkt, går du til Picture Advanced (Bilde avansert) og Picture Mode (Bildemodus) og velger spillmodusen du valgte i trinn 2. Dine foretrukne visningsinnstillinger vil alle brukes samtidig. Alternativt kan du trykke på en av spillmodusknappene (avhengig av innstillingene i trinn 2) på S Switch for å bytte til ønsket spillmodus raskt. BenQ tilbyr mer optimaliserte spillmoduser på webområdet. Hvis du foretrekker å bruke disse innstillingene, se Nedlasting av flere spillmoduser ved hjelp av Game Mode Loader på side 39. Nedlasting av flere spillmoduser ved hjelp av Game Mode Loader I stedet for å tilpasse dine egne visningsinnstillinger kan du laste ned de tilgjengelige spillmodusene på BenQ-webområdet og bruke innstillingene direkte. 1. Koble til gaming.benq.com. 2. Last ned og installer lasteprogrammet for spillmodus. 3. Følg skjerminstruksjonene for å fullføre oppsettet. 4. Gå til Picture Advanced (Bilde avansert) og Picture Mode (Bildemodus) på skjermen, og velg spillmodusen du akkurat har lastet ned for å bruke disse innstillingene direkte. Internett-tilkobling er påkrevd for denne operasjonen. Hvordan justere skjermen 39

40 Justere visningsmodusen Hvis du vil vise bilder med andre sideforhold enn skjermens eget og andre størrelser enn displaystørrelsen, kan du justere visningsmodusen på skjermen. Du finner skjermens sideforhold og størrelse i spesifikasjonene på CD-en. 1. Trykk på en av kontrolltastene, eller hjulet, eller returknappen på S Switch for å åpne hurtigtastmenyen, og trykk på Menu (Meny) for å få tilgang til hovedmenyen. 2. Gå til Picture Advanced (Bilde avansert) og Display Mode (Visningsmodus). 3. Velg en passende visningsmodus. Innstillingen trer i kraft umiddelbart. Bytt til ønsket visningsmodus først, og følg instruksjonene i Bruke Smart skalering på side 40 for å justere visningsstørrelsen for egne behov. Bruke Smart skalering Du kan endre størrelse på skjermen gjennom Smart Scaling (Smart skalering). 1. Gå til Picture Advanced (Bilde avansert) og Smart Scaling (Smart skalering). 2. Juster verdien. Hvis en av de egendefinerte tastene er forhåndsinnstilt for Smart Scaling (Smart skalering), kan du trykke på den egendefinerte tasten og justere verdien direkte. Skjermen kan bli midlertidig ustabil når du endrer størrelse på den. Dette er et normalt fenomen og bør ikke anses som en produksjonsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon om Smart Scaling (Smart skalering), kan du gå til Smart skalering på side 48. Bruke Øyeblikksmodus Mens du spiller spill, kan du redusere inndataforsinkelsen ved å aktivere Instant Mode (Øyeblikksmodus). 1. Gå til Picture (Bilde) og Instant Mode (Øyeblikksmodus). 2. Velg On (På). 40 Hvordan justere skjermen

41 Navigere på hovedmenyen Du kan bruke OSD- (On Screen Display) menyen for å justere alle innstillingene på skjermen. Trykk på en av kontrolltastene, eller hjulet, eller returknappen på S Switch for å åpne hurtigtastmenyen. Velg Menu (Meny) for å åpne hovedmenyen. Se Grunnleggende om bruk av menyer på side 34 hvis du vil ha detaljer. Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger. Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte. Språkene på OSD-menyen kan avvike fra produktet som leveres i din region, se Språk på side 53 under System og OSD-innstillinger hvis du vil ha flere detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon om hver men, se følgende sider: Skjerm-menyen på side 42 Bilde-meny på side 44 Bilde avansert-menyen på side 46 Lagre innstillinger-menyen på side 50 Lyd-menyen på side 51 Systemmeny på side 52 Navigere på hovedmenyen 41

42 Skjerm-menyen Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjonerog -innstillinger. Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte. Mode: Standard Display Picture Picture Advanced Save Settings Audio System Auto Adjustment H.Position V.Postion Pixel Clock Phase Velg Meny fra hurtigtastmenyen. 2. Bruk eller til å velge Skjerm. 3. Velg for å gå til en undermeny, og bruk deretter eller til å velge et menyelement. 4. Bruk eller til å foreta justeringer, eller bruk til å foreta et valg. 5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du. 6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du. Element Funksjon Intervall Autojusteringfunksjonen Optimaliserer og justerer skjerminnstillingene for deg automatisk. Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal. H. Position Justerer den horisontale posisjonen til skjermbildet. 0 til 100 V. Position Justerer den vertikale posisjonen til skjermbildet. 0 til 100 Pikselklokke Justerer pikselklokkefrekvensens timing for synkronisering med det analoge inndatavideosignalet. Se også: Bildeoptimalisering på side til 100 Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal. 42 Navigere på hovedmenyen

43 Element Funksjon Intervall Fase Justerer pikselklokkefasens timing for synkronisering med det analoge inndatavideosignalet. Se også: Bildeoptimalisering på side til 63 Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal. Navigere på hovedmenyen 43

44 Bilde-meny Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger. Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte. Mode: Photo Display Brightness Normal R G B Picture Contrast Bluish Picture Advanced Sharpness Reddish Save Settings Black equalizer User Mode Audio Gamma System Color Temperature Hue Saturation 1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen. 2. Bruk eller til å velge Bilde. 3. Velg for å gå til en undermeny, og bruk deretter eller til å velge et menyelement. 4. Bruk eller til å foreta justeringer, eller bruk til å foreta et valg. 5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du. 6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du. Element Funksjon Intervall Lysstyrke (under 2D-avspilling) / NVIDIA 3D LightBoost (under 3D-avspilling) Kontrast Skarphet Justerer balansen mellom lyse og mørke nyanser (under 2D-avspilling). Eller Justerer lysstyrken under 3D-avspilling. Juster vertikal posisjon, fase, horisontal posisjon og pikselklokke automatisk. Justerer tydeligheten og synligheten av kantene til motivene i bildet. (under 2D-avspilling) 0 til 100 (under 3D-avspilling) OFF (AV) til MAX (MAKS.) 0 til til Navigere på hovedmenyen

45 Element Funksjon Intervall Black equalizer Bringer ut de mørke nyansene ved å øke lysstyrken uten å endre de lyse nyansene. 0 til 20 Hvis bildet er for lyst eller bare inneholder mørke nyanser, vil justering av verdien for Black equalizer ofte ikke vise særlig endring av bildet. Gamma Justerer toneluminansen. Standardverdien er 3 (standardverdien for Windows). Gamma 1 Gamma 2 Gamma 3 Gamma 4 Gamma 5 Normalt Blåaktig Rødaktig Tillater at video- og stillfotografier vises med naturlige farger. Dette er fabrikkens standardfarge. Legger en kjølig tone på bildet og er fabrikkinnstilt på PC-bransjens standard hvite farge. Legger en varm tone på bildet og er fabrikkinnstilt på standard hvit farge som i avispapir. Blandingen av røde, grønne og blå primærfarger kan endres for å endre bildets fargetone. Gå til de påfølgende menyene R (rød), G (grønn) og B (blå) for å endre innstillingene. Økning i en eller flere av fargene vil redusere deres respektive innvirkning på bildets fargetone. Hvis du f.eks. reduserer det blå nivået, vil bildet gradvis få en gul fargetone. Hvis du reduserer grønt, får bildet en magenta tone. R (0 til 100) G (0 til 100) B (0 til 100) Nyanse Justerer graden av hvordan vi opplever farger. 0 til 100 Metning Justerer fargers renhetsgrad. 0 til 100 Tilbakestill farge Tilbakestiller de tilpassede fargeinnstillingene til fabrikkstandarden. JA NEI AMA Forbedrer LCD-skjermens responstid på grånivå. PÅ AV Fargetemperatur Brukermodus Øyeblikksmodus Justerer bildebehandlingen for å redusere inndataforsinkelse. Du kan ha en sanntidsopplevelse mens du spiller spill. PÅ AV Hvis du vil optimalisere bildekvaliteten, deaktiverer du Øyeblikksmodus hvis kilden er interlacevideo. Hvis du vil sjekke oppløsningen til videokilden, går du til System og Informasjon på skjermen. Navigere på hovedmenyen 45

46 Bilde avansert-menyen Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger. Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte. Mode: FPS1 Display Picture Picture Advanced Save Settings Audio System Picture Mode Senseye Demo Dynamic Contrast Over-scan Display Mode Smart Scaling Color Format HDMI 3D Format Standard Movie Photo srgb Eco FPS1 FPS2 RTS 1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen. 2. Bruk eller til å velge Bilde avansert. 3. Velg for å gå til en undermeny, og bruk deretter eller til å velge et menyelement. 4. Bruk eller til å foreta justeringer, eller bruk til å foreta et valg. 5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du. 6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du. Element Funksjon Intervall Bildemodus Velg en bildemodus som egner seg best for typen bilder som vises på skjermen. Standardinnstillingen er FPS1. Endre innstillingen etter behov. Standard Film Foto srgb Eco For grunnleggende PC-applikasjon. For visning av videoer. For visning av stillbilder. For bedre fargematchingrepresentasjoner med periferenheter, for eksempel skrivere, digitalkameraer, osv. For å spare strøm med lavt strømforbruk ved å tilby minimal lysstyrke for alle kjørende programmer. 46 Navigere på hovedmenyen

47 Element Funksjon Intervall Dynamisk kontrast FPS1 FPS2 RTS Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 For spilling av FPS- (First Person Shooting) spill. For spilling av RTS- (Real-time strategy) spill. Bruker tilpassede visningsinnstillinger. Hvis du vil ha detaljer om oppsett av en spillmodus, se Stille inn din egen spillmodus på side 38. Viser en forhåndsvisning av skjermbilder under den valgte modusen fra Bildemodus. Skjermen vil bli delt i to vinduer. Det venstre vinduet demonstrerer bildene i standardmodus, mens det høyre vinduet presenterer bilder under den angitte modusen. Funksjonen skal oppdage automatisk fordelingen av et inngangsvideosignal og deretter skape den optimale kontrasten. Forstørrer inndatabildet lett. Bruk denne funksjonen til å skjule irriterende kantstøy hvis den finnes rundt i bildet. PÅ AV 0 til 5 PÅ AV Senseyedemo Overskanning Visningsmodus Bare tilgjengelig når inndatakilden er HDMI, DP eller D-Sub (VGA konvertert fra Component). Denne funksjonen tilbys for å la et annet sideforhold enn 16:9 vises uten geometrisk forvrengning. Alternativene under Visningsmodus vil variere avhengig av inngangssignalkildene. Full Avhengig av ditt valg for Bildemodus, kan forskjellige alternativer for Visningsmodus være forhåndsinnstilt. Endre innstillingen etter behov. Sideforhold Skalerer inndatabildet slik at det fyller skjermbildet. Ideelt for bilder med 16:9-sideforhold. Inndatabildet vises uten geometrisk forvrengning og fyller så mye av displayet som mulig. 1:1 Viser inndatabildet med naturlig oppløsning uten skalering. 17" (4:3) Viser inndatabildet som på en 17-tommers skjerm i 4:3-sideforhold. 19" (4:3) Viser inndatabildet som på en 19-tommers skjerm i 4:3-sideforhold. 19" (5:4) (Bare for XL2720T) Viser inndatabildet som på en 19-tommers skjerm i 5:4-sideforhold. Navigere på hovedmenyen 47

48 Element Funksjon Intervall 19"W (16:10) Viser inndatabildet som på en 19"W skjerm i 16:10-sideforhold. 21,5" (16:9) Viser inndatabildet som på en 21,5-tommers skjerm i 16:9-sideforhold. 22"W (16:10) Viser inndatabildet som på en 22"W skjerm i 16:10-sideforhold. 23"W (16:9) Viser inndatabildet som på en 23"W skjerm i 16:9-sideforhold. 23,6"W (16:9) (Bare for XL2720T) 24"W (16:9) (Bare for XL2720T) Viser inndatabildet som på en 23,6"W skjerm i 16:9-sideforhold. Viser inndatabildet som på en 24"W skjerm i 16:9-sideforhold. Smart skalering Justerer visningsstørrelsen for dine egne behov. (For XL2420T / XL2420TX) Hvis Visningsmodus er 17", 19", 19"W eller 21,5", vil de siste 4 skaleringsinnstillingene (i forskjellige oppløsninger for inndatakilden) lagres for hurtigtilgang. (For XL2720T) I nesten alle visningsmodi, unntatt Full, Sideforhold og 1:1, vil de siste 9 skaleringsinnstillingene (i forskjellige oppløsninger for inndatakilden) lagres for hurtigtilgang. 0 til 100 Fargeformat Hvis Visningsmodus er 1:1 (og inndatakildens oppløsning er lavere enn 1920 x 1080), vil de siste 3 skaleringsinnstillingene (i forskjellige oppløsninger for inndatakilden) lagres for hurtigtilgang. Fastslår fargerommet (RGB eller YUV) basert på følgende registrerte videosignal. Det kan være nødvendig å angi Fargeformat manuelt hvis fargene på skjermen ikke vises som de skal. Hvis inndatakilden er HDMI eller DP, kan ikke fargeformatet velges. Med andre ord blir Fargeformat innstilt automatisk basert på inngangsvideokilden. RGB YUV For D-Sub- (VGA) inndatakilde fra PC. For DVI-inndatakilde. For D-Sub- (Component konvertert fra VGA) inndatakilde fra en videoenhet. 48 Navigere på hovedmenyen

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm Velkommen Copyright Copyright 2008 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok MX299Q LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 En introduksjon til skjermen...

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover.

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...39. Montering...11. Brukerkontroller...18. 1 Norsk

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...39. Montering...11. Brukerkontroller...18. 1 Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Nr DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Aspire 9800 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9800 Series. Brukerhåndbok Aspire 9800 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9800 Series Opprinnelig utgave: 03/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer